100 de ani. Războiul româno-ungar din 1919 Ofensiva din ...

of 1 /1
Restituiri 11 Miercuri, 17 aprilie 2019 100 de ani. Războiul româno-ungar din 1919 Ofensiva din aprilie 1919 Suveranii României decorează soldaţi distinşi în luptele din Transilvania Planificarea ofensivei Pe 16 aprilie a început înaintarea armatei române în zona neutră, spre vest peste Mun- ţii Apuseni şi înspre nord spre Maramureş. Ordinul de operaţii prevedea şi faptul că trupele române nu vor depăşi linia fixată la Paris, respectiv Hust - Satu Mare - Carei - Oradea - Salonta. Deoarece trupele ungu- reşti aveau superioritate numerică şi guri de foc mai multe, planul de operaţii român a ţinut cont de aceste aspecte, preconizând o concentrare și o economie a forțelor care să maximizeze avantajele trupelor române. A fost prevazută o acțiune hotărâtoare în sectorul de nord, între valea Someșului și cea a Crișului Repede, executată de un grup principal de forțe (3 divizii de infanterie, o divizie de cavalerie și un detașament mixt). Această acțiune s-a dat printr-un atac al DI 7 la centrul sectorului, pe direcția valea Co- rundului - Zalăului - valea Crasnei - Carei și un atac executat de DI 6 la aripa stân- gă, pe valea Crișului Repede, pe direcția Ciucea - Oradea. Legătura între cele două atacuri urma să fie menținută de către un detaşament comandat de colonelul Cris- tofor, format din 3 batalioane și 3 baterii din divizia a 6-a, pe direcția văii Barcău- lui. Grosul Diviziei a 2-a cavalerie urma să fixeze inamicul pe valea Somesului, iar după ce atacurile diviziilor 6 și 7 vor clătina apărarea inamică, Divizia a 2-a de cavalerie urma să avanseze spre Satu Mare, urmând să i se alăture de la Divizia a 7-a brigada a 2-a roșiori (atașată inițial aici), brigadă ce urma să avanseze spre nord, de pe frontul Diviziei a 7-a, pentru a menține legătura cu Divizia a 2-a de cavalerie. Acoperirea la nord urma să fie executată de detașamentul mixt comandat de generalul Olteanu, pe valea Tisei, dinspre Sighetu Marmației. Rezerva grupului de nord o constituia DI a 16-a ardeleană, chiar în spatele DI 7. Un atac secundar urma să fie dat în sectorul de sud al frontului, pe văile Crișului Alb și Negru, de către Divizia 2 vânători. Rezerva generală era asigurată de Divizia Infanterie a 18-a ardeleană și Divizia 1 vânători. Planul Comandamentului român era cel mai bun, în condițiile date, atât din punct de vedere al concepției, cât și al posibilității de execuție, experiența celor doi ani de răz- boi spunându-și cuvântul. În primul rând, ținea cont de natura terenului și dispune- rea forțelor amice și inamice, precum și de considerațiile tactice și strategice. Forțele ungurești erau comasate în defileurile Tisei (la nord), Someșului, Ciucea (la centru) și defileul Ciuci (la sud, pe valea Crişului Alb). Aceste văi compartimentează Munții Apu- seni și deschid căi de invazie spre câmpie, odată trupele debușate ivindu-se posibilități bune de manevră, care pot da peste cap apărarea inamică. De exemplu, o înaintare viguroasă pe valea Corundului ar întoarce rezistența inamică de pe Munții Bicului, iar una în pe valea Zalăului și a Barcăului ar întoarce rezistența de pe înălțimile din jurul Șimleului-Silvaniei și de pe Munții Plopi- şului (Rezului). Pe ansamblul operațiunilor, debușarea ofensivei peste regiunea muntoa- să dintre Someș și Barcău ar întoarce apăra- rea din restul munților Apuseni, în special din defileurile Crișurilor. Regiunea dintre Someș și Crișul Repede este cea mai potri- vită pentru dezvoltarea operațiunilor de la vest la est, deoarece ar întoarce apărarea din restul munților Apuseni, unde rezistența se poate face în condiții mai bune, dată fiind configurația terenului. Mai mult, între Someș și Crișul Repede erau grupate cel mai multe și mai bine or- ganizate forțe ungurești, care puteau fi mai ușor aprovizionate cu trupe din linia a doua. Flancul de nord al trupelor române era des- coperit, pe când cel sudic era acoperit de trupele franco-sârbe aflate în Banat, care, deși nu cooperau cu trupele române, pot fi considerate aliate, probabilitatea ca trupele maghiare să încerce un contraatac pe aici fiind practic nulă. Mai ales că ungurii cău- tau să facă legătura cu Rusia sovietică prin nordul Maramureșului și Galiția, în așa fel încât să întoarcă întregul front românesc. În concluzie, concepția Marelui Cartier General român era o acțiune hotărâtoare cu grosul forțelor în centru - între Someș și Crișul Repede - pentru a respinge