Curs-Comp Pacient Varstnic

34
7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 1/34 PACIENTII CU NEVOI MEDICALE SPECIALE CURS SI LP Ştiinte comportamentale

Transcript of Curs-Comp Pacient Varstnic

Page 1: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 1/34

PACIENTII CU NEVOI MEDICALE SPECIALE

CURS SI LPŞtiinte comportamentale

Page 2: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 2/34

Pacientul cu nevoi speciale

O persoană este considerată a fi dizabilitată sau cu nevoispeciale dacă are o insuficien ă fizică sau mentală careț

limitează în mod considerabil una sau mai multeactivită i majore de via ă.ț ț

 Aceste activită i sunt cele de bază pe care majoritateațindivizilor le pot îndeplini fără dificultate sau cuminimum de dificultate: a vedea, a auzi, a espia,a! i puta sin"u de "i#$, a vo%i, a luca,ș

a inteac iona cu alte pesoaneț , etc.

Page 3: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 3/34

Pacientul cu nevoi speciale

În mod curent se folosesc i termeni precum:șpesoane &n di'icultate, cu nevoi speciale deoarece sunt considra i a fi mai pu in traumatizan i/ț ț ț

stigmatizan i pentru cei în cauză.ț

 Această terminologie induce posibilitatea unorinterven ii de tipț ecupeato, care să facilitezedobndirea autono(iei i inte"$ii socialeș

a persoanelor în cauză.

Page 4: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 4/34

Inte"aea paciențilo cu nevoi speciale

Page 5: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 5/34

Inte"aea paciențilo cu nevoi speciale

Page 6: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 6/34

Clasi'icaea paciențilo cu nevoi speciale

!izabilită i loco"motorii u oare/ severeț ș #etard mental u or/ grav ș

Îngrijire la domiciliu $pacient imobilizat la pat% Pesoane a'late la vasta a teia

!eficien e senzoriale de vedereț !eficien e senzoriale de auz $&ipoacuzie%ț

'indroame genetice, sindromul !o(n  Afec iuni &ematologieț

 Afec iuni &ematologice maligne $leucemii%ț )nfec ii virale $&epatite, *)+%ț

!iabet ravida

Page 7: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 7/34

)n"i#itoii pacien ilo cu nevoi specialeț

 Asisten i medicali, infirmieriț  Asisten i socialiț

-ersonal specializat îngrijire vrstnici Înso itoriț

-ărin i, buniciț

PRO*RAME

DE INSTRUIRE

DE TIP PIRAMIDAL

ÎngrijitoriPacienți

Page 8: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 8/34

 A+ORDRI COMPORTAMENTALE

ale pacientului v-stnic

Ştiinte comportamentale

Page 9: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 9/34

)(%$t-nie .i %$t-ne/e

)mbatranirea este un proces de deteriorare careinclude sc&imbari la nivel fizic, bioc&imic, psi&ic,functional.

'cade capacitatea organelor si sistemelor de a se

adapta la mediu 'cad rezervele rezilienta organismului fata de

agentii stresori avand drept consecinte bolile

!in acest punct de vedere, imbatranirea este unproces de declin, deteriorare, destructurare

Page 10: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 10/34

)(%$t-nie .i %$t-ne/e

 Abordarea long life span definesteimbatranirea ca totalitatea proceselor care au locdupa ce faza de dezvoltare a luat sfarsit.

 +iata e privita in ansamblu, anumite modificari

 biologice si psi&ologice fiind observate de"alungul intregii vieti

-si&analistii $0reud, 1ri2son% considera ca toata

 viata invatam, cu mai mult sau mai putin succes,sa ne adaptam.

Page 11: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 11/34

)(%$t-nie .i %$t-ne/e

Etapele dezvoltaii u(ane 0Ei1 Ei1son

3ou nascut si sugar nastere 4 56 luni

7opilul mic 56 luni 4 8 ani

-rescolar 8 ani 4 9 ani

'colar 9 ani 4 5 ani

 Adolescent 5 ani 4 5;"< ani

 Adult tanar 5;"< ani 4 =>"=< ani

 Adult matur =>"=< ani 4 9>"9<ani

 Adult varstnic peste 9>"9< ani

Page 12: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 12/34

)(%$t-nie .i %$t-ne/e

Clasi'icaea vastnicilo2senioilo in'unctie de vasta 0O"anizatia Mondiala a Sanatatii

 Vasta3 conolo"ica, %iolo"ica, psi4olo"ica

 +arsta a treia 9> 4 ;= de ani +arsta a patra ;< 4 6? de ani

@ongevivi ?> 4 ?? de ani

7entenari peste 5>> de ani

Page 13: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 13/34

5eno(enul de i(%atanie a populatiei

1c&ilibrul dintre mortalitate si natalitate a fostmodificat de doua consecinte ale industrializarii:

5. 'caderea mortalitatii infantile datorita vaccinarii contra bolilor infectioase si a

eradicarii unora dintre acestea. 7resterea sperantei de viata

• In 6789, in taile dezvoltate 99 de ani, in taile in cus dedezvoltae :6 de ani

In ;<<=, in taile dezvoltate =: de ani, in taile in cus dedezvoltae 8< de ani

Page 14: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 14/34

 Accesul vastnicilo la seviciilesto(atolo"ice

 Adresabilitate periodica foarte scazuta la medicul dentist4 ; dintre persoanele peste ;< de ani din Barea Critaniein 5??6

0recventa edentatiilor creste odata cu varsta

-ersoanele care inca mai au dinti percep necesitatea vizitelor la medicul dentist mai intens comparativ cu ceicare sunt edentati total

COSTURI vs> VENITURI

1Dista o serie de CA#)1#1in calea accesului varstnicilorla ingrijiri de specialitate

care tin de mediccare tin de pacient

Page 15: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 15/34

 A> +aiee cae tin de atitudinea (edicului dentist

5.

'tereotipurile 4 ageismul.  Atitudinea medicului fata de sanatatea pacientului varstnic

8. estionarea emotiilor medicului legate de decesul

pacientilor si doliu

Page 16: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 16/34

+> +aiee cae tin de situatiapacientului vastnic

)mbatranirea poate fi no(ala si patolo"ica -roblemele cu care se confrunta varstnicii si

care reprezinta bariere in calea accesului lacabinetul dentar:5.  Afectiuni generale. @ipsa de mobilitate8.  Afectuni neurologice si psi&ologice: depresie, doliu,

dificultati cognitive si dementa senila, raspunsul la

durere si somatizarea durerii=. !eteriorari ale analizatorilor gustativ si ofactiv <. -robleme sociale

Page 17: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 17/34

 A> +aiee cae tin de atitudinea (edicului dentist

5.

'tereotipurile 4 ageismul.  Atitudinea medicului fata de sanatatea pacientului varstnic

8. estionarea emotiilor medicului legate de decesul

pacientilor si doliu

Page 18: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 18/34

Steeotipuile 'ata de vastnici

 Ageism $#obert Cutler, 5?9?% E discriminarea bazata pe varsta 'tereotipuri pe care le au $c&iar si% medicii:

 +arstnicii sunt bolnavi si au dizabilitati

'enilitatea se instaleaza odata cu varsta Oamenii devin fie foarte linistiti, fie foarte agitati si

carcotasi odata cu inaintarea in varsta +arstnicii sunt mai putin inteligenti si accepta mai greu

sc&imbarile 1Dista foarte putine satisfactii la varsta a treia Fn vastnic sanatos poate trai fara aceste probleme [dieta,

sport, activitate intelectuala si sociala, profilaxie primara,secundara] 

Page 19: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 19/34

 Atitudinea (edicului 'ata de sanatatea vastnicului

Bedicul poate adopta o parte din stereotipurile eDistentein societate

Gratarea pacientilor varstnici ofera mai putinerecompense

HiIa2 si Biller, 5?6: medicii dentisti considera capacientii varstnici sufera un declin al sanatatii orale, seizoleaza social si depind financiar de copii sau de stat

 +arstnicii autonomi si care

 beneficiaza de venituri decente suntmai putin eDpusi stereotipurilor

Page 20: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 20/34

Decesul pacientului si doliul

Odata cu scaderea numarului de edentatii totale,pacientii raman mai frecvent in contact cumedicul dentist pana la finalul vietii

!ecesul pacientului reprezinta un stres pentru

personalul medical 'tomatologul trebuie sa acorde suport moral

familiei indoliate, mai ales cand si alti membrisunt pacientii cabinetului

'tomatologul poate sa trimita un mesaj decondoleante sau c&iar sa participe lainmormantarea pacientului

Page 21: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 21/34

+> +aiee cae tin de situatiapacientului vastnic

)mbatranirea poate fi no(ala si patolo"ica -roblemele cu care se confrunta varstnicii sicare reprezinta bariere in calea accesului lacabinetul dentar:5.  Afectiuni generale. @ipsa de mobilitate8.  Afectuni neurologice si psi&ologice: depresie, doliu,

dificultati cognitive si dementa senila, raspunsul la

durere si somatizarea durerii=. !eteriorari ale analizatorilor gustativ si ofactiv <. -robleme sociale

Page 22: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 22/34

 A'ectiuni neuolo"ice si psi4olo"ice

'caderea capacitatii de a fi atent pe termen lungJatentie distributiva diminuata !eclinul (e(oiei 4 incapacitatea de a procesa

informatii si sarcini care implica atentieJ

pastrarea memoriei de lunga durata Reactii incetinite,

supasolicitaea seinstaleaza mai rapid

Page 23: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 23/34

 A'ectiuni neuolo"ice si psi4olo"ice

)n unele cazuri se manifesta diferite tipuri dede(enta cu deteriorarea tesutului cerebral Fita programarile si recomandarile, este

dezorientat, ulterior devine dependent de

ingrijitori Gratamentele dentare mai compleDe pot fi

realizate in pi(ele stadii ale bolii, candpacientul inca mai este cooperant

)n stadiile avansate nu se fac planuri complete dereabilitare orala, ci se realizeaza doarte(poizaea afectiunilor dentare

Page 24: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 24/34

Page 25: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 25/34

 A'ectiuni neuolo"ice si psi4olo"ice

Bodificari ale personalitatii:7omportamentele de "en se uniformizeaza'tarea de sanatate orala influenteaza sti(a

de sineJ pacientii care au o sanatate precara

evita anumite alimente, evita contactul socialsi se rusineaza cand rad

 Atitudinea fata de varsta influenteaza

adresabilitatea la cabinet: daca pacientulconsidera ca nu mai are nimic de asteptat dela viata, nu valorizeaza sanatatea orala

Page 26: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 26/34

 A'ectiuni neuolo"ice si psi4olo"ice

Depesia poate fi observata in cabinetul dentartocmai prin:deteriorarea starii de sanatate orala lipsa de interes fata de igiena scaderea fluDului salivar

-acientii cu o viata sociala saaca $izolati, farafamilie si prieteni% ar trebui sa se poata baza pe

ec&ipa cabinetului dentar pentru a discutaproblemele, supararile, temerile, doliul

Page 27: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 27/34

 A'ectiuni neuolo"ice si psi4olo"ice

Page 28: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 28/34

 A'ectiuni neuolo"ice si psi4olo"ice Raspunsul la duee se modifica odata cu inaintarea in

 varsta: scade incidenta durerii dentare, a traumatismelor si a

durerii articulatiei temporomandibulare creste incidenta senzatiilor de arsura a mucoasei orale

Peceptia dueii se modifica datorita modificarilorsenzoriale, emotionale, cognitive si comportamentale: ei seasteapta ca batranetea sa fie insotita de durere, iar emotiilenegative pe care le pot simti in viata cotidiana pot accentuadurerea

Bedicul trebuie sa recunoasca se(nalele nonve%ale aledurerii, multi pacienti nedeclarand ca au senzatii dureroasecand acestea sunt de intensitate mica si moderata. Acestlucu este di'icil la unii pacienti datoita deteioaii

'izice si co"nitive>

Page 29: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 29/34

 A'ectaea "ustului si (iosului ustul mancarii nu mai este la fel de intens uneori datorita

 bolilor, fumatului sau medicatiei 'e observa o diminuare a receptorilor pentru sarat si amar si

pastrarea sensibilitatii pentru dulce si acru

Page 30: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 30/34

 A'ectaea "ustului si (iosului

-acientul nu mai este atent la acoperirea nevoilornutritionale Odata cu diminuarea gustului si mirosului, pot

adauga mai multa sare/condimente care le pot

afecta sanatatea Abandonarea fumatului )giena corecta,

inclusiv a limbii

Page 31: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 31/34

 Alte po%le(e (edicale asociateinaintaii in vasta

-acientii pot prezenta un declin al acuitatii vizuale, &ipoacuzie

-acientii isi pot pierde mobilitatea, fiind necesartransportul in carut cu rotile si asigurarea

accesului la cabinet -acientii pot avea afectiuni generale care

favorizeaza/agraveaza afectiunile si ingreuneazatratamentele oro"dentare boli cronice, diabet,

infectii virale, vezi @-

Page 32: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 32/34

 Viata sociala si sanatatea vastnicului

'uportul social asigurat de: familie, prieteni, grup$7lubul bunicilor%, organizatii $primarii, fundatii% 1Distenta unui partener de viata este un factor

predictiv pentru preocuparea fata de sanatatea

dintilor si vizitele la cabinet

'anatatea dentara si aspectul

fizionomic placut asigura o bunaimagine de sine si stimuleazaimplicarea in activitati sociale

Page 33: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 33/34

Page 34: Curs-Comp Pacient Varstnic

7/26/2019 Curs-Comp Pacient Varstnic

http://slidepdf.com/reader/full/curs-comp-pacient-varstnic 34/34

Concluzii

O imbatranire activa si sanatoasa presupunepreocupari pentru sanatate inca din tinerete simaturitate

-revenirea afectiunilor si tratarea lor asigura o

 buna stare de sanatate dentara peste 9> de ani Obiectiv: pastrarea dintilor sanatosi pe arcade cat

mai mult timp

Ceneficii: costuri mai scazute ale tratamentelor la varsta a treia, imagine de sine mai buna,posibilitatea alimentatiei corecte si ec&ilibrate