REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

43
1 REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 ,, FRAŢII POPEEA”, SĂCELE Semestrul I, an şcolar 2013/2014

Transcript of REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

Page 1: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

1

REVISTA

CLASELOR PRIMARE

DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

,, FRAŢII POPEEA”, SĂCELE

Semestrul I, an şcolar 2013/2014

Page 2: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

2

Coordonator: director

Prof. DORINEL JIPA

Redactor şef:

Prof.înv.primar FLORICA

DRAGOMIR

Colectivul redacţional:

prof. înv. primar: FLORICA DRAGOMIR, ELENA

CREŢU, ELENA RÂPEA, DANIELA IOSIM, MIOARA

OLAR, MIRELA SEFCENCO, CONSTANŢA

DRAGOMIR, GEORGETA ANTAL

prof. : CAMELIA BRAŞOVEANU

Tehnoredactor:

Prof. înv.primar ELENA CREŢU

Page 3: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

3

CUPRINS

1. INTERVIU

2. ŞCOALA MEA

- PLEDOARIE PENTRU MESERIA DE ÎNVĂŢĂTOR

- DEBUT ÎN CLASA PREGĂTITOARE

- ELEVI CU CARE NE MÂNDRIM

- IMPLICARE ÎN OPŢIONALUL ,,ECONOMIA NOASTRĂ”

3. SUNTEM MICI ARTIŞTI

- ÎN ÎNTÂMPINAREA LUI MOŞ CRĂCIUN

- COLINDE, COLINDE

- CRĂCIUN ÎN CLASA I

- SPECTACOL DE CRĂCIUN

4. NE IMPLICĂM, REALIZĂM

- ROADELE TOAMNEI

- MOŞ CRĂCIUN

- LETS DO IT, ROMÂNIA!

5. SUNT CETĂŢEAN EUROPEAN

- ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI

6. CREAŢIILE NOASTRE

- CONSTRUCTORII DE AZI, ARHITECŢII DE MÂINE

- POEZII CREATE DE ELEVI

- PENIŢA CREATOARE

7. SFATURI PENTRU PĂRINŢI

- 10 PAŞI ÎN RELAŢIA COPIL-PĂRINTE

8. COPILUL – MEREU FERICIT

- HALOWEEN

- NOUĂ NE PLACE LA … ,,ZIUREL”

- O ALTFEL DE SEARĂ DE LECTURĂ

9. PAGINA JOCURILOR

Page 4: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

4

REPORTER:

Câteva gânduri, domna director

adjunct acum, la început de an

şcolar...

„Un nou început, noi provocări”

Vacanţa de vară este deja o amintire, despre care copii mai

vorbesc pe ici, pe colo, ei fiind prinşi acum în noile proiecte şi

programe, începute odată cu venirea toamnei şi începutul şcolii.

Deşi începutul este mai lent, antrenaţi unii de alţii: elevi,

profesori, părinţi, parteneri – prieteni, am pornit în realizarea

proiectelor propuse.

Fiind o persoană care doreşte şi caută echilibru în orice, cred

cu tărie că reuşim, noi toţi cei implicaţi în formarea copiilor, să

îmbinăm activităţile nonformale cu cele de învăţare într-un mod

care să ne bucure pe toţi şi să ne dea încredere în viitor.

În altă ordine de idei, în acest an şcolar se vor organiza

pentru prima dată evaluarile naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a

VI-a şi mărturisesc că am emoţii de bun simţ, dar constructive.

Sunt convinsă că o echipă puternică (aşa cum suntem - elevi,

părinţi, profesori, parteneri) şi o bună comunicare compun o reţetă

de succes în tot ceea ce înseamnă viaţă scolii.

Prof. Camelia Braşoveanu

Director Adjunct

Page 5: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

5

PLEDOARIE PENTRU MESERIA DE ÎNVĂŢĂTOR

Prof. înv. primar Daniela Iosim

Sumar:

Beeing a teacher is beautifull, is hard , is interesting, is a challenge. A teacher is

always near his children with all his soul, with all his knowledge. He learns all his life, he

laughts and cries with each child, and never gets old or tired. He has enough time for

everything. Knows to listen and to speak, to laught and cry, to share and to receive. He is the

best friend of small children! Is an honor for all the teachers to be teachers!

În condiţiile marilor transformări care au loc în societatea noastră cresc exigenţele faţă

de activitatea şi conduita oamenilor în toate împrejurările, în societate şi în profesie. În

educaţie, atitudinea şi conduita profesorului în sistemul educativ trebuie să se ridice la cota

cea mai înaltă. Învăţătorul este persoana care realizează o misiune de importanţă majoră, de

formare şi dezvoltare a personalităţii tinerei generaţii, precum şi de instruire profesională în

cadrul instituţiilor de învăţământ în concodanţă cu necesităţile vitale socioprofesionale,

morale şi cetăţeneşti. Prin aceste activităţi învăţătorul contribuie la realizarea celui mai

important produs al societăţii – omul. El trebuie să fie instruit, calificat, capabil să se

integreze prin activităţi social-utile, contribuind astfel la progresul societăţii. Cadrul didactic

este principalul factor al educaţiei şi instruirii tinerilor. Având rolul de îndrumător, acesta

contribuie la pregătirea omului pentru activitate şi creaţie independentă. În învăţământul

contemporan învăţătorul are un rol din ce în ce mai important, este fundamentul formării

personalităţii umane. Personalitatea sa reprezintă factorul decisiv pentru reuşita elevilor,

filtrul care imprimă direcţii şi finalităţi nuanţate întregului demers educativ.

Învăţătorul şi calitatea predării

Ceea ce face să crească importanţa rolului şi personalităţii învăţătorului în şcoală şi în

societate sunt cele două tipuri fundamentale de activităţi pe care el le desfăşoară zi de zi:

activitatea şcolară şi activitatea extraşcolară. În şcoală dascălul este conducătorul activităţii

didactice ce se desfăşoară în vederea realizării obiectivelor prevăzute în documentele şcolare.

El este cel care imprimă un sens şi o finalitate educativă tuturor premiselor şi condiţiilor,

obiective şi subiective, participante şi implicate în procesul de învăţământ. Privite în sine,

informaţiile cuprinse în programele şi manualele şcolare constituie doar premise latente din

punct de vedere al formării personalităţii umane, ele capătă, însă, valenţe educative ca urmare

a prelucrării şi transmiterii lor de către învăţător. Tot aşa se întâmplă şi cu mijloacele de

Page 6: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

6

învăţământ. Oricât de performante ar fi ele, numai utilizarea lor de către învăţător prin

integrarea lor într-o situaţie de învăţare le asigură valenţele educative scontate. Sunt un ajutor

pentru cadrul didactic dar el rămâne cel care conferă acestor mijloace un sens pedagogic prin

modul cum le foloseşte şi prin rezultatele la care ajunge. Relaţia pedagogică rămâne, oricât s-

ar tehniciza, o relaţie umană. Învăţătorul prin personalitatea sa amplifică valenţele educative

ale tuturor cunoştinţelor transmise. Rolul conducător al dascălului în activitatea didactică

rămâne una din coordonatele de bază ale misiunii sale. Pentru a-şi îndeplini rolul, învăţătorul

trebuie să fie permanent în mijlocul elevilor, să constituie pentru fiecare dintre ei o

personalitate dinamică, entuziasmată. În viziunea lui J. H. Pestalozzi educaţia trebuie să ajute

natura umană să se dezvolte respectând particularităţile individuale. Rolul educaţiei este de a

stimula impulsul de afirmare, adică de a activa dezvoltarea, de a face ca ,,ochiul să vrea să

vadă, urechea să vrea să audă, piciorul să vrea să meargă, iar mâna să apuce...La fel inima

vrea să creadă şi să iubească, spiritul vrea să gândească”. Învăţătorul este cel care

descoperă metode şi procedee eficace în formarea fiecărui copil în parte. Calitatea educaţiei

oferite de unitatea de învăţământ depinde de prestaţia peedagogică a cadrelor didactice, de

atitudinea lor faţă de schimbare, de calitatea metodelor interactive şi procedeelor didactice

practicate. În condiţiile actuale, educaţia de calitate rămâne în totalitate pe seama cadrelor

didactice.

Învăţăm mereu şi niciodată nu vom ştii tot! Talentul de dascăl ne permite să le

insuflăm copiilor dorinţa de a şti, curajul de a spune ce gândesc, puterea de a gândi drept, de

a nu judeca pe nimeni şi puterea de a schimba în bine lumea din jurul lor. Talentul de a fi

dascăl ne ajută să gestionăm situaţiile critice, să îndrumăm cu dăruire copiii către excelenţă

sau copiii cu nevoi speciale. Latura umană subiectivă şi fragilă trebuie cunoscută şi stăpânită.

Munca în educaţie înseamnă acumulare de tensiune , presiune, concentrare, stres, înseamnă

responsabilitate pentru o clasă întreagă de elevi, dar şi pentru fiecare elev în parte,

reponsabilitate în fiecare oră, în fiecare pauză, la fiecare activitate extraşcolară. Impactul

factorului uman, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, nu este deloc neglijabil în

această profesie. Suntem oameni, avem suflet şi facem această meserie din pasiune, din

dorinţa de a lăsa moştenire urmaşilor dragostea de carte, corectitudinea, seriozitatea, dorinţa

de a fi mai bun, de a reuşi. Învăţătorul este cel care contribuie la educaţia pentru o viaţă de

calitate a unui individ şi a colectivităţii. Promovează încrederea, respectul reciproc, gândirea

pozitivă, adoptă idei şi atitudini democratice. Probează calităţi umane, profesionale şi etice.

Recunoaşte şi pune în valoare aspectele pozitive şi rezultatele elevilor, îi sprijină în eforturile

Page 7: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

7

lor şi le insuflă încredere în forţele proprii. Tot el le dezvoltă elevilor capacitatea de a fi

autonomi, de a deveni subiecţi ai propriei dezvoltări prin:

implicare în propria formare

sprijinire în folosirea unor surse şi mijloace diverse de informare

crearea abilităţilor de a lua decizii

responsabilizare şi motivare

dezvoltarea capacităţii de a rezolva probleme

încurajarea spiritului de iniţiativă şi a creativităţii

facilitarea colaborării şi comunicării între elevi

În activitatea extraşcolară se şlefuieşte formarea personalităţii elevului. Acţiunile de

acest fel scot la iveală sufletul copilului, iniţiază prietenii, descoperă pasiuni, îndrumă

interese. Învăţătorul este cel care alege felul activităţii, locul de desfăşurare, formează echipe

şi sugerează teme de cercetare. Prin astfel de activităţi elevii vor învăţa să aprecieze frumosul,

să iubească şi să protejeze natura, să participe la concursuri judeţene sau naţionale, să scrie

poezie sau proză, să recite, să fie actori, să cânte şi să danseze. Orice copil este special dacă i

se crează condiţii să arate de ce este special! În activităţile extraşcolare îşi urmează dorinţele

şi aspiraţiile personale datorită încrederii inspirate şi curajului insuflat de învăţător. Orice

activitate coborâtă din minte în sufletul copilului are o frumuseţe aparte! Învaţă să fie curios,

să descopere, să aprecieze, să aleagă, să fie creativ, să pună în valoare ceea ce are. Valenţele

informaţionale şi corelative ale activităţilor extraşcolare sunt multiple. Ele devin eficiente

dacă au constanţă şi atractivitate. Definitorie este dorinţa cadrului didactic de a pune în

valoare calităţile elevilor săi în orice moment, în orice loc, cu orice ocazie.

Bibliografie:

1. Chapman, G. – Cele cinci limbaje ale iubirii, Editura ,,Curtea Veche”, Bucureşti,

2008

2. Creţu, T. – Psihologia copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005

3. Cucoş, C. – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2000

4. Ezechil, Liliana – Comunicarea educaţională în context şcolar, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 2002

5. Faber, A. ; Maylish, Elaine – Comunicarea eficientă cu copiii, acasă şi la şcoală,

Editura ,,Curtea Veche”, Bucureşti, 2002

6. Jude, I. – Educaţie şi socializare, Editura Academiei române, Bucureşti, 2008

Page 8: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

8

La Şcoala Gimnazială Nr.4 ,,Fraţii Popeea”

Săcele, începutul de an şcolar a fost, ca de fiecare

dată, o zi de sărbătoare. Părinţii şi bunicii au sosit

împreună cu cei mici în curtea şcolii. Cele mai mari

emoţii au fost pentru boboceii de la clasa pregătitoare.

Ei sunt micuţii care au dat grădiniţa pe şcoală

la doar şase ani. Pentru ei, prima zi de şcoală trebuie

să fie de neuitat.

Festivitatea de deschidere a noului an şcolar a

fost, şi de această dată, pregătită cu mare grijă de cei

care vor îndruma paşii elevilor. 78 de copii şi-au pus

pentru prima dată ghiozdanul în spate şi au păşit cu

emoţie în clasele unde vor descifra tainele învăţăturii.

Cele trei învăţătoare de la clasele pregătitoare au pornit ,,aventura cunoaşterii” alături de

învăţăceii lor. În primele săptămâni, paşii micilor şcolari au fost şovăitori, dar uşor, uşor au

prins curaj, au învins şovăielile şi temerile.

Progresele s-au văzut zi după zi şi ŞCOALA a devenit ,,prietena” lor.

Page 9: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

9

Au întâmpinat TOAMNA aşa cum se cuvine, cu frunze galbene sau ruginii.

Au învăţat că SEMAFORUL

trebuie respectat şi cum să ,,vorbească” cu cele

trei culorile ale lui.

Au învăţat să decupeze şi să lipească pentru a

face LUCRURI noi.

Au învăţat rolul culorilor ( calde sau reci ), cum să

folosească pensulele şi cum să PICTEZE.

Page 10: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

10

Au învăţat să completeze FIŞE DE LUCRU, să

fie atenţi şi concentraţi.

Au întâmpinat IARNA ca pe o zână din

poveşti, cu oameni de zăpadă şi brazi

împodobiţi.

Au avut timp să alcătuiască adevărate

EXPOZIŢII în fiecare clasă.

COORDONATORI :

prof. înv. primar OLAR MIOARA

prof. înv. primar DRAGOMIR

FLORICA

prof. înv. primar SEFCENCO MIRELA

Page 11: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

11

Copii cu care ne mândrim!

Copiii din clasa a II-a B au participat începând din septembrie 2013 la

câteva concursuri de pictură - concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale.

Premiile au sosit abia în luna ianuarie şi ne-au bucurat foarte tare! Mici şi foarte

talentaţi sunt toţi copiii din clasă, dar numele celor care au primit premiile vor

apărea aici! Vom trimite şi alte lucrări, la alte concursuri şi cu siguranţă vom

câştiga!

1. Concursul judeţean ,,Toamna – bogăţie şi culoare”

Premiul I – Gorbea Lorena

Premiul al II-lea - Linzing Ioana

Premiul al III-lea - Zaiţ Ştefan

2. Concursul judeţean ,,Armonii de toamnă”

Premiul I - Linzing Ioana

Premiul al II-lea - Iacob Ioan şi Lorincz Mihai

3. Concursul naţional ,,Toamna – fantezie şi culoare”

Premiul I - Geantă Raluca

Menţiune – Dumitrache Adina şi Mihăică Paul

4. Concurs internaţional ,,Children all over the world are friends” – Belarus

Participare şi aşteptăm rezultatele – Linzing Ioana şi Lorincz Mihai

Picturile celor din clasa a II-a B au participat la realizarea unui calendar

pentru anul 2014, într-un proiect eTwinning intitulat ,,European Calendar

2014”. Ei au fost cei care au reprezentat luna MARTIE.

Suntem foarte mândri de curajul şi dibăcia lui Paul Mihăică, cel care a

avut îndrăzneala să sară pe trambulina de schi de la Râşnov. L-am văzut sărind

în concurs şi l-am aplaudat din toată inima.

Îi dorim în continuare mult succes!

Nu putem să-i uităm pe cei care joacă şah, joacă baschet, dansează, cântă

la chitară sau fac balet. Şi peste toate acestea iubesc şcoala şi învaţă foarte bine!

Ei sunt copiii cu care ne mândrim! Prof. înv. primar Dana Iosim

Page 12: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

12

Întâlnire cu un antreprenor local

Elevii claselor a IV-a din școala noastră au ca disciplină

opțională ,,Economia noastră” . Curriculumul pentru

această disciplină opțională pentru nivelul primar răspunde

cerințelor de strategie și finalitate ale procesului

educațional, formulat în Legea Educației, dar în primul

rând cerințelor de educație economică în vederea adaptării

cât mai rapide a tinerilor la sistemul democratic, la

mecanismele pieței și ale economiei

globale. Opționalul răspunde nevoilor

concrete din societatea românească de

deschidere și de apropiere a școlii de viață,

din perspectiva rolului educației în

dezvoltarea unui comportament social activ

și responsabil, adecvat unei lumi în

schimbare. Îi ajută pe elevi să înțeleagă

lumea în care trăiesc și îi pregătesc pentru

viață. În cadrul acestui opțional elevii clasei

a IV-a B s-au înscris la ediția 2013 a

Proiectului Junior Achievement 101 antreprenori la clasă derulat în cadrul Global

Entrepreneurship Week. A fost invitat domnul Ciripoi Constantin, bunicul Elevului Deliu

Cristian. Dumnealui ne-a prezentat punctual informații despre:

Ce a însemnat antreprenoriatul în viața lui?

Care dintre trăsăturile sale de personalitate a contat cel mai mult pentru succesul

afacerii sale?

Cum a devenit antreprenor și care a fost povestea lansării afacerii sale?

Care sunt avantajele și dezavantajele în această carieră?

Care au fost succesele și eșecurile sale antreprenoriale?

Ce a învățat din ele?

În finalul

activității a răspuns

întrebărilor elevilor

și le-a dat sfaturi

acestora.

Consemnat de prof. î.p.p. Elena Râpea

Page 13: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

13

ÎN ÎNTÂMPINAREA LUI MOŞ

CRĂCIUN! CLASELE PREGĂTITOARE

Mai brăduţ, fii tu drăguţ,

Aşteaptă-mă un picuţ

Să-ţi pun globuri, jucării,

Beculeţe mii şi mii;

Să sclipeşti în noaptea asta

Şi să luminezi fereastra.

Acum, noi te-om îmbrăca

În aur şi beteală

Şi, de Crăciun, frumos vei sta

Aici, cu noi în sală.

Te vom găti ca în poveşti

În strai de sărbătoare,

Să luminezi, să străluceşti

Pe scenă la serbare.

Asta-i seara de Ajun

Vai , ce-mi bate inimioara!

Unde-o fi Moşul acum,

A venit cu sănioara?

Ridic ochii către cer

Şi văd steaua ce răsare

Unde-i Moşul? Ce să-i cer?

Va veni la mine oare?

Page 14: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

14

E sărbătoarea de Crăciun,

Cântaţi, cântaţi, creştini!

E sărbătoarea de Crăciun,

Să fim cu toţi mai buni!

Acum, în prag de iarnă

Şi-n prag de sărbători,

Şi mic şi mare aşteaptă

La geam, colindători.

Elevii celor trei clase pregătitoare s-au gătit de sărbătoare şi şi-au invitat

părinţii, fraţii şi bunicii la şezătoare, într-o seară de decembrie. Cu emoţie, au

învăţat poeziile dedicate lui Moş Crăciun şi...spectacolul a început. Versurile

au smuls ropote de aplauze, dar ,,musafirul de onoare” s-a cam lăsat

aşteptat. La un moment dat, uşa s-a deschis şi...nimeni nu a mai respirat.

Surpriză!!! A sosit Moş

Crăciun cu sacul plin de

daruri. Toţi spectatorii au

izbucnit în aplauze.

Cu mânuţe tremurânde,

fiecare copilaş a primit

cadoul aşteptat. Fericirea

se citea pe chipurile lor

angelice.

Page 15: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

15

Pentru vârsta noastră crudă

Spuneţi Moşului, s-audă

Că noi merităm din sac

Jucării şi cozonac.

Îl rog pe Moş Crăciun frumos,

Că sunt copil politicos,

Să îmi aducă-n dar şi mie

O carte sau o jucărie.

-Am fost cuminte, Moş Crăciun,

O poezie o să-ţi spun !

Dacă o spun cu greutate,

Mă iartă, am şase ani jumate’!

Coordonatori :

prof. înv. primar OLAR MIOARA

prof. înv. primar DRAGOMIR FLORICA

prof. înv. primar SEFCENCO MIRELA

Page 16: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

16

Activitate, 19.12.2013 – clasa a III-a B

În această zi, am

pregătit o activitate foarte

frumoasă, în care s-au recitat

colinde şi poezii de iarnă

scrise de scriitori clasici

români.

Doamna învăţătoare a

citit povestea populară a lui

Moş Crăciun.

Grupuri de elevi au

cântat colinde de Crăciun şi

de Anul Nou.

Timp de o săptămână am

pictat tablouri şi am

realizat o expoziţie cu

toate creaţiile.

Page 17: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

17

S-au prezentat şi alte

realizări de la Educaţie

tehnologică ce

îmbogăţesc portofoliul

individual al elevului.

S-au premiat elevii

care au avut portofoliul

cel mai bogat şi

interesant.

Felicitări tuturor!

FOTO: elev MĂRMUREANU ALEXANDRU

Coordonator, înv. Dragomir Constanta

Page 18: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

18

Cu câteva zile înainte de Crăciun, elevii din clasa a IV-a C, coordonaţi de prof. înv. primar Elena Creţu, au prezentat părinţilor şi invitaţilor un adevărat spectacol pe scena Centrului ,,Ziurel". Pe lângă colinde şi poezii - multe scrise de elevi , ei şi-au demonstrat

cu real succes şi talentul actoricesc în sceneta mult aşteptată ,"Omul de Piatră". Minipiesa a fost scrisă special pentru ei de autoarea Ela Grădinaru, care, prezentă în sală, i-a aplaudat cu ardoare, foarte mulţumită de interpretarea lor. Replicile hazlii au adus

bună dispoziţie tuturor, iar micii actori au fost felicitaţi de audienţă cu zgomotoase aplauze! Autoarea scenetei, cunoştinţă mai veche de la ,,Seara de lectură”, le-a oferit la

final chiar diplome de ,,actori”! Zâmbete, cadouri,

felicitări s-au împărţit peste tot în sală.

Page 19: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

19

Seara a fost încheiată cu un minirecital al trupei ,,Ziurel Band”, care a dorit în acest fel ofere o surpiză copiilor care le sunt fani, dar să şi multumească celor din conducerea FAST, care ne sunt mereu alături şi ne/îi sprijină în toate manifestările artistice pe care le-am propus.

Prof. înv.

primar,

Elena Creţu

Page 20: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

20

An de an aștept cu nerăbdare sărbătorile de iarnă, aștept să văd bucuria și

surpriza din ochii uimiți ai copiilor care îl

așteaptă pe Moșu!

Anul acesta, alături de un colectiv nou de

colegi, la un nou început de drum, cu o

generație de copii minunați (clasa IC din școala

noastră), am organizat serbarea Pomului de

iarnă alături de colectivele claselor IA și IB,

îndrumate de d-rele învățătoare Duru Minodora

și Băncilă Alexandra.

Este drept că noi, învățătoarele, ne-am bucurat de micul avantaj al

pregătirii surprizelor pentru cei mici, însă fețișoarele lor curioase ne-au dat

satisfacția muncii și dedicării totale față de elevii noștri.

A fost o serbare atipică în care noi, micuții claselor I, ne-am încântat unii

pe alții cu intonarea atât a clasicelor colinde, cât și a unor colinde necunoscute și

neauzite de către mulți dintre noi. Pentru cei care nu mai cred ca Moșu există cu

adevărat, am urmărit cu sufletul la gură filmul „Expresul Polar”, film care la

final i-a convins pe cei mai sceptici…că Moșu chiar există!

Ne-am întrecut apoi în

confecționarea de podoabe de pom, de

cadouri pentru cei dragi și în decorarea

celor mai inspirate felicitări de sărbători.

Pentru dăruirea noastră și bucățica

de suflet depusă în tot ceea ce am făcut,

am fost răsplătiți cu diplome din partea

spiridușilor care îl însoțesc pe Moș

Crăciun în fiecare an.

Însă, surpriza cea mai mare a fost că Moșu, care ne-a observat pe la

ferestrele claselor, ne-a bătut la ușă și ne-a lăsat darurile mult așteptate. Copiii

nu știu încă nici calendarul prea bine, însă o întrebare a zburat de pe buzele

tuturor la finalul serbării:„Doamna,mai e mult timp până când va veni Moșu

anul viitor?”

Realizator: p.î.p. Antal Georgeta

Page 21: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

21

TOAMNA ne invită să pictăm fructe şi legume

proaspete, gustoase

şi…vesele.

Toate sunt prietenele noastre şi…

ne zâmbesc!

Şi noi le întoarcem zâmbetele…

Dar, după ce le-am colorat

Foamea ne-a apucat.

Şi o gustare sănătoasă

Am preparat.

( elevii clasei pregătitoare B )

Coordonator: p.î.p. FLORICA DRAGOMIR

Page 22: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

22

Să facem un Moş Crăciun!

În luna decembrie a anului 2013, noi cei din clasa a II-a B alături de

reprezentantele Asociaţiei ACASA am desfăşurat o activitate foarte frumoasă şi

plăcută – am construit un Moş Crăciun! Am tăiat, am lipit, am colorat şi ne-am

jucat cu produsele muncii noastre! Am folosit mosoare de aţă, stofă de culoare

roşie şi albă, vată, bile de polistiren.

Am ajutat prin micile noastre donaţii copiii care sunt mai puţin fericiţi

decât noi, nu au alături de ei părinţii!

Sărbătoarea noastră a continuat. Am râs, am cântat, am dansat, am

mâncat prăjituri şi am băut suc! Am petrecut împreună o zi minunată! Vă

invităm şi pe voi să participaţi la astfel de acţiuni! Le-am oferit apoi părinţilor

noştri mici tablouri pictate de noi pe furnir. Am fost şi noi Moş Crăciun, am

adus bucurii celor apropiaţi.

Page 23: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

23

Prof. înv. primar Dana Iosim

Page 24: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

24

-Curățenie națională sub egida ,,Let`s Do It,

România”! 2013

Prof. înv. primar Elena Râpea

Elevii clasei a IV-a B, alături de colegii lor de la Școala

Gimnazială Nr. 4 ,,Frații Popeea” din Săcele, au participat la acțiunea de curățenie națională

sub egida ,,Let`s Do It, România”! pe 28 septembrie 2013 în zona Dâmbul Morii și pe

drumul spre Canionul 7 Scări . Obiectivul strategic din acest an a fost creșterea procentului

de reciclare a deșeurilor colectate. Acțiunea,

cu un puternic impact pozitiv în rândul

elevilor, vizează formarea tinerilor în spiritul

unei atitudini pozitive față de mediu, în

vederea formării ulterioare a conștiinței și

comportamentului ecologic, favorabil unui stil

de viață sănătos, atât din punct de vedere

mental, emoțional, fizic, cât și socio-moral.

Prin aceste activități de educație ecologică, de

comportament responsabil și inițiativă civică,

se încurajează implicarea tinerei generații în

protejarea și îmbunătățirea mediului înconjurător prin activități de voluntariat.

Page 25: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

25

Proiectul de mobilități Leonardo da Vinci

„Șanse egale pentru toți - garanție a calității

actului educațional”

Din dorința de a evita excluziunea, eșecul și abandonul școlar, Liceul Tehnologic

Victor Jinga din Săcele a propus dascălilor săceleni un proiect de mobilități profesionale,

intitulat „Șanse egale pentru toți - garanție a calității actului educațional”, cu numărul LLP-

LdV/PLM/2012/RO/345. Un număr important de profesori și învățători au aplicat pentru

acest proiect, finanțat prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, programul sectorial

Leonardo da Vinci. Au fost admise 20 de cadre didactice din Săcele repartizate în 4 fluxuri

în organizațiile partenere din Spania, Portugalia și Franța.

Obiectivele proiectului au vizat:

* Îmbunătățirea abilităților şi

compețentelor profesionale ale

participanților în vederea asigurării

egalității de șanse tuturor elevilor

* Îmbunătățirea abilităților participanților

privind consilierea și orientarea

profesională a elevilor

* Dezvoltarea abilităților de relaționare

interpersonală profesor-elev; profesor-

părinte

* Dezvoltarea competențelor lingvistice

ale participanților

* Facilitarea contactului participanților un alt mediu socio-economic precum și valorile

culturale ale țării de stagiu

Trei cadre didacticece își desfășoară activitatea înȘcoala Gimnazială nr.4 ”Frații

Popeea” au participatla acest proiect. În primul flux, desfășurat în Spania, între 21octombrie

și 3noiembrie 2013 la instituția de primireI.E.S. Ribeia do Louro, a participat d-ra prof.

Limba engleză Baiu Nicoleta. În cel de al II-lea flux, desfășurat între 21octombrie și 3

noiembrie în Portugalia, organizația de primire EPRALIMA - Escola Profissional do Alto

Lima, dinArcos Valdevez, a participat d-na prof.înv. primar Antal Georgeta. Cel de al III-

lea flux, la care aparticipat d-ra prof.înv. primar Duru Iuliana Minodora, s-a derulat între 3

și 17 noiembrie 2013 și a avut ca organizație de

primire E.P.A.T.V – Escola Professional Amar Terra

Verde, Portugalia. În cadrul acestor mobilități s-au

realizat o serie de activități de învățare, prin

intermediul unor workshop-uri cu diferiți specialiști

locali pe tema asigurării egalității de șanse în educație

în vederea integrării sociale a persoanelor cu nevoi

speciale. De asemenea cadrele didactice au fost

invitate să asiste la activitățile desfășurate de elevii și

Page 26: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

26

profesorii organizațiilor de primire. În timpul

liber, participanții acestui proiect s-au

familiarizat cu cateva aspecte ale culturii și

civilizației franceze, spaniole și portugheze.

Proiectul Leonardo da Vinci „Șanse

egale pentru toți - garanție a calității

actului educațional” a scos în evidență faptul

că diversitatea în educație este un factor

motivant atat pentru elevi cat și pentru

profesori. Fiecare elev/ă, datorită

caracteristicilor sau circumstanţelor personale, poate avea, la un moment dat sau de-a lungul

întregii perioade de şcolarizare, nevoi specifice de asistenţă educativă, cărora trebuie să li se

răspundă în mod adecvat, adoptând măsurile legale corespunzătoare stabilite în acest sens:

consolidarea procesului educativ, sprijin educativ,

adaptare curiculară individualizată, integrare în

grupuri specifice, flexibilitate, program de

diversificare curriculară.

prof. înv. primar Duru Iuliana Minodora

Page 27: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

27

Dragi colegi mai mari,

La clasa pregătitoare, în fiecare zi e zarvă mare: desenăm, “citim”,

decupăm, lipim, modelăm şi cântăm. Din când în când prin mişcări vorbim şi

uneori chiar ne “englezim”.

Evităm să ne plictisim şi de multe ori construim: din carton, stofă sau

hârtie, uneori dintr-o simplă cutie.

Facem copaci, vaporaşe, haine

pentru păpuşi sau case; case cât un

sat întreg.

Construim case înalte, frumoase

şi spaţioase. Proiectăm multe

ferestre – dacă se poate, o duzină, să

intre-n case multă lumină.

Vă întrebaţi, şi… pe bună dreptate:

- De ce aşa curte mare, măi

frate?

Primiţi răspuns fără multă aşteptare:

- Ne dorim spaţiu pentru

relaxare prin joc şi mişcare!

Page 28: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

28

În jurul casei “plantăm” pomi mulţi cu

coroană mare. Şi asta nu din întâmplare, ci

pentru oxigenare. Ştim ce este, ne-a spus

doamna învăţătoare.

După cum vedeţi,

avem o sumedenie de

idei.

Când aveţi o “pană” de inspiraţie, apelaţi la

noi cu încredere. Vă vom “bombarda” cu tot felul

de planuri.

Vă aşteptăm cu răbdare,

CLASA PREGĂTITOARE

Coordonatori:

p.î.p. Olar Mioara

p.î.p. Dragomir Florica

Page 29: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

29

Elevii din clasa a IV-a C au prins drag de scris. Peniţa a lăsat urme frumoase atât

în cadrul orelor de compunere, cât şi în cadrul orelor de educaţie civică sau chiar în ale

orelor de opţional (,,Economia noastră”). Astfel ei au scris mici texte de bletristică,

poveşti cu tâlc sau poveşti terapeutice, dar au abordat şi stilul publicistic, realizând

câteva interviuri. Vă invităm la lectură!

Penarul lui Matei

ANA –MARIA MUSCĂ, IV C

În penarul lui Matei este zarva mare . Trei creioane colorate stau pitite.

- Ce ne facem fraţilor? Stăpânul ne-a ros căciuliţa !

- În curând o să ne arunce la gunoi pe toţi! spun cariocile.

Stiloul este şi mai supărat . De săptămâni bune stă fără cerneală.

Sub îndrumarea stiloului , toţi hotărăsc să - l îmblânzească pe copil. Coboară din penar şi se ascund în dulap. Copilul se trezeşte la şcoală cu penarul gol. Colegul său îi împrumută un creion. Era un creion aproape nou care avea la capăt o gumă aproape întreagă . Matei îşi dă seama că şi creioanele sale ae fi fost la fel dacă nu le rodea.

Acasă şi-a căutat creioanele şi le-a ascuţit şi le-a aşezat tacticos în penar. Acum şi penarul lui este îngrijit.

Peisaj de iarnă rece

E iarnă.Cerul plânge cu lacrimi reci de nea.Pe jos omătul rece acoperă pământul.

Copacii tremură dezbrăcaţi.Totul e schimbat și rece.Florile s-au ascuns sub pătura de

gheaţă .Mii de fulgi de zăpadă își iau zborul. Crengile copacilor, goale, îngheaţă acoperite de

straturi de cerneală albă.

Toamna și-a făcut bagajele și a plecat , iar iarna s-a instalat.În aer nostalgia plutește.Iar în

inimile oamenilor încă mai sunt frunzele vișinii ale toamnei.

ALDEA ŞTEFANIA ,clasa a IV-a C

A sosit iarna!

ELENA ŞUŞCĂ, IVC

A început să ningă.Fulgii se

aşază pe pământ în dans legănat de

piruete. Zăpada strălucitoare îmbracă

gros copacii cei goi, cu o mantie albă. Pe

pământ, zăpada pufoasă şi strălucitoare

ca luna, ţine cald grâului cuibărit sub ea.

Şi copiii au aşteptat iarna. Şi

acum că a venit, sunt foarte fericiţi. Ei

fac oameni de zăpadă şi se joacă cu

bulgări. Au pregătit şi săniile. Acum se

pot da cu ele pe derdeluşul îmbrăcat cu

nea.

Iarnă, te-am aşteptat de mult şi

acum ai sosit.

BINE AI VENIT!

Page 30: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

30

INTERVIU CU UN ANTREPRENOR

Reporter:

Bună seara, domnule Barbu Mircea! Antreprenor:

Bună seara! Reporter:

Vă rog să-mi acordaţi un mic interviu. Ce aspecte vă plac sau vă displac în legătură cu acest statut?

Antreprenor:

Să începem cu aspectele care-mi plac. Ceea ce fac, fac din pasiune, fac ceea ce-mi place. Îmi organizez singur activitatea în ce privește timpul; nu depind de alţii, într-o oarecare măsură.

Aspecte care nu-mi plac?!... Nu am motive să-mi displacă ceea ce

fac.

Reporter:

Cum aţi putea ști dacă dispuneţi de abilitatea de a fi antreprenor? Antreprenor:

În ceea ce mă privește, consider că am abilitatea de a fi antreprenor, din moment ce am reușit în afacerea pe care o conduc.

Reporter:

Ce face provocator rolul de antreprenor? Antreprenor:

Provocări sunt multe. La început a fost o pasiune...dezvoltată...a devenit afacere. Uneori succesul m-a determinat să continui, mi-a dat aripi; alteori insuccesul m-a ambiţionat să nu renunţ. Aspiraţia permanentă spre noi reușite, spre performanţe, spre dezvoltare în domeniul în care se desfășoară afacerea mea, este o altă provocare.

Reporter:

Vă mulţumesc și vă doresc realizări frumoase în afacerea dumneavoastră.

Antreprenor:

Cu multă plăcere! Reporter: MIHAI BARBU, clasa a IV-a C

Page 31: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

31

INTERVIU CU DL. DUMITRU SORIN –

ANTRPRENOR ( CONDUCATOR AL UNEI ANTREPRIZE CU

OBIECT DE ACTIVITATE COMERCIALA)

Dumitru Sanziana – Cum v-a venit ideea sa porniti această afacere?

Dumitru Sorin – Datorită experienței acumulată în timp, prin vânzarea și

cumpărarea de autovehicule și la cererea unor clienți, mi s-a părut necesar

să înființez o societate comercială cu profil de prestări servicii în vederea

înmatriculării și radierii autoturismelor.

Dumitru Sanziana – Ați avut greutăți de-a lungul acestei experiențe?

Dumitru Sorin – Datorită taxelor și impozitelor a scăzut vânzarea și

cumpărarea de autoturisme, astfel volumul de lucru a scăzut și am

întâmpinat greutăți în menținerea firmei pe linia de plutire

Dumitru Sanziana – Considerați că societatea dvs este afectată de criză?

Dumitru Sorin – Desigur, toată economia este afectată de criză, însă

afacerea pe care o conduc nu este așa de mare.

Dumitru Sanziana – Câți angajați aveți în momentul de față?

Dumitru Sorin – 2 angajați

Dumitru Sanziana – Vă este greu în aceste condiții să le asigurați

salariul?

Dumitru Sorin – Destul de greu, facem eforturi să păstrăm firma în

funcțiune.

Dumitru Sanziana – Care sunt problemele cu care vă confruntați în

această activitate.

Dumitru Sorin – Scumpirea taxelor și impozitelor, scăderea puterii de

cumpărare a oamenilor.

Dumitru Sanziana – Pentru birouri aveți spații proprii?

Dumitru Sorin – Nu, stau în chirie, afacerea nu este atât de profitabilă

încât să pot avea propriul meu spațiu.

Dumitru Sanziana – Cum vedeți afacerea dvs. în viitor?

Dumitru Sorin – Pentru că am niște idei de extindere a afacerii o văd

destul de bine, în sensul că voi schimba o parte a obiectului de activitate

tocmai pentru că piața o cere.

Dumitru Sanziana – Vă mulțumesc pentru interviu și vă doresc succes!

Reporter: DUMITRU SÂNZIANA, clasa a IV-a C

Page 32: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

32

ULTIMA FRUNZĂ

BEATRICE ANIŢEI, clasa a IV-a C

E dimineaţă. Cerul e mohorât. Frunza deschide ochii şi

priveşte în jur speriată : e singură în copac! Începe să plângă.

Copacul, ca o mamă a frunzei, încearcă să o consoleze şi-i cântă

un cântec. Frunza începe să se liniştească. Toamna şi-a trimis pletele

de vânt către copac. Frunza a căzut în covorul curcubeu al toamnei,

lângă fraţii şi surorile ei. Şi ea, ca un fulg auriu, împodobeşte covorul

de toamnă. Ajutată de vânt, ea şi surorile sale dansează un vals în aer.

Copacul, văzându-le, îşi dă seama că a plantat sămânţă bună în

copiii ei.

coordonator: prof. înv.primar, Elena Creţu

SFÂRŞIT DE TOAMNĂ

SORINA BULARCA, clasa a IV-a C

E toamnă. Frunzele s-au pensionat şi au părăsit copacii. Soarele a răcit şi e palid la

faţă. Păsărelele au câştigat la tombolă o excursie către alte tărâmuri noi şi calde.Norii sunt

stăpâni peste toată zarea,iar vântul i-a provocat la duel pe pomii singuratici. Ploaia ne face

vizite reci mai des.

Zâna toamnă a venit în inspecţie cu o nouă veste:

-Trebuie să plecăm!

Toamna strângea frunzele şi le conducea spre azil. Păsărelele au luat deja avionul.

Norii încearcă şi ... reuşesc să fie şi mai reci. Vântul suflă mai răzbunător. Soarele , bolnav, s-a

dus la spital.

Iarna se poate instala...

Page 33: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

33

DAIANA BOGDAN, clasa a IV-a C

Acasă la d-na Stima era o fetiţă pe nume Rafaela.

Ea avea o pisică, Pisa. Era cam neastâmpărată, cam răsfăţată,

mânca întodeauna numai mâncare de...

de pisici.

Dar de data aceasta a fost

altfel. Ea a lins smântâna din farfuria

de pe masa din bucătărie.

Când Rafaela a ajuns acasă de la şcoală, a văzut smântâna

înşirată peste tot .

Atunci pisica a învăţat ce este aia ”am grijă” şi

“voi fi cuminte “. Cum oare?!

coordonator: prof. înv.primar, Elena Creţu

ABC-UL ÎNTREPRINZĂTORULUI, interviu cu d-na Maria Gheorghe, proprietara unui magazin, “... un fel de minimarket”, cu sediul în Brașov Andrei L.: Cum ați ajuns să aveți propria afacere? Maria G.: Am lucrat timp de 14 ani la fabrica de pâine “Postăvarul”, din Brașov, până când am luat decizia să pornesc pe cont propriu. Am început o afacere cu haine second hand,aduse din Germania. Andrei L.: Cum a fost la început? Maria G.: Aveți idee ce înseamnă 14 tone de haine? Avem acasă coșul cu rufe murdare, în care intră maxim 5 kg. Începem să le sortăm pentru spălat după culoare, material, gradele apei. Ei bine, eu aveam 14000 kg, pentru care nu aveam repere de sortare …, dar am reușit să vindem toată marfa. Andrei L.: Mulți oameni ar renunța, înțelegând la ce volum de muncă ar trebui să facă față. Maria G.: Caracteristicile întreprinzătorului constau în a-și asuma riscurile. Experiența mea spune că niciodată nu a ieșit cum am plănuit. Tot timpul înveți să câștigi, să pierzi și să nu renunți niciodată. Andrei L.: Ce sfat dați tinerilor care se gândesc la o afacere personală? Maria G.: Niciodată nu pierzi, doar câștigi experiență, căci orice pierdere te stimulează să mergi înainte. De asemenea, foarte importantă este familia, care m-a susținut, m-a sfătuit și m-a inspirat.

Reporter: ADREI LINZING, clasa a IV-a C

Page 34: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

34

VINE IARNA

TOAMNA-I TRISTĂ!

A căzut iar bruma

Şi-au rămas copacii goi;

Toamna trena şi-o adună

Vrea să plece de la noi.

VINE IARNA!

Peste frunze au căzut

Fulgii de nea, albi şi mari,

Pleacă toamna, vine iarna,

Cu podoabe din zăpezi.

BUCURIA-I MARE!

Copilaşii au ieşit

Să se bucure de ea,

De zăpada lucitoare,

De bulgări pufoşi de nea.

IARĂŞI…

Pleacă toamna, vine iarna,

Nu-i nimic! Ne pare bine!

Peste frunze o să cadă

Fulguşorii de zăpadă.

Coordonator: înv. Dragomir

Constanţa

IARNA CU MINUNI

A venit iarna, tiptil,

Într-o zi, de dimineaţă,

Şi mă bucur, că-s copil,

De-o zi albă şi frumoasă.

Copăceii fără rod

Astăzi stau mai aplecaţi,

Fără rod şi amorţiţi,

Astăzi chiar mai supăraţi.

Zahăr alb afară-i totul,

Casele parcă-s pudrate,

Vântul furios de-ar bate,

El ne-ar încurca iar jocul.

Dar copiii ies afară,

Bucuroşi şi jucăuşi,

C-a venit iarna, drăguţa,

Cu fulgi mari şi bulgări dulci.

de Cojoc Andreea

clasa a III-a B

Coordonator: înv. Dragomir

Constanţa

Page 35: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

35

Sclipiri de iarnă

de Văduva Alexandru-Nicolae

clasa a IV-a B

Iarna a venit la noi

Cu ger mult şi cu fulgi moi,

Adunând colindători,

Care cântă până-n zori.

Iată, vine Moş Crăciun

Ce-aduce tot ce-i bun

În întreaga creştinătate,

La mulţi ani cu sănătate!

În vacanţă mai apoi,

Ne jucăm cu toţi vioi

Cu schiuri şi cu patine.

Doamne, cât este de bine!

Moşul

de Văduva Alexandru-Nicolae

clasa a IV-a B

Afară este ger cumplit,

Moşul vine obosit,

Cu sacul plin de bunătăţi,

Şi cu zâmbet sub mustăţi.

El pe toţi ne iubeşte,

Cu daruri ne răsplăteşte.

Noi pe el mult îl iubim

Şi-n fiecare an îl cinstim.

Page 36: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

36

Iarna

de Deliu Cristian –Adrian

clasa a IV-a B

Iarna cu –ncâlcite plete

A sosit să ne desfete.

Moşul a venit şi el

Cu sacul lui măricel.

Vântul –acum are putere,

Poartă nori plini de mistere

Ce ne-aduce fulgi

Care poartă blugi.

Copiii iarna sunt zglobii,

Construiesc oameni hazlii,

Se aruncă în troiene.

Fulgii zbor ca nişte pene.

Coordonator prof înv. primar Elena Râpea

Page 37: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

37

10 PAŞI

PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA RELAŢIEI PĂRINTE- COPIL

Minim 5 minute pe zi vorbiţi-i despre şcoală, despre cum se simte, despre

nevoile lui, despre ce-i place sau ce nu-i place.

Încercaţi să-i explicaţi că trebuie să aibă aşteptări ridicate în legatură cu

şcoala, că aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru el.

Arătaţi-i copilului că ceea ce face la şcoală vă interesează. Momentul

începerii acestui dialog şi tonul vocii sunt foarte importante.

Asiguraţi-i copilului condiţii minime pentru învăţat. Amenajaţi-i un spaţiu

personal şi implicaţi-l în aranjarea lui.

Nu rezolvaţi dumneavoastră temele copilului, trebuie doar să fiţi acolo

pentru a-i răspunde la întrebări, pentru a-i oferi exemple.

Nu vă exprimaţi nemulţumirile pe care le aveţi la adresa învaţătorului sau

profesorilor în prezenţa copilului. Este mai eficient să abordaţi cu tact

profesorul respectiv.

Încurajaţi-vă copilul să participe la activitaţi şcolare sau extraşcolare

inedite: concursuri, spectacole, cercuri, şi să colaboreze cu ceilalţi copii,

adulţi, la şcoală, acasă sau în comunitate.

Stabiliţi reguli de comportament în casă, explicaţi-le, negociaţi-le cu el şi

asiguraţi-vă că le-a înţeles. Limitaţi-i accesul la televizor sau la computer şi

discutaţi cu el despre ceea ce a văzut şi a înţeles.

Încurajaţi orice efort pe care-l face, lăudaţi-l. Nu-l faceţi să se simtă

vinovat. Ajutaţi-l să găsească singur soluţii la problemele pe care le are.

Arătaţi-vă interesul pentru tot ce se întâmplă cu el, aveţi încredere în el.

Ţineţi legătura cu învăţătorul/profesorii copilului. Dacă aveţi ceva de

întrebat, solicitaţi o întâlnire cu aceştia la care să vorbiţi deschis. Atitudinea

dumneavoastră faţă de şcoală va fi imitată de copil.

Pagină realizată de p.î.p. Băncilă Alexandra

Page 38: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

38

Clasa a II-a B

În dimineaţa zilei de 31 octombrie 2013 în clasa

noastră au venit fantome, vrăjitoare, doctori ciudaţi,

pisicuţe, drăcuşori, magicieni şi arlechini...Ştiţi cine

erau? De unde veneau? Credeţi că ne-am speriat?

O zi de toamnă ca-n poveşti! Cele mai ciudate

personaje s-au pozat pentru revistă.

Page 39: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

39

Erau zâmbitori toţi cei prezenţi şi petrecerea a fost

minunată! Noi eram cei ascunşi sub măşti şi

sărbătoarea de Halloween ne-a oferit prilejul unui

carnaval! Nu-i aşa că suntem frumoşi?!?! Poate v-am

speriat...

Doamna învăţătoare Iosim Daniela şi copiii din clasa a II-a B

Page 40: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

40

NOUĂ, COPIILOR ȘCOLII GIMNAZIALE NR.4 SĂCELE,

NE PLACE LA…„ZIUREL” Se spune că atunci când vrei să ți se îndeplinescă un vis este mai bine să spui „îmi

doresc”, decât „sper”, pentru simplul motiv că ne dorim să se întâmple lucruri frumoase

în viața noastră, pe când a spera e ca și când te-ai aștepta să se întâmple ceva, dar e

posibil să vezi că acea speranță se poate nărui!

Astfel s-a născut proiectul de parteneriat

educațional ”Împreună pentru educație”, din

dorința colectivului de cadre didactice de la Școala

Gimnazială Nr.4 „Frații Popeea” Săcele, dorință de a

integra cu succes școlarii în cadrul comunității din

care aceștia fac parte.

Pe toată durata desfășurării acestui proiect,

respectiv anul școlar 2013-2014, Fundația FAST și

Primăria Municipiului Săcele, cu sprijinul cadrelor didactice din cele doua școlile

partenere vor selecta copii aflați în situație de risc, elevi cu care cadrele de la Centru de

Zi (care, deşi nu mai poartă numele de „Ziurel” , copiii tot aşa îi spun!) vor desfășura

activități suplimentare de recuperare educațională, socializare și receere, de dezvoltare

a abilităților practice, conform cu nevoile individuale identificate la elevii noștri.

Dorința noastră de integrare cu succes a acestor copii reprezintă în același timp

și o provocare în direcția descoperirii de noi metode și tehnici de lucru cu elevii, de

dezvoltare a spiritului de colaborare între copii, de stimulare a interesului și a dorinței

de a se cunoaște și de a forma noi cercuri de prieteni.

Copiii se simt atrași în cadrul acestui proiect atât de modalitățile inedite de

desfășurare a activităților propuse de către Centrul de zi (jocuri,concursuri,

serbări,vizite,concerte, chiar și teatre), dar și de locația acestui centru catre oferă

elevilor suportul adecvat pentru desfășurarea celor mai variate și deosebite activități.

Cadrul afectiv creat de cadrele centrului , ambientul atrăgător, dar și dotările

materiale, ne determină și pe noi dascălii să fim mândri că în comunitatea locală există o

asemenea susținere pentru copiii (nu puțini la număr), aflați în situație de risc.

Albumele cu lucrările elevilor, articolele din presa locală referitoare la acest

proiect, dar și susținerea din partea părinților

elevilor noștri, ne îndeamnă să promovăm cu

mândrie inițiativele de acest gen pentru avantajele

evidente pe care le aduc în viața elevilor noștri.

Invităm pe această cale toate școlile

săcelene să se implice activ în colaborarea cu

Centrul de Zi coordonat de FAST, iar pe

dumneavoastră, dragi cititori, să urmăriți pe

fețișoarele copiilor din imaginile alăturate, bucuria

de a se afla în acest centru de zi…ca acasă.

Prof. înv. primar, Georgeta Antal

Page 41: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

41

Vineri, 29 noiembrie, elevii din

clasa a IV-a C au avut parte de

o seara specială,,, SEARA DE

LECTURĂ " - au numit-o ei.

Însoţitide doamna lor

învăţătoare, Elena Creţu şi de o

mămică dornică să ajute, ei s-au

deplasat la noul Centru

Educaţional FAST , unde şi-au

petrecut timpul ,,dormind cu

cartea sub pernă"! Toate

activităţile au avut legătură cu

lectura.

Au avut şi un invitat special,

autoarea Ela Grădinaru, care,

aşezată în ,,fotoliul cititorului" le-a

citit copiilor o poveste legată de

Moş Nicolae. În ,,fotoliul

cititorului" au luat loc pe rând toţi

copiii care au dorit să împartă

bucuria lecturii unui pasaj cu colegii

lor, dar şi mămica voluntară şi

doamna

învătătoare.

Cu toţii au

vizionat şi un

film : ,, Tom

Sawyer” -

ecranizarea unui

text citit,

desigur.

Page 42: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

42

Seara a mai avut un moment special pentru copii –

cina, care a însemnat pizza! Dar în timpul filmului

şi dimineată, la micul dejun, au ronţăit doar fructe

sănătoase. În pătuţuri s-au urcat înarmaţi cu cărţi şi

lanterne şi au citit până i-a furat somnul!

Lectură, pizza, film, bucuria

de a fi împreună - iată reţeta

unei activităţi extracurriculare

de succes!

Noi, cei din clasa a IV-a C,

mulţumim conducerii fundaţiei

FAST, Daniel şi Ema Hristea,

dar şi coordonatorului

centrului Costina Mihăescu

pentru că ne-au înlesnit

împlinirea unui vis! Le-am

oferit şi o diplomă, pe care am

intitulat-o ,,Palatul de cleştar” .

Iniţiator şi coordonator activitate: prof. înv. primar, ELENA CREŢU

Page 43: REVISTA CLASELOR PRIMARE DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

43

Ajută iepuraşul să ajungă la adăpost

Trasează fiecare drum al

copilului spre un

obiectiv, cu altă culoare