forțele inamice și a le întoarce apărarea. O acțiune secundară era prevăzută pe valea Crișului Negru și Alb, până la linia Beiuș – Sebiș (depresiunea Zărandului), de fixare a ina- micului și blocarea lui în a-și deplasa aju- toare spre sectorul destinat spre rupere. De asemenea, acoperirea dreptei dispozitivului de atac cu minimul de forțe pe valea Tisei. Economia forțelor s-a realizat prin con- centrarea în sectorul de rupere a unei mase puternice de trupe, aproximativ 35.000 de soldaţi grupați în 3 divizii de infanterie și una și jumătate de cavalerie (37 batalioane, 26 escadroane și 23 de baterii de artilerie) față de cei 18.000 de unguri cu 15 baterii de artilerie din linia întâi a sectorului. Din acest grup, un detașament mixt comandat de general Olteanu, format din 2 batalioane, 8 escadroane și o baterie urma să asigure valea Tisei în Maramureş. Pentru acțiunea secundară, pe văile Crișului Alb și Ne- gru, precum și pentru acoperirea pe valea Mureșului, acţiona Divizia 2 vânători, întă- rită cu Regimentul Beiuş și un detașament din Divizia 1 vânători, un total de 12.000 de oameni față de 4.500 de unguri din linia întâi. Rezerva românească era compusă din 16.000 de oameni (2 divizii), față de 48.000 de unguri cu 60 de guri de foc în linia a doua. În concluzie, Grupului de Nord, con- dus de generalul Traian Moșoiu, îi revine misiunea cea mai dificilă, cu cea mai înaltă responsabilitate. (Va urma) Daniel MAN B olşevizarea Ungariei şi violenţele comise asupra populaţiei româneşti din teri- toriile ocupate au determinat pe comandanţii armatei române să decidă înain- tarea treptată în Transilvania. Puşi în faţa faptului împlinit, comandanţii aliaţi nu s-au opus, dimpotrivă, şi-au dat seama că doar armata română poate rezolva tulbu- rările din Ungaria. Regele Ferdinand îl decorează pe locotenetul Ghica din Regimentul 14 artilerie Regele Ferdinand şi generalul Traian Moşoiu trec în revistă trupele din Grupul de Nord Membrii Comandamentului Trupelor din Transilvania, în mijloc generalul Constantin Prezan (colonelul Ion Antonescu, imediat în spatele lui) (SURSE - General Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei, Editura Militară, 2009; Glenn E. Torrey - România în Primul Răz- boi Mondial, Ed. Meteor, 2014; Cristian Negrea, Războiul româno-ungar de la 1919)

Embed Size (px)

Transcript of 100 de ani. Războiul româno-ungar din 1919 Ofensiva din ...

pag 11.indd100 de ani. Rzboiul româno-ungar din 1919
Ofensiva din aprilie 1919
Planifi carea ofensivei Pe 16 aprilie a început înaintarea armatei
române în zona neutr, spre vest peste Mun- ii Apuseni i înspre nord spre Maramure. Ordinul de operaii prevedea i faptul c trupele române nu vor depi linia fi xat la Paris, respectiv Hust - Satu Mare - Carei - Oradea - Salonta. Deoarece trupele ungu- reti aveau superioritate numeric i guri de foc mai multe, planul de operaii român a inut cont de aceste aspecte, preconizând o concentrare i o economie a forelor care s maximizeze avantajele trupelor române.
A fost prevazut o aciune hotrâtoare în sectorul de nord, între valea Someului i cea a Criului Repede, executat de un grup principal de fore (3 divizii de infanterie, o divizie de cavalerie i un detaament mixt). Aceast aciune s-a dat printr-un atac al DI 7 la centrul sectorului, pe direcia valea Co- rundului - Zalului - valea Crasnei - Carei i un atac executat de DI 6 la aripa stân- g, pe valea Criului Repede, pe direcia Ciucea - Oradea. Legtura între cele dou atacuri urma s fi e meninut de ctre un detaament comandat de colonelul Cris- tofor, format din 3 batalioane i 3 baterii din divizia a 6-a, pe direcia vii Barcu- lui. Grosul Diviziei a 2-a cavalerie urma s fi xeze inamicul pe valea Somesului, iar dup ce atacurile diviziilor 6 i 7 vor cltina aprarea inamic, Divizia a 2-a de cavalerie urma s avanseze spre Satu Mare, urmând s i se alture de la Divizia a 7-a brigada a 2-a roiori (ataat iniial aici), brigad ce urma s avanseze spre nord, de pe frontul Diviziei a 7-a, pentru a menine legtura cu Divizia a 2-a de cavalerie. Acoperirea la nord urma s fi e executat de detaamentul mixt comandat de generalul Olteanu, pe valea Tisei, dinspre Sighetu Marmaiei. Rezerva grupului de nord o constituia DI a 16-a ardelean, chiar în spatele DI 7. Un atac secundar urma s fi e dat în sectorul de sud al frontului, pe vile Criului Alb i Negru, de ctre Divizia 2 vântori. Rezerva general era asigurat de Divizia Infanterie a 18-a ardelean i Divizia 1 vântori.
Planul Comandamentului român era cel mai bun, în condiiile date, atât din punct de vedere al concepiei, cât i al posibilitii de execuie, experiena celor doi ani de rz- boi spunându-i cuvântul. În primul rând, inea cont de natura terenului i dispune- rea forelor amice i inamice, precum i de consideraiile tactice i strategice. Forele ungureti erau comasate în defi leurile Tisei (la nord), Someului, Ciucea (la centru) i defi leul Ciuci (la sud, pe valea Criului Alb). Aceste vi compartimenteaz Munii Apu- seni i deschid ci de invazie spre câmpie, odat trupele debuate ivindu-se posibiliti bune de manevr, care pot da peste cap aprarea inamic. De exemplu, o înaintare viguroas pe valea Corundului ar întoarce rezistena inamic de pe Munii Bicului, iar una în pe valea Zalului i a Barcului ar întoarce rezistena de pe înlimile din jurul imleului-Silvaniei i de pe Munii Plopi-
ului (Rezului). Pe ansamblul operaiunilor, debuarea ofensivei peste regiunea muntoa- s dintre Some i Barcu ar întoarce apra- rea din restul munilor Apuseni, în special din defi leurile Criurilor. Regiunea dintre Some i Criul Repede este cea mai potri- vit pentru dezvoltarea operaiunilor de la vest la est, deoarece ar întoarce aprarea din restul munilor Apuseni, unde rezistena se poate face în condiii mai bune, dat fi ind confi guraia terenului.
Mai mult, între Some i Criul Repede erau grupate cel mai multe i mai bine or- ganizate fore ungureti, care puteau fi mai uor aprovizionate cu trupe din linia a doua. Flancul de nord al trupelor române era des- coperit, pe când cel sudic era acoperit de trupele franco-sârbe afl ate în Banat, care, dei nu cooperau cu trupele române, pot fi considerate aliate, probabilitatea ca trupele maghiare s încerce un contraatac pe aici fi ind practic nul. Mai ales c ungurii cu- tau s fac legtura cu Rusia sovietic prin nordul Maramureului i Galiia, în aa fel încât s întoarc întregul front românesc.
În concluzie, concepia Marelui Cartier General român era o aciune hotrâtoare cu grosul forelor în centru - între Some i Criul Repede - pentru a respinge forele inamice i a le întoarce aprarea. O aciune secundar era prevzut pe valea Criului Negru i Alb, pân la linia Beiu – Sebi (depresiunea Zrandului), de fi xare a ina- micului i blocarea lui în a-i deplasa aju- toare spre sectorul destinat spre rupere. De asemenea, acoperirea dreptei dispozitivului de atac cu minimul de fore pe valea Tisei.
Economia forelor s-a realizat prin con- centrarea în sectorul de rupere a unei mase puternice de trupe, aproximativ 35.000 de soldai grupai în 3 divizii de infanterie i una i jumtate de cavalerie (37 batalioane, 26 escadroane i 23 de baterii de artilerie) fa de cei 18.000 de unguri cu 15 baterii de artilerie din linia întâi a sectorului. Din acest grup, un detaament mixt comandat de general Olteanu, format din 2 batalioane, 8 escadroane i o baterie urma s asigure valea Tisei în Maramure. Pentru aciunea secundar, pe vile Criului Alb i Ne- gru, precum i pentru acoperirea pe valea Mureului, aciona Divizia 2 vântori, înt- rit cu Regimentul Beiu i un detaament din Divizia 1 vântori, un total de 12.000 de oameni fa de 4.500 de unguri din linia întâi. Rezerva româneasc era compus din 16.000 de oameni (2 divizii), fa de 48.000 de unguri cu 60 de guri de foc în linia a doua. În concluzie, Grupului de Nord, con- dus de generalul Traian Mooiu, îi revine misiunea cea mai difi cil, cu cea mai înalt responsabilitate.
(Va urma) Daniel MAN
Bolevizarea Ungariei i violenele comise asupra populaiei româneti din teri- toriile ocupate au determinat pe comandanii armatei române s decid înain-
tarea treptat în Transilvania. Pui în faa faptului împlinit, comandanii aliai nu s-au opus, dimpotriv, i-au dat seama c doar armata român poate rezolva tulbu- rrile din Ungaria.
Regele Ferdinand îl decoreaz pe locotenetul Ghica din Regimentul 14 artilerie
Regele Ferdinand i generalul Traian Mooiu trec în revist trupele din Grupul de Nord
Membrii Comandamentului Trupelor din Transilvania, în mijloc generalul Constantin Prezan (colonelul Ion Antonescu, imediat în spatele lui)