FS-C8100DN Ghid de Operare -...

of 68 /68
Ghid de Operare FS-C8100DN

Embed Size (px)

Transcript of FS-C8100DN Ghid de Operare -...

 • Ghid de OperareFS-C8100DN

 • Cuprins

  1 Componentele aparatului ............................................................................. 1-1Componentele de pe Partea Frontală a Imprimantei .............................................................. 1-2Componentele de pe Partea Stângă a Imprimantei ................................................................ 1-2Componentele de pe Partea Dreaptă a Imprimantei ............................................................... 1-3Componentele Interne ............................................................................................................. 1-4

  2 Operaţia de Imprimare .................................................................................. 2-1Încărcarea Driverului de Imprimantă ....................................................................................... 2-2Imprimarea dintr-o Aplicaţie Software ..................................................................................... 2-3

  3 Întreţinerea .................................................................................................... 3-1Informaţii Generale .................................................................................................................. 3-2Alimentarea Hârtiei .................................................................................................................. 3-3Înlocuirea Cartuşului cu Toner ................................................................................................. 3-8Curăţarea Imprimantei .......................................................................................................... 3-13

  4 Rezolvarea Problemelor ............................................................................... 4-1Indicaţii Generale .................................................................................................................... 4-2Probleme de Calitate la Imprimare .......................................................................................... 4-3Mesaje de Eroare .................................................................................................................... 4-6Remedierea Blocajelor de Hârtie .......................................................................................... 4-11

  5 Specificaţii ..................................................................................................... 5-1

  i

 • ii

 • Prevederi Legale şi Informaţii despre Siguranţă

  PRECAUŢIE: NU SE ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU DETERIORĂRILE CAUZATE DE INSTALAREA INCORECTĂ.

  Notă referitoare la SoftwareSOFTWARE-UL UTILIZAT CU ACEASTĂ IMPRIMANTĂ TREBUIE SĂ SUPORTE MODUL DE EMULARE AL IMPRMANTEI. Imprimata este setată din fabrică pentru emularea PCL. Modul de emulare poate fi modificat.

  NotăInformaţiile cuprinse în acest ghid pot fi modificate fără notificare prealabilă. În ediţiile ulterioare se pot introduce pagini suplimentare. Utilizatorul este rugat să accepte scuzele pentru eventuale informaţii tehnice inexacte sau erori tipografice apărute în prezenta ediţie.

  Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul apariţiei unor accidente, ca urmare a respectării de către utilizator a instrucţiunilor conţinute în acest ghid. Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru defecte ale firmware-ului imprimatei (conţinutul memoriei numai pentru citire).

  Acest ghid şi orice subiect care poate fi protejat prin drepturi de autor, vândut sau furnizat cu sau în legătură cu imprimata, sunt protejate de legea drepturilor de autor. Toate drepturile rezervate. Este interzisă copierea sau reproducerea completă sau parţială a prezentului ghid, a oricăror subiecte care pot fi protejate prin drepturi de autor, fără permisiunea în scris obţinută în prealabil de la Kyocera Mita Corporation. Orice copie completă sau parţială a prezentului ghid, orice subiect care poate fi protejat prin drepturi de autor trebuie să conţină aceeaşi notificare a drepturilor de autor ca şi materialul după care a fost realizată copia.

  Despre Mărcile ComercialePRESCRIBE este o marcă înregistrată a Kyocera Corporation. KPDL este o marcă înregistrată a Kyocera Corporation.

  Hewlett-Packard, PCL, şi PJL sunt mărci înregistrate ale Hewlett-Packard Company. Centronics este o marcă comercială a Centronics Data Computer Inc. PostScript este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated. Macintosh este o marcă înregistrată a Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows şi Windows NT sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation. Microsoft Windows Server este o marcă comercială a Microsoft Corporation. PowerPC este o marcă comercială a International Business Machines Corporation. Microdrive este o marcă înregistrată a Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. în S.U.A. şi alte state. CompactFlash este o marcă comercială a SanDisk Corporation. ENERGY STAR este o marcă înregistrată S.U.A. Alte nume de mărci sau nume de produse sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale companiilor care le deţin.

  Acest produs utilizează PeerlessPrintXL pentru a asigura emularea limbajului PCL 6 compatibilă cu HP LaserJet. PeerlessPrintXL este o marcă comercială a Peerless Systems Corporation, 2381 Rosecrans Ave. El Segundo, CA 90245, S.U.A.

  Acest produs a fost dezvoltat utilizându-se Tornado™ Real Time Operating System and Tools de la Wind River Systems.

  Acest produs conţine UFST™ şi MicroType® de la Monotype Imaging Inc.

  iii

 • USBAcest produs a fost certificat de USB Implementers Forum, Inc.

  Respectarea Prevederilor şi Conformitatea cu Normele în Vigoare

  Informaţii despre Siguranţă

  Note despre Siguranţa Laser

  PERICOL: RADIAŢII LASER CLASA 3B LA DESCHIDEREA PRODUSULUI. SE VA EVITA EXPUNEREA DIRECTĂ LA RAZA LASER.

  PRECAUŢIE: Utilizarea de butoane de control, reglaje, sau proceduri, altele decât cele precizate în prezenta documentaţie, pot duce la expunerea periculoasă la radiaţia laser.

  Emiţător de Frecvenţe Radio

  Acest aparat conţine un modul de transmisie. Noi, producătorii (Kyocera Mita Corporation) declarăm prin prezenta că acest echipament (imprimată), model FS-C8100DN, respectă în totalitate prevederile fundamentale şi alte dispoziţii relevante ale Directivei 1999/5/CE.

  Tehnologia de Marcare Radio

  În anumite ţări, tehnologia de marcare radio utilizată la acest echipament pentru identificarea cartuşului cu toner poate face obiectul autorizării, şi ca urmare, utilizarea acestui echipament poate fi restricţionată.

  iv

 • Etichete de Precauţie

  Pentru siguranţă, etichetele de precauţie au fost ataşate la această imprimantă în următoarele locaţii. Utilizatorul trebuie să fie suficient de atent pentru a evita declanşarea unui incendiu sau electrocutarea în momentul îndepărtării unui blocaj de hârtie sau al înlocuirii tonerului.

  NOTĂ: Aceste etichete nu se vor îndepărta.

  Temperatură ridicată în interior. Nu se vor atinge componentele din această zonă, deoarece există pericolul producerii de arsuri.

  Tensiune înaltă în interior. Nu se vor atinge niciodată componentele din această zonă, deoarece există pericolul electrocutării.

  Etichetă în interiorul imprimatei (Avertisment referitor la radiaţia laser)

  v

 • Concentraţia de ozon

  Imprimantele generează ozon (O3), care se poate concentra la locul instalării şi poate cauza un miros neplăcut. Pentru a reduce concentraţia de ozon la mai puţin de 0,1 ppm, se recomandă să nu se instaleze imprimanta într-un spaţiu închis, fără ventilaţie.

  Directiva de Marcare CE

  În conformitate cu Directivele Consiliului 89/336/CEE, 73/23/CEE şi 1999/5/CE

  Producătorul: Kyocera Mita CorporationAdresa producătorului: 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, 540-8585, Japonia

  Declară că acest produs

  Nume produs: Imprimantă Color

  Număr model: FS-C8100DN (conform testării cu unitatea opţională de îmbunătăţire; Alimentator de Hârtie Dual PF-710, Alimentator de Hârtie de Capacitate Mare PF-750, Finisher Document DF-710/DF-730, Unitate Broşurare BF-710, Benă Mail MT-710 şi Unitate Perforare PH-5A)

  Este în conformitate cu următoarele specificaţii ale produsului:

  EN 55 022:1998+A1:2000+A2:2003 Class BEN 61 000-3-2:2000EN 61 000-3-3:1995+A1:2001EN 55 024:1998+A1:2001+A2:2003EN 60 950-1:2001+A11EN 60 825-1:1994+A1+A2EN 300330-1EN 300330-2

  Producătorul şi companiile de comercializare a produsului păstrează următoarele documentaţii tehnice în perspectiva controalelor efectuate de autorităţile implicate.

  Instrucţiuni pentru utilizator în concordanţă cu specificaţiile aplicabile.Planşe cu desene tehnice.Descrierea procedurilor care garantează conformitatea.Alte informaţii tehnice.

  EN ISO 7779

  Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

  Renunţarea la drepturi

  Kyocera Mita nu va fi trasă la răspundere de clienţi sau oricare altă persoană sau entitate pentru orice pierdere sau daune cauzate sau presupuse a fi cauzate direct sau indirect de echipamentul vândut sau furnizat de noi, incluzând, dar nelimitându-se la întreruperea serviciului, pierderea activităţii sau a profiturilor anticipate, sau pentru daune derivate, rezultate din utilizarea sau operarea echipamentului sau a software-ului.

  vi

 • Programul Energy Star

  Ca partener ENERGY STAR, am stabilit că acest produs îndeplineşte normele ENERGY STAR referitoare la eficientizarea consumului de energie.

  Obiectivul de bază al programului ENERGY STAR este de a reduce poluarea mediului înconjurător prin încurajarea producerii şi comercializării echipamentelor eficiente din punct de vedere al consumului de energie.

  Această imprimantă este echipată cu un contor pentru intrarea în modul de veghe, în conformitate cu programul ENERGY STAR. Această funcţie face posibilă reducerea consumului de energie electrică a imprimantei. Pentru a reduce la maxim consumul de energie electrică, imprimanta se scoate din priză dacă nu se utilizează pentru perioade îndelungate de timp.

  Pentru detalii despre contorul de intrare în modul de veghe şi consumul de energie electrică a imprimantei, se consultă acest manual.

  Setările iniţiale ale contorului de timp mod de veghe şi consumul de energie la utilizarea contorului mod de veghe:

  ( ): normele programului ENERGY STAR

  Setare Iniţială Mod de Veghe Auto 15 minute (60 minute)

  Consum Energie Electrică în Modul de Veghe Auto

  15 W (70 W)

  vii

 • Citiţi acest Ghid de Operare înainte de a utiliza aparatul. Se păstrează ghidul în apropierea aparatului, pentru a-l consulta la nevoie.

  Secţiunile acestui ghid şi componentele aparatului marcate cu simboluri şi avertismente de siguranţă reprezintă avertismente de siguranţă destinate protejării utilizatorului, a altor persoane şi a obiectelor înconjurătoare, şi asigurării unei utilizări corecte şi în siguranţă a aparatului. Simbolurile şi semnificaţiile acestora sunt explicate mai jos.

  Simboluri

  Următoarele simboluri indică faptul că secţiunea asociată cu acest simbol conţine avertismente de siguranţă. În interiorul simbolului sunt indicate puncte de atenţie specifice.

  Următoarele simboluri indică faptul că secţiunea asociată cu acest simbol conţine informaţii despre acţiuni interzise. Specificaţiile acţiunii interzise sunt indicate în interiorul simbolului.

  PERICOL: Indică faptul că se pot produce vătămări corporale sau chiar moarte ca urmare a tratării cu neatenţie sau utilizării neconforme a punctelor asociate cu aceste simbol.

  AVERTISMENT: Indică faptul că este posibil să se producă vătămări corporale sau chiar moarte ca urmare a tratării cu neatenţie sau utilizării neconforme a punctelor asociate cu aceste simbol.

  PRECAUŢIE: Indică faptul este posibil să se producă vătămări corporale sau deteriorări mecanice ca urmare a tratării cu neatenţie sau utilizării neconforme a punctelor asociate cu aceste simbol.

  .... [Avertisment general]

  .... [Avertisment de pericol de electrocutare]

  .... [Avertisment de temperatură ridicată]

  .... [Avertisment de acţiune interzisă]

  .... [Demontare interzisă]

  viii

 • Următoarele simboluri indică faptul că secţiunea asociată cu acest simbol conţine informaţii despre acţiuni care trebuie efectuate. Specificaţiile acţiunii necesare sunt indicate în interiorul simbolului.

  Contactaţi reprezentantul de service pentru a comanda un nou ghid, în cazul în care avertismentele de siguranţă din acest Ghid de Operare sunt ilizibile sau dacă ghidul lipseşte. (cu plată)

  Precauţii la Instalare

  Mediu

  PRECAUŢIE:Se evită amplasarea aparatului pe sau în locaţii instabile sau fără suprafaţă dreaptă. Aparatul poate cădea sau poate fi răsturnat. O situaţie de acest tip prezintă pericol de vătămări corporale sau deteriorări ale aparatului.

  Evitaţi amplasarea aparatului în locaţii cu grad ridicat de umiditate, praf sau murdărie. Dacă pe ştecher se depune murdărie sau praf, acesta trebuie curăţat pentru a se evita un incendiu sau electrocutarea.

  Evitaţi locaţiile din vecinătatea radiatoarelor, a caloriferelor sau a altor surse de căldură, sau locaţiile din vecinătatea unor articole inflamabile, pentru a evita apariţia unui incendiu.

  .... [Alertă pentru acţiune necesară]

  .... [Scoateţi ştecherul din priză]

  .... [Conectaţi întotdeauna aparatul la o priză cu împământare]

  ix

 • Pentru a păstra aparatul la temperatură optimă şi pentru a facilita înlocuirea componentelor şi întreţinerea, asiguraţi un spaţiu de acces ca în figurile de mai jos. Asiguraţi un spaţiu liber adecvat, mai ales în jurul fantelor de ventilare, pentru ca aerul dinimprimantă să poată fi ventilat corespunzător.

  Alte PrecauţiiCondiţiile de mediu nefavorabile pot afecta operarea în siguranţă şi performanţele aparatului. Instalaţi aparatul într-o încăpere dotată cu aer condiţionat (temperatura recomandată a încăperii: aproximativ 10 - 32,5°C, umiditate: aproximativ 15 - 80% RH), şi evitaţi următoarele locaţii în momentul în care alegeţi locul pentru aparat.

  • Evitaţi locaţiile din apropierea unei ferestre sau cu expunere la acţiunea directă a razelor solare.

  • Evitaţi locaţiile unde se pot manifesta vibraţii.

  • Evitaţi locaţiile cu fluctuaţii drastice de temperatură.

  • Evitaţi locaţiile cu expunere directă la aer cald sau rece.

  • Evitaţi locaţiile cu ventilaţie insuficientă.

  În timpul imprimării se eliberează cantităţi mici de ozon şi alte substanţe chimice, dar cantitatea eliberată nu are efecte negative asupra sănătăţii. Dar, în cazul în care imprimanta este utilizată o perioadă îndelungată de timp într-o încăpere cu ventilaţie insuficientă, sau dacă se imprimă un număr de copii foarte mare, mirosul cauzat de generarea de ozon poate deveni neplăcut. Pentru a menţine un mediu adecvat pentru imprimare, se recomandă ca încăperea în care este instalat aparatul să fie ventilată corespunzător.

  Alimentarea cu Energie Electrică/Împământarea Aparatului

  AVERTISMENT:Nu utilizaţi o sursă de curent cu un alt voltaj decât cel specificat. Evitaţi conectări multiple la aceeaşi priză. Situaţiile de acest tip prezintă pericol de incendiu şi electrocutare.

  Introduceţi cablul de alimentare în priză, în condiţii de siguranţă. În cazul în care obiecte metalice intră în contact cu fişele ştecherului, este posibilă producerea unui incendiu sau există riscul electrocutării.

  Conectaţi întotdeauna aparatul la o priză cu împământare, pentru a evita pericolul de incendiu sau electrocutare în cazul unui scurtcircuit. Dacă nu este posibilă conectarea cu împământare, se va consulta reprezentantul de service.

  Stânga: 500 mm Dreapta: 300 mm În spate: 100 mm În faţă: 1.000 mm

  x

 • Alte PrecauţiiConectaţi ştecherul la cea mai apropiată priză de aparat.

  Cablul de alimentare este utilizat ca dispozitiv principal de deconectare. Asiguraţi-vă că priza este amplasată/instalată lângă echipament şi este uşor accesibilă.

  Manipularea Pungilor de Plastic

  AVERTISMENT:Nu lăsaţi pungile de plastic utilizate la aparat la îndemâna copiilor. Plasticul se poate lipi de nasul şi gura acestora, cauzând sufocare.

  Precauţii pentru Utilizare

  Precauţii la Utilizarea Aparatului

  AVERTISMENT:Nu aşezaţi obiecte metalice sau recipiente cu apă (vaze cu flori, ghivece, pahare, etc.) pe sau în apropierea aparatului. Această situaţie prezintă pericol de incendiu sau electrocutare în cazul în care acestea cad în interiorul aparatului.

  Nu îndepărtaţi niciunul dintre capacele aparatului, deoarece există pericol de electrocutare cauzat de componentele sub tensiune înaltă din interiorul aparatului.

  Nu deterioraţi, rupeţi sau încercaţi să reparaţi cablul de alimentare. Nu aşezaţi obiecte grele pe cablu, nu trageţi de el, nu îl îndoiţi dacă nu este necesar şi nu îl deterioraţi în alt fel. Situaţiile de acest tip prezintă pericol de incendiu şi electrocutare.

  Nu încercaţi să reparaţi sau să demontaţi aparatul sau componentele acestuia, deoarece există pericolul producerii unui incendiu, pericol de electrocutare sau de deteriorare a laserului. În cazul în care este eliberată raza laser, aceasta poate cauza orbire.

  În cazul în care aparatul se încălzeşte excesiv, apare fum din aparat, se simte un miros ciudat sau apare oricare altă situaţie anormală, există pericol de incendiu sau electrocutare. Opriţi imediat aparatul, aducând comutatorul în poziţia (O), asiguraţi-vă că aţi scos ştecherul din priză, apoi contactaţi reprezentantul de service.

  În cazul în care în interiorul aparatului cad obiecte periculoase (cleme de hârtie, apă, alte lichide, etc), opriţi imediat aparatul, acţionând comutatorul în poziţia (O). Apoi asiguraţi-vă că aţi scos ştecherul din priză, pentru a evita pericolul de incendiu sau electrocutare. Apoi contactaţi reprezentantul de service.

  Nu manipulaţi ştecherul cu mâinile ude, deoarece există pericolul de incendiu sau electrocutare.

  xi

 • Contactaţi întotdeauna reprezentantul de service pentru întreţinerea sau repararea componentelor interne.

  PRECAUŢIE:Nu trageţi de cablul de alimentare când îl scoateţi din priză. Dacă trageţi de cablu, firele se pot rupe şi pot cauza pericol de incendiu sau electrocutare. (Ţineţi întotdeauna ştecherul cu mâna când scoateţi cablul de alimentare din priză.)

  Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză când mutaţi aparatul. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, există pericol de incendiu sau electrocutare.

  Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă scurtă de timp (noaptea, etc), opriţi aparatul, acţionând comutatorul în poziţia (O). Dacă aparatul nu este utilizat pentru perioade de timp prelungite (vacanţe, etc.), pentru siguranţă, scoateţi ştecherul din priză pe durata neutilizării aparatului.

  Când se mută aparatul, se trag în afară cele două mânere de transport de pe latura stângă şi cele mânere de transport de pe latura dreaptă, şi se deplasează aparatul cu ajutorul acestor două mânere.

  Pentru siguranţă, scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte de a efectua operaţiile de curăţare.

  În cazul în care în interiorul aparatului se depune praf, există pericolul de incendiu sau alte probleme. De aceea, se recomandă să consultaţi reprezentantul de service referitor la curăţarea componentelor interne ale aparatului. Curăţarea este eficientă mai ales dacă este efectuată înainte de anotimpurile cu umiditate ridicată. Consultaţi reprezentantul de service referitor la costurile pentru curăţarea componentelor interne ale aparatului.

  Alte PrecauţiiNu aşezaţi obiecte grele pe aparat şi nu deterioraţi aparatul în oricare alt mod.

  Nu deschideţi capacul frontal superior, nu opriţi aparatul şi nu scoateţi ştecherul din priză în timpul imprimării.

  Dacă intenţionaţi să ridicaţi sau să mutaţi aparatul, contactaţi reprezentantul de service.

  Nu atingeţi componentele electrice sau plăcile cu circuite integrate. Acestea se pot deteriora datorită electricităţii statice.

  xii

 • Nu încercaţi să efectuaţi operaţii care nu sunt explicate în acest manual.

  Utilizaţi cabluri de interfaţă ecranate.

  PRECAUŢIE:Utilizarea de butoane de control, reglaje, sau proceduri, altele decât cele precizate în prezenta documentaţie, pot duce la expunerea periculoasă la radiaţia laser.

  Precauţii la Manipularea Consumabilelor

  PRECAUŢIE:Nu încercaţi să ardeţi Cartuşul cu Toner. Scânteile periculoase pot cauza arsuri.

  Păstraţi Cartuşele cu Toner în locuri în care nu au acces copiii.

  În cazul în care tonerul se varsă din Cartuş. evitaţi inhalarea, înghiţirea şi contactul cu ochii sau pielea.

  • În cazul în care inhalaţi toner, deplasaţi-vă într-un loc cu aer curat şi faceţi gargară cu o cantitate mare de apă. Dacă îşi face apariţia tusea, contactaţi un medic specialist.

  • Dacă se întâmplă să ingeraţi toner, clătiţi gura cu apă şi beţi 1-2 ceşti cu apă pentru a dilua conţinutul stomacului. Dacă este necesar, contactaţi un medic specialist.

  • Dacă tonerul intră în contact cu ochii, clătiţi din abundenţă cu apă. Dacă se manifestă în continuare o sensibilitate în zona respectivă, contactaţi un medic specialist.

  • Dacă tonerul intră în contact cu pielea, spălaţi-vă cu apă şi săpun.

  Nu încercaţi să deschideţi cu forţa sau să distrugeţi Cartuşul cu Toner.

  Alte PrecauţiiDupă utilizare, reciclaţi Cartuşul cu Toner în conformitate cu reglementările locale.

  Depozitaţi toate consumabilele într-un loc răcoros şi întunecos.

  Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, scoateţi hârtia din caseta de hârtie, aşezaţi-o în ambalajul original şi închideţi-l etanş.

  xiii

 • Despre Ghidul de OperareAcest Ghid de Operare conţine următoarele capitole:

  1 Componentele aparatului

  Acest capitol explică denumirile componentelor aparatului.

  2 Operaţia de Imprimare

  Acest capitol explică modul de imprimare de la PC.

  3 Întreţinerea

  Acest capitol explică modul de înlocuire a cartuşului cu toner şi modul de întreţinere a aparatului.

  4 Rezolvarea Problemelor

  Acest capitol explică cum se rezolvă problemele care pot apărea la imprimantă, cum ar fi blocajele de hârtie.

  5 Specificaţii

  Acest capitol enumeră specificaţiile imprimantei.

  xiv

 • ConvenţiiAcest manual utilizează următoarele convenţii.

  Convenţie Descriere Exemplu

  Caractere Cursive Utilizate pentru accentuarea unei referinţe pentru informaţii suplimentare.

  Se consultă Înlocuirea Cartuşului cu Tonerla pagina 3-3.

  Caractere Courier Utilizate pentru a indica mesaje sau nume afişate pe panoul de operare.

  Recipientul pentru toner rezidual se înlocuieşte când se afişează mesajul Verificare recipient toner rez.

  Text cu caractere aldine în paranteze drepte

  Utilizate pentru a indica tastele panoului de operare.

  Se apasă pe [Menu].

  Caractere aldine Utilizate pentru accentuarea butoanelor sau a elementelor care urmează să fie selectate în casetele de dialog şi a titlurilor afişate în casetele de dialog.

  Se face clic pe Următorul.

  Notă Utilizată pentru furnizarea informaţiilor suplimentare despre o funcţie.

  NOTĂ: Pentru informaţii referitoare la memorarea pin-ului, consultaţi pasul 10.

  Important Utilizat pentru furnizarea informaţiilor importante. IMPORTANT: Asiguraţi-vă că

  hârtia nu este pliată, încreţită sau deteriorată.

  Precauţie Precauţiile reprezintă propoziţii care sugerează posibilitatea producerii unei deteriorări mecanice, ca urmare a unei acţiuni.

  PRECAUŢIE: Caseta nu se trage în afară când se ţine de partea frontală a aparatului.

  Avertisment Utilizat pentru a atrage atenţia utilizatorilor asupra posibilităţii producerii unor vătămări corporale.

  AVERTISMENT: În secţiunea încărcătorului este prezentă tensiune înaltă.

  xv

 • xvi

 • 1 Componentele aparatului

  Această secţiune furnizează explicaţii însoţite de ilustraţii, în scopul identificării părţilor componente şi ale funcţiilor acestora. Este necesară familiarizarea cu denumirile şi funcţiile acestor componente, pentru o utilizare corectă şi o funcţionare în condiţii optime a aparatului.

  Acest capitol conţine explicaţii privind următoarele subiecte:

  • Componentele de pe Partea Frontală a Imprimantei...1-2

  • Componentele de pe Partea Stângă a Imprimantei...1-2

  • Componentele de pe Partea Dreaptă a Imprimantei...1-3

  • Componentele Interne...1-4

  1-1

 • Componentele aparatului

  Componentele de pe Partea Frontală a Imprimantei

  1 Panou de Operare2 Capac Frontal3 Caseta de Hârtie 14 Caseta de Hârtie 25 Tavă Superioară6 Capac Superior

  Componentele de pe Partea Stângă a Imprimantei

  7 Capacul Stâng 18 Capacul Stâng 29 Mânere de Transport

  6

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  1-2

 • Componentele aparatului

  Componentele de pe Partea Dreaptă a Imprimantei

  10 Capac Interfaţă11 Capac Card de Memorie (CompactFlash)12 Conector Interfaţă Reţea13 Conector Interfaţă USB14 Slot Interfaţă Opţional (OPT)15 Slot Card de Memorie (CompactFlash)16 Slot Opţional Unitate Hard Disc (HDD)17 Conector Interfaţă Port Paralel18 Capac Comutator Principal19 Comutator Principal20 Tavă MF (tavă multifuncţională)21 Glisor22 Extensie Tavă MF23 Spaţii pentru Mâini

  12

  10

  13 14 15 16 17

  18

  20

  21

  21 22

  11

  23

  19

  1-3

 • Componentele aparatului

  Componentele Interne

  24 Cartuş cu Toner (Negru)25 Cartuş cu Toner (Galben)26 Cartuş cu Toner (Cyan)27 Cartuş cu Toner (Magenta)28 Recipient pentru Toner Rezidual29 Manetă de Blocare Cartuş cu Toner30 Perie de Curăţare

  31 Ghidaj de Lăţime pentru Hârtie32 Dispozitiv Reglare Lăţime Hârtie33 Ghidaj de Lungime pentru Hârtie34 Conector Cablu de Alimentare

  24

  2526

  29

  27

  2830

  33

  31

  32

  34

  1-4

 • 2 Operaţia de Imprimare

  Acest capitol conţine explicaţii privind următoarele subiecte:

  • Încărcarea Driverului de Imprimantă...2-2

  • Imprimarea dintr-o Aplicaţie Software...2-3

  2-1

 • Operaţia de Imprimare

  Încărcarea Driverului de ImprimantăÎnainte de a instala driverul de imprimantă de pe CD, utilizatorul se va sigura că imprimanta este alimentată cu curent electric şi este conectată la PC.

  1 Se porneşte PC-ul şi se activează Windows.

  NOTĂ: Dacă se afişează caseta de dialog Welcome to the Found New Hardware Wizard (Bun venit la Expertul hardware nou detectat), se va selecta Cancel (Revocare).

  2 Se introduce CD-ul furnizat împreună cu imprimanta în unitatea optică a PC-ului.

  3 Se va lansa programul de instalare.

  NOTĂ: Dacă programul de instalare nu se lansează, se utilizează Windows Explorer pentru a se accesa CD-ul ş se selectează Setup.exe.

  4 Se efectuează procedurile afişate de programul de instalare pentru a se instala KX DRIVER.

  2-2

 • Operaţia de Imprimare

  Imprimarea dintr-o Aplicaţie SoftwarePaşii necesari pentru imprimarea unui document creat cu o aplicaţie sunt explicaţi în cele ce urmează. Se pot selecta Paper Size (Formatul de Hârtie) şi Output Destination (Destinaţia de Ieşire) pentru imprimare.

  1 Se alimentează hârtia necesară în caseta de hârtie.

  2 Din aplicaţie, din meniul File (Fişier) se selectează Print (Imprimare). Se afişează caseta de dialog Print (Imprimare).

  3 Se face clic pe lista derulantă care conţine numele de imprimante. Vor fi listate toate imprimantele instalate în Windows. Se face clic pe numele aparatului.

  4 Se utilizează Number of copies (Număr de Copii) pentru a se introduce numărul dorit de imprimări. Se pot imprima până la 999 de copii.

  Pentru Microsoft Word, este recomandabil să se facă clic pe Options... (Opţiuni) şi să se specifice Use printer settings (Utilizare setări imprimantă) pentru Default tray (Tavă implicită).

  5 Pentru a porni imprimarea se face clic pe OK.

  NOTĂ: Pentru informaţii despre modul de utilizare al software-ului pentru driverul de imprimantă, se va consulta KX Printer Driver Operation Guide.

  3

  4

  2-3

 • Operaţia de Imprimare

  2-4

 • 3 Întreţinerea

  Acest capitol conţine explicaţii privind următoarele subiecte:

  • Informaţii Generale...3-2

  • Alimentarea Hârtiei...3-3

  • Înlocuirea Cartuşului cu Toner...3-8

  • Curăţarea Imprimantei...3-13

  3-1

 • Întreţinerea

  Informaţii GeneraleAcest capitol descrie activităţile de întreţinere de bază pentru imprimantă, care pot fi efectuate de către utilizator.

  Se pot înlocui înlocui următoarele componente, în funcţie de afişajul imprimantei:

  • Kituri cu Toner

  • Recipient pentru Toner Rezidual

  În plus, componentele interne necesită curăţare periodică.

  3-2

 • Întreţinerea

  Alimentarea HârtieiÎn cele ce urmează va fi explicată procedura de alimentare a hârtiei în casetă şi în tava MF.

  Alimentarea Hârtiei în CasetăHârtia obişnuită (80 g/m2) poate fi alimentată în casetele de hârtie 1 şi 2.

  În caseta de hârtie 1 se pot alimenta 500 de coli (A4/Letter sau format mai mic) sau 250 de coli (B4/Legal sau format mai mare). În caseta de hârtie 2 se pot alimenta 500 de coli.

  Se vântură hârtia, apoi se aliniază prin lovituri uşoare pe o suprafaţă uniformă pentru a se evita blocajele sau imprimarea asimetrică.

  Se alimentează hârtia în casetă, urmându-se instrucţiunile de mai jos.

  1 Se trage complet în afară caseta de hârtie.

  3-3

 • Întreţinerea

  2 Se setează ghidajul de lungime la formatul de hârtie selectat.

  NOTĂ: Formatul de hârtie este imprimat pe caseta de hârtie.

  3 Se setează ghidajul de lăţime la formatul de hârtie selectat cu ajutorul dispozitivului de reglare lăţime hârtie.

  NOTĂ: Formatul de hârtie este imprimat pe caseta de hârtie.

  Pentru a alimenta hârtie A4/Letter sau formate mai mici, pârghia suplimentară a ghidajului de lungime se poziţionează vertical, ca în figură.

  4 Se aşează hârtia, aliniată la latura stângă a casetei de hârtie.

  IMPORTANT: Se verifică dacă ghidajele de lungime şi lăţime ating uşor hârtia. Dacă există spaţiu între ghidaje şi hârtie, ghidajele se vor regla din nou. În caz contrar, pot apărea blocaje de hârtie.

  În casetă nu se va alimenta hârtie îndoită. În caz contrar, pot apărea blocaje de hârtie.

  Nu se alimentează hârtie peste limita superioară a tăvii. În caz contrar, pot apărea blocaje de hârtie.

  3-4

 • Întreţinerea

  5 Se poziţionează plăcuţa pentru format hârtie inclusă, care indică formatul alimentat în casetă.

  6 Se împinge înapoi uşor caseta de hârtie.

  Alimentarea Hârtiei în Tava MF (Multifuncţională)Se poate alimenta hârtie extra (60 - 220 g/m2) şi hârtie obişnuită sau reciclată. Se pot alimenta 100 de coli de hârtie obişnuită (80 g/m2), (A4/Letter sau format mai mic) sau 50 de coli (B4/Legal sau format mai mare). Tava MF se va utiliza pentru imprimarea pe hârtie extra, cum ar fi transparente sau hârtie groasă.

  IMPORTANT: Dacă se alimentează hârtie specială în tava MF, de exemplu transparente sau hârtie groasă, se selectează tipul hârtiei.

  Pentru utilizarea tăvii MF se urmează instrucţiunile de mai jos.

  1 Se pregăteşte tava MF.

  Se extinde tava MF pentru alimentarea hârtiei A4R sau mai mare.

  2 Se reglează glisorul pentru lăţimea hârtiei utilizate.

  3-5

 • Întreţinerea

  3 Se aşează hârtia de-a lungul glisorului şi se introduce până la capăt.

  Utilizatorul se va asigura că glisorul atinge uşor marginea hârtiei.

  IMPORTANT: Dacă se alimentează o carte poştală sau hârtie groasă, acestea trebuie aplatizate înainte de a fi aşezate în tavă. Anumite tipuri de hârtie nu pot fi alimentate în tavă.

  În tava MF se alimentează hârtie doar când acesta se utilizează. Se va evita lăsarea hârtiei în tava MF.

  Nu se alimentează hârtie peste limita superioară a tăvii. În caz contrar, pot apărea blocaje de hârtie.

  Dacă se alimentează un plic, clapeta trebuie să fie închisă şi plicul trebuie aşezat cu faţa care se imprimă în sus. Se poziţionează plicul cu clapeta spre faţă sau spre stânga şi se introduce de-a lungul glisorului până la capăt.

  Alimentarea hârtiei în alimentatorul de hârtie opţional PF-750În alimentatorul de hârtie PF-750 se pot alimenta 3000 de coli de hârtie obişnuită (80 g/m2, A4, B5 sau Letter). (Se va apela la un tehnician de service pentru reglarea formatului).

  Pentru alimentarea hârtiei în alimentatorul de hârtie se vor urma instrucţiunile de mai jos.

  1 Se trage în afară complet caseta de hârtie a alimentatorului de hârtie.

  DA

  DA

  NU

  3-6

 • Întreţinerea

  2 Se aşează hârtia în caseta de hârtie.

  NOTĂ: În casetă nu se va alimenta hârtie îndoită. În caz contrar, pot apărea blocaje de hârtie.

  Nu se alimentează hârtie peste limita superioară a casetei.

  3 Se împinge înapoi uşor caseta de hârtie.

  3-7

 • Întreţinerea

  Înlocuirea Cartuşului cu Toner

  Frecvenţa înlocuirii cartuşului cu tonerDurata de viaţă a cartuşelor cu toner depinde de cantitatea de toner necesară pentru efectuarea lucrărilor de imprimare. Dacă se admite 5% putere de acoperire (un document de afaceri specific) a culorilor de toner individuale pentru formate de hârtie A4 sau Letter:

  • Cartuşul cu toner negru are o durată medie de viaţă de 15.000 de pagini monocrome.

  • Cartuşele de toner cyan, magenta şi galben au o durată medie de viaţă de 7.000 de imagini color.

  Se poate imprima o pagină de stare pentru a se verifica ce cantitate de toner a rămas în cartuş. Indicatorul de Toner din secţiunea de stări consumabile de pe pagina de stare afişează o diagramă de progres, care prezintă cu aproximaţie cantitatea de toner rămasă în cartuş.

  Cartuşe cu Toner IniţialeCartuşele cu toner ambalate împreună cu imprimanta nouă se numesc cartuşe cu toner iniţiale. Cartuşul iniţial cu toner negru are o durată medie de viaţă de 7.500 de pagini monocrome. Fiecare cartuş iniţial cu toner cyan, magenta şi galben are o durată medie de viaţă de 3.500 de imagini color.

  Kituri cu TonerSe recomandă utilizarea kit-ului de toner nou livrat de către producător, pentru a se preveni apariţia problemelor la imprimantă şi pentru a se asigura o durată de viaţă lungă a acesteia.

  Kit-urile de toner sunt livrate în 4 culori diferite: cyan, magenta, galben şi negru.

  Un kit de toner nou conţine următoarele:

  • Cartuş cu toner

  • Lavetă de curăţare

  • Pungi de plastic pentru cartuşe cu toner şi recipient pentru toner rezidual folosite

  • Recipient pentru toner rezidual

  • Ghid de Instalare

  NOTĂ: Nu se scoate cartuşul cu toner din ambalaj înainte de instalarea acestuia în imprimantă.

  Înţelegerea Mesajelor care Solicită Înlocuirea Cartuşului cu TonerImprimanta afişează mesaje pentru tonere color individuale în două etape de consum al tonerului. Acest mesaj este alternat automat cu alte mesaje ale imprimatei (cum ar fi Pregătit):

  • Dacă rezervele de toner din imprimantă scad, de exemplu în cartuşul cu toner cyan, imprimanta afişează mesajul Toner redus C, M, Y, K, ca prim avertisment. De reţinut că înlocuirea nu este întotdeauna necesară în această etapă.

  • Dacă se ignoră acest mesaj şi se continuă imprimarea, imprimanta va afişa mesajul Înlocuire toner — înainte ca tonerul să se epuizeze complet. În acest caz, cartuşul cu toner trebuie înlocuit imediat. Se curăţă firele încărcătorului, etc. Totuşi, după finalizarea curăţării, mesajul nu se schimbă automat în Pregătit. Pentru restartarea imprimării trebuie să se apese pe [GO], pentru ca imprimanta să intre în modul Pregătit.

  În ambele cazuri referitoare la înlocuirea cartuşului, se va consulta Înlocuirea Cartuşului cu Toner la pagina 3-9.

  3-8

 • Întreţinerea

  Înlocuirea Cartuşului cu TonerAceastă secţiune explică modul de înlocuire a cartuşelor cu toner. Când se înlocuieşte cartuşul cu toner, se va înlocui de fiecare dată şi recipientul pentru toner rezidual, în acelaşi timp. Dacă recipientul este plin, imprimanta poate fi deteriorată sau contaminată cu tonerul rezidual care se varsă din recipient.

  NOTĂ: Pe durata înlocuirii cartuşului cu toner, se vor muta temporar suporturile pentru stocare şi accesoriile calculatorului (ca de pildă dischetele floppy) de lângă cartuşul cu toner. Prin această măsură se evită deteriorarea suporturilor, cauzată de magnetismului tonerului.

  Nu este nevoie să se întrerupă alimentarea cu curent înainte de începerea activităţii de înlocuire. Orice tip de date în curs de imprimare în imprimantă vor fi şterse dacă se opreşte aparatul.

  Înainte de înlocuirea cartuşului, utilizatorul trebuie să verifice care dintre cartuşele cu toner color necesită înlocuire. În acest exemplu se presupune că se înlocuieşte cartuşul cu toner negru.

  1 Se deschide capacul frontal.

  2 Se roteşte maneta de blocare a cartuşului cu toner în sensul acelor de ceasornic şi se aşează în poziţie verticală.

  3 Se împinge şi se ridică clapeta de pe partea superioară a cartuşului cu toner (A), apoi se trage în afară cartuşul.

  4 Se scoate afară cartuşul cu toner.

  A

  3-9

 • Întreţinerea

  5 Se acoperă orificiul cartuşului cu capacul de pe partea posterioară a cartuşului.

  6 Se introduce cartuşul în punga de plastic destinată cartuşelor goale.

  7 Se scoate un cartuş cu toner nou din ambalajul de carton.

  8 Se ţine cartuşul cu toner nou cu maneta de blocare în sus şi se loveşte uşor cu palma partea superioară a cartuşului, de cel puţin 10 ori. Cartuşul cu toner nu trebuie înclinat.

  9 Se ţine cartuşul cu toner cu ambele mâini, ca în figura alăturată, şi se agita puternic de cel puţin 10 ori.

  IMPORTANT: Cartuşul trebuie agitat cu putere. În caz contrar, poate apărea o eroare cauzată de aprovizionarea redusă cu toner a imprimantei.

  10 Se introduce cartuşul cu toner nou în imprimantă.

  3-10

 • Întreţinerea

  11 Partea superioară a cartuşului trebuie introdusă până se aude un declic. În cazul în care cartuşul a fost poziţionat corect, acesta se va bloca.

  12 Se poziţionează maneta de blocare a cartuşului cu toner în poziţia iniţială.

  Celelalte cartuşe cu toner se înlocuiesc în acelaşi mod.

  13 Se apasă maneta de deblocare a recipientului pentru toner rezidual (B), apoi se trage în afară cu grijă recipientul.

  NOTĂ: Recipientul cu toner rezidual nu se poziţionează cu capul în jos.

  14 Se aşează capacul pe recipientul de toner rezidual ca în figura alăturată.

  15 Recipientul cu toner rezidual se introduce în punga de plastic destinată recipientelor folosite.

  B

  3-11

 • Întreţinerea

  16 Se scoate capacul de la recipientul nou pentru toner rezidual.

  17 Se introduce recipientul nou pentru toner rezidual în imprimantă.

  18 Se închide capacul frontal.La finalizarea înlocuirii, se curăţă imprimanta, consultându-se Curăţarea Imprimantei la pagina 3-13.

  3-12

 • Întreţinerea

  Curăţarea ImprimanteiDe fiecare dată când se înlocuieşte un cartuş cu toner sau recipientul pentru toner rezidual, trebuie să se cureţe interiorul imprimatei, pentru a se păstra o calitate optimă la imprimare.

  1 Se deschide capacul frontal.

  2 Se scoate peria de curăţare.

  3 Se deschide capacul stâng 1.

  4 Se deschide unitatea duplex A1.

  5 Se deplasează peria spre stânga şi dreapta de-a lungul separatorului, ca în figura alăturată, pentru a se curăţa separatorul.

  3-13

 • Întreţinerea

  6 Se închide unitatea duplex A1 şi capacul stâng 1.

  IMPORTANT: Pentru blocarea capacului stâng 1 se apasă în poziţia indicată (PUSH).

  7 Se aşează peria de curăţare la locul iniţial şi se închide capacul frontal.

  3-14

 • 4 Rezolvarea Problemelor

  Acest capitol conţine explicaţii privind următoarele subiecte:

  • Indicaţii Generale...4-2

  • Probleme de Calitate la Imprimare...4-3

  • Mesaje de Eroare...4-6

  • Remedierea Blocajelor de Hârtie...4-11

  Dacă problema nu poate fi remediată, se va contacta tehnicianul de service.

  4-1

 • Rezolvarea Problemelor

  Indicaţii GeneraleTabelul de mai jos oferă soluţii de bază pentru probleme legate de imprimantă. Recomandăm consultarea acestui tabel pentru a rezolva problemele înainte de a solicita asistenţa unui departament de service.

  SugestiiProblemele legate de imprimantă pot fi rezolvate cu uşurinţă aplicând sugestiile de mai jos. Când apare o problemă care nu poate fi rezolvată urmând instrucţiunile de mai sus, se încearcă următoarele:

  • Se opreşte imprimanta şi se aşteaptă câteva secunde. Apoi se reporneşte imprimanta.

  • Se restartează computerul de la care se trimit lucrări la imprimantă.

  • Se obţine şi se utilizează cea mai nouă versiune de driver de imprimantă. Cele mai recente versiuni de drivere de imprimantă şi utilităţi sunt disponibile la: http://www.kyoceramita.com/download/.

  • Se verifică dacă au fost aplicate corect procedurile de imprimare din aplicaţia software. Se consultă documentaţia livrată împreună cu aplicaţia software.

  • Dacă imprimanta imprimă caractere ciudate sau se blochează în momentul în care computerul este pornit, mai ales dacă imprimanta este conectată printr-un port paralel la un computer care utilizează Windows 98, se redenumeşte fişierul driverului de dispozitiv drvwppqt.vxd. Acest fişier poate fi localizat în folderul Windows\System\Iosubsys sau Arcada\System. Pentru detalii tehnice se vizitează situl Web Microsoft web pentru driverul de dispozitiv.

  Simptom Elemente de verificat Remediu

  Calitatea imprimării nu este corespunzătoare.

  Se va consulta Probleme de Calitate la Imprimare la pagina 4-3.

  Hârtia s-a blocat. Se va consulta Remedierea Blocajelor de Hârtie la pagina 4-11.

  Pe panoul de operare nu se aprinde niciun indicator, chiar dacă aparatul este pornit, şi ventilatorul nu face niciun zgomot.

  Cablul de alimentare trebuie să fie corect conectat la priză.

  Se opreşte imprimanta, se conectează corect cablul de alimentare la priză, apoi se reporneşte imprimanta.

  Comutatorul trebuie să fie apăsat în poziţia Pornit (|).

  Se apasă comutatorul în poziţia Pornit.

  Imprimanta imprimă o pagină de stare, dar nu imprimă lucrări de la computer.

  Se verifică cablul imprimantei sau cablul de interfaţă.

  Se conectează corect ambele capete ale cablului imprimantei. Se poate încerca înlocuirea cablului imprimantei sau a cablului de interfaţă.

  Se verifică fişierele programului şi aplicaţia.

  Se încearcă imprimarea unui alt fişier sau utilizarea unei alte comenzi de imprimare. Dacă problema apare în cazul unui anumit fişier sau al unei anumite aplicaţii, se verifică setările driverului de imprimantă pentru aplicaţia respectivă.

  4-2

 • Rezolvarea Problemelor

  Probleme de Calitate la ImprimareTabelele şi diagramele din cadrul următoarelor secţiuni definesc problemele de calitate la imprimare şi măsurile de remediere care se pot aplica pentru rezolvarea acestora. Unele soluţii pot solicita curăţarea sau înlocuirea componentelor imprimantei.

  Dacă măsura de remediere sugerată nu duce la rezolvarea problemei, se solicită asistenţă.

  Rezultatele Imprimării Remediu

  Imprimare color asimetrică Se efectuează registraţia culorii.Se efectuează registraţia culorii, utilizându-se panoul de operare al imprimantei.

  Pagină complet neimprimată Se verifică unitatea de alimentare.Se trage în afară caseta de hârtie 1 şi se verifică dacă unitatea de alimentare este corect instalată.

  Zone neimprimate, dungi orizontale, puncte răzleţe

  Reîmprospătarea Cilindrului.Se efectuează următoarele proceduri de la panoul de operare şi se încearcă curăţarea suprafeţei cilindrului cu ajutorul sistemului de curăţare integrat al imprimantei.

  1 Se apasă [Menu], apoi se apasă sau pentru a se afişa Altele >.

  2 Se apasă , apoi se apasă sau pentru a se afişa >Service >.

  3 Se apasă , apoi se apasă sau pentru a se afişa >>Cilindru. Apoi se apasă de două ori pe [OK].

  4 Se afişează mesajul Aşteptaţi, apoi cilindrul începe să se rotească şi se opreşte după aprox. 100 de secunde. Imprimata revine la starea Pregătit.

  Se curăţă separatorul.Se deschide capacul stâng 1 al imprimantei şi se curăţă separatorul cu peria de curăţare. Se va consulta Curăţarea Imprimantei la pagina 3-13.

  4-3

 • Rezolvarea Problemelor

  Dungi verticale albe Se curăţă laser scanner unit(unitatea laser a scanerului).Se efectuează următoarele proceduri de la panoul de operare şi se încearcă curăţarea laser scanner unit (unităţii laser a scanerului) cu ajutorul sistemului de curăţare integrat al imprimantei.

  1 Se apasă [Menu], apoi se apasă sau pentru a se afişa Altele >.

  2 Se apasă , apoi se apasă sau pentru a se afişa >Service >.

  3 Se apasă , apoi se apasă sau pentru a se afişa >>LSU. Apoi se apasă de două ori pe [OK].

  4 Pe afişaj apare mesajul Aşteptaţi, şi curăţarea va fi efectuată în aprox. 10 secunde. În momentul în care curăţarea se finalizează, imprimanta revine în modul Pregătit.

  Imprimare ştearsă sau neclară Se verifică panoul de operare.• Dacă este afişat mesajul Toner redus (C/M/Y/K) şi indicatorul

  [Attention] (Atenţie) clipeşte, se va instala un kit de toner nou. Se va consulta Înlocuirea Cartuşului cu Toner la pagina 3-8.

  • Se verifică dacă setarea tipului de hârtie este corectă.

  Se curăţă unitatea de developare.Se efectuează următoarele proceduri de la panoul de operare şi se încearcă curăţarea unităţii de developare cu ajutorul sistemului de curăţare integrat al imprimantei.

  1 Se apasă [Menu], apoi se apasă sau pentru a se afişa Altele >.

  2 Se apasă , apoi se apasă sau pentru a se afişa >Service >.

  3 Se apasă , apoi se apasă sau pentru a se afişa >>DEV-CLN. Apoi se apasă de două ori pe [OK].

  4 Pe afişaj apare mesajul Aşteptaţi (Calibrare), şi curăţarea va fi efectuată în aprox. 5 secunde. În momentul în care curăţarea se finalizează, imprimanta revine în modul Pregătit.

  Fond gri Reîmprospătarea Cilindrului.Se efectuează următoarele proceduri de la panoul de operare şi se încearcă curăţarea suprafeţei cilindrului cu ajutorul sistemului de curăţare integrat al imprimantei.

  1 Se apasă [Menu], apoi se apasă sau pentru a se afişa Altele >.

  2 Se apasă , apoi se apasă sau pentru a se afişa >Service >.

  3 Se apasă , apoi se apasă sau pentru a se afişa >>Cilindru. Apoi se apasă de două ori pe [OK].

  4 Se afişează mesajul Aşteptaţi, apoi cilindrul începe să se rotească şi se opreşte după aprox. 100 de secunde. Imprimata revine la starea Pregătit.

  Se verifică panoul de operare.Dacă este afişat mesajul Toner redus (C/M/Y/K) şi indicatorul [Attention] (Atenţie) clipeşte, se va instala un kit de toner nou. Se va consulta Înlocuirea Cartuşului cu Toner la pagina 3-8.

  Se efectuează calibrarea culorii.Calibrarea culorii se efectuează oprindu-se şi repornindu-se imprimanta sau utilizându-se panoul de operare al imprimatei.

  Rezultatele Imprimării Remediu

  4-4

 • Rezolvarea Problemelor

  Murdărie pe muchia superioară sau pe spatele hârtiei

  Se curăţă interiorul imprimantei.Se deschide capacul stâng 1 şi se verifică dacă interiorul este murdar. Dacă interiorul prezintă urme de murdărie, se curăţă cu laveta de curăţare inclusă în kitul cu toner.

  Imprimare incompletă sau deviată de la poziţia iniţială

  Se verifică fişierul sau programul.Se verifică dacă problema este acuzată de o eroare la comanda PRESCRIBE. Dacă probleme apare la un anumit fişier sau program, cea mai probabilă cauză este o eroare la un parametru de comandă sau sintaxă de comandă.

  Culorile de pe ecran şi din imprimarea efectivă sunt diferite.

  Se efectuează calibrarea culorii.Calibrarea culorii se efectuează oprindu-se şi repornindu-se imprimanta sau utilizându-se panoul de operare al imprimatei.

  Rezultatele Imprimării Remediu

  4-5

 • Rezolvarea Problemelor

  Mesaje de EroareÎn următorul tabel sunt enumerate erorile şi mesajele referitoare la întreţinere care pot fi rezolvate de către utilizator. Dacă apare mesajul Apelare service, se opreşte imprimanta, se deconectează cablul de alimentare de la priză şi se contactează tehnicianul de service.

  Anumite erori declanşează alarma. Pentru oprirea alarmei se apasă [Anulare].

  Mesaj Remediu

  Rezerva de hârtie din sursa de hârtie afişată s-a epuizat. Se alimentează hârtie în sursa de hârtie afişată (casetele de hârtie, tava MF sau alimentatoarele de hârtie opţionale).

  Acest mesaj este afişat alternativ cu mesaje care indică starea imprimantei, cum ar fi, Pregătit, Aşteptaţi, Procesare, Aşteptare şi Expirare Alimentare Formular.

  Unitatea capsator nu este instalată corect în finisher-ul de documente. Unitatea trebuie instalată corect.

  În unitatea capsator nu sunt instalate capse. Se instalează capse în unitatea capsator. Dacă se doreşte continuarea imprimării fără funcţia de capsare, se apasă [GO].

  F### reprezintă o eroare a unităţii de control (#=0, 1, 2, ...). Se solicită asistenţă. Imprimanta nu funcţionează când este afişat acest mesaj.

  #### reprezintă o eroare mecanică (#=0, 1, 2, ...). Se solicită asistenţă. Imprimanta nu funcţionează când este afişat acest mesaj. Este indicat şi numărul total de pagini imprimate, de ex. 0123456.

  Caseta de hârtie corespunzătoare nu este instalată. Se instalează caseta. Numărul casetei poate fi 1 (cea mai de sus) - 4 (cea mai de jos).

  Recipientul cu reziduuri din unitatea de perforare a finisher-ului de documente opţional este plin. Se îndepărtează reziduurile.

  Recipientul cu reziduuri din unitatea de perforare a finisher-ului de documente este plin sau nu este instalat corect. Se verifică dacă recipientul este instalat corect şi apoi se îndepărtează reziduurile dacă recipientul este plin. Se apasă [GO] pentru a se relua imprimarea.

  Unitatea de alimentare nu este corect instalată. Se trage în afară caseta 1. Se trage în afară unitatea de alimentare, apoi se împinge înapoi pentru a se instala corect.

  Un cartuş cu toner nu este instalat corect. Cartuşul trebuie instalat corect. Se apasă [GO] pentru a se relua imprimarea.

  Acest mesaj se referă la următoarele două cazuri. Se instalează recipientul pentru toner rezidual nou.

  • Recipientul pentru toner rezidual nu este instalat.

  • Recipientul pentru toner rezidual este plin.

  Se închide capacul finisher-ului de documente opţional.

  Se închide capacul frontal al imprimantei.

  Se închide capacul stâng al imprimantei. Dacă este deschis capacul stâng al alimentatorului de hârtie opţional, se afişează 3.

  Ad. hârt tavaMF

  Adăugare capse

  Adăugare capseApăsare GO

  Apelare service F###

  Apelare service ####:0123456

  Caseta #nealimentată

  Recipient reziduuri perf. plin

  Verif.recip.rez.perf.

  Verificareunitate alimentare

  Verificare tonerApăsare GO

  Verificare recipient

  Închidere capacfinisher

  Închiderecapac frontal

  Închiderecapac stâng #

  4-6

 • Rezolvarea Problemelor

  Se închide capacul cutiei poştale opţionale.

  Se închide capacul superior.

  S-a încercat imprimarea cu un format de hârtie şi un tip de hârtie care nu pot fi utilizate pentru imprimarea duplex. Se apasă [GO] pentru imprimarea pe o singură faţă a hârtiei.

  Lucrarea e-MPS nu poate fi stocată, deoarece discul RAM este dezactivat, memoria discului RAM este insuficientă, nu este instalat un hard disc sau hard discul este plin. Se apasă [GO] pentru a se imprima un raport de eroare.

  Se opreşte şi se reporneşte aparatul prin apăsarea comutatorului. Dacă mesajul se menţine, se opreşte aparatul şi se contactează reprezentantul de service sau centrul de service autorizat.

  S-a încercat imprimarea unei lucrări care nu se găseşte în cutia poştală virtuală specificată, sau cutia poştală virtuală specificată nu a fost găsită.

  Dacă funcţia Ştergere Auto Eroare este setată pe Pornit, imprimarea se va relua automat după o perioadă se timp anumită.

  Finisher-ul de documente opţional nu este instalat corect. Finisher-ul trebuie instalat corect.

  Tava finisher-ului este plină. Dacă se îndepărtează hârtia, imprimarea va fi reluată. ## indică numărul tăvii.

  Tava de pliere este plină. Trebuie îndepărtate toate paginile imprimate din tava de pliere. În momentul în care tava de pliere este golită, aparatul va continua imprimarea în tava de pliere.

  Hard discul instalat în imprimantă nu este formatat şi, prin urmare, nu poate fi scris sau citit. Pentru formatarea hard discului, se vor urma procedurile descrise în Ghidul de Instalare al hard discului.

  Cardul de memorie instalat în imprimantă nu este formatat şi, prin urmare, nu poate fi scris sau citit.

  A apărut o eroare la hard disc. Se va lua în considerare codul de eroare care apare în locul simbolului ## şi se va consulta Coduri de Eroare la Stocare la pagina 4-10. Pentru ignorarea erorii hard discului, se apasă [GO].

  Acest mesaj se afişează dacă utilizatorul încearcă să folosească panoul de operare al imprimantei pentru a modifica setările de mediu pe interfaţa de unde se recepţionează datele în prezent.

  ID-ul de utilizator introdus pentru o lucrare privată sau o lucrare stocată nu este corect. Se verifică ID-ul de utilizator specificat pe driverul de imprimantă.

  Hard discul sau cardul interfeţei de reţea au fost instalate într-un slot greşit. Se opreşte imprimanta şi se reinstalează hard discul sau cardul interfeţei de reţea în slotul corect.

  S-a introdus cardul de memorie greşit când s-a afişat mesajul Introd. din nou. Se scoate cardul de memorie greşit din slotul pentru cardul de memorie şi se introduce cardul corect. Imprimanta îl va citi de la începutul setului de date.

  Mesaj Remediu

  Închidere capac cutie poştală

  Închiderecapac superior

  Duplex dezactivatApăsare GO

  e-MPS nestocatApăsare GO

  Eroare Închidere F###

  Fişierul nu s-a găsit

  Eroarecale Finisher

  Tava Finisher ##plină cu hârtie

  Tava Pliereplină cu hârtie

  Eroare formatare Hard disc

  Eroare formatare Card memorie

  Eroare hard disc ##

  I/F ocupată

  Eroare ID

  Incorrect slotPlease reinstall

  Introduc. acelaşi card memorie

  4-7

 • Rezolvarea Problemelor

  Se înlocuieşte Kit-ul de Întreţinere care apare pe afişaj. Înlocuirea kit-ului de întreţinere este necesară la fiecare 300.000 de imagini imprimate şi trebuie efectuată de un prestator de servicii specializat. Se contactează tehnicianul de service.

  Procesarea curentă a imprimării nu poate continua, deoarece a apărut o eroare KPDL, clasificată prin ##. Pentru imprimarea unui raport de eroare, se afişează > Imprimare Erori KPDL din meniu sistem şi se selectează Pornit. Se apasă [GO] pentru a se relua imprimarea. Imprimarea se poate abandona, prin apăsarea tastei [Anulare].

  Dacă funcţia Ştergere Auto Eroare este setată pe Pornit, imprimarea se va relua automat după o perioadă se timp anumită.

  * Caseta de hârtie care corespunde formatului şi tipului de hârtie pentru lucrarea de imprimare este goală. Se alimentează hârtie în caseta de hârtie cu numărul afişat în locul simbolului #. Se apasă [GO] pentru a se relua imprimarea.

  Dacă se doreşte imprimarea dintr-o sursă de hârtie diferită, se apasă sau pentru a se afişa Ut. alternativă şi se poate modifica sursa pentru alimentarea hârtiei. După selectarea unei surse de hârtie şi apăsarea tastei [Menu], apare Manip. Hârtie >. Dacă se apasă , va apărea meniul de setări al tipului de hârtie. După setarea tipului de hârtie corect se apasă [OK] şi imprimarea începe.

  * În imprimantă nu este instalată o casetă de hârtie care să corespundă formatului şi tipului de hârtie specificat pentru lucrarea de imprimare. Se alimentează hârtie în tava MF. Se apasă [GO] pentru a se relua imprimarea. (Se va lua în considerare că alimentarea unui format de hârtie care nu corespunde cu formatul de hârtie curent din tava MF poate cauza blocaje de hârtie.)

  Dacă se doreşte imprimarea dintr-o sursă de hârtie diferită, se apasă sau pentru a se afişa Ut. alternativă şi se poate modifica sursa pentru alimentarea hârtiei. După selectarea unei surse de hârtie şi apăsarea tastei [Menu], apare Manip. Hârtie >. Dacă se apasă , va apărea meniul de setări al tipului de hârtie. După setarea tipului de hârtie corect se apasă [OK] şi imprimarea începe.

  Tava cutiei poştale este plină. Dacă se îndepărtează hârtia, imprimarea va fi reluată. ## indică numărul tăvii.

  Cardul de memorie a fost scos accidental în timpul citirii din slotul pentru cardul de memorie. Dacă se doreşte continuarea citirii cardului de memorie, se reintroduce acelaşi card de memorie în slot. Imprimanta îl va citi de la începutul setului de date.

  Se va consulta şi Introduc. acelaşi card memorie la pagina 4-7.

  Cantitatea totală de date recepţionată de imprimantă depăşeşte memoria internă a imprimantei. Se va încerca adăugarea de memorie. Se apasă [GO] pentru a se relua imprimarea. Imprimarea se poate abandona, prin apăsarea tastei [Anulare].

  Dacă funcţia Ştergere Auto Eroare este setată pe Pornit, imprimarea se va relua automat după o perioadă se timp anumită.

  A apărut o eroare la cardul de memorie. Se va lua în considerare codul de eroare care apare în locul simbolului ## şi se va consulta Coduri de Eroare la Stocare la pagina 4-10. Pentru ignorarea erorii cardului de memorie, se apasă [GO].

  Recipientul cu reziduuri din unitatea de perforare a finisher-ului de documente nu este instalat corect. Recipientul trebuie instalat corect.

  Tava de pliere a dispozitivului opţional de pliere broşuri nu este instalată corect. Tava de pliere trebuie instalată corect.

  Unitatea de pliere a dispozitivului opţional de pliere broşuri nu este instalată corect. Unitatea de pliere trebuie instalată corect.

  Mesaj Remediu

  Instalare MK

  Eroare KPDL ##Apăsare GO

  Alim. Caseta #(A4)/(OBIŞNUITĂ)

  Alim. Tava MF(A4)/(OBIŞNUITĂ)

  Tava C Poştală ##plină cu hârtie

  Eroare card mem Introd. din nou

  Depăşire memorieApăsare GO

  Eroare CardMemorie ## Apăsare GO

  Lipsărecip. rezid.

  Lipsătavă pliere

  Lipsăunitate pliere

  4-8

 • Rezolvarea Problemelor

  Nu se pot imprima copii multiple, deoarece discul RAM este dezactivat sau hard discul nu este instalat. Se apasă [GO] pentru a se imprima un raport de eroare.

  A apărut un blocaj de hârtie. Locaţia blocajului de hârtie este indicată în locul simbolurilor #. Pentru detalii, se va consulta Remedierea Blocajelor de Hârtie la pagina 4-11.

  ** Lucrarea de imprimare transferată la imprimantă a fost prea complexă pentru a fi imprimată pe o pagină. Se apasă [GO] pentru a se relua imprimarea. (În anumite locuri poate fi introdus automat un salt la pagină nouă.).

  Imprimarea se poate abandona, prin apăsarea tastei [Anulare].

  Dacă funcţia Ştergere Auto Eroare este setată pe Pornit, imprimarea se va relua automat după o perioadă se timp anumită.

  A apărut o eroare la discul RAM. Se va lua în considerare codul de eroare care apare în locul simbolului ## şi se va consulta Coduri de Eroare la Stocare la pagina 4-10. Pentru ignorarea erorii discului RAM, se apasă [GO].

  Rezerva de toner s-a epuizat din cartuşul(ele) de toner. Se înlocuieşte cartuşul cu toner, utilizându-se un kit de toner nou pentru culoarea respectivă. Imprimanta nu funcţionează când este afişat acest mesaj.

  De exemplu, dacă se afişează Înlocuire toner C,K, se vor înlocui cartuşele cu toner cyan şi negru.

  Tava MF nu mai are hârtie. Se alimentează hârtie şi se apasă [GO]. (Se va lua în considerare că alimentarea unui format de hârtie care nu corespunde cu formatul de hârtie curent din tava MF poate cauza blocaje de hârtie.)

  Se înlocuieşte cartuşul cu toner, utilizându-se un kit de toner nou. Culoarea cartuşului de toner care necesită înlocuire este reprezentată de C (Cyan), M (Magenta), Y (Galben) şi K (Negru).

  Tava superioară este plină (aprox. 500 de pagini). Trebuie îndepărtate toate paginile imprimate din tava superioară. În momentul în care tava superioară este golită, aparatul va continua imprimarea în tava superioară.

  Acest mesaj se afişează dacă aparatul determină că tonerul instalat nu este un cartuş cu toner original Kyocera Mita, după o auto-diagnosticare efectuată după pornirea aparatului.

  Dacă se afişează acest mesaj, cantitatea de toner rămasă în cartuş nu poate fi verificată.

  Spaţiul de stocare pentru cutiile poştale virtuale de pe hard disc este plin. Este necesară imprimarea lucrărilor acumulate în cutiile poştale virtuale.

  Memoria internă a imprimantei devine insuficientă, deoarece au fost descărcate prea mult fonturi şi macrocomenzi. Se va încerca ştergerea fonturilor şi a macrocomenzilor care nu mai sunt necesare.

  * Mesajele separate de ‘( )/( )’ sunt afişate alternativ.

  ** După apariţia acestei erori, se va activa automat modul de protecţie a paginii. Pentru menţinerea utilizării optime a memoriei în timpul imprimării, se recomandă oprirea manuală a modului de protecţie a paginii.

  Mesaj Remediu

  Fără copii multiple

  Blocaj hârtie###############

  Imprim.depăş.recepţie

  Eroare disc RAM##Apăsare GO

  Înlocuire tonerC,M,Y,K

  Setare hârtieApăsare GO

  Toner redusC,M,Y,K

  Tava Superioarăplină cu hârtie

  Toner necunoscutinstalat

  Cutie Poştală virtuală plină

  Avertismentmemorie

  4-9

 • Rezolvarea Problemelor

  Coduri de Eroare la Stocare

  Erori Hard Disc

  Erori Card de Memorie

  Erori Disc RAM

  Cod Semnificaţie

  01 Eroare formatare hard disc. Dacă această eroare se repetă chiar şi după oprirea şi repornirea aparatului, hard discul trebuie reformatat.

  02 Discul de sistem nu este instalat. Se verifică din nou cerinţele pentru utilizarea sistemului şi a dispozitivelor.

  04 Nu există spaţiu disponibil pe hard disc. Se şterg fişierele care nu mai sunt necesare, etc., pentru a se elibera spaţiu pe hard disc.

  05 Fişierul specificat nu există pe hard disc.

  06 Nu există memorie disponibilă pentru sistemul hard discului. Se măreşte memoria disponibilă.

  10 Formatarea nu este posibilă, deoarece pe hard disc se depozitează date gazdă. Se aşteaptă până când hard discul este pregătit, apoi se efectuează formatarea.

  85 VMB: Eroare alias. Setarea alias s-a pierdut, sau tava virtuală care corespunde alias-ului nu există. Se setează alias din nou.

  97 Numărul de lucrări cu coduri permanente care poate fi stocat a atins valoarea limită şi nu mai pot fi salvate alte lucrări. Ori se şterg lucrările care nu mai sunt necesare, etc, ori se măreşte valoarea limită.

  98 Într-o lucrare a fost găsită o pagină care nu poate fi citită (Lucrarea este deteriorată.).

  99 Pe hard disc nu există o lucrare de imprimare cu ID-ul specificat.

  Cod Semnificaţie

  01 Imprimanta nu suportă cardul de memorie introdus.

  02 Cardul de memorie nu este instalat.

  04 Cardul de memorie este plin şi nu mai poate reţine alte date. Se şterg fişierele care nu mai sunt necesare sau se utilizează un card de memorie nou.

  05 Fişierul specificat nu există pe cardul de memorie.

  06 Memoria imprimantei este insuficientă pentru a suporta sistemul cardului de memorie. Se extinde memoria imprimantei.

  Cod Semnificaţie

  01 Eroare de formatare. Se va încerca oprirea şi repornirea aparatului.

  02 Modul discului RAM este Oprit. Modul discului RAM trebuie comutat pe Pornit, de pe panoul de operare.

  04 Nu există spaţiu pe disc. Se şterg fişierele care nu mai sunt necesare.

  05 Fişierul specificat nu există pe disc.

  06 Memoria imprimantei este insuficientă pentru a suporta sistemul discului RAM. Se extinde memoria imprimantei.

  4-10

 • Rezolvarea Problemelor

  Remedierea Blocajelor de HârtieDacă blocajele de hârtie apar în sistemul de transport al hârtiei sau nu au fost alimentate deloc coli de hârtie, va apărea mesajul Blocaj hârtie şi va fi indicată locaţia blocajului (componenta unde a survenit blocajul de hârtie). Dacă se afişează acest mesaj, imprimanta intră automat în modul offline. Hârtia trebuie îndepărtată. După îndepărtarea hârtiei, aparatul va relua imprimarea.

  Locaţii Posibile ale Blocajelor de HârtieÎn figura de mai jos se explică traseele de hârtie ale imprimantei, inclusiv cele opţionale. De asemenea, sunt indicate locaţiile unde pot apărea blocaje de hârtie, iar fiecare locaţie este explicată în tabelul de mai jos. Blocajele de hârtie pot apărea la mai multe componente deodată, pe traseul hârtiei.

  Mesaj blocaj de hârtie Locaţie blocaj de hârtie

  Descriere Pagina de referinţă

  A Hârtia este blocată în caseta superioară sau în interiorul imprimantei.

  4-13

  B Hârtia este blocată în caseta inferioară sau în interiorul imprimantei.

  4-14

  C Hârtie este blocată în caseta unui alimentator de hârtie opţional. (PF-710 caseta superioară, PF-750)

  4-15

  D Hârtie este blocată în caseta unui alimentator de hârtie opţional. (PF-710 caseta inferioară)

  4-15

  E Hârtia este blocată în tava MF. 4-16

  F Hârtia este blocată în unitatea de alimentare.

  4-16

  ���

  � �

  ��

  Alimentator de HârtiePF-710/PF-750

  Dispozitiv Pliere BroşuriBF-710

  Finisher de DocumenteDF-710/DF-730

  Cutie PoştalăMT-710

  Blocaj hârtieCaseta 1

  Blocaj hârtieCaseta 2

  Blocaj hârtieCaseta 3

  Blocaj hârtieCaseta 4

  Blocaj hârtieTavă MF

  Blocaj hârtieUnit. Aliment.

  4-11

 • Rezolvarea Problemelor

  Precauţii generale pentru remedierea blocajelor de hârtieCând se încearcă îndepărtarea unui blocaj de hârtie, se va ţine cont de următoarele:

  PRECAUŢIE: Hârtia se trage din imprimantă cu grijă, pentru a nu se rupe. Bucăţelele de hârtie rupte sunt dificil de îndepărtat şi pot trece uşor neobservate, determinând refacerea blocajului.

  • Dacă blocajele de hârtie apar frecvent, se va încerca utilizarea unui tip de hârtie diferit, înlocuirea hârtiei cu coli din alt top de hârtie, întoarcerea teancului de hârtie sau rotirea acestuia cu 180 de grade. Dacă blocajele de hârtie se repetă şi după înlocuirea hârtiei, este posibil ca imprimanta să aibă probleme.

  • În funcţie de locaţia blocajului de hârtie, paginile blocate pot fi imprimate normal sau nu, după reluarea imprimării.

  Utilizarea mesajelor de ajutor onlineMesajele de ajutor online sunt disponibile pe afişajul imprimantei şi furnizează instrucţiuni simple pentru remedierea blocajelor de hârtie. Se apasă ( ) când apare mesajul care indică un blocaj de hârtie. Apoi se va afişa un mesaj de ajutor care facilitează remedierea blocajului din locaţia respectivă.

  G Hârtia este blocată în secţiunea capacului stâng.

  4-20

  H Hârtia este blocată în secţiunea capacului stâng.

  4-21

  I Hârtia este blocată în secţiunea capacului stâng al unităţii opţionale. (PF-710, PF-750)

  4-21

  J Hârtia este blocată în secţiunea capacului superior.

  4-22

  K Hârtia este blocată în stivuitorul de hârtie al finisher-ului opţional de documente.

  Ghid de Operare DF-710 sau DF-730

  L Hârtia este blocată în dispozitivul de pliere broşuri.

  Ghid de Operare DF-710

  M Hârtia este blocată în cutia poştală. Ghid de Operare DF-710

  Mesaj blocaj de hârtie Locaţie blocaj de hârtie

  Descriere Pagina de referinţă

  Blocaj hârtieCapac Stâng 1

  Blocaj hârtieCapac Stâng 2

  Blocaj hârtieCapac Stâng 3

  Blocaj hârtieCapac Superior

  Blocaj hârtieFinisher

  Blocaj hârtieUnitate Pliere

  Blocaj hârtieCutie Poştală

  4-12

 • Rezolvarea Problemelor

  Caseta de Hârtie

  Caseta de Hârtie 1Dacă blocajul a apărut în caseta de hârtie 1, se îndepărtează hârtia. Se vor urma instrucţiunile de mai jos.

  1 Se deschide capacul stâng 1.

  2 Se îndepărtează hârtia blocată.

  3 Se deschide unitatea duplex A1.

  4 Se îndepărtează hârtia blocată.

  4-13

 • Rezolvarea Problemelor

  5 Se trage în afară caseta de hârtie 1.

  6 Se îndepărtează hârtia blocată.

  7 Se închide cu grijă caseta de hârtie 1.

  8 Se închide unitatea duplex A1 şi capacul stâng 1.

  IMPORTANT: Pentru blocarea capacului stâng 1 se apasă în poziţia indicată (PUSH).

  Caseta de Hârtie 2Dacă blocajul a apărut în caseta de hârtie 2, se îndepărtează hârtia. Se vor urma instrucţiunile de mai jos.

  1 Se deschide capacul stâng 2.

  4-14

 • Rezolvarea Problemelor

  2 Se îndepărtează hârtia blocată.

  3 Se trage în afară caseta de hârtie 2.

  4 Se îndepărtează hârtia blocată.

  5 Se închide cu grijă caseta de hârtie 2.

  6 Se închide capacul stâng 2.

  Caseta de hârtie 3 sau 4 (opţională)Se îndepărtează hârtia dacă blocajul de hârtie a apărut în alimentatorul de hârtie opţional (PF-710/PF-750). Se vor urma instrucţiunile de mai jos.

  1 Se deschide capacul stâng 3.

  4-15

 • Rezolvarea Problemelor

  2 Se îndepărtează hârtia blocată.

  3 Se trage în afară caseta de hârtie utilizată.

  4 Se îndepărtează hârtia blocată.

  5 Se închide cu grijă caseta de hârtie.

  6 Se închide capacul stâng 3.

  Tava MFSe îndepărtează hârtia dacă blocajul a apărut în tava MF sau la unitatea de alimentare. Se vor urma instrucţiunile de mai jos.

  1 Se deschide capacul stâng 1.

  4-16

 • Rezolvarea Problemelor

  2 Se îndepărtează hârtia blocată.

  3 Se deschide unitatea duplex A1.

  4 Se îndepărtează hârtia blocată.

  5 Se deschide ghidajul de alimentare B1.

  6 Se îndepărtează hârtia blocată.

  B1

  4-17

 • Rezolvarea Problemelor

  7 Se îndepărtează toată hârtia din tava MF.

  8 Se trage în afară caseta de hârtie 1.

  9 Se roteşte mânerul B2 în sens invers acelor de ceasornic, de cel puţin 10 ori. Hârtia blocată se va deplasa astfel spre interiorul capacului stâng.

  10 Se îndepărtează hârtia blocată. Dacă hârtia nu poate fi îndepărtată, se vor urma paşii descrişi mai jos.

  11 Se trage în afară unitatea de alimentare B3.

  4-18

 • Rezolvarea Problemelor

  12 Se deschide capacul B4 şi se îndepărtează hârtia blocată.

  13 Dacă hârtia este ruptă, unitatea de alimentare B3 se trage în afară complet şi se dezinstalează, cu unitatea trasă în sus.

  14 Caseta de hârtie 1 se trage complet în afară şi se dezinstalează, cu caseta trasă în sus.

  15 Se îndepărtează hârtia blocată.

  16 Se repoziţionează caseta de hârtie 1 şi unitatea de alimentare B3.

  17 Se închid ghidajul de alimentare B1, unitatea duplex A1 şi capacul stâng 1.

  IMPORTANT: Pentru blocarea capacului stâng 1 se apasă în poziţia indicată (PUSH).

  18 Se realimentează cu hârtie tava MF.

  4-19

 • Rezolvarea Problemelor

  Capacul Stâng 1Dacă blocajul a apărut în interiorul capacului stâng 1, se îndepărtează hârtia. Se vor urma instrucţiunile de mai jos.

  AVERTISMENT: Unitatea de fixare a imprimantei este extrem de fierbinte. Utilizatorul trebuie să lucreze cu mare grijă în această zonă, deoarece există pericolul producerii de arsuri.

  1 Se deschide capacul stâng 1.

  2 Se îndepărtează hârtia blocată.

  3 Se deschide unitatea duplex A1.

  4 Se îndepărtează hârtia blocată.

  4-20

 • Rezolvarea Problemelor

  5 Se deschide capacul unităţii de fixare A2.

  6 Se îndepărtează hârtia blocată.

  7 Se închid capacul unităţii de fixare A2, unitatea duplex A1 şi capacul stâng 1.

  IMPORTANT: Pentru blocarea capacului stâng 1 se apasă în poziţia indicată (PUSH).

  Capacul Stâng 2Dacă blocajul a apărut în interiorul capacului stâng 2 sau 3, se îndepărtează hârtia. Se vor urma instrucţiunile de mai jos.

  1 Se deschide capacul stâng 2 sau 3.

  2 Se îndepărtează hârtia blocată.

  3 Se închide capacul stâng.

  4-21

 • Rezolvarea Problemelor

  Capacul SuperiorSe îndepărtează hârtia dacă blocajul a apărut în interiorul capacului superior. Se vor urma instrucţiunile de mai jos.

  1 Se trage hârtia blocată afară, dacă se vede de la exterior.

  2 Se deschide capacul superior şi se îndepărtează hârtia blocată.

  3 Se închide capacul superior.

  4-22

 • 5 Specificaţii

  NOTĂ: Specificaţiile sunt sub rezerva modificării fără notificare.

  Element Descriere

  Metodă de Imprimare Sistem electrofotografic uscat (sistem laser), sistem tandem indirect curea de transfer

  Viteză de Imprimare Casetă A4-R, B5, Letter-R: 32 ppmA3, B4, A5, Ledger, Legal: 16 ppm

  Tavă MF A4-R, B5, Letter-R: 26 ppmA3, B4, A5, Ledger, Legal: 13 ppm

  Viteză Duplex Casetă - ColorA4-R, B5, Letter-R: 21 ppmA3, B4, A5, Ledger, Legal: 10 ppm

  - MonocromA4-R, B5, Letter-R: 25 ppmA3, B4, A5, Ledger, Legal: 12 ppm

  Tavă MF - ColorA4-R, B5, Letter-R: 17 ppmA3, B4, A5, Ledger, Legal: 8 ppm

  - MonocromA4-R, B5, Letter-R: 20 ppmA3, B4, A5, Ledger, Legal: 10 ppm

  Format Hârtie Casetă A3, B4, A4, B5, A5, Folio, Ledger, Legal, Letter, Oficio II, Declaraţie

  Tavă MF A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Folio, Ledger, Legal, Letter, Oficio II, Declaraţie, Executive, ISO B5, Plic Monarch, Plic #10, Plic #9, Plic #6, Plic DL, Plic C4, Plic C5, 8K, 16K, Hagaki, Oufuku-Hagaki, Youkei 2, Youkei 4 şi Personalizat

  Tip Hârtie Casetă Obişnuită, preimprimată, standard, reciclată, velină, rugoasă, cu antet, color, preperforată, de calitate înaltă şi personalizată

  Tavă MF Obişnuită, transparente, preimprimată, etichete, standard, reciclată, velină, rugoasă, cu antet, color, preimprimată, plic, carton, tratată, groasă, de calitate înaltă şi personalizată

  Capacitate Hârtie Casetă - Caseta 1500 coli (80 g/m2, A4/Letter sau format mai mic), 250 coli (80 g/m2, B4/Legal sau format mai mare)

  - Caseta 2500 coli (80 g/m2)

  Tavă MF 100 coli (80 g/m2, A4/Letter sau format mai mic), 50 coli (80 g/m2, B4/Legal sau format mai mare)

  Capacitate Tava de Ieşire 500 coli (80 g/m2)

  Timp de încălzire (23 °C, 60% RH)

  Pornire 45 de secunde sau mai puţin

  Mod de Veghe 45 de secunde sau mai puţin

  Timp prima imprimare

  Color 7,9 secunde sau mai puţin

  Monocrom 5,9 secunde sau mai puţin

  5-1

 • Specificaţii

  Rezoluţie 600 dpi

  Utilizare lunară Medie 15.000 pagini

  Maximă 100.000 pagini

  Sisteme de operare Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XPMicrosoft Windows NT4.0Apple Macintosh OS 9Apple Macintosh OS 9

  Unitate control PowerPC750GL-800MHz

  Memorie Standard 256 MB

  Maximă 1024 MB (512 MB x 2)

  Interfaţă Standard USB: USB cu Viteză MareParalelă: IEEE1284Reţea: 10BASE-T/100BASE-TXslot KUIO-LV

  Opţional IB-11: SerialIB-21E: 10BASE-T/100BASE-TX

  Mediu de operare Temperatură 10 - 32,5 °C

  Umiditate relativă 15 - 80% RH

  Altitudine 2,000 m maxim

  Iluminaţie maxim 1.500 lux

  Dimensiuni 605 × 660 × 597 mm

  Greutate (fără cartuş cu toner) Aprox. 80 kg

  Zgomot operare (în conformitate cu ISO7779 [Poziţie Martor, nivel de presiune a sunetului în partea frontală])

  În timpul imprimării (color): LpA = 53,7 dB (A)În timpul imprimării (monocrom): LpA = 53,3 dB (A)În repaus: LpA = 43,8 dB (A)În mod veghe: nemăsurabil de scăzut

  Element Descriere

  5-2

 • E21

 • is a trademark of Kyocera Corporation

 • Ver. 1.0 12.2006

  CuprinsPrevederi Legale şi Informaţii despre SiguranţăDespre Ghidul de OperareConvenţii1 Componentele aparatului2 Operaţia de Imprimare3 Întreţinerea4 Rezolvarea Problemelor5 Specificaţii