0 0 Planificare Clasa i Unitati

of 98 /98
Şcoala cu clasele I – IV Băleşti com. Cozmeşti, jud. Vaslui   prof.înv. primar : RAIZU ALINA-NADIA STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012 / 2013 Pentru învăţământul primar: - 35 săptămâni cursuri, 173 zile lucrătoare Semestrul I  – 13 săptămân i, 65 zile lucrătoare Cursuri: - luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 2 octombrie 2012 Vacanţă învăţământul primar şi p reşcolar: - luni, 5 noiembrie 2012 – duminică, 11 noiembrie 2012

Embed Size (px)

Transcript of 0 0 Planificare Clasa i Unitati

Page 1: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 1/99

Şcoala cu clasele I – IV Băleşticom. Cozmeşti, jud. Vaslui

 

Page 2: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 2/99

Cursuri:- luni, 12 noiembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012

Vacanţă de iarnă- sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea – 22 săptămâni, 108 zile lucrătoare

Cursuri:- luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013

1 - 5 aprilie 2013 - activităţi extracurriculare şi extraşcolare în cadrul  programului  „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  

Vacanţă de primăvară:- sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie 2013

Cursuri:- luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013

Vacanţă de vară:- sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie 2013

Page 3: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 3/99

10 26 27 28 29 30 1 2

Dec.

11 3 4 5 6 7 8 9

12 10 11 12 13 14 15 16  

13 17 18 19 20 21 22 23

Vacanţa deiarnă

24 25 26   27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6 

Ian.

7 8 9 10 11 12 13

14 14 15 16 17 18 19 20

Cursuri

   S  e  m

  e  s   t  r  u   l  a   l   I   I  -   l  e  a

15 21 22 23 24 25 26 27  

16  28 29 30 31 1 2 3

Febr.

17  4 5 6 7 8 9 10

18 11 12 13 14 15 16 17  

19 18 19 20 21 22 23 2420 25 26 27 28 1 2 3

Martie

21 4 5 6 7 8 9 10

22 11 12 13 14 15 16 17  

23 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 31

Aprilie

25 1 2 3 4 5 6 7  Vac. de primăv.8 9 10 11 12 13 14

26  15 16 17 18 19 20 21

Cursuri

27  22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 1 2 3 4 5

Mai

29 6  7 8 9 10 11 12

30 13 14 15 16 17 18 19

31 20 21 22 23 24 25 26  

32 27 28 29 30 31 1 2

33 3 4 5 6 7 8 9

Page 4: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 4/99

4.II. Matematică si Ştiinţele naturii

4-5 - - - 5

5. Matematică 3-4 3 - 1 - 46.

Ştiinţe ale naturii1 1 - - - 1

7.

III. Om si societate

1 - - - 1

8. Educaţie civică - - - - - -9. Istorie - - - - - -10. Geografie - - - - - -11. Religie 1 1 - - - 112.

IV. Arte2-3 - - - 2

13. Educaţie plastică 1-2 1 - - - 114. Educaţie muzicală 1-2 1 - - - 115.

V. Educaţie fizică si sport2-3 - - - 2

16. Educaţie fizică 2-3 2 - - - 217.

VI. Tehnologii 1-2 - - - 1

18.

Abilitaţi practice

1-2 1 - - - 1

19.VII. Consiliere si orientare

0-1 - - - - -

20.VIII. Discipline opţionale

1-4 - - - - 1

21. Vreau să cresc sănătos 1 - - - 1 123.  Nr.total de ore 17 2 1 20

Page 5: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 5/99

ARIA CURRICULARĂ Limbă şi comunicare

DISCIPLINA Limba şi literatura română

CURRICULUM Nucleu

 NUMĂR ORE 7+1 ore /săptămână – 272 ore anual

 

 NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem.  I 1122. Sem. al II-lea 1603. TOTAL 272

Page 6: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 6/99

2.1,

2.22.3,

2.5

membrilor familiei- Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi degrup şi individuale- Activităţile desfăşurate în grădiniţă- Ghici ce am în ghiozdan- Cartea-prietena mea

- Propoziţia, cuvântul, silaba, sunetul- elemente graficeLECTURA

II. CU ALAIDE FRUNZE

(perioadaabecedară)

1.11.21.31.4

1.52.12.22.33.13.24.1

- Literele mici şi mari ale alfabetului:a,A,m,M,u,U,n,N,i,I,e,E,r,R,c,C,o,O,I,L,ă- Citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor, textelor - Dialogul

- Povestire după imagini- Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor - Scrierea caligrafică- Aşezarea corectă în pagină- Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere,transcriere, dictare)- Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul,semnul întrebării)

LECTURA

58 7-14

SEMESTRUL AL II-LEA

III. CA UNROI DE

FLUTURI

A

1.11.21.5

1 6

- Literele şi grupurile de litere mici şi mari alealfabetului:ce,Ce,s,S,v,V,ş,Ş,t,T,ci,Ci,p,P,d,D,î,Î,â,Â,b,B,ţ,Ţ.

Ci i i l i iil l

4015-19

Page 7: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 7/99

Page 8: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 8/99

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unitatea de învăţare : ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (perioada preabecedară)Nr. ore: 54 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut Ob.deref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare  Nr.deore

Data Obs.

1

- “Prima zi deşcoală”

1.52.12.33.24.1

-iniţierea unui dialog-obs. dirijată a abecedarului-întrebări şi răspun-suri referitoare la orientarea în pagină-dialog despre activităţile desfăşurate în grădiniţă

-textul cântecului :“Şcolărei şi şcolăriţe“- “Jocul numelor“Observare sistematică(lista de control)Temă practică

2

2

-“Jocuri de lagrădiniţă”

1.5

2.12.33.24.1

- verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocul „Spune ce ti-am arătat”, „Cineface aşa?”,”Deschide urechea bine”);

-ex. de dicţie-frământări de limbă-utilizarea formulelor de iniţiere şi încheie-re a unui schimb verbal

-imagini cu ob dingrădiniţă-înregistrări care redau

diferite suneteObservare sistematică(lista de control)Temă practică

Observare sistematică

(lista de control)Temă practică

4

3

-“La cumpărături”LECTURA-FATABABEI ŞI FATAMOŞNEAGULUI

1.52.12.33.24.1

-identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri(Joc „La cefoloseşte…?”)-ex. de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor deadresare, salut, prezentare)-jocuri de rol ”La cumpărături”-ex. de formulare a unor enunţuri

-imagini cu obiecte ce potfi cumpărate-textele unor poezii-materiale pentru desenObservare sistematică(lista de control)Temă practică

Observare sistematică(lista de control)Temă practică

11

4

- ”Drumul spreşcoală”

1.32.13.54.1

-Iniţierea unor dialoguri despre comportarea civilizata;-oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt, cineeşti”)-învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari”-ex. de dialog cu persoane diferite

-planşă cu imagini

-textul cântecului

-poezia «Sunt politicos»

Observare sistematică(fişă de obs.)Temă practicăAutoevaluare

2

5 - ”Clasa mea” 1.32.13.54.1

-exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa;-activitate in grup organizata pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări si răspunsuri;-desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii făcute de învăţător.

-ghicitori despreobiectele din clasă

Evaluare reciprocă, prin joc

2

Page 9: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 9/99

6-”Să ne cunoaştemmai bine”

1.32.13.54.1

-ex. de prezentare-exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosindcuvinte date legate de o situaţie concretă

-conversaţia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul;-manuale, caiete, lucrufrontal, individual, în perechi

Observare sistematică(fişă de obs.)Autoevaluare

Evaluare prin joc2

7 -”Ghici ce am înghiozdan”LACTURA-CAPRACU TREI IEZI-IONCREANGĂ

1.32.13.54.1

-identificarea lucrurilor din ghiozdan-exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor -ex. de pronunţie corectă

-ghicitori despreobiectele şcolaruluiObservare sistematicăa comportamentului dereceptor / comunicativ

11

8

-Evaluare

1.21.22.12.22.33.54.1

-ex. de pronunţie corectă, despărţire în silabe-întocmirea unui dosar cu toate fişele delucru

-portofoliul Test de evaluareiniţialăobservarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare iniţială

11

9 -”Cartea-prietenamea”- Scrierea linieioblice pe un spaţiu

1.21.31.42.24.1

-repovestire după imagini;-formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate-exerciţii de scriere a liniuţei oblice pe un spaţiu

-conversaţia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul;-manuale, caiete, lucrufrontal, individual, în perechi

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

2

10 -”Capra cu treiiezi » . Propoziţia.

Punctul-Grupul de linii

oblice şi punctul 

1.21.31.42.24.1

-exerciţii de formulare de propoziţii după imagini;-scrierea grupului de linii oblice si a punctului.

-conversaţia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul;-manuale, caiete, lucrufrontal, individual, în perechi

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

11 LECTURA-”Punguta cu doi bani”.Propoziţia alcătuitădin două cuvinte.-Linia înclinată pedouă spaţii

(suprarând)

1.21.31.42.24.1

-Recunoaşterea poveştii: titlul, autorul, personajele;-Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte, pe bazaimaginilor -Exerciţii de scriere

-conversaţia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul;-manuale, caiete, lucrufrontal, individual, în perechi

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

1

1

12 -”În familie”.Propoziţia alcătuitădin trei cuvinte-Linia înclinată pedouă spaţii

1.21.31.42.24.1

-iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului-ex. de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie-ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii

-conversaţia, explicaţia,-lucru frontal, individual,-manuale, caiete,-planşă cu programulzilnic al elevului

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

Page 10: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 10/99

Page 11: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 11/99

4.1 -Formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet;ex. de scriere a semnelor grafice;-„Citirea” ilustraţiilor din abecedar;

19-“In ogradă”.Sunetul i

-Cârligul  LECTURA-URSUL PĂCĂLIT DE VULPE-ION CREANGĂ 

1.11.21.3

1.42.12.24.1

-exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor;-ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe,-ex. de identificare a sunetului în silabe;

-ex. de pronunţare corectă a sunetului;-ex. de dicţie, frământări de limbă;-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet;-ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;-reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor prin simboluri

-textul cântecului «Acume toamnă »-conversaţia, explicaţia,

-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

11

20

-“Bal mascat.”Sunetul o- Ovalul 

1.11.21.31.42.12.2

4.1

-ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe,-ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe,-ex. de identificare a sunetului în silabe;-ex. de pronunţare corectă a sunetului;-ex. de dicţie, frământări de limbă;-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;

-formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet;- ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;-reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor prin simboluri

-textul cântecului «Acume toamnă »-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

21

-“La circ”. Sunetul u-Biciul 

1.11.21.31.42.12.24.1

-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet;- ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;-reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor prin simboluri

-textul cântecului «Acume toamnă »-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

22

-“Facem sport”.Sunetul s

-Semiovalul 

1.11.21.31.42.12.22.34.1

-ex. de identificare a sunetului în silabe;-ex. de pronunţare corectă a sunetului;-ex. de dicţie, frământări de limbă;-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi de încheiere a unuidialog;-ex. de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau aunei silabe;-ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;

-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

23 -“Ajut părinţii.”Sunetul r - Noduleţul 

1.11.21.3

-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi de încheiere a unuidialog;

-conversaţia, explicaţia,-lucrufrontal, individual,

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucru

11

Page 12: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 12/99

 LECTURA-IARNA-GEORGE COŞBUC 

1.42.12.22.34.1

-ex. de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau aunei silabe;-ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;

-manuale, caiete,

acasă )evaluare formativa

24

-“Spune meseria”.Sunetul z-Recapitularea semnelor grafice

1.1

1.21.31.42.12.22.34.1

-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;

-antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi de încheiere a unuidialog;-ex. de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau aunei silabe;-ex. de scriere a semnelor grafice;-„citirea” ilustraţiilor din abecedar;

-conversaţia, explicaţia,

-lucrufrontal, individual,-manuale, caiete,

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

4

25

-“Recunoaste personajul”- Evaluare

1.31.52.12.22.34.1

-ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe,-ex. de identificare a sunetului în silabe;-ex. de pronunţare corectă a sunetului;-ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;-ex. de scriere a semnelor grafice;

Fişă de evaluare - probă scrisă- evaluare sumativă

2

Unitatea de învăţare : CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară)Nr. ore: 58 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1-“Suntem harnici”.Sunetul şi litera “a”LECTURA-GREIERELE ŞI

FURNICA-LAFONTAINE

1.32.23.14.1

-exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe;-exerciţii de identificare a sunetului în silabe;-exerciţii de pronunţare corectă a sunetului;-exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

11

2

-“Şi animalele aunume”.Litera  A. Scrieracu literă iniţială mare

1.32.23.14.1

-exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe;-exerciţii de identificare a sunetului în silabe;-exerciţii de pronunţare corectă a sunetului;-exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

3 -“În parc“. Sunetul şi 1.3 -exerciţii orale de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a -Conversaţia, observarea sistematică 2

Page 13: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 13/99

litera m, silaba ma

1.42.12.23.13.2

cuvintelor în silabe;-exerciţii de identificare a silabei ma în cuvinte-exerciţii de pronunţare corectă a sunetului m şi a silabei ma-exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera;

-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Metoda fonetică,analitico-sintetică;-alfabetarul

(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

4

-“Mama“.Silaba ma   , cuvantulmama

1.3

1.42.12.23.13.2

-exerciţii orale de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a

cuvintelor în silabe;-exerciţii de identificare a silabei ma în cuvinte-exerciţii de pronunţare corectă a sunetului m şi a silabei ma-exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera;

-Conversaţia,

-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Metoda fonetică,analitico-sintetică;-alfabetarul

observarea sistematică

(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

5

-“La şcoala“.Litera M LECTURA-GÂNDĂCELUL-E.FARAGO

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână;-„citirea” ilustraţiilor;-completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;-integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii;-exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână;-exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână;-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit,-exerciţii de scriere corectă a literelor;

-alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

11

6

« Ursul pacali t devulpe »Evaluare a-M 

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână;-„citirea” ilustraţiilor;-completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;-integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii;-exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână;-exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână;-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit,-exerciţii de scriere corectă a literelor;-alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

-“Casuţa din pădure”Sunetul si litera u

1.31.42.1

2.23.13.2

-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit,-exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor;-exerciţii de citire integrală a cuvintelor;

-exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor,-exerciţii de scriere corectă a literelor;-exerciţii de copiere, transcriere şi dictare a unor litere, silabe, cuvinte,-alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,

-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică

(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

8 Cu trenul“. Litera U  1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit,-exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor;-exerciţii de citire integrală a cuvintelor;-exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor,-exerciţii de scriere corectă a literelor;-exerciţii de copiere, transcriere şi dictare a unor litere, silabe, cuvinte,

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şi

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

Page 14: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 14/99

-alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date; independentă;

9

-“Ana este harnică“.Sunetul şi litera nLECTURA-ANA ŞI

ALBINA-PAULANGHEL

1.31.42.12.2

3.13.2

-exerciţii de identificare a sunetului în silabe;-exerciţii de pronunţare corectă a sunetului;-exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera;-exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de

mână;-exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână;-„citirea” ilustraţiilor;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,

-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucru

acasă )evaluare formativa

1

1

10

-“La mulţi ani, Nana!“Litera N 

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână;-exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână;-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit,-exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor;-exerciţii de citire integrală a cuvintelor;-exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor,-exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice dupăimagini;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

11

-“Şezătoare“. Sunetul şilitera i

1.3

1.42.12.23.13.2

-exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână;

-„citirea” ilustraţiilor;-exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână;-exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână;-exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în-exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor;-exerciţii de citire integrală a cuvintelor;-exerciţii de scriere corectă a literelor;

-Conversaţia,

-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

12

-“Alo, Ina ! “ Litera  I 

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor,-exerciţii de scriere corectă a literelor;-exerciţii de copiere, transcriere şi dictare a unor litere, silabe, cuvinte,-scrierea din memorie a unor cuvinte;-alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;-exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după

imagini;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şi

independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

2

13  LECTURAGOSPODINA-OTILIA CAZIMIR“Păsărelele-prietenelenoastre-Recapitularea literelor 

1.31.42.12.23.13.2

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;

-Conversaţia,-Exerciţiul,-Abecedarul

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

evaluare formativa

13

14 - Evaluare 1.31.42.1

-scriere după dictare;-colorare fişe;-identificare litere pe fişe după dictare

Fişe de evaluare - probă scrisă- evaluare sumativă

2

Page 15: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 15/99

2.23.13.2

15

-“Nelu Ana“. Sunetul şi

litera e

1.31.42.1

2.23.13.2

-formularea de propoziţii după ilustraţie;-ex. de despărţire în silabe şi de identificare a poziţiei sunetului „e” încuvânt/silabă;

-intuirea literei „e” mic, de tipar şi prezentarea elementelor componente;-ex. de citire pe silabe a cuvintelor şi integral;-ex. de completare a cuvintelor cu silabe lipsă;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,

-Abecedarul,-Alfabetar,-Activitate frontalăindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucru

acasă )evaluare formativa

2

16 

-“Ema şi Ene“. Litera E LECTURA-OFURNICĂ-TUDOR ARGHEZI

1.31.42.12.23.13.2

-formularea de propoziţii după ilustraţie;-ex. de despărţire în silabe şi de identificare a poziţiei sunetului „e” încuvânt/silabă;-intuirea literei „e” mic, de tipar şi prezentarea elementelor componente;-ex. de citire pe silabe a cuvintelor şi integral;-ex. de completare a cuvintelor cu silabe lipsă;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

11

17

-“Pe vapor“. Sunetul şilitera r 

1.31.4

2.12.23.13.2

-formularea de propoziţii după ilustraţie;-ex. de despărţire în silabe şi de identificare a poziţiei sunetului „r” în

cuvânt/silabă;-intuirea literei „r” mic, de tipar şi prezentarea elementelor componente;-ex. de citire pe silabe a cuvintelor şi integral;-ex. de citire corectă a propoziţiilor enunţiative şi interogative;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată

-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise de

lucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

2

18

-“Rina, Marina şi Riri“.Litera R

1.42.53.13.2

-formularea de propoziţii după ilustraţia din manual;-ex. de conştientizare a folosirii literei „R” la începutul unei propoziţii saudenumiri;-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;intuirea literei „R”;-ex. de citire a cuvintelor pe silabe şi integral;-ex. de identificare a literei „R” pe alte suporturi scrise

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

2

19

-“Prietenie“. Sunetul şilitera oSemnul întrebării.

2.23.13.23.33.44.14.24.3

-ex. de scriere a literei pe diferite suporturi;-ex. de scriere a literei, a cuvintelor şi a propoziţiilor, pe caiete-formularea de propoziţii după ilustraţia din manual;-ex. de conştientizare a folosirii literei „O” la începutul unei propoziţii saudenumiri;-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;

-Metoda fonetică,analitico-sintetică;-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

2

20 -“Mona si Onu“. Litera O LECTURA-ZDREANŢĂ-TUDOR ARGHEZI 

2.23.13.23.3

-intuirea literei „O” mare, de mână şi scrierea model la tablă;-ex. de scriere a literei pe diferite suporturi;-ex. de scriere a literei, a cuvintelor şi a propoziţiilor, pe caiete

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )

11

Page 16: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 16/99

3.4 -Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

evaluare formativa

21

-“Mara are un canar 

.Sunetul şi litera c.

2.23.13.2

3.33.44.14.24.3

-familiarizarea cu litera „c”mic, de tipar;-citirea cuvintelor monosilabice şi din două silabe;-formularea de enunţuri după ilustraţii şi cu cuvinte date;

-prezentarea şi intuirea literei mici de mână, comparativ cu cea de tipar;-executarea literei mici, de mână;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,

-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucru

acasă )evaluare formativa 2

22

-“Corina la dentist“.Litera C 

2.23.13.23.33.44.2

-ex. de familiarizare cu litera „C”;-exersarea citirii cuvintelor la prima vedere;-ex. de consolidare a citirii propoziţiei;formularea de întrebări şi răspunsuri (joc de rol);

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

2

23

-Sunetul şi literele ă, Ă 

2.2

3.13.23.33.4

-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;

-ex. de identificare a sunetului nou în cuvinte;- -ex. de comparare cu literele a, A;-ex. de citire corectă a propoziţiilor enunţiative;-prezentarea literelor de mână şi analizarea lor;

-Conversaţia,

-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică

(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

2

24

-“Lacul Sunetul şi literal .LECTURA-ALBĂ-CA-ZĂPADA-F.GRIMM

2.23.13.23.33.44.14.2

4.3

-alcătuire de propoziţii după imaginea din manual;-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;-ex. de identificare a sunetului nou şi asocierea lui cu litera de tipar;-ex. de citire a cuvintelor şi propoziţiilor;-scrierea literei;-ex. de scriere a unor cuvinte analizate fonetic,

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

11

25

- La bunica Sunetul şilitera L

2.23.13.23.33.44.14.24.3

-alcătuire de propoziţii după imaginea din manual;-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe;-ex. de identificare a sunetului nou şi asocierea lui cu litera de tipar;-ex. de citire a cuvintelor şi propoziţiilor;-ex. de ordonare a cuvintelor în propoziţii cu respectarea scrierii corecte;-prezentarea literei şi analiza ei;scrierea literei;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

2

26LECTURA-FETIŢA CU

2.23.1

-jocuri didactice, t ranscrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţi i -Conversaţ ia ,-Observaţia dirijată

observarea sistematică(probe orale, fise de

1

Page 17: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 17/99

CGIBRITURILE-H.CH.ANDERSEN

Recapitulare

3.23.33.44.14.24.3

-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar, -Activitatefrontală, în grup şiindependentă;

lucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

3

27

-Evaluare

2.23.13.23.33.44.14.24.3

-jocuri didactice, transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii, dictare Fişă de evaluare - probă scrisă- evaluare sumativă

2

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul al II - lea

Unitatea de învăţare : CA UN ROI DE FLUTURI ALBINr. ore: 40 ore

 Nr.crt Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1

-Grupul de litere ce şi Ce

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.2

3.4.4.1.4.2.4.4

-ex. de recunoaştere a literelor ce compun grupul „ce”-ex. de formulare de propoziţii după imagini;-ex. de completare a unor cuvinte cu silaba lipsă;-ex-joc de stabilire a acordurilor gramaticale-exemplificări de cuvinte ce conţin sunetul „ce”

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, în

grup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucru

acasă )evaluare formativa

4

2

-“Cu trenul“.Sunetul şi litera t 

1.11.42.53.4

-ex. de intuire a literei şi asocierea ei cu sunetul;-ex. de formulare de enunţuri după ilustraţii-ex. de recunoaştere a literei pe diferite suporturi-ex. de citire pe silabe şi integral a cuvintelor ce conţin noua literă-ex-joc de obţinere a cuvintelor noi prin adăugarea unei litere

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

2

Page 18: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 18/99

3-“La munte“.Sunetul şi litera T 

LECTURAIARNA-GEORGE

COŞBUC

2.53.13.33.44.14.2

4.34.4

-ex. de intuire a literei şi asocierea ei cu sunetul;-ex. de formulare de enunţuri după ilustraţii-ex. de recunoaştere a literei pe diferite suporturi-ex. de citire pe silabe şi integral a cuvintelor ce conţin noua literă-ex-joc de obţinere a cuvintelor noi prin adăugarea unei litere-ex. de formare a unor cuvinte noi prin citirea cuvintelor date de la sfârşit spre

început-ex. de citire şi pronunţie corectă a cuvintelor 

-Conversaţia,-Observaţia dirijată-Exerciţiul,-Abecedarul,-Alfabetar,-Activitate frontală, în

grup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

11

44

-“La masă“. Sunetul şilitera s

2.53.13.33.44.14.24.34.4

-ex. de formare de noi cuvinte prin înlocuirea unei litere cu alta-ex. de găsire a unor însuşiri pentru cuvinte date-frământări de limbă

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

5

-“Cu sania“. Sunetul şilitera S 

2.53.1

3.33.44.14.24.34.4

-ex. de familiarizare cu litera „S”-ex. de formulare de enunţuri după ilustraţii

-ex. de citire corectă a cuvintelor -ex. de citire corectă a textului-ex. de completare a unui rebus ilustrat-scrierea unor cuvinte şi propoziţii, folosind copierea şi transcrierea

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,

-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

6

-Recapitularea literelor LECTURABUNICA-B.ST.DELAVRANCEA

2.53.13.33.44.14.24.3

4.4

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

31

7

-Evaluare

2.53.13.33.44.14.24.34.4

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

Fişă de evaluare - probă scrisă- evaluare sumativă

2

8 -La pesciut Sunetul silitera p

2.23.1

-ex. de intuire a literei şi de asociere a ei cu sunetul-ex. de citire conştientă a textului

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,

observareasistematică (probe

2

Page 19: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 19/99

3.23.33.4

-ex. de formulare a enunţurilor după ilustraţie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-scrierea literei mici de mână-ex. de transcriere cuvinte şi propoziţii

-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

orale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

9

-La cumpărături LiteraP

2.2

3.13.23.33.4

-ex. de intuire a ilustraţiei din manual şi formulare de enunţuri

-ex. de asociere a imaginii cu cuvântul scris-ex-joc de identificare a literei pe diferite suporturi-ex. de încadrare corectă a textului în pagină-ex. de copiere a unei prop. interogative-ex. de transcriere şi scriere după dictare

-Conversaţia,

-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

10

Prietenele Sunetul silitera vLECTURABUNICUL-B.ST.DELAVRANCEA

2.53.13.34.14.34.4

-identificarea cuvintelor ce contin sunetul “v” si despartirea lor in silabe;-jocuri didactice de omonimie: vara veselă;-exerciţii de alcătuire de propoziţii cu cuvintele omonime, având sensuridiferite;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

11

Viorel. Litera V

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.2.3.4

.4.1.4.4

-identificarea cuvintelor ce conţin sunetul “v” si desparţirea lor in silabe;-intuirea literei “V” mare de tipar si identificarea ei din alte surse (ziare,reviste);-identificarea situţiilor in care avem nevoie de litera mare si stabilirea pozitieiinitiale a acesteia in cadrul cuvintelor;-exerciţii de citire a cuvintelor ilustrate;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă; observarea

sistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

12 - Grupul de litere ci şiCi

1.1.1.3.2.1.2.2

-Ex. de asociere a sunetului cu grupul de litere”ci”-Ex. de scriere corectă-Ex. de desenare a unor obiecte ce conţin în denumire sunetul „ci”;-Ex.de despărţire a cuv.în silabe.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

Page 20: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 20/99

.3.23.4.4.1.

4.413

- Iedul. Sunetul şi literad .

LECTURA IEDUL CUTREI CAPRE-IONCREANGĂ

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.2.

3.4.4.1.4.4

-formularea propozitiilor dupa imaginea centrala;-exercitii de distingere a sunetului initial, final sau din interiorul unei silabe saual unui cuvant;-identificarea cuvintelor ce contin sunetul “d” si despartirea lor in silabe;-exercitii de citire selectiva;-exercitii de citire integrala a cuvintelor;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă; observarea

sistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

14

Două surori. Litera D.

1.1.1.3.2.1.2.2.

3.1.3.2.3.4.4.1.4.2.4.4.

-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri pe tema fraţilor şi surorilor -ex. de identificare a literei noi de pe diferite suporturi;-Citirea expresivă a textului-citirea coloanelor de cuvinte şi a textului, cu observarea aşezării lui în pagină;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

Page 21: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 21/99

15

- Roşcatul. Sunetul si

litera ş

1.1.1.3.2.1.

2.2.3.23.4.4.2.4.4

-ex. de citire corectă, în ritm propriu a cuvintelor şi prop. din manual-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri;frământări de limbă

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, în

grup şi independentă;

observareasistematică (probe

orale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

16

-Şoşonel cel şiret. LiteraŞ 

1.1.1.3.2.2

.3.23.4.4.2.4.4

-Ex. de formulare a enunţurilor după ilustraţii-Ex. de transformare a prop. formate din două cuvinte în prop. formate din 3cuvinte-Ex. de scriere a cuvintelor cu majusculă-Ex. de scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,

-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

17

-La piscină.Sunetul şi literele îşi Î

LECTURA-CÂŢI CAVOI-GEORGETOPÂRCEANU

1.1.1.3.2.2.

3.23.4.4.2.4.4

-Ex.de citire a cuvintelor din manual;-Ex.de citire a textului „Campionul”;-Ex.de despărţire în silabe;-Ex.de completare a cuvintelor cu silabele lipsă.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, în

grup şi independentă;

observareasistematică (probe

orale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

1

1

18 -Despre români. Sunetulşi litera â

1.1.1.3.2.1

-ex. de identificare a însemnelor statului român-ex. de formare a familiei de cuvinte a cuvântului „român”-ex. de scriere a literei în interiorul cuvintelor -ex. de respectare a regulilor de scriere cu „â” şi „î”-ex. de transcriere, copiere, dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

Page 22: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 22/99

.2.2.3.1.3.4

.4.1

.4.2.4.4

-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

19

„Ţara mea”Recapitulare

1.1.1.3.2.2.3.2

3.4.4.2.4.4

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

20

-Evaluare

1.1.1.3.2.2.3.23.4

.4.2.

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

Fişă de evaluare - probă scrisă- evaluare sumativă

2

Unitatea de învăţare : ÎNFLORESC GRĂDINILENr. ore: 70 ore

 Nr.cr t Detal ieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.deore

Data Obs.

Page 23: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 23/99

1-În parc. Sunetul silitera bLECTURA-PENTRUTINE, PRIMĂVARĂ-OTOLIA CAZIMIR 

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.4.

4.1.4.2.

-ex. de citire selectivă-ex. de redare a conţinutului textului „În parc”-redactarea răspunsurilor la întrebările învăţătoarei;-ex. de iniţiere a unor dialoguri

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, în

grup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

2

-Oraşul lui Bucur.Litera B

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.2

-Ex. de transcriere a unui fragment din text cu respectarea aşezării în pagină-Ex. de scriere după dictare-Ex-joc de modelare a literei; de comparare a literei cu altele

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

3

-Cascada. Sunetul şilitera j

4.14.24.3

4.4

-Ex-joc de obţinere de noi cuvinte prin înlocuirea unei litere;-Ex-joc de formare a cuvintelor care să conţină litera învăţată-Ex. de scriere caligrafică a literei noi separat şi în cadrul cuvintelor -Ex. de copiere

-Ex. de transcriere-Ex. de scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;

-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,

teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

4

-Iancu Jianu. Litera J

1.13.13.33.44.14.24.34.4

Ex. de intuire a litereiEx. de citire corectă în ritm propriu, a coloanelor de cuvinte şi textuluiEx. de citire selectivăEx. de scriere corectă a literei cu respectarea formei şi a liniaturii caietuluiEx. de scriere a cuvintelor ce încep cu jEx. de copiereEx. de transcriereEx. de scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

5 -Vis de copil.Sunetul şilitera h

 LECTURA-DE PE-O ,,BUNĂ   DIMINEAŢĂ,,-OTILIACAZIMIR

1.1.1.3.

2.1.3.1.3.24.1.

-Ex.de scriere a literei;-Ex.de scriere a literei la începutul sau interiorul unui cuvânt

-Ex. Transcriere a textului „La horă”-Ex. de transcriere, copiere, dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,

-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea

sistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

1

1

6 -La Hotarele. Litera H 1.1.1.3.2.2.3.1.3.4.4.2.

-Ex. de recunoaştere a literei din decupaje, afişe, planşe;-Ex. de citire selectivă, în lanţ-Ex. de scriere a literei separat şi la începutul cuvintelor -Ex. de transcriere, scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, în

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

Page 24: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 24/99

4.4  grup şi independentă;7

-Povesteagâscanului.Sunetul silitera g

1.1.1.3.2.1.3.1.3.2

3.4.4.1.4.2.4.4 

-Ex. de intuire a literei de tipar şi de mână;-Ex. de formulare de enunţuri după ilustraţie-Ex. de obţinere de cuvinte noi-Ex. joc de sinonimie-Ex. de scriere după dictare, copiere, transcriere

-Joc didactic: „Eu spun una, tu spui multe”

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,

-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,

teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

8

-Pictorul NicolaeGrigorescu

Litera G

1.1.1.3.2.1.2.2.3.23.4.4.1.4.4 

-ex. de formulare de răspunsuri la întrebări-ex. de iniţiere a unor dialoguri-ex. de scriere a literei separat şi la începutul unor cuvinte-ex. de transcriere-Ex.de despărţire a cuv.în silabe;-Ex.de identificare a nr.de cuvinte într-un enunţ.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

9

-RecapitulareLECTURA-FLUIERULFERMECAT-VICTOR EFTIMIU

1.1.

1.3.2.1.2.2.3.23.4.4.1.4.4 

-exerciţii de scriere după dictare;

-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

-Conversaţia,

-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

3

1

10

-Evaluare

1.1.1.3.2.1.2.2.3.23.4.

4.1.4.4 

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

Fişă de evaluare

- probă scrisă- evaluare sumativă

2

11

-Grupurile de litere ge şiGe

1.1.2.1.2.2.3.1.3.23.4.4.1.4.2.

-Ex.de citire a cuvintelor;-Ex.de despărţire în silabe a cuv.citite;-ex. de citire conştientă a textului;-ex. de citire selectivă, în lanţ-ex. de formulare a răspunsurilor la întrebări-ex. de utilizare a punctului la sfârşitul propoziţiei

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

12 - Veveriţa Riţa.Sunetul 1.1 -Ex. de intuire a literei; -Conversaţia, observarea 1

Page 25: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 25/99

şi litera ţLECTURA-CÂNDSTĂPÂNU-I ACASĂ-EMIL GÂRLEANU

3.13.33.44.14.3

4.4

-Ex.de despărţire a cuv.în silabe;-Ex. de citire selectivă-Ex. de povestire orală-Ex. de scriere corectă a literei;-Ex.de citire expresivă a textului

-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

sistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

1

13

-Motanul celneastâmpăratLitera Ţ

1.13.13.33.44.14.24.3

4.4

-Ex. de citire a cuv.din coloane;-Ex. de citire conştientă, în ritm propriu a textului-Ex. de citire selectivă-Ex. de povestire orală-Joc didactic:Eu spun una, tu spui multe.-Ex. de iniţiere a unui dialog-Ex. de scriere corectă-Ex. de citire a scrisului de mână

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

14

-Primăvara. Sunetul şilitera z

1.13.13.33.4

4.14.24.3

4.4

-Ex. de formulare de enunţuri despre primăvară-Ex. de copiere şi transcriere a cuvintelor din manual;-Lucru cu caietul special;-Ex. de citire a propoziţiilor scrise cu litere de mână

-Ex. de delimitare a cuvintelor scrise legat în prop.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;

-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

15

-Primăvara. Litera Z

1.13.13.33.44.14.24.3

4.4

-Ex. de formulare de enunţuri despre primăvară-Ex. de copiere şi transcriere a cuvintelor din manual;-Lucru cu caietul special;-Ex. de citire a propoziţiilor scrise cu litere de mână-Ex. de delimitare a cuvintelor scrise legat în prop.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

16

-Grupurile de litere gi şiGi

LECTURA-OLĂCUSTĂ-TUDOR ARGHEZI

1.1

3.13.33.44.14.24.3

-ex. de citire în lanţ, selectivă

-ex. de redare a conţinutului de idei prin formularea răspunsurilor la întrebări-ex-joc de formulare de cuvinte cu silabe date-ex-joc de sinonimie-ex. de scriere corectă-ex. de scriere selectivă a cuvintelor ce conţin grupul de litere învăţat

-Conversaţia,

-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

3

1

17 -Grupuri le de li tere che şi Che

1.13.13.33.44.1

-ex. de citire în lanţ, selectivă-ex. de redare a conţinutului de idei prin formularea răspunsurilor la întrebări-ex-joc de formulare de cuvinte cu silabe date-ex-joc de sinonimie-ex. de scriere corectă

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

Page 26: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 26/99

4.24.34.4

-ex. de scriere selectivă a cuvintelor ce conţin grupul de litere învăţat -Activitate frontală, îngrup şi independentă;

18

-Ştefan celmare.Sunetul şi litera f 

1.1.1.3.2.1.

2.2.3.1.3.23.4.4.1.4.2.4.4 

-ex. de formulare de răspunsuri la întrebări;-ex. de iniţiere a unor dialoguri;-ex. de scriere a literei separat şi la începutul unor cuvinte

-ex. de copiere şi transcriere-ex joc de modelare, de alcătuire a unui colaj de litere;-Ex.de aranjare corectă a cuvintelor într-un cuvânt.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,

-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea

sistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

19Fata babei şi fatamoşuluiLitera FLECTURAĂNTR-O ZIPE CÂND LUCRAM-ANA BLANDIANA

1.1.1.3.2.1.2.2.3.1.3.2

4.1.4.2.

-Ex. de formulare de propoziţii după imaginea din manual-Ex. de citire conştientă, în ritm propriu a textului-Ex. de citire selectivă-Ex. de scriere corectă-Ex. de scriere după dictare-Ex. de citire a scrisului de mână

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, în

grup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

11

20

-Recapitulare

1.12.12.2.3.23.44.24.4 

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

21

-Evaluare

1.12.12.2.3.2

3.44.24.4 

-exerciţii de scriere după dictare;-transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii enunţiative şi interogative;-jocuri didactice

Fişă de evaluare

- probă scrisă

- evaluare sumativă

2

22-Grupurile de litere chi şi ChiLECTURA- NEGHINIŢĂ-B.ST.DELAVRANCEA

1.13.13.33.44.14.3

4.4

-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupul de litere studiat;-ex.de citire expresivă a textului;-ex. de completare a cuvintelor cu silabele care lipsesc-ex. de scriere corectă a grupului de litere separat şi-n cadrul cuvintelor 

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

3

1

23 -Sănătatea mea 1.1 -ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupul de litere studiat; -Conversaţia, observarea 2

Page 27: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 27/99

3.13.33.44.14.3

4.4

-ex.de citire expresivă a textului;-ex. de completare a cuvintelor cu silabele care lipsesc-ex. de scriere corectă a grupului de litere separat şi-n cadrul cuvintelor 

-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

sistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

24

-Examenul. Sunetul şiliterele x şi X.

1.13.13.33.44.14.24.3

4.4

-ex. de pronunţare corectă a grupurilor de sunete;-ex. de despărţire a cuvintelor în silabe-ex.de citire a textului din manual-ex. de scriere caligrafică-ex. de copiere, transcriere, scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

2

25-Grupurile de litere ghe şi Ghe LECTURA-ISCOADA-TUDOR ARGHEZI 

1.13.13.33.44.1

4.24.3

-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupul de litere studiat;-ex.de citire a cuvintelor din coloane;-ex-joc de ilustrare prin desen a unor obiecte ce conţin sunetul studiat-ex. de scriere corectă a grupului de litere separat şi-n cadrul cuvintelor;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,

-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )

evaluare formativa

31

26

Recapitulare

1.1.2.1.3.1.3.24.1.4.2.4.4 

-ex. de citire în lanţ, selectivă-ex-joc de sinonimie-ex. de scriere corectă-Ex.de citire expresivă a textelor;-Dictare;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observareasistematică (probeorale, fise de lucru,teme de lucru acasă )evaluare formativa

4

27

Evaluare

1.1.2.1.3.1.3.2

4.1.4.2.4.4 

-Citirea unui text, cu intonaţia potrivită;-Numirea unor cuvinte care să conţină sunetele cerute;-Despărţirea în silabe a unor cuvinte cerute;-dictare

Fişă de evaluare

- probă scrisă

- evaluare sumativă

2

Unitatea de învăţare : ÎN CIREŞUL VERIINr. ore: 50 ore

Page 28: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 28/99

 Nr.crt

Detalieri deconţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1-LECTURA-SFATUL

DEGETELOR-E.FARAGOGrupurile de litereghi şi Ghi

1.13.13.33.44.14.24.3

4.4 

-ex.de citire a cuv din coloare-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupul de litere „ghi”-ex. de scriere corectă a grupului de litere separat şi-n cadrul cuvintelor;-Ex.de citire a titlului lecţiei şi a autorului;-ex. de transcriere, copiere;-scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică

(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

13

2

-Recapitularegrupurile de litere

1.13.13.33.44.14.24.3

4.4 

-ex.de citire a cuv din coloare-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupurilor de litere invaţate-ex. de scriere corectă a grupurilor de litere separat şi-n cadrul cuvintelor;-ex. de transcriere, copiere;-scriere după dictare

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

2

3

-Evaluare –  grupurile de litere

1.13.13.33.44.14.24.3

4.4 

-ex.de citire a cuv din coloare-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupurilor de litere invaţate-ex. de scriere corectă a grupurilor de litere separat şi-n cadrul cuvintelor;-ex. de transcriere, copiere;-scriere după dictare

Fişă de evaluare

- probă scrisă- evaluare sumativă

2

4 -LECTURA-POVESTEAGÂŞTELOR-GEORGE

COŞBUCÎn tabără, Sunetulşi literele k şi K 

1.13.13.33.4

4.14.24.3

4.4

-ex. de formulare de răspunsuri la întrebări după studierea celor 3 imagini dinmanual-ex. de copiere şi transcriere-Ex. de formulare de propoziţii după imaginea din manual

-Ex. de citire conştientă, în ritm propriu a textului;-Ex. de citire expresivă a textului.

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;

-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise de

lucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

1

3

5

Scrisoarea.Sunetele şi litereleq,Q, w, W, y, Y

1.13.13.33.44.14.24.4

-Colorarea unor imagini cu personajul preferat din desene animate;-ex. de scriere corectă a literelor, separat şi în cadrul cuvintelor -ex. de copiere şi transcriere

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

4

Page 29: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 29/99

6

-Abecedarul deVictor TulbureLECTURA HORALITERELOR 

1.22.53.13.43.74.14.24.3

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

11

7

-Alfabetul

1.22.53.43.74.14.3

4.4

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

4

8-RecapitulareLECTURA-GŞIREATA-

E.FARAGO

1.22.53.43.7

4.14.34.4

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri

-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,-Jocul didactic;

-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucru

acasă )evaluare formativa

31

9

Evaluare

1.22.53.43.74.14.3

4.4

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

Fişă de evaluare

- probă scrisă- evaluare sumativă

2

10 Recapitularefinală

În lumea poveştilor 

Jocuri de rolDramatizăriLECTURA-GREULA DEAL ŞIGREU LA VALE-O.CAZIMIR 

PoveştiPovestiri

1.22.53.1

3.74.14.2

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire

-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie

-Scriere după dictare;

-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri;

-ex. de identificare a cuvintelor ce conţin grupurilor de litere invaţate;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,

-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise delucru, teme de lucru

acasă )evaluare formativa

182

2

1

1

222

Page 30: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 30/99

BasmeLECTURA TextenonliterareGhicitoriProverbeRebusuri şiintegrame pentrucopii

-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire

11

2

2

11

Test de evaluarefinală

1.22.53.43.74.14.3

4.4

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie-ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri-Scriere după dictare;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

Fişă de evaluare

- probă scrisă- evaluare sumativă

2

12

Cea dintâi vacanţămare de Emilia

Căldăraru În lumea poveştilor 

1.22.53.1

3.74.14.2

-ex. de despărţire în silabe-ex. variate de citire-ex. de sinonimie/ antonimie/ omonimie

-Scriere după dictarer;-Transcrierea unor texte de mici dimensiuni;

-Conversaţia,-Observaţia dirijată,-Exerciţiul,

-Jocul didactic;-Abecedarul,-Activitate frontală, îngrup şi independentă;

observarea sistematică(probe orale, fise de

lucru, teme de lucruacasă )evaluare formativa

2

Ă

Page 31: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 31/99

MATEMATICĂ

 

ARIA CURRICULARĂ Matematică şi Ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA Matematică

CURRICULUM Extins

 NUMĂR ORE 4 ore pe săptămână – 136 ore annual

 

 NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem.  I 562. Sem. al II-lea 803. TOTAL 136

Ă

Page 32: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 32/99

2.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

  SEMESTRUL INr.Crt

Unit. de învăţare

Ob. deref. Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1. Elemente pregătitoare

 pentruînţelegerea

unor conceptematematice

2.1

2.2

2.3

2.4

4.2

- Orientarea spaţială şi localizări în spaţiu- Aprecierea şi compararea intuitivă aobiectelor - Cunoaşterea intuitivă a figurilor geometrice- Grupare de obiecte după anumite criterii

- Compararea numărului de elemente

15 1-4

2. Numerenaturale de la

0 la 10

1.1

1.2

4.1

- Numerele naturale în concentrul 0-10(citire, scriere, comparare, ordonare)

19 5-9

3. Adunarea şiscăderea

numerelor naturale de la

0 la 10

1.3

2.5

2.6

2.7

- Adunarea şi scăderea numerelor naturaleîn concentrul 0-10.

- Simboluri matematice : „+”,”-„, „=”;- Probleme care se rezolva prin adunări şiscăderi în concentrul 0-10.

22 10-14

Page 33: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 33/99

3. Numerenaturale de la

30 la 100

1.1

1.2

2.5

-Numerele naturale de la 30 la 100 (citire,scriere, comparare, ordonare).

5 6-7

4. Adunarea şiscăderea

numerelor naturale de la0 la 100 fărătrecere peste

ordin

1.3

2.5

2.6

3.1

4.14.2

-Adunarea şi scăderea numerelor formatedin zeci-Adunarea şi scăderea numerelor formatedin zeci şi unităţi-Probleme care se rezolvă prin două operaţii

21 7-10

5. Figurigeometrice

2.1

2.2

-Figuri geometrice: triunghi, pătrat,dreptunghi, cerc;

-Exerciţii de observare a figurilor.

4 11

6. Unităţi demăsură 2.8

2.9

-Măsurarea lungimii-Măsurarea capacităţii-Măsurarea masei-Măsurarea timpului

9 12-14

Page 34: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 34/99

Page 35: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 35/99

3.1.4.2

celelalte criterii) AAActivitate individuală,frontală, în perechi;

7

-Recapitulare (orientareaspaţială)

2.1.2.2.2.3.2.4.3.1.4.2

- Exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă:un deaşezăm obiectul? (sus-jos);- Recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte- Exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate, dupăcriteriile: înalt-scund; lung-scurt, lat-îngust; mare-mic; gros-subţire;uşor-greu;- Ordonarea obiectelor de la mare la mic şi invers (la fel şi pentrucelelalte criterii)

Jocul didactic, conversaţia,exerciţiul;Manuale, fişe de lucru,

creioane colorate;AAActivitate individuală,frontală, în perechi;

Observaţiasistematizată

temă de lucru în clasăsi acasă 1

8

-Cunoaşterea intuitivă afigurilor geometrice

2.1.2.2.2.3.2.4.3.1.4.2

- observarea şi descrierea verbală a figurilor geometrice cunoscute;- selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şidecuparea lor;-gruparea formelor geometrice după formă, culoare sau mărime;

Jocul didactic, conversaţia,exerciţiul;Manuale, fişe de lucru,

creioane colorate;AAActivitate individuală,frontală, în perechi;

Observaţiasistematizată

temă de lucru în clasăsi acasă

1

9

-Grupare de obiecte dupăanumite criterii

2.1.2.2.2.3.

2.4.3.1.4.2

-exerciţii de sortare, clasificare, grupare şi formare de mulţimi dupăanumite criterii: formă, culoare.-exerciţii-joc de continuare a unor modele repetitive ţinând cont de

regula şirului: culoare, mărime, formă.

Jocul didactic, conversaţia,exerciţiul;Manuale, fişe de lucru,

creioane colorate;AAActivitate individuală,frontală, în perechi;

Observaţiasistematizată

temă de lucru în clasă

si acasă

1

10

-Compararea numărului deelemente

2.1.2.2.2.3.2.4.3.1.4.2

-exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a douămulţimi;-compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea,mai multe, mai puţine-ex. de coresponden-ţă, gruparea elemen-telor după criterii diverse

Jocul didactic, conversaţia,exerciţiul;Manuale, fişe de lucru,

creioane colorate;AAActivitate individuală,frontală, în perechi;

Observaţiasistematizată

temă de lucru în clasăsi acasă 1

11

-Recapitulare

2.1.2.2.2.3.2.4.3.1.4.2

*Exercitii de orientare in spatiu;*Exercitii de recunoastere a figurilor geometrice;*Exercitii de grupare de obiecte si formare de multimi dupa criterii

date;*Exercitii de comparare a numarului de elemente a doua multimi prin procedee diferite;

Jocul didactic, conversaţia,exerciţiul;Manuale, fişe de lucru,

creioane colorate;AA Activitate individuală,frontală, în perechi;

Observaţiasistematizată

temă de lucru în clasă

si acasă 2

12

-Evaluare

2.1.2.2.2.3.2.4.3.1.4.2

*Exercitii de orientare in spatiu;*Exercitii de recunoastere a figurilor geometrice;*Exercitii de grupare de obiecte si formare de multimi dupa criteriidate;*Exercitii de comparare a numarului de elemente a doua multimi prin procedee diferite;

explicaţia, exerciţiulfişe de lucru

act. Individuală

 probă scrisă

1

Page 36: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 36/99

Unitatea de învăţare : Numere naturale de la 0 la 10Nr. ore: 19 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.de

ref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

ore

Obs.

1

-Numărul şi cifra 11.2.3.1.4.1.

4.2.2

-exerciţii practice de selectare din mediul apropiat a unor mulţimiformate dintr-un element,-ex-joc de reprezentare prin desene a mulţimilor cu un element şiasocierea acestora cu nr.1;-ex. de citire, scriere şi identificare a cifrei 1

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc1

2

-Numărul şi cifra 21.2.3.1.4.1.4.2.

-Ex. de identificare a unor mulţimi cu 2 obiecte din mediul apropiat;-Ex-joc de reprezentare simbolică a mulţimilor cu 2 elemente şiasocierea acestora cu nr.2;-Ex. de citire, scriere şi identificare a cifrei 2

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru

- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

3

-Numărul şi cifra 31.2.3.1.4.1.4.2.

-exerciţii de identificare a mulţimilor cu trei elemente;-exerciţii de completare a elementelor mulţimii;-exerciţii de citire, scriere şi identificare a cifrei 3

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

4

-Numărul şi cifra 01.2.3.1.

4.1.4.2.

ex. de recunoaştere a mulţimilor fără nici un element (mulţimea vidă);-reprezentarea simbolică a mulţimii cu 0 elemente;-citirea şi scrierea numărului 0

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise de

lucru- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

5

-Numerele 0, 1, 2, 31.2.3.1.4.1.4.2.

*identificarea mulţimilor cu 0,1,2,3 elemente şi asocierea cu numărulcorespunzator *exerciţii de completare a căsuţelor cu numere şi a mulţimilor cunumere corespunzătoare;*exerciţii de citire şi scriere a cifrei 0,1,2 sau3

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

6 -Numărul şi c ifra 4 1.2. - identificarea mulţimilor cu 4 elemente şi asocierea cu numărul 4; - Jocul didactic, Observare s istematică 1

Page 37: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 37/99

3.1.4.1.4.2.

-exerciţii de completare a căsuţelor cu numere şi a mulţimilor cunumere corespunzătoare;-exerciţii de citire şi scriere a cifrei 4

conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,individuală

Evaluare predictivăorală

Evaluare prin joc

7

-Numărul şi cifra 51.2.3.1.4.1.4.2.

-exerciţii de reprezentare prin desen sau obiecte a mulţimilor cu 5elemente şi asocierea acestora cu nr. 5;-exerciţii de scriere şi citire a cifrei 5

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

8

Compararea numerelor naturale0-5

1.2.3.1.4.1.4.2.

- compararea numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora;- stabilirea vecinilor şi precizarea numerelor situate între numere date;- exerciţii de construire a unor modele repetitive;- jocuri cu numere.

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,

individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

9

-Numărul şi cifra 61.2.3.1.4.1.4.2.

-exerciţii de asociere a mulţimii cu 6 elemente cu numărul şi cifra 6-exerciţii de citire, scriere şi identificare a cifrei 6-ex. de compunere şi descompunere a numărului 6 folosind obiecte,desene şi numere-ex. de trecere de la şirul obiectual la şirul de numere şi invers-numărarea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 6

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

10

-Numărul şi cifra 71.2.3.1.4.1.4.2.

-exerciţii de asociere a mulţimii cu 7 elemente cu numărul şi cifra 7-exerciţii de citire, scriere şi identificare a cifrei 7;-completarea şirului numeric 0-7 pe baza şirului obiectual-ex. de compunere şi descompunere a numărului 7 folosind obiecte,desene şi numere

-ex. de trecere de la şirul obiectual la şirul de numere şi invers-numărarea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 7;

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru

- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

11

-Numărul şi cifra 81.2.3.1.4.1.4.2.

-exerciţii de asociere a mulţimii cu 8 elemente cu numărul şi cifra 8-exerciţii de citire, scriere şi identificare a cifrei 8;-completarea şirului numeric 0-8 pe baza şirului obiectual-ex. de compunere şi descompunere a numărului 8 folosind obiecte,desene şi numere-ex. de trecere de la şirul obiectual la şirul de numere şi invers-numărarea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 8;-jocuri cu numere

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc1

12 -Numărul şi cifra 9 1.2. -ex. de identificare a numărului 9 - Jocul didactic, Observare sistematică 1

Page 38: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 38/99

3.1.4.1.

124.2.

ex. de citire, scriere a numărului 9-ex. de raportare „cantitate-număr-cifră-ex. de numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, înainte şi înapoi-ex. de compunere şi descompunere-ex. de ordonare a numerelor date-ex. de completare a şirurilor date

conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,individuală

Evaluare predictivăorală

Evaluare prin joc

13

-Numărul 101.2.3.1.4.1.4.2.

-ex. de asociere între mulţimea cu 10 elemente şi numărul 10-ex. de scriere a numărului 10 din cele două cifre-Ex. în şirul numeric 0-10 – numărare, ordonare, completare,compunere, descompunere, comparare-Jocuri numerice

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

14

Compararea numerelor naturale

1.2.3.1.4.1.4.2.

- compararea numerelor folosind reprezentări ale acestora;- exerciţii de stabilire a vecinilor şi precizarea celui situat întrenumerele date;- construirea unor modele repetitive, de ordonare a grupului de obiectedupă reguli date;-jocuri cu numere.

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,

individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

15

Compunerea şidescompunerea numerelor naturale0-10

1.2.3.1.4.1.4.2.

- numărarea din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, înainte şi înapoi, cu şi fărăsprijin de obiecte sau desene;- exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor în funcţiede pasul numărării;-compunerea şi descompunerea numerelor;- jocuri cu numere.

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 1

16

-Numere de la 0 la 10-Recapitulare

1.2.3.1.4.1.4.2.

-Ex. în şirul numeric 0-10 – numărare, ordonare, completare,compunere, descompunere, comparare-Jocuri numerice- Ex. în şirul numeric 0-10 – numărare, ordonare, completare,compunere, descompunere, comparare

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Rechizite, manuale,plansecu cifre, jetoane, fise delucru

- Activitate frontală,individuală

Observare sistematicăEvaluare predictivăorală

Evaluare prin joc 2

17

-Evaluare

1.2.3.1.4.1.4.2.

-Ex. în şirul numeric 0-10 – numărare, ordonare, completare,compunere, descompunere, comparare-Jocuri numerice- Ex. în şirul numeric 0-10 – numărare, ordonare, completare,compunere, descompunere, comparare

- explicaţia, exerciţiul- fişe de lucru

- activitate individuală

Test de evaluare

1

Page 39: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 39/99

Unitatea de învăţare : Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10Nr. ore: 22 ore

 Nr.Crt . Detal ier i de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.deore

Obs.

1

-Adunarea cu 1

1.3.2.5.2.6.2.7.3.1.4.1.4.2.

-Introducerea conceptului de ,,adunare’’ prin operatii cu multimi deobiecte concrete si cu reprezentari simbolice:-Reprezentarea grafica a operatiei de adunare prin simbolurile (+) si (=);-Enuntarea in limbaj matematic a operatiei de adunare;

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă1

2

-Scăderea cu 1

1.3.2.5.2.6.

2.7.3.1.4.1.4.2.

-Introducerea conceptului de ,,scadere’’ prin operatii cu multimi de obiecteconcrete si cu reprezentari simbolice:-Reprezentarea grafica a operatiei de adunare prin simbolurile (+) si (=);

-Enuntarea in limbaj matematic a operatiei de adunare;

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,

creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

3

-Adunarea cu 2

1.3.2.5.2.6.2.7.3.1.4.1.4.2.

-Exercitii de calcul, cu si fara sprijin in obiecte si desene-exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cuobiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;-exerciţii de utilizare corectă a limbajului matematic în situaţii cotidiene;

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

4

-Scăderea cu 2

1.3.2.5.

2.6.2.7.3.1.4.1.4.2.

-Exercitii de calcul, cu si fara sprijin in obiecte si desene-exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu

obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;-exerciţii de utilizare corectă a limbajului matematic în situaţii cotidiene;

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;

- Manuale, fişe de lucru,creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

5 -Adunarea cu 3 1.3.2.5.2.6.2.7.3.1.4.1.

Exercitii de calcul, cu si fara sprijin in obiecte si desene;-Rezolvarea de probleme pe baza unor imagini

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Page 40: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 40/99

4.2.6

-Scăderea cu 3

1.3.2.5.2.6.2.7.3.1.4.1.4.2.

Exercitii de calcul, cu si fara sprijin in obiecte si desene;-Rezolvarea de probleme pe baza unor imagini

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

7

Adunarea şi scăderea 1-3

1.3.2.5.2.6.2.7.3.1.4.1.4.2.

-Exercitii de calcul, cu si fara sprijin in obiecte si desene-exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cuobiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;-exerciţii de utilizare corectă a limbajului matematic în situaţii cotidiene;

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă1

8

-Adunarea cu 4 şi cu 5

1.3.2.5.2.6.2.7.

3.1.4.1.4.2.

-exerciţii de adunare în concentrul 0-5; verificarea rezultatelor cu ajutorulobiectelor;-exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume de numere;-exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu

obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,creioane colorate;

- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

9

-Scăderea cu 4 şi cu 5

1.3.2.5.2.6.2.7.3.1.4.1.4.2.

-exerciţii de scădere a nr. până la 5 utilizând calculul mintal;-exerciţii cu obiecte sau desene;-exerciţii de scriere a acestor operaţii utilizând semnul „-„-exerciţii de utilizare corectă a limbajului matematic în situaţii cotidiene;-compunerea unor exerciţii simple, prin analogie cu -exerciţii rezolvate şiverificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor 

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

10

-Adunarea cu 6, 7, 8 şi 9

1.3.2.5.2.6.2.7.3.1.4.1.4.2.

- exerciţii de adunare cu numere naturale, când unul din termeni este 7;- verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;- exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere;

- identificarea şi aplicarea unor scheme pentru efectuarea adunărilor şiscăderilor;- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvareaunor sarcini care solicită operarea cu obiecte;- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete;

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,

creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

11 -Scăderea cu 6, 7, 8, 9 1.3.2.5.2.6.2.7.3.1.4.1.

- exerciţii de scădere cu numere naturale, când unul din termeni este 7;- verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;- exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere;- identificarea şi aplicarea unor scheme pentru efectuarea adunărilor şiscăderilor;- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Page 41: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 41/99

4.2.unor sarcini care solicită operarea cu obiecte;- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete;

12

-Recapitulare

1.3.2.5.2.6.2.7.3.1.4.1.4.2.

Exercitii si probleme cu operatiile invatate in concentrul 0-10 fara trecere peste ordin;-Exercitii-joc de completare (sume de operatii, termeni, suma, diferenta);-Rezolvare de probleme care presupun o singura operatie, din cele invatate(adunare sau scadere);-Compuneri de probleme cu sprijin concret in obiecte sau desene;

- Jocul didactic,conversaţia, exerciţiul;- Manuale, fişe de lucru,creioane colorate;- Activitate individuală,frontală, în perechi

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă2

13

-Evaluare

1.3.2.5.2.6.2.7.3.1.4.1.4.2.

Intrebari pentru adunare si scadere;-Corelarea operatiei de adunare si scadere cu situatiile -problema create;-Rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene;-Rezolvarea unor probleme simple cu suport intuitiv.

- explicaţia, exerciţiul- fişe de lucru

- activitate individuală

Test de evaluare

1

Page 42: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 42/99

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul al II-lea

Unitatea de învăţare : Numere naturale de la 10 la 30Nr. ore: 6 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.deore

Obs.

1

-Numere naturale formate dinzeci întregi

1.13.14.2

-ex. de compunere şi descompunere a numerelor 

-ex. de scriere a numerelor în ordine crescătoare şi descrescătoare-ex. de completare a mulţimilor cu elemente-ex. de completare a şirurilor numerice-ex. de ordonare a numerelor -jocuri matematice

Conversaţia,observaţia

dirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare,numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematică

activitate în clasătemă pt acasă

1

2

-Numerele naturale formatedin zeci şi unităţi

1.13.14.2

-ex. de numărare-ex. de citire a numerelor -ex. de identificare a cifrei zecilor şi a unităţilor -ex. de compunere şi descompunere a numerelor -ex. de scriere a numerelor în ordine crescătoare şi descrescătoare

-ex. de numărare cu paşi daţi-ex. de completare a mulţimilor cu elemente-ex. de completare a şirurilor numerice-ex. de ordonare a numerelor -jocuri matematice

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia,exerciţiul,elemente de problematizare;

Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare,numărătoare poziţională;

Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasătemă pt acasă

2

3 -Numerele naturale formatedin zeci şi unităţi – exerciţii

1.13.14.2

-ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 0 la 30-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor -jocuri matematice-citirea numerelor de la 10 la 30; numărare în ordine crescătoare,descrescătoare, cu paşi daţi

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia,exerciţiul,elemente de problematizare;Ilustraţii-probleme,

observare sistematicăactivitate în clasătemă pt acasă

2

Page 43: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 43/99

-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la10 la 30 în zeci şi unităţi-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor princolorarea numărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numeredate

 jetoane,beţişoare,numărătoare poziţională;

Activitate frontală,individuală, în perechi;

4

-Evaluare1.13.14.2

-ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 0 la 30-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor -jocuri matematice-citirea numerelor de la 10 la 30; numărare în ordine crescătoare,descrescătoare, cu paşi daţi-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la10 la 30 în zeci şi unităţi-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor princolorarea numărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numeredate

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare

1

Unitatea de învăţare : Adunarea si scăderea numerelor naturale de la 0 la 30, fără trecere peste ordinNr. ore: 18 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.deore

Obs.

1

- Adunarea numerelor naturale formate dinzeci

1.32.52.62.74.1

-Ex. de compunere a numerelor cu suport imagistic, cu utilizareanumărătorii poziţionare-Ex. de adunare Z-Z cu ajutorul numărătorii de poziţionare, a suportuluiimagistic- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;

Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

2

-Scăderea numerelor naturaleformate din zeci

1.32.52.62.74.1

-Ex. de compunere a numerelor cu suport imagistic, cu utilizareanumărătorii poziţionare-Ex. de scădere Z-Z cu ajutorul numărătorii de poziţionare, a suportuluiimagistic- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

Page 44: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 44/99

3

Adunarea numerelor naturale Z+U

1.32.52.62.74.1

-Ex. de compunere a numerelor cu suport imagistic, cu utilizareanumărătorii poziţionare-Ex. de adunare Z-U, Z-Z şi scădere Z-Z cu ajutorul numărătorii de poziţionare, a suportului imagistic-Ex. de scriere a unui nr. sub formă de sumă Z-U-Rezolvare de probleme ilustrate

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;

Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

4

Adunarea numerelor ZU+U

1.32.52.62.74.1

-ex. de adunare cu ajutorul numărătorii de poziţionare-ex. de adunare cu utilizarea procedeului de calcul în scris-ex. de identificare a rezultatului corect-rezolvarea de probleme simple

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

5 Scăderea numerelor  ZU-U

1.32.52.62.74.1

-Exerciţii de calcul oral şi scris-ex. de verificare a rezultatului unui ex. prin numărare-aflarea sumelor prin calcul în scris-rezolvare de probleme

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

6 Adunarea numerelor  ZU+Z

1.32.52.62.74.1

-Ex. de identificare a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor -Ex. de adunare cu scrierea termenilor descompuşi în Z şi U-Ex. de adunare cu calcul în scris-Rezolvare de probleme

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme,

 jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

7 Scăderea numerelor  ZU-Z

1.32.52.62.74.1

-Exerciţii de calcul oral şi scris-ex. de verificare a rezultatului unui ex. prin numărare-aflarea sumelor prin calcul în scrisrezolvare de probleme

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

Page 45: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 45/99

Page 46: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 46/99

-Compunere de probleme jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

13 -Evaluare 1.32.52.6

2.74.1

-Ex. de adunare şi scădere cu suport concret-Ex. de adunare şi scădere cu scrierea desfăşurată a numerelor -Ex. de calcul în scris

-Rezolvare de probleme-Compunere de probleme

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare

1

Unitatea de învăţare : Numere naturale de la 30 la 100Nr. ore: 5 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.deore

Obs.

1

- Numerele naturaleformate numai din zeci

1.1

1.24.14.2

-ex. de comparare

-ex. de scriere a nr. de la 30 la 100-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor -jocuri matematice citirea numerelor de la 30 la 100; numărare în ordinecrescătoare, descrescătoare, cu paşi daţi-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la 30 la100 în zeci-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor prin colorareanumărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numere date

Conversaţia,observaţia

dirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematică

activitate în clasătemă pt acasă

1

2 Numerele naturaleformate din zeci şiunităţi

1.11.24.14.2

-ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 30 la 100-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor -jocuri matematice citirea numerelor de la 30 la 100; numărare în ordinecrescătoare, descrescătoare, cu paşi daţi

-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la 30 la100 în zeci şi unităţi-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor prin colorareanumărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numere date

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme,

 jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

3 -Numerele naturaleformate din zeci şiunităţi – exerciţii

-ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 30 la 100-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor -jocuri matematice citirea numerelor de la 30 la 100; numărare în ordinecrescătoare, descrescătoare, cu paşi daţi-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la 30 la100 în zeci şi unităţi

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Page 47: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 47/99

-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor prin colorareanumărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numere date

Activitate frontală,individuală, în perechi;

4 -Evaluare -ex. de comparare-ex. de scriere a nr. de la 30 la 100-ex. de recunoaştere a cifrei zecilor şi a cifrei unităţilor -jocuri matematice citirea numerelor de la 30 la 100; numărare în ordinecrescătoare, descrescătoare, cu paşi daţi

-scrierea numerelor, compunerea şi descompunerea numerelor de la 30 la100 în zeci şi unităţi-scrierea vecinilor unor numere date; compararea numerelor prin colorareanumărului cel mai mic, mai mare; ordonarea unor numere date

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare

1

Unitatea de învăţare : Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordinNr. ore: 21 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.de

ref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

ore

Obs.

1

-Adunarea numerelor naturale formate dinzeci

1.3.2.5.3.1.4.1.4.2.

- exerciţii de calcul oral;. exerciţii de adunare şi scădere cu suport imagistic;- exerciţii de adunare şi scădere cu efectuarea calculelor în scris;- aflarea sumei a trei termeni;- compunere de probleme cu utilizarea datelor înscrise în tabele;- jocuri matematice.

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

2

-Scăderea numerelor naturaleformate din zeci

- exerciţii de calcul oral;. exerciţii de adunare şi scădere cu suport imagistic;- exerciţii de adunare şi scădere cu efectuarea calculelor în scris;

- aflarea sumei a trei termeni;- compunere de probleme cu utilizarea datelor înscrise în tabele;- jocuri matematice.

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,

elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

3 Adunarea numerelor  formate din Z cunumere formate din U

1.3.2.5.3.1.4.1.4.2.

- exerciţii de scriere a unui numar sub forma de suma Z+U- exerciţii de adunare cu suport concret;- exerciţii de calcul oral şi scris;- rezolvare de probleme;- jocuri matematice.

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme,

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

Page 48: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 48/99

 jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

4 Scăderea unui număr de Udintr-un număr format

din ZU

1.3.2.5.3.1.

4.1.4.2.

- exerciţii de scădere cu folosirea termenilor specifici;- exerciţii de aflare a diferenţelor prin calcul scris;- operarea cu noţiunea “cu atât mai mic”;

- exerciţii de alegere a rezultatului corect.

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,

elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

5 Adunarea numerelor  formate din Z cunumere formate din ZU

1.3.2.5.3.1.4.1.4.2.

- exerciţii de calcul oral şi scris;- exerciţii de verificare a rezultatului unui exerciţiu prin numărare;- aflarea sumelor prin calculscris;- rezolvare de probleme.

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

6 Scăderea numerelor  formate din Z dinnumere formate din ZU

1.3.2.5.3.1.4.1.4.2.

- exerciţii de reprezentare prin desen a operaţiei de scădere;- exerciţii de efectuare a operaţiei de scădere cu suport imagistic;- exerciţii combinate, adunări şi scăderi, de câte trei termeni;- exerciţii de rezolvare a unor scăderi şi trecerea rezultatelor în tabel.

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

7 Adunarea numerelor  

formate din U cunumere formate din ZU

1.3.

2.5.3.1.4.1.4.2.

- exerciţii de calcul oral şi scris

- exerciţii de verificare a rezultatului unui exerciţiu prin numărare;- aflarea sumelor prin calcul scris;- rezolvare de probleme.

Conversaţia,observaţia

dirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematică

activitate în clasătemă pt acasă

1

8 Scăderea numerelor  formate din U dinnumere formate din ZU

1.3.2.5.3.1.

- exerciţii de reprezentare prin desen a operaţiei de scădere;- exerciţii de efectuare a operaţiei de scădere cu suport imagistic;- exerciţii combinate, adunări şi scăderi, de câte trei termeni;

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Page 49: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 49/99

4.1.4.2.

- exerciţii de rezolvare a unor scăderi şi trecerea rezultatelor în tabel. elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

9 Adunarea şi scăderea

numerelor formate dinZU

1.3.

2.5.3.1.4.1.4.2.

- exerciţii de adunare şi scădere desfaşurată a calculelor;

- exerciţii de adunare şi scădere cu calcul în scris;- exerciţii de scriere a rezultatelor unor adunări şi scăderi în tabelematematice

Conversaţia,observaţia

dirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematică

activitate în clasătemă pt acasă

3

10 -Recapitulare - exerciţii de adunare şi scădere desfaşurată a calculelor;- exerciţii de adunare şi scădere cu calcul în scris;- exerciţii de scriere a rezultatelor unor adunări şi scăderi în tabelematematice

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

3

11 -Probleme care serezolvă prin douăoperaţii

1.3.2.5.3.1.4.1.4.2.

- rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare;- rezolvarea de probleme de tipul a + b= x, a - b= x, în care a şi b suntnumere date;-schimbarea componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să seschimbe;-formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene, pornindde la o temă dată, pornind de la numere date;

- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvareaunor sarcini care solicită operarea cu obiecte;- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete;- sesizarea situaţiilor în care memorarea sau utilizarea unui număr esteutilă.

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare poziţională;Activitate frontală,

individuală, în perechi;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

3

12 -Recapitulare 1.3.2.5.3.1.4.1.4.2.

- compunerea şi descompunerea numerelor în sume sau diferenţe denumere;- exerciţii de adunare şi scădere cu numere de la 0 la 100, fără trecere pesteordin;- verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;- exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea

Conversaţia,observaţiadirijată,explicaţia,demonstraţia, exerciţiul,elementedeproblematizare;Ilustraţii-probleme, jetoane,beţişoare, numărătoare

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

Page 50: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 50/99

 probei operaţiei;- operarea cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte saudesene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;- descompunerea numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;- identificarea şi aplicarea de scheme pentru efectuarea adunărilor şiscăderilor;

- jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete;- sesizarea situaţiilor în care memorarea sau utilizarea unui număr esteutilă.

 poziţională;Activitate frontală,individuală, în perechi;

13 -Evaluare Fişe de lucruindividual

Test de evaluare1

Unitatea de învăţare : Figuri geometriceNr. ore: 4 ore

 Nr.

Crt. Detalieri de conţinut

Ob.

deref. Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

 Nr.

deore Obs.

1

-Triunghiul, pătratul,dreptunghiul, cercul

2.23.14.2

-ex. de identificare a formelor plane în mediul înconjurător -ex. de descriere a figurilor geometrice-ex. de desenare a formelor geometrice-ex. de identificare a spaţiului „interior” sau „exterior” unei figurigeometrice-ex. de formare de mulţimi de forme geometrice după criterii date – mărime, culoare, formă-ex-joc de realizare a unei compoziţii din forme plane, din hârtie glasată

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă1

2

Figuri geometrice -activităţi practice şi jocuri

- exerciţii-joc de realizare a unei compoziţii din forme plane, din hârtieglasată;- exerciţii de numărare a unor figuri geometrice şi completare de tabele;

- exerciţii de identificare a formelor geometrice reprezentate în diverseobiecte;- exerciţii de decupare şi lipire a unor forme geometrice, formarea unor imagini;- exerciţii de desenare a figurilor geometrice.

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,exerciţiul, munca independentă;

- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasătemă pt acasă

2

3-Evaluare

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare1

Unitatea de învăţare : Unităţi de măsură

Page 51: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 51/99

Nr. ore: 9 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.deore

Obs.

1 Măsurări pentrulungime

2.82.9

3.14.2

-ex-joc de măsurare a lungimilor folosind unităţi nestandard-ex. simple de estimare a unor lungimi

-ex. de comparare a unor lungimi diferite-ex. de desenare a unor obiecte de lungimi diferite-ex. de decupare a unor linii, panglici, de diferite lungimi şi aşezarea lor înordine crescătoare/descrescătoare

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,

exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

1

2 Măsurări pentrucapacitate

2.82.93.14.2

-identificarea unor instrumente pentru măsurarea capacităţii-act. practice de măsurare a capacităţii unor vase-ex. de ordonare a unor vase după capacitatea lor rezolvare de probleme simple

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă1

3 Măsurări pentru masacorpurilor 

2.82.93.14.2

-ex. de observare a problemelor de măsurare ilustrate şi rezolvarea lor -ex. practice de măsurare prin utilizarea unor obiecte-ex. de estimare şi de ordonare a maselor unor animale, obiecte diferite

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă1

4 -Măsurarea timpuluiOra, ziua. Orele fixe peceas

Săptămâna, luna

2.82.93.14.2

ex. de observare a obiectelor pentru măsurarea timpului-ex. de observare a poziţiei acelor la ore fixe-ex. de reprezentare prin desen a orelor fixe-ex. de prezentare a programului unei zile şi stabilirea timpului necesar 

 pentru fiecare activitate-ex. de calcul a unor durate-ex. de confecţionare a unui ceas-ex. de enumerare a zilelor săptămânii-ex. de denumire a lunilor anului-ex. de identificare a zilelor pe calendar -ex. de calcul a unor durate-ex. de recunoaştere şi poziţionare în timp a unor evenimente importante-rezolvarea unor probleme simple de aflare a unor durate

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,

creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă 2

2

5 -Recapitulare 2.82.9

Ex. de calcul în scrisRezolvare de probleme

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,

observare sistematicăactivitate în clasă

1

Page 52: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 52/99

3.14.2

Compunere de probleme exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

temă pt acasă

6 -Evaluare Ex. de calcul în scrisRezolvare de probleme

Compunere de probleme

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare1

Unitatea de învăţare : Recapitulare finalăNr. ore: 17 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.deore

Obs.

1

 Numerele naturale de

la 0 la 100 – formare,citire, scriere,comparare, ordonare

1.32.5

2.73.14.2

-ex. de completare a vecinilor unui număr -ex. de comparare

-ex. de scriere a unui număr sub formă de sumă-ex. de compunere/descompunere a unui număr -ex. de ordonare a numerelor 

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,

exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă 3

2

Adunarea şi scădereanumerelor naturale dela 0 la 30

1.32.52.73.1

4.2

-ex. de compunere/descompunere a unui număr -ex. de ordonare a numerelor -ex. de calcul oral şi scris-ex. de adunare şi scădere cu suport concret, cu 2 sau 3 termeni-ex. de adunare şi scădere cu utilizarea calcului în scris-ex. de completare a unor tabele matematice-ex. de alegere a răspunsului corect

-rezolvare de probleme cu una şi cu două operaţii-compuneri de probleme

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

3

3

Adunarea şi scădereanumerelor naturale dela 0 la 100, fără trecere peste ordin

1.32.52.73.1

4.2

-ex. de compunere/descompunere a unui număr -ex. de ordonare a numerelor -ex. de calcul oral şi scris-ex. de adunare şi scădere cu suport concret, cu 2 sau 3 termeni-ex. de adunare şi scădere cu utilizarea calcului în scris-ex. de completare a unor tabele matematice-ex. de alegere a răspunsului corect-rezolvare de probleme cu una şi cu două operaţii-compuneri de probleme

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

5

Page 53: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 53/99

4

Unitati de masuraFiguri geometrice

1.32.52.73.1

4.2

Ex. de calcul în scrisRezolvare de problemeCompunere de probleme

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

2

Probă de evaluarefinală

1.32.52.73.1

4.2

Ex. de calcul în scrisRezolvare de problemeCompunere de probleme

Fişe de lucruindividual

Test de evaluare

1

5

Exerciţii şi problemerecapitulative, jocurimatematice şidistractive

1.32.52.73.1

4.2

Ex. de calcul în scrisRezolvare de problemeCompunere de probleme

- jocul didactic, observarea,conversaţia, problematizarea,exerciţiul, munca independentă;- manual, caiete, fişe de lucru,creioane colorate, hârtie glasată,lipici;- frontal, individual, pe grupe;

observare sistematicăactivitate în clasă

temă pt acasă

3

Page 54: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 54/99

Page 55: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 55/99

CUNOAŞTEREA MEDIULUI

 

 ARIA CURRICULARĂ Matematică şi Ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA Cunoaşterea mediului

CURRICULUM Nucleu

NUMĂR ORE 1 ore pe săptămână – 34 ore anual

 

NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem.  I 142. Sem. al II-lea 203. TOTAL 34

Page 56: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 56/99

Page 57: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 57/99

PROIECTAREA UNITĂŢILOR 

DE ÎNVĂŢARE 

Nr.crt.

Detaliide conţinut

Ob.ref.

Nr.ore

Data Activităţi de învăţare

Resurse

I.

1.

2.

3.

4.

MEDIUL SOCIAL SICULTURAL

-Testare iniţială

- Plante şi animale(recunoaştere)

- Locuinţa mea

- Şcoala în care învăţ

1.1

1.2

2.1

2.3

6

1

1

1

1

-recunoaştereade tipuri de

locuinţe şi aunor obiectivesocio-culturaledin localitate;-numirea încăperilor importante alelocuinţei;

-imagini

-fişe

-pliante

III. FENOMENE ALE NATURII  1.1 12 unor schimbări care

Page 58: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 58/99

1.

2.

3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

- Ploaia. Fulgerul şi tunetul

- - Ninsoarea. Vântul

- - Anotimpurile-- - Calendarul naturii-- - Toamna-- - Roadele toamnei-

- - Iarna. Bucuriile iernii-- - Primăvara-- - Activităţi de primăvară-- - Vara. Recoltele verii-- - Recapitulare-- - Evaluare

1.4

2.3

1.4

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

meteorologicepe care eleviiidentifica înmediul înconjură-

tor -efectuarea deexperimentesimple pentruobservareafenomenelor decondensare,evaporare etc.

-estimări aleunor factorimeteorologici:ploaie, fulger,ninsoare, înnourare,vânt;

-determinareaunor caracteristiciale factorilor meteorologici –

-recunoaştereaşi descriereacaracteristicilor 

reprezintăfenomene alenaturii

-poeziidespreanotimpuri

-desenecu cele

patruanotimpuri

-borcane,ceşti deapă

-simbolurimeteorologice

-rozavânturilor 

Page 59: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 59/99

IV.

1.

2.3.

 

EDUCATIE PENTRUSĂNĂTATE

- Să ne păstrăm sănătatea

-Ce mâncăm? Cum mâncăm ?-Concurs : « Curăţenia, mamasănătăţii »

2.1

2.2

2.3

3.3

3

1

11

-observarea şirecunoaştereapărţilor corpuluiuman ;-gruparea

obiectelor folosite înigienacorporală ;-citireatermenului devalabilitate alalimentelor ;

-planşe cuefectul nociv înurma folosiriiunor alimente-întocmireaunui programzilnic deactivitate-sistematizareacunoştinţelor despresănătate

-planşe

-fişe

-jetoane

-alimenteambalate

-poezii

-cântece

-fişe delucru

-lecturi

V. PROTEJAREA MEDIULUI 4-prezentareaunor acţiuni -lecturi

EDUCAŢIE PLASTICĂ

Page 60: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 60/99

 

ARIA CURRICULARĂ Arte

DISCIPLINA Educaţie plastică

CURRICULUM Nucleu

 NUMĂR ORE 1 ore pe săptămână – 34 ore anual

 

 NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE1. Sem.  I 142. Sem. al II-lea 203. TOTAL 34

Page 61: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 61/99

NrCrt

Unit. de învăţare

Ob. deref. Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1. Instrumente şimateriale

(folosirea lor)1.1,

1.2.

1.3

- Recunoaşterea şi folosirea materialelor de lucru- Instrumente şi mânuirea lor - Cunoaşterea acuarelelor - Tehnici : aşternerea culorilor pe suportumed şi uscat

2 1-2

2. Natura-expresivitateaformelor 

1.1,

1.2,

1.4,

2.1.

- Spaţiul natural şi reprezentarea plasticăa acestuia (spaţiul plastic)- Relaţia aproape –departe- Reprezentarea liberă a spaţiului natural

4 3-6

3. Forma- elementde expresie plastică

1.21.43.13.2

- Forma spontană

- Forma elaborată4 7-10

Proiectarea unităţilor de învăţare

Page 62: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 62/99

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unitatea de învăţare : Instrumente şi materiale (folosirea lor)Nr. ore: 2 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 - Materialele delucru şi folosirea lor:

creioane colorate,carioca, markere,tuburi de culori, pensule, soluţie dedecolorat, suport delucru “Baloanecolorate”

1.1,1.2,1.3

- identificarea materialelor şi a instrumentelor de lucru;

-familiarizarea cu pensule, acuarele şi suport (planşa);- prezentarea modului de aranjare pe bancă, de utilizare, de întreţinere şi de păstrare a materialelor;- demonstrarea modulului de utilizare a acestora ;- exerciţii de folosire a pensulei şi a acuarelelor ;- ex. de fluidizare a culorilor pigment;

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model

-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

1

2

Tehnici de lucru:acuarelă, tempera,lucru cu ceară, colaj

“Câmp cu flori”

1.1,1.2,1.3

-aşternerea culorilor prin diferite modalităţi pe suport uscat şi umed:- realizarea unei compoziţii folosind tehnica fuzionării;- realizarea unei compoziţii cu subiect ales;-ex-joc ,,Ne jucam de-a pictorii ’’ 

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

1

Unitatea de învăţare : Natura- expresivitatea formelor Nr. ore: 4 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1

Spaţiul natural şireprezentarea plastică a acestuia(spaţiul plastic). “Înlivadă”

1.1,

1.2,1.4,2.1.

- realizarea de compoziţii cu subiect liber ales

- exerciţii de observare pe imagini (reproduceri de artă) a formelor - exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul formelor spontane şielaborate

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model-reproduceri de artă

- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea

sistematica-autoevaluarea-proba practică

1

2 Relaţia aproape –  departe: “În lumeapoveştilor”

1.1,1.2,1.4,2.1.

- realizarea de compoziţii cu subiect liber ales- exerciţii de observare pe imagini (reproduceri de artă) a formelor - exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul formelor spontane şielaborate

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

2

-demonstraţia

Page 63: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 63/99

demonstraţia-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

3

Reprezentarea liberăa spaţiuluinatural:“Vaza cuflori”

1.1,1.2,1.4,2.1.

- realizarea de compoziţii cu subiect liber ales- exerciţii de observare pe imagini (reproduceri de artă) a formelor - exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul formelor spontane şielaborate

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia

-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

1

4

Proporţiile în spaţiul picturalEVALUARE

1.1,1.2,1.4,2.1.

- realizarea de compoziţii cu subiect liber ales- exerciţii de observare pe imagini (reproduceri de artă) a formelor - exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul formelor spontane şielaborate

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

1

Unitatea de învăţare : Forma- element de expresie plasticăNr. ore: 4 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Forma spontana-descoperireaunor formespontane„Formegeometrice”

1.21.43.13.2

-exercitii de intuire si recunoastere a formei spontane pe plansesi opere de arta;-exercitii de descoperire a unor corespondente intre formaspontana si diferite forme intalnite in natura;-exercitii de identificare a diferitelor forme din natura peimagini ca : forme de obiecte, forme geometrice, forme plastice

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia-explicaţia ;

-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

1

2

Obtinerea unor forme spontane prin pliere şi presare„Fluturaşul”

1.21.43.13.2

Exercitii de obtinere a unor forme spontane prin plierea hartiei peste 2-3 picaturi de culoare sau nonculoare;-exercitii de obtinere a unor formespontane prin presarea altei planse care se suprapune peste cea pe care s-au pus 2-3 picaturide culoare sau nonculoare

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

1

3 -exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute prin .-foi, pensule, acuarele, pahar 

Page 64: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 64/99

Forma elaborata-prelucrarea unor forme spontane prin adaugareade elemente„La săniuş”

1.21.43.13.2

exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute printehnica plierii prin adaugarea unor elemente;- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute printehnica presarii prin adaugarea unor elemente;-exercitii de integrare a formelor obtinute intr-un tablou dinnatura-organizarea unor miniexpozitii la nivelul clasei

, p , , papă, planşe model-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

1

4

Forma elaborata„Pomi încarcaţide zăpadă

1.21.43.13.2

exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute printehnica plierii prin adaugarea unor elemente;- exercitii de prelucrare a unor forme spontane obtinute printehnica presarii prin adaugarea unor elemente;-exercitii de integrare a formelor obtinute intr-un tablou dinnatura-organizarea unor miniexpozitii la nivelul clasei

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

1

Unitatea de învăţare : CuloriNr. ore: 4 ore

 Nr.

Crt. Detalieri de conţinut

Ob.

deref. Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

 Nr.

deore Data Obs.1

Culori primare  Steagul României 

Covoraş popular 

1.2

1.4

2.1

4.1

- Recunoaşterea, identificarea, utilizarea culorilor primare;- Dialog provocat privind semnificaţia culorilor studiate în general şi pentrufiecare elev în parte;- Realizarea unei compoziţii cu tema dată

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

2

2

Culori binareCurcubeul 

„Baloane colorate”

1.2

1.4

2.1

4.1

- Recunoaşterea culorilor binare ;-Obţinerea culorilor binare prin amestecul a două culori primare;-Identificarea culorilor binare în diferite surse;-Realizarea temei propuse, folosind tehnica fuzionării

.-foi, pensule, acuarele, pahar apă, planşe model

-reproduceri de artă- desene ale copiilor -exerciţiul-demonstraţia-explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observareasistematica-autoevaluarea-proba practică

2

Proiectarea unităţilor de învăţare

Page 65: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 65/99

ţ ţSemestrul al II-lea

Unitatea de învăţare : Tainele culorilor Nr. ore: 10 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1

Culori calde« Ne jucăm curoşu, galben,oranj »« Apusul soarelui »

1.2

2.1

4.2

4.34.4

-observarea culorilor calde;-exerciţii de obţinere a culorilor calde

-Observaţia,conversaţia,

explicaţia-Manual,planse,creioanecolorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observarea

sistematică(probe orale, fisede lucru, teme delucru acasă )evaluareformativa

2

2

Culori reci« Verde, albastru,violet »„Noaptea”

1.2

2.1

4.2

4.34.4

-observarea culorilor reci

-exerciţii de obţinere a culorilor reci

-Observaţia,conversaţia,explicaţia-Manual,planse,creioanecolorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observareasistematică(probe orale, fisede lucru, teme delucru acasă )evaluareformativa

2

3

 NonculorileTabla de şah,

 Arlechinul 

1.2

2.1

4.2

4.34.4

-Recunoaşterea nonculorilor ;-Realizarea unei compoziţii folosind nonculorile

-Observaţia,conversaţia,explicaţia-Manual,planse,creioanecolorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observareasistematică(probe orale, fisede lucru, teme delucru acasă )evaluareformativa

2

4 Tonuri cu alb şinegru« Nori »« Omul dezăpadă »

„Ninsoarea”« Vine ploaia »

1.2

2.1

4.2

4.34.4

-exerciţii de obţinere a griurilor -obţinerea tonurilor prin amestec cu alb şi negru-compoziţii îmbinând tehnici învăţate

-Observaţia,conversaţia,explicaţia-Manual,planse,creioanecolorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala,

 pe grupe

observareasistematică(probe orale, fisede lucru, teme delucru acasă )evaluareformativa

4

Unitatea de învăţare : Compoziţia plasticăNr. ore: 10 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1Dactilopictura« Apusul soarelui »

1.4

3.1

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţiriivocabularului specific educaţiei plastice;

-Observaţia,conversaţia,explicaţia-Manual,planse,creioane

observareasistematică(probe orale, fise

1

4.3obser area nor l crări plastice din alb me de artă pentr identificarea

colorate, caiet cu foaie velina de lucru, teme de

Page 66: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 66/99

4.4 - observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Activitate frontală, individuala, pe grupe

,lucru acasă )evaluareformativa

2 Haşurarea« Tabla de şah »

1.4

3.1

4.34.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţiriivocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia,explicaţia-Manual,planse,creioanecolorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observareasistematică(probe orale, fisede lucru, teme delucru acasă )evaluare

formativa

1

3 Dirijarea culorii prinsuflare sau stropire« Copacul »« Vine ploaia »

1.4

3.1

4.34.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţiriivocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia,explicaţia-Manual,planse,creioanecolorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observareasistematică(probe orale, fisede lucru, teme delucru acasă )evaluareformativa

2

4 Fuzionarea« Nori »

1.4

3.1

4.34.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţiriivocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia,explicaţia-Manual,planse,creioanecolorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observareasistematică(probe orale, fisede lucru, teme delucru acasă )evaluareformativa

1

5Colajul« Ulciorul »Păsări fantastice

1.4

3.1

4.34.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţiriivocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia,explicaţia-Manual,planse,creioanecolorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observareasistematică(probe orale, fisede lucru, teme delucru acasă )evaluareformativa

2

6Realizarea unor compoziţii libere

1.4

3.1

4.34.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţirii

vocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia,explicaţia-Manual,planse,creioane

colorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observareasistematică(probe orale, fise

de lucru, teme delucru acasă )evaluareformativa

2

7 Realizarea uneiexpozitii

1.4

3.1

4.34.4

- ex. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie;- conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţiriivocabularului specific educaţiei plastice;- observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite, grupelor de culori, a mesajului sugerat de acestea etc.;

-Observaţia,conversaţia,explicaţia-Manual,planse,creioanecolorate, caiet cu foaie velina-Activitate frontală, individuala, pe grupe

observareasistematică(probe orale, fisede lucru, teme delucru acasă )evaluareformativa

1

Page 67: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 67/99

EDUCAŢIE MUZICALĂ

 

ARIA CURRICULARĂ Arte

DISCIPLINA Educaţie muzicală

CURRICULUM Nucleu

 NUMĂR ORE 1 ore pe săptămână – 34 ore anual

 

 NR.

CRT

SEMESTRUL NR.

ORE

Page 68: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 68/99

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr.

Crt

Unit. de

 învăţare

Ob. de

ref.Conţinuturi

Nr.

ore

Săpt

1 Deprinderi decântare vocală şi

instrumentală 1.11.2

-Vocea (sunete vocale, vocea utilizata incântare si vorbire); deprinderi specificede cântat; cântare individuala si in grup;

-Obiecte sonore si instrumente muzicale(surse de producere a sunetelor din

universul familiar copilului; propriulcorp-instrument sonor; obiecte sonoreutilizate in jocuri si improvizaţiimuzicale);

-Sunetul muzical (sunete din natura si dinviata cotidiana; sunetul muzical sizgomotul; calitatea sunetului muzical)

5 1-5

2. Elemente delimbaj muzical:

Ritmul

1.51.62.42.5

2.6

-Ritmul muzical (sunete lungi si scurte, pauze) 4 6-9

3.Elemente delimbaj muzical:Timbrul

1.1;1.2;

1.5;2.5

- sunete din natură şi din mediulînconjurător;- sunete vocal-instrumentale;

5 10-14

Page 69: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 69/99

Page 70: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 70/99

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unitatea de învăţare : Deprinderi de cântare vocală şi instrumentalăNr. ore: 5 ore

 Nr.

Crt. Detalieri de conţinut

Ob.

deref.

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

 Nr.

deore

Data Obs.

1 -Vocea (sunetevocale, voceautilizata in cântare sivorbire); deprinderispecifice de cântat;cântare individualasi in grup;

-“Şcolărei şi şcolăriţe” muzicaTimotei Popovici

1.1,1.2,

- exerciţii de ţinută corporală;-exerciţii de verificare a deprinderilor muzicale pe care le-au dobândit copii până la intrarea în şcoală;- memorizarea unor cântece;-cantarea model, recitare ritmica

- casetofon,- activitate frontală, individuală, pe grupe;-exerciţii ritmico-melodice -observarea

sistematica-proba practică

2

2 Cântarea vocală” A,a,a , acum etoamna, da!”

- „Bate vantulfrunzele”, DimitreCuclin

- jocuri – exerciţii de tehnică vocală (relaxare, respiraţie, articulaţie, intonaţie,dicţie);- memorizarea unor cântece;A.T.Toamna- Fructe si legume –desen-audiere de piese muzicale

- casetofon,- activitate frontală, individuală,Cantecele” A,a,a, acum etoamna, da!”, „Bate vantulfrunzele”, Dimitre Cuclin

observareasistematica-proba practică

2

3 - Sunetul muzical(sunete din natura sidin viata cotidiana;sunetul muzical sizgomotul; calitateasunetului muzical)

  -« Toamna »muzică M.Constantin, versuriGh. Hiliţă

1.1,1.2,

- exerciţii de omogenizare a emisiei vocale şi de respiraţie;-jocuri muzicale;- memorizarea unor cântece;A.T.Toamna- In padurea cu alune, desen

- reglarea respiraţiei prin exerciţii muzicale -Suflăm în lumânări

- casetofon,- activitate frontală, individuală, pe grupe;-exerciţii ritmico-melodice -observarea

sistematica-proba practică

1

Page 71: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 71/99

Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical: RitmulNr. ore: 4 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Sunete lungi şi

scurte“ Vulpea si gasca”

1.3;

1.5;1.6;2.1

-jocuri-exercitii de recunoaştere si exemplificare a sunetelor lungi si scurte;

-memorizarea de cântece;-reproducerea vocală a unor onomatopee, recitativeA.T.Lumea poveştilor, desen

-jucarii muzicale;

-activitate frontala si individuala;-casetofonCantec “ Vulpea si gasca”,muzica din folclorul copiilor 

Observarea

sistematicaProba practica

1

2 Marcareastructurilor ritmiceîn cântec‘Iepuras coconas ‘’

1.3;1.5;1.6;2.1;2.6

-jocuri de recunoaştere şi marcare a structurilor ritmice pe cântec;-improvizaţii ritmice;-memorizare de cânteceA.T.Lumea poveştilor, Personajul meu fantastic, desen recunoaştereatimbrelor vocale sau instrumentale prin percepţie auditivă (directă/audiţie)

-activitate frontala si pe grupe;-casetofonCantec ‘Iepuras coconas ‘’,muzica din folclorul copiilor 

ObservareasistematicaProba practica 1

3 Recunoaştereaauditivă astructurilor ritmicedin cântece“Alunelul”,

1.3;1.5;1.6;2.1

-concurs de recunoaştere auditiva a unor cântece pe baza structurilor ritmicedin cântec;-interpretarea unor cântece cu acompaniament ritmic (cu creionul în bancă, bătăi din palme sau jucării sonore)A.T.Natura în viaţa noastră, , discuţie

-activitate frontala, pe grupe,individuala;-casetofonCantec “Alunelul”, muzica dinfolclorul copiilor 

ObservareasistematicaProba practica 1

4 Recapitulare şisistematizare -ritmul

1.3;1.5;1.6;2.1;2.6

-exerciţii şi jocuri de interpretare şi de recunoaştere a unor cântece pe bazaunor structuri ritmice;-improvizarea spontană a unor combinaţii ritmice însoţite de mişcareA.T.Universul, Planetele, desen

-activitate frontala, pe grupe,individuala;-casetofonCantecele invatate

ObservareasistematicaProba practica

Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical: TimbrulNr. ore: 5 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.de

ref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

ore

Data Obs.

1 - sunete din natură şidin mediulînconjurător Cantec „Oac, oac”,muzica din folclorulcopiilor Cantec „Ratustele”,muzica N Gany

1.11.21.32.1

- exerciţii de ţinută corporală pentru dezvoltarea tehnicii vocale;- jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din mediul înconjurător;- imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător;A.T: Animale domestice Ghicitori despre animale

Jocuri onomatopeice- comunicarea orală pe marginea versurilor cântecelor;

- casetofon, casete;- activitate frontală, individuală;Cantec „Oac, oac”, muzica dinfolclorul copiilor Cantec „Ratustele”, muzica NGany

- observareasistematică- proba practică

2

- sunete vocale şiinstrumenale

1.11.2

- exerciţii – jocuri de ascultare şi recunoaştere a sunetelor vocale şiinstrumentale; diferenţierea lor după criterii proprii;

- casetofon, casete;- activitate frontală, individuală;

- observareasistematică

2

Page 72: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 72/99

Cantec „Ceata luiPitigoi”, muzica NIonescuCantec „Puisorulcafeniu”, muzica JLupu

1.32.1

- exerciţii – joc de recunoaştere a timbrului unor instrumente/jucării muzicalesau vocilor colegilor;A.T.Animale salbatice, desen 

Cantec „Ceata lui Pitigoi”,muzica N IonescuCantec „Puisorul cafeniu”,muzica J Lupu

- proba practică

Recapitulare şi

sistematizare -Timbrul

1.1

1.21.32.1

- exerciţii – jocuri de ascultare şi recunoaştere a sunetelor vocale şi

instrumentale; diferenţierea lor după criterii proprii;- exerciţii – joc de recunoaştere a timbrului unor instrumente/jucării muzicalesau vocilor colegilor;A.T.Animale salbatice, desen 

-activitate frontala, pe grupe,

individuala;-casetofonCantecele invatate

Observarea

sistematicaProba practica1

Page 73: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 73/99

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul al I I -lea

Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical: InterpretareaNr. ore: 7 ore

 Nr.

Crt. Detalieri de conţinut

Ob.

deref. Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

 Nr.

deore Data Obs.

1 Sunete care se audtare-încetCanteculanimalelor”, muzicaM. GaescuCantec “Pupaza dintei”, melodie populara

1.3;1.5;2.1

-exerciţii şi jocuri de interpretare a unor cântece în diferite momente;-audiţie muzicală;memorizarea şi interpretarea de cânteceA.T.Reguli de circulaţie, discuţii-exerciţii de selectare şi interpretare în nuanţe diferite a unor fragmentemuzicale;

-activitate frontala, pe grupe,individuala;Cantecul animalelor”, muzica M.GaescuCantec “Pupaza din tei”, melodie populara

ObservareasistematicaProba practica

2

2 Procedee armonico- polifonice:grupe alternative

solist-cor 

1.3;1.5;2.1;

2.2

-interpretarea unor fragmente utilizând procedee armonico-polifonice;-audierea unor piese muzicale pentru copiiA.T.Telefonul, joc de rol

- redarea fragmentară sau integrală în colectiv, grup, perechi a cântecelor -interpretarea unor cântece pe grupe alternative sau cu solist-cor;-memorizarea unor cânteceA.T.În vizită la bunici, joc de rol

-activitate frontala, pe grupe;-casetofonCantec ‘Greierasul’, muzica G.

TeodosiuCantec ‘Cantecul piticilor’,muzica M. Gaescu

ObservareasistematicaProba practica

3

3 Mişcare pe muzică(liberă/ritmică)« Ceata lui Pitigoi »

1.3;1.4;1.5;2.2;2.3

-intonarea cântecelor învăţate, dublată de mimă şi dans;-improvizarea unor mişcări sugerate de textul cântecelor interpretateA.T.Anotimpurile, Vara, desen

-casetofon, cantecele invatate;-activitate frontala, pe grupe,individualCeata lui Pitigoi

ObservareasistematicaProba practica 1

4 Acompaniamentulritmic cu jucăriimuzicale‘Povestea unuiciobanas’, muzicaD.D.Stancu

1.3;1.4;1.5;1.6;2.1;2.4

-jocuri-concursuri de interpretare a unor cântece din repertoriul clasei;-jocuri de acompaniere a cântării cu ajutorul jucăriilor muzicale;-concurs: Cel mai bun interpretA.T:joc de rol, Întâlnirea insectelor  

-jucarii muzicale, canteceleinvatate;-activitate frontala, pe grupe,individuala;Cantec ‘Povestea unui ciobanas’,muzica D.D.Stancu

1

Page 74: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 74/99

Unitatea de învăţare : Deprinderi de cântare instrumentalăNr. ore: 6 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Jucării muzicale

„ Tobosarul ,melodie germana„ Drag mi-e joculromanesc”,muzicadin folclorul copiilor 

1.2

1.31.52.42.6

- jocuri – exerciţii de producere a sunetelor cu diferite obiecte şi instrumente

muzicale;- improvizaţii muzicale;intonare şi memorizare de cântece;A.T: Oameni şi meserii – Ce vreau să fiu? – joc-cântarea vocală, după auz, cu acompaniament instrumental ritmic, în grupe,în colectiv sau individual;

- casetofon, jucării muzicale;

- activitate frontală, individuală, pe grupe;Cantecul „ Tobosarul , melodiegermanaCantecul „ Drag mi-e joculromanesc”,muzica din folclorulcopiilor 

Observarea

sistematicaProba practica

2

2 Percuţie corporală„Daca vesel setraieste”, din folclorulcopiilor „ Bat din palme”,muzica Lili Schwam

“Cântaţi cu noi”BIMBAM

1.21.41.51.62.42.5

2.6

- jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor;- improvizaţii ritmice;- intonarea şi memorizarea unor cântece;A.T: Să ne cunoaştem corpul - La doctor – joc de rol-cantarea vocala cu miscari corporale adecvate , acompaniate de jucariimuzicale

- casetofon, propriul corp (bătăidin palme, din picioare)- activitate frontală, individuală, pe grupe;Cântecul „Daca vesel setraieste”, din folclorul copiilor 

Cantecul „ Bat din palme”,muzica Lili Schwam“Cântaţi cu noi” BIMBAM

- observareasistematică- proba practică

3

3 Recapitulare şisistematizare

1.21.41.51.62.42.52.6

- jocuri – exerciţii de recunoaştere a propriului corp ca instrument sonor;- improvizaţii ritmice;- intonarea şi memorizarea unor cântece;

-activitate frontala, pe grupe,individuala;-casetofonCantecele invatate

ObservareasistematicaProba practica

1

Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical: Ritmul

Nr. ore: 3 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Audiţia inter ioară‘Vine, vine primavara’, muzicaN.Saxu

1.3;1.5;1.6;2.1

-interpretarea unor structuri ritmice din cântecele învăţate pe baza audiţieiinterioare;-compararea unor sunete (lungi, scurte) dintr-un fragment muzical audiatA.T.Natura în viaţa noastră, Iarna , desen

-casetofon;-activitate pe grupe;Cantec ‘Vine, vine primavara’,muzicaN. Saxu

ObservareasistematicaProba practica

1

2 Recunoaştereaauditivă a structurilor 

1.3;1.5;

-concurs de recunoaştere auditiva a unor cântece pe baza structurilor ritmicedin cântec;

-casetofon, jucarii sonore;- activitate pe grupe;

Observareasistematica

1

Page 75: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 75/99

ritmice din cântece“Mama”, muzica P.Stratan

1.6;2.1

-interpretarea unor cântece cu acompaniament ritmic (cu creionul în bancă, bătăi din palme sau jucării sonore)A.T.Natura în viaţa noastră, Primăvara, discuţie

Cantec “Mama”, muzica P.Stratan

Proba practica

3 Improvizaţiaspontană colectivă“Infloresc gradinile”,muzica T. Popovici

1.3;1.5;1.6;2.6

-jocuri de improvizare spontană a unor structuri ritmice cu ajutorul silabelor onomatopeice;-interpretarea unor cânteceA.T.Mama mea, desen

-activitate frontala, pe grupe;-casetofonCantec “Infloresc gradinile”,muzica T. Popovici

ObservareasistematicaProba practica

1

Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical: MelodiaNr. ore: 4 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Sunete înalte şisunete joase“Sade rata pe butoi” ,muzica A.Pascanu

1.3;1.5;2.1;2.5

-jocuri şi exerciţii de tehnică vocală;-jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase;-interpretarea şi memorizarea unor cântece;A.T.Universul, Pământul, desen- interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp în care semarchează sonor metrul (măsura);

-activitate frontală, pe grupe,individuala;-casetofonCantec “Sade rata pe butoi”,muzica A. Pascanu

ObservareasistematicaProba practica 1

2 Genuri muzicale:folclorul copiilor “Un motan cat un pisoi” ,muzica dinfolclorul copiilor “Iepurasul”, muzicasi text G. Lupescu

1.3;1.5;2.1;2.5;2.6.

-exerciţii-jocuri de interpretare şi recunoastere a unor fragmente muzicale înmers melodic suitor şi coborâtor;-jocuri de creare spontană a unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeiceîn jocuri colective de creaţie;-memorizare de cântece-memorizarea unor cânteceA.T.Valorile, Binele şi răul, joc de rol- reproducerea, sesizarea, recunoaşterea, executarea unor sunete lungi şiscurte, la început cu durate nedefinite, apoi respectând raportul exact dedurată;

-activitate frontala, individuala;-casetofonCantec “Un motan cat un pisoi” ,muzica din folclorulcopiilor Cantec “Iepurasul”, muzica sitext G. Lupescu

ObservareasistematicaProba practica

2

3 Recapitulare şi

sistematizare

1.3;

1.5;2.1;2.5;2.6.

-exerciţii-jocuri de interpretare şi recunoastere a unor fragmente muzicale în

mers melodic suitor şi coborâtor;-jocuri de creare spontană a unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeiceîn jocuri colective de creaţie;-memorizare de cântece-memorizarea unor cântece

-activitate frontala, pe grupe,

individuala;-casetofonCantecele invatate

Observarea

sistematicaProba practica1

Page 76: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 76/99

Unitatea de învăţare : Deprinderi de diferenţiere a nuanţelor si respectarea lor in interpretarea cântecelor Nr. ore: 2 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Procedee armonico-

 polifonice: –„Sărbătoarea

 primăverii-hora”(Anda)

- ”Azi Grivei emânios”,Liviu Comes

1.1.

1.3.1.4.2.2.2.5.

redarea fragmentară sau integrală în colectiv, în

grupuri mici sau cuplu a cântecelor din repertoriul propus (10-15 cântece cuambitusul (DO1 - DO2);- exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă;- interpretarea unor cântece pe grupe alternative:de la strofă la strofă, de la vers la vers;- exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, învăţarea prin dramatizare

-activitate frontală, pe grupe,

individuala;-casetofonCantec –„Sărbătoarea primăverii-hora” (Anda)

Cantec”Azi Grivei emânios”,Liviu Comes

Observarea

sistematicaProba practica

2

Unitatea de învăţare : Deprinderi de mişcare pe muzicăNr. ore: 2 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Intonare de cântececu mimă şi dans „Ziua celor mici”/ „Copii suntem cutoţii”

1.2.1.4.1.5.2.1.2.2.2.4.2.5.2.6..

- exerciţii de mimă şi dans;- intonare şi memorizare de cântece;- exersarea, prin joc, a unor mişcări diferenţiate pegrupe (personaje), stabilite prin indicaţii de regie şi de desfăşurare;- audierea unor piese din folclorul copiilor sau dinmuzica cultă (înregistrări sau în direct);- joc ritmic: „În oglindă” – imitarea unor mişcăriritmice dirijate sugerate de învăţător (elev);- jocuri muzicale cu mişcări;

- jocuri – dans;

-activitate frontală, pe grupe,individuala;-casetofonCantec „Ziua celor mici”/ Cantec” „Copii suntem cu toţii”

ObservareasistematicaProba practica

2

Page 77: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 77/99

EDUCAŢIE FIZICĂ

 

ARIA CURRICULARĂ Educaţie fizică şi sport

DISCIPLINA Educaţie fizică

CURRICULUM Nucleu

 NUMĂR ORE 2 ore pe săptămână – 72 ore annual

 

 NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1 Sem I 28

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Page 78: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 78/99

Sem INr.Crt

Unit. de învăţare

Ob. deref. Conţinuturi

Nr.ore

Săpt

1Elemente deorganizare aactivităţilor prac-tice sportive

1.2. 1.3.2.3. 2.4.

5.1.

Formaţii de adunare în linie pe un rând; Formaţii de deplasare în coloană câte

unul; Alinierea în linie; Întoarceri prin săritură la stânga şi la

dreapta; Poziţiile drepţi şi pe loc repaus;

4

1-2

2Deprinderimotrice de bază 1.2. 3.1.

3.2. 4.1.

Mers obişnuit cu ţinuta corectă şicoordonare de braţe;

Mers în coloană câte unul; Pasul de alergare; Săritura pe loc şi cu deplasare; Mobilitate şi stabilitate articulară;

61-3

3 Alergare de

viteză 1.2. 3.2.5.1.

Alergare şi variante de alergare;

Alergare de viteză cu start din picioare pe distanţa de 25 metri, sub formă deconcurs;

8 3-6

4Jocurisportive

1.2. 3.1.3.2. 4.1.

5.1.

Aruncarea şi prinderea mingii cu douămâini, de pe loc;

Aruncarea mingii cu o mână şi prindereacu două mâini;

103-8

Gimnasticăacrobatică

3.2.4.1.

Podul de jos; Rulări

8

Page 79: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 79/99

5.1.Rulări

Rostogoliri din ghemuit în ghemuit; Târâre pe palme şi pe genunchi, pe

antebraţe şi pe genunchi10 Jocuri

recreative 2.3. 3.1.3.2. 5.1.

Jocuri de atenţie; Jocuri dinamice

10 1-2

12-14

Sem IINr.

Crt

Unit. de

 învăţare

Ob. de

ref.Conţinuturi

Nr.

ore

Săpt

1 Elemente deorganizare a ac-tivităţilor 

 practice sportive

1.2. 1.32.3. 2.4

5.1..

Formaţii de adunare în linie pe 1 rând; Alinierea în linie; Întoarceri prin săritură la stânga şi la

dreapta; Poziţiile drepţi şi pe loc repaus; P

E

R MA

 NE

 NT

1-2

2 Elemente ale

dezvoltării fizicearmonioase

2.1.2.2.2.3.2.4.

Respectarea poziţiei corecte;

Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pegenunchi, şezând, culcat;

Mişcări : duceri ale braţelor înainte, sus,lateral; duceri ale unui picior înainte,înapoi, lateral; duceri ale mâinilor peşold, pe umeri, la ceafă; flexii şi extensiiale braţelor şi picioarelor; ridicări,

2.3.3.2.

variabile; Exerciţii pentru coordonarea respiraţiei;

Page 80: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 80/99

5.1.e c ţ pe t u coo do a ea esp aţ e ;

Alergare de rezistenţă;7 Îndemânarea 2.1. 2.2.

2.3. Coordonarea acţiunilor motrice realizate

individual; 1214-17

8

Viteza 2.2.2.3.5.1.

Viteza de reacţie la stimuli vizuali,

auditivi şi tactili; Viteza de execuţie în acţiuni motricesingulare;

Viteza de deplasare pe direcţierectilinie;

10 10-15

9

Deprinderimotrice sportivelementare

3.2.4.1.5.1.

Pasarea şi prinderea mingii cu douămâini;

Pasare cu o mână şi prindere cu douămâini

Conducerea mingii cu mâna şi cu piciorul;

Ştafete şi jocuri cuprinzând procedeeleînvăţate;

Executarea a două elemente tehniceizolate ca probe de control;

21 1-413-20

Page 81: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 81/99

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unităţi de învăţare Nr. ore Data Ob. ref. Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Elemente deorganizare aactivităţilor practicesportive

Deprinderile motricede bază – mersul şialergarea

2 1.1.

1.2.1.3.2.1.

Cunoaşterea elevilor şi

 prezentarea importanţeied. fizice asuprasănătăţii

Formaţii de adunare înlinie pe un rând, în linie pe două rânduri

Deplasare în coloanăcâte unul şi câte doi

- receptarea explicaţiilor şi a

exemplelor;- corectări;- adunări, împrăştieri, reveniri înformaţie;- jocuri dinamice.

.- organizarea colectivului de

elevi, recomandări pentruechipamentul necesar,explicarea şi demonstrareaformaţiilor deMateriale: marcaje, fluier.

Observare sistematică aelevilor 

se evalueaza regasirealocului in formatie

ritmul si directia corecta

2 1.1.1.2.1.3.2.1.

Poziţiile: drepţi şi peloc repaus - adoptări de poziţii pe baza prezentării şi a exemplificării;- ex. şi jocuri pentru formarea poziţiei corecte;- treceri dintr-o poziţie în alta.

- demonstrarea şi explicarea poziţiilor, mişcări ale braţelor, picioarelor şi îndoiri aletrunchiului- adoptarea poziţiilor de drepţişi pe loc repaus.- joc « Bucheţelele »Sisteme de acţionare- M1, AL1.Materiale: marcaje, fluier.

Observare sistematică acomportamentului dereceptor/ executor 

Evaluare prin joc

2

 

1.1.1.2.1.3.2.1.

Întoarceri, prin săritură,la stânga şi la dreapta

Mers obişnuit cu ţinuta

corectă şi coordonarede braţe

- întoarceri în formaţie, lacomandă;- execuţii ale poziţiilor şi treceriidintr-o poziţie în alta;

- corectări şi recomandări;- exersarea independentă amersului obişnuit;- jocuri dinamice.

- demonstrarea întoarcerilor şi aţinutei corecte în timpulmersului cu exerciţii de prelucrare a selectivă a

segmentelor corpului- întoarceri prin săritură la stângaşi la dreapta, mersului obişnuit.- jocuri dinamice, « Cinealeargă mai corect », 

Observare sistematică acomportamentului de

receptor 

Temă de lucru pentru acasă-întoarceri

Evaluare prin joc

Page 82: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 82/99

Deprinderile motricede bază – mersul şialergarea

Dezvoltarea vitezei şiîndemânării

1 3.1.4.1.5.3.

Variante de mers: pevârfuri, pe călcâie,ghemuit

Viteza de reacţie lastimuli vizuali, auditivişi tactili

- exersarea variantelor de mers;- combinaţii de mers şi alergare;- jocuri dinamice.- adunări, împrăştieri, reveniri înformaţia iniţială;- porniri şi opriri din mers pe loc;- treceri dintr-o poziţie în alta,

întoarceri;- alergări în linie dreaptă, şerpuit,cu ocolire, cu schimbarea direcţiei-întrecere;

.- executarea variantelor demers, a mersului cu păstrareadirecţiei către diferite repere,alergare cu măşcări ale corpuluişi segmentelor, exerciţii libere .-ştafetă, joc dinamic « Săalergăm puţin », « Cursa pe

numere ».- ex. de relaxare pentrureducerea nivelului de efortMateriale: marcaje, fluier,steguleţe, panglici colorate.

Observare sistematică acomportamentului de

receptor/ executor 

autoevaluare

1 3.1.4.1.5.3.

Variante de mers: pevârfuri, pe călcâie,ghemuit

Viteza de execuţie înacţiuni motricesingulare

- combinaţii de mers şi alergare;- corectări şi recomandări;- trasee de alergare cu sarcinimotrice variate;- aruncări şi prinderi individualeale mingii;- ştafete pe echipe cuprinzândsărituri la coardă individuale;

- jocuri dinamice.

.- executarea variantelor demers, a mersului cu păstrareadirecţiei către diferite repere,flexii şi extensii ale braţelor,exerciţii de prelucrare selectivă asegmentelor corpuluiştafetă, jocuri dinamiceex. de relaxare pentru reducerea

nivelului de efortMateriale: marcaje, fluier.

Observare sistematică acomportamentului dereceptor şi executor 

autoevaluare

1 3.1.4.1.5.3.

Pasul de alergare,alergare cu păstrareadirecţieiViteza de deplasare pedirecţie rectilinie /Întreceri pe 25 m.

- exersarea corectă a alergării cu păstrarea direcţiei;- parcurs aplicativ ce includevariantele de mers şi alergare;- porniri şi opriri din mers pe loc;- întreceri de alergare pe direcţierectilinie.

- exerciţii de mers şi alergare,mişcări ale braţelor şi picioarelor, ale trunchiului. – executarea variantelor dealergare, cu păstrarea direcţiei;întreceri de alergare pe direcţierectilinie.- joc « Cine ajunge primul ? » parcurs aplicativMateriale: marcaje, fluier.

Observare sistematică acomportamentului dereceptor şi executor 

se evalueaza tinuta

1 3.1.

4.1.5.3.

Pasul de alergare

Alergare cu păstrareadirecţiei

Stafete sub formă deîntrecereÎntreceri pe 25 m.

- exersarea corectă a alergării cu

 păstrarea direcţiei ;- parcurs aplicativ ce includevariantele de mers şi alergare;- ştafete sub formă de întrecere.

.- variante de mers şi alergare,

exerciţii de dezvoltare fizicălibere. – ştafetă.- joc- « Automobilele », parcursaplicativ .

Materiale: marcaje, fluier.

Observare sistematică acomportamentului de

receptor 

Evaluare reciprocă

1 3.1.4.1.

Variante de alergare:şerpuită, cu ocolire

- exersarea variantelor dealergare ;

.- executarea variantelor de mersşi alergare Observare sistematică a

Page 83: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 83/99

Page 84: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 84/99

Deprinderi sportive cuspecific de gimnastică

filme.

 pozitia corecta

corectitudinea exrcitiului

2 2.3.3.3.

3.4.4.1.5.1.

Târâre pe antebraţe şigenunchi

Semisfoara şi podul de jos

- exersarea liberă a târârii peantebraţe şi genunchi;

- dialog însoţit de exemplificări şiexplicaţii;- activităţi practice de exersare aelementului nou;corectări şi recomandări;- întreceri individuale.

.- prezentarea elementelor deprinderii de învăţat ; parcurs

aplicativ ce include târârea.- învăţarea şi exersareadeprinderii învăţate ; joc – « Cursa şopârlelor »Materiale: saltele de gimnastică, planşe, marcaje, fluier.

Observare sistematică

(listă de control)

autoevaluare

 pozitia corecta

corectitudinea exrcitiului1 2.3.

3.3.3.4.4.1.

5.1.

Parcursuri aplicative ceinclud târârea şielementele degimnastică învăţate

-exersarea corectă a variantelor detârâre ;-parcurs aplicativ ;-joc dinamic.

 parcursuri aplicative cu târârea pe palme şi pe genunchi, peantebraţe şi genunchi.- exersarea cumpenei,

semisforii şi podului de jos – întreceri

Evaluare reciprocă

Temă pentru acasă (târâre,elemente de gimnastică)

2

2.3.3.3.3.4.4.1.5.1.

Rulări(pe abdomen şi piept;laterală)

Deplasarea propriuluicorp pe o suprafaţă

- dialog însoţit de exemplificări şiexplicaţii;- exersarea separată a elementuluinou;-corectări şi recomandări;- întreceri individuale;

.- învăţarea elementului nou ;explicaţii şi demonstraţii pentrudeplasarea propriului corp printracţiune.- exersarea prizelor şitracţiunea propriului corp pe o

Observare sistematică acomportamentului de

receptor 

Temă de lucru pentru acasă

Page 85: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 85/99

Deprinderi motricceutilitar-aplicative:tracţiune şi împingere

alunecoasă, printracţiune cu braţele

- învăţarea prizelor şi a modului detracţiune.

suprafaţă alunecoasă; întreceriindividualeMateriale: saltele de gimnastică,sanie, căruţ.

individualizată(rulări)

Evaluare reciprocă pe grupemici

1

2.3.3.3.3.4.4.1.5.1.

Rostogolire înainte dinghemuit în ghemuit

Deplasarea propriuluicorp situat pe sol, bancă, prin împingerirealizate cu braţele şi picioarele

- dialog însoţit de exemplificări şiexplicaţii;- activităţi practice de exersare aelementului nou;-corectări şi recomandări;- întreceri individuale;- parcurs aplicativ.

.- demonstrarea elementelor noişi exersarea lor întreceri individuale.- joc dinamic; ştafetă “Ne târâm pe o parte” (întreceri pe bazadeprinderilor de tracţiune şiîmpingere),Materiale: saltele de gimnastică.

Observare sistematică

2 2.3.3.3.3.4.4.1.5.1.

Balansări de braţe,variaţii de paşi,întoarceri pe loc; paşiaerobici de bază

Intreceri şi jocuridinamice

- ex. demonstrative;- întreceri individuale şi pe echipe;- ex. aerobic simplu;-corectări şi recomandări;- jocuri dinamice şi ştafete ce

cuprind deplasarea propriului corp prin tracţiune şi împingere.

.- exersarea deprinderilor dobândite în lecţiile anterioare:cumpăna, rulări, rostogoliri.- învăţarea şi exersarea balansărilor de braţe şi a paşilor 

aerobici.- jocuri dinamice –“ Săalunecăm” (deplasare printracţiune cu braţele”, ştafetă – « Cursa înotătorilor » (deplasare prin împingere în mâini şi picioareMateriale: sursă de muzică, planşe.

Observare sistematică

 

Temă de lucru pentru acasăindividualizată( paşi aerobici)

autoevaluare1 Probă de control – 

Elementeacrobatice izolate

- executarea corectă a elementelor de gimnastică acrobatică izolate;- întreceri individuale.

.- pregătirea organismului pentruefort.- executarea corectă aelementelor de gimnastică

acrobatică izolate.- joc dinamic;Materiale: saltele de gimnastică.

Probă practică

Page 86: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 86/99

Page 87: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 87/99

Calitatea motrică de bază – forţa;mobilitatea şistabilitatea articulară

2.7.3.2.5.2.5.3.

Ridicari de trunchi dinculcat dorsal

de forţă;- parcurs aplicativ;- întreceri individuale şi pe echipe;- joc dinamic.

.- ex. de consolidare a noilor conţinuturi – tracţiuni,împingeri, ridicări şi transport deobiecte;.- parcurs aplicativ, circuite, jocdinamic –« Cine aruncă maideparte »;

Autoevaluare

Evaluare reciprocă

1 2.4.2.5.5.2.5.3.

Intreceri şi jocuridinamice

- întreceri individuale şi pe echipe;- joc dinamic.

.- întreceri şi ştafete cu transportde obiecteA.g.m.- întreceri individualeB.- Temă de dezbatere :

Autoevaluare

1 Probă de control- Extensii aletrunchiului din culcatfacial- Ridicări de trunchidin culcatdorsal

- extensii: 6 (băieţi şi fete)suficient;10 B – bine8 F- bine12 B – foarte bine10 F – foarte bine- ridicări:6 (băieţi), 5 (fete)suficient8 B – bine6 F – bine12 B – foarte bine10 F – foarte bine

.- Probă de control – forţa spate(extensii ale trunchiului dinculcat facial ) – 6 extensii pentru băieţi şi 6 pentru fete; forţaabdomen (ridicări de trunchi dinculcat dorsal) – 6 pentru băieţi şi5 pentru fete;.- joc dinamic

Probă practică

Jocuri dinamice, desezon

23.1.3.4.

Jocuri specificesezonului de iarnăŞtafete şi parcursuriaplicative

- executarea variantelor de săritură – sărituri succesive şi combinaţii ;- întreceri de sărituri ;- ştafetă ;- parcurs aplicativ ;- jocuri de iarnă.

.- pregătirea organismului pentruefort )Act. pe echipe – jocuriMateriale: marcaje, steguleţe,sfori.

Observare sistematică

Evaluare prin joc

Unităţi de învăţare Nr. ore Data Ob. ref. Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare2 1.1.

1.2.Cunoaşterea elevilor şi prezentarea importanţei

- receptarea explicaţiilor şi aexemplelor;

.- organizarea colectivului deelevi, recomandări pentru Observare sistematică a

Page 88: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 88/99

Elemente deorganizare aactivităţilor practicesportive

2 ore

Elemente ale

dezvoltării fizicearmonioase

 Deprinderea motricăde bază – săritura.

Jocuri specificesezonului

1.3.2.1.

ed. fizice asuprasănătăţii

Formaţii de adunare înlinie pe un rând, în linie pe două rânduri

Deplasare în coloanăcâte unul şi câte doi

- corectări;- adunări, împrăştieri, reveniri înformaţie;- jocuri dinamice.

echipamentul necesar,explicarea şi demonstrareaformaţiilor de adunare. - adunări, împrăştieri, reveniriîn formaţie şi jocuri dinamiceMateriale: marcaje, fluier.

elevilor 

2 3.1.3.4.

Mişcări: ale braţelor (înainte, sus,lateral); picioarelor (înainte,înapoi, lateral); alemâinilor la şold, peumăr, la ceafă; flexii şiextensii ale braţelor şi picioarelor; îndoiri şiaplecări ale trunchiului;răsuciri ale trunchiuluişi gâtului; rotiri ale

 braţelor, capului

Săritură pe loc cudesprindere de peambele picioare

- repetarea poziţiilor în variantediferite de dispunere a braţelor,trunchiului sau membrelor inferioare;- corectări şi recomandări;- exersarea independentă asăriturii;- parcurs aplicativ ce includesăritura;- joc dinamic.

.- executarea unor exerciţii dedezvoltare fizică generală curespectarea mişcărilor braţelor, picioarelor, trunchiuluiexersarea săriturii pe loc, cudesprindere de pe ambele picioare. - parcurs aplicativ cuexecutarea unor exerciţii libere; jocuri dinamice – 

« Din cerc în cerc »,

« Oglinda »

Observare sistematică acomportamentului de

receptor 

Temă de lucru pentru acasă( sărituri)

Autoevaluare

2 3.1.3.4.

Postura corectă – exerciţii şi jocuri;- exerciţii corective pentru atitudinideficiente

Săritură pe loc cu

desprindere de peambele picioare

- păstrarea atitudinii corecte acorpului (static şi în mişcare);- complexe corective şirecomandarea exersării acestora ladomiciliu;- joc dinamic.

.- exerciţii de dezvoltare fizicăgenerală, cu respectarea posturii.- învăţarea şi exersarea unor exerciţii simple, cu mişcări alesegmentelor corpului. - parcurs aplicativ cuexecutarea unor exerciţii libere, joc dinamic – « Oglinda » (2

elevi, unul execută o mişcare,celălalt este imaginea sa înoglindă)

Observare sistematică

Temă de lucru pentru acasă(exerciţii)

autoevaluare

Elemente aledezvoltării fizicearmonioase

2 3.1.3.4.

Exerciţii de prelucrareselectivă a segmentelor corpuluiComplex de exerciţiilibere

- memorarea şi exersarea unuicomplex de dezvoltare fizică;- recomandarea exersării acestorala domiciliu;- exersarea independentă asăriturii;

.- demonstrarea şi executareaunor exerciţii de prelucrareselectivă a segmentelor corpului.- învăţarea şi exersarea unuicomplex de exerciţii; exersareasăriturii cu deplasare, cu

Observare sistematică acomportamentului de

receptor /executor Temă pentru acasă ( ex.)

Page 89: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 89/99

Săritură cu deplasare cudesprindere de peambele picioare

- parcurs aplicativ ce includesăritura cu deplasare;- joc dinamic.

desprindere de pe ambele picioare.- parcurs aplicati, joc – « Fereşte picioarele »

Evaluare reciprocă

Elemente aledezvoltării fizicearmonioase

2 Complex de exerciţiilibere

Săritură cu deplasare cudesprindere de peambele picioare

- recomandarea exersării acestorala domiciliu;- exersarea independentă a

săriturii;- parcurs aplicativ ce includesăritura cu deplasare;- joc dinamic.

.- demonstrarea şi executareaunor exerciţii de prelucrareselectivă a segmentelor corpului

învăţarea şi exersarea unuicomplex de exerciţii – 6 ex. 4x8timpi; exersarea săriturii cudeplasare, cu desprindere de peambele picioare.- parcurs aplicati, joc – « Fereşte picioarele »

Observare sistematică acomportamentului de

receptor /executor Temă pentru acasă ( ex.)

Evaluare reciprocă

22.4.2.5.3.2.

Menţinerea poziţiilor stând pe vârfuri, pe ungenunchi, într-un picior  pe sol şi pe suprafeţeînguste şi înălţate

Căţărare – coborâre cuajutorul braţelor şi picioarelor, pe scarăfixă, prin păşire şiapucări succesiveComplex de dezvoltarefizică

- observarea posturilor corecte /incorecte,corectări;- ex. de menţinere a stării deechilibru a corpului în poziţii şiacţiuni realizate cu puncte desprijin reduse (pe o talpă, pe un

vârf, pe un genunchi);- exersarea prizelor şi amodalităţilor de acţiune cu braţeleşi picioarele corespunzătoareobstacolului întâlnit (scară fixă, bancă de gimnastică);- parcurs aplicativ;- întreceri individuale / pe echipe.

.- exerciţii de mers şi alergare,explicaţia şi demonstraţiadeplasării în echilibrumenţinerea poziţiilor de stând pevârfuri, într-un picior pe sol şi pesuprafeţe înguste şi înălţate;

căţărări şi coborâri sub formă deîntreceri individuale.- parcurs aplicativ cu includereaelementelor de echilibru; joc -« Cel mai bun căţărător )Materiale: banca de gimnastică,sfori, marcaje.

Observare sistematică acomportamentului de

receptor / executor 

Temă de lucru pentru acasăindividualizată (ex. demenţinere a echilibrului)

Evaluare reciprocă

Page 90: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 90/99

Page 91: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 91/99

Deprinderi motrice de baza

aruncare – prindere

2 3.3.3.4.

Aruncareazvârlită la ţintă, la partener, la distanţă

Intreceri pe 25 m

- execuţii repetate ale fiecărui procedeu de aruncare cu obiectede forme şi dimensiuni diferite;- parcurs aplicativ;- joc dinamic.

.- explicaţii şi demonstraţii pentru aruncarea-prindereamingii sau a altor obiecte- aruncarea azvârlită la ţintă, la partener, la distanţă.- întreceri pe 25 m, jocuridinamice – « Mingea printunel », « Mingea călătoare »Materiale: mingi, obiecte deforme şi dimensiuni diferite.

Observare sistematică acomportamentului de

receptor 

Temă de lucru pentru acasă(aruncări lansate, azvârlite)

Evaluare reciprocă1 2.1.

2.3.3.1.3.3

Prinderea mingii cudouă mâini de pe loc

- exersarea separată a fiecărui procedeu;- aruncare la tinta orizontala cudoua maini de jos- joc dinamic;- ştafetă.

.- demonstrarea şi explicarea prinderii mingii cu două mâini,de pe locAct. în perechi – de aruncare şi prindere a mingii cu două mâinide pe loc.- ştafetă, joc dinamic –«Mingearicoşată »Materiale: mingi.

Observare sistematică(listă de control)

Temă de lucru pentru acasă(aruncări / prinderi)

1 2.1.2.3.3.1.3.3.

Prinderea mingii cudouă mâini de pe loc

- exersarea separată a fiecărui procedeu;- joc dinamic;- ştafetă.

.- demonstrarea şi explicarea prinderii mingii cu două mâini,de pe locAct. în perechi – de aruncare şi prindere a mingii cu două mâinide pe loc.- ştafetă, jocdinamic –« Mingearicoşată »Materiale: mingi.

Observare sistematică(listă de control)

Temă de lucru pentru acasă(aruncări / prinderi)

1 2.1.2.3.3.1.3.3.

Jocuri dinamice şiştafete

- jocuri dinamice şi ştafete cecuprind aruncări şi prinderi.

.- pregătirea organismului pentruefort.şi pe echipe – ştafete, jocuridinamice cu mingeaMateriale: mingi.

Observare sistematică(listă de control)

Evaluarea grupei / echipei

3 2.1.2.3.3.3.

Aruncarea mingii deoină de pe loc, ladistanţă

- exersarea aruncării la tintaorizontala cu doua maini de jos- întreceri de aruncări;

.- demonstrarea şi exersareaaruncării mingii de oină de peloc cu respectarea prizei şi

Observare sistematică acomportamentului de

receptor 

Page 92: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 92/99

Jocuri dinamice

Aruncarea mingii deoina de pe loc

- aruncări azvârlite cu o mână, de pe loc, peste repere înalte şi ladistanţă;- joc dinamic -

 poziţiei iniţialede aruncare a mingii de oină de pe loc la distanţăA.G.M.- întreceriMateriale: mingi de oină,marcaje, fluier 

Acordarea de puncteconform distanţei la care

s-a aruncat

1 Probă de control – Aruncare la ţintăorizontală cudouă mâini de jos

- executarea corectă a aruncărilor mingii de oină la distanţă;- joc dinamic.BAREMDe la 3 m una din trei – suficientDe la 3 m două din patru – bineDe la 3 m trei din patru – foarte bine

.- executarea unor exerciţii dedezvoltare fizică generală.- aruncarea mingii de oină ladistanţă.- joc dinamic -“Mingea dupălinie”Materiale: mingi, fluier, marcaje.

Probă practică

Calitatea motrică de bază – alergare de durata intempo moderat

22.6.2.7.

4.2.

Rezistenţa generală laeforturi aerobe.

Pasarea şi prindereamingii cu două mâini de pe loc

- exersarea unor “serii de efort”intercalate cu pauze de revenire

 parţială;- jocuri dinamice desfăşurate pedurate prelungite;- exersarea corectă a procedeuluide pasare şi prindere a mingii cudouă mâini, de pe loc/corectări;- parcurs aplicativ cu pasarea şi prinderea mingii.

.- explicaţii privind rezistenţa,rolul unor grupe musculare ;

demonstraţii privind pasarea şi prinderea mingii cu două mâini,de pe loc.- depunere de efort, timp de 10-15 secunde, pentruautoverificarea rezistenţei. - alergare în tempo uniformmoderat, cu pauze.- pasarea şi prinderea mingii cudouă mâini de pe locMateriale: mingi, fluier, marcaje.

Observare sistematică acomportamentului dereceptor 

Autoevaluare

2 2.6.

2.7.4.2.

Alergare de durată în

tempo moderat

Pasarea şi prindereamingii cu două mâini de pe loc

- exerciţii de alergare în tempo

uniform-moderat urmărind progresia duratei;- jocuri dinamice desfăşurate pedurate prelungite ;- exersarea procedeului de pasareşi prindere a mingii cu douămâini, de pe loc.

.- explicaţii şi demonstraţii

 pentru învăţarea elementuluinou ; exersarea startului.- exersarea unor serii de acţiunimotrice intercalate cu pauze derevenire parţială. - alergare în tempo uniformmoderat, pasarea şi prindereamingii, joc dinamic- “Cine ţinemingea mai mult ?”Materiale : mingi, fluier.

Observare sistematică

Acordarea de puncteconform timpului / distanţei

 parcurse

Page 93: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 93/99

deprinderi motrice de baza – aruncare- prindere

2 2.6.2.7.4.2.

Jocuri şi parcursuriaplicative extinse cadurată, repetate de maimulte ori

Pasarea mingii cu omână şi prinderea ei cudouă, de pe locAlergare de durată

- exerciţii de alergare în tempouniform-moderat urmărind progresia duratei;- jocuri dinamice desfăşurate pedurate prelungite;- exersarea corectă a procedeuluinou;- parcurs aplicativ cu pasarea şi prinderea mingii;- joc dinamic.

.- executarea alergării de durată(uniform-moderate), minimum1, 30’ fetele şi 2’ băieţii.- alergări pe echipe– alergărirepetate, ştafete, jocuri dinamice;.- exersarea procedeului –  pasarea mingii cu o mână şi prinderea ei cu două mâini de pelocMateriale: mingi, marcaje, fluier.

Observare sistematică (scalăde clasificare)

autoevaluare

1 Probă de control – alergare dedurata

BAREM- alergare de durată : 1,30’ pentru

fete şi pentru băieţi – suficient1,40’ B, F – bine1,50’ B,F – foarte bine

.- executarea variantelor de mersşi alergare. - executarea alergării de durată;. – joc dinamic, exerciţii libere Probă practică

 jocuri de sezon 2

2.3.

2.4.2.6.5.1.5.3.

Ştafete şi jocuri

cuprinzând procedeeleînvăţate;Jocuri de sezon(badminton,minifotbal); informaţiisportive.

- ştafetă;

- jocuri dinamice;- întreceri (role, înot);- convorbire pe marginea unor articole din ziare şi reviste ; a unor emisiuni sportive.

.- explicaţii şi demonstraţii

 pentru învăţarea /consolidarea procedeelor învăţate.- exersarea procedeelor tehniceindividual;.– ştafetă, joc dinamic;Materiale:mingi.

Observare sistematică

Autoevaluare

Page 94: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 94/99

ABILITĂŢI PRACTICE

 

ARIA CURRICULARĂ Tehnologii

DISCIPLINA Abilităţi practiceCURRICULUM Nucleu

 NUMĂR ORE 1 ore pe săptămână – 36 ore anual

 

 NR.

CRT.

SEMESTRUL NR.

ORE

1. Sem.  I 142. Sem. al II-lea 203 TOTAL 34

Ă

Page 95: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 95/99

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr.Crt Unit. de învăţare Ob. deref. Conţinuturi Nr.ore Săpt

1. Activităţi cumateriale dinnatură

1.11.21.32.13.1

3.2

-colectarea materialelor din natură-observare, identificare, clasificare-pregătirea materialelor: curăţare, spălare,uscare, presare-sortarea pe diferite criterii: Formă, mărime,

culoare-tehnici de lucru: lipire, asamblare, realizarede compoziţii simple

6 1-6

2.Activităţi cumaterialesintetice : hârtia

1.11.22.12.23.1

-observarea caracteristicilor hârtiei-învăţarea tehnicilor de lucru : îndoire,tăiere, pliere, rupere liberă a hârtiei şi lipire-realizarea de produse simple-învăţarea tehnicii ruperii hârtiei după

contur şi a lipirii ei-realizarea de produse simple, aplicândtehnica ruperii hârtiei după contur 

16 7-22

3. Activităţi cumateriale diverse

1.12.13.1

-folosirea unor tehnici combinate şi adiferitelor materiale pentru realizarea unor colaje şi jucării simple

6 23-28

Page 96: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 96/99

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul I

Unitatea de învăţare : Activităţi cu materiale din naturăNr. ore: 6 ore

 Nr.

Crt. Detalieri de conţinut

Ob.

deref. Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

 Nr.

deore Data Obs.1 Prezentarea materialelor şi

ustensilelor -cunoaşterea modului defolosire a uneltelor şiobiectelor necesare orei deabilităţi

1.11.3

-identificarea materialelor naturale şi sintetice, sugestii de refolosirea lor -recunoaşterea instrumentelor folosite pentru prelucrarea diverselor materiale ; enumerarea pericolelor ce se pot ivi ;

Materiale din natură şi sinteticeJocuri didactice

1

2 Colectarea materialelor dinnatură şi stabilireacaracteristicilor acestora.Tehnici de consevare şi

depozitare a materialelor 

1.11.21.3

-organizarea unei drumeţii în scopul strângerii de materiale-demonstrarea unor tehnici de presare a florilor şi frunzelor (întreziare, sub greutăţi, între coli de hârtie, cu fierul de călcat)

Materiale din naturăZiare, hârtii,Activitate individuală, pe echipe, pe grupe

Activitate practicăAprecieri verbaleAutoevaluare

1

3 Învăţarea unor tehnici delucru-pregătire, lipire,vopsire, asamblare« Chenar de frunze »« Vaza cu flori »« Felinarul »

1.22.12.23.24.1

-exerciţiu-joc de asamblări de compoziţii decorative-activităţi practice de realizare a unor compoziţii simple

Lucrări modelFrunze, flori, lipici, dovleceiActivităţi individuale, în echipe,pe grupe

Activitate practică

Aprecieri verbaleAutoevaluare

3

4 Evaluare,,Chipul toamnei”

folosirea unor tehnici de lucru învăţate în vederea creării unui nou produs

Activitate în grupFrunze, petale, seminţe 1

Unitatea de învăţare : Activităţi cu materiale sintetice : hârtiaNr. ore: 7 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Tehnica ruperii hârtiei pecontur şi lipirea ei“Mozaic simplu” (cu pătrate),,Trenuleţul”

1.12.12.23.13.2

-explicarea tehnicii ruperii pe contur a hârtiei şi utilizarea ei-observarea dirijată a unor compoziţii model-enumerarea etapelor de lucru de învăţător şi exersarea ei de elevi-exerciţii de observare a caracteristicilor hârtiei-explicarea şi demonstrarea tehnicii de îndoire, pliere, tăiere sau

Hârtie glaceFoarfecăLipiciSabloaneActivitate individuală sau în grup

Activitate practicăAprecieri verbaleAutoevaluare

8

Page 97: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 97/99

“Frunze din hârtie”“Plouă peste oraş”“Om de zăpadă”,,Podoabe de Crăciun”Evaluare- expozitie culucrarile elevilor 

4.1 rupere-observarea dirijată a unor obiecte obţinute prin această tehnică-explicarea etapelor de realizare a unor produse simple din hârtie-descrierea etapelor de lucru-exprimarea orală a opiniilor privind modul de realizare a lucrărilor efectuate personal sau de colegi

Proiectarea unităţilor de învăţareSemestrul al II-lea

Unitatea de învăţare : Activităţi cu materiale sintetice : hârtiaNr. ore: 8 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.de

ref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

ore

Data Obs.

1 Colaje şi jucării simple:realizarea unor jucării

“Semnul de carte”(Ornamente din figurigeometrice decupate)“ Coiful”“ Barca simpl㔓Evantaiul, floarea cu 4 petale”“Buchetul de ghiocei”“Felicitare pentru mama”

,,Flori”

1.34.22.12.23.13.24.1

-utilizarea instrumentelor specifice prelucrării hârtiei-activităţi practice de utilizare a hârtiei în combinaţie cu alte produse-activităţi în grupe pentru realizarea unor produse simple-învăţarea tehnicilor de lucru : îndoire, tăiere, pliere, rupere liberă ahârtiei şi lipire-realizarea de produse simple-învăţarea tehnicii ruperii hârtiei după contur şi a lipirii ei-realizarea de produse simple, aplicând tehnica ruperii hârtiei dupăcontur 

Hârtie glaceFoarfecăLipiciSabloaneActivitate individuală sau în grup

Activitate practicăAprecieri verbaleAutoevaluare

8

Page 98: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 98/99

Unitatea de învăţare : Activităţi cu materiale diverseNr. ore: 6 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Colaje şi jucării simple:

realizarea unor jucării

“Încondeierea ouălor” (peouă fierte-model cu zaţ decafea şi griş lipite cu aracet)“Tablou pentru cameracopiilor”“Coşuleţul” ( decupare,asamblare, lipire, aplicare deimagini, şiret, etc )“Zmeul.”“Morişca” (în combinaţie :hârtie, şipci, aţă, imagini

decupate, cuie subţiri, cleilipici)“Cuib de pasărele”

1.2

1.33.13.22.12.22.34.1

-observare dirijată a caracteristicilor unor modele date

-stabilirea etapelor de realizare-activităţi practice de utilizare a hârtiei în combinaţie cu alte produse-activităţi în grupe pentru realizarea unor produse simple-învăţarea tehnicilor de lucru : îndoire, tăiere, pliere, rupere liberă ahârtiei şi lipire-realizarea de produse simple-învăţarea tehnicii ruperii hârtiei după contur şi a lipirii ei-realizarea de produse simple, aplicând tehnica ruperii hârtiei dupăcontur 

Diverse materiale din natură

Hârtie glaceLipiciSabloaneAracetActivitate individualăActivitate în grupCrenguţă uscată-Coji de nuci pentru cuib-Mohair pentru puf, Frunzuliţedin hârtie glace

Activitate

 practicăAprecieri verbaleautoevaluare

6

Unitatea de învăţare : Activităţi cu materiale plastice : plastilinaNr. ore: 4 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Însuşirile plastilinei

Tehnici de modelare

“Şirag de mărgele, bastonaşul, cercul, lanţul”“ Fructe, legume,ciupercuţe”“Litere şi cifre”“În livada” (combinare decrenguţe, aţă)

1.1

1.21.32.33.13.24.1

-ex-joc de alegere a plastilinei

-ex-joc de descoperire a însuşirilor plastilinei-ex joc de modelare a plastilinei în forme simple-observarea dirijată a unor modele din naturăJocuri didactice de descoperire a etapelor de realizare a unor obiectesimilar celor din natură,ca tehnică de execuţie şi mod de realizare

Plastilină

SupportPlanşetă, AţăCăsuţe din cutii de chibrituriRămurele uscate

Activitate

 practică

Aprecieri verbaleAutoevaluare

4

Page 99: 0 0 Planificare Clasa i Unitati

7/22/2019 0 0 Planificare Clasa i Unitati

http://slidepdf.com/reader/full/0-0-planificare-clasa-i-unitati 99/99

Unitatea de învăţare : Tehnici specifice gospodăriei ExpoziţieNr. ore: 4 ore

 Nr.Crt. Detalieri de conţinut

Ob.deref.

Activităţi de învăţareResurse

Evaluare Nr.de

oreData Obs.

1 Pregătirea micului

dejunImportanţa alimentaţieiraţionale

1.2 -recunoaşterea şi denumirea corectă a tacâmurilor şi a

altor obiecte şi aparate folosite în gospodărie-activităţi practice de aranjare a mesei pentru micul dejun-conversaţii privind igiena alimentară, importanţaconsumului de fructe şi legume, produse lactate

Material concret :

Faţă de masăTacâmuriServeţeleFarfurii vază cu flori

Activitate

 practicăApreciereverbală

1

Evaluare finală Expoziţie cu lucrarile elevilor   1