UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf ·...

of 13 /13
UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar – Bancare Interne şi Internaţionale Domeniul de licenţă: contabilitate Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume: UNGUREANU MIHAI ARISTOTEL Data şi locul naşterii: 9 iunie 1950, Drobeta Turnu Severin Titlu didactic: Profesor universitar doctor Adresa(e): Bucureşti, B-dul Splaiul Unirii, nr. 33, bl. M4, sc. 1, ap. 17, et. 4 Telefon (serviciu / acasă): E-mail (uri): [email protected] Cetăţenia: română Starea civilă: căsătorit Educaţie şi formare Perioada Instituţia / Facultatea Calificarea / Diploma obţinută 1975 Universitatea din Craiova Studii Economice Diplomă de licenţă 1993 1995 Universitatea din Craiova Doctorat în specializarea „Finanţe” Doctor în economie Specializări şi certificări (enumerare): 1999- Evidenţă fiscală- dosar fiscal - curs de specializare la Freiburg 1998 Curs de Management, organizat de Trezoreria S.U.A. 1997 Specializare, impozitarea Corporaţiilor, OECD, Viena; 1997- Problemele speciale în impozitarea corporaţiilor - curs de specializare la Viena; 1993 Tratate fiscale - curs specializare, Viena - OECD; 1992- Sistemul fiscal specific ţărilor cu economie de piaţă curs de specializare la Ankara; 1975- Finanţe - Contabilitate

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf ·...

Page 1: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ

Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar – Bancare Interne şi Internaţionale

Domeniul de licenţă: contabilitate

Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

CURRICULUM VITAE

Informaţii

personale

Nume / Prenume: UNGUREANU MIHAI ARISTOTEL Data şi locul naşterii: 9 iunie 1950, Drobeta Turnu Severin Titlu didactic: Profesor universitar doctor Adresa(e): Bucureşti, B-dul Splaiul Unirii, nr. 33, bl.

M4, sc. 1, ap. 17, et. 4 Telefon (serviciu / acasă): E-mail (uri): [email protected] Cetăţenia: română

Starea civilă: căsătorit

Educaţie şi

formare

Perioada Instituţia / Facultatea

Calificarea

/ Diploma

obţinută

1975 Universitatea din

Craiova

Studii Economice Diplomă

de licenţă

1993 1995 Universitatea din

Craiova

Doctorat în specializarea

„Finanţe”

Doctor în

economie

Specializări şi certificări (enumerare):

1999- Evidenţă fiscală- dosar fiscal - curs de specializare la Freiburg

1998 – Curs de Management, organizat de Trezoreria S.U.A.

1997 – Specializare, impozitarea Corporaţiilor, OECD, Viena;

1997- Problemele speciale în impozitarea corporaţiilor - curs de

specializare la Viena;

1993 – Tratate fiscale - curs specializare, Viena - OECD;

1992- Sistemul fiscal specific ţărilor cu economie de piaţă – curs de

specializare la Ankara;

1975- Finanţe - Contabilitate

Page 2: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

Experienţă

profesională

Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională relevantă,

începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Perioada Organizaţia Gradul

didactic Funcţia

Tipul

activităţii

Iunie 2006 ARACIS profesor

universitar

doctor

Secretar

general

- conducere,

organizare

- evaluare

2003-prezent UNIVERSITATEA

ROMÂNO-AMERICANĂ,

Facultatea de Relaţii

Comerciale şi Financiar-

Bancare Interne şi

Internaţionale, Catedra de

Finanţe - Contabilitate,

disciplina: Finanţe publice

profesor

universitar

doctor

prorector cu

probleme de

privind Baza

tehnico-

materială şi

Serviciul

social

studenţesc

- didactic (predare)

- ştiinţific

- conducere,

organizare

2000-2003 Universitatea

„CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU”,

Piteşti, Facultatea

Management Financiar -

Contabil, Catedra de

„Finanţe - Contabilitate”,

disciplinele: Finanţe

Publice, Management

financiar, Trezoreria

Statului

profesor

universitar

doctor

membru în

Senatul

Universităţii

- didactic (predare)

- ştiinţific

Universitatea

“CONSTANTIN

BRÂNCUŞI”, Târgu Jiu,

Facultatea de Finanţe –

Contabilitate, Catedra de

„Finanţe - Contabilitate”,

disciplinele: Finanţe

Publice, Buget şi

Trezorerie Publică

profesor

universitar

doctor

(prin

cumul)

- didactic (predare)

- ştiinţific

1996-2000 Universitatea

„CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU”,

Piteşti

Conferenţiar

universitar

- didactic (predare)

- ştiinţific

MFP – DGFP

Conferenţiar

universitar

Director

general MFP

- conducere,

organizare

1999-2000 Ministerul Finanţelor

Publice

Conf.erenţiar

univ.dr.

Secretar de

Stat

- conducere,

organizare

- didactic

(predare) - ştiinţific

1992-1996 Universitatea

„CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU”,

Piteşti

Lector

universitar

- didactic (predare)

- ştiinţific

1991-1999 Ministerul Finanţelor

Publice – DGFP, Vâlcea;

Lector

universitar

Director

general

- conducere,

organizare

Page 3: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

1990-1991 Ministerul Finanţelor

Publice – DGFP

Director - conducere,

organizare

1986-1990 Ministerul Finanţelor

Publice – AFVL

Şef

adinistraţie

fiscală

- conducere,

organizare

1975-1986 IACM Vâlcea Profesor

consultant

liceu

Economist

Economist

şef

- executiv

- didactic

- coordonare

Activitate

ştiinţifică şi

publicistică

Teza de doctorat (titlul) „Organizarea şi conducerea Trezoreriei Finanţelor Publice în condiţiile economice

de piaţă în România”

Cărţi, manuale, îndrumare (număr): 18

- cărţi, tratate publicate: 14

- cursuri publicate, culegeri: 4

- congrese şi simpozioane internaţionale: 12

Articole, studii (număr): 40

Congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale (număr): 36

- Congrese, conferinţe şi simpozioane naţionale: 24

- Comunicări ştiinţifice susţinute la Congrese şi Conferinţe

internaţionale: 12 (Londra, Milano, Madrid, New York, Boston,

Copenhaga, Paris, Bruhl, Ankara, Zagreb, Viena, Freiburg)

Proiecte de cercetare ştiinţifică (număr): 20

Lucrări de cercetare ştiinţifică ale studenţilor, îndrumate: peste 400

Membru în mai multe comisii pentru analiza şi susţinerea publică de

teze de doctorat: Academia de Studii Economice, Facultatea de

Finanţe-Bănci şi Facultatea de Relaţii Internaţionale

Brevete, invenţii (număr): 0

Membru al

asociaţiilor

profesionale

în anul 2000 – Diplomă, prin care se acordă titlul de „Fondator

Onorific” pentru contribuţii aduse la dezvoltarea Universităţii

„Constantin Brâncoveanu”;

în perioada 1999-2007, membru al Asociaţiei Cenzorilor Externi

Independenţi din România;

din anul 2001, şi în prezent: formator, atestat de Camera Auditorilor

Financiari din România în domeniul Standardelor Internaţionale de

contabilitate şi Audit Financiar;

din anul 1999, şi în prezent: auditor financiar, membru titular activ

al Camerei Auditorilor Financiari din România, Preşedintele

Comisiei de Auditori Statutori;

Limbi

străine şi

nivel de

cunoaştere

franceza: citit, scris, tradus, vorbit

Page 4: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

Alte

competenţe

şi aptitudini

sociale: spirit de echipă; relaţii foarte bune de colaborare profesională

cu toate categoriile de angajaţi şi în primul rând cadre didactice;

perseverenţă şi tenacitate în dezvoltarea unui climat de muncă

angajant;

organizatorice: bun organizator şi iniţiator de acţiuni, competenţe

dobândite în coordonarea şi administrarea de activităţi (Şef de

proiecte, secretar de stat, director general, director, prorector).

auditor financiar

cenzor extern independent

Distincţii Medalia „Meritul pentru învăţământ” Clasa I, Decret prezidenţial

nr. 1097 din 10.12.2004, Monitorul Oficial nr.1182 – 13.12.2004

Anexă Lista lucrărilor ştiinţifice şi a publicaţiilor

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării__________ Semnătura ________________

