SC Holcim (Romania) SA Ciment Campulung Revizuita 16.05.2008

56
1 MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PITEŞTI Strada Egalităţii, nr. 50 A, cod 110049 Piteşti AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 53 din 16.05.2008 (anuleaza Autorizatia Integrata de mediu Nr.53/22.05.2006) Ca urmare a cererii adresate de HOLCIM ROMANIA SA CIMENT CAMPULUNG, cu sediul in com. Valea Mare Pravat, jud. Arges, inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu nr. 9253/22.11.2007 , privind solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea de producere a clincherului de ciment in cuptoare rotative – coincinerare deseuri, in baza HG.368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a HG. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonanatei de Urgenta Nr.195/2005- privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta Nr. 152/2005 aprobata prin Legea nr.84/2006- privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, al Ordinului Ministrului Nr. 818/2003, privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005 - in conditiile in care orice emisie in mediu rezultata in urma desfasurarii activitatii va fi in conformitate si nu va depasi cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii Europene si prevederile acestei autorizatii, se emite: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Titular : Holcim (Romania) SA Ciment Campulung Amplasament: com. Valea Mare Pravat, jud. Arges Strada Egalităţii, nr. 50 A www.arpmsm3.ro Tel: 0248 213 099; 0746 248 597 Piteşti , cod 110049 E-mail: [email protected] 0348 401 992; 0348 401 993 Fax: 0348/ 401993

Transcript of SC Holcim (Romania) SA Ciment Campulung Revizuita 16.05.2008

 • 1

  MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI

  AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI PITETI

  Strada Egalitii, nr. 50 A, cod 110049 Piteti

  AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 53 din 16.05.2008

  (anuleaza Autorizatia Integrata de mediu Nr.53/22.05.2006) Ca urmare a cererii adresate de HOLCIM ROMANIA SA CIMENT CAMPULUNG, cu sediul in com. Valea Mare Pravat, jud. Arges, inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu nr. 9253/22.11.2007 , privind solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea de producere a clincherului de ciment in cuptoare rotative coincinerare deseuri, in baza HG.368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a HG. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonanatei de Urgenta Nr.195/2005- privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta Nr. 152/2005 aprobata prin Legea nr.84/2006- privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, al Ordinului Ministrului Nr. 818/2003, privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005 - in conditiile in care orice emisie in mediu rezultata in urma desfasurarii activitatii va fi in conformitate si nu va depasi cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii Europene si prevederile acestei autorizatii,

  se emite:

  AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

  Titular : Holcim (Romania) SA Ciment Campulung Amplasament: com. Valea Mare Pravat, jud. Arges

  Strada Egalitii, nr. 50 A www.arpmsm3.ro Tel: 0248 213 099; 0746 248 597 Piteti , cod 110049 E-mail: [email protected] 0348 401 992; 0348 401 993

  Fax: 0348/ 401993

 • 2

  CUPRINS

  Pg.

  1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ...................................... 4 2. OBIECTUL AUTORIZARII........................................................................................ 4 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ................................................................................ 4 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII............................................................................... 5 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII ............................................................................. 6 6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE ....................................................... 7 7. RESURSE:APA, ENERGIE, GAZE NATURALE ..................................................... 9

  7.1. APA................................................................................................................ 9 7.1.1. Alimentarea cu apa ....................................................................................... 9 7.1.2. Evacuarea apelor uzate ............................................................................... 11 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI ........................................................ 12 7.3. GAZE NATURALE......................................................................................... 13 7.4. SUBSTITUENTI DE COMBUSTIBILI.13

  8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT...................................................................................................... 19

  9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU.................................................................................................................. 24

  9.1. AER................................................................................................................ 24 9.2. APA................................................................................................................ 26 9.3. SOL................................................................................................................ 27

  10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR. NIVEL DE ZGOMOT................................................................. 27

  10.1. AER................................................................................................................ 27 10.1.1. Emisii ........................................................................................................... 27 10.1.2. Emisii fugitive.............................................................................................. 33 10.1.3. Imisii............................................................................................................ 33

  10.2. APA................................................................................................................ 34 10.3. SOL ................................................................................................................ 36 10.4. ZGOMOT........................................................................................................ 36

  11.GESTIUNEA DESEURILOR .................................................................................... 37 11.1 DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR...................... 37 11.1.1. Deseuri nepericuloase............................................................................... 37 11.1.2. Deseuri periculoase................................................................................... 38 11.2. DESEURI TRATATE TERMIC........................................................................ 39 11.3. DESEURI VALORIFICATE ............................................................................ 39 11.4. DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR ............................................. 40 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.................................................................. 41 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII...............................................................................42 13.1.1.AER emisii ................................................................................................. 43 13.1.2.AER imisii .................................................................................................. 46 13.2. APA ............................................................................................................... 46 13.3. SOL ............................................................................................................... 47 13.4. DESEURI......................................................................................................... 48

 • 3

  13.4.1.Deseuri tehnologice..................................................................................... 48 13.4.2.Deseuri cu regim special............................................................................. 48 13.4.3.Ambalaje....................................................................................................... 49 13.5. ZGOMOT SI VIBRATII ........................................................................................ 49 13.6. MIROSURI........................................................................................................... 49 14. EVIDENTE..................................................................................................................... 49 15. FUNCTIONAREA IN CONDITII SPECIALE....................................................................50 16. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA ......................................................................................... 50 17. INSTIINTARI.................................................................................................................. 51 18. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI............................................................. 52 19. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII................................................................. 52 20. PLAN DE ACTIUNE ...................................................................................................... 53 21. GLOSAR DE TERMENI ............................................................................................... 54 22. DISPOZITII FINALE ..................................................................................................... 55

 • 4

  1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Holcim (Romania) SA Ciment Campulung Adresa : com. Valea Mare Pravat, jud. Arges Telefon : 0248 557150 Fax : 0248 557160 E-mail : [email protected] 2. OBIECTUL AUTORIZARII Se autorizeaza: - Instalatia de producere a clincherului de ciment coincinerare deseuri, in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500 t/zi, inclusiv instalatiile auxiliare existente pe amplasament. In conditii optime de functionare, capacitatea maxima atinsa a fost de 3 x 850 t clincher/zi. - Linie noua de macinare si clincherizare cu o capacitate de 4.875 tone clincher/zi, in conditii optime de functionare. - Capacitatea nominala de coincinerare a deseurilor pentru cuptoarele de clincher se situeaza sub 3 t deseuri/ora. Suprafata totala a amplasamentului: 805377,50 mp. Programul de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 52 saptamani/an. 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE Cod CAEN: 2651- fabricarea cimentului, activitate principala;

  3720 recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile, activitate secundara; utilizarea deseurilor industriale ca substituenti de materii prime si combustibili alternativiv pentru coincinerare in fabrici de ciment; 5157 comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 9001 Colectarea i tratarea apelor uzate 9002 Colectarea i tratarea altor reziduuri 9003 Salubritate, depoluare i activiti similare

  Categoria de activitate conform Anexei nr.1 a OUG. nr. 152/2005 aprobata prin Lg. 84/2006: Cap. 3. Industria mineralelor; pct. 3.1. Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500 t/zi sau a varului in cuptoare rotative cu o capacitate de productie care depaseste 50 t/zi ori in alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de productie mai mare de 50 t/zi; Perioada de tranzitie sub Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, obtinuta de SC HOLCIM ROMANIA SA Ciment Campulung in urma negocierii cu Uniunea Europeana a Capitolului 22 Mediu, este 31.12.2010. Termenul limita conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005, privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, pentru realizarea masurilor din Planul de Actiune este 31.12.2010.

 • 5

  4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

  -Cerere de solicitare a autorizaiei integrate de mediu, ntocmit de SC Holcim Romania SA Ciment Campulung;

  -Raport de amplasament, ntocmit de ICPET ECO SA Bucuresti ; -Analiza comparativa cu BAT-urile din industria cimentului, intocmita de ICPET ECO SA

  Bucuresti ; -Bilant de mediu de nivel II intocmit de ICPET ECO SA Bucuresti ; -Raport la Bilantul de mediu de nivel II intocmit de ICPET ECO SA Bucuresti ; -Raport la Studiul de Evalure a Impactului asupra Mediului, intocmit de ICPET ECO SA

  Bucuresti , intocmit pentru linia noua de producere ciment; -Plan tehnic de inchidere a unitatii si dezafectare a instalatiilor existente si aducerea

  amplasamentului intr-o stare care sa permita reutilizarea acestuia intocmit de ICPET ECO SA Bucuresti ;

  - Plan de masuri ce trebuiesc luate privind conditiile de exploatare, altele decat cele normale, intocmit de ICPET ECO SA Bucuresti ;

  - Plan de aparare impotriva dezastrelor, intocmit de SC Holcim Romania SA Ciment Campulung;

  -Certificat de Inregistrare eliberat de Camera de Comert si Industrie Arges la data de 19.06.2002, Cod Unic de Inregistrare R 12253732, impreuna cu anexele la acesta ;

  - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti la data de 10.01.2005 ;

  -Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, Seria MO3, nr.2221, eliberat de Ministerul Industriilor ;

  -Contract abonament nr. 50/10.02.2005, incheiat cu SC EDILUL CGA Campulung, de bransare/racordare si utilizare a serviciilor pentru alimentare cu apa potabila-industriala, canalizare, colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere;

  - Contract de vanzare-cumparare de gaze naturale nr. 4/2006, incheiat in data de 12.12.2005, intre SC PETROM GAS SRL si SC Holcim (Romania) SA ;

  - Autorizatie de valorificare a deseurilor de cauciuc Seria AV Nr. 567/I, valabila 13.12.2009, eliberata de Comisia Nationala pentru Reciclare;

  - Autorizatii de prevenire si stingere a incendiilor nr. 52397/1, 52397/2, 52397/3, 52397/4/10.04.2002, eliberate de Grupul de Pompieri al jud. Arges ;

  - Autorizaie de gospodrire a apelor nr.64/07.05.2007 eliberat de Administratia Nationala Apele Romane Directia Apelor Arges Vedea, valabila pina la data de 31.10.2010;

  - Acord de Mediu Nr. 26/10.10.2006, emisa pentru: Linie noua de macinare si clincherizare cu C= 4000 tone clincher/zi ;

  -Fisa tehnica, in vederea emiterii acordului de mediu, emisa de APM Arges pentru investitia: Hala preomogenizare materii prime;

  - Fisa tehnica, in vederea emiterii acordului unic pentru obtinerea acordului de mediu, pentru : Dezafectare statie de pompare scoasa din functiune( 2 rezervoare de pacura si instalatii aferente- conducte transport si separator de produs petrolier );

  -Fisa tehnica , in vederea emiterii acordului unic privind:Hala pompieri; -Fisa tehnica in vederea emiterii acordului de mediu, emisa de APM Arges pentru

  investitia: Dezafectare rezervoare de pacura si instalatii aferente- conducte transport si separator produs petrolier;

  -Contract Nr.HQ 106/2007, incheiat cu SC GAMICOM GROUP SRL-pentru predarea deseurilor reciclabile;

  - Contract de vanzare cumparare Nr. HQ 78/2007, incheiat cu SC SELENA N&C EXPORT IMPORT SRL- pentru predare deseuri industriale reciclabile;

 • 6

  -Contract furnizare energie electric nr.HRO 19/24.01.2008, ncheiat cu EGL GAS& POWER ROMANIA ;

  5. MANAGEMENTUL ACTIVITII

  5.1. Titularul activitatii va lua toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata. 5.2. Titularul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

  5.3. Instalatia va fi exploatat, controlat i ntreinut, aa cum s-a stabilit n prezenta Autorizaie Integrat. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la ndeplinire conform condiiilor prezentei Autorizaii, sunt parte integranta a acesteia. 5.4. Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse de prezenta autorizatie. 5.5.Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru. Operatorul va asigura:

  - un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor; - registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

  5.6. Operatorul va inregistra si investiga orice reclamatie sau sesizare pe care o primeste referitoare la mediu. Inregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamatie/sesizare, investigarea facuta si orice actiune intreprinsa. 5.7. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului poate fi solicitata in orice moment sa se deplaseze pe amplasament. 5.8.Titularul activitatii are implementat Sistemul de Management al Calitatii, certificat conform standardului SR EN ISO 9001/2001, Sistemul de Management de Mediu certificat conform standardului SR EN ISO 14001/2005 si Sistemul de Management pentru Protectia Muncii si a Sanatatii conform OHSAS 18001/1999 . 5.9. Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie Integrata nu sunt indeplinite. 5.10. Titularul activitatii va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei, prin care se va urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie, inclusiv de realizare esalonata a masurilor din Planul de Actiuni. Sistemul de management al autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate precum si reducerea si minimizarea deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si a sarcinilor de mediu.

 • 7

  5.11. Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masurile stabilite in Planul de Actiuni, conform planificarii in timp aprobate. 5.12. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Arges si ARPM Pitesti anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic precedent. 5.13. Prelevarea probelor si analiza tuturor poluantilor, precum si metodele de masura de referinta pentru calibrarea sistemelor automatizate de masura trebuie efectuate in conformitate cu standardele Comunitatii Europene CEN. In lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele nationale sau internationale care vor asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. 6. MATERII PRIME I AUXILIARE 6.1.Tipul si modul de depozitare a materiilor prime in incinta Holcim (Romania) SA Ciment Campulung:

  Nr. crt. Materia prima Mod de depozitare

  1. Calcar

  Calcarul necesar fabricarii cimentului este transportat din statia de concasare calcar, prin intermediul unui sistem de benzi transportoare in buncarele de la instalatiile macinare faina

  2. Argila

  Argila necesara fabricarii cimentului se aprovizioneaza prin intermediul benzilor transportoare de la uscatorul statiei de concasare - uscare argila din cariera de argila in buncarele morilor de faina

  3. Gips

  Gipsul se aproviozioneaza cu funicularul de la statia de concasare in buncarele de depozitare de unde este preluat cu mijloace de transport auto, descarcat in buncar, preluat de benzi transportoare si deversat in buncarele morilor de ciment.

  4. Component silicios

  Componentul silicios este aprovizionat vrac, se descarca si se depoziteaza in depozit dupa care se introduce in flux.

  5. Component cenusa de pirita

  Cenusa de pirita se aprovizioneaza vrac se descarca si se depoziteaza in depozit dupa care se introduce in flux.

  6. Zgura de furnal

  Zgura de furnal este aprovizionata vrac, cu vagoane deschise si este descarcata in hala de zgura. Din hala de adaosuri, zgura e trecuta intr-o instalatie de uscare pentru reducerea umiditatii. Uscarea se realizeaza in uscator rotativ prin contact direct cu gazele de ardere cu temperatura de 600oC-800C care circula in echicurent cu materialul. Din camera de evacuare zgura este preluata de un transportor

 • 8

  cu banda, apoi de un elevator cu cupe si din nou un transportor cu banda si este dusa la buncarele morilor de ciment.

  7. Cenusa de termocentrala

  Cenusa de termocentrala este aprovizionata vrac cu cisterne auto de la CET Govora si se descarca cu ajutorul aerului comprimat produs de doua compresoare si depozitat intr-un siloz tampon. De aici este transportata cu ajutorul pompei X250 in buncarul tampon al fiecarei mori in functie de necesitati..

  Calcarul necesar fabricarii cimentului se obtine din rocile calcaroase care au continut

  minim de 70% de carbonat de calciu restul fiind impuritati ca argila, dolomit, cuart, feldspat Argila necesara fabricarii cimentului se obtine din roci care au un continut foarte variat,

  si anume: silicati de aluminiu hidratati si alte minerale insotitoare ca: mica, cuart, carbonati alcalino - pamantosi de calciu si magneziu, compusi alcalini, ghips, compusi de fier, silicati complecsi organici. Gipsul se obtine prin exploatarea din cariera, in trepte descendente (8 m inaltime) a sulfatului de calciu - CaOSO42H2O, un material insotit de impuritati ca: argile, nisip cuartos, calcar. Cimentul este un liant mineral cu cea mai larga utilizare, in special in constructii. Materia prima fiind un amestec artificial sau natural de calcar si argila sau alte materii prime de compozitie similara. Prin arderea acestora pana la vitrifiere se obtine un clincher, care dupa o macinare fina impreuna cu gipsul si alte adaosuri formeaza cimentul. In functie de tipul de ciment dorit a se obtine, compozitia oxidica a clincherului variaza intre urmatoarele limite: CaO: 60 - 67%, SiO2: 19 - 24%, Al2O3:4 - 7%, Fe2O3: 2 - 6%, MgO: 4 - 5%, SO3: max. 3% alcalii max. 1%. Fillerul este un produs rezultat din macinarea fina a rocilor calcaroase si care are un continut de carbonat de calciu de peste 90%. Pentru obtinerea acestuia se foloseste instalatia de macinare ciment, in speta moara cu bile care are urmatoarele caracteristici:

  - 4.2 m x 10,5 m; - productivitate de 80-100 t/h.

  Combustibili utilizati Cantitate Cocs 40054 t Carbune 38378 t Cocs secundar 2068 t Combustibil alternativ 227 t Anvelope uzate 329 t Gaz 12528327

  Nmc

  Materii prime utilizate Cantitate [t/an] Calcar concasat 1570404 Argila concasata si uscata 249185 Diatomitul 5526 Ghips 39165 Zgura de furnal 130345 Pirita - Cenusa de termocentrala 35261

 • 9

  6.2. Substituenti de materii prime Materiile prime sau produsul intermediar (clincherul) pot fi partial inlocuite cu deseuri cu o compozitie mineralogica similara, care sunt astfel eliminate prin co-procesare in fabrica de ciment si valorificate material ca si materii prime alternative sau adaosuri (compusi mineralogici) pentru fabricarea cimenturilor compozite. 6.3. Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate si depozitate conform normelor specifice fiecarui material, fiselor tehnice de securitate unde este cazul - in conditii de siguranta pentru personal si pentru mediu. Depozitele si magaziile se vor mentine amenajate si intretinute corespunzator si se va asigura securitatea acestora. Deseurile de ambalaje se vor gestiona potrivit legislatiei specifice in vigoare. Traseele si echipamentele de descarcare, transport, manipulare ale materiilor prime si materialelor vor functiona in conditii corespunzatoare. 6.4. Selectia materiilor prime Operatorul va tine evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale utilizate. Operatorul va introduce in procesul de fabricatie si in activitatile auxiliare, materiile prime si materialele cele mai putin periculoase pentru mediu. 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZ NATURALE. 7.1. APA 7.1.1. Alimentarea cu apa. 7.1.1.1. Alimentarea cu apa in scop potabil

  Sursa de apa: Apa potabila este asigurata din sistemul de alimentare cu apa al

  municipiului Campulung Muscel din sursa Izvorul Toplita. Instalatii de captare: bransament (Dn = 150 mm) pe conducta de aductiune (Dn = 200 mm) de la sursa Izvorul Toplita, situat imediat dupa traversarea raului Argesel, langa podul rutier de pe DN 73 Campulung - Brasov prin care asigura alimentarea retelei interne de distributie a apei potabile. Instalatii de inmagazinare si distributie: Apa pentru acoperirea consumului potabil, preluata din reteaua oraseneasca, este distribuita direct la consumatori (grupuri sanitare) printr-o retea inelara de distributie ( L = 2,7 km) realizata din conducta de fonta (Dn = 100 - 150 mm). Volume si debite de apa prelevate autorizate: Q zi maxim = 650 mc/zi (7,523 l/s); Q zi mediu = 480 mc/zi (5,555 l/s); V an mediu = 160,8 mii mc; Q zi minim = 330 mc/zi (3,819 l/s); Timpul de functionare a captarii este de 335 zile/an, 24 ore/zi. Volumele si debitele de apa prelevate autorizate include si volumele si debitele prelevate de SC Carmeuse Romania SA - Fabrica de Var (Q zi mediu = 0,243 l/s). 7.1.1.2. Alimentarea cu apa in scop tehnologic

 • 10

  Sursa de apa: Apa industriala este asigurata din sistemul de alimentare cu apa al municipiului Campulung Muscel - Statia de tratare Calea Pietroasa. Aductiunea apei: Apa preluata din treapta de decantare primara a statiei de tratare Calea Pietroasa este transportata catre rezervoarele de inmagazinare printr-o conducta metalica (Dn = 300 mm) in lungime de 4,5 km. De la rezervoarele de inmagazinare (cota 768,00 mMN) apa este transportata gravitational catre reteaua de distributie apa tehnologica din incinta societatii (cota 690,00 mMN) prin 1 + 1 conducte metalice (Dn = 400 mm) in lungime de 600 m. Instalatii de inmagazinare si distributie: Inmagazinarea apei preluate din statia de tratare Calea Pietroasa se face in 2 rezervoare supraterane( V=2500 mc. fiecare) din beton amplasate pe versantul malului drept al raului Argesel, in punctul Bilcesti, la circa 600 m vest fata de incinta societatii. Distributia apei tehnologice in incinta societatii se face gravitational printr-o retea (L = 2,2 km) de tip inelar realizata din teava de otel (Dn = 200 - 300 mm). Gospodaria de apa recirculata are in componenta urmatoarele instalatii:

  -un turn de racire cu tiraj natural; -o cuva de colectare a apei racite (V = 100 mc); -un grup de pompare apa racita compus din 3 + 1 electropompe tip LOTRU 250 c (Qp = 160 mc/h, Hp = 40 mCA); -un rezervor de stocare a apei calde recuperate (V = 50 mc); -un grup de pompare apa calda compus din 3 + 1 tip CRIS 150 a (Qp = 160 mc/h, Hp = 21 mCA). Acest grup de pompare transvazeaza apa din rezervorul de stocare in turnul de racire. -retea de transport apa tur - retur (Lt = 1600 m, Dn = 100 - 250 mm). Volume si debite de apa prelevate autorizate:

  Q zi maxim = 2500 mc/zi (28,935 l/s); V an maxim = 775,0 mii mc; Q zi mediu = 1800 mc/zi (20,833 l/s); V an mediu = 558,0 mii mc; Q zi minim = 850 mc/zi (9,838 l/s); V an minim = 263,5 mii mc. Timpul de functionare a captarii este de 310 zile/an, 24 ore/zi. Volumele si debitele de apa prelevate autorizate include si volumele si debitele prelevate de SC Carmeuse Romania SA - Fabrica de Var (Q zi med = 1,7 l/s). Furnizarea apei potabile si in scop industrial de catre SC EDILUL CGA SA Campulung Muscel catre Holcim (Romania) SA Ciment Campulung se face in baza contractului nr.50/10.02.2005 7.1.1.3. Apa pentru stingerea incendiilor Volum intangibil = 2500 mc., va fi asigurat in cele 2 rezervoare de inmagazinare Timp de refacere dupa incendiu: 24 ore. Debitul necesar (Q = 30 l/s) pentru refacerea rezervei de incendiu este asigurat din statia de tratare Calea Pietroasa. 7.1.1.4. Modul de folosire a apei Apa este folosita la: -prepararea apei calde menajere; -grupurile sanitare; -asigurarea rezervei de incendiu; -racirea instalatiilor tehnologice; -producerea agentului termic. Necesarul total de apa: zilnic maxim =10380 mc/zi (120,139 l/s); zilnic mediu = 7686 mc/zi (88,955 l/s);

 • 11

  zilnic minim = 5362 mc/zi (62,06 l/s); Cerinta totala de apa: zilnic maxim = 4220 mc/zi (48,842 l/s); zilnic mediu = 3125 mc/zi (36,169 l/s); zilnic minim = 2180 mc/zi (25,231 l/s). Gradul de recirculare a apei = 70%. Norma de apa /tona de ciment realizat in anul 2006 a fost de 0,95 mc/t.. 7.1.1.5. Instalatii de masura a volumelor de apa pentru captare: -1 apometru (Dn = 125 mm) montat pe bransamentul la reteaua de apa potabila - contorizeaza consumul de apa potabila din sursa Toplita; -1 apometru (Dn = 200 mm) montat pe conducta de intrare in rezervoarele de inmagazinare - contorizeaza consumul de apa industriala din sursa statia de tratare Calea Pietroasa. 7.1.2.Evacuarea apelor uzate 7.1.2.1.Volume si debite de apa evacuate autorizate

  Categoria apelor

  Receptor autorizat

  Qzi max. mc (l/s)

  Qzi med. mc (l/s)

  Qzi min mc (l/s)

  Van med mii mc

  Qmax. orar (l/s)

  Menajere raul Argesel 520 (6,018) 384 (4,444) 265 (3,067) 128,64 16,8 Tehnologice care necesita epurare(ape de racire)

  raul Argesel 640 (7,407) 476 (5,509) 330 (3,819) 159,46 16,3

  Pluviale raul Argesel - - - - 3120 Timp de functionare: -ape menajere: 365 zile/an, 24 ore/zi; -ape tehnologice: 310 zile/an, 24 ore/zi. Volumele si debitele de ape menajere evacuate autorizate includ si debitele evacuate de SC Carmeuse Romania SA - Fabrica de Var. Sistemul de canalizare are in componenta urmatoarele instalatii: - retea de canalizare ape uzate menajere; - retea de canalizare pluvial-industriala; - separator de produs petrolier la gospodaria de combustibil alternativ; - bazin de neutralizare- laboratorul central; -statie de epurare ape menajere. 1.Retea de canalizare menajera; Reteaua de canalizare menajera are o lungime L = 3,0 km si este realizata din tuburi de beton ( Dn = 200 - 300 mm), colecteaza apele uzate menajere si le descarca printr-un colector (Dn = 300 mm, L = 800 m) in statia de epurare. Acesta retea preia si un debit mediu de 0,23 l/s ape uzate menajere rezultate de la SC Carmeuse Romania SA - Fabrica de Var.

 • 12

  2.Retea de canalizare pluvial - industriala Reteaua de canalizare pluvial - industriala cu o lungime de L = 3,8 km este realizata cu tuburi de beton (Dn = 600 - 800 mm) si rigole deschise (0,6 x 0,8 m), colecteaza apele pluviale si cele tehnologice preepurate local si le descarca in raul Argesel prin 3 guri de evacuare amplasate dupa cum urmeaza:

  -G1 - in dreptul cladirii laboratorului de analize; -G2 - langa gospodaria de apa recirculata; -G3 - in zona depozitului de carbune.

  3.Separator de produs petrolier la gospodaria de combustibil alternativ( Q= 10 l/s). Acest separator asigura epurarea mecanica a apelor posibil impurificate accidebntal cu produs petrolier de pe platforma gospodariei de combustibil alternativ. Apele epurate mecanic sunt evacuate gravitational in raul Argesel( gura de evacuare nr.3) prin intermediul retelei de canalizare pluvial-industriala. 4.Bazin de neutralizare - laboratorul central In acest bazin (Vutil = 4 mc) se realizeaza neutralizarea si corectia pH-ului apelor rezultate din laboratorul de analize si care sunt evacuate in canalizarea menajera. 5.Statie epurare ape menajere Statia de epurare este amplasata pe malul drept al raului Argesel la circa 800 m sud de incinta Holcim (Romania) SA Ciment Campulung si are in componenta urmatoarele obiecte: - decantor IMHOFF pentru 1500 locuitori; - statie pompare namol echipata cu 1 + 1 pompe tip ACV (Qp = 28 mc/h, Hp = 15 mCA); - 3 paturi de uscare a namolului (St = 150 mp). Debitele de dimensionare a acestei statii de epurare sunt: Qorarmax = 18,8 l/s, Qzimax = 8 l/s. Apele epurate sunt evacuate in raul Argesel (hm = 222), aval 30 m de statie, printr-un canal de evacuare (L = 37 m) realizat din tuburi de beton (Dn = 400 mm). 7.1.2.2. Instalatii de masura a volumelor de apa - pentru evacuare: Nu sunt montate apometre, volumele de apa evacuate stabilindu-se in functie de cele prelevate.Evidenta debitelor si volumelor de apa captate inregistrate la aparatele de masura existente se tine zilnic in registrul de consumuri al Compartimentului Cuptoare. 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI. 7.2.1.Alimentarea cu energie: Holcim Romania SA Ciment Campulung este alimentata cu energie electrica in baza contract furnizare energie electric nr. HRO 19/24.01.2008, ncheiat cu SC EGL GAS& POWER SA. . Alimentarea cu energiei electrica se face din statia Campulung Nord prin doua linii de 110 kV care alimenteaza o statie tip racord adanc 110/6 kV cu doua transformatoare 2 x 40 MVA. Pentru alimentarea cu joasa tensiune exista 28 de posturi de transformare 6/0,4 kV cu puteri cuprinse intre 400 - 1000 KVA.

 • 13

  7.2.2.Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile. 7.2.3.Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice. 7.2.4. Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de management al autorizatiei. 7.3. GAZE NATURALE Alimentarea cu gaze naturale: din reeaua existenta, pe baza de contract nr.42/2007 incheiat cu PETROM GAS SRL Bucuresti 7.4. SUBSTITUENTI DE COMBUSTIBILI. Deseurile cu continut energetic se pot co-procesa prin co-incinerare in fabrica de ciment, fiind valorificate energetic ca si combustibili alternativi. Tipurile de deseuri care se co-incinereaz i pot fi coincinerate in cuptoarele de clincher cu impact nesemnificativ asupra mediului, sunt urmatoarele: 01 05 04 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce 01 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri 01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase 02 01 03 deseuri de tesuturi vegetale 02 01 04 deseuri de materiale plastice cu exceptia ambalajelor 02 01 07 deseuri din exploatarea forestiera 02 03 01 namoluri de la spalare, decojire, centrifugare si separare 02 03 03 deseuri de la extractia cu solventi 02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 02 07 01 deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime 02 07 02 deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice 02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta 03 01 01 deseuri de scoarta si pluta 03 01 04* rumegus, aschii, talas, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase 03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scindura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04 03 03 01 deseuri de lemn si de scoarta 03 03 07 deseuri mecanice de la fierberea hirtiei si cartonului reciclate 03 03 08 deseuri de la sortarea hirtiei si cartonului destinate reciclarii 03 03 10 fibre,namoluri de la separarea meanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare 03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 03 03 10 04 01 03* deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida 04 01 07 namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta fara continut de crom

 • 14

  04 01 08 deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom 04 02 09 deseuri de la materialele compozite textile impregnata, plastomeri, elastomeri 04 02 10 materii organice din produse naturale, grasime, ceara 04 02 14* deseuri de la finisare cu continut de solventi organici 04 02 21 deseuri de fibre textile neprocesate 04 02 22 deseuri de fibre textile procesate 05 01 03 * slamuri din rezervoare 05 01 04* namoluri acide alchilice 05 01 05* reziduuri uleioase 05 01 06* nmoluri uleioase de la operaiile de ntreinere a instalaiilor i echipamentelor 05 01 07* gudroane acide 05 01 08* alte gudroane 05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor din incinta cu continut de substante periculoase 05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor din incinta, altele decat cele specificate la 05 01 09 05 01 11* deseuri de la spalarea combustibililor cu baze 05 01 17 bitum 05 01 99 alte deseuri nespecificate 05 06 01* gudroane acide 05 06 03* alte gudroane 05 06 04 deseuri de la coloanele de racire 05 06 99 alte deseuri nespecificate 06 13 03 negru de fum 06 13 05* funingine 07 02 01* lichide apoase de spalare si solutii muma 07 02 13 deseuri de materiale plastice 07 03 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma 08 01 11* deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase 08 01 12 deseuri de lacuri si vopsele 08 01 13* namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase 08 01 14 namoluri de la vopsele si lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 13 08 01 15* namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase 08 01 16 namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 15 08 01 17* deseuri de la ndepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase 08 01 18 deseuri de la ndepartarea vopselelor si lacurilor, altele dect cele specificate la 08 01 17 08 01 19* suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase 08 01 20 suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 19 08 01 21* deseuri de la ndepartarea vopselelor si lacurilor 08 04 09* deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase 08 04 10 deseuri de adezivi si cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 09 08 04 11* namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

 • 15

  08 04 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 11 08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase 08 04 14 namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 13 08 04 15* deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase 08 04 16 deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 15 09 01 07 film sau hirtie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint 09 01 08 film sau hirtie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint 10 01 25 deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice 10 02 11* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri 10 03 02 resturi de anozi 10 03 17* deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor 10 03 18 deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele dect cele specificate la 10 03 17 10 03 27* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 04 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 05 08* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 06 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 08 12* deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor 10 08 13 deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele dect cele specificate la 10 08 12 10 08 14 resturi de anozi 10 08 19* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei 10 09 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost nca folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 09 05 10 09 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 09 07 10 10 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost nca folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 10 05 10 10 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 10 07 11 01 14 deseuri de degresare, altele dect cele specificate la 11 01 13 12 01 05 pilitura si span de materiale plastice 12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) 12 01 09* emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni 12 01 10* uleiuri sintetice si de ungere uzate 12 01 12* ceruri si grasimi uzate 12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei 12 01 19* uleiuri de ungere usor biodegradabile 12 01 99 deseuri materiale plastice 13 01 05* emulsii neclorurate 13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate 13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice 13 01 12* uleiuri hidraulice usor biodegradabile 13 01 13* alte uleiuri hidraulice 13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere 13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere

 • 16

  13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile 13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere 13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii 13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii 13 03 09* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile 13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii 13 04 01* uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare 13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader 13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie 13 05 01 * solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa 13 05 02 * namoluri de la separatoarele ulei/apa 13 05 06 * ulei de la separatoarele ulei/apa 13 05 07 * ape uleioase de la separatoarele ulei/apa 13 05 08 * amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa 13 07 01* ulei combustibil si combustibil diesel 13 07 02* benzina 13 07 03* alti combustibili (inclusiv amestecuri) 13 08 02* alte emulsii 14 06 03* alti solventi si amestecuri de solventi 14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi 15 01 01 ambalaje de hirtie si carton 15 01 02 ambalaje de materiale plastice 15 01 03 ambalaje de lemn 15 01 05 ambalaje de materiale compozite 15 01 06 ambalaje amestecate 15 01 09 ambalaje din materiale textile 15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase 15 02 02* absorbani, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fr alt specificaie), materiale de lustruire, mbrcminte de protecie contaminat cu substane periculoase 15 02 03 absorbanti materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 16 01 03 anvelope scose din uz 16 01 07* filtre de ulei 16 01 13* lichide de frana 16 01 14 * fluide antigel cu continut de substante periculoase 16 01 15 fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14 16 01 19 materiale plastice 16 07 08* deseuri cu continut de titei 17 02 01 lemn 17 02 03 materiale plastice 17 02 04*sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase 17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huila 17 03 02 asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 17 03 03* gudron de huila si produse gudronate 17 04 10 * cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase 17 04 11 cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 17 09 04 amestecul de deseuri de la constructii si demolari altele decat cele specificate la 17 09 01; 17 09 02 ; 17 09 03 19 01 10* carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere 19 02 03 deseuri preamestecate continnd numai deseuri nepericuloase

 • 17

  19 02 04* deseuri preamestecate continnd cel putin un deseu periculos 19 02 07* ulei si concentrate de spalare 19 02 07* ulei si concentrate de la spalare 19 02 08* deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase 19 02 09* deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase 19 02 10 deseuri combustibile altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09 19 08 02 deseuri de la deznisipatoare 19 08 09 amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile 19 08 10* amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09 19 09 04 carbune activ epuizat 19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate 19 11 02* gudroane acide 19 12 01 hartie si carton 19 12 04 materiale plastice si de cauciuc 19 12 06* lemn cu continut de substante periculoase 19 12 07 lemn,altul decat cel specificat la 19 12 06 19 12 08 materiale textile 19 12 10 deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) 19 13 01* deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase 19 13 02 deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 01 19 13 03* namoluri de la remedierea solului cu continut de substante periculoase 19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03 20 01 01 hirtie si carton 20 01 10 imbracaminte 20 01 11 textile 20 01 13* solventi 20 01 25 uleiuri si grasimi comestibile 20 01 26* uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continnd substante periculoase 20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele dect cele specificate la 20 01 27 20 01 32 medicamente, altele dect cele mentionate la 20 01 31 20 01 37* lemn cu continut de substante periculoase 20 01 38 lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37 20 01 99 deseuri textile 20 01 39 materiale plastice 20 03 01 deseuri municipale amestecate 20 03 07 deseuri voluminoase 7.5. Predarea si receptia deseurilor utilizate la co-incinerare 7.5.1. Operatorul instalatiei de coincinerare trebuie sa ia toate masurile necesare privind predarea si receptia deseurilor pentru a preveni sau a limita efectele negative asupra mediului; 7.5.2. Inainte de a accepta deseurile in instalatia de coincinerare , operatorul trebuie sa determine masa fiecarei categorii de deseuri; 7.5.3. Inaintea introducerii deseurilor la coincinerare, titularul va efectua o testare industriala a coincinerarii respectivului tip de deseu;

 • 18

  7.5.4. In timpul testarii industriale se vor desfasura programe de masurare care sa demonstreze ca introducerea noilor tipuri de deseuri nu afecteaza semnificativ mediul inconjurator, asigurand respectarea cerintelor legislative in vigoare, procesul tehnologic si calitatea produsului finit; 7.5.5. Testarea se face cu avizul autoritatii competente pentru protectia mediului; cantitatile de deseuri supuse testarii si perioadele de timp in care aceste teste sunt efectuate sunt stabilite de catre operator, de comun acord cu autoritatile competente pentru protectia mediului; 7.5.6. Inainte de a accepta deseuri periculoase la instalatia de coincinerare, operatorul trebuie sa dispuna de informatii asupra deseurilor si anume :

  - toate datele utile asupra procesului de generare continute in documentele care insotesc deseul si care sunt cerute prin actele normative care controleaza transporturile de deseuri si prin actele de reglementare pentru transportul marfurilor periculoase;

  - compozitia fizica si chimica a deseurilor si toate informatiile necesare pentru a evalua comportarea lor in procesul de coincinerare;

  - caracteristici periculoase ale deseurilor, substantele cu care nu pot fi amestecate si precautiile ce trebuie luate de operator in manipularea acestora;

  7.5.7. Inainte de acceptarea deseurilor periculoase la instalatia de coincinerare, titularul va efectua cel putin urmatoarele proceduri de receptie:

  - verificarea documentelor care insotesc deseul si a celor cerute prin actele normative care controleaza transporturile de deseuri si de reglementarile pentru transportul marfurilor periculoase;

  - prelevarea de probe reprezentative, inainte de descarcarea deseurilor. 7.5.8. Operatiunea de prelevare se executa:

  - la fiecare livrare , timp de 10 livrari consecutive, in cazul semnarii unui nou contract( furnizor nou acceptat si /sau nou tip de deseu acceptat);

  - la fiecare livrare, timp de 5 livrari consecutive in cazul reinoirii contractului; - la fiecare 5 livrari, in celelalte cazuri ( contract in derulare);

  7.5.9. Pentru verificarea conformitatii pentru fiecare din esantioanele prelevate la receptie se determina: puterea calorica, continutul de sulf, continutul de apa; 7.5.10. Esantioanele se pastreaza in recipienti etanseizabili, etichetati pentru a permite identificarea fara echivoc a provenientei, tipului si datei de livrare; esantioanele se arhiveaza timp de cel putin 4 saptamani de la coincinerare; 7.5.11. Din probele prelevate la fiecare transport, pentru fiecare tip de deseu si fiecare furnizor se efectueaza o proba compozita pentru fiecare 1000 t deseu receptionat; aceasta proba se analizeaza detaliat: putere calorica, continut de S, Cl, apa, metale grele, PCB; 7.5.12. Titularul are obligatia de a pastra minim 5 ani registrul cu evidenta deseurilor coincinerate; 7.5.13. Instalatia de coincinerare trebuie sa posede si sa utilizeze un sistem automat de intrerupere a alimentarii cu deseuri in urmatoarele situatii:

  - la pornirea instalatiei, pana cand temperatura se ridica la 1100 0 C; - ori de cate ori masuratorile continue impuse releva depasiri ale valorilor limita, din cauza

  unor perturbari sau defectiuni ale echipamentelor de depoluare.; - de cate ori nu este mentinuta temperatura de 11000 C

 • 19

  7.5.14. Operatorul trebuie sa tina in permanenta la zi si la dispozitia autoritatilor un registru de acceptare , in care va consemna, pentru fiecare vehicul ce aduce deseuri: - Cantitatea si natura deseurilor; - Locul de provenienta si identitatea producatorului sau detinatorului; - Data si ora receptiei; - Identitatea transportatorului; - Numarul de inmatriculare al vehiculului; - Rezultatul controalelor de admitere - Se va tine evidenta lunara a apei, energiei si combustibililor utilizati. - Utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare, a apei si energiei se face potrivit consumurilor specifice maxime precizate in documentatia tehnica de sustinere a solicitarii. -Se vor lua masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice. 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT Procesul tehnologic de obtinere a cimentului presupune urmatoarele etape: - Prepararea amestecului brut - materiile prime (calcarul, argila si diatomita sunt extrase din buncarele morilor de faina si prin intermediul unor benzi dozatoare este alimentata moara in proportia ceruta, respectiv 81% calcar, 18,5% argila si 0,5% component silicios/pirita; - Macinarea si uscarea amestecului de faina de materii prime in morile de faina; - Omogenizarea cu ajutorul aerului comprimat a materialului macinat si uscat in silozurile de faina prevazute la partea superioara cu un compartiment pentru omogenizare, iar la partea inferioara cu un compartiment pentru depozitare; - Arderea amestecului brut pana la vitrifiere (clincherizare) in cuptoarele de clincher, pana la temperaturi de 1400 - 1450oC; - Racirea clincherului format in racitoarele gratar pana la o temperatura de 50 - 100oC; - Depozitarea clincherului racit in silozurile de depozitare clincher; - Macinarea clincherului cu adaos de gips, zgura si cenusa de termocentrala in morile de ciment si obtinerea cimentului; - Depozitarea cimentului in silozurile de stocare ciment; - Extractia cimentului din silozuri si transportarea lui la instalatia de insacuire sau la instalatia incarcare vrac; - Incarcarea cimentului in autocamioane, vagoane acoperite, vrac in autocamioane sau vagoane cisterna; Pentru obtinerea filerului - produs rezultat din macinarea fina a rocilor calcaroase si care are un continut de carbonat de calciu de peste 90%: - Din buncarul de alimentare calcarul cu o granulatie de 0-25 mm este dozat si trimis in moara; - Macinarea calcarului; - Separarea fractiunii grosiere de fractiunea fina intr-un separator dinamic; - Fractiunea grosiera este reintrodusa inapoi in moara, iar fractiunea fina cu ajutorul ajutorul cicloanelor este retinuta si trimisa spre depozitare; - Depozitarea filerului in siloz in vederea incarcarii acestuia in vagoane sau in mijloace de transport auto.

 • 20

  In urma proceselor tehnologice care se desfasoara in cadrul amplasamentului, se obtin urmatoarele produse: - ciment: 926521 t/an; - filer calcar: 131776t/an; - produse pe baza de calcar pentru industria varului: 406023 t/an. Activitatea este generata de urmatoarele utilaje:

  Materiale procesate utilizate in proces Nr.

  crt. Instalatia tehnologica

  Proces tehnologic

  Data instalarii Tipul Cantitati

  1. mori faina (3 buc)

  macinare 1972 Calcar,argila, material silicios, pirita

  75t/h/moara

  2. cuptor(3 buc) ardere 1972 Calcar, argila 800t/zi/cuptor 3. racitor gratar

  (3 buc) racire 1972 clincher 800t/zi/racitor

  4. moara carbune macinare 2003 carbune 23t/h 5. uscator de

  zgura(2buc) uscare 1972 zgura 30-40

  t/h/uscator 6. mori ciment

  (3 buc.) macinare 1972 clicher + adaosuri 46 -120

  t/h/moara 7. moara filler macinare 1972 calcar 80-100t/h

  Procesul tehnologic uscat de obtinere a cimentului pe linia noua de macinare si clincherizare cu o capacitate de 4875 t clincher /zi, presupune urmatoarele etape: Prepararea amestecului brut Realizarea unui amestec de calcar si argila ce trece initial prin cladirea analizorului de banda, amestec ce este depozitata in cladirea halei de preomogenizare, in doua halde de 28000 t.Prin extragerea pe verticala prin intermediul unui utilaj numit reclaiming se obtine o omogenizare a materiilor prime . Prepararea fainii Faina se obtine prin macinarea in moara de faina verticala cu role( C=380 t/h)a unui amestec de materii prime( cu continut de carbonat de carbonat de calciu), in prealabil cantarite cu ajutorul cantarelor banda; faina obtinuta se preincalzeste de la 800 Cla 8800 C intr-un preincalzitor cu 5 trepte si precalcinator. Obtinerea clincherului Introducerea fainii in cuptorul de clincher si formarea clincherului prin decarbonatarea fainii si arderea pana la vitrifiere ( clincherizare) in cuptorul de clincher, materialul ajungand la temperaturi de 1400-14500 C. Producerea clincherului intr-un cuptor rotativ cu L=66 m si =4,8 m cu C= 4875 t clincher/zi. Emisiile si gazele de ardere rezultate de la ansamblul cuptor/moara sunt evacuate in atmosfera prin filtru cu saci cu jet-pulse.

 • 21

  Racirea clincherului -Clincherul obtinut se raceste de la 1250 0 C pana la 1000 C, intr-un racitor gratar; toate gazele de la racire clincher si de la echipamentele tehnice aferente racitorului gratar sunt evacuate in atmosfera dupa ce trec prin filtru cu saci cu jet-pulse. -Depozitarea clincherului in 2 silozurile de clincher de tip cilindric, total etanse cu desprafuire proprie. Obtinerea cimentului - Obtinerea cimentului prin macinarea clincherului format cu adaosuri ( calcar, gips, cenusa de termocentrala) in morile de ciment existente. Depozitarea cimentului in 11 silozuri cu o singura incapere si cu 4 guri de extractie fiecare. Ambalare si expeditie - Cimentul este ambalat in saci de 50 Kg ( 40 Kg) si 25 Kg ( paletizat) si poate fi expediat in vagoane acoperite cat si pe transport auto; - Cimentul vrac poate fi livrat in vagoane prevazute cu butelie cat si in camioane special destinate. Linia noua de producere clincher cuprinde urmatoarele utilaje principale:

  - Moara faina verticala cu role Capaciate de macinare-380 t/h; - Preincalzitor cu 5 trepte si precalcinre- preincalzeste faina de la 800C la 8800 C. - Cuptor rotativ , = 4,8 m., L= 66 m. cu C= 4000 t clincher/zi.; - Racitor gratar-raceste clincherul de la 12500 C pana la 1000 C; - Silozuri de clincher de tip cilindric , total etanse cu -36,8 m si inaltimea de 72 m.; - Hala preomogenizare materii prime.

  Echipamentele pentru co-incinerarea deseurilor sunt urmatoarele: Sectia 1 - pentru deseuri de cauciuc, mase plastice, hartie/carton, material textil, pielarie ca atare sau in amestec provenit din sortarea deseurilor menajere, deseuri de lemn, inclusiv rumegus (ca atare sau impregnat) cu granulatie 0 -10 mm; Depozitare: -un depozit constituit din platforma betonata pentru primire cu o capacitate de 250 mp; -un greifer pentru alimentarea tocatorului cu material din depozit; -spatiu de depozitare, cu C = 1200 mc, pentru materialul maruntit. Maruntire si dozare: -tocator (shredder) cu capacitatea maxima de tocare de 5 t/h; -banda de alimentare din cauciuc prevazuta cu racleti a shredderului; -2 benzi de transport a materialului tocat; -buncar pantalon prevazut cu clapeta pentru umplerea alternativa a sacilor (big bag-uri) de 1 mc -instaltie de ridicat electropalan si/sau transportor tip Klaas (carucior mobil elevat la inaltimea

  platformei de alimentare a cuptorului + 23 m; -triplu clapet cu actionare hidraulica pentru introducerea materialului tocat in cuptor ; -buncar de descarcare a sacilor cu capacitatea de 3 mc; -banda dozatoare tip Shenck programabila, cu debit maxim de 1 t/h.

 • 22

  Transport: -transportul sacilor de la punctul de incarcare buncar pantalon sau din depozit - incarcare cu

  excavatorul la punctul de ridicare (electropalan) se realizeaza cu stivuitor tip Caterpilar; Sectia 2 - anvelope uzate Primire si depozitare: -un depozit principal. Dozare, transport si alimentare la intrare in cuptor (capul rece): -un elevator pentru plan inclinat; -containere; -palan cu o capacitate de 1 t; -depozit intermediar; -transportoare cu role; -sistem de cantarire. Sectia 3 Slamuri petroliere Buncar primire Concasor maruntire Snecuri transport Pompa Putzmeister 8.2.Activiti anexe 8.2.1.Activitati de intretinere si reparatii Pe amplasament se executa lucrari de intretinere si reparatii si anume: - intretinere si repararea mecanica si electrica a majoritatii instalatiilor din dotare; - reconditionarea pieselor de schimb; - executie piese de schimb; - intretinere AMC-uri; - intretinere mijloace de transport intern; 8.2.2. Activitati de comercializare a produselor fabricate Holcim (Romania) SA Ciment Campulung presteaza activitati de comercializare a produselor din ciment si calcar. 8.2.3. Activitati de producere a apei calde pentru incalzire menajera Apa calda necesara laboratorului central, pavilionului administrativ si la vestiarele de la sectiile de productie este produsa de microcentrale termice cu gaz si doua centrale termice cu abur tehnologic. 8.2.4. Compartimentul CTC - Laboratoare Compartimentul CTC - Laboratoare asigura buna desfasurare a tuturor fazelor de fabricatie in vederea obtinerii unui produs de calitate. El este format din: - laborator analize chimice; - laborator de incercari fizico - mecanice; - control de calitate pe flux.

 • 23

  Totodata compartimentul de control are atributia de a preleva probele in vederea receptionarii materiilor prime, combustibili, deseuri pentru co-incinerare si transmitere la laborator pentru analizare. 8.2.5. Atelierul mecanic In cadrul atelierului mecanic se executa; - operatii de aschiere la diferite utilaje ca: strunguri, freze, raboteze; - operatii de gaurit cu masinile de gaurit; - operatii de polizat. 8.2.6. Atelier electric In cadrul acestui atelier se executa intretinerea si repararea echipamentelor electrice. 8.2.7. Generare agent termic (apa calda, abur tehnologic) in centrale termice Pe amplasamentul analizat exista 4 microcentrale care functioneaza avand drept combustibil gazul metan, si anume: - microcentrala cazan "Vaillant" patru bucati care functioneaza pentru vestiarul central si vestiarul de la poarta 1, cu o capacitate termica de 1,52MW; - microcentrala cazan "Mescoli" doua bucati care functioneaza pentru atelieraul mecanic si vestiarul de la compartimentul auto cu o capacitate termica de 2,23MW. - microcentrala cazan Buderus doua bucati care functioneaza pentru incalzire pavilion central cu o capacitate termica 2,2MW. - microcentrala cazan Pensoti doua bucati care functioneaza pentru incalzire laborator cu o capacitate termica 0,75MW. - centrala BIASI pentru producere abur tehnologic pentru incalzire deseuri petroliere lichide capacitate termica 3,218 MW. 8.2.8. Instalatia de aer comprimat Alimentarea cu aer comprimat se face prin intermediul statiei de compresoare. 8.2.9. Instalatiii proprii de tratare termica a deseurilor Holcim (Romania) SA Ciment Campulung detine cuptoare de clincher (instalatie de co - incinerare). -Capacitatea de procesare clincher a acestei instalatii este de 3 x 800 t /zi. -Cuptor rotativ de clincher, cu C=4875 t clincher/zi. 8.2.10.Gospodaria de combustibil petrolier derivat se compune din: - conducta de colectare; - rigola de colectare pacura scapata de la descarcatul vagoanelor; - separator de produs petrolier; - statie pompare pacura din rezervoare. Pentru deseurile petroliere de natura lichida (uleiuri uzate, emulsii, alte gudroane petroliere lichide sau lichefiabile prin incaizlre cu abur), instalatia de depozitare transport co-incinerare se compune din: - platforma de primire pentru cisterne auto, butoaie, containere de 1 mc; - racorduri flexibile furtune de cauciuc racordate la: - statie de pompare compusa din 2 pompe cu capacitatea de 10 t/h - filtre de retinere a impuritatilor - conducte de transport -rezervor de zi din care se extrage combustibilul alternativ prin intermediul unei pompe de tip Viking

 • 24

  - instalatia de injectie a combustibilului alternativ in cuptor existenta (atomizare cu aer comprimat). 8.2.11. Parcul auto Holcim Romania SA Ciment Campulung detine un parc de autovehicule care se compune din: autoturisme, autospeciale, autocamioane, utilaje exploatare, spalatorie cu apa recirculata pentru masinile unitatii care transporta ciment. Aprovizionarea motorinei se face cu cisterna. Pentru depozitare exista 2 statii PECO, una in incinta Holcim (Romania) SA Ciment Campulung si cealalta la cariera de calcar. 8.2.12. Hala preomogenizare In aceasta hala are loc realizarea unui amestec de calcar si argila ce trece initial prin cladirea analizorului de banda, amestec ce este depozitata in cladirea halei de preomogenizare, in doua halde de 28000 t. Prin extragerea pe verticala prin intermediul utilajului numit reclaiming, se obtine o omogenizare a materiilor prime, utilizate in procesul de producere a cimentului . 8.2.13.Hala pompieri Constructie cu regim de inaltime parter , fundatii izolate din beton armat sub stalpi, structura metalica. 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU. 9.1. AER

  Instalatia de desprafuire Utilaj deservit / linie tehnologica Filtre cu saci cu jet puls - 2 buc. Silozurile nr. 1 si nr. 2 de omogenizare si

  amestec faina materii prime Filtru cu saci cu jet puls Extractie faina Filtru SINTAMATEC cu jet puls Benzi gravimetrice Schenk Electrofiltre Lurgi - 3 buc. Cuptoarele de clincher si mori faina Multicicloane - 3 buc. Racitoare gratar Filtru cu saci cu jet puls La deversarile benzilor C1-C2 Filtre cu saci cu jet puls 5 buc. Pe silozurile depozitare clincher

  Uscator de zgura nr. 1 Filtru cu saci cu jet puls Uscator de zgura nr. 2

  Filtru DALAMATIC JET PULS Moara ciment nr. 1 Filtru DALAMATIC JET PULS Moara ciment nr. 2 Filtru DALAMATIC JET PULS Moara ciment nr. 3 Filtru DALAMATIC JET PULS Moara ciment nr. 4 Filtre cu saci cu jet puls 9 buc Benzi alimentare mori ciment Filtru cu saci cu jet puls 3 buc Deversarile benzilor transportoare in silozuri Filtru cu saci cu jet puls 3 buc Buncar cenusa de termocentrala Filtru cu saci cu jet puls 1 buc Separator dinamic moara ciment nr.1 si 2 Filtru cu saci cu jet puls 1 buc Separator dinamic moara ciment nr.4 Filtru cu saci cu jet puls 12 buc P e silozurile depozitare ciment Filtru cu saci( SCHEUCH) cu jet puls- 4 buc. Extractie ciment silozuri elevatoare

  Filtru cu saci( SCHEUCH) cu jet puls Linia de insacuire nr. 1

 • 25

  Instalatia de desprafuire Utilaj deservit / linie tehnologica Filtru SINTAMATIC SU 300 cu jet puls Linia de insacuire nr. 3

  Filtru cu saci SINTAMATIC SU 64 cu jet puls Vrac I

  Filtru cu saci ( SCHEUCH) cu jet puls 2buc Vrac auto

  Instalatii de evacuare poluanti:

  Instalatia de evacuare

  Cos de evacuare

  Debit ventilator Instalatia tehnologica

  (m) H (m) mc/h/buc Silozurile nr. 1 si nr. 2 de omogenizare amestec faina materii prime 0,45 66 12000

  Extractie faina 0,55 40 12500 Benzi gravimetrice Schneck < 10 Racitoare gratar 1,9 15 164000 Cuptoarele de clincher 2.0 78 185000 Uscator zgura nr. 1 Uscator zgura nr. 2 1,0 15 70000

  Moara ciment nr. 1 1,2 20 84000 Moara ciment nr. 2 1 20 84000 Moara ciment nr. 3 1 20 84000 Moara ciment nr. 4 1 20 84000 Deversarile benzilor transportoare in silozuri 0,5 35 8000

  Extractie ciment silozuri elevatoare 0,54 20 20 12500 12500

  Linia de insacuire nr. 1 < 10 < 10 12000 10000

  Linia de insacuire nr. 3 < 10 15 10000 12500

  Vrac CF 15 12500 Vrac auto 0,6 10 8500 Centrala termica 0,8 25 34560

  Linie noua de macinare si clincherizare cu o capacitate de 4875 tone clincher /zi

  Instalatia de desprafuire Utilaj deservit / linie tehnologica Filtre cu saci-5 buc. Alimentare moara de faina Filtru cu saci- 1 buc. Macinare materii prime Filtre cu saci 3 buc. Transport si depozitare materii prime Filtre cu saci- 4 buc. Transport faina pentru alimentarea cuptorului Filtre cu saci- 1 buc. Desprafuire sistem moara faina-cuptor

 • 26

  Filtre cu saci- 2 buc. Desprafuirea sistemului de alimentare cuptor Filtru cu saci- 1buc. Desprafuirea sistemului de racire clincher Filtre cu saci- 6 buc. Transport si depozitare clincher Filtru cu saci-1 buc. Transport praf Filtru cu saci- 1 buc. Precalcinare inclusiv ardere

  - Instalatii de dispersie

  Instalatia de evacuare

  Cos de evacuare

  Debit ventilator Instalatia tehnologica

  (m) H (m) mc/h/buc Alimentare moarade faina 0,3/0,4 25 28000 Macinare materii prime 0,3

 • 27

  9.3. SOL - incinta fabricii este betonata; - paturi uscare a namolului rezultat de la statia de epurare; - platforme amenajate pentru depozitarea provizorie a containerelor cu deseuri tehnologice in vederea revalorificarii; - containere metalice pentru depozitarea deseurilor menajere in vederea transportarii la rampa oraseneasca. - colectare selectiva a deseurilor . 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT. 10.1 AER 10.1.1. EMISII

  -Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului tehnologic nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelele urmatoare; intre valorile stabilite de legislatia nationala si BAT se vor respecta cele mai restrictive la sfarsitul perioadei de tranzitie 31.12.2010, pentru linia veche de obtinere ciment.

  -Pentru Linia noua de fabricare clincher care in conditii optime de functionare poate

  atinge o capacitate de 4875 t clincher/zi, se vor respecta valorile limita de emisie BAT, de la data emiterii prezentei autorizatii integrate de mediu .

  -Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu exceptia celor acceptate legal.

  Activitate Noxa Emisa VLE conform

  legislatiei nationale

  mg/Nmc

  Tehnici care pot fi

  considerate BAT

  NOx 350 -utilizarea combustibililor conventionali

  SOx 35 -utilizarea combustibililor conventionali

  CO 100 -utilizarea combustibililor conventionali

  Generarea agentului termic

  in centrala termica pe gaze

  naturale

  Pulberi 5 -utilizarea combustibililor conventionali

 • 28

  Activitate

  Noxa Emisa

  Limita cf. legislatiei nationale

  HG 128/2002completatsi modificat cu

  HG 268/2005 mg/Nmc

  Intervale de

  VLE conform

  BAT/BREF

  (mg/Nmc)

  Tehnici care pot fi

  considerate BAT

  NOx 1200 500 -masuri tehnologice primare -arzator cu emisii de Nox reduse SNCR

  SO2 1450 400 - masuri tehnologice primare - absorbtie uscata - absorbtie umeda

  CO 500 -

  Pulberi 50 30 - filtre cu saci electrofiltre

  COT 20 -

  HCl 10 -

  HF 1,0 -

  PCDD/PCDF 0,1 ng/Nm3

  -

  Cd + Tl 0,05 -

  Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+

  V

  0,5 -

  Cuptor clincher + moara faina: - linia 1 - linia 2 - linia 3

  Hg 0,05 -

 • 29

  Activitate

  Noxa emisa

  Limita conform

  legislatiei nationale

  mg/Nmc

  Intervale de VLE

  conform BAT/BREF

  mg/Nmc

  Tehnici care pot fi considerate BAT

  Pulberi 50 30 Filtre cu saci electrofiltre

  SO2 35 - -

  NOx 350 - -

  Uscatorul de

  zgura cu combustibil

  gazos

  CO 100 - -

  Activitate Noxa emisa Limita

  conform legislatiei nationale mg/Nmc

  Intervale de VLE

  conform BAT/BREF

  mg/Nmc

  Tehnici care pot fi considerate BAT

  Racitoarele de clincher - linia 1 - linia 2

  - linia 3

  Pulberi 50 30 Filtre cu saci electrofiltre

  Morile de ciment: - moara 1 - moara 2 - moara 3 - moara 4

  Pulberi 50 30 Filtre cu saci electrofiltre

  Masina de insacuit ciment

  nr.1/buncar ciment/elevator

  ciment

  Masina de insacuit ciment

  nr.3/buncar ciment/elevator

  ciment

  Pulberi

  50

  30

  - filtre cu saci -electrofiltre

 • 30

  Insacuire vrac 1

  Insacuire vrac auto

  Activitate Noxa emisa

  Limita conform

  legislatiei nationale

  mg/Nmc

  Intervale de VLE

  conform BAT/BREF

  mg/Nmc

  Tehnici care pot fi considerate BAT

  Moara de carbune Pulberi 50 30 Filtre cu saci electrofiltre

  Activitate

  Noxa emisa

  Limita conform

  legislatiei nationale

  (mg/Nmc)

  Intervale de VLE

  conform BAT/BREF

  (mg/Nmc)

  Tehnici care pot fi considerate BAT

  Siloz faina nr. 1- filtru cu saci

  Siloz faina nr. 2 filtru cu saci

  Extractie faina filtru cu saci

  Capete benzi transportoare

  faina filtru cu saci

  Siloz ciment nr.1 - filtru cu saci

  Siloz ciment nr. 3 filtru cu saci

  Pulberi

  50

  30

  - filtre cu saci - electrofiltre

 • 31

  Valori limita de emisie pentru Linia noua de macinare si clincherizare ( C= 4875 t clincher /zi)

  a) Emisii de la cuptorul de clincher+ moara faina ( combustibil conventional)

  Activitate

  Noxa emisa

  VLE conform

  BAT/BREF mg/Nmc

  Tehnici care pot fi considerate BAT

  NOx (exprimat in NO2, ca valoare medie zinica)

  500

  SOx ( exprimat in SO2, ca valoare medie zilnica)

  400

  CO 1500 pulberi 30 COT 100 HCl 10 HF 1,0 (Hg,Cd,Tl) 0,05 ( As,Co,Ni,Se,Te) 0,005 ( Sb,Pb,Cr,Cu,Mn,V,Sn,Zn) 0,3

  Cuptor clincher+ moara de

  faina

  PCDD/PCDF 0,1ng/Nm3

  racirea flacarii -arzator cu NOx redus -ardere in trepte - SNCR Filtre cu saci

  Nota: valorile limita se raporteaza la un continut de 10% oxigen in efluentul gazos. PCDD- policloro-dibenzo-p-dioxine PCDF- policloro-dibenzofurani

  b) Emisii de la cuptorul de clincher+ moara de faina (combustibil conventional+ combustibil altermnativ)

  Activitate

  Noxa emisa

  VLE conform

  BAT/BREF

  mg/Nmc

  Tehnici care pot fi considerate BAT

  NOx 500 SO2 450* CO 1500 Pulberi 30 COT 100* HCl 10 HF 1,0 Cd+Tl 0,05 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 Hg 0,05

  Cuptor clincher + moara de

  faina

  PCDD/PCDF 0,1 ng/Nm3

  - racirea flacarii -arzator cu NOx redus -ardere in trepte - SNCR Filtre cu saci

 • 32

  Nota: * Conform adresei MMGA nr. 58 282/ED/30.09.2005,valoarea limita de emisie reglementata de HG.nr.128/2002( modificata si completata cu Ord.nr.268/2005), respectiv 50 mg/Nm3 pentru SO2 si 10 mg/Nm3 pentru TOC, reprezinta emisia suplimentara adusa prin coincinerarae deseurilor. - Valorile limita se raporteaza la un continut de 10 % oxigen in efluentul gazos. c) Emisii din procesele de macinare, racire, transport materii prime, intermediare si finite

  Activitate Noxa emisa VLE conform

  BAT/BREF mg/Nmc

  Tehnici care pot fi considerate BAT

  Alimentare moara de faina

  pulberi 30 Filte cu saci

  Macinare materii priime

  pulberi 30 Filtre cu saci

  Transport si depozitare materii prime

  pulberi 30 Filtre cu saci

  Transport faina pentru alimentarea cuptorului

  pulberi 30 Filtre cu saci

  Alimentare cuptor

  pulberi 30 Filtre cu saci

  Sistem racire clincher

  pulberi 30 Filtre cu saci

  Transport si depozitare clincher

  pulberi 30 Filtre cu saci

  Transport praf pulberi 30 Filtre cu saci

  Precalcinare inclusiv ardere

  pulberi 30 Filtre cu saci

 • 33

  10.1.2. EMISII FUGITIVE Emisiile fugitive/nedirijate sunt reprezentate de pulberi totale in suspensie pe

  amplasament in zona urmatoarelor instalatii: - zone de depozitare a materialelor posibil a fi antrenate de vant; - incarcarea si descarcarea containerelor de transport; - transferarea materialelor dintr-un recipient in altul; - sisteme de transport, de ex. benzi transportoare; - pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor avariate.

  precum si de COV in zona rezervoarelor si instalatiilor de stocare a combustibililor. Deseurile pulverulente nu vor fi depozitate, temporar sau definitiv, pe halde neacoperite,

  iar recipientii utilizati pentru astfel de deseuri vor fi acoperiti corespunzator, in scopul evitarii sau minimizarii emisiilor.

  Se vor adopta masuri corespunzatoare pentru ca benzile transportoare sa functioneze si sa fie intretinute astfel incat sa se previna emisiile de praf.

  Reducerea emisiilor de praf se va realiza prin stropiri sistematice ale zonelor pavate, cailor de comunicatie, sau, dupa caz, prin aspirare in regim mobil sau stationar.

  Se va asigura prevenirea si minimizarea degajarilor emisiilor fugitive de COV in timpul operatiilor efectuate cu combustibili alternativi.

  Emisiile fugitive se vor determina ca imisii la limita amplasamentului; acestea nu vor depasi valorile stabilite de Ordinul MAPM 592/2002 si Standardul de calitate pentru aer ambiental 12574/1987. 10.1.3. IMISII. Concentratiile urmatorilor poluanti evacuati in atmosfera trebuie sa nu depaseasca in aerul inconjurator valorile limita prevazute de Ordinul MAPM 592/2002, respectiv: Indicator perioada de

  mediere valoare limit

  1 h

  350 g/mc, a nu se depasi de peste 24 de ori intr-un an calendaristic

  24 h 125 g/mc a nu se depasi de peste 3 ori intr-un an calendaristic

  SO2

  anual 20 g/mc 1 h

  200 g/mc NO2, a nu se depasi de peste 18 ori intr-un an calendaristic

  NOx

  anual 40 g/mc NOx CO zilnica 10 mg/mc

  24 h

  50 g/mc PM10, a nu se depasi de peste 35 de ori intr-un an calendaristic

  Pulberi n suspensie

  anual 40 g/mc PM10

 • 34

  Concentratiile urmatorilor poluanti evacuati in atmosfera trebuie sa nu depaseasca in aerul inconjurator valorile limita prevazute STAS 12574/1987: a) pentru media de scurt durat (30 min.) Indicator limita impusa Acid clorhidric 0,3 mg/mc Fluor 0,015 mg/mc

  b) pentru media de lung durat - zilnic Indicator limita impusa Acid clorhidric 0,1mg/mc Fluor 0,005 mg/mc Cantitatea maxim admisibila de pulberi sedimentabile se va incadra in limitele prevazute de STAS 12574/1987: Indicator limita impusa Pulberi sedimentabile 17 mg/mc/luna 10.2. APA 10.2.1. APA UZATA Modul de epurare si evacuare a apelor uzate rezultate pe amplasament, precum si valorile limita admise la evacuare sunt prezentate in tabelul urmator:

  Valoarea limita admisibila si temeiul legal

  Categoria apei

  Modul de epurare, evacuare in receptori

  autorizati

  Caracteristici de calitate normate

  VLE

  mg/l

  Act normativ/ Act de reglementare

  Materii totale in suspensie

  60

  Reziduu filtrat la 105 C 1000 CBO5 25 CCOCr 125 Substante extractibile in eter de petrol

  20

  Fosfor total 1 Detergenti 0,5 Cloruri 250 Azot amoniacal 2 Azotati 25 Azotiti 1

  Ape uzate menajere

  -la iesirea din statia de epurare ape menajere

  pH 6,5-8,5 pH 6,5-8,5 Materii totale in suspensie

  60

  Reziduu filtrat la 105 C 1000 CCOCr 70 Substante extractibile 20

  Ape uzate tehnologice si pluviale

  - Cele 3 guri de evacuare in raul Argesel: -G1- in dreptul cladirii laboratorului de analize;-G2- langa gospodaria de apa recirculata; -G3- in zona gospodariei de pacura

  Produs petrolier 1

  Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 64/07.05.2007

 • 35

  - Nici o emisie in apa nu va depasi valorile limita de emisie mentionate in tabelul

  anterior. Alti indicatori de calitate ai apelor uzate vor fi conform NTPA 002/2002, aprobat prin HG 188/28.02.2002, modificata si completata cu HG 352/2005 si in conformitate cu HG 351/2005. - Nu trebuie sa existe alte emisii de poluanti in ape, semnificative pentru mediu. - Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza emisiile de poluanti in apa. Sunt interzise deversarile neautorizate si accidentale a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice. - Titularul activitatii are obligatia sa asigure functionarea la parametrii proiectati ai instalatiilor de epurare a apelor uzate. - Titularul activitatii are obligatia sa ia masuri de siguranta la transportul, manipularea, depozitarea si utilizarea reactivilor folositi cu respectarea legislatiei in vigoare. - Titularul activitatii are obligatia sa intretina malurile si albia emisarului in zonele de evacuare a apelor. - Titularul activitatii are obligatia sa exploateze constructiile si instalatiile de utilizare, epurare si evacuare a apelor uzate pentru asigurarea randamentelor maxime coform regulamentelor aprobate. - Toate platformele betonate vor fi prevazute cu base de colectare a scurgerilor accidentale de lichide continut de suspensii sau substante periculoase.

  - In situatia in care analizele apelor uzate evacuate ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea cu poluanti, titularul autorizatiei va actiona astfel:

  - va face investigatiile necesare si va izola sursa; - va lua masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului; -va notifica incidentul autoritatilor de mediu, in cel mai scurt timp posibil de la producere.

  In plus, trebuie asigurata capacitatea de stocare pentru scurgerile de apa de ploaie dinspre amplasament, ori pentru apa contaminata rezultata prin scurgeri sau operatiuni de stingere a incendiilor. Capacitatea de stocare trebuie sa fie adecvata pentru a avea siguranta ca asemenea ape sunt testate si tratate inainte de a fi deversate, in conformitate cu Autorizatia de gospodarire a apelor. 10.2.2. APA FREATICA. Calitatea apei preluata din foraje va urmari incadrarea indicatorilor fizico-chimici si microbiologici in limitele prevazute de Lg. 458/2002, modificata si completata de Lg. 311/2004: Nr.crt. Indicatori Unitate masurata Valoare admisa conform

  Lg. 458/2002, modificata si completata cu Lg. 311/2004

  1. pH unit pH 6,5-9,5 2. SO42- mg/dm3 250 3. Cl- mg/dm3 250 4. NH4+ mg/dm3 200/500 5. CCOCr mg/dm3 - 6. Materii in suspensie mg/dm3 - 7. Reziduu filtrat mg/dm3 - 8. Ni g/dm3 20 9. Zn g/dm3 5000

 • 36

  10. Cd g/dm3 5 11. Hg g/dm3 1,0 12. As g/dm3 10 13. Pb g/dm3 10 14. Mn g/dm3 50 15. Cr g/dm3 50 10.3. SOL.

  Pentru evaluarea nivelului de poluare s-au prelevat probe de sol din zonele cu potenial risc de poluare (rezervoarele de pcur, rampa de descrcare a pcurii, depozitul de crbune, zona transformatoarelor electrice) de pe amplasament pe toate punctele cardinale i probe martor, innd cont de direcia dominant a vnturilor.

  Conform Ordinului 756/1997, analiza indicatorilor solului v-a constitui punct de referinta in aprecierea calitatii acestuia, urmand ca monitorizarea anuala a calitatii solului sa se faca in aceleasi puncte de prelevare a probelor ca si cele de referinta.

  Metale grele

  pH

  Produse petroliere (subst. Organica)

  Sul furi

  Cloruri Fluor Cu Pb As Cd Ni Zn

  Unit. pH mg/kg substanta uscata mg/kg substanta uscata

  Valori normale - < 100 - - - 20 20 5 1 20 100

  Prag de alert - 1000 400 - 500 250 250 25 5 200 700

  Valori normale conf. Ord. MAPPM 756/97 Tipuri de folosinta- soluri mai putin sensibile ( mg/kg s.u.)

  Prag de interven-ie

  - 2000 2000 - 1000 500 1000 50 10 500 1500

  Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alert (70% din concentraiile admise pentru poluanii din emisiile atmosferice, evacurile de ape uzate i n aerul ambiental) pentru componentele mediului aer, ap, precum i a pragurilor de alert ale agenilor poluani pentru factorul de mediu sol, titularul activitii are obligaia suplimentrii monitorizarii concentraiilor poluanilor i luarea msurilor de reducere a acestora .

  - Sursele de poluare a solului sunt emisiile dirijate si fugitive, operatiile de incarcare si descarcare a materiilor prime si auxiliare din mijloacele de transport, emisiile datorate circulatiei autovehiculelor.

  - Se vor curata si stropi caile de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor. Emisiile accidentale de praf pe platforme se vor curata dupa ca, manual, sau prin aspirare in regim mobil sau stationar.

  - Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit panza freatica.

  - Se va proceda la eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si se vor restabili conditiile anterioare producerii deversarilor.

 • 37

  - Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri lichide sau dispersii de pulberi si gaze.

  - Toate bazinele subterane si supraterane trebuie etansate si izolate corespunzator, dupa caz, pentru a preveni contaminarea solului.

  - Titularul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absorbtie si/sau baraje plutitoare, precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei deversari accidentale. - Titularul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze, anual, activitatile de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte bazine, camine si guri de vizitare, etc. 10. 4. ZGOMOT SI VIBRATII. 10.4.1. n cadrul obiectivului, principalele surse de zgomot exterior sunt: - mori cu bile - ventilatoare / exhaustoare; - compresoare; - pompe. Vibraiile fiind un fenomen duntor agregatelor i cldirilor sunt prevenite printr-o bun echilibrare static i dinamic a mainilor i agregatelor rotative. Agregatelor de mare putere generatoare de vibraii au fost montate pe fundaii proprii, independente de fundaiile cldirilor. Pentru limitarea zgomotului i a vibraiilor a fost realizat protecie antifonic a echipamentelor i se intentionaeza a se continua cu lucrri similare. 10.4..2.Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10.009/1988. 10.4.3.Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare. Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator. 10.4.4. Anual operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe amplasament in punctele analizate in documentatia ce sta la baza solicitarii . 11. GESTIUNEA DESEURILOR 11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR Categoriile de deseuri rezultate din activitate, modul de depozitare, recuperarea si/sau eliminarea acestora sunt prezentate in tabelele urmatoare: 11.1.1. DESEURI NEPERICULOASE

  Nr. crt.

  Cod deseu conf. HG 856/2002

  Denumire deseu Instalatia/ sectia Cantitate generata [tone/an]

  Starea fizica Depozitare

  1. 17 04 05 Fier vechi Amplasament 1123 solida Suprafete betonate 2. 17 04 11 Cabluri Amplasament 10,24 solida Suprafete betonate 3. 12 01 01 Span Atelier mecanic 33,7 solida Suprafete betonate 4. 15 01 01 Deseuri de hartie Amplasament 3,64 solida Europubele

 • 38

  si carton 5. 15 01 03 Deseuri de lemn Amplasament 87,78 solida Suprafete betonate 6. 20 03 01 Deseuri menajere Amplasament 48 solida Eurocontainere

  7. 17 01 07

  Deseuri inerte Amplasament 3360

  solida Halda deseuri inerte

  8. 15 01 02 Ambalaje PET Amplasament 0,39 solida Eurocontainere 9. 16 01 03 Anvelope uzate Amplasament 11 solida Suprafete betonate

  10. 19 12 04

  Cauciuc Amplasament -

  Solida Suprafete betonate

  11. 17 0 9 04 Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari si sapaturi pentru fundatii

  Amplasament 14000

  solida Nivelat teren proprietate privata

  12. 15 02 03 Inbracaminte de protectie Amplasament 0,48

  solida saci

  11.1.2. DESEURI PERICULOASE Nrcrt

  Cod deeu conf. HG. 856/2002

  Denumire deeu

  Instalaia/ secia

  Cantitatea generata (tone/an)

  Starea fizic

  Depozitare

  1. 13 02 05* Ulei uzat Reparatii si intretinere echipamente tehnice

  10 lichid Butoaie metalice

  2. 16 06 01* Acumulatori uzai ntreinere mijloace transport intern

  0,897 solid Suprafete betonate

  3. 18 01 03* Deseuri spitalicesti Dispensar medical

  0.048 solida Pubele

  4. 05 01 03* Slam Rezervoare combustibili lichizi

  - lichida Butoaie metalice

  5. 12 01 09* Emulsii si solutii de ungere uzate

  Atelier mecanic - lichida Butoaie metalice

 • 39

  11.2. DESEURI TRATATE TERMIC Nr. crt.

  Cod deeu conf. HG 856/2002

  Denumire deeu

  Instalaia/ secia Cantitatea (tone/an)

  Starea fizic

  Destinaia

  1 13 02 08* Uleiuri uzate Reparatii si intretinere echipamente tehnice

  10 lichida Compartiment combustibili alternativi

  2. 05 01 03* Slam Instalatii pacura si combustibili alternativi

  - lichida Compartiment combustibili alternativi

  3. 12 01 09* Emulsii si solutii de ungere

  Atelier mecanic - lichida Compartiment combustibili alternativi

  4. 16 01 03 Anvelope uzate Utilaje transport 11 solida Compartiment combustibili alternativi

  11.3. DESEURI VALORIFICATE Nr. crt.

  Cod deeu conf. HG 856/2002

  Denumire deeu Instalaia/ secia

  Cantitatea (tone/luna)

  Starea fizic

  Destinaia

  1. 12 01 01 Deeuri metalice span

  atelier mecanic activitatea de intretinere

  33,7 solid Uniti autori-zate colecta-re/valorificare

  2. 16 06 01* Acumulatori uzai ntreinere mijloace transport intern

  0,897 solid Uniti autori-zate colecta-re/valorificare

  3. 15 01 01 Deseuri hartie si carton

  Fabrica 4,65 solida Uniti autori-zate colecta-re/valorificare

  4. 15 01 03 Deseuri de lemn Magazii si sectie rampa expeditie

  87,78 solida Compartiment combustibili alternativi

  5. 17 04 05 Fier vechi Amplasament 1355,4 solida Uniti autori-zate colecta-re/valorificare

  6. 17 04 11 Cabluri Amplasament 10,24 solida Uniti autori-zate colecta-re/valorificare

 • 40

  11.4. DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR Nr. crt.

  Cod deeu conf. HG 856/2002

  Denumire deeu Instalaia/ secia

  Cantitatea (t/lun)

  Starea fizic

  Destinaia

  1. 20 03 01 Deeuri menajere ntreaga unitate

  4 solid Rampa de deseuri a orasului

  2. 17 01 07 Deseuri inerte Zone de demolari

  115 Solida Rampa de deseuri proprie

  - Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, iar in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului. - Titularul va respecta prevederile HG. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseurile, inclusiv deseurile periculoase; - Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor OUG. nr. 78/200, aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 si OUG.61/2006, aprobata prin Legea 27/2007; -Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin de