Printesa Ozma din Oz - L.F. Baum Ozma din Oz - L.F. Baum.pdfPrintesa Ozma din Oz - L.F. Baum Created...

of 6 /6
NIO o HINYflXITVUC NW\L{:I SICMT

Embed Size (px)

Transcript of Printesa Ozma din Oz - L.F. Baum Ozma din Oz - L.F. Baum.pdfPrintesa Ozma din Oz - L.F. Baum Created...

 • NIOo

  HINYflXITVUC NW\L{:I

  SICMT

 • slctru "rnrTpg

 • IEI """"""' epex eluoN ala8au 'ilIxg?I """""" "" pFI8 u ap rrefralur af,azardsun ele3 'IIxIgI """""" ""'aruoN ele8au'Ix6II ..........'...'..'...'.'.....:. Fsor€q nl InsBrril .x

  60I """""" """""'^f, rnl s EI"8ar erTrtuec'xI00I """""":""""""""" ]elotuoJul Ial InrSrJ'IIIAlg """"""':otn[€ ul aun zO urp eruzg 'IIA

  gg """""""""'ereprM8usT rnl elsiedeS 'IA

  gg """uurl nr eleap8 aprqlsap .{qloroq '1

  t7 """"""" "'luzlu€f,elu Inruo - {ol{lJ 'AI

  V9""""""" " drsru ad a:a1r1 '11192""""""" Euaql"c uJf, eurec 'uEi """"""" md nr epel urp et?C'I

  suudnJ

  I

  i

  l,i

 • 222""""""' Sopdg'11p9I2""""""' """"""""dqtoroq m1e zrr8eu Brntue3 'I1-r804""""""' plereurs ap pSe:6 '1-'I04""""""' ""'Ag ulp ala8ag '1p

  96I ""'eeqlrurJ ap rnlnrro 3]r3os 'lll,r\

  98I """""" 'etdn1 g3r1SgrrJor3 ap ea;eolauadS 'IL,,-\

  81,I """"""""""" nIJnE ri apra,t'aory 'L',;i

  69I """""""""""""'aurog ala8ag adriauads ul g8eq il eullllfl 'r]

  8EI """"""' eseolun: ag usefreaf ur,(qto:oq'-g.,

  I9I9'IITI

  6II60r

  00i48 """"""'rolnfe ur eul\ zO rirp i jrzC) IL\gg """""""""'a:apmGurl inl alarair3 '11

  gg """uurl nr 4esp8 aplqlsap irp,rrog '1

  ,v""""""" "']ezluefelu Illliro - \or\'!I uTg""""""" " drsru ad a:arr1 11192""""""" euaqlBS Bal eullJ II!-I """"""" md nr epei LIip ErEl 'I

  suudnS

 • 9I

  ri ayrq8ug4 opoder arnde ?s numqar rueulreur rs.rurqrtgtu1 eru] ap tgt" pllnspr rS elnnurs u;a r* u11e ad puera1-red o ad puer es-npueurTlul'so[u-rS sns ut s]lgs erq€Jol'ueur rzur ri rJeru retu to] es-npuerq; 'erseale,tz-ld as zs rSgrsealo8ofioi asgf suFq nn ,1,ir,1nn p"gC 'adu ad ,sntrputureul arqe;or o 'agn! gs eddarur Inlug pugl ed

  )II

  '!!l*r ti' ....

  i\

  'runrceluls allnru gcej gs r$ alepnn atsal allntuareo[gs16da1*e ap e ueaf,o aduunpng o ser'ertzzot&

  ggqrni o el snp ne 'orunu€ Aqotu uneJA uJgI lero,ro;dqol sopglnEJ Intug arec ad 'uuelo mleJeur -rolade' ep eunqau uu8aunds rS urp,rp-rd alsare el€ol

  'ouep€ Ip n€ra gr-rzd a*ur.l11J[er e[rrnl€;\ar1ur Jer'duntu nea:ed rS rileul ;oytedor

  $' Inygl uI er sns ap iglu to] ftIql nea8-reds{ as ale alurp alaun 'roles€r alunSuadoru

  tgrop sns reru'ereoleSolr-gul aturilgur o ulnualo8olso-r ag 'aSer.rll sunlL ne puer eued

  epnlultpprug-r8ur u ri unlu,rlruJAap nEr .,,,,,:pglgfr&q&d €roJSaf,E aput8reu sutdurt

  E In]ug rody'rnlnuzaro

  dT}3Y(IrII{IO VIYf,

  uaJspurJur ElEo] rfrru

  ir:.1Jnlel nc puuadole 'edeetr8u 1i a:alnd 1 -. ullnu tS a:atnd Inr EJlpq puul \

 • 9l

  'alS-rn ap lolap psgd e-1nu arts€ou pipaJ'aurmlnqzas gs ri grszalo8olsor as gs elunle ;er a:am6 es rS o1;n estndarur e 1ntu-e pugr "rur'elduqur as af, tuoroJlpq'Juuadsap -ro3n ero nu ue l€f,ur z$y'nou urp sesusy ur ErJ€olures Es €f,ffie6na; es alur€ur aruers etrd eate u[ rJn]ue.{B epepeug-r8 o-tuud esnf,er 16 zO rn1 u z.rej eleunuru urr€urfol 'esul ap agedap uollrf, un ep ESnp g]epo rsosnJpr n-quad'gtztuaruuadxa ap 1nlsep areolel€J o e"ro efqag'le nl BI o-s srfop u-s rlap 'elsealase ut as ps qnfu EA HSarueduror eunq o g e €l trpug8 z-s ,t-ruag 1nlq)u1l r€l '&lo,rtsof,€ ur 1a nr e8-reeru ss eJuolppqgJau eJa ,{qto:oq

  'eurq E)seeuqpo as es riruoa ezeJrztt tS-fs elprsnv ards auedap errotsl€l Ia pu€lad erruag ep gfu8 gqp ?s rS rriefuSue azaq8aure-rdns es es€f,erug eSnletu ad otzsgl e gt ese'ristrzolJau rl uunrcrqels)ol awspl r$ aseunurupz es r eel€J€ues lgrul susuey u1p 1nIsrrual el tlnur ap tg€ eslluruu glpug 'autq ea-rd uaiutses nu'fpS Es Jrnqe-R '.{-rua11 1nqlun 'z}€ponru eJesnzelal nu a-rer ad apn-r alSru Jz:4rz:ut rS-es 'eqerlsnv ul,{-ruagra 1nrqluq nl Barnp as arzf, 'a1zg ,(qlo;oq eunu ad'susuuy u1p gtpal o el]€ as ua8eszd a;tuud 'tunly'ia ru]ued aulq g € Iruot 1S prpg aIJ al nu gs rS ezalzq-rgqlrrlas €s :]?uruJa] g €A es EununJ puer eued olole ?als €ssnds e-o1 rS gurqer ug iiol ed le8gq e-r er eSu 'alund ad eats€s Blralur r€ zl€p loouad ur g r€ m1 rua8esed gr uqi -iepluerul e1 a1a ur-rd erqeJof osJsnpuof, iSr rS 'alureur rS run1"rn;esnzua Ieru gl ruluad '?arual as nu rarqeJof, puaydp3'a"reolpioru;ul lzur rS zungng nrgl eJ zeer 'ealdeou unra;defJuntur JS Enrz ur uSe :ra a.rtuud epunnpd uatnd nurnleJuos Eurrunl ]glur Je) ad rSap ap lg]B neJa ruou J€I

  'aj€{u uI lrsJrp

  ItllrVLZv n€s tuBA op sns od riunl aU nu us Er elrpersnleq