Page 5: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ

Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale

Domeniul de licenţă: contabilitate

Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

Profesor univ dr. UNGUREANU MIHAI ARISTOTEL

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI A PUBLICAŢIILOR

1. TEZA DE DOCTORAT

T1- „Organizarea şi conducerea Trezoreriei Finanţelor publice în condiţiile economice de

piaţă în România”

Data susţinerii: 28 decembrie 1995

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.Vasile Ciobanu

N.B:

a) În proporţie de 100% teza de doctorat a fost publicată cu titlul „Organizarea şi conducerea

Trezoreriei Finanţelor publice în condiţiile economice de piaţă în România”, Editura Conphys,

1996, Cod ISBN 973-97697-5-6;

Este prima carte publicată în domeniul respectiv.

b) În proporţie de 80%, teza a fost publicată şi sub formă de articole, studii, comunicări ştiinţifice

interne şi internaţionale. Cartea a constituit un foarte bun material de cercetare, metodologie şi

aplicativ, contribuind la organizarea Trezoreriei publice în România.

2. CĂRŢI PUBLICATE

Cărţi publicate în edituri recunoscute

Ungureanu Mihai Aristotel – Finanţe publice – sinteze, aplicaţii, 2005, Universitatea Româno –

Americană, Editura „Conphys”, coordonator, 203 pagini, 70%, Cod ISBN: 973-8488-96-6 (carte

tipărită cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică).

Ungureanu Mihai Aristotel – Finanţe publice, 2003, Bucureşti, Universitatea Româno -

Americană, Editura „Conphys”, 358 pagini, 100%, Cod ISBN: 973-8488-43-5 (volum editat cu

sprijinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării).

Page 6: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

Ungureanu Mihai Aristotel –Finanţe publice – sinteze, aplicaţii, teste grilă, 2002, Universitatea

„Constantin Brâncoveanu”, Editura Conphys, coordonator, 259 pagini, 70%, Cod ISBN: 973-8122-

37-0 (carte publicată cu sprijinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării).

Ungureanu Mihai Aristotel –Finanţe publice, 2000, Editura Independenţa Economică, Piteşti,

519 pagini, 75%, (coordonator), Cod ISBN: 973-99972-2-8.

Ungureanu Mihai Aristotel –Contabilitate Financiară,1999, Craiova, Editura Universitaria, 247

pagini, 40%, Cod ISBN: 973-8043-17-4.

Ungureanu Mihai Aristotel – Finanţe publice - aplicaţii, 1999, Universitatea „Constantin

Brâncoveanu”, Editura Conphys, 220 pagini, (coordonator), 70%, Cod ISBN: 973-9334-02-4.

Ungureanu Mihai Aristotel –Contabilitate Financiară,1998, Editura Horion, Craiova, 398 pagini,

50%, Cod ISBN:973-98633-7-x.

Ungureanu Mihai Aristotel –Finanţe publice,1998, Editura Conphys, 219 pagini, 100%, Cod

ISBN: 973-9334-18-0.

Ungureanu Mihai Aristotel –Consolidarea finanţelor locale prin crearea Trezoreriei finanţelor

publice, 1997, Editura Conphys, 418 pagini, 60%, Cod ISBN: 973-96289-6-6.

Ungureanu Mihai Aristotel –Managementul firmei, 1997, Editura Conphys, 218 pagini, 40%,

Cod ISBN: 975-334-09-1.

Ungureanu Mihai Aristotel – Organizarea şi conducerea Trezoreriei finanţelor publice în

condiţiile economiei de piaţă în România, 1996, Editura Conphys, 274 pagini, 100%, Cod ISBN:

973-97697-5-6.

Ungureanu Mihai Aristotel – Finanţe generale, 1996, Universitatea Tehnică Petroşani,

Facultatea de Ştiinţe, 144 pagini, 40%, Cod ISBN: curs – Litografia Universităţii.

