3_Mecanism Implementare FCG

2
Mecanism implementare

Transcript of 3_Mecanism Implementare FCG

7/25/2019 3_Mecanism Implementare FCG

http://slidepdf.com/reader/full/3mecanism-implementare-fcg 1/2

Mecanism

implementare

7/25/2019 3_Mecanism Implementare FCG

http://slidepdf.com/reader/full/3mecanism-implementare-fcg 2/2

     a       b

    o    r    d   a    r  e

      i    n     t   e  g 

   r   a    t    ă 

  -   p  o

   l   i  t   i c

  i,   p  r

 o g   r a  m e,  s

  t r a t eg i i -

 

ed ucaț ie t im p u r  i e , i n c l  u z  i  u  n e  s o  c  i   a  l   ă     ș  i    r  e   d    u   c  e   r   e   

 a     s   ă     r      ă      c    i       e     i       

   r  e   s   u  r  s

  e   e  d

  u c a  ț   i

 o  n a  l e

,   t r a i n i ng

 

 p rof esor i , m o d u l  u l  e d   u c a  ț  i   o  n  a  l    Ș   o  t   r   o  

n   

   m   o   n    i   t

   o  r   i  z  a

  r e   p  r e

  z e  n ț  ă

  -  i m pact im p l e m e n t  a r  e  

 l  a  n  i   v  e  l    n  

a    ț    i    o   

n   a   l     

  f o  r m a re e

chi p e  l o c a l  e 

               i

   m    p            l        i

    c   a   r   e   a

   p   ă  r

  i  n  ț i l o r

 

-  pr o  g r  a m e   d   

e      p   

a   r      e     n    

t         i             n        g

tichete sociale

 pentru grădiniță

îmbrăcăminte și încălțăminte

rechizite

Legea nr. 248/2015

EDUCATOAREA

HG Norme metodologice Notează prezența zilnic, în primele 90 de minute de la începerea

 programului , conform proc edurii trans mise de MENCȘ căt re unități le

de învățământ. Art. 17 alin. (1)

Pentru anul școlar 2015-2016, notează prezența conform procedurii

transmise de MENCȘ, începând cu 15 februarie, respectiv începutul

semestrului 2, conform structurii anului școlar . Art. 34 alin. (1)

Bune practici

Informează mediatorul școlar cu privire la copiii care absentează nemotivat.

Organizează lunar Ziua Părinților.

Programează părinții de serviciu și așează planicarea la vedere.

Participă la recrutare și vizitează ecare copil la domiciliu, începând cu

luna septembrie (în special copiii nou-înscriși și cei care anul trecut au

avut prezența slabă). Notează prezența corect și la timp, pentru a-i obișnui pe părinți să își

aducă copiii la grădiniță zilnic.

Idei de optimizare

Lucrul cu copiii este foarte solicitant, de aceea recomandăm să setați o

alarmă la 75 de minute de la începerea programului, pentru a vă reamintide notarea prezenței.

Poate solicita resurse pentru organizarea modulului educațional Șotron. 

http://www.ovid.ro/componente-program-fcg

Resurse

Formular pentru notarea zilnică a prezenței

Aș Șotron

Structură an școlar 

Pentru mai multe informații: www.fiecarecopilingradinita.ro

maxim

3 învoiri/lună