Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

14
Cronologia Colegiului Tehnic Câmpulung Profesori coordonatori: Alina Florea Gabriela Moşteanu Elev: Necula Robert Decembrie 2013 ARC PESTE TIMP

Transcript of Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Page 1: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Cronologia Colegiului Tehnic Câmpulung

Profesori coordonatori:Alina FloreaGabriela Moşteanu

Elev: Necula Robert

Decembrie 2013

ARC PESTE TIMP

Page 2: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Colegiul Tehnic de astăzi a parcurs o adevărată epopee şi in ceea ce priveşte evoluţia bazei sale materiale. În 1948, când s-a înfinţat şcoala profesională, nu aveau un local propriu, ci a funţionat în Înteprinderea Metalurgică de Stat, în sala de şedinţe, iar ca ateliere era folosită secţia “Sculărie” a fostei fabrici de hârtie “Letea”. Aici învaţau secretele meseriei de macanici şi prelucrători prin aşchiere 56 de elevi sub îndrumarea maiştrilor Trandafir Haralambie şi Radu Tudor, acesta din urmă fiind în acelaşi timp şi profesor de desen.

Page 3: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Aşa a început construcţia actualului Colegiu Tehnic din strada Braşovului nr. 1 , unde au învăţat şi învaţă mii de copii din Câmpulung, din comunele limitrofe şi din toate colţurile ţarii. Localul din strada Calea Braşovului este amplasat la 4 km de centrul oraşului, pe traseul de autobuze, la aproximativ 35 m distanţă faţă de axul străzii Calea Braşovului, cu latura lungă paralelă cu strada. Buna orientarea a liceului, dispunerea retrasă a lui pentru diminuarea zgomotului produs de circulaţia de pe şosea, poziţionarea lui într-un spaţiu plantat cu arbori, precum şi completarea ansamblului cu celelalte dotări pentru învăţământ(sală de gimnastică, ateliere, internat, cantină), asigură condiţii pentru buna şcolarizare a elevilor.

Page 4: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Fiind o instituţie cu profil industrial şi pregătind specialişti pentru o înteprindere constructoare de maşini, era normal ca şi în şcoala noastră să se acorde o importanţă mai mare cercetării. În acest sens, de-a lungul timpului, în atenţia conducerii şcolii a stat organizarea atelierelor de producţie, a cabinetelor şi laboratoarelor, dotării acestora cu cele necesare unei instruiri cât mai înalte pentru ca la absolvire, elevii să se integreze rapid şi eficient în procesul de producţie al uzinei sau în alte domenii de activitate. Având în vedere gradul ridicat de complexitate al utilajelor şi produselor care se ralizeaza în înteprinderea patronatoare, s-a urmărit permanent ridicarea calităţii procesului de instruire teoretică la tehnologiile de vârf din domeniul construcţiei de automobile.

Page 5: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Din 1955 s-a trecut la fabricarea primelor cutii de viteză, capete de bară , direcţii, motoare şi piese pentru mijloace auto, ce aveau să anunţe că în curând, aici, va fi conceput şi realizat primul automobil de teren. Debutul său a avut loc în anul 1957, când era numit ca director al IMS, Naghi Victor, de numele căruia sunt legate marile împliniri ale acestei întreprinderi în următoarele decenii şi până in prezent. După doi ani de perfecţionări, apare M.159, pentru ca din 1963 să se transforme în M.461 şi odată cu aceasta, schimbarea numelui fabricii din IMS, în înteprinderea Mecanică Muscel, iar apoi înteprinderea de Automobile ARO Muscel.

Page 6: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Emblema fabricii a purtat-o prima maşină de teren ARO 240, omologată pe 30 decembrie 1971. Familia acestor maşini se va înmulţi şi diversifica, va participa la nenumărate concursuri, obţinând o mulţime de premii, va fi apreciată pe toate meridianele globului în ţările unde a fost exportată. Dezvoltarea uzinei, fără nişte oameni bine pregătiţi profesional, nu era posibilă, de aceea, prin legea învăţământului profesional pe lângă uzina Metalurgică, sau IMS Câmpulung ia fiinţă o şcoală profesională. Cel care a insistat foarte mult pentru înfiinţarea unei şcoli profesionale a fost directorul uzinei, Meizel Adalbert, unul dintre cei care contribuiseră la debutul uzinei metalurgice la Câmpulung.

Page 7: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

În cele cinci decenii de existenţă a şcolii, s-a manifestat o preocupare deosebita din partea colectivului didactic pentru educarea elevilor care veneau din medii diferite, cei mai mulţi de la ţară, unde colectivizarea agriculturii i-a făcut să migreze spre oraş pentru a învăţa o meserie şi a se încadra în producţie. Şcoala noastră a crescut odată cu uzina şi din cei peste 10.000 de muncitori, de maiştri, postliceale, sau de ucenici ale grupului şcolar de pe lângă înteprinderea mecanică constructoare de maşini. Condiţiile de început au fost vitrege datorită dispersării localurilor de şcoală, a unor internate sau săli de clasă improvizate în clădiri vechi, fără instalaţii sanitare sau mobilier adecvat.

Page 8: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Specificul şcolii a determinat o strânsă legătură a teoriei cu practica. Din acest motiv, profesorii au respectat conţinutul ştiinţific al lecţiilor predate, cerând elevilor o exprimare corectă, friguros documentată. Cadrele didactice îşi pregătesc conştiincios lecţiile urmărind planificările anuale şi trimestriale, iar temele propuse elevilor spre rezolvare sunt bogate în conţinut ştiinţific, interesante pentru a-i mobiliza pe elevi să descopere esenţialul adevărurile şi pregătuindu-i astfel pentru viaţa, pentru munca productivă. De altfel, acesta din urmă a ridicat enorme probleme conducerii şcolii, datorită deplasării elevilor de la internat la uzină, repartizarea lor pe lângă muncitori sau locuri de muncă.

Page 9: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Acum activităţile s-au restrâns, iar existenţa şi dotarea cabinetelor şi laboratoarelor a permis efectuarea unui învăţământ de calitate. În acelaşi timp modernele ateliere au permis activităţi efective ale elevilor practicanţi, efectuarea de piese dupa desen şi schiţa tehnica, sub supravegherea atentă a maiştrilor instructori care le-au cerut în prealabil cunoaşterea amănunţită a normalor de protecţie a muncii. Drept urmare, majoritatea elevilor absolvenţi vor fi bine pregătiţi în meseria aleasă, ei integrându-se în maxim o lună, doua ritmului şi specificului producţiei, îndeplinându-şi normele alături de echipele în care lucrează. Din nefericire, dacă în trecut cei mai mulţi absolvenţi erau angajaţi imediat de uzină, astazi absolvenţilor nu li se mai asigură locuri de muncă.

Page 10: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Conducerea şcolii şi activitatea sa În lumea contemporană, ştiinţa conducerii s-a impus în toate domeniile

economice şi sociale ca o necesitate obiectivă. Învăţământul, ca factor dinamizator al lumii contemporane, nu poate rămâne în afara acestor comandamente şi există astăzi o ştiinţă nu numai a conducerii vieţii reglarea, controlul, şi ele sunt valabile pentru unităţile de învăţămînt şi toate clasele să aiba un program riguros care să asigure parcurgerea integrală a programului de învăţământ; Funcţiile conducerii ştiinţifice ce vizeaza planificarea, organizarea, decizia, reglarea, controlul, şi ele sunt valabile pentru unităţile de învăţământ.

Page 11: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Serviciul administrativ Secretariat şi Serviciul de Contabilitate În decursul anilor, serivicul secretariat a desfăşurat o activitate laborioasă prin ţinerea(păstrarea)evidenţei elevilor, înscrierea şi repartizarea lor pe clase, păstrarea registrelor matricole, cataloagelor, cărţilor de muncă. În decursul celor cinci decenii de existenţă ai şcolii, contabilitatea a fost coordonată de o seamă de specialişti, cu mare experienţă, cu putere de muncă si pricepere în acest domeniu de activitate. În atenţia permanentă a seriviciului de contabilitate, a stat întocmirea planului de venituri şi cheltuieli bugetare, planul de casă şi alte lucrări de planificare financiară în termenele şi condiţiile prevazute in lege. Serviciul contabilitate a informat periodic conducerea şcolii despre utilizarea creditelor bugetare, a întocmit actele justificative şi documentele contabile, a ţinut evidenţa contabilă pentru şcoală, cămine, cantină, atelier.

Page 12: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Localul din str. Calea Braşovului nr. 1 Câmpulung, format din local şcoală, atelier de producţie, sală de gimnastrică, căminul nr. 1 si nr. 2, punct control poartă, centrala termincă , spalătorie, cantină.

Page 13: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Cabinete şi laboratoare (PE MESERII ŞI SPECIALITĂŢI)-1 cabinet motoare termice;-1 cabinet desen tehnic;-1 cabinet tehnologie prelucrări prin aşchiere;-1 cabinet cu utilităţi multiple;-1 cabinet informatică;-1 laborator electronică;-1 laborator electrotehnică;-1 laborator pentru automobile;

Page 14: Cronologia Colegiul Tehnic Campulung Refacuta !

Sala de sport este în partea de nord a incintei, cu faţada principală spre terenul de sport. Construcţia cuprinde sala de sport cu dimensiunile 28x15 m , cu înalţimea de 6,50 mp şi anexe: vestiare, duşuri, cameră profesori şi cameră pentru material sportiv, pardosită cu plăci din coritan.