Download - INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

Transcript
Page 1: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 125

Newsletter RNDR nr 32018 View this email in yourbrowser

CUPRINS

INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE NAȚIONALE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

SERVICII DE CONSILIERE PENTRU IcircNFIINȚAREA FORMELOR ASOCIATIVEALE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

Subscribe Past Issues Translate

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 225

Se află icircn desfășurare licitația deschisă pentru atribuirea contractului privindbdquoConsiliere acordată producătorilor agricoli icircn vederea icircnființării șidezvoltării formelor asociative icircn sectorul agricolrdquo număr anunț departicipare icircn SEAP nr 18272715022018 Procedura a fost lansată pe 7 loturi la nivel național icircn conformitate cuprevederile legislației naționale din domeniul achizițiilor publice și ale Măsurii 2bdquoServicii de consiliere servicii de gestionare a fermei și servicii de icircnlocuire icircncadrul fermeirdquo din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Contractul este finanțat din fondurile FEADR (fonduri comunitare) prin ProgramulNațional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Măsura 2 bdquoServicii de consiliereservicii de gestionare a fermei și servicii de icircnlocuire icircn cadrul fermeirdquo De asemenea se mai află icircn desfășurare procedurile de licitație deschisăpublicate icircn SEAP icircn vederea achiziționării serviciilor de consiliere pentru

Consiliere acordată beneficiarilor care au angajamente de agro-mediuConsiliere acordată fermierilor care activează icircn ferme mici

Mai multe informatii accesacircnd httpbitlyPNDRmasura2_consiliere-asociere

ACTUALIZĂRI SITEURI MADR ȘI AFIR RAPOARTE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚIE

INFORMAȚII UTILE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 325

Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție evaluare și decontestație Acestea se află icircn cadrul secţiunii bdquoRapoarte și listerdquorespectiv Rapoarte de contestații

Raportul de Contestații aferent submăsurii 41a bdquoInvestiții icircnexploatații pomicolerdquo etapa 2 S012017Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 65 bdquoSchema pentrumicii fermierirdquo etapa 1 sesiunea 012018Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 76 bdquoInvestiţii asociatecu protejarea patrimoniului culturalrdquo zona ITI - Delta Dunării etapa3 sesiunea 012017Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 72 bdquoInvestiţii icircn creareași modernizarea infrastructurii de bază la scară micărdquo zona ITI - DeltaDunării componenta rutier etapa 3 sesiunea 012017Raportul de Selecție aferent submăsurii 41 bdquoInvestiții icircn exploatațiiagricolerdquo componenta zootehnic etapa 2 sesiunea 012017Raportul de Selecție aferent submăsurii sM 42 bdquoSprijin pentruinvestiții icircn prelucrarea comercializarea și sau dezvoltarea deproduse agricolerdquo - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării- etapa lunară 8 S012017Raportul de Selecție aferent sM 64 bdquoInvestiții icircn crearea șidezvoltarea de activități neagricolerdquo - Aria de aplicabilitate teritoriulITI - Delta Dunării etapa lunară 2 S012017Raportul de Selecție aferent submăsurii 61 bdquoSprijin pentru instalareatinerilor fermierirdquo - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunăriietapa 9 S012017Erata la Raportul de Selecție aferentă submăsurii 62 bdquoSprijin pentruicircnființarea de activități neagricole icircn zone ruralerdquo etapa lunară 3S012015Raportul de Contestații aferent submăsurii 62 bdquoSprijin pentruicircnființarea de activități neagricole icircn zone ruralerdquo național S012017

Acestea se află icircn cadrul secţiunii bdquoRapoarte și listerdquo respectiv bdquoRapoartede contestațiirdquo httpbitlyAFIR-rapoarte-si-liste Documente de interes publicate pe site-ul AFIR bull Modelul de cerere autorizare mediu pentru sM61 și sM63

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 425

Acesta se află icircn cadrul secţiunii bdquoINFORMATII UTILErdquo subsecţiuneabdquoTipizaterdquo (Cerere de plată și Formulare pentru sM 61 63 si 192 - poziția20)

EXPERȚI PENTRU 3 NOI FOCUS GRUPURI PEI-AGRI

Pacircnă pe 3 aprilie vă puteți icircnscrie ca experți icircn 3 noi Focus Grupuri PEI ndashAGRI (Parteneriatul European pentru Inovare icircn Agricultură) anume

Noi tipuri de nutreț pentru alimentația porcilor și păsărilorProtejarea producției de fructe de daunele cauzate de icircnghețReducerea pierderilor alimentare icircn cadrul fermei

Pentru icircnscriere accesați httpseceuropaeueipagriculturesitesagri-

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 525

eipfiles20180227calltext_fg29_31pdf httpbitlynewsflashPEIAgri-experti-3noiFocusGrupuri

CONSULTARE PUBLICĂ EUROPEANĂ PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS

Comisia Europeană propune schimbări icircn ceea ce privește regulile ajutoruluide stat icircn agricultură prin creșterea sumei pe care autoritățile naționale opot folosi pentru a sprijini fermierii - fără o aprobare preliminară Propunerea respectiv creșterea sumei maxime de la 15000 Euro la 25000Euro pe o perioadă de trei ani per exploatație vine ca răspuns la solicitărileStatelor Membre referitor la icircmbunătățirea sprijinului pentru fermieri cacirct șiicircn ce privește reducerea sarcinei administrative fără a produce efectenegative Această modificare cacirct și altele sunt subiectul consultării publice aflate icircnderulare pacircnă pe 16 aprilie ac Aflați mai multe detalii

ENERGIA REGENERABILĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Potrivit unui nou raport publicat de Curtea Europeană de Conturi UniuneaEuropeană ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a valorifica mai bine

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 625

legătura dintre politicile sale privind sursele regenerabile de energie șidezvoltarea rurală

ATELIER DE BUNE PRACTICI VALOAREA ADĂUGATĂ A ABORDĂRII LEADER PRINEVALUARE

Icircn perioada 17-18 mai 2018 la Helsinki ndash Finlanda se va desfășura atelierulde bune practici cu tema Valoarea adăugată a abordării LEADER prinevaluare organizat de Biroul European de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală(Evaluation Helpdesk) Evaluarea valorii adăugate are icircn vedere beneficiile obținute prin aplicareaabordării LEADER ndash comparativ cu rezultatele obținute prin neaplicareaacesteia Termen-limită pentru icircnscrierea la eveniment 19 Aprilie 2018 Link de icircnscriere httpsformjotformeucom80653631778364 Aflați mai multe detalii accesacircnd httpbitlyatelier-leader-helsinki_17-1805

REMINDER CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND EFICIENȚA PDR 2007-2013

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 725

Vă reamintim că pacircnă pe 20 aprilie puteți participa la consultarea publicăprivind icircmbunătățirea programelor de dezvoltare rurală (PDR) Consultarea are icircn vedere implementare PDR icircn perioada 2007-2013 cacirct șisugestii privind icircmbunătățirea viitoarelor programe Link httpseceuropaeueusurveyrunnerPerformanceOf2007-2013RDPs

CONSILIUL AGRIFISH DIN 19 MARTIE

Fotografie copyright European Union

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 825

Icircn 19 martie a avut loc cea de-a 3-a reuniunea consiliului AGRIFISH icircn cadrulcăreia statele membre au prezentat punctele de vedere și poziția referitoarela comunicarea privind viitorul Politicii Agricole Comune post 2020 mareparte dintre acestea exprimacircndu-și sprijinul pentru concluziile elaborate dePreședinție icircn acest sens Concluziile președinției sunt rezultatul a luni de negocieri intense icircntrestatele membre discuțiile fiind inițiate sub președinția estonă a Consiliului Mai multe detalii și concluziile președinției bulgare accesacircnd httpbitlyconsiliul-AgriFish-1903

OPINIA CURȚII EUROPENE DE CONTURI ȚINTE AMBIȚIOASE ȘI RELEVANTE IcircN CEEACE PRIVEȘTE PERFORMANȚA

Curtea de Conturi Europeană a susținut icircn data de 19032018 ca viitoarelecheltuieli efectuate icircn cadrul politicii agricole comune (PAC) să fie bazate peținte ambițioase și relevante icircn ceea ce privește performanța respectacircnd icircnacelași timp pe deplin cerințele referitoare la legalitate și la regularitate PAC face icircn prezent obiectul unei revizuiri icircntrucacirct actuala perioadă de șapte

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 925

ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se icircncheie icircn 2020 Icircn plus Curtea consideră că anumite măsuri din cadrul PAC nu au obiectiveclare Icircntreg comunicatul și studiul Curții Europene de Conturi accesacircnd httpbitlyopinie-curteaeuropeana-PAC

LANSAREA PORTALULUI WIFI4EU WI-FI GRATUIT PENTRU EUROPENI

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU Comisia Europeană dorește să promovezeaccesul gratuit la Wi-Fi icircn spații publice precum parcurile piețele și clădirilepublice bibliotecile muzeele și centrele de sănătate peste tot icircn Europa

Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019 Acesta va fiutilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație icircnprincipalele centre de interes public Cererea de proiecte va fi lansată la 15052018 ora 1300 (ora EuropeiCentrale) Pot participa - Municipalități - Entități care acționează icircn numele municipalităților Detalii privind lista entitățiților eligibile și mai multe informații accesacircnd httpbitlyportal-wifi4EU

CEA DE-A 10-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1025

Icircn perioada 20-21 martie la Neuhardenberg ndash Germania s-a desfășurat ceade-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale Tema reuniunii a vizatinovarea socială icircn zonele rurale anume

Mobilitate ruralăLanțuri scurte inteligenteSate conectate digital

De asemenea au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentruDezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019 cacirct și domeniile icircncadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni decooperare Mai multe detalii

NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privindimplementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare arefomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelulstatelor membre

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora icircn agricultură vizează inclusivteme precum restructurarea sectorului agricol icircmbătracircnirea populației dinmediul rural identificarea și diferențierea nou-veniților icircn agricultură șireicircnnoirea generaților

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 2: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 225

Se află icircn desfășurare licitația deschisă pentru atribuirea contractului privindbdquoConsiliere acordată producătorilor agricoli icircn vederea icircnființării șidezvoltării formelor asociative icircn sectorul agricolrdquo număr anunț departicipare icircn SEAP nr 18272715022018 Procedura a fost lansată pe 7 loturi la nivel național icircn conformitate cuprevederile legislației naționale din domeniul achizițiilor publice și ale Măsurii 2bdquoServicii de consiliere servicii de gestionare a fermei și servicii de icircnlocuire icircncadrul fermeirdquo din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Contractul este finanțat din fondurile FEADR (fonduri comunitare) prin ProgramulNațional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Măsura 2 bdquoServicii de consiliereservicii de gestionare a fermei și servicii de icircnlocuire icircn cadrul fermeirdquo De asemenea se mai află icircn desfășurare procedurile de licitație deschisăpublicate icircn SEAP icircn vederea achiziționării serviciilor de consiliere pentru

Consiliere acordată beneficiarilor care au angajamente de agro-mediuConsiliere acordată fermierilor care activează icircn ferme mici

Mai multe informatii accesacircnd httpbitlyPNDRmasura2_consiliere-asociere

ACTUALIZĂRI SITEURI MADR ȘI AFIR RAPOARTE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚIE

INFORMAȚII UTILE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 325

Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție evaluare și decontestație Acestea se află icircn cadrul secţiunii bdquoRapoarte și listerdquorespectiv Rapoarte de contestații

Raportul de Contestații aferent submăsurii 41a bdquoInvestiții icircnexploatații pomicolerdquo etapa 2 S012017Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 65 bdquoSchema pentrumicii fermierirdquo etapa 1 sesiunea 012018Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 76 bdquoInvestiţii asociatecu protejarea patrimoniului culturalrdquo zona ITI - Delta Dunării etapa3 sesiunea 012017Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 72 bdquoInvestiţii icircn creareași modernizarea infrastructurii de bază la scară micărdquo zona ITI - DeltaDunării componenta rutier etapa 3 sesiunea 012017Raportul de Selecție aferent submăsurii 41 bdquoInvestiții icircn exploatațiiagricolerdquo componenta zootehnic etapa 2 sesiunea 012017Raportul de Selecție aferent submăsurii sM 42 bdquoSprijin pentruinvestiții icircn prelucrarea comercializarea și sau dezvoltarea deproduse agricolerdquo - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării- etapa lunară 8 S012017Raportul de Selecție aferent sM 64 bdquoInvestiții icircn crearea șidezvoltarea de activități neagricolerdquo - Aria de aplicabilitate teritoriulITI - Delta Dunării etapa lunară 2 S012017Raportul de Selecție aferent submăsurii 61 bdquoSprijin pentru instalareatinerilor fermierirdquo - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunăriietapa 9 S012017Erata la Raportul de Selecție aferentă submăsurii 62 bdquoSprijin pentruicircnființarea de activități neagricole icircn zone ruralerdquo etapa lunară 3S012015Raportul de Contestații aferent submăsurii 62 bdquoSprijin pentruicircnființarea de activități neagricole icircn zone ruralerdquo național S012017

Acestea se află icircn cadrul secţiunii bdquoRapoarte și listerdquo respectiv bdquoRapoartede contestațiirdquo httpbitlyAFIR-rapoarte-si-liste Documente de interes publicate pe site-ul AFIR bull Modelul de cerere autorizare mediu pentru sM61 și sM63

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 425

Acesta se află icircn cadrul secţiunii bdquoINFORMATII UTILErdquo subsecţiuneabdquoTipizaterdquo (Cerere de plată și Formulare pentru sM 61 63 si 192 - poziția20)

EXPERȚI PENTRU 3 NOI FOCUS GRUPURI PEI-AGRI

Pacircnă pe 3 aprilie vă puteți icircnscrie ca experți icircn 3 noi Focus Grupuri PEI ndashAGRI (Parteneriatul European pentru Inovare icircn Agricultură) anume

Noi tipuri de nutreț pentru alimentația porcilor și păsărilorProtejarea producției de fructe de daunele cauzate de icircnghețReducerea pierderilor alimentare icircn cadrul fermei

Pentru icircnscriere accesați httpseceuropaeueipagriculturesitesagri-

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 525

eipfiles20180227calltext_fg29_31pdf httpbitlynewsflashPEIAgri-experti-3noiFocusGrupuri

CONSULTARE PUBLICĂ EUROPEANĂ PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS

Comisia Europeană propune schimbări icircn ceea ce privește regulile ajutoruluide stat icircn agricultură prin creșterea sumei pe care autoritățile naționale opot folosi pentru a sprijini fermierii - fără o aprobare preliminară Propunerea respectiv creșterea sumei maxime de la 15000 Euro la 25000Euro pe o perioadă de trei ani per exploatație vine ca răspuns la solicitărileStatelor Membre referitor la icircmbunătățirea sprijinului pentru fermieri cacirct șiicircn ce privește reducerea sarcinei administrative fără a produce efectenegative Această modificare cacirct și altele sunt subiectul consultării publice aflate icircnderulare pacircnă pe 16 aprilie ac Aflați mai multe detalii

ENERGIA REGENERABILĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Potrivit unui nou raport publicat de Curtea Europeană de Conturi UniuneaEuropeană ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a valorifica mai bine

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 625

legătura dintre politicile sale privind sursele regenerabile de energie șidezvoltarea rurală

ATELIER DE BUNE PRACTICI VALOAREA ADĂUGATĂ A ABORDĂRII LEADER PRINEVALUARE

Icircn perioada 17-18 mai 2018 la Helsinki ndash Finlanda se va desfășura atelierulde bune practici cu tema Valoarea adăugată a abordării LEADER prinevaluare organizat de Biroul European de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală(Evaluation Helpdesk) Evaluarea valorii adăugate are icircn vedere beneficiile obținute prin aplicareaabordării LEADER ndash comparativ cu rezultatele obținute prin neaplicareaacesteia Termen-limită pentru icircnscrierea la eveniment 19 Aprilie 2018 Link de icircnscriere httpsformjotformeucom80653631778364 Aflați mai multe detalii accesacircnd httpbitlyatelier-leader-helsinki_17-1805

REMINDER CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND EFICIENȚA PDR 2007-2013

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 725

Vă reamintim că pacircnă pe 20 aprilie puteți participa la consultarea publicăprivind icircmbunătățirea programelor de dezvoltare rurală (PDR) Consultarea are icircn vedere implementare PDR icircn perioada 2007-2013 cacirct șisugestii privind icircmbunătățirea viitoarelor programe Link httpseceuropaeueusurveyrunnerPerformanceOf2007-2013RDPs

CONSILIUL AGRIFISH DIN 19 MARTIE

Fotografie copyright European Union

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 825

Icircn 19 martie a avut loc cea de-a 3-a reuniunea consiliului AGRIFISH icircn cadrulcăreia statele membre au prezentat punctele de vedere și poziția referitoarela comunicarea privind viitorul Politicii Agricole Comune post 2020 mareparte dintre acestea exprimacircndu-și sprijinul pentru concluziile elaborate dePreședinție icircn acest sens Concluziile președinției sunt rezultatul a luni de negocieri intense icircntrestatele membre discuțiile fiind inițiate sub președinția estonă a Consiliului Mai multe detalii și concluziile președinției bulgare accesacircnd httpbitlyconsiliul-AgriFish-1903

OPINIA CURȚII EUROPENE DE CONTURI ȚINTE AMBIȚIOASE ȘI RELEVANTE IcircN CEEACE PRIVEȘTE PERFORMANȚA

Curtea de Conturi Europeană a susținut icircn data de 19032018 ca viitoarelecheltuieli efectuate icircn cadrul politicii agricole comune (PAC) să fie bazate peținte ambițioase și relevante icircn ceea ce privește performanța respectacircnd icircnacelași timp pe deplin cerințele referitoare la legalitate și la regularitate PAC face icircn prezent obiectul unei revizuiri icircntrucacirct actuala perioadă de șapte

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 925

ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se icircncheie icircn 2020 Icircn plus Curtea consideră că anumite măsuri din cadrul PAC nu au obiectiveclare Icircntreg comunicatul și studiul Curții Europene de Conturi accesacircnd httpbitlyopinie-curteaeuropeana-PAC

LANSAREA PORTALULUI WIFI4EU WI-FI GRATUIT PENTRU EUROPENI

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU Comisia Europeană dorește să promovezeaccesul gratuit la Wi-Fi icircn spații publice precum parcurile piețele și clădirilepublice bibliotecile muzeele și centrele de sănătate peste tot icircn Europa

Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019 Acesta va fiutilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație icircnprincipalele centre de interes public Cererea de proiecte va fi lansată la 15052018 ora 1300 (ora EuropeiCentrale) Pot participa - Municipalități - Entități care acționează icircn numele municipalităților Detalii privind lista entitățiților eligibile și mai multe informații accesacircnd httpbitlyportal-wifi4EU

CEA DE-A 10-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1025

Icircn perioada 20-21 martie la Neuhardenberg ndash Germania s-a desfășurat ceade-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale Tema reuniunii a vizatinovarea socială icircn zonele rurale anume

Mobilitate ruralăLanțuri scurte inteligenteSate conectate digital

De asemenea au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentruDezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019 cacirct și domeniile icircncadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni decooperare Mai multe detalii

NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privindimplementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare arefomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelulstatelor membre

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora icircn agricultură vizează inclusivteme precum restructurarea sectorului agricol icircmbătracircnirea populației dinmediul rural identificarea și diferențierea nou-veniților icircn agricultură șireicircnnoirea generaților

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 3: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 325

Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție evaluare și decontestație Acestea se află icircn cadrul secţiunii bdquoRapoarte și listerdquorespectiv Rapoarte de contestații

Raportul de Contestații aferent submăsurii 41a bdquoInvestiții icircnexploatații pomicolerdquo etapa 2 S012017Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 65 bdquoSchema pentrumicii fermierirdquo etapa 1 sesiunea 012018Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 76 bdquoInvestiţii asociatecu protejarea patrimoniului culturalrdquo zona ITI - Delta Dunării etapa3 sesiunea 012017Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 72 bdquoInvestiţii icircn creareași modernizarea infrastructurii de bază la scară micărdquo zona ITI - DeltaDunării componenta rutier etapa 3 sesiunea 012017Raportul de Selecție aferent submăsurii 41 bdquoInvestiții icircn exploatațiiagricolerdquo componenta zootehnic etapa 2 sesiunea 012017Raportul de Selecție aferent submăsurii sM 42 bdquoSprijin pentruinvestiții icircn prelucrarea comercializarea și sau dezvoltarea deproduse agricolerdquo - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării- etapa lunară 8 S012017Raportul de Selecție aferent sM 64 bdquoInvestiții icircn crearea șidezvoltarea de activități neagricolerdquo - Aria de aplicabilitate teritoriulITI - Delta Dunării etapa lunară 2 S012017Raportul de Selecție aferent submăsurii 61 bdquoSprijin pentru instalareatinerilor fermierirdquo - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunăriietapa 9 S012017Erata la Raportul de Selecție aferentă submăsurii 62 bdquoSprijin pentruicircnființarea de activități neagricole icircn zone ruralerdquo etapa lunară 3S012015Raportul de Contestații aferent submăsurii 62 bdquoSprijin pentruicircnființarea de activități neagricole icircn zone ruralerdquo național S012017

Acestea se află icircn cadrul secţiunii bdquoRapoarte și listerdquo respectiv bdquoRapoartede contestațiirdquo httpbitlyAFIR-rapoarte-si-liste Documente de interes publicate pe site-ul AFIR bull Modelul de cerere autorizare mediu pentru sM61 și sM63

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 425

Acesta se află icircn cadrul secţiunii bdquoINFORMATII UTILErdquo subsecţiuneabdquoTipizaterdquo (Cerere de plată și Formulare pentru sM 61 63 si 192 - poziția20)

EXPERȚI PENTRU 3 NOI FOCUS GRUPURI PEI-AGRI

Pacircnă pe 3 aprilie vă puteți icircnscrie ca experți icircn 3 noi Focus Grupuri PEI ndashAGRI (Parteneriatul European pentru Inovare icircn Agricultură) anume

Noi tipuri de nutreț pentru alimentația porcilor și păsărilorProtejarea producției de fructe de daunele cauzate de icircnghețReducerea pierderilor alimentare icircn cadrul fermei

Pentru icircnscriere accesați httpseceuropaeueipagriculturesitesagri-

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 525

eipfiles20180227calltext_fg29_31pdf httpbitlynewsflashPEIAgri-experti-3noiFocusGrupuri

CONSULTARE PUBLICĂ EUROPEANĂ PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS

Comisia Europeană propune schimbări icircn ceea ce privește regulile ajutoruluide stat icircn agricultură prin creșterea sumei pe care autoritățile naționale opot folosi pentru a sprijini fermierii - fără o aprobare preliminară Propunerea respectiv creșterea sumei maxime de la 15000 Euro la 25000Euro pe o perioadă de trei ani per exploatație vine ca răspuns la solicitărileStatelor Membre referitor la icircmbunătățirea sprijinului pentru fermieri cacirct șiicircn ce privește reducerea sarcinei administrative fără a produce efectenegative Această modificare cacirct și altele sunt subiectul consultării publice aflate icircnderulare pacircnă pe 16 aprilie ac Aflați mai multe detalii

ENERGIA REGENERABILĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Potrivit unui nou raport publicat de Curtea Europeană de Conturi UniuneaEuropeană ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a valorifica mai bine

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 625

legătura dintre politicile sale privind sursele regenerabile de energie șidezvoltarea rurală

ATELIER DE BUNE PRACTICI VALOAREA ADĂUGATĂ A ABORDĂRII LEADER PRINEVALUARE

Icircn perioada 17-18 mai 2018 la Helsinki ndash Finlanda se va desfășura atelierulde bune practici cu tema Valoarea adăugată a abordării LEADER prinevaluare organizat de Biroul European de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală(Evaluation Helpdesk) Evaluarea valorii adăugate are icircn vedere beneficiile obținute prin aplicareaabordării LEADER ndash comparativ cu rezultatele obținute prin neaplicareaacesteia Termen-limită pentru icircnscrierea la eveniment 19 Aprilie 2018 Link de icircnscriere httpsformjotformeucom80653631778364 Aflați mai multe detalii accesacircnd httpbitlyatelier-leader-helsinki_17-1805

REMINDER CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND EFICIENȚA PDR 2007-2013

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 725

Vă reamintim că pacircnă pe 20 aprilie puteți participa la consultarea publicăprivind icircmbunătățirea programelor de dezvoltare rurală (PDR) Consultarea are icircn vedere implementare PDR icircn perioada 2007-2013 cacirct șisugestii privind icircmbunătățirea viitoarelor programe Link httpseceuropaeueusurveyrunnerPerformanceOf2007-2013RDPs

CONSILIUL AGRIFISH DIN 19 MARTIE

Fotografie copyright European Union

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 825

Icircn 19 martie a avut loc cea de-a 3-a reuniunea consiliului AGRIFISH icircn cadrulcăreia statele membre au prezentat punctele de vedere și poziția referitoarela comunicarea privind viitorul Politicii Agricole Comune post 2020 mareparte dintre acestea exprimacircndu-și sprijinul pentru concluziile elaborate dePreședinție icircn acest sens Concluziile președinției sunt rezultatul a luni de negocieri intense icircntrestatele membre discuțiile fiind inițiate sub președinția estonă a Consiliului Mai multe detalii și concluziile președinției bulgare accesacircnd httpbitlyconsiliul-AgriFish-1903

OPINIA CURȚII EUROPENE DE CONTURI ȚINTE AMBIȚIOASE ȘI RELEVANTE IcircN CEEACE PRIVEȘTE PERFORMANȚA

Curtea de Conturi Europeană a susținut icircn data de 19032018 ca viitoarelecheltuieli efectuate icircn cadrul politicii agricole comune (PAC) să fie bazate peținte ambițioase și relevante icircn ceea ce privește performanța respectacircnd icircnacelași timp pe deplin cerințele referitoare la legalitate și la regularitate PAC face icircn prezent obiectul unei revizuiri icircntrucacirct actuala perioadă de șapte

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 925

ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se icircncheie icircn 2020 Icircn plus Curtea consideră că anumite măsuri din cadrul PAC nu au obiectiveclare Icircntreg comunicatul și studiul Curții Europene de Conturi accesacircnd httpbitlyopinie-curteaeuropeana-PAC

LANSAREA PORTALULUI WIFI4EU WI-FI GRATUIT PENTRU EUROPENI

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU Comisia Europeană dorește să promovezeaccesul gratuit la Wi-Fi icircn spații publice precum parcurile piețele și clădirilepublice bibliotecile muzeele și centrele de sănătate peste tot icircn Europa

Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019 Acesta va fiutilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație icircnprincipalele centre de interes public Cererea de proiecte va fi lansată la 15052018 ora 1300 (ora EuropeiCentrale) Pot participa - Municipalități - Entități care acționează icircn numele municipalităților Detalii privind lista entitățiților eligibile și mai multe informații accesacircnd httpbitlyportal-wifi4EU

CEA DE-A 10-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1025

Icircn perioada 20-21 martie la Neuhardenberg ndash Germania s-a desfășurat ceade-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale Tema reuniunii a vizatinovarea socială icircn zonele rurale anume

Mobilitate ruralăLanțuri scurte inteligenteSate conectate digital

De asemenea au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentruDezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019 cacirct și domeniile icircncadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni decooperare Mai multe detalii

NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privindimplementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare arefomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelulstatelor membre

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora icircn agricultură vizează inclusivteme precum restructurarea sectorului agricol icircmbătracircnirea populației dinmediul rural identificarea și diferențierea nou-veniților icircn agricultură șireicircnnoirea generaților

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 4: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 425

Acesta se află icircn cadrul secţiunii bdquoINFORMATII UTILErdquo subsecţiuneabdquoTipizaterdquo (Cerere de plată și Formulare pentru sM 61 63 si 192 - poziția20)

EXPERȚI PENTRU 3 NOI FOCUS GRUPURI PEI-AGRI

Pacircnă pe 3 aprilie vă puteți icircnscrie ca experți icircn 3 noi Focus Grupuri PEI ndashAGRI (Parteneriatul European pentru Inovare icircn Agricultură) anume

Noi tipuri de nutreț pentru alimentația porcilor și păsărilorProtejarea producției de fructe de daunele cauzate de icircnghețReducerea pierderilor alimentare icircn cadrul fermei

Pentru icircnscriere accesați httpseceuropaeueipagriculturesitesagri-

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 525

eipfiles20180227calltext_fg29_31pdf httpbitlynewsflashPEIAgri-experti-3noiFocusGrupuri

CONSULTARE PUBLICĂ EUROPEANĂ PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS

Comisia Europeană propune schimbări icircn ceea ce privește regulile ajutoruluide stat icircn agricultură prin creșterea sumei pe care autoritățile naționale opot folosi pentru a sprijini fermierii - fără o aprobare preliminară Propunerea respectiv creșterea sumei maxime de la 15000 Euro la 25000Euro pe o perioadă de trei ani per exploatație vine ca răspuns la solicitărileStatelor Membre referitor la icircmbunătățirea sprijinului pentru fermieri cacirct șiicircn ce privește reducerea sarcinei administrative fără a produce efectenegative Această modificare cacirct și altele sunt subiectul consultării publice aflate icircnderulare pacircnă pe 16 aprilie ac Aflați mai multe detalii

ENERGIA REGENERABILĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Potrivit unui nou raport publicat de Curtea Europeană de Conturi UniuneaEuropeană ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a valorifica mai bine

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 625

legătura dintre politicile sale privind sursele regenerabile de energie șidezvoltarea rurală

ATELIER DE BUNE PRACTICI VALOAREA ADĂUGATĂ A ABORDĂRII LEADER PRINEVALUARE

Icircn perioada 17-18 mai 2018 la Helsinki ndash Finlanda se va desfășura atelierulde bune practici cu tema Valoarea adăugată a abordării LEADER prinevaluare organizat de Biroul European de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală(Evaluation Helpdesk) Evaluarea valorii adăugate are icircn vedere beneficiile obținute prin aplicareaabordării LEADER ndash comparativ cu rezultatele obținute prin neaplicareaacesteia Termen-limită pentru icircnscrierea la eveniment 19 Aprilie 2018 Link de icircnscriere httpsformjotformeucom80653631778364 Aflați mai multe detalii accesacircnd httpbitlyatelier-leader-helsinki_17-1805

REMINDER CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND EFICIENȚA PDR 2007-2013

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 725

Vă reamintim că pacircnă pe 20 aprilie puteți participa la consultarea publicăprivind icircmbunătățirea programelor de dezvoltare rurală (PDR) Consultarea are icircn vedere implementare PDR icircn perioada 2007-2013 cacirct șisugestii privind icircmbunătățirea viitoarelor programe Link httpseceuropaeueusurveyrunnerPerformanceOf2007-2013RDPs

CONSILIUL AGRIFISH DIN 19 MARTIE

Fotografie copyright European Union

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 825

Icircn 19 martie a avut loc cea de-a 3-a reuniunea consiliului AGRIFISH icircn cadrulcăreia statele membre au prezentat punctele de vedere și poziția referitoarela comunicarea privind viitorul Politicii Agricole Comune post 2020 mareparte dintre acestea exprimacircndu-și sprijinul pentru concluziile elaborate dePreședinție icircn acest sens Concluziile președinției sunt rezultatul a luni de negocieri intense icircntrestatele membre discuțiile fiind inițiate sub președinția estonă a Consiliului Mai multe detalii și concluziile președinției bulgare accesacircnd httpbitlyconsiliul-AgriFish-1903

OPINIA CURȚII EUROPENE DE CONTURI ȚINTE AMBIȚIOASE ȘI RELEVANTE IcircN CEEACE PRIVEȘTE PERFORMANȚA

Curtea de Conturi Europeană a susținut icircn data de 19032018 ca viitoarelecheltuieli efectuate icircn cadrul politicii agricole comune (PAC) să fie bazate peținte ambițioase și relevante icircn ceea ce privește performanța respectacircnd icircnacelași timp pe deplin cerințele referitoare la legalitate și la regularitate PAC face icircn prezent obiectul unei revizuiri icircntrucacirct actuala perioadă de șapte

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 925

ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se icircncheie icircn 2020 Icircn plus Curtea consideră că anumite măsuri din cadrul PAC nu au obiectiveclare Icircntreg comunicatul și studiul Curții Europene de Conturi accesacircnd httpbitlyopinie-curteaeuropeana-PAC

LANSAREA PORTALULUI WIFI4EU WI-FI GRATUIT PENTRU EUROPENI

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU Comisia Europeană dorește să promovezeaccesul gratuit la Wi-Fi icircn spații publice precum parcurile piețele și clădirilepublice bibliotecile muzeele și centrele de sănătate peste tot icircn Europa

Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019 Acesta va fiutilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație icircnprincipalele centre de interes public Cererea de proiecte va fi lansată la 15052018 ora 1300 (ora EuropeiCentrale) Pot participa - Municipalități - Entități care acționează icircn numele municipalităților Detalii privind lista entitățiților eligibile și mai multe informații accesacircnd httpbitlyportal-wifi4EU

CEA DE-A 10-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1025

Icircn perioada 20-21 martie la Neuhardenberg ndash Germania s-a desfășurat ceade-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale Tema reuniunii a vizatinovarea socială icircn zonele rurale anume

Mobilitate ruralăLanțuri scurte inteligenteSate conectate digital

De asemenea au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentruDezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019 cacirct și domeniile icircncadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni decooperare Mai multe detalii

NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privindimplementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare arefomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelulstatelor membre

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora icircn agricultură vizează inclusivteme precum restructurarea sectorului agricol icircmbătracircnirea populației dinmediul rural identificarea și diferențierea nou-veniților icircn agricultură șireicircnnoirea generaților

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 5: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 525

eipfiles20180227calltext_fg29_31pdf httpbitlynewsflashPEIAgri-experti-3noiFocusGrupuri

CONSULTARE PUBLICĂ EUROPEANĂ PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS

Comisia Europeană propune schimbări icircn ceea ce privește regulile ajutoruluide stat icircn agricultură prin creșterea sumei pe care autoritățile naționale opot folosi pentru a sprijini fermierii - fără o aprobare preliminară Propunerea respectiv creșterea sumei maxime de la 15000 Euro la 25000Euro pe o perioadă de trei ani per exploatație vine ca răspuns la solicitărileStatelor Membre referitor la icircmbunătățirea sprijinului pentru fermieri cacirct șiicircn ce privește reducerea sarcinei administrative fără a produce efectenegative Această modificare cacirct și altele sunt subiectul consultării publice aflate icircnderulare pacircnă pe 16 aprilie ac Aflați mai multe detalii

ENERGIA REGENERABILĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Potrivit unui nou raport publicat de Curtea Europeană de Conturi UniuneaEuropeană ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a valorifica mai bine

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 625

legătura dintre politicile sale privind sursele regenerabile de energie șidezvoltarea rurală

ATELIER DE BUNE PRACTICI VALOAREA ADĂUGATĂ A ABORDĂRII LEADER PRINEVALUARE

Icircn perioada 17-18 mai 2018 la Helsinki ndash Finlanda se va desfășura atelierulde bune practici cu tema Valoarea adăugată a abordării LEADER prinevaluare organizat de Biroul European de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală(Evaluation Helpdesk) Evaluarea valorii adăugate are icircn vedere beneficiile obținute prin aplicareaabordării LEADER ndash comparativ cu rezultatele obținute prin neaplicareaacesteia Termen-limită pentru icircnscrierea la eveniment 19 Aprilie 2018 Link de icircnscriere httpsformjotformeucom80653631778364 Aflați mai multe detalii accesacircnd httpbitlyatelier-leader-helsinki_17-1805

REMINDER CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND EFICIENȚA PDR 2007-2013

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 725

Vă reamintim că pacircnă pe 20 aprilie puteți participa la consultarea publicăprivind icircmbunătățirea programelor de dezvoltare rurală (PDR) Consultarea are icircn vedere implementare PDR icircn perioada 2007-2013 cacirct șisugestii privind icircmbunătățirea viitoarelor programe Link httpseceuropaeueusurveyrunnerPerformanceOf2007-2013RDPs

CONSILIUL AGRIFISH DIN 19 MARTIE

Fotografie copyright European Union

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 825

Icircn 19 martie a avut loc cea de-a 3-a reuniunea consiliului AGRIFISH icircn cadrulcăreia statele membre au prezentat punctele de vedere și poziția referitoarela comunicarea privind viitorul Politicii Agricole Comune post 2020 mareparte dintre acestea exprimacircndu-și sprijinul pentru concluziile elaborate dePreședinție icircn acest sens Concluziile președinției sunt rezultatul a luni de negocieri intense icircntrestatele membre discuțiile fiind inițiate sub președinția estonă a Consiliului Mai multe detalii și concluziile președinției bulgare accesacircnd httpbitlyconsiliul-AgriFish-1903

OPINIA CURȚII EUROPENE DE CONTURI ȚINTE AMBIȚIOASE ȘI RELEVANTE IcircN CEEACE PRIVEȘTE PERFORMANȚA

Curtea de Conturi Europeană a susținut icircn data de 19032018 ca viitoarelecheltuieli efectuate icircn cadrul politicii agricole comune (PAC) să fie bazate peținte ambițioase și relevante icircn ceea ce privește performanța respectacircnd icircnacelași timp pe deplin cerințele referitoare la legalitate și la regularitate PAC face icircn prezent obiectul unei revizuiri icircntrucacirct actuala perioadă de șapte

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 925

ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se icircncheie icircn 2020 Icircn plus Curtea consideră că anumite măsuri din cadrul PAC nu au obiectiveclare Icircntreg comunicatul și studiul Curții Europene de Conturi accesacircnd httpbitlyopinie-curteaeuropeana-PAC

LANSAREA PORTALULUI WIFI4EU WI-FI GRATUIT PENTRU EUROPENI

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU Comisia Europeană dorește să promovezeaccesul gratuit la Wi-Fi icircn spații publice precum parcurile piețele și clădirilepublice bibliotecile muzeele și centrele de sănătate peste tot icircn Europa

Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019 Acesta va fiutilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație icircnprincipalele centre de interes public Cererea de proiecte va fi lansată la 15052018 ora 1300 (ora EuropeiCentrale) Pot participa - Municipalități - Entități care acționează icircn numele municipalităților Detalii privind lista entitățiților eligibile și mai multe informații accesacircnd httpbitlyportal-wifi4EU

CEA DE-A 10-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1025

Icircn perioada 20-21 martie la Neuhardenberg ndash Germania s-a desfășurat ceade-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale Tema reuniunii a vizatinovarea socială icircn zonele rurale anume

Mobilitate ruralăLanțuri scurte inteligenteSate conectate digital

De asemenea au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentruDezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019 cacirct și domeniile icircncadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni decooperare Mai multe detalii

NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privindimplementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare arefomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelulstatelor membre

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora icircn agricultură vizează inclusivteme precum restructurarea sectorului agricol icircmbătracircnirea populației dinmediul rural identificarea și diferențierea nou-veniților icircn agricultură șireicircnnoirea generaților

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 6: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 625

legătura dintre politicile sale privind sursele regenerabile de energie șidezvoltarea rurală

ATELIER DE BUNE PRACTICI VALOAREA ADĂUGATĂ A ABORDĂRII LEADER PRINEVALUARE

Icircn perioada 17-18 mai 2018 la Helsinki ndash Finlanda se va desfășura atelierulde bune practici cu tema Valoarea adăugată a abordării LEADER prinevaluare organizat de Biroul European de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală(Evaluation Helpdesk) Evaluarea valorii adăugate are icircn vedere beneficiile obținute prin aplicareaabordării LEADER ndash comparativ cu rezultatele obținute prin neaplicareaacesteia Termen-limită pentru icircnscrierea la eveniment 19 Aprilie 2018 Link de icircnscriere httpsformjotformeucom80653631778364 Aflați mai multe detalii accesacircnd httpbitlyatelier-leader-helsinki_17-1805

REMINDER CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND EFICIENȚA PDR 2007-2013

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 725

Vă reamintim că pacircnă pe 20 aprilie puteți participa la consultarea publicăprivind icircmbunătățirea programelor de dezvoltare rurală (PDR) Consultarea are icircn vedere implementare PDR icircn perioada 2007-2013 cacirct șisugestii privind icircmbunătățirea viitoarelor programe Link httpseceuropaeueusurveyrunnerPerformanceOf2007-2013RDPs

CONSILIUL AGRIFISH DIN 19 MARTIE

Fotografie copyright European Union

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 825

Icircn 19 martie a avut loc cea de-a 3-a reuniunea consiliului AGRIFISH icircn cadrulcăreia statele membre au prezentat punctele de vedere și poziția referitoarela comunicarea privind viitorul Politicii Agricole Comune post 2020 mareparte dintre acestea exprimacircndu-și sprijinul pentru concluziile elaborate dePreședinție icircn acest sens Concluziile președinției sunt rezultatul a luni de negocieri intense icircntrestatele membre discuțiile fiind inițiate sub președinția estonă a Consiliului Mai multe detalii și concluziile președinției bulgare accesacircnd httpbitlyconsiliul-AgriFish-1903

OPINIA CURȚII EUROPENE DE CONTURI ȚINTE AMBIȚIOASE ȘI RELEVANTE IcircN CEEACE PRIVEȘTE PERFORMANȚA

Curtea de Conturi Europeană a susținut icircn data de 19032018 ca viitoarelecheltuieli efectuate icircn cadrul politicii agricole comune (PAC) să fie bazate peținte ambițioase și relevante icircn ceea ce privește performanța respectacircnd icircnacelași timp pe deplin cerințele referitoare la legalitate și la regularitate PAC face icircn prezent obiectul unei revizuiri icircntrucacirct actuala perioadă de șapte

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 925

ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se icircncheie icircn 2020 Icircn plus Curtea consideră că anumite măsuri din cadrul PAC nu au obiectiveclare Icircntreg comunicatul și studiul Curții Europene de Conturi accesacircnd httpbitlyopinie-curteaeuropeana-PAC

LANSAREA PORTALULUI WIFI4EU WI-FI GRATUIT PENTRU EUROPENI

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU Comisia Europeană dorește să promovezeaccesul gratuit la Wi-Fi icircn spații publice precum parcurile piețele și clădirilepublice bibliotecile muzeele și centrele de sănătate peste tot icircn Europa

Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019 Acesta va fiutilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație icircnprincipalele centre de interes public Cererea de proiecte va fi lansată la 15052018 ora 1300 (ora EuropeiCentrale) Pot participa - Municipalități - Entități care acționează icircn numele municipalităților Detalii privind lista entitățiților eligibile și mai multe informații accesacircnd httpbitlyportal-wifi4EU

CEA DE-A 10-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1025

Icircn perioada 20-21 martie la Neuhardenberg ndash Germania s-a desfășurat ceade-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale Tema reuniunii a vizatinovarea socială icircn zonele rurale anume

Mobilitate ruralăLanțuri scurte inteligenteSate conectate digital

De asemenea au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentruDezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019 cacirct și domeniile icircncadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni decooperare Mai multe detalii

NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privindimplementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare arefomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelulstatelor membre

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora icircn agricultură vizează inclusivteme precum restructurarea sectorului agricol icircmbătracircnirea populației dinmediul rural identificarea și diferențierea nou-veniților icircn agricultură șireicircnnoirea generaților

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 7: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 725

Vă reamintim că pacircnă pe 20 aprilie puteți participa la consultarea publicăprivind icircmbunătățirea programelor de dezvoltare rurală (PDR) Consultarea are icircn vedere implementare PDR icircn perioada 2007-2013 cacirct șisugestii privind icircmbunătățirea viitoarelor programe Link httpseceuropaeueusurveyrunnerPerformanceOf2007-2013RDPs

CONSILIUL AGRIFISH DIN 19 MARTIE

Fotografie copyright European Union

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 825

Icircn 19 martie a avut loc cea de-a 3-a reuniunea consiliului AGRIFISH icircn cadrulcăreia statele membre au prezentat punctele de vedere și poziția referitoarela comunicarea privind viitorul Politicii Agricole Comune post 2020 mareparte dintre acestea exprimacircndu-și sprijinul pentru concluziile elaborate dePreședinție icircn acest sens Concluziile președinției sunt rezultatul a luni de negocieri intense icircntrestatele membre discuțiile fiind inițiate sub președinția estonă a Consiliului Mai multe detalii și concluziile președinției bulgare accesacircnd httpbitlyconsiliul-AgriFish-1903

OPINIA CURȚII EUROPENE DE CONTURI ȚINTE AMBIȚIOASE ȘI RELEVANTE IcircN CEEACE PRIVEȘTE PERFORMANȚA

Curtea de Conturi Europeană a susținut icircn data de 19032018 ca viitoarelecheltuieli efectuate icircn cadrul politicii agricole comune (PAC) să fie bazate peținte ambițioase și relevante icircn ceea ce privește performanța respectacircnd icircnacelași timp pe deplin cerințele referitoare la legalitate și la regularitate PAC face icircn prezent obiectul unei revizuiri icircntrucacirct actuala perioadă de șapte

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 925

ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se icircncheie icircn 2020 Icircn plus Curtea consideră că anumite măsuri din cadrul PAC nu au obiectiveclare Icircntreg comunicatul și studiul Curții Europene de Conturi accesacircnd httpbitlyopinie-curteaeuropeana-PAC

LANSAREA PORTALULUI WIFI4EU WI-FI GRATUIT PENTRU EUROPENI

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU Comisia Europeană dorește să promovezeaccesul gratuit la Wi-Fi icircn spații publice precum parcurile piețele și clădirilepublice bibliotecile muzeele și centrele de sănătate peste tot icircn Europa

Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019 Acesta va fiutilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație icircnprincipalele centre de interes public Cererea de proiecte va fi lansată la 15052018 ora 1300 (ora EuropeiCentrale) Pot participa - Municipalități - Entități care acționează icircn numele municipalităților Detalii privind lista entitățiților eligibile și mai multe informații accesacircnd httpbitlyportal-wifi4EU

CEA DE-A 10-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1025

Icircn perioada 20-21 martie la Neuhardenberg ndash Germania s-a desfășurat ceade-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale Tema reuniunii a vizatinovarea socială icircn zonele rurale anume

Mobilitate ruralăLanțuri scurte inteligenteSate conectate digital

De asemenea au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentruDezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019 cacirct și domeniile icircncadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni decooperare Mai multe detalii

NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privindimplementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare arefomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelulstatelor membre

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora icircn agricultură vizează inclusivteme precum restructurarea sectorului agricol icircmbătracircnirea populației dinmediul rural identificarea și diferențierea nou-veniților icircn agricultură șireicircnnoirea generaților

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 8: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 825

Icircn 19 martie a avut loc cea de-a 3-a reuniunea consiliului AGRIFISH icircn cadrulcăreia statele membre au prezentat punctele de vedere și poziția referitoarela comunicarea privind viitorul Politicii Agricole Comune post 2020 mareparte dintre acestea exprimacircndu-și sprijinul pentru concluziile elaborate dePreședinție icircn acest sens Concluziile președinției sunt rezultatul a luni de negocieri intense icircntrestatele membre discuțiile fiind inițiate sub președinția estonă a Consiliului Mai multe detalii și concluziile președinției bulgare accesacircnd httpbitlyconsiliul-AgriFish-1903

OPINIA CURȚII EUROPENE DE CONTURI ȚINTE AMBIȚIOASE ȘI RELEVANTE IcircN CEEACE PRIVEȘTE PERFORMANȚA

Curtea de Conturi Europeană a susținut icircn data de 19032018 ca viitoarelecheltuieli efectuate icircn cadrul politicii agricole comune (PAC) să fie bazate peținte ambițioase și relevante icircn ceea ce privește performanța respectacircnd icircnacelași timp pe deplin cerințele referitoare la legalitate și la regularitate PAC face icircn prezent obiectul unei revizuiri icircntrucacirct actuala perioadă de șapte

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 925

ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se icircncheie icircn 2020 Icircn plus Curtea consideră că anumite măsuri din cadrul PAC nu au obiectiveclare Icircntreg comunicatul și studiul Curții Europene de Conturi accesacircnd httpbitlyopinie-curteaeuropeana-PAC

LANSAREA PORTALULUI WIFI4EU WI-FI GRATUIT PENTRU EUROPENI

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU Comisia Europeană dorește să promovezeaccesul gratuit la Wi-Fi icircn spații publice precum parcurile piețele și clădirilepublice bibliotecile muzeele și centrele de sănătate peste tot icircn Europa

Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019 Acesta va fiutilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație icircnprincipalele centre de interes public Cererea de proiecte va fi lansată la 15052018 ora 1300 (ora EuropeiCentrale) Pot participa - Municipalități - Entități care acționează icircn numele municipalităților Detalii privind lista entitățiților eligibile și mai multe informații accesacircnd httpbitlyportal-wifi4EU

CEA DE-A 10-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1025

Icircn perioada 20-21 martie la Neuhardenberg ndash Germania s-a desfășurat ceade-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale Tema reuniunii a vizatinovarea socială icircn zonele rurale anume

Mobilitate ruralăLanțuri scurte inteligenteSate conectate digital

De asemenea au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentruDezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019 cacirct și domeniile icircncadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni decooperare Mai multe detalii

NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privindimplementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare arefomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelulstatelor membre

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora icircn agricultură vizează inclusivteme precum restructurarea sectorului agricol icircmbătracircnirea populației dinmediul rural identificarea și diferențierea nou-veniților icircn agricultură șireicircnnoirea generaților

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 9: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 925

ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se icircncheie icircn 2020 Icircn plus Curtea consideră că anumite măsuri din cadrul PAC nu au obiectiveclare Icircntreg comunicatul și studiul Curții Europene de Conturi accesacircnd httpbitlyopinie-curteaeuropeana-PAC

LANSAREA PORTALULUI WIFI4EU WI-FI GRATUIT PENTRU EUROPENI

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU Comisia Europeană dorește să promovezeaccesul gratuit la Wi-Fi icircn spații publice precum parcurile piețele și clădirilepublice bibliotecile muzeele și centrele de sănătate peste tot icircn Europa

Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019 Acesta va fiutilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație icircnprincipalele centre de interes public Cererea de proiecte va fi lansată la 15052018 ora 1300 (ora EuropeiCentrale) Pot participa - Municipalități - Entități care acționează icircn numele municipalităților Detalii privind lista entitățiților eligibile și mai multe informații accesacircnd httpbitlyportal-wifi4EU

CEA DE-A 10-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1025

Icircn perioada 20-21 martie la Neuhardenberg ndash Germania s-a desfășurat ceade-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale Tema reuniunii a vizatinovarea socială icircn zonele rurale anume

Mobilitate ruralăLanțuri scurte inteligenteSate conectate digital

De asemenea au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentruDezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019 cacirct și domeniile icircncadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni decooperare Mai multe detalii

NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privindimplementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare arefomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelulstatelor membre

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora icircn agricultură vizează inclusivteme precum restructurarea sectorului agricol icircmbătracircnirea populației dinmediul rural identificarea și diferențierea nou-veniților icircn agricultură șireicircnnoirea generaților

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 10: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1025

Icircn perioada 20-21 martie la Neuhardenberg ndash Germania s-a desfășurat ceade-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale Tema reuniunii a vizatinovarea socială icircn zonele rurale anume

Mobilitate ruralăLanțuri scurte inteligenteSate conectate digital

De asemenea au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentruDezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019 cacirct și domeniile icircncadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni decooperare Mai multe detalii

NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privindimplementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare arefomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelulstatelor membre

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora icircn agricultură vizează inclusivteme precum restructurarea sectorului agricol icircmbătracircnirea populației dinmediul rural identificarea și diferențierea nou-veniților icircn agricultură șireicircnnoirea generaților

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 11: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1125

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesacircnd httpbitlystudiu-sprijin-tineri-fermieri

A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADERCLLD

Icircn data de 8 martie 2018 la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune aSubgrupului LEADERCLLD eveniment icircn cadrul căruia au fost dezbătute șianalizate recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheiereferitoare la icircmbunătățirea implementării LEADERCLLD Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management Unitățilorde Sprijin a Rețelelor Grupurilor de Acțiune Locală organizațiilornonguvernamentale asociațiilor și alte entității implicate icircn dezvoltarelocală Astfel icircn cadrul grupurilor de lucru teme dezbătute au vizat

Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivelUE simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor networking și cooperare icircntre Gal-uri și susținerea inovării icircn abordareaLeader

Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală pentru aicircmbunătăți funcționarea GAL-urilorAvantajul CLLD presupune o dezvoltarea integrată cu un impactputernic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pediversitate

Icircn vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune concluziile au aspecteprecum

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 12: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1225

Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şimai mult accesul la fondurile și instrumentele UE icircn cadrul bugetarpentru perioada de după 2020Consolidarea icircntreținerii mediului icircnconjurător acționarea icircmpotrivaschimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europeneprivind mediu și climăConsolidarea structurii socio-economice a zonelor ruraleSimplificarea planului strategic PAC care va acoperi intervenții dinambii piloniLa nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecarestat membru alocările bugetare indicatorii și cerințele specifice icircnacord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilorLa nivel european vor fi stabilite obiective generale și specificestructura de guvernare cerințe de bază și un set comun de indicatoriCel mai important aspect este legat de asigurarea performanțeiproiectelor finanțate prin FEADR care va fi icircn responsabilitateastatului membru și nu icircn responsabilitatea beneficiarului

Icircn acest sens rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza icircn bazaoperațiunilor reflectate icircn indicatori de rezultat Mai multe informații aici httpbitlya5areuniune-subgrup-LEADER

CONFERINȚA bdquoDEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PACrdquo

EVENIMENTE NAȚIONALE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 13: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1325

Euractiv Romacircnia

Icircn data de 26 martie 2018 EURACTIV Romacircnia a organizat conferințabdquoDezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC Oportunități de finanțaredin domeniul agriculturii și dezvoltării ruralerdquo La eveniment au fost prezenți domnii Mihail Dumitru director generaladjunct DG AGRI Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii șiDezvoltării Rurale precum și reprezentanți ai Comisiei Europene MinisteruluiAgriculturii și Dezvoltării Rurale APIA AFIR AM PNDR ai organizațiilor non-guvernamentale care activează icircn domeniu beneficiari de fonduri europeneprin PNDR și ai sponsorului evenimentului

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 14: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1425

Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice șisociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele maicomplexe inițiative ale UE cacirct și icircn ccea ce privește diferențele structuraleicircntre regiuni variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a seasigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni Planulreformat oferă resurse financiare pentru agricultură propune măsuri pentruprotejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltarerurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor Detalii și prezentările susținute icircn cadrul evenimentului accesacircnd httpbitlyconferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC

A 8-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 15: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1525

Icircn perioada 5-6 martie 2018 la Piatra Neamț s-a desfășurat cea de-a 8-aicircntacirclnire a Grupului de lucru LEADER (GLL) organizată de Unitatea de Sprijina Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității deManagement pentru PNDR icircn cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționalede Dezvoltare Rurală 2014-2020

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecteimportante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER unaspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției deGAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor icircncadrul unui proiect de cooperare Mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL8-Neamt-5603

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 16: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1625

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

Vă reamintim că icircncepacircnd din luna martie și pacircnă icircn luna mai fermieriiprin cererea unică de plată pot accesa fonduri europene pe baza deschideriiunor angajamente icircn cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10)agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cuconstracircngeri naturale (Măsura 13) acestea fiind implementate icircn Romacircniaicircncepacircnd cu anul 2015 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVMbeneficiază de alocări financiare consistente icircn perioada de programare 2014- 2020 sumele disponibile fiind de cca 2629 mld euro (Măsura 10 ndash 1072mld euro Măsura 11 ndash 236 mil euro Măsura 13 ndash 1321 mld euro) Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor accesacircnd httpbitlypndr-mediu-clima2018

IcircNTAcircLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC IcircN GESTIONAREA

FONDURILOR EUROPENE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 17: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1725

AFIR a organizat icircn data de 22 martie la București o icircntacirclnire de lucru șischimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft Romacircnia și din alteinstituții ale administrației publice centrale Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informaticcomplex care asigură procesarea cererilor de finanțare dar și a tuturorfluxurilor adiacente acestui domeniu este făcută de către Agenție la celemai icircnalte standarde La icircntacirclnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat icircnMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Adrian CHESNOIUDirector general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale domnulAdrian MARINESCU Director pentru Sectorul Public din cadrul MicrosoftRomacircnia precum și experți IT din cadrul AFIR Microsoft Romacircnia MADR șidin alte instituții ale administrației publice centrale bdquoAFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft ceea ce a dus la oamplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europeneSunt convins că o mare parte din succesul MADR icircn ceea ce privește rata deabsorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informaticeAm avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentrusoluțiile de stocare a datelor de tip cloudrdquo ndash a declarat Alexandru POTORSecretar de Stat icircn cadrul MADR

CEA DE-A 9-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 18: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1825

Icircn perioada 12-13 martie 2018 la Oradea - Hotel Continental Forum s-adesfășurat cea de-a 9-a icircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL)organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR)din cadrul Autorității de Management pentru PNDR

Icircn cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 193 - Sprijin pentrupregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL șisubmăsura 194 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și aufost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) icircncadrul cooperării LEADER principiile generale ale sM 193 condițiile specificecomponentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele decooperare implementarea acțiunilor prevăzute icircn planul de acțiune etc De asemenea au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 194 ndashevaluările proiectelor la OJFIRAFIR proceduri icircncadrările proiectelor

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 19: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 1925

probleme icircntacircmpinate la nivel de activitate a GAL ndashurilor Icircntreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link httpbitlyGLL9-12-1303

SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI IcircN CADRUL INSTRUMENTULUI

FINANCIAR DE CREDITARE

Vineri 16 martie 2018 Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelulde expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care voroferi finanțare fermierilor din Romacircnia icircn cadrul instrumentului financiar decreditare cu partajarea riscului prevăzut icircn PNDR Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțarecu MADR şi AFIR la sfacircrșitul lunii noiembrie 2017 Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 9387 mil Euro dinFEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor icircn cadrul sub-măsurilor 41 şi 41a ndash Sprijin pentru investiții icircn exploatații agricole şipomicole 42 şi 42a ndash Sprijin pentru investiții icircn procesareamarketingulproduselor agricole şi pomicole 64 ndash Sprijin pentru icircnființarea şi dezvoltareade activități neagricole icircn spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizeazăinvestiții similare acestor măsuri Link aici httpbitlyapel-instrument-financiar

A 10-A IcircNTAcircLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 20: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2025

Icircn perioada 19-20 martie 2018 la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 10-aicircntacirclnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) eveniment organizat de Unitateade Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrulAutorității de Management pentru PNDR activitate din cadrul planului deacțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR)

Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului AlexandruPOTOR ndash Secretar de Stat icircn cadrul MADR domnului Daniel CHIȚOI ndash șefserviciu icircn cadrul Autorității de Management pentru Programul OperaționalCapital Uman (AM POCU) a reprezentanților Autorității de Managementpentru PNDR ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Icircn cadrul primei zile au fost prezentate

Activitățile RNDR stadiul proiectelor icircn curs de elaborare șiimplementate de RNDRGhidul măsurii 52 ndash Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman decătre reprezentantul AM POCU

Citiți mai multe accesacircnd httpbitlyGLL10-Ploiesti19-20mart2018

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI

MANGALIȚA

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 21: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2125

Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița a fost realizată icircnprezența ministrului Petre Daea care s-a aflat icircn comuna Roșia satul Nou icircnjudețul Sibiu icircn data de 6 martie 2018și s-a efectuat către un crescător deporci din satul Bradu Tot astăzi au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșnași livrați către alt producător agricol din aceeași comună și icircncă 8 purcei dinrasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrațicătre alt crescător din comuna Roșia județul Sibiu Purceii pentru creştere şi icircngrăşare sunt preluaţi de procesatori de lafurnizorii de purcei din rasele Bazna şisau Mangaliţa si sunt transportați lacrescătorii de porci grași ocazie cu care se icircncheie contractul de livrare icircntreprocesator și crescătorul de porci Ajutorul de minimis reprezintă 250 leicap este acordat furnizorului de purceilivrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare Mai multe detalii accesacircnd httpbitlyprogram-porci-bazna-mangalita

TAcircRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 22: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2225

Week-end-ul 23-25 martie 2018 toate cele necesare icircntr-ale grădinăritului auputut fi găsite la Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şiajunsă la cea de a X-a ediţie ndash Tacircrgul Grădinarului Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina icircntre orele1000 ndash 1800 Evenimentul a reunit şi promovat producători şi distribuitori din domeniulhorticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legumebulbi butaşi de trandafiri şi viţă de vie la flori plante decorative arbuştipomi fructiferi şi ornamentali precum şi din domeniul protecţiei plantelor Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost PrimăriaMunicipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe TacircrnaveŢara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi Trascău şi Muntele Mare Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat prin participarea la acest tacircrg icircntacirclniriicircntre producători precum si dialoguri cu publicul interesat de accesareamăsurilor din PNDR

SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ LA A 11-A EDIȚIE

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 23: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2325

Cel mai mare tacircrg apicol din Romacircnia ajuns la cea de-a XI-a ediție și-adeschis porțile la Blaj sacircmbătă 24032018 Reprezentanți din mai multe țări peste 150 de expozanți și mii de vizitatoriau participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor deproduse apicole Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize pe lacircngă programuloficial care a cuprins tacircrgul cu vacircnzare secțiunea de comunicări științificemai multe lansări de carte de apicultură şi apinutriţie dar și tradiţionalulprogram artistic Organizatorii ediţiei a XI-a a bdquoSărbătorii Mieriirdquo sunt Apidava Blaj Primăria şiConsiliul Local Blaj Consiliul Judeţean Alba Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat dialoguri cu publicul interesat deaccesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privindaccesarea

9-12 aprilie 2018 Conferința OECDprivind inovarea icircnzonele rurale Edinburgh - Scoția detalii aici

19-20 aprilie 2018 Summitul mondialdespre Bioeconomie Berlin ndash Germania detalii aici

3 mai 2018 Atelierul ENRD privindcreșterea atractivitățiizonelor rurale icircnracircndul tinerilor Bruxelles ndash Belgia detalii aici

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 24: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2425

17-18 mai 2018 Atelier de bune practici Valoareaadăugată a abordării LEADER prinevaluare Helsinki ndash Finlanda detalii aici

-

Editat de Rețeaua Națională de DezvoltareRurală (RNDR) Contact E-mail rndrmadrro Website wwwrndrro Bd Carol I nr 2-4 sector 3 cod030163 București Tel 021 307 23 91 021 307 86 7924 Fax 021 307 86 06

-

Copyright copy 2016 RNDR All rights reserved

Our mailing address is usrrndrmadrro

Subscribe Past Issues

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues

Page 25: INFORMAȚII UTILE EVENIMENTE NAȚIONALE EVENIMENTE ... · Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „ Serv icii de consiliere, serv icii de gestionare a fermei și serv

5152018 128233Newsletter RNDR 32018

httpsus11campaign-archivecomu=be903f051aa1117da75fafaa9ampid=dfe2aa1d42 2525

Want to change how you receive these emails

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Subscribe Past Issues