Sablon Diploma Dizertatie

12
Facultatea de Inginerie Mecanic Facultatea de Inginerie Mecanic ă, Mecatronică ă, Mecatronică şi Management şi Management STAND PENTRU STUDIUL CIOCNIRILOR Îndrumător ştiinţific: Îndrumător ştiinţific: Student : Student : dr. i dr. i ng. Irimescu Luminiţa ng. Irimescu Luminiţa Popescu X Popescu X Iulie 2012

Transcript of Sablon Diploma Dizertatie

Page 1: Sablon Diploma Dizertatie

Facultatea de Inginerie MecanicFacultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi ă, Mecatronică şi ManagementManagement

STAND PENTRU STUDIUL

CIOCNIRILOR

Îndrumător ştiinţific: Îndrumător ştiinţific: Student :Student :dr. idr. ing. Irimescu Luminiţa ng. Irimescu Luminiţa Popescu XPopescu X

Iulie 2012

Page 2: Sablon Diploma Dizertatie

2 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

1. Introducere

2. Stadiul actual

3. Proiectare stand

4. Derulare experiment

5. Concluzii

CUPRINSCUPRINSCUPRINSCUPRINSUniversitateaŞtefan cel MareSuceava

Page 3: Sablon Diploma Dizertatie

3 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Ciocniri - gCiocniri - generaliteneralităţăţiiCiocniri - gCiocniri - generaliteneralităţăţii

IntroducereIntroducere

Stadiul actualStadiul actual

Proiectare standProiectare stand

Derulare exp.Derulare exp.

ConcluziiConcluzii 2

11 2

t

tm v m v F dt

2

1

vk

v

Page 4: Sablon Diploma Dizertatie

4 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Metode de măsurare a coeficientului de Metode de măsurare a coeficientului de restituirerestituire

Metode de măsurare a coeficientului de Metode de măsurare a coeficientului de restituirerestituire

IntroducereIntroducere

Stadiul actualStadiul actual

Proiectare standProiectare stand

Derulare exp.Derulare exp.

ConcluziiConcluzii

Metoda 1.....;

Metoda 2.....;

Metoda 3.....

Page 5: Sablon Diploma Dizertatie

5 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Stand experimentalStand experimentalStand experimentalStand experimental

IntroducereIntroducere

Stadiul actualStadiul actual

Proiectare standProiectare stand

Derulare exp.Derulare exp.

ConcluziiConcluzii

Page 6: Sablon Diploma Dizertatie

6 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Proiectare Proiectare vagonet vagonetProiectare Proiectare vagonet vagonet

IntroducereIntroducere

Stadiul actualStadiul actual

Proiectare standProiectare stand

Derulare exp.Derulare exp.

ConcluziiConcluzii

Page 7: Sablon Diploma Dizertatie

7 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Amplasare şine şi senzor de forţăAmplasare şine şi senzor de forţăAmplasare şine şi senzor de forţăAmplasare şine şi senzor de forţă

IntroducereIntroducere

Stadiul actualStadiul actual

Proiectare standProiectare stand

Derulare exp.Derulare exp.

ConcluziiConcluzii

Page 8: Sablon Diploma Dizertatie

8 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Stand experimental - vedere de ansambluStand experimental - vedere de ansambluStand experimental - vedere de ansambluStand experimental - vedere de ansamblu

IntroducereIntroducere

Stadiul actualStadiul actual

Proiectare standProiectare stand

Derulare exp.Derulare exp.

ConcluziiConcluzii

Page 9: Sablon Diploma Dizertatie

9 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Derulare Derulare experimentexperimentDerulare Derulare experimentexperiment

IntroducereIntroducere

Stadiul actualStadiul actual

Proiectare standProiectare stand

Derulare exp.Derulare exp.

ConcluziiConcluzii

Se măsoară şi se înregistrează distanţa dintre senzorii REED, cea care va fi parcursă de mobil (0.787m);

Se calculează acceleraţia folosind ecuaţia:

Se determină viteza mobilului înainte de impact:

Se determina variaţia impulsului:

Se determină viteza mobilului după ciocnire:

Se determină în final coeficientul de restituire k, definit ca raport dintre vitezele mobilului după şi înainte de ciocnire;

2

1

vk

v

Page 10: Sablon Diploma Dizertatie

10 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Validarea metodei de mValidarea metodei de măsurare a vitezeiăsurare a vitezeiValidarea metodei de mValidarea metodei de măsurare a vitezeiăsurare a vitezei

IntroducereIntroducere

Stadiul actualStadiul actual

Proiectare standProiectare stand

Derulare exp.Derulare exp.

ConcluziiConcluzii

Page 11: Sablon Diploma Dizertatie

11 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

ConcluziiConcluziiConcluziiConcluzii

IntroducereIntroducere

Stadiul actualStadiul actual

Proiectare standProiectare stand

Derulare exp.Derulare exp.

ConcluziiConcluzii

S-a proiectat şi realizat un stand pentru studiul ciocnirii dintre un vagonet şi un perete amortizor.

...

Page 12: Sablon Diploma Dizertatie

12 / 12 Stand pentru studiul cicnirilor

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Vă mulţumesc pentru Vă mulţumesc pentru atenţieatenţie!!

Vă mulţumesc pentru Vă mulţumesc pentru atenţieatenţie!!