Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

download Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

of 33

Transcript of Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  1/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMO

  IMPC 1 Pag

  INTOCMT DE:

  I r i na I chimov

  MAI 2010

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  2/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  BORDEROU

  CAPITOLUL A: Piese scrise

  FOAIE DE CAPAT LISTA DE SEMNATURI

  I. Date generale:

  1.Denumirea obiectivului de investitii;

  2.Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numrul);

  3.Titularul investitiei;

  4.Beneficiarul investitiei;

  5.Elaboratorul studiului.

  II. Informatii generale privind proiectul:

  1.Situatia actual i informatii despre entitatea responsabil cu implementareaproiectului;

  2.Descrierea investitiei:

  a. concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de

  investitii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil)privind situatia actual, necesitatea i oportunitatea promovriiinvestitiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat;

  b. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului deinvestitii pot fi atinse:

  scenarii propuse (minimum dou); scenariul recomandat de ctre elaborator; avantajele scenariului recomandat;

  c. descrierea constructiv, functional i tehnologic;

  3. Date tehnice ale investitiei:

  a. zona i amplasamentul;

  b. statutul juridic al terenului care urmeazsfie ocupat;

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  3/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  c. situatia ocuprilor definitive de teren: suprafata total, reprezentndterenuri din intravilan / extravilan;

  d. studii de teren:- studii topografice cuprinznd planuri topografice cuamplasamentele reperelor, liste cu repere n sistem de referin

  naional;- studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor,fiele complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analizaapei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentrufundare i consolidri;- alte studii de specialitate necesare, dupcaz;

  e. caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului deinvestitii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive derealizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

  f. situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:

  necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii; solutii tehnice de asigurare cu utilitati;

  g. concluziile evaluarii impactului asupra mediului;

  4.Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

  III. Costurile estimative ale investitiei

  1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

  2. Esalonarea costurilor corroborate cu graficul de realizarea a investitiei.

  IV. Analiza cost-beneficiu

  1. Identificarea investitiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificareaperioadei de referinta;

  2. Analiza optiunilor1);

  3. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performantfinanciar: fluxul cumulat, valoarea actualnet, rata internde rentabilitatei raportul cost-beneficiu;

  4. Analiza economic2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanteconomic: valoarea actualnet, rata internde rentabilitate i raportul cost-

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  4/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  beneficiu;

  5. Analiza de senzitivitate;

  6. Analiza de risc.

  ___________________________________

  Varianta zero (variant f investitie), varianta maxim (variant cuinvestitie maxim), varianta medie (variant cu investitie medie); se va

  preciza varianta selectata.

  2Este obligatorie doar n cazul investitiilor publice majore.

  V. Sursele de finantare a investitiei

  VI. Estimri privind forta de muncocupatprin realizarea investitiei

  1. Numr de locuri de munccreate n faza de executie;

  2. Numr de locuri de munccreate n faza de operare.

  VII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

  CAPITOLUL B: Piese desenate

  A00 Plan de amplasament, scara 1:500

  A01 Schita-plan parter cota 0.00, scara 1:100

  A01 Perspective

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  5/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  I. Date generale

  1. Denumirea obiectivului de investitii:Construire piata agroalimentara P

  2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul):

  Judetul Galati, Localitatea Barcea. Amplasamentul pe care se va construi piata agroalimentara esituat pe terenul intravilan Curti Constructii si este constituit din terenul n suprafade 2.090 mp,avaca vecinatati: la Nord Alee pietonala, la Sud Tanjala Mitrita si Maros Neculai, la Est Drcomunal si la Vest Ansamblu comemorativ, care figureazca fiind proprietate personala a DomeniuPublic al Comunei Barcea.

  3. Titularul investitiei:Primaria Comunei Barcea

  4. Beneficiarul investitiei:Primaria Comunei Barcea

  5. Elaboratorul studiului:Ing. IRINA ICHIMOV

  II.Informatii generale privind proiectul:

  1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu

  implementarea proiectului:

  Barcea, Galai

  Barceaeste o comun i o localitate njudeul Galai, Moldova, Romnia. Teritoriul comuBarcea se gsete situat n partea central-vestic a Jud. Galai, pe valea rului Brlad, n zonaconfluena acestuia cu afluentul Corzel, la o departare de 10 km Sud de Municipiul Tecuci i 70 Nord de Municipiul Galai. De aceste doucentre comuna este legatprin oseaua naionalDN25, i prin calea ferat.

  Localitati componente: Barcea, PodoleniToponimia:Barcea, sat, este atestat la 26 septembrie 1706 (Catalogul documentelor moldovenesti (CDM

  V, nr. 604). Iordan (Toponimia, p. 53) aseaza toponimul in categoria celor ce au intelesul de balta.

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  6/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  poate avea in vedere apelativul barc, "lunca plina de balti, mlastini si ape curgatoare" (T. PoruLexiconul termenilor entopici din Basarabia, 1931, p. 36) + sufixul ea. La originea lui barc romanescu bara (Dictionarul Limbii Romane, (DLR), I, 1, p. 488). Explicatie care concorda cu zinundabila din marginea de apus a satului, creata de revarsarile Barladului. Daca luam in seama faptulnumele anterior al satului s-a format de la un patronim, Trohan, putem admite ca si Barcea are la batot un onomastic, atestat in Moldova, tinutul Iasi, in iunie 1607: "Agafiia, fata Barcei" (DIR, A, XVIIp.108, nr. 132). Pentru acest nume, Dictionar onomastic romanesc, (DOR), 1963, p. 192, note

  intelesul de "femeie proasta". Satul se numise, mai inainte, Tohanesti (toponim atestat la 3 noiemb1632, DRH, A, XXI, p. 297 nr. 239), derivat din onomasticul ortodox Trofim (in greaca "nutritor"). Pcontaminare cu Tofan s-a format Trofan. In textele vechi, labiala f, urmata de vocala, se transforma i(hierul, hiara, hirea etc., vezi Sextil Puscariu, Limba romana, II, 1994, p. 253). Deci Trohan (onomasfolosit in documente la 10 mai 1604, DIR, A, XVII, I, p. 153 nr. 217, in tinutul Iasi) + sufixul estscoborator din Trohan. Pentru sufixul escu, plural esti, (vezi Christian Ionescu, Numele de famromanesti, in LR, 1990/3, p. 243).

