Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

of 77 /77
Constantin Daniel Aplicatii – Stagiu An I – semestrul I – 2013

Embed Size (px)

description

set 30 de aplicatii CECCAR, anul 1, semestrul 1

Transcript of Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Page 1: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Constantin Daniel

Aplicatii – Stagiu An I – semestrul I – 2013

Page 2: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Cuprins

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social..........................................32. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.................................................................43. Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului.................................................................64. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social...............................................................75. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital......................86. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului...........................................................................127. Studiu de caz privind rezultatul reportat................................................................................138. Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri proprii....................................149. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.............................................1710. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni...........................................2011. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung..............................2112. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar...........................................................2213. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTRACTELE DE LEASING OPERATIONAL...........................................2314. STUDIU DE CAZ PRIVIND CHELTUIELILE DE DEZVOLTARE...........................................................2415. STUDIU DE CAZ PRIVIND BREVETELE, LICENTELE SI DREPTURI SIMILAR......................................2516. STUDIU DE CAZ PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR...........................................................2617. STUDIU DE CAZ PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR............................................................2818. STUDIU DE CAZ PRIVIND PRIVIND INTRARILE DE IMOBILIZARI NECORPORALE.............................2919. STUDIU DE CAZ PRIVIND PRIVIND IESIRILE DE IMOBILIZARI NECORPORALE................................3120. STUDIU DE CAZ PRIVIND TRANZ. DE INTRARE IN PATRIMONIU A IMOBLIZARILOR CORPORALE.. . .3221. STUDIU DE CAZ PRIVIND TRANZ. DE IESIRE DIN PATRIMONIU A IMOBILIZARIOR CORPORALE.......3522. STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA LA INTRARE A IMOBILIZARILOR.........................................3723. STUDIU DE CAZ PRIVIND SUBVENTIILE PENTRU INVESTITII SI SUBVENTIILE DE EXPLOATARE.......3924. STUDIU DE CAZ PRIVIND VENITURILE SI CHELTUIELILE IN AVANS...............................................4025. STUDIU DE CAZ PRIVIND INTRARILE SI IESIRILE DE IMOBILIZARILE FINANCIARE..........................4126. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME, MATERIALELOR CONSUMABILE...4427. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA OBIECTELOR DE INVENTAR.......................................4928. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR AFLATE LA TERTI..................................4929. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE................................................5030. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA MARFURILOR............................................................51

Page 3: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.

a. Contituirea capitalului social

Amic Line SRL este constituita sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 20.000 lei

divizat in 2000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/ parte sociala. La infiintare s-a depus la banca

contravaloarea a 900 parti sociale si s-au adus aporturi in natura sub forma unei cladiri evaluate la suma de lei,

pentru care s-au acordat 3.200 parti sociale.

a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive:

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 20.000 lei

b) varsarea capitalului:

% = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000

5121 Conturi la banci in lei 9.000

212 Constructii 11.000

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 20.000

a. Majorarea capitalului social.

Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.

Administratorul societatii, care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet

de 500 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei, care se vor achita in numerar.

a) subscrierea partilor sociale: 500 * 10 = 5000

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 5.000

b) efectuarea varsamintelor de catre asociat:

5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 5.000

Page 4: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

c) trecerea capitalului subscris nevarsat:

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 5.000

Majorarea capitalului social prin aporturi in natura.

Asociatul unic hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea unui aport in natura sub forma unui

autovehicul in valoare de 6.000 lei.

a) subscrierea aportului in natura:

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 6.000

b) intrarea in patrimoniu a aportului subscris:

2133 Mijloace de transport = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 6.000

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 6.000

Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului.

Asociatul unic hotaraste incorporarea profitului reportat in suma de 28.500 lei.

117 zultatul reportat = 1012 Capital subscris varsat 28.500

2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.

Diminuarea capitalului social prin acoperirii unei pierderi.

Se hotaraste diminuarea capitalului social cu suma de 13.598 lei in vederea acoperirii unei pierderi reportate din

exercitiile precedente.

1012 Capital subscris varsat = 117 Rezultatul reportat 13.598 lei

Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de parti sociale, care ulterior vor fi anulate.

Page 5: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara 1.000 parti sociale cu pretul de 1,5 lei bucata, pe care

ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 2 lei.

a) rascumpararea partilor sociale:

502 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 1.500

b) anularea partilor sociale rascumparate:

1012 Capital subscris varsat = % 2.000

502 Actiuni proprii" 1.500

768 Alte venituri financiare 500

Diminuarea capitalului social prin rascumpararea in numerar

In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara cu numerar 1.000 parti sociale cu pretul de 1,5 lei

bucata, pe care ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 1 leu.

a) rascumpararea partilor sociale:

502 Actiuni proprii = 5311 Casa in lei 1.500

b) anularea partilor sociale rascumparate:

% = 502 Actiuni proprii 1.500

1012 Capital subscris varsat 1.000

668 Alte cheltuieli financiare 500

Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat

Un asociat se retrage din companie restituindu-se contravaloarea aportului la capitalul social in suma de 1.000 lei.

a) suma achitata asociatului care se retrage:

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 5121 Conturi la banci in lei 1.000

b) inregistrarea diminuarii capitalului social

Page 6: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

1012ital subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 1.000

3. Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului.

Capitalul social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la societatile de persoane.

Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori:

a. Valoarea nominala

La infiintarea unei societati cu raspundere limitata se constituie un capital social de 2.000 lei, care este

divizat in 20 de parti sociale.

Valoarea nominala a unei parti sociale este Capital social/Numar Parti sociale 2.000/20 = 10 lei / parte sociala

b. Valoarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare cumparare a titlurilor care se stabileste prin

negociere la bursa de valori.Pretul de piata al unei actiuni depinde de mai multi factori:

- marimea dividendelor asteptate de catre actionari

- stabilitatea financiara a entitatii

- situatia generala a pietei de capital

- rata dobanzilor etc

Pretul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre persoanele care subscriu

actiunile sau partile sociale(PE).Pretul de emisiune poate fi egal sau mai mare decat valoarea nominala.

c. Valoarea financiara (VF)

Pentru o actiune s-a primit un dividend de 1.000 lei ,iar rata medie a dobanzii este de 40%.

Valoarea financiara a actiunii este VF=Valoare divident/ Rata dobanzii 1.000/0.4 = 2.500 lei

Suma de 2.500 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de 40% pentru a obtine un avantaj egal

cu marimea dividendului de 1000 lei.

d. Valoarea de randament (VR)

VR= (dividendul pe actiune + cota parte din profit pe actiune incorporata in rezerve): rata medie a dobanzii.

Dividendul pe actiune este de 1.000 lei, partea din profit incorporata in rezerve este de 100 lei /actiune, iar rata

dobanzii este de 40% pe an.

Valoarea de randament este VR = (Divident pe actune+Profit pe actiune)/Rata Dobazzii = (1000+100) : 40/100 =

2.750 lei

e. Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre activul net contabil si

numarul de titluri VC=ANC/NA

Page 7: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Activul net contabil = Activ real – Datorii

Activ Suma Capitaluri proprii + Datorii Suma

Imobilizari corporale 2.500 Capitalul social (1000 actiuni) 2.500

Stocuri 400 Rezerve 500

Creante 200 Profit 1.000

Disponibilitati 1.500 Furnizori 300

Credite bancare 300

Total 4.600 Total 4.600

Valoarea nominala 2.500:1.000 = 2.5 lei

Activul net contabil = 4.600 – 600 = 4.000

Valoarea contabila = 4.000/1.000 = 4 lei

4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.

Capitalul subscris varsat este de 4.000 lei. Se decide amortizarea capitalului cu 500 lei, prin afectarea unei parti din

rezervele disponibile.

a) Inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru partea amortizata

1012 Capital subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 500 lei

b) Afectarea rezervelor la amortizare

1068 Alte rezerve = 1012.2 Capital amortizat 500 lei

c) Virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat

1012 Capital subscris varsat = Capital neamortizat 3.500 lei

d) Rambursarea efectiva a actiunilor

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 5121 Conturi curente la banci 500 lei

Page 8: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.

Rezerve legale contituite la sfrasitul anului din profitul brut

Amic Line SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta contabila de la

sfarsitul exercitiului financiar:

- capital social: 20.000 lei;

- venituri obtinute: 1.500.000 lei;

- cheltuieli efectuate: 1.250.00 lei.

a) Se calculeaza:

-profitul brut: 250.000 lei;

- rezervele legale repartizate din profitul brut: 12.500 lei.

b) Repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut:

129 Repartizarea profitului = 1061 rezerve legale 12.500

Rezerve pentru actiuni proprii

Asociatul unic al societatii hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale. Dobandirea acestora se face cu plata in

numerar, la pretul de 1.5 lei/ parte sociala. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor.

In exercitiul urmator, partile sociale se revand in numerar la pretul de 2 lei/ parte sociala.

a) Rascumpararea in numerar a partilor sociale: 500 * 1.5 = 750 lei

502 Actiuni proprii = 5311 Casa in lei 750

b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent, in suma egala cu valoarea partilor

sociale rascumparate:

129 Repartizarea profitului = 1062 Rezerve pentru actiuni proprii 750

c) Vanzarea in numerar a partilor sociale:

5311 Casa in lei = % 1.000

502 Actiuni proprii 750

7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 250

d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la rezultatul reportat:

Page 9: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

1062 Rezerve pentru actiuni proprii = 117 Rezultat reportat 750

Rezerve statutare

Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatiuni:

a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare in suma de 200 lei:

129 Repartizarea profitului = 1063 Rezerve statutare sau contractuale 200

b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 200 lei:

117 Rezultatul reportat = 1063 Rezerve statutare sau contractuale 200

c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent in suma de 1.000 lei:

1063 Rezerve statutare sau contractuale = 121 Profit si pierdere 1.000

Alte rezerve

a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve in suma de 100 lei:

129 Repartizarea profitului = 1068 Alte rezerve 100

b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 200 lei:

117 Rezultat reportat = 1068 Alte rezerve 200

c) Se majoreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve in suma de 500 lei:

1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris varsat 500

Rezerve din reevaluare

In exercitiul financiar 2010 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 10.000 lei, tinandu-se se seama de gradul de

uzura fizica si morala al acestuia. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8.000 lei, iar valoarea

amortizarii cumulate este de 1.000 lei.

In exercitiul financiar 2011, valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 7.000 lei, amortizarea calculata intre cele

doua reevaluari fiind de 1.000 lei.

Page 10: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

a) Inregistrari contabile in exercitiul 2010:

Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 8.000 - 1.000 = 7.000 lei

Rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 10.000 - 7.000 = 3.000 lei

2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) = 105 Rezerve din reevaluare 3.000

Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 8.000

* (10.000/ 7.000) = 11.428,57 lei

Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 1.000 * (10.000/ 7.000)

= 1.428,57 lei

Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 1.428,57 - 1.000 = 428,57 lei

2131 Echipamente tehnologice = 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor 428,57

(masini, utilaje si instalatii de lucru) de transport, animalelor si plantatiilor

b) Inregistrari contabile in exercitiul 2011:

Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 10000 - (1000 + 428,57 + 1.000) = 7.571,43

lei

Rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 7.000 - 7.571,43 = - 571,43 lei

Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 10.000

* (7.000/ 7.571,43) = 9.245,28 lei

Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2.428,57 * (7.000/

7.571,43) = 2.245,28 lei

Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.245,28 – 2.428,57 = -183,29 lei

In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai

mica decat valoarea contabila neta cu 571,43 lei. Acest minus din reevaluare va fi acoperit din plusul din reevaluare

inregistrat in 2010

% = 2131 Echipamente tehnologice 757,72

(masini, utilaje si instalatii de lucru)

105 Rezerve din reevaluare 571,43

2813 Amortizarea instalatiilor, 183.29

mijloacelor de transport, animalelor si

plantatiilor

Page 11: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Primele de capital

Primele de emisiune

Se emit 1.500 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1,5 lei si valoarea nominala de 1,2 lei, care se incaseaza in

numerar. Ulterior, primele de emisiune se incorporeaza in capitalul social.

a) emisiunea partilor sociale:

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = % 2.250

1011 Capital subscris nevarsat 1.800

1041 Prime de emisiune 450

b) se incaseaza in numerar valoarea partilor sociale:

5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 2.250

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 Capital subsris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 1.800

d) incorporarea primei in capitalul social:

1041 Prime de emisiune = 1012 Capital subscris varsat 450

Primele de fuziune

In urma fuziunii, o societate comerciala absorbanta preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje

evaluate la suma de 5.000 lei si disponibilitati banesti in conturile bancare de 2.000 lei. Se hotaraste ca in schimbul

activului preluat sa se emita 6.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu. Prima de fuziune se integreaza

ulterior in capitalul social.

- valoarea contabila a activelor preluate: 7.000 lei

- valoarea nominala a partilor sociale: 6.000 lei

- prime de fuziune: 7.000 - 6.000 = 1.000 lei

a) subscrierea capitalului:

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = % 7.000

Page 12: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

1011 Capital subscris nevarsat 6.000

1042 Prime de fuziune 1.000

b) preluarea activelor aduse prin fuziune:

% = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 7.000

2131 Echipamente tehnologice

(masini, utilaje si instalatii de lucru) 5.000

5121 Conturi curente la banci 2.000

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 6.000

d) integrarea primelor in capitalul social:

1042 Prime de fuziune = 1012 Capital subscris varsat 1.000

6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.In decursul anului 2012 o societate a inregistrat urmatoarele cheltuieli si venituri :

6022 Cheltuieli privind combustibilul 4200

603 Cheltuieli cu obiectele de inventar 8250

604 Cheltuieli cu materialele nestocate 5350

611 Cheltuieli cu intretirea si reparatii 500

612 Cheltuieli cu revedente si chirii 5000

613 Chetuieli cu primele de asigurare 9500

622 Cheltuieli cu comisioane si onorarii 1250

623 Cheltuieli privind protocolul 2400

624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 1300

625 Cheltuieli cu deplasari si detasari 2300

627 Cheltuieli cu servicii bancare 350

628 Alte cheltuieli cu servicii la terti 6200

635 Cheluieli cu alte impozite si taxe 2700

641 Chetuieli cu salarii personal 8500

Page 13: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

645 Chetuieli sociale 2500

658 Alte cheltuieli de exploatare 700

6811 Chetuieli privind amortizarea si provizioanele 32000

  Total cheltuieli exploatare 93000

665 Chetuieli cu diferentele de curs 200

  Total chetuieli financiare 200

704 Venituri din prestari servicii 330000

7588 Alte venituri din exploatare 500

  Total venituri din exploatare 330500

765 Venituri din diferentele de curs 280

766 Venituri din dobanzi 40

  Total venituri financiare 320

  Rezultatul din exploatare 237500

  Rezultatul financiar 120

  Profitul brut 237620

691 Chetuiala cu impozitul pe profit 38019.2

  Rezultatul exercitiului 199600.8

Dupa inchiderea tuturor conturilor de venituri si cheltuieli, rezultatul exercitiului (cont 121 Profit si pierdere) la

31.12.2012 s-a constituit intr-un profit contabil de 199.600,8 lei

7. Studiu de caz privind rezultatul reportat.

a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in suma de 5.000 lei:

129 Repartizarea profitului = 117 Rezultatul reportat 5.000

b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta in suma de 800 lei:

1061 Rezerve legale = 117 Rezultatul reportat 800

In exercitiul urmator, distribuirile sunt reflectate pe dividende pentru asociati , in suma de 1000, astfel :

117 Rezultatul deportat = 457 Dividende de plata 1.000

d) Se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 700 lei:

Page 14: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

117 Rezultatul reportat = 121 Profit si pierdere 700

e) Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare in suma de 350 lei:

117 Rezultatul reportat = 1063 Rezerve statutare 350

f) Se Incorporeaza In capital social o parte din profitul reportat Iin suma de 5.000 lei:

117 Rezultatul reportat = 1012 Capital social subscris varsat 5.000

8. Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri proprii

Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea

instrumentelor de capitaluri proprii

O entitate detine un capital social in suma de 500.000 lei, reprezentand 200.000 actiuni, cu o valoare nominala de

2,50 lei/ actiune.

Legat de instrumentele de capital propriu (actiuni proprii), de-a lungul timpului entitatea desfasoara mai multe

operatiuni, astfel:

1. In anul N, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 2,00

lei/actiune. Tot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate.

a) Rascumpararea actiunilor proprii:

109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 4.000

b) Anularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala a acestora:

1012 Capital subscris varsat = % 5.000

109 Actiuni proprii 4.000

141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea 1.000

instrumentelor de capitaluri proprii

Page 15: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

c) Transferarea la rezerve a castigurilor obtinute din anularea actiunilor proprii:

141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea = 1068 Alte rezerve 1.000

instrumentelor de capitaluri proprii

2. In anul N+1, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 3

lei/actiune. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate.

a) Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (2.000 actiuni x 3 lei/actiune = 6.000 lei):

109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 6.000

b) Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (2.000 actiuni x 2,50 lei/actiune = 5.000 lei) si

inregistrarea pierderii rezultate din anulare:

% = 109 Actiuni proprii 6.000

1012 Capital subscris varsat 5.000

149 Pierderi legate de emitere, 1.000

rascumpararea, vanzarea,

cedarea cu titlu gratuit sau

anularea instrumentelor de

capitaluri proprii

c) Acoperirea din rezerve a piederilor inregistrate:

1068 Alte rezerve = 149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, 1.000

cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de

capitaluri proprii

3. In anul N+2, entitatea inregistreaza pierderi legate de emiterea instrumentelor de capital propriu, precum si din

cedarea acestora.

- S-au efectuat cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capital propriu in suma de 5.000 lei. Aceste

cheltuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari necorporale in contul 201 „Cheltuieli de

constituire”, motiv pentru care se vor inregistra in contul 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea,

cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”.

149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, = 5121 Conturi la banci in lei 5.000

Page 16: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de

capitaluri proprii

- S-au rascumparat 2.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3 lei/actiune, din care 1.000 de actiuni au fost

cedate cu titlu gratuit, iar restul de 1.000 de actiuni au fost vandute cu o valoare de vanzare de 2,90 lei/actiune.

a) Rascumpararea celor 2.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3lei/actiune:

109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 6.000

b) Cesiunea celor 2.000 de actiuni rascumparate se inregistreaza dupa cum urmeaza.

Cesiunea cu titlul gratuit a 1.000 de actiuni la valoarea de rascumparare (1.000 actiuni x 3 lei/actiune = 3.000 lei):

149 Pierderi legate de emitere, = 109 Actiuni proprii 3.000

rascumpararea, vanzarea,

cedarea cu titlu gratuit sau

anularea instrumentelor de

capitaluri proprii

Cesiunea cu titlul oneros a 1.000 de actiuni la valoarea de cesiune (1.000 actiuni x 2,90 lei/actiune = 2.900 lei) si

inregistrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 lei (diferenta intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare,

(2,90-3) x 1.000 actiuni = 100 lei se inregistreaza dupa cum urmeaza:

Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune:

% = 109 Actiuni proprii 3.000

461 Debitori diversi 2.900

149 Pierderi legate de emiterea, 100

rascumpararea, vanzarea,

cedarea cu titlu gratuit sau

anularea instrumentelor de

capitaluri proprii

Incasarea contravalorii actiunilor vandute:

5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi 2.900

Page 17: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

- Diminuarea rezervelor cu pierderile inregistrate in contul 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea,

vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” in anul N+2 (5.000 + 3.000 + 100

= 8.100):

1068 Alte rezerve = 149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, 8.100

cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de

capitaluri proprii

9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

Provizioanele pentru litigii

O societate livreaza marafa unui client cu valoare de 7.000, TVA insluc. Clientul constata ca o parte din marfa este

defecta si intenteaza firmei un proces judecatoresc. La starsitul anului 2009, societatea estimeaza ca probabilitatea de

pierdere este de 40%. La sfarsitul anului 2010, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaza

la 30%. In mod similar la sfarsitul anului 2011, probabilitatea de pierdere ete de 80%. In anul 2012 procesul este

terminat si societatea etse obligata la plata unei amenzi in valoare de 6.000 lei.

a) Inregistrari contabila in 31.12.2009

Privion necesar = 40% * 7000 = 2.800 lei

6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii 2.800

b) Inregistrari contabile la 31.12.2010

Provizion necesar = 30% * 7.000 = 2.100 lei

-Provizion existent 2.800 lei

-Povizion necesar 2.100 lei

Provizionul va fi diminuat cu 700 lei

1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 700

c) Inregistrari contabile la 31.12.2011

Page 18: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Provizion necesar = 80% * 7.000 = 5.600 lei

-Provizion existent (2.800-700) 2.100 lei

-Provizion necesar 5.600 lei

Provizionul va fi majorat cu 3.500 lei

6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii 3.500

d) Inregistrari contabile la 31.12.2012

- Plata amenzii

6581 Despagubiri, amenzi si penalitati = 5121 Conturi curente la banci 6.000

- Anularea provizionului

1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 5.600

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

O firma producatoare de masini de spalat in momentul vanzarii bunurilor , conform termenilor contractului de

vanzare decide sa elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce apar pe o perioada de 12 luni de la data bilantului.

Daca sunt probabile defecte minore, costurile de reparatie vor fi de 3.000 lei, iar daca defectele sunt majore, de

40.000.

Pe baza informatiilor din trecut entitatea estimeaza ca in anul N-1 70% din bunurile vandute nu vor avea defecte,

20% vor avea defecte minore, iar 10% defecte majore.

In anul N expira perioada de garantie a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni care sa impuna remedieri.

a) Inregistrari contabile in anul N-1

- Determinarea valorii estimate a costurilor reparatiilor

Cost

70% din masinile de spalat vandute nu vor avea defectiuni 70%*0 = 0 lei

20% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni minore 20%*3.000 = 600 lei

10% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni majore 10%*40.000 = 4.000 lei

Page 19: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

TOTAL 4.600 LEI

- Constituirea provizionului pentru garantii acordate clientilor

6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1512 Provizioane pentru garantii 4.600

acordate clientilor

b) Inregistrari contabile in anul N

La expirarea perioadei de garantie, provizionul existent ramas fara obiect va fi anulat prin realuare la venituri

1511 Provizioane pentru garantii = 7812 Venituri din provizioane 4.600

acordate clientilor

Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale

O societate de constructii actioneaza in anul N un utilaj pentru constructii in valoare de 20.000 lei. Intreprinderea

estimeaza ca la finalizarea constructiei (peste 2 ani) va efectua chetuieli cu demontarea, mutarea si restaurarea

activului recunoscute ca provizion, in valoare de 5.000. Peste 2 ani, la terminarea constructiei, costurile efective cu

demontarea si mutarea activului se ridica la 8.000, din care 2.500 materiale si 5.500 lei salariale.

a) Inregistrari contabile in anul N

- Achizitia utiliajului

2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 20.000

(masini, utilaje si instalatii de lucru)

- Constituirea provizionului pentru dezafectarea imobilizarilor

2131 Echipamente tehnologice = 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari 5.000

(masini, utilaje si instalatii de lucru) corporale si alte actiuni similare legate de acestea

b) Inregistrati contabile in N+1

- Inregistrarea cheltuielilor cu demontarea si mutarea utilajului

Cheltuieli materiale

Page 20: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

602 Chetuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile 2.500

Chetuieli salariale

641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate 5.500

- Anularea provizionului constituit si ramas fara obiect

1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari = 2131 Echipemente tehnologice 8.000

corporale si alte actiuni similare legate de acestea (masini, utilaje si instalatii de lucru)

10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni

Entitatea SC FLAVIA SA emite 1.000 obligatiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100 lei. Valoarea

nominala totala a celor 1.000 de obligatiuni emise este de 100.000 lei.

Valoarea de emisiune pentru o oblig atiune este de 95 lei, iar valoarea de rambursare este de

110 lei.

Termenul imprumutului este de 4 ani, cu o rata a dobanzii de 14% pe an.

Cunoscand urmatoarele date, se inregistreaza in contabilitate operatiunile specifice emisiunii

de obligatiuni:

- valoarea de incasat de la obligatari este de 95.000 lei (95 x 1.000)

- valoarea de rambursare este de 110.000 lei (110 x 1.000)

- prima de rambursare este de 15.000 lei [(110 – 95) x 1.000]

- dobanda anuala este de 14.000 lei (14% x 100.000)

- amortizarea anuala a primei de emisiune este de 3.750 lei (15.000/4 ani)

a) inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de rambursare:

% = 161 Imprumuturi din emisiuni 110.000

de obligatiuni

461 Debitori diversi 95.000

169 Prime privind rambursarea 15.000

obligatiunilor

b) incasarea sumelor de la persoanele care au subscris:

Page 21: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 95.000 lei

c) inregistrarea dobanzii anuale de 14.000 lei:

666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor 14.000

din emisiuni de obligatiuni

d) achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului:

1681 Dobanzi aferente imprumuturilor = 5121 Conturi la banci in lei 14.000 lei

din emisiuni de obligatiuni

e) inregistrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor, in

valoare de 3.750 lei:

6868 Cheltuieli financiare privind = 169 Prime privind rambursare aobligatiunilor 3.750

amortizarea primelor de

rambursare a obligatiunilor

11. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung.

O societate comerciala contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe 5 ani, in suma de 30.000 lei care

se ramburseaza in transe egale. Dobanda anuala de 20% se calculeaza si se achita lunar.

a) Incasarea creditului in contul de disponibil:

5121 Conturi la banci in lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 30.000

b) Calcularea ,inregistrarea si achitarea dobanzii in prima luna (30.000*20%:12 luni)

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 500

c) Rambursarea primei rate lunare a creditului (30.000 :60 luni)

Page 22: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 500

d) Calcularea ,inregistrarea si achitarea dobanzii in luna a doua (29.500*20%:12 luni)

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 491,67

e) Rambursarea ratei a 2-a a creditului:

1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 500

Aceeasi inregistrare contabila se va face lunar la fiecare achitare a ratei si a dobanzii, pana la finalizarea celor 5 ani.

12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar

O entitate incheie in data de 20.05.2011 un contract de leasing pe o perioada de trei ani

pentru achizitia unui autoturism, in valoare de 160.000 lei.

Principalele clauze contractuale sunt:

- avans 10.000 lei ;

- scadente trimestriale pe data de 25 a ultimei luni din trimestru;

- durata contractului: 3 ani;

- rata dobanzii 15% pe an;

- se platesc transe egale in suma de 16.000 lei fiecare, mai putin ultima rata in valoare de 11.878,84

lei, valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu contine dobanda;

- fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal (cota parte din valoarea

activului) conform graficului prezentat in continuare;

- valoarea reziduala 11.878.84 lei este insotita de transferul dreptului de proprietate;

- durata de utilizare economica a activului este de 5 ani.

GRAFIC DE RAMBURSARE CALCULAT DE LOCATOR

Sold initial Dobanza Rata Principal Sold Final

1 2 = 1 * 15% * 3/12 3 4=3-2 5=1-4

160,000.0

0

6,000.0

0

16,000.0

0

10,000.0

0

150,000.0

0

Page 23: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

150,000.0

0

5,625.0

0

16,000.0

0

10,375.0

0

139,625.0

0

139,625.0

0

5,235.9

4

16,000.0

0

10,764.0

6

128,860.9

4

128,860.9

4

4,832.2

9

16,000.0

0

11,167.7

1

117,693.2

3

117,693.2

3

4,413.5

0

16,000.0

0

11,586.5

0

106,106.7

3

106,106.7

3

3,979.0

0

16,000.0

0

12,021.0

0

94,085.7

3

94,085.7

3

3,528.2

1

16,000.0

0

12,471.7

9

81,613.9

4

81,613.9

4

3,060.5

2

16,000.0

0

12,939.4

8

68,674.4

6

68,674.4

6

2,575.2

9

16,000.0

0

13,424.7

1

55,249.7

5

55,249.7

5

2,071.8

7

16,000.0

0

13,928.1

3

41,321.6

2

41,321.6

2

1,549.5

6

16,000.0

0

14,450.4

4

26,871.1

8

26,871.1

8

1,007.6

7

16,000.0

0

14,992.3

3

11,878.8

5

11,878.8

4

  11,878.8

4

11,878.8

4

-

Total 43,878.8

4

203,878.8

4

160.

00

 

13. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTRACTELE DE LEASING OPERATIONAL

Entitatea AMIC LINE SRL inchiriaza in regim de leasing o cladire necesara desfasurarii producţiei, in

urmatoarele condiţii:

- durata contractului de leasing 3 ani

- plaţile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 10.000 lei fiecare.

Page 24: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

In plus, se cunosc:

- valoarea cladirii: 800.000 lei,

- durata de utilizare economica: 20 de ani.

Inregistrarile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing :

a) primirea facturii reprezentand rata trimestriala:

612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile = 401 Furnizori 10.000

de gestiune si chiriile

b) plata facturii catre societatea de leasing:

401 rnizori = 5121 Conturi la banci in lei 10.000 lei

14. STUDIU DE CAZ PRIVIND CHELTUIELILE DE DEZVOLTARE

O entitate isi desfasoara activitatea in industria farmaceutica si are ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea,

realizata prin:

- laboratorul propriu de cercetare;

- colaborare cu un centru de cercetari pentru medicamente.

Faza de cercetare

In luna martie 2010, entitatea a inregistrat urmatoarele consumuri pentru laboratorul propriu de cercetare:

- materii prime: 1.000 lei,

- materiale auxiliare: 4.000 lei,

- manopera: 600 lei,

- amortizare imobilizari corporale: 200 lei.

Pentru reflectarea in contabilitate a consumurilor ocazionate in activitatea de cercetare, se efectueaza inregistrarile:

601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 1.000

602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile 4.000

Page 25: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal - salarii datorate 600

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile corporale 200

amortizarea imobilizarilor

Faza de dezvoltare

In domeniul cercetarii si dezvoltarii, activitatea desfasurata de societate are ca scop obţinerea unui nou vaccin

antigripal si a altor trei medicamente noi.

Societatea a incheiat cu un centru de cercetari pentru medicamente un contract pentru achiziţionarea studiului

”Tehnologia de obţinere a vaccinului Antigripal” in valoare de 50.000 lei.

Se apreciaza ca sunt indeplinite criteriile pentru recunoasterea acestor cheltuieli ca activ.

a) Inregistrarea in contabilitate a achiziţiei:

203 Cheltuieli de dezvoltare = 404 Furnizori de imobilizari 50.000 lei

b) Entitatea inregistreaza in aceeasi luna, la Oficiul de Stat pentru Invenţii si Marci (OSIM), produsul astfel obţinut.

Taxele platite pentru brevetarea acestei invenţii se ridica la suma de 5.000 lei, produsul fiind protejat pe o perioada

de trei ani.

Entitatea obţine dreptul de a vinde licenţa asupra fabricarii acestui vaccin pe o perioada de trei ani.

Inregistrarea licenţei la o valoare de 55.000 lei (cheltuiala de dezvoltare este de 50.000 lei, la

care se adauga cheltuielile aferente brevetarii in suma de 5.000 lei):

205 Concesiuni, brevete, licenţe marci = % 55.000

comerciale, drepturi si active similare

203 Cheltuieli de dezvoltare 50.000

404 Furnizori de imobilizari 5.000

Entitatea decide ca licenţa respectiva sa se amortizeze pe perioada celor trei ani, cat este

inregistrat la OSIM, dreptul de exploatare.

15. STUDIU DE CAZ PRIVIND BREVETELE, LICENTELE SI DREPTURI SIMILAR.O entitate achiziţioneaza un program de contabilitate in suma de 20.000 lei, care urmeaza a

fi utilizat pentru nevoi proprii.

Page 26: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Durata de utilizare economica este de trei ani.

Odata cu achiziţia programului pentru necesitaţi proprii, entitatea achiziţioneaza si licenţa in

valoare de 28.000 lei, respectiv dreptul de a multiplica si vinde terţilor acest program, pe o

perioada de doi ani.

Deoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in contabilitate ele

vor fi urmarite separat:

% = 404 Furnizori de imobilizari 48.000

205 Concesiuni, brevete, licenţe, marci comerciale, 28.000

drepturi si active similare

208 Alte imobilizari necorporale 20.000

In aceste condiţii, amortizarea programului informatic utilizat pentru necesitaţi proprii se va

efectua pe perioada de utilizare, respectiv trei ani, iar costul licenţei va fi amortizat pe o perioada

de doi ani, astfel :

a) Amortizare lunara program de contabilitate(20.000/36 luni=555,56 lei)

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, 555,56

amortizarea imobilizãrilor licentelor,marcilor comerciale, si activelor

similiare

b) Amortizare lunara licenta(28.000/24 luni=1166,67 lei)

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale 555,56

amortizarea imobilizãrilor

16. STUDIU DE CAZ PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR.Amortizarea liniara

S.C. AGRICOLA S.A a achizitionat untilaj de productie in anul 2010 la valoare de 100.000 lei. Durata de viaţa utila

este de zece ani. Anual, prin folosirea amortizarii liniare, intreprinderea va aloca pe cheltuielile perioadei o suma de

100.000 lei/ 10=10.000.

Astfel, inregistrarea lunara in contabilitate va fi (10.000/12 luni = 833,33):

6811Cheltuieli de exploatare = 2813 Amortizarea instalaţiilor, 833,33

pentru amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport, animalelor

Page 27: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Amortizarea in functie de unitatile produse

Pentru realizarea unui contract, ce are ca obiect livrarea a 50.000 de batoane de salam in 3 ani, AMIC LINE SRL a

adaptat un utilaj pentru fabricarea acestora, costul de producţie al utilajului insumand 500.000 lei. Conform

contractului incheiat cu clientul scadenţarul livrarilor de piese a fost programat astfel:

- in primul an: 13.500 batoane

- in al doilea an: 19.500 batoane

- in al treilea an: 17.000 batoane

Total 50.000 batoane

Utilajul este scos din funcţiune la sfrasitul perioadei de derulare a contractului.

Daca se aplica metoda de amortizare lineara sau degresiva pe 3 ani, metodele respective nu conduc la un

ritm real de depreciere si, ca urmare este preferabil ca amortizarea sa se bazeze pe cantitatile produse, adica:

a. Amortizarea pe baton 500 000 : 50 000 = 10 lei

b. Amortizarea in primul an 13 500*10 = 135 000 lei

c. Amortizarea in anul doi 19 500*10 = 195 000 lei

d. Amortizarea in anul trei 17 000*10 = 170 000 lei

Total 500 000 lei

Aplicarea metodelor liniare si degresive pentru acelasi utilaj:

Valoarea activului: 500 000 lei

Durata normala de viata : 10 ani

Aplicand metoda lineara, rezulta o amortizare de 50 000 lei/an(500 000/10)

Aplicarea metodei degresive:

Anul Norma de amortizare

degresiva sau lineara

Valoarea

amortizabila la

inceputul anului

Amortizarea anuala Valoarea

amortizabila la

sfarsitul anului

1 25% 500 000 125 000 375 000

2 25% 375 000 93 750 281 250

3 25% 281 250 70 310 210 940

4 25% 210 940 52 730 158 210

5 Amortizare lineara 158 210 26 368 131 842

6 Amortizare lineara 131 842 26 368 105 474

7 Amortizare lineara 105 474 26 368 79 106

8 Amortizare lineara 79 106 26 368 52 738

9 Amortizare lineara 52 738 26 368 26 370

10 Amortizare lineara 26 370 26 370 0

Page 28: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Amortizarea accelerata

Anul Norma de amortizare

degresiva sau lineara

Valoarea

amortizabila la

inceputul anului

Amortizarea anuala Valoarea

amortizabila la

sfarsitul anului

1 50% 500 000 250 000 250 000

2 25% 250 000 27 778 222 222

3 25% 222 222 27 778 194 444

4 25% 194 444 27 778 166 666

5 Amortizare lineara 166 666 27 778 138 888

6 Amortizare lineara 138 888 27 778 111 110

7 Amortizare lineara 111 110 27 778 83 332

8 Amortizare lineara 83 332 27 778 55 554

9 Amortizare lineara 55 554 27 778 27 776

10 Amortizare lineara 27 776 27 776 0

17. STUDIU DE CAZ PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR.O societatea detinea un utilaj in anul 2010 in urmatoarele conditii :

- Valoare de intrare = 105.000 lei

- durata de viata initala = 15 ani

- Amortizare cumulata = 350.000 lei

- durata ramasa de viata dupa evaluare = 10 ani

- Valoarea de utilizare = 65.000 lei

- Valoarea justa = 71.000

- Costurile estimate cu vanzarea = 3000 lei

Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:

31.12.2010

Valoarea de intrare = 105 000 lei

(-) Amortizarea cumulata = 35 000 lei

= Valoare contabila 70 000 lei

Valoarea recuperabila = max( Valoare justa – Costurile estimate cu vanzare; Valoarea de utilitate)

Valoarea recuperabila = max(71 000-3 000 ; 65.000) = 68.000

Din cele prezentate mai sus rezulta ca Valoarea contabila > Valoarea recuperabila, deci utilajul este depreciat cu

valoarea de 2000 lei (70.000 – 68.000)

6813 Cheltuieli de exploatare = 2913 Ajustari pentru deprecierea 2000 lei

privind provizioanele instala ţiilor, mijloacelor de

pentru deprecierea imobilizarilor transport, animalelor si plantaţiilor

Page 29: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Valorea prezentata in bilant la 31.12.2011 va fi 105.000-35.000-2.000=68 000 lei

Inregistrarea amortizarii (105 000/15 ani = 7 000)

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor 7 000 lei

amortizarea imobilizarilor de transport, animalelor si plantaţiilor

Se va prezenta inregistrarea deprecierii in anul 2011 in urmatoarele situatii:

a) Valoarea recuperabila la 31.12.2011 ar fi fost de 59 000 lei

b) Valoarea recuperabila la 31.12.2011 ar fi fost de 66 000 lei

a) Valoarea de intrare = 105 000

- Amortizarea cumulate = 35 000 + 7 000 = 42 000

- Depreciere = 2 000

= Valorea contabila de 61 000

Val. Contabila(61 000) > Val. Recuperabila( 59 000) => Depreciere de 2 000 lei

6813 Cheltuieli de exploatare = 2913 Ajustari pentru deprecierea 2000 lei

privind provizioanele instala ţiilor, mijloacelor de

pentru deprecierea imobilizarilor transport, animalelor si plantaţiilor

Valoare bilant = 105 000 – 42 000 – 2000 – 2000 = 59 000

b) Valoarea de intrare = 105 000

- Amortizarea cumulate = 35 000 + 7 000 = 42 000

- Depreciere = 2 000

= Valorea contabila de 61 000

Val. Contabila(61 000) < Val. Recuperabila( 66 000) => Apreciere de 5 000 lei

Deprecierea care poate fi reluata este 2 000

2913 Ajustari pentru deprecirea = 7813 Venituri din ajustari 2 000

instalatiilor, mijloacelor de tranport, pentru depreciera imobilizarilor

animalelor si plantatiilor

Valoare in bilant = 105 000 – 42 000 = 63 000

Page 30: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

18. STUDIU DE CAZ PRIVIND PRIVIND INTRARILE DE IMOBILIZARI NECORPORALE.

a. Cost de achizitie pentru imobilizarile necorporale

La data de 1 ianuarie 2011, o societatea comerciala achizitionat un program informatic in valoare de 200.000 lei, taxe

vamale : 5.500, Tva platit in vama: 48.000 lei, rabat primit de la furnizor : 2.000 lei. In vederea achizitiei societatea a

suportat urmatoarele costuri:

- cost instalare 45.000 lei

- costuri generale de administratie 6.000 lei

- chetuieli cu reclama 21.000 lei

- onoraiile informaticienilor care instaleaza programul 15.000 lei

Odata cu programul informatic, societatea a achizitionat si licenta corespunzatoare, respective dreptul de a vinde

programul timp de doi ani, la valoare de 10.000 lei

Pret de cumparare 200.000 lei

+ Taxe vamale 5.500 lei

- Rabat primit - 2.000 lei

+ Costuri instalare 49.000 lei

+ Onoraiile informaticienilor care instaleaza programul 15.000 lei

= Costul programului informatic 267.500 lei

a) Inregistrarea achizitiei programului informatic si a licentei corespunzatoare:

208 Alte imobilizari corporale = % 267.500

404 Furnizori imobilizari 262.000

446 Alte impozite si taxe 5.500

205 Concesiuni, brevete, licente = 404 Furnizori imobilizari 10.000

b) Plata taxelor in vama

% = 5121 Conturi la banci in lei 53.500

446 Alte impozite si taxe 5.500

4426 TVA deductibila 48.000

b. Costul de productie pentru imobilizarile necorporale

O intreprindere realizeaza un program informatic software pentru care a mobilizat mai multe echipe informaticieni.

Cheltuielile ocazionate sunt impartite in faza de cercetare si faza de dezvoltare astfel:

- cheltuieli din faza de cercetare (studierea si analiza unor programe informatice similare, intocmirea modelului logic

care va sta la bazaurmatorului program, intocmirea modelului conceptual al datelor) in suma totala de 10.000 lei

- cheltuieli din faza de dezvoltare (programarea efectiva si analiza software. Testarea programului) in suma totala de

25.000

Page 31: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

- cheltuieli aferente cursurilor pentru pregatirea personalului in vederea utilizarii programului 1.500 lei

a) Inregistrarea cheltuielilor din faza de cercetare

614 Chetuieli cu studiile si cercetarile = 5121 Conturi la banci in lei 10.000

b) Faza de dezvoltare – se recunoaste imobilizarea necorporala in curs

233 Imobilizari necorporale = 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale 25.000

in curs de exercutie

c) Receptia imobilizarii necorporale

208 Alte imobilizari necorporale = 233 Imobilizari necorporale in curs de executie 25.000

d) Inregistrarea cheltuielilor aferente cursurilor de pregatire

628 Alte cheltuieli cu serviciile efecutate de terti = 5121 Conturi la banci in lei 1.500

19. STUDIU DE CAZ PRIVIND PRIVIND IESIRILE DE IMOBILIZARI NECORPORALE.

a. Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale

Prin hotararea conducerii, AMIC LINE SRL scoate din uz un program informatic cu o valoarea contabila de

20.000 lei, amortizarea cumulata inregistrata fiind de 18.500 lei.

Scoaterea din evidenţa contabila a activului necorporal:

% = 208 Alte imobilizari necorporale 20.000

2808 Amortizarea altor imobilizari 18.500

Necorporale

6583 Cheltuieli privind activele 1.500

cedate si alte operaţii de capital

b. Cesiunea unei imobilizari necorporale

AMIC LINE SRL vinde unui terţ o licenţa:

- Valoarea activului 25.000 lei

- Amortizarea cumulata 12.000 lei

- Preţul de vanzare 15.000 lei, plus TVA 24%

Page 32: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:

a) Transferul de proprietate

461 Debitori diversi = % 18.600

7583 Venituri din vanzarea activelor 15.000

si alte operaţiuni de capital

4427 TVA colectata 3.600

b) Scoaterea din evidenţa a imobilizarii necorporale

% = 205 Concesiuni, brevete, licenţe 25.000

2805 Amortizarea concesiunilor, 12.000

brevetelor, licenţelor si

marcilor comerciale

6583 Cheltuieli privind activele 13.000

cedate si alte operaţiuni de capital

20. STUDIU DE CAZ PRIVIND TRANZACTIILE DE INTRARE IN PATRIMONIU A IMOBLIZARILOR CORPORALE.

a. Intrari de imobilizari prin achizitie

Factura de achizitie pentru un utilaj se prezinta astfel :

Valoarea la pret de cumparare 15.000 lei

+ Cheltuieli de transport facturate de furnizor 1.000 lei

+ TVA deductibila 24% 3.840 lei

Total factura 19.840 lei

- Avans acordat 5.000 lei

- TVA aferent avansului 1.200 lei

Valoare neta de plata 13.640 lei

a) Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii

% = 404 Furnizori de imobilizari 6.200

232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 5.000

4424 TVA colectata 1.200

b) Receptia utilajului

Page 33: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

% = 404 Funizori de imobilizari 19.840

2131 Echipamente tehnologice 16.000

4426 TVA colectata 3.840

c) Achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat

404 Funizori de imobilizari = % 19.840

232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 5.000

4426 TVA colectata 1.200

5121 Conturi la banci in lei 13.640

a. Intrari de imobilizari prin productie proprie

O entitate construieste in regie proprie o cladire, in conditiile urmatoare:

Cheltuieli inregistrate in contabilitatea financiara :

+ Materii prime 200.000 lei

+ Salarii 120.000 lei

+Amortizari 140.000 lei

+Dobanzi la credite pentru finantarea 50.000 lei

investitiei

TOTAL 510.000 LEI

Costul de productie caclulat in contabilitatea de gestiune :

Chetuieli cu materiile prime 200.000 lei

+Salarii directe 100.000 lei

Total costuri directe 300.000 lei

+ Cheltuieli indirecte repartizate 130.000 lei

+ Dobanzi capitalizate 50.000 lei

Total cost de productie 480.000 lei

+ Chetuieli generale de administratie 30.000 lei

Total cost cu investitita 510.000 lei

Reflectarea operatiunilor in contabilitatea financiare se prezinta astfel :

a) Constatarea cheltuielilor

601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 200.000

641 Cheltuieli cu salarii personal = 421 Personal – salarii datorate 120.000

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile 140.000

amortizarile corporale

212 Constructii = 1682 Dobanzi Aferente creditelor bancare pe termen lung 50.000

Page 34: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

b) Receptia si punerea in functiune a cladirii, la cost de productie:

212 Constructii = 722 Venituri din productia de imobilizari corporale 480.000

b. Intrari de imobilizari corporale prin aport in natura

O societate emite 9.000 de actiuni, valoare nominala 2 lei. Asociatul unic face aport sub forma unui mijloc de

transport, a carui valoare justa este de 50.000 lei.

Valoarea primelor de aport = 50.000 – 9.000*2 = 32.000

a) Subscrierea celor 9.000 actiuni * 2 lei = 18.000 lei

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 18.000 lei

b) Inregistrarea aportului in natura

2133 Mijloace transport = % 50.000 lei

456 Decontari cu asociatii privind capitalul 18.000 lei

1043 Prime de aport 32.000 lei

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 18.000

Intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuit prin donatii, plusuri de valoare la inventar

O entitate primeste sub forma de donatie un calculator a carui valoare este de 2.500 lei.

Inregistrarea donatiei in contabilitate

214 Mobilier, aparatura birotica = 4753 Donatii pentru investitii 2.500

La sfarsitul exercitiului 2012, cu ocazia inventarierii, s-a descoperit ca un utilaj in valoare de 3.000 lei nu era

inregistrat in contabilitate

Intrarea imobilizarii corporale ca plus de inventar :

2131 Instalatii tehnologice = 4754 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 3.000

c. Intrari de imobilizari corporale prin schimb de active

O entitate schimba un autovehicul cu un utilaj ce apartine unei alte entitati. La data efectuarii schimbului, valoarea

contabila si valoarea kisya se prezinta astfel:

Autovehicul :

Valoare contabila 12.500 lei

Page 35: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Amortizare cumulata 10.000 lei

Pret de vanzare 11.000 lei

Utilaj

Valoare contabila 10.500 lei

Amortizae cumulata 9.500 lei

Pret de vanzare 9.000 lei

a) Vanzarea autovehiculului

461 Debitori diversi = % 13.640

7584 Venituri din vanzarea activelor 11.000

4427 TVA colectata 2.640

b) Descarcarea din gestiune a autovehiculului

% = 2131 Echipemente tehnologice 12.500

(masini, utilaje si instalatii de lucru)

281 Amortizari privind imobilizarile corporale 10.000

6583 Cheltuieli privind activele cedare 2.500

c) Achizitia utilajului

2131 Echipemente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 9.000

(masini, utilaje si instalatii de lucru)

21. STUDIU DE CAZ PRIVIND TRANZACTIILE DE IESIRE DIN PATRIMONIU A IMOBILIZARIOR CORPORALE.

a. Iesirea de imobilizari corporale prin vanzare

AMIC LINE SRL , cesioneaza un autotractor la preţul de 300.000 lei, TVA=24%. Soldurile aferente

activului se prezinta astfel:

Soldul contului 2133 “Mijloace de transport” este de 250.000 lei

Soldul contului 2813 “Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor” este de

180.000 lei

Soldul creditor al contului 1065 “ Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” este de 60.000

lei

a) Vanzarea activului se contabilizeaza astfel:

Page 36: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

461 Debitori diversi = % 372.000

7583 Venituri din vanzarea 300.000

activelor si alte operaţiuni

de capital

4427 TVA colectata 72.000

Si

% = 2133 Mijloace de transport 250.000

2813 Amortizarea instalaţiilor 180.000

tehnice, mijloacelor de transport,

animalelor si plantaţiilor

6583 Cheltuieli privind activele cedate 70.000

si alte operaţii de capital

b) Surplusul din reevaluare trecut la rezultatul reportat (cont 117) in momentul cedarii activului, se inregistreaza

astfel:

1065 Rezerve reprezentand = 117 Rezultatul reportat 60.0000

surplusul realizat din

rezerve de reevaluare

b. Iesirea de imobilizari corporale prin casare

In contabilitatea entitatii AMIC LINE SRL situatia la scoaterea din functiune a unui utilaj se prezinta astfel :

- Cost de achizitie 50.000 lei

- Amortizare cumulate 35.000 lei

- Chetuieli ocazionate de casare : 10.000 lei (materiale consumabile 3.000 lei; salarii : 7.000 lei )

- Piese de schimb rezultate : 12.000 lei

a)Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare :

6588 Alte chetuieli de exploatare = % 10.000

302 Materiale consumabile 3.000

421 Personal – salarii datorate 7.000

b) Inregitrarea pieselor de schimb recuperate

302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 12.000

Page 37: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

c) Scoaterea din gestiune a utilajului

% = 2133 Echipamente tehnologice 50.000

2813 Amortizarea instalaţiilor 48.000

tehnice, mijloacelor de transport,

animalelor si plantaţiilor

6583 Cheltuieli privind activele cedate 2.000

si alte operaţii de capital

c. Iesirea de imobilizari corporale ca urmare a unor situatii extraordinare

AMIC LINE SRL detine un deposit care a fost distrus de un incendiu. Comisia constituita pentru a evalua pagubele

incendiului a consemnat ca depozitul a fost distrus in totalitate. Costul acestuia a fost de 130.000 lei, iar amortizarea

cumulate de 66.000 lei.

Inregistrarile din contabilitate vor fi urmatoarele:

% = 212 Constructii 130.000

2812 Amortizarea constructiilor 66.000

671 Chetuieli privind calamitatile si 64.000

alte evenimente extraordinare

22. STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA LA INTRARE A IMOBILIZARILOR.a. Evaluarea la cost de achizitie

Pentru inlocuirea unei linii de sacrificare la abatorul de pasari, AMIC LINE SRL Bacau a efectuat urmatoarele

cheltuieli:

- Costul de achiziţie al utilajului

- Cheltuieli de transport efectuate de terţi

- Taxe vamale achitate

- Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaţiului si reparaţii pardoseli

- Cheltuieli cu montajul utilajului

- Chetuieli cu paza utilajului

- Cheltuieli cu pierderea tehnologica a primei producţii

- Cheltuieli de reclama si publicitate

-Cheltuieli cu dobanzi aferente imprumutului bancar obţinut pentru achiziţionarea utilajului

150.000 lei

50.000 lei

10.000 lei

25.000 lei

35.000 lei

5.000 lei

15.000 lei

5.000 lei

10.000 lei

Page 38: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

TOTAL 305.000 lei

Din valoarea totala a cheltuielilor prezentate mai sus se poate capitaliza suma de 255.000 lei, diferenţa de 50.000 lei,

reprezentand cheltuieli de gestiune (de exploatare) dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaţiului si reparaţii curente la spaţiul destinat instalarii

utilajului

- Cheltuieli cu pierderea tehnologica

- Cheltuieli cu paza

- Cheltuieli de reclama si publicitate

25.000 lei

15.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:

a) Inregistrarea utilajului (nu se tine cont de incidenta TVA)

2131 Echipamente tehnologice = % 255.000

(masini, utilaje si instalaţii de lucru) 404 Furnizori de imobilizari

446 Alte impozite, taxe si 10.000

varsaminte asimilate

401 Furnizori 85.00

1682 Dobanzi aferente creditelor 10.000

bancare pe termen lung

b) Inregistrarea celorlate cheltuieli

- cheltuielile cu igienizarea si reparaţii la spaţiul destinat instalarii utiliajului

628 Cheltuieli cu servicii executate = 401 Furnizori 25.000

de terţi

- cheltuieli cu paza

628 Cheltuieli cu servicii executate = 401 Furnizori 5.000

de terţi

- cheltuieli de reclama si publicitate

623 Cheltuieli cu reclama si = 401 Furnizori 5.000

publicitate

- cheltuieli cu pierderea tehnologica

601 Cheltuieli materiile prime = 301 Materii prime 5.000

b. Evaluarea la costul de productie

Page 39: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Secţia de construcţii din cadrul AMIC LINE SRL Bacau executa pentru nevoi proprii o hala frigorifica

pentru depozitarea produselor, pentru care a efectuat urmatoarele cheltuieli:

- costul de achiziţie al materialelor de construcţii achizitionate si incorporate in lucrare

- costul manoperei pentru muncitorii direct productivi

- diverse servicii prestate de terţi

- cota de cheltuieli legate de construirea activului respectiv

(6% din cheltuielile directe)

300.000 lei

60.000 lei

15.000 lei

22.500 lei

Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:

a) Inregistrarea consumului de materiale

602 Cheltuieli cu materiale = 302 Materiale consumabile 300.000

consumabile

b) Inregistrarea manoperei

641 Cheltuieli cu salariile = 421 Personal salarii datorate 60.000

personalului

c) Servicii executate de terţi

628 Cheltuieli cu servicii = 401 Furnizori 15.000

efectuate de terţi

d) Inregistrarea cheltuielilor indirecte repartizate pentru obiectivul construit in regie proprie

231 Imobilizari corporale = 722 Venituri din producţia 397.500

in curs de imobilizari corporale

e) Recepţia imobilizarii corporale

212 Construcţii = 231Imobilizari corporale 397 500

in curs

23. STUDIU DE CAZ PRIVIND SUBVENTIILE PENTRU INVESTITII SI SUBVENTIILE DE EXPLOATARE.

a. Subventii pentru investitii

O entitate primeste o suma nerambursabila de 120.000 lei pentru achiziţionarea unui echipament tehnologic.

Entitatea achiziţioneaza echipamentul la cost de achiziţie de 120.000 lei.

Durata de viaţa estimata a respectivului echipament este de 10 ani, iar amortizarea se calculeaza prin metoda liniara.

In contabilitate se efectueaza urmatoarele inregistrari:

Page 40: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

a) recunoasterea dreptului de a incasa subvenţia de 120.000 lei:445 Subvenţii = 475 Subvenţii pentru investiţii 120.000 lei

b) incasarea subvenţiei:5121 Conturi la banci in lei = 445 Subvenţii 120.000 lei

c) achiziţionarea echipamentului tehnologic:2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 120.000 lei(masini, utilaje si instalaţii de lucru)

d) achitarea furnizorului de imobilizari:404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 120.000 lei

e) inregistrarea amortizarii lunare de 833,33 lei (120.000 lei/10 ani/12 luni = 1.000 lei/luna):6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalaţiilor, 1.000

amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor

f) recunoasterea venitului aferent subvenţiei (venitul din subvenţie este la nivelul cheltuielii cuamortizarea deoarece investiţia a fost subvenţionata integral):475 Subvenţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 1.000

b. Subvenţii de exploatare

O entitate primeste sub forma de subventii suma de 12.000 lei, din care 2.500 se incaseaza la data acordarii, iar 9.500

lei se incaseaza in aceeasi perioada. Suma de 8.000 lei este aferenta cifrei de afaceri (2.000 lei penrtu perioada

curenta, iar restul pentru perioadele urmatoare, iar 4.000 lei este pentru plata personalului si este aferenta perioadei in

curs.

12.000 % = % 12.000

10.000 445 Subventii 7411 Venituri din subventii de 2.000

2.000 5121 Conturi curente la banci exploatare aferente cifrei de afaceri

7414 Venituri din subventii de 4.000

exploatare pentru plata personalului

472 Venituri in avans 6.000

24. STUDIU DE CAZ PRIVIND VENITURILE SI CHELTUIELILE IN AVANSa. Veniturile in avans

Editura PRESS incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente anului viitor in suma de 48.000 lei

plus TVA, conform facturilor emise si a ordinelor de plata.

a) Emiterea facturilor

4111 Clienti = % 59.520

472 Venituri in avans 48.000

4427 TVA colectata 11.520

Page 41: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

b) Incasarea facturilor

5121 Conturi la banci in lei = 4111Clienti 59.520

Anul urmator, se va descarca pe venituri lunar suma de 48.000/12 luni = 4.000 lei

704 Venituri din servicii prestate = 472 Venituri in avans 4.000

b. Cheltuieli in avans

In data de 15.12.2012 se achita in numerar o polita RCA pentru un autovehicul detinut de companie.

Aceasta polita este valabila pana pe data de 14.12.2013 si are o valoare totala de 600 lei

a) Plata politei RCA

471 Chetuieli in avans = 5311 Casa in lei 600

b) Descarcare pe chetuieli pentru perioada 15.12.2012-31.12.2013 (600 lei/12 luni/31 zile * 17 zile ramase din luna

decembrie = 27,42 lei)

613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 27,42

c) In perioada Ianuarie-Noiembrie se va descarca pe chetuiala suma de 50 lei

613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 50

d) Descarare pe cheltuieli pentru perioada 01.12.2012-14.12.2012(600 – 27,42 – 50*11 = 22,58 lei)

613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 22,58

25. STUDIU DE CAZ PRIVIND INTRARILE SI IESIRILE DE IMOBILIZARILE FINANCIARE.

1. Se achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 45.000 lei, eliberate in proprtie de 60% si achitate prin banca

pentru 10.000 lei.

261 Actiuni detinute la entitatile afiliate = % 45.000

5121 Conturi curente la banci 10.000

404 Furnizori de imobilizari 27.000

269 Varsaminte de efectuat pentru 8.000

imobilizari financiare

Varsamintele efectuate pentru emitent pe masura valorii eliberate:

Page 42: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

269 Varsaminte de efectuat pentru = 5121 Conturi curente la banci 10.000

imobilizari financiare

2. O entitate are incasat dividende in valoare de 15.000, in care se incaseaza 7.000 lei:

% = 761 Venituri din imobilizari financiare 15.000

5121 Conturi curente la banci 7.000

267 Creante imobilizate 2.000

3. O societate vinde titluri imobilizate la un prêt de vanzare de 60.000 lei si plateste un commision de 900 lei.

Titlurile au fost achizitionale la suma de 50.000 lei.

a) Scaderea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare:

6641 Cheltuieli privind imobilizarile = 261 Actiuni detinute la entitati afliate 50.000

financiare cedate

b) Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor

461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 60.000

c) Incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului

% = 461 Debitori diversi 60.000

5121 Conturi curente la banci 59.100

622 Cheltuilei privind comisioanele 900

si onorariile

4. Entitatea BETA SA participa la capitalul social al entitatii ALFA SA, nou infiintata, cu un utilaj a carui valoare de

aport determinata de un expert evaluator este de 340.000 lei. Aceasta participatie ii asigura un procent de control de

40%.

Caracteristicile utilajului sunt :

- valoare contabila 360.000 lei

- durata de utilizare economica : 6 ani

- amortizarea anului N : 60.000 lei

Page 43: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

a) Inregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utilajului

% = 2131 Echipamente tehnologice 360.000

2813 Amortizarea instalatiilor, 60.000

mijloacelor de transport, animalelor

si plantatiilor

263 Interese de participare 300.000

b) Inregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizata a imobizarii corporale

(340.000-300.000 lei)

263 Interese de participare = 1068 Alte rezerve 40.0000

Entitatea cedeaza jumatate din titlurile obtinute in urma participarii la capitalul social cu o valoare de 320.000.

Trazactiile de inregistrat sunt urmatoarele:

a) Vanzarea titlurilor

461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 320.000

b) Descarcarea gestiunii

6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate = 263 Interese de participare 170.000

c) Virarea rezervei la venituri

1068 Alte rezerve = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 20.000

5. Entitatea BBB SA acorda entitatii CCC SA in imprumut de 60.000 lei pe termen de 2 ani, cu o dobanda de 10%,

care trebuie achitata la sfarsitul fiecarui an. Dobanda in primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul anului

urmator.

a) Acordarea imprumutului, in anul I:

2675 Imprumuturi acordate pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 60.000

b) Inregistrarea dobanzii curente in primul an, la 31.12 anul I (60.000 lei * 10% = 6.000 lei)

2676 Dobanza aferenta imprumuturilor = 763 Venituri din creante imobilizate 6.000

acordate pe termne lung

c) Incasarea dobanzii restante in cursul anului II

5121 Conturi curente la banci = 2676 Dobanda aferenta imprumuturilor 6.000

Page 44: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

acordate pe termne lung

d) Inregistrarea dobanzii cuvenite in al doilea al, la 31.12. an II

5121 Conturi curente la banci = 763 Venituri din creante imobilizate 6.000

e) Rambursarea imprumutului la sfarsitul celor 2 ani

5121turi la banci in lei = 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 60.000

26. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME, MATERIALELOR CONSUMABILE.

a. Contabilitatea materiilor prime

1. Entiatea Alfa detine un teren evaluat la valoarea justa de 45.000 lei, rezerva din reevaluare disponibila fiind de

15.000 lei. Pe teren va fi construita o cladire.

Cazul 1 : Daca in contractele de vanzare-cumparare cladirea si cota parte din teren fac obiectul unei tranzactii unice

cu pret unic :

a) Transferul terenului in categoria materii prime:

301 Materii prime = 2111 Terenuri 45.000

b) Costul terenului(material prima) va fi trecuta pe cheltuiala si inclus in costul de prductie al constructiei :

601 Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 45.000

c) Realizarea rezervei din reevaluare

105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din 15.000

rezerve din reevaluare

Cazul 2 : Daca in contractele de vanzare pretul cladirii nu include pretul terenului

a) Reclasifiacrea terenului in categoria stocurilor

371 Marfuri = 2111 Terenuri 45.000 lei

b) Realizarea rezervei din reevaluare

105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din 15.000

rezerve din reevaluare

Page 45: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

2. Societatea comerciala Beta SA are in stoc la inceputul lunii mai N:

- materii prime 3.000 lei;

- marfuri 12.000 lei

In cursul lunii mai au loc urmatoarele operatii:

1. Achizitie de materii prime la costul de achizitie de 2.000, TVA 24%

2. Achizitie de marfuri la costul de achizitie de 4.000 lei, TVA 24%

3. Consum de materii prime la costul de 3.000 lei

4. Vanzare de marfuri la pretul de vanzare de 1.600 lei, TVA 24%, costul de achizitie diins de 1.200 lei

La sfarsitul lunii are loc inventarierea, in urma careia se stabilescu stocurile faptice:

-materii prime 3.200 lei;

-marfuri 6.500 lei

Inventarul permanent

D 301 Materii prime C D 371 Marfuri C

Sfs = stoc final scriptic

Sff = stoc final faptic

1. Achizitia de materii prime

% = 401 Furnizori 2.480

301 Materii prime 2.000

4426 TVA deductibila 480

2. Achitia de marfuri

% = 401 Furnizori 4.960

371 Marfuri 4.000

4426 TVA deductibila 960

Si 3000

2000

3000

2000 Sfs

1200

3200 Sff

Si 12000

4000

1200

14800 Sfs

8300

6500 Sff

Page 46: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

3. Consumul de materii prime

601Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000

4. Vanzarea de marfuri

4111 Clienti = % 1.984

707 Venituri din vanzarea marfurilor 1.600

4427 TVA colectata 384

607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 1.200

5. Inregistarrea diferentelor constatate la inventar

a) Pentru materii prime :

Sff = 3200

Sfs = 3000

Plus = 200

301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 200

b) Pentru marfuri

Sff = 6.500

Sfs = 14.800

Minus = 8.300

607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 8.300

Inventarul intermitent

D 301 Materii prime C D 371 Marfuri C

1. Achizitia de materii prime

% = 401 Furnizori 2.480

Si 12000

6500

12000

6500 Sfs

Page 47: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

601 Cheltuieli cu materii prime 2.000

4426 TVA deductibila 480

2. Achitia de marfuri

% = 401 Furnizori 4.960

371 Chetuieli privind marfurile 4.000

4426 TVA deductibila 960

3. Consumul de materii prime

Nu se inregistreaza in contabilitatea financiara ci se determina la sfarsitul perioadei , pe baza relatiei:

Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar = 3000+2.200-3200 =2.200

4. Vanzarea de marfuri

4111 Clienti = % 1.984

707 Venituri din vanzarea marfurilor 1.600

4427 TVA colectata 384

Iesirile de marfuri nu se inregistreaza in contabilitate ci se determina la sfarsitul perioadei, pe baza relatiei:

Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar =15 000+4000 – 6500 = 12.500

5. Anularea soldurilor initiale

a) pentru materiile prime

601 Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000

b) pentru marfuri

607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 12 000

6. Preluarea soldurilor finale

a) 301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 3.200

b) 371 Marfuri = 607 Chetuieli privind marfurile 6.500

Page 48: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

3. O societate achitioneaza 3.000 lg de materie prima la pretul de 2 lei/kg. La receptie se constata o lipsa de 500 kg

care se imputa, la pretul de 2 lei/kg plus TVA 24%, delegatului unitatii.

a) Achizitia materiilor prime si constatatea lipsei

% = 401 Furnizori 7.440

301 Materii prime 5.000

6588 Alte chetuieli de exploatare 1.000

4426 TVA deductibila 1.440

b) Imputarea lipsei:

4282 Alte creante in legatura cu personalul = % 1.240

7581 Venituri din despagubiri, amenzi 1.000

si penalitati

4427 TVA colectata 240

Contabilitatea materialelor consumabile

1. Societatea Alfa achitioneaza combustibil in valoare de 1.500 lei, TVA 24%, destinat unui vehicul pentru care nu

se permisa deducerea decat in proportie de 50%, deoarece nu este utilizat pentru desfasurarea de activitati exceptate.

a) In cazul in care combustibilul este stocat :

a1) Achizitia de combustibil

% = 401 Furnizori 1.860

3022 Combustibili 1.500

4426 TVA deductibila 360

a2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului

3022 Combustibil = 4426 TVA deductibila 180

b) In cazul in care combustibilul nu este stocat :

b1) Achizitia de combustibil

% = 401 Furnizori 1.860

6022 Chetuieli privind combustibilul 1.500

4426 TVA deductibila 360

Page 49: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

b2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului

6022 Chetuieli privind combustibilul = 4426 TVA deductibila 180

2. Ca urmare a dezmembrarii unui autoturism, o societate recupereaza materiale auxiliare in valoare de 5.000 lei si

piese de schimb in suma de 2.500 lei. Piesele de schimb recuperate sunt utilizate pentru repararea unui mijloc de

transport.

% = 7588 Alte venituri din exploatare 7.500

3021 Materiale auxiliare 7.000

3024 Piese de schimb 2.500

Darea in consum a pierselor de schimb

6024 Chetuieli privind piesele de schimb = 3024 Piese de schimb 2.500

27. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA OBIECTELOR DE INVENTAR.SC BETA SRL achizitioneaza scaune in valoare de 2.000 lei, TVA 24%. Se dau in folosinta scaunele:

a) Achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar

% = 401 Furnizori 2.480

303 Materiale de natura 2.000

obiectelor de invetar

4426 TVA deductibila 480

b) Darea in folosinta a obiectelor de inventar

603 Chetuieli privind materialele de = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 2.000

natura obiectelor de inventar

28. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR AFLATE LA TERTI.Societatea Alfa trimite spre prelucrare la terti materiale consumabile in valoare de 25.000 lei conform avizului de

insotire. Se primesc de la terti obiecte de invetar in valoare de 30.000, cstul prelucrarii 3.000 lei, TVA 24%.

351 Materii si materiale aflate la terti = 3021 Materiale auxiliare 25.000

Primirea obiectelor de inventar de la terti

Page 50: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 351 Materii si materiale aflate la terti 25.000

% = 401 Furnizori 3.720

303 Materiale de natura obiectelor de inventar 3.000

426 TVA deductibila 720

29. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE.1. Intreprinderea Alfa(dezvoltator imobilizar) receptioneaza o cladire al carei cost de 450.000 lei. Se decide ca

aceasta cladire san u fie vanduta, ci sa fie utilizata in scopuri adiministrative

a) Receptia cladirii si evaluarea ei la cost:

345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 450.000

b) Transferul cladirii in categoria imobilizarilor corporale

212 Constructii = 345 Produse finite 450.000

2. Societatea Beta obtine din productia proprie 2.000 pungi la costul de 0,2 lei/bucata. Aceasta ii vinde societatii

Alfa 1000 de pungi la pretul de 1 leu/bucata plus ecotaxa de 0,2 lei/punga, TVA 24%.

a) Obtinerea pungilor din productie proprie:

345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse 200

b) Vnzarea pungilor si descarcarea din gestiune:

4111 Clienti = %

701 Venituri din vanzarea produselor finite 1 000

446 Alte impozite si taxe 200

4427 TVA colectata 288

711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 200

3. Societatea Gama doneaza produse finite in suma de 35.000 lei confirm avizului de insotire a marfii si procesului

verbal de predare/primate.

6582 Donatii acordate = 345 Produse finite 35.000

Page 51: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

4. La inventariere se constata minus de produse finite de 70 lei care se imputa gestionarului , la valoarea de 110 lei

plus TVA 24%. Suma se incaseaza ulterior in numerar.

711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 70

4282 Alte creante in legatura cu personalul = % 374

7581 Venituri din despagubiri, amenzi 110

4427 TVA colectata 264

30. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA MARFURILOR.1. Se presupune urmatorul detaliu de factura:

• Marfuri 1.000 lei

• Rabat (5 % × 1 000 lei) 50 lei

950 lei

•Remiza (10 % × 950 lei) 95 lei

NETA COMERCIALA 855 lei

• Scont de decontare (2 % × 855 lei) 17, 10 lei

NETA FINANCIARA 837, 90 lei

• TVA (24 % × 837, 90 lei) 201,1 lei

NETA DE PLATA 1.039 lei

a) inregistrarea sconturilor acordate pe baza de factura la livrarea bunurilor:

855 lei 371 Marfuri = 401 Furnizori 1039 lei

201,1 lei 4426 TVA deductibila 767 Venituri din sconturi obtinute 17, 10 lei

b) decontarea facturii:

401 Furnizori = 5121 Conturi curente la banci 1.039 lei

2. O societate platitoare de TVA importa marfuri in valoare de 1.000 euro (1 euro = 4,4 lei). Taxa vamala este de

10%. Taxa vamala se plateste prin virament in lei, iar marfurile se achita prin banca la cursul de 4,42 lei.

a) achiziţia marfurilor

Page 52: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

371 Marfuri = 401 Furnizori 4.400

b) inregistrarea taxei vamale – 10% x 4.400 lei = 440 lei

371 Marfuri = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 440

c)se inregistreaza TVA, aplicand regimul de taxare inversa:

TVA = (preţ de cumparare + taxa vamala) x 24% = (4.400 + 440) x 19% = 1.161,6

4426 TVA deductibila = 4427 TVA colectata 1.161,6

d) plata taxei vamale

446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei 440

e) plata marfurilor

valoarea de achiziţie a marfurilor = 4.400 lei

valoarea marfurilor la plata = 4.420 lei

diferenţa nefavorabila de curs valutar = 20 lei (665 Cheltuieli din diferenţe de curs

valutar)

% = 5124 Conturi la banci in valuta 4.420

401 Furnizori 4.400

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 20

3. Intreprinderea Alfa SA achizitioneaza un stoc de marfuri de la furnizorul Beta SA.

Factura cuprinde : 150 bucati marfa, la pretul unitar de 200 lei, cheltuieli de transport de 300 lei, TVA 24%.

Pret de cumparare(150 buc. * 200 lei) 30.000 lei

Chetuieli de transport 300 lei

Cost de achiztie 30.300 lei

TVA 24% 7.272 lei

Total factura 37.572 lei

% = 401 Furnizori 37.572

371 Marfuri 30.300

4426 TVA deductibila 7.272

4. Societatea Alfa vinde marfuri la pretul de 25.000 lei plus TVA 24% societatii Beta. Termnul de decontare conform

contractului este de 2 luni. Ca urmare a dorintei societatii Beta de a deconta imediat, societatea Alfa ii acorda o

reducere (scont) de 3%. Factura de reducere consta in scontul de 750 lei plus TVA.

Page 53: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Inregistrari la vanzator

a) Factura de vanzare a marfilor este inregistrata astfel:

4111 Clienti = % 31.000

707 Venituri din vanzarea marfurilor 25.000

4427 TVA colectata 6.000

b) Factura de reducere acordata

% = 4111 Clienti 930

667 Cheltuieli privind sconturile acordate 750

4427 TVA colectata 180

Inregistrari la cumparator

a) Achizitia de marfa

% = 401 Furnizori 31.000

371 Marfuri 25.000

4426 TVA deductibila 6.000

b) Factura de reducere

401 Furnizori = % 930

767 Venituri din sconturi obtinute 750

4427 TVA colectata 180

5. Societatea Alfa din Romania, achizitioneaza in luna aprilie marfuri in valoare de 35.000 euro, de la un furnizor

francecz. Societatea romaneasca primeste factura de la furnizor , aceasta fiind datata inainte de 15 mai. Cursul BNR

aplicabiul la data emiterii facturii la fost de 4,2988 lei/euro. Cursul la data receptiei marfii a fost de 4,2968 lei/euro.

Cursul de schimb la sfarsitul lunii aprilie a fost de 4,2738 lei/euro. In mai furnizorul acorda o reducere comerciala de

900 euro, pentru care emite o nota de credit. Cursul de schimb la data emiterii notei de credit este de 4,2988.

a) Receptia bunurilor

371 Marfuri = 401 Furnizori 35.000 euro * 4,2968 =150.388

b) Determinarea bazei impozabile si a TVA

Page 54: Constantin Daniel Studii de Caz Stagiu an 1

Baza de impozitare a TVA = 35.000 euro * 4.2988 = 150.458

TVA = 150.458 * 24 % = 36.110 lei

4426 TVA deductibila = 4426 TVA colectata 36.110

c) Actualizarea datoriei fata de furnizor la sfarsitul lunii aprilie

401 Furnizori = 765 Venituri din diferente de curs valutar 805 = (4.2968-4.2738)*35000

d) Inregistrarea reducerii comerciale primite de la furnizor

401 Furnizori = 609 Reduceri comerciale primite 3.867

Valoarea reducerii in lei = 900*4.2968 = 3.867

Ajustarea bazei de impozitare a TVA = 900 * 4.2968 *4.2988 = 3868.92 lei

Ajustarea TVA = 3868.92*24% = 929

4426 TVA deductibila = 4426 TVA colectata (929)