Consultanta Fiscala an II

download Consultanta Fiscala an II

of 40

 • date post

  16-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

description

consultanta an 2

Transcript of Consultanta Fiscala an II

Categoria IX Fiscalitatea ntreprinderii1. Metodele de amortizare a mijloacelor fixe intrate in patrimoniul unei entitati sunt:

a.=amortizarea liniara, amortizarea accelerata si amortizarea degresivab.~ amortizarea liniara, amortizarea accelerata si amortizarea degresiva + amortizarea fiscala

2. Amortizarea liniara, presupune aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a mijlocului fix si anume:

a.=raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fixb .~ aplicand coeficientul de 1,5, daca durata de utilizare a mijlocului fix este intre 2-5 ani

c .~ambele variante sunt corecte

3. Operatiunile cuprinse iin sfera de aplicare TVA sunt: a.~livrari de bunuri si prestari de servicii

b.~ livrari de bunuri si prestari de servicii + import de bunuri

c.= livrari de bunuri si prestari de servicii, import de bunuri + achizitii intracomunitare de bunuri4. Evidenta TVA, se tine cu ajutorul urmatoarelor documente: a.~jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari

b.~ jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari + registrul non-transferurilor c.= jurnal pentru cumparari si jurnal pentru vanzari, registrul non- transferurilor + registrul bunurilor primite din alt stat membru5. Declararea TVA, se face cu ajutorul urmatoarelor documente: a.~decont TVA (formular 300)

b.~ decont TVA (formular 300), decont special de TVA ( formular 301) + declaratie recapitulativa (formular 390)

c.= decont TVA (formular 300), decont special de TVA ( formular 301), declaratie recapitulativa (formular 390) + declaratie semestriala (formular 394)6. In luna aprilie 2008, entitate economica X primeste de la Garda Financiara o amenda de 1000 lei , pentru ca nu si-a condus la zi registrul de casa. Considerandu-se o cheltuiala suportata de entitate, la calculul profitului impozabil aceasta cheltuiala va fi luata in considerare ca fiind:

a.~cheltuiala de exploatare deductibila fiscal b.~cheltuiala financiara

c.=cheltuiala nedeductibila fiscal si impozitata7. Cheltuielile cu delegarea, detasarea si deplasarea personalului sunt considerate: a.~ cheltuiala nedeductibile fiscal integral

b.= cheltuieli deductibile fiscal in limita legalac.~cheltuieli deductibile fiscal in limita a 200 euro

8. La calculul profitului impozabil, veniturile obtinute din dividente, de catre o persoana juridica sunt:

a.~ venituri impozabile

b.= venituri neimpozabilec.~ venituri impozabile in limita a 10 % din profitul brut

9. Achizitiile intracomunitare sunt operatiuni economice de natura: a.~ importului

b.~ exportului

c.=sunt operatii ce se efectueaza intre tarile UE10. Care din urmatoarele servicii sunt supuse cotei TVA de 9%:

a.= cazarea in cadrul sectorului hotelierb.~ cazrea in cadrul sectorului hotelier +serviciile hoteliere c.~ nici o varianta nu este corecta

11. Pentru a aplica regula de simplificare a TVA doua persoane juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a.~ furnizorul sa fie inregistrat ca fiind platitor de TVA b.~cumparatorul sa indeplineasca plafonul minim de scutire de TVA

c.= ambele persoane juridice sa fie inregistrate ca fiind palatitoare de TVA12. La finele perioadei contractului de leasing operational, utilizatorul devine: a.~ proprietar de drept

b.~ proprietar de drept, dupa expirarea duratei de viata economica a bunului achizitionat

c.=proprietar, daca opteaza pentru cumpararea bunului13 Pentru bunurile achizitionate prin leasing financiar, amortizarea acestora se deduce la: a.~locator

b.= locatarc.~50% la locator si 50% la locatar

14. Cota de impozitare a dividentelor cuvenite unei persoane fizice este de:: a.~10%

b.= 16%c.~in functie de valoarea dividentelor (10% sau 16%)

15. Metodele de evaluare a stocurilor la iesire sunt:

a.=metoda FIFO, metoda LIFO si metoda costului mediu ponderatb.~ a + metoda NIFO

c.~b + metoda identificarii specifice si a costului standard

16. Reducerile cu caracter financiar se inregistreaza in contabilitatea furnizorului ca:

a.=o cheltuiala financiarab. ~un venit financiar

17. Sconturile de decontare se nregistreaz n contabilitate astfel:

a.=ca o cheltuiala financiara in contabilitatea furnizorului, ca un venit financiar in contabilitatea clientuluib. ~ca un venit financiar n contabilitatea furnizorului ca o cheltuial financiar n contabilitatea clientului

c. ~nici una din variante nu este corecta

18. Evaluarea datoriilor se face la intrarea n gestiune:

a. ~la valoarea just sau valoarea de pia

b. =la valoarea de rambursare exprimand valoarea probabila de platac. ~la valoarea nominal minus reducerile comerciale

19. Cand depun persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA "Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile intracomunitare de bunuri ':

a.~numai in trimestrul de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrarile/achizitiile intracomunitare, precum si livrarile si achizitiile in cadrul unei operatiuni triunghiulare efectuate

b.=lunar c.~anual

20. Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au realizat , in anul anterior, o cifra de afaceri mai mare de 100.000 euro, la organul fiscal unde contribuabilul isi are domiciliul fiscal, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, pe suport electronic, insotite de doua exemplare listate, precum si prin sistemul electronic national, astfel:

a .~trimestrial, pana la 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului b.=lunar, pana la 25 a lunii urmatoare lunii de raportare, inclusiv c.~semestrial, pana la 25 a lunii urmatoare incheierii semestrului

21. Care este data pana la care organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozit pe profit: a.~pana la data de 15 aprilie a anului urmator pentru anul in curs

b .=pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitulc .~31 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul

22. Care este data limita pana la care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit:

a.~30 aprilie a anului urmator b.=25 aprilie a anului urmator c.~28 februarie a anului urmator

23. Care este data pana la care angajatorul are obligatia de a depune la organul fiscal competent, fisele fiscale:

a .=28/29 februarie a anului urmator pentru anul fiscal expiratb .~31 martie a anului urmator pentru anul fiscal expirat c.~pana la data aderarii declaratiei de impozit pe profit

24. Declaratia de impozit pe venit, in cazul microintreprinderilor se depune: a.~lunar

b.=trimestrial c.~anual

25. Cheltuiala cu sponsorizarea, in cazul persoanelor juridice platitoare de impozit pe profit, are urmatorul regim fiscal:

a .~deductibila la nivelul a minim intre 3%o din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat

b .~ deductibila la nivelul a 5% din cifra de afaceri

c.=nedeductibila integral dar se scade din impozitul pe profit datorat in limita a minim intre 3%o din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat26. Cheltuielile cu dobinzile platite institutiilor financiar bancare au urmatorul regim fiscal: a.~deductibile la nivelul veniturilor financiare

b.~ deductibile integral daca gradul de indatorare este < 3

c.=deductibile integral27. Amortizarea fiscala pentru imobilizarile corporale se calculeza : a.~la valoarea fiscala, incepand cu data punerii in functiune

b.=la valoarea fiscala, incepand cu luna urmatoare celei in care au fost pusein functiunec.~la valoarea inregistrata in contabilitate

28. Declaratia privind platile efectuate catre nerezidenti se depune la organul fiscal competent ( art. 119 CF):

a.=anual pina la data de 28/29 februarie a anului urmatorb.~lunar c.~trimestrial

29. Daca Romania este al treilea stat membru al beneficiarului livrarii AIC de bunuri efectuata de cumaparatorul revanzator, care are sediul in Romania AIC este:

a.~operatiune impozabila in Romania

b.=nu este operatiune impozabila in Romania daca indeplineste cumulativ conditiile prevazute de legec.~este operatiune impozabila cu regim mixt

30. In baza de impozitare a TVA nu intra: a.~cheltuielile accesorii, impozite si taxe, exclusiv TVA

b.~suma cheltuielilor efectuate asimilate prestarilor de servicii, reducerile comerciale si financiare, penalizarile si dobanzile percepute pentru plati cu intarziere

c.=reducerile comerciale, reducerile financiare, penalizarile, ambalajele care circula intre furnizori si clienti prin schimb fara facturare, sumele incasate in numele si in contul altei persoane31. Valoarea livrarilor de bunuri sau prestari de servicii catre sine efectuate de persoana impozabila intra in calculul proratei:

a.~da partial

b.=nuc.~jumatate din valoarea livrarilor de bunuri

32. Livrarea intracomunitara de bunuri (LIC) reprezinta:

c.=livrarea de bunuri transportate de catre si in numele furnizorului sau al persoanei catre care se efectueaza livrarea din Romania intr-un alt stat membrub .~livrarea de bunuri transportate si efectuate de catre frunizor scutit fara drept de deducere exceptie facand mijloacele de transport noi

c .~nici una din variante nu este corecta

33. NON TRANSFERUL reprezinta operatiunea prin care:

a.=bunurile sunt transportate dintr-un SM in alt SM, dar nu sunt considerate LIC in conditiile prevazute de legeb.~bunurile sunt transportate dintr-un SMintr-un stat din afarastatelor membre fiind considerate LIC conform reglementarilor legale in