  Podoleni, sat, este atestat la 3 aprilie 1632, DRH, A, XXI, p. 13-14 nr. 14. Toponimul areorigine onomasticul Podolean, folosit pe teritoriul judetului Galati inainte de rastimpul 1593-1594, DA, XVI, III, p. 91-92 nr. 115. Iordan explica toponimul prin "oameni originari din Podolia" (Toponimp. 280; DLR, VIII, p. 927. Podoliaeste partea de sud-vest a Ucrainei, despartita de Moldova prin r

  Nistru). Miron Costin aminteste in Poema polona de "rutenii fermieri din Podolia" asezati de DraVoda in Moldova. Cronicarul ii mentioneaza si pe cei care mai traiau in tinutul Iasi inainte de iulie 16(Opere, 1958, Editie P. P. Panaitescu, p. 233). DOR, p. 330 deriva pe Podolean din substantivul pfara a preciza semnificatia onomasticului.

  La 8 iunie 1677 (ANDIC, M-rea Neamt, XXV/11, 12) satul Podoleni se numea BarladeSchimbare toponimica folosita, cu intreruperi, multa vreme. In 1868 se vinde mosia Podoleni, "numactualmente Barladeni" (ANDIC, Doc. ist., MCCXCI/250). Toponimul Barladeni este forma pluralonomasticului Barladeanul, "locuitor la malul Barladului". Iordan trece toponimul in grupa celorindica "originea locala" (Toponimia, p. 295. DLR, I, 1, p. 500 sustine ca provine din numele orasuBarlad, cu sufixul gentilic ean. Nu trebuie uitat numele raului, care este anterior celui al targului. D(p. 204) afirma ca numele orasului si raului Barlad "pare" sa fie la origina un nume de persoana.

  Reliefulntreg teritoriul comunei aparine unitii cunoscute sub numele de Cmpia Tecuciului, aceaaparinnd marii regiuni morfo-fito-climatice a cmpiilor, cu un relief jos, nclinat spre Sud, pufragmentat i de vrstcuaternar i este alcatuitlitologic dintr-un complex de roci friabile (loesoinisipuri i pietriuri).

  Populatie: 6.174 locuitoriTotal gospodarii:2392Numar locuinte:1757Numar gradinite:4Numar scoli:4Drumuri:

  DN 25 Tecuci-GalatiDJ 252 Barcea-Movileni5 km de drumuri comunale bitumizate18 km de drumuri pietruiteAcces la calea ferata la 500 m de centrul civicTelefonie digitala si mobilaSuprafata localitate Barcea:126 haSuprafata intravilan:637 haSuprafata extravilan:5.489 haActivitatile zonale:Agricultura preponderent legumicultura, zootehnia

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  7/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  Comertul cu legume si alte produse agricoleObiective turistice:Lacul de agrement (discotec- bar perioada mai-septembrie) S=3,14 fa

  Monumentul eroilor czui n cele dourzboaie mondiale pe DN 25Proiecte de investitii:Introducere gaz metan (stadiu de implementare)

  Dig de aparare mpotriva inundaiilor pentru satul PodoleniPiaa agroalimentarReabilitare drumuri comunale

  nfiinarea de uniti de procesare a produselor vegetale i animaleReabilitarea slilor de grupale grdinielor nr. 2 i 3Pe raza comunei Barcea nu exista un spatiu special amenajat pentru desfasurarea activit

  Comert cu legume si alte produse agricole. In acest conditii, in vederea valorificarii produseagroindustriale, in deplina siguranta alimentara impusa de legislatia nationala si europeana, este necesrealizarea unei piete cu facilitatile necesare, astfel:

  - spaii acoperite, destinate expunerii, vnzrii i depozitrii i pstrrii produseagroalimentare;

  - realizarea unei hale pentru splarea i sortarea produselor;- spaii pentru circulaia i parcarea autovehiculelor;- spaii pentru conducerea i administraia societii pieei;

  - spaii pentru serviciul de control al calitii produselor, control sanitar i fitosanitar;- spaii pentru stocarea, ambalarea ambalajelor de transport, recirculabile i a celor scodin uz;

  - grupuri sanitare cu apcurentpotabil, pentru public;- servicii de paz, securitate i PSI a bunurilor.

  Proiectul isi propune sa revitalizeze activitatea economica a localitatii, sa creeze noi locurimunca (prin atragerea si stabilizarea cetatenilor care fac naveta la Tecuci si Galati sau in alte localipentru un loc de munca), imbunatatirea conditiilor de lucru si o dezvoltarea durabila a localitacresterea veniturilor bugetare la primarie prin inchirierea standurilor si halelor ce compun piagroalimentara, dar si prin vanzarea unor loturilor de teren din viitoarea zona.

  Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria comunei Barcea, judetul Gal

  2. Descrierea investitiei:

  a. concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii

  termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situat

  actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investitiei, precum i scenartehnico-economic selectat;

  In vederea desfurrii unor activiti specifice pieei agroalintentare, sunt necesare de luat unsuri care sasigure condiiile igienico-sanitare de desfacere a produselor, precum i spaiile tehncare sasigure desfurarea procesului tehnologic respectiv:

  - asigurarea utilitilor:

  o ap

  o canalizare

  o nclzire

  o ventilaii

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  8/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  o energie electric

  - asigurarea lucrrilor exterioare:

  o mprejmuiri i pori

  o domenii de acces, alei, parcaje

  - asigurarea unor spaii nchise de strictnecesitate:

  o spaii pentru sortarea i splarea produselor

  o grupuri sanitare

  o cabine paz i PSI

  o spaii pentru administraie, control sanitar i fitosanitar

  - asigurarea unor spaii nchise pentru:

  o depozitarea, pstrarea, expunerea i desfacerea produselor agroalimentare

  - asigurarea dotrilor specifice necesare.

  Necesitatea investiiei rezultat din prevederile Ordinului nr. 259/980/65 din anul 2003Ageniei Naionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Cooperaie, pentru pieele de gros.

  De asemenea, se au n vedere i urmtoarele acte normative:

  - HG nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerului cu produse i serviciiplatn unele zone publice;

  - Regulament cadru din 18 martie 2004 pentru funcionarea pieei.

