Ingrijiri Primare de Sanatate (1)

35
PROF. UNIV. DR. STELA CARMEN HANGANU

description

Ingrijiri Primare de Sanatate (1)

Transcript of Ingrijiri Primare de Sanatate (1)

PROF. UNIV. DR. STELA CARMEN HANGANU

Conferinta internationala asupra ingrijirilor primare de sanatate, Alma-Ata, 1978

Exprima necesitatea unei actiuni urgente din partea:

tuturor guvernelor, a tuturor lucratorilor din domeniul sanitar

si al dezvoltarii a comunitatii mondiale

pentru promovarea sanatatii tuturor popoarelor lumii.

DECLARATIA DE LA ALMA-ATA

Sanatatea, care este o stare de completa bunastare fizica, mentala si sociala si nu numai absenta bolii sau infirmitatii, este un drept fundamental al omului si ca atingerea celui mai inalt nivel posibil al sanatatii este unul dintre cele mai importante obiective sociale pe plan mondial, a carui realizare necesita actiunea mai multor sectoare economice si sociale in afara sectorului sanitar.

DECLARATIA DE LA ALMA-ATA Inegalitatile flagrante existente in starea de sanatate a

populatiei din tarile dezvoltate si in curs de dezvoltare precum si din cadrul aceleiasi tari sunt inacceptabile din punct de vedere politic, social si economic, si deci reprezinta o grija comuna pentru toate tarile.

Dezvoltarea economica si sociala bazata pe noua ordine economica internationala, are o importanta esentiala in atingerea pe deplin a sanatatii pentru totit si in reducerea prapastiei fata de starea de sanatate din tarile dezvoltate. Promovarea si protejarea sanatatii populatiei este esentiala pentru dezvoltare economica si sociala sustinuta si contribuie la o mai buna calitate a vietii si a pacii mondiale.

DECLARATIA DE LA ALMA-ATA Oamenii au dreptul si datoria sa participe atit

individual cit si colectiv la planificarea si implementarea ingrijirilor de sanatate.

Guvernul poarta responsabilitatea sanatatii poporului, care poate fi implinita numai prin pastrarea unei stari de sanatate adecvata si prin masuri sociale. Un obiectiv social principal al guvernelor, organizatiilor internationale si al intregii comunitati mondiale in viitoarele decenii ar fi atingerea de catre toti oamenii lumii a unui nivel al sanatatii care sa le permita sa duca o viata productiva din punct de vedere social si economic. Ingrijirile primare de sanatate reprezinta cheia atingerii acestui obiectiv, ca parte a dezvoltarii, in spiritul dreptatii sociale.

DECLARATIA DE LA ALMA-ATA

Ingrijirile primare de sanatate sunt ingrijiri sanitare esentiale bazate pe metode si tehnologii practice, pertinente din punct de vedere stiintific si acceptabile din punct de vedere social, facute sa fie accesibile in mod universal indivizilor si familiilor din comunitate, prin totala lor participare si, la un cost pe care comunitatea si tara poate sa isi permita sa il mentina in fiecare stadiu al dezvoltarii lor in spiritul increderii in sine si al autodeterminarii.

Ingrijirile primare de sanatate formeaza o parte integranta a sistemului de sanatate al tarii, pentru care reprezinta atit functia centrala cit si problema principala, dar si a dezvoltarii globale sociale si economice a comunitatii.

DECLARATIA DE LA ALMA-ATA

Ingrijirile primare de sanatate reprezinta primul nivel al contactului dintre indivizi, familie si comunitate cu sistemul de sanatate national, incercind sa apropie pe cit mai mult posibil, activitatea din domeniul sanatatii de mediul de viata si de munca al oamenilor, constituind primul element al unui proces continuu de ingrijire a sanatatii.

Ingrijirile primare de sanatate :

reflecta si rezulta din conditiile economice si din caracteristicile socio-culturale si politice ale tarii si comunitatilor sale si se bazeaza pe aplicarea rezultatelor relevante ale serviciilor de cercetare sociala, biomedicala si sanitara si pe experienta din domeniul sanatatii publice;

cuprind principalele probleme legate de sanatate in cadrul comunitatii, furnizind servicii de promovare, preventive, curative si de recuperare corespunzatoare

Ingrijirile primare de sanatate : includ cel putin:

educatia privind problemele de sanatate predominante si metodele de prevenire si control a lor;

promovarea unei alimentatii corecte;

asigurarea cu apa potabila printr-o cantitate adecvata si o sanitatie de baza; ingrijirile acordate mamei si copilului, inclusiv planning familial;

imunizarea impotriva bolilor infectioase majore;

prevenirea si controlul bolilor endemice cu caracter zonal;

tratamentul adecvat pentru bolile curente si vatamari;

asigurarea cu medicamente esentiale.

Ingrijirile primare de sanatate – principii de bază

Distributia echitabila: tarile ar trebui sa gaseasca cai de a permite tuturor accesul la servicii.

  Implicarea comunitatii: implicarea indivizilor in promovarea propriei lor ingrijiri este esentiala pentru viitoarea bunastare a comunitatii.

Concentrarea asupra activitatii de prevenire: dobindirea unor cunostinte prin educatie pentru sanatate si / sau mobilizarea comunitatii pentru imunizare si rolul comunitatii in luarea deciziilor legate de alocarea resurselor spre prioritatile sanitare. Deoarece prevenirea este vitala pentru rezolvarea problemelor comunitatii pe termen lung dar nu este intotdeauna raspunsul la probleme individuale, serviciile preventive trebuie sa existe impreuna cu cele curative.

Tehnologie corespunzatoare: ea trebuie sa fie acceptata, eficienta din punct de vedere al costului, ieftina si disponibila pe plan local.

Abordarea multisectoriala: starea de sanatate este influentata atit pozitiv cit si negativ de o serie de factori cum sunt: conditiile de locuit, tranportul, productia de alimente, irigatiile si rezerva de apa.

ÎNGRIJIRI PRIMARE DE SĂNĂTATE (Primary Health Care - PHC)

PHC se bazează pe metode practice, ştiinţifice şi tehnologice universal accesibile indivizilor şi familiilor dintr-o comunitate la un preţ de cost pe care comunitatea şi ţara respectivă poate să-l menţină permanent (OMS/UNICEF, 1978).

PHC (IPS)

PHC=Primary Health Care

IPS=Ingrijiri primare de sănătate

POHC (IPSO)

POHC=Primary Oral Health Care

IPS=Ingrijiri primare de sănătate orală

INDIVID

COMUNITATE

ÎNGRIJIRI PRIMARE DE SĂNĂTATE (PHC)

PHC ca nivel de îngrijire;

PHC ca un set de activităţi;

PHC din punct de vedere filozofic.

PHC CA NIVEL DE ÎNGRIJIRE

PHC reprezintă primul nivel de contact al individului, familiei şi comunităţii cu sistemul naţional de sănătate la cel mai apropiat punct (OMS/UNICEF, 1987).

PHC CA UN SET DE ACTIVITĂŢI educaţia privind prevalenţa problemelor de sănătate şi

metodele de prevenţie şi control;

promovarea furnizării alimentelor şi asigurarea unei nutriţii corecte;

furnizarea şi asigurarea condiţiilor sanitare şi sigure a apei;

planificare familială şi îngrijiri de sănătate ale mamei şi copilului;

imunizarea împotriva infecţiilor majore;

prevenţia şi controlul bolilor endemice locale;

asigurarea unui tratament adecvat al bolilor;

aprovizionarea cu medicamentele esenţiale.

PHC DIN PUNCT DE VEDERE FILOZOFIC

Determinanţii sociali, economici şi de mediu influenţează starea de sănătate mai mult decât îngrijirile medicale însăşi.

Alma Ata

SANATATEA ORALĂ PRIN PRISMA PRINCIPIILOR ÎNGRIJIRILOR PRIMARE DE SANATATE

Imperativul schimbării (Mahler, 1981)• prea puţine resurse sunt alocate sănătăţii;

• alocarea nejudicioasă a resurselor existente;

• exodul medicilor din ţările sărace către cele bogate;

• precaritatea autocontrolului asupra sănătăţii individului;

• neîncrederea asupra măsurilor luate de factorii de decizie.

Toate acestea se aplică foarte bine şi domeniului stomatologiei, atât în ţările dezvoltate cât şi în ţările în curs de dezvoltare, datorită lipsei accesibilităţii permanente a întregii populaţii la serviciile medicale. Se au în vedere în special comunităţile foarte îndepărtate pentru care sănătatea orală rămâne un vis, şi va rămîne atâta timp cât sănătatea orală este înţeleasă în termeni pur tehnici ca de exemplu: obturaţii, extracţii, medici stomatologi, clinici, echipamente.

EXPLICAŢII:

• resursele alocate pentru anumite programe sunt foarte mici, cu tendinţă marcantă de reducere datorită procesului de ajustare economică, atât în ţările dezvoltate cât şi în cele în curs de dezvoltare;

• prevenţia a fost neglijată în favoarea tratamentelor stomatologice, motiv pentru care este necesar să se schimbe conceptele, acordînd prevenţiei atenţia cuvenită;

• determinanţii sănătăţii orale au fost definiţi în termeni foarte rigizi.

Pentru definirea statusului sănătăţii orale a unui individ trebuie luate în consideraţie următorii factori: • sistemul de sănătate 25%; • factorii biologici 10%;

• factorii fizici 15%;

• factorii sociali 50%

În acest context trebuie să se facă o analiză comparativă asupra costurilor dintre curativ, preventiv şi activităţile de promovare a sănătăţii.

PRINCIPIILE PHCDistribuţie echitabilă (condiţii egale, accesibilitate egală la serviciile de sănătate pentru toţi membrii comunităţii;

Implicarea comunităţii (implicarea nonprofesioniştilor din cadrul comunităţii;

Prioritate prevenţiei, promovarea sănătăţii, curativ

Tehnologie adecvată (utilizarea resurselor proprii ale comunităţii respective;

Folosirea multidisciplinarităţii (acumulări multisectoriale

Walt şi Vaughan, 1981

Distribuţie echitabilă

Echitatea = crearea condiţiilor egale de sănătate pentru toţi indivizii.

Populaţia dezavantajată are o stare de sănătate orală precară pentru că are accsibilitate redusă la serviciile de sănătate şi de asemenea primesc şi cele mai puţine resurse.

Populaţia săracă, cu educaţie limitată, minorităţile şi populaţia în vârstă care locuiesc în condiţii minime de existenţă, continuă să fie neglijate din punct de vedere stomatologic.

Cum se poate rezolva inechitatea?

Prin pregătirea personalului din domeniul stomatologiei care să asigure serviciile de bază pentru prevenţie, promovarea sănătăţii şi asigurarea tratementelor curative, care să funcţioneze pe lîngă cele mai apropiate clinici de stomatologie. În acest fel cei care lucrează în domeniul îngrijirilor primare de sănătate orală pot crea echitate în rândul populaţiei, deoarece oferă posibilitatea accesului egal la aceste programe în funcţie de nevoi.

Implicarea comunităţii

Reprezintă un element fundamental în cadrul îngrijirilor primare de sănătate, care se referă la implicarea neprofesioniştilor din cadrul comunităţii. Aceasta depinde însă în mare măsură de nivelul de cultură şi, bineînţes, de experienţa membrilor comunităţii respective, de aspiraţiile comunităţii.

(Fletcher, 1995)

Accentul pe prevenţie şi pe promovarea sănătăţii

Numeroase studii au arătat că este mult mai ieftin să apelezi la prevenţie şi promovarea sănătăţii decât la tratamente curative.

Tehnologii adecvate• Echipametele şi materialele sunt foarte scumpe şi nu sunt la

îndemîna tuturor, motiv pentru care nu poate fi echitate nici în ceea ce priveşte accesul populaţiei la serviciile stomatologice.

• Pentru a compensa aceste neajunsuri, cercetarea acestui proces a condus la soluţia tratamentului restaurativ atraumatic - ART, (Frencken, 1995), care încearcă să rezolve procesele carioase în fazele incipiente la un preţ de cost mic, în zonele fără electricitate, sau unde nu sunt resurse financiare necesare achiziţionării echipamentelor stomatologice.

• Tratamentul afecţiunilor dentare la preţuri de cost mici reprezintă esenţa acestei abordări pe care comunitatea respectivă poate să le suporte.

• Utilizarea resurselor proprii ale comunităţii respective, sau ceea ce comunitatea respectivă îşi poate permite.

Acumulările multisectorialeUna din cauzele insucceselor multor programe de sănătate

orală este faptul că se operează în condiţii de izolare, separate de structurile organizatorice de sănătate (OMS, 1998). Sheiham (1988) sugerează că sănătatea orală poate fi integrată mai bine în programele de sănătate generală prin:

• abordarea cauzelor comune ale bolilor;• includerea sănătăţii orale în educaţia pentru sănătatea

generală;• adoptarea strategiilor pentru populaţie.• abordarea şi controlul unor factori de risc comuni care

pot avea impact asupra mai multor boli în acelaşi timp (preţ de cost mic) pot promova factori sanogeni (consum de hidrocarbonate, fumat, etc).

IMPLICAŢIILE PHC

Respectarea parteneriatului;

Evaluarea şi cercetarea;

Reformă în pedagogia existentă.

RESPECTAREA PARTENERIATULUI

Presupune existenţa legăturilor şi interrelaţiilor dintre medicii stomatologi cu sectoarele care influenţează determinanţii sănătăţii orale: educaţia, nutriţia, siguranţa alimentaţiei, mediul, bunăstarea socială şi dezvoltarea comunităţii;

Personalul din stomatologie trebuie să fie în permanentă legătură cu populaţia comunităţii, pentru a contribui la dezvoltarea acesteia;

Programele de sănătate orală trebuie să îmbunătăţească îngrijirile primare de sănătate orală (POHC), să aprofundeze nevoile populaţiei şi să promoveze echitatea.

EVALUAREA ŞI CERCETAREA

Evaluarea şi cercetarea situaţiei reale din rândul unei comunităţi ajută la stabilirea unor acţiuni concrete ce se pot intreprinde în viitor pentru progresul comunităţii respective.

REFORMĂ ÎN PEDAGOGIA EXISTENTĂ

Necesitatea schimbării mentalităţii, comportamentului şi atitudinilor atât a membrilor comunităţii, dar uneori şi a profesioniştilor din domeniu

ÎNCEPE CU PROPRIA PERSOANĂ!!!!!!!!!!!

Principiile OMS pentru secolul XXI privind sănătatea orală1. Sănătatea orală este o parte esenţială a sănătăţii generale şi a calităţii vieţii individului.

2. Statusul oral trebuie îmbunătăţit şi menţinut în maniera economică cea mai eficientă, în concordanţă însă cu calitatea şi accesul individului la serviciile stomatologice.

3. Ca regulă generală, prevenţia este de preferat tratamentului.

4. Indivizii trebuie să realizeze cât mai mult din ceea ce ţine de ei pentru a-şi menţine sănătatea orală.

Principiile OMS pentru secolul XXI privind sănătatea orală

5. Caria dentară şi boala parodontală pot fi prevenite şi controlate.

6. Metodele comunitare de prevenţie trebuie să se bazeze pe comportamentul sanogen individual, fiind în marea majoritate a situaţiilor cele mai eficiente metode de prevenţie.

7. Preocupările pentru sănătatea orală trebuie să aibă loc în contextul preocupărilor pentru starea generală a individului.

8. Persoanele care furnizează serviciile de sănătate orală trebuie pregătite şi motivate în a lua în considerare sănătatea generală a individului.

Principiile OMS pentru secolul XXI privind sănătatea orală

9. Tipul, numărul şi distribuţia personalului implicat în furnizarea serviciilor de sănătate orală trebuie menţinute la nivele aflate în concordanţă cu necesităţile, accesul, costul şi calitatea acestora.

10.Programele educaţionale trebuie adaptate populaţiei căreia se adresează.

11.Cercetarea, evaluarea şi perfecţionarea sunt esenţiale pentru avansarea continuă în domeniul sănătăţii orale.

12.Procesul de învăţare trebuie să fie un proces continuu, pe toată durata de activitate a personalului implicat în serviciile de sănătate.