Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta Proiectul Educativ

36
p rof. rof. Pahon Oana Pahon Oana prof. Cotta Camelia prof. Cotta Camelia Şcoala Specială nr.1 Constanţa Şcoala Specială nr.1 Constanţa

Transcript of Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta Proiectul Educativ

Page 1: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

pprof. rof. Pahon OanaPahon Oanaprof. Cotta Cameliaprof. Cotta Camelia

Şcoala Specială nr.1 ConstanţaŞcoala Specială nr.1 Constanţa

Page 2: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

„Şcolile să fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine”

Page 3: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

„FILE DE ISTORIE”

Page 4: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

Fiecare popor este preocupat să-şi cunoască înaintaşii, precum şi vatra pe care s-a constituit ca entitate etnică.

Poporul român s-a aplecat întotdeauna cu dragoste şi respect asupra trecutului său, înclinare cu atât mai explicabilă cu cât acesta a trebuit să facă faţă de-a lungul timpului unor aspre vicisitudini, să lupte pentru apărarea libertăţii şi independenţei sale.

Page 5: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

SCOPUL PROIECTULUI

-Cunoaşterea elementelor de geografie şi istorie natională OBIECTIVE:

încurajarea copiilor pentru a manifesta interes şi curiozitate pentru cunoştinţe din diferite domenii (citire-scriere-comunicare, istorie, cunoaşterea mediului, geografie, teatru, muzică, tradiţii, legende, ş.a.);stimularea şi promovarea capacităţilor ale elevilor şi punerea în practică a acestora;

Page 6: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

- cunoaşterea cadrului geografic al locurilor vizitate ,flora şi fauna

- abilitarea cadrelor didactice de a construi un mediu educaţional care să motiveze copii cu CES în realizarea activităţilor;

- observarea reacţiilor copiilor în situaţii diferite de cele cu care sunt obişnuiţi

Page 7: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

GRUPUL ŢINTĂ: -elevii claselor III- X - Şcoala Speciala

1 Constanta

LOCUL DESFĂŞURĂRII: excursii, drumeţii, sala de clasă,

bibliotecă, sala de spectacole

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI-activităţile se vor desfăşura

metodic,conform calendarului din programul de activităţi;

Page 8: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

EVALUAREA ŞI MEDIATIZAREA:

-portofolii care să conţină fotografii, poezii, şi desenele elevilor;

-popularizare în şcoala ;

- activităţi educative, artistice şi recreative

Page 9: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

MODALITĂŢI DE DISEMINARE

Afişe, pliante, montaj spectacolPrezentări la nivelul comisiei

metodice a profesorilor de educaţie specială, a profesorilor -educatori

Page 10: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

1 DECEMBRIEZIUA NAŢIONALĂ A

ROMÂNIEI

Page 11: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

„UNIŢI ÎN CUGET ŞI-N SIMŢIRI”

SCOPUL ACTIVITĂŢII: cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1

Decembrie 1918 şi ale consecinţelor actelor istorice

înfăptuite atunci asupra poporului român;

Page 12: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 13: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 14: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 15: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 16: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 17: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 18: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

Activitatea “UNIREA PRINCIPATELOR“

- 24 IANUARIE -

Ziua de 24 ianuarie rămâne o filă mereu deschisă din cartea istoriei noastre naţionale , iar din 1859 încoace , marele eveniment , cel al Unirii Principatelor , îl sărbătorim cu mare fast .

Page 19: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

An de an , de la această manifestare nu poate lipsi „ Hora Unirii ” , cunoscutul cântec pe versurile scrise de Vasile Alecsandri . Alexandru Ioan Cuza este cel care a condus pentru prima dată două ţări româneşti , diferite în acele vremuri , dar care s-au unit la 24 ianuarie , 1859 . Este vorba de Moldova şi Ţara Românească .

Page 20: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

Activitatea şi-a propus ca în urma derulării ei , elevii să cunoască semnificaţia zilei de 24 Ianuarie

pentru istoria naţională , cultivarea spiritului patriotic

Page 21: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

Obiective :

- cunoaşterea importanţei şi semnificaţiei istorice a zilei de 24 Ianuarie ; - familiarizarea cu personalităţi ale istoriei noastre naţionale ;- cultivarea spiritului patriotic elevi ;- să desfăşoare activităţi în echipe , colaborând în cadrul lor ;

Page 22: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

- să realizeze desene pe tema dată ;- să inveţe cântecul Hora Unirii şi paşii

de horă ; - să pregătească materiale necesare

în vederea realizării unei expoziţii

Page 23: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

Descrierea activităţii:

A constat in desfasurarea a patru activitati pe echipe:

Aceasta este istoria poporului meu! In cadrul acestei activităţi se va discuta despre marele eveniment . S-au confecţiona steguleţe din scobitori şi hârtie glasată .

Hai să dăm mână cu mână ! Învăţarea cântecului Hora Unirii şi a paşilor de horă .Toţi elevii au pictat chipul domnitorului Alexandru Ioan Cuza iar la sfârşit lucrările au fost expuse pe un panou creat special pentru această activitate .

Page 24: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

Istoria din ... literatură ! S-au prezintat diferite texte : „Moş Ion Roată şi Vodă Cuza ” şi „Moş Ion Roată şi Unirea”. Textele s-au discutat ,iar şcolarii au primit spre rezolvare câte o fişă . Câştigătorii au primit diplome şi steguleţe.

Unirea şi ... puterea ! Programul artistic a cuprins poezii ,

cântece despre unire , dramatizare . Părinţii au fost întâmpinati cu pâine şi sare de doi elevi îmbrăcaţi în costume populare şi după încheierea programului au fost invitaţi să vadă expoziţia realizată în cinstea zilei de 24 Ianuarie

Page 25: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ

Activităţi în imagini

Page 26: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 27: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 28: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 29: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 30: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 31: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 32: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 33: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 34: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 35: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ
Page 36: Pahon Oana , Cotta Camelia , Constanta  Proiectul Educativ