Plan Afaceri Sc Insane Srl

download Plan Afaceri Sc Insane Srl

of 15

Embed Size (px)

Transcript of Plan Afaceri Sc Insane Srl

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  1/15

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICEFACULTATEA DE MANAGEMENT

  PLAN DE AFACERI

  S.C INSANE S.R.L

  Marinica StefanAlexandruAn III, Seria C, Grua !"!

  #ucure$ti%&&'

  1. Sinteza planului de afaceri

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  2/15

  Sc(ul lanului de afaceri e$te de e)aluare a renta*ilitatii

  r(iectului $i de a atra+e al d(ilea a$(ciat

  SC INSANE SRL are ca (*iect de acti)itate rincial inc-irierea de

  ec-ia.ent $(rti) / c(d CAEN 00%! 1

  Fir.a (fera un n(u .(d de recreere ce c(n$ta in i.*inarea

  $(fatului cu f(t*alul, a$tfel reali2andu3$e f(t*alul cu .a$ini

  Piata (tentiala e$te alcatuita din er$(anele cu er.i$ de

  c(nducere, indiferent de )ar$ta $au $ex, cu $irit dina.ic $i care

  d(re$c $a $e relaxe2e $i $a $cae de $tre$ intr3un .(d ne(*i$nuit, dar

  lacut

  Fir.a (rne$te cu un a)anta4 c(.etiti) i.(rtant, 5ind $in+ura

  care (fera ace$t ti de $er)iciu Pentru a .entine un a)anta4

  c(.etiti) c(n$i$tent a)e. in )edere in $et de .a$uri, de la ca.anii

  u*licitare, 5deli2area clientil(r ana la in()are / intr(ducerea unui n(u

  $er)iciu, de a$e.eni in exclu$i)itate 1 Prin $tudii de iata frec)ente $i

  c-e$ti(nare )(. incerca $a ne ridica. la ni)elul cerintel(r clientil(r

  n($tri

  SC INSANE SRL )ine in exclu$i)itate cu un $er)iciu n(u e iatadin R(.ania, nea)and c(ncurenti directi e iata, d(ar 6artin+3ul (ate

  5 c(n$iderat un $er)iciu care il (ate $u*$titui

  O*iecti)e e ter.en $curt7

  3 ca$ti+area unei *une reutatii rin inter.ediul calitatii $er)iciil(r

  n(a$tre8

  3 a ne face cun($cuti

  O*iecti)ele e ter.en lun+ $unt7

  3 (cuarea (2itiei de lider e iata8

  3 diferentierea fata de c(ncurentii re2enti $i cei (tentiali

  Princialul (*iecti) $ati$facerea cerintele clientil(r rin (ferirea

  unui $er)iciu de ( calitate cat .ai *una $i un ret a)anta4($, rintr3(

  *una c(.unicare $i intele+erea d(rintel(r l(r

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  3/15

  Caitalul $(cial nece$ar7 9&&&&& RON

  Pentru a (rni acea$ta afacere e$te ne)(ie de ( $erie de

  in)e$titii7 cu.ararea unui teren / ar(xi.ati) "&&& . 1, a.ena4area

  terenului entru cerintele de$fa$urarii acti)itatii d(rite, ac-i2iti(narea a

  !% .a$ini $ec(nd -and, ec-iarea .a$inil(r entru indelinirea

  n(r.el(r de $i+uranta, ac-i2iti(narea ec-ia.entel(r de r(tectie a

  $(ferului / ca$ti 1 La ace$tea $e )(r adau+a c-eltuielile de r(.()are /

  reali2area unui $ite 1 entru a face cun($cuta i.a+inea $i entru a

  atra+e clienti

  :(. ac-i2iti(na un teren extra)ilan in (ra$ul ;ila)a, in ar(ierea

  #ucure$tiului, la ( )al(are de 0"&&& eur( cu ( $urafata de "&&& .