  Prin aceste acte normative se prevd o serie de condiii minimale de spaii i dotri pentruputea functiona, astfel:

  - produsele vor fi sortate, splate i au prelucrare primarnainte de expune

  - prin activitile desfurate s fie reduse riscurile pentru staconsumatorului prin asigurarea sii alimentare;

  - protejarea mediului nconjurtor, prin aplicarea unei tehnologii nepoluan managementul deeurilor alimentare;

  - asigurarea populaiei de produse proaspete;

  - fie respectate normele Comunitii Europene privind calitatea i siguraalimentului.

  innd seama de amplasamentul pus la dispoziie pentru investiie, n suprafade 2.090 mppropune urmtorul scenariu tehnico-economic:

  1. Piata agroalimentara acoperit, n care se vor desfura urmtoarele activiti:

  - expunere

  - vnzare

  -strare

  - halate, cntare

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  9/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  - grupuri sanitare

  - birou administraie

  - birou Politia pietei

  - birou pentru personal control sanitar i fitosanitar

  2. Platforme i drumuri carosabile

  3. Parcaje

  4. Parc recreere

  5. Imprejmuiri i pori

  6. Alimentare cu ap

  7. Fosa septica

  8. Reea electricde joastensiune

  9. Alimentare cu energie electric

  b. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii potatinse:

  scenarii propuse (minimum dou):

  Conform HG 28/2008, n acest proiect de investiii, au fost analizate doua scenarii:

  Scenariul 1 (variantfinvestiie) sau scenariu inerial, reprezintalternativa de continua activitii fnici o intervenie, determinnd astfel o dezvoltare nceata obiectivelor investiion o cretere semnificativ n perioada urmtoare. Astfel, n ipoteza n care acest proiect nu vaimplementat vor aprea urmtoarele consecine negative:

  a) din punct de vedere al dezvoltrii economice n zon:- nevalorificarea corespunztoare a resurselor din zon;- stagnarea si implicit deterioararea infrastructurii generale si a retelelor tehnico-edilitare;- lipsa utilitilor igienico-sanitare i a amenajrilor ambientale pentru odihn i micare;- n lipsa unor amenajri turistice i comerciale, dezvoltarea turismului n zon nu e

  posibil;- lipsa unor zone de agrement i divertisment pentru locuitorii i vizitatorii zonei;

  - mbunirea i diversificarea serviciilor destinate populaiei localsi, implicit, cele penturisti.b) din punct de vedere social

  - inexistena unor activiti alternative pentru populaia activ tanara din localitatemprejurimi;

  - mentinerea ratei mari a somajului;- migratia fortei de munca;- meninerea la un nivel sczut a veniturilor unui segment important al populaiei locprecum i al veniturilor autoritii locale;

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  10/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  Scenariul 2 - variantcu investiie care implicimplementarea integrala investiiei propusevederea atingerii obiectivelor ateptate.

  Varianta cu proiect este prezentata mai jos.

  scenariul recomandat de ctre elaborator:

  Scenariul recomandat de elaborator este reprezentat de scenariul 2, respectiv Construire piagroalimentara, comuna Barcea, Judetul Galati, deoarece se pot atinge obiectivele asteptate.

  avantajele scenariului recomandat:

  Avantajele sistemului recomandat:- suprafaa pusla dispoziie asigurnecesarul de spaii pentru desfacerea produselor

  gross i en detail, la nivelul solicitrilor;- terenul este liber de orice sarcin, fcnd parte din domeniul public al comunei Barc- are asigurate utiliti n apropiere: ap, energie electric, colectarea apelor reziduale

  fi efectuata prin fosa septica;- este situatn zona de interes, cu acces la Alee pietonala i Drum comunal;- prin oferirea de noi servicii se vor aduce venituri la bugetul local;- mbunirea aspectului urbanistic al zonei;- oferirea ctre cetenii comunei Barcea de servicii administrative de calitate,

  conformitate cu normativele Uniunii Europene;- asigurarea condiiilor de lucru la standardele europene a salariailor;- revigorarea mediului cultural a comunei;- crearea de noi locuri de munc.

  c. Descrierea constructiv, functional i tehnologic:

  Din punct de vedere tehnologic, alcatuirea s-a facut tinand seama de conditiile obligatorii impuseHGR nr. 348 din 18 martie 2004 si de Ordinul nr. 259/980/65 din 2003 al Agentiei Nationale penIntreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

  Piata a fost structurata pe activitati astfel:

  Activitati fundamentale comerciale sau de vanzare:

  - descarcarea marfii;- expunerea marfii de catre producatori si comercianti;- vanzarea marfii;

  - depozitarea pe termen scurt.Activitati aditionale:

  - spalarea;- impachetarea;- sortarea.

  Spatii pentru marketing si deservire:

  - birou pentru personalul administrativ al pietii;

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  11/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  - standuri pentru produse alimentare (lactate, carne, peste, oua);- magazine;- grupuri sanitare;- cantare.

  Spatii pentru circulatie, acces iesiri si parcari:

  - spatii circulatie auto intrari iesiri;- parcari.

  Spatii pentru birouri:

  - spatii pentru control sanitar si fitosanitar- birou pentru Politia pietei;

  Spatii pentru deseuri:

  - deseuri solide containere.

  Din punct de vedere functional, constructia va fi grupata pe urmatoarele functiuni:

  - standuri pentru expunere, vanzare, depozitare pe termen scurt a legumelor si fructelor;

  - standuri speciale pentru:

  lactate si produse din lapte;carne de porc si preparate din carne de porc;carne de vita si preparate din carne de vita;peste si preparate din peste;oua.

  - birouri pentru administratie piata, Politie piata si Directia Sanitar Veterinara;

  - magazine alimentare;

  - grupuri sanitare.

  Alcatuirea constructiva

  Piata agroalimentara, in regim de inaltime P, va fi realizata cu o deschidere de 20 m interax, cutravei de 4,90m, 9,90m, respectiv 5,05m. Va fi dotata cu 2 intrari, una principala si una pentaprovizionare, dotata si cu o platforma acoperita pentru aprovizionare. Totodata piata va fi prevazuta parcare pentru autoturisme si un parc de recreere.

  Structura de rezistenta este compusa din cadre formate din stalpi si grinzi din profile metallaminate la cald si va fi protejata impotriva coroziunii. Inchiderile perimetrale, precum si peretii compartimentare dintre birouri si magazine alimentare, vor fi realizate din panouri de tip sandwidimensionati corespunzator. Pardoseala de la cota -0.05m va fi realizata din beton rutier, iar fata vazuva fi tratata cu rasini epoxidice. Sistemul de fundare ales este fundatie continua sub stalpi, fundatia fiiformata din grinzi din beton armat monolit. Invelitoarea va fi realizata din panouri sandwich si vaprevazuta cu luminatoare. Pardoseala grupului sanitar va fi placata cu gresie mata antiderapanta.

  Finisaje: placaje faianta, zugraveala lavabila de exterior si de interior, tamplarie aluminiu geam termopan, tamplarie PVC, pardoseli gresie mata antiderapanta.

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  12/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  Utilitti: constructia va fi racordata la retelele de electricitate, apa si telefonie existente in zoEvacuarea apelor uzate se va face la o fosa vidanjabila. Standurile speciale pentru lactate, carne vitaproduse din carne de vita, carne de porc si produse din carne de porc vor fi dotate cu camere frig.

  Acces carosabile si retele tehnico - edilitare

  Accesul principal, secundar si auto la cladirea proiectata se va realiza din drumurile aflate

  latura de est (drum comunal) si pe latura de nord (alee pietonala).

  Memoriu de arhitectura

  Piata agroalimentara din comuna Barcea, judetul Galati se va amplasa in intravilanul comunpe un teren care face parte din domeniul public al comunei si se afla in administrarea Consiliului Loal comunei Barcea. Terenul figureaza in categoria curti constructii.

  Suprafata terenului este de 2.090 mp.

  Suprafata totala construita propusa se compune din:

  - stand special lactate si produse din lapte: s = 17.52 mp;- camera frig pentru lactate: s = 17.52 mp;- stand special de carne de porc si preparate din carne de porc: s = 19.44 mp;- camera frig pentru carnea de porc: s = 3.80 mp;- stand special de carne de vita si preparate din carne de vita: s = 19.44 mp;- camera frig pentru carnea de vita: s = 3.72 mp;- stand special pentru peste si preparate din peste: s = 11.52 mp;- stand special pentru vanzarea oualelor: s = 11.52 mp;- birou administrator: s = 11.40 mp;- birou politia pietei: s = 7.59 mp;- birou Directia Sanitar Veterinara: s = 13.11mp;

  - magazine alimentare (2 magazine): s = 23.28 mp;- hala de legume si fructe prevazute cu spatii pentru spalarea s =253.60mp;legumelor:

  - WC baieti: s = 9.04 mp;- WC fete: s = 6.05 mp;- spalator: s = 5.65 mp;- vestiar femei: s = 7.95 mp;- vestiar baieti: s = 7.90 mp.

  Suprafata construita propusa: 606,00 mp; p.o.t. propus = 28%

  Suprafata desfasurata propusa: 606,00 mp; c.u.t. propus = 0,28

  Suprafata utila propusa: 559.59 mp

  Hala pietii este o constructie cu regim de inaltime P, avand structura de rezistenta realizata profila metalice laminate la cald.

  Inchiderile perimetrale si peretii de compartimentare vor fi realizati din panouri tip sandw(profile UW si CW, vata minerala, placa OSB, folie si rigips). Invelitoarea va fi realizata din panosandwich si va fi prevazuta cu luminatoare.

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  13/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  Tamplaria exterioara este realizata din profile de aluminiu si geam termopan, cu 3 straturiizolatie termica.

  Usile de acces vor fi realizate din profile de aluminiu.

  Pardoseala in hala va fi realizata din beton rutier tratat cu rasini epoxidice in reteta specifspatiilor pentru piete, iar pardoseala grupului sanitar va fi placata cu gresie mata antiderapanta.

  Spatiile de birouri si magazine vor fi tratate cu zugraveli lavabile.

  Tamplaria interioara va fi realizata din profile PVC.

  Peretii grupurilor sanitare vor fi placati cu faianta pe h = 1,50 m si zugraveli lavabile.

  3. Date tehnice ale investitiei:

  a. Zona i amplasamentul:

  Localizare: Comuna Barcea se afla situata in partea central-vestica a judetului Galati, judet cface parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a Romaniei.

  Terenul este amplasat, conform Planului de amplasament si delimitare a bunului imobil,intravilanul Comunei Barcea, zona centrala, cvartalul 40, parcela 1352, jud. Galati si are suprafata2.090 mp, conform masuratorilor si actelor.

  Din punct de vedere seismic, amplasamentul se afla situat in zona cu gradul VIII de intensitmacroseismica pe scara Richter, avand acceleratia terenului pentru proiectare la cutremure a.g. = 0,2si perioada de colt a spectrului de raspuns Tc = 1,0 sec.

  Din punct de vedere climatic, comuna Barcea este situata in zona II climatica, cu urmatoarcaracteristici:

  - vara: -28 C (cf. STASB 6472/2-83)- iarna: +18 C (cf. SR 1907/1-98)

  b. Statutul juridic al terenului care urmeazsfie ocupat:

  Regim juridic: terenul de amplasament se afla in intravilanul comunei Barcea, judetul Galface parte din domeniul public al comunei Barcea, este liber de orice sarcini si face parte din categocurti-constructii, conform actelor anexate.

  Vecinatati: terenul are urmatoarele vecinatati:

  - la Nord: vecin: Alee pietonala;- la Vest: vecin: Drum comunal;- la Sud: vecini: Tanjala Mitrita si Maros Neculai;- la Est: vecin: Ansamblu comemorativ.

  c. Situatia ocuprilor definitive de teren: suprafata total, reprezentndterenuri din intravilan/extravilan:

  Suprafata totala a terenului este de 2.090 m:

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  14/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  Suprafata construita propusa: 606,00 mp; p.o.t. propus = 28,00%

  Suprafata desfasurata propusa: 606,00 mp; c.u.t. propus = 0,28

  Suprafata utila propusa: 559,59 mp

  d. Studii de teren:

  - studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasament

  reperelor, liste cu repere n sistem de referinnaional;

  Forma terenului: forma si dimensiunile terenului sunt prezentate in planul de situatie. Tereeste conventional plat.

  - studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, ficomplexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza asubterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare

  consolidri;Se prezinta anexat.

  e. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului deinvestitii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive derealizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru

  aprobare;

  Caracteristicile principale ale constructiei sunt urmatoarele:

  Nr.Crt. DenumireaconstructieiRegim

  inaltimeSdmp Scmp Sump Hm Lungime Latime

  1 Piata P 606,00 606,00 559,59 5,00 30,30 20,00

  Variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentruaprobare, se prezinta mai jos astfel:

  Nr. Crt. Denumire categoriede lucrari

  Variante constructive de realizare VarianoptimVI VII

  1.Fundatii Fundatie continua sub

  stalpi formata din grinzide beton armat

  Idem VI VI = VII

  2.Structura de rezistenta Cadre formate din stalpi

  si grinzi din profilemetalice laminate la cald

  Idem VI VI = VII

  3. Inchiderile perimetrale Panouri sandwich (profile Panouri din table ZN VI

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  15/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  UW si CW, vata mineral, placa OSB, folie )

  cu niez termoizolatordin poliuretan

  4.Peretii deconpartimentare

  Panouri sandwich (profileUW si CW, vata mineral, placa OSB, folie )

  Zidarie de caramida VI

  5.

