POLIMERI VINILICI

of 15 /15
POLIMERI VINILICI

Embed Size (px)

description

proiect chimie

Transcript of POLIMERI VINILICI

Page 1: POLIMERI VINILICI

POLIMERI VINILICI

Page 2: POLIMERI VINILICI

Cuprins

Definiţia polimerilorReacţia de polimerizarePolimerii viniliciProprietăţile polimerilorPolimeri vinilici cu importanţă industrialăUtilizări

Page 3: POLIMERI VINILICI

Definiţia polimerilor

Un polimer este o substanță compusă din molecule cu masă moleculară mare, formate dintr-un număr mare de molecule mici identice – monomeri - legate prin legături covalente.

Cuvântul provine din limba greacă (polu-”mult" și meros-"parte").

Page 4: POLIMERI VINILICI

Reacţia de polimerizare

Este procesul chimic prin care un număr oarecare de molecule mici -monomeri- se unesc între ele pe calea unei reacţii de adiţie repetată,pentru a forma dimeri,trimeri,...,polimeri.

nA [- A - ]n

n molecule polimer

monomer

Page 5: POLIMERI VINILICI

Polimerii vinilici

Polimerizarea vinilică decurge ca o poliadiţie, moleculele de monomer legându-se una de alta într-un lanţ ce creşte pe o singură direcţie, motiv pentru care polimerul va avea o structură filiformă.

Page 6: POLIMERI VINILICI

Proprietăţile polimerilor

Plasticitatea – proprietatea de a suferi deformări durabile la acţiunea unor forţe exterioare.

Densitatea – sunt materiale uşoare (de aproximativ două ori mai uşoare decât aluminiul).

Proprietăţi dielectrice – majoritatea sunt buni izolatori. Conductibilitate termică – sunt buni izolatori termici. Proprietăţi optice – multe sunt transparente pentru lumina

vizibilă şi UV, deci pot înlocui sticla (fiind şi incasabile). Stabilitate termică redusă – majoritatea pot fi utilizate până

la 70°C. Îmbătrânirea – fenomen ce are loc în timp datorită unor

reacţii lente cu oxigenul din aer. Aceasta determină degradarea prin modificarea culorii, scăderea rezistenţei mecanice.

Page 7: POLIMERI VINILICI

Polimerii vinilici cu importanţă industrială

Policlorura de vinil

Poliacetatul de vinil

Polimetacrilatul de metil

Polistirenul

Page 8: POLIMERI VINILICI

Policlorura de vinil

Page 9: POLIMERI VINILICI

Utilizările policlorurii de vinil (PVC)

Tâmplăria termopan este confecționată din policlorură de vinil

Este folosită pentru obținerea de tuburi, ţevi şi folii cu sau fără suport textil.

Articolele din PVC rezistă la acţiunea diverșilor agenți chimici şi atmosferici.

Au proprietăţi de izolant termic şi electric

Page 10: POLIMERI VINILICI

Poliacetatul de vinil

Mecanismul radicalic al reacţiei de polimerizare:

Page 11: POLIMERI VINILICI

Utilizările poliacetatului de vinil

- Prepararea de lacuri şi vopseluri speciale;

- Soluţii de lipit (adezivi) pentru diferite materiale;

- Apretarea produselor textile.

Page 12: POLIMERI VINILICI

Polimetacrilatul de metil (sticla organică – plexiglass)

Page 13: POLIMERI VINILICI

Utilizările polimetacrilatului de metil

Având proprietatea de a fi tras în fire, este folosit ca materie primă pentru fabricarea fibrelor sintetice , fibre poliacrilonitrilice (PNA)

Este folosit pe post de “sticlă de plastic” la fabricarea unei game largi de produse dure, transparente;

În cosmetică, pentru obţinerea decorativelor unghii lungi, “unghiile de plastic”

Page 14: POLIMERI VINILICI

Polistirenul

Page 15: POLIMERI VINILICI

Utilizările polistirenului

Este un polimer cu proprietăți dielectrice foarte bune şi este stabil la acţiunea agenţilor chimici.

Este folosit pentru fabricarea diferitelor articole de uz casnic şi obiecte sanitare.

Polistirenul expandat este folosit la ambalarea obiectelor casabile sau deformabile

Se folosește ca material izolator termic şi fonic