  C-iar daca c-eltuielile ar 5 f($t .ult .ai .ici daca a. 5 inc-iriat

  terenul, a. (tat entru ac-i2iti(nare de(arece ( ute. identi5ca

  dret ( ((rtunitate, retuile $ca2ute din acea$ta eri(ada e$te un

  a)anta4 Se (t deunde actele la ri.arie entru trecerea terenului

  din extra)ilan in intra)ilan, ceea ce i3ar cre$te )al(are de cel utin

  d(ua (ri

  Pentru a.ena4area terenului a. e$ti.at c($turi de !%&&& RON,rere2entand c(n$truirea unui +ard "&&& RON $i ( in$talatie de

  ilu.inat 0&&& RON

  Ma$inile nece$are )(r 5 ac-i2iti(nate la .ana a d(ua, c($tul

  .ediu al 5ecarei .a$ini 5ind %&&& RON / G(lf %, Dacia !Oltcit etc 1 Pentru r(tectia $(ferului, )(. inc-eia un c(ntract cu (

  5r.a $eciali2ata entru .(ntare de r(llca+e entru a$a+er, centuri

  de $i+uranta $eciale, dar $i *ari de r(tectie exteri(are entru

  r(tectia .(t(rului $i a c(.(nentel(r e$entiale La ace$te n(r.e de

  $i+uranta $e adau+a ac-i2iti(narea ca$til(r de r(tectie

  Terenul e$te u$(r de a.ena4at, 5ind ne)(ie d(ar de % (rti $i (

  .in+e +(n>a*ila cu dia.etrul de %.

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  4/15

  2. Prezentarea intreprinderii

  Sediul 5r.ei )a 5 la adre$a Str I2)(rul Cri$ului, nr!!, $ect(r 9,

  #ucure$tiF(r.a 4uridica alea$a e$te aceea de $(cietate cu ra$undere

  li.itata e ter.en neli.itat cu % a$(ciati Caitalul $(cial e$te de

  9&&&&& RON $i e$te di)i2at in 9&&& de arti $(ciale in )al(are de !&&

  RON 5ecare C(ntri*utiile a$(ciatil(r la caitalul $(cial $unt 7

  - Marinica Stefan %&&&&& RON in nu.erar, detinand a$tfel %&&&

  de arti $(ciale8

  3 A$(ciat %&&&&& RON in nu.erar, detinand a$tfel %&&& de arti

  $(ciale

  3. Serviciile rmei

  SC INSANE SRL aduce e iata un n(u $er)iciu de di$tractie,

  relaxare $i recreere E$te un c(ncet n(u care a aarut in Eur(a

  Occidentala dat(rita a$iunii fata de .a$ini $i fata de f(t*al A rin$

  f(arte reede la er$(anele tinere, dina.ice care )(r $a $e di$tre2e intr

  un .(d ne(*i$nuit, adrenalina r()(cand deendenta

  Pune. la di$(2itie entru inc-iriat !% .a$ini ec-iate, un teren

  de f(t*al $i ( .in+e de di.en$iuni .ari entru de$fa$urarea unui .eci

  de f(t*al ;(cul $e de$fa$(ara e ( durata de

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  5/15

  i.(rtante din #ucure$ti A)e. in )edere c-iar $i intr(ducerea unui

  n(u $er)icu, de a$e.eni n(u e iata din R(.ania7 cur$ele de .a$ini

  in care $unt er.i$e i.acturile Ace$t ulti. r(iect $e (ate de2)(lta

  ana la (r+ani2area unui c(.i(nat l(cal $au c-iar nati(nal in ca2ul in

  care )a rinde la u*lic Si intrecerile $i f(t*alul cu .a$ini $e f(l($e$c

  de acelea$i .a$ini $i acelea$i ec-ia.ente, d(ar a.ena4area terenului

  ar 5 diferita

  4. Pr!ramul de mar"etin! #i planul de vanzari

  Piata careia ne adre$a. entru inceut e$te (ra$ul #ucure$ti A.

  ale$ acea$ta iata, entru ca e de ( arte e$te cel .ai .are (ra$ $i

  e de alta arte, ni)elul de trai .ai ridicat, cu diferite $tiluri de )iata, $i

  (a.enii $unt .ult .ai de$c-i$i la idei n(i Dar $unt $i alte iete care

  $unt inca neexl(rate $i c(n$tituie )iit(area n(a$tra tinta daca

  lanurile initiale )(r a)ea $ucce$

  Piata (tentiala a 5r.ei e$te f(r.ata din er$(anele care ($eda

  er.i$ de c(nducere $i au )enituri .edii $au e$te, de(arece retul

  racticat nu e$te acce$i*il (ricarei er$(ane

  Se+.entele de iata au f($t i.artite in d(ua cate+(rii7

  ! Per$(ane 52ice In cadrul er$(anel(r 52ice $e (t de($e*ii

  d(ua cate+(rii in functie de ne)(ile $ati$facute $i ce ii deter.ina $a

  de)ina clientii 5r.ei7

  !' %' ani7 E$te un $(rt care r()(aca adrenalina deci $e

  adre$ea2a er$(anel(r dina.ice care )(r recree2e $i in

  acela$i ti. $a $e di$tre2e :a 5 rincialul $e+.ent de

  clienti, cel utin entru inceut, cei .ai atra$i de ideea

  n(a$tra 5ind $tudentii

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  6/15

  %? 9& ani7 Cu ti.ul $era. $a atra+e. $i er$(anele

  care au un r(+ra. .ai incarcat, cu 4(* uri, care )(r +a$i

  ace$t $(rt un .(d de a $caa de $tre$ul 2ilnic

  De$i+ur )(r 5 $i er$(ane de e$te 9& de ani d(rnice $a incerce

  $er)iciul (ferit de 5r.a n(a$tra, dar )a 5 un r(cent f(arte .ic din

  t(talul clientil(r

  % Per$(ane 4uridice :(. incerca $a inc-eie. arteneriate cu

  .ai .ulte 5r.e, cu ti.ul $a detina cea .ai .are (ndere a clientil(r

  n($tri Ser)iciile n(a$tre (t $er)i dret tea.*uildin+ uri, articiantii

  utand $a3$i de2)(lte atitudinile de c((rd(nare, (r+ani2are $i .unca

  in ec-ia

  Cncurenti

  Fiind un $er)iciu adu$ in exclu$i)itate e iata nu exi$ta

  c(ncurenta directa Un $er)iciu care ar utea $u*$titui ceea ce (fera

  5r.a n(a$tra e$te 6artin+3ul Nu exi$ta un nu.ar f(arte .are, in

  #ucure$ti $au in 2(na #ucure$tiului, nici de 5r.e care $e (cua de

  6artin+ 7 A.c6art 5ind $in+ura *a2a $(rti)a r(fe$i(ni$ta8 $e .ai

  +a$e$c i$te de 6art in arcurile .ari / @era$trau, Tineretului1

  $. Pr!ramul de pu%licitate #i prmvare a

  #erviciilr

  Pr(.()area 5r.ei e$te un a$ect f(arte i.(rtant in e)(lutia $a

  A)and in )edere ca e$te un $er)iciu n(u )a 5 ne)(ie $a face. cun($cut

  nu nu.ai i.a+inea 5r.ei, dar $i ace$t n(u $(rt

  In)e$tiile in u*licitate )(r 5 .ai .ari la inceut, in ri.ele

  luni, e$ti.and c-eltuieli in ace$t $c( de ar(xi.ati) "&&& r(n=luna,

  rere2entand7 recla.e in 2iare de r(5l $(rti) / Ga2eta S(rturil(r,

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  7/15

  Pr(S(rt1, 2iarul Rin+, re)i$ta aut( / Aut(M(t(rS(rt 1, dar $i $ite uri de

  acel$i r(5l Pu*licatiile .enti(nate .ai $u$ au f($t ale$e dat(rita

  fatului ca $e adre$ea2a aceluia$i u*lic tinta e care il are $i 5r.a

  n(a$tra

  Ulteri(r )(. aela d(ar la .axi. % c(tidiene $i ne )(. axa .ai

  .ult e u*licitatea (nline, c($turile ridicandu3$e la ar(xi.ati) %&&&

  r(n=luna

  F(arte i.(rtanta )a 5 $i u*licitatea facuta rin inter.ediul

  clientil(r n($tri :(. face t(t ($i*ilul de a ne 5deli2a clientii, de(arece

  5ind un $(rt de ec-ia, racticat in d(ua ec-ie de cate cinci, e$te de

  a4un$ de %3< f($ti clienti $a ne aduca altii n(i In ace$t ca2 e$te f(arte

  i.(rtant $a (feri. $a face. ( ri.a i.re$ie f(arte *una rin

  calitatea $er)iciului

  &. Pr!ramul de dezvltare a prdu#elr #i

  #erviciilr

  Pentru )iit(r $e ur.are$te extinderea afacerii rin .ai .ulte

  .(dalitati7

  Ac-i2iti(narea unui teren intr3( alta 2(na li.itr(fa a

  #ucure$tiului entru de$fa$urarea acti)itatii8

  In()are Un n(u $(rt=acti)itate, de a$e.eni, unic e iata

  din R(.ania7 cur$e cu .a$ini in care $unt er.i$e

  i.acturile Se )a *a2a e aceea$i idee ca f(t*alul cu

  .a$ini, .a$inile 5ind la fel ec-iate8

  Sa une. la di$(2itia clientil(r *auturi $i +u$tari

  Plitica de preturi

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  8/15

  Pentru a i.une un r(du$ n(u, entru a atra+e clienti $i entru

  ( cre$tere .ai raida a )(lu.ului de )an2ari )(. recur+e la ( $trate+ie

  de ret de enetrare a ietii A$tfel, in ri.a 4u.atate a anului , )(.

  (feri $er)iciul n($tru la un ret .ai $ca2ut, c-iar daca ace$t lucru )a

  in$e.na inre+i$trarea un(r ierderi7

  Pri.ele < luni7 '& RON=.eci=er$(ana8

  Lunile < de la in5intare7 ?& RON=.eci=er$(ana

  Dua acea$ta eri(ada retul )a 5 de !&& RON=.eci=er$(ana

  :(. c(ntinua cu ( $erie de (ferte $eciale entru clienti7

  @aB -(ur$7 intre !&&& !&& )(. a)ea de a$e.eni

  returi .ai .ici8

  La a d(ua )i2ita in aceea$i $ata.ana ( reducere de %&8

  Reduceri de %& entru $tudenti / nu $e alica $i

  reducerea .enti(nata .ai $u$ entru a d(ua )i2ita intr3(

  $ata.ana 1

  Pentru 5r.e $e (t inc-eia c(ntracte cu di$c(unt de %& entru

  .ini. )i2ite e luna

  Pretul a f($t calculat ra(rtat la c(ncurenta, rere2entata de

  6artin+ care ractica un ret de 9& RON=!& .in

  Dua e$ti.arile n(a$tre )(lu.ul )an2aril(r )a arata 7

  ANUL I

  Luna

  I

  Luna

  II

  Luna

  III

  Luna

  I:

  Luna

  :

  Luna

  :i

  Luna :II

  I

  Luna

  II% )i2iteretredu$ %)i2ite

  retintre+

  < )i2iteretredu$ < )i2iteret

  intre+

  < )i2iteret redu$ < )i2iteretintre+

  9 )i2iteretredu$ 9 )i2iteret

  intre+

  " )i2iteretredu$ " )i2iteret

  intre+

  )i2iteret redu$ )i2iteret intre+

  !& )i2ite retredu$ !&)i2ite retintre+

  !" )i2ite retredu$ !")i2ite ret intre+

  ANUL II 7 %& )i2ite ret redu$ %& )i2ite ret intre+ 8

  ANUL III 7 %" )i2ite ret redu$ %" )i2ite ret intre+ / )i2ita !&

  er$(ane nece$are de$fa$urarii unui .eci1

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  9/15

  '. (ana!ementul activitatii

  Ec-ia .ana+eriala )a 5 f(r.ata dintr3un .ana+er de )an2ari/ C: anexa ! 1 $i un .ana+er (erati(nal, cu re$(n$a*ilitati *ine

  de5nite Terenul de 4(aca )a 5 re$(n$a*ilitatea unui ad.ini$trat(r

  care )a a)ea inca un an+a4at in $u*(rdine $i un .ecanic=tinic-i+iu

  Princialele a*ilitati ale ace$t(ra $i care )(r a$i+ura $ucce$ul

  afacerii $unt 7 er$e)erenta, atentia la detalii, e5cienta, a*ilitatile

  analitice, $ta*ilirea un(r $tandarde inalte, +ri4a entru ec-ia, a*ilitati

  de c(.unicare, >exi*ilitatea, entu2ia$.ul $au a*ilitatea de *un

  a$cultat(r

  Pentru a reduce c-eltuielile nu )(. an+a4a $i un c(nta*il acea$ta

  $arcina 5ind externali2ata

  C-eltuieli cu $alariatii7

  Mana+er )an2ari7 !'&& RON $alariu *rut lunar8

  Mana+er (erati(nal 7 !'&& RON $alariu *rut lunar 8

  Ad.ini$trat(r7 !"&& RON $alariu *rut lunar8

  Su*(rd(nat ad.ini$trat(r7 !&&& RON $alariu *rut lunar8

  Mecanic7 !9&& RON $alariu *rut lunar

  Se adau+a taxele aferente an+a4at(rului c(n$tituite din7 %&'

  CAS, "% CASS, &" S(.a4, &%" Garantarea f(ndului de $alarii,

  &%" ITM, &9 F(nd accidente, &'" CCI

  / !'&& !'&& !"&& !&&& !9&& 1 %'%"

  %!%& RON=luna

  C(ntract 5r.a de c(nta*ilitate7 "&& RON lunar

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  10/15

  ). Planul nanciar

  *lumul inve#titiei

  C-eltuieli cu in5intarea7 !&&& RON8

  Teren 7

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  11/15

  C+eltuieli lunare

  C-eltuieli cu $alariile7 ?%& RON8

  C-eltuieli cu u*licitatea7 3 "&&& RON / ri.ele luni 18

  3 %&&& RON8

  C-eltuieli cu ener+ia7 !%&& RON8

  C-eltuieli cu

  C-eltuieli cu c(.*u$ti*ilul7

  ANUL I

  Luna I 3 III !%&& RONLuna I:

  :I

  !"&& RON

  Luna :II

  I

  9&&& RON

  Luna

  II

  &&& RON

  ANUL II 7 '&&& RON=luna8

  ANUL III 7 !&&&& RON=luna

  C+eltuieli lunare ttale,

  ANUL I

  Luna

  I

  Luna

  II

  Luna

  III

  Luna

  I:

  Luna

  :

  Luna

  :i

  Luna :II

  I

  Luna

  II!0&

  %&

  RON

  !0&

  %&

  RON

  !0&%

  &

  RON

  !0

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  12/15

  Cntul de prt #i pierdere

  Nr

  Crt

  Denu.ire An I An II An III

  ! :enituri din

  exl(atare

  '&'%& 9

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  13/15

  3 ,% ?&9

  Cncluzii

  Afacerea (ate 5 c(n$iderata ( ((rtunitate de(arece7

  3 rata r(5tului .are8

  3 ter.enul de recuerare relati) .ic a)and in )edere

  )(lu.ul in)e$titiei8

  3 $er)iciul (ferit unic de 5r.a n(a$tra in R(.ania

  Puncte $la*e7 dat(rita nu.arului nu f(arte .are de er$(ane care )(r

  5 tentate $a incerce ace$t $(rt, la aaritia unui c(ncurent direct

  clientela $e (ate di.inua de$tul de .ult Ace$t lucru (ate 5 e)itat

  rin c(n$truirea unei i.a+ini uternice e iata $i 5deli2area clientil(r

  Anexa !

  CRRICL( *I-AE

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  14/15

  Inf(r.atii er$(nale

  Nu.e7 Marinica Stefan AlexandruAdre$a7 Str I2)(rul Cri$ului, nr !!, *l A0, a '0Telef(n7 &0%!

 • 7/25/2019 Plan Afaceri Sc Insane Srl

  15/15

  #un (r+ani2at(r al acti)itatil(r, c(.etenta d(*andita in .unca inec-ia, atitudini entru c(.unicare $i relatii cu u*licul, ri+(are inre$ectarea r(+ra.ului de lucru

  Li.*a .aterna7 rmana

  Li.*i $trine cun($culte7 En!leza

  A*ilitate de a citi *ine

  A*ilitate de a $crie *ine

  A*ilitate de a )(r*i *ine

  Alte atitudini $i c(.etente

  A.*iti($, $irit de ec-ia, (r+ani2at, altrui$t, a*ilitate de a lucra $u*$tre$, i.licare .axi.a entru indelinirea (*iecti)el(r8

  Per.i$ c(nducere7 cate+(ria # din ianuarie %&&0

  Intere$e

  Cultura, turi$., citit, $(rt, 5l., e$cuit, internet