  Planseu peste birouri,magazine si standurie

  speciale

  Placa beton armatmonolit

  Panouri sandwich(profile UW si CW,

  vata mineral , placaOSB, folie )

  VI

  6Invelitoare hala Panouri sandwich si va fi

  prevazuta cu luminatoarePanouri sandwich siva fi prevazuta culuminatoare

  VI = VII

  7.Tamplarie exterioara Ferestre din Al cu geam

  termopanFerestre din PVC cugeam termopan

  VI

  8 Tamplarie interioara Tamplarie PVC Idem VI VI = VII

  9.Zugraveli Zugraveli lavabile Tencuieli + zugraveli

  lavabileVI

  10

  Pardoseli Beton rutier cu rasini

  epoxidice

  Idem VI VI = VII

  11.Grup sanitar Placaj faianta + pardoseli

  gresieIdem VI VI

  f. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:

  necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;

  Necesarul de utiliti pentru investiie se prezintastfel:

  Denumirea tipului de utiliti UM Cantitatea necesar 1. Ap Mc/h 2,972. Canalizare l/s 0,663. Energie electric Kwh 53,36

  solutii tehnice de asigurare cu utilitati;

  Apa se asigura prin racordare la reteaua comunala existenta in zona.

  Canalizarea evacuarea apelor uzate, rezultate din procesul tehnologic (spalare legume fructe) seface printr-o conducta la un bazin vidanjabil propus in acest scop.

  Evacuarea apelor rezultate de la grupurile sanitare se va face la o fosa vidanjabila.

  Energia electrica alimentarea cu energie electrica se va face prin racordare la reteaua comunexistenta, pe baza unei taxe de racordare si a unui aviz de racordare ce se va emite de catre SC ELECTRISA, Galati.

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  16/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Pag

  g. concluziile evaluarii impactului asupra mediului;

  In urma analizei efectuate privind impactul asupra mediului rezulta urmatoarele:

  Nr.Crt.

  Denumirea parametrilor si aimpacturilor

  Sursa Impact evaluat

  A. Pe perioada executarii lucrarilor

  1. Impactul traficului PrafZgomot

  NeglijabilNeglijabil

  2.Impactul deseurilor solide in fazade construire

  - Deseuri din constructie- Pamant in exces

  Neglijabil

  B. Pe perioada functionarii

  3. Impact asupra apelor Incarcare cu poluantiNesemnificativ-neglijabil

  4.Deseuri rezultate in faza deexploatare

  Deseuri menajere Neglijabil

  5 Impactul asupra soluluiTerenurile perturbate de

  constructiile care se amenajeaza

  Impact pozitiv

  major6. Impact asupra subsolului

  Apele uzate se colecteaza la fosaseptic a pietii

  Neglijabil

  7. Impact asupra biodiversitatiiNu se prelimina efectuarea florei sifaunei

  Inexistent

  9. Impact asupra peisajului Pozitiv major

  10. Mostenirea culturala Nu este afectata Inexistent

  11. Impactul asupra sanatatii umane Zgomot redus Neglijabil

  12. Riscuri naturale

  Potentialul seismic al zonei Prin masurile constructive luate seva asigura protectia seismica Nesemnificativ

  Riscul de inundatii InexistentSeceta Obiectivele zonei nu sunt afectate Nesemnificativ

  Alunecari de terenNu exista fenomenul posibil dealunecare

  Inexistent

  Accidente potentiale:incendiu

  Cladirile sunt asigurate constructiv Nesemnificativ

  13. Socio - economic Pozitiv major

  4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare ainvestitiei.

  Graficul de realizare a investitiei este predat anexat.

  Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  17/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 17

  GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI

  Nr.Crt

  Denumirea etapelor siactivitatilor

  ESALONARE IN LUNI Executanti

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1 DEMARAREA1.1.Stabilirea echipeide implementare si aplanului de actiunepentru perioada de

  implementare

  _ B

  2. ALEGEREAPROIECTANTULUI

  PT. INTOCMIREA

  PROIECTELOR

  TEHNICE SI A

  CAIETELOR DE

  SARCINI

  B

  2.1.Intocmiredocumentatie licitatie

  __B

  2.2.Efectuare licitatie _ B

  2.3.Incheiere contract

  cu ofertant castigator

  __B+P

  2.4.Intocmiredocumentatii tehnice

  _P

  3 INTOCMIREAPLANULUI DE

  DERULARE A

  ACHIZITIILOR DE

  BUNURI, SERVICII

  SI LUCRARI,

  INCLUSIV

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  18/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 18

  INTOCMIREA

  DOCUMENTELOR

  DE ACHIZITII

  3.1.Intocmire plan dederulare a achizitiilor

  __B

  3.2.Intocmireadocumentelor deachizitii

  __ B

  3.3.Anunturipublicitare

  ___B

  4 TRAININGPENTRUUTILIZAREA

  PROCEDURILOR

  ___B

  5 DERULAREALICITATIILOR

  ___B

  6 INCHEIEREACONTRACTELOR

  __B

  7 STABILIREAECHIPEI DEURMARIRE A

  EXECUTIEI

  __B

  8 DERULAREACONTRACTEOR

  8.1.Executie lucraripregatitoare inclusivorganizarea de santier

  _ C

  8.2.Executie lucrari debaza

  _________________ ____

  ____________

  _____ _____ C

  8.3.Asistenta tehnica_____ ____________ ____ ______ ___________ _____

  _P

  8.4.Probe, receptii______

  ___B+C+P

  8.5.Carte tehnica______

  __B+C

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  19/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 19

  8.6.Receptie laterminarea lucrarilor

  ____C+B+P

  8.7.Receptia punerii infunctiune

  ___C+B+P

  8.8.Autorizatii defunctionare

  __B

  NOTA PRESCURTARI : - BENEFICIAR B -CONSTRUCTOR C-PROIECTANT - P

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  20/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 2

  III. Costurile estimative ale investitiei

  1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:

  DEVIZ GENERAL

  Sediu Piata agroalimentara n mii lei si mii euro la cursul 4,10 lei/euro

  Nr.Crt

  Denumirea capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli

  Valoare (frTVA) TVA Valoare (inclusiv TVA

  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii e

  1 2 3 4 5 6 7

  PARTEA I

  CAPITOLUL1Cheltuieli pt.obtin.si amenajareaterenului

  1.1 Obtinerea terenului

  1.2 Amenajarea terenului

  1.3 Amenajarea pt. protectia mediuluisi aducerea la starea initialaTOTAL CAPITOL 1

  CAPITOLUL2Cheltuieli pentru asig. utilit. nec.

