0 Planificare Ed. Plastica

of 18 /18

Embed Size (px)

Transcript of 0 Planificare Ed. Plastica

Page 1: 0 Planificare Ed. Plastica
Page 2: 0 Planificare Ed. Plastica

1. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice 2. Analiza formelor, a culorilor şi a amestecurilor acestora, în mediul înconjurător şi pe imagini3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic 4. Exprimarea prin şi despre compoziţii plastice

1.1. să utilizeze conştient diverse materiale (culori de apă, tuşuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obţinerii unor rezultate anticipate; 1.2. să utilizeze tehnicile specifice materialelor selectate (tehnici ale culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici ale colajului etc.); 1.3. *să diversifice gama de tehnici de modelare utilizate, în funcţie de rezultatele intenţionate; 2.1. să compare rezultatele amestecurilor cromatice şi acromatice, din punct de vedere al tehnicii utilizate; 2.2. să selecteze dominante cromatice, culori sau dominante cromatice, în vederea folosirii unor tehnici sau a unor combinaţii de tehnici, în funcţie de rezultatul proiectat; 2.3. să selecteze culori, nuanţe şi tonuri, în vederea obţinerii de dominante cromatice; 2.4. * să integreze în imagini plastice diverse forme din natură;

3.1. să identifice elemente de limbaj plastic, în diferite ipostaze (puncte, linii, pete cromatice şi valorice, forme); 3.2. să genereze puncte, linii, pete cromatice şi acromatice şi forme expresive; 3.3. să valorifice ipostazele elementelor de limbaj plastic, în reprezentări expresive intenţionate; 3.4. *să exprime clar şi coerent un mesaj intenţionat, valorificând integrat caracteristicile elementelor de limbaj plastic;

4.1. să compună spaţiul plastic valorificând potenţialul expresiv al elementelor de limbaj plastic, conform propriilor intenţii; 4.2. să valorifice ipostazele elementelor de limbaj plastic, în reprezentări expresive intenţionate; 4.3. să realizeze compoziţii într-o dominantă cromatică intenţionată; 4.4. să organizeze spaţiul plastic liniar şi/sau cromatic, cu accent pe valoarea expresivă a dominantei cromatice; 4.5. să aprecieze modul de utilizare a elementelor de limbaj plastic, în propriile lucrări şi în lucrările celorlalţi; 4.6. *să modeleze forme tridimensionale, care să exprime clar mesajul intenţionat.

a unităţilor de învăţareDirector: Resp. Com. Metodică:

Page 3: 0 Planificare Ed. Plastica

Nr.total ore: Semestrul I – 13 Semestrul al II- lea – 21 1 oră / săptămână

Nr.crt.

Unitatea deînvăţare

Ob.dereferinţă

Nr.orealocate

Perioada Obs.

1. MATERIALE DE LUCRU ŞI FOLOSIREA LOR ( TEHNICI SPECIFICE ARTELOR PLASTICE)

1.1.2.1.4.4.

3 ore

2. AMESTECURI CROMATICE ŞI ACROMATICEDOMINANTA CROMATICĂ

1.1. 2.2.2.3.4.4.

9 ore

3. ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC

1.1.3.4.4.3.4.5.

10 ore

4. FORME ELABORATE ÎN COMPOZIŢIA PLASTICĂ

1.1.3.1.3.3.4.2.

7 ore

5. POTENŢIAL EXPRESIV AL ELEMENTELOR DE LIMBAJ PLASTIC, ÎN COMUNICAREA VIZUALĂ

1.1.3.3.4.3.4.4.

5 ore

Page 4: 0 Planificare Ed. Plastica

1. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Nr de ore: 3 Perioada: ___________________

Nr.crt.

Detalii deconţinut O.R.

Activităţi deînvăţare

Resurse/ Forme de organizare

Nr.oreData Obs.

1.

2.

3.

Prezentarea materialelor şi a instrumentelor de lucru

Cunoaşterea modului de utilizare a materialelor

Tehnici specifice artelor plastice – “Mozaic în formă de romburi”

Exerciţii-joc

1.1.2.1.4.4.

1.1. 1.2

1.1.1.2.

exerciţii de recunoaştere a materialelor: hârtie de desen albă sau colorată, acuarelă, guaşă, tempera, pensule de diferite dimensiuni, creion, creioane Pastel sau Ceracolor, vase de apă, paleta de lucru, şerveţele, plăsuţă seu săculeţ pentru materiale;

compoziţie figurativă sau nonfigurativă realizată cu diferite materiale şi tehnici de lucru;

exerciţii de modelare şi obţinerea unor basoreliefuri şi forme spaţiale;

realizarea unui proiect de mozaic sau paviment din forme pătrate (colaj)

asamblate într-o compoziţie decorativă;

exerciţii de reactualizare a utilizării materialelor;

exerciţii de suprapunere cu pensula; exerciţii de suprapunere cu degetul;

- suportul: hârtie de desen albă sau colorată- acuarelă, tempera, guaşă, pensule de diferite dimensiuni- activitate frontală şi individuală

- tuburi, pensule, carioca, acuarele, tempera, vasul de apă, prosopelul, punga specială, blocul de desen, planşe exemplificative,- conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiulfrontal, individual

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

1

1

1

2. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Nr de ore: 9

Materiale de lucru şi Materiale de lucru şi folosirea lorfolosirea lor

Materiale de lucru şi Materiale de lucru şi folosirea lorfolosirea lor

Amestecuri cromatice Amestecuri cromatice şi acromatice şi acromatice

Dominanta cromaticăDominanta cromatică

Amestecuri cromatice Amestecuri cromatice şi acromatice şi acromatice

Dominanta cromaticăDominanta cromatică

Page 5: 0 Planificare Ed. Plastica

Perioada: ________________

Nr. crt. Detalii de conţinut O.R. Activităţi de învăţare

Resurse/ Forme de organizare

Nr.oreData Evaluare

1.

2.

3.

4.

Culorile şi nonculorile„ Steaua culorilor”„Curcubeul”

„Culori calde„Codrul de aram㔄Peisaj solar”

Culori reci„Lacul de munte”„Acvariul”

Dominanta cromatică„Apus de soare”

1.2.2.1.

1.2.2.1.

1.2.2.1.

1.2.4.1.4.3.2.1.

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici; exerciţii de obţinere a nonculorilor; realizarea de compoziţii figurative şi

nonfigurative cu ajutorul nonculorilor;

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici; exerciţii de utilizare a culorilor calde; realizarea de compoziţii figurative şi

nonfigurative cu ajutorul culorilor calde;

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici; exerciţii de utilizare a culorilor reci; realizarea de compoziţii figurative şi

nonfigurative cu ajutorul culorilor reci;

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici; compunerea suprafeţei plastice obţinând

intenţionat o anumită dominantă; realizarea de compoziţii după diferite

sugestii tematice, în diferite dominante cromatice;

anticiparea rezultatelor amestecurilor culorilor între ele;

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

1

2

2

1

Observare sistematică

Probă practică

Analiză şi apreciere

Observare sistematică

Probă practică

Analiză şi apreciere

Page 6: 0 Planificare Ed. Plastica

5.

6.

7.

Amestecuri: tonuri şi nuanţe„Răsărit de soare”

Nonculorile„Peisaj de iarnă”

Griuri„Cer înnorat”

1.2.2.1.

1.2.2.1.

1.2.2.1.

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici; realizarea de compoziţii figurative şi

nonfigurative cu ajutorul tonurilor şi nuanţelor;

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici; anticiparea rezultatelor amestecurilor

culorilor între ele; realizarea de compoziţii figurative

folosind nonculorile;

exersarea obţinerii tonurilor de gri; anticiparea rezultatelor amestecurilor

culorilor între ele; realizarea de compoziţii nonfigurative

folosind griuri.

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

1

1

1

Observare sistematică

Probă practică

Analiză şi apreciere

3. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente de Elemente de limbaj plasticlimbaj plasticElemente de Elemente de

limbaj plasticlimbaj plastic

Page 7: 0 Planificare Ed. Plastica

Nr de ore: 10 Perioada: ________________

Nr. crt. Detalii de conţinut O.R. Activităţi de învăţare

Resurse/ Forme de organizare

Nr.oreData Evaluare

1.

2.

3.

4.

Rolul punctului şi al liniei în compoziţiile plastice

„Pădure iarna”

Linia ca element de limbaj plastic „Joc de linii”

Pata picturală (vibrată)„Copaci”„Marea”

Punctul ca element de limbaj plastic

„Glastră cu flori”

Compoziţie plastică din care reiese rolul decorativ al

3.1. 3.2. 3.3.4.5.

1.2.3.1.3.2.

1.2.3.4.2.1.

3.1.3.2.3.3.

exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere a liniei ca element de construcţie (contur) şi ca element decorativ;

identificarea liniei ca element de limbaj plastic, observându- se ce poate exprima ea;

compunerea unui spaţiu plastic in care să se evidenţieze linia ca element de limbaj plastic;

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici;

realizarea de contururi; observarea liniei ca element constitutiv

al universului vizual;

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici;

exersarea obţinerii petei picturale prin nuanţare cromatică, prin fluidizarea culorii sau prin texturare;

anticiparea rezultatelor amestecurilor culorilor între ele;

observarea elementelor de limbaj plastic ca elemente constitutive ale universului vizual;

exerciţii de obţinere a punctelor de diferite forme, mărimi, culori folosind diferite instrumente;

realizarea de figurări, cu ajutorul

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- creion, pix, carioca- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul- activitate frontală şi individuală

1

1

2

1

1

Observare sistematică

Probă practică

Analiză şi apreciere

Observare sistematică

Probă practică

Analiză şi apreciere

Page 8: 0 Planificare Ed. Plastica

5.

6.

7.

8.

punctului şi al liniei „Chenarul”

Linia ca element de construcţie „Satul meu”„Aeronave”

Pata cromatică şi acromatică„Joc”

Pata plată şi pata vibrată„Peisaj”

3.1. 3.2.3.3.4.5.

1.2.2.1.

3.1. 3.2. 3.3.4.5.

3.1. 3.2. 3.3.4.5.

elementelor de limbaj plastic, după natură şi imaginate;

observarea rolului liniei ca element decorativ (pe ţesături, imprimeuri, vase de ceramică, lucrări arhitecturale decorative etc.);

compunerea unei suprafeţe decorative cu ajutorul liniei ca element de limbaj plastic;

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici;

organizarea suprafeţei sau a spaţiului plastic cu ajutorul liniei de construcţie;

anticiparea rezultatelor amestecurilor culorilor între ele;

dialog provocat privind semnificaţia petei de culoare ca element de limbaj plastic;

exerciţii de identificare a petei picturale (vibrate) şi a petei uniforme (plate) de pe reproduceri ale unor picturi, planşe didactice, lucrări;

exerciţiu – joc de obţinere a petei picturale aşternerea pe hârtie a pensulei încărcate cu două – trei culori care nu sunt prea amestecate, obţinând efecte deosebite;

exerciţii de identificare a petei picturale (vibrate) de pe reproduceri ale unor picturi, planşe didactice, lucrări;

exerciţii de descoperire a diferenţelor dintre pata uniformă (plată) şi cea picturală (vibrată);

- crearea unei suprafeţe plastice figurative sau nonfigurative, folosind pata picturală (vibrată).

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- creion, pix, carioca- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul

2

1

1

Observare sistematică

Probă practică

Analiză şi apreciere

Observare sistematică

Probă practică

Analiză şi apreciere

Page 9: 0 Planificare Ed. Plastica

- activitate frontală şi individuală

4. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Nr de ore: 7 Perioada: ________________

Nr. crt. Detalieri de conţinut O.R. Activităţi de învăţare

Resurse/ Forme de organizare

Nr.oreData Evaluare

1.

2.

3.

Forme naturale în compoziţia plastică

„Primăvara în luncă”;„Maci în lanul de grâu”„Vara aurie”

Forme elaborate în compoziţia plastică

Fuzionare la margine : „Fluturi” Fuzionare în masă : „Poiana cu narcise”

Compoziţii libere

3.1.3.2.3.3.4.5.

3.1.3.2.3.3.4.5.

3.1.3.2.3.3.4.5.

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici;

observarea structurii formelor naturale; observarea transpunerii formelor

naturale în structuri plastice expresive; analizarea structurilor plastice

obţinute;

utilizarea diferitelor materiale şi tehnici;

observarea structurii formelor naturale; observarea transpunerii formelor

naturale în structuri plastice expresive; analizarea structurilor plastice

obţinute;

observarea structurii formelor naturale; observarea transpunerii formelor

naturale în structuri plastice expresive; analizarea structurilor plastice

obţinute.

- suport de hârtie- acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie- acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie- acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

3

2

2

Observare sistematică

Probă practică

Analiză şi apreciere

Forme elaborate în Forme elaborate în compoziţia plasticăcompoziţia plasticăForme elaborate în Forme elaborate în compoziţia plasticăcompoziţia plastică

Page 10: 0 Planificare Ed. Plastica

5. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Nr de ore: 5 Perioada: ________________

Nr. crt. Detalieri de conţinut O.R. Activităţi de învăţare

Resurse/Forme de organizare

Nr.oreData Evaluare

1.

2.

3.

Compoziţie figurativă – elementele de limbaj plastic şi amestecurile de culori şi nonculori

„În ogradă”

Compoziţie nonfigurativă – dominanta de culoare

„Peisaj de mai”

Organizarea echilibrată a suprafeţei – folosirea nuanţelor şi a tonurilor, diverse instrumente de lucru

1.1.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.

1.1.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.

1.1.4.1.4.2.

recunoaşterea amestecurilor (nuanţe, tonuri, griuri) în lucrări şi reproduceri de artă;

reliefarea semnificaţiei culorilor, a îmbinărilor şi a proporţiei culorilor într-un spaţiu plastic observat;

compoziţie plastică figurativă, folosind elementele de limbaj plastic studiate şi amestecurile de culori şi nonculori;

recunoaşterea amestecurilor (nuanţe, tonuri, griuri) în lucrări şi reproduceri de artă;

reliefarea semnificaţiei culorilor, a îmbinărilor şi a proporţiei culorilor într-un spaţiu plastic observat;

compoziţie plastică nonfigurativă, folosind nuanţele şi tonurile culorilor şi stabilirea unei dominante pe culori calde sau reci;

recunoaşterea elementelor de limbaj plastic învăţate (punctul, linia, forma, pata de culoare) în lucrări şi reproduceri de artă;

- suport de hârtie- acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie- acuarele- pensule şi vas de apă- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie- acuarele- pensule şi vas de apă- reproduceri de artă- planşe model

1

1

1

Observare sistematică

Probă practică

Analiză şi apreciere

Observare sistematică

Probă practică

Analiză şi apreciere

Potenţial expresiv al Potenţial expresiv al elementelor de limbaj plastic, elementelor de limbaj plastic,

în comunicarea vizualăîn comunicarea vizuală

Potenţial expresiv al Potenţial expresiv al elementelor de limbaj plastic, elementelor de limbaj plastic,

în comunicarea vizualăîn comunicarea vizuală

Page 11: 0 Planificare Ed. Plastica

4.

5.

„În univers”

Tehnica Tangram. Colaj„Căsuţa bunicilor”

Evaluare finală

4.3.4.4.4.5.

1.1.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.

reliefarea semnificaţiei culorilor, a îmbinărilor şi a proporţiei culorilor într-un spaţiu plastic observat;

compoziţie figurativă – organizarea echilibrată a unei suprafeţe folosind diferite instrumente şi tehnici de lucru;

trasarea figurilor geometrice în cadrul pătratului;

decuparea şi asamblarea figurilor geometrice pe suport de hârtie;

lipirea figurilor geometrice şi realizarea lucrării;

realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor.

- conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,

- activitate frontală şi individuală

- suport de hârtie, acuarele, pensule, vas de apă- hârtie glasată, foarfece, lipici - conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul

- bucăţi de polistiren- planşe - conversaţia, munca în grupe

1

1

Page 12: 0 Planificare Ed. Plastica