Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

download Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

of 33

Embed Size (px)

Transcript of Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  1/33

  CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMNIA

  LUCRARE PRACTIC

  STAGIU AN I

  INDRUMATOR STAGIU

  MIHAELA-DOINA COJOCARU

  AUDITOR FINANCIARCARNET NR. 1947/2007

  STAGIAR

  IULIA-THEODORA DUMITRU

  VIZA INDRUMATOR STAGIU

  Calificati! f"a#t$ %i&$.

  '$(&at)#a i&*#)(at"#

  1

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  2/33

  CUPRINS

  1. 'IMULAREA E+ALU,RII INDEENDEN EI AUDITORULUI LA ACCETAREA MI'IUNII DE

  AUDIT............................................................................................................................. 3

  2. LANIFICAREA MI'IUNII DE AUDIT - $la%"#a#$a la&)l *$ a)*it & )#(a *$t$#(iii #a)l)i *$$(&ifica i$ ...................................................................................................................... 11

  3. DETERMINAREA OIECTI+ELOR AUDITULUI 'I A MUNCII DE AUDIT- $&t#) 3 *i&c"("&$&t$l$ la&)l)i *$ a)*it..............................................................................................18

  2

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  3/33

  1. 'IMULAREA E+ALU,RII INDEENDEN EI AUDITORULUI LAACCETAREA MI'IUNII DE AUDIT

  "t#iit I'A 220 5C"&t#"l)l Calit6ii $&t#) )& a)*it al it)a6iil"# fi&a&cia#$8 a#t$&$#)l (ii)&iit#$%)i$ -i a)($ #$"&a%ilitat$a $&t#) calitat$a $&$#al a fi$c#$i (ii)&i *$ a)*it $&t#) ca#$a f"t *$$(&at. Atf$l8 a)*it"#)l t#$%)i$ i(l$($&t$:$ #"c$*)#i *$ c"&t#"l al calit6ii la &i$l)l

  (ii)&ii8 ca#$ -i f)#&i:$:$ ai)#a#$a #$:"&a%il c a)*it)l $t$ & c"&f"#(itat$ c) ta&*a#*$l$#"f$i"&al$ i c$#i&6$l$ l$al$ i *$ #$l$($&ta#$ alica%il$.

  $&t#) ac$ata8 a#t$&$#)l *$ (ii)&$ a "%6i&$ i&f"#(a6ii $ %a:a )&"# lit$ *$ $#ifica#$ #ii&*c"&f"#(itat$a fi#($i i a ($(%#il"# $c;i$i *$ (ii)&$ c) c$#i&6$l$ $tic$ #$l$a&t$

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  4/33

  Nr.Crt.

  Independen!D"#N$

  Re%.

  *#$t)#il$ *$ "t & ca*#)l cli$&t)l)i8 a) & ca#$ cli$&t)l *$ a)*it *$6i&$*i#$ct a) i&*i#$ct (ai ()lt *$ 20 *i& *#$t)#il$ *$ "t

  * >& ca:)l $&tit6il"# c"tat$8 a actiat #$)&)l *i& a#t$&$#i ca a#t$&$# *$a)*it i/a) a#t$&$# i&*$$&*$&t $&t#) (ai ()lt *$ a&i i/a) #$)&

  ($(%#) al $#"&al)l)i a) #$)& a#t$&$# c;$i$ *$ a)*it $&t#) (ai ()lt*$ 7 a&i

  N$ .2.1.2

  + A) f"t alicat$ i *"c)($&tat$ ()#i *$ i)#a&6 ac"l" )&*$ a#t$&$#)l*$ a)*it/a#t$&$#)l i&*$$&*$&t/$#"&al)l $&i"# a l)c#at & ac$at":i6i$ $&t#) (ai ()lt *$ 10 a&i Ac"l" )&*$ $t$ l)at " *$ci:i$ *$ a &)alica ()#i *$ i)#a&6 $cific$

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  5/33

  Nr.Crt.

  Independen!D"#N$

  Re%.

  *$f )#at$ & c"&*i ii "%i$cti$ i ca#$ )&t &$$(&ificati$ at@t $&t#) fi#(a *$ a)*it c@t i $&t#) cli$&t)l *$ a)*it

  .2.1.3.1

  1, EBit litiii act)al$ a) "t$& ial$ &t#$ cli$&t i fi#( N$ .2.1.3.2.1.3.1

  2- A) f"t #i(it$ ca*")#i a) $#icii t)#itic$ $(&ificati$ *$ la cli$&t a)i-a) f"t f)#&i:at$ ac$t)ia ca*")#i8 $#icii t)#itic$ a) "&"#i:#i

  N$ .2.1.3.2.1.3.1

  21 A) f"t #$tat$ $#icii *$ &"&-a)*it cli$&t)l)i N$ .2.1.3.2.1.3.1

  22 EBit "#ic$ alt$ c"&flict$ *$ i&t$#$$ act)al$ a) "t$&6ial$ a) "#ic$ alt("ti $&t#) ca#$ "%i$ctiitat$a i i&*$$&*$&6a fi#($i *$ a)*it fi$a($&i&6at$

  N$ .2.1.3.2.1.3.1

  CONCLUZII

  A( "%6i&)t " ai)#a#$ #$:"&a%il c!

  T"6i ($(%#ii $c;i$i (ii)&ii a) #$$ctat c$#i&t$l$ C"*)l)i Etic. N) $Bit ("ti$ $&t#) ca#$ &) acc$t( *$$(&a#$a ca a)*it"#i ai ac$t)i cli$&t.

  a#t$&$#)l (ii)&ii *$ a)*it! Mi;a$la-D"i&a C"?"ca#)

  Data! 31.10.2013

  B.2.1.1

  Ini iale: Data:

  Cli$&t!E$rp" SRL >&t"c(it *$! DUT 2(.1-.2-1&$#i"a*a a)*itat! -1.-1.2-1&/&1.12.2-1& R$i:)it *$! CMI &-.1-.2-1&

  O0et3Ac"l" )&*$ " "i&i$ *ificil a) "%i$cti t#$%)i$ $(i c) #ii#$ la $l$($&t$ $tic$8 a f"t$it#at *ic)6ia c) a#t$&$#)l $ #"%l$($ *$ Etic Ac"l" )&*$ &) $Bit )& atf$l *$ a#t$&$#

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  6/33

  B.2.1.2

  Ini iale: Data:

  Cli$&t!E$rp" SRL >&t"c(it *$! DUT 2(.1-.2-1&$#i"a*a a)*itat! -1.-1.2-1&/&1.12.2-1& R$i:)it *$! CMI &-.1-.2-1&

  O0et3Test 2! >i li$t$ #$)&)i ($(%#) al $c;i$i (ii)&ii ti()l a) a%ilit6il$ &$c$a#$ $&t#) (ii)&$I'A220

  Test 7, 8! A) f"t alicat$ i *"c)($&tat$ ()#i *$ i)#a&6 ac"l" )&*$ a#t$&$#)l *$a)*it/a#t$&$#)l i&*$$&*$&t a l)c#at & ac$at ":i6i$ $&t#) (ai ()lt *$ a&i i/a) #$)&($(%#) al $#"&al)l)i a) )& a#t$&$# c;$i$ *$ a)*it $&t#) (ai ()lt *$ 7 a&i Ac"l" )&*$ $t$l)at " *$ci:i$ *$ a &) alica a&)(it$ ()#i *$ i)#a&6 $cific$

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  7/33

  Re5$6t"t

  >& )#(a actiit ii *$fa )#at$ -a c"&tatat ca &) a) #$:)ltat a($&i& #i & c$$a c$ #i$ t$ i&*$$&*$&ta fa *$ cli$&t)l *$ a)*it.

  Cn6$5e

  Cli$&t)l *$ a)*it "at$ fi acc$tat *$ ct#$ "ci$tat$a *$ a)*it.

  B.2.1.&

  Ini iale: Data:

  Cli$&t!E$rp" SRL >&t"c(it *$! DUT 2(.1-.2-1&$#i"a*a a)*itat! -1.-1.2-1&/&1.12.2-1& R$i:)it *$! CMI &-.1-.2-1&

  O0et3

  Test 3! EBit ci&$a ca#$ $t$ *$ a$($&$a ala#iat al cli$&t)l)i a&a?at i al fi#($i *$ a)*it a)

  a*(i ca a#t$&$#Test 4: A f"t #$)&)l/)&ii *i&t#$ ala#ia6i &l"c)it/6i8 a&a?at/6i *$ cli$&t)l *$ a)*it &t#-)& "t *$c"&*)c$#$

  Test 5! EBit )& ($(%#) al $c;i$i (ii)&ii

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  8/33

  At3t"te de4%! $r"t!

  $&t#) a a*#$a t$t$l$ *$ (ai ) a a)t l"c " &t@l&i#$ at@t c) a#ticia&6ii la (ii)&$a *$ a)*it *i&a#t$a "ci$t6ii *$ a a)*it8 c@t i c) c"&*)c$#$a cli$&t)l)i *$ a)*it. >& ca*#)l ac$t"# *") &t@l&i#ia) f"t *ic)tat$ a$ct$l$ ($&ti"&at$ (ai ).

  >& l)8 #$"&a%il)l *$ (ii)&$ -a ai)#at c $Bit *$cla#a ii *$ i&*$$&*$& c"(l$tat$ *$

  i&t#$aa $c;i *$ a)*it ca#$ a#tici la ac$at (ii)&$

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  9/33

  B.2.1.&.1

  DECLARA IA DE INDEPENDEN I CALIFICARE

  T#$%)i$ fi$ c"(l$tat *$ $#"&al)l *$ a)*it8 i&cl)i *$ ct#$ c"&)lta& i !

  NUMELE UNIT,II AUDITATE! E$rp" SRL

  NUMELE MEMRULUI ECHIEI! T;$"*"#a D)(it#)

  CONFLICTE DE INTERE'E

  In ee" e pr3e te 4tr$t$r" entt"te" e tre0$e "$dt"t!7 D" N$1. A i a)t/a$ i #$" #$la i$ "ficial8 fi&a&cia# a) $#"&al c) ci&$a *i& ca*#)l c"(a&i$i a)*itat$8 ca#$ a# )t$a li(it$:$"%i$ctiitat$a i i(a# ialitat$a & *$fa )#a#$a (ii)&ii *$ a)*it

  2. A i a)t/a$ i f)&c ii a) a i f"t/)&t$ i i(licat

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  10/33

  B.2.1.11

  Ini iale: Data:

  Cli$&t!E$rp" SRL >&t"c(it *$! DUT 2(.1-.2-1&$#i"a*a a)*itat! -1.-1.2-1&/&1.12.2-1& R$i:)it *$! CMI &-.1-.2-1&

  O0et3EBit "&"#a#ii &$ac;itat$ $&t#) $#icii #"f$i"&al$

  At3t"te de4%"4$r"t"

  '-a a&ali:at #$c)#$& a ac$t)i cli$&t8 #$$cti ti)l $#iciil"# #$tat$ ct#$ ac$ta i $Bit$& a )&"# $$&t)al$ "&"#a#ii &$ac;itat$.

  Re5$6t"t7

  >& )#(a actiit6ii *$f)#at$ a #$:)ltat fat)l c &) $Bit )($ #$ta&t$ ca#$ a# )t$a fic"&i*$#at$ )& (#)()t.

  Ac$t cli$&t &) $t$ )&)l #$c)#$&t.

  Cn6$5e7

  N) $Bita #"%l$($ #ii&* *$$&*$& a fi&a&cia#.

  10

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  11/33

  2. LANIFICAREA MI'IUNII DE AUDIT - $la%"#a#$a la&)l *$ a)*it & )#(a*$t$#(iii #a)l)i *$ $(&ifica i$

  C"&f"#( #$$*$#il"# I'A 300 5la&ifica#$a )&)i a)*it al it)a6iil"# fi&a&cia#$8 la&ifica#$a(ii)&ii *$ a)*it #$))&$ ta%ili#$a t#at$i$i $&$#al$ *$ a)*it8 #$c)( i &t"c(i#$a la&)l)i *$a)*it.

  't#at$ia $&$#al *$ a)*it *$fi&$t$ *"($&i)l *$ alica#$8 laa#$a & ti( i a(l"a#$a #$)#$l"#&$c$a#$8 *i#$c6ia a)*it)l)i i f)#&i:$a: &*#)(#i #ii&* $la%"#a#$a la&)l)i *$ a)*it.

  la&)l *$ a)*it ta%il$ t$ &at)#a8 laa#$a & ti( i a(l"a#$a #"c$*)#il"# *$ a)*it c$ )#($a: a fialicat$. >& c")l $la%"#a##ii la&)l)i *$ a)*it t#$%)i$ l)at$ & c"&i*$#a#$ a$ct$ #$c)(!c)&"at$#$a actiit6ii cli$&t)l)i8 &6$l$$#$a it$()l)i c"&ta%il i *$ c"&t#"l i&t$#&8 #ic)l i #a)l*$ $(&ifica6i$8 &at)#a8 *)#ata i &ti&*$#$a #"c$*)#il"#8 c""#*"&a#$a i #$i:)i#$a actiit6ii *$a)*it.

  Eal)a#$a #ic)#il"# i ta%ili#$a #a)l)i *$ $(&ifica6i$ #$#$:i&t actiit6i i("#ta&t$ *$la&ifica#$ a a)*it)l)i. Mat$#ialitat$a $ *$t$#(i& & c")l ta%ili#ii &i$l)l)i acc$ta%il al

  *$&at)##il"# it)a6iil"# fi&a&cia#$ ca#$8 c"&i*$#at$ i&*ii*)al a) a#$at8 &) i&fl)$&6$:$*$ci:iil$ $c"&"(ic$ al$ )tili:at"#il"#8 l)at$ $ %a:a it)a6iil"# fi&a&cia#$.

  Calc)l)l #a)l)i *$ $(&ifica6i$ i(lic )tili:a#$a #a6i"&a($&t)l)i #"f$i"&al al a)*it"#)l)i.$&t#) ta%ili#$a %a:$i *$ calc)l & *$t$#(i&a#$a (at$#ialit6ii $&t#) it)a6iil$ fi&a&cia#$ & ca:)lcli$&t)l)i E)#"a 'RL )&t a&ali:a6i i&*icat"#ii #$:$&ta6i & ta%$l)l 1 *$ (ai ?" *i& )&ct *$$*$#$ al i&t$#$)l)i )tili:at"#il"# $&t#) )& a&)(it $l$($&t al it)a6iil"# fi&a&cia#$ & )#(at"a#$a $ta $ a calc)la (at$#ialitat$a8 *)a c)()#($a:!

  11

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  12/33

  Tabel 2:!alcll "aterialit#ii la 31$12$2013

  Prent V"6"re 8RON9Nte :$4t%"t3e pentr$

  prente6e 4e6et"teMat$#ialitat$a t"tal 1 1018447 N"ta 1

  Mat$#ialitat$a *$ $#f"#(a& 7 780K N"ta 2Mat$#ialitat$a i&*ii*)al 3 38043

  Nt" 1! '"ci$tat$a &) $t$ litat i $t$ *$ i&)t *$ )& a"ciat )&ic. Ac$ta $t$ la c)#$&t c) actiitat$a "ci$t ii i ia *$ci:ii c) #ii#$ la t#at$ia *$ %)i&$. '"ci$tat$a acti$a: i&t#-)& ($*i) *$ afac$#i &$i)# i "latil *at"#it c#i:$i fi&a&cia#$. '"ci$tat$a &) *$#)l$a:a t#a&:ac ii c"(l$B$. '"ci$tat$a &) *i)&$ *$ #"c$*)#i *$ c"&t#"l i&t$#& %i&$ *$fi&it$ i i(l$($&tat$.

  Nt" 2! '"ci$tat$a $t$ a)*itat al *"il$a a& c"&$c)ti *$ ct#$ fi#(a &"at# *$ a)*it8 ia# i&a&)l #$c$*$&t &) a) f"t *$c"$#it$ $#"#i $(&ificati$. Cli$&t)l a f"t *i"&i%il a c"#$ct$:$$#"#il$ i& a&)l #$c$*$&t.

  #a)l *$ $(&ifica6i$ a f"t &t"c(it *$! DUT Data! 03.02.2014#a)l *$ $(&ifica6i$ a f"t #$i:)it *$! CMI Data! 03.02.2014

  Mat$#ialitat$a $t$ i&$# #""#6i"&l c) #ic)l *$ a)*it *$t$#(i&at $ %a:a #a6i"&a($&t)l)i#"f$i"&al al a)*it"#)l)i.

  Eal)a#$a #ic)l)i *$ a)*it $ %a:a c"("&$&t$l"# al$

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  13/33

  N$;e pren$;e

  At3t"te Pre

  Ec"&"(it8 t)*$&t ACCA8 $B$#i$& 3 a&i &*"($&i)l fi&a&cia#-c"&ta%il.

  Ma#ia&a Mi;ai C)l$$#$a i a&ali:a *at$l"#

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  14/33

  Cnt De4rere ntS6d

  nt"6-1.-1.2-1&

  R$6":de0tr

  2-1&

  R$6":redtr

  2-1&

  S6d %n"6&1.12.2-1&

  Set$n Re4pn4"0

  2K14 A("#ti:. alt"# i("%ili. c"#"#al$ -13081K9 803 1843 -1418KK D..1 A29K #"i: $&t#) *$#. alt"#

  i("%ili:a#i0 0 K78902 -K78902

  F A

  302K Alt$ (at$#ial$ c"&)(a%il$ 0 K38970 K38970 0 C..1 DU303 Mat$#ial$ *$ &at)#a "%i$ct$l"# 0 28111 28111 0 C..1 DU37 Ma#f)#i aflat$ la t$#ti 0 7187 7187 0 C..1 DU371 Ma#f)#i 0 7827 7827 0 C..1 DU401 F)#&i:"#i *i$#i i&t$#&i -K9812 78K98K32 7804820 -39849K ..1 A401 F)#&i:"#i *i$#i $Bt$#&i -178703 80K1 378377 0 ..1 A401 F)#&i:"#i - a#ti afiliat$ -289K830 38080K K7870K 0 ..1 A40K F)#&i:"#i - fact)#i &$"it$ -KK8K24 0 -1918K0 -39894 ..1 A

  4091 F)#&i:"#i - *$%it"#i t"c)#i 8 382K4 0 9890 ..1 DU4092 F)#&i:"#i *$%it"#i $&t#)

  #$ta#i $#icii13813 -281 0 10820

  ..1 DU4111 Cli$&ti - i&t$#&i 28308020 897813 8778024 18708131

  ..1 DU4111 Cli$&ti - a#ti afiliat$ 12K8432 714827 4218271 4218419 ..1 DU41K Cli$&ti - fact)#i *$ i&t"c(it 182K8472 -180778323 0 1K18149 ..1 DU419 Cli$&ti - c#$*it"#i I&t$#&i -28077891 0 -180738K37 -18003874 ..1 A421 $#"&al - ala#ii *at"#at$ 3K 28K31831 28K31834 0 H A423 $#"&al - a?)t"a#$ (at$#ial$

  *at"#at$0 398230 398230 0

  H A42 Aa&)#i ac"#*at$ $#"&al)l)i 0 12811 12811 0 H A427 R$ti&$#i *i& ala#ii *at"#at$

  t$#til"#0 3870 3870 0

  H A42K1 Alt$ *at"#ii i& l$at)#a c)

  $#"&al)l0 184K4 78KK -78402

  H A

  4311 C"&t#i%)tia )&itatii la ai)#a#il$"cial$ -448033 4498K 440812 -348K0 H A4311 FOND DE ACCIDENTE -774 8KK7 894 -4K1 H A4312 C"&t#i%)tia $#"&. $&t#)

  $&ia )li(-178912 1780 108194 -1084

  H A4313 CA'' . -14847 1308131 12804 -98372 H A4313 C"&t#i%)tii FNUA''

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  15/33

  Cnt De4rere ntS6d

  nt"6-1.-1.2-1&

  R$6":de0tr

  2-1&

  R$6":redtr

  2-1&

  S6d %n"6&1.12.2-1&

  Set$n Re4pn4"0

  442 T+A *$*)cti%ila 0 K2 K2 0 L..1 A442 T+A *$*)cti%ila 0 787 787 0 L..1 A4427 T+A c"l$ctata 0 18190811 18190811 0 L..1 A

  442K T+A &$$Bii%ila 78324 78324 L..1 A442K T+A &$$Bii%il fact)#i *$

  i&t"c(it0 -31801 -9389 28

  L..1 A442K T+A NEEIIIL LA

  INCA'ARE0 38K90 3418037 28K4

  L..1 A442K T+A &$$Bii%il -1048942 0 -K78241 -178701 L..1 A444 I(":it)l $ ala#ii -3981 414871K 4098439 -338KK H A447 C"(ii"& ca($#a *$ ()&ca 1 0 0 1 L..3 A

  411 D$c"&ta#i i& ca#*)l #))l)i 80948040 3872894 83428943 483238792 DU41K D"%a&:i af$#$&t$ *$c"&t. i&

  ca*#)l #))3208474 248741 -1098023 44823K

  DU41 D$%it"#i *i$#i 1028992 38041822 48927 381398290 M.2. DU

  42 C#$*it"#i Di$#i $)#" -187278193 1K2844K 187983K -383048103 N.2. DU471 C;$lt)i$li i& aa& 378702 201874 2148179 282K7 M.2. DU472 +$&it)#i i$it#at$ i& aa& -1 7K1 2 0 ..1 DU491 #"i: $&t#) *$#$c. c#$a&t. -

  cli$&ti-18330811K 0 8132 -1833820

  ..1 DU121 Raiff$i$& a& K 308778431 3087748329 281K7 E A121 Raiff$i$& a&-D$":it a&ca# 140832 2381398140 23827984 0 E A121 Li%#a a& 991 1 7K 914 E A121 RD 1 180 18000 2804 442 E A121 RD 2 389K 800 780K 28K7K E A121 RAIFFEI'EN #"i&ci$ 4K 0 43 1 E A

  121 RAIFFEI'EN ala#ii 18K1 28121893K 28084 8K74 E A121 FORTI' RON K 210 2K2 -14 E A121 CR RON K 778738KK2 77873809 42 E A121 CR RON DEOPIT K318000 8KK8949 8K98949 0 E A124 Raiff$i$& a& - E)#" 842 308K28922 308K9823 32K E A124 Raiff$i$& a& - D$":it

  a&ca# - E)#"1877184K0 28048290 278K28770 0

  E A124 RD EUR 349 24 20 33 E A124 RD EURO CARDURI 118370 K1879 928KK 441 E A124 FORTI' EURO 44 274 292 27 E A124 MARFIN AN 18014 4897 8977 - E A

  124 CR EURO DEOPIT 0 11832983K7 11832983K7 0 E A124 CR EURO 4894 3872814K 3871K8K42 0 E A124 Li%#a a& 0 28234 K71 1834 E A191 C#$*it$ %a&ca#$ $ t$#($& c)#t 0 218K9800 24813087 -2823807 I DU19K D"%a&:i af$#$&t$ c#$*. %a&ca#$

  $ '.T.0 1987 2K879K -98241

  I DU311 Caa i& l$i 1870 11K8019 11789 28120 E A314 Caa i& $)#" 38909 1820K 283 2871 E A32K tic;$t$ (aa 0 248724 248724 0 E A

  15

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  16/33

  Cnt De4rere ntS6d

  nt"6-1.-1.2-1&

  R$6":de0tr

  2-1&

  R$6":redtr

  2-1&

  S6d %n"6&1.12.2-1&

  Set$n Re4pn4"0

  42 Aa&)#i *$ t#$:"#$#i$ 0 9K803 9K803 0 E AK1 +i#a($&t$ i&t$#&$ 0 22870784

  722870784

  70

  E A

  022 M"t"#i&a 0 18317 18317 18317 C..2 DU022 M"t"#i&a %$&:i&a 0 2087K 2087K 2087K C..2 DU02K Alt$ (at$#ial$ c"&)(a%il$ K833 K833 K833 C..2 DU03 C;$lt. #ii&* (at. *$ &at)#a

  "%i$ct$l"#0 28111 28111 28111

  C..2 DU04 Mat$#ial$ &$t"cat$ 0 280K 280K 318724 C..2 DU0 C;$lt)i$li #ii&* $&$#ia i aa 0 38713 38713 38713 ..2 A0 c;$lt)i$li c) $&$#ia i aa

  &$*$*)cti%i0 K847 K847 K847

  ..2 A07 C;$lt. #ii&* (a#f)#il$ 0 7827 7827 7827 C..2 DU11 C;$lt. c) i&t#$ti&$#$a i

  #$a#atiil$0 1783K3 1783K3 1783K3

  D..2 A

  11 #$a#atii i $#ic$ (aca#a 0 289K1 289K1 289K1 D..2 A11 c;$lt)i$li c) #$a#atiil$ a)t"- 0 128923 128923 128923 D..2 A11 i&t#$ti&$#$ a*(i&it#ati$ 0 208477 208477 208477 D..2 A12 C;$lt)i$li #ii&* c;i#iil$ 0 71K837K 71K837K 71K837K ..2 A13 C;$lt. c) #i($l$ *$ ai)#a#$ 0 11K8307 11K8307 11K8307 ..2 A22 C;$lt. #ii&* c"(ii"a&$l$ i 0 200 200 200 ..2 A23 C;$lt)i$li #"t"c"l i #$cla(a 0 318K27 318K27 318K27 ..2 A24 T#a&"#t *i$#$ 0 K8133 K8133 K8133 ..2 A2 D$laa#i8 *$taa#i8 t#a&f$#a#i 0 47839 47839 47839 ..2 A2 "ta i t$l$c"()&catii 0 844K 844K 844K ..2 A27 C;$lt. c) $#icii %a&ca#$ i 0 873 873 873 ..2 A

  2K C;$lt)i$li #ii&* #$tatiil$t$#til"#

  0 481KK83 481KK83 481KK83..2 A

  3 R"i&i$ta 0 1849 1849 1849 L..3 A3 taB$ *i$#$ 0 29817 29817 29817 L..3 A41 C;$lt)i$li c) ala#iil$

  $#"&al)l)i0 28K92820 28K92820 28K92820

  H A42 c;$lt)i$li c) tic;$t$l$ *$ (aa 0 248724 248724 248724 H A4 Ai)#a#i i #"t$cti$ "ciala 20803 20803 20803 H A

  K1 D$a)%i#i8 a($&:i i$&alitati

  0 180K 180K 180KO A

  K2 D"&atii i )%$&tii ac"#*at$ 0 9834 9834 9834 O AK3 C;$lt. #ii&* acti$l$ c$*at$ i

  "$#at

  0 9782K 9782K 9782K

  D..1 AKK Alt$ c;$lt)i$li *$ $Bl"ata#$ 0 17K870 17K870 17K870 O A C;$lt)i$li *i& *if$#$&t$ *$ c)#

  al)ta#0 7078922 7078922 7078922

  O A C;$lt)i$li #ii&* *"%a&:il$ 0 1078192 1078192 1078192 I DU

  K11 C;$lt. *$ $Bl"at. #i. a("#t.i("%ili:

  0 4K287K7 4K287K7 4K287K7D..1 A

  K12 C;$lt. *$ $Bl. #i. #"i:.$&t. #ic

  0 9148917 9148917 9148917 DU

  16

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  17/33

  Cnt De4rere ntS6d

  nt"6-1.-1.2-1&

  R$6":de0tr

  2-1&

  R$6":redtr

  2-1&

  S6d %n"6&1.12.2-1&

  Set$n Re4pn4"0

  K14 C;$lt. $Bl. #i. #". *$#.acti$l"#

  0 938033 938033 938033..2 DU

  704 +$&it)#i *i& #$ta#i $#icii 8009822 8009822 -8009822 ..2 DU

  70 +$&it)#i *i& #$*$. l"catii $t.c;i#ii 0 18047 18047 -18047 ..2 DU707 +$&it. *i& a&:a#$a (a#f)#il"# 0 K9894 K9894 -K9894 ..2 DU70K +$&it)#i *i& actiitati *i$#$ 0 03 03 -03 ..2 DU709 Dic")&t c"($#cial 0 27 27 -27 ..2 DU

  7K3 +$&it)#i *i& a&:. acti. "$#atiicaital

  0 381KK80 381KK80 -381KK80D..1 A

  7KK Alt$ $&it)#i *i& $Bl"ata#$ 0 198347 198347 -198347 O A7 +$&it)#i *i& *if$#$&t$ *$ c)#

  al)ta#0 708K70 708K70 -708K70

  O A7 +$&it)#i *i& *"%a&:i 0 14181 14181 -14181 F DU77 +$&it)#i *i& c"&t)#i "%ti&)t$ 0 24832K 24832K -24832K ..2 A

  7K12 +$&it #"i:. $&t#. #ic)#ic;$lt)i$li 0 3738K93 3738K93 -3738K93 DU

  A)*it"#)l ta%il$t$ )#(t"#)l %)$t *$ ti( $&t#) fi&ali:a#$a (ii)&ii *$ a)*it!

  Tabel 4: )*etl de adit

  At3t"te Se$n N$;!r ;n; re

  la&ifica#$a i *"c)($&ta#$a a)*it)l)i 30

  Eal)a#$a it$()l)i c"&ta%il i *$ c"&t#"l i&t$#& C 10

  #"c$*)#i *$ f"&* D-U 170

  Fi&ali:a#$a a)*it)l)i A 30

  TOTAL 2'-

  M$(%#ii $c;i$i *$ a)*it c"&fi#( fat)l c a) citit i &6$l$ la&ifica#$a a)*it)l)i $ ca#$ "$(&$a:.

  17

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  18/33

  3. DETERMINAREA OIECTI+ELOR AUDITULUI 'I A MUNCII DEAUDIT- $&t#) 3 *i& c"("&$&t$l$ la&)l)i *$ a)*it

  >& ca*#)l ac$t)i cait"l $ "# #$:$&ta "%i$cti$l$ a)*it)l)i

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  19/33

  A C D EF G A//

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  20/33

  Set$ne" D7 I;065!r rpr"6e

  >& ca*#)l ac$t$i $c6i)&i8 a)*it"#)l a#$ & $*$#$ ati&$#$a )#(t"a#$l"# "%i$cti$!

  Ai)#a#$a fat)l)i c i("%ili:#il$ c"#"#al$ )&t t#atat$ c"#$ct & t"at$ c"&t)#il$8 &

  c"&f"#(itat$ c) l$ila6ia a*$cat i c) ta&*a#*$l$ c"&ta%il$ alica%il$. Ai)#a#$a fat)l)i c i("%ili:#il$ c"#"#al$ $it#at$ & c"&t)#i $Bit. Ai)#a#$a fat)l)i c )& titl) ali* al i("%ili:#il"# c"#"#al$ $it#at$ & c"&t)#i $t$ *$6i&)t

  *$ cli$&t. Ai)#a#$a fat)l)i c $al)a#$a i("%ili:#il"# c"#"#al$ al$ c"(a&i$i $t$ c"&f"#( c)

  "liticil$ c"&ta%il$ al$ c"(a&i$i i c ac$t$ "litici )&t alicat$ & ("* c"&$c$&t. Ai)#a#$a fat)l)i c $l$($&t$l$ a) f"t c"#$ct claificat$ fi$ & caital)#i fi$ & $&it)#i8

  i&cl)i "i%ilitat$a ca $l$($&t$l$ *$ caital fi f"t & ("* $#"&at claificat$ *#$t $&it)#i. Ai)#a#$a fat)l)i c i&t##il$ *$ i("%ili:#il c"#"#al$ )&t c"#$ct$ i c c$*#il$ i

  *$:af$ct#il$ a) f"t c"#$ct $it#at$.

  Ai)#a#$a fat)l)i c #at$l$ a*$cat$ al$ a("#ti:#ii a) f"t c"#$ct alicat$ t)t)#"# i("%ili:#il"#c"#"#al$ ca#$ a# t#$%)i a("#ti:at$8 $ " %a: ca#$ $t$!

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  21/33

  Nr.rt.

  Pr

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  22/33

  Nr.rt.

  Pr&t"c(it *$! AA 1K.02.2014

  $#i"a*a a)*itata! 01.01.2013 31.12.2013 R$i:)it *$! DUT 21.02.2014O0et37

  R$i:)i6i la&ifica#$a A)*it)l)i8 R$:)(at)l Eal)#ii Ric)l)i i la&)l *$ Ea&ti"&a#$ af$#$&tac$t$i $c6i)&i. Ai)#a6i- c )#(t"a#$l$ t$t$ )&t #"i$ctat$ & f)&c6i$ *$ &$c$it6i $&t#) aa%"#*a #ic)#il$ i*$&tificat$. O#ic$ a($&*a($&t$ la a%"#*a#$a la&ificat a# t#$%)i *"c)($&tat$ &("* cla#.

  At3t"te de4%! $r"t!7

  22

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  23/33

  '-a #$i:)it $taa *$ la&ifica#$ $&t#) a $ )#(#i *ac a) f"t i*$&tificat$ t"at$ #ic)#il$ af$#$&t$i("%ili:#il"# c"#"#al$ $&t#) a&)l & c)#8 atf$l &c@t a $Bit$ " a%"#*a#$ $fici$&t i )fici$&t aac$t$i $c i)&i. '-a) a&ali:at *"c)($&t$l$ *$ (ai ) $&t#) a $ )#(#i *aca $Bita #ic)#i ca#$ ac"&*)c la ("*ifica#$a $c i)&ii *$ la&ifica#$ i&i ial.

  Re5$6t"t7

  Di& actiitat$a *$f )#at a #$:)ltat fat)l c &) $Bit #ic)#i ca#$ c"&*)c la ("*ifica#$a$c i)&ii *$ la&ifica#$ i&i ial.

  Cn6$5e7

  '$c6i)&$a *$ la&ifica#$ $t$ c"#$ct &t"c(it8 ai)#@&* atf$l )& #ic *$ a)*it *$ (aBi( .

  D 2

  I&itial$! DataCli$&t! E$rp" SRL >&t"c(it *$! AA 1K.02.2014$#i"a*a a)*itata! 01.01.2013 31.12.2013 R$i:)it *$! DUT 21.02.2014

  O0et37

  Eal)a6i #a*)l *$ a*$ca#$ al "liticii c"&ta%il$ $&t#) i("%ili:#i i *$#$ci$#$. Ai)#a6i- c"litica c"&ta%il $t$ & c"&f"#(itat$ c) ta&*a#*$l$ c"&ta%il$ i c) l$ila6ia alica%il.

  At3t"te de4%"4$r"t"7

  '-a) "licitat cli$&t)l)i *$ a)*it "liticil$ c"&ta%il$ alicat$. Ec;ia *$ a)*it a $#ificat *ac ac$t$"litici c"&ta%il$ $&t#) #$c)&"a t$#$a i $it#a#$a c"#$ct & c"&t)#i a i("%ili:#il"# c"#"#al$ )&t c"&f"#($ c) l$ila ia &a i"&al i ta&*a#*$l$ *$ c"&ta%ilitat$

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  24/33

  I& )#(a actiitatii *$fa)#at$8 a( c"&tatat "liticil$ c"&ta%il$ $&t#) #$c)&"at$#$a i i$it#a#$ac"#$cta i& c"&t)#i a i("%ili:a#il"# c"#"#al$ )&t c"&f"#($ c) l$ilatia &ati"&ala i ta&*a#*$l$ *$c"&ta%ilitat$.

  24

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  25/33

  D &

  I&itial$! DataCli$&t! E$rp" SRL >&t"c(it *$! AA 1K.02.2014$#i"a*a a)*itata! 01.01.2013 31.12.2013 R$i:)it *$! DUT 21.02.2014

  O0et3e71. O%6i&$#$a #$it#)l)i *$ (i?l"ac$ fiB$ i #$c"&cili#$a ac$t)ia c) %ala&6a *$ $#ifica#$.2. R$i:)i#$a a&alitic a "l*)#il"# i&i6ial$ c) c$l$ al$ c"&t)#il"# *i& a&)l #$c$*$&t.3. C"&fi#(a#$a #$lati$i *i&t#$ t"tal)l a("#ti:#ii i c;$lt)iala $it#at & c"&t)l *$ #"fit i

  i$#*$#$.4. A&ali:a c"(l$t#il"#/c#$t$#il"# *i& fi$ca#$ cat$"#i$ i c$*#il"# *i& fi$ca#$ cat$"#i$8

  "i%il$l"# c$*#i &$$it#at$

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  26/33

  A( #$calc)lat a("#ti:a#$a (i?l"ac$l"# fiB$ $ %a:a "liticil"# *$ a("#ti:a#$ al$ cli$&t)l)i i a(c"(a#at *)#at$l$ )til$ *$ iata $c"&"(ic$ c) c$l$ fical$ c"&f"#( Catal")l)i *$ claifica#$ a*)#at$l"# &"#(al$ *$ f)&cti"&a#$ a (i?l"ac$l"# fiB$. '-a $#ificat *$ a$($&$a #$$cta#$a#i&cii)l)i $#(a&$&t$i ($t"*$l"# i& c$$a c$ #i$t$ "litica *$ a("#ti:a#$ a "ci$tatii a)*itat$.'-a) )#tat *ic)tii c) cli$&t)l #ii&* $Bit$&ta )&$i *$#$ci$#i $(&ificati$8 $#(a&$&ta a al"#ii(i?l"ac$l"# fiB$

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  27/33

  Se$ne" E7 N$;er"r e?3"6ente de n$;er"r

  >& ca*#)l ac$t$i $c6i)&i8 a)*it"#)l a#$ & $*$#$ ati&$#$a )#(t"a#$l"# "%i$cti$!

  Ai)#a#$a c *$":it$l$8 *i"&i%il)l *i& %a&c8 &)($#a#)l *i& cai$#i$ i *$c"$#i#il$ *$c"&t )&t c"#$ct i$it#at$ & c"&ta%ilitat$ & c"&f"#(itat$ c) l$ila6ia c"#$)&:t"a#$8ta&*a#*$l$ c"&ta%il$ alica%il$ i c) ac"#*)#il$ *$ 5c"($&a#$ & i"a#$.

  Ai)#a#$a c al"a#$a *i"&i%il)l)i la %a&c i a &)($#a#)l)i *i& cai$#i$ i/a)*$c"$#i#il$ *$ c"&t #$fl$ct & ("* c"#$ct ":i6ia *i"&i%il)l)i c"(a&i$i la f@#it)l$B$#ci6i)l)i fi&a&cia#8 l)@&* & c"&i*$#a#$ t"at$ c"&t)#il$ %a&ca#$ al$ c"(a&i$i.

  Ai)#a#$a c &) a $Bitat &ici " t$&tati *$ 5c"($ti:a#$ a #$:)ltat$l"# *i& )&ct *$$*$#$ al *i"&i%ilit6il"# %&$ti la f@#it)l $B$#ci6i)l)i fi&a&cia#.

  Ai)#a#$a c (#)()t)#il$ %a&ca#$ a#a&tat$ i *$c"$#i#il$ *$ c"&t )&t i*$&tificat$ caata#$8 ia# &at)#a a#a&6iil"# $t$ #$:$&tat & c"&ta%ilitat$.

  $&t#) a a*#$a ac$t$ "%i$cti$8 a)*it"#)l a#c)#$ )#(t"#)l #"#a( *$ a)*it!

  Nr.Crt. Pr

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  28/33

  11 Ai)#a6i- c it)a6iil$ fi&a&cia#$ )&t c"&f"#($ c) l$ila6iac"#$)&:t"a#$ i ta&*a#*$l$ c"&ta%il$ alica%il$.

  E 7 AA

  12 Ef$ct)a6i t$t$ )li($&ta#$ / :"&$ *$ t$ta#$ $&t#) a ai)#a *$&*$li&i#$a #"c$*)#il"# la&ificat$ i a "%i$cti$l"# *$ a)*it. &t"c(it *$! AA 20.02.2014$#i"a*a a)*itata! 01.01.2013 31.12.2013 R$i:)it *$! DUT 21.02.2014

  O0et37

  R$i:)i6i la&ifica#$a A)*it)l)i8 R$:)(at)l Eal)#ii Ric)l)i i la&)l *$ Ea&ti"&a#$ af$#$&t

  ac$t$i $c6i)&i. Ai)#a6i- c )#(t"a#$l$ t$t$ )&t #"i$ctat$ & f)&c6i$ *$ &$c$it6i $&t#) aa%"#*a #ic)#il$ i*$&tificat$. O#ic$ a($&*a($&t$ la a%"#*a#$a la&ificat t#$%)i$ *"c)($&tat$ &("* cla#.

  At3t"te de4%! $r"t!7

  '-a #$i:)it $taa *$ la&ifica#$ $&t#) a $ )#(#i *ac a) f"t i*$&tificat$ t"at$ #ic)#il$ af$#$&t$i("%ili:#il"# c"#"#al$ $&t#) a&)l & c)#8 atf$l &c@t a $Bit$ " a%"#*a#$ $fici$&t i )fici$&t aac$t$i $c i)&i. '-a) a&ali:at *"c)($&t$l$ *$ (ai ) $&t#) a $ )#(#i *aca $Bita #ic)#i ca#$ ac"&*)c la ("*ifica#$a $c i)&ii *$ la&ifica#$ i&i ial.

  Re5$6t"t7

  Di& actiitat$a *$f )#at a #$:)ltat fat)l c &) $Bit #ic)#i ca#$ c"&*)c la ("*ifica#$a$c i)&ii *$ la&ifica#$ i&i ial.

  Cn6$5e7

  '$c6i)&$a *$ la&ifica#$ $t$ c"#$ct &t"c(it8 ai)#@&* atf$l )& #ic *$ a)*it *$ (aBi( .

  E 2

  I&itial$! DataCli$&t! E$rp" SRL >&t"c(it *$! AA 20.02.2014$#i"a*a a)*itata! 01.01.2013 31.12.2013 R$i:)it *$! DUT 21.02.2014

  O0et37

  O%6i&$6i a) #$ti6i )& ta%$l #i&cial i c"&f#)&ta6i-l c) %ila&6)l.O%6i&$6i a) #$ti6i #$c"&cili$#i al$ t)t)#"# c"&t)#il"# *$6i&)t$. +$#ifica6i $l$($&t$l$ $(&ificati$)lt$#i"a#$.I&$tia6i *ac $Bit $l$($&t$ &$#$:$&tat$ $&t#) " $#i"a* $(&ificati *$ ti(.

  28

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  29/33

  At3t"te de4%" $r"t!7

  '-a "% i&)t " it)ati$ c) t"at$ c"&t)#il$ *$ caa i %a&ca $Bit$&t$ i& a&)l a)*itat. '-a #$c"&ciliatac$ta it)ati$ c) it)atiil$ fi&a&cia#$ *a# i c) "l*)#il$ *$ *$c;i*$#$. '-a alicat #a)l *$$(&ificati$ a)#a ac$t$i it)atii t a $ $*$a c$ c"&t)#i )&t $(&ificati$.

  Re5$6t"t7

  Di& actiitat$a *$fa)#ata a #$:)ltat fat)l ca t"at$ c"&t)#il$ *$ caa i %a&ca -a) #$c"&ciliat c)it)atiil$ fi&a&cia#$ i c) "l*)#il$ *$ *$c;i*$#$.'-a) $#ificat *$ a$($&$a $l$($&t$l$ $(&ificati$ )lt$#i"a#$ *at$i *$ i&c;i*$#$ a&a la *ata#a"#t)l)i *$ a)*it. Nici )& atf$l *$ $l$($&t &) $ #$f$#a la $#i"a*a c)#$&ta.D$ a$($&$a &) a) $Bitat $l$($&t$ &$#$:$&tat$ $&t#) " $#i"a*a $(&ificatia *$ ti(.

  Cn6$5e7

  D$":it$l$8 *i"&i%il)l *i& %a&c8 &)($#a#)l *i& cai$#i$ i *$c"$#i#il$ *$ c"&t )&t c"#$ct$it#at$ & c"&ta%ilitat$ & c"&f"#(itat$ c) l$ila6ia i ta&*a#*$l$ c"&ta%il$ alica%il$.

  E & I&itial$! DataCli$&t! E$rp" SRL >&t"c(it *$! AA 20.02.2014$#i"a*a a)*itata! 01.01.2013 31.12.2013 R$i:)it *$! DUT 21.02.2014

  O0et37

  O%6i&$6i c"&fi#(a#$a ta&*a#* a %a&cii i $#ifica6i #$c"&cili$#$a.

  At3t"te de4%"4$r"t"!

  '-a) i&t"c(it c#i"#i *$ c"&fi#(a#$ %a&ca#a. '-a) t#a&(i $&t#) t"at$ %&cil$ c) ca#$ cli$&t)l a#$t#a&:actii. '-a $#ificat c"&c"#*a&6a &t#$ t"at$ "l*)#il$ i c#i"a#$a %a&ca# ta&*a#*. '-a $#ificat*ac it)a6iil$ fi&a&cia#$ #$:i&t & ("* c"#$)&:t"# a#a&6iil$ *$6i&)t$ *$ %a&c.

  Re5$6t"t7

  I(#)()t)#il$ %a&ca#$ a#a&tat$ i *$c"$#i#il$ *$ c"&t )&t i*$&tificat$ ca ata#$8 ia# &at)#aa#a&6iil"# $t$ #$:$&tat & c"&ta%ilitat$.

  I&t#$)l $a&ti"& *$ c"&fi#(a#i c"#$)&*$ c) $i*$&t$l$ c"&ta%il$ al$ "ci$tatii.

  Cn6$5e7

  '"l*)#il$ c"&t)#il"# %a&ca#$ )&t c"#$ct #$:$&tat$ i& it)atiil$ fi&a&cia#$.

  29

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  30/33

  E '

  I&itial$! DataCli$&t! E$rp" SRL >&t"c(it *$! AA 20.02.2014$#i"a*a a)*itata! 01.01.2013 31.12.2013 R$i:)it *$! DUT 21.02.2014

  O0et37L)a6i & c"&i*$#a#$ *ac a a)t l"c 5c"($ti:a#$a #$:)ltat$l"#. >& $cial!

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  31/33

  Re5$6t"t7

  N) -a) #$ait *if$#$&t$ i& )#(a i&$&ta#)l)i f"&*)#il"# *$ &)($#a#. I& #$it#)l *$ caa &) -a)#$ait t#a&:actii $(&ificati$. T#a&:actiil$ $(&ificati$ *i& #$it#)l *$ %a&ca fac a#t$ *i&actiitat$a c)#$&ta *$ i&caa#i i lati af$#$&t$ c#$a&t$l"# i *at"#iil"#.

  Cn6$5e7

  N) a) $Bitat (i c#i $(&ificati$ &$"%i &)it$ *$ &)($#a# i& ti()l $B$#ci i)l)i.

  E )

  I&itial$! DataCli$&t! E$rp" SRL >&t"c(it *$! AA 20.02.2014$#i"a*a a)*itata! 01.01.2013 31.12.2013 R$i:)it *$! DUT 21.02.2014

  O0et37

  +$#ifica6i *ac cli$&t)l a#$ a)t"#itat$a "t#iit *"c)($&t$l"# c"&tit)ti$ $&t#) a&a?a#$a "#ic#"#(#)()t)#i %a&ca#$ a) *$c"$#i#i *$ c"&t.

  Ai)#a6i- c *$c"$#i#il$ *$ c"&t a#a&tat$ a) f"t #$:$&tat$.

  At3t"te de4%"4$r"t"!

  A)*it"#)l fi&a&cia# a $#ificat a)t"#itat$a cli$&t)l)i a) #ii&* a&a?a#$a i(#)()t)#il"# %a&ca#$a) a *$c"$#i#il"# *$ c"&t.

  '-a) $#ificat t"at$ c"&t#act$l$ c) %a&cil$ $&t#) #$$cta#$a t)t)#"# cla):$l"# c"&t#act)al$.

  '-a) $#ificat *ac it)a6iil$ fi&a&cia#$ #$:i&t & ("* c"#$)&:t"# a#a&6iil$ *$6i&)t$ *$ %a&c.

  '-a $#ificat *$ a$($&$a *aca i(#)()t)#il$ %a&ca#$ a) %)&)#il$ a?at$ a) a)t t"at$ a#"%a#il$&$c$a#$8 c"&f"#( *"c)($&t$l"# c"&tit)ti$.

  Re5$6t"t7

  I(#)()t)#il$ %a&ca#$ a#a&tat$ i *$c"$#i#il$ *$ c"&t )&t i*$&tificat$ ca ata#$8 ia# &at)#aa#a&6iil"# $t$ #$:$&tat & c"&ta%ilitat$.

  Cn6$5e7

  '"l*)#il$ c"&t)#il"# %a&ca#$ )&t c"#$ct #$:$&tat$ i& it)a iil$ fi&a&cia#$.

  E *

  I&itial$! Data

  Cli$&t! E$rp" SRL >&t"c(it *$! AA 20.02.2014$#i"a*a a)*itata! 01.01.2013 31.12.2013 R$i:)it *$! DUT 21.02.2014

  O0et37

  Ai)#a6i- c it)a6iil$ fi&a&cia#$ )&t c"&f"#($ c) l$ila6ia c"#$)&:t"a#$ i ta&*a#*$l$c"&ta%il$ alica%il$.

  31

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  32/33

  At3t"te de4%! $r"t! !

  +$#ifica#$a it)a iil"# fi&a&cia#$ c) ta&*a#*$l$ alica%il$.

  Re5$6t"t7

  I& )#(a actiitatii *$fa)#at$ a #$:)ltat fat)l ca *$":it$l$8 *i"&i%il)l *i& %a&c8 &)($#a#)l *i&

  cai$#i$ i *$c"$#i#il$ *$ c"&t )&t c"#$ct $it#at$ & c"&ta%ilitat$ & c"&f"#(itat$ c) l$ila6ia8ta&*a#*$l$ c"&ta%il$ .

  Cn6$5e7

  'it)a6iil$ fi&a&cia#$ )&t c"&f"#($ c) l$ila6ia c"#$)&:t"a#$ i ta&*a#*$l$ c"&ta%il$ alica%il$.

  A)*it"#)l a #") &c;i*$#$a c"&t)l)i 42 #i& c"&t)l 418 a?)ta#$ ca#$ a f"t acc$tat.

  Set$ne" @7 C"pt"6$r

  T$t$l$ #ii&* c"&t)#il$ *$ caital)#i )&t *"c)($&tat$ #i& i&t$#($*i)l )#(t"a#$i f"i *$ l)c#)! Ini iale: Data:

  Cli$&t!E$rp" SRL >&t"c(it *$! DUT 1*.-2.2-1'$#i"a*a a)*itat! -1.-1.2-1&/&1.12.2-1& R$i:)it *$! CMI 1,.-2.2-1'

  O0et3e7

  1. Ai)#a#$a c #$:$#$l$8 caital)l i #)la?$l$ af$#$&t$ )&t c"#$ct #$:$&tat$ & $i*$&6a c"&ta%ili& c"&f"#(itat$ c) l$ila6ia c"#$)&:t"a#$8 ta&*a#*$l$ c"&ta%il$ alica%il$ i Act)lC"&tit)ti.

  2. Ai)#a#$a c "ci$tat$a a #$$ctat t"at$ c$#i&6$l$8 #$t#ic6iil$ i alt$ c"&*i6ii i&cl)$ & Act)lC"&tit)ti8 & c$$a c$ #i$t$ #$:$#$l$8 (#)()t)#il$ i *ii*$&*$l$.

  3. Ai)#a#$a c *ii*$&*$l$ ltit$ i #$a#ti:at$ a) f"t c"&ta%ili:at$ c"#$ct i )&t ac"$#it$ *i"fit)#i *i"&i%il$ $&t#) *it#i%)i#$.4. Ai)#a#$a c "ci$tat$a #$$ct "%lia6iil$ l$al$ i l$ila6ia c"#$)&:t"a#$.. Ai)#a#$a c t"at$ a$ct$l$ i("#ta&t$ l$at$ *$ "ci$tat$ a) f"t a)t"#i:at$ #i& #"c$$-

  $#%al$/(i&)t$ i c *$ci:iil$ i("#ta&t$ *i& #"c$$l$-$#%al$/(i&)t$ $ #$fl$ct &c"&ta%ilitat$ ac"l" )&*$ $t$ &$c$a# i )&t #$f$#$&6iat$ & f"il$ *$ l)c#) *$ a)*it #$l$a&t$.

  At3t"te de4%! $r"t!7

  T$t$l$ *$ a)*it )&t #$:$&tat$8 *"c)($&tat$ i #$f$#$& iat$ $&t#) fi$ca#$ "%i$cti & a#t$8 i& fi i$#)l *$ l)c#) J T$t$ caital)#i. Ac$t$a c)#i&* )#(t"a#$l$ actiit i!

  '-a) "licitat i -a) a&ali:at t"at$ #"c$$l$-$#%al$ al$ $*i& $l"# c"&ili)l)i *$ a*(i&it#a i$8

  #$c)( i t"at$ ;"t#@#il$ AA *i& c)#)l $B$#ci i)l)i fi&a&cia#

 • 7/23/2019 Lucrare Practica Stagiu an 1 Theodora Dumitru

  33/33

  '-a) a&ali:at c"#$c iil$ $f$ct)at$ $ $a(a #$:)ltat)l)i #$"#tat.

  Re5$6t"te7

  >& )#(a a&ali:$i #"c$$l"# $#%al$ al$ $*i& $l"# c"&ili)l)i *$ a*(i&it#a i$ i al$ ;"t#@#il"# AA i&)t$ & c)#)l $B$#ci i)l)i &) f"t i*$&tificat$ a$ct$ #$l$a&t$ $&t#) a)*it ca#$ at$t$

  $$&i($&t$ &$$it#at$ & c"&ta%ilitat$.

  '"ci$tat$a $it#$a:a caital)#i #"#ii &$ati$ la *ata *$ 31.12.2013