  2.1 Cheltuieli pentru asigurareautilitatilor necesare

  41,00 10,00 7,79 48,79 11,

  TOTAL CAPITOL 2 41,00 10,00 7,79 48,79 11, CAPITOLUL3Cheltuieli pentru proiect. si asist.tehnica

  3.1 Studii de teren 1,00 0,24 0,19 1,19 0,2

  3.2 Taxe pentru obtinerea de avize ,acorduri si autorizatii

  1,00 0,24 0,19 1,19 0,2

  3.3 Proiectare si inginerie 57,40 14,00 10,90 68,30 16,3.4 Organizarea procedurilor deachizitie public

  3.5 Consultant + studiu fezabilitate 49,20 12,00 9,35 58,55 14,

  3.6 Asistent tehnic 24,60 6,00 4,67 29,27 6,5

  TOTAL CAPITOL 3 133,20 32,48 25,30 158.50 38,

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  21/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 2

  CAPITOLUL 4Cheltuieli pt. investitia de baz

  4.1 Constructii si instalatii:4.1.1. Sediu piata agroalimntara 615,00 150,00 116,85 731,85 178

  4.2 Montaj utilaje tehnologice 65,60 16,00 12,46 78,06 19,

  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice

  si functionale cu montaj

  73,80 18,00 14,02 87,82 21,

  4.4 Utilaje fr montaj si echipamentede transport

  4.5 Dotri 82,00 20,00 15,58 97,58 23,

  4.6 Active necorporale

  TOTAL CAPITOL 4 836,41 204,00 158,92 995,33 242

  CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

  5.1 Organizare de santier 92,25 22,50 17,52 109,77 26,

  5.3 Cheltuieli diverse si neprevzute 344,84 84,10 65,52 410,36 100

  TOTAL CAPITOL 5 437,10 106,61 83,05 520,15 126

  CAPITOLUL 6Cheltuieli pt. probe tehnologice siteste si pred. beneficiar

  6.1 Pregtirea personalului deexploatare

  6.2 Probe tehnologice si teste

  TOTAL CAPITOL 6

  TOTAL GENERAL 1447,71 353,10 275,06 1722,77 420

  Din care C+M 615,00 150,00 116,85 731,85 178

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  22/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 2

  2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei:

  ESALONAREA COSTURILOR INVESTITIEI PE LUNI

  Nr.Crt.

  Denumireelemente de

  cost

  Valoareatotala

  mii lei

  Esalonarea costurilor pe luni mii lei

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1. Proiectare 68,30 _

  2. Organizaresantier

  109,77

  3. Executielucrari de baza

  995,33 _________ ____ ____ ____ ____ ____ _____

  4. Asistentatehnica

  29,27

  _________ ____ ____ ________ ____ ____ _

  5. Probe, receptii

  6. Alte cheltuieli 520,10 ____

  _____ ____ _________ ____ ____ ____ ___ _________ ____

  TOTAL 1722,77

  IV. Analiza cost-beneficiu

  Analiza cost-beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economica a proiectelor.

  Analiza cost-beneficiu se bazeaza pe exprimarea in bani pentru situatiile cu si fara proiect atuturor elementelor de cheltuieli (costuri de investitie si operationale) si venituri (directe si indirecte).

  1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea

  perioadei de referinta

  Investiia Piaa agroalimentar n comuna Barcea, judeul Galai" se amplaseaz n intravilanulsatului Barcea, centru de comun.

  Comuna Barcea se afl situat n partea de central-vestica a judeului Galai, judece se afl nRegiunea de Dezvoltare Sud-Est a Romniei.

  Obiectivul de investiii se ncadreazn obiectivul general al Programului Naional de Dezvoltare

  Rural - 2007 - 2013, care vizeaz pe lng dezvoltarea durabil a economiei rurale, msuri privindmbunirea calitii n zonele rurale.

  Una din problemele cu care se confrunt spaiul rural romnesc o constituie slaba dezvoltare aserviciilor de baz, respectiv a infrastructurii aferente acestora.

  In cadrul sprijinului prevzut pentru dezvoltarea infrastructurii se preconizeazinvestiii n spaiulrural i pentru amenajri de piee, spaii pentru organizarea de trguri etc.

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  23/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 2

  - Obiectivul general al proiectului vizeaz mbunirea condiiilor de via alepopulaiei prin posibiliti de cumprare a unor produse agroalimentare din piee, ncondiii de siguranalimentar i la un nivel civilizat.

  - Obiectivul specific al proiectului l reprezintcreterea numrului de locuitori dinzoncare beneficiazde serviciile pieii, prin realizarea obiectivului de investiii Piaaagroalimentar".

  Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, din care perioada de proiectare 3 luni siperioada de executie 9 luni.

  Perioada de exploatare luatn calculul analizei este de 49 ani.

  2. Analiza optiunilor

  Pentru stabilirea opiunilor i pentru stabilirea variantei optime au fost avute n vedereurmtoarele:

  datele de bazdin teren:- studii geotehnice i geodezice;

  - limitele proprietilor existente pe care sunt amplasate drumurile;- consultarea avutcu Primria comunei Barcea;- normativele tehnice i legale.

  Scenariile au fost alctuite n conformitate cu posibilitile de analizmulticriterial.

  Au fost alese 3 variante:- Varianta I-a - Nu se ia nici o msur(varianta 0 finvestiie);- Varianta a Il-a - realizarea hale de splare-sortare i a unui grup sanitar;- Varianta a IlI-a - realizarea lucrrilor.

  Analiza opiunilor are 2 componente:- o evaluare obiectiv;

  - o evaluare subiectiv.

  Evaluarea obiectivse bazeazpe analiza diferiilor parametri, dupcum urmeaz:- tehnici;- de mediu i sociali;- economici;- legali.

  Evaluarea se face cu note de la 10 la 1, de la cele mai bune, pnla cele mai puin indicate soluii,cu interpolri n situaii intermediare.

  Evaluarea subiectivintroduce factori de cntrire a unor indicatori, n detrimentul altora.

  Tabelul nr. 1 - PARAMETRII TEHNICINr. Denumirea parametrilor Scenarii/variante/opiuni Observaiicrt. I II III

  Piaagroalimentar(obiectiv fizic)

  1 5 10

  Suprafaa ocupatdeinvestiie

  1 10 10

  Total 2 15 20

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  24/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 2

  Tabelul nr. 2 - PARAMETRII SOCIALI I DE MEDIUNr. Denumirea parametrilor Scenarii/variante/opiuni Observaiicrt. I II III

  Risc de poluare a solului ia apei freatice

  1 5 10

  Impact asupra mediului -Puncte acordate

  1 5 10

  Acceptare socialPuncte acordate

  1 5 10

  Tabelul nr. 3 - PARAMETRII ECONOMICINr. Denumirea parametrilor Scenarii/variante/opiuni Observaiicrt. I II III

  Investiii 10 5 1Cost de operare 10 5 1Puncte acordate

  Tabelul nr. 4 - CENTRALIZATORUL PARAMETRILOR - PUNCTENr.crt.

