curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

download curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

of 73

Embed Size (px)

Transcript of curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  1/73

  Studiul il fac multi, dar studiul impletit cuStudiul il fac multi, dar studiul impletit cu

  viata il fac doar putini, cite unul pe ici si colo.viata il fac doar putini, cite unul pe ici si colo.

  Acestia din urma sunt alesii. (P. ArsenieAcestia din urma sunt alesii. (P. Arsenie

  Boca)Boca)

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  2/73

  De ce Aritmii la cursul de urgente?De ce Aritmii la cursul de urgente?

  Unele aritmii pot fi mortale

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  3/73

  De ce Aritmii la cursul de urgente?De ce Aritmii la cursul de urgente?

  Unele aritmii pot fi mortale

  Care/cand

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  4/73

  De ce Aritmii la cursul de urgente?De ce Aritmii la cursul de urgente?

  Unele aritmii pot fi mortale

  Care/cand

  Anxietatea medicilor in fata TdR

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  5/73

  De ce Aritmii la cursul de urgente?De ce Aritmii la cursul de urgente?

  Unele aritmii pot fi mortale

  Care/cand

  Anxietatea medicilor in fata TdR

  Solutia?: Algoritm simplu

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  6/73

  Palpitatii

  Tulburare functionala nevrotica Iminenta deces

  Spectrul etiologic

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  7/73

  PalpitatiiPalpitatii

  criterii de gravitatecriterii de gravitate

  Context Fenomene insotitoare

  BCI durere toracica

  Cardiomiopatii ameteli /

  lipotimie / sincopa

  Stenoza aortica dispnee

  Iinsuficienta cardiaca

  TP

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  8/73

  Cel mai simplu algoritm deCel mai simplu algoritm de

  tratament al aritmiilortratament al aritmiilor

  Ta!iaritmie insta"ila# S $/% sedare

  Bradiaritmie insta"ila# electroantrenament endocavitar

  (transcutanat)

  &a' pentru decizie

  Aritmii sta"ile# repetate, evaluare clinico%"iolo*ica etc

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  9/73

  Diferente in abordarea acuta aDiferente in abordarea acuta a

  tahiaritmiilor in functie de QRS-tahiaritmiilor in functie de QRS-!"#!"#

  QRS ingust $ %&' ms:QRS ingust $ %&' ms:(%'') supra*entriculare(%'') supra*entriculare

  pot fi tratate la +,+ apoi externatepot fi tratate la +,+ apoi externateindicatii terapeutice.indicatii terapeutice.

  QRS larg %&' ms :QRS larg %&' ms :

  ma0 *entricularema0 *entriculare

  internate dupa controlul acut/pentru tratamentinternate dupa controlul acut/pentru tratament

  + Cel utin derivatii orto onale

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  10/73

  DD aritmiiDD aritmii

  QRS

  Ingust =TSV larg

  TS

  -A

  -l A

  TPS

  Alte aritmii

  T &ecanism

  necunoscut

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  11/73

  TahicardiTahicardiiicu complexe QRScu complexe QRSingusteinguste1supra*entriculare21supra*entriculare2

  3ibrilatia atrial3ibrilatia atrialaa

  3lutter-ul atrial3lutter-ul atrial

  T,S4T,S4

  AlteAlte tahicardii supra*entricularetahicardii supra*entriculare

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  12/73

  Dg EKG- Fibrilatia atrialaDg EKG- Fibrilatia atriala

  --lipsa undei plipsa undei p-prezenta-prezenta undelor f,undelor f,de amplitudine mica ( !m"-de amplitudine mica ( !m"-

  #$#%, nereg, inegale, frecventa &'-)* se vad cel mai bine#$#%, nereg, inegale, frecventa &'-)* se vad cel mai binein deriv inf, "!, "+* uneori nu se obsin deriv inf, "!, "+* uneori nu se obs

  --neregularitate ritm "neregularitate ritm ",, .#.# posibil cu amplit variata*posibil cu amplit variata*de obicei ingustde obicei ingust /// .itm regulat0/// .itm regulat0

