58326924 Proiect Practica Firma X

26
NUME: PRENUME: SPECIALIZARE: MANAGEMENT,III GRUPA:

description

:)

Transcript of 58326924 Proiect Practica Firma X

Page 1: 58326924 Proiect Practica Firma X

2010

NUME: PRENUME: SPECIALIZARE: MANAGEMENT,IIIGRUPA:

Page 2: 58326924 Proiect Practica Firma X

CUPRINS

Date generale..................................................................................................3

Descrierea pieţei şi a rolului firmei................................................................3

Obiectul de activitate.....................................................................................5

Dotare tehnica................................................................................................5

Caracteristici tipologice ale societăţii............................................................6

Misiunea firmei..............................................................................................8

Relaţii organizatorice.....................................................................................9

Metode de management practicate................................................................10

Gestiunea resurselor umane..........................................................................12

Activitatea şi strategia de marketing.............................................................15

- Politica de pret....................................................................................16

- Politica de desfacere...........................................................................17

2

Page 3: 58326924 Proiect Practica Firma X

DATE GENERALE

Întreprinderea S.C. X S.R.L. este constituita din doi actionari, Ionita Minodora Carmen

(detine 50% din actiuni) si Ionita Lucian (detine 50% din actiuni), amandoi cetăţeni români

născuţi în localitatea Văcăreşti, judetul Dambovita, firma fiind infintata in anul 1998.

Societatea are un numar total de 70 angajaţi care desfaşoară activitatea firmei.

In toate actele intocmite de societate sunt mentionate urmatoarele elemente de identificare a

societatii :

- forma juridica : Societate cu raspundere limitata

- activitatea principala a societatii : productia de produse de cofetarie si patiserie

- denumirea : S.C. Mino Luk Carmen S.R.L

- sediul social : Vacaresti, Dambovita, Strada Principala, Nr. 178

- numarul de inmatriculare din registrul comertului : J15 /156/1998

- capitalul social : 500 000 Ron

- codul unic de inregistrare : 15430412

DESCRIEREA PIEŢEI ŞI A ROLULUI FIRMEI

Piaţa are un caracter local, pe de o parte şi tradiţional, pe de altă parte. Geografic această

piaţă e localizată în oraşele Târgovişte si Pucioasa, iar din punct de vedere al componenţei este o

piaţă tradiţional universală.

Societatea realizează vânzări prin magazine care poartă acelaşi nume de pe raza municipiului

Târgovişte si orasul Pucioasa şi prin intermediul unor firme private. Cu firmele private de distribuţie

vânzarea se face pe bază de comenzi ferme şi contracte.

Reţeaua de distribuţie este constituită din 3 magazine proprii de desfacere, toate acestea fiind

dotate cu vitrine frigorifice pentru păstrarea alimentelor. Toate magazinele au fost dotate cu case de

marcat şi cântare electronice. Personalul este calificat şi bine pregătit pentru a asigura un comerţ

civilizat.

3

Page 4: 58326924 Proiect Practica Firma X

Magazinele produc, gestionează şi vând produsele. Actele întocmite în magazine sunt predate

biroului financiar-contabil, iar numerarul încasat se predă zilnic la casierie, putând fi utilizat chiar în

ziua următoare în scopurile stabilite de societate.

Criteriile de selecţie a modalităţii de distribuţie se bazează pe următoarele:

- plata imediată;

- volumul comenzii;

- relaţia anterioară.

Contractele de livrare practicate de S.C. MINO LUK CARMEN S.R.L. în calitate de furnizor

conţin prevederi asiguratoare referitoare la:

- documentele şi modalităţile de plată;

- recepţia mărfii la sediul firmei;

- garanţie;

- răspunderea contractuală.

Vânzările S.C. MINO LUK CARMEN S.R.L. se desfasoara sub următoarele forme:

- vânzări en gros – 5%;

- vânzări cu amănuntul – 33%;

- vânzări prin reţeaua proprie de magazine – 62%.

