Rolul Educativ Al Recompenselor

30
Rolul educativ al Rolul educativ al recompenselor în şcoală recompenselor în şcoală şi în familie şi în familie Profesor ELENA COSMA Profesor ELENA COSMA ŞCOALA GENERALĂ NR.1 BISTRIŢA ŞCOALA GENERALĂ NR.1 BISTRIŢA

description

tralalala

Transcript of Rolul Educativ Al Recompenselor

Page 1: Rolul Educativ Al Recompenselor

Rolul educativ al Rolul educativ al recompenselor în şcoală şi recompenselor în şcoală şi în familieîn familie

Rolul educativ al Rolul educativ al recompenselor în şcoală şi recompenselor în şcoală şi în familieîn familie

Profesor ELENA COSMAProfesor ELENA COSMA

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 BISTRIŢAŞCOALA GENERALĂ NR.1 BISTRIŢA

Page 2: Rolul Educativ Al Recompenselor

Sancţiuni sau recompense?

• Educaţia cere dragoste, dar cere şi judecată limpede, tact.

• Se pune întrebarea: educaţia exclude total ideea pedepsei? Ştim bine că nu.

• Relaţia dintre pedeapsă şi greşeală trebuie aşezată pe plan concret, legată direct de situaţia apărută, accesibilă înţelegerii copilului.

Page 3: Rolul Educativ Al Recompenselor

• Recompensa reprezintă o formă de premiere în cazul unor rezultate care depăşesc nivelul de exigenţă impus, a unor rezultate peste media acelora obţinute de elevi în mod obişnuit.

• Cercetările au demonstrat că măsurile pedagogice cu caracter pozitiv (recompensele, laudele) au o influenţă mai puternică asupra rezultatelor şi comportamentului elevului decât măsurile pedagogice cu caracter negativ (sancţiunile, mustrările).

Page 4: Rolul Educativ Al Recompenselor

Un experiment interesant

• Un profesor a spus unor elevi mai mari, după ce aceştia şi-au făcut temele: „Nişte copii de 12 ani reuşeau să facă mult mai bine exerciţiile decât voi. Aşa că vă rog să le faceţi din nou!” A doua oară, 10% dintre elevi au făcut exerciţiile mai prost.

Page 5: Rolul Educativ Al Recompenselor

• Altor elevi, care-şi făcuseră temele mai prost decât primii, le-a spus: „Aţi rezolvat exerciţiile destul de bine. Vă rog, însă, să le mai scrieţi încă odată.” Rezultatul: 50% dintre elevi au rezolvat temele mult mai bine decât în prima variantă.

Page 6: Rolul Educativ Al Recompenselor

• S-a constatat că, în general, în practica pedagogică se recurge mult mai mult la sancţiuni decât la recompensă şi laudă, deşi sancţiunea nu aduce rezultatul aşteptat.

• Mulţi educatori şi părinţi nu înţeleg cât de mult face o vorbă bună, de încurajare. Cred că toţi ne amintim, din propria experienţă, ce forţe căpătam atunci când munca noastră era răsplătită după merit.

Page 7: Rolul Educativ Al Recompenselor

Reacţiile elevilor • Nu depind numai de particularităţile

individuale ale elevilor, ci şi de popularitatea de care se bucură profesorul sau de autoritatea părintelui/profesorului, de relaţiile existente între profesor şi elev, părinte şi elev.

• Dacă părintele/profesorul are autoritate, este iubit, atunci chiar şi cea mai mică pedeapsă are, de regulă, un efect deosebit.

Acelaşi efect îl au şi recompensele.

Page 8: Rolul Educativ Al Recompenselor

• Dacă autoritatea părintelui/profesorului lipseşte, oricât de mari ar fi sancţiunile sau pedepsele acordate, efectul lor este mic, ba uneori chiar sancţiunile cele mai blânde provoacă reacţii violente, negative din partea elevilor.

Page 9: Rolul Educativ Al Recompenselor

• O influenţă considerabilă asupra modului cum receptează elevii recompensele şi sancţiunile o are însuşi nivelul conştiinţei morale a colectivului clasei.

• Este un aspect de care profesorul trebuie să ţină cont. Dacă acest nivel este scăzut, sancţiunile şi recompensele pot avea efectul contrar celui dorit.

Page 10: Rolul Educativ Al Recompenselor

Recompensele şcolare

• Recompensele şcolare pot fi de ordin material sau spiritual:

• premii materiale, • distincţii, • decoraţii, • diplome, • evidenţieri publice consemnate sau

înregistrate, • carte de onoare etc.

Page 11: Rolul Educativ Al Recompenselor

Câteva reguli • fapta trebuie să reprezinte cu

adevărat o depăşire a rezultatelor medii,

• argumentarea recompensei să fie făcută pe criterii precise,

• colectivul să susţină acordarea recompensei

• profesorul să evite subiectivismul.

Page 12: Rolul Educativ Al Recompenselor

Recompensele familiale

• Este foarte important pentru copil să simtă că părinţii lui sunt corecţi cu el. Prin aplicarea recompenselor creşte frecvenţa manifestărilor pozitive de comportament.

