Curs 8 Consultanta Fiscala in Romania

download Curs 8 Consultanta Fiscala in Romania

of 61

 • date post

  15-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  18
 • download

  3

Embed Size (px)

description

h

Transcript of Curs 8 Consultanta Fiscala in Romania

 • CONSULTANA FISCAL N ROMANIA Definiie, sfera de cuprindere, mod de exercitare a calitii de consultant fiscalIan 2016

  Prof. Univ. Dr. Sgrdea Florin- ASE Bucureti

 • Cadru legalOrdonana Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscal cu modificarile aduse de: - Legea nr. 198/2002 - O.G. nr. 94/2004 - O.U.G. nr. 24/2005 - O.U.G. nr. 138/2004 - Legea nr. 163/2005 Legea 352/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 53/2007.LEGE nr. 197 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea i completarea unor acte normative i alte msuri fiscal-bugetare Regulamentul de organizare i funcionare al Camerei Consultanilor Fiscali este aprobat prin Hotrarea Nr.5/2007 al Consiliului Superior al Camerei Consultanilor Fiscali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 700 din 17 octombrie 2007.

 • 1. Definiia consultanei fiscale Activitatea de consultan fiscal const n acordarea de servicii profesionale privind asistena de specialitate la ntocmirea declaraiilor de impozite i taxe, asisten pe probleme fiscale i referitor la creane bugetare, cum sunt: amenzi, penaliti i majorri, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, precum i de reprezentare n faa organelor fiscale, iar n faa organelor judectoreti, n calitate de expert.

 • 2. Sfera de cuprindere a consultanei fiscale"Art. 3. - (1) Activitatea de consultan fiscal const n: a) acordarea de asisten i prestarea de servicii profesionale n domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricror altor persoane sau entiti interesate; b) prestarea de servicii i asisten de specialitate pentru ntocmirea declaraiilor fiscale; c) certificarea declaraiilor fiscale, n condiiile legii; d) asisten i servicii pe probleme de procedur fiscal; e) asisten privind ntocmirea documentaiei pentru exercitarea cilor de atac mpotriva titlurilor de crean i a altor acte administrative fiscale; f) asisten i reprezentare n faa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asisten de specialitate pe parcursul derulrii inspeciei fiscale; g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judectoreti sau de cercetare penal. n acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat, se aplic n mod corespunztor. Expertizele fiscale judiciare se realizeaz numai de consultanii fiscali activi nscrii n evidenele Ministerului Justiiei - Serviciul profesii juridice conexe; i) asisten privind creanele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale n vigoare; j) asisten fiscal n cauzele aflate pe rolul unei autoriti jurisdicionale. (2) Exercitarea activitilor prevzute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finanelor Publice. (3) Pentru exercitarea activitii de consultan fiscal este obligatorie asigurarea pentru rspunderea profesional."

 • 3. Mod de exercitare a calitii de consultant fiscalExercitarea independenta a calitatii de consultant fiscal se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice civile i comerciale cu persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate.Prin comportamentul si atitudinea in fata legilor fiscale, consultantul fiscal trebuie s asigure i s contribuie la respectarea prevederilor legale n domeniul fiscal, la consolidarea increderii publice in institutia consultantului fiscal si totodata are obligatia de a contribui activ si permanent la apararea prestigiului profesiei de consultant fiscal.

 • Condiii de obinere a calitii de consultant fiscalArt. 4. - Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic; b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani dupa obtinerea licentei, in una dintre urmatoarele activitati: - elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale; - servicii de administrare a legislatiei fiscale; - elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile; - activitate financiar-contabila. c) sa nu aiba antecedente penale; d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu; e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.

 • Dosarul de nscriereDosarul de nscriere va conine urmtoarele documente: a) cererea de nscriere la examen; b) curriculum vitae; c) diploma de studii superioare, n copie legalizat, precum i copii legalizate ale actelor doveditoare, n cazul schimbrii numelui; d) carnetul de munc, n copie certificat de angajator sau n copie legalizat, dup caz, adeverin eliberat de angajator, adrese eliberate de asociaiile profesionale din care fac parte, n cazul profesiilor liberale; e) actul de identitate, n copie; f) certificatul de cazier judiciar g) certificatul de cazier fiscal; h) adeverin medical eliberat de medicul de familie sau de instituia medical la care este nregistrat; i) trei fotografii 2/3La depunerea documentelor candidatul plteste in contul Camerei Consultanilor Fiscali taxa pentru nscrierea la examen.

 • II. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE CONSULTANTA FISCALA2.1. Autoritatea de Organizare si exercitarea activitatii de consultanta fiscala.2.2 Organele de conducere ale CCF

 • Camera Consultantilor FiscaliAutoritatea de Organizare si exercitarea activitatii de consultanta fiscala se realizeaza de Camera Consultantilor Fiscali care este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti.

 • Adresa sediu social si sediul relatii cu membrii

  Camera Consultailor Fiscali este constituit din consultani fiscali membrii activi i inactivi nscrii n Registrul consultanilor fiscali i al societilor comerciale de consultan fiscal.Sediul social al Camerei Consultanilor Fiscali este situat n Strada Apolodor Nr. 17, Sector 5, BucuretiSediul Camerei Consultanilor Fiscali pentru relaiile cu membri este situat n Str. Alecu Russo, Nr. 13 19, Et. 4, Ap.9, sector 2, Bucureti.

 • Atributii Camer:Art. 11. - Camera are, in principal, urmatoarele atributii: a) coordoneaza activitatea de consultanta fiscala; a1) organizeaza examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal; b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor; c) ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale; d) elaboreaza norme privind activitatea de consultanta fiscala; e) tine Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala; f) organizeaza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali; g) mediaza intre membrii Camerei in caz de diferende si la cerere;

 • Atribuii:h) mediaza intre membrii Camerei si clientii lor in caz de diferende, precum si la cerere; i) stabileste masuri disciplinare; j) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate; k) editeaza publicatii de specialitate; l) alte atributii stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu; m) elaboreaza si aproba Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale; n) elaboreaza si aproba Normele privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.

 • Organele de conducere:Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferina naional,

  Consiliul superior al Camerei i

  Biroul permanent al Consiliului superior.

 • Veniturile Camerei CCFRCamera isi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din: a) taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala; b) taxa de inscriere in evidenta Camerei; c) cotizatiile membrilor Camerei; d) incasari din vanzarea publicatiilor proprii; e) donatii si sponsorizari; f) taxa de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal; g) alte venituri din activitatea Camerei.

 • Conferina nationalConferina nationala este format din toi consultanii fiscali nscrii n evidenta Camerei, cu drept de vot. Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanii fiscali care i-au ndeplinit obligaiile fata de Camera, conform regulamentului. Conferina este ordinar sau extraordinar.

 • Conferina ordinarConferina ordinar se ntrunete anual, la convocarea Consiliului superior, n cel mult 4 luni de la ncheierea exerciiului financiar precedent. Conferina ordinar are urmtoarele atribuii principale: a) dezbaterea i aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior; b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaiilor financiare anuale ale Camerei; c) dezbaterea i aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiar; d) aprobarea execuiei bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerciiul financiar ncheiat; e) stabilirea nivelului taxei de autorizare pentru societile comerciale de consultana fiscal, al taxei de nscriere n evidenta

 • Conferina ordinarCamerei i al cotizaiilor profesionale anuale datorate de membrii Camerei; f) stabilirea nivelului i condiiilor de acordare a indemnizaiilor cuvenite membrilor Consiliului superior pentru activitile efectiv prestate ctre Camera i pentru indemnizaia/diurna de deplasare; g) aprobarea proiectului bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerciiul financiar urmtor; h) alegerea i eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior; i) alegerea i eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari; j) alegerea i eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel; k) stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei; l) aprobarea programului de activitate al Consiliului