3 Hemostaza Lp 3

61
Hemostaza si fibrinoliza Lucrarea Practica nr. 3

Transcript of 3 Hemostaza Lp 3

Page 1: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 1/61

Hemostaza si fibrinoliza

Lucrarea Practica nr. 3

Page 2: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 2/61

EXPORAREA TROMBOZEI SI FIBRINOLIZEI

•  Antitrombina

• Proteins C

• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatiafactorului V Leiden

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

•  Antiplasmina• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei

• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

Page 3: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 3/61

Cascada Coagulării 

Slide 25 

Calea comună TF(III)-VIIa

PL

XIIIa

XIII

Trombina (IIa)

PolimeriFibrină Fibrinogen (I)

Monomeri Fibrina (Ia)

Protrombina (II)

XaVa

PL, Ca2+

X

Calea extrinsecă 

XI

XIa

Calea intrinsecă 

HMW

Kininogen

IX

IXaVIIIa

PL, Ca2+

Ca2+

XIIa

Colagen

Prekalicreina

XII

Page 4: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 4/61

Inhibitorii procesului de coagulare

• Antitrombina   formează complexe cutoţi factorii coagulării serin-proteazici,

cu excepţia FVII. Viteza de formare a

complexelor este crescută sub

efectul heparinei  şi al moleculelor cu acţiune heparin-like  de pe suprafaţa 

celulelor endoteliale.

• Proteina C  este transformată în

enzimă  activă de către  trombină,

după fixarea trombinei la nivelul unei

proteine endoteliale(trombomodulină). Proteina C

activată  inactivează consecutiv

cofactorii plasmatici V şi VIII (prin

proteoliză  limitată). Funcţia 

inhibitoare a proteinei C esteamplificată de roteina S . 

Proteina Cactivata

V,VIII

Proteina C

Proteina S

TM + trombina

Trombina

Trombina +Antitrombina

Page 5: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 5/61

EXPORAREA TROMBOZEI SI FIBRINOLIZEI

• Antitrombina• Proteina C

• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatiafactorului V Leiden

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

•  Antiplasmina

• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei

• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

Page 6: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 6/61

ANTITROMBINA

•  Antitrombina este o proteina anticoagulanta

• Deficienta de antitrombina conduce la unstatus hipercoagulant si risc de TV

• Deficienta dobandita este mult maifrecventa comparativ cu deficienta ereditara

de antitrombina

Page 7: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 7/61

ANTITROMBINA

• Recoltare:

 – Venopunctie;

 – Vacutainer tub albastru (citrat);

• Timp de lucru: – maxim 4 ore de la colectare;

 – Separarea plasmei de celule realizata cat mai

rapid posibil;• Valori normale:

 – 80  – 130%;

 – 17-39 mg/dl;

Page 8: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 8/61

ANTITROMBINA

• Metodologie:

 – Metoda functionala: se adauga heparina +trombina + substrat cromogenic

 – Metoda imunologica: determinarea cantitativa aantitrombinei cu ajutorul anticorpilor impotriva

antitrombinei

Heparina

+

Trombina

Antitrombina+ 

- Substratcromogenic

SPECTROFOTOMETRIE

Page 9: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 9/61

ANTITROMBINA

DEFICIT DE ANTITROMBINA(0,17%)

Test functional

+  -  Alte cauze

Test imunologic

Deficit cantitativ(tip I)

0,02%

Deficit caliativ(tip II)

0,15%

Page 10: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 10/61

ANTITROMBINA

• Deficienta dobandita este intalnita in:

scarderea sintezei hepatice, tratament cu L-asparaginaza, consum (tromboza, CID),cresterea clearenceului hepatic (doze mari deheparina), proteinurie, nivele crescute deestrogen (sarcina).

• Deficienta ereditara:

 – Heterozigoti au nivele AT = 45-75%, riscul detromboza de 5 ori mai mare;

 – Homozigotii  – incompatibile cu viata (exceptiemutatiile “heparin-binding” care au nivele normale

ale antitrombinei dar activitate mai scazuta(deficienta tip II).

Page 11: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 11/61

EXPORAREA TROMBOZEI SI FIBRINOLIZEI

•  Antitrombina

• Proteina C• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatia factorului VLeiden

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

•  Antiplasmina

• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei

• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

Page 12: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 12/61

Inhibitorii procesului de coagulare

Proteina C  este transformată în

enzimă  activă de către  trombină,

după fixarea trombinei la nivelul uneiproteine endoteliale

(trombomodulină). Proteina C

activată  inactivează consecutiv

cofactorii plasmatici V şi VIII (prin

proteoliză  limitată). Funcţia 

inhibitoare a proteinei C este

amplificată de proteina S . 

Proteina Cactivata

V,VIII

Proteina CProteina S

TM + trombina

Trombina

Trombina +Antitrombina

Page 13: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 13/61

PROTEINA C

• Proteina C este natural anticoagulanta

• Deficienta de Proteina C conduce la un status

hipercoagulant si risc de TV• Deficienta dobandita este mult mai frecventa

comparativ cu deficienta ereditara de

antitrombina si creste riscul de tromboza de 7ori

! ! ! Nivelele Proteinei C sunt scazute de catre

WARFARINA (Coumadin)

Page 14: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 14/61

PROTEINA C

• Recoltare:

 – Venopunctie;

 – Vacutainer tub albastru (citrat);

• Timp de lucru:

 – maxim 4 ore de la colectare;

 – Separarea plasmei de celule realizata cat mai

rapid posibil;

• Valori normale:

 – 70  – 140%

Page 15: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 15/61

PROTEINA C

• Metoda functionala (colorimetrica):Proteina C este activata prin adaugarea unui venin

de sarpe specific;

• Metoda imunologica: – ELISA;

 – Detecteaza doar deficitele tip I;

Proteina C

+

Veninsarpe

Substrat cromogenic Spectrofotometrie

!!! Se efectueaza la 10 zile de la intreruperea tratamentului cu Warfarina

Page 16: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 16/61

PROTEINA C

• Deficienta dobandita este intalnita in: scardereasintezei hepatice, tratament cu L-asparaginaza,consum (tromboza, CID), deficit de vitamina K sautratament cu Warfarina, prezenta de autoanticorpi.

!!! Una din primele proteine care scad in disfunctiahepatica (T1/2 = 6-8 ore)

• Deficienta ereditara:

 – Heterozigoti au nivele protein C = 35-65%, risculde tromboza de 7 ori mai mare;

 – Homozigotii  – rare, fatale daca sunt netratate(purpura fulminans sau CID in perioada

neonatala)

Page 17: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 17/61

EXPORAREA TROMBOZEI SIFIBRINOLIZEI

•  Antitrombina

• Proteins C

• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatia factorului VLeiden

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

•  Antiplasmina• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei

• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

Page 18: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 18/61

Inhibitorii procesului de coagulare

• Proteina S este o proteina vitaminKdependenta

• este un cofactor necesar pentru

activitatea anticoagulanta a

proteinei C.

• Proteina C cu proteina S ca si

cofactor degradeaza partial factorii

V si VIII.

• 60% din proteina S totala estelegata de C4b-binding protein, fiind

inactiva.

• 40% din cantitatea de proteina S

este libera, fiind activa functional.

Proteina Cactivata

V,VIII

Proteina CProteina S

TM + trombina

Trombina

Trombina +Antitrombina

Page 19: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 19/61

PROTEINA S

• Prepararea pacientului:

 – 10 zile de la intreruperea tratamentuluicu Warfarina;

 – Verificat daca pacienta este insarcinata sau sub tratament

cu estrogeni;

• Recoltare: – Venopunctie;

 – Vacutainer tub albastru (citrat);

• Timp de lucru: – maxim 4 ore de la colectare;

 – Separarea plasmei de celule realizata cat mai rapid posibil;

• Valori normale:

 – 70  – 140%

Page 20: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 20/61

PROTEINA S

• Metoda functionala: – masoara capacitatea proteinei S de a servi drept

cofactor al proteinei C de a degrada factorii V si

VIII si de a prelungi APTT sau PT.

 – se realizeaza de prima intentie;

• Metoda imunologica:

 – ELISA; – Doua tehnici:

• Proteina S totala;

• Proteina S libera;

Page 21: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 21/61

PROTEINA S

• Deficit dobandit de proteina S: – Disfunctie hepatica;

 – Tratament cu L-asparaginaza;

 – Deficit de vitamina K sau tratament cu

Warfarina; – Consum (tromboza, CID);

 – Sarcina sau tratament cu contraceptive,estrogeni;

 – Reactii de faza acuta (cresterea C4b-bindingprotein)

 – Varicela, HIV;

 – Sindrom nefrotic.

Page 22: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 22/61

PROTEINA S

• Deficite ereditare de proteina S: – 0,7% in populatia generala;

 – Heterozigoti :

• Activitate a proteinei S de 20-60%;

• Tromboze cu debut intre 10 si 50 ani;

 – Homozigoti :

• In perioada neonatala – purpura fulminans sau CID;

Type Test functional Proteina S libera Proteina S totala

FAA TAA

I ↓  ↓  ↓ 

II (IIb) ↓  n n

III (IIa) ↓  ↓  n

Page 23: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 23/61

EXPORAREA TROMBOZEI SIFIBRINOLIZEI

•  Antitrombina

• Proteins C

• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatiafactorului V Leiden

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

•  Antiplasmina

• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei

• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

Page 24: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 24/61

Inhibitorii procesului de coagulare

•  Activitatea anticoagulanta aproteinei C implica degradarea

proteolitica a factorilor V si VIII la

nivelul unor reziduri specifice arg,

cu inactivarea acestora;

• Factor V Leiden este o mutatie

punctiforma G1691A (Arg506Glu);

•  Apare la 5% din populatia

caucaziana;

• Mai exista alte doua mutatii

activatoare ale factorului V,

cauzatoare de rezistenta la

proteina C.

Proteina Cactivata

V,VIII

Proteina CProteina S

TM + trombina

Trombina

Trombina +Antitrombina

Page 25: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 25/61

FACTORUL V LEIDEN

• Recoltare:

 – Venopunctie;

 – Vacutainer: - citrat  – analiza screening;

- EDTA  – analiza genetica;

• Timp de lucru:

 – In functie de test:

• maxim 4 ore de la colectare - screening;

• 24 ore analiza ADN;

 – Separarea plasmei de celule realizata cat mai rapid posibil;

• Valori normale:

 – PCA prelungeste APTT de doua ori la indivizii normali si < 2

la pacientii cu Factor V Leiden.

Page 26: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 26/61

• Metoda functionala: – Proba e diluata 1:5 cu plasma deficienta in factor V;

 – Se efectueaza APTT pe proba diluata inainte si dupa

adaugarea de PCA;

 – Specificitate 100%, sensibilitate 100%;

• Metoda PCR:

 – Se extrage AND-ul din proba nediluata, necentrifugata;

 – Se determina prezenta mutatiei prin tehnici ca PCR-RFLP,

TaqMan, etc.

 – Singura care poate determina homo- sau heterozigotia;

FACTORUL V LEIDEN

Echilibrul coagulare - fibrinoliza

Page 27: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 27/61

Echilibrul coagulare - fibrinoliza

Calea intrinseca

activarea la contact

Calea extrinseca

eliberare de factor tisular

VII VIIa

X XaVaCa2+ Fosfolipide

Ca2+ 

Protrombina(Factor II)

Factor IIa (trombina)

XIII XIIIa

Fibrinogen Fibrina

(solubila)

Fibrinopeptide A si B

Fibrina(insolubila)

Produsi de degradare aifibrinei

Inhibarea fibrinolizei

PAI-1

t-PA / u-PA

Plasminogen(suprafata fibrinei)

Plasminogen(faza fluida)

Plasmina(suprafata fibrinei)

Plasmina(faza fluida)

α - antiplasmina

FIBRINOLIZACOAGULAREA

XII XIIa

XI XIa

IX IXa

Fosfolipide

VIII

Ca2+ 

III

Page 28: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 28/61

FIBRINOLIZA

http://www.ki.se/labmed/klinkem/f.gif 

Page 29: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 29/61

EXPORAREA TROMBOZEI SIFIBRINOLIZEI

•  Antitrombina

• Proteins C

• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatia factoruluiV Leiden

• Plasminogen• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

•  Antiplasmina

• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei

• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

Page 30: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 30/61

PLASMINOGEN

• Precursorul plasminei ce distruge trombii de fibrina;

• Plasminogenul e activat de t-PA sau u-PA;

• Plasmina degradeaza fibrinogenul si fibrina;

• Plasmina inactiveaza factorii Va si VIIIa;

• Deficienta ereditara este rara predispunand la

tromboza;

Page 31: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 31/61

PLASMINOGEN

• Recoltare: – Venopunctie;

 – Vacutainer tub albastru (citrat);

• Timp de lucru: – maxim 4 ore de la colectare;

 – Separarea plasmei de celule realizata cat mai

rapid posibil;• Valori normale:

 – 75  – 130 %;

 – 6  – 14 g/dl.

Page 32: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 32/61

PLASMINOGEN

• Metodologie:

 – Metoda functionala:

• Se adauga streptokinaza + substrat cromogenic;

 – Metoda imunologica:

• Radial imunodiffusion assay;

• Determina cantitatea de plasminogen.

Steptokinaza

Plasmapacientuluicuplasminogen

PlasminaSubstrat

cromogenicSpectrofotometrie

Page 33: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 33/61

PLASMINOGEN

• Deficienta dobandita: – Terapie trombolitica;

 – Disfunctie hepatica;

 – Consum (CID);

• Deficienta ereditara:

 – Rara;

 – Deficitul sever e asociat cu conjunctivitis lignosa: 

• conjunctivita pseudomembranoasa caracterizataprin depozite masive de fibrina;

• depozitele de fibrina se datoreaza absentei sauscaderii clearence-ului fibrinei de catre

plasminogen.

Page 34: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 34/61

EXPORAREA TROMBOZEI SI FIBRINOLIZEI

•  Antitrombina• Proteins C

• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatia factoruluiV Leiden

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului – 1

•  Antiplasmina• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei

• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

Page 35: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 35/61

INHIBITORUL ACTIVATORULUIPLASMINOGENULUI – 1

• PAI-1 inhiba activatorul tisular al plasminogenului, t-

PA;

• Nivele crescute de PAI-1 sunt asociate cu tromboza

arteriala datorata inhibarii fibrinolizei;

• Deficitul de PAI-1 se asociaza cu sindromul

hemoragipar datorita fibrinolizei excesive;

Page 36: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 36/61

!!! PAI-1 prezinta ritm circadian  – ridicat dimineata !!!• Recoltare:

 – Venopunctie;

 – Vacutainer tub albastru (citrat);

• Timp de lucru:

 – maxim 2 ore de la colectare;

 – Separarea plasmei de celule realizata cat mai rapid posibil

(centrifugare 2000-3000 g pentruu 15 minute);

• Valori normale:

 – 4  – 40 ng/ml (metada imunologica);

 – 0  – 12 unitati/ml (metoda functionala).

INHIBITORUL ACTIVATORULUIPLASMINOGENULUI – 1

INHIBITORUL ACTIVATORULUI

Page 37: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 37/61

• Metoda functionala:

 – Plasma este adaugata unei cantitati cunoscute

de urokinaza, PAI-1 din plasma pacientului leaga

urokinaza, restul de urokinaza este inactivat prin

adaugare de plasminogen, care va fi transformat

in plasmina. Plasmina cliveaza un substrat

cromogenic  – spectrofotometrie.

• Metoda imunologica:

 – Anticorpi specifici;

INHIBITORUL ACTIVATORULUI

PLASMINOGENULUI – 1

INHIBITORUL ACTIVATORULUI

Page 38: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 38/61

• Este un reactant de faza acuta;

• Sinteza lui e stimulata de nivelele de insulina

sau glucoza;

• Creste dupa evenimente trombotice si in

sarcina;

• Nu este un test de rutina in clinica medicala;

• Poate fi determinat la pacientii cu infarct

miocardic la varste tinere.

INHIBITORUL ACTIVATORULUI

PLASMINOGENULUI – 1

Page 39: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 39/61

EXPORAREA TROMBOZEI SI FIBRINOLIZEI

•  Antitrombina• Proteins C

• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatia factoruluiV Leiden

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

• Antiplasmina• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei

• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

Page 40: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 40/61

ANTIPLASMINA

• Plasmina mediaza fibrinoliza si antiplasmina inhiba

plasmina;

• Factorul XIII activat leaga antiplasmnia la fibrina,

protejand-o de fibrinoliza;

•  Antiplasmina se leaga, de asemenea de

plasminogen si il poate impiedica sa se lege lafibrina;

• Determinarea antiplasminei nu se face de rutina.

Page 41: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 41/61

• Recoltare: – Venopunctie;

 – Vacutainer tub albastru (citrat);

• Timp de lucru: – maxim 4 ore de la colectare;

 – Separarea plasmei de celule realizata cat mairapid posibil;

• Valori normale:

 – 48  – 80 mg/dl (metada imunologica);

 – 80  – 130% (metoda functionala).

ANTIPLASMINA

Page 42: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 42/61

ANTIPLASMINA

• Metoda functionala:

 – Plasmina in exces este adaugata peste plasma,

excesul cliveaza un substrat cromogenic,eliberandu-l si putand fi detectat prin

spectrofotometrie.

• Metoda imunologica:

 – Foloseste anticorpi specifici anti-antiplasmina.

Page 43: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 43/61

ANTIPLASMINA

• Deficit dobandit de antiplasmina:

 – Disfunctie hepatica;

 – Terapie trombolitica;

 – Consum (CID)

• Deficit ereditar de antiplasmina: – Cantitativ  – tip I;

 – Calitativ  – tip II;

Page 44: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 44/61

EXPORAREA TROMBOZEI SI FIBRINOLIZEI

•  Antitrombina• Proteina C

• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatia factoruluiV Leiden

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

•  Antiplasmina• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

D DIMERI SI PRODUSI DE DEGRADARE AI

Page 45: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 45/61

D-DIMERI SI PRODUSI DE DEGRADARE AIFIBRINEI

• Fibrinoliza este mediata de plasmina;

• Plasmina degradeaza :

 – trombii de fibrina la D-dimeri si produsi de degradare aifibrinei (PDF);

 – Fibrinogenul intact generand produsi de degradare ai

fibrinogenului (PDF);

• Prezenta indica:

 – D-dimerilor  – fibrina s-a format si a fost degradata;

 – PDF  – fibrina/fibrinogen sunt degradate;

D DIMERI SI PRODUSI DE DEGRADARE AI

Page 46: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 46/61

• Recoltare: – Venopunctie;

 – Vacutainer tub albastru (citrat);

• Timp de lucru: – maxim 8 ore de la colectare;

 – Separarea plasmei de celule realizata cat mairapid posibil;

• Valori normale:

 – D-dimeri < 0,5 micrograme/ml;

 – PDF < 5 micrograme/ml;

D-DIMERI SI PRODUSI DE DEGRADARE AIFIBRINEI

Page 47: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 47/61

D-DIMERI SI PRODUSI DE DEGRADARE AIFIBRINEI

• Metodologie:

 – Latex aglutinare  – semicantitativa si cantitativa;

 – ELISA - cantitativa; – SimpliRed (sange integral) - semicantitativa;

• Nu se foloseste de rutina pentru monitorizarea

terapiei trombolitice;

• Nivele ridicate de FR pot conduce la rezultate

fals pozitive;

Page 48: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 48/61

D-DIMERI SI PRODUSI DE DEGRADARE AIFIBRINEI

• D-dimerii si PDF sunt pozitive in:

 – CID;

 – Tromboza venoasa;

 – Infarct miocardic; – Disfunctie hepatica (scade clearence-ul hepatic);

 – Postoperator;

 – Sangerare semnificativa;

 – Hemodializa;

 – Eclamsie;

 – Cancer (grad scazut de CID cronic);

 – Sarcina;

O O O S O

Page 49: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 49/61

EXPORAREA TROMBOZEI SI FIBRINOLIZEI

•  Antitrombina• Proteins C

• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatia factoruluiV Leiden

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

•  Antiplasmina• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei

• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

Page 50: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 50/61

Panelul de hipercoagulare

• Rezistenta la proteina C activata si mutatiafactorului V Leiden

•  Antitrombina

•  Antiplasmina

• Proteina C• Proteina S

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

• Teste de agregare plachetara;• Timp de trombina;

• Timp de reptilaza;

•  Anticorpi antifosfolipidici;

• Mutatia G20210A a protrombinei;

Page 51: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 51/61

Panelul de hipercoagulare

Boala Prevalenta in populatiagenerala

Prevalenta in populatiacu TV

Deficienta de

antitrombina

0,17 1-5

Deficienta de proteina C 0,14  – 0,5 3 - 9

Deficienta de proteina S 0,7 2-8

Protrombina G20210A 2 6

Hiperhomocisteinemie 5-10 10-25

Factor V Leiden 5 (Caucazieni) 20-50

Cauze ereditare

Page 52: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 52/61

• Varsta inaintata;

• Boli de colagen;

• Trombocitemie indusa de heparina;

• Hiperhomocisteinemie;• Estrogen;

• Imobilizare / trauma;

• Boala Inflamatorie intestinala;

• Sindrom antifosfolipidic;

• Neoplazii;

• Sindrom nefrotic;

• Boli mieloproliferative;

• Postoperator;

• obezitate;.

Panelul de hipercoagulare

Cauze dobandite

Page 53: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 53/61

•  Anticorpi anti-cardiolpina: – ELISA;

 – Reactioneaza incrucisat cu antigenele dinsifilis;

• Lupusul anticoagulant: – Pare sa se lege de fosfolipide impiedicand

actiunea acestora de cofactor in cascaada

coagularii;

 – Doua teste screening + test mixing (daca e +) +

teste de confirmare (cu exces de fosfolipide);

 – Daca LA este prezent testele de coagulare raman

prelungite dupa efectuarea mixingului.

Anticorpi antifosfolipidici

Page 54: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 54/61

• Teste screening:

 – APTT, timp de kaolin;

• Teste de confirmare:

 – Testul de screening initial la care se adauga exces

de fosfolipide pentru saturarea anticorpilor,conducand la scurtarea timpului de coagulare

folosit.

Anticorpi antifosfolipidici

Page 55: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 55/61

Anticorpi antifosfolipidici

TESTE SCREENING

alungit normal

STUDII DE MIXING

scurtareIdentificarea deficituluide factor de coagulare

nemodificat

TESTE DE CONFIRMARE (cu fosfolipide in exces)

Scurtarea timpului

de coagulare

Page 56: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 56/61

• Recoltare: – Venopunctie;

 – Vacutainer tub albastru (citrat);

• Timp de lucru: – maxim 4 ore de la colectare;

 – Separarea plasmei de celule realizata cat mairapid posibil;

• Valori normale:

 – Negativ pentru lupus anticoagulant;

 – Anticorpi anticardiolipina < 15 unitati;

Anticorpi antifosfolipidici

Page 57: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 57/61

Anticorpi antifosfolipidici

• Diagnosticul de sindrom antifosfolipidic  – teste

pozitive la doua determinari diferite separate

de cel putin 6 saptamani.

•  Anticorpii pot aparea tranzitor in:

 – Sifilis (anti-cardiolipina);

 – HIV; – Tratament cu medicamente (hidralazina,

phenitoina)

Page 58: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 58/61

Mutatia G20210A a protrombinei

• Este o mutatie comuna care predispune la tromboza;

• Este prezenta in 2,3% din populatia generala;

• Prezenta ei este asociata cu nivele ridicate de

protrombina si risc crescut de tromboza venoasa de

2-3 ori;

• Este detectata prin tehnica PCR-RFLP (HindIII);

EXPORAREA TROMBOZEI SI FIBRINOLIZEI

Page 59: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 59/61

EXPORAREA TROMBOZEI SI FIBRINOLIZEI

•  Antitrombina• Proteins C

• Proteina S

• Rezistenta la proteina C activata si mutatia factoruluiV Leiden

• Plasminogen

• Inhibitorul activatorului plasminogenului  – 1

•  Antiplasmina• D-dimeri si produsi de degradare ai fibrinei

• Panelul de hipercoagulare

• Panelul CID

Page 60: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 60/61

PANELUL CID

• Timpul partial de tromboplastina activata

(APTT);

• Timpul de protrombina (PT);

• Hemograma completa;

• D-dimeri;

• Produsi de degradare ai fibrinei/fibrinogenului(PDF)

• Fibrinogen;

Page 61: 3 Hemostaza Lp 3

7/30/2019 3 Hemostaza Lp 3

http://slidepdf.com/reader/full/3-hemostaza-lp-3 61/61

• CID acut: – Cresterea D-dimeri, PDF;

 – Prelungirea APTT (50% din cazuri) si PT (70% dincazuri);

 – Scaderea fibrinogenului (50% din cazuri);

 – Scaderea numarului de plachete;

!!! Toate aceste teste pot fi uneori normale !!!

• CID cronic: – Cresterea fibrinogenului si plachetelor;

 – Scurtarea PT si APTT;

– Cresterea D-dimeri PDF;

PANELUL CID