4

Page 5: 58326924 Proiect Practica Firma X

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Societatea comercială S.C. x S.R.L. are urmatorul obiect de activitate:

-Achiziţionarea materiilor prime de la furnizori pentru producţia de produse de patiserie şi cofetărie;

-Prestări servicii;

-Organizarea de case de comenzi cu livrarea la domiciliul clienţilor a produselor de panificaţie şi

activităţi de consignaţie;

-Prestări servicii cu mijloacele şi spaţiile aflate în dotare, conform obiectului de activitate;

-Activităţi de producţie şi comert social în favoarea acţionarilor şi angajaţilor societăţii;

-Consultanţa economică şi tehnică de specialitate, conform obiectului de activitate;

-Transporturi cu mijloace proprii sau închiriate.

DOTARE TEHNICA

Masina rulat aluat

Dispozitiv dozare crema si umplere produse de patiserie

Cuptor inox cu convectie marca bartscher

Rastel inox pt tavi cu polite detasabile

Cantar electronic 30 kg – 50 kg

masina de foetat : Construita din otel vopsit in camp electrostatic; cu suport, manuala

si brate rabatabile (lungime brate cuprinsa intre 800 si 1300mm)

dospitor

masina de batut frisca : Corpul, cuva si toate componentele care vin in contact cu

produsul sunt din inox 18/10; cuva detasabila; refrigerare indirecta; capacitate : 5l;

productivitate :cca 150-200l/h

mixer spiralat : Cuva si dispozitiv amestecare din inox alimentar 18/10, intruneste

toate normele de igiena si siguranta in exploatare conform CE ; cuva fixa sau

detasabila; capacitate vas de la 10l pana la 62l ;capacitate aluat pana 50 kg coca;

5

Page 6: 58326924 Proiect Practica Firma X

CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE SOCIETĂŢII

Principalele caracteristici tipologice la care vom face referire în continuare, sunt:

1.Încadrarea tipologică, gradul de mărime şi cota de piaţă pe care o deţine societatea.

2.Principalele capacităţi de producţie aflate în dotarea acesteia.

3.Principalii furnizori, beneficiari şi concurenţi ai societăţii.

Societatea analizată în lucrarea de faţă este o unitate de dimensiuni mari, în cadrul căreia

acţionează în prezent 70 angajati, dintre care un număr de 67 sunt muncitori.

În funcţie de cele 5 criterii care delimitează în prezent multitudinea de agenţi economici ce

acţionează pe piaţa românească, societatea se încadreaza astfel:

a) după modul de construire al firmei: sociatate cu răspundere limitata

b) după forma de proprietate: privată

c) după apartenenţa la sectoarele economiei naţionale: aparţine sectorului secundar- unitate

prelucratoare

d) după apartenenţa la ramurile economiei naţionale: firmă industrială

e) după apartenenţa naţională: firmă naţională

Societatea analizată este, aşadar, o firmă naţională care acţionează în sectorul

secundar, principalul său obiect de activitate constând în prelucrarea materiilor prime şi

transformarea acestora în produse de panificaţie destinate în primul rând pieţei Târgoviştei şi zonelor

limitrofe acesteia.

Fiind o societate cu răspundere limitata cu capital privat, obiectul său de activitate

fundamental îl constituie maximizare profitului, fapt pentru care , în vederea retehnologizării şi

modernizării care ar conduce , pe termen lung, la parametrizarea realizării acestui obiectiv,

societatea cooperează cu parteneri români şi străini pentru realizarea unor obiective de investiţii.

Cota de piaţă deţinută în prezent de societate se situează la nivelul de:

10 – 15 % în Târgovişte

20 – 22 % in Pucioasa

6

Page 7: 58326924 Proiect Practica Firma X

În viitor se preconizează o creştere a acesteia, în principal ca urmare a investiţiilor în

capacităţi de producţie performante şi a lărgirii obiectului de activitate cu activităti conexe, care

reduc dependenţa societăţii de o parte dintre furnizori şi permit importante economii de resurse

financiare. Desfacerea surplusului de produse a fost asigurată în timp de managemantul societăţii

prin atragerea şi încheierea unor noi contracte de livrare, cât şi prin construirea unor magazine de

desfacere în Târgovişte.

Materia primă de bază cu care lucrează societatea este făina. Aceasta este trece printr-un

malaxor şi apoi este transformată în produse finite care sunt comercializate prin magazinele de

desfacere.

Concurenţii societăţii sunt, în general, fabricile de pâine din vecinătăţile oraşului. Cele mai

importante dintre acestea sunt S.C. RAVI S.R.L. si S.C. SPRING FAST PROD S.R.L.

7

Page 8: 58326924 Proiect Practica Firma X

MISIUNEA FIRMEI

Societatea este o firma româneasca ce acţionează în domeniul industriei alimentare, având ca

scop principal producţia de produse de patiserie şi cofetărie. Fiind o societate comercială cu capital

privat, activitatea globală a firmei este îndreptata spre căutarea continuă a unor căi de folosire a

resurselor umane, tehnologice şi financiare în vederea maximizării profitului.

Filzofia firmei este aceea de a obţine un profit cât mai mare cu resurse cât mai mici, în

condiţiile actuale, în care piaţa românească înregistrează o acută criză de materie primă – grâu, atât

din punct de vedere cantitativ cât mai ales calitativ. Pe termen lung, se urmareşte creşterea

permanentă a valorii societăţii în raport cu clienţii, angajaţii şi acţionarii prin cucerirea unor noi

segmente de piaţă românească şi pătrunderea pe piaţa externă. Pentru a realiza aceste obiective,

societatea acţionează în direcţia creşterii calităţilor produselor sale, a modernizării şi

retehnologizării, care vor acţiona ca centre de profit, beneficiind de facilităţile specifice acestor

tipuri de societăţi.

Societatea acţionează în România, pe raza municipiului Târgovişte şi a localităţilor

suburbane, are clienţi majoritar români şi realizează o categorie de produse: produse cu termen de

garanţie mic, livrate zilnic la distante de 20-25 km.

Pentru a asigura succesul firmei, pe piaţă, conducerea societăţii acţionează permanent

în direcţia diversificării şi îmbunătăţirii calităţilor sale, venind în întampinarea cerinţelor

consumatorilor. În acelaşi timp, se urmăreşte implicarea salariaţilor în realizarea obiectivelor firmei

prin acordarea unor facilităţi diverse.

Pentru a deveni una dintre cele mai eficiente societăţi de panificaţie din Târgovişte şi

din judeţ, societatea trebuie să urmarească în permanenţă maximizarea performanţelor sale,

valorificând toate oportunităţile de afaceri care se ivesc.

8

Page 9: 58326924 Proiect Practica Firma X

RELAŢII ORGANIZATORICE

Directorul general al societăţii este ajutat de directorul executiv tehnic şi de directorul

executiv economic.

Directorul tehnic este conducătorul direcţiei producţie.

Directorul economic (şeful direcţiei economice) are în subordine următoarele

compartimente:

biroul financiar-contabilitate-preţuri;

oficiul de calcul;

biroul aprovizionare.

Compartimentul activităţii de producţie este subordonat directorului general şi îndrumă,

conduce şi răspunde de activitatea de producţie, având următoarele atribuţii:

asigură desfăşurarea activităţii compartimentelor funcţionale din subordinea sa în

scopul realizării programelor de producţie si a reparării dotării;

ia măsuri pentru elaborarea si respectarea indicatorilor tehnici si tehnologici cu

privire la programarea, pregătirea şi urmărirea producţiei;

asigură respectarea normelor de tehnică a securităţii şi protecţia muncii, ia măsuri

împotriva celor care nu le respecta;

răspunde de activitatea de organizare a producţiei şi muncii în scopul creşterii

productivităţii muncii, reducerii costurilor, creşterii rentabilităţii şi beneficiului societăţii.

Compartimentul comercial are atribuţiile:

asigură fundamentarea propunerilor pentru organigrama unităţii, schemei de personal,

a atribuţiilor fiecărui sector de activitate, a veniturilor şi cheltuielilor pentru activitatea de baza şi

a altor activităţi, a tarifelor pentru prestaţii etc.;

asigura contractele pentru prestaţii, întocmeşte facturi pentru activitatea de bază,

asigura analizele economice pe secţii privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor şi îndeplinirea

sarcinilor de către conducere;

elaborează planul de prestaţii, venituri şi cheltuieli al unităţii pe structuri şi activităţi

(de bază şi alte activităţi).

9

Page 10: 58326924 Proiect Practica Firma X

METODE DE MANAGEMENT PRACTICATE

Firma S.C. MINO LUK CARMEN S.R.L. practica o metode de management prin obiective.

Este sistemul de management cel mai frecvent folosit.

Acest tip de managemnt poate fi definit ca un sistem de management, bazat pe determinarea

riguroasa a obiectivelor pâna la nivelul executantilor care participa nemijlocit la stabilirea lor si pe

corelarea strânsa a recompenselor si respectiv a sanctiunilor cu nivelul realizarii obiectivelor

prestabilite.

Managementul întreprinderii are în vedere, pentru atingerea obiectivelor propuse,

practicarea unui management prin obiective şi rezultate combinat cu un management prin bugete de

venituri şi cheltuieli. Prin acest tip de management se urmăreşte rezolvarea următoarelor funcţii ale

societăţii:

a) Funcţia de cercetare – dezvoltare. În cadrul proiectului se urmăreşte

modernizarea morii de porumb prin achiziţionarea şi montarea de utilaje noi, realizarea

investiţiilor în rezolvarea problemelor de mediu şi asigurarea cu utilităţi necesare în cadrul

fabricii în conformitate cu cerinţele procesului de producţie, crearea de produse noi,

organizarea producţiei şi muncii.

b) Funcţia comercială. Managementul societăţii îşi asumă responsabilitatea

orientării activităţii de producţie către piaţă. Se va urmări desfăşurarea activităţii de

promovare a produselor, identificarea unui număr mare de distribuitori şi a furnizorilor de

materii prime pentru obţinerea unui raport calitate/preţ optim, gestionarea corectă a

stocurilor.

c) Funcţia de producţie. Managementul va fi unul bazat pe rezultate, urmărindu-

se atingerea planului de producţie în intervalul de timp stabilit, obţinându-se sortimentele în

cantităţile şi calităţile prestabilite, utilizând cel puţin 80% din capacitatea instalaţiilor şi

utilajelor din secţiile de producţie.

d) Funcţia de personal. Conducerea va urmări motivarea personalului prin

oferirea de recompense, crearea unui mediu de muncă confortabil, asigurarea mijloacelor de

comunicare în cadrul firmei necesare unei bune desfăşurări a activităţii. Societatea fiind

condusă printr-un management prin obiective şi rezultate, superiorul ierarhic trebuie să

10

Page 11: 58326924 Proiect Practica Firma X

comunice rezultatele aşteptate, astfel încât angajatul să poată evalua nivelul efortului pe care

trebuie să-l depună pentru atingere obiectivelor.

e) Funcţia financiar-contabilă. Conducerea economico-financiară se bazează pe

bază de bugete şi constă în stabilirea nivelului costului orei de funcţionare pe centre de

gestiune, structurii cheltuielilor, nivelul costurilor unitare, gradului de fiscalitate. Aceasta

funcţie mai implică planificarea şi execuţia financiară, analiza economico-financiară a

rezultatelor, controlul financiar intern, contabilitatea firmei

Concret conceperea si implementarea managementului prin obiective in cadrul unitatii a

implicat sase etape principale:

a) stabilirea obiectivelor fundamentale ale intreprinderii;

b) stabilirea obiectivelor derivate, specifice si individuale;

c) conturarea sistemului de obiective ofera premisa necesara elaborarii celorlalte componente ale

M.P.O. – programele de actiuni, calendarele de termen, bugetele si lista metodelor pentru ansamblul

intreprinderii;

d) adoptarea corespunzatoare a subsistemelor decizional, structural si informational ale intreprinderii

la cerintele realizarii obiectivelor;

e) permanenta urmarire a realizarii obiectivelor si corectarea eventualelor abateri;

f) evaluarea realizarii obiectivelor si recompensarea personalului.

11

Page 12: 58326924 Proiect Practica Firma X

GESTIUNEA RESURSELOR UMANE

Selecţia şi încadrarea personalului reprezintă componente majore ale funcţiunii de personal,

ce se desfăşoară cu participarea managementului organizaţiei sau se efectuează nemijlocit de către

aceasta.

Desigur, încadrarea nu trebuie redusă la latura formală. O eficace încadrare a personalului

implică facilitarea contactului şi cunoaşterii cu noii şefi şi colegi de muncă, cu sarcinile,

competenţele şi responsabilităţile ce-i revin. şi familiarizarea cu principalele componente ale culturii

organizaţionale specifice respectivei organizaţii. Pentru accelerarea integrării în noua colectivitate,

luarea în considerare a aspectelor psihosociologice implicate este esenţială.

Selectionare si incadrarea personalului in cadrul intreprinderii se bazeaza pe patru elemente,

aceste elemente sunt :

- studii atestate de certificate sau diplome;

- vechimea în muncă;

- postul deţinut anterior;

- calităţile, cunoştinţele, deprinderile, aptitudinile şi comportamentele persoanelor în cauză.

În condiţiile efectuării selecţiei, în principal pe baza calităţilor, cunoştinţelor, deprinderilor,

aptitudinilor şi comportamentelor, deci a potenţialului personalului, se utilizează un ansamblu de

metode şi tehnici de selecţie. Cu ajutorul acestora se încearcă a se diagnostica potenţialul

personalului pentru a vedea dacă este în măsură să realizeze în mod eficient obiectivele ,sarcinile,

competenţele şi responsabilităţile ce-i revin în cadrul organizaţiei.

Pentru selecţionarea muncitorilor, componenţii principali ai personalului de execuţie din

majoritatea firmelor, se utilizează cu prioritate testele şi probele practice. În selecţionarea

personalului de specialitate accentul cade îndeosebi asupra identificării cunoştinţelor necesare.

Modalitatea cel mai frecvent utilizată în acest scop este susţinerea de probe de examinare, scrise şi

orale, a cunoştinţelor posedate în domeniul respectiv. Concret, formarea personalului în cadrul

organizaţiei se realizează prin licee de specialitate şi şcoli profesionale pendinte de aceasta, prin

calificare la locul de muncă (ucenicie) şi cursuri serale de calificare.

Posibilităţile de instruire şi perfecţionare profesionala se fac atunci când realizarea

atribuţiilor de serviciu impune aceasta iar selecţia se face în funcţie de aptitudinile pe care angajaţii

le dovedesc în activitatea desfăşurată şi în funcţie de interesul privind bunul mers al societăţii.

12

Page 13: 58326924 Proiect Practica Firma X

La S.C. MINO LUK CARMEN S.R.L., în vederea îmbunătăţirii muncii şi a asigurării

unor relaţii corecte cu beneficiarii societăţii – persoane fizice sau juridice, fiecărui angajat i s-au

adus la cunoştinţă obligaţiile şi drepturile prevăzute în contractul de muncă şi în regulamentul de

ordine interioară pentru care au semnat.

Recrutarea personalului în vederea ocupării posturilor vacante se face pe baza

înţelegerii clare a cerinţelor posturilor, localizarea surselor de resurse umane potenţiale care pot

furniza solicitanţi de calitate şi pe baza constrângerilor impuse de legislaţie asupra recrutării

personalului.

Selectarea personalului are în vedere monitorizarea preliminară a solicitanţilor pe baza

datelor furnizate de ei, interviul preliminar, teste de aptitudini, verificarea referinţelor, interviul

diagnostic şi controlul medical.

Nevoile angajaţilor, pornind de la cele fiziologice, de securitate, de apartenenţă, de

stimă şi de autoperfecţionare, vor fi satisfăcute într-o manieră nuanţată şi flexibilă şi se vor înscrie în

politica firmei privind personalul.

13

Page 14: 58326924 Proiect Practica Firma X

RELAŢIILE CU UNITĂŢIILE FURNIZOARE, STRUCTURA

APROVIZIONĂRIILOR ŞI CHELTUIELILE SPECIFICE

Procesul de producţie reclamă existenţa unor materii prime adecvate şi a unor utilitati

necesare desfăşurării corecte a acestuia. Materiile prime necesare fabricării produselor de patiserie şi

cofetărie sunt: făina de grâu şi ingredientele necesare la fabricarea acestora (drojdie, sare,

ameliorator, zahăr, ulei,umpluturi,creme,s.a). Ritmicitatea aprovizionării şi dimensionarea stocurilor

sunt stabilite în funcţie de capacitatea de productie, structura sortimentală a produselor fabricate şi

de consumurile specifice.

DENUMIRE FURNIZORI PRODUSE/

SERVICII

VALOARE (mil.

lei lunar)

S.C. VINIFRUCT S.A. Sare,amelioratori 20

S.C. ROMPAN S.A. drojdie 3.15

S.C. DISCRET S.A. amelioratori 40

S.C. ELECTRICA S.A. energie electrică 70

S.C. DISTRIGAZ S.A. energie termică 20

S.C. COMPANIA DE APA S.A. apa potabila 28

S.C. ROMTELECOM S.A. convorbiri telefonice 7

Evaluarea relaţiilor comerciale presupune aprecierea modului de lucru cu furnizorul cu care

deja există relaţii de colaborare: eventualele întârzieri în livrare, probleme calitative şi cantitative

avute la recepţie, cât şi modul de soluţionare a reclamaţiilor.

Evaluările se efectuează pe o scară de la zero la zece puncte. Pe baza fişei de evaluare

furnizori, şeful compartimentului aprovizionare întocmeşte lista de furnizori acceptabili pentru

fiecare tip de produs aprovizionat, înscriind pe listă primii trei ofertanţi ale căror punctaje de

evaluare au fost superioare. Reevaluarea furnizorilor se realizează ori de câte ori apar alţi furnizori

însă pentru acurateţea informaţiilor, reevaluarea se face cât mai aproape de momentul contractării

sau lansării comenzilor În cazul în care din anumite motive obiective primul furnizor de pe listă nu

poate onora o comandă se poate apela la ceilalţi furnizori înscrişi în lista de selectare, dar totdeauna

calitatea produsului trebuie să constituie criteriul principal. Orice problemă apărută în colaborarea cu

furnizorii este notificată la recepţia produsului, iar furnizorul respectiv este depunctat. În acest mod

se pot monitoriza performanţele furnizorului.

14

Page 15: 58326924 Proiect Practica Firma X

ACTIVITATEA ŞI STRATEGIA DE MARKETING

1) Studierea pieţei

În cazul de faţă este greu de delimitat o piaţă ţintă. Orice persoană este client al firmei,

consumator de acest tip de produse. Premisa esenţială a identificării unei ţinte de comunicare

eficiente o constituie analiza corespunzătoare a pieţei şi a elementelor sale componente.

Ţinta firmei comercială răspunde la întrebarea: CARE SUNT CLIENŢII POTENŢIALI?, iar

ţinta de comunicare răspunde la întrebarea: CUI TREBUIE SǍ NE ADRESǍM PENTRU A VINDE

SAU A FACE SǍ SE VÂNDǍ PRODUSELE?

CRITERII GRUPURI TIPICE

Demografice

Vârstă

Sex

Mărimea familiei

Venit

Ocupaţie

Rasă

Religie

Toate categoriile

Masculin, feminin

>=1

<500.000; 500.000-1.000.000;etc.

Toate

Albi, negri, etc.

Ortodocşi, catolici, etc.

Geografice Locuitorii judeţului Dâmboviţa

Psihografice

Clase sociale

Stil de viaţă

Toate categoriile

Nu are importanţă semnificativă

15

Page 16: 58326924 Proiect Practica Firma X

Politica de preţ

Politica de preţ reprezintă un element extrem de important al strategiei de marketing,

mai ales în ţările cu putere de cumpărare redusă. Decizia cea mai dificilă în desfăşurarea unei

activităţi este aceea de determinare a preţului produselor şi serviciilor furnizate. Dificultatea în

fixarea preţurilor rezidă din luarea în calcul a unor elemente extrem de importante ( costul

producţiei, transportul, strategia generală, politica reducerilor comerciale şi financiare adoptate).

S.C. MINO LUK CARMEN S.R.L. adoptă o politică de preţ în fundamentarea căreia

se ţine cont atât de factori interni (costul produsului, marja de profit urmărită) cât şi de factori externi

(cererea manifestată pe piaţă, reacţia concurenţei, preţul pe care clientul este dispus să-l accepte,

etc.). Ţinând cont de toate aceste elemente, şi de faptul că preţurile practicate sunt corelate cu

puterea de cumpărare a pieţei ţintă, societatea va avea informaţii despre modificările de preţ de pe

piaţa în cauză, despre factorii şi motivele care produc aceste schimbări.

Societatea practică preţuri diferenţiate în funcţie de produsele şi sortimentele fabricate,

realizând cel mai bun raport calitate/preţ. Acest lucru va asigura un flux bănesc ascendent şi

constant.

În concluzie preţul este una dintre cele mai importante decizii de marketing neexistând

o metodă universală de stabilire a acestuia. Politica de preţ este eficientă doar atunci când clientul

este dispus să plătească preţul şi totodată este încasat şi un profit.

Principalele riscuri în privinţa stabilirii preţurilor sunt cele date de evoluţia

imprevizibilă a cursului valutar, care determină variaţii ale costului materiilor prime, energiei şi

combustibilului precum şi de dezorganizarea de pe piaţa agricolă din România. În altă ordine de idei,

perspectiva integrării europene înseamnă pentru producătorii romani intrarea în concurenţă directă

cu cei occidentali, fără protecţia taxelor vamale. Un alt risc (pe termen scurt) este puterea scăzută de

cumpărare a populaţiei.

16

Page 17: 58326924 Proiect Practica Firma X

Politica de desfacere. Canale de distribuţie

Prin politica de desfacere S.C. MINO LUK CARMEN S.R.L. a stabilit obiectivele

generale şi orientările referitoare la modul de valorificare a sortimentelor de paine fabricate, ceea ce

furnizează cadrul de acţiune si de stabilire a obiectivelor şi ţintelor necesare pentru consolidarea

poziţiei sale pe piaţă, depăşirea concurenţei.

Pentru intreprindere procesul de desfacere a sortimentelor din vitrina,produsele trebuie

să reprezinte combinaţia dintre activitatea de reclamă şi activitatea de vânzare propriu-zisa, la care

trebuie să se adauge încă o serie de activităţi generate de metodele de impulsionare a desfacerii. Ca

atare, promovarea desfacerii producţiei de paine trebuie să se bazeze pe un ansamblu de tehnici care

provoacă o creştere rapida a vânzărilor, prin atribuirea anumitor avantaje distribuitorilor,

consumatorilor şi utilizatorilor industriali.

17