Suport Curs-Auditul Fondurilor

of 57 /57
Pag 1 DOCUMENTAREA AUDITULUI PROIECTELOR CO-FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE SMARANDA STREANGA DIRECTOR SERVICII TRAINING BDO

Embed Size (px)

Transcript of Suport Curs-Auditul Fondurilor

 • Pag 1

  DOCUMENTAREA AUDITULUI PROIECTELOR

  CO-FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE

  SMARANDA STREANGA

  DIRECTOR

  SERVICII TRAINING

  BDO

 • CUPRINS

  Introducere fonduri structurale

  Misiuni de verificare: proiecte co-finantate din fonduri structurale

  - ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind

  informatiile financiare

  - ISA 805 Considerente speciale-audituri ale componenetelor

  individuale ale situatiilor financiare

  - ISAE 3000 Misiunile de asigurare altele decat auditurile sau

  revizuirile informatiilor financiare istorice

  Documentarea dosarului misiunii

 • CUPRINS

  Introducere fonduri structurale

  Misiuni de verificare a proiectelor co-finantate din fonduri structurale

  - ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind

  informatiile financiare

  - ISA 805 Considerente speciale-audituri ale componenetelor

  individuale ale situatiilor financiare

  - ISAE 3000 Misiunile de asigurare altele decat auditurile sau

  revizuirile informatiilor financiare istorice

  Documentarea dosarului misiunii

 • INTRODUCERE FONDURI STRUCTURALE

  Planul National de Dezvoltare 2007-2013

  - Politica de coeziune

  - Politica agricola

  - Politica comuna de pescuit

 • CUPRINS

  Introducere fonduri structurale

  Misiuni de verificare a proiectelor co-finantate din fonduri structurale

  - ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind

  informatiile financiare

  - ISA 805 Considerente speciale-audituri ale componenetelor

  individuale ale situatiilor financiare

  - ISAE 3000 Misiunile de asigurare altele decat auditurile sau

  revizuirile informatiilor financiare istorice

  Documentarea dosarului misiunii

 • OBIECTUL ANGAJAMENTULUI

  Cererea de Rambursare a Cheltuielilor (intermediare/finale)

  Realitate

  Legalitate

  Eligibilitate

  Exactitate

 • Pag 7

  ISRS 4400 Misiuni pe baza

  procedurilor convenite privind

  informatiile financiare

 • OBIECTIV (1/2)

  Obiectivul unei misiuni privind procedurile convenite il constituie efectuarea de catre auditor a procedurilor ce tin de natura unui audit asupra carora auditorul, entitatea si oricare terte parti indreptatite au convenit, precum si raportarea de catre auditor a constatarilor efective

  Nu se exprima nici o asigurare, utilizatorii raportului urmand sa evalueze procedurile si concluziile

  Raportul este adresat in mod strict acelor parti care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate

  Page 8

 • OBIECTIV (2/2)

  Misiunile pot fi realizate asupra:

  - Unor elemente individuale

  - Componente ale setului de situatii financiare

  - Setul de situatii financiare, etc.

  Page 9

 • CERINTE ETICE

  Respectarea principiilor de etica:

  Integritate

  Obiectivitate

  Competenta profesionala

  Confidentialitate

  Conduita profesionala

  Independenta nu este o cerinta in principiu, dar in cazul in care

  este afectata, situatia va fi mentionata in raport.

  Page 10

 • SCRISOAREA DE ANGAJAMENT-

  TERMENII MISIUNII

  Natura misiunii si scopul declarat

  Invocarea standardului ISRS 4400 si precizarea ca misiunea nu reprezinta un audit (revizuire) si nu ofera nici o asigurare

  Identificarea informatiilor financiare asupra carora se vor aplica procedurile agreate

  Natura, durata si intinderea procedurilor specifice

  Forma anticipata a raportului constatarilor efective

  Limitarile in distribuirea raportului constatarilor efective

  Page 11

 • PLANIFICARE

  Trebuie aplicate cerintele standardelor privind planificarea si documentarea misiunii (colectarea probelor).

  Eficacitate

  Page 12

 • DOCUMENTARE

  Page 13

  Care sustin raportul de

  constatari efective si

  conformitatea cu cerintele

  ISRS 4400

  Aspectele cele mai importante

  Probele

 • PROCEDURI SI PROBE

  Auditorul trebuie sa efectueze procedurile asupra carora s-a

  convenit si sa foloseasca probele obtinute pentru raport

  Procedurile aplicabile pot fi:

  Investigari si analize

  Recalculari, comparari / alte verificari ale acuratetei datelor

  Observari

  Inspectii

  Confirmari

  Page 14

 • RAPORTARE Raportul trebuie sa descrie scopul si procedurile aplicabile asupra carora

  partile au convenit.

  Raportul de constatari efective trebuie sa contina:

  Titlul (exRaport de constatari efective)

  Destinatarul (clientul)

  Identificarea informatiilor asupra carora au fost aplicate procedurile convenite

  Identificarea scopului pentru care s-au efectuat procedurile convenite

  Mentionarea standardului ISRS 4400

  Mentiuni privind independenta

  Descrierea procedurilor specifice efectuate

  Constatarile efective, pe fiecare procedura (obiectiv)

  Procedurile efectuate nu constituie nici audit, nici revizuire, si de aceea nu se exprima nici o asigurare

  Daca auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire, ar fi putut aparea alte probleme care ar fi fost raportate

  Raportul este adresat in mod strict acelor parti care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate

  Data raportului Adresa si semnatura auditorului

  Page 15

 • Pag 16

  ISA 805 Considerente speciale-

  audituri ale componenetelor

  individuale ale situatiilor financiare

 • SCOP

  ISA 805 trateaza considerentele speciale in aplicarea ISA-urilor din seria

  100-700 la un singur set de situatii financiare sau a unui element, cont sau

  aspect al unei situatii financiare pregatite in conformitate cu un cadru de

  raportare general sau cu unul cu scop special.

  OBIECTIV

  Obiectivul auditorului este acela de a aborda in mod adecvat

  considerentele specifice care sunt relevante pentru:

  - Acceptarea misiunii

  - Planificarea si efectuarea misiunii

  - Formarea unei opinii si raportea cu privire la situatia financiara

  individuala sau la elementul specific, contul din cadrul unor situatii

  financiare

  Page 17

 • CONSIDERENTE AFERENTE ACCEPTARII MISIUNII

  Aplicarea ISA-urilor conform ISA 200 auditorul trebuie sa se conformeze cu toate ISA-urile, in masura in care sunt relevante

  pentru audit, in mod exceptional putand sa se abata de la o cerinta,

  efectuand proceduri alternative

  Acceptabilitatea cadrului de raportare financiara masura in care acesta furnizeaza prezentari adecvate de informatii si satisfac nevoile

  utilizatorilor tinta

  Formularea opiniei auditorul trebuie sa ia in considerare masura in care forma asteptata a opiniei (conf ISA 700) este adecvata din

  perspectiva cadrului de raportare aplicabil

  Page 18

 • FORMULAREA OPINIEI

  Factorii care pot afecta formularea opiniei includ:

  - Masura in care cadrul de raportare fin aplicabil este limitat la

  intocmirea unui set complet de situatii financiare

  - Masura in care componenta individuala a sit fin se va conforma

  integral acelor cerinte ale cadrului general si daca sunt

  necesare informatii suplimentare pentru realizarea prezentarii

  fidele

  - Rationamentul profesional al auditorului

  Page 19

 • CONSIDERENTE PENTRU PLANIFICAREA SI EFECTUAREA

  AUDITULUI

  Auditorul trebuie sa adapteze toate ISA-urile relevante auditului, dupa cum este necesar in circumstantele misiunii atunci cand se aplica unui

  audit al unei singure componente a sit fin

  Chiar daca auditorul poate utiliza probele de audit obtinute ca parte din auditul setului complet de sit fin, ISA-urile cer ca auditorul sa planifice si

  sa efectueze auditul componentei sit fin in vederea obtinerii de probe de

  audit suficiente si adecvate

  Auditorul va trebui sa efectueze proceduri in cazul elementelor sit fin interconectate astfel incat sa atinga obiectivele auditului

  Pragul de semnificatie pentru o componenta a sit fin poate fi mai scazut decat pentru setul complet de sit fin

  Page 20

 • FORMULARE UNEI OPINII SI CONSIDERENTE

  LEGATE DE RAPORTARE

  Atunci cand se formeaza o opinie si cand se raporteaza cu privire la situatiile financiare cu scop special, auditorul va aplica cerintele din

  ISA 700.

  Auditorul trebuie sa exprime o opinie separata pentru fiecare misiune ex: asupra unui set de sit fin cat si asupra unei componente a sit fin

  Auditorul trebuie sa diferentieze opinia asupra unei componente de opinia asupra unui set complet de sit fin. Daca auditorul nu este

  convins de aceasta diferentiere nu se va emite raport separat asupra

  componentei sit fin

  Page 21

 • OPINIA MODIFICATA

  Daca opinia din raportul auditorului asupra unui set complet de sit fin este modificata, auditorul trebuie sa determine daca trebuie modificata si opinia

  cu privire la componenta individuala a sit fin, sau sa includa un paragraf de

  observatii sau un paragraf explicativ in raportul sau

  Daca auditorul exprima o opinie contrara sau se afla in imposibilitatea exprimarii unei opinii la nivelul unui set de sit fin, conf ISA 705 auditorul nu

  poate exprima o opinie nemodificata asupra unei COMPONENTE a sit fin.

  Daca auditorul exprima o opinie contrara sau se afla in imposibilitatea exprimarii unei opinii la nivelul unui set de sit fin, poate emite o opinie

  nemodificata pentru un ELEMENT al sit fin daca:

  - auditorului nu ii este interzis prin lege

  - opinia asupra elementului nu este publicata alaturi de raportul care

  contine opinia contrara sau neexprimata

  -elementul respectiv nu constituie o parte semnificativa din setul

  complet de sit fin

  Page 22

 • Pag 23

  ISAE 3000 Misiunile de asigurare

  altele decat auditurile sau revizuirile

  informatiilor financiare istorice

 • OBIECTIV

  Scopul standardului este de a stabili principii de baza si proceduri esentiale pentru profesionistii contabili in practica publica pentru efectuarea de misiuni de asigurari, altele decat cele reglementate prin ISA si ISRE.

  Obiectivul unei misiuni de asigurare rezonabila

  - Reducerea riscului unei misiuni la un nivel acceptabil de scazut ca baza pentru o forma pozitiva de exprimare a unei concluzii

  Obiectivul unei misiuni de asigurare limitata

  - Reducerea riscului unei misiuni de asigurare la un nivel acceptabil, ca baza pentru o forma negativa de exprimare a unei concluzii

  Page 24

 • Asigurare limitata

  Asigurare rezonabila

  Asigurare Risc

  Raport

 • CERINTE

  Practicianul trebuie sa respecte ISAE si alte standarde relevante ISAE in contextul Cadrului general international pentru misiuni de asigurare

  Cerinte de etica

  - Practicianul trebuie sa respecte Codul etic al profesionistilor contabili emis de IFAC

  Controlul calitatii

  - Practicianul trebuie sa implementeze proceduri de controlul calitatii

  care sunt aplicabile fiecarei misiuni

  - Conformitate cu prevederile ISQC 1

 • ACCEPTAREA SI CONTINUAREA MISIUNII

  Practicianul trebuie sa accepte/continue o misiune de asigurare doar daca:

  - Obiectul misiunii este responsabilitatea unei parti, alta decat utilizatorii

  carora li se adreseaza, sau practicianul.

  - Pe baza cunoasterii preliminare a imprejurarilor misiunii, practicianul nu

  sesizeaza nimic care sa indice ca cerintele ISAE sau ale Codului nu sunt

  respectate

  - Echipa de audit poseda competentele profesionale necesare

 • CONVENIREA TERMENILOR MISIUNII

  Practicianul trebuie sa ajunga la un acord privind termenii misiunii impreuna cu partea angajatoare, printr-o scrisoare de

  misiune sau alta forma adecvata de contract

  In cazul unei cereri de modificare a misiunii, practicianul va analiza gradul de adecvare a solicitarii si nu va opera

  modificarea fara o justificare rezonabila

 • PLANIFICAREA SI EFECTUAREA MISIUNII

  Planificarea adecvata ajuta la:

  Identificarea domeniilor importante ale misiunii si tratarea adecvata a acestora

  Identificarea problemelor potentiale legate de timp, organizare si managementul misiunii

  Desemnarea adecvata a atributiilor membrilor echipei misiunii

  Facilitarea conducerii, supravegherii si revizuirii misiunii

  Coordonarea activitatii desfasurate de alti practicieni si experti

  Principalele aspecte ce urmeaza a fi analizate:

  Termenii misiunii

  Caracteristicile problematicii si criteriile identificate

  Procesul misiunii si posibilele surse de probe

  Intelegerea entitatii si a riscurilor

  Identificarea utilizatorilor vizati si nevoile lor

  Analizarea pragului de semnficatie si a riscului misiunilor de asigurare

  Cerintele de personal si de experienta

  Natura si gradul de implicare a expertilor

 • PLANIFICAREA SI EFECTUAREA MISIUNII

  Planificarea este un proces continuu si repetitiv

  Practicianul poate sa revizuiasca pe parcursul misiunii strategia generala si planul misiunii, ca urmare a unor evenimente neasteptate

  Planificarea se efectueaza cu o atitudine de scepticism profesional

  Practicianul trebuie sa obtina o intelegere suficienta a problematicii si imprejurarilor misiuni, pentru

  - a identifica si evalua riscul de denaturare a informatiilor

  - a proiecta si efectua alte proceduri de adunare a probelor

  - pentru a avea un cadru de referinta pentru exercitarea

  rationamentului profesional pe toata durata misiunii

 • EVALUAREA GRADULUI DE ADECVARE A PROBLEMATICII

  Caracteristicile unei problematici adecvate:

  - Identificabila si masurabila in consecvent, pe baza criteriilor

  - Informatiile ce o privesc pot face obiectul unor proceduri de

  obtinere de probe suficiente adecvate in sustinerea unei concluzii de

  asigurare rezonabila sau limitata

  - Caracteristici relevante pentru utilizatorii carora le este adresat

  Daca dupa acceptarea misiunii practicianul ajunge la concluzia ca problematica nu este adecvata:

  - Exprima o concluzie cu rezerve sau contrara

  - Declara imposibilitatea exprimarii unei concluzii

  - Se poate retrage din misiune

 • EVALUAREA GRADULUI DE ADECVARE A CRITERIILOR

  Practicianul trebuie sa evalueze gradul de adecvare a criteriilor (prestabilite sau elaborate in mod specific) pentru a evalua sau aprecia o problematica.

  Caracteristicile unor criterii adecvate:

  - Relevanta

  - Completitudine

  - Credibilitate

  - Neutralitate

  - Inteligibilitate

  Daca dupa acceptarea misiunii practicianul ajunge la concluzia ca acele criterii nu sunt adecvate:

  - Exprima o concluzie cu rezerve sau contrara

  - Declara imposibilitatea exprimarii unei concluzii

  - Se poate retrage din misiune

 • PRAGUL DE SEMNIFICATIE

  Practicianul analizeaza pragul de semnficiatie pentru:

  - Determinarea naturii, momentului si ariei de cuprindere a

  procedurilor de strangere a probelor

  - Evaluarea gradului de denaturare a informatiilor referitoare la

  problematica

  Analiza pragului de semnificatie se face in contextul factorilor cantitativi si calititativi cum ar fi magnitudinea relativa, natura si

  magnitudinea efectului acestor factori asupra evaluarii si masurarii

  problematicii si interesele utilizatorilor vizati

 • RISCUL MISIUNILOR DE ASIGURARE

  Practicianul trebuie sa reduca riscul misiunii de asigurare la un nivel acceptabil de scazut in imprejurarile misiunii.

  Riscul este mai mare intr-o misiune de asigurare limitata decat intr-o misiune cu asigurare rezonabila, din cauza naturii,

  momentului si ariei de cuprindere a procedurilor efectuate.

  Asigurare limitata

  Asigurare rezonabila

 • RISCUL MISIUNILOR DE ASIGURARE

  Componente

  Riscul inerent Riscul de control Riscul de nedetectare

  Risc de audit= RI X RC X RN

  Page 35

  RN

  RC

  RI

 • UTILIZAREA ACTIVITATII UNUI EXPERT

  Practicianul poate apela la un expert atunci cand misiunea solicita cunostinte si aptitudini specializate in colectarea si

  evaluarea probelor

  Practicianul si expertul trebuie sa posede competenta si cunostinte adecvate despre problematica si criteriile utilizate

  Practicianul trebuie sa fie implicat in misiune si sa inteleaga activitatea expertului astfel incat sa accepte responsabilitatea

  pentru concluzia referitoare la problematica respectiva

 • UTILIZAREA ACTIVITATII UNUI EXPERT

  Practicianul trebuie sa aiba cunostinte rezonabile despre activitatea expertului pentru a:

  - Defini obiectivele activitatii desemnate si modul in care aceasta se

  coreleaza cu obiectivul misiunii

  - Analiza caracterul rezonabil al ipotezelor, metodelor si surselor de date

  utilizate de expert

  - Analiza caracterul rezonabil al constatarilor expertului in raport cu

  circumstantele misiunii si concluziile practicianului

  Practicianul trebuie sa evalueze suficienta si gradul de adecvare a probelor oferite de expert prin analizarea:

  - Competentei profesionale

  - Caracterului rezonabil al ipotezelor, metodelor si surselor de date utilizate

  de experti

  - Caracterul rezonabil si semnificiatiei constatarilor expertului in raport cu

  circumstantele misiunii si concluzia practicianului

 • OBTINEREA PROBELOR (1/3)

  Practicianul trebuie sa obtina suficiente (aspect cantitativ) probe adecvate (aspect calitativ) care sa stea la baza concluziei

  Practicianul foloseste rationamentul profesional si exercita scepticimsul profesional in evaluarea:

  - Cantitatii probelor

  - Calitatii probelor

  - Credibilitatii informatiilor

 • OBTINEREA PROBELOR (2/3)

  Obtinerea de probe suficiente si adecvate reprezinta un proces repetitiv, sistematic in

  cadrul misiunii, care implica:

  - Obtinerea unei intelegeri a problematicii, inclusiv a controalelor interne

  - Evaluarea riscului de denaturare a informatiilor primite

  - Elaborarea raspunsurilor generale si determinarea naturii, momentului si intinderii

  procedurilor

  - Efectuarea procedurilor ulterioare, care raspund la riscurile identificate:

  - Inspectie

  - Confirmare

  - Observare

  - Recalculare

  - Proceduri analitice

  - Intervievari

  - Testarea eficientei operationale si a controalelor

  - Evaluarea suficientei si gradului de adecvare a probelor

 • OBTINEREA PROBELOR (3/3)

  Misiunea de asigurare ofera doar o asigurare rezonabila si nu una absoluta datorita unor factori precum:

  - Folosirea testarii selective

  - Limitarilor inerente ale controlului intern

  - Probele puse la dispozitie practicianului sunt mai degraba persuasive

  decat conclusive

  - Folosirea rationamentului in strangerea si evaluarea probelor si

  formarea concluziilor pe baza lor

  - Caracteristicile problematicii

 • DECLARATIILE PARTII RESPONSABILE

  Practicianul trebuie sa obtina declaratii (in scris sau verbale) de la partea responsabila, insa acestea nu pot inlocui alte probe, care in mod obisnuit sunt

  disponibile

  In lipsa unei declaratii scrise, practicianul poate:

  - Formula o concluzie cu rezerve

  - Declara imposibilitatea exprimarii unei concluzii datorita limitarii ariei de

  aplicabilitate a misiunii

  - Include o restrictie cu privire la folosirea raportului de asigurare

  Practicianul trebuie:

  - Sa evalueze credibilitate si conformitatea declaratiilor cu alte probe

  obtinute

  - Sa analizeze daca cei care fac declaratii sunt bine informati in legatura cu

  anumite aspecte

  - Sa obtina probe coroborante in cazul unei misiuni de asigurare rezonabila

 • EVENIMENTE ULTERIOARE

  Practicianul trebuie sa analizeze efectul evenimentelor ulterioare (daca este relevant) asupra:

  - Problematicii avute in vedere

  - Raportului, pana la data raportului de asigurare

  Analiza depinde de:

  - Probabilitatea impactului

  - Gradul de adecvarea a concluziilor practicianului

 • DOCUMENTATIE

  Practicianul trebuie sa documenteze aspectele importante pentru furnizarea probelor:

  - in vedere sustinerii concluziei exprimate in raport

  - Privind executarea misiunii de asigurare in conformitate cu

  standardele aplicabile

  Documentatia va include:

  - Inregistrarea tuturor rationamentelor facute de practician asupra

  aspectelor semnificative

  - Concluziile rationamentului sau profesional

  - Fapte relevante cunoscute la momentul concluziei

  Documentatia trebuie sa fie suficienta, astfel incat sa permita unui alt practician intelegerea muncii efectuate

 • INTOCMIREA RAPORTULUI DE ASIGURARE

  Practicianul trebuie sa decida daca au fost obtinute probe adecvate si suficiente pentru sustinerea concluziei exprimate

  in raportul de asigurare.

  Raportul trebuie sa fie in scris si trebuie sa contina o exprimare clara a concluziei practicianului in legatura cu problematica

  analizata.

  Raportul poate fi intocmit in:

  - Forma scurta, care contine doar elementele de baza

  - Forma lunga, care descriu in detalii termenii misiunii,

  criteriile folosite, rezultate si chiar recomandari

 • CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE

  Raportul de asigurare trebuie sa includa urmatoarele elemente de baza:

  - Titlu

  - Destinatar

  - O identificare si o descriere a informatiilor analizate si atunci cand e cazul,

  problematica, spre ex:

  - Perioada de timp supusa evaluarii

  - Numele entitatii sau al componentei entitatii la care se refera problematica

  - Explicarea caracteristicilor problematicii sau a informatiilor pe care posibilii

  utilizatori trebuie sa le cunoasca

  - Declaratiile partii responsabile, daca concluzia practicianului face referire la acestea

  - Identificarea criteriilor pe baza carora a fost evaluata sau cuantificata problematica.

  Se poate prezenta:

  - Sursa criteriilor (legi, reglementari, publicatii ale organismelor autorizate)

  - Metodele de cuantificare

  - Interpretari semnificative

  - Daca au fost modificari ale metodelor de cuantificare folosite

 • CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE

  - O descriere a oricaror limitari semnificative, inerente asociate cu evaluarea

  sau cuantificarea problematicii pe baza criteriilor

  - O declaratie care restrictioneaza folosirea raportului de asigurare doar de

  catre cei desemnati sau pentru scopul respectiv (daca este cazul)

  - O declaratie pentru a identifica partea responsabila si pentru a descrie

  responsabilitatile partii responsabile si cele ale practicianului

  - O declaratie ca misiunea a fost efectuata in conformitate cu ISAE

  - Un rezumat al activitatii desfasurate

  - Concluzia practicianului

  - Data raportului de asigurare

  - Numele firmei sau al practicianului si o locatie specifica

 • CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE

  Concluzia practicianului

  Acolo unde este adecvat, concluzia trebuie sa informeze utilizatorii desemnati de contextul in care trebuie citita

  concluzia practicianului.

  Exemplu:

  Aceasta concluzie a fost obtinuta pe baza si face obiectul limitarilor inerente subliniate in alta parte in acest raport

  independent de asigurare

 • Exemplu:

  In opinia noastra, controlul intern este eficient, sub toate aspectele semnificative, bazat pe criteriile XYZ sau

  In opinia noastra, afirmatiile partii responsabile conform carora controlul intern este eficient, sub toate aspectele

  semnificative, bazat pe criteriile XYZ sunt corect declarate

  CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE

  Concluzia practicianului

  Misiune

  asigurare rezonabila

  Forma

  pozitiva

 • CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE

  Concluzia practicianului

  Exemplu:

  Bazandu-ne pe activitatea descrisa in acest raport, nu am sesizat nimic care sa ne faca sa credem ca controlul intern nu este eficace, sub toate aspectele

  semnificative, bazandu-ne pe criteriile XYZ

  sau

  Bazandu-ne pe activitatea noastra descrisa in acest raport nu am sesizat nimic care sa ne faca sa credem ca afirmatiile partii responsabile conform

  carora controlu intern este eficace, sub toate aspectele semnificative, avand

  la baza criteriile XYZ nu sunt corect declarate

  Misiune

  asigurare limitata

  Forma

  negativa

 • CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE

  Concluzia practicianului cu rezerve, concluzii contrare si

  declararea imposibilitatii exprimarii unei concluzii (1/2)

  O concluzie cu rezerve se exprima atunci cand efectul unui aspect nu

  este atat de semnificativ sau inselator incat sa necesite o concluzie

  contrara sau declararea imposibilitatii de exprimare a unei concluzii

  (cu exceptia)

  Practicianul nu poate exprima o concluzie fara rezerve daca:

  - Exista o limitare a ariei de aplicabilitate a activitatii sale, o

  restrictie din partea partii responsabile sau angajatoare

  - Concluzia este formulata in termenii partii responsabile si afirmatia

  nu este corect declarata sau a identificat ca informatiile contin

  denaturari semnficative

  - Concluzia este formulata direct in termenii problematicii, iar

  informatia contine denaturari semnificative

 • CONTINUTUL RAPORTULUI DE ASIGURARE

  Concluzia practicianului cu rezerve, concluzii contrare si

  declararea imposibilitatii exprimarii unei concluzii (2/2)

  Daca dupa acceptarea misiunii practicianul descopera ca nu sunt

  adecvate criteriile sau problematica nu este adecvata pentru o misiune

  de asigurare, trebuie sa exprime:

  - O concluzie cu rezerve sau contrara atunci cand alegerea unor

  criterii inadecvate sau o problematica inadecvata ar putea induce in

  eroare utilizatorii desemnati

  - O concluzie cu rezerve sau declararea imposibilitatii exprimarii unei

  concluzii in alte cazuri

 • ALTE RESPONSABILITATI DE RAPORTARE

  Practicianul trebuie sa analizeze alte responsabilitati de raportare, inclusiv adecvarea comunicarii celor insarcinati cu guvernanta a

  aspectelor relevante, de interes pentru guvernanta, care reies din

  misiunea de asigurare

  Guvernanta = rolul persoanelor carora le este incredintata supravegherea, controlul si conducerea unei parti responsabile

  Daca partea angajatoare este diferita de partea responsabila, poate sa nu fie adecvat sa se comunice direct cu partea responsabila sau cu

  persoanele insarcinate cu guvernanta peste partea responsabila.

  Aspecte relevante = aspecte ce apar din misiunea de asigurare si in opinia practicianului sunt importante si relevante

 • CUPRINS

  Introducere fonduri structurale

  Misiuni de verificare a proiectelor co-finantate din fonduri structurale

  - ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind

  informatiile financiare

  - ISA 805 Considerente speciale-audituri ale componenetelor

  individuale ale situatiilor financiare

  - ISAE 3000 Misiunile de asigurare altele decat auditurile sau

  revizuirile informatiilor financiare istorice

  Documentarea dosarului misiunii

 • DOCUMENTARE (1/3)

 • DOCUMENTARE (2/3)

 • DOCUMENTARE (3/3)

 • Multumesc