Ungureanu Mihai Aristotel – Folosirea sistemelor expert în managementul firmei, 1995, Editura

„Scrisul Românesc”, Craiova, 215 pagini, 35%, ISBN 978-38-0137-2.

Ungureanu Mihai Aristotel – Economia firmei, 1994, Editura „Ager”, Tg. Jiu, 40%, ISBN 973-

96033-8-6

3. ARTICOLE, REFERATE / STUDII (RS) PUBLICATE ÎN REVISTE DE

SPECIALITATE

Ungureanu Mihai Aristotel – A redefinition of the functions of the public financial system,

2006, volum de studii şi cercetări, ISBN: 973-690-565-9; (13)-978-973-690-515-0

Ungureanu Mihai Aristotel – Own resources necessary for funds Constitution for financing the

expenses of the European Union, 2006, volum de studii şi cercetări, Cod ISBN: (10) 973-739-259-

0; ISBN: (13) 978-973-259-6

Ungureanu Mihai Aristotel –Resursa din VNB, ca resursă de echilibru a bugetului comunitar,

2005, volum de studii şi cercetări, ISBN: 973-8446-95-3

Page 7: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

Ungureanu Mihai Aristotel – Cheltuieli publice pentru agricultură – parte a politicii agricole

româneşti în contextul aderării la U.E., 2005, volum de studii şi cercetări, ISBN: 973-8446-95-3

Ungureanu Mihai Aristotel – Taxele vamale la importul de zahăr în zonele defavorizate – factor

de distorsionare a concurenţei, 2004, volum de studii şi cercetări, ISBN: 973-7643-70-4

Ungureanu Mihai Aristotel – Caracteristici ale impozitelor indirecte care impun armonizarea

finală, 2004, volum de studii şi cercetări, ISBN: 973-7643-70-4

Ungureanu Mihai Aristotel – Reforma finanţelor în România, Revista „Finanţe, credit,

contabilitate” nr. 3, martie 2001, pag. 22

Ungureanu Mihai Aristotel – Cod fiscal şi procedură fiscală – concept şi necesitate - Revista

„Finanţe, credit, contabilitate” nr. 1, 2000, pag. 51

Ungureanu Mihai Aristotel – Evaluări ale riscului de exploatare cu ajutorul pragului de

rentabilitate (I) - Revista „Finanţe, credit, contabilitate” nr. 1, 1999, pag. 9

Ungureanu Mihai Aristotel – Evaluări ale riscului de exploatare cu ajutorul pragului de

rentabilitate (II) - Revista „Finanţe, credit, contabilitate” nr. 2, 1999, pag. 6

Ungureanu Mihai Aristotel – Finanţe publice – instrument de exercitare a autonomiei

administrativ-teritoriale – Revista „Finanţe, credit, contabilitate” nr. 4, 1994, pag. 13-15

Ungureanu Mihai Aristotel – Necesitatea şi consecinţele funcţionării trezoreriei asupra

finanţelor locale – Revista „Finanţe, credit, contabilitate” nr. 7, 1994, pag. 16-19

Ungureanu Mihai Aristotel – Perfecţionarea metodologiei de cuantificare a veniturilor

bugetelor locale - Revista „Finanţe, credit, contabilitate” nr. 8-9, 1994, pag.17-19

Ungureanu Mihai Aristotel – Locul, rolul şi consecinţele înfiinţării trezoreriei în sistemul

finanţelor publice - Revista „Finanţe, credit, contabilitate” nr. 1, 1995, pag. 47

Ungureanu Mihai Aristotel – Consecinţe privind gestiunea întreprinderii în economia de piaţă -

Revista „Finanţe, credit, contabilitate” nr. 6, 1995, pag. 21-24

Ungureanu Mihai Aristotel – Utilizarea rezervoarelor monetare obligatorii în politica Băncii

Naţionale a României - Revista „Finanţe, credit, contabilitate” nr. 7, 1995, pag. 21-23

Ungureanu Mihai Aristotel – Necesitatea organizării trezoreriei finanţelor publice în condiţiile

economiei de piaţă (I) -Revista „Finanţe, credit, contabilitate” nr.11, 1994, pag.5