  Denumirea parametrilor Scenarii Nivel deimportanI II III

  Parametri punct A 1 5 10 3I de m B 1 10 10 2Risc de poluare 1 5 10 1Impact asupra mediului 1 5 10 1Acceptare social 1 5 10 3Investiii 10 5 1 3Costuri de operare 10 5 1 3Total puncte 25 40 52

  Nivel de importan:1: IMPORTANT2: SEMNIFICATIV3: DE MICIMPORTAN

  Din analiza de mai sus rezultcvarianta III este cea mai bun, deci va fi opiunea selectat.

  3. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performantfinanciar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern derentabilitate i raportul cost-beneficiu

  In vederea elaborrii analizei financiare se impune luarea in calcul a unor estimri si utilizareaanumitor variabile.

  Variabile de lucru:- orizontul de timp;- rata de actualizare;- rata inflaiei;- cursul de schimb valutar.

  Metodologie: analiza financiara a proiectului PIAA AGROALIMENTAR COMUNABARCEA, JUDEUL GALAI"este elaborata conform recomandrilor din Ghidul solicitantului , Msura

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  25/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 2

  322 Renovarea si dezvolarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si popula iarurala si punerea in valoare a motenirii rurale si Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficii a proiectelor deinvestiii.

  Orizontul de timpprevizionat pentru realizarea analizei financiare este de 20 ani, in conformitatecu recomandrile din Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficii a proiectelor de investiii si, respectiv,sura 322.

  Rata de actualizare - este de 8%, conform recomandare Ghidul solicitantului Msura 322-

  Renovarea si dezvoltarea satelor.Rata inflaiei - atat costurile, cat si veniturile se indexeazcu o rata medie a inflaiei de 3% an(media din Uniunea Europeana).

  Cursul de schimb: s-a utilizat un curs de schimb de 4,1 lei/Euro.Analiza financiara are rolul de a furniza informa ii cu privire la fluxurile de intrri si ieiri,

  structura veniturilor si cheltuielilor necesare implementrii proiectului, dar si pe perioada previzionata, invederea determinrii sustenabilitatii financiare.

  Modelul teoretic aplicat, este modelul Discount Cash Flow (DCF) actualizat care cuantificadiferena dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de func ionare, ajustnd aceastadiferena cu un factor de actualizare, operaiune necesara pentru a aduce o valoare viitoare in prezent.

  In cadrul acestei metode, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt

  luate in considerare.Cunoscut fiind faptul ca infrastructurile pentru apa au o perioada lunga de viata utila, analizafinanciara trebuie sa ia in considerare valoarea reziduala a investiiei, conform cu recomandrile dinGhidul pentru Analiza Cost-Beneficii, Cap. 2.

  Pentru efectuarea analizei financiare se vor lua in calcul doua scenarii:- Scenariul "fara proiect" - presupune ca investiia nu va fi realizata, si implicit proiectul nu v-a

  produce rezultate.- Scenariul "cu proiect" - presupune ca proiectul v-a fi implementat; lucrrile propuse vizeaz

  lucrri de PIAA AGROALIMENTARCOMUNA BARCEA, JUDEUL GALAI".Atat veniturile, cat si cheltuielile vor fi ajustate dupa metoda incrementala care se bazeaz pe

  comparaia dintre scenariile "fara proiect" si "cu proiect".

  Aceasta diferena dintre cele doua fluxuri de numerar se actualizeazanual si este comparata cuvaloarea prezenta a investiiei pentru a stabili daca valoarea adugata neta (VAN) a proiectului estepozitiva sau negativa.

  Valoarea actualizata neta indica valoarea actuala la momentul zero a implementrii proiectuluicare va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli si se calculeazcu formula:

  n

  VAN / (NPV) = CF t / ( l +K)i + VRn / ( 1 + K)

  n - I 0 ,i=1

  Unde:

  CFt = cash flow-ul generat de proiect n anul n" - diferena dintre veniturile i cheltuielileaferente;

  VRn= valoarea reziduala investiiei n ultimul an al analizei (20% din valoarea investiiei);I0 = investiia necesarpentru implementarea proiectului.

  Rata interna de rentabilitate (RIR) - reprezint rata de actualizare la care VAN (NPV) esteegala cu zero .

  Pentru ca proiectul sa poatfi considerat eligibil pentru acordarea cofinantarii, VANF/c trebuie safie negativ si RIRF/c trebuie sa fie mai mica dect rata de actualizare.

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  26/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 2

  Raportul Cost-Beneficiu este un indicator complementar al NPV, comparnd valoarea actualaa beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiiei.

  B / C = VP(I)0/ VP(O)0,

  Unde :VP(I)0- este valoarea actualizata a intrrilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada

  analizata (inclusiv valoarea reziduala);

  VP(O)0- este valoarea actualizata a ieirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioadaanalizata (inclusiv costurile investitionale).Orizontul de previziune a veniturilor si cheltuielilor generate de implementarea proiectului este de

  20 ani, din care primul an constituie perioada de construcie.

  Evoluia prezumata a costurilor

  Costurile de operare sunt costuri adiionale generate de utilizarea investiiei dup finalizarealucrrilor de construcie a fosei septice.

  In acest caz costurile de operare constau in:

  - cheltuieli de personal6 salariai x 300 euro/lunx 12 luni = 21.600 euro/an

  - contribuii aferente salarii:21.600 euro/an x 28,50% = 6.156 euro/an

  Total cheltuieli de personal = 27.756 euro/an- energie electrica

  Iluminat Putere Ore/ziCantitate

  (Buc) KWH/zi

  Flourescent (mic) 18 W x 4,0 h x 36 = 2,6 KWh

  Flourescent (mare) 36 W x 4,0 h x 30 = 4,3 KWh

  Climatizare Putere Ore/zi Cantitate KWH/zi

  Aer conditionat 1000 W x 4,0 h x 15 = 60,0 KWh

  Utilaj frig 5000 W x 24,0 h x 3 = 360,0 KWh

  426,9 kwh/zi x 252 zile/an = 107.578,8 kw/an107.578,8 kw/an x 0,4485 lei/kw / 4,1 = 11.768,07 Euro/an

  Total cheltuieli energie electrica = 11.768,07 euro/an

  - cheltuieli cu apa2,597 mc/h x 2 h/zi x 252 zile/an = 1.308,888 mc/an1.308,888 mc/an x 2,87 lei/mc / 4,1 = 916,22 Euro/an

  Pret mc apa rece potabila perceput de SC APA CANAL SA, Galati, la data de 01.05.2010: 1 mcapa rece = 2,87 lei, cu TVA inclus

  Curs previzionat: 1 euro = 4,1 leiDeterminarea debitului de calcul s-a fcut conform STAS 1478/1990 cu relaia:

  qc = a*b*c*E = 0,72 l/s = 2,597 mc/h.

