NR. 42 O APRILIE 2012 Noul Plan Urbanistic General ºi ... 42_aprilie 2012.pdf · Carrefour. Foarte...

of 4 /4
Gazeta O alãturi de tine O NR. 42 O APRILIE 2012 O Pãuleºti O Pãuleºti Noul Plan Urbanistic General ºi Drumul Judeþean DJ 236 Douã lucrãri care vor duce la dezvoltarea comunei Pãuleºti Pe baza sportivã Pãuleºti, De 1 Mai - competiþie fotbalisticã dedicatã tuturor satelor comunei citiþi în pagina 2 citiþi în pagina 2 de Pãuleºti Î n data de 25 aprilie, la ºedinþa de urbanism a Consiliului Judeþean Prahova, s-au analizat avizele pentru noul Plan Urbanistic General al comunei Pãuleºti. Lucrarea, odatã finalizatã, va deschide calea dezvoltãrii localitãþii. Era nevoie de actualizarea Planului Urbanistic General. Localitatea se aflã, de mai mulþi ani, într-un amplu proces de extindere ºi dezvoltare imobiliarã ºi economicã ºi trebuia sã actualizãm acest docu- ment pentru ca acesta sã corespundã actualelor tendinþe de dezvoltare Ion Drãguºin, primarul comunei Pãuleºti. Drumul Judeþean 236 va fi inaugurat în vara acestui an Pãuleºti - o comunã în plin proces de modernizare Printre cele mai importante proiecte de investiþii care se vor realiza în anii urmãtori în comuna Pãuleºti se numãrã ºi urmã- toarele: - atribuirea loturilor de teren cãtre tinerii din comuna Pãuleºti care vor sã îºi construiascã o casã - introducerea reþelei de canalizare în satul Gãgeni, traseu care va trece ºi prin satul Pãuleºti ºi va permite racordarea locuitorilor ambelor sate la reþea - construirea unei Grãdiniþe cu program pre- lungit - construirea unei baze sportive în satul Gãgeni - racordarea comunei Pãuleºti la o nouã sursã de apã potabilã, respectiv la magistrala care asigurã alimentarea din sursa Paltinu - îmbunãtãþirea sis- temului de alimentare cu energie electricã, pentru eliminarea întreruperilor în furnizare - construirea unui nou rezervor de stocare a apei potabile - construirea unei sãli de sport - extinderea canalizãrii în toatã comuna Modificãri în conducerea localitãþii citiþi în pagina 3 26 - 27 mai, Zilele comunei Pãuleºti citiþi în pagina 3

Embed Size (px)

Transcript of NR. 42 O APRILIE 2012 Noul Plan Urbanistic General ºi ... 42_aprilie 2012.pdf · Carrefour. Foarte...

 • Gazetaalturi de tine

  NR. 42 APRILIE 2012

  PuletiPuleti

  Noul Plan Urbanistic General i Drumul Judeean DJ 236 Dou lucrri care vor duce ladezvoltarea comunei Puleti

  Pe baza sportivPuleti,

  De 1 Mai - competiie fotbalistic

  dedicattuturor satelor

  comuneicitii n pagina 2

  citii n pagina 2

  de Puleti

  n data de 25 aprilie, la edinade urbanism a ConsiliuluiJudeean Prahova, s-au analizatavizele pentru noul Plan UrbanisticGeneral al comunei Puleti.Lucrarea, odat finalizat, vadeschide calea dezvoltrii localitii.

  Era nevoie de actualizareaPlanului Urbanistic General.Localitatea se afl, de mai muli ani,ntr-un amplu proces de extindere idezvoltare imobiliar i economic itrebuia s actualizm acest docu-ment pentru ca acesta s corespundactualelor tendine de dezvoltareIon Drguin,

  primarul comunei Puleti.

  Drumul Judeean236 va fi inauguratn vara acestui an

  Puleti - o comun n plin proces de modernizarePrintre cele mai

  importante proiectede investiii care se vorrealiza n anii urmtorin comuna Puleti senumr i urm-toarele:

  - atribuirea loturilor deteren ctre tinerii dincomuna Puleti care vors i construiasc o cas

  - introducerea reeleide canalizare n satul

  Ggeni, traseu care vatrece i prin satul Puletii va permite racordarealocuitorilor ambelor satela reea

  - construirea uneiGrdinie cu program pre-lungit

  - construirea unei bazesportive n satul Ggeni

  - racordarea comuneiPuleti la o nou sursde ap potabil, respectivla magistrala care asigur

  alimentarea din sursaPaltinu

  - mbuntirea sis-temului de alimentare cuenergie electric, pentrueliminarea ntreruperilorn furnizare

  - construirea unui nourezervor de stocare a apeipotabile

  - construirea unei slide sport

  - extinderea canalizriin toat comuna

  Modificri nconducerealocalitiicitii n pagina 3

  26 - 27 mai, Zilele

  comuneiPuleticitii n pagina 3

 • 2

  Specialitii recomand:

  S v ferii de cpue dac mergein parcuri sau la iarb verde

  Medicii din toatara se confrunt cuo avalan decazuri de infeciicauzate demucturile de c-pu i se ateaptca numrul screasc dup mini-vacana de 1 Mai,cnd vom petrecela iarb verde.

  Iat ce msuri vrecomand spe-cialitii ca s tefereti de acesteinsecte:

  Poart haine deschisela culoare, pantaloni lungiintrodui n osete deculoare deschis i tex-tur mai deas;

  ncal pantofi fr ori-ficii sau decupaje; papuciii sandalele sunt excluse;

  Spal imediat hainelepe care le-ai purtat la

  iarb verde i apoi calc-le;

  Inspecteaz-i cuatenie corpul cnd tentorci acas. Cpuele sepot fixa oriunde, fr aprovoca disconfort laataare sau la scurt timp,cnd sug sngele gazdei;

  Mai putei evita ptrun-derea cpuelor n casadumneavoastr, meni-nnd gazonul i pajitiletunse i tiate, curnd tu-fele, frunzele uscate i iar-ba nalt i depozitndlemnele la distan de sol.n plus, putei folosi unspray profesional ce con-ine insecticid n curte, nlunile mai i septembrie,pentru a evita nmulireacpuelor.

  Cpuele pot ciupi norice zon a corpului,dar prefer anumitezone, precum:

  Zona din spatele ure-chilor;

  Partea din spate agtului

  Zona de la subra Zona inghinal Zona din spatele genunchilor

  Dac gsii o cpupe copil, anunai imediatmedicul, care v poatecere s pstrai cpuadup ce o luai de pe cor-pul copilului (o puteipune ntr-un borcan cualcool, pentru a o ucide).Folosii penseta pentru aapuca strns cpua decap sau de gur, n apro-pierea pielii copilului. Tra-gei ferm i constant de c-pu pn se desprinde,apoi tergei locul nep-turii cu alcool.

  n cazul n care copilulare o urticarie n form deint sau alte simptomecare pot aprea cum ar fiumflarea ganglionilor lim-fatici de lng locul nep-turii de cpu, dureri ntot corpul, cefalee saufebra, mergei imediat lamedic.

  CPUA: Ce este,

  unde triete, unde se gsete

  Cpuele triesc, deobicei, n sol umbrit, u-med i adesea se prind deiarba nalt, de tufiuri,arbuti i crengile joaseale copacilor. Pajitile igrdinile pot adposti c-pue, mai ales cele de lamarginile pdurilor i celedin preajma vechilorperei de stnc (zone ncare triesc cprioarele ioarecii, gazdele primareale capuei cprioarelor).

  Cpuele sunt mici ipot fi greu de vzut cuochiul liber. De exemplu,cpuele tinere (sau nim-fele) au dimensiunea uneisemine de mac.

  Pe baza sportiv Puleti,

  De 1 Mai - competiie fotbalistic

  dedicat tuturorsatelor comunei

  Cu ocazia zilei 1 Mai, pe baza sportiv dinsatul Puleti se va organiza o competiie fot-balistic la care vor participa reprezentani aituturor satelor componente ale comuneiPuleti. Se va organiza o competiie de fotbal,la care vor participa echipe formate din juc-tori nelegitimai, care vor reprezenta satelecomunei.

  i, aa cum este tradiia zilei de 1 Mai, totul se va ncheia cu o petrecerecmpeneasc, cu mici, bere i mult voiebun.

  Noul Plan Urbanistic General i Drumul JudeeanDJ 236 - dou lucrri care vor duce

  la dezvoltarea comunei Puleti n data de 25 aprilie, laedina de urbanism a

  Consiliului Judeean Prahova,s-au analizat avizele pentrunoul Plan Urbanistic General alcomunei Puleti. Lucrarea,odat finalizat, va deschidecalea dezvoltrii localitii.Era nevoie de actualizareaPlanului Urbanistic General.Localitatea se afl, de mai muliani, ntr-un amplu proces deextindere i dezvoltare imobil-iar i economic i trebuia sactualizm acest documentpentru ca acesta s core-spund actualelor tendine dedezvoltare, ne-a declarat IonDrguin, primarul comuneiPuleti. Practic, odat cePUG-ul va intra n vigoare, sevor introduce n intravilanullocalitii circa 630 de hectarede teren.

  Intravilanul comunei se vaextinde n continuarea celuiexistent i va cuprinde toatesatele localitii, precum i

  toate PUZ-urile (Planuri Urba-nistice Zonale) existente pnla momentul de fa. Odat cenoul PUG va fi aprobat, vomdeschide calea dezvoltrii eco-nomice a localitii, ceea ce vaduce la crearea de noi locuride munc pentru locuitorii co-munei, precum i la cretereaveniturilor colectate la bugetullocal. Precizez i faptul caceast lucrare va permiteinvestitorului din zona Intex sconstruiasc acolo un hotel cucinci etaje i alte obiective careateptau extinderea PUG-ului,a mai afirmat primarul IonDrguin.

  O alt lucrare care vaduce la dezvoltareaimobiliar i eco-nomic a comunei, n special azonei din spatele hypermarket-u-lui Metro este cea de construirea noului Drum Judeean 236.

  Lucrarea este rea-lizat de ctre

  Consiliul Judeean i cususinerea preedintelui CJ,Mircea Cosma, cel care a fcuttoate demersurile pentru caacest proiect s se realizeze.Aa cum v-am mai informat,

  DJ236 va face legtura ntreDN1 i DN1B, prin spatelezonei comerciale Metro-Carrefour. Foarte multe tere-nuri ale oamenilor din comunvor avea, astfel, deschidere lanoul drum judeean, lucru carele va crete valoarea.

  Drumul Judeean236

  va fi inaugurat n vara acestui an

 • Zilele comuneiPuleti, ediia 2012, vor avea loc n weekend-ul 26-27 mai.

  E ste o veste bun iateptat de ctretoi puletenii care - ilucrul acesta este doveditde succesul ediiilor ante-rioare ale acestui eveni-ment - ateptau s participela aceast srbtoare.Nimic din ceea ce s-arealizat n comuna noas-tr n ultimii ani nu s-aputut face fr con-tribuia fiecruia dintre

  ceteni. Toi oameniicontribuie la alctuireabugetului local, prin ta-xele i impozitele pe carele achit i cu toii merits fie rspltii pentruacest lucru. Vorbimdespre investiiile ninfrastructura de dru-muri, despre coli, gr-dinie i dispensare me-dicale. Dar nu trebuie suitm c oamenii aunevoie i merit cu pri-sosin i o srbtoare alor i a comunei n carelocuiesc. Puletenii me-rit acest lucru, merit sli se dedice dou zile ncare s se simt bine, suite de griji i s petrea-c alturi de prieteni.Tocmai de aceea am luatdecizia de a organiza, i

  anul acesta, Zilele comu-nei Puleti, un eveni-ment care s-a bucurat, n-c de la prima sa ediie,

  de un succes foarte maren rndul oamenilor, aafirmat Ion Drguin, pri-marul comunei Puleti.

  26 - 27 mai, Zilele comunei Puleti

  E v e n i m e n t23 aprilie - hramulbisericii din satulCocoeti

  Luni, 23 aprilie, locuitoriisatului Cocoeti s-au aflat nsrbtoare. De Sfntul Gheor-ghe, s-a srbtorit hramul bi-sericii din acest sat, lca decult ce poart numele ctitoru-lui su, domnul GheorghePetrache. La hramul bisericii,la slujb i praznicul organizatn curtea lcaului de cult auparticipat circa 250 de eno-riai, precum i un sobor de 10preoi.

  Modificri nconducerealocalitii

  Fiecare sat arereprezentare la

  nivelul conduceriiPrimriei Puleti

  ncepnd din aceast lun,fiecare dintre satele comuneiPuleti: Puleti, Cocoetii Ggeni are reprezentare lanivelul conducerii executive aadministraiei locale.

  Acest lucru se datoreaz noilorschimbri. Concret, secretarulcomunei Puleti a demisionat dinfuncie, fiind nlocuit, temporar,pn la susinerea concursului pen-tru ocuparea definitiv a postului,de ctre doamna Rducea Felicia,referent n cadrul Primriei Puleti,compartimentul registrul agricol.

  n momentul de fa conducerea Primriei

  Puleti este format din:

  primar, Ion Drguin, dinsatul Puleti

  viceprimar, Sandu Tudor, dinsatul Cocoeti

  secretar, Rducea Felicia,din satul Ggeni

  Colectivul redacionalION DRGUIN -

  primarul comunei PuletiSANDU TUDOR -

  viceprimar al comuneiDANIEL DINC -

  inspector n cadrul Primriei Puleti

  Comuna PuletiPrimria Comunei Puleti: Telefon 0244-224.300

  Poliia Post Puleti:Telefon 0244-224.305

  Poliia SECIA 3 RURAL Boldeti-Sceni:

  Telefon 0244-211.293

  Dispensar Puleti: Telefon 0244-224.350

  Dispensar Ggeni: Telefon 0244-224.118

  coala Puleti: Telefon 0244-224.301

  coala Ggeni: Telefon 0244-224.816

  Telefoane utilePoliia Local Puleti pune la

  dispoziia cetenilor, 24 de ore din 24, un

  numr de telefon mobil la care pot apela

  toi cei care doresc s semnaleze diferite

  fapte sau evenimente.

  0764.30.40.68

  Poliia Local Puleti 24 de ore din 24 la dispoziia

  dumneavoastr

  3

 • 4Alegeri locale - 10 iunie 2012

  Au drept de vot:

  - cetenii romni care aumplinit vrsta de 18 ani sau omplinesc chiar n ziua votrii

  - fiecare cetean are drep-tul la un singur vot (votulmultiplu este interzis isancioonat de lege)

  - fiecare cetean poatevota numai n localitatea saucircumscripia unde i aredomiciliul - militarii n termenvoteaz la locul de domiciliu,n limitele regulamentelor mi-litare

  - cetenii care i-au stabilitreedina n alt localitate, cucel puin 3 luni naite de ziuaalegerilor, au dreptul svoteze n acea localitate, dacadreseaz o cerere primaru-lui, care l va nscrie n listelesuplimentare, pe baza actuluide identitate i tot primarulva solicita radierea acestuiadin listele de la domiciliu,pentru c un cetean nupoate figura dect ntr-o sin-gur list electoral

  Votul se exercit pe bazaactului de identitate:

  - carte de identitate, cartede identitate provizorie,buletin de identitate, paaportdiplomatic sau de serviciu,carnetul de serviciu militar(pt. militarii n termen i ele-vii colilor militare)

  Nu au drept de vot:

  - cetenii romni care nuau mplinit 18 ani

  - debilii i alienaii mintalipui sub interdicie

  - cei condamnai definitiv lapierderea drepturilor elec-torale

  Au dreptul de a fi alei

  consilieri sau primari:

  - cetenii romni- care au mplinit vrsta de

  23 de ani, pn inclusiv nziua alegerilor

  - dac au domiciliul n uni-tatea administrativ-teritorialn care urmeaz s fie alei

  Nu pot fi alei:

  a) cei care nu au mplinitvrsta minim cerut de lege

  b) dac prin hotrre jude-

  ctoreasc definitiv le sunt

  interzise depturile electorale

  c) dac le este interzisasocierea n partide politice

  (judectorii Curii

  Constituionale, Avocatul Po-

  porului, magistraii, membrii

  Armatei i Poliiei)

  d) debilii i alienaiimintal pui sub interdicie

  e)* prefecii i subprefeciinu pot candida i nu pot par-

  ticipa la aciunile electorale

  dect dac demisioneaz din

  funcie cu cel puin 50 zile

  nainte de data alegerilor

  Pot propune candidaturi pentruconsiile locale i

  judeene i pentruprimari, cu

  respectarea egalitiintre sexe:

  - partidele politice- alianele politice constitu-

  ite potrivit legii nr.14/2003 apartidelor politice

  - aliane electorale- organizaii ale cetenilor

  aparinnd minoritilornaionale i care pot participala aleger i depune liste decandidai numai sub denu-mirea i semnul electoral alorganizaiei

  - candidaturi independente

  Alianele electorale

  se pot constitui:

  - ntre partide politice saualiane politice la niveljudeean sau local

  - un partid politic nu poateface parte dect dintr-o sin-gur alian electoral

  - se nregistreaz la biroulelectoral de circumscripiejudeean sau a municipiuluiBucureti

  - partidele din alian potparticipa n circumscripiarespectiv pe liste proprii saupe listele alianei

  - Numrul candidailor depe o list poate fi mai mare cupn la din nr. mandatelor

  - Candidaturile depuse pemai multe liste sau pe liste ica independent sunt nule

  Funciile i numrul funci-ilor pentru care poate candi-da o persoan:

  - poate candida pentru unsingur consiliu local saujudeean i o singur funciede primar

  - poate candida n acelaitimp pentru funcia de consili-er local, judeean sau primar

  1) permanente (sau de baz) cuprind:- toi cetenii cu drept de vot care au domici-

  liul sau reedina valabil stabilit pe teritoriullocalitii sau seciei de votare pt. care se ntoc-mesc

  - militarii aflai n unitile militare din terito-riu i membrii familiilor lor i ali alegtori cedomiciliaz n aceste uniti militare = militarii ifamiliile lor, care domiciliaz n afara unitilormilitare, se nscriu n listele electorale de ladomiciliu.

  - pentru seciile electorale constituite pe lngmisiunile diplomatice sau consulare, listele sentocmesc de conductorii acestor misiuni.

  2) suplimentare cuprind:- persoane omise din cele permanente;- persoane are i-au stabilit domiciliul n loca-

  litate cu cel puin 3 luni n urm i au fcutaceast solicitare;

  - cei care i-au schimbat domiciliul dupntocmirea listelor permanente;

  - persoanele deinute n baza unui mandat dearestare preventiv;

  - persoanele condamnate la nchisoare cu pri-vare de libertate,dar nedefinitiv;

  - cele care execut sanciuni contravenionaleprivative de libertate.

  3) complementare au caracter permanenti cuprind: pe toi cetenii U.E. cu drept devot care se afl n evidenele OficiuluiRomn pentru Imigrri i au domiciliul saureedina n localitatea pentru care sentocmete lista. Acestea se actualizeaz deprimari i Oficiului Romn pentru Imigrri,n cel mult 45 de zile de la data stabiliriialegerilor. Acestea se semneaz de primar,secretarul unitii administrativ-teritorialei de eful formaiunii teritoriale a OficiuluiRomn pentru Imigrri.

  4) listele pentru votarea la locul unde seafl alegtorul (pentru urna mobil) = sentocmesc de preedintele seciei de votare,ca urmare a solicitrii alegtorilor care nu sepot deplasa.

  Cunoscnd aceste date, alegtorii pot sverifice dac nscrierea lor n listele electoraleeste corect i s semnaleze orice neregul,cernd ndreptarea ei, dup proceduriledescrise, n termenele prevzute, adresndu-seinstituiilor abilitate s le rezolve.

  DREPTUL DE VOT IDREPTUL DE A FI ALES

  Orice alegtor,trebuie s tie c listele electoralesunt de patru categorii:

  Se apropie alegerile locale i credem c este oportun sreamintim cetenilor ce drepturi electorale au. n art. 36i 37 din Constituia Romniei, cuprinse n Capitolul II,intitulat Drepturile i Libertile Fundamentale sunt

  prevzute dreptul de vot i dreptul de a fi ales.