Ungureanu Mihai Aristotel – Necesitatea organizării trezoreriei finanţelor publice în condiţiile

economiei de piaţă (II)-Revista „Finanţe, credit, contabilitate” nr.12, 1994, pag.7

Ungureanu Mihai Aristotel – Studiul – Sistemul VENIS – o soluţie informatică pentru

activitatea de stabilire, încasare şi urmărire a evidenţei impozitelor şi taxelor de la populaţie,

susţinut la simpozionul organizat de Ministerul Finanţelor pe probleme de informatică, la Sibiu, în

perioada 26 – 28 noiembrie 1986, şi aplicat în practică în 1987, la Administraţia Financiară a

Municipiului Râmnicu Vâlcea

Ungureanu Mihai Aristotel – Studiul privind organizarea activităţii de evidenţă, urmărire şi

raportare a execuţiei veniturilor bugetelor locale şi bugetului administraţiei centrale de stat la

Page 8: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

nivelul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului

Vâlcea şi unităţilor fiscale teritoriale susţinut la instruirea specialiştilor din decembrie 1991 la

nivelul Ministerului Finanţelor şi apreciat de specialiştii Phare şi FMI care au participat în mai

multe rânduri la întruniri pe probleme de specialitate la nivelul DGFPCHS Vâlcea

Studiul privind fundamentarea unor propuneri de organizare a unităţilor teritoriale ale

Ministerului Economiei şi Finanţelor, în trei variante, prezentat Ministerului Economiei şi

Finanţelor la finele anului 1991 şi aplicat în practică în mare parte începând cu 01.06.1992

STUDII, RAPOARTE PREZENTATE / PUBLICATE LA MANIFESTĂRI

INTERNAŢIONALE DE PRESTIGIU

Ungureanu Mihai Aristotel – Seminar ştiinţific internaţional, Piteşti- „Financial and fiscal

levers”, 2006, ISBN: 973-690-565-9; ISBN (13)-978-973-690-565-0

Ungureanu Mihai Aristotel – Seminar ştiinţific internaţionalBucureşti, Universitatea Româno –

Americană – „Fiscal reform provided the accession of Romania to the European Union”, 2006,

ISBN (10): 973-7854-46-2; ISBN (13) 978-973-7854-46-9

Ungureanu Mihai Aristotel – Seminar ştiinţific internaţional, Bucureşti, 2005, „The resource

from the gross domestic revenue as a balancing resource for the Community Budget”, ISBN:

973-8446-93-7

Ungureanu Mihai Aristotel – Reuniunea ştiinţifică internaţională de la Viena – 1 – 10

noiembrie 1993, la sediul OECD – problematica: Tratate fiscale

Ungureanu Mihai Aristotel – Curs de specializare la Ankara, în martie 1992, pe tema: „Sistemul

fiscal specific ţărilor cu economie de piaţă” – pe exemplul Turciei

Ungureanu Mihai Aristotel – Seminarul cu tema „Probleme speciale cu privire la impozitarea

corporaţiilor”, desfăşurat în perioada 14 – 18 aprilie 1997 la Viena, sediul OECD;

Ungureanu Mihai Aristotel – Seminarul desfăşurat la Academia Ministerului Federal de

Finanţe de pe lângă Ministerul Federal de Finanţe al Germaniei din Bruhl, în perioada 19 – 29

octombrie 1997, în cadrul proiectului „Asistenţă oferită Ministerului de Finanţe din România

pentru reforma sistemului fiscal”;

Ungureanu Mihai Aristotel – Seminarul desfăşurat în Germania, la Freiburg, organizat în

perioada 20 – 26 aprilie 1999, urmare protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România

şi Deutsch Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GTZ pe probleme de fiscalitate – „Sistem

de evidenţă fiscal – dosare fiscale”.

Ungureanu Mihai Aristotel – Seminarul internaţional desfăşurat la Zagreb – Croaţia, în

perioada 18 – 21 octombrie 1998, cu tema „Reforma sistemului fiscal croat, evaluare şi

perspective”;

Page 9: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

Ungureanu Mihai Aristotel – Reuniunile ştiinţifice de la New Zork, Boston, Londra, Milano din

august – septembrie 1999, unde am participat în calitate de secretar de stat al Ministerului

Finanţelor, împreună cu reprezentanţii Deutsch Bank, Merryl Linch Bank, BNR, la întâlnirile cu

investitorii străini, prezentând indicatorii macro-economici şi financiari ai României, în vederea

lansării titlurilor de stat pe piaţa de capital internaţională.

Ungureanu Mihai Aristotel – Seminarul ştiinţific desfăşurat la Paris, în perioada 2 – 10

octombrie 1999, organizat de Ministerul Finanţelor, Industriei şi Comerţului din Franţa, pe tema:

„Organizarea şi funcţionarea structurilor de administrare fiscală şi control al contribuabililor

mari”;

STUDII, RAPORTĂRI PREZENTATE ŞI PUBLICATE LA MANIFESTĂRI

NAŢIONALE ÎN ANALELE UNIVERSITARE, BULETINE ŞTIINŢIFICE

ETC.

Ungureanu Mihai Aristotel – Organizarea, funcţionarea şi fluxurile operaţionale privind

decontarea, la nivelul Trezoreriei locale – Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe

Economice, noiembrie 1993

Ungureanu Mihai Aristotel – Necesitatea organizării Trezoreriei Finanţelor Publice în

condiţiile economiei de piaţă - Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice,

noiembrie 1993

Ungureanu Mihai Aristotel – Consideraţii privind gestiunea trezoreriei finanţelor publice în

condiţiile tranziţiei la economia de piaţă – Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe

Economice, octombrie, 1994

Ungureanu Mihai Aristotel – Trezoreria locală – instrument al finanţelor publice – Management

şi gestiune în economia de piaţă – Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice,

octombrie, 1994

Ungureanu Mihai Aristotel – Informatizarea activităţii de marketing – Universitatea din Oradea,

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Juridice, aprilie 1995

Ungureanu Mihai Aristotel – Gestiunea întreprinderii în economia de piaţă - Universitatea din

Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Juridice, aprilie 1995

Ungureanu Mihai Aristotel – Pregătirea economiştilor ce vor lucra în Trezoreria finanţelor

publice – Universitatea Tehnică Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, mai 1995

Ungureanu Mihai Aristotel – Opinii privind consolidarea activităţii Trezoreriei finanţelor

publice - Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, octombrie 1995

Ungureanu Mihai Aristotel – Consideraţii privind consecinţele organizării şi funcţionării

Trezoreriei asupra finanţelor publice - Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice,

octombrie 1995

Page 10: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

Ungureanu Mihai Aristotel – Opinii privind perfecţionarea gestiunii Trezoreriei finanţelor

publice - Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, octombrie 1996;

Ungureanu Mihai Aristotel – Rolul finanţelor publice în exercitarea autonomiei administrativ-

teritoriale – Universitatea „Constantin Brâncoveanu” – Facultatea de Management – Marketing în

Afaceri Economice, Râmnicu Vâlcea, aprilie 1997

Ungureanu Mihai Aristotel – Evaziunea fiscală – posibilităţi de prevenire şi combatere,

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, aprilie 2001

Ungureanu Mihai Aristotel – Rolul disciplinelor financiare în pregătirea economistului

diplomat - Universitatea Tehnică Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, mai 1995

3.3 RAPORTOR INVITAT LA CONFERINŢE NAŢIONALE/LUCRĂRI DE

SINTEZĂ, STUDII PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE DE

INTERES NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

1. Seminarul ştiinţific internaţional din 14 – 16 martie 1994, la Sinaia, cu tema „Bugetul de stat.

Echilibrul financiar. Execuţia bugetului de stat prin metoda trezoreriilor”, unde am susţinut două

comunicări:

- „Finanţe publice” – instrument de exercitarea autonomiei administrativ – teritoriale;

- „Importanţa organizării şi funcţionării trezoreriei finanţelor publice în România”

2. Seminarul ştiinţific internaţional organizat de Ministerul Finanţelor şi Fundaţia „Hans

Seidel”, în 2 – 4 decembrie 1992, la Bucureşti, pe probleme de fiscalitate specifică ţărilor cu

economie de piaţă; comunicarea pe tema „Fazele sistemului fiscal în perioada de tranziţie în

România”

3. Seminar ştiinţific internaţional organizat de Ministerul Finanţelor şi Fundaţia „Hans

Seidel”, în 28 – 30 iunie 1993, la Balvanyos – Covasna, pe tema: „Recuperarea impozitelor şi

taxelor”

4. Congresul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, care a avut loc la Bucureşti, în

primăvara anului 1990 – dezbateri pe tema „Necesitatea trecerii la o economie de piaţă”

5. Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată la nivelul Ministerului Finanţelor, în perioada 27 –

28 octombrie 1994, unde am prezentat referatul „Locul, rolul şi consecinţele înfiinţării trezoreriei

în sistemul finanţelor publice”

6. Simpozionul jubilar „30 de ani de învăţământ superior economic la Craiova”, în perioada 18 –

19 octombrie 1996, la Universitatea din Craiova

7. Simpozionul ştiinţific organizat de Ministerul Finanţelor pe probleme de informatică, la Sibiu, în

perioada 26 – 28 noiembrie 1986

8. Simpozionul ştiinţific organizat de Federaţia Municipiilor din România, în martie 1990, la Piatra

Neamţ – dezbateri pe tema „Autonomia bugetelor locale”

Page 11: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

9. Simpozion ştiinţific cu tema „Management şi gestiune în economia de piaţă” – Universitatea

din Craiova, 19 – 20 noiembrie 1992, unde am susţinut comunicarea „Necesitatea organizării

trezoreriei finanţelor publice în condiţiile economiei de piaţă”

10. Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participarea internaţională la Universitatea „Babeş -

Bolyai” Cluj Napoca: „Contribuţii privind perfecţionarea metodologiei de cuantificare a veniturilor

bugetare locale”

11. Simpozion ştiinţific la Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, 19 – 20

noiembrie 1993, 21 – 22 octombrie 1994, 20 – 21 octombrie 1995, participând cu câte 2 referate la

dezbaterile din fiecare an

e) BREVETE DE INVENŢIE (nu)

f) PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE

PE BAZĂ DE CONTRACT/GRANT

(f1) Granturi/ proiecte - contracte de cercetare naţionale

„Sistem Informatic Integrat Judeţean/Regional bazat pe Interconectarea Instituţiilor Publice şi

destinat Furnizării de Servicii Electronice către Cetăţeni şi către Mediul de Afaceri – Sinte, Serv,

IPA SA Bucureşti”

„Sistem flexibil pentru automatizarea proceselor în administraţia publică”

„Studiu de armonizare a legislaţiei româneşti din domeniul transporturilor cu acquis-ul

comunitar”

„Studiu privind influenţa finalizării asupra activităţii şi rezultatelor înregistrate, asistenţă

financiar fiscală la SC IMSAT SA”

f2) Contracte de cercetare cu mediul social şi de afaceri

„Studiu privind influenţa fiscalităţii asupra activităţii şi rezultatelor înregistrate,

asistenţă financiar – fiscală la S.C. IMSAT S.A.”, proiect complex, 2006, valoarea contractului

7.000 Euro, director de proiect

„Studiu privind influenţa fiscalităţii asupra rezultatelor înregistrate, asistenţă financiar –

fiscală la S.C. OLTCHIM S.A.”, proiect complex, 2006, valoarea contractului 4.000 Euro,

director de proiect

„Studiu privind influenţa impozitelor şi taxelor asupra profitului” la S.C. TORSAN S.R.L.,

Tg. Jiu, 2006, proiect pe bază de contract (încasat) la valoarea de 30.000.000 lei, responsabil de

proiect

Page 12: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

„Analiza indicatorilor financiari pe bază de bilanţ” la S.C. SUCCES S.R.L., Gorj, 2006,

proiect pe bază de contract şi deviz (încasat) la valoarea de 20.000.000 lei

„Studiu privind eficienţa investiţiilor”- realizat la S.C. Boramir Ind S.R.L. pe baza contractului

de cercetare înregistrat la nr. 1016/27.05.2005, responsabil de proiect

„Studiu privind eficienţa utilizării amortizării accelerate conform reglementărilor juridice

în vigoare şi analiza arieratelor şi posibilităţile de reducere a acestora prin practica

juridică actuală” – realizată la S.C. Clima Termoimpex, realizat în baza contractului de cercetare

nr. 165/1.06.2005, responsabil de proiect

„Studiu de piaţă şi analiza situaţiei financiare pentru creşterea activităţii S.C. Romtur

Internaţional” – Bucureşti, realizat în baza contractului de cercetare nr. 314/28.04.2004,

responsabil de proiect

„Studiu privind eficientizarea activităţii prin audit şi consultanţă”, realizat la S.C. Absolut

Data Consulting, în baza contractului de cercetare nr. 1017/30.09.2004, responsabil de proiect

„Studiu privind eficienţa investiţiilor”, realizat la S.C. Management, pe baza contractului de

cercetare nr. 1013/30.09.2004, responsabil de proiect

„Studiu de audit şi consultanţă”, realizat la S.C. Mar Audit în colaborare cu echipa acestei societăţi, pe

baza contractului de cercetare nr. 329/5.05.2004, responsabil de proiect

„Studiu privind diminuarea blocajului financiar la CET Govora S.A”. – consultanţă

economică pentru CET Govora, 2002 – 2003, cu contract

„Studiu privind derularea finanţării pe Programul Naţional de Cercetare” la I.C.S.I. Rm.

Vâlcea –contract de cercetare în 2002

„Studiu privind diminuarea blocajului financiar la S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea” –

consultanţă economică oferită pentru S.C. Oltchim S.A., 2001 – 2002, cu contract

„Studii de analiză economico – financiară şi evaluarea firmei” – consultanţă pe bază de

contract oferită firmelor din judeţul Vâlcea (S.C. Univers S.A., S.C. Valmetex S.A., S.C. Barreco

S.A., S.C. Scavil S.A., Astrans SRL etc), 1996 – 1998

„Metode şi tehnici de comerţ exterior. Instrumente şi modalităţi de plată” – consultanţă

economică oferită pentru S.C. Oltchim S.A., 1997 (contract)

„Proiect de dezvoltare durabilă în profil teritorial – consolidarea sectorului privat al

întreprinderilor mici şi mijlocii” – contract de cercetare realizat cu Consiliul Judeţean Vâlcea,

1998 – 2000

„Proiecte de constituire a unei Agenţii de Dezvoltare Municipală a oraşului Râmnicu

Vâlcea şi zonele limitrofe” – contract de cercetare finalizat, realizat cu Primăria Râmnicu Vâlcea,

1998 – 1999

Page 13: UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂweb.rau.ro/mydocuments/cv-profesori/MihaiUngureanu.pdf · UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ Facultatea: Relaţii Comerciale şi Financiar ...

g) ALTE LUCRĂRI ŞI CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE

Membru al Comisiei Naţionale pentru Îmbunătăţirea Mediului de Afaceri (1999)

Din anul 2001, formator, atestat de Camera Auditorilor Financiari din România în

domeniul Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi Audit Financiar

Din anul 2001 şi în prezent, preşedintele Comisiei de Auditori Statutari a Camerei

Auditorilor Financiari din România

Consultant – corespondent pe probleme de fiscalitate la Ministerul Finanţelor Publice

Membru titular, ca expert contabil, al Corpului de Experţi Contabili din România

Din 1999, membru al Asociaţiei Cenzorilor Externi Independenţi din România

Raportor invitat la Conferinţe şi Congrese naţionale (24), Internaţionale (12) şi în

sistemul universitar (8 participări anual) – vezi d2 şi d3

Coordonator a peste 300 de lucrări de licenţă

Coordonator a peste 400 de lucrări de cercetare ştiinţifică ale studenţilor (în cadrul

Cercurilor ştiinţifice studenţeşti)

Referent de specialitate în cca. 10 – 11 comisii de doctorat la Academia de Studii

Economice Bucureşti – Facultatea de „Finanţe, Bănci” şi Facultatea de „Relaţii

Economice Internaţionale”.