  51$" &1$" &5.itm 2onctional (ritm scapare3 supradoza2 digitalic%.itm 2onctional (ritm scapare3 supradoza2 digitalic%54"4"5organizare in Fl$organizare in Fl$

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  13/73

  Fibrilatia atrialaFibrilatia atriala

  -iA 0 1P1 2 3U "locante ale 3A

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  14/73

  EKG- Flutter atrialEKG- Flutter atrial----lipsa undei plipsa undei p-prezenta-prezenta undelor F,undelor F, constante ca forma, marime,constante ca forma, marime,

  cu aspect de dinti de fierastrau, fara linie izoelectrica incu aspect de dinti de fierastrau, fara linie izoelectrica inderiv inf* frecventa +)-&)3min* se vad cel mai bine in derivderiv inf* frecventa +)-&)3min* se vad cel mai bine in derivinf, "!, "+inf, "!, "+

  --.# regulat3neregulat.# regulat3neregulat (bloc variabil%, frecventa(bloc variabil%, frecventadepinde de grd bloc (!0!, +0!, &0!, )0!%depinde de grd bloc (!0!, +0!, &0!, )0!%

  /// Flutter !0!0 #d Pree5citatie, copii, 6ipertiroidie, c6inidina,/// Flutter !0!0 #d Pree5citatie, copii, 6ipertiroidie, c6inidina,propafenonapropafenona

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  15/73

  3lutter atrial comun orar3lutter atrial comun orar

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  16/73

  4P#"4P#"

  &ecanism&ecanism

  circuit decircuit dereintrarereintrare7878 intranodalintranodal,,

  sdr de pree5citatiesdr de pree5citatie

  alta reintrare0alta reintrare0 parasinusalparasinusal,, intraatrialintraatrial,,

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  17/73

  4a6icardia supraventriculara4a6icardia supraventriculara

  Clasificare#

  Tahiaritmii atriale Tahiaritmii AV

  ta!icardia sinusala A34T

  ta!icardia sinusala 56nepotrivita66 (inappropriate) A4T

  ta!icardia prin reintrare in 3SA (S34T) T ectopica

  'onctionala

  ta!icardia atriala T7

  neparo8istica

  ta!icardia atriala multifocala

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  18/73

  EKG- reintrare intranodala formaEKG- reintrare intranodala forma

  comunacomuna

  -- ritm regulatritm regulat6 frec*enta %7'-&7'/min6 frec*enta %7'-&7'/min-- ,8,8ectopicectopic negati* in inf6 po9 in 4%negati* in inf6 po9 in 4%-- ,, de obicei nu e *i9ibilde obicei nu e *i9ibil 1uneori *i9ibil ca pseudo 61uneori *i9ibil ca pseudo 6

  pseudo s6 pseudo r82pseudo s6 pseudo r82

  --QRS ingustQRS ingust

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  19/73

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  20/73

  EKG- 4P#" forma comuna cuEKG- 4P#" forma comuna cu

  reintrare intranodalareintrare intranodala

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  21/73

  Reintrare atrio*entricularaReintrare atrio*entriculara

  ortodromicaortodromica

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  22/73

  4a6icardia prin reintrare nodala atrio-4a6icardia prin reintrare nodala atrio-

  ventriculara ($"9.4%ventriculara ($"9.4%

  ritm re*ulat

  94S in*ust

  :;%

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  23/73

  4a6icardia prin reintrare nodala atrio-ventriculara4a6icardia prin reintrare nodala atrio-ventriculara

  ($"9.4%($"9.4%

  activ A

  retro*rad

  a

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  24/73

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  25/73

  4a6icardia prin reintrare atrio-ventriculara4a6icardia prin reintrare atrio-ventriculara

  ($".4%($".4%

  AVRT ortodromicaAVRT ortodromica

  antero 2 3A

  retro 2 cale accesorie

  94S in*ust

  AVRT antidromicaAVRT antidromica

  antero 2 cale

  accesorie

  retro 2 3A

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  26/73

  4a6icardia prin reintrare atrio-4a6icardia prin reintrare atrio-

  ventriculara ($".4%ventriculara ($".4%

  A4T ortodromica A4T

  antidromica

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  27/73

  #d :P:#d :P:;; modificari EKG, asociate cu ta6icardiimodificari EKG, asociate cu ta6icardii supraventricularesupraventriculare si cale $-"si cale $-"

  accesorie (fasc Kent%accesorie (fasc Kent%

  1in RS2:1in RS2:--P-. scurtP-. scurt(;,!+ sec% cu P normal(;,!+ sec% cu P normal

  -- .# larg.# larg(,!! sec%(,!! sec%-- undaunda (, )-,7 sec* teoretic in toate derivatiile*(, )-,7 sec* teoretic in toate derivatiile* defle5iunedefle5iuneasc3desc la inceput comple5 .# %asc3desc la inceput comple5 .# %

  - modificari sec #4-4- modificari sec #4-4

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  28/73

  #d :P:#d :P:

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  29/73

  4a6icardia atriala4a6icardia atriala

  94S in*ust

  -recv > :;;% ori*ine 0

  mecanismul

  &ecanism#

  macroreintrare

  P(%) diferit de P sinusal

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  30/73

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  31/73

  4a6icardia atriala multifocala4a6icardia atriala multifocala

  ritm nere*ulat

  frecv A = :;;/6

  = P

  PP nere*ulate

  cauze#

  BPC

  TP

  IC severa

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  32/73

  Diagnosticul diferential alDiagnosticul diferential al

  ta6icardiilor cu comple5e largita6icardiilor cu comple5e largi

  4entriculara4entriculara

  Supra*entriculara in anumite conditii:Supra*entriculara in anumite conditii:

  5 B4 pree8istentB4 pree8istent

  5 A"eranta dependenta de ta!icardieA"eranta dependenta de ta!icardie

  5 Conducere antero*rada printr%un fascicul entConducere antero*rada printr%un fascicul ent

  5 Tratament cu medicamente care alun*esc conducereaTratament cu medicamente care alun*esc conducerea

  infra!isiana (Ic )infra!isiana (Ic )

  Di ti l dif ti l l t hi diilDi ti l dif ti l l t hi diil

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  33/73

  Diagnosticul diferential al tahicardiilorDiagnosticul diferential al tahicardiilor

  cu complexe largi T4-TS4cu complexe largi T4-TS4C=CC=C

  ->#>

  Di ti l dif ti l l t hi diilDiagnosticul diferential al tahicardiilor

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  34/73

  Diagnosticul diferential al tahicardiilorDiagnosticul diferential al tahicardiilor

  cu complexe largicu complexe largi

  !"!" 4aloare buna pentru separarea T4/TS4 cu aberanta4aloare buna pentru separarea T4/TS4 cu aberanta 4aloare sca4aloare sca9uta pentru TS4 cu tulburari de cond9uta pentru TS4 cu tulburari de cond

  medicamentoasemedicamentoase

  4aloare intermediara pt fascicul accesor4aloare intermediara pt fascicul accesor

  dinainte de criza dinainte de criza::

  S4 cu aceeasi morfologie ca a tahicardieiS4 cu aceeasi morfologie ca a tahicardiei

  @loc de ramura/hemibloc in*ers fata de cel din [email protected] de ramura/hemibloc in*ers fata de cel din tahicardie

  in criza# in criza#

  Axul electric in afara celui obisnuit in tulburarile de conducereAxul electric in afara celui obisnuit in tulburarile de conducere

  ,entru T4 polimorfa: modificari mari de morfologie QRS de la,entru T4 polimorfa: modificari mari de morfologie QRS de labataie la bataie6 neregularitatea ritmului6 *ariabilitatea ST-Tbataie la bataie6 neregularitatea ritmului6 *ariabilitatea ST-T

  Durata QRS %' msDurata QRS %' ms

  Di ti l dif ti l l t hi diilDi ti l dif ti l l t hi diil

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  35/73

  Diagnosticul diferential al tahicardiilorDiagnosticul diferential al tahicardiilor

  cu complexe largicu complexe largi!"!"

  Algoritm de diagnostic pentruAlgoritm de diagnostic pentruDDDDT4/TS4T4/TS4 cucuaberantaaberanta::%.%.

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  36/73

  Diagnosticul diferential al tahicardiilorDiagnosticul diferential al tahicardiilor

  cu complexe largicu complexe largi

  !"!"

  Algoritm de diagnostic pentruAlgoritm de diagnostic pentruDDDDT4/TS4 cu aberanta:T4/TS4 cu aberanta:

  .. Criterii morfologice:Criterii morfologice:

  --Dc pattern po9 in4%- unda R monofa9ica/ complex bifa9icDc pattern po9 in4%- unda R monofa9ica/ complex bifa9ic1QR/RS26 aspect rS in 41QR/RS26 aspect rS in 4

  -Dc pattern neg in4%- unda R larga 1 B' msec26 nadir intar9iat-Dc pattern neg in4%- unda R larga 1 B' msec26 nadir intar9iat1R-nadir S' msec2 in 4% sau 6 s in 41R-nadir S' msec2 in 4% sau 6 s in 4

  4% 4

  4% 4

  ?msec

  Diagnosticul diferential al tahicardiilorDiagnosticul diferential al tahicardiilor

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  37/73

  Diagnosticul diferential al tahicardiilorDiagnosticul diferential al tahicardiilor

  cu complexe largicu complexe largi

  !"!"

  Criterii de de diagnostic pentruCriterii de de diagnostic pentruDDDDT4/T reintrare A4T4/T reintrare A4antidromica:antidromica:

  !! .# dominant negativ ")-"7.# dominant negativ ")-"7

  ++ . "+-"7. "+-"7&& disociatie $-"disociatie $-"

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  38/73

  >@9#E>@9#E>

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  39/73

  CCliniclinic

  anamneza0anamneza0 factori predispozanti3 precipitantiB 4ratament infactori predispozanti3 precipitantiB 4ratament incurscurs

  simptome0simptome0 asimptomatica3 palpitatii 3 ameteli3 fatigabilitate3asimptomatica3 palpitatii 3 ameteli3 fatigabilitate3lipotimie- sincopa3 dispnee-EP$3 angina3 poliurie (in criza saulipotimie- sincopa3 dispnee-EP$3 angina3 poliurie (in criza sau

  la intrerupere acces%la intrerupere acces%semne0semne0

  --ritm regulat3neregulatritm regulat3neregulat ((zg inec6idistante,zg inec6idistante,

  inec6ipotente%inec6ipotente%

  -6ipotensiune arteriala- colaps-6ipotensiune arteriala- colaps-semne de staza pulm3sistemica-semne de staza pulm3sistemica

  -alte semne de 3boala de fond-alte semne de 3boala de fond

  -prezenta deficit puls-prezenta deficit puls

  --manevre vagalemanevre vagale

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  40/73

  Eane*re pentru DD-clinicEane*re pentru DD-clinic

  1 Raspunsul la manevre

  vagale

  4arire *radataapoi crestere A

  4#4$ ectopica4C nonparo5

  Terminare

  acces

  4P#"$lte ta6icardiiprin reintrare

  Crestere *radBA cu

  revenire rapida

  dupa incetare

  Fl$4$

  -ara

  raspuns

  Fi$4"

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  41/73

  CSC-principiiCSC-principii

  @ in [email protected] in DD

  !" continuu!" continuu

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  42/73

  Eane*re pt DD clinicEane*re pt DD clinic

  &.&. Raspuns la adeno9ina

  Ratiune: %. @A4

  preste unele

  aritmii

  Demasca activitatea atriala

  . t:/ scurt :; s

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  43/73

  DD- !"DD- !"

  =.=. >eregularitatea ritmului>eregularitatea ritmului4itm nere*ulat#4itm nere*ulat#

  4itm re*ulat#4itm re*ulat#

  Fibrilatia atriala

  Flutter atrial cu bloca2 variabil4a6icardia atriala multifocala

  @rice ta6icardie atriala cu bloc

  4a6icardia 2onctionala neparo5istica

  4oate celelalte

  DD !"DD !"

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  44/73

  DD- !"DD- !"

  ==.==.3rec*enta3rec*enta

  :;;%?;/min ?;%?;/min

  Fl$4oate celelate

  =?;/min

  Fi$

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  45/73

  etode terapeuticeetode terapeutice

  3efarmacolo*ice

  -armacolo*ice

  Interventionale

  % conversie

  % stimulare

  temporara

  permanenta

  A"latie

  edicamentele antiaritmiceed camentele ant ar tm ce

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  46/73

  edicamentele antiaritmiceed camentele ant ar tm ceClasificarea 4aughan-Gilliams:Clasificarea 4aughan-Gilliams:

  >lasa>lasa ecanismecanism E5empleE5emple

  an>an9a9a

  =a=a fa9a '6fa9a '6

  ,R6,R6 ,R/D,A,R/D,A

  Chinidina6 ,rocainamidaChinidina6 ,rocainamida

  Disopiramida6Disopiramida6

  =b=b D,A 6D,A 6 ,R/D,A,R/D,A Hilina6 Eexitil6 3enitoinaHilina6 Eexitil6 3enitoina

  =c=c 3a9a ' 63a9a ' 6 putin D,Aputin D,A 3lecainida6 ,ropafenona3lecainida6 ,ropafenona

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  47/73

  >>lasa

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  48/73

  >>lasa

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  49/73

  >>lasa eurologice: ameteli6 tulb.*edere6 cefalee*edere6 cefalee

  FE>$

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  50/73

  1etablocante (eurologice: sedare6

  astenie6 insomnie6astenie6 insomnie6

  depresiedepresie

  =mpotenta=mpotenta

  E#@@E#@@ ''

  g3gcg3gc

  bolus iv inbolus iv in! min,! min,

  >ontrolul>ontrolulritm inritm in

  situatii acutesituatii acute

  IipotensiuneIipotensiune

  =4S ac=4S ac

  @A4 &6 [email protected] &6 B

  IipotensiuneIipotensiune

  [email protected]@@[email protected]@@ !-&!-&mg3zi, +mg3zi, +prizeprize

  (propranolol(propranolol (propranolol(propranolol

  1cardioselecti*21cardioselecti*2(propranolol(propranolol

  >>lasa

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  51/73

  >>lasa

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  52/73

  >>lasa ontrolulritm inritm in

  Fi$, Fl $Fi$, Fl $

  @A4 &[email protected] &6B

  @>[email protected]>S

  =C=CTahicardia cuTahicardia cu

  complexecomplexelargilargiG,GG,G

  Cardiace:Cardiace:

  bradicardie6bradicardie6

  blocuri6 rarblocuri6 rar

  asistola6 agra*areasistola6 agra*are

  =C6 hipotensiune=C6 hipotensiune

  D

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  53/73

  $lte antiaritmice$lte antiaritmice

  Adeno9ina :Adeno9ina :F do9a: mg i.* bolus6 e*tl. repetat -%& mgdo9a: mg i.* bolus6 e*tl. repetat -%& mg

  F indic: in principal - blocare >A4 1T,S42indic: in principal - blocare >A4 1T,S42

  F contraind: @>S6 G,Gcontraind: @>S6 G,GF ef. sec: asistola6 bradicardie6 @A46 inducere 3iA6 T46ef. sec: asistola6 bradicardie6 @A46 inducere 3iA6 T46flushflush

  Digoxin:Digoxin:

  F Do9a u9uala : '6&7 mg/9iDo9a u9uala : '6&7 mg/9iF indic: controlul ritm 3iA6 3lAindic: controlul ritm 3iA6 3lA

  F contraind: @>S6 G,G6 @A4 &6B6 hiperexcitabilitate 4contraind: @>S6 G,G6 @A4 &6B6 hiperexcitabilitate 4

  4ratamentul ta6icardiilor cu comple5e4ratamentul ta6icardiilor cu comple5e

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  54/73

  4ratamentul ta6icardiilor cu comple5e4ratamentul ta6icardiilor cu comple5e

  .# inguste-stabile.# inguste-stabile

  Daca nu se poate preci9a diagnosticul !":Daca nu se poate preci9a diagnosticul !":%.%. Eane*re *agale/adeno9ina !" in timpulEane*re *agale/adeno9ina !" in timpul

  mane*remane*re

  Ac mane*re a0uta dg/opresc tahicardiaAc mane*re a0uta dg/opresc tahicardia

  Daca Tdr se opreste b poate fi externat ptDaca Tdr se opreste b poate fi externat ptma0oritatea aritm supra* .ma0oritatea aritm supra* .

  xceptii: TS4 instabilaxceptii: TS4 instabila

  3A preexcitata din G,G3A preexcitata din G,G

  Dupa dgDupa dg tratament adec*at conformtratament adec*at conformmecanismului tulb ritmmecanismului tulb ritm

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  55/73

  4ratamentul $"9.4 L $".44ratamentul $"9.4 L $".4

  Blocante ale conducerii prin 3Aacut (94S in*ust)

  Stabili hemodinamic Instabili

  hemodinamic

  &anevre va*ale S sincron

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  56/73

  4P#"4P#"-tratament-tratament

  !anevre vagale .#

  "A

  Sd.Pree8citatieG

  %

  Cls Ic

  Ibutilid& AmiodaronaProcainamida

  'Adenozina

  erapamil

  Diltiazem

  Flecainida iv

  Propafenona

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  57/73

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  58/73

  Fibrilatia atriala- 4ratamentFibrilatia atriala- 4ratament

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  59/73

  Fibrilatia atriala- 4ratamentFibrilatia atriala 4ratament

  Ei0loace de tratament:Ei0loace de tratament:

  %.%. Cardio*ersiaCardio*ersia

  3armacologicM3armacologicM

  lectricMlectricM

  &.&. Controlul frec*enNei cardiaceControlul frec*enNei cardiace

  B.B. AnticoagulareaAnticoagularea

  Tratam depinde de:Tratam depinde de:O unele elemente care pot repre9enta contraind ale con*ersieiunele elemente care pot repre9enta contraind ale con*ersiei

  1mai ales durata accesului21mai ales durata accesului2

  O toleranta hemodinamica 1stabila/instabila2toleranta hemodinamica 1stabila/instabila2

  Fibrilatia atriala riscul $">Fibrilatia atriala riscul $">

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  60/73

  Fibrilatia atriala - riscul $">Fibrilatia atriala - riscul $">

  scorul >A$D# +scorul >A$D# +

  irsta = H< ani : pct

  TA : pct

  Dia"et za!arat : pct

  Insuficienta cardiaca : pct

  Istoric AC / AIT pct

  ; > risc mic

  :% > risc moderat

  = > risc inalt J

  anticoa*ulare

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  61/73

  4ratamentul anticoagulant in Fi$4ratamentul anticoagulant in Fi$

  Cind G

  inainte de conversie# toate -iA = ?F!, fara

  T

  toate -iA permanente, -iA paro8istice

  recurente

  Cit timp G

  sapt inainte si ? sapt dupa conversie

  permanent pt -iA permanenta

  Cu ce G

  Karfarina / acecumarol

  Fibrilatia atriala- ;) ore 6emodinamicaFibrilatia atriala- ;) ore 6emodinamica

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  62/73

  instabilainstabila

  SEESEE

  in prealabil:in prealabil:

  -

  hTA la A4 $ %B'/min- alta cau9a?hTA la A4 $ %B'/min- alta cau9a?- Suspiciune suprado9a0 digitalic: risc de aritmiiSuspiciune suprado9a0 digitalic: risc de aritmii

  greu tratabile induse de socgreu tratabile induse de soc

  - P Diselectrolitemii 1hipo!6 hipoEg2P Diselectrolitemii 1hipo!6 hipoEg2

  Fibrilatia atriala 6emodinamica instabilaFibrilatia atriala 6emodinamica instabila

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  63/73

  Fibrilatia atriala- 6emodinamica instabilaFibrilatia atriala- 6emodinamica instabila

  ;) ore cu;) ore cu S ineficient:S ineficient:

  -- antiaritmice: ibutilid6 amiodarona6antiaritmice: ibutilid6 amiodarona6

  procainamidaprocainamida

  - rarirea ritmului: bb6 Ca b6 1digoxin eficacit-2- rarirea ritmului: bb6 Ca b6 1digoxin eficacit-2

  Fibrilatia atriala- 6emodinamica stabilaFibrilatia atriala- 6emodinamica stabila

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  64/73

  Fibrilatia atriala 6emodinamica stabilaFibrilatia atriala 6emodinamica stabila

  ; ) ore; ) ore Cardio*ersie chimica sau electrica/Cardio*ersie chimica sau electrica/

  control ritmcontrol ritm

  3actori predicti*i pentru succes cardio*ersie:3actori predicti*i pentru succes cardio*ersie:

  -debut recent-debut recent

  -AS$ 7 mm-AS$ 7 mm-functie *entriculara buna-functie *entriculara buna

  Se tratea9a cau9ele e*entualeSe tratea9a cau9ele e*entualeS mai eficient in con*ersieS mai eficient in con*ersie

  PPP AnticoagularePPP Anticoagulare

  Fibrilatia atriala ) ore-6emodinamicaFibrilatia atriala ) ore-6emodinamica

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  65/73

  Fibrilatia atriala ) ore 6emodinamicaFibrilatia atriala ) ore 6emodinamica

  stabila,stabila,

  Control ritm anticoagulare /Control ritm anticoagulare / con*ersie sau nucon*ersie sau nu

  dupa T sau anticoagulare saptdupa T sau anticoagulare sapt

  >ontrolul ritmului0 digo5in, 11l, >a1l>ontrolul ritmului0 digo5in, 11l, >a1l $nticoagulare inaintea conversiei0$nticoagulare inaintea conversiei0

  - durata0 &-) sapt inainte si dupa- durata0 &-) sapt inainte si dupa

  - ceB0 6eparina apoi $>@- ceB0 6eparina apoi $>@

  r at a atr a a ore uratar at a atr a a ore urata6 di i i bil

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  66/73

  necunoscuta-6emodinamica instabila-necunoscuta-6emodinamica instabila-

  Decizia cea mai dificila,Decizia cea mai dificila,

  a2 se incearca (cel putin initial% tot controlula2 se incearca (cel putin initial% tot controlul

  ritmului0 11l, >a1lritmului0 11l, >a1l

  [email protected]@ onversia in F$

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  67/73

  >onversia in F$>onversia in F$Cardio*ersiCardio*ersiaa

  indicatii:indicatii:instabilitate hemodinamicainstabilitate hemodinamica

  =EA=EA simptome inacceptabilesimptome inacceptabile

  relativerelative# primul episod -iA# primul episod -iA

  -iA recurenta fara profila8ie-iA recurenta fara profila8ie

  contraindicatii:contraindicatii: Fi$ paro5 de scFi$ paro5 de scdurata care alterneaza cu .#durata care alterneaza cu .# Fi$ recidivanta sub tratamFi$ recidivanta sub tratam Fi$ ) ore3 debut incert (fara 4EE%Fi$ ) ore3 debut incert (fara 4EE% #usp 19#3 sau boala binodala (Fi$ cu 1$" in lipsa P3 Fi$ cu#usp 19#3 sau boala binodala (Fi$ cu 1$" in lipsa P3 Fi$ cu

  $" lenta%$" lenta% Durata & aniDurata & ani $# 7 mm$# 7 mm

  Situatii in care beneficiul e micSituatii in care beneficiul e mic

  !ipertiroidie netratata, infectii pulm/".pulm netratate!ipertiroidie netratata, infectii pulm/".pulm netratate

  r at a atr a a-r a a a r a a- ar o*ersar o*ers aal il i

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  68/73

  electricaelectrica

  #EE sincron, minim + C#EE sincron, minim + C &7-)C&7-)C Folosirea de anestezice de scurtM duratMFolosirea de anestezice de scurtM duratM .atM de succes la +) de ore.atM de succes la +) de ore -----J8-J8

  F

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  69/73

  Fibrilatia atriala 4ratament

  Cardio*ersiCardio*ersia chimicaa chimica

  O Eai ales pentru 3iA parox6 stabila hemodinamicEai ales pentru 3iA parox6 stabila hemodinamic

  O Se preferaSe prefera flecainidaflecainida1do9a &''-B'' mg p.o6 pri9a unica sau1do9a &''-B'' mg p.o6 pri9a unica sau& mg/Jgc in %'-&' min6 i.*26& mg/Jgc in %'-&' min6 i.*26 propafenonapropafenona17'-'' mg pri9a17'-'' mg pri9aunica sau & mg/Jgc in %'-&' min6 i.*2unica sau & mg/Jgc in %'-&' min6 i.*2

  O Alternati*a:Alternati*a: amiodaronaamiodarona1p.o sau i.*261p.o sau i.*26 sotalolsotalol66 ibutilidibutilid1i.*261i.*26dofetiliddofetilid1p.o21p.o2

  O =n sd.=n sd. G,GG,G: procainamida6 flecainida6 propafenona c.i:: procainamida6 flecainida6 propafenona c.i:digoxin6 @@l6 [email protected] @@l6 [email protected]

  O Anticoagulare ca la cardio*ersia electricaAnticoagulare ca la cardio*ersia electrica

  O Rata con*ersie: '-' ) pt. propafenona6 flecainidaRata con*ersie: '-' ) pt. propafenona6 flecainida

  7'-' ) pt. amiodarona7'-' ) pt. amiodarona

  Flutter atrial-tratamentFlutter atrial-tratament

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  70/73

  %.%. Cardio*ersiaCardio*ersia

  lectricMlectricM1S sincron6 &7-7'-%'' 6 min1S sincron6 &7-7'-%'' 6 minpreaneste9ie2preaneste9ie2

  3armacologicM3armacologicM1= a6 =c6 ===2- rata1= a6 =c6 ===2- rata successucces

  &.&. Controlul frec*enNei cardiaceControlul frec*enNei cardiace

  B.B. AnticoagulareaAnticoagularea

  .. Eetode necon*enNionaleEetode necon*enNionale

  ,acing-ul,acing-ulpentru o*erdri*ingpentru o*erdri*ing

  Flutter atrial-tratamentFlutter atrial-tratament

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  71/73

  Tratament acces:Tratament acces:

  prost tolerat hemodinamic- Sprost tolerat hemodinamic- S

  bine tolerat:-controlul ritm [email protected] @@l digitala2 saubine tolerat:-controlul ritm [email protected] @@l digitala2 saucon*ersie farmacologica 1=butilid6 Dofetilidcon*ersie farmacologica 1=butilid6 Dofetilid

  con*ersie ')2 in ca9 de esec S/ o*erdri*ingcon*ersie ')2 in ca9 de esec S/ o*erdri*ing

  1cand S contraind21cand S contraind2

  4ratam Fi$3Fl$ din :P:4ratam Fi$3Fl$ din :P:

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  72/73

  4ratam Fi$3Fl$ din :P:4ratam Fi$3Fl$ din :P:

  /// >

 • 7/25/2019 curs de ARITMII SUPRAVENTRICULARE ELIAS

  73/73

  pp

  Acces 0Acces 0

  /// >