Catalog general - Stiinte clasele primare

8
ŞTIINŢE PENTRU CLASELE PRIMARE • Truse de laborator

description

catalog general - stiinte clasele primare

Transcript of Catalog general - Stiinte clasele primare

Page 1: Catalog general - Stiinte clasele primare

ŞTIINŢE PENTRU CLASELE PRIMARE

• Truse de laborator

Page 2: Catalog general - Stiinte clasele primare

Ştiinţe clasele primare32

CMTE 22005

CMTE 22006

Truse

Trusa “Materiile în viaţa de zi cu zi”

Trusa “Electricitate şi magnetism”

Set echipamente pentru demonstraţii, conceput pentru studierea în detaliu a caracteristicilor complexe ale tuturor tipurilor de materiale. Trusa are ca scop definitoriu recunoaşterea densităţii,

volumului, texturii, dimensiunii, suprafeţei, durităţii şi deformării diferitelor tipuri de materii solide, lichide şi gazoase. Astfel, prin intermediul acesteia, copiii învaţă să cunoască lumea înconjurătoare în toate aspectele ei. Dimensiuni: 550x420x150mm

Trusă pentru studierea efectelor magnetice şi electrice ale corpurilor. Profesorul de clasă îşi poate structura ora astfel încât să facă cunoscute elevilor multitudinea de caracteristici tehnice specifice diferitor tipuri de materiale din natură (solide, lichide şi gazoase). Aceasta permite realizarea în practică a conceptului de ”Câmp magnetic”, ”Magnetizare”, ”Efectele forţei între magneţi”, precum şi ”Sarcină electrică”, ”Conectare în serie şi paralel”, ”Circuit”, ”Efectele magnetice ale curentului electric”, etc.Dimensiuni: 550x420x150mm

Page 3: Catalog general - Stiinte clasele primare

Ştiinţe clasele primare33

Trusă pentru un grup de 15 copii, destinată studierii tehnicilor de mânuire ale unei balanţe mecanice. Se învaţă deprinderile de lucru cu unităţile de măsură, principiile de balansare verticală, diferenţierea obiectelor în funcţie de caracteristicile lor tehnice. Aceasta oferă copilului posibilitatea de a construi, cu ajutorul colegilor, mai multe modele de balanţe, analizând astfel importanţa folosirii măsurilor unice pentru compararea diferitor materiale. Trusa conţine şi un manual de instrucţiuni, ce explică efectuarea mai multor tipuri de experimente aferente matematicii.

Trusă recomandată copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 şi 11 ani, destinată studiului aprofundat al vremii şi ale fenomenelor meteorologice. Folosită pentru experimente asupra evenimentelor arbitrare legate de subiectul „vreme”, care apar în mediul înconjurător, oferă posibilitatea descrierii condiţiilor acesteia în limbajul cotidian, şi învaţă despre cele patru elemente specifice fenomenului: temperatură, nori, precipitaţii, viteza vântului. Prin intermediul componentelor trusei, copiii descoperă cum să citească instrumentele de măsurare şi cum să introducă valorile în tabele pentru a realiza curbele temperaturii. Dimensiuni: 550x420x150mm.

MMTM31780

CMTE8959

Truse

Trusa “Balanţă şi echilibru”

Trusa “Vânt şi vreme”

Page 4: Catalog general - Stiinte clasele primare

Ştiinţe clasele primare34

CMTE 22012

Truse

Trusa “Căi spre lumea celor minuscule”

Trusa “Corpul meu, sănătatea mea”

Trusă pentru cunoaşterea detaliată a componentelor mediului înconjurător prin prisma lupei şi a microscopului. Ulterior, se pot efectua examinări ale seminţelor de plante, muşchiului, solzilor de peşte, penelor de păsări sub lupă, iar microscopul serveşte la cercetări meticuloase asupra materialelor minuscule ca: fir de păr, vacuole, polen, polipi de apă dulce, infuzie de fân, cât şi a altor obiecte în funcţie de necesităţile profesorului şi capacităţii acestuia de a organiza o ora cât mai interactivă. Dimensiuni: 550x420x150mm

Trusă destinată cunoaşterii de sine, cu ajutorul căreia elevii experimentează asupra propriilor simţuri şi senzaţii; analizează compoziţia oaselor, rezistenţa, reacţiile organismului la factorii de mediu, volumul respiraţiei, precum şi elementele constitutive ale alimentelor (nivelul glucidelor, lipidelor, proteinelor, etc.) pe care le consumăm. Dimensiuni: 550x420x150mm

CMTE 22014

Page 5: Catalog general - Stiinte clasele primare

Ştiinţe clasele primare35

CMTE22021

CMTE 22018

Truse

Trusa “Forţe şi mişcare în natură şi tehnică“

Trusa “Simţim, vedem, auzim”Trusa permite realizarea unei game variate de experimente asupra simţului (sensibilitatea pielii, simţul tactil, palparea, resimţirea căldurii); văzului (efectul optic generat de lumină, difracţie, reflecţie, refracţie, emitere, principiul microscopului, telescopului); auzului (tonuri, unde acustice transmise, emise, împrăştiate). Acestea se pot lucra în grup, dezvoltând în acelaşi timp spiritul colectiv al copilului şi abilităţile acestuia de a activa în echipă. Dimensiuni: 550x420x150mm

Set materiale pentru demonstrarea proprietăţilor forţei: de accelerare, de frânare, alungire, atârnare, modificare a direcţiei, frecare, deviere şi economisire; precum şi aplicarea în practică a principiilor mişcării constante sau accelerate versus inerţie. La baza trusei stau 16 experimente definitorii, explicate în manualul său de utilizare. Dimensiuni: 550x420x150mm

Page 6: Catalog general - Stiinte clasele primare

Ştiinţe clasele primare36

CMTE22024

CMTE31730Trusa “Sunete şi tonalităţi”

Echipamente destinate studiului elaborat al structurii şi aspectului de viaţă ale plantelor şi animalelor. Aceasta permite analiza pe părţi ale componentelor materialului studiat, prin disecţie sau expunere la anumite condiţii definitorii ale habitatului. Manualul explicativ oferă profesorului alternative educaţionale spre elaborarea unei lecţii cât mai interactive. Dimensiuni: 550x420x150mm

Trusă pentru introducerea în legile fundamentale ale acusticii. Cu ajutorul materialelor componente se pot explora oscilaţiile de sunet, frecvenţa acestuia, amplificarea, absorbţia şi transferul lui, precum şi corelarea valorilor înregistrate pe nivel jos sau înalt de undă. Echipamentul este însoţit de un CD cu 90 sunete diferite, definitorii nu numai biologiei, ci şi muzicii, fizicii şi perceperii limbilor străine. Dimensiuni: 550x420x150mm.

Trusa “plante, animale şi habitatul”

Truse

Page 7: Catalog general - Stiinte clasele primare

Ştiinţe clasele primare37

CMTE31802Prin intermediul acestei truse, elevii acumulează cunoştinţe referitoare la producerea apei potabile, menţinerea ei în stare pură şi distribuirea acesteia. Se urmăreşte analizarea tuturor tipurilor de sol spre descoperirea celor permiabile şi impermeabile, precum şi celor semipermeabile, care reţin o parte din impurităţi, mai puţin uleiul şi sărurile; observarea efectelor apei poluate asupra creşterii plantelor; cunoaşterea etapelor purificării mecanice a apei poluate; recunoaşterea principiilor de corespondenţă şi aplicarea lor în practică. Dimensiuni: 550x420x150mm.

Truse

Trusa “Aerul”

Trusa “Filtrarea şi purificarea apei”

Trusă pentru un grup de 15 elevi; oferă avantajele aplicării în practică şi cunoaşterii aprofundate ale proprietăţilor aerului pe baza unor experimente accesibile. Instrumentele permit studierea suprafeţei şi a volumului ocupat de aer, vizavi de forţa exercitată de acesta asupra corpurilor sau fenomenelor înconjurătoare. Dimensiuni: 550x420x150mm.

CMTE31710

CMTE31802

Page 8: Catalog general - Stiinte clasele primare

Ştiinţe clasele primare38

FT31900

FT16300

Truse

Trusa “Fenomenele Naturii”

La plutire si scufundare nu am descriere, o voi rug ape Iris sa-mi dea ceva descriere scurta la eleTrusă pentru un grup de 16-28 de elevi, ce oferă avantajul punerii în practică a unor materiale ce plutesc precum barca, din diverse materiale, lemn, metal, plastic ori alte materiale ce se scufundă datorită greutăţii şi a densităţii lor. Se pot observa diverse fenomene: capacitatea de încărcare a navelor, mărirea apei (creşterea volumului) la scufundare şi tensiunea superficială a apei.Cu ajutorul trusei se pot realize 14 experimente.Ghid de utilizare inclus.Dimensiuni: 540x450x150mm.

Trusa este folosită pentru a realiza experimente despre fenomenele naturii.Ghidul de utilizare prezintă 100 de experimente ce pot fi realizate cu ajutorul elementelor incluse în trusă.Experimente: energie, putere, electricitate, magneţi, aerul şi undele sonore, căldura luminii, puterea şi forţele mişcării, cântărirea cu ajutorul unei balanţe, volumul în apă, circuit electric, presiunea gazelor, principiul busolei, magnetul şi forţa de atracţie şi de respingere.Dimensiuni: 540x450x150 mm.

Trusa “Plutirea si scufundarea”