Teme Stagiu 1

25
Contabilitate : 130,203,114,144,17,74,107,110,112,116,122,128,20,26,35,64,32,1 89,73,128,83,109,111,114 130. Societatea Comercială “Y” achiziţionează un teren la preţul de 30.000 u.m.n, TVA 19%. Se realizează lucrări de amenajări (împrejurimi) în sumă de 10.000 u.m.n. Durata de amortizare a amenajărilor este de 2 ani. După 1 an de exploatare a terenului, acesta se vinde la preţul de 40.000 u.m.n, inclusiv TVA. a) Achizitionarea terenului % = 404 35.700 2111 30.000 4426 5.700 2111 ”Terenuri” b) Realizarea amenajarii terenului de catre societate 2112 = 722 10.000 722 ” Venituri din productia de imobilizari corporale” 2112” Amenajări de terenuri” c) Inregistrarea amortizarii amenajarii terenului: 10.000 : 2 ani = 5.000 u.m.n. / an 6811 = 2811 5.000 6811” Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 2811” Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)” d) Vanzarea terenului 461 = % 40.000 7583 33.613 4427 6.387 7583 ”Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital” e) Scoaterea din evidenta a terenului vandut 6583 = 2111 30.000 % = 2112 10.000 1

description

CECCAR TEME

Transcript of Teme Stagiu 1

Page 1: Teme Stagiu 1

  Contabilitate : 130,203,114,144,17,74,107,110,112,116,122,128,20,26,35,64,32,189,73,128,83,109,111,114

130. Societatea Comercială “Y” achiziţionează un teren la preţul de 30.000 u.m.n, TVA 19%. Se realizează lucrări de amenajări (împrejurimi) în sumă de 10.000 u.m.n. Durata de amortizare a amenajărilor este de 2 ani. După 1 an de exploatare a terenului, acesta se vinde la preţul de 40.000 u.m.n, inclusiv TVA.

a) Achizitionarea terenului

% = 404 35.700 2111 30.000 4426 5.7002111 ”Terenuri”

b) Realizarea amenajarii terenului de catre societate 2112 = 722 10.000722 ” Venituri din productia de imobilizari corporale”2112” Amenajări de terenuri”

c) Inregistrarea amortizarii amenajarii terenului: 10.000 : 2 ani = 5.000 u.m.n. / an 6811 = 2811 5.000

6811” Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”2811” Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)”

d) Vanzarea terenului

461 = % 40.000 7583 33.613 4427 6.387 7583 ”Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital”

e) Scoaterea din evidenta a terenului vandut

6583 = 2111 30.000

% = 2112 10.000 2811 5.000 6583 5.000

203. O societate a emis 10.000 actiuni noi, pretul de emisiune fiind de 1.100 lei. Situatia capitalurilor proprii inainte de de emisiune se prezinta astfel: capital subscris varsat 30.000.000 ( 30.000 act*1.000 lei valoarea nominala) şi rezerve 6.000.000. Sa se determine valoarea unui DS şi sa efectueze operatiile contabile.

a) Emisiunea de noi actiuni cuprinde:

- Emisiunea actiunilor:

Valoarea de emisiune 10.000 actiuni x 1.100 lei/actiune = 11.000.000 Valoarea nominala 10.000 actiuni x 1.000 lei/actiune = 10.000.000 lei

1

Page 2: Teme Stagiu 1

Diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala reprezinta primele de emisiune. 456 = % 11.000.000 1011 10.000.000 1041 1.000.000 1041 ”Prime de emisiune (P)” ,

- incasarea valorii actiunilor:

5121 = 456 11.000.000- trecerea capitalului subscris nevarsat la capital social subscris varsat:

1011 = 1012 10.000.000

b) In situatia in care pretul de emisiune este mai mic decat valoarea matematica contabila, se ridica problema protejarii vechilor actionari, care nu participa la subscriere si care pot inregistra pierderi.Astfel, in vederea compensarii acestor pierderi se calculeaza drepturile preferentiale de subscriere (DS), care sunt titluri negociabile ce intra in paritate cu actiunile vechi si care se determina ca diferenta intre valoarea matematica contabila veche si valoarea matematica contabila noua a unei actiuni.

Capitalul propriu = capital social + primele de capital + rezervele + rezultatul exercitiului financiar + rezultatul reportat

Nr. actiuni Valoare unitara (VMC)

Valoare totala

Situatia initiala 30.000 1.200 36.000.000crestere 10.000 1.100 11.000.000Situatia finala 40.000 1.175 47.000.000

Valoarea matematica contabila (VMC) se determina prin raportarea capitalului propriu la numarul de actiuni.VMC veche = 36.000.000 : 30.000 = 1.200 lei/actiuneVMC noua = 47.000.000 : 40.000 = 1.175 lei/ actiuneDS = 1.200 – 1.175 = 25

114. Societatea comercială “A” este constituită prin aportul a doi asociaţi: X care a adus ca aport 80.000 u.m.n şi Y care a adus ca aport un teren evaluat la 40.000 u.m.n. În urma unor neînţelegeri asociatul Y decide să se retragă, hotărâre acceptată de asociatul X urmând ca acesta să devină asociat unic. Actele de constituire a firmei nu prevăd modalitatea de restituire a aportului. În consecinţă valoarea terenului va fi restituită în numerar.

a) Subscrierea capitalului social si varsarea capitalului social

% = 1011 120.000 456.1 80.000 456.2 40.000

b) Varsarea capitalului

5121 = 456.1 80.000 2111 = 456.2 40.000

2

Page 3: Teme Stagiu 1

c) Trecerea capitalului la capital subscris varsat 1011 = 1012 120.000

d) Inregistrarea diminuarii capitalului social, dupa finalizarea formalitatilor juridice privind diminuarea capitalului

1012 = 456.2 40.000

e) Suma achitata asociatului care se retrage

456.2 = 5311 40.000

144. O societate comercială dispune de un stoc de materii prime de 20.000 kg la preţul de 10 u.m.n / kg. Se achiziţionează în cursul lunii materii prime în mod succesiv astfel:

- 26.000 kg la 11 u.m.n/kg; - 4.000 kg la 12,5 u.m.n/kg.

Ulterior se dau în procesul de producţie 49.000 kg de materii prime. Evaluarea stocurilor ieşite se face prin metoda FIFO iar pentru contabilizare se folosesc: - metoda inventarului permanent - metoda inventarului intermitent Determinaţi valorile conform IAS 2 „Stocuri”. Contabilizaţi operaţiunile.

Intrari Iesiri StocCant. Pret Valoare Cant. Pret Valoare Cant. Pret Valoare

20.000 10 200.00026.000 11 286.000 20.000

26.00046.000

1011

200.000+286.000486.000

4.000 12,5 50.000 20.00026.000 4.000

1011

12,5

200.000+286.000+ 50.000536.000

20.00026.000 3.000

1011

12,5

200.000+286.000+ 37.500523.500

1.000 12,5 12.500

a) Metoda inventarului permanent: se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in fiecare moment a marimii stocurilor, atat cantitativ cat si valoric

- Achizitia de materii prime:

% = 401 354.640 301 286.000 4426 68.640

3

Page 4: Teme Stagiu 1

% = 401 62.000 301 50.000 4426 12.000

- Consumul de materii prime: 601 = 301 523.500

b) Metoda inventarului intermitent presupune stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei.In acest caz:- Conturile de stocuri se debiteaza la sfarsitul perioadei cu soldurile determinate la inventariere si se crediteaza la inceputul perioadei urmatoare, cu ocazia includerii in cheltuieli a soldurilor constatate la sfarsitul perioadei precedente.- Intrarile de stocuri in cursul perioadei se inregistreaza direct in conturile de cheltuieli, conform premisei ca aceste stocuri sunt destinate consumului sau vanzarii si nu pastrarii acestora in depozit.- Iesirile de stocuri se determina prin calcul extracontabil, conform relatiei: Stocuri initiale + intrari – stocuri finale = iesiri

- Stornarea soldului initial de materii prime 601 = 301 200.000

- Receptia materiilor prime % = 401 354.640 601 286.000 4426 68.640 % = 401 62.000 601 50.000 4426 12.000

- Inregistrarea stocului final stabilit prin inventariere

301 = 601 12.500

601 = 301 - 12.500

- Calcularea consumului de materii prime: 200.000 + 286.000 + 50.000 – 12.500 = 523.500

17. O societate comerciala este subventionata, pentru o investitie cu caracter social, de la bugetul statului, in baza unui contract de 3.000 um. Suma primita este folosita integral pt. achizitia unui utilaj in anul curent in valoare de 5.000 um, TVA 19%. Sa se inregistreze primirea subventiei, achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani, amortizabil liniar.

a) Inregistrarea subventiei de primit

445 = 475 3.000

445 “ Subventii” 475 “ Subventii pentru investitii”

b) Incasarea subventiei4

Page 5: Teme Stagiu 1

5121 = 445 3.000

c) Achizitionarea utilajului

% = 404 5.950 2131 5.000 4426 950

d) Inregistrarea amortizarii si a virarii cotei parti din subventia pentru investii la venituri

d1) Amortizarea anuala aferenta utilajului

- Cota de amortizare 100 : 5 ani = 20%- Amortizarea anuala 5.000 x 20% = 1.000

d2) calculul in vederea stabilirii cotei parti din subventie ce se va vira anual la venituri presupune aplicarea procentului de 20% la valoarea subventiei primite, rezultand astfel o valoare de 3.000 x 20% = 600

Anual, pe parcursul perioadei de 5 ani , se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:

6811 = 2813 1.000 475 = 7584 6002813 ” Amortizarea instalatiilor,mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”7584 ” Venituri din subventii pentru investitii”

74. Societatea Comercială „X” a primit de la un deponent mărfuri în consignaţie evaluate la 300000. Comisionul consignaţiei 20%. Contabilizaţi operaţiile aferente.

a) Se inregistreaza ,extracontabil, in contul 8039 “ Alte valori in afara bilantului”, marfurile primite in consignatie, in valoare de 300.000 lei

Debit 8039 “ Alte valori in afara bilantului” 300.000

b) Inregistrarea vanzarii marfurilor primite in regim de consignatie

- vanzarea marfurilor la pretul cu amanuntul de 360.000,cu un adaos comercial (comisionul consignatiei) de 20% ( 300.000 + 20% x 300.000 ):

5311 = 707 360.000

- primirea facturii de la deponent in valoare de 300.000 lei: 371 = 401 300.000

- scaderea din evidenta, la pretul de cumparare, a marfurilor vandute, in regim de consignatie: 607 = 371 300.000Si, concomitent, extracontabil, in Creditul contului 8039 “ Alte valori in afara bilantului”: 8039 “ Alte valori in afara bilantului” 300.000

5

Page 6: Teme Stagiu 1

107. Societatea Comercială “X” deţine un capital social de 150.000 u.m.n divizat în 15.000 de acţiuni. Se decide majorarea capitalului social prin emiterea a încă 2.000 de acţiuni noi la o valoare de emisiune de 13 u.m.n/acţiune. Acţiunile sunt nominative iar contravaloarea lor se depune în numerar în contul de la bancă astfel: - 80% odată cu subscrierea, când se depune integral şi prima de capital,- diferenţa de 20% după 60 de zile. Pe seama valorii nominale a acţiunilor emise se majorează capitalul social, iar primele sunt încorporate la alte rezerve.

a) Emisiunea actiunilor

Valoarea nominala a unei actiuni este : 150.000 : 15.000 = 10 u.m.n/actiuneValoarea de emisiune 2.000 x 13 u.m.n/actiune = 26.000 u.m.n

456 = % 26.000 1011 20.000 (20.000 actiuni x 10 u.m.n/actiune) 1041 6.000b) Incasarea prin banca

5121 = 456 22.000 (20.000 x 80% + 6.000 )

c) Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 = 1012 16.000 (20.000 x 80%)

d) Incorporarea primelor de emisiune la alte rezerve:

1041 = 1068 6.000

e) Incasarea diferentei de 20% dupa 20 zile:

5121 = 456 4.000

f) Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 = 1012 4.000

1011” Capital subscris nevarsat” (P)1012” Capital subscris varsat” (P)1041”Prime de emisiune” (P)1068” Alte rezerve” (P)456” Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” (A/P)

110. Societatea Comercială B deţine un capital social de 200.000 u.m.n. divizat în 2.000 de acţiuni. În structura capitalurilor proprii se mai cuprind: - alte rezerve = 20.000 u.m.n; - profit nerepartizat din anii precedenţi = 30.000 u.m.n; - prime de aport = 10.000 u.m.n; Se decide majorarea capitalului social cu 550 de acţiuni prin încorporarea integrală a rezervelor, a profitului nerepartizat şi cu 5.000 u.m.n din prime de capital.

6

Page 7: Teme Stagiu 1

Determinaţi valoarea matematică contabilă (Vmat.cont.) a unei acţiuni înainte şi după majorarea capitalului social. Calculaţi valoarea unui drept de subscriere (DS) având în vedere că acţiunile emise au fost atribuite gratuit vechilor acţionari.

Capitalul propriu = capital social + primele de capital + rezervele + rezultatul exercitiului financiar + rezultatul reportatValoarea matematica contabila (VMC) se determina prin raportarea capitalului propriu la numarul de actiuni.Drepturile preferentiale de subscriere (DS) sunt titluri negociabile ce intra in paritate cu actiunile vechi si se determina ca diferenta intre valoarea matematica contabila veche si valoarea matematica contabila noua a unei actiuni.

Capital propriu initial = 200.000 + 20.000 + 30.000 + 10.000 = 260.000Capital propriu final = (200.000 + 20.000 + 30.000 +5.000) + 5.000 = 260.000

Nr. actiuni Valoare unitara (VMC)

Valoare totala

Situatia initiala 2.000 130 260.000crestere 550 0 0Situatia finala 2.550 101,96 260.000

VMC veche = 260.000 : 2.000 = 130

VMC noua = 260.000 : 2.550 = 101,96

DS = 130 – 101,96 = 28,04

112. Se răscumpără şi se anulează acţiuni proprii la valoarea nominală de 20.000. Valoarea de răscumpărare 18.000 u.m.n

a) Rascumpararea actiunilor proprii:

Valoarea de rascumparare este 18.000

1091 = 5311 18.000

b) Anularea actiunilor rascumparate:

Valoarea nominala a actiunilor rascumparate : 20.000 lei

1012 = % 20.000 1091 18.000 141 2.000 1091 ”Actiuni proprii detinute pe termen scurt”141 ” Castiguri legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”

c) Transferul castigurilor legate de rascumpararea si anularea actiunilor proprii:

141 = 1068 2.0007

Page 8: Teme Stagiu 1

116. La o societate comercială ce are un capital social de 150.000 u.m.n, profitul brut este de 80.000 u.m.n. Se decide utilizarea sumei astfel: - se constituie rezerve legale în limita maximă admisă de lege; - constituire de rezerve statutare în procent de 10 % din profitul net; - profitul net este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de 900 u.m.n respectiv acordarea de dividende 50 mii. u.m.n. Presupunem că printre asociaţi avem doar persoane fizice.

Calculul rezervelor legale care se pot constitui din profitul brut.Procent 80.000 x 5% = 4.000Limita 150.000 x 20% = 30.000Deci se constituie rezerve legale de 4.000

Rezultatul impozabil = Rezultatul contabil brut – rezerve legale = 80.000 – 4.000 = 76.000

Impozit pe profit 76.000 x 16% = 12.160 cu inregistrarea contabila 691 = 4411 12.160691 ” Cheltuieli cu impozitul pe profit”4411 ” Impozitul pe profit”

Profit contabil net 80.000 – 12.160 = 67.840a) Inregistrarea contabila a rezervelor legale la sfarsitul exercitiului financiar

129 = 1061 4.000129 ” Repartizarea profitului”1061 ” Rezerve legale”

b) Inchiderea contului 129 la inceputul exercitiului financiar urmator 121 = 129 4.000

c) Preluarea in contul 1171 a profitului ramas dupa repartizarea rezervelor legale, la inceputul exercitiului financiar urmator (67.840 – 4.000 = 63.840)

121 = 1171 63.8401171 ” Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat”

d) Profitul repartizat la rezerve statutare 63.840 x 10% =6.384 1171 = 1063 6.3841063 ”Rezerve statutare”

e) Incorporarea in capitalul social a sumei de 900 u.m.n

1171 = 1012 900

f) Acordarea de dividende

1171 = 457 50.000

g) Retinerea impozitului pe dividende (50.000 x 16% = 8.000)

457 = 446 8.000

h) Virarea impozitului pe profit si a impozitului pe dividende

% = 5121 20.160

8

Page 9: Teme Stagiu 1

4411 12.160 446 8.000 i) Plata dividendelor 457 = 5121 42.000 (50.000 – 8.000)

122. Societatea Comercială “A” contractează un împrumut pe termen lung (5 ani) în sumă de 200.000 u.m.n, cu o dobândă anuală de 50%. Dobânda se plăteşte anual, iar creditul se rambursează proporţional (constant) în fiecare an. În anul III datorită unor dificultăţi financiare nu poate fi rambursată rata scadentă şi nici dobânda aferentă.În anul IV situaţia financiară a firmei se îmbunătăţeşte rambursându-se rata scadentă şi dobânda aferentă anului III cât şi anului IV. Pentru anul III se percepe o dobândă penalizatoare de 100%. În anul V se rambursează în condiţii normale rata scadentă şi dobânda.

a) Incasarea creditului in contul de disponibil:

5121 = 1621 200.000

b) Calculul graficului de rambursare:

valoare rata anuala de rambursare: 200.000 : 5 ani = 40.000

valoare dobanda anuala : 200.000 x 50% = 100.000

Anul Calcul dobanda Dobanda anuala Rata credit anuala Valoare ramasa credit

Anul I 200.000 x 50% 100.000 40.000 160.000

Anul II 160.000 x 50% 80.000 40.000 120.000

Anul III 120.000 x 50% 60.000 40.000 80.000

Anul IV 80.000 x 50% 40.000 40.000 40.000

Anul V 40.000 x 50% 20.000 40.000 -

Anul I

- Inregistrarea si plata dobanzii:

666 = 1682 100.000 1682 = 5121 100.000

- Rambursarea ratei anuale:

1621 = 5121 40.000 9

Page 10: Teme Stagiu 1

Anul II

- Inregistrarea si plata dobanzii:

666 = 1682 80.000 1682 = 5121 80.000

- Rambursarea ratei anuale:

1621 = 5121 40.000

Anul III

- Inregistrarea dobanzii 666 = 1682 60.000

- Inregistrarea ratei restante1621 = 1622 40.000

Anul IV

- Inregistrarea dobanzii si plata dobanzii aferente celor doi ani 666 = 1682 40.000 1682 = 5121 100.000

- Inregistrarea si plata dobanzii penalizatoare ( 40.000 x 100% = 40.000) 666 = 1682 40.000 1682 = 5121 40.000

- Achitarea ratei restante si a celei anuale 1622 = 5121 40.000 1621 = 5121 40.000

Anul V

- Inregistrarea si plata dobanzii:

666 = 1682 20.000 1682 = 5121 20.000

- Rambursarea ratei anuale:

1621 = 5121 40.000

128. Societatea Comercială “X” achiziţionează un program informatic la preţul de 100.000 u.m.n, plus TVA 19%. Durata de viaţă utilă 3 ani. După doi ani de utilizare în care este amortizat liniar se vinde programul informatic la preţul de 70.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se încasează prin contul de la bancă.

a) Achizitia programului informatic

% = 404 119.000 208 100.000 4426 19.000 208 "Alte imobilizări necorporale"

b) Inregistrarea amortizarii anuale (100.000 : 3ani = 33.333)

10

Page 11: Teme Stagiu 1

6811 = 2808 33.333

Amortizarea cumulata dupa 2 ani este 33.333 x 2 = 66.666

c) Vanzarea programului informatic

461 = % 70.000 7583 58.824 4427 11.176d) Scoaterea din evidenta a progamului informatic vandut

% = 208 100.000 2808 66.666 6583 33.334

e) Incasarea

5121 = 461 70.000

20. O societate comercială achiziţionează un mijloc fix în următoarele condiţii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; preţ de cumpărare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului.

a) Inregistrarea avansului acordat

% = 404 2.000 232 1.681 4426 319

404 = 5121 2.000

232 “ Avansuri acordate pentru imobilizari corporale”

b) Achizitia mijlocului fix : cost de achizitie = pret cumparare + cheltuieli de transport = 14.000 + 1.000 = 15.000 lei, concomitent cu stornarea facturii de avans

% = 404 - 2.000 232 - 1.681 4426 - 319

% = 404 15.000 213 12.605 4426 2.395

c) Plata furnizorului de imobilizari

401 = 5121 13.000

11

Page 12: Teme Stagiu 1

26. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt inregistrarile contabile?

a) Achizitia de materii prime in luna X

% = 408 1.200 301 1.000 4428 200

b) Primirea facturii in luna Y

408 = 401 1.200 4426 = 4428 200

% = 401 240 301 200 4426 40408 ” Furnizori – facturi nesosite”4426 ” TVA deductibil4428 ” TVA neexigibil”301 ” Materii prime”401 ” Furnizori”

35. In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2 ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea creditului este de 2.400.000 um si se ramburseaza in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an.

a) Primirea creditului bancar

5121 = 1621 2.400.000

1621” Credite bancare pe termen lung” (P)

b) Inregistrarea dobanzii datorate anual (2.400.000 x 10% = 240.000)

666 = 1682 240.000 (lunar va fi 240.000 : 12 luni = 20.000)

666 ” Cheltuieli privind dobânzile”1682 ” Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)”

c) Plata dobanzii (anual)

1682 = 5121 240.0000 (lunar 20.000)

d) Plata ratei scadente (anual)

1621 = 5121 1.200.000 (lunar va fi 1.200.000 : 12 luni= 100.000)

64. SC CONTA SA are un capital social de 2.000.000 lei (200.000 actiuni * 10 lei/actiune - VN). Capitalul social este supradimensionat in raport cu volumul activitatii, motiv

12

Page 13: Teme Stagiu 1

pentru care AGA hotaraste reducerea capitalului social cu 20%, prin rascumpararea actiunilor prin bursa si anularea lor. Nr. de actiuni rascumparate 20%*200.000 actiuni = 40.000 actiuni. Pret de rascumparare 12 lei/actiune pentru 30.000 actiuni si 9 lei / actiune pentru 10.000 de actiuni. Efectuati inregistrarile contabile privind rascumpararea si anularea propriilor actiuni.

Existenta unui capital supradimensionat in raport cu activitatea economica a entitatii reprezinta o situatie care impune reducerea capitalului social.Aceasta reducere se poate face prin rascumpararea actiunilor proprii si anularea acestora.

a) Rascumpararea actiunilor proprii:

Valoarea de rascumparare este = 30.000 actiuni x 12 lei/act. + 10.000 actiuni x 9 lei/act. = 450.000

1091 = 5311 450.000

b) Anularea actiunilor rascumparate:

Valoarea nominala a actiunilor rascumparate : 40.000 x 10 lei/act. = 400.000 lei

% = 1091 450.000 1012 400.000 149 50.000

c) Acoperirea din rezerve a pierderii legate de rascumpararea si anularea actiunilor proprii:

1068 = 149 50.000

1091 ”Actiuni proprii detinute pe termen scurt”149 ” Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”1068 ” Alte rezerve”

32. O societate a emis 10.000 actiuni noi, pretul de emisiune fiind de 1.100 lei. Situatia capitalurilor proprii inainte de de emisiune se prezinta astfel: capital subscris varsat 30.000.000 ( 30.000 act*1.000 lei valoarea nominala) şi rezerve 6.000.000. Sa se determine valoarea unui DS şi sa efectueze operatiile contabile.

a) Emisiunea de noi actiuni cuprinde:

- Emisiunea actiunilor:

Valoarea de emisiune 10.000 actiuni x 1.100 lei/actiune = 11.000.000 Valoarea nominala 10.000 actiuni x 1.000 lei/actiune = 10.000.000 leiDiferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala reprezinta primele de emisiune. 456 = % 11.000.000 1011 10.000.000 1041 1.000.000 1041 ”Prime de emisiune (P)” ,

13

Page 14: Teme Stagiu 1

- incasarea valorii actiunilor:

5121 = 456 11.000.000- trecerea capitalului subscris nevarsat la capital social subscris varsat:

1011 = 1012 10.000.000

b) In situatia in care pretul de emisiune este mai mic decat valoarea matematica contabila, se ridica problema protejarii vechilor actionari, care nu participa la subscriere si care pot inregistra pierderi.Astfel, in vederea compensarii acestor pierderi se calculeaza drepturile preferentiale de subscriere (DS), care sunt titluri negociabile ce intra in paritate cu actiunile vechi si care se determina ca diferenta intre valoarea matematica contabila veche si valoarea matematica contabila noua a unei actiuni.

Capitalul propriu = capital social + primele de capital + rezervele + rezultatul exercitiului financiar + rezultatul reportat

Nr. actiuni Valoare unitara (VMC)

Valoare totala

Situatia initiala 30.000 1.200 36.000.000crestere 10.000 1.100 11.000.000Situatia finala 40.000 1.175 47.000.000

Valoarea matematica contabila (VMC) se determina prin raportarea capitalului propriu la numarul de actiuni.VMC veche = 36.000.000 : 30.000 = 1.200 lei/actiuneVMC noua = 47.000.000 : 40.000 = 1.175 lei/ actiuneDS = 1.200 – 1.175 = 25

189. Se achizitioneaza dintr-un imprumut bancar un utilaj in valoare de 20.000 lei, durata normala de functionare 10 ani şi amortizare liniara. Suma cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumutului primit este 5.000 lei. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si amortizarea acestuia in primul an, stiind ca politica firmei este de a considera cheltuielile cu dobanzile drept ale perioadei.

a) Incasarea imprumutului:

5121 = 1621 20.000

b) Achizitionarea utilajului:

2131 = 404 20.000

c) Amortizarea anuala (20.000 : 10 ani = 2.000)

6811 = 2813 2.000

d) Inregistrarea si plata cheltuielilor cu dobanda

666 = 1681 5 000

1681 = 5121 5.000

14

Page 15: Teme Stagiu 1

73. Societatea Comercială „Z” trimite, unui terţ, pentru recondiţionare materii prime în valoare de 100000 lei. Costurile generate de recondiţionare însumează 1000 lei. Contabilizaţi operaţiile aferente.

a) Trimiterea materiilor prime spre reconditionare

351 = 301 100.000

351”Materii și materiale aflate la terți (A)”

b) Costurile reconditionarii

611 = 5311 1.000

611”Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile”

c) Reintoarcerea de la reconditionare a materiilor prime:

301 = 351 100.000

128. Societatea Comercială “X” achiziţionează un program informatic la preţul de 100.000 u.m.n, plus TVA 19%. Durata de viaţă utilă 3 ani. După doi ani de utilizare în care este amortizat liniar se vinde programul informatic la preţul de 70.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se încasează prin contul de la bancă.

a) Achizitia programului informatic

% = 404 119.000 208 100.000 4426 19.000 208 "Alte imobilizări necorporale"

b) Inregistrarea amortizarii anuale (100.000 : 3ani = 33.333)

6811 = 2808 33.333

Amortizarea cumulata dupa 2 ani este 33.333 x 2 = 66.666

c) Vanzarea programului informatic

461 = % 70.000 7583 58.824 4427 11.176d) Scoaterea din evidenta a progamului informatic vandut

% = 208 100.000 2808 66.666 6583 33.334

e) Incasarea valorii programului informatic vandut

15

Page 16: Teme Stagiu 1

5121 = 461 70.000

83. O unitate de vânzare cu amănuntul, constată că în cursul nopţii, în incinta unităţii s-a pătruns prin efracţie, dispărând mai multe bunuri. În urma efectuării inventarierii bunurilor din magazin se constată marfă lipsă din gestiune în valoare la preţ de vânzare de 5.500 lei. Valoarea la preţ de achiziţie fără TVA, a mărfurilor lipsă din gestiune este de 3.500 lei. Iniţial nu se cunosc autorii furtului. Dacă autorii prejudiciului rămân necunoscuţi sau sunt insolvabili, neîncasându-se până la expirarea termenului de prescripţie extinctivă (3 ani), valoarea prejudiciului se va trece pe pierderi din creanţe şi debitori diverşi.

a) Inregistrarea lipsei din gestiune (TVA 24%)

% = 371 5.500 378 935 607 3.500 4428 1.065

b) In cazul in care lipsa se poate imputa

461 = % 5.500 7588 4.435 4427 1.065

c) Trecerea pe pierderi din creante dupa 3 ani

654 = 461 5.500

654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși"

109. În vederea diminuării capitalului social, Societatea Comercială „A” răscumpără 1000 de acţiuni proprii la o valoare de răscumpărare de 25 u.m.n/acţiune. Ştiind că valoarea nominală este egală cu 25 u.m.n/acţiune să se înregistreze în contabilitate toate operaţiunile aferente. Plata se face din cont bancar.

a) Rascumpararea actiunilor proprii:

Valoarea de rascumparare este = 1.000 actiuni x 25 um/actiune = 25.000

1091 = 5121 25.000

b) Anularea actiunilor rascumparate:

Valoarea nominala a actiunilor rascumparate : 1.000 actiuni x 25 um/act. = 25.000 lei, este egala cu valoarea de rascumparare

1012 = 1091 25.000 1091 ”Actiuni proprii detinute pe termen scurt”

16

Page 17: Teme Stagiu 1

111. AGA decide răscumpărarea unor acţiuni proprii în vederea diminuării capitalului social. Valoarea nominală totală a acţiunilor este de 10.000 u.m.n. Valoarea totală de răscumpărare este de: 14.000 u.m.n

a) Rascumpararea actiunilor proprii:

Valoarea de rascumparare este = 14.000

1091 = 5311 14.000

b) Anularea actiunilor rascumparate:

Valoarea nominala a actiunilor rascumparate : 10.000 lei

% = 1091 14.000 1012 10.000 149 4.000 1091 ”Actiuni proprii detinute pe termen scurt”149 ” Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”

114. Societatea comercială “A” este constituită prin aportul a doi asociaţi: X care a adus ca aport 80.000 u.m.n şi Y care a adus ca aport un teren evaluat la 40.000 u.m.n. În urma unor neînţelegeri asociatul Y decide să se retragă, hotărâre acceptată de asociatul X urmând ca acesta să devină asociat unic. Actele de constituire a firmei nu prevăd modalitatea de restituire a aportului. În consecinţă valoarea terenului va fi restituită în numerar.

a) Subscrierea capitalului social si varsarea capitalului social

% = 1011 120.000 456.1 80.000 456.2 40.000

b) Varsarea capitalului

5121 = 456.1 80.000 2111 = 456.2 40.000

c) Trecerea capitalului la capital subscris varsat 1011 = 1012 120.000

d) Inregistrarea diminuarii capitalului social, dupa finalizarea formalitatilor juridice privind diminuarea capitalului

1012 = 456.2 40.000

e) Suma achitata asociatului care se retrage

456.2 = 5311 40.000

17

Page 18: Teme Stagiu 1

18