Tematica Psi

download Tematica Psi

of 22

 • date post

  26-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tematica Psi

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  1/22

  S.C. S.R.L.NR/.. APROBAT,DIRECTORTEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL

  SECURITATII SI SANATATII IN MUNCAPentru anul 2010I.Instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii inmunca seefectueaza in conformitate cu necesarul de instruirenr../2006inconformitate cu Legea SSM nr.31/2006!a ".#.1$2%/2006normeledea&licare ale acesteia du&a cum urmeaza'

  lunarin &rima decada a lunii &entru muncitorisemestrialin &rima decada a &rimei lunii din semestru &entru&ersonal ()S*!se+ sectie.,urata instructa-ului &eriodic a + de minim 2 ore.1.Lunar!instructa-ul &eriodic a cu&rinde informatii &riind'Instructiunile&ro&rii s&eci+ce de SSM intocmite de unitate si a+sate

  la locul de muncariscurilede accidente si imolnairi &rofesionale s&eci+ce locului demunca unde este re&artizat eecutantul !asa cum rezulta eledin ealuarileeectuate !&articularitatile uului tenologic !&recum simasurile de &rima-utor in caz de accidentenotiunide legislatie .2.Semestrial !a cu&rinde informatii &riind'notiunide legislatieinstructiuni&ro&rii s&eci+ce de SSMriscuri

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  2/22

  de accidente si imolnairi &rofesionale s&eci+ce locului demunca unde este re&artizat eecutantul!asa cum rezulta eledin ealuarileeectuate

  notiunide &rim a-utor.3.In cazul detasarii tem&orare a salariatilor !&entruefectuarea de dierselucrari !altele decat cele &entru care au fost instruiti!sefullocului de muncacare conduce si ras&unde de lucrarea res&ectia ii a instruii&otriit &ct.1din &rezenta tematica.$.Instructa-ele &eriodice de SSM se or com&leta cu

  &relucrareaurmatoarelor materiale'A. Instructaul !er"#$"c lunarIanuar"e".#. 101/2006 &riind cerintele minime de securitate &entruloculde munca.ISSM

  s&eci+ce4rimula-utor la locul accidentului'c&.12.%e&ruar"e"#10%1/2006 &riind cerintele minime de securitate &entrumani&ularea maselor care &rezinta riscuri de afectiunilomareISSMs&eci+ce4rimula-utor la locul accidentului' c&.3$.Mart"e"#10$5/2006 &riind cerintele minime &entru utilizareaeci&amentului indiidual de &rotectie la locul de munca

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  3/22

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  4/22

  a-utor la locul accidentului' c&.1%16Se!te(&r"e"#1$2%/2006!norme metodologice de a&licare a Legii

  31/2006'c&.13ISSMs&eci+ce4rimula-utor la locul accidentului 'c&.115.Oct#(&r"e"#1$2%/2006!norme metodologice de a&licare a Legii 31/2006c&.$6ISSM

  s&eci+ce4rimula-utor la locul accidentului 'c&. 1&artea3a.N#"e(&r"e"#1$2%/2006!norme metodologice de a&licare a Legii31/2006'c&.5

  ISSMs&eci+ce4rimula-utor la locul accidentului' c&.21Dece(&r"e7actoride risc s&eci+ci de accidentare si imolnaire &rofesionala".#.11$6/2006 &riind cerintele minime de securitate sisanatate&entru utilizarea in munca de catre lucratori aeci&amentelor de munca

  (estareacunostintelor accumulate in urma instructa-elor.B. Instructaul !er"#$"c se(estr"alSe(estrul I.

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  5/22

  "#101/2006 &riind cerintele minime de securitate &entrulocul demunca

  "#11$6/2006 &riind cerintele minime de securitate si sanatate&entru utilizarea in munca de catre lucratori aeci&amentelor de munca"#1025/2006 &riind cerintele minime de securitate si sanatatereferitoare la utilizarea eci&amentelor cu ecran deizualizare"#10$5/2006 &riind cerintele minime &entru utilizarea )I4 la

  loculde munca"#1/2006 &riind cerintele minime de semnalizare de SSM lalocul de munca.ISSMs&eci+ce4rimula-utor la locul de munca

  Se(estrul IILegea31/2006!legea SSM"#1$2%/2006!norme metodologice de a&licare a Legii 31/20067actoride risc s&eci+ci de accidentare si imolnaire &rofesionalaISSMs&eci+ce%.)ecutanti or + re&artizati &entru lucrul la inaltime8min2!% m9numaidaca &e langa instruirea s&eci+ca de SSM sunt eci&ati cueci&amentindiidual de &rotectie!au o &ersoana desemnata &rin deciziescrisa sa

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  6/22

  su&raegeze lucrarea si au iza medical &e +sa deinstructa- :A!t !entrulucrul la "nalt"(e)Instructa-ele se or +nalize cu testarea cunostintelor

  accumulate inurma lor conform &rogramului annual de testari.(estarile se or da astfel'&ersoaneledesemnate sa efectueze instructa-ul la locul demunca! testeaza salariatii din suordine.Lucratoruldesemnat &entru toti salariatii.Rezultatele testarilor or + consemnate in +sa de instructa-.INTOCMIT,

  **********..S.C. **********.. S.R.L.NR/.. APROBAT,DIRECTOR******TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIULSITUATIILOR DE UR+ENTAPentru anul 20101.Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este

  &artecom&onenta a &regatirii &rofesionale si are ca sco& insusireacunostintelor siformarea de&rinderilor necesare in ederea &reenirii sicontracarariiefectelor acestora.2.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se eecuta inconformitate cu;M*I 12/200%!Legea 30/2006 &riind a&ararea im&otriaincendiilor!iarneres&ectarea acestui act normatie atrage ras&undereaadministratia!materiala!contraentionala!ciila sau &enaladu&a caz.3.Nu or + admise la lucru &ersoanele neinstruite &riindmodul de actiune

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  7/22

  si de contracarare a efectelor unor situatii de urgenta&recum si cele care nusiauinsusit notiunile &redate cu ocazia instructa-elor.

  $.Instructa-ele &eriodice &riind situatiile de urgenta seeecuta de catreconducatorii directi ai locurilor de munca numiti &rindis&ozitia conduceriisocietatii.%.,urata instructa-ului minim este de 2 ore.6.Instructa-ele &eriodice se efectueaza du&a cum urmeaza'lunarin &rima decada a lunii &entru toti salariatii..Instructa-ul s&ecial &entru lucrari &ericuloase se eecuta

  inaintea ince&eriilucrarilor care im&lica eistenta unor factori de risc care &otdetermina saufaoriza &roducerea unor factori de risc .5.Instructa-ul &entru lucrari &ericuloase se eecuta astfel '&riindtenologia de eecutie !de catre conducatorul formatiei delucru.&riind

  conditiile tenologice!de catre conducatorul locului demunca..La toate instructa-ele &eriodice se or &relucra normele siinstructiuniles&eci+ce locului de munca si eci&amentelor tenice la carelucreazasalariatii res&ectie!demonstratii &ractice!actenormatie!cunoasterea siutilizarea mi-loacelor de &rima interentie etc.10.Instructa-ul &eriodic &e anul 2010 se com&leteaza du&acum urmeaza'*. Instructaul !er"#$"c lunarIanuar"eLegea30/2006 art.120Notiuni

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  8/22

  des&re &rotectia ciila%e&ruar"eLegea30/2006art.21$0

  Mart"eLegea30/2006 art.$1%6A!r"l"e;MI163/200 art. 130Ma";MI163/200 art.31%0Notiuni

  des&re dezastreRegulide com&ortare si masuri de &rotectie in caz de dezastreIun"e;MI163/200 art.%104rotectia&o&ulatiei si a unurilor materiale &rin eacuareIul"e

  ;MI163/200 art.10Instintareasi alarmarea &o&ulatieiSemnalede alarma!regului de com&ortament.Au'ust;MI163/200 art.11104lanulde eacuare!;rganizarea interentiei!4lanul de interentieSe!te(&r"e;MI163/200 art.111130Oct#(&r"e;MI

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  9/22

  163/200 art.1311%(enicade stingere a incendiilor!mi-loace de stingere a incendiilor.N#"e(&r"e

  Mi-loacede &rotectie indiiduale si collectieManagementulla dezastreDece(&r"e

  (estareacunostintelor*&licatie&racticaB. INSTRUCTAJUL PERIODIC SEMESTRIAL

  Se(estrul ILegea30/2006;MI163/200 art.10Notiunides&re &rotectia ciilaNotiunides&re dezastre

  Regulide com&ortare si masuri de &rotectie in caz de dezastre4rotectia&o&ulatiei si a unurilor materiale &rin eacuare.Se(estrul II;MI163/200 art 11%Instintareasi alarmarea &o&ulatieiSemnalede alarma!reguli de com&ortament4lanulde eacuare!;rganizarea interentiei!4lanul de interentie

  (enicade stingere a incendiilor!mi-loace de stingere a incendiilorMi-loace

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  10/22

  de &rotectie indiiduale si collectieManagementulla dezastre

  (estarea

  cunostintelor*&licatie&ractica11.Instructa-ul &eriodic de instruire a salariatilor &entrusituatii de urgentase certi+ca &rin inscrisuri realizate in 7isa indiiduala deinstructa- &entrusituatii de urgenta .12.

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  11/22

  9 cel#r trans5erat" $e la # un"tate la alta7c9 cel#r -en"t" "n un"tate ca $etasat"7d9 ele-"l#r sc#l"l#r !r#5es"#nalee9 !ers#anel#r a8ate "n un"tate "n !er"#a$a $e !r#&a

  "n -e$ereaan'aar"".Art.. 3 Instructajul introductive general se -a e5ectua$e catreres!#nsa&"lul cu !r#tect"a (unc"" $"n s#c"etate.Instructajul introductive general se -a c#nse(na "n(#$#&l"'at#r"u "n 9sa "n$"-"$uala $e "nstructa,cu !astasau cerneala ,cu"n$"carea (ater"alulu" !re$ate:Le'ea 1/200,;+

  1,$urate" s" $ate" $e"nstru"re,se(nan$use$e catrecel care a 5#st "nstru"t s" $e cel care a e5ectuat"nstructaul.Art.

 • 7/25/2019 Tematica Psi

  12/22

  S.R.L.!aind in edere &reederile Legii 30/2006!;M*I12/200%!&recum si ;MI163/200!&riind instruire in domeniul Situatiilor de =rgenta! emiturmatoarea', ) < I > I )

  Art.1.Ince&and cu data &rezentei se staileste metodologia si tematicaefectuarii'I.instructa-ul introductie general