• Recompensele trebuie sa aibă un caracter personal – adică părintele să recompenseze cu ceea ce iubeşte copilul (bunuri materiale, timp petrecut cu copilul, afecţiune, vorbe încurajatoare, bani).

Page 13: Rolul Educativ Al Recompenselor

• Recompensele materiale sunt apreciate de către copii, dar ele trebuie să fie însoţite de cele social-afective.

• A recompensa material copilul pentru un anumit gen de activitate pe termen lung, poate duce ulterior la asocierea acelei activităţi cu recompensa respectivă şi va „uita” să desfăşoare acea activitate în mod corespunzător pentru a le „forţa mâna” la promisiunea unei noi recompense.

Page 14: Rolul Educativ Al Recompenselor

Câteva reguli • nu se promite o răsplată ce nu poate fi

acordată, • nu se răsplăteşte mâine ceea ce s-a

pedepsit azi, • părinţii trebuie să descopere şi să

apecieze just atitudinile şi calităţile copilului,

• să nu-i creeze o falsă impresie despre propria sa valoare.

Page 15: Rolul Educativ Al Recompenselor

Tact în aplicarea recompenselor şi

sancţiunilor• A acţiona şi a te comporta corect, din

punct de vedere pedagogic, înseamnă a recurge cu chibzuinţă la măsurile pedagogice cu caracter pozitiv şi negativ (a folosi corect recompensele şi pedepsele în sensul larg al accepţiei lor).

Page 16: Rolul Educativ Al Recompenselor

• Procedând astfel, profesorul nu trebuie numai să sancţioneze, ci să-i şi recompenseze pe elevi după meritele lor, să-i laude, să vadă nu numai defectele lor, ci mai înainte de toate să sesizeze calităţile acestora, să le evidenţieze, să le orienteze şi să sprijine dezvoltarea lor.

Page 17: Rolul Educativ Al Recompenselor

• Să nu sancţioneze imediat abaterile şi defectele elevului, să nu-i facă morală, să nu-l dăscălească, ci să se străduiască să le rezolve prin sfaturi, convingere şi, mai ales, pe cât este posibil, cu multă discreţie (prin discuţii „între patru ochi”).

• În aplicarea sancţiunilor profesorul trebuie să procedeze cu mult tact.

Page 18: Rolul Educativ Al Recompenselor

• Este necesar să se aplice sancţiunile numai după o atentă şi serioasă cercetare, ţinând seama de motivele respective, de personalitatea elevului, pentru ca pedeapsa să aibă un efect pozitiv, educativ.

• Motivând pozitiv modul cum învaţă, acţionează sau se comportă elevii profesorul cu tact pedagogic le va întări încrederea în forţele proprii pentru depăşirea unor dificultăţi inevitabile.

Page 19: Rolul Educativ Al Recompenselor

Chestionar aplicat elevilor

• Am aplicat un chestionar unui grup de 50 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a pentru a vedea pentru ce primesc recompense, care este tipul de recompensă pe care îl primesc cei mai mulţi şi ce-şi doresc ei să primească.

Page 20: Rolul Educativ Al Recompenselor

Pentru ce primiţi recompense din partea

părinţilor?

Page 21: Rolul Educativ Al Recompenselor
Page 22: Rolul Educativ Al Recompenselor

Ce fel de recompense primiţi?

Răspunsuri Număr Procent

Bunuri materiale, bani sau excursii 27 54

Îndeplinirea unei dorinţe 13 26

Felicitări 4 8

Timp liber 3 6

Fericirea părinţilor 3 6

Page 23: Rolul Educativ Al Recompenselor
Page 24: Rolul Educativ Al Recompenselor

Ce v-ar plăcea cel mai mult să primiţi?

Răspunsuri Număr ProcentAparatură electronică 18 36Echipament sportiv sau muzical 12 24Bani 7 14Excursie peste hotare 3 6Afecţiune 3 6Nu ştiu, voi vedea 3 6Nimic 3 6Mai multă libertate 1 2Un frate/O soră 1 2

Page 25: Rolul Educativ Al Recompenselor
Page 26: Rolul Educativ Al Recompenselor

Solicitaţi voi recompensele sau sunt propuse de

părinţi?

Răspunsuri Număr Procent

Solicit 24 48

Propun părinţii 26 52

Page 27: Rolul Educativ Al Recompenselor
Page 28: Rolul Educativ Al Recompenselor

Ce procent din venitul lunar al familiei credeţi că ar

trebui alocat recompensei pentru un rezultat

deosebit?• Răspunsurile conţin procente până la

75%, însă majoritatea (64% dintre elevi) încadrează valoarea recompensei până la 10% din venitul lunar al familiei.

Page 29: Rolul Educativ Al Recompenselor
Page 30: Rolul Educativ Al Recompenselor

Bibliografie• Nicola Ioan, Tratat de pedagogie

şcolară, EDP-RA, Bucureşti,1996• Stefanovic Jozef, Psihologia tactului

pedagogig al profesorului,EDP, Bucureşti,1979

• Schiopu Ursula, Criza de originalitate la adolescenţi, EDP, Bucureşti, 1979