TEZA DE DOCTORAT DE DOCTORAT DE DOCTORAT

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  367
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of TEZA DE DOCTORAT DE DOCTORAT DE DOCTORAT

 • ing. Robert-A. Pato

  TEZTEZTEZTEZAAAA DE DOCTORATDE DOCTORATDE DOCTORATDE DOCTORAT

  STRATURI SUB[IRI MULTIFUNC[IONALE DE

  NITRUR~ DE TITAN

  [email protected] }tiin]ific

  Prof.dr.fiz. Traian PETRI{OR

  UNIVERSITATEA TEHNICAUNIVERSITATEA TEHNICAUNIVERSITATEA TEHNICAUNIVERSITATEA TEHNICA

  DIN CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE INGINERIA FACULTATEA DE INGINERIA FACULTATEA DE INGINERIA FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELORMATERIALELORMATERIALELORMATERIALELOR I A MEDIULUII A MEDIULUII A MEDIULUII A MEDIULUI

 • Investe}te n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN

  Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

  Axa [email protected]: 1 Educa]ia }i formarea [email protected] n sprijinul cre}terii economice }i [email protected] [email protected]]ii bazate pe

  cunoa}tere

  Domeniul major de interven]ie: 1.5 Programe doctorale }i postdoctorale n sprijinul [email protected]

  Titlul proiectului: Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat n tehnologii avansate- PRODOC

  Cod Contract: POSDRU 6/1.5/S/5

  Beneficiar: Universitatea [email protected] din Cluj-Napoca

  FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR {I A MEDIULUI

  Ing. Robert-A. Pato

  TEZTEZTEZTEZAAAA DE DOCTORATDE DOCTORATDE DOCTORATDE DOCTORAT

  STRATURI SUB[IRI MULTIFUNC[IONALE DE NITRUR~ DE TITAN

  [email protected] }tiin]ific Prof.dr.fiz. Traian PETRI{OR

  Comisia de evaluare a tezei de doctorat:

  Pre}edinte: - Prof.dr.ing. Valer Micle - prodecan, Facultatea de Ingineria Materialelor }i a Mediului, Universitatea [email protected] din Cluj-Napoca;

  Membri: - Prof.dr.fiz. Traian Petri}or - [email protected] }tiin]ific, Facultatea de Ingineria Materialelor }i a Mediului, Universitatea [email protected] din

  Cluj-Napoca;

  - Prof.dr.fiz. Aurel Pop - Referent, Universitatea Babe}-Bolyai din Cluj-Napoca; - Prof.dr.ing. Daniel Munteanu - Referent, Universitatea Transilvania din Bra}ov; - Conf.dr.ing. Gavril Negrea - Referent, Facultatea de Ingineria Materialelor }i a Mediului, Universitatea [email protected] din Cluj-

  Napoca.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  1

  CUPRINS

  Introducere................................................................................................................................5

  Capitolul 1: Stadiul actual al cercetrilor privind obinerea straturilor de TiN prin .... depunere din faz de vapori ........................................................................... 9

  1.1 Consideraii generale privind filmele de nitrur de titan ................................................... 9

  1.1.1 Structura cristalin .............................................................................................. 11

  1.1.2 Tehnici de depunere (PVD, CVD) ..................................................................... 12

  1.2 Particularitile depunerii prin pulverizare catodic n sistem magnetron ....................... 12

  1.2.1 Pulverizarea catodic .......................................................................................... 12

  1.2.2 Depunere prin pulverizare catodic n sistem magnetron .................................. 14

  1.2.3 Densitatea i rata de impact a electronilor de ionizare ....................................... 18

  1.2.4 Tensiunea de amorsare a plasmei ....................................................................... 20

  1.2.5 Curentul, respectiv densitatea de curent ............................................................. 22

  1.3 Obinerea straturilor de TiN prin pulverizare catodic reactiv n sistem magnetron ..... 23

  1.3.1 Influena polarizrii substratului ......................................................................... 25

  1.3.2 Influena bombardamentului ionic asupra microstructurii ................................. 25

  1.3.3 Modelul zonelor microstructurale ...................................................................... 26

  1.3.4 Influena distanei ntre substrat i int asupra filmului subire ........................ 28

  1.3.5 Fenomene ce au loc la nivelul intei ................................................................... 29

  Capitolul 2: Tehnici de analiz ......................................................................................... 32

  2.1 Difracia de raze X ........................................................................................................... 32

  2.2 Microscopia electronic ................................................................................................... 35

  2.3 Microscopia de For Atomic (AFM)............................................................................. 38

  2.4 Metoda amprentrii .......................................................................................................... 39

  2.5 Nanoindentarea................................................................................................................. 42

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  2

  2.6 Caracterizarea comportamentului la uzare a straturilor de TiN ....................................... 44

  Capitolul 3: Proiectarea i realizarea instalaiei de depunere a straturilor subiri prin

  pulverizare catodic ..................................................................................... 46

  3.1 Inroducere ........................................................................................................................ 46

  3.2 Caracterizarea plasmei ..................................................................................................... 49

  3.2.1 Concepia i realizarea mijloacelor tehnice de caracterizare a plasmei la nivelul

  substratului ......................................................................................................... 49

  3.2.2 Condiiile de desfsurare a incercrilor experimentale ...................................... 52

  3.2.3 Rezultatele cercetrilor de caracterizare a plasmei la nivelul substratului ........ 54

  3.2.4 Concluzii ............................................................................................................ 57

  Capitolul 4: Depunerea i caracterizarea filmelor de TiN crescute epitaxial pe ............

  substrat de NiW ............................................................................................ 59

  4.1 Proprietile supraconductorului de temperatur nalt YBa2Cu3O7- (YBCO) ............... 60

  4.1.1 Influena limitelor de gruni asupra proprietilor de transport ........................ 62

  4.1.2 Metode de cretere a filmului de YBCO ........................................................... 62

  4.2 Cabluri supraconductoare pe baza de YBCO .................................................................. 64

  4.2.1 Metoda depunerii asistat de un bombardament ionic (IBAD) ......................... 66

  4.2.2 Metoda substratului biaxial texturat (RABITS) ................................................. 68

  4.3 Dezvoltarea texturii cubice printr-un proces termo-mecanic .......................................... 69

  4.3.1 Procesul de laminare .......................................................................................... 69

  4.3.2 Mecanismele deformrii plastice la rece ............................................................ 74

  4.3.3 Modificarea structurii metalelor prin deformare plastic la rece ....................... 75

  4.3.4 Obinerea texturii cubice dintr-o textur de laminare prin recristalizare ........... 76

  4.3.5 Dezvoltarea texturii cubice n benzile Ni95W5 ................................................... 77

  4.4 Caracterizarea benzilor biaxial texturate ......................................................................... 82

  4.4.1 Caracterizarea structural ................................................................................... 82

  4.4.2 Caracterizarea morfologic ................................................................................ 84

  4.4.3 Stabilitatea microstructurii ................................................................................. 87

  4.5 Depunerea i caracterizarea filmelor de TiN crescute epitaxial pe substrat de NiW ..... 90

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  3

  4.5.1 Introducere .......................................................................................................... 90

  4.5.2 Detalii experimentale .......................................................................................... 90

  4.6 Depunerea i caracterizarea filmelor epitaxiale de TiN ................................................... 92

  4.6.1 Influena temperaturii substratului asupra proprietilor structurale i

  morfologice ale filmului de TiN ......................................................................... 92

  4.6.2 Influena grosimii filmului de TiN asupra gradului de epitaxie ......................... 96

  4.6.3 Morfologia filmelor de TiN depuse la diferite temperaturi pe substrat de Ni-W

  .............................................................................................................................98

  4.7 Concluzii ........................................................................................................................ 100

  Capitolul 5: Depunerea straturilor nanostructurate de TiN cu rol tribologic .......... 101

  5.1 Elemente de tribologie ................................................................................................... 101

  5.2 Depunerea i caracterizarea straturilor de TiN ............................................................... 105

  5.2.1 Detalii experimentale ........................................................................................ 106

  5.2.2 Determinarea grosimii filmelor ........................................................................ 108

  5.2.3 Caracterizarea morfologic a straturilor de TiN ............................................... 110

  5.2.4 Caracterizarea structural a straturilor de TiN ................................................ 115

  5.2.5 Dimensiunile grunilor .................................................................................... 117

  5.2.6 Determinarea duritii ....................................................................................... 120

  5.2.7 Determinarea comportrii la uzare ................................................................... 122

  5.2.8 Determinarea aderenei straturilor de TiN ....................................................... 124

  5.3 Concluzii ........................................................................................................................ 129

  Capitolul 6: Concluzii generale i contribuii originale ................................................ 131

  6.1 Concluzii generale .......................................................................................................... 131

  6.2 Contribuii originale ....................................................................................................... 134

  Anexa I: Detalii legate de proiectarea i realizarea instalaiei de depunere a ...........

  straturilor subiri prin pulverizare catodic ............................................ 136

  Anexa II: Realizarea bobinei ....................................................................................... 147

  Anexa III: Rezultatele msurtorilor de duritate ....................................................... 149

  Bibliografie............................................................................................................................151

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  4

  Abrevieri

  AFM (Atomic Force Microscopy) - Microscopia de for atomic

  Bio-MEMS (biological microelectromechanical systems) - Sisteme biologice

  microelectromecanice

  C.C. Curent continuu

  CFC Cubic cu Fee Centrate

  CSM (Continuous Stiffness Measurement) - Msurarea continu a rigiditii

  CVD (Chemical Vapor Deposition) - Depunerea Chimic din Vapori

  DC (Direct Current) - Curent Continuu

  DMA Analiz Mecanic n domeniul Dinamic

  EBSD (Electron backscatter diffraction) - difracie de electroni retrompratiai

  Ei Energia medie a ionilor

  FWHM (Full width at half maximum) limea la seminlime a maximului de

  difracie

  HRC Duritate Rockwell

  HR-XRD Difracie de raze X de nlt rezoluie

  HV Duritate Vickers

  Jc Densitatea de curent critic

  Ji Fluxul ionilor

  JTi Fluxul atomilor de titan

  IBAD (Ionic on Beam Assisted Deposition) depunere asistat de un bombardament

  ionic

  PLD (Pulsed Laser Deposition) - Depunerea cu Laser n Impulsuri

  PVD (Physical Vapor Deposition) - Depunere din faz de vapori

  RABiTS (RollingAssistedBiaxially Textured-Substrates) substrat biaxial texturat prin laminare

  RC Rocking Curves dezorientarea n afara planului

  RD (Rolling Direction) Direcia de laminare

  RF (Radio Frequency) - Pulverizare in radio frecventa

  Rmax Rugozitatea maxim

  RMS (Root Mean Square) rugozitatea medie ptratic

  SEM (Scanning Electron Microscopy) - Microscopie Electronic de Baleiaj

  SMES Sisteme magnetice de stocare a energiei

  TD (Transversal Direction) Transversal pe direcia de laminare

  Vp Potenialul plasmei

  Vf Potenialul fluctuant

  YBCO Yttrium Barium Coper Oxide (Yba2Cu3O7-x)

  XRD (X-Ray Diffraction) - Difracie de Raze X

  XRR (X-ray Reflectometry) Reflectometrie de raze-X

  http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_backscatter_diffractionhttp://www.pvdcoatings.net/

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  5

  Introducere

  Materialele ceramice nanostructurate, intens studiate n ultimii ani, prezint interes

  datorit proprietilor speciale mecanice, tribologice i funcionale. Ele sunt utilizate n

  special ca straturi de protecie pentru suprafeele componentelor mecanice la macro i micro

  scar. n prezent, aceste materiale sunt utilizate i n domeniul microelectronicii datorit

  proprietilor electrice, magnetice, optice etc.

  Straturile subiri de nitrur de titan (TiN) depuse prin metode chimice din faz de vapori

  (CVD) au fost primele acoperiri utilizate la fabricarea sculelor achietoare la scar industrial.

  Aceste acoperiri sunt folosite, n principal, ca i straturi tribologice pentru scule achietoare,

  pentru scule de deformare plastic, rulmeni sau ca straturi rezistente la coroziune i eroziune.

  TiN oxideaz la 800 C la presiune atmosferic, fiind stabil la temperatura ambiant i la

  atacul acizilor concentrai chiar i la temperaturi ridicate. Nitrura de titan sub form de strat

  subire posed proprieti optice excelente: reflexie n infrarou (IR), spectrul de reflexie fiind

  similar cu cel al aurului, ceea ce i ofer culoarea aurie. Un strat subire de TiN rcit pna la

  temperaturi apropiate de zero absolut, devine superizolator, rezistena lui crescnd brusc cu

  un factor de 100.000.

  Lucrarea de fa trateaz aspecte referitoare la: (i) depunerea i caracterizarea filmelor

  de TiN cu rol de strat tampon utilizate la realizarea benzilor supraconductoare de temperatur

  nalt i (ii) depunerea i caracterizarea straturilor tribologice de TiN. Nitrura de titan a fost

  depus prin pulverizare catodic reactiv n sistem magnetron utiliznd instalaia de depunere,

  conceput i realizat n cadrul acestei teze.

  Cel mai utilizat material supraconductor de temperatur nalt utilizat n fabricarea

  benzilor supraconductoare este compusul YBa2Cu3O7- (YBCO). Filmul subire de YBCO are

  proprieti supraconductoare excelente (Tc ~ 94 K, Jc ~ 106 A/m

  2 la 77 K i n cmp magnetic

  zero). Principalul dezavantaj al acestui material const n anizotropia sa cristalin, care

  determin o anizotropie puternic a proprietilor supraconductoare.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  6

  Pentru ca banda de YBCO s dein proprieti tehnologice i supraconductoare

  optime este necesar o metod de a fabrica benzi flexibile de ordinul kilometrilor cu structur

  monocristalin. Dou dintre metodele de fabricare a acestor benzi, sunt scalabile la nivel

  industrial: metoda creterii asistat de fascicul ionic (Ion Beam Assisted Deposition - IBAD)

  i metoda substraturilor biaxial texturate (Rolled Assisted Biaxial Textured Substrates -

  RABITS). Pentru a obine benzi biaxial texturate, n cadrul metodei RABiTS se utilizeaz un

  proces termo-mecanic. Textura substratului este transmis stratului supraconductor prin

  intermediul straturilor intermediare, prin procesul de cretere epitaxial. Straturile tampon

  joac rolul de barier de difuzie i, n acelai timp, adapteaz parametrii de reea ai filmului

  de YBCO la cei ai substratului. Pe aceste substraturi s-au obinut filme supraconductoare de

  YBCO cu o densitate de curent de peste 106 A/cm

  2 la temperatura de 77 K, ajungndu-se la

  densiti de curent de 100-1000 ori mai mari dect n cablurile convenionale. Cablurile

  supraconductoare de temperatur nalt au numeroase aplicaii poteniale cum ar fi:

  transportul energiei electrice, motoare, generatoare, sisteme magnetice de stocare a energiei

  (SMES), cabluri, transportul fr pierderi al energiei electrice etc.

  n cadrul acestei teze s-a studiat i optimizat creterea epitaxial a filmelor de TiN pe

  substrate metalice biaxial texturate de Ni-5% at W obinute prin metoda RABITS. Avantajul

  utilizrii TiN const In faptul c depunerea se face n atmosfer neutr (Ar+N2), mpiedicnd

  astfel oxidarea substratului. n acelai timp, TiN are o bun compatibilitate cristalin cu

  straturile oxidice tampon (YSZ, CeO2) utilizate n mod frecvent n arhitecturile

  supraconductoare. Este de remarcat c studiul realizat a demonstrat posibilitatea creterii

  epitaxiale a TiN pe Ni-5% at W la temperaturi relativ sczute (500 C). Pe de alt parte

  textura filmului de TiN este superioar celei a substraturlui de Ni-W (FWHM Ni-W ~ 6,5;

  FWHM TiN ~ 2), cu alte cuvinte procesul de cretere epitaxial este nsoit i de un fenomen

  de autotexturare.

  A doua direcie de cercetare din cadrul tezei a constat n depunerea de straturi de TiN

  pentru aplicaii tribologice. Performanele spectaculoase obinute prin aplicarea de straturi

  dure pe suprafeele active ale unor organe de maini, dar mai ales ale unor scule, au constituit

  principalul argument pentru dezvoltarea accelerat a acestui domeniu. Consideraiile de

  natur ecologic au fost un alt argument important n favoarea dezvoltrii tehnologiilor de

  depunere din vapori.

  Cercetrile ntreprinse n aceast direcie au condus la obinerea unor rezultate, dintre

  care cele mai importante sunt urmtoarele: obinerea la temperaturi sczute (100-300 C) a

  unor straturi de nitrur de titan cu proprieti similare celor obinute, n mod curent, la

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  7

  temperaturi mai mari de 350 C; obinerea unei soluii de cretere a gradului de ionizare a

  plasmei n apropierea substratului n cazul magnetroanelor cu magnei permaneni.

  Obiectivele tezei

  Principalele obiective propuse pentru realizarea prezentei teze sunt:

  depunerea i caracterizarea filmelor epitaxiale de TiN depuse pe substrat de

  NiW. Nitrura de titan avnd rol de strat tampon utilizat la realizarea benzilor

  supraconductoare de temperatur nalt;

  depunerea i caracterizarea filmelor nanostructurate de TiN cu rol de strat

  tribologic

  pentru atingerea obiectivelor propuse s-a conceput i realizat o instalaie de

  depunere a TiN prin pulverizare catodic reactiv n sistem magnetron.

  Structura pe capitole asupra cercetrilor efectuate n cadrul acestei teze, este prezentat

  n cele ce urmeaz:

  Capitolul 1 intitulat Stadiul actual al cercetrilor privind obinerea straturilor de

  TiN prin depunere din faz de vapori reunete i aduce la zi informaii din literatura de

  specialitate cu privire la instalaiile de depunere reactiv n sistem magnetron, insistndu-se

  asupra geometriei de poziionare a magnetroanelor n raport cu substratul i metodele de

  control a stoechiometriei filmelor de nitrur de titan.

  Capitolul 2 denumit Tehnici de analiz prezint toate tehnicile i metodele prin

  care au fost analizate filmele subiri de TiN crescute epitaxial pe substraturi texturate de NiW

  cu rol de strat tampon i filmele de TiN depuse pe substraturi de siliciu i oel pentru aplicaii

  tribologice.

  Capitolul 3 denumit Concepia i realizarea instalaiei de depunere a straturilor

  subiri prin pulverizare catodic (sputtering) prezint att soluiile i configuraiile adoptate,

  ct i toate etapele din realizarea instalaiei de depunere reactiv n curent continuu n sistem

  magnetron. n anexa 1 sunt prezentate i explicate desenele de ansamblu, scheme i imagini

  prin care se evideniaz complexitatea instalaiei i multitudinea componentelor utilizate

  pentru controlul i reglarea procesului de depunere a filmelor de TiN.

  Capitolul 4 intitulat Depunerea i caracterizarea filmelor epitaxiale de TiN pe

  substrat de NiW prezint rezultatele cercetrilor referitoare la obinerea i caracterizarea

  filmelor subiri de TiN crescute epitaxial pe substraturi de Ni95W5. De asemenea, n acest

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  8

  capitol sunt prezentate detalii cu privire la prepararea aliajelor de Ni-W, dezvoltarea i

  caracterizarea texturii cubice n benzile de Ni-W.

  Capitolul 5 intitulat Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru

  aplicaii tribologice prezint rezultatele cercetrilor referitoare la obinerea filmelor de TiN

  cu aplicaii n tribologie avnd dimensiunea cristalitelor n domeniul nano-metric, depuse pe

  substraturi de siliciu i oel. Filmele depuse au fost caracterizate din punct de vedere

  structural, morfologic i mecanic. S-a determinat duritatea i aderena filmelor la substrat i

  influena parametrilor de depunere (temperatura i polarizarea negativ a substratului n

  timpul depunerilor, la care s-a adugat creterea densitii ionilor din apropierea substratului,

  prin montarea unui solenoid n spatele substratului) asupra acestor perametrii.

  Capitolul 6 denumit Concluzii generale i contribuii originale. Lucrarea se ncheie

  cu un capitol de concluzii generale i contribuii originale care cuprinde sinteza rezultatelor

  obinute. De asemenea tot n acest capitol sunt enumerate contribuiile personale aduse n

  timpul realizrii acestor cercetri.

  Anexele i lista de indici bibliografici consultai sunt prezentate la sfritul lucrrii.

  Rezultatele prezentate n lucrare au fost publicate, comunicate sau sunt n curs de

  publicare. Articolele elaborate i incluse n tematica tezei de doctorat sunt anexate la sfritul

  lucrrii.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  9

  Capitolul 1:

  Stadiul actual al cercetrilor privind obinerea

  straturilor de TiN prin depunere din faz de vapori

  1.1 Consideraii generale privind filmele de nitrur de titan

  Straturile subiri de nitrur de titan (TiN) au fost primele acoperiri folosite la scar

  industrial pentru creterea rezistenei la uzare a sculelor. La nceput aceste straturi au fost

  depuse prin metode chimice din faz de vapori (CVD). n anii 80 au nceput depunerile la

  scar industrial prin metode fizice din faz de vapori (PVD) asistate de plasm. Aceste

  acoperiri sunt folosite n principal ca straturi tribologice pentru scule achietoare dar i pentru

  scule de deformare plastic, rulmeni, elemente de etanare i ca straturi rezistente la

  coroziune i eroziune. TiN este folosit i ca strat decorativ petru c posed proprieti

  excelente de reflexie n infrarou (IR), spectrul de reflexie este similar cu cel al aurului, ce-i

  confer culoarea aurie. Straturile de TiN depuse pe substraturi de oel sau ceramice cu grosimi

  de 1-12 m au duritile cuprinse ntre 17 i 30 GPa. Modulul de elasticitate depinde de mai

  muli parametrii i este cuprins ntre 160-600 GPa (450 and 590 GPa [1]). Tensiunile

  remanente din starurile de TiN adesea foarte mari atingnd valori de 1-6 GPa [2-7].

  n figura 1.1 sunt prezentate cele mai importante proprieti i caracteristici ale

  staturilor de nitrur de titan.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  10

  Figura 1.1: Principalele proprieti i caracteristici ale TiN

  TiN oxideaz la 800 C la presiune atmosferic. Compusul este stabil la temperatura ambiant

  i la atacuri de acizi concentrai i fierbini [8]. n funcie de materialul substratului, i a

  rugozitii acestuia, TiN are un coeficient de frecare cuprins ntre 0,4-0,9. La temperaturi

  joase ~4 K nitrura de titan devine super izolator avnd rezistena cu 5 ordine de mrime mai

  mare dect la temperatura ambiant [9].

  Nitrura de titan nu este toxic fiind utilizat la dispozitive medicale, cum ar fi lame de

  bisturiu i de fierstru pentru oase, n implanturi i proteze [10]. Filme subiri de TiN sunt de

  asemenea folosite n microelectronic ca straturi tampon (barier de difuzie) la fabricarea

  tranzistorilor [11] etc.

  Datorit biostabilitii mari a straturilor de TiN, acestea mai sunt utilizate ca electrozi

  n aplicaii ale bioelectronicii [1] la implanturi inteligente sau senzori ce trebuie s reziste

  coroziunii provcate de fluidele corpului. Aceti electrozi au fost deja aplicai la proteze

  subretinale [12] la fel i n biomedicin la sisteme microelectromecanice (BioMEMS) [13].

  Pentru a avea o vedere de ansamblu asupra duritii straturilor de TiN, n figura 1.2

  sunt prezentate prin comparaie cu TiN duritatea n GPa a mai multor materiale.

  PROPRIETI

  Formula molecular: TiN

  Masa molar: 61.874 g/mol

  Culoarea: aurie

  Densitatea: 5.40 g/cm3

  Temperatura de topire:2930 C

  Structura cristalin: CFC

  CARACTERISTICI

  Duritatea Vickers: 18-21 GPa

  Modulul de elasticitate: 251 GPa

  Conductibilitatea termic: 19.2 W/(mC)

  Dilatarea termic: 9.35106 K1

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  11

  Figura 1.2: Duritatea TiN n comparaie cu alte materiale (GPa)

  1.1.1 Structura cristalin

  Diagrama de echilibru fazic a sistemului Ti-N, pentru concentraii ale azotului de pn

  la 50 % at. este prezentat n figura 1.3a i arat c faza TiN este stabil ntr-un domeniu care

  se ntinde de la N/Ti=0,6 pn la N/Ti=1 [14]. ntre faza -Ti, care poate dizolva pn la 15%

  N i TiN, exist compusul Ti2N cu structur tetragonal avnd proprieti mai puin

  interesante i un domeniu foarte ngust de stabilitate. Din punct de vedere cristalografic, TiN

  cristalizeaz n sistemul cfc specific NaCl figura 1.3b. Parametrul de reea a TiN este a=

  4.256 .

  Figura 1.3: Diagrama de faz pentru sistemul Ti-N (a), i structura cristalin a compusului

  stoechiometric TiN (b)[14].

  a) b)

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  12

  1.1.2 Tehnici de depunere (PVD, CVD)

  n funcie de modalitatea de obinere a acoperirilor pentru depunerea filmului de TiN

  exist dou categorii de metode: chimice (Chemical Vapor Deposition CVD) i fizice

  (Physical Vapor Deposition PVD). Diversele variante ale acestor metode sunt prezentate n

  figura 1.4. n comparaie cu procedeele CVD, procedeele PVD permit obinerea de straturi la

  temperaturi mai sczute, ntr-o varietate microstructural i compoziional mult mai mare. n

  plus procedeele PVD mai au o calitate ce nu trebuie neglijat i anume nu polueaz mediul

  [15-16].

  Figura 1.4: Clasificarea principalelor procedee de obinere a straturilor din faz de vapori

  1.2 Particularitile depunerii prin pulverizare catodic n sistem

  magnetron

  1.2.1 Pulverizarea catodic

  Pulverizarea este fenomenul fizic de expulzare a atomilor de la suprafaa unui

  material solid, ca urmare a bombardrii acestuia cu particule energetice. Ca particule

  PROCEDEE DE OBINERE A STRATURILOR SUBIRI PRIN DEPUNERE DIN FAZ DE VAPORI

  PROCEDEE PVD

  EVAPORARE TERMIC

  -Rezistiv

  -Prin inducie

  -Cu fascicol de electroni

  -Cu arc electric

  -Cu fascicol laser

  PULVERIZARE CATODIC

  -Sistem diod n c.c. sau r.f.

  -Sistem magnetron

  PLACARE IONIC

  -Cu evaporare termic

  -Cu pulverizare catodic

  PROCEDEE CVD

  ACTIVARE TERMIC

  -Reactor cu perei reci

  -Reactor cu perei calzi

  ACTIVARE N PLASM

  -Descrcare electric n c.c. sau r.f.

  -Microunde

  -Jet de plasm

  ACTIVARE CU LASER

  -Mecanism pirolitic

  -Mecanism fotolitic

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  13

  energetice de bombardament se pot utiliza: atomi neutri, electroni de foare nalt energie,

  neutroni, ioni etc. De obicei se folosesc ioni de gaz inert (ioni pozitivi), cel mai adesea fiind

  folosit argonul. n cazul utilizrii ionilor pozitivi de gaz inert ca particule de bombardament,

  sursa de generare a acestora este descarcrea luminiscent, iar fenomenul de pulverizare are

  denumirea de pulverizare catodic. Accelerarea i creterea energiei ionilor pozitivi de

  bombardament se realizeaz, n acest caz prin polarizarea intei la un potenial negativ de

  pna la 5 kV.

  Pulverizarea catodic, ca fenomen fizic, a fost descoperit n 1852 de Grove, apoi,

  civa ani mai trziu, de Plker, care au constatat c n tuburile cu descrcri n gaze, atunci

  cnd funcioneaz timp ndelungat, metalul din care sunt realizai electrozii se depune puin

  cte puin pe pereii de sticl ai tubului de descrcare. n 1877 Wright a propus utilizarea

  pulverizrii catodice pentru a realiza depuneri metalice de straturi subiri. Aceast idee

  inovatoare nu a gasit n acea epoc aplicaii deoarece cu mijloacele tehnice i cunostinele de

  atunci, viteza de depunere era foarte scazut, iar contaminarea peliculelor era foarte frecvent

  i greu de nlturat.

  Cea mai simpl metod de depunere prin pulverizare catodic const n descrcarea

  luminescent n curent continuu n sistem diod (Fig. 1.5). Dac tensiunea aplicat ntre anod

  i catod este alternativ, n mod uzual se utilizeaz tensiuni cu frecven de aproximativ 13

  MHz, metoda poart denumirea de RF sputtering. n general RF sputtering se utilizeaz

  pentru depunerea materialelor izolatoare.

  Figura 1.5: Schema de principiu a pulverizrii catodice n sistem diod n curent continuu

  Chiar dac pulverizarea catodic la curent continuu n sistem diod a fost utilizat n

  secolul al XIX-lea pentru depunerea filmelor metelice subiri pe oglinzi, doar dup ce s-a

  dezvoltat pulverizarea catodic n radio-frecven n anii 1970 a devenit posibil pulverizarea

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  14

  catodic a materialelor dielectrice. Deoarce multe filme subiri ceramice sunt bune izolatoare,

  primele aplicaii ale pulverizrii catodice au fost limitate la depunerea straturilor metalice.

  Pulverizarea catodic la curent continuu n sistem diod probabil nu ar fi ajuns s fie folosit

  pe scar larg n depunerea filmelor ceramice subiri, dac nu s-ar fi dezvoltat n anii 1980

  tehnologia necesar pentru pulverizarea catodic reactiv de pe o int metalic. (Sproul, [17];

  Sproul i Tomashek, [18]).

  inta poate fi pulverizat eficient folosind o geometrie simpl cu sistem diod de

  curent continuu, doar dac aceasta este conductoare. n mod tipic, la pulverizarea catodic de

  curent continuu n sistem diod, pentru a genera plasma se aplic o diferen de potenial de

  cteva sute de voli ntre anod i catod, la o presiune a gazelor de la 0.5 Pa pn la cteva zeci

  de Pa. Substratul poate fi nclzit sau rcit i legat la potenial 0, izolat electric sau polarizat

  relativ la plasm.

  1.2.2 Depunere prin pulverizare catodic n sistem magnetron

  Pentru a mri eficiena pulverizrii, depunerea se face asistat de un cmp magnetic

  care este generat de un magnetron. Rolul cmpului magnetic este de a mri drumul efectiv al

  electronilor i ca rezultat, de a mri densitatea ionilor de argon.

  Figura 1.6: Schema de principiu a unui magnetron [19]

  Magnetroanele au o larg aplicabilitate n pulverizarea catodic a diferitelor tipuri de

  straturi importante n industrie, precum metalele, oxizii i nitrurile [20]. Beneficiile

  magnetroanelor n pulverizarea catodic se cunosc de cteva decenii, mai ales n ceea ce

  privete reducerea presiunii i creterea ratei de depunere. Prin reglarea presiunii se poate

  regla nivelul de termalizare al atomilor pulverizai catodic pentru ajustarea proprietilor

  filmului subire. Totui, pulverizarea n sistem magnetron era considerat mai puin eficient

  ca mijloc de producere a straturilor ceramice dure pe scule i componente, n comparaie cu

  depunerile n fascicul de electroni i evaporare n arc. Acest lucru se datora nivelelor de

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  15

  ionizare considerabil mai sczute dect acelea realizabile cu plasmele mbuntite,

  caracteristice acestor metode.

  Cel mai important pas n mbuntirea performanelor pulverizrii n sistem

  magnetron a fost realizat de Window i Savvides [21]. Acetia au descoperit c fluxul ionilor

  ctre substrat ar putea fi crescut considerabil prin folosirea magnetroanelor neechilibrate. Au

  identificat trei principale configuraii magnetice prezentate n figura 1.7. La configuraia Tip I,

  liniile de cmp pornesc de la magnetul central, o parte se nchid iar o parte sunt disperse. n

  cazul intermediar sau echilibrat toate liniile de cmp care au originea n polul central se

  orienteaz spre polul exterior. n cazul configuraiei Tip II, toate liniile de cmp au originea n

  magnetul exterior, iar cteva nu sunt orientate spre magnetul central.

  n anii 1980 Sproul i colegii si au cercetat sistemele de pulverizare reactiv multi-

  catod cu rat mare de depunere [22]. Au fost studiate diferite configuraii magnetice, n

  special sistemul cu doi catozi prezentat schematic n figura 1.8. S-a stabilit c prin ntrirea

  magneilor exteriori ai catodului cu magnei de NdFeB i aranjarea a dou dintre aceste

  magnetroane ntr-o configuraie opus n cmp nchis, i anume cu polii opui orientai fa n

  fa, densitatea de curent de polarizare al substratului ar crete peste 5 mA/cm la presiunea de

  0.7 Pa. n aceste condiii autorii citai mai sus au reuit s depun straturi de nitrur de titan

  dure i cu aderen bun.

  Un alt cercettor care a folosit n aceeai period configuraia magnetroanelor opuse a

  fost Tominaga [23]. Acesta a prezentat o configuraie n care cmpul magnetic permanent

  poate fi crescut prin folosirea unor bobine electromagnetice externe. El a demonstrat c acest

  lucru permite meninerea electronilor de ctre cmpul nchis, astfel crete gradul de ionizare

  sau permite o presiune inferioar a gazului cu acelai nivel de ionizare ca i cel atins prin

  pulverizare folosind magnetroane obinuite.

  Un alt grup care a cercetat pulverizarea n sistem magnetron nchis i neechilibrat este

  cel condus de Kadlec [24-25], care a investigat o configuraie cu un magnetron neechilibrat i

  plan circular nconjurat de dou bobine magnetice i un set de magnei permaneni. Au utilizat

  aceast configuraie pentru a obine plasm magnetic multipolar, avnd cureni de ionizare

  puternici la nivelul substratului, chiar i la distane mari fa de magnetron.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  16

  Figura 1.7: Trei tipuri de configuraii ale magnetroanelor de Tipul I, Intermitent i de

  Tipul II (dup Window i Savvides [21]).

  Figura 1.8: Configuraia liniilor magnetice n sistem oglind i cu linii de cmp nchise

  (Sproul i col. [26]).

  Howson i colegii si au studiat magnetroanele neechilibrate, mai ales pentru

  aplicaiile la scar larg i putere ridicat ale acestora [27-28] i au demonstrat cum anozii sau

  electromagneii montai n plus pot fi folosii pentru a controla curentul de ionizare la nivelul

  subtratului. Aceast abordare poate fi privit ca o continuare a studiului realizat de Morrison

  i Welty [29] care au demonstrat c un anod ascuns magnetic plasat ntr-un sistem de

  pulverizare cu magnetron poate dubla densitatea de plasm i poate oferi o plasm mai

  uniform n incint. Mai multe companii comerciale au adoptat sisteme asemntoare, n

  cmp nchis i mbuntite anodic [30].

  Pe parcursul ultimilor trei decenii au fost dezvoltate multe tipuri de magnetroane, iar

  caracteristicile descrcrii acestora au fost intens studiate [31-33]. Fiecare dintre aceste

  magnetroane are avantajele i aplicabilitile sale. Cte dou magnetroane pot fi combinate

  intr-o configuraie dubl. Exist mai multe motive pentru utilizarea unei astfel de configuraii.

  Una dintre aplicaiile unui sistem cu dou magnetroane este mbuntirea stabilitii

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  17

  procesului n straturile de acoperire industriale, unde puterea este schimbat ntre doi catozi

  formai din acelai material [34]. Alt aplicaie a sistemelor cu dou magnetroane este aa

  numita pulverizare catodic cu faa spre int. n aceast configuraie, doi catozi, n

  principiu din acelai material sau din materiale diferite, sunt orientai unul cu faa spre

  cellalt. Astfel se creeaz o plasm bine definit ntre cele dou surse. Substratul este plasat n

  afara acestei zone, pentru a se evita bombardamentul ionic i implicit nclzirea acestuia [35].

  Din acest motiv, aceast configuraie este folosit adesea pentru depunerea materialelor

  sensibile, cum ar fi superconductorii de temperaturi nalte [36-37]. Recent sistemele cu dou

  magnetroane au fost studiate pentru depunerea pe lateral a filmelor subiri folosind HiPIMS-

  dual [38]. Un motiv final, dar probabil cel mai important pentru folosirea acestor sisteme este

  studiul materialelor complexe. Adesea, pentru modificarea stoechiometriei ntr-un mod

  flexibil, se alege un sistem cu dou magnetroane. Prin schimbarea distanei dintre int i

  substrat i/sau puterea intei pentru ambii catozi independent, se poate analiza o larg gam de

  compui [39-42]. Dar aceast flexibilitate are un cost, mai ales n pulverizarea catodic

  reactiv n sistem magnetron. Ambii catozi vor reaciona independent la adugarea gazului

  reactiv, rezultnd o posibil impurificare a intelor. Totui, folosirea acestui sistem poate grbi

  cercetrile n domeniul materialelor prin depunerea combinat a filmelor subiri. Aceast

  abordare nu se limiteaz la dou surse, ci poate fi extins la o abordare multi-surs [43-45].

  Anumite companii ofer deja asemenea configuraii.

  Un lucru important la sistemele cu dou magnetroane este configuraia cmpului

  magnetic. Exist dou tipuri de configuraii, i anume n cmp nchis i n cmp oglind. n

  cazul configuraiei n cmp oglid, magneii ambelor magnetroane sunt montai la fel (dou

  magnetroane cu aceeai polarizare magnetic). Pe de alt parte, n cazul configuraiei n cmp

  nchis, magneii ambelor magnetroane sunt montai n direcie opus, astfel nct liniile

  cmpului se nchid peste camer. Electronii care urmresc aceste linii pot forma coliziuni

  ionice, i astfel s pstreze o densitate mare a plasmei n vecintatea substratului. n cmpul

  oglind, electronii sunt direcionai ctre pereii camerei, rezultnd astfel o mai mic densitate

  a plasmei. Acest lucru este demonstrat de Musil i Baroch [46-47]. n acest mod, alegerea

  tipului de cmp magnetic poate avea o influen puternic asupra creterii filmului subire.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  18

  1.2.3 Densitatea i rata de impact a electronilor de ionizare

  1.2.3.1 Configuraia n cmp magnetic nchis

  n figura 1.9 este prezentat distribuia liniilor cmpulu magnetic pentru un sistem cu

  doua magnetroane. Maximul profilelor este orientat spre centrele ambilor catozi, fapt cauzat

  de orientarea similar a cmpului magnetic. Mai mult dect att, profilul este mprtiat mai

  mult n direcia z dect n direcia r, deoarece componenta z a cmpului electric este mult mai

  mare dect componenta r, acest lucru cauznd deplasarea majoritii electronilor n direcia z.

  n figura 1.10a este prezentat densitatea de electroni calculat pentru distribuia de

  cmp din figura 1.9. Figura 1.10b prezint rata de impact a electronilor de ionizare pentru

  atomii de Ar. Majoritatea ionizrilor au loc acolo unde densitatea electronilor este maxim

  (figura 1.10a). Similar profilului densitii electronilor, profilul ratei de ionizare este, n

  oarecare msur, orientat spre centrele ambilor catozi, precum este i mai rspndit n direcia

  z dect n direcia r, iar profilele ambelor magnetroane se suprapun n punctul x=0.

  Figura 1.9: Distribuia liniilor de cmp magnetic calculate pentru configuraia n dual-magnetron cu configuraia liniilor de cmp magnetic (a) nchis i (b) oglind [48].

  Datorit densitii mai mici a electronilor, ntre inte are loc o ionizare mai slab dect n

  apropierea intei [48]. n figura 1.9 cmpurile magnetice sunt transpuse n coordonate x-z.

  Culoarea sgeilor (artat n dreapta) ilustreaz c intensitatea cmpului magnetic este mult

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  19

  mai puternic n faa intelor dect n restul zonelor. n figura 1.10 ambele profile sunt

  transpuse n coordonate x-z, presiunea parial este de Ar=1.0 Pa i a O2=0.24 Pa.

  Figura 1.10: Densitatea de electroni calculat (a) i rata de impact a electronilor de ionizare

  (b) la configuraia de cmp magnetic nchis [48].

  1.2.3.2 Configuraia n cmp magnetic oglind

  n cazul configuraiei n cmp magnetic oglind, exist profile asemntoare pentru

  densitatea electronilor (figura 1.11a) i pentru rata de impact a electronilor de ionizare pentru

  atomii de Ar (figura 1.11b) n regiunile din apropierea catodului, unde exist un cmp

  magnetic puternic. Totui, n ambele figuri, profilele sunt aliniate spre substrat, i nu spre

  centrul sistemului cu dou magnetroane, spre deosebire de cazul configuraiei n cmp

  magnetic nchis (figura 1.10 a i b). Cum s-a menionat mai sus, datorit configuraiei n cmp

  magnetic oglind, electronii nu pot evada de la un magnetron la altul, cel mai frecvent

  existand o deplasare spre substrat. De aceea, densitatea electronilor rapizi este foarte mic

  ntre cele dou inte, n consecin aici neaparnd ionizarea. Acest rezultat este important

  deoarece va afecta n oarecare msur comportamentul celorlalte specii de plasm i deci

  poate explica comportamentul diferitelor tipuri de plasm i poate fi un indiciu pentru

  domeniul de aplicabilitate a configuraiilor n cmp nchis i n cmp oglind [48].

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  20

  Figura 1.11: Densitatea de electroni calculat (a) i rata de impact a electronilor de ionizare

  (b) la configuraa n cmp magnetic oglind. Ambele profile sunt transpuse n coordonate x-z. Presiunea parial a Ar=1.0 i a O2=0.24 Pa [48].

  Rezultatele relev c majoritatea electronilor sunt creai apoi absorbii din nou n zona

  intei dup una sau mai multe rotaii n jurul liniilor cmpului magnetic. n cazul configuraiei

  n cmp magnetic nchis, 12% din electronii creai pot evada din regiunea unui magnetron n

  regiunea celuilalt i numai civa dintre acetia pot traversa chiar centrul dintre cele dou

  magnetroane de mai multe ori. Restul de 88% din electroni nu pot evada deoarece energia lor

  a devenit prea mic. n cazul configuraiei n cmp magnetic oglind, nici un electron nu

  poate evada din regiunea unui magnetron n regiunea celuilalt, deoarece liniile cmpului

  magnetic i direcioneaz spre substrat [48].

  1.2.4 Tensiunea de amorsare a plasmei

  Tensiunea de amorsare reprezint valoarea minim a tensiunii dintre catod i anod

  pentru care se activeaz plasma sau descrcarea electric n gaz. Deville [49] arat c aceast

  valoare este specific materialului intei i este n legtur direct cu produsul (presiune

  distana dintre catod i anod) i este dat n relaia 1.1.

  ( ) 1.1

  unde U este potenialul de amorsare, p- presiunea din incint, d- distana dintre anod i catod,

  Vi- potenialul de ionizare, - coeficientul de eficacitate a coliziunilor electronice, k-

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  21

  constanta lui Bolzmann, c- factorul ce depinde de , i de probabilitatea de extracie a

  electronilor secundari de la catod, T- temperatura n (K).

  Figura 1.12: Mecanismul pulverizrii: a) Condiia de pulverizare din punct de vedere al energiei ionilor de Ar, b) mecanismul transferului de energie dintre atomii de Ar i atomii

  intei. Adaptare dup [50].

  Argonul este gazul cel mai utilizat pentru obinerea unei plasme stabile, uor ionizabil, de

  culoare albastru-violet. Introducerea argonului n incinta de depunere se face printr-un circuit

  prevzut cu un debitmetru care are rolul de a controla cu precizie fluxul de gaz introdus. n

  timpul procesului de descrcare atomii de Ar sunt ionizai i ca urmare gazul devine

  conductor din punct de vedere electric. Atomii de argon ionizai au sarcin pozitiv i datorit

  diferenei de potenial dintre catod (int) i anod (substrat) sunt atrai puternic ctre suprafaa

  intei, unde au loc ciocniri cu atomii intei (figura 1.12 b). n urma acestor ciocniri apar o serie

  de fenomene bazate pe schimbul de energie dintre ionii de Ar i atomii din straturile

  superficiale ale intei, care au ca efect fenomenul de pulverizare de atomi, ioni i electroni din

  int, condiia de pulverizare fiind aceea c energia ionilor de Ar, E0, s fie mai mare ca

  energia de legtur dintre atomii intei. n figura 1.12 a) sunt prezentate etapele procesului de

  pulverizare, evidenindu-se efectul interaciunii ionilor de Ar cu suprafaa intei. Pulverizarea

  atomilor este nsoit de o serie de fenomene cum ar fi: implantare ionic a atomilor de Ar n

  reeaua atomic a intei, ciocnirea elastic a ionilor de Ar, i nu n ultimul rnd, fenomenul cu

  importan major n stabilitatea descrcrii electrice, emisia de electroni secundari.

  Atomii metalici pulverizai de pe suprafaa unei inte posed o energie medie de

  ordinul a 5-8 eV. Distribuia spaial a acestor atomi influeneaz procesul de depunere prin

  pulverizare catodic. Energiile n cazul pulverizrii catodice sunt n general inferioare valorii

  a) b)

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  22

  de 1KeV, n aceste condiii dup Dobranski [51], eficacitatea de pulverizare este dat de

  relaia 1.2:

  ( )

  1.2

  Unde: - este o mrime adimensional, m1- masa ionului incident, m2- masa atomului

  pulverizat, E- energia bombardamentului ionic, E0- energia de legtur a atomilor de la

  suprafaa intei.

  Dup Billard [52] valoarea energiei E transferat de un ion de Ar cu masa mAr, cu

  viteza VAr i energia Ei unui atom de Ti de pe int este dat de relaia:

  ( ) 1.3

  Aceast energie E de transfer trebuie s fie mai mare sau cel puin egal cu energia de

  legtur dintre atomii intei pentru a avea loc fenomenul de pulverizare. Este cunoscut faptul

  c ntre atomii din straturile superficiale i atomii din interiorul stratului exist diferene din

  punct de vedere al energiei de legtur (figura 1.12 a). Pulverizarea primului strat de atomi i

  crearea de vacane n stratul superficial conduce de fapt la trecerea atomilor din interior aflai

  n stare de echilibru energetic, spre exterior fiind predispui apoi fenomenului de pulverizare

  (figura 1.12 b).

  1.2.5 Curentul, respectiv densitatea de curent

  Curentul, respectiv densitatea de curent de descarcare, depinde de o mulime de factori

  ca de exemplu: tensiunea de lucru, presiunea gazelor de lucru, inducia cmpului magnetic,

  configuraia sistemului magnetic, natura materialului intei de pulverizare i se limiteaz prin

  puterea sursei de alimentare. Densitatea de curent pentru sistemele de pulverizare magnetron

  atinge valorile medii de 80 mA/cm2 pentru magnetroane cilindrice, 160 mA/cm

  2 pentru

  magnetroane cu int conic i 200 mA/cm2 pentru magnetroane cu int plan.

  n zona central a intei de pulverizare densitile de curent ce se ating sunt mai mari

  datorit intensificrii plasmei n zona central de erodare. n mod corespunztor, puterea

  medie obinut n sistemele de pulverizare magnetron este de 40 W/cm2 pentru magnetronul

  cu catod cilindric, 80 W/cm2 pentru magnetroanele cu int conic i de 100 W/cm2 pentru

  magnetronul cu int plan.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  23

  Puterea maxima admisa n sistemele de pulverizare magnetron este limitat de

  condiiile de rcire ale intei de pulverizare i de conductibilitatea termic a materialelor

  utilizate.

  1.3 Obinerea straturilor de TiN prin pulverizare catodic reactiv n

  sistem magnetron

  La depunerea prin pulverizare catodic reactiv n sistem magnetron a straturilor de TiN,

  se utilizeaz inte de Ti, iar atmosfera de pulverizare este compus dintr-un gaz inert argon i

  un gaz reactiv (azot). Suprafaa substratului va recepta un flux de atomi de Ti pulverizai de

  pe int i un flux de atomi de azot care vor reaciona la nivelul suprafeei filmului pentru a

  produce un strat de nitruri. Presiunea total din incint este, de obicei, n domeniul ~ 0,13-

  2,66 Pa (1-20 mTorr). Procesul de depunere reactiv este considerat complex i dificil de

  controlat [53-56], el manifestnd maximum de instabilitate n domeniul presiunii pariale a

  azotului necesare formrii straturilor stoechiometrice de nitruri. n figura 1.13 este perezentat

  modul general de variaie a presiunii pariale a azotului i a vitezei de depunere n funcie de

  debitul de azot. n acest caz se presupune c presiunea parial a argonului este constant.

  La debite mici de azot (portiunea 0-A-B pe curbele din figura 1.13), presiunea parial a

  acestuia crete foarte lent, deoarece, aproape toat cantitatea de gaz activ este consumat n

  reacii chimice cu atomii pulverizai de pe int. Aceste reacii chimice au loc pe toate

  suprafeele incintei, nu numai la nivelul substratului. Moleculele de azot precum i ionii de

  azot reacioneaz i cu materialul intei formnd la suprafaa acesteia o pelicul subire de

  nitruri. n acest regim de pulverizare suprafaa intei i pstreaz caracterul metalic

  (pulverizare n regim metalic), deoarece, viteza de formare a compusului pe suprafaa intei

  este mai mic dect viteza de ndeprtare a lui prin pulverizare. Pe masur ce debitul de azot

  crete (zona B-C), viteza de formare a compusului pe suprafaa intei ajunge s depeasc

  viteza de pulverizare a acestuia, iar suprafaa intei devine parial acoperit de nitruri. Pentru

  c, n general, randamentele de pulverizare i de emisie de electroni secundari ai compuilor

  formai la suprafa difer fa de cele ale intei metalice, viteza de depunere scade (poriunea

  B'-C') [57].

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  24

  Figura 1.13: Variaia presiunii pariale a azotului i a vitezei de depunere n funcie de

  debitul de azot, la depunerea reactiv n sistem magnetron, adaptare dup [15].

  Urmare a scderii numrului de atomi de metal ndeprtai de pe int, moleculele de

  azot au la dispoziie mai puini atomi cu care s reacioneze i astfel presiunea parial a

  azotului va crete rapid pn ntr-un punct C, la care se stabilete un nou regim de pulverizare

  i anume pulverizare n regim de compus. ntre punctele B i C, are loc o modificare

  important a strii chimice a intei, care schimb esenial condiiile de depunere la nivelul

  substratului. La creterea debitului de azot peste punctul C, presiunea parial a azotului va

  nregistra o cretere mult mai mare n comparaie cu poriunea 0-A-B. La scderea debitului

  de azot (zona C-D-A) apare un fenomen tipic de histerezis, care creaz dificulti n reglarea

  procesului [15].

  Pentru depunerea straturilor de nitruri majoritatea sistemelor de depunere folosesc

  drept parametru de control presiunea parial a azotului, ea fiind meninut n limitele stabilite

  prin variaia debitului de azot [53].

  Okamoto i Serikawa [58] au artat n 1986 c este posibil de a schimba forma curbei

  presiunii pariale a gazului reactiv prin creterea vitezei de pompare. Deoarece viteza de

  pompare a sistemului este crescut prin mrirea capacitii de pompare a grupului de pompaj,

  efectul de histerezis este redus pn cnd n cele din urm dispare complet, ntre debitul de

  gaz reactiv i presiunea parial existnd doar o relaie de tip liniar. Cu ajutorul acestei

  tehnici, este posibil evitarea problemelor legate de instabilitatea procesului de depunere.

  Pre

  siune

  par

  tial

  a az

  ot, u.a

  .

  Debit de azot, u.a.

  D'C'

  B'A'

  D

  C

  BA

  Vit

  eza

  de

  dep

  uner

  e, u.a

  .

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  25

  Tensiunea intei poate fi foarte eficient prin feedback-ul semnalului oferit de int n

  timpul procesului de depunere. n cele mai multe procese de pulverizare reactiv tensiunea de

  la catod se va schimba ca urmare a variaiei presiunii pariale a gazului reactiv [53].

  1.3.1 Influena polarizrii substratului

  Polarizarea negativ aplicat substratului este recomandat de Dobranski i col. [59], cu

  scopul de a obine viteze mari de depunere. Polarizarea aplicat substratului are ca efect,

  creterea gradului de absorbie a atomilor pulverizai de pe int i mrirea gradului de

  mobilitate (difuzia de suprafa) a atomilor aflai n straturile superficiale ale substratului.

  Prin polarizarea substratului se influeneaz energetic speciile atomice din stratul superficial

  al substratului, i se genereaz locuri ct mai favorabile pentru creterea incipient a filmului.

  Energiile speciilor atomice care ajung pe substrat depind de starea energetic iniial, n

  general, ntre (1...10) eV. Avantajul aplicrii unei tensiuni negative la substrat este c liberul

  parcurs al atomilor scade, atomii fiind atrai suplimentar de polarizarea negativ.

  Literatura de specialitate recomand pentru obinerea unei puritti mari a stratului i a

  unei viteze de depunere mari, depunerea n condiii de polarizare ridicat i presiune mare.

  Aceast combinaie de parametrii asigur o vitez ridicat de depunere i o slab ncorporare

  a impuritlor gazoase. Viteza de depunere crete odat cu creterea polarizrii negative a

  substratului pn la apariia fenomenului de retrodifuzie, iar nivelul impuritilor din incinta

  de depunere scade odat cu creterea valorilor de presiune din incinta de depunere.

  Gradul de polarizare a substratului modific proprietile stratului depus datorit densificrii

  structurii, micoreaz diametrul grunilor [60], implicit determin o cretere a duritii i o

  scdere a rugozitii suprafeei filmului depus.

  Textura filmelor de TiN se consider c evolueaz odat cu creterea tensiunii de

  polarizare. Korhonen [61], arat c straturile cu orientare preferenial (111) tind s se

  formeze la tensiuni mari de polarizare a substratului i rapoarte mici dintre fluxul ionilor (Ji)

  i fluxul atomilor de Ti (JTi), iar cele cu orientare prefernial (200) sau (220) tind s se

  formeze la tensiuni mici de polarizare i rapoarte Ji/JTi mari.

  1.3.2 Influena bombardamentului ionic asupra microstructurii

  Pentru un sistem cu unul sau mai multe magnetroane cu magnei permaneni, indiferent

  dac acestea sunt echilibrate sau neechilibrate, nu se pot modifica n mod independent energia

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  26

  i fluxul de ioni care bombardeaz substratul. n lucrrile [62-64] se arat c influena

  bombardamentului ionic este foarte complex i poate fi apreciat prin energia medie a

  ionilor (Ei) i prin raportul dintre fluxul de ioni (Ji) i fluxul de atomi de Ti (JTi) [57].

  Cunoaterea acestui raport presupune efectuarea unor msurtori pentru caracterizarea

  plasmei n apropierea substratului [65-67]. Aceste determinri, sunt relativ dificil de fcut dar

  permit cunoaterea precis a raportului Ji/JTi, i a energiei Ei, calculat cu relaia:

  Ei=e(Vp-Vs) [eV] 1.4

  unde, Vs este tensiunea de polarizare a substratului, iar Vp este potenialul plasmei. n lucrarea

  [63], Rohde consider c este important ca potenialul plasmei Vp s fie determinat prin

  folosirea unor probe electrostatice (probe Langmuir), potenialul de autopolarizare al

  substratului (potenialul fluctuant Vf), de altfel uor de determinat, neindicnd n mod direct

  potenialul plasmei.

  Bombardamentul ionic din timpul depunerii filmului de TiN induce o cretere a

  tensiunilor remanente care a fost atribuit defectelor de reea i ncorporrii n film a

  argonului (~ 2% at. la 800 oC) [57]. Tensiunile remanente de compresiune cresc de la ~1,2 la

  7,5 GPa odata cu creterea tensiunii de polarizare Vs de la 0 la 40 V, a fost artat i de ctre

  Friedrich i col. [68].

  1.3.3 Modelul zonelor microstructurale

  Modelul zonelor microstructurale dezvoltat de ctre Thornton [69], este prezentat n

  figura 1.14. Modelul propus de Thornton ia n calcul pe lng influena temperaturii i

  influena presiunii din incinta de lucru. Dac presiunea este redus, numrul de ciocniri n

  care particulele pulverizate de pe int pierd energie este redus i prin urmare, particulele care

  condenseaz au energie relativ ridicat (1-10 eV), putnd forma straturi cu structur mai

  compact. La presiuni mai ridicate, energia de impact a particulelor pe substrat este mult mai

  mic, ducnd la formarea de structuri cu compactitate mai redus. Acest model include pe

  lng cele trei zone bine definite, i o zon T, de tranziie ntre zonele 1 i 2, caracterizat

  printr-o structur fibroas cu gruni slab conturai.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  27

  Figura 1.14: Modelul zonelor microstructurale propus de Thornton,[69].

  Din punct de vedere practic, straturile cu structur columnar poroas,

  corespunztoare zonei 1, au o duritate sczut n comparaie cu straturile dense

  corespunztoare zonelor T i 2 [70] i nu corespund cerinelor impuse straturilor de protecie

  mpotriva uzrii i a coroziunii sau a straturilor cu rol de barier de difuzie. Messier [71] i

  Mller [72] au artat ns c microstructuri corespunztoare zonei T pot fi obinute la

  temperaturi mai sczute dect cele predictibile cu modelul lui Thornton dac stratul n

  formare este bombardat cu un flux de ioni avnd energie suficient de mare [62-64]. Folosirea

  bombardamentului ionic este o alternativ foarte important la creterea temperaturii pentru

  obinerea de straturi cu compactitate ridicat, n special n cazul depunerii de straturi dure,

  care de regul au temperaturi de topire ridicate. Modelul propus de Messier [71] arat c

  pentru o presiune de lucru dat, creterea energiei ionilor (Ei) conduce la extinderea

  considerabil a zonei T. Mller [72] a artat c dac, n lipsa oricrui bombardament ionic,

  prin condensarea unor atomi de Ni cu energie de ~0,1 eV se obine un strat cu o densitate

  relativ de 0,73 din cea teoretic, prin folosirea unui flux de ioni cu energia de 10 eV

  densitatea relativ a stratului crete la 0,84, iar dac energia ionilor este de 75 eV, se obine un

  strat cu densitate aproximativ egal cu cea teoretic. Bombardarea stratului n formare cu ioni,

  prin micrile de recul pe care le imprim atomilor condensai, stimuleaz migrarea acestora

  din urm pe suprafaa stratului n formare i ocuparea nodurilor reelei.

  n realitate, aa cum arat studiile mai multor autori [73-74], efectul

  bombardamentului ionic asupra microstructurii i proprietilor stratului este mult mai

  complex i mai greu de cuantificat dect sugereaz MESSIER. Studiile ntreprinse au artat c

  bombardamentul ionic poate induce o serie de modificari n microstructura, topografia

  suprafeei, compozitia, compactitatea i tensiunile remanente ale stratului depus [75-77].

  Presiune, Pa

  Zona 1

  Zona 2

  Zona T

  Zona 3

  Ts/Tt

  3,9

  0,13

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  28

  Astfel, alturi de presiunea de lucru i temperatura substratului, iradierea substratului cu un

  flux de ioni constitue un important instrument prin care se poate aciona asupra

  microstructurii i implicit a proprietilor straturilor depuse prin pulverizare catodic.

  Influena temperaturii de depunere asupra filmului subire

  Datorit faptului c procesul de pulverizare este caracterizat de obinerea unui surplus

  de energie a atomilor ejectai, apar variaii de temperatur a substratului n timpul procesului

  de depunere. Temperatura substratului are o influen puternic asupra viitorului strat aflat n

  formare sau n curs de depunere precum i asupra proprietiilor acestuia. Pe lng influena

  direct asupra filmului, creterea temperaturii substratului influeneaz modul de rcire i

  poate s aduc modificri din punct de vedere structural n interiorul acestuia, modificri ce

  aduc cu ele stri de tensiune ce se transmit mai departe filmului. Asocierea creterii

  temperaturii substratului cu polarizarea intei aduce mbuntiri n ceea ce privete viteza de

  depunere a stratului. n timpul depunerii, temperatura substratului este recomandabil s fie

  pstrat constant, lucru ce poate fi cteodat greu de realizat datorit faptului c acesta este

  bombardat n permanen de atomii pulverizai i ncrcai energetic.

  Creterea temperaturii substratului influeneaz n mod direct: aderena stratului,

  orientarea cristalografic a acestuia, duritatea i rugozitatea suprafeei filmului depus [78].

  1.3.4 Influena distanei ntre substrat i int asupra filmului subire

  La tehnicile de pulverizare catodic, atomul ejectat din int sufer coliziuni cu atomii

  gazului din incint i, astfel ii pierde o parte din energie [79]. n urma ciocnirilor repetate

  atomul pulverizat i pierde energia, iar dup un numr mare de ciocniri energia lui devine

  egal cu energia termic a argonului, KbT. Acest fenomen poart denumirea de termalizare

  [80]. Numrul de coliziuni n necesar pentru termalizarea unui atom pulverizat, care este

  determinat de energia iniial, poate fi corelat cu distana de termalizare h prin:

  h = n 1.5

  unde drumul liber mediu, obinut prin formula empiric p = 6.310-3 mbarcm [81], iar p

  este presiunea. n acest fel, distana de termalizare h depinde de puterea si presiune

  pulverizrii catodice. Nyaiesh [82] a sugerat c o surs virtual a atomilor pulverizai catodic

  se ateapt a se forma la distana h. Sursa virtual separ golul dintre in i substrat n dou

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  29

  zone: zona de termalizare (de la int la sursa virtual) i zona de difuzie (de la sursa virtual

  la substrat), dup cum se poate observa n figura 1.15.

  Figura 1.15: Configuraia intei, substratului i a sursei virtuale. A i B reprezint poziiile

  diferite ale substratului, - particulele pulverizate catodic, - atomii de gaz [80].

  S-a descoperit c la o putere RF de 50 W i la o presiune de 10 mTorr, sursa virtual

  se afla la distana de 50 mm fa de int. Acest model poate fi folosit pentru a explica efectul

  distanei int-substrat asupra ratei de depunere. Energia cinetic a particulelor pulverizate

  catodic n zona de termalizare este puternic, iar rata de depunere nu variaz mult cu distana

  T-S atunci cnd substratul se afl n aceast regiune (ex: substratul B). Totui, atunci cnd

  substratul se afl n zona de difuzie, rata de depunere descrete odat cu creterea distanei T-

  S, deoarece, datorit gradientului de concentraie a materialului, transportul particulelor

  pulverizate catodic de la sursa virtual la substrat se realizeaz prin difuzie [80]. De

  asemenea, Meng i Dos Santos [83] au atribuit descreterea ratei de depunere odat cu

  creterea distanei T-S, datorit emisiei unghiulare de la int. Emisia unghiular rezult ntr-o

  distribuie unghiular cosinusoidal de la int, astfel, atunci cnd substratul se ndeprteaz

  de int, o parte din atomi lovesc pereii incintei unde condeseaz, rezultnd intr-o descretere

  a ratei de depunere.

  1.3.5 Fenomene ce au loc la nivelul intei

  Pulverizarea catodic este unul dintre cele mai utilizate procedee de depunere din

  faz de vapori a straturilor de TiN [16, 84-86]. n varianta cea mai simpl, pulverizarea

  catodic are loc n condiiile unei descarcri electrice n gaze la presiune scazut, n sistem

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  30

  diod n curent continuu (c.c.), ntre o int (catod) i pereii incintei sau un alt electrod (anod)

  [87]. Bombardarea cu ioni produce la nivelul intei o serie de fenomene prezentate schematic

  n figura 1.16. Dintre aceste fenomene, pentru procesul de depunere ne intereseaz n primul

  rnd, pulverizarea de particule (atomi din materialul intei) i emisia de electroni secundari

  [88]. Atomii pulverizai de pe int condenseaz pe suprafaa substratului plasat la mic

  distan n faa acesteia i formeaz stratul de acoperire, iar electronii secundari emii de int

  au rolul de a susine descrcarea n plasm, prin ionizarea gazului din incint.

  Atunci cnd un ion de Ar se apropie de int iar mai apoi o bombardeaz, unul sau

  chiar toate din urmtoarele fenomene pot aprea:

  o Ionul poate fi reflectat probabil datorit neutralizrii acestuia n timpul procesului.

  o Impactul ionului poate provoca ejectarea din int a unui electron, acesta fiind numit

  electron secundar.

  o Ionul poate rmne blocat n int, acest fenomen numindu-se implantare ionic.

  o Impactul ionului poate provoca unele rearanjamente structurale a materialului intei.

  o Impactul ionilor pe suprafaa intei provoac ejectarea atomilor intei. Aceast ejecie

  este cunoscut sub denumirea de pulverizare.

  Figura 1.16: Reprezentare schematic a principalelor fenomene care au loc la bombardarea

  intei cu ioni (adaptare dup Weissmantel)[89].

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  31

  Coeficientul de pulverizare a intei de Ti

  Coeficientul de pulverizare, poate fi definit prin numrul atomilor ejectai din int,

  raportai la numrul particulelor incidente. Literatura de specialitate arat c, coeficientul de

  pulverizare este direct influenat de valoarea energiei ionilor de Ar (tabelul 1.2) [51]. Totui o

  valoare mult prea mare a acestora poate conduce la implantarea ionilor de Ar n reeaua

  cristalin a intei.

  Tabelul 1.1: Coeficientul de pulverizare a intei n funcie de energia ionilor de argon [90].

  Energia ionilor de Ar [eV] 100 200 300 600

  inta Ti 0.081 0.22 0.33 0.58

  Nivelul energetic al ionilor de Ar trebuie s depeasc valoarea pragului de

  pulverizare ce reprezint o caracteristic de material. n cazul unei inte de titan, pentru a

  pulveriza atomi de pe suprafaa acesteia, energia ionilor de Ar trebuie s depeasc valoarea

  de 20 eV. n funcie de aceast energie, coeficientul de pulverizare a atomilor din int

  variaz dup cum urmeaz:

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  32

  Capitolul 2:

  Tehnici de analiz

  2.1 Difracia de raze X

  Analiza structurii cristaline a filmelor a fost efectuat prin difractie de raze-X (XRD),

  folosind un difractometru Brucker D8 de nalt rezoluie, cu anod de cupru (CuK1=1,54056

  ). Difracia de raze X (XRD) este utilizat att la identificarea fazelor cristaline ale unui

  material ct i la estimarea proprietilor structurale i microstructurale ale acestor faze, cum

  ar fi dimensiunea cristalitelor, orientarea preferenial, defectele structurale, microtensiunilor

  celulei elementare etc. n cazul filmelor subiri, aceast tehnic permite determinarea stresului

  sau tensiunii precum i a grosimii filmelor. Variaia dimensiunilor cristalitelor, a stresului

  precum i a grosimii induc efecte de lrgire ale maximelor de difracie. Fiind o tehnic

  nedestructiv, difracia de raze X poate fi utilizat i pentru studii in situ [91-93].

  n figura 2.1 este prezentat difracia unui fascicol de raze X pe o familie de plane

  cristaline cu distana interplanar d; unghiul de difracie 2 reprezint unghiul format de

  razele X incidente i difractate [93]. Condiia de formare a unui maxim de difracie este dat

  de relaia lui Bragg: , unde este lungimea de und a radiaiei X. Intensitatea

  razelor X difractate este nregistrat n funcie de unghiul de difracie. Identificarea structurii

  cristaline se realizeaz prin compararea difractogramei nregistrate cu datele existente n

  bazele de date (JCPDF Joint Committee of Powder Diffraction Files). Extragerea

  informaiilor structurale globale din difractogramele de raze X se face pornind de la trei

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  33

  mrimi msurabile i anume: intensitile integrale ale maximelor de difracie; poziiile

  unghiulare ale maximelor; profilul maximelor de difracie (lrgimea la semi-nlime, aria

  etc.).

  Figura 2.1: Schema de difracie a unui fascicol de raze X [93].

  Poziia liniilor de difracie pentru materialele policristaline permite determinarea

  distanelor interplanare dhkl cu ajutorul relaiei Bragg (2dhkl sin = n, unde: n - ordin de

  difracie cu valori 1, 2,...; - unghi de difracie; - lungimea de und a radiaiei);

  Spectrul de difracie permite analiza calitativ i cantitativ a fazelor. Proporia cu

  care fazele componente particip la amestec se poate determina cu aproximaie din

  intensitile relative ale liniilor de difracie corespunztoare. Calculul dimensiunii cristalitelor

  se face cu ajutorul relaiei lui Scherrer D = 0.9/(cos),unde: D este dimensiunea

  cristalitelor, este lungimea de und a radiaiei, este FWHM (full width at half

  maximum) lrgimea la seminlime a liniei de difracie iar reprezint poziia maximului

  de difracie.

  n cazul unei orientri complet aleatorii a cristalitelor filmului, diagrama XRD a

  filmului prezint caracteristici asemntoare cu cele ale pulberilor. Dac ns, apare o

  orientare preferenial a cristalitelor, difractograma filmului pstreaz caracteristicile

  pulberilor, dar intensitile maximelor de difracie de difracie sunt diferite. Altfel spus,

  maximele de difracie intense n cazul pulberilor pot deveni slabe sau chiar complet absente

  pentru filmele subiri cu orientare prefenial. Cazul limit este cel al creterii epitaxiale cnd

  difractograma filmului prezint caracteristici asemntoare cu cea a monocristalului [92-93].

  Spectrele de raze X n configuraie -2 au permis identificarea naturii fazelor cristaline,

  a gradului de orientare a filmelor depuse i dimensiunea cristalitelor. Pentru a determina

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  34

  abaterea axei c a cristalitelor de la direcia normal la substrat, au fost efectuate msurtori

  ntr-un aranjament n care detectorul de raze X este poziionat la un unghi 2 corespunztor

  unei familii de plane (001), prin rotirea probei ntr-un interval n jurul acestui unghi

  (scanare de tip ) (Fig. 2.2) se obine curba de distribuie a cristalitelor n funcie de unghiul

  dintre direcia [100] i normala la substrat. n acest sens, lrgimea curbei este un parametru

  relevant pentru caracterizarea mozaicitii filmului n afara planului de epitaxie.

  Considernd o distribuie gaussian, limea curbei la seminlime (FWHM Full Width at

  Half Maximum) are semnificaia de deviaie standard (eroare standard) a distribuiei. n

  aceste msurtori s-au utilizat maximele de difracie substratului monocristalin ca i standard

  pentru alinierea probei. n literatura de specialitate aceste msurtori poart denumirea de

  rocking-curve sau -scan i sunt o msur a dezorientrii n afara planului.

  Figura 2.2: Reprezentarea schematic a tipurilor de msurtori XRD [94]

  Figura 2.3: Schema dezorientrii n afara planului (out-of-plane) i n plan (in-plane)

  Texturat

  Policristalin

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  35

  2.2 Microscopia electronic

  n contextul actual al dezvoltrii tiinifice i tehnologice n care accentul se pune tot

  mai mult pe studiul materialelor nanostructurate, microscopia electronic reprezint cea mai

  puternic metod de studiu i caracterizare morfologic i micro structural la scar nano i

  chiar atomic prin diversele moduri de lucru ale unui microscop electronic. Tehnicile de

  microscopie electronic sunt utilizate atunci cnd microscopia optic nu mai prezint rezoluia

  necesar. n vederea caracterizrii materialelor, din punct de vedere morfologic i structural

  principalele tehnici de microscopie electronic utilizate sunt:

  o Microscopie electronic de baleiaj (SEM)

  o Microscopie electronic de transmisie (TEM) [93, 95]

  Diferena major dintre aceste tehnici i microscopia optic const n utilizarea unui

  fascicol de electroni n locul luminii. n tabelul 2.1 sunt prezentate comparativ cteva dintre

  caracteristicile care determin diferenele dintre microscopia electronic de baleiaj i

  microscopia optic [96].

  Figura 2.4: Formarea imaginii n microscopia optic, microscopia electronic de scanare

  (baleiaj) i microscopia electronic de transmisie [97].

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  36

  Tabelul 2.1: Principalele deosebiri dintre SEM i microscopia optic.

  Microscopia electronic de baleiaj Microscopia optic

  Fascicol e

  -

  (lungimea de und 0,0060.087nm)

  h

  (lungimea de und 200750nm)

  Mediul de observare vid Presiune atmosferic

  Lentile Electromagnetice Optice

  Rezoluie 4 nm 200 nm

  Adncimea de

  penetrare

  30 m (la 1000x) 0.1 m

  Mrire 10x 700.000 (electronic) 10x 2.000

  Focalizare electric mecanic

  Imagini date de:

  e- secundari, e

  - retromprtiai

  (back-scattered) - imagini de

  compoziie i topografice

  Transmisia i reflexia luminii

  Caracteristici ale Formei geometrice, proprietilor

  fizice i chimice

  Culoare, strlucire

  n figura 2.4 este prezentat comparativ modul de formare a imaginii n microscopia

  optic, microscopia electronic de baleiaj i microscopia electronic de transmisie. Se pot

  observa att asemnri, ct i deosebiri n modul de formare a imaginii pentru cele trei tehnici

  microscopice: tipurile de lentile utilizate, poziia probei, prezena sau absena detectorilor, etc

  [97].

  Microscopia electronic de baleiaj este restricionat de generarea fascicolului de

  electroni, precum i de mediul de operare-vid. Aceast tehnic completeaz informaiile cu

  privire la caracteristicile de suprafa i compoziionale ale materialelor solide, datorit

  adncimii de penetrare pe care o asigur microscopul electronic.

  n figura 2.5 este prezentat schema de funcionare simplificat a microscopiei

  electronice de baleiaj [97]. n microscopia electronic de baleiaj, electronii care bombardeaz

  proba sunt focalizai pe o poriune de dimensiune mic, cu diametrul ntre 50100 de pe

  suprafaa probei. n urma bombardrii probei cu electroni acetia penetreaz suprafaa, au loc

  o serie de interaciuni concretizate n emisie de electroni secundari, electroni retromprtiai

  (backscattered), fotoni i raze X (folosite pentru analiza chimic). Adncimea la care diferite

  tipuri de semnale sunt generate datorit interaciunii dintre fascicolul de electroni i prob este

  n direct corelaie cu aria de difuzie precum i cu compoziia chimic local a probei. n

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  37

  figura 2.6 este prezentat rezoluia spaial a diferitelor semnale generate n microscopia

  electronic de baleiaj [97].

  Figura 2.5: Schema simplificat a modului

  de funcionare al tehnicii SEM [97].

  Figura 2.6: Rezoluia spaial a

  semnalelor generate n SEM [97].

  Diferitele tipuri de electroni emii sunt colectai de detectori al cror semnal este

  prelucrat pentru a obine imaginea. Tabelul 2.2 prezint natura informaiilor obinute n

  funcie de semnalul care st la originea imaginii generate [93, 97].

  Tabelul 2.2: Corelaia ntre imagine generat i natura informaiei.

  Imagine generat de: Natura informaiei

  electronii secundari topografia suprafeei

  electronii retromprtiai compoziie, topografia suprafeei

  electronii Auger compoziia suprafeei

  razele X compoziia

  Imaginile SEM sunt monocromatice, iar diferenele n compoziie i topografie ale

  probelor sunt ilustrate prin nivele diferite ale luminozitii.

  n cadrul prezentei lucrri s-a utilizat un microscop electronic de baleaj de nalt

  rezoluie LEO 1525 SEM echipat i cu un detector de difracie de electroni retrompratiai

  (EBSD) care permite identificarea orientrilor cristalografice n intervalul de 100 nm.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  38

  Difracia de electroni retromprtiai (EBSD), este o tehnic microstructural-

  cristalografic folosit pentru a examina orientarea cristalografic a materialelor, este utilizat

  pentru a elucida textura sau orientare preferenial a materialelor cristaline sau policristaline.

  Analiza EBSD poate fi utilizat pentru a indexa i identifica cele apte sisteme cristaline i ca

  atare, aceasta se aplic la cartarea orientrilor cristalografice, la studiul defectelor, la

  identificarea fazelor, la studiul limitelor de cristalite i de morfologie.

  2.3 Microscopia de For Atomic (AFM)

  Microscopia de for atomic este o tehnic microscopic de investigare a filmelor

  subiri care ne ofer informaii despre topografia suprafeei i rugozitate [93, 97]. Aproape

  orice suprafa solid poate fi investigat cu aceast tehnic. Probele pot fi investigate n aer,

  lichid sau vid. Microscopia de for atomic a fost inventat la IBM Zurich, n anul 1981 de

  ctre Gerd Binnig i Heinrich Rohrer, cercettorii primind cinci ani mai trziu, n 1986

  Premiul Nobel pentru fizic [93].

  AFM este o tehnic complementar celorlate dou metode de investigare microscopice

  prezentate anterior SEM i TEM. Caracterul tridimensional al tehnicii AFM permite

  identificarea particularitilor morfologice ale suprafeei probei [93].

  Microscopul de for atomic este prevzut cu un vrf ascuit - n form de piramid

  ptrat obinut prin depunerea prin metoda CVD a Si3N4 pe suport de Si (100). Prin

  apropierea la o distan de civa angstromi a vrfului de suprafaa probei, forele de repulsie

  Van der Waals aprute ntre atomii vrfului i cei ai probei conduc la devierea lamelei

  elastice pe care este montat vrful. Magnitudinea deviaiei depinde de distana vrf prob.

  AFM-ul utilizeaz un traductor piezoelectric pentru baleierea vrfului de-a lungul probei.

  Bucla feedback asigur meninerea distanei constante ntre vrf i prob. Imaginea este

  generat prin monitorizarea poziiei scanerului n cele trei dimensiuni [93, 97].

  Microscopia de For Atomic este o tehnic nondestructiv utilizat din ce n ce mai

  mult att n industrie, ct i n cercetrile de fizica suprafeei. Fa de microscopia optic i

  electronic, microscopia de for atomic prezint avantajul c ea prezint msurtoarea

  direct a dimensiunilor pe direcia x, y, z.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  39

  Figura 2.7: Reprezentarea schematic a componentelor aparinnd microscopului de for

  atomic [93].

  n cadrul prezentei lucrri s-a utilizat un microscop de for atomic tip Veeco D3100.

  2.4 Metoda amprentrii

  Aderena straturilor subiri poate fi evaluat i prin metoda amprentrii la care pe

  suprafaa probei se realizeaz o serie de amprente la diferite sarcini folosind un durimetru cu

  piramida (Vickers) sau, mai frecvent, cu con (Rockwell). La sarcini mici, stratul se

  deformeaz mpreun cu substratul. Totui, dac sarcina este suficient de mare, la interfaa

  dintre strat i substrat se creeaz o fisur care se propag lateral aa cum este ilustrat

  schematic n figura 2.9. Extinderea lateral a fisurii (dimensiunea fisurii) este proporional cu

  Figura 2.9: Prezentare schematic a metodei de determinare a aderenei prin amprentare

  P

  Dimensiunea fisurii

  Strat de

  acoperire

  Substrat

  Con de

  diamant

  a

  Dim

  ensi

  un

  ea f

  isu

  rii

  (a)

  Sarcina (P) Pcr

  Panta = (AGi)-1

  Cu fisurare lateral Fr fisurare

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  40

  fora de apsare. Sarcina minim care produce o fisur la interfa genernd desprinderea

  stratului de pe o zon n jurul urmei penetratorului se numete sarcin critic, Pcr, i este

  folosit ca msur a aderenei.

  Amprentele fcute pe suprafaa probei sunt examinate la microscopul optic (mrire

  100) i se msoar dimensiunea fisurii pentru fiecare sarcin. Dimensiunea fisurii este

  asociat cu diametrul mediu al zonei n care se produce desprinderea stratului ca urmare a

  pierderii aderenei (Fig. 2.9). Deoarece, aparatul de determinare a aderenei prin metoda

  amprentrii cu con Rockwell permite numai utilizarea unor valori discrete ale sarcinii, se

  impune s se calculeze o valoare aproximativ a sarcinii critice, Pcr, prin interpolare cu

  relaia:

  2.1

  unde, P1 este sarcina minim la care se produce fisurarea stratului, iar P-1 este sarcina imediat

  inferioar disponibil la durimetru.

  Metoda amprentrii cu con de diamant la diferite sarcini permite i o evaluare

  cantitativ a aderenei. n acest sens, se construiete curba de variaie a dimensiunii fisurii

  produse n jurul urmei n funcie de sarcin, iar din panta curbei corespunztoare zonei de

  variaie liniar a acesteia se determin rezistena la fracturare a interfeei, Ki, cu relaia:

  (

  ) 2.2

  unde, Gi este o mrime determinat pe baza curbei a = f(P) (figura 2.9, n care A este o

  constant), iar Ec i c sunt modulul de elasticitate i coeficientul Poisson al stratului.

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  41

  Figura 2.8: Imaginile de referin ale amprentelor corespunztoare celor ase indici de

  aderen HF 1 HF 6 (observare microscopic la o mrire de 100 ).

  Aceast metod are, n comparaie cu metoda zgrierii (tot o metod de testare a

  aderenei), avantajul c rezultatul determinrii nu este influenat de duritatea substratului.

  Totui, aplicabilitatea metodei este oarecum limitat de faptul c nu ntodeauna este posibil s

  se produc propagarea lateral a fisurii la interfaa strat-substrat. De asemenea, nu este

  exclus posibilitatea ca extinderea lateral a fisurii n jurul conului s nu poat fi delimit cu

  precizie.

  n cea mai des folosit form de aplicare a metodei amprentrii, ea const n realizarea

  pe suprafaa probei a unor amprente cu ajutorul unui durimetru cu con de diamant la sarcin

  constant i compararea acestora cu imaginile unor amprente de referin care desemnez ase

  indici de aderen simbolizai de la HF 1 la HF 6 conform figurii 2.10 (dup standardul

  german VDI Richtlinien [98]). Se folosete sarcina de 1471 N (150 kgf), duritatea

  substratului trebuie s fie de cel puin 54 HRC, iar grosimea stratului s nu depeasc 5 m.

  Pentru ca un strat subire s aib o aderen corespunztoare, urmele lsate pe probe nu

  trebuie s prezinte desprinderi i exfolieri ale stratului n jurul amprentei fcute de conul de

  diamant. Probele care au indici de aderen HF 1, HF 2 sau HF 3 sunt considerate acceptabile.

  Aceast tehnic de determinare a aderenei este destul de rspndit n industrie ca metod

  simpl i rapid de control calitativ a pieselor acoperite cu straturi subiri.

  Fisuri Desprindere

  strat

  HF

  1

  HF

  2

  HF

  3

  HF

  5

  HF

  4

  HF

  6

 • Depunerea straturilor de TiN cu structuri nanometrice pentru aplicaii tribologice

  42

  2.5 Nanoindentarea

  O metod practic de investigare a proprietailor mecanice ale straturilor subiri este

  nanoindentarea. Oliver i Pharr [99-100] au analizat indentarea cvasistatic bazat doar pe un

  singur ciclu de ncrcare-descrcare. Ideea important este ca la ncarcare solicitarea poate

  conine i deformaii inelastice sau plastice, ireversibile, ns la descarcare curba

  caracte