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  27/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 2

  Grup Sanitar StanduriLavoare 5 buc x 0,35 E = 1,75 E

  Total = 1,75 EGrup Sanitar PublicLavoare 3 buc x 0,35 E = 1,05 EWC-uri 2 buc x 0,5 E = 1,0 E

  Pisoare 2 buc x 0,17 E = 0,34 ETotal = 2,39 EHala splare legume-fructeSptoare __ 3 buc x 1 E = 3 E

  Total = 3 E

  a 0,15 - coeficient f-cie de regimul de funcionareb 1,0c 1,8 - coeficient f-ctie de destinaia cldirii

  - cheltuieli canalizareSe considera 80% din consumul de apa potabila in scopuri menajere.1.308,888 mc/an x 0,8 = 1.047,11 mc/an1.047,11 mc/an x 0,87 lei/mc / 4,1 = 222,19 Euro/an

  Pret mc apa uzata menajera perceput de SC APA CANAL SA, Galati, la data de 01.05.2010: 1 mcapa uzata menajera = 0,87 lei, cu TVA inclus

  Curs previzionat: 1 euro = 4,1 lei

  Total ap+ canalizare = 1.138,41 euro/an

  - cheltuieli de ntreinere: 0,2% / an din total costuri de operare ncepnd cu anul 5 (anul 4 dup

  punerea n funciune).353,10 mii Euro x 0,2% = 0,706 mii euro/an.

  - plata investitieiProiectul urmeaza sa fie realizat pe baza unei finantari din partea constructorului, in suma de

  1.722.774,90 lei sau 420.189 euro, la un curs previzionat de 1 euro = 4,1 lei.Plata se va asigura prin anulitate din Bugetul Local al Primariei Barcea in timp de 10 ani, fiind in

  suma de 144.757,06 lei/an sau 35.306,60 euro/an.

  Total costuri de operare = 76.675,08 euro/an

  Evoluia prezumata a veniturilor

  Veniturile se obin din incasarea contravalorii taxei de nchiriere astfel:- In haltarabe pentru vnzare produse agricole

  (44 tarabe x 2 mp) x 1,25 euro/mp x 252 zile/an = 27.720,00 euro/an- Spatii comerciale

  117,12 mp x 1,75 euro/mp x 252 zile/an = 51.649,92 euro/an

  Total venituri din nchirieri spaii pentru vnzare = 79.369,92 euro/an

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  28/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 2

  Rezultatele analizei financiare

  Pe baza fluxurilor de numerar au fost calculai urmtorii indicatori financiari de referina conformanexei 4:

  - rata interna de rentabilitate financiara a investiiei (RIRF/c) are valoarea financiara0.042.

  - valoarea actualizata neta financiara a investiiei (VNAF/c) are o valoare negativa de -

  112 mii Euro.Raportul cost/beneficiu este 1,191.- sustenabilitatea financiara a proiectului este data de veniturile generate de

  implementarea proiectului.Conform anexei 3, fluxul de numerar net cumulat neactualizat este pozitiv pe intreaga perioada

  luata in calcul in cadrul analizei financiare, ceea ce nseamn c proiectul nu risc s rmn flichiditi n viitor.

  Pentru determinarea fluxului de numerar net au fost luate in considerare toate costurile si toatesursele de finanare (atat pentru investiie, cat si pentru operare si funcionare).

  4. Analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performan

  economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate iraportul cost -beneficiu;

  Nu este cazul, aceasta fiind obligatorie doar n cazul investiiilor publice majore.

  5. Analiza de senzitivitate

  Analiza de senzitivitate este o tehnic de evaluare cantitativ a impactului modificrii unorvariabile de intrare asupra rentabilitii proiectului investiional.

  Scopul analizei de senzitivitate este de a identifica variabilele sau parametrii critici ai modelului,

  ale cror variaii, n sens pozitiv sau negativ, comparativ cu valorile folosite pentru situa ia optim,provoac cele mai semnificative variaii asupra principalilor indicatori ai rentabilitii, respectiv RIR iVNA.

  Valorile critice sunt considerate acei parametri pentru care o variaie de 1% provoaccreterea cu1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete.

  Indicatorii luai n calcul pentru analiza senzitivitii sunt:- rata internde rentabilitate (RIR);- valoarea actualizatnet(VAN)

  Parametrii care vor varia n sens negativ i defavorabil situaiei de bazprezentate sunt:- scderea veniturilor (cu 10%, respectiv 20%);- creterea cheltuielilor (cu 10%, respectiv 20%);

  - creterea costului investiiei (cu 10%, respectiv 20%).Se urmrete influena variabilelor prezentate asupra:- cash flow-ului net i cumulat;- ratei interne de rentabilitate (RIR);- valorii actualizate nete (VAN).

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  29/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 2

  Analiza senzitivitatii variante de lucru sunt prezentate in tabelul de jos:

  Varianta I Varianta II Varianta IIICostul investiiei (mii euro) 353,100 388,410 423,720Rata internde rentabilitate

  financiara investiiei (RIRF/c) %0,042 # #

  Valoarea netactualizata

  investiiei (VNAF/c) (mii euro)

  -122 -493 -698

  In toate variantele proiectul este viabil, eventuala crestere a variabilei cheltuielilor poate fi tinutasub control prin evitarea cheltuielilor riscante.

  6. Analiza de risc

  6.1. Riscuri tehnice

  Patrimoniu cultural

  In principiu, actiunile preconizate prin acest proiect nu vor afecta nici direct, nici indirect, vreunul

  din elementele de patrimoniu cultural din zona sau din localitate.Aerul

  Amploarea globalasupra aerului este moderatpe perioada execuiei lucrrilor, iar n perioadade exploatare poate fi consideratadmisibil.

  Zgomotul

  In perioada de execuie i exploatare, emisiile fiind limitate, se poate considera cau un impactadmisibil.

  Mirosurile

  In perioada de execuie i exploatare se poate considera cmirosurile sunt admisibile.Biodiversitatea

  - Impactul asupra faunei este nesemnificativ.- Impactul asupra florei poate fi considerat admisibil.

  Peisajul

  Impactul general este pozitiv.

  Mediu social - economic

  La nivelul comunitar i comunal, impactul socio-economic net de bunstare este pozitiv, pentