subiecte anatomie sem2

download subiecte anatomie sem2

of 108

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of subiecte anatomie sem2

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  1/108

  vSubiecte Anatomie Anul I Semestru II

  1.FRONTALUL

  FRONTALULEste un os median si nepereche, situat in partea anterioara a craniului. El ia parte la

  ormarea cavitatii na!ale si orbitale. "re!inta o prtiune sol!oasa si oportiune ori!ontala ormata din oprtiune na!ala si o portiune orbitala.ELE#ENTE $E%RI"TI&E'Sol!ul rontalului( ormea!a runtea)( Fata anterioara pre!inta'( tuberculii rontali)( sub tuberculi,deasupra orbitelor, sunt doua portiuni arcuate ( arcuri sprancenoase *supraciliare+ ( sau arcadeleorbitale)( intre ele se ala pe linia mediana o supraata osoasa numita labela, ce pre!inta suturametopica)( arcadele orbitale se continua lateral cu apoi!ele !iomatice, care se articulea!a cu osul!iomatic)( marinile interne ale arcadei sprancenelor si labelei se prelunesc in -os spre portiuneana!ala a rontalului. Aceasta apare ca o supraata nereulata si dintata de pe care pleaca spina na!ala)(pe iecare arcada orbitala eista o scobitura numita inci!ura supraorbitala care poate i uneori si unoriiciu)( marinea posterioara a apoi!ei !iomatice se continua cu creasta laterala a rontalului.Fata eocraniana'( pre!inta pe linia mediana aura oarba de la care pleaca in sus creasta rontalului)( deo parte si de alta a liniei mediane sunt santuri arteriale si impresiuni diitiorme)( marinea sol!uluieste dintata si se articulea!a cu oasele parietale."ortiunea orbitala a rontalului( e ormata de o scobitura incadrata de doua lame osoase)( pre!inta pelinia mediana scobitura etmoidala in orma de /U/ in care patrundeosul etmoid) ramurile laterale alescobiturii au niste semicelule care, pe articulat, sunt completate de semicelulele etmoidului)( de o partesi de alta a scobiturii etmoidale sunt doua lamele osoase care iauparte la ormarea orbitelor'0 acestelamele osoase au in partea laterala o depresiune numita osa landei lacrimale)0 marinile posterioareale lamelor osoase se articule!a cu aripa mica a senoidului."ortiunea na!ala a osului este situata intre cele doua portiuni orbitale si se articulea!a anterior cu celedoua oase na!ale si posterior cu lama perpendicularaa etmoidului.%onormatia interna a osului( la nivelul labelei si lateral de ea osul sare doua cavitati pneumatice,simetrice numite si sinusurile rontale) cele doua sinusuri sunt despartite de un sept si se deschid lanivelul nasului in meatul mi-lociu.

  2.PARIETALULAre o orma patrulatera, pre!entand de studiat' doua ete, patru marini si patru unhiuri.

  Orientare. Se asea!a medial ( ata concava, in -os ( marinea scobita, inainte unhiul cel mai ascutit.

  FATA E1TERNA

  Este convea) pre!inta o proeminenta rotun-ita, numita eminenta sau tubero!itatea parietala ce poate ipalpata sub piele. Sub eminenta parietala se asesc doua linii semicirculare' linia temporala superioarasi linia temporala inerioara. Aproape de marinea superioara si de unhiul postero(superior al osului,se vede aura parietala prin care trece vena emisara parietala.

  $easupra liniei temporale superioare, parietalul raspunde calotei aponevro!ei epicraniene. "e linia

  2

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  2/108

  temporala superioara se insera ascia temporala care acopera muschiul temporal. "e linia temporalainerioara si pe suraata situata dedesubtul acestei linii se insera muschiul temporal.

  FATA INTERNA

  Este concava) pre!inta o serie de santuri arteriale dintre care cel mai important este cel al arterei

  meninee mi-locii si a venelor sale insotitoare impresiuni diitiorme si eminente mamilare. $e(alunul marinii superioare se ala un semi(sant care se uneste cu cel de pe partea opusa, ormand santulsinusului saital superior. Acesta din urma este marinit de numeroase depresiuni mici, numite osetesau oveole ranulare ce adapostesc ranulatiile arahnoidiene.

  Lana unhiul mastoidian, ata interna pre!inta santul sinusului simoidian care continua santulomonim de pe occipital si se continua la randul lui cu un sant omonim de pe mastoida.

  #AR3INI

  2+#arinea superioara sau saitala este roasa si dintata) se articulea!a cu cea din partea opusa,ormand sutura saitala

  4+#arinea inerioara sau sol!oasa este scobita) se articulea!a cu sol!ul temporalului, cu care ormea!asutura sol!oasa.

  5+#arinea anterioara sau rontala este dintata) se articulea!a cu sol!ul rontalului, cu care ormea!asutura coronara.

  6+#arinea posterioara sau occipitala este dintata) se articulea!a cu sol!ul occipitalului, cu careormea!a sutura lambdoida.

  UN37IURILE

  Sunt' antero(superior sau rontal) antero(inerior sau senoidal) postero(inerior sau mastoidian)postero(superior sau occipital

  3. CORPUL SFENOIDULUI

  Senoidul este un os median 8i nepereche, par9ial pneumati!at, situat pe linia median: a ba!ei craniului,anterior de oasele temporale 8i de por9iunea ba!ilar: a occipitalului.

  Orientare'

  superior a9a neted: a aripilor mici) anterior marinea din9at: a aripilor mici.

  A ost comparat cu o viespe ;n !bor 8i pre!int: un corp 8i 5 perechi de preluniri' aripile mici, aripilemari 8i procesele pterioidiene.

  %orpul are orm: cubic: :!duind ;n interiorul s:u sinusul senoidal. "re!int: < e9e.

  4

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  3/108

  "e a9a sa superioar: *a9a cerebral:+ se :sesc'

  osa hipoi!ar: ce ad:poste8te landa hipoi!:. Anterior de aceast: os: se :se8te 8an9ul chiasmaticce con9ine chiasma optic:) tuberculul 8eii situat anterior de osa hipoi!ar:)

  lama patrulater: ce m:rine8te posterior osa hipoi!ar:. Unhiurile superioare ale lamei patrulaterepre!int:'

  procesele clinoidiene posterioare pe care se inser: cortul cerebelului. Fosa hipoi!ar:, tuberculul 8eii,lama patrulater: 8i procesele clinoidiene posterioare alc:tuiesc ;mpreun: 8eaua turceasc:. -uumul senoidal este o supraa9: neted:, patrulater:, situat: ;ntre aripile mici ale senoidului, cevine ;n contact cu irusul drept 8i tracturile olactive.

  Fa9a anterioar: a corpului se articulea!: cu lama ori!ontal: a etmoidului 8i ia parte la ormarea oselorna!ale. "re!int: creasta senoidal: ce se articulea!: cu lama perpendicular: a etmoidului. Fa9aanterioar: particip: la ormarea peretelui superior al cavit:9ii na!ale.

  $e pe e9ele laterale se desprind anterosuperior aripile mici, iar posteroinerior aripile mari alesenoidului. $easupra r:d:cinii iec:rei aripi mari se al: un 8an9 ;n orma literei S numit 8an9 caroticstr:b:tut de o serie de elemente vasculonervoase.

  $e pe a9a inerioar: a corpului se desprind procesele pterioidiene.

  Fa9a posterioar: ormea!: clivusul ;mpreun: cu por9iunea ba!ilar: a occipitalului, un 8an9 cead:poste8te bulbul 8i puntea.

  Aripile mici sunt lame triunhiulare simetrice, a8e!ate ;n plan ori!ontal. "re!int: 4 e9e 8i 4 marini.

  Fa9a superioar: *endocranian:+ vine ;n raport cu lobul rontal.

  Fa9a inerioar: *orbital:+ ormea!: peretele superior al orbitei 8i alc:tuie8te ;mpreun: cu aripile mariisura orbital: superioar: ce ace le:tura ;ntre endocraniu 8i cavitatea orbital:.

  #arinea anterioar:, din9at: se articulea!: cu osul rontal.

  #arinea posterioar: pre!int: o ba!: situat: medial str:b:tut: de canalul optic prin care trec nervuloptic 8i artera otalmic:. %ap:tul medial al acestei marini ormea!: procesul clinoidian anterior*processus clinoideus anterior+.

  5.PROCESELE SFENOIDULUIAripile mari sunt alc:tuite din = e9e 8i < marini.

  Fa9a cerebral:, concav:, ;n raport cu irusurile lobului temporal este str:b:tut: ;n !ona medial: de 5oriicii'

  aura rotund: care se deschide ;n osa pteriopalatin: 8i prin care trec nervul mailar 8i c>teva vene

  5

 • 8/12/2019 subiecte anatomie sem2

  4/108

  emisare) aura oval: care se deschide ;n osa inratemporal: 8i prin care trec nervul mandibular, ramuraaccesorie a arterei meninee mi-locii 8i pleul venos al :urii ovale) aura spinoas: care se deschide ;n osa inra temporal: 8i prin care trec artera 8i vena menieemi-locie precum 8i ramura meninee a nervului mandibular.

  Fa9a orbital: particip: la ormarea peretelui lateral al orbitei.Fa9a temporal: ace parte din osa temporal: d>nd inser9ie mu8chiului temporal.

  Fa9a inratemporal: ormea!: peretele superior al osei inratemporale, este situat: sub a9a temporal: 8iseparat: de aceasta prin creasta inratemporal:.

  Fa9a mailar: *acies mailaris+ particip: la ormarea osei pteriopalatine iind situat: sub a9aorbital:.

  #arinea rontal: se articulea!: cu osul rontal 8i delimitea!: inerior isura orbital: superioar:.

  #arinea scuamoas: *marinea sol!oas:+ prive8te lateral, este din9at: articul>ndu(se cu scuamatemporalului.

  #arinea pietroas: prive8te posterior 8i ormea!: limita anterioar: a :urii rupte. ?ntre marineascuamoas: 8i pietroas: se ormea!: spina senoidului.

  #arinile rontal:, scuamoas: 8i pietroas: sunt marini endocraniene.

  #arinea !iomatic: separ: a9a temporal: de cea orbital:.

  #arinea parietal: se articulea!: cu parietalul orm>nd sutura senoparietal:.

  #arinea orbital: ormea!: ;mpreun: cu mail: isura orbital: inerioar: prin care nervul mailarp:trunde ;n orbit:.

  "rocesele pterioidiene sunt orientate vertical 8i se desprind de pe a9a inerioar: a corpului 8i aaripilor mari. "re!int: o lam: lateral: 8i una vertical:, unite anterior, ;ntre care se delimitea!: posteriorosa pterioidian: *dreapt: respectiv st>n:+. Inerior cele dou: lame se dep:rtea!:, orm>nd inci!urapterioid:, o despic:tur: triunhiular:, ;n care p:trunde procesul piramidal al osului palatin.

  Lama medial: este mai lun: 8i mai ;nust: dec>t lama lateral:.

  Lama lateral: este mai mare intr>nd prin a9a sa lateral: ;n constitu9ia osei inratemporale 8i prin a9asa medial: ;n constitu9ia osei pterioide.6.ETMOIDULEtmoidul este un os median 8i nepereche, pneumatic, situat ;n scobitura etmoidal: a rontalului.%ontribuie la ormarea por9