Set 3 CECCAR Stagiu

of 41 /41
Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati Filiala Bucuresti Studii de caz

description

Aplicatii cu rezolvare

Transcript of Set 3 CECCAR Stagiu

Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor AutorizatiFiliala Bucuresti

Studii de caz

Aplicatii Stagiu An I semestru II- 2014Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului profesional in legatura cu urmatoarele aspecte:

1.Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.2.Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.3.Studiu de caz privind evaluarea capitalului.4.Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.5.Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.6.Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.7.Studiu de caz privind rezultatul reportat.8.Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii.9.Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.10.Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni.11.Studiu de caz privind creditele bancare pe termen mediu si lung.12.Studiu de caz privind contractele de leasing financiar.13.Studiu de caz privind contractele de leasing operational.14.Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare.15.Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare.16.Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.17.Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor.18.Studiu de caz privind intrarile de imobilizari necorporale.19.Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporale.20.Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imobilizarilor corporale.21.Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarior corporale.22.Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.23.Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare.24.Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans.25.Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizari financiare.26.Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile.27.Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.28.Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.29.Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite.30.Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.

Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului profesional si rezolvarea aplicatei (fluxul informational).

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.SC Flower SA s-a constituit sub forma unei societati pe actiuni, in conditiile unui capital subscris in suma de 30.000 RON, numar de actiuni 300 titluri, iar valoarea nominala a unei actiuni a fost de 100 RON. Cheltuielile de constituire platite cu un cec bancar au fost in suma de 1.000 RON. Ulterior, s-a realizat eliberarea a 40% din capitalul social subscris prin depunerea in numerar direct in contul de la banca, iar un actionar care a subscris 100 actiuni aduce ca aport un mijloc de transport cu o valoare de 10.000 RON.Contabilizarea operatiilor privind constituirea capitalului social:1) Subscrierea capitalului social conform actelor constitutive:456 = 1011 30.000 RON Decontari cu actionarii/Capital subscris nevarsat asociatii privind capitalul2) Inregistrarea cheltuielilor de constituire:201 =512 1.000 RONCheltuieli de constituireConturi curente la banci3) Eliberarea a 40% din capitalul social subscris prin depunerea in numerar direct in contul de la banca:512 =45612.000 RONConturi curente la banci Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul4) Transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat:1011 = 101212.000 RONCapital subscris nevarsatCapital subscris varsat5) Aducerea ca aport a mijlocului de transport:2133 =45610.000 RONMijloace de transport Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul6) Transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat:1011 = 1012 10.000 RONCapital subscris nevarsatCapital subscris varsat

Contabilizarea operatiilor privind majorarea:a) In vederea dezvoltarii mijloacelor sale de investitie, societatea SC Flower SA hotaraste majorarea capitalului cu 15.000 RON, prin emiterea a 150 actiuni noi a caror valoare nominala este 100 RON/actiune, iar pretul de emisiune este de 155 RON/actiune.456 =%23.250 RON Decontari cu actionarii/101115.000 RON asociatii privind capitalulCapital subscris nevarsat1041 8.250 RONPrime de emisiuneb) Compania decide incorporarea profitului reportat in suma de 2.000 RON.Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului:117 = 1012 2.000 RONRezultat reportatCapital subscris varsat c) Entitatea hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve din reevaluare in suma de 3.800 RON:105 = 1012 3.800 RONRezerve din reevaluareCapital subscris varsat d) Majorarea capitalului social prin aporturi in natura, si anume un teren evaluat la 185.000 RON: Subscrierea aportului in natura:456 = 1011 185.000 RON Decontari cu actionarii/Capital subscris nevarsat asociatii privind capitalul Intrarea in patrimoniu a aportului subscris2111 = 456 185.000 RONTerenuriDecontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat1011 = 1012 185.000 RONCapital subscris nevarsatCapital subscris varsat e) Majorarea capitalului social prin compensarea unor creante cedate de un actionar in favoarea noii societati, creanta in suma de 1.000 RON. Recunoasterea aportului 456 = 1011 1.000 RON Decontari cu actionarii/Capital subscris nevarsat asociatii privind capitalul Cesionarea creantei

461 = 4561.000 RONDebitori diversi Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul Incasarea creantei512 =4611.000 RONConturi curente la banci Debitori diversi Eliberarea capitalului1011 = 1012 1.000 RONCapital subscris nevarsatCapital subscris varsat

2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.

Diminuarea capitalului social poate avea loc in urmatoarele cazuri: acoperirea pierderilor, scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate, rambursarea catre asociati, rascumpararea si anularea actiunilor.

a) Micsorarea capitalului social prin acoperirea pierderilor:Societatea Alfa SA are un capital social de 50.000 RON alcatuit din 2.500 actiuni cu o valoare nominala de 20 RON/actiune. Rezervele legale sunt in suma de 5.000 RON, iar categoria Alte rezerve are o valoare de 1.000 RON. Pierderea reportata este de 16.000 RON, ceea ce inseamna ca total capital propriu este in suma de 40.000 RON, iar valoarea matematica contabila a unei actiuni ste 16 RON (40.000 RON/2.500 actiuni).AGA decide o diminuare a capitalului propriu pentru a acoperi pierderea reportata.Noua valoare nominala a unei actiuni stabilita in urma reducerii capitalului este de 15 RON. Diferenta de 2.500 actiuni * (16 15) = 2.500 RON va fi mentinuta la rezerva legala. Inregistrarea contabila este:% =11716.000 RON 1068Rezultat reportat 1.000 RONAlte rezerve 1061 2.500 RONRezerve legale 101212.500 RONCapital subscris varsatDupa diminuare, situatia capitalului propriu se prezinta astfel: Capital social : 2.500 actiuni * 15 RON/actiune = 37.500 RON Rezerve legale: 2.500 RONTotal capital propriu40.000 RONb) Diminuarea capitalului social prin rambursarea catre asociati:

Societatea Beta SA are un capital social de 40.000 RON, rezerve in suma de 8.000 RON, ceea ce inseamna un total al capitalurilor propriu in suma de 48.000 RON, format din 2.000 actiuni, cu o valoare nominala de 20 RON/actiune. Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 10%.Valoarea nominala a unei actiuni descreste de la 20 RON la 18 RON, astfel incat suma de 2.000 actiuni * (20 RON/actiune 18 RON/actiune) = 4.000 RON va fi rambursata actionarilor, ceea ce inseamna ca fiecare actionar va primi suma de 2 RON pentru fiecare titlu de valoare detinut. Consemnarea obligatiei de rambursare a capitalului:1012= 4564.000 RONCapital subscris varsatDecontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul Inregistrarea contabila aferenta rambursarii:456 = 512 4.000 RONDecontari cu actionarii/Conturi curente la banci asociatii privind capitalul

3. Studiu de caz privind evaluarea capitalului.In general, capitalurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. Astfel, pentru capitalul social o asemenea valoare este indicata pe actiunile si partile sociale, in calitatea lor de titluri de valoare. Avand in vedere ca actiunile ca instrumente de capital propriu cu valoare negociabila se tranzactioneaza pe piata bursiera si extrabursiera, valorii nominale i se ataseaza si alte forme de evaluare care, in procesul formarii valorii, au in vedere mai multe elemente: piata capitalurilor, rezultatele obtinute de entitate, cresterea sa economica, calitatea personalului.a) Valoarea de piata: este valoarea de cumparare-vanzare a actiunilor stabilitata prin negociere la bursa, in functie de raportul cerere-oferta. In stransa legatura cu valoarea de piata si valoarea nominala este pretul de emisiune care este platit de persoanele care subscriu actiunile in momentul emiterii lor.

SC Gama SA decide sa emita 2.000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 2 RON si valoarea nominala de 1,5 RON, care se va incasa in numerar. Ulterior, primele de emisiune se incorporeaza in capitalul social: Emiterea partilor sociale:456 = % 4.000 1011 3.000 1041 1.000 Incasarea in numerar a valorii titlurilor:5121 = 456 4.000 Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:1011 = 1012 3.000 Incorporarea primei de emisiune in capitalul social:1041 = 10121.000b) Valoarea de rentabilitate este o valoare estimata si calculata pe baza profitabilitatii entitatii si se regaseste sub forma valorii financiare si de randament.b.1) Valoarea financiara (VF): Pentru o actiune s-a primit un dividend in suma de 2.000 RON, iar rata medie a dobanzii este 40%.VF = Dividendul mediu distribuit pe o actiune / Rata media a dobanziiVF = 2.000 / 40% = 5.000 RONb.2) Valoarea de randament (VR): Dividendul pe o actiune este de 2.000 RON, partea din profit afisata la titluri si incorporata in rezerve este de 400 RON, iar rata dobanzii este 40%.VR = VR = (2.000 + 400) / 40% = 6.000 RONc) Valoarea contabila sau patrimoniala a titlurilor se estimeaza pe baza activului net contabil, fiind egala cu activul net raportat la numarul de titluri.Societatea Alfa SA are urmatoarea structura a capitalurilor proprii: Capital social: 100.000 RON Rezerve (+): 16.000 RON= Activ net contabil116.000 RON Numar de actiuni 400 titluri Valoarea contabila a unei actiuni = 116.000/400 = 290 RON/actiune

4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.Amortizarea capitalului social consta in rambursarea depunerilor catre actionari fara ca prin aceasta sa se reduca marimea capitalului social. Rambursarea se face din rezervele disponibile constituite sau prin afectarea unei parti din beneficiu.Societatea Beta are un capital social subscris varsat de 5.000 RON. Se decide sa se amortizeze capitalul cu 1.200 RON prin afectarea unei parti din rezervele disponibile.a) Inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pntru fractiunea amortizata:1012 = 456 1.200b) Afectarea rezervelor la amortizare:1068 = 1012.02 1.200Capital amortizatc) Virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat:1012 = 1012.01 3.800Capital neamortizatd) Rambursarea efectiva a actiunilor:456 = 5121 1.200

5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.Studii de caz privind rezervele 5.1. Rezerve legale SC Beta constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii contabile de la sfrsitul exercitiului financiar: capital social 20.000 RON, venituri obtinute 1.500.000 RON, cheltuieli efectuate 1.300.000 RON, ceea ce inseamna ca profitul brut este in suma de 200.000 RON.Rezervele legale repartizate din profitul brut=10.000 RON (5% din profitul contabil).Inregistrarea repartizarii la rezerve legale a unei parti din profitul brut:129 = 1061 10.000 Societatea Alfa constituie rezerve legale in suma de 2.000 RON din primele de emisiune, dupa acoperirea cheltuielilor de constituire:1041 =10612.000

Societata Gama utilizeaza rezervele legale in suma de 1.500 pentru acoperirea pierderilor din exercitiile anterioare:1061 =1171.500 5.2. Rezerve statutare si alte rezerve Anual, compania SC Alfa SA constituie din profitul net rezerve statutare in suma de 1.200 RON si alte rezerve de 700 RON:117 = %1.9001063 1.2001068 700 Societatea Beta utilizeaza rezervele in suma de 5.000 RON pentru finantarea unor investitii, prin incorporarea in capitalul social:1068 =10125.000 Societatea Gama acorda dividende in suma de 4.500 RON din rezervele disponibile:1068 =4574.500 O societate constituie rezerve din diferenta dintre valoarea titlurilor primite si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al unei alte entitati:261 =10685.000 O entitate incorporeaza in alte rezerve, rezerve din reevaluare in valoare de 2.500 RON:105 = 1068 2.500

Studiu de caz privind rezervele din reevaluareIn anul 2010, compania Alfa reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 12.000 RON, tinndu-se seama de uzura sa fizica si morala. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 10.000 RON, iar valoarea amortizarii cumulate (expresia valorica a uzurii fizice si morale) este de 2.000 RON.In 2011, valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 6.000 RON, amortizarea calculata ntre cele doua reevaluari fiind de 1.500 RON.a) Inregistrari contabile in 2010:Valoarea contabila neta = 10.000 - 2.000 = 8.000 RONRezerva din reevaluare = Valoarea justa - Valoarea contabila neta = = 12.000 - 8.000 = 4.000 RON2131 = 105 4.000Valoarea contabila actualizata = Valoarea contabila neactualizata * (Valoarea justa / Valoarea contabila neta) = 10.000 * (12.000/ 8.000) = 15.000 RONAmortizarea actualizata = Amortizarea cumulata * (Valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2.000 * (12.000/ 8.000) = 3.000 RONDiferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3.000 - 2.000 = 1.000 RON2131 = 2813 1.000b) Inregistrari contabile n exercitiul 2011:Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = = 12.000 - (3000 + 1500) = 7.500 RONRezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 6.000 - 7.500 = - 1.500 RONValoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 12.000 * (6.000/ 7.500) = 9.600 RONAmortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 4.500 * (6.000/ 7.500) = 3.600 RONDiferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3.600 - 4.500 = - 900 RONIn acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, deoarece valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta cu 1.500 RON. Acest minus din reevaluare va fi acoperit va fi acoperit integral din rezerva din reevaluare pentru ca anterior s-a inregistrat o rezerva din reevaluare in suma de 4.000 RON, fara a mai fi nevoie sa se inregistreze si o cheltuiala (s-ar fi inregistrat daca scaderea valorii juste ar fi depasit rezerva recunoscuta anterior) 105 = 2131 900

Studiu de caz privind primele de capitalCu ocazia subscrierii aporturilor, valoarea la pret de emisiune este de 15.000 RON, iar valoarea nominala a actiunilor subscrise este de 13.000 RON. Primele de emisiune constituite se folosesc astfel: 500 pentru constituirea de rezerve si 1.500 pentru majorarea capitalului social. Constituirea capitalului social si a primelor de capital:456 = % 15.0001011 13.0001041 2.000 Incorporarea primelor de capital in capitalul social si in rezervele societatii:1041 = %2.0001012 1.5001061 500

6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.SC Alfa SRL a avut la sfarsitul anului cheltuieli in suma de 50.000 RON si venituri in valoare de 60.000 RON. Are loc inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, iar profitul rezultat se repartizeaza astfel: 5 % la rezerve legale, iar restul profitului ramane nerepartizat. 121 =6xx50.000 7xx =12160.000 Repartizarea rezultatului:121 = % 10.000129 5001171 9.500 Inregistrarea repartizarii rezervei legale: 129 = 1061 500

7. Studiu de caz privind rezultatul reportat.

7.1. Profitul reportat Se incorporeaza in capital social o parte din profitul reportat n suma de 2.500 RON:117 = 1012 2.500 Societatea Gama SRL corecteaza doua erori contabile concretizate in omisiunea inregistrarii in exercitiul financiar precedent a unei facturi aferente vanzarii unor marfuri catre un client in suma de 400 RON plus TVA. Inregistrarea facturii privind vanzarea marfurilor :4111 = % 4961174 400 4427 96 Inregistrarea impozitului pe profit aferent profitului neimpozitat in exercitiul financiar precedent :6588 = 441 64

7.2. Pierderea reportata Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in valoare de 1.700:129 = 117 1.700 Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta in suma de 1.200:1061 = 117 1.200 Se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 7.500:117 = 121 7.500

8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii.Societatea Flower SA detine un capital social in suma de 100.000 RON, reprezentand 10.000 actiuni, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune. Entitatea desfasoara mai multe operatiuni in ceea ce priveste instrumentele de capital propriu (actiuni proprii): Societatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 4 RON/actiune. Totodata, capitalul social va fi diminuat cu valoarea actiunilor rascumparate. Inregistrarea rascumpararii actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (2.000 actiuni x 4 RON/actiune = 8.000 RON):109 = 5121 8.000 Inregistrarea anularii actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (2.000 actiuni x 10 RON/actiune = 20.000 RON) si inregistrarea castigului rezultat din anulare:1012 = % 20.000109 8.000141 12.000 Inregistrarea transferarii castigurilor obtinute din anularea actiunilor, la rezerve:141 = 1068 12.000 Entitatea SCUT rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 5 RON/actiune. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate. Inregistrarea rascumpararii actiunilor proprii la valoarea de rascumparare = 2.000 actiuni * 5 RON/actiune = 10.000 RON):109 = 5121 10.000 Inregistrarea anularii actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (2.000 actiuni * 4,00 RON/actiune = 8.000 RON) si inregistrarea pierderii rezultate din anulare:% = 109 10.0001012 8.000149 2.000 Inregistrarea acoperirii din rezerve a piederilor inregistrate:1068 = 149 2.000

9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.O societate livreaza marfuri unui client in valoare de 10.000 RON. Clientul constata ca o parte din marfuri prezinta dfecte si intenteaza firmei un proces judecatoresc. La sfarsitul anului 2009, societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfarsitul anului 2010, procesul nu este finalizat, iar probabilitatea dxe pierdere se estimeaza a fi de 90%. In 2011, procesul se termina, iar compania este obligata sa plateasca o amnda in suma de 5.000 RON.2009: Constituire provizion pentru 10.000 * 40% = 4.000 RON6812 = 1511 4.000 2010: Majorare provizion cu 10.000 * 90% - 4.000 = 5.000 RON6812 = 1511 5.000 2011: Plata amenda:6581 =51215.000 Anulare provizion:1511=78129.000

10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni.

10.1. Societatea Gama emite un 2.000 obligatiuni, cu o valoare nominala de 15 RON/obligatiune, pret de emisiune 13 RON/obligatiune, dobanda anuala este de 15%, durata de rambursare 2 ani, dupa care obligatiunile sunt rascumparate la un pret de 24.000 RON si, ulterior, sunt anulate. Subscrierea imprumutului sub forma obligatiunilor emise si distribuite:% = 161 30.000461 26.000169 4.000 Varsarea sumelor datorate de persoanele care au subscris:5121 = 461 26.000 Inregistrare cheltuiala cu dobanda: 2.000 * 15 * 15% = 4.500 se realizeaza in fiecare an666 = 1681 4.500 Achitarea prin banca a dobanzii - se realizeaza in ficare an:1681 = 5121 4.500 Rascumpararea in numerar a obligatiunilor la scadenta:505 = 5311 24.000 Anularea obligatiunilor rascumparate:161 = %26.00050524.000768 2.000 Trecerea asupra cheltuielilor a primelor cu ocazia rascumpararii obligatiunilor:6868 = 169 4.000

11. Studiu de caz privind creditele bancare pe termen mediu si lung.Societatea Flower SRL contracteaza un imprumut bancar de 200.000 RON, pe 4 ani, cu o dobanda de 10% pentru achizitia de noi echipamente in vederea dezvoltarii afacerii. Acordare imprumut:5121 =1621200.000 Achizitionare echipamente:213 =512200.000 Inregistrare dobanda anuala conform contractului toti cei 4 ani:666 = 1682 20.000 Plata dobanda - toti cei 4 ani:1682 = 5121 20.000 Creditul este restituit in anul 4:162 = 5121 100.000

12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar.Compania Beta SA incheie un contract de leasing pe o perioada de 3 ani cu scopul de a achizitiona un echipament tehnologic in valoare de 300.000 RON, cu o durata de utilizare economica a activului de 4 ani. Principalele clauze contractuale sunt: rata dobanzii 15% pe an, si se plateste trimestrial pe data de 20 ale lunii impreuna cu transe egale in suma de 30.000 RON fiecare, mai putin ultima rata in valoare de 22.273 RON, valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu contine dobanda. Fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal (cota parte din valoarea activului) conform graficului urmator:Sold initial Dobanda Rata Principal Sold final

300.000 11.250 30.000 18.750 281.250

281.250 10.547 30.000 19.453 261.797

261.797 9.817 30.000 20.183 241.614

241.614 9.061 30.000 20.939 220.675

220.675 8.275 30.000 21.725 198.950

198.950 7.461 30.000 22.539 176.411

176.411 6.615 30.000 23.385 153.026

153.026 5.738 30.000 24.262 128.765

128.765 4.829 30.000 25.171 103.593

103.593 3.885 30.000 26.115 77.478

77.478 2.905 30.000 27.095 50.383

50.383 1.889 30.000 28.111 22.273

22.273 - 22.273 22.273 -

Total 82.273 382.273 300.000

12.1. Inregistrarile contabile efectuate de locatar pe durata contractului de leasing financiar sunt:a) Inregistrarea activului la valoarea capitalului de rambursat:213 = 167300.000 RONInstalatii tehnice, mijloace de transport,Alte Imprumuturi si datoriianimale si plantatiiasimilate

Evidentierea dobanzii aferente contractului de leasing, in cont extrabilantier:Debit cont 8051 Dobanzi de platit 82.273 RONb) Inregistrarea primei facturi pentru rata scadenta:% = 404 30.000 RON167 Alte Imprumuturi si datorii asimilateFurnizori de imobilizari 18.750666 Cheltuieli privind dobanzile 11.250 Extracontabil, diminuarea dobanzii de plata cu suma de 11.250 RON:Credit cont 8051 Dobanzi de platit 11.250 RON Achitarea facturii:404 = 5121 30.000 RONFurnizori de imobilizariConturi la banci In RONc) Primirea facturii pentru a doua rata in suma totala de 30.000 RON:% = 404 30.000 RON167 Alte Imprumuturi si datorii asimilateFurnizori de imobilizari19.453666 Cheltuieli privind dobanzile10.547 Extracontabil, diminuarea dobanzii de plata cu suma de 10.547 RON:Credit cont 8051 Dobanzi de platit 10.547 RON Plata ceRON de a doua rate:404 = 5121 30.000 RONFurnizori de imobilizariConturi la banci In RONIn mod similar se inregistreaza toate operatiunile pana la sfarsitul perioadei de leasing financiar. La plata ultimei rate, locatarul achita valoarea reziduala si obtine dreptul de proprietate juridica asupra activului respectiv:d) Primirea facturii de la societatea de leasing pentru valoarea reziduala:167 = 404 22.273 RONAlte Imprumuturi si datorii asimilateFurnizori de imobilizarie) Achitarea facturii catre societatea de leasing:404 = 5121 22.273 RONFurnizori de imobilizariConturi la banci In RONf) Lunar, se inregistreaza amortizarea: Amortizare lunara = 300.000 RON/4 ani / 12 luni = 6.250 RON 6811 =2813 6.250 RONCheltuieli de exploatare privindAmortizarea instalatiilor amortizarea imobilizarilormijloacelor de transport12.2. Inregistrarile contabile efectuate de locator pe durata contractului de leasing financiar sunt: Recunoasterea creantei la valoarea imobilizarii cedate in regim de leasing:267=213300.000 RON Evidentierea dobanzii aferente contractului in conturile extrabilantiere:Debit 8052 Dobanzi de incasat82.273 RON Emiterea facturii aferente primelor doua rate:4111=%60.000 RON26738.20376621.797 Extrabilantier, se inregistreaza diminuarea dobanzii de incasat:Credit 8052 Dobanzi de incasat21.797 RON Incasarea facturilor:512=41160.000 RONIn mod similar se inregistreaza toate operatiile pana la sfarsitul perioadei de leasing. La sfarsitul contractului se inregistreaza valoarea reziduala:411=26722.273 RON Incasarea facturii:512=41122.273 RON

13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational.La data de 01.08.2010, societatea Alfa a inchiriat pentru un an o cladire de la Beta. Chiria lunara este in suma de 50.000 RON, valoarea neta a cladirii este de 800.000 RON, durata d viata utila ramasa 40 ani, iar metoda de amortizare utilizata este cea liniara.La data de 01.08.2010, locatarul (Alfa) inregistreaza pe baza contractului de inchiriere valoarea totala a chiriilor aferente cladirii intr-un cont extrabilantier:Debit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii600.000 RONLunar, se fac urmatoarele inregistrari: Se inregistreaza chiria:%=40162.000 RON61250.000442612.000 Plata datoriei privind chiria:401=512162.000 RON Concomitent, extrabilantier se diminueaza rata de leasing cu 50.000 RON:Credit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii50.000 RON

La locator (Beta) se fac urmatoarele inregistrari: Inregistrare amortizare lunara:800.000 RON / 40 ani * 1/12 = 1.667 RON6811=28121.667 RON Facturarea chiriilor lunare:411=%62.000 RON70650.000442712.000 Incasare chirie:5121=41162.000 RON

14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare.Societatea Alfa achizitioneaza dreptul de explorare a unui perimetru in zona Valea Jiului pentru suma de 50.000 RON. Durata licentei este de 5 ani, cu posibilitatea de a fi transformata in licenta de exploatare. Totodata, compania efectueaza si studii geologice in suma de 4.000 RON, pentru a estima cantitatea de carbune din subsol. Inregistrarea achizitiei dreptului de explorare:203 =40450.000 Inregistrarea studiilor geologice:203 = 404 4.000 Inregistrarea amortizarii pentru fiecare din cei 4 ani:6811 =280310.800

15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare.Societatea Alfa isi desfasoara activitatea in domeniul materialelor de constructie. Compania a incheiat un contract cu un centru de cercetare in domeniu pentru a achizitiona o tehnologie de obtinere a unui produs nou in suma de 40.000 RON. Se considera ca sunt indeplinite criteriile pentru recunoasterea acestor cheltuieli ca activ. Compania inregistreaza inventia si la OSIM, iar taxele platite pentru brevetarea acestei inventii sunt de 6.000 RON. Inregistrare achizitie:203=40440.000 RON Inregistrare licenta:205 = % 46.000 RON203 40.000404 6.000

16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.16.1. Durata de utilizare economica este mai mare decat durata normala de functionareIn ianuarie 2010 o societate achizitioneaza un echipament cu valoarea de 20.000 RON, amortizabil pe o perioada de utilizare economica estimat de cinci ani, folosind metoda de amortizare liniara. Din punct de vedere fiscal, durata normala de functionare este de patru ani. Potrivit datelor de mai sus, amortizarea contabila anuala este de 4.000 RON - 20.000 RON / 5 ani, iar cea fiscala este de 5.000 RON (20.000 RON/4 ani).Amortizarea contabila lunara este de 334 RON (4.000 RON/12 luni).Pe parcursul duratei de utilizare economica, lunar, in contabilitate se inregistreaza aceasta amortizare in valoare de 334 RON:6811 = 2813 334 RON16.2. Durata de utilizare economica este mai mica dect durata normala de functionareIn ianuarie 2011 o entitate a achizitionat un echipament cu valoarea de 24.000 RON, amortizabil pe o perioada de utilizare economica estimata de trei ani, folosind metoda de amortizare liniara. Din punct de vedere fiscal, durata normala de functionare este de patru ani.Amortizarea contabila anuala este de 8.000 RON (24.000 RON/3 ani), iar cea fiscala este 6.000 RON.Amortizarea contabila lunara este de 667 RON (8.000 RON/12 luni).Aceasta amortizare de 667 RON se inregistreaza in contabilitate, lunar, pe parcursul duratei de utilizare economica de trei ani.6811 = 2813 667 RON

17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor.17.1. O societate are o cladire achizitionata la data de 01.01.2009 cu pretul de 80.000 RON, iar durata de utilizare economica este de 10 ani. La 31.12.2011, s-a constatat ca valoarea recuperabila este de 50.000 RON, iar durata de viata ramasa s-a micsorat la 5 ani. Amortizarea anuala = 80.000 / 10 = 8.000 RON Amortizarea cumulata pana la 31.12.2011 = 8.000 * 3 ani = 24.000 RON. In fiecare an se inregistreaza amortizarea:681=2818.000 * 3 ani Valoarea contabila neta la 31.12.2011: 80.000 24.000 = 56.000 RON, iar valoarea recuperabila este 50.000 RON, ceea ce inseamna ca valoarea cladirii s-a depreciat cu suma de 6.000 RON. Astfel, inregistrarile contabile sunt: Anulare amortizare cumulata:281=21224.000 RON Recunoastere depreciere:682=212 6.000 RON Amortizarea pentru urmatoarea perioada = 50.000 / 5 ani = 10.000 RON17.2. In urma inventarierii efectuata la data de 31 decembrie 2011 la societatea Alfa, s-au constat urmatoarele diferente intre valorile nete contabile si valorile de inventar pentru activele sale: O cladire cu valoarea contabila neta (VNC) 200.000 RON, iar valoarea de inventar (VI) de 190.000 RON (distrugere partiala), ceea ce inseamna ca valoarea cladirii s-a depreciat cu suma de 10.000 RON si astfel se va inregistra o depreciere ireversibila.6811=281210.000 RON Un copiator cu VNC = 4.000 RON, iar VI = 4.300 RON, apreciere in suma de 300 RON care insa nu se inregistreaza; O instalatie tehnica ce avea o VNC de 8.500 RON, iar VI constatata a fost de 7.000 RON, diferenta de 1.500 RON fiind o depreciere reversibila, ceea ce inseamna ca se face urmatoarea inregistrare:6813 = 2913 1.500 RON

18. Studiu de caz privind intrarile de imobilizari necorporale.Societatea Beta a achizitionat un program informatic de contabilitate pentru suma de 30.000 RON, program pentru care societatea a obtinut licenta de utilizare pentru o perioada de 5 ani. Licenta este evaluata la 10.000 RON.% = 40430.000 RON208 20.0002051 10.000

19. Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporale.Societatea Gama SRL vinde o licenta la un pret de vanzare de 10.000 RON, TVA 24%, achizitionata cu 8.000 RON, amortizata pentru 6.500 RON. Vanzarea licentei:461 = % 12.400 RON7583 10.0004427 2.400 Inregistrarea scoaterii din gestiune:% = 205 8.000 RON6583 1.5002805 6.500

20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imobilizarilor corporale.20.1. Entitatea Alfa achizitioneaza un utilaj la pretul de 5.000 RON, TVA 24%. Utilajul este receptionat pe data de 15.05.2011, dar este pus in functiune pe 20.06.2011. Cheltuielile cu punerea in functiune au fost de 1.000 RON, TVA 24% (s-a apelat la o firma specializata). 15.05.2011 Intrarea in patrimoniu a utilajului:%=4046.200 RON2315.00044261.200 Inregistrarea cheltuielilor cu punerea in functiune ca parte a costului utilajului pe 20.06.2011:%=4041.240 RON2311.0004426 240 Punerea in functiune a utilajului pe 20.06.2011:2131=2316.000 RON

20.2. Societatea Gama primeste sub forma de donatie un laptop in valoare de 5.000 RON. Inregistrarea in contabilitate aferenta intrarii in patrimoniu a laptopului este:214=47535.000 RON20.3. Societatea Alfa schimba un automat pentru inghetata cu o lada frigorifica ce apartine entitatii Beta. La data efectuarii schimbului, valoarea contabila, valoarea justa si amortizarea cumulata erau:Valoarea contabilaAmortizarea cumulataPretul de vanzare

Automat inghetata7.0002.0005.300

Lada frigorifica6.5001.6005.200

Societatea Alfa va derecunoaste automatul pentru inghetata si va recunoaste lada frigorifica la cost de achizitie, in cadrul tranzactiilor separate de vanzare si cumparare pe baza facturilor: Vanzarea automatului pentru inghetata:461=%6.572 RON75835.30044271.272 Descarcarea din gestiune a automatului pentru inghetata:%=21317.000 RON2812.00065835.000 Achizitia lazii frigorifice:2131=4045.200 RON

21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarior corporale.21.1. Iesirea prin casareSituatia la scoaterea din functiune a unui utilaj se prezinta astfel: cost de achizitie 50.000 RON, amortizare cumulata 35.000 RON, cheltuieli ocazionate de casare: 8.000 RON (matriale consumabile 3.000 RON si salarii 5.000 RON), iar piesele de schimb recuperate sunt in suma de 15.000 RON. Colectarea cheltuielilor efectuate cu dezmembrarea utilajului:602=3023.000 RON641=4215.000 RON Inregistrarea pieselor de schimb recuperate:346=71115.000 RON302=34615.000 RON Scoaterea din gestiune a utilajului:%=213150.000 RON281 35.0006583 15.00021.2. Iesirea prin vanzare (cedare)O societate vined o cladire la pretul de 10.000 RON. Cladire are un cost de 40.000 RON, amortizare cumulata 35.000 RON. Vanzarea cladirii:461=758310.000 RON Descarcarea din gestiune a cladirii:%=21240.000 RON28135.0006583 5.000

22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.22.1. Cost de achizitieSocietatea Alfa achizitioneaza un utilaj la pretul de 12.000 RON, cheltuieli de transport facturate la furnizori in suma de 1.500 RON, avans acordat de 5.000 RON. Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii:%=5126.200 RON2325.00044261.200 Receptia utilajului:%=40416.740 RON23213.5004426 3.240 Achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat:404=%16.740 RON232 5.0004426 1.20051210.540

22.2. Cost de productieSocietatea Beta realizeaza o constructie in regie proprie. Executarea constructiei genereaza urmatoarele cheltuieli: materii prime 150.000 RON; salarii 80.000 RON, amortizari 90.000 RON. Dobanda aferenta creditelor de finantare a investitiei au o valoare de 40.000 RON. Lucrarea a fost terminata si constructia este data in folosinta.Inregistrarile contabile aferente obtinerii constructiei in regie proprie sunt: Constatarea cheltuililor:601 = 301 150.000 RON641=421 80.000 RON681=281 90.000 RON212=1682 40.000 RON Receptia si punera in functiune a cladirii, la cost de productie:212 = 722360.000 RON22.3. Valoare justaSocietatea Gama primeste sub forma de donatie o masina in valoare de 10.000 RON. Inregistrarea in contabilitate aferenta intrarii in patrimoniu a laptopului este:213=475310.000 RON22.4. Valoare de aportCompania Beta emite 100 actiuni cu o valoare nominala de 50 RON/actiune. Actionarul care a subscris aceste actiuni face un aport sub forma unui mijloc de transport, a carui valoare justa este 6.000 RON.Valoare prime de aport = 6.000 100 * 50 = 1.000 RON Subscrierea celor 100 actiuni la valoarea nominala de 50 RON/actiune:456=10115.000 RON Inregistrarea aportului reprezentat de mijlocul de transport:2133=%6.000 RON4565.00010431.000 Varsarea capitalului:1011=10125.000

23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare.23.1. Subventii pentru investitiiLa data de 08.05.2008, SC Gama SRL achizitioneaza o linie de productie la costul de 15.000 RON, subventia guvernamentala fiind de 10.000 RON. Durata normala de utilizare a activului este de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea liniara. La 20.05.2011, ca urmare a nerespectarii clauzelor impuse, societatea trebuie sa ramburseze 90% din valoarea subventiei primite. Achizitia instalatiei:%=40418.600 RON213115.0004426 3.600 Recunoasterea dreptului de a primi subventia:4451 = 4751 10.000 RON Primirea subventiei:5121 = 4451 10.000 RON Inregistrarea amortizarii anuale:6811 =28133.000 RON Trecerea anuala a subventiei la venituri:4751 =75842.000 RON La data rambursarii subventiei (20.05.2011):Sold subventie la venituri in avans = 10.000 3 * 2.000 = 4.000 RONSubventie de rambursat = 10.000 * 90% = 9.000 RONAstfel, la rambursarea subventiei, societatea recunoaste la cheltuieli surplusul de 5.000 RON (9.000 4.000):% =51219.000 RON47514.00065885.00023.2. Subventii de exploatareSocietatea Beta primeste sub forma de subventie suma de 20.000 RON, din care 4.000 RON se incaseaza la data acordarii, iar restul de 16.000 RON se incaseaza in aceeasi perioada. Suma de 10.000 RON este aferenta cifrei de afaceri (3.000 RON pentru perioada curenta si restul pentru perioadelor urmatoare), iar 6.000 RON pentru plata personalului si este aferenta perioadei in curs.20.000%=%20.000 RON16.0004457411 3.000 4.00051217414 6.000472 11.000

24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans.24.1. Venituri in avansIn luna martie 2011 societatea Flower SRL primeste factura aferenta serviciilor de internet pentru perioada aprilie - mai 2011 in valoare de 4.500 RON, plus TVA. Inregistrari luna martie 2011 - Inregistrarea facturii privind serviciile de internet:% = 401 5.580 RON471 4.5004426 1.080 Aprilie 2011 Recunoasterea cheltuielii ca fiind aferenta perioadei:626=4712.250 RON Mai 2011 Recunoasterea cheltuielii ca fiind aferenta perioadei:626=4712.250 RON24.2. Cheltuieli in avansSocietatea Gama emite in aprilie o factura de chirie in avans pentru luna mai, in valoare de 5.000 RON, plus TVA. Inregistrarea facturii emise privind chiria:411 = % 6.200 RON472 5.0004427 1.200 Descarcarea veniturilor in avans aferente lunii mai:472 = 706 5.000 RON

25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizari financiare.25.1.Intrari de imobilizari financiareEntitatea Flower achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 40.000 RON, eliberate in proportie de 80% si achitate prin banca pentru 12.000 RON. Inregistrarea achizitiei:261 =% 40.000 RON269 8.0005121 12.00040420.000 Varsaminte efectuate pntru emitent pe masura valorii elberate:269=5128.000 RON25.2. Iesiri de imobilizari financiareDupa 2 ani, compania Flower vinde titlurile imobilizate achizitionate la pretul de 40.000 RON cu 50.000 RON, iar comisionul pe care il plateste este in suma de 1.500 RON. Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor la pretul de cesiune:461=764150.000 RON Scoaterea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare:6641=26140.000 RON Incasarea titlurilor si inregistrarea comisionului:%=46151.500 RON51250.000622 1.500

26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile.Societatea Gama SRL achizitioneaza materii prime in valoare de 5.000 RON si materiale consumabile in suma de 4.000 RON, din care combustibil de 1.800 RON si piese de schimb 2.200 RON. Ulterior, acestea sunt date in consum conform bonurilor de consum. Achizitia materiilor prime:%=4016.200 RON3015.00044261.200 Achizitia combustibilului:%=4012.232 RON30221.8004426 432 Achizitia pieselor de schimb:%=4012.728 RON30242.2004426 528 Consumul materiilor prime, combustibilului si a pieselor de schimb:601=3015.000 RON6022 =3022 1.800 RON6024= 3024 2.200 RON

27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.Entitatea SC Alfa SA obtine din productie proprie produse finite (mobilier) la costul de productie 20.000 RON. Societatea retine produse finite in valoare de 13.000 RON pentru a fi utilizate ca materiale de natura obiectelor de inventar. Se obtin produse finite din productie proprie:345=71120.000 RON Se transfera produse finite pentru a fi utilizate ca materiale de natura obiectelor de inventar:303=34513.000 RON Darea in folosinta a obiectelor de inventar:603 = 303 13.000 RON

28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.Societatea Flower SA trimite unei alte entitati spre prelucrare materii prime in valoare de 50.000 RON. Prelucrarea costa 8.000 RON, la care se adauga TVA 1.920 RON. Dupa prelucrare, materiile prime sunt returnate beneficiarului societatea Flower. Inregistrarea transferului de materii prime in gestiunea entitatii prelucratoare:351 = 301 50.000 RON Inregistrarea facturii de prelucrare a materiilor prime:% = 401 9.920 RON351 8.0004426 1.920 Inregistrarea materiilor prime prelucrate:301 = 351 58.000 RON

29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite.Societatea Alfa obtine din productie proprie 8.000 pungi la costul de 0,4 RON/bucata. Aceasta ii vinde socitatii Gama 2.000 pungi la pretul de 1,00 RON/bucata plus ecotaxa de 0,2 RON/punga, TVA 24%.Inregistrari la societatea Alfa: Obtinerea pungilor din productie proprie:345=7113.200 RON Vanzarea pungilor si descarcarea lor din gestiune:4111=%2.976 RON7012.000446 4004427 576711=3452.000 * 0,4 = 800 RONInregistrari la societatea Gama: Achizitia de marfuri:%=4012.976 RON3712.4004426 576

30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.Societatea Flower SRL are in stoc la inceputul lunii noiembrie marfuri in suma de 10.000 RON (250 bucati * 40 RON). Compania utilizeaza metoda FIFO pentru scoaterea din gestiune a marfurilor si metoda inventarului permanent. In cursul lunii au loc urmatoarele tranzactii:02.11. achizitie de marfuri 100 buc * 50 RON/buc = 5.000 RON10.11. vanzare de marfuri 300 buc la pretul de 17.000 RON23.11. achizitie de marfuri 200 buc * 45 RON/buc = 9.000 RON28.11. vanzare de marfuri 150 buc la pretul de 10.000 RONLa sfarsitul lunii se face inventarierea si se constata ca soldul marfurilor este in suma de 2.000 RON. Achizitie de marfuri:371=4015.000 RON Vanzarea si descarcarea din gestiune a marfurilor:4111=70717.000 RON607=371250 * 40 + 50 * 50 = 12.500 RON Achizitie de marfuri:371=4019.000 RON Vanzarea si descarcarea din gestiune a marfurilor:4111=70710.000 RON607=37150 * 50 + 150 * 45 = 9.250 RONLa sfarsitul lunii, societatea are un sold de marfuri scriptic: 50 buc * 45 RON/buc = 2.250 RONSoldul faptic este 2.000 RON, ceea ce inseamna ca trebuie sa se inregistreze un minus la nivelul marfurilor in suma de 250 RON: 607=371250 RON

Daca s-ar fi folosit metoda inventarului intermitent, s-ar fi facut urmatoarele inregistrari: Anularea soldului initial:607=37110.000 RON Inregistrarea achizitiilor de marfuri:607=4015.000 RON607=4019.000 RON Vanzarea marfurilor:4111=70717.000 RON4111=70710.000 RONDescarcarea din gestiune nu se inregistreaza, ci se determina la sfarsitul perioadei:Iesiri = Sold initital + Intrari Sold de la inventarIesiri = 10.000 + 14.000 2.000 = 22.000 RONPrin metoda inventarului intermitent, minusurile de inventar nu pot fi identificate, ci la sfarsitul perioadei soldul final se determina pe baza inventarului faptic.

Bibliografie:

Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMFP 3055/2009, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010

Unele aspecte privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMFP 3055/2009 Ghid practic