Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

35
Aplicatii – Set No.4 Forma electronica la adresa [email protected] in fisier doc Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele aspecte: 1. Studiu de caz privind cheltuielile de exploatare. 2. Studiu de caz privind cheltuielile financiare. 3. Studiu de caz privind cheltuielile extraordinare. 4. Studiu de caz privind veniturile de exploatare. 5. Studiu de caz privind veniturile financiare. 6. Studiu de caz privind veniturile extraordinare. 7. Studiu de caz privind IAS 18. 8. Studiu de caz privind costurile indatorarii. 9. Studiu de caz privind tranzactiile in valuta. 10. Studiu de caz privind consolidarea conturilor prin metoda integrarii globale. 11. Studiu de caz privind consolidarea conturilor prin metoda integrarii proportionale. 12. Studiu de caz privind consolidarea conturilor prin metoda punerii in echivalenta. 13. Studiu de caz privind lichidarea societatilor comerciale – reorganizare. 14. Studiu de caz privind lichidarea societatilor comerciale – faliment. 15. Studiu de caz privind eliminarea operatiunilor reciproce in procesul de consolidare. 16. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea contabila. 17. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea reala. 18. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea reevaluata. 19. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea de lichidare. 20. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-capitalurile permanente necesare exploatarii.

description

Rezolvari Aplicatii Set No.4 Stagiu Ceccar anul 2, semestrul 2

Transcript of Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

Page 1: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

Aplicatii – Set No.4

Forma electronica la adresa [email protected] in fisier doc

Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele aspecte:

1. Studiu de caz privind cheltuielile de exploatare.2. Studiu de caz privind cheltuielile financiare.3. Studiu de caz privind cheltuielile extraordinare.4. Studiu de caz privind veniturile de exploatare.5. Studiu de caz privind veniturile financiare.6. Studiu de caz privind veniturile extraordinare.7. Studiu de caz privind IAS 18.8. Studiu de caz privind costurile indatorarii.9. Studiu de caz privind tranzactiile in valuta.10. Studiu de caz privind consolidarea conturilor prin metoda integrarii globale.11. Studiu de caz privind consolidarea conturilor prin metoda integrarii proportionale.12. Studiu de caz privind consolidarea conturilor prin metoda punerii in echivalenta.13. Studiu de caz privind lichidarea societatilor comerciale – reorganizare.14. Studiu de caz privind lichidarea societatilor comerciale – faliment.15. Studiu de caz privind eliminarea operatiunilor reciproce in procesul de consolidare.16. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea contabila.17. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea reala.18. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea reevaluata.19. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea de

lichidare.20. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-capitalurile

permanente necesare exploatarii.21. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea substantial

bruta.22. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea substantial

neta.23. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente imobilizarilor necorporale(10).24. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente imobilizarilor corporale(10).25. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente imobilizarilor financiare(10).26. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente stocurilor(10).27. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente creantelor(10).28. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente datoriilor pana la un an(10).29. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente datoriilor peste un an(10).30. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente investitiilor pe termen scurt(10).

Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului profesional si rezolvarea aplicatei (fluxul informational).

Page 2: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

1. Studiu de caz privind cheltuielile de exploatare.

Sa se efectueze înregistrările contabile, pentru următoarele tranzacţii:

a) lipsa unui echipament la inventar în valoare de 2.000 u.m., amortizat 20%;b) imputarea acesteia unui salariat la preţul de 2.200 u.m., TVA 24%;c) reţinerea din salariu a sumei;d) donarea de către un terţ a unui utilaj cu o valoare contabilă de 4.000 u.m., amortizat 80%;e) se primeşte un împrumut nerambursabil pentru achiziţionarea unui echipament în sumă de 4.000 u.m.;f) societatea încheie un contract cu o firmă de profil pentru executarea unor lucrări de desecare a unui

teren. Lucrările de amenajare sunt facturate la 4.000 u.m., TVA 24%.a) lipsă echipament la inventar % = 213 2.000

281 400

6583 1.600

b) imputare 4282 = % 2.728

7581 2.200

4427 528

c) reţinere din salarii 421 = 4282 2.618

d) donare utilaj % = 213 4.000

2813 3.200

6582 800

Dacă s-a depăşit cota admisă de donaţii se înregistrează TVA 635=4427

e) primire împrumut nerambursabil 5121 = 167 4.000

f) lucrări desecare executate de o firmă % = 404 4.960

211 4.000

4426 960

2. Studiu de caz privind cheltuielile financiare

O societate comercială emite un pachet de 1.000 obligaţiuni cu valoare nominală şi preţ de rambursare de 25 lei, care se vând prin bancă la preţul de 20 lei/bucată. Rata dobânzii este de 10%. Obligaţiunile se răscumpără în numerar după 2 ani, la un preţ de 25 lei/bucată, apoi se anulează. Primele de rambursare se amortizează în două tranşe anuale egale. Toate decontările se fac în numerar.

Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.

- emisiunea obligaţiunilor:

2

Page 3: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

% = 161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 25.000 lei

512 Conturi curente la bănci 20.000 lei

169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 5.000 lei

- plata dobânzii la sfârşitul primului an (25.000 lei x 10%):666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 2.500 lei

- amortizarea primelor de rambursare la sfârşitul anului l (5.000/2):

6868 = 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 2.500 lei

Cheltuieli financiare privind amortizarea

primelor de rambursare

a obligaţiunilor

- plata dobânzii la sfârşitul anului 2 (25.000 lei x 10%):666 Cheltuieli privind dobânzile = 512 Conturi curente la bănci 2.500 lei

- amortizarea primelor de rambursare la sfârşitul anului 2 (5.000 lei / 2 ani):

6868 = 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 2.500 lei

Cheltuieli financiare privind amortizarea

primelor de rambursare a obligaţiunilor - răscumpărarea obligaţiunilor:

505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate = 512 Conturi curente la bănci 25.000 lei

- anularea obligaţiunilor:

161 împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni = 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate25.000 lei

3. Studiu de caz privind cheltuielile extraordinare.

Cum înregistrează în contabilitate o societate comercială următoarele operaţii economice:

a) se casează un calculator electronic integral amortizat a cărui valoare contabilă este de 15.000 lei;b) se primeşte cu titlu gratuit un alt calculator, evaluat la 20.000 lei, a cărui durată normală de

utilizare este de 4 ani, regimul de amortizare utilizat fiind cel linear;c) întreprinderea înregistrează amortizarea aferentă primului an de utilizare a noului calculator, după

care, din cauza unui incendiu, se contabilizează scoaterea acestuia din evidenţă.

a) Casarea unui calculator complet amortizat:

2813 = 2131 15.000 lei

3

Page 4: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

Amortizarea Echipamente

instalaţiilor, tehnologice

mijloacelor de transport, (maşini, utilaje si

animalelor şi plantaţiilor instalaţii de lucru)

b) Primirea calculatorului cu titlu gratuit:

2131 = 4753 20.000 lei

Echipamente Donaţii

Tehnologice pentru investiţii

(maşini, utilaje şi

instalaţii de lucru)

c) Amortizarea anuală: 20.000 lei / 4 ani = 5.000 lei/an:

6811 = 2813 5.000 lei

Cheltuieli Amortizarea

de exploatare instalaţiilor,

privind amortizarea mijloacelor de transport,

imobilizărilor animalelor şi plantaţiilor

Şi transferul subvenţiei:

4753 Donaţii pentru investiţii = 7582 Venituri din donaţii primite 5.000 lei

d) Scoaterea calculatorului din evidenţă din cauza incendiului:

% = 2131 20.000 lei

2813 Echipamente 5.000 lei

Amortizarea tehnologice

instalaţiilor, (maşini, utilaje şi

mijloacelor de transport, instalaţii de lucru)animalelor şi plantaţiilor

671 15.000 leiCheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare

4

Page 5: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

Şi transferul subvenţiei pentru sold:

4753 Donaţii pentru investiţii = 7582 Venituri

4. Studiu de caz privind veniturile de exploatare.

La 10.02.N, societatea ALFA vinde un stoc de mărfuri la preţul de vânzare de 1.000 lei, TVA 24%, în baza avizului de însoţire; costul mărfurilor vândute 800 lei. După o săptămână se întocmeşte şi se remite clientului factura, iar aceasta cuprinde un preţ de l .200 lei, TVA 24%.

Să se contabilizeze vânzarea şi remiterea ulterioară a facturii.

1. Vânzarea de mărfuri în baza avizului de însoţire:

418 = % 1.240

Clienţi- 707 1.000

facturi de întocmit Venituri din

vânzarea mărfurilor

4428 240

TVA neexigibilă

2. Descărcarea de gestiune:

607 = 371 800

Cheltuieli Mărfuri

privind mărfurile

3. După o săptămână se întocmeşte şi se înregistrează factura:

4111 = 418 1.240

Clienţi Clienţi -

facturi de întocmit

4428 = 4427 240

TVA neexigibilă TVA colectată

4111 % 248

5

Page 6: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

Clienţi 707 200

Venituri din vânzarea mărfurilor

4427 48

TVA colectată

5. Studiu de caz privind veniturile financiare.

Sa se innregistreze următoarele tranzacţii :

- se vând 1.000 acţiuni (interese de participare) la preţul de vânzare de 4 u.m./actiune; costul de achiziţie al acţiunilor este de l u.m./acţiune;

- se încasează contravaloarea titlurilor vândute;- se achiziţionează 1.000 acţiuni (titluri de plasament) la preţul de 0,5 u.m./acţiune;- se vând 500 acţiuni (titluri de plasament) la preţul de vânzare de 0,7 u.m./acţiune; costul de achiziţie al

acţiunilor este de 0,5 u.m./actiune;- se vând 400 acţiuni (titluri de plasament) la preţul de vânzare de 0,4 u.m./actiune; costul de achiziţie al

acţiunilor este de 0,5 u.m./actiune.

Vânzarea a 1.000 de acţiuni reprezentând interese de participare, la preţul de 4 u.m. Acestea au fost achiziţionate la preţul de l u.m.:

461 = 7611 4.000

Debitori diverşi Venituri din

titluri de participare

6641 = 263 1.000

Cheltuieli Interese

privind imobilizările de participare

financiare cedate

- încasarea intereselor de participare vândute:

5121 = 461 4.000

Conturi la bănci Debitori diverşi

- se achiziţionează 1.000 de acţiuni reprezentând titluri de plasament la preţul de 0,5 u.m.:

6

Page 7: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

5081 = 462 500

Alte titluri Creditori diverşi

de plasament

- se vând 500 de titluri de plasament la preţul de 0,7 u.m.:

5121 % 350

Conturi la bănci 5081 250

Alte titluri de plasament

7642 100

Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate

- se vând 400 de titluri de plasament la preţul de 0,4 u.m.:

% = 5081 200

5121 Alte titluri de plasament 160

Conturi la bănci

6642 40

Pierderi din investiţii financiare pe termen scurt cedate

6. Studiu de caz privind veniturile extraordinare.

Inregistrarea in contabilitate a donatiei primite pentru activitati fara scop patrimonial in suma de 2.000 lei in baza contractului de donatie, indiferent daca aceste donatii se primesc de la persoane fizice sau juridice:

In numerar, in baza chitantei emise de dumneavoastra:

5311 Casa in lei                      = 7331 Venituri din donatii                   2.000

Prin banca, in baza extrasului de cont:

5121 Conturi la banci in lei       = 7331 Venituri din donatii                   2.000

7

Page 8: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

7. Studiu de caz privind IAS 18.

Societatea ALFA vinde societãţii BETA un stoc de marfã în urmãtoarele condiţii: preţul de vânzare 150.000 lei achitabili dupã 60 de zile sau imediat, cu aplicarea unui scont de 2% dacã plata se face pe loc. Care este tratamentul contabil la ALFA şi BETA dacã se aplicã prevederile IAS 18?

 Inregistrarile efectuate de ALFA sunt urmatoarele:

- daca incasarea se face pe loc :

5121 = 707 147.000

- daca incasarea are loc in 60 de zile:

411 = 707 147.000 si

dupa 60 de zile:

411 = 766 3.000

5121 = 411 150.000

In contabilitatea societatii BETA se inregistreaza :

- daca plata se efectueaza pe loc :

371 = 5121 147.000

- daca plata se face in 60 de zile:

371 = 401 147.000

si dupa 60 de zile :

666 = 401 3.000

401 = 5121 150.000

8. Studiu de caz privind costurile indatorarii.

Pentru finanţarea unui program de extindere a capacităţii de producţie aflat în curs de derulare, societatea S.C. Alfa S.A. a contractat la data de 1 octombrie 2009 un împrumut bancar pe termen lung, în valoare de 3.500.000 lei, la o rată a dobânzii de 8%, rambursabil într-o perioadă de 3 ani.

Programul este finalizat şi recepţionat la data de 31 octombrie 2010, la o valoare de 2.800.000 lei, exclusiv cheltuielile cu dobânzile.

8

Page 9: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de extindere a capacităţii de producţie în raport cu împrumutul contractat – anii 2009 – 2010 (în sumă totală)

Cheltuielile ocazionate de extinderea capacităţii de producţie sunt colectate după natură în cursul perioadei, astfel:

6xx Conturi de cheltuieli =                   %                                       2.800.000 lei

                                                       2xx Conturi de imobilizări

                                                      3xx Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

                                                       4xx Conturi de terţi

Şi 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie = 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 2.800.000 lei

Capitalizarea costurilor îndatorării

Potrivit reglementărilor contabile, costurile îndatorării pot fi incluse în costurile de producţie ale unui activ cu ciclu lung de fabricaţie, în măsura în care sunt legate de perioada de producţie, respectiv pentru perioada 1 octombrie 2009 – 31 octombrie 2010.

Dobânda totală care se poate capitaliza este de 303.333 lei, calculată astfel:

În cursul anului 2009:

3.500.000 lei x 8% x 3 luni/12 luni = 70.000 lei

În cursul anului 2010:

3.500.000 lei x 8% x 10 luni/12 luni = 233.333 lei

- Înregistrarea în contabilitate a dobânzii totale capitalizate:

231 Imobilizări corporale în curs de execuţie = 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 303.333 lei

- Recepţionarea la data de 31 octombrie 2010, a imobilizărilor în curs de execuţie:

212 Construcţii = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 3.103.333 lei

Notă:

9

Page 10: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

După finalizarea construcţiei (31 octombrie 2010), dobânda se recunoaşte ca şi cheltuială a perioadei, întrucât nu este legată de perioada de construcţie:

666 Cheltuieli privind dobânzile = 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

9. Studiu de caz privind tranzactiile in valuta.

Pe 15 noiembrie N, societatea românească X a cumpărat materii prime în valoare de 5.000 euro. Plata furnizorilor se efectuează pe 5 februarie N+1. Societatea X îşi închide conturile, în fiecare an, la 31 decembrie. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie:

- la 15 noiembrie N: 3,9 lei/euro;- la 31 decembrie N: 4,01 lei/euro;- la 5 februarie N+l: 4,0 lei/euro.

Să se contabilizeze operaţia de achiziţie, evaluarea datoriei la inventar şi plata datoriei.

Rezolvare:

în contabilitatea societăţii X vor avea loc următoarele înregistrări:

- la 15 noiembrie N, cumpărarea stocului de materii prime (5.000 euro x 3,9 lei/euro):

Materii prime = Furnizori 19.500 lei

- la 31 decembrie N, datorii furnizori = 5.000 euro x 4,01 lei/euro = 20.050 lei şi recunoaşterea pierderii din diferenţe de curs valutar (5.000 euro x 0,11 lei/euro):

Cheltuieli din = Furnizori 550 lei

diferenţe de curs valutar

- la 5 februarie N+l, plata furnizorului (5.000 euro x 4 lei/euro) şi recunoaşterea unui câştig din diferenţe de curs valutar (5.000 euro x 0,01 lei/euro):

Furnizori (19.500 lei + 550 lei) = % 20.050 lei

Conturi curente la bănci 20.000 lei

Venituri din diferenţe de curs valutar 50 lei

Operaţia a generat o pierdere din diferenţe de curs valutar de 550 lei -50 lei = 500 lei. Din punct de vedere contabil însă fiecare exerciţiu a fost afectat cu diferenţele de curs corespunzătoare:

- exerciţiul N, cu o pierdere din diferenţe de curs de 550 lei;- exerciţiul N+l, cu un câştig din diferenţe de curs de 50 lei.

10

Page 11: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

10. Studiu de caz privind consolidarea conturilor prin metoda integrarii globale.

Societatea M, societate mama, are 2 filiale A si B. Societatea M detine:

3000 actiuni la A VN = 1000 lei/act.

VC = 1400 lei/act.

2000 actiuni la B VN = 1200 lei/act.

VC = 1500 lei/act.

VN – valoarea nominala, VC – valoarea contabila

Societatea A are un capital social de 4500 actiuni × 1000 lei/act. VN

Societatea B are un capital social de 3000 actiuni × 1200 lei/act. VN

Bilanturile celor trei societati, dupa ajustari, conform regulilor de consolidare se prezinta astfel:

Bilant M/lei

Indicatori Sume

A. Active diverse 11600000

B. Titluri la A (3000 act. × 1400 lei/act)

Titluri la B (2000 act. × 1500 lei/act.)

4200000

3000000

C. Total active 18800000

D. Datorii diverse

Datorii la societatea A

Datorii la societatea B

7226000

74000

200000

E. Capital si rezerve (activ net)

1. Capital social

2. Rezerve

3. Rezultat

11300000

8500000

2200000

600000

11

Page 12: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

Bilant A l

Indicatori Sume

A. Active diverse 8800000

B. Creante fata de M 74000

C. Total active 8874000

D. Datorii diverse 1800000

E. Capital si rezerve (activ net)

1. Capital social

2. Rezerve

3. Rezultat

7074000

4500000

2214000

360000

Bilant B/ lei

Indicatori Sume

A. Active diverse 5000000

B. Terenuri (cumparate de la M) 3400000

C. Creante fata de M 200000

D. Total active 8600000

E. Datorii diverse 2420000

E. Capital si rezerve (activ net)

1. Capital social

2. Rezerve

3. Rezultat

6180000

3600000

2100000

480000

In aceste conditii, societatea M detine:

2/3 din titlurile lui A = 3000 actiuni / 4500 actiuni

2/3 din titlurile lui B = 2000 actiuni / 3000 actiuni

12

Page 13: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

Prin urmare, pentru consolidare se aplica metoda integrarii globale, M exercitand control exclusiv asupra societatilor A si B (deoarece detine mai mult de 50% din actiuni).

Evaluarea titlurilor si evaluarea rezultatelor

Elemente Bilantul lui A Bilantul lui B

Total Partea ce revine societatii mama M (2/3)

Partea ce revine interesului minoritar (in afara grupului) (1/3)

Total Partea ce revine societatii mama M (2/3)

Partea ce revine interesului minoritar (in afara grupului) (1/3)

Capital

Rezerve

4500000

2214000

6714000

4476000 2238000 3600000

2100000

5700000

3800000 1900000

Titluri A

Titluri B

Diferente din consolidare

4200000

x

276000

x

3000000

800000

Rezultat 360000 240000 120000 480000 320000 160000

Din cele calculate si prezentate rezulta:

a) o plusvaloare de consolidare de 1076000 lei rezultata din diferentele de consolidare de 276000 + 800000. Aceasta plusvaloare se adauga la rezultatul societatii M in cadrul rezervelor consolidate;

b) sume in afara grupului reprezentand 4418000 lei, formate din:

- sume din capital si rezerve 2238000 + 1900000 = 4138000 lei

- sume din rezultatul financiar 120000 + 160000 = 280000 lei

c) rezultatul consolidat este de 560000 lei, format din ce ii revine societatii mama M din rezultat: 320000 + 240000 = 560000 lei; restul de 280000 lei ramane in afara grupului.

Efectuarea de cumulari si eliminari din bilant

ACTIVE M A B Cumulat Corectii Valori consolidate

Active diverse

11600000 8800000 8400000 28800000 - 28800000

13

Page 14: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

Titluri la A 4200000 - - 4200000 - 4200000 0

Titluri la B 3000000 - - 3000000 - 3000000 0

Creante - 74000 200000 274000 - 274000 0

Total 28800000

DATORII M A B Cumulat Corectii Valori consolidate

Datorii 7500000 1800000 2420000 11720000 - 274000 11446000

Total 11446000

CAPITALURI PROPRII

M A B Cumulat Corectii Valori consolidate

Capital social 8500000 4500000 3600000 16600000 - 8100000 8500000

Rezerve 2200000 2214000 2100000 6514000 - 4314000 2200000

Plusvaloare de consolidare

1076000 1076000

Rezultat 600000 360000 480000 1440000 - 1440000

In afara grupului 4138000 4138000

Total 17354000

Intocmirea bilantului consolidat

Bilant consolidat /lei

Indicatori Sume

A. Active diverse 28800000

B. Datorii 11446000

C. Total active – Datorii (A – B) 17354000

D. Capital si rezerve

1. Capital social

13216000

8500000

14

Page 15: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

2. Rezerve (2200000 + 1076000)

3. Rezultat

3276000

1440000

E. Interes minoritar in capitalul propriu 4138000

11. Studiu de caz privind consolidarea conturilor prin metoda integrarii proportionale.

Se consideră o societate consolidantă M, care deţine 40% din capitalul social al societăţii consolidate F, adică 400 u.m. Se presupune că nu au existat opera ţ i i rec iproce în t re soc ie ta tea consol idan tă ş i soc ie ta tea consol ida tă . Bi l an ţur i le societăţii M şi F înainte de consolidare, se prezintă astfel

„Imobilizările financiare" F reprezintă titlurile de participare deţinute de M în capitalul social al lui F (1000 x 40% = 400). În bilanţul consolidat în „partea de activ", sunt preluate integral elementele din bilanţul consolidantei (mai puţin valoarea titlurilor de participare), iar elementele de active din bilanţul consolidatei sunt preluate proporţional cu procentul de interes al consolidantei. În bilanţul consolidat prin integrare proporţională, în partea de pasiv apar elementele bilanţiere noi: rezerve consolidate, rezultat consolidat şi datorii consolidate, cu următorul conţinut:

• rezervele consolidate reprezintă cota parte din rezervele acumulate de societatea supusă integrării ce revine grupului, din momentul în care societatea a intrat în perimetrul de consolidare, care se adaugă rezervelor societăţii consolidante;

• rezultatul consolidat cuprinde pe lângă rezultatul societăţii consolidante şi cota parte conform procentului de interes din rezultatul filialei;

15

Page 16: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

• datoriile consolidate reprezintă datoriile consolidantei şi cota parte din datoriile consolidatei conform procentului de interes

Interesele minoritare nu sunt reflectate în bilanţul consolidat prin metoda integrării proporţionale. Rezervele consolidate includ rezervele societăţii M de 2.200 la care adăugăm cota parte de 40% din rezervele societăţii F (100 x 40% = 40), obţinând2.240.

Rezultatul consolidat a fost obţinut prin adunarea la rezultatul societăţii M de 1000 a cotei părţi din rezultatul obţinut de societatea F (300 x 40% = 120), deci 1.000 + 120 =1.120.

La datoriile societăţii M de 10.800 s-a adunat 40% din datoriile societăţii F conform procentului de interes al societăţii M, deci 10.800 + 40% x 2.600 =11.840.

Se observă că, în bilanţul consolidat, în partea de activ, s-au cumulat elementele de activ ale lui M (mai puţin titlurile de participare) cu cota parte aferentă procentului de interes al lui M în F din elementele bilanţiere de activ ale lui F.

Referitor la pasivul consolidat, se observă că acesta este format din elementele bilanţiere de pasiv ale lui M luate în totalitate şi din cota parte din elementele bilanţiere de pasiv ale lui F, aferentă intereselor grupului M în F, mai puţin capitalul social.

Cota parte din capitalul social al filialei F, ce aparţine grupului M, este exclusă din bilanţul consolidat, întrucât în activ a fost exclusă valoarea titlurilor de participare deţinute de grup în filiala sa.

12. Studiu de caz privind consolidarea conturilor prin metoda punerii in echivalenta.

Se consideră societatea M care deţine de la înfiinţarea societăţii F, 30% din capitalul acesteia, de 1.000 U.M. Societatea F va fi cuprinsă în consolidare prin metoda punerii în echivalenţă. Rezervele lui F sunt de 60 U.M. şi reprezintă profitul anilor anteriori nedistribuit, iar profitul exerciţiului curent este de 120

16

Page 17: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

U.M. Conform metodei substituţiei vom substitui titlurile în valoare de 300 u.m. din bilanţul societăţii M cu cota parte din capitalurile proprii ale lui F ce revin societăţii M:

Deci în bilanţul consolidat al societăţii M la activ apare postul de „titluri puse înechivalenţă" la valoarea de 1.180 x 30% = 354 u.m., în locul valorii titlurilor la cost de achiziţie de 300 u.m. Diferenţa dintre valoarea de subscriere de 300 u.m. reprezintă partea societăţii M în rezervele şi profitul societăţii F (354 -300 = 54), adică partea din rezerve 18 u.m., şi partea din profit 36 u.m., care vor majora capitalurile proprii ale societăţii M.

13. Studiu de caz privind lichidarea societatilor comerciale – reorganizare.

Societatile comerciale care se reorganizeaza si care detin actiuni/parti sociale una in capitalul social al celeilalte, procedeaza la anularea acestora la valoarea contabila, pe seama elementelor de capitaluri proprii. Elementele de capitaluri proprii pe seama carora se face anularea se stabilesc conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor.

In cazul in care nu exista elemente de capitaluri proprii suficiente sa acopere contravaloarea actiunilor/partilor sociale detinute, diferenta se suporta pe seama cheltuielilor sau pe seama contului 1491 "Pierderi rezultate din reorganizari si legate de anularea titlurilor detinute".

Pierderea reflectata in contul 1491 "Pierderi rezultate din reorganizari si legate de anularea titlurilor detinute" se acopera din profit sau din alte elemente de capital propriu, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor.

Pentru identificarea sumelor corespunzatoare elementelor transferate cu ocazia reorganizarii societatilor comerciale, conturile sintetice din planul de conturi se vor dezvolta pe conturi analitice, conform reglementarilor contabile aplicabile, daca este cazul.

Societatile comerciale care fuzioneaza/se divizeaza si care au inregistrat pierdere contabila reportata vor stipula in documentele de fuziune/divizare incheiate intre parti modalitatea de acoperire a pierderii sau vor mentiona faptul ca aceasta se transfera catre societatile comerciale implicate in reorganizare.

Societatile comerciale care se reorganizeaza vor lua masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale cu privire la pastrarea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor de contabilitate.

In acest sens, societatea comerciala/societatile comerciale care a/au preluat elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii de la alte societati comerciale, in urma operatiunilor de reorganizare,

17

Page 18: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

poarta raspunderea pentru pastrarea si arhivarea documentelor si registrelor contabile apartinand societatilor comerciale predatoare, corespunzatoare elementelor preluate.

In proiectul de fuziune sau divizare trebuie sa se prevada entitatea care raspunde de pastrarea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor de contabilitate ale societatii comerciale care isi inceteaza existenta.

14. Studiu de caz privind lichidarea societatilor comerciale – faliment.

Ce va cuprinde notificarea intrării în faliment?

a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment, precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila;b) termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora

c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor,

d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidate

15. Studiu de caz privind eliminarea operatiunilor reciproce in procesul de consolidare.

Presupunem ca societatile M, A si B controleaza in comun societatea F. Fiecare societate detine 30% din

titlurile societatii F. Diferenta de 10% din titluri este detinuta de persoane fizice.

Societatea M a achizitionat titlurile detinute la societatea F cu pretul de 6.000 u.m.

In cursul exercitiului N intre societatile M si F se deruleaza urmatoarele operatiuni:

-societatea M acorda un imprumut pe termen lung societatii F, in suma de 3.000 u.m.;

-societatea M livreaza marfuri societatii F in valoare de 800 u.m., vandute integral de

catre societatea F, dar neachitate de aceasta pana la inchiderea exercitiului N.

Situatiile financiare simplificate ale societatilor M si F la 31.12.N se prezinta astfel:

Bilantul societatii M

18

Page 19: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

ACTIV PASIV

Terenuri

Constructii

Titluri de participare

Imprumuturi acordate pe termen lung

Creante-clienti

Disponibilitati

20.000

10.000

6.000

3.000

1.500

500

Capital social

Rezerve

Rezultat

Furnizori

25.000

6.000

2.000

8.000

TOTAL ACTIV 41.000 TOTAL PASIV 41.000

Contul de profit si pierderi al societatii M

Venituri totale

Cheltuieli totale

100.000

98.000Rezultat 2.000

Bilantul societatii F

ACTIV PASIV

Terenuri

Constructii

Creante-clienti

Disponibilitati

17.500

5.000

1.000

1.500

Capital social

Rezerve

Rezultat

Datorii pe termen lung

Furnizori

18.000

2.000

1.000

3.000

1.000TOTAL ACTIV 25.000 TOTAL PASIV 25.000

Contul de profit si pierderi al societatii F

Venituri totale

Cheltuieli totale

60.000

59.000Rezultat 1.000

19

Page 20: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

I. Parcurgerea etapelor de consolidare a bilantului.

a). Cumularea posturilor din bilantul societatii M in procent de 100% si a posturilor din

bilantul societatii F in procent de 30%

Post bilantier Societatea M

(100%)

Societatea F

(30%)

TOTAL

Terenuri

Constructii

Titluri de participare

Imprumuturi acordate pe termen lung

Creante clienti

Disponibilitati

20.000

10.000

6.000

000

1.500

500

5.250

1.500

-

-

300

450

25.250

11.500

6.000

000

1.800

950Total activ 41.000 7.500 48.500Capital social

Rezerve

Rezultat

Datorii pe termen lung

Furnizori

25.000

6.000

2.000

-

8.000

5.400

600

300

900

300

30.400

6.600

2.300

900

8.300Total pasiv 41.000 7.500 48.500

b). Eliminarea operatiilor reciproce

1). Eliminarea imprumutului acordat societatii F de catre societatea M, conform

procentajului de integrare:

Datorii pe termen lung = Imprumuturi acordate pe termen lung 900 (30%*3.000)

2). Eliminarea sumei nedecontate din operatiunea de vanzare/cumparare a marfurilor,

conform procentajului de integrare:

Furnizori = Clienti 240 (30%*800)

20

Page 21: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

c). Eliminarea titlurilor detinute de societatea M in F:

- calculul diferentei de achizitie:

(+) Costul de achizitie a titlurilor 6.000

(-) Valoarea justa a titlurilor achizitionate 5.400

(=) Fond comercial 600

3). Contabilizarea fondului comercial:

Fond comercial = Titluri de participare 600

4). Eliminarea participatiilor detinute de M in F

Capital social = Titluri de participare 5.400 (6.000-600)

16. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea contabila.

Ce întelegeti prin valoarea patrimonialã a unei întreprinderi?

Valoarea patrimoniala a intreprinderii se identifica cu activul net contabil determinat pe baza bilantului contabil. Activul net contabil reprezinta excedentul tuturor bunurilor si creantelor intreprinderii (activ) asupra tuturor datoriilor acesteia (pasivul exigibil).

17. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea reala.

În ce constã metoda substractivã de calcul a activului net corijat?

Metoda substractiva = se identifica obiectul evaluat cu unul/unele obiecte identice, pentru care exista date privind tranzactii recente.

18. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea reevaluata.

Cum se determina valoarea activului net reevaluat?

ANR se determină pornind de la valorile contabile corectate la inflaţie şi ţinând seama de eroziunea

monetară.

21

Page 22: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

19. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea de

lichidare

Cum se determina activul net de lichidare?

Activul net de lichidare se determină pe baza activului net contabil care se corectează astfel: se adaugă plus valoarea asupra elementelor de activ corporale si necorporale, se scade minusvaloarea elementelor de activ corporale si necorporale determinate pe bază de valori lichidative, se scad costurile de lichidare (costuri dedezafectare, costuri de funcţionare pe perioada lichidării), se scade eventualul impozit (sau alte obligaţii fiscale) asupra plusvalorii, dacă acestea exced asupra pierderilor din lichidare.

20. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-capitalurile permanente necesare exploatarii.

Bilanţul la 31.12.200N se prezintă astfel:Activ PasivImobilizări corporale 1.600 Capital social 2.000Fond Fond comerţ 250 Diferenţe de reevaluare 550Stocuri 300 Obligaţii financiare (t.P.) 500Creanţe 500 Furnizori + credite 200Disponibilităţi 600 3.250 3.250

Necesarul de fond de rulment (NFR) 600- Profit net previzional 500/an- Planul de finanţare se prezintă astfel:12345Investiţii 200 - 200 - 200NFR - 100 - 100 -Rambursări împrumut 100 200 200 - - _ Mijloace necesare 300 300 400 100 200-CPNE vor fi remunerate la rata de 15%;-Renta de goodwill va fi actualizată la rata de 12%.Evaluarea se face în două etape: evaluarea elementelor corpo¬rale şi evaluarea elementelor necorporale.Evaluarea elementelor corporale:Activ corporal (net) 3.000Datorii 700Valoarea eleni, corporale 2.300Evaluarea elementelor necorporale: Calculul CPNE:Imobilizări corporale nete l .600NFR 600

22

Page 23: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

CPNE = 2.200 In funcţie de elementele cifrate din planul de finanţare, masa CPNE va evolua în 5 ani astfel: 0 1 2 3 4 5CPNE la început an 2.200 2.200 2.500 2.900 3.000 3.200Mijloace necesare - 300 300 400 100 200CPNE la sfârşit an 2.200 2.500 2.800 3.300 3.100 3.400Remunerarea CPNE(15%) _ 375 420 495 465 510Profit previzional net - 500 500 500 500 500Superbeneficiu - + 125 + 80 + 5 + 35 -10Superbeneficiu actualizat la 12% - 111 64 3 22 -5

21. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea substantial bruta.

Care este valoarea substantialã brutã a unei întreprinderi care, dupã reevaluarea bunurilor, prezintã urmãtoarea situatie patrimonialã: capital social 3.000; imobilizãri 8.000; stocuri 20.000; creante 15.000; rezerve 500; profit 1.000; diferente din reevaluare 14.000; disponibilitãti 500; obligatii nefinanciare 25.000; instalatii luate cu chirie 10.000

VALOAREA SUBSTANTIALA BRUTA (VSB) = Activ net contabil corectat ( ANCC +Datorii ) + Active obtinute prin inchiriere sau leasing - Active imprumutate/inchiriate/cedate tertilor - Costuri pentru reparatii si cheltuieli de punere in functiune

VSB = 8000 + 20000+15000 + 500 + 10.000 = 53.500

Ea semnifica valoarea bunurilor, capacitatea reflectata in active, de care dispune si le poate utiliza întreprinderea la un moment dat, prezentând valoarea activului pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului.

Ex.2 Activul net contabil este de 425.000 mii lei. Valoarea bunurilor închiriate este de105.000 mii lei, iar valoarea bunurilor întreprinderii închiriate la terti este de 75.000mii lei. Care este valoarea substantialã brutã a întreprinderii ?

VSB = 425.000 + 105.000 – 75.000 = 455.000 mii lei

23

Page 24: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

22. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii prin metoda patrimoniala-valoarea substantial neta.

Valoarea patrimonialã a întreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei, capacitatea beneficiarã este de 1.000 mii lei, iar dobânda la certificatele de depozit ale trezoreriei statului este de 30%. Determinati valoarea întreprinderii prin metoda practicienilor.Valoarea întreprinderii se determină ca medie simplă sau ponderată a unei valori patrimoniale (ANC) şi una prin rentabilitate unde:Vg - valoarea intreprinderiiANC - activ net corectatCB - capacitatea beneficiarai - rata dobanziiVg = (8000 + 1000/30%)/2 = 5666,67 lei

23. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente imobilizarilor necorporale

În cadrul auditului efectuat asupra imobilizarilor necorporale ati constatat ca oimobilizare necorporala identificabila intrata cu ocazia unei fuziuni a fost înregistrata lavaloarea contabila. Potrivit IAS 38 aceasta trebuia înregistrata:

a) la costul sau;

b) la valoarea contabila;

c) la valoarea justa.

Conform IAS 38 Imobilizari necorporale, o imobilizare necorporala trebuie evaluata initial la cost. Dupa recunoasterea initiala, o imobilizare necorporala va fi evaluata la valoarea reevaluata ca fiind valoarea sa justa la data reevaluarii minus orice amortizare ulterioara acumulata si orice pierdere din depreciere acumulata ulterior. O imobilizare necorporala cu durata de viata nedeterminata nu va fi amortizata,dar ea trebuie testata, cel putin anual, pentru depreciere conform IAS 36 Deprecierea activelor, care spune ca o pierdere din depreciere trebuie recunoscuta ori de cate ori valoarea contabila depaseste valoarea recuperabila, adica valoarea care ar trebui recuperata prin folosirea sau vanzarea activului. O pierdere din depreciere va fi recunoscuta imediat in profitul sau pierderea perioadei.

24. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente imobilizarilor corporale

Când verificaţi amortizarea imobilizărilor corporale vă asiguraţi că:

a) Planul de amortizare este acelaşi ca în anul precedent;

24

Page 25: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

b) Planul de amortizare contabilă e diferit de planul de amortizare fiscală;

c) Au fost corect aplicate normele de amortizare prevăzute în reglenentările în vigoare

25. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente imobilizarilor financiare

Prezentati 5 lucrari de efectuat cand examinati conturile de imobilizari financiare

1. Obtineti un tabel cu variatia valorii de intrare, a imobilizarilor financiare si investitiilor financiare pe termen scurt, a provizioanelor constituite si a valorii contabile nete la sfarsitul exercitiului financiar auditat.

2. Decideti pentru care conturi este necesara verificarea detaliata.

3. Verificati corespondenta posturilor bilantiere cu balanta de verificare.

4.Verificarea intrarilor de investitii financiare.

5. Verificarea iesirilor de investitii financiare.

26. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente stocurilor

Prezentati 5 lucrari de efectuat cand examinati conturile de imobilizari financiare

1. Obtineti un tabel sintetic cu stocurile si contractele pe termen lung aferente exercitiului curent si anterior.

2. Revizuiti fisele de inventar finale ale stocurilor, verificand adunarea pe verticala si orizontala, precum si elementele neobisnuite.

3. Asigurati-va ca in lista contractelor s-a facut deosebirea intre contractele pe termen lung si cele pe termen scurt, iar prezentarea lor este in concordanta cu standardele contabile relevante.

4. Examinarea analitica. Comparati viteza de rotatie a stocurilor, precum si clasificarea stocurilor si a contractelor din exercitiul auditat cu cele din exercitiul anterior.

5. Inventarierea stocurilor si participarea la inventariere.

25

Page 26: Rezolvari Aplicatii Set No4 Ceccar

27. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente creantelor

Enumerati 3 riscuri de frauda pe care auditorul trebuie sa le ia in considerare in ceea ce priveste creantele fata de terti.

a) unitatea poate inregistra vanzari fictiveb) deturnare de numerar dacă acelaşi angajat încasează concomitent facturile de la clienţi şi

actualizează şi jurnalul de vânzăric) acordarea de reduceri comerciale şi financiare neautorizate.

28. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente datoriilor pana la un an

Obiectivele de audit cu privire la datoriile pe termen scurt:

- toti creditorii au fost inclusi în situatiile financiare si existã în mod real la data bilantului;

- datoriile au fost calculate astfel încât cheltuielile sunt înregistrate potrivit cu serviciile prestate;

- au fost constituite provizioane adecvate în legãturã cu soldurile debitoare ale creditorilor si pentru eventuale pierderi rezultate din tranzactiile de cumpãrare;

- datoriile preliminate si alti creditori inclusi în bilant reprezintã obligatii viitoare sau sume de plãtit.

29. Studiu de caz privind obiecte de audit aferente datoriilor peste un an

Tabloul de finanţare

Se bazează pe următoarele clasificări:

a) Clasificarea elementelor patrimoniale în utilizări şi resurseb) Diferenţierea utilizărilor şi resurselor în stabile şi temporare

Din ce categorie face parte rambursarea de datorii pe termen mediu si lung?

Rambursarea de datorii pe termen mediu si lung face parte din categoria utilizărilor temporare.

30.Studiu de caz privind obiecte de audit aferente investitiilor pe termen scurt

Analiza detaliată a portofoliului de investiţii este inclusa in:

a) Notele ataşate situaţiilor financiareb) Bilantc) Contul de profit si pierdere

26