Lex Uri Serv

of 59/59
31992L0023 14.5.1992 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE L 129/95 DIRECTIVA 92/23/CEE A CONSILIULUI din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor ș , i ale remorcilor acestora, precum ș , i montarea lor CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene ș , i, în special, articolul 100a al acestuia, având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ), în cooperare cu Parlamentul European ( 2 ), având în vedere avizul Comitetului Economic ș , i Social ( 3 ), întrucât este necesar să fie adoptate măsuri de instituire treptată a pieței interne pe o perioadă care se va încheia la 31 decembrie 1992; întrucât piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, a per- soanelor, a serviciilor ș , i a capitalurilor; întrucât metoda armonizării totale se impune în perspectiva instituirii integrale a pieței interne; întrucât metoda menționată anterior trebuie să fie utilizată cu oca- zia revizuirii în ansamblu a procedurii de omologare CEE de tip, luându-se în considerare Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare în domeniul armonizării tehnice ș , i al standardizării; întrucât cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească auto- vehiculele ș , i remorcile acestora în temeiul legislațiilor naționale privesc, inter alia, ș , i pneurile; întrucât aceste cerințe diferă de la un stat membru la altul; întru- cât de aceea este necesar să fie adoptate aceleaș , i prevederi de către toate statele membre, fie în completarea, fie în locul reglementă- rilor actuale ale acestora pentru a facilita aplicarea, în cazul fiecă- rui tip de vehicul, a procedurii de omologare CEE de tip care face obiectul Directivei 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea autovehiculelor ș , i a remorcilor acestora ( 4 ), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 87/403/CEE ( 5 ); întrucât o reglementare privind pneurile comportă cerințe comune referitoare nu numai la caracteristicile acestora, ci ș , i cerințe referitoare la echipamentul vehiculelor ș , i al remorcilor acestora privind pneurile; întrucât este de aceea necesară stabilirea unei proceduri comune pentru atribuirea unei mărci CEE fiecărui tip de pneu conform cu cerințele comune privind caracteristicile ș , i testările; întrucât, pe plan comunitar, în scopul liberei circulații a pneurilor, se consi- deră că pneurile sunt conforme cu cerințele comune atunci când pe fiecare pneu este aplicată o marcă CEE atribuită producătoru- lui, în conformitate cu procedura amintită anterior; întrucât, în orice moment, fiecare stat membru poate efectua controale pen- tru a verifica conformitatea pneurilor cu cerințele comune; întru- cât, în cazul constatării neconformității, statele membre sunt obli- gate să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea pneurilor cu cerințele menționate, aceste măsuri putând merge până la retragerea mărcii CEE menționate anterior; întrucât este necesar să se ia în considerare cerințele tehnice adop- tate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiu- nilor Unite (ONU) în Regulamentul nr. 30 („Cerințe unitare pri- vind omologarea pneurilor destinate automobilelor ș , i remorcilor acestora”), astfel cum a fost modificat ( 6 ) prin Regulamentul nr. 54 („Cerințe unitare privind omologarea pneurilor destinate vehicu- lelor utilitare ș , i remorcilor acestora”) ( 7 ) ș , i în Regulamentul nr. 64 („Cerințe unitare privind omologarea vehiculelor echipate cu roți/pneuri de rezervă cu utilizare temporară”) ( 8 ), anexe ale Acor- dului din 20 martie 1958 privind adoptarea unor condiții unitare de omologare ș , i recunoaș , tere reciprocă a omologării echipamen- telor ș , i pieselor autovehiculelor; întrucât apropierea legislațiilor naționale privind autovehiculele comportă o recunoaș , tere între statele membre a controalelor efec- tuate de fiecare dintre acestea pe baza prevederilor comune, ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: Articolul 1 În sensul prezentei directive, se înțelege prin: — „pneu”: orice pneu nou destinat echipării vehiculelor care sunt reglementate de Directiva 70/156/CEE; ( 1 ) JO C 95, 12.4.1990, p. 101. ( 2 ) JO C 284, 12.11.1990, p. 81 ș , i Decizia din 12 februarie 1992 (nepu- blicată încă în Jurnalul Oficial). ( 3 ) JO C 225, 10.9.1990, p. 9. ( 4 ) JO L 42, 23.2.1970, p. 1. ( 5 ) JO L 220, 8.8.1987, p. 44. ( 6 ) Document al Comisiei Economice pentru Europa E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS 505) Revizuirea 1, Addendum 29 din 1 aprilie 1975 amendamentele acestuia 01, 02 ș , i următoarele. ( 7 ) Document al Comisiei Economice pentru Europa E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS 505) Revizuirea 1, Addendum 53 ș , i următoarele. ( 8 ) Document al Comisiei Economice pentru Europa E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS 505) Revizuirea 1, Addendum 63 ș , i următoarele. 26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11
 • date post

  28-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  37
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Lex Uri Serv

 • 31992L0023

  14.5.1992 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITILOR EUROPENE L 129/95

  DIRECTIVA 92/23/CEE A CONSILIULUIdin 31 martie 1992

  privind pneurile autovehiculelor i ale remorcilor acestora, precum i montarea lor

  CONSILIUL COMUNITILOR EUROPENE,

  avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii EconomiceEuropene i, n special, articolul 100a al acestuia,

  avnd n vedere propunerea Comisiei (1),

  n cooperare cu Parlamentul European (2),

  avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social (3),

  ntruct este necesar s fie adoptate msuri de instituire treptat apieei interne pe o perioad care se va ncheia la 31 decembrie1992; ntruct piaa intern cuprinde un spaiu fr frontiereinterne n care este asigurat libera circulaie a mrfurilor, a per-soanelor, a serviciilor i a capitalurilor;

  ntruct metoda armonizrii totale se impune n perspectivainstituirii integrale a pieei interne;

  ntruct metoda menionat anterior trebuie s fie utilizat cu oca-zia revizuirii n ansamblu a procedurii de omologare CEE de tip,lundu-se n considerare Rezoluia Consiliului din 7 mai 1985privind o nou abordare n domeniul armonizrii tehnice i alstandardizrii;

  ntruct cerinele tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc auto-vehiculele i remorcile acestora n temeiul legislaiilor naionaleprivesc, inter alia, i pneurile;

  ntruct aceste cerine difer de la un stat membru la altul; ntru-ct de aceea este necesar s fie adoptate aceleai prevederi de ctretoate statele membre, fie n completarea, fie n locul reglement-rilor actuale ale acestora pentru a facilita aplicarea, n cazul fiec-rui tip de vehicul, a procedurii de omologare CEE de tip care faceobiectul Directivei 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970privind apropierea legislaiilor statelor membre referitoare laomologarea autovehiculelor i a remorcilor acestora (4), astfelcum a fost modificat ultima dat prin Directiva 87/403/CEE (5);

  ntruct o reglementare privind pneurile comport cerinecomune referitoare nu numai la caracteristicile acestora, ci icerine referitoare la echipamentul vehiculelor i al remorciloracestora privind pneurile;

  ntruct este de aceea necesar stabilirea unei proceduri comunepentru atribuirea unei mrci CEE fiecrui tip de pneu conform cucerinele comune privind caracteristicile i testrile; ntruct, peplan comunitar, n scopul liberei circulaii a pneurilor, se consi-der c pneurile sunt conforme cu cerinele comune atunci cndpe fiecare pneu este aplicat o marc CEE atribuit productoru-lui, n conformitate cu procedura amintit anterior; ntruct, norice moment, fiecare stat membru poate efectua controale pen-tru a verifica conformitatea pneurilor cu cerinele comune; ntru-ct, n cazul constatrii neconformitii, statele membre sunt obli-gate s ia msurile necesare pentru a asigura conformitateapneurilor cu cerinele menionate, aceste msuri putnd mergepn la retragerea mrcii CEE menionate anterior;

  ntruct este necesar s se ia n considerare cerinele tehnice adop-tate de Comisia Economic pentru Europa a Organizaiei Naiu-nilor Unite (ONU) n Regulamentul nr. 30 (Cerine unitare pri-vind omologarea pneurilor destinate automobilelor i remorciloracestora), astfel cum a fost modificat (6) prin Regulamentul nr. 54(Cerine unitare privind omologarea pneurilor destinate vehicu-lelor utilitare i remorcilor acestora) (7) i n Regulamentul nr. 64(Cerine unitare privind omologarea vehiculelor echipate curoi/pneuri de rezerv cu utilizare temporar) (8), anexe ale Acor-dului din 20 martie 1958 privind adoptarea unor condiii unitarede omologare i recunoatere reciproc a omologrii echipamen-telor i pieselor autovehiculelor;

  ntruct apropierea legislaiilor naionale privind autovehiculelecomport o recunoatere ntre statele membre a controalelor efec-tuate de fiecare dintre acestea pe baza prevederilor comune,

  ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

  Articolul 1

  n sensul prezentei directive, se nelege prin:

  pneu: orice pneu nou destinat echiprii vehiculelor care suntreglementate de Directiva 70/156/CEE;

  (1) JO C 95, 12.4.1990, p. 101.(2) JO C 284, 12.11.1990, p. 81 i Decizia din 12 februarie 1992 (nepu-blicat nc n Jurnalul Oficial).

  (3) JO C 225, 10.9.1990, p. 9.(4) JO L 42, 23.2.1970, p. 1.(5) JO L 220, 8.8.1987, p. 44.

  (6) Document al Comisiei Economice pentru Europa E/ECE/324(E3/ECE/TRANS 505) Revizuirea 1, Addendum 29 din 1 aprilie 1975amendamentele acestuia 01, 02 i urmtoarele.

  (7) Document al Comisiei Economice pentru Europa E/ECE/324(E3/ECE/TRANS 505) Revizuirea 1, Addendum 53 i urmtoarele.

  (8) Document al Comisiei Economice pentru Europa E/ECE/324(E3/ECE/TRANS 505) Revizuirea 1, Addendum 63 i urmtoarele.

  26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • vehicul: orice vehicul care este reglementat de Directiva70/156/CEE;

  productor: orice deintor al unei mrci comerciale pentruvehicule sau pneuri.

  Articolul 2

  (1) Statele membre acord omologarea CEE de tip, n condiiilestabilite n anexa I, tipurilor de pneuri fabricate n conformitate cucerinele din anexa II i le atribuie un numr de omologare aacum este specificat n anexa I.

  (2) Statele membre acord omologarea CEE de tip privindpneurile unui vehicul, n condiiile stabilite n anexa III, pentruorice vehicul la care toate pneurile (inclusiv pneurile de rezerv,dac e cazul) sunt conforme cu cerinele anexei II precum i cucerinele privind vehiculele, stabilite n anexa IV, i i atribuie unnumr de omologare aa cum este specificat n anexa III.

  Articolul 3

  Autoritile de omologare competente ale fiecrui stat membrutrimit autoritilor celorlalte state membre, n termen de o lun dela acordarea sau refuzul omologrii CEE de tip a unei componente(pneu) sau unui vehicul, o copie a certificatului de omologare alcrui model figureaz n apendicele din anexele I i III i, la cerereaacestora, procesul verbal de testare a oricrui tip de pneuomologat.

  Articolul 4

  Statele membre nu pot interzice sau restrnge introducerea pepia a unei pneu care poart marca de omologare CEE.

  Articolul 5

  Statele membre nu pot s refuze acordarea omologrii CEE sau aomologrii naionale unui vehicul din motive legate de pneurileacestuia dac acestea au marca de omologare CEE i sunt montaten conformitate cu cerinele din anexa IV.

  Articolul 6

  Statele membre nu pot s refuze sau s interzic comercializarea,nmatricularea, introducerea n circulaie sau utilizarea unuivehicul din motive legate de pneuri dac acestea au marca deomologare CEE i sunt montate n conformitate cu cerinele dinanexa IV.

  Articolul 7

  (1) Dac un stat membru estimeaz, pe baza unui ansamblu deelemente probante, c un tip de pneu sau de vehicul, chiar dac

  este n conformitate cu cerinele prezentei directive, prezint unpericol din punct de vedere al siguranei, acesta poate, pe teritoriulsu, s interzic provizoriu sau s supun unor condiii specialeintroducerea pe pia a acestui tip de pneu sau de vehicul. El infor-meaz de ndat celelalte state membre i Comisia cu privire laaceasta, preciznd motivele deciziei sale.

  (2) Comisia procedeaz, n termen de 6 sptmni, la consultareastatelor membre interesate, apoi i d fr ntrziere avizul i iamsurile corespunztoare.

  (3) n cazul n care Comisia consider c sunt necesare adaptritehnice ale directivelor, aceste adaptri sunt adoptate de ctreComisie sau de ctre Consiliu n conformitate cu procedura pre-vzut la articolul 10. n acest caz, statul membru care adoptmsuri de salvgardare poate s le menin pn la intrarea nvigoare a aceste adaptri.

  Articolul 8

  (1) Statul membru care a procedat la omologarea CEE a unuivehicul sau a unei componente (pneu) ia toate msurile necesarepentru supravegherea, n msura n care acest lucru este necesar,a conformitii produciei cu tipul omologat, dac este nevoie ncolaborare cu autoritile de omologare competente ale altor statemembre. n acest scop, acest stat membru poate n orice moments procedeze la controlul vehiculelor sau a pneurilor n vedereastabilirii conformitii acestora cu cerinele prezentei directive.Acest control se va efectua prin sondaj.

  (2) Dac acest stat membru constat c mai multe vehicule saupneuri care au aceeai marc de omologare CEE nu sunt conformecu tipul omologat, el ia msurile necesare pentru asigurarea con-formitii produciei. Aceste msuri pot duce, n cazul n careneconformitatea este sistematic, la retragerea omologrii CEE detip. Autoritile menionate adopt acelea i dispoziii dac suntinformate de autoritile competente de omologare ale unui altstat membru asupra existenei unui defect de conformitate.

  (3) Autoritile de omologare competente ale statelor membre seinformeaz reciproc, cu ajutorul formularului care figureaz napendicele la anexele I i III i n termen de o lun, cu privire laorice retragere a unei omologri CEE de tip, precum i cu privirela motivele care justific aceast msur.

  Articolul 9

  Orice decizie luat n temeiul dispoziiilor adoptate pentrupunerea n aplicare a prezentei directive, prin care se refuz sau seretrage omologarea CEE de tip a unui pneu sau a unui vehicul dincauza montrii pneurilor i avnd drept obiect interzicereaintroducerii pe pia sau a utilizrii acestuia, trebuie s prevad cuprecizie motivele pe care se ntemeiaz. Aceasta se notific celuiinteresat, cu artarea cilor de atac prevzute de legislaia nvigoare n statele membre i a termenelor n care acestea pot fiexercitate.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27

 • Articolul 10

  Modificrile necesare pentru adaptarea cerinelor din anexe laprogresul tehnic sunt adoptate n conformitate cu procedurileprevzute la articolul 13 din Directiva 70/156/CEE.

  Articolul 11

  (1) Statele membre adopt i public dispoziiile necesare pentrua se conforma prezentei directive pn la 1 iunie 1992. Ele infor-meaz de ndat Comisia cu privire la aceasta.

  Atunci cnd statele membre adopt aceste dispoziii, ele cuprindo trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o anumittrimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilescmodalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

  Statele membre aplic aceste dispoziii ncepnd cu 1 ianuarie1993.

  (2) Comisiei i sunt comunicate de ctre statele membre texteleprincipalelor dispoziii de drept intern pe care le adopt ndomeniul reglementat prin prezenta directiv.

  Articolul 12

  Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

  Adoptat la Bruxelles, 31 martie 1992

  Pentru Consiliu,

  Preedintele

  Vitor MARTINS

  28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • LISTA ANEXELOR

  ANEXA I Dispoziii administrative privind omologarea pneurilor

  Apendicele 1 Fia de informaii

  Apendicele 2 Certificat de omologare CEE

  ANEXA II (1) Cerine privind pneurile

  Apendicele 1 Figur explicativ

  Apendicele 2 Lista simbolurilor indicilor de capacitate de ncrcare i masa maxim admisibil cores-punztoare care urmeaz a fi tolerat (kg)

  Apendicele 3 Schema inscripiilor pneurilor

  Apendicele 4 Relaia dintre indicele de presiune i unitile de presiune

  Apendicele 5 Janta de msurare, diametrul exterior i valoarea grosimii n seciune a pneurilor cores-punztoare anumitor denumiri de dimensiuni

  Apendicele 6 Metoda de msurare a dimensiunilor pneurilor

  Apendicele 7 Modul de operare al testrilor sarcin/vitez

  Apendicele 8 Variaia capacitii de ncrcare n funcie de vitez Pneuri pentru vehicule utilitare custructur radial i diagonal

  ANEXA III Dispoziii administrative privind omologarea vehiculelor referitoare la montarea pneuri-lor acestora

  Apendicele 1 Fia de informaii

  Apendicele 2 Certificat de omologare CEE

  ANEXA IV Cerine privind vehiculele referitoare la montarea pneurilor

  (1) Standardele tehnice privind pneurile sunt analoge celor din Regulamentele nr. 30 i 54 ale Comisiei Economice pentru Europa.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29

 • ANEXA I

  DISPOZIII ADMINISTRATIVE PRIVIND OMOLOGAREA PNEURILOR

  1. CEREREA DE OMOLOGARE A UNUI TIP DE PNEU

  1.1. Cererea de omologare CEE a unui tip de pneu este efectuat de ctre productorul sau reprezentantul autorizatal acestuia.

  1.2. Aceasta este nsoit de o descriere n trei exemplare a pneului, aa cum este specificat n fia de informaii dinapendicele 1.

  1.3. La cererea autoritii de omologare competente, productorul pneului sau reprezentantul acestuia prezintpentru fiecare tip de pneu un dosar tehnic complet care va cuprinde procesul verbal de testare, desene saufotografii ale prilor laterale i ale benzii de rulare ale pneului, precum i un desen cotat al seciunii transversalea pneului i/sau una sau dou mostre din fiecare tip de pneu. Fotografiile sau desenele trebuie s prezinteamplasarea prevzut pentru marca de omologare CEE.

  1.4. Productorul sau reprezentantul acestuia poate cere ca omologarea CEE s fie extins astfel nct s acoperetipuri modificate de pneuri.

  2. INSCRIPII

  Pe mostrele unui tip de pneu prezentate la omologarea CEE trebuie s fie aplicat, n mod clar lizibil i deneters, marca comercial sau firma solicitantului i s dispun de un spaiu de dimensiuni suficiente pentrumarca de omologare CEE; acest spaiu trebuie indicat n documentele menionate la punctul 1.2.

  3. OMOLOGAREA CEE A UNUI TIP DE PNEU

  3.1. Cnd un tip de pneu prezentat n conformitate cu punctul 1.1 ndeplinete cerinele prezentei directive,omologarea CEE este acordat i i este atribuit un numr de omologare.

  3.2. Decizia de omologare, de extensie sau de refuz al omologrii luat n conformitate cu aceast directiv estecomunicat statelor membre prin intermediul unui formular conform cu modelul din apendicele 2.

  3.3. Fiecrui tip de pneu omologat i se atribuie un numr de omologare. Un stat membru nu atribuie acelai numrunui alt tip de pneu.

  4. APLICAREA MRCII DE OMOLOGARE CEE PE PNEURI

  4.1. Pe toate pneurile conforme cu un tip omologat n conformitate cu aceast directiv trebuie s fie aplicat omarc de omologare CEE.

  4.2. Marca de omologare CEE este format dintr-un dreptunghi n interiorul cruia este plasat litera mic eurmat de un numr sau de literele distinctive ale statului membru care a atribuit omologarea (1 pentruRepublica Federal Germania, 2 pentru Frana, 3 pentru Italia, 4 pentru rile de Jos, 6 pentru Belgia, 9 pentruSpania, 11 pentru Regatul Unit, 13 pentru Luxemburg, 18 pentru Danemarca, 21 pentru Portugalia, IRLpentru Irlanda, EL pentru Grecia). Numrul de omologare CEE este format din numrul de omologare carefigureaz pe certificatul stabilit pentru tipul respectiv, precedat de dou cifre care indic numrul de ordineal celei mai recente modificri a prezentei directive la data de eliberare a omologrii CEE. n prezenta directiv,numrul de ordine al modificrii este 00 pentru pneurile de vehicule utilitare i 02 pentru pneurile deautoturisme.

  4.3. Marca i numrul de omologare CEE, precum i inscripiile suplimentare prevzute la anexa II punctul 3trebuie s apar aa cum este prevzut n alineatul menionat.

  4.4. Dreptunghiul care formeaz marca CEE trebuie s aib o lungime minim de 12 mm i o nlime minimde 8 mm. Literele i cifra sau cifrele trebuie s aib o nlime minim de 4 mm.

  30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • 4.5. Un exemplu de marc CEE figureaz mai jos:

  Pneul care are aplicat marca CEE de mai sus este un pneu conform cu cerinele CEE (e) pentru care marcaCEE a fost atribuit sub numrul (479) n Irlanda (IRL) n baza prezentei directive.

  Not: Numrul 479 (numrul de omologare al mrcii CEE) i sigla IRL (sigla statului membru care a acordatmarca CEE) sunt date exclusiv cu titlu explicativ.

  Numrul de omologare trebuie s figureze n apropierea dreptunghiului i s fie aezat fie deasuprasau dedesubtul, fie la stnga sau la dreapta acestuia. Cifrele numrului de omologare trebuie s segseasc de aceeai parte fa de litera e i s fie orientate n acelai sens.

  5. MODIFICRI ALE UNUI TIP DE PNEU

  5.1. Orice modificare a unui tip de pneu este adus la cunotina autoritii competente care a acordat omologareaacestui tip de pneu. Aceast autoritate poate:

  5.1.1. fie s considere c modificrile aduse nu risc s aib o influen defavorabil important i c, n orice caz,pneul respectiv ndeplinete nc cerinele;

  5.1.2. fie s cear un nou proces verbal serviciului tehnic care rspunde de testri.

  5.2. Nu se consider c o modificare a desenului benzii de rulare a unui pneu are drept consecin necesitatearepetrii testrilor prevzute la anexa II.

  5.3. Confirmarea sau refuzul omologrii, cu indicarea modificrilor, este adus() la cunotina statelor membre nconformitate cu procedura stabilit la punctul 3.2.

  6. CONFORMITATEA PRODUCIEI DE PNEURI

  6.1. Orice pneu pe care este aplicat marca de omologare CEE conform prezentei directive trebuie s fie fabricatn aa fel nct s fie conform cu toate cerinele specifice ale prezentei directive.

  6.2. Pentru a verifica dac sunt ndeplinite cerinele de la punctul 6.1, producia este supus unor verificricorespunztoare.

  6.3. Titularul omologrii trebuie:

  6.3.1. s garanteze existena unor proceduri care s permit controlul eficient al calitii produselor;

  6.3.2. s aib acces la echipamentele de control necesare pentru verificarea conformitii fiecrui tip omologat;

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31

 • 6.3.3. s asigure nregistrarea rezultatelor testrilor i posibilitatea de consultare a documentelor nsoitoare pentruo perioad determinat de comun acord cu autoritile de omologare competente;

  6.3.4. s analizeze rezultatele fiecrui tip de testare pentru a verifica i garanta stabilitatea caracteristicilorproduselor, lund n considerare variaiile inerente oricrei producii industriale;

  6.3.5. s garanteze c fiecare tip de pneu este cel puin supus la testrile prevzute n aceast directiv;

  6.3.6. s garanteze c orice prelevare de eantioane sau probe neconforme tipului de testare prevzut are dreptconsecin un nou eantionaj i o nou testare. Este necesar s fie luate toate msurile pentru ca produciarespectiv s redevin conform cu cerinele.

  6.4. Autoritatea de omologare competent poate n orice moment s verifice metodele de control al conformitiicare se aplic fiecrei uniti de producie.

  6.4.1. Procesele verbale de testare i registrele de supraveghere a produciei sunt prezentate inspectorului la fiecarevizit de inspecie.

  6.4.2. Inspectorul poate preleva eantioane prin sondaj; aceste eantioane vor fi testate n laboratoarele fabricii.Numrul minim de eantioane poate fi definit n funcie de rezultatele obinute n timpul verificrii efectuatede productor.

  6.4.3. Dac nivelul calitii pare insuficient sau dac pare necesar verificarea validitii testrilor efectuate nconformitate cu punctul 6.4.2, inspectorul selecteaz eantioane care vor fi trimise serviciului tehnic care aprocedat la testrile n vederea omologrii.

  6.4.4. Autoritatea de omologare competent poate efectua toate testrile prevzute de prezenta directiv.

  6.4.5. Frecvena normal a inspeciilor autorizate de ctre autoritatea de omologare competent este de o inspeciepe an. Dac rezultatele obinute cu ocazia uneia dintre aceste vizite sunt negative, autoritatea de omologarecompetent procedeaz n aa fel nct s fie luate toate msurile necesare pentru ca producia s redevinconform n cel mai scurt termen.

  7. NCETAREA DEFINITIV A PRODUCIEI

  Dac titularul unei omologri nceteaz definitiv producia unui tip de pneu omologat n conformitate cuprezenta directiv, el informeaz n acest sens autoritatea care i-a acordat omologarea i care, la rndul su,ntiineaz celelalte autoriti de omologare competente prin intermediul unei copii a certificatului deomologare avnd la sfrit, cu caractere mari, meniunea semnat i datat NCETAREA PRODUCIEI.

  32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • Apendicele 1

  FIA DE INFORMAII NR. . PRIVIND OMOLOGAREA CEE A UNUI TIP DE PNEU

  (DIRECTIVA 92/23/CEE)

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 33

 • Apendicele 2

  MODEL

  [format maxim: A4 (210 297 mm)]

  34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • 13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 35

 • ANEXA II

  CERINE PRIVIND PNEURILE

  1. DEFINIII

  2. n sensul prezentei directive se nelege prin:

  2.1. tipul pneului: pneurile care nu prezint ntre ele diferene eseniale, n ceea ce privete aspecte precum:

  2.1.1. firma sau marca productorului;

  2.1.2. desemnarea dimensiunilor pneurilor;

  2.1.3. categoria de utilizare:

  pneu normal: pneu pentru utilizarea pe drumuri normale;

  pneu special: pneu pentru uz special, de exemplu pneu de uz mixt (pe osea i orice teren) i la vitezelimitate;

  pneu pentru zpad;

  pneu de rezerv pentru uz temporar;

  2.1.4. structura (diagonal, centur ncruciat, radial);

  2.1.5. categoria de vitez;

  2.1.6. indicele capacitii de ncrcare;

  2.1.7. seciunea transversal a pneului;

  2.2. pneuri pentru zpad: pneuri al cror desen al benzii de rulare i structur sunt proiectate nainte de toatepentru a asigura un comportament mai bun dect al pneurilor normale n noroi i n zpad proasptsau n curs de topire. Desenul benzii de rulare al pneurilor de zpad este n general caracterizat deelemente de cresttur i de matri masive, mai distanate unul de cellalt dect la pneurile normale;

  2.3. structura unui pneu: caracteristicile tehnice ale carcasei unui pneu. Se disting n special structurileurmtoare:

  2.3.1. pneu cu structur diagonal: un pneu a crui inserie metalic a pnzei se ntinde pn la talon, iar firelemetalice rsucite sunt orientate n aa fel nct formeaz unghiuri alternate puin inferioare unuia de 90fa de linia median a benzii de rulare;

  2.3.2. pneuri cu structur centur ncruciat (bias-belted): un pneu cu structur diagonal a crui carcas esteranforsat de o centur format din dou sau mai multe straturi de fire rsucite inextensibile formndunghiuri alternate apropiate de cele ale carcasei;

  2.3.3. pneuri cu structur radial: un pneu a crui inserie metalic a pnzei se ntinde pn la talon, iar firelersucite sunt orientate n aa fel nct s formeze un unghi aproape egal cu 90 fa de linia median abenzii de rulare i a crui carcas este stabilizat printr-o centur circumferenial inextensibil;

  2.3.4. pneu ranforsat: un pneu a crui carcas este mai rezistent dect cea a unui pneu normal corespunztor;

  2.3.5. pneuri de rezerv cu utilizare temporar: un tip de pneu diferit de pneurile care echipeaz un vehicul ncondiii normale de rulare i destinat unui uz temporar n condiii de conducere restrictive;

  2.3.6. pneuri de rezerv cu utilizare temporar de tip T: un tip de pneu de rezerv cu utilizare temporar prevzutpentru utilizarea la presiuni de umflare superioare celor prevzute pentru pneurile normale sau ranforsate;

  2.4. talon: element al unui pneu a crui form i structur i permite s se adapteze jantei i s menin pneulpe aceasta (1);

  2.5. inserie metalic: firele care formeaz estura pnzei ntr-un pneu (1);

  2.6. pnz: un strat constituit din inserii metalice cauciucate, dispuse paralel unele fa de altele (1);

  2.7. carcas: partea unui pneu alta dect banda de rulare i cauciucul lateral care, n stare umflat, suportgreutatea (1);

  2.8. banda de rulare: partea unui pneu care intr n contact cu solul (1);

  2.9. parte lateral: partea unui pneu care, excluznd banda de rulare, este vizibil atunci cnd pneul, montatpe o jant, este vzut din lateral (1);

  (1) A se vedea figura explicativ din apendicele 1.

  36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • 2.10. zona de baz a prii laterale: zona de sub linia de maxim a grosimii n seciune care este vizibil atuncicnd pneul, montat pe o jant, este vzut din lateral (1);

  2.11. cresttura benzii de rulare: spaiu ntre dou nervuri sau dou elemente n relief ale sculpturii (1);

  2.12. valoarea grosimii n seciune: distana liniar ntre exteriorul prilor laterale ale unui pneu umflat, fr ainclude relieful constituit de inscripii, decoraii, cordoane sau nervuri de protecie (1);

  2.13. grosimea total: distana liniar ntre exteriorul prilor laterale ale unui pneu umflat, inclusiv inscripiile,decoraiile, cordoanele sau nervurile de protecie (1);

  2.14. nlimea grosimii n seciune: distana egal cu jumtatea diferenei care exist ntre diametrul exterior alpneului i diametrul nominal al jantei (1);

  2.15. raportul nominal de aspect Ra: multiplul cu o sut al numrului obinut din mprirea nlimii nominalea grosimii n seciune, exprimat n milimetri, la valoarea nominal a grosimii n seciune, exprimat nmilimetri;

  2.16. diametrul exterior: diametrul total al pneului nou umflat (1);

  2.17. desemnarea dimensiunilor unui pneu:

  2.17.1. o desemnare care scoate n eviden:

  2.17.1.1. valoarea nominal a grosimii n seciune. Aceast grosime trebuie s fie exprimat n milimetri, mai puinpentru anumite pneuri a cror desemnare figureaz n prima coloan a tabelului de la apendicele 5;

  2.17.1.2. raportul nominal de aspect, cu excepia anumitor pneuri a cror desemnare figureaz n prima coloana tabelului de la apendicele 5;

  2.17.1.3. un numr convenional d (simbol d) caracteriznd diametrul nominal al jantei i corespunznddiametrului acesteia, exprimat fie n oli (numere mai mici de 100 a se vedea tabelul), fie n milimetri(numere mai mari de 100), dar nu amndou.

  Gama complet a valorilor este indicat n tabelul de mai jos:

  Diametrul nominal al jantei (simbol d)

  Exprimat n oli(cod)

  Echivalent n mm(punctul 6.1.2.1)

  10 25411 27912 30513 33014 356

  15 38116 40617 43218 45719 483

  20 50821 53322 55924 61025 625

  14,5 36816,5 41917,5 44519,5 49520,5 52122,5 57224,5 622

  (1) A se vedea figura explicativ din apendicele 1.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 37

 • 2.17.1.4. litera T care precede valoarea nominal a grosimii n seciune pentru pneurile de rezerv cu utilizaretemporar de tip T;

  2.18. diametrul nominal al jantei (d): diametrul jantei pe care un pneu este destinat s fie montat (1);

  2.19. jant: suportul pentru un pneu i camer de aer sau pentru un pneu fr camer de aer, pe care se sprijintaloanele pneului (1);

  2.20. jant teoretic: janta fictiv a crei lrgime ar putea fi egal cu x ori valoarea nominal a grosimii nseciune a pneului. Valoarea x trebuie s fie justificat de productorul de pneuri;

  2.21. jant de msurare: janta pe care trebuie s fie montat pneul pentru a efectua msurtorile dimensionale;

  2.22. jant de testare: janta pe care trebuie montat pneul pentru a efectua testrile;

  2.23. desprindere: desprinderea bucilor de cauciuc de pe banda de rulare;

  2.24. dezlipirea firelor rsucite: separarea inseriei metalice de nveliul care o nconjoar;

  2.25. dezlipirea pnzelor: separarea ntre pnze adiacente;

  2.26. dezlipirea benzii de rulare: separarea de carcas a benzii de rulare;

  2.27. indicatori de uzur: excrescene existente n interiorul crestturilor benzii de rulare i concepute pentrua semnala n mod vizual gradul de uzur a acesteia din urm;

  2.28. indice al capacitii de ncrcare: unul sau dou numere indicnd sarcina pe care o poate suporta pneulmontat simplu sau montat la o roat dubl la viteza caracteristic categoriei de vitez n care se claseazcnd este montat n conformitate cu cerinele de utilizare specificate de productor. Lista acestor indicii a maselor corespunztoare figureaz n anexa II apendicele 2;

  2.28.1. pneurile pentru autoturisme nu au dect un singur indice de ncrcare;

  2.28.2. pneurile pentru vehicule utilitare pot avea unul sau doi indici de ncrcare, primul pentrumontarea simpli al doilea, dac este cazul, pentru montarea la roi duble; n acest caz, cei doi indici sunt separai de olinie oblic (/);

  2.28.3. un acelai tip de pneu poate avea fie una, fie dou serii de indici ai capacitii de ncrcare, dup cum suntaplicate sau nu dispoziiile de la punctul 6.2.5;

  2.29. categorie de vitez: exprimat prin simbolul categoriei de vitez aa cum este indicat n tabelul carefigureaz la punctul 2.29.3;

  2.29.1. n cazul unui pneu pentru autoturisme, viteza maxim pe care trebuie s o suporte;

  2.29.2. n cazul unui pneu pentru vehicule utilitare, viteza la care poate suporta masa corespunztoare indiceluide capacitate de ncrcare;

  2.29.3. categoriile de vitez sunt cele indicate n tabelul urmtor:

  Simbolul categoriei de vitez Viteza corespunztoare(km/h)

  F 80G 90J 100K 110L 120M 130N 140P 150Q 160R 170S 180T 190U 200H 210V 240

  (1) A se vedea figura explicativ din apendicele 1.

  38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • 2.29.4. pneurile care pot suporta viteze mai mari de 240 km/h sunt identificate prin intermediul literei Zfigurnd n desemnarea dimensiunilor pneului;

  2.29.5. un acelai tip de pneu poate avea fie una, fie dou serii de simboluri ale categoriei de vitez, dup cumsunt aplicate sau nu dispoziiile punctului 6.2.5;

  2.30. tabelul variaiei ncrcrii n funcie de vitez: tabel care figureaz n anexa II apendicele 8 i indic, n funciede indicii de capacitate de ncrcare i de simbolurile categoriilor de vitez nominale, variaiile de ncrcarepe care le poate suporta un pneu atunci cnd este utilizat la viteze diferite de cea corespunztoaresimbolului su de categorie de vitez;

  2.30.1. variaiile de ncrcare nu se aplic n cazul pneurilor pentru autoturisme; nu se mai aplic, n cazulpneurilor pentru vehicule utilitare, nici indicilor capacitii de ncrcare i simbolului categoriilor de vitezsuplimentare atunci cnd sunt aplicate dispoziiile de la punctul 6.2.5;

  2.31. ncrcare maxim: masa maxim pe care o poate suporta un pneu;

  2.31.1. n cazul pneurilor pentru autoturisme concepute pentru o vitez care nu este mai mare de 210 km/h,ncrcarea maxim nu trebuie s depeasc valoarea legat de indicele de capacitate de ncrcare apneului;

  2.31.2. n cazul pneurilor pentru autoturisme concepute pentru viteze mai mari de 210 km/h, dar care nudepesc 240 km/h (pneuri n clasa de vitez V), ncrcarea maxim nu trebuie s depeasc procentajulvalorii legate de indicele de capacitate de ncrcare a pneului indicat n tabelul urmtor, n funcie deviteza de care este capabil vehiculul pe care este montat pneul:

  Viteza maxim(km/h)

  ncrcare(%)

  215 98,5

  220 97

  225 95,5

  230 94

  235 92,5

  240 91

  pentru viteze maxime intermediare, sunt permise interpolri lineare ale ncrcrii maxime;

  2.31.3. pentru o vitez mai mare de 240 km/h, (pneuri Z), ncrcarea maxim nu trebuie s depeasc valoareaspecificat de productorul pneurilor n funcie de viteza pe care o poate atinge vehiculul pe care estemontat pneul respectiv;

  2.31.4. n cazul pneurilor pentru vehicule utilitare, ncrcarea maxim, att n utilizarea simpl, ct i pe roiduble, nu trebuie s depeasc procentajul valorii legate de indicele de capacitate de ncrcarecorespunztor pneului, indicat n tabelul Variaii ale ncrcrii n funcie de vitez (a se vedeapunctul 2.30) n funcie de simbolul categoriei de vitez pe care o poate atinge vehiculul pe care estemontat pneul. Cnd se pot aplica indici de capacitate de ncrcare i simboluri ale categoriilor de vitezsuplimentar, acetia sunt luai de asemenea n considerare pentru a determina ncrcarea maxim apneului;

  2.32. pneuri pentru autoturisme: un pneu conceput n mod principal, dar nu exclusiv pentru autoturisme(vehicule automobile din categoria M1) i remorcile acestora (01 i 02);

  2.33. pneuri pentru vehicule utilitare: un pneu conceput n principal, dar nu exclusiv, pentru vehicule altele dectautoturismele (vehicule din categoriile M2, M3, N) i remorcile acestora (03 i 04);

  2.34. presiunea la sol a pneurilor (F/Ac) sarcina unitar medie pe care pneul o transmite prin suprafaa sa decontact oselei; este exprimat prin raportul dintre fora vertical (F) aplicat, n condiii statice, pe axaoselei i suprafaa de contact (Ac) a pneului msurate la pneul umflat la presiunea maxim recomandatde tipul de utilizare vizat. Este exprimat n kN/m2;

  2.35. suprafaa de contact a pneului (Ac): suprafaa plan coninut n perimetrul virtual al amprentei pneului.Este exprimat n m2;

  2.36. perimetru virtual al amprentei pneului: curba poligonal convex care ncercuiete cea mai mic suprafaconinnd toate punctele de contact ntre pneu i sol;

  2.37. presiunea de umflare la rece: presiunea intern a pneului la temperatura ambiant, cu excepia oricreipresiuni crescute ca urmare utilizrii pneului. Este exprimat n bar i/sau n kPa.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 39

 • 3. CERINE PRIVIND INSCRIPIILE

  3.1. Pe pneuri trebuie s fie aplicate:

  3.1.1. firma sau marca productorului;

  3.1.2. desemnarea dimensiunii pneului aa cum este definit la punctul 2.17;

  3.1.3. indicarea structurii;

  3.1.3.1. pentru pneurile cu structur diagonal, nici o indicaie sau litera D;

  3.1.3.2. pentru pneurile cu structur radial, litera R, marcat naintea indicrii diametrului nominal al jantei i,facultativ, cuvntul RADIAL;

  3.1.3.3. pentru pneurile cu structur centur ncruciat, litera B marcat naintea indicrii diametrului nominalal jantei i, eventual, cuvintele BIAS BELTED;

  3.1.4. indicarea categoriei de vitez a pneului, prin simbolul menionat la punctul 2.29; n cazul pneurilorconcepute pentru viteze mai mari de 240 km/h, categoria de vitez pentru pneu este indicat prin literaZ, marcat naintea indicrii structurii (a se vedea punctul 3.1.3);

  3.1.5. literele M + S (sau M.S. sau M & S) dac este vorba de pneuri pentru zpad;

  3.1.6. indicele capacitii de ncrcare aa cum este definit la punctul 2.28;

  3.1.6.1. n cazul pneurilor concepute pentru viteze mai mari de 240 km/h, menionarea indicelui de capacitatede ncrcare poate fi omis;

  3.1.7. menionarea cuvntului TUBELESS cnd este vorba de un pneu destinat a fi utilizat fr camer de aer;

  3.1.8. menionarea cuvntului REINFORCED cnd este vorba de un pneu ranforsat;

  3.1.9. indicarea datei de fabricaie, format dintr-un un grup de trei cifre, primele dou indicnd sptmna iultima anul fabricaiei;

  3.1.10. n cazul pneurilor reapabile pentru vehicule utilitare, simbolul de cel puin 20 mm n diametru saucuvntul REGROOVABLE, tanat sau tiprit n relief pe fiecare parte lateral;

  3.1.11. n cazul pneurilor pentru vehicule utilitare, menionarea n PSI (a se vedea apendicele 4) a presiunii deumflare adoptat pentru testrile ncrctur/vitez, aa cum este explicat n apendicele 7 partea B;

  3.1.12. indicele/indiciile capacitii de ncrcare i simbolul categoriei de vitez suplimentar, atunci cnd seaplic dispoziiile punctului 6.2.5.

  3.2. Apendicelele 3 ofer un exemplu de inscripionare a unui pneu.

  3.3. ntre altele, pneul trebuie s poarte marca de omologare CEE al crei model figureaz n anexa Ipunctul 4.5.

  AMPLASAREA INSCRIPIILOR

  3.4. Inscripiile luate n considerare la punctele 3.1 i 3.3 trebuie marcate clar i lizibil tanate sau n relief,pe cele dou pri laterale i cel puin n zona de jos a prii laterale, astfel:

  3.4.1. n cazul unui pneu simetric, toate inscripiile menionate anterior trebuie s figureze pe cele dou prilaterale, cu excepia inscripiilor menionate la punctele 3.1.9, 3.1.11 i 3.3 care pot figura doar pe osingur parte;

  3.4.2. n cazul pneurilor asimetrice, toate inscripiile trebuie s figureze cel puin pe partea lateral exterioar.

  (4.)

  (5.)

  (6.)

  6.1. Cerine privind dimensiunile

  6.1.1. Valoarea grosimii n seciune a unui pneu

  6.1.1.1. Sub rezerva dispoziiilor de la punctul 6.1.1.2, valoarea grosimii n seciune este calculat cu ajutorulformulei urmtoare

  S = S1 + K (A A1)

  40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • n care:S = valoarea grosimii n seciune (exprimat n milimetri) (1) msurat pe janta de msurare;S1 = valoarea nominal a grosimii n seciune (exprimat n milimetri) aa cum figureaz pe partea

  lateral a pneului n desemnarea dimensiunilor n conformitate cu cerinele;A = limea (exprimat n milimetri) a jantei de msurare indicat de productor n fia de informaii (a

  se vedea anexa I punctul 6.11 apendicele 1);A1 = limea (exprimat n milimetri) a jantei de msurare teoretic; se reine pentru A1 valoarea S1

  multiplicat cu factorul x, indicat de productorul de pneuri (a se vedea anexa I punctul 6.15apendicele 1); pentru K, se reine valoarea 0,4.

  6.1.1.2. Pentru tipurile de pneuri a cror desemnare a dimensiunilor figureaz n prima coloan a tabelului de laapendicele 5A sau 5B, limea jantei de msurare (A) i valoarea grosimii n seciune (a grosimilor nseciune) va (vor) fi cea (cele) care figureaz n aceste tabele naintea desemnrii dimensiunilor pneului;

  6.1.2. Diametrul exterior al unui pneu

  6.1.2.1. Sub rezerva dispoziiei de la punctul 6.1.2.2, diametrul exterior al unui pneu este calculat cu ajutorulformulei urmtoare:

  D = d + 0,02 H

  n care:

  D = diametrul exterior exprimat n milimetri,

  d = numr convenional definit la punctul 2.17.1.3 (exprimat n milimetri),

  H = nlimea nominal a grosimii n seciune (exprimat n milimetri) i egal cu S1 0,01 Ra;

  unde

  Ra = raportul nominal de aspect,

  toate aceste cote apar pe partea lateral a pneului n desemnarea dimensiunilor prevzut la punctul 3.

  6.1.2.2. Totui, pentru tipurile de pneuri a cror desemnare a dimensiunilor apare n prima coloan a tabelelorde la apendicele 5, diametrul exterior va fi acela care figureaz n aceste tabele naintea desemnriidimensiunii pneului.

  6.1.3. Metoda de msurare a dimensiunilor pneului

  Msurarea dimensiunilor reale ale pneului trebuie s fie efectuat n conformitate cu apendicele 6.

  6.1.4. Specificarea toleranelor privind valoarea grosimii n seciune a pneului

  6.1.4.1. Grosimea total a pneului poate fi inferioar valorii grosimii n seciune determinat n conformitate cupunctul 6.1.1 sau indicat n apendicele 5;

  6.1.4.2. Ea nu poate depi aceast valoare mai mult dect n procentajele urmtoare:

  6.1.4.2.1. n cazul n care pneul are o structur diagonal, 6 % pentru pneurile pentru autoturisme i 8 % pentrupneurile vehiculelor utilitare;

  6.1.4.2.2. n cazul pneului cu structur radial, 4 % i

  6.1.4.2.3. n plus, dac pneul prezint un cordon special de protecie, valorile corespunztoare la aplicarea acestortolerane pot fi depite cu 8 mm.

  6.1.4.2.4. Totui, pentru pneurile care au o valoare a grosimii n seciune mai mare de 305 mm i pentru care esteprevzut montarea la roi duble, depirea valorii nominale nu poate fi mai mare de 2 % pentru pneurilecu structur radial i de 4 % pentru pneurile cu structur diagonal.

  6.1.5. Specificarea toleranelor privind diametrul exterior al pneurilor

  Diametrul exterior al pneului trebuie situat n limitele date de valorile Dmin i Dmax obinute pornindde la formulele urmtoare:Dmin = d + (2H a)Dmax = d + (2H b)

  6.1.5.1. pentru cotele enumerate la apendicele 5:

  H = 0,5 (D d) (pentru referine, a se vedea punctul 6.1.2.2)

  6.1.5.2. pentru celelalte cote, care nu sunt menionate la apendicele 5:

  H i d sunt definite la punctul 6.1.2.1

  6.1.5.3. coeficienii a i b sunt respectiv:

  6.1.5.3.1. coeficientul a = 0,97;

  6.1.5.3.2. coeficientul b pentru pneurile normale, speciale i de zpad sau pneurile de rezerv de uz temporar:

  (1) Factorul de conversie n oli este de 25,4.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 41

 • Categorii de utilizare

  Pneuri pentru autoturisme Pneuri pentru vehicule utilitare

  Structur radialStructur diagonal

  i centurncruciat

  Structur radial Structur diagonali centur ncruciat

  Normale 1,04 1,08 1,04 1,07

  Speciale 1,06 1,09

  Pentru zpad 1,04 1,08 1,04 1,07

  Uz temporar 1,04 1,08

  6.1.5.4. Pentru pneurile de zpad, diametrul total (Dmax) stabilit n conformitate cu prevederile anterioare poatefi depit cu 1 %.

  6.2. Cerine privind testarea ncrcare/vitez

  6.2.1. Pneul trebuie s fie supus unui testri ncrcare/vitez efectuat n conformitate cu modul de operarecorespunztor, descris n apendicele 7.

  6.2.2. Un pneu care, dup ce a fost supus testrii ncrcare/vitez, nu prezint nici o dezlipire a benzii de rulare,a pnzei sau a inseriei metalice, nici desprinderea sau ruptura acestora din urm, este declarat conform.

  6.2.3. Diametrul exterior al pneului, msurat la ase ore dup testarea ncrcare/vitez, nu trebuie s fie mai marecu mai mult de 3,5 % dect diametrul exterior msurat nainte de testare.

  6.2.4. Atunci cnd este cerut omologarea unui tip de pneu pentru vehicule utilitare, sunt aplicate cuplurile devalori atribuite ncrcrii i vitezei care sunt date n tabelul din apendicele 8 i nu este necesar s seefectueze testarea de ncrcare/vitez prevzut la punctul 6.2.1 pentru valori ale ncrcrii i vitezei, alteledect valorile nominale.

  6.2.5. Atunci cnd este cerut (a se vedea anexa I apendicele 1 punctul 6.13) omologarea pentru un tip de pneupentru vehicule utilitare avnd, pe lng cuplurile de valori pentru ncrcare i pentru vitez indicate latabelul din apendicele 8, o alt combinaie a acestor valori, trebuie efectuat i testarea ncrcare/vitezprevzut la punctul 6.2.1, pentru aceast alt combinaie de valori, pe un al doilea pneu de acelai tip.

  6.2.6. Atunci cnd un productor de pneuri produce o gam de pneuri, nu este necesar s efectueze o testarencrcare/vitez pe fiecare tip de pneu al gamei. Problema selectrii cazului celui mai defavorabil este lsatla discreia autoritilor de omologare competente.

  6.3. Indicatori de uzur

  6.3.1. Pneurile pentru autoturisme trebuie s comporte cel puin ase rnduri transversale de indicatori de uzur,aproximativ egal deprtai i situai n crestturile principale ale zonei centrale a benzii de rulare, careacoper aproape trei sferturi din limea acesteia. Aceti indicatori de uzur trebuie s fie proiectai n aafel nct s nu fie confundai cu punctele de cauciuc existente ntre nervurile sau elementele de sculpturale benzii de rulare.

  6.3.2. Totui, pentru dimensiunile destinate a fi montate pe jante cu diametrul nominal mai mic sau egal cu12 oli, sunt acceptate patru rnduri de indicatori de uzur.

  6.3.3. Indicatorii de uzur trebuie s permit semnalarea faptului c aceste crestturi ale benzii de rulare nu maiau dect o adncime de 1,6 mm cu o toleran de + 0,6/ 0 mm.

  42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • Apendicele 1

  Figur explicativ

  (a se vedea anexa II, punctele 2 i 6.1)

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 43

 • Apendicele 2

  LISTA SIMBOLURILOR INDICILOR DE CAPACITATE DE NCRCARE (IC) I MASA MAXIMADMISIBIL CORESPUNZTOARE CARE URMEAZ S FIE SUPORTAT (KG)

  (a se vedea anexa II, punctul 2.28)

  IC Masa maxim

  0 451 46,22 47,53 48,74 505 51,56 537 54,58 569 5810 6011 61,512 6313 6514 6715 6916 7117 7318 7519 77,520 8021 82,522 8523 87,524 9025 92,526 9527 97,528 10029 10330 10631 10932 11233 11534 11835 12136 12537 12838 13239 13640 14041 14542 15043 15544 16045 16546 17047 17548 18049 18550 190

  IC Masa maxim

  51 19552 20053 20654 21255 21856 22457 23058 23659 24060 25061 25762 26563 27264 28065 29066 30067 30768 31569 32570 33571 34572 35573 36574 37575 38776 40077 41278 42579 43780 45081 46282 47583 48784 50085 51586 53087 54588 56089 58090 60091 61592 63093 65094 67095 69096 71097 73098 75099 775100 800101 825

  IC Masa maxim

  102 850103 875104 900105 925106 950107 975108 1 000109 1 030110 1 060111 1 090112 1 120113 1 150114 1 180115 1 215116 1 250117 1 285118 1 320119 1 360120 1 400121 1 450122 1 500123 1 550124 1 600125 1 650126 1 700127 1 750128 1 800129 1 850130 1 900131 1 950132 2 000133 2 060134 2 120135 2 180136 2 240137 2 300138 2 360139 2 430140 2 500141 2 575142 2 650143 2 725144 2 800145 2 900146 3 000147 3 075148 3 150149 3 250150 3 350151 3 450152 3 550

  IC Masa maxim

  153 3 650154 3 750155 3 875156 4 000157 4 125158 4 250159 4 375160 4 500161 4 625162 4 750163 4 875164 5 000165 5 150166 5 300167 5 450168 5 600169 5 800170 6 000171 6 150172 6 300173 6 500174 6 700175 6 900176 7 100177 7 300178 7 500179 7 750180 8 000181 8 250182 8 500183 8 750184 9 000185 9 250186 9 500187 9 750188 10 000189 10 300190 10 600191 10 900192 11 200193 11 500194 11 800195 12 150196 12 500197 12 850198 13 200199 13 600200 14 000

  44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • Apendicele 3

  SCHEMA INSCRIPIILOR DE PE PNEU

  (a se vedea anexa II, punctul 3.2)

  PARTEA A: PNEURI PENTRU AUTOTURISME

  Aceste inscripii definesc un pneu:

  care are o valoare nominal a grosimii n seciune de 185;

  care are un raport nominal de aspect de 70;

  cu o structur radial (R);

  care are un diametru nominal al jantei de 14;

  cu o capacitate de ncrcare de 580 kg, ceea ce corespunde indicelui de ncrcare 89 care figureaz la apendicele 2;

  din categoria de vitez T (vitez maxim 190 km/h);

  care este destinat s fie montat fr camer de aer (tubeless);

  de tipul pentru zpad;

  fabricat n timpul celei de-a douzeci i cincea sptmni a anului 1993.

  Poziionarea i ordinea inscripiilor care formeaz desemnarea pneului trebuie s fie urmtoarele:

  (a) desemnarea dimensiunilor, care cuprind valoarea nominal a grosimii n seciune, raportul nominal de aspect,simbolul tipului de structur (dac este cazul) i diametrul nominal al jantei, trebuie s fie grupate cum este indicatn exemplul anterior: 185/70 R 14;

  (b) indicele de ncrcare i simbolul categoriei de vitez trebuie s fie situate n apropierea desemnrii dimensiunilor.Acetia i pot preceda sau urma, sau pot s fie plasai deasupra sau dedesubt;

  (c) cuvintele tubeless, reinforced i simbolul M + S pot fi deprtai de desemnarea dimensiunilor.

  Exemplu de inscripie care figureaz pe tipurile de pneuri introduse pe pia dup notificarea acesteidirective

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 45

 • PARTEA B: PNEURI PENTRU VEHICULE UTILITARE

  Aceste inscripii definesc un pneu:

  care are o valoare nominal a grosimii n seciune de 250;

  care are un raport nominal de aspect de 70;

  cu o structur radial (R);

  care are un diametru nominal al jantei de 508 mm, al crui simbol este 20;

  cu o capacitate de ncrcare de 3 250 kg n montare simpl i de 2 900 kg pe roi duble, ceea ce corespundeindicilor de capacitate de ncrcare 149 i respectiv 145 din apendicele 2;

  din categoria de vitez nominal J (vitez de referin 100 km/h);

  care poate fi utilizat, ntre altele, n categoria de vitez L (vitez de referin 120 km/h) cu o capacitate de ncrcarede 3 000 kg n montare simpl i de 2 725 kg pe roi duble, ceea ce corespunde indicilor de capacitate de ncrcare146 i respectiv 143 din apendicele 2;

  care urmeaz a fi folosit fr camer de aer (tubeless);

  de tipul pentru zpad

  fabricat n timpul celei de-a douzeci i cincea sptmni a anului 1991 i

  care trebuie s fie umflat la 620 kPa pentru testrile de anduran ncrcare/vitez, simbolul PSI al acestei presiunifiind 90.

  Poziionarea i ordinea inscripiilor care formeaz desemnarea pneului trebuie s fie urmtoarele:

  (a) desemnarea dimensiunilor, care cuprinde valoarea nominal a grosimii n seciune, raportul nominal de aspect,simbolul tipului de structur (dac este cazul) i diametrul nominal al jantei, trebuie s fie grupat aa cum esteindicat n exemplul anterior: 250/70 R 20;

  (b) indicii de ncrcare i simbolul categoriei de vitez trebuie s fie situai mpreun n apropierea desemnriidimensiunilor. Acetia i pot urma sau preceda, sau pot s fie plasai deasupra sau dedesubt;

  (c) cuvintele tubeless, REGROOVABLE i simbolul M + S pot fi deprtai de desemnarea dimensiunilor;

  (d) n cazul aplicrii anexei II punctul 6.2.5 indicii de capacitate de ncrcare i simbolul categoriei de vitezsuplimentar trebuie s fie indicai n interiorul unui cerc n apropierea indicilor de capacitate i de ncrcarenominal i a simbolului de categorie de vitez care figureaz pe partea lateral a pneului.

  46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • Apendicele 4

  RELAIA DINTRE INDICELE DE PRESIUNE I UNITILE DE PRESIUNE

  (a se vedea anexa II, apendicele 7, partea B punctul 1.3)

  Indice de presiune(PSI) bar kPa

  20 1.4 140

  25 1.7 170

  30 2.1 210

  35 2.4 240

  40 2.8 280

  45 3.1 310

  50 3.4 340

  55 3.8 380

  60 4.2 420

  65 4.5 450

  70 4.8 480

  75 5.2 520

  80 5.5 550

  85 5.9 590

  90 6.2 620

  95 6.6 660

  100 6.9 690

  105 7.2 720

  110 7.6 760

  115 7.9 790

  120 8.3 830

  125 8.6 860

  130 9.0 900

  135 9.3 930

  140 9.7 970

  145 10.0 1 000

  150 10.3 1 030

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 47

 • Apendicele 5

  JANTA DE MSURARE, DIAMETRUL EXTERIOR I VALOAREA GROSIMII N SECIUNE APNEURILOR CORESPUNZTOARE ANUMITOR DESEMNRI DE DIMENSIUNI

  (a se vedea anexa II punctele 6.1.1.2 i 6.1.2.2.)

  PARTEA A: PNEURI PENTRU AUTOTURISME

  TABELUL 1

  Pneuri cu structur diagonal

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior (1)(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune (1)(n mm)

  Seria Super Ballon4.80-10 3.5 490 1285.20-10 3.5 508 1325.20-12 3.5 558 1325.60-13 4 600 1455.90-13 4 616 1506.40-13 4.5 642 1635.20-14 3.5 612 1325.60-14 4 626 1455.90-14 4 642 1506.40-14 4.5 666 1635.60-15 4 650 1455.90-15 4 668 1506.40-15 4.5 692 1636.70-15 4.5 710 1707.10-15 5 724 1807.60-15 5.5 742 1938.20-15 6 760 213

  Seria Low Section5.50-12 4 552 1426.00-12 4.5 574 1567.00-13 5 644 1787.00-14 5 668 1787.50-14 5.5 688 1908.00-14 6 702 2036.00-15 L 4.5 650 156

  Seria Super Low Section (2)155-13/6.15-13 4.5 582 157165-13/6.45-13 4.5 600 167175-13/6.95-13 5 610 178155-14/6.15-14 4.5 608 157165-14/6.45-14 4.5 626 167175-14/6.95-14 5 638 178185-14/7.35-14 5.5 654 188195-14/7.75-14 5.5 670 198

  Seria Ultra Low Section5.9-10 4.5 483 1486.5-13 4.5 586 1666.9-13 4.5 600 1727.3-13 5 614 184

  (1) Pentru toleran a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.(2) Sunt admise urmtoarele desemnri:185-14/7.35-14 sau 185-14 sau 7.35-14 sau 7.35-14/185-14.

  48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 2

  Pneuri cu structur radial

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior (1)(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune (1)(n mm)

  5.60 R 13 4 606 1455.90 R 13 4.5 626 1556.40 R 13 4.5 640 1707.00 R 13 5 644 1787.25 R 13 5 654 184

  5.90 R 14 4.5 654 155

  5.60 R 15 4 656 1456.40 R 15 4.5 690 1706.70 R 15 5 710 180

  140 R 12 4 538 138150 R 12 4 554 150

  150 R 13 4 580 149160 R 13 4.5 596 158170 R 13 5 608 173

  150 R 14 4 606 149

  180 R 15 5 676 174

  (1) Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 49

 • TABELUL 3

  Seria milimetric Radial

  Desemnarea dimensiunilor (1)Limea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior (2)(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune (2)(n mm)

  125 R 10 3.5 459 127145 R 10 4 492 147

  125 R 12 3.5 510 178135 R 12 4 522 184145 R 12 4 542155 R 12 4.5 550 155

  125 R 13 3.5 536 127135 R 13 4 548 137145 R 13 4 566 147155 R 13 4.5 578 157165 R 13 4.5 596 167175 R 13 5 608 178185 R 13 5.5 624 188

  125 R 14 3.5 562 127135 R 14 4 574 137145 R 14 4 590 147155 R 14 4.5 604 157165 R 14 4.5 622 167175 R 14 5 634 178185 R 14 5.5 650 188195 R 14 5.5 666 198205 R 14 6 686 208215 R 14 6 700 218225 R 14 6.5 714 228

  125 R 15 3.5 588 127135 R 15 4 600 137145 R 15 4 616 147155 R 15 4.5 630 157165 R 15 4.5 646 167175 R 15 5 660 178185 R 15 5.5 674 188195 R 15 5.5 690 198205 R 15 6 710 208215 R 15 6 724 218225 R 15 6.5 738 228235 R 15 6.5 752 238

  175 R 16 5 686 178185 R 16 5.5 698 188205 R 16 6 736 208

  (1) Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.(2) Pentru anumite anvelope, janta poate fi exprimat n milimetri:10 = 255 12 = 305 13 = 330 14 = 35515 = 380 16 = 405 (exemplu: 125 R 255).

  50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 4

  Seria 70 Radial (*)

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior (1)(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune (1)(n mm)

  145/70 R 10 3.5 462 139155/70 R 10 3.5 474 146165/70 R 10 4.5 494 165

  145/70 R 12 4 512 144155/70 R 12 4 524 151165/70 R 12 4.5 544 165175/70 R 12 5 552 176

  145/70 R 13 4 538 144155/70 R 13 4 550 151165/70 R 13 4.5 568 165175/70 R 13 4.5 580 176185/70 R 13 5 598 186195/70 R 13 5.5 608 197205/70 R 13 5.5 625 204

  145/70 R 14 4 564 144155/70 R 14 4 576 151165/70 R 14 4.5 592 165175/70 R 14 5 606 176185/70 R 14 5 624 186195/70 R 14 5.5 636 197205/70 R 14 5.5 652 206215/70 R 14 6 665 217225/70 R 14 6 677 225235/70 R 14 6.5 694 239245/70 R 14 6.5 705 243

  145/70 R 15 4 590 144155/70 R 15 4 602 151165/70 R 15 4.5 618 165175/70 R 15 5 632 176185/70 R 15 5 648 186195/70 R 15 5.5 656 197205/70 R 15 5.5 669 202215/70 R 15 6 682 213225/70 R 15 6 696 220235/70 R 15 6.5 712 234245/70 R 15 6.5 720 239

  (*) Date dimensionale care se aplic anumitor pneuri. Pentru noi omologri, se aplic dimensiunile calculate dup dispoziiile dinanexa II punctele 6.1.1.1 i 6.1.2.1.

  (1) Pentru toleran a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 51

 • TABELUL 5

  Seria 60 Radial (*)

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior (1)(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune (1)(n mm)

  165/60 R 12 5 504 167

  165/60 R 13 5 530 167175/60 R 13 5.5 536 178185/60 R 13 5.5 548 188195/60 R 13 6 566 198205/60 R 13 6 578 208215/60 R 13 6 594 218225/60 R 13 6.5 602 230235/60 R 13 6.5 614 235

  165/60 R 14 5 554 167175/60 R 14 5.5 562 178185/60 R 14 5.5 574 188195/60 R 14 6 590 198205/60 R 14 6 604 208215/60 R 14 6 610 215225/60 R 14 6 620 220235/60 R 14 6.5 630 231245/60 R 14 6.5 642 237265/60 R 14 7 670 260

  185/60 R 15 5.5 600 188195/60 R 15 6 616 198205/60 R 15 6 630 208215/60 R 15 6 638 216225/60 R 15 6.5 652 230235/60 R 15 6.5 664 236255/60 R 15 7 688 255

  205/60 R 16 6 654 208215/60 R 16 6 662 215225/60 R 16 6 672 226235/60 R 16 6.5 684 232

  (*) Date dimensionale care se aplic anumitor pneuri. Pentru noi omologri, se aplic dimensiunile calculate dup dispoziiile dinanexa II punctele 6.1.1.1 i 6.1.2.1.

  (1) Pentru toleran a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  TABELUL 6

  Pneuri high flotation structur radial

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior (1)(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune (1)(n mm)

  27 8.50 R 14 7 674 21830 9.50 R 15 7.5 750 24031 10.50 R 15 8.5 775 26831 11.50 R 15 9 775 29032 11.50 R 15 9 801 29033 12.50 R 15 10 826 318

  (1) Pentru toleran vezi anexa II punctul 6.1.4 i 6.1.5.

  52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • PARTEA B: PNEURI PENTRU VEHICULE UTILITARE

  TABELUL 1

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR RADIALMONTATE PE JANTE NCLINATE LA 5 SAU PE JANTE

  CU BAZ PLAT

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune(n mm)

  6.50 R 20 5.00 860 181

  7.00 R 16 5.50 784 198

  7.00 R 18 5.50 842 198

  7.00 R 20 5.50 892 198

  7.50 R 16 i/sau A16 sau 1-16 6.00 802 210

  7.50 R 17 i/sau A17 sau 1-17 6.00 852 210

  7.50 R 20 i/sau A20 sau 1-20 6.00 928 210

  8.25 R 16 i/sau B16 sau 2-16 6.50 860 230

  8.25 R 17 i/sau B17 sau 2-17 6.50 886 230

  8.25 R 20 i/sau B20 sau 2-20 6.50 962 230

  9.00 R 16 i/sau C16 sau 3-16 6.50 912 246

  9.00 R 20 i/sau C20 sau 3-20 7.00 1 018 258

  10.00 R 20 i/sau D20 sau 4-20 7.50 1 052 275

  10.00 R 22 i/sau D22 sau 4-22 7.50 1 102 275

  11.00 R 16 6.50 980 279

  11.00 R 20 i/sau E20 sau 5-20 8.00 1 082 286

  11.00 R 22 i/sau E22 sau 5-22 8.00 1 132 286

  11.00 R 24 i/sau E24 sau 5-24 8.00 1 182 286

  12.00 R 20 i/sau F20 sau 6-20 8.50 1 122 313

  12.00 R 22 8.50 1 174 313

  12.00 R 24 i/sau F24 sau 6-24 8.50 1 226 313

  13.00 R 20 9.00 1 176 336

  14.00 R 20 i/sau G20 sau 7-20 10.00 1 238 370

  14.00 R 22 10.00 1 290 370

  14.00 R 24 10.00 1 340 370

  Pentru tolerane: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 53

 • TABELUL 2

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONALMONTATE PE JANTE NCLINATE LA 5 SAU PE JANTE

  CU BAZ PLAT

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune(n mm)

  7.00-16 5.50 774 198

  7.00-20 5.50 898 198

  7.50-16 i/sau A16 sau 1-16 6.00 806 210

  7.50-17 i/sau A17 sau 1-17 6.00 852 210

  7.50-20 i/sau A20 sau 1-20 6.00 928 213

  8.25-16 i/sau B16 sau 2-16 6.50 860 234

  8.25-17 i/sau B17 sau 2-17 6.50 895 234

  8.25-20 i/sau B20 sau 2-20 6.50 970 234

  9.00-16 6.50 900 252

  9.00-20 i/sau C20 sau 3-20 7.00 1 012 256

  9.00-24 i/sau C24 sau 3-24 7.00 1 114 256

  10.00-20 i/sau D20 sau 4-20 7.50 1 050 275

  10.00-22 i/sau D22 sau 4-22 7.50 1 102 275

  11.00-20 i/sau E20 sau 5-20 8.00 1 080 291

  11.00-22 i/sau E22 sau 5-22 8.00 1 130 291

  11.00-24 i/sau E24 sau 5-24 8.00 1 180 291

  12.00-18 8.50 1 070 312

  12.00-20 i/sau F20 sau 6-20 8.50 1 120 312

  12.00-22 i/sau F22 sau 6-22 8.50 1 172 312

  12.00-24 i/sau F24 sau 6-24 8.50 1 220 312

  13.00-20 9.00 1 170 342

  14.00-20 i/sau G20 sau 7-20 10.00 1 238 375

  14.00-22 i/sau G22 sau 7-22 10.00 1 290 375

  14.00-24 i/sau G24 sau 7-24 10.00 1 340 375

  15.00-20 11.25 1 295 412

  16.00-20 13.00 1 370 446

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 3

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR RADIALMONTATE PE JANTE DROP CENTRE (DC) DE 15

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  8 R 17.5 6.00 784 208

  8.5 R 17.5 6.00 802 215

  9 R 17.5 6.75 820 230

  9.5 R 17.5 6.75 842 240

  10 R 17.5 7.50 858 254

  11 R 17.5 8.25 900 279

  7 R 19.5 5.25 800 185

  8 R 19.5 6.00 856 208

  8 R 22.5 6.00 936 208

  9 R 19.5 6.75 894 230

  9 R 22.5 6.75 970 230

  9.5 R 19.5 6.75 916 240

  10 R 19.5 7.50 936 254

  10 R 22.5 7.50 1 020 254

  11 R 19.5 8.25 970 279

  11 R 22.5 8.25 1 050 279

  11 R 24.5 8.25 1 100 279

  12 R 19.5 9.00 1 008 300

  12 R 22.5 9.00 1 084 300

  13 R 22.5 9.75 1 124 320

  TABELUL 4

  PNEURI CUSTRUCTUR DIAGONAL MONTATE PE JANTE DROP

  CENTRE (DC) DE 15

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  8-19.5 6.00 856 208

  9-19.5 6.75 894 230

  9-22.5 6.75 970 230

  10-22.5 7.50 1 020 254

  11-22.5 8.25 1 054 279

  11-24.5 8.25 1 100 279

  12-22.5 9.00 1 084 300

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 55

 • TABELUL 5

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR RADIALWIDE BASE MONTATE PE JANTE DROP CENTRE (DC)

  DE 15

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  14 R 19.5 10.50 962 349

  15 R 19.5 11.75 998 387

  15 R 22.5 11.75 1 074 387

  16.5 R 19.5 13.00 1 046 425

  16.5 R 22.5 13.00 1 122 425

  18 R 19.5 14.00 1 082 457

  18 R 22.5 14.00 1 158 457

  19.5 R 19.5 15.00 1 134 495

  21 R 22.5 16.50 1 246 540

  TABELUL 6

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONALWIDE BASE MONTATE PE JANTE DROP CENTRE (DC)

  DE 15

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  15 -19.5 11.75 1 004 387

  15 -22.5 11.75 1 080 387

  16.5-19.5 13.00 1 052 425

  16.5-22.5 13.00 1 128 425

  18 -19.5 14.00 1 080 457

  18 -22.5 14.00 1 156 457

  19.5-19.5 15.00 1 138 495

  21 -22.5 16.50 1 246 540

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 7

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR RADIALDE SERIE 80 MONTATE PE JANTE NCLINATE LA 5

  SAU JANTE CU BAZ PLAT

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  12/80 R 20 8.50 1 008 305

  13/80 R 20 9.00 1 048 326

  14/80 R 20 10.00 1 090 350

  14/80 R 24 10.00 1 192 350

  14.75/80 R 20 10.00 1 124 370

  15.5 /80 R 20 10.00 1 158 384

  TABELUL 8

  PNEURI CU STRUCTUR RADIALDE SERIE 70 MONTATE PE JANTE DROP CENTRE

  (DC) DE 15

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  9/70 R 22.5 6.75 892 229

  10/70 R 22.5 7.50 928 254

  11/70 R 22.5 8.25 962 279

  12/70 R 22.5 9.00 999 305

  13/70 R 22.5 9.75 1 033 330

  TABELUL 9

  PNEURI CU STRUCTUR RADIALDE SERIE 80 MONTATE PE JANTE DROP CENTRE

  (DC) DE 15

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  12/80 R 22.5 9.00 1 046 305

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctul 6.1.4 i 6.1.5.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 57

 • TABELUL 10

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR RADIALPENTRU VEHICULE UTILITARE U OARE MONTATE PEJANTE CU DIAMETRUL DE 16 SAU MAI MARE

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  6.00 R 16 C 4.50 728 170

  6.00 R 18 C 4.00 782 165

  6.50 R 16 C 4.50 742 176

  6.50 R 17 C 4.50 772 176

  6.50 R 17 LC 4.50 726 166

  6.50 R 20 C 5.00 860 181

  7.00 R 16 C 5.50 778 198

  7.50 R 16 C 6.00 802 210

  7.50 R 17 C 6.00 852 210

  TABELUL 11

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONALPENTRU VEHICULE UTILITARE U OARE MONTATE PEJANTE CU DIAMETRUL DE 16 SAU MAI MARE

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  6.00-16 C 4.50 730 170

  6.00-18 C 4.00 786 165

  6.00-20 C 5.00 842 172

  6.50-16 C 4.50 748 176

  6.50-17 LC 4.50 726 166

  6.50-20 C 5.00 870 181

  7.00-16 C 5.50 778 198

  7.00-18 C 5.50 848 198

  7.00-20 C 5.50 898 198

  7.50-16 C 6.00 806 210

  7.50-17 C 6.00 852 210

  8.25-16 C 6.50 860 234

  8.90-16 C 6.50 885 250

  9.00-16 C 6.50 900 252

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 12

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR RADIALPENTRU VEHICULE UTILITARE U OARE MONTATE PE

  JANTE DROP CENTRE (DC) DE 5 CUDiametrul jantei de 12-15

  (DROP CENTRE)

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  Seria Super balloon

  5.60 R 12 C 4.00 570 150

  6.40 R 13 C 5.00 648 172

  6.70 R 13 C 5.00 660 180

  6.70 R 14 C 5.00 688 180

  6.70 R 15 C 5.00 712 180

  7.00 R 15 C 5.50 744 195

  Seria Low Section

  6.50 R 14 C 5.00 640 170

  7.00 R 14 C 5.00 650 180

  7.50 R 14 C 5.50 686 195

  PNEURI PENTRU VEHICULE UTILITARE U OAREMONTATE PE JANTE DROP CENTRE (DC) DE 15

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  7 R 17.5 C 5.25 752 185

  8 R 17.5 C 6.00 784 208

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 59

 • TABELUL 13

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONALPENTRU VEHICULE UTILITARE U OARE MONTATE PE

  JANTE DROP CENTRE (DC) DE 5Diametrul jantei 12-15

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  Seria super balloon

  5.20-12 C 3.50 560 136

  5.60-12 C 4.00 572 148

  5.60-13 C 4.00 598 148

  5.90-13 C 4.50 616 158

  5.90-14 C 4.50 642 158

  5.90-15 C 4.50 668 158

  6.40-13 C 5.00 640 172

  6.40-14 C 5.00 666 172

  6.40-15 C 5.00 692 172

  6.40-16 C 4.50 748 172

  6.70-13 C 5.00 662 180

  6.70-14 C 5.00 688 180

  6.70-15 C 5.00 714 180

  Seria low section

  5.50-12 C 4.00 552 142

  6.00-12 C 4.50 574 158

  6.00-14 C 4.50 626 158

  6.50-14 C 5.00 650 172

  6.50-15 C 5.00 676 172

  7.00-14 C 5.00 668 182

  7.50-14 C 5.50 692 192

  Seria balloon

  7.00-15 C 5.50 752 198

  7.50-15 C 6.00 780 210

  Seria milimetric

  125-12 C 3.50 514 127

  165-15 C 4.50 652 167

  185-14 C 5.50 654 188

  195-14 C 5.50 670 198

  245-16 C 7.00 798 248

  17-15 C sau 5.00 678 178

  17-380 C 5.00 678 178

  17-400 C 19 400 mm 702 186

  19-400 C 19 400 mm 736 200

  21-400 C 19 400 mm 772 216

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 14

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR RADIALPENTRU VEHICULE UTILITARE U OARE MONTATE PE JANTE DROP CENTRE (DC) DE 5

  Seria milimetric

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  125 R 12 C 3.50 510 127125 R 13 C 3.50 536 127125 R 14 C 3.00 562 127125 R 15 C 3.50 588 127135 R 12 C 4.00 522 137135 R 13 C 4.00 548 137135 R 14 C 4.00 574 137135 R 15 C 4.00 600 137145 R 10 C 4.00 492 147145 R 12 C 4.00 542 147145 R 13 C 4.00 566 147145 R 14 C 4.00 590 147145 R 15 C 4.00 616 147155 R 12 C 4.50 550 157155 R 13 C 4.50 578 157155 R 14 C 4.50 604 157155 R 15 C 4.50 630 157155 R 16 C 4.50 656 157165 R 13 C 4.50 596 167165 R 14 C 4.50 622 167165 R 15 C 4.50 646 167165 R 16 C 4.50 672 167175 R 13 C 5.00 608 178175 R 14 C 5.00 634 178175 R 15 C 5.00 660 178175 R 16 C 5.00 684 178185 R 13 C 5.50 624 188185 R 14 C 5.50 650 188185 R 15 C 5.50 674 188185 R 16 C 5.50 700 188195 R 14 C 5.50 666 198195 R 15 C 5.50 690 198195 R 16 C 5.50 716 198205 R 14 C 6.00 686 208205 R 15 C 6.00 710 208205 R 16 C 6.00 736 208215 R 14 C 6.00 700 218215 R 15 C 6.00 724 218215 R 16 C 6.00 750 218225 R 14 C 6.50 714 228225 R 15 C 6.50 738 228225 R 16 C 6.50 764 228235 R 14 C 6.50 728 238235 R 15 C 6.50 752 238235 R 16 C 6.50 778 23817 R 15 C sau 5.00 678 17817 R 380 C 5.00 678 17817 R 400 C 19 400 mm 698 18619 R 400 C 19 400 mm 728 200

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 61

 • TABELUL 15

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONALWIDE BASE PENTRU VEHICULE UTILITARE UNIVERSALE, DE OSEA, DE TEREN I

  PENTRU ACTIVITI AGRICOLE

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  10.5-18 MPT 9 905 270

  10.5-20 MPT 9 955 270

  12.5-18 MPT 11 990 325

  12.5-20 MPT 11 1 040 325

  14.5-20 MPT 11 1 095 355

  14.5-24 MPT 11 1 195 355

  7.50-18 MPT 5.50 885 208

  TABELUL 16

  PNEURICU STRUCTUR RADIALWIDE BASE PENTRU VEHICULE UTILITARE UNIVERSALE, DE OSEA, DE

  TEREN I PENTRU ACTIVITI AGRICOLE

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  10.5 R 20 MPT 9 955 276

  12.5 R 20 MPT 11 1 040 330

  14.5 R 20 MPT 11 1 095 362

  14.5 R 24 MPT 11 1 195 362

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 17

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  PNEURI CU STRUCTUR RADIALPENTRU REMORCI JOASE, DE OSEA

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune(n mm)

  5.00 R 8 3.00 467 132

  6.00 R 9 4.00 540 160

  7.00 R 12 5.00 672 192

  7.50 R 15 6.00 772 212

  8.25 R 15 6.50 836 234

  10.00 R 15 7.50 918 275

  TABELUL 18

  PNEURICU STRUCTUR DIAGONALPENTRU REMORCI JOASE, DE OSEA

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune(n mm)

  6.00- 9 4.00 540 160

  7.00-12 5.00 672 192

  7.00-15 5.00 746 192

  7.50-15 6.00 772 212

  8.25-15 6.50 836 234

  10.00-15 7.50 918 275

  200 -15 6.50 730 205

  TABELUL 19

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONALDE SERIE 75 MONTATE PE JANTE NCLINATE LA 15

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei demsurare(oli)

  Diametrul exterior(n mm)

  Valoarea grosimii nseciune(n mm)

  7.25/75-16.5 sau 7.25-16.5 5.25 695 182

  8.00/75-16.5 sau 8.00-16.5 6.00 724 203

  8.75/75-16.5 sau 8.75-16.5 6.75 752 224

  9.50/75-16.5 sau 9.50-16.5 7.50 781 245

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 63

 • TABELUL 20

  Pneuri pentru vehicule utilitare

  STRUCTUR DIAGONAL

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONAL I RADIAL MONTATE PE JANTE CU BAZPLAT SAU N DOU PIESE

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  3.00-4 2.10 255 814.00-4 2.50 312 1074.00-8 2.50 414 1075.00-8 3.00 467 1326.50-10 5.00 588 1777.00-9 5.00 562 1747.50-10 5.50 645 2078.25-10 6.50 698 24010.50-13 6.00 889 27510.50-16 6.00 965 27511.00-16 6.00 952 27214.00-16 10.00 1 139 37515 4.5-8 3.25 385 12216 6-8 4.33 425 15218 7-8 (1) 4.33 462 17321 4 2.32 565 11321 8-9 6.00 535 20023 9-10 6.50 595 22522 4.5 3.11 595 13223 5 3.75 635 15525 6 3.75 680 17027 6 4.33 758 18827 10-12 8.00 690 25528 6 3.75 760 17028 9-15 7.00 707 216(8.15-15) 7.00 707 21629 7 5.00 809 21129 8 6.00 809 2439.00-15 6.00 840 2492.50-15 7.50 735 2503.00-15 8.00 840 300

  (1) Marcat i ca 18 7.

  STRUCTUR RADIAL

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Diametrul exterior

  (n mm)Valoarea grosimii n seciune

  (n mm)

  6.50 R 10 5.00 588 1777.00 R 15 5.50 746 1977.50 R 10 5.50 645 20715 4.5 R 8 3.25 385 12216 6 R 8 4.33 425 15218 7 R 8 4.33 462 173560 165 R 11 5.00 560 175680 180 R 15 5.00 680 189

  Pentru toleran: a se vedea anexa II punctele 6.1.4 i 6.1.5.

  64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 21

  Pneuri pentru camioane, autobuze, remorci i vehicule destinate transportului de persoane de uzmultiplu n utilizri rutiere normale

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONAL I RADIALMONTATE PE JANTE DROP-CENTRE SAU SEMI-DROP-CENTRE DE 5

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei demsurare(oli)

  Valoarea grosimiin seciune(n mm) (1)

  Diametrul exterior

  Structur diagonal Structur radial osea(n mm) (2)Noroi i zpad(n mm) (2)

  6.00-16 LT 6.00 R 16 LT 4.50 173 732 743

  6.50-16 LT 6.50 R 16 LT 4.50 182 755 767

  6.70-15 LT 6.70 R 15 LT 5.00 191 722 733

  7.00-13 LT 7.00 R 13 LT 5.00 187 647 658

  7.00-14 LT 7.00 R 14 LT 5.00 187 670 681

  7.00-15 LT 7.00 R 15 LT 5.50 202 752 763

  7.00-16 LT 7.00 R 16 LT 5.50 202 778 788

  7.10-15 LT 7.10 R 15 LT 5.00 199 738 749

  7.50-15 LT 7.50 R 15 LT 6.00 220 782 794

  7.50-16 LT 7.50 R 16 LT 6.00 220 808 819

  8.25-16 LT 8.25 R 16 LT 6.50 241 859 869

  9.00-16 LT 9.00 R 16 LT 6.50 257 890 903

  D78-14 LT DR 78-14 LT 5.00 192 661 672

  E78-14 LT ER 78-14 LT 5.50 199 667 678

  C78-15 LT CR 78-15 LT 5.00 187 672 683

  G78-15 LT GR 78-15 LT 6.00 212 711 722

  H78-15 LT HR 78-15 LT 6.00 222 727 739

  L78-15 LT LR 78-15 LT 6.50 236 749 760

  F78-16 LT FR 78-16 LT 5.50 202 721 732

  H78-16 LT HR 78-16 LT 6.00 222 753 764

  L78-16 LT LR 78-16 LT 6.50 236 775 786

  (1) Grosimea total a pneului poate depi cu 8 % valoarea grosimii n seciune indicat anterior.(2) Tolerana + 8 % din diferena ntre diametrele exterioare indicate anterior i diametrul nominal al jantei.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 65

 • TABELUL 22

  Pneuri pentru camioane, autobuze, remorci i vehicule destinate transportului de persoane de uz multiplun utilizri rutiere normale

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONAL I RADIALMONTATE PE JANTE DROP-CENTRE DE 15

  TABELUL 22.1

  Desemnarea dimensiunilorLimea janteide msurare(oli)

  Valoareagrosimii nseciune(mm) (1)

  Diametrul exterior

  Structur diagonal Structur radial

  Band derulare pentru

  osea(mm) (2)

  Noroi i zpad(mm) (2)

  7-14.5 LT 6.00 185 677

  8-14.5 LT 6.00 203 707

  9-14.5 LT 7.00 241 711

  7-17.5 LT 7 R 17.5 LT 5.25 189 758 769

  8-17.5 LT 8 R 17.5 LT 5.25 199 788 799

  (1) Grosimea total a pneului poate depi valoarea grosimii n seciune indicat anterior cu 8 %.(2) Tolerana + 8 % din diferena ntre diametrele exterioare indicate anterior i diametrul nominal al jantei.

  TABELUL 22.2

  Desemnarea dimensiunilorLimea janteide msurare(oli)

  Valoareagrosimii nseciune(mm) (1)

  Diametrul exterior

  Structur diagonal Structur radial

  Band derulare pentru

  osea(mm) (2)

  Noroi i zpad(mm) (2)

  8.00-16.5 LT 8.00 R 16.5 LT 6.00 203 720 730

  8.75-16.5 LT 8.75 R 16.5 LT 6.75 222 748 759

  9.50-16.5 LT 9.50 R 16.5 LT 6.75 241 776 787

  10-16.5 LT 10 R 16.5 LT 8.25 264 762 773

  10-17.5 LT 10 R 17.5 LT 8.25 264 787 798

  12-16.5 LT 12 R 16.5 LT 9.75 307 818 831

  30 9.50-16.5 LT 30 9.50 R 16.5 LT 7.50 240 750 761

  31 10.50-16.5 LT 31 10.50 R 16.5 LT 8.25 266 775 787

  33 10.50-16.5 LT 33 12.50 R 16.5 LT 9.75 315 826 838

  37 10.50-16.5 LT 37 14.50 R 16.5 LT 11.25 365 928 939

  (1) Grosimea total a pneului poate depi cu 7 % valoarea grosimii n seciune indicat anterior.(2) Tolerana + 8 % din diferena ntre diametrele exterioare indicate anterior i diametrul nominal al jantei.

  66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 23

  Pneuri pentru camioane, autobuze i remorci n utilizare rutier normal

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONAL I RADIALMONTATE PE JANTE DROP-CENTRE DE 15

  Desemnarea dimensiunilorLimea janteide msurare(oli)

  Valoareagrosimii nseciune(mm) (1)

  Diametrul exterior

  Structurdiagonal

  Structurradial

  Band derulare pentru

  osea(mm) (2)

  Band derulareranforsat(mm) (2)

  Noroi i zpad(mm) (2)

  Pneuri cu grosime n seciune normal

  7 -22.5 7 R 22.5 5.25 178 878 894

  8 -19.5 8 R 19.5 6.00 203 859 876

  8 -22.5 8 R 22.5 6.00 203 935 952

  9 -22.5 9 R 22.5 6.75 229 974 982 992

  10 -22.5 10 R 22.5 7.50 254 1 019 1 031 1 038

  11 -22.5 11 R 22.5 8.25 279 1 054 1 067 1 037

  11 -24.5 11 R 24.5 8.25 279 1 104 1 118 1 123

  12 -22.5 12 R 22.5 9.00 300 1 085 1 099 1 104

  12 -24.5 12 R 24.5 9.00 300 1 135 1 150 1 155

  12.5-22.5 12.5 R 22.5 9.00 302 1 085 1 099 1 104

  12.5-22.5 12.5 R 24.5 9.00 302 1 135 1 150 1 155

  Pneuri wide-base

  14 -17.5 14 R 17.5 10.50 349 907 921

  15 -19.5 15 R 19.5 11.75 389 1 005 1 019

  15 -22.5 15 R 22.5 11.75 389 1 082 1 095

  16.5-19.5 16.5 R 19.5 13.00 425 1 052 1 068

  16.5-22.5 16.5 R 22.5 13.00 425 1 128 1 144

  18 -19.5 18 R 19.5 14.00 457 1 080 1 096

  18 -22.5 18 R 22.5 14.00 457 1 158 1 172

  19.5-19.5 19.5 R 19.5 15.00 495 1 138 1 156

  (1) Grosimea total a pneului poate depi cu 6 % valoarea grosimii n seciune indicat anterior.(2) Tolerana + 5 % din diferena ntre diametrele exterioare indicate anterior i diametrul nominal al jantei.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 67

 • TABELUL 24

  Pneuri pentru camioane, autobuze i remorci n utilizare rutier normal

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONAL I RADIALMONTATE PE JANTE DROP-CENTRE DE 5

  Desemnarea dimensiunilorLimeajantei demsurare(oli)

  Valoareagrosimii nseciune(mm) (1)

  Diametrul exterior

  Structur diagonal Structur radial

  Band derulare pentru

  osea(mm) (2)

  Band derulareranforsat(mm) (2)

  Noroi izpad(mm) (2)

  8R14LT 7.00 216 667

  9-15LT 8.00 254 744 755

  10-15LT 10R15LT 8.00 264 773 783

  10-16LT 8.00 264 798 809

  11-14LT 8.00 279 752 763

  11-15LT 11R15LT 8.00 279 777 788

  11-16LT 8.00 279 803 813

  12-15LT 10.00 318 823 834

  9R15LT 8.00 254 744 755 752

  24 7.50-13LT 24 7.50R13LT 6.00 191 597 609 604

  27 8.50-14LT 27 8.50-14LT 7.00 218 674 685 680

  28 8.50-15LT 28 8.50-15LT 7.00 218 699 711 705

  29 9.50-15LT 29 9.50-15LT 7.50 240 724 736 731

  30 9.50-15LT 30 9.50-15LT 7.50 240 750 761 756

  31 10.50-15LT 31 10.50-15LT 8.50 268 775 787 781

  31 11.50-15LT 31 11.50-15LT 9.00 290 775 787 781

  32 11.50-15LT 32 11.50-15LT 9.00 290 801 812 807

  33 12.50-15LT 33 12.50-15LT 10.00 318 826 838 832

  35 12.50-15LT 35 12.50-15LT 10.00 318 877 888 883

  37 12.50-15LT 37 12.50-15LT 10.00 318 928 939 934

  31 13.50-15LT 31 13.50-15LT 11.00 345 775 787 781

  37 14.50-15LT 37 14.50-15LT 12.00 372 928 939 934

  31 15.50-15LT 31 15.50-15LT 12.00 390 775 787 781

  (1) Grosimea total a pneului poate depi cu 6 % valoarea grosimii n seciune indicat anterior.(2) Tolerana + 6 % din diferena ntre diametrele exterioare indicate anterior i diametrul nominal al jantei.

  68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 25

  Pneuri pentru camioane, autobuze i remorci n utilizare rutier normal

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONAL I RADIALMONTATE PE JANTE N MAI MULTE PIESE

  Desemnarea dimensiunilorLimea janteide msurare(oli)

  Valoareagrosimii nseciune(mm) (1)

  Diametrul exterior

  Structurdiagonal

  Structurradial

  Band derulare pentru

  osea(mm) (2)

  Band derulareranforsat(mm) (2)

  Noroi i zpad(mm) (2)

  6.50-20 6.50R20 5.00 184 878 1 049

  7.00-15TR 7.00R15TR 5.50 199 777 962

  7.00-17 7.00R17 5.50 199 828 843

  7.00-18 7.00R18 5.50 199 853 868

  7.00-20 7.00R20 5.50 199 904 919

  7.50-15TR 7.50R15TR 6.00 215 808 825

  7.50-17 7.50R17 6.00 215 859 876

  7.50-18 7.50R18 6.00 215 884 981

  7.50-20 7.50R20 6.00 215 935 952

  8.25-15TR 8.25R15TR 6.50 236 847 855 865

  8.25-17 8.25R17 6.50 236 898 906 915

  8.25-20 8.25R20 6.50 236 974 982 992

  9.00-15TR 9.00R15TR 7.00 259 891 904 911

  9.00-20 9.00R20 7.00 259 1 019 1 031 1 038

  10.00-15TR 10.00R15TR 7.50 278 927 940 946

  10.00-20 10.00R20 7.50 278 1 054 1 067 1 073

  10.00-22 10.50R22 7.50 278 1 104 1 118 1 123

  11.00-15TR 11.00R15TR 8.00 293 958 972 977

  11.00-20 11.00R20 8.00 293 1 085 1 099 1 104

  11.00-22 11.00R22 8.00 293 1 135 1 150 1 155

  11.00-24 11.00R24 8.00 293 1 186 1 201 1 206

  11.50-20 11.50R20 8.00 296 1 085 1 099 1 104

  11.50-22 11.50R22 8.00 296 1 135 1 150 1 155

  12.50-20 12.00R20 8.50 315 1 125 1 146

  12.50-24 12.00R24 8.50 315 1 226 1 247

  (1) Grosimea total a pneului poate depi cu 6 % valoarea grosimii n seciune indicat anterior.(2) Tolerana + 6 % din diferena ntre diametrele exterioare indicate anterior i diametrul nominal al jantei.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 69

 • TABELUL 26

  Pneuri pentru camioane i remorci pentru circulaia rutier cu viteze limitate

  PNEURI CU STRUCTUR DIAGONAL I RADIALMONTATE PE JANTE N MAI MULTE PIESE

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei demsurare(oli)

  Valoarea grosimiin seciune(mm) (1)

  Diametrul exterior

  Structur diagonal Structur radial osea(mm) (2)Noroi i zpad(mm) (2)

  13.00-20 13.00R20 9.00 340 1 177 1 200

  14.00-20 14.00R20 10.00 375 1 241 1 266

  14.00-24 14.00R24 10.00 375 1 343 1 368

  (1) Grosimea total a pneului poate depi cu 6 % valoarea grosimii n seciune indicat anterior.(2) Tolerana + 6 % din diferena ntre diametrele exterioare indicate anterior i diametrul nominal al jantei.

  TABELUL 27

  Pneuri pentru camping-cars care circul n traficul rutier

  CU STRUCTUR DIAGONAL

  Desemnarea dimensiunilor Limea jantei de msurare(oli)Valoarea grosimii n seciune

  (mm) (1)Diametrul exterior

  (mm) (2)

  Pneuri montate pe jante drop-centre de 15

  7-14.5 MH 6.00 185 677

  8-14.5 MH 6.00 203 707

  9-14.5 MH 7.00 241 711

  Pneuri montate pe jante drop-centre i semi drop centre de 5

  7.00-15 MH 5.50 202 752

  (1) Grosimea total a pneului poate depi cu 8 % valoarea grosimii n seciune indicat anterior.(2) Tolerana + 8 % din diferena ntre diametrele exterioare indicate anterior i diametrul nominal al jantei.

  70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • TABELUL 28

  Pneuri pentru utilaje miniere i forestiere care circul cu intermitene n traficul rutier

  STRUCTUR DIAGONAL

  Desemnarea dimensiunilorLimea jantei de msu-

  rare(oli)

  Valoarea grosimii nseciune(mm) (1)

  Diametrul exterior

  Banda de rulare traciune(mm) (2)

  Banda de rulare extra(mm) (2)

  Pneuri montate pe jante drop-centre de 15

  7.00-20 ML 5.50 199 919 7.50-20 ML 6.00 215 952 8.25-20 ML 6.50 236 992 9.00-20 ML 7.00 259 1 038 1 06310.00-20 ML 7.50 278 1 073 1 09910.00-22 ML 7.50 278 1 123 1 15010.00-20 ML 7.50 278 1 174 1 20011.00-20 ML 8.00 293 1 104 1 13111.00-22 ML 8.00 293 1 155 1 18211.00-24 ML 8.00 293 1 206 1 23312.00-20 ML 8.50 315 1 146 1 17312.00-24 ML 8.50 315 1 247 1 27513.00-20 ML 9.00 340 1 200 13.00-24 ML 9.00 340 1 302 14.00-20 ML 10.00 375 1 266 14.00-24 ML 10.00 375 1 368

  Pneuri montate pe jante care au talonul n totalitate nclinat

  11.00-25 ML 8.50 298 1 206 1 23312.00-21 ML 8.50 315 1 146 1 17512.00-25 ML 8.50 315 1 247 1 27513.00-25 ML 10.00 351 1 302 14.00-21 ML 10.00 375 1 266 14.00-25 ML 10.00 375 1 368

  Pneuri montate pe jante drop-centre de 15

  9-22.5 ML 6.75 229 992 10-22.5 ML 7.50 254 1 038 11-22.5 ML 8.25 279 1 073 11-24.5 ML 8.25 279 1 123 12-22.5 ML 9.00 300 1 104

  Pneuri montate pe jante drop-centre de 15

  14-17.5 ML 10.50 349 921 15-19.5 ML 11.75 389 1 019 15-22.5 ML 11.75 389 1 095 16.5-19.5 ML 13.00 425 1 068 16.5-22.5 ML 13.00 425 1 144 18-19.5 ML 14.00 457 1 096 18-22.5 ML 14.00 457 1 172 19.5-19.5 ML 15.00 495 1 156 23-23.5 ML 17.00 584 1 320

  (1) Grosimea total a pneului poate depi cu 8 % valoarea grosimii n seciune indicat anterior.(2) Tolerana + 6 % din diferena ntre diametrele exterioare indicate anterior i diametrul nominal al jantei.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 71

 • Apendicele 6

  METODA DE MSURARE A DIMENSIUNILOR PNEURILOR

  (a se vedea anexa II, punctul 6.1.3)

  PARTEA A: PNEURI PENTRU AUTOTURISME

  1.1. Se monteaz pneul pe janta de msurare indicat de productor n conformitate cu anexa I apendicele 1punctul 6.11.

  1.2. Se regleaz presiunea n modul urmtor:

  1.2.1. pentru pneurile normale cu structur centur ncruciat: 1,7 bari;

  1.2.2. pentru pneurile normale cu structur diagonal: presiunea indicat n continuare (bar):

  Ply-ratingCategoria de vitez

  L, M, N P, Q, R, S T, U, H, V

  4 1,7 2,0 6 2,1 2,4 2,68 2,5 2,8 3,0

  1.2.3. pentru pneurile normale cu structur radial: 1,8 bari;

  1.2.4. pentru pneurile ranforsate: 2,3 bari;

  1.2.5. pentru pneurile de rezerv cu utilizare temporar de tip T: 4,3 bari.

  2. Semenine anvelopamontat pe jant la temperatura ambiant timp de cel puin 24 de ore, mai puin excepiaprevzut la anexa II punctul 6.2.3.

  3. Se regleaz presiunea la valoarea specificat la punctul 1.2.

  4. Se msoar cu ajutorul unui compas, lundu-se n considerare grosimea nervurilor sau cordoanelor deprotecie, grosimea total n ase puncte egal deprtate; se reine ca valoare a grosimii totale valoarea maximmsurat.

  5. Se determin diametrul exterior msurnd circumferina maxim i mprind aceast valoare la (3,1416).

  PARTEA B: PNEURI PENTRU VEHICULE COMERCIALE

  1. Se monteaz anvelopa pe janta de msurare indicat de productor n conformitate cu anexa I apendicele 1punctul 6.11 i se umfl la presiunea specificat de productor n conformitate cu anexa I apendicele 1punctul 6.12.

  2. Se pstreaz anvelopa montat pe jant la temperatura ambiant a locului de testare timp de cel puin 24 deore.

  3. Se regleaz presiunea la valoarea specificat la punctul 1.

  4. Se msoar cu ajutorul unui compas, lundu-se n considerare grosimea nervurilor sau a cordonului deprotecie, grosimea total n ase puncte egal deprtate; se reine drept grosime total valoarea maximmsurat.

  5. Se determin diametrul exterior prin msurarea circumferinei maxime i prin mprirea acestei valori la (3,1416).

  72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 11

 • Apendicele 7

  MODUL DE OPERARE N TESTRILE DE NCRCARE/VITEZ (1)

  (a se vedea anexa II punctul 6.2)

  PARTEA A: PNEURI PENTRU AUTOVEHICULE

  1. Pregtirea pneurilor

  1.1. Se monteaz un pneu nou pe janta de testare indicat de productor n conformitate cu anexa I apendicele1 punctul 6.11.

  1.2. Se umfl la presiunea corespunztoare care figureaz n tabelul urmtor:

  Presiunea de testare (bar)

  Categoria de vitez

  Pneuri cu structur diagonal Pneuri cu structurradialPneuri cu structurcentur ncruciat

  Ply ratingNormal Ranforsat Normal

  4 6 8

  L, M, N 2,3 2,7 3,0 2,4

  P, Q, R, S 2,6 3,0 3,3 2,6 3,0 2,6

  T, U, H 2,8 3,2 3,5 2,8 3,2 2,8

  V 3,0 3,4 3,7 3,0

  Pneuri de rezerv cu utilizare temporar de tip T: 4,2 bari.

  1.3. Productorul poate solicita, prin motivarea acestui lucru, s se foloseasc o presiune de umflare diferit decea care figureaz la punctul 1.2. n acest caz, pneul este umflat la aceast presiune (a se vedea anexa Iapendicele 1 punctul 6.14).

  1.4. Se pstreaz ansamblul pneu i roat la temperatura ambiental a locului de testare timp de cel puin trei ore.

  1.5. Se aduce presiunea pneului la cea specificat la punctul 1.2 sau 1.3.

  2. Executarea testrii

  2.1. Se monteaz ansamblul pneu i roat pe un ax de testare i se sprijin pe suprafaa exterioar a unui volantneted cu diametrul de 1,70 m 1 % sau de 2 m 1 %.

  2.2. Se aplic pe axa de testare o for egal cu 80 % din:

  2.2.1. ncrcarea maxim care corespunde indicelui de capacitate de ncrcare pentru pneurile cu simboluri de vitezde la L la H;

  2.2.2. ncrcarea maxim care corespunde unei viteze maxime de 240 km/h pentru pneurile cu simbolul de vitezV (a se vedea anexa II punctul 2.31.2).

  2.3. Pe toat durata testrii presiunea pneului nu este corectat, iar fora de testare este meninut constant.

  2.4. Pe toat durata testrii, temperatura n locul de testare trebuie s fie meninut ntre 20 i 30 C sau, cu acordulproductorului, o temperatur mai ridicat.

  2.5. Se efectueaz testarea n mod continuu, n conformitate cu urmtoarele indicaii:

  2.5.1. timpul pentru a trece de la viteza 0 la viteza iniial a testrii este de 10 minute;

  (1) n cazul pneurilor pentru autoturisme destinate vehiculelor proiectate pentru viteze maxime mai mari de 240 km/h (pneuricategoria Z), pn la stabilirea unor proceduri unitare de testare, productorul pneurilor trebuie s demonstreze serviciuluitehnic c propriile proceduri de testare i rezultatele acestora sunt acceptabile.

  13/vol. 11 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 73

 • 2.5.2. viteza iniial a testrii: viteza maxim prevzut pentru tipul de pneu respectiv, diminuat cu 40 km/h ncazul unui volant neted cu un diametru de 1,70 m 1 %, sau cu 30 km/h n cazul unui volant neted cu undiametru de 2 m 1 %;

  2.5.3. ealonarea palierelor de vitez: 10 km/h;

  2.5.4. durata de testare a fiecrui palier de vitez, cu excepia ultimului: 10 minute;

  2.5.5. durata de testare a ultimului palier de vitez: 20 minute;

  2.5.6. viteza maxim a testrii: viteza maxim prevzut pentru tipul de pneu, diminuat cu 10 km/h n cazul unuivolant neted cu un diametru de 1,70 m 1 %, sau nediminuat n cazul unui volant neted cu un diametrude 2 m 1 %.

  3. Metode de testare echivalente

  Dac este utilizat o metod, alta dect cea descris la punctul 2, trebuie s se dem