F.D.a. Servicii Consultanta - DN 73 Pitesti-Campulung-Brasov

download F.D.a. Servicii Consultanta - DN 73 Pitesti-Campulung-Brasov

of 74

 • date post

  27-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  19
 • download

  1

Embed Size (px)

description

DA Management de ProiectconstructiesupervizareF.D.a. Servicii Consultanta - DN 73 Pitesti-Campulung-Brasov

Transcript of F.D.a. Servicii Consultanta - DN 73 Pitesti-Campulung-Brasov

 • 1

  .08.

  Aprobat,

  DIRECTOR ,

  jurist Niculae Cismaru

  DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

  a contractului de servicii

  Supervizare si consultanta privind executia lucrarilor aferente obiectivului:

  "Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov, km 13+800 km 42+850;km 54+050 km 128+250"

  Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrrilor

  Beneficiarul final al contractului: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. D.R.D.P. Bucuresti

  COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA

  Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti

  CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON

  Telefon (centrala) 021/318 66 84; 318 66 88; 318 66 96; 0740/104 702

  Email: licitatiidrdpb@yahoo.com

  Operator de date cu caracter personal nr. 16562

 • 2

  CUPRINSUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

  Capitolul 1: Fia de date a achiziiei

  Capitolul 2: Formulare

  Capitolul 3: Caietul de sarcini

  Capitolul 4: Contractul de servicii

 • 3

  CAPITOLUL 1 FISA DE DATE A ACHIZITIEI

  La intocmirea ofertelor, ofertanii trebuie s respecte toate instruciunile mentionate in Fisa de Date a

  Achizitiei, toate specificatiile prezentate in Caietul de Sarcini precum si sa completeze toate formularele

  cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in

  cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul

  sedintei de deschidere a ofertelor.

  Formularele si declaratiile prevzute n cadrul documentaiei de atribuire trebuie completate n mod

  corespunztor. Formularele, declaraiile i certificatele prevzute trebuie semnate, n original, dac nu se

  specific altfel, de persoanele sau instituiile autorizate.

  Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are dreptul de a solicita

  certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, clarificri si,

  dup caz, completri ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea ndeplinirii cerintelor

  stabilite prin criteriile de calificare sau pentru demonstrarea conformittii ofertei cu cerintele solicitate.

  1. Informaii generale

  1.1. Autoritatea contractant:

  Denumire:

  Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA (CNADNR SA) - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti

  Adres: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6 Bucuresti

  Persoan de contact:

  Monica Conciu Tuser - Sef Departament Achizitii

  Telefon: 021/318 66 91; 021/318 66 84; 021/318 66 88

  E-mail: licitatiidrdpb@yahoo.com; Fax: 021/318 66 91; 021/318 67 04

  Adres de internet: www.drdpb.ro

  1.2. Beneficiarul final al contractului:

  Denumire:

  Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA (CNADNR SA) - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti

  Adres: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6 Bucuresti

  Persoan de contact:

  Monica Conciu Tuser - Sef Departament Achizitii

  Telefon: 021/318 66 91; 021/318 66 84;

  021/318 66 88

  E-mail: licitatiidrdpb@yahoo.com; Fax: 021/318 66 91; 021/318 67 04

  Adres de internet: www.drdpb.ro

 • 4

  1.3 Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante

  Ministere ori alte autoriti publice centrale inclusiv cele

  subordonate la nivel regional sau local X

  Constructii si amenajari teritoriale

  X

  Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor

  autoriti contractante

  DA O NU X

  1.4 Calendarul procedurii de atribuire

  DATA ORA1) LOCAIA

  Termen limit recomandat de solicitare a

  clarificrilor de la autoritatea contractant2)

  28.10.2011 14.00 DRDP Bucuresti B-dul

  Iuliu Maniu nr. 401A,

  sector 6, Bucuresti

  Termen limit de transmitere a clarificrilor de

  ctre autoritatea contractant3)

  03.11.2011 14.00

  DRDP Bucuresti B-dul

  Iuliu Maniu nr. 401A,

  sector 6, Bucuresti

  Termen limit de depunere a ofertelor 10.11.2011 9.00

  DRDP Bucuresti B-dul

  Iuliu Maniu nr. 401A,

  sector 6, Bucuresti

  Data edinei de deschidere a ofertelor4) 10.11.2011 10.00 DRDP Bucuresti B-dul

  Iuliu Maniu nr. 401A,

  sector 6, Bucuresti

  Informarea ofertanilor cu privire la rezultatul

  procedurii de atribuire 5) 29.11.2011 DRDP Bucuresti B-dul

  Iuliu Maniu nr. 401A,

  sector 6, Bucuresti

  Semnarea contractului 5) 13.12.2011

  DRDP Bucuresti B-dul

  Iuliu Maniu nr. 401A,

  sector 6, Bucuresti

  1) Ora local a autoritii contractante

  2) Solicitrile de clarificare se transmit n scris nainte de data i ora specificate n tabel pe adresa Autoritii Contractante sau prin fax.

  Nota: - autoritatea contractant are obligaia de a rspunde ct mai repede posibil la orice clarificare

  solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea

  unei astfel de solicitri din partea operatorului economic, precum i obligaia de a publica rspunsul

  la orice clarificare cu cel puin 6 zile nainte de data limit de depunere a ofertei;

  - n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul de 6 zile prevzut mai sus,

  aceasta din urm are, totui, obligaia de a rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care

 • 5

  perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea acestuia de

  ctre operatorii economici nainte de data limit de depunere a ofertelor.

  3) Autoritatea contractant va publica pe site-ul www.e-licitatie.ro rspunsurile la ntrebrile de clarificare primite, fr a dezvalui identitatea operatorului economic care a adresat intrebarile,

  4) Pot s participe la edina de deschidere a ofertelor reprezentanii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte pentru contractul respectiv, in baza unei imputerniciri in acest sens insotita de o copie dupa actul de identitate. Sedinta de deschidere a ofertelor se va finaliza printr-un proces verbal in care se vor consemna modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor precum si elementele principale ale fiecarei oferte.

  5) Dat estimativ

  1.5 Sursa de finanare:

  Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit

  exemplu :

  - Bugetul de stat

  Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare DA O NU O Dac DA, facei referire la proiect/program:

  2. OBIECTUL CONTRACTULUI

  2.1. Descriere

  2.1.1) Denumire contract: Supervizare si consultanta privind executia lucrarilor aferente obiectivului : "Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov, km 13+800 km 42+850; km 54+050 km 128+250".

  2.1.2) Tip Contract:

  (a) Servicii X

  2.1.3) Descrierea serviciilor care vor fi prestate

  Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt descrise in Caietul de Sarcini din Documentatia de

  Atribuire.

  Locaia de prestare a serviciilor: DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov, km 13+800 km 42+850; km 54+050 km 128+250.

  Cod CPV :

  71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrrilor

  2.1.4) Procedura se finalizeaz prin: Contract de achiziie public: X

 • 6

  ncheierea unui acord-cadru: O

  2.1.5) Durata estimata a contractului de achiziie public: 30 luni

  2.1.6) Informaii privind acordul-cadru (dac este cazul) Nu e cazul

  2.1.7) Divizare pe loturi DA O NU X

  2.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate DA O NU X

  2.2 . Cantitatea sau scopul contractului

  2.2.1) Total Servicii

  Supervizarea lucrarilor la DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov, km 13+800 km 42+850;

  km 54+050 km 128+250.

  (A se vedea informatiile cuprinse in Caietul de sarcini).

  2.2.2) Opiuni DA X NU O

  Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona ulterior servicii similare in conformitate cu

  prevederile art. 122, lit. j) din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare

  estimata de 458.496 lei, fara T.V.A.

  3. CONDIII SPECIFICE CONTRACTULUI

  3.1. Alte condiii particulare referitoare la

  contract (dup caz)

  DA O NU X

  3.1.1. Contract rezervat

  DA O NU X

  3.1.2. Altele DA X NU O Conform modelului de contract prezentat in Documentatia de Atribuire

  4. PROCEDURA

  4.1) Procedura : licitatie deschisa X

 • 7

  4.2) Etapa final de licitaie electronic DA O NU X

  4.3) Legislaia aplicat