Tematica Unitara Prom 2012

Click here to load reader

download Tematica Unitara Prom 2012

of 6

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tematica Unitara Prom 2012

 • 8/2/2019 Tematica Unitara Prom 2012

  1/6

  ROMANIAMINISTERUL ADMINISTRATIEI si INTERNELOR NESECRETBucuresti

  Ex. UNIC[!jINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE

  Comisia de absolvire a J.G.P.R.Examenul de abso vire - seria 2010 - 2012Nr. 1 - 1 - 0 5 " 1 125.04.2012

  N-IOAN

  ""TEMATICA UNITARAPENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIREORGA~1lZAT DE, SCOLJLE, UE AGENTI DE POLITtE,

  Seda de elevi 2010-2012:

  MODULUL5MENTINEREA ClJIMATULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICAICornpetenta 1 Desfasoara activitati de siguranta publica

  Drepturile si obligatiile de serviciu. Reguli generale de tactica politieneasca Executarea activitatilor de siguranta publica inmediul urban Executarea activitatilor de siguranta publica in mediul rural Patrularea I Actiuni ~i controale politienesti Politia de proximitate - abordare preliminaraCompetenta 2 Efectueaza activitati informativ - operative specifice Organizarea, funchonarea si exploatarea evidentelor de politic Investigatia politiJneasca

  Pag.1I6

  Bucuresti, B-dul George Cosbuc nr. 83 - 85, sector 5;Tel. 021/335 .18 . 59; Fa x 021/335 ,18 . 59 , e -m ail - ordinepublica@poli t iaromana.ro

  mailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.ro
 • 8/2/2019 Tematica Unitara Prom 2012

  2/6

  Competenta 3 Previne fapte antisociale Situatia operativa Prevenirea si com aterea infractiunilor ce se comit cu violenta Prevenirea si coqbaterea furturilor de ~i din autovehicule Prevenirea si combaterea infractiunilor de furt din buzunare, genti si posete Prevenirea si corh.baterea furturilor din locuinte, societati comerciale, de pasari sianimale Prevenirea si com aterea traficului si consumului ilicit de droguri Activitati inform tiv-operative desfasuratc de politisti pentru identificarea autorilorfaptelor penale rama e cu autori neidentificati Urmarirea si iden ificarea unor categorii de persoane, cadavre si obiecte Urmarirea si iden ificarea minorilor disparuti in imprejurari suspecteCompetenta 4 Desfa soara activitati de cooperare politieneasca internationala Cooperarea politi neasca internationala Cooperarea judiciara internationala Cooperarea politi Ineasca in domeniul SchengenMODULUL6 ~APLICAREA MASURILOR POLITIENESTICompetenta 1Realileaza interceptarea, legitimarea ~i invitarea persoanelor Actele de identita~e cu care se lcgitimeaza cetatenii romani pe teritoriul Romaniei Actele de identita~le cu care se legitimeaza cetatenii straini pe teritoriul Romaniei Documente ce se rerifica la controlul vehiculelor Interceptarea si legitimarea persoanelor Invitarea persoan1or la sediul politieiCompetenta 2 Efect eaza controale, I Controlul persoanelor Controlul bagajeldr Controlul vehicul (orCompetenta 3 Foloseste mijloacele de imobilizare ~i conduce persoane Mijloacele de imobilizare din dotarea politistilor Somarea, urmarir9a si prinderea persoanelor ~olosirea bastonulpi de cauciuc (tomfei) Incatusarea persoanelor Uzul de arma I Conducerea persoanelor la sediul politiei

  Bucuresti, B-duI George Cosbuc nr. 83 - 85, sector 5;T el. 0 1 /335 .18 .59 ; Fax 021 /335 .18 .59 , e-mail - ordinepubl ica@pol i t ia romana.ro

  Pag.2/6

  mailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.ro
 • 8/2/2019 Tematica Unitara Prom 2012

  3/6

  MODULUL7UTILIZAREA ACompetenta 1 regulile privind portul, intretinerea ~l pastrareaarmamentului din otare Principiul de functionare, partile componente, demontarea - montarea si intretinereaarmamentului Portul si pastrarea armamentului

  ENTULUI

  Cornpetenta 2 Aplic- regulile pentru executa rea tragerii Organizarea, pre atirea si executarea tragerii In poligon. Reguli si mas uri desiguranta Reguli si operati ni de tragere asupra obiectivelor. Incidente de tragere, cauze siremediere

  MODULUL9CONSTATAREA S SANCTIONAREA CONTRA VENTIILORCompetenta 1 Deli iteaza cadrul juridic general in domeniul contraventional Constatarea faptel r de natura contraventionala Aplicarea ~i exec tarea sanctiunilor contraventionale. Caile de atac si executareasilita In materie contr ventionala Completarea si co unicarea procesului-verbal de constatare a contravcntieiCornpctenta 2 Rea izeaza activitati de constatare ~i sanctionare a contraventiilorin domeniul ordinii i linistii publice Contraventii privi d normele de convietuire sociala, ordinea si linistea publica Contraventii privi d adunarile pub lice, prevenirea si combaterea violentei In sport Contraventii privi d regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi si protectiaanimalelorCompetenta 3 Reali eaza activitati de constatare si sanctionare a contraventiilor inalte domenii de acti itate Contraventii privi d circulatia pe drumurile pub lice Sanctiuni contrav ntionale complementare ~imasuri tehnico - administrative privindcirculatia pe drumuril pub lice Constatarea si so utionarea accidentelor de circulatie In urma carora au rezultatnumai pagube materi le si care nu constituie fapte penale Contraventii privi d regimul comertului si procedura de eliberare a certificatului deproducator

  Pag.3/6

  Bucurest i, B-dul George Cosbuc nr. 83 - 85, sector 5;Tel. 0 1/335.18.59; Fax 021 /335 .18 .59 , e-mail- ordinepublica@politiaromana.ro

  mailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.ro
 • 8/2/2019 Tematica Unitara Prom 2012

  4/6

  Contraventii privi d paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Contraventii pri ind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate alecetatenilor romani Contraventii privi d regimul silvic Contraventii privi d regimul vanatului Contraventii privi d regimul pescuitului Contraventii privihd regimul armelor de foe, munitiilor si materiilor exploziveMODULULIOCONSTATAREA I FRACTIUNILORCompetenta 1 Aplie - notiuni si cunostinte generale de drept Subiectele dreptul i civil ProprietateaCornpetenta 2 Uti izeaza notiuni si cunostinte de drept penal referitoare lainfractiune Notiunea, trasatur Ie, structura si formele infractiunii Participatia penal si pluralitatea de infractiuni Cauzele care inl tura caracterul penal al faptei si cele care inlatura raspundereapenala a faptuitorul i Incadrarca juridic a infractiunilor Infractiuni contra ntegritatii corporale, sanatatii si libertatii persoanei Infractiuni contra atrimoniului Infractiuni care a c atingere unor relatii privind convietuirea sociala Infractiuni la regi urile silvic, vanat si pescuitCompetenta 3 Aplie metodologiile de eonstatare a infractiunilor Participantii in pr cesul penal Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal Competenta penal Probele si mijloac le de proba in procesul penal. Inscrisurile si mijloacele materialede proba Metodologiile de onstatare a infractiunilorMODULULIICERCETAREA IN RACTIUNILORCompetenta 1 Folos ste metode si mijloaee de eereetare a infractiunilor Citarea, mandatul e aducere si amenda judiciara Sesizarea organel r de urmarire penala

  Pag.4/6

  Bucurest i, B-dul George Cosbuc nr. 83 - 85, sector 5;T e l. 0 1 13 35 .1 8. 59 ; F a x 0 21 /3 35 .1 8. 59 , e -m a il- ordinepubl ica@pol i t ia romana.ro

  mailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@politiaromana.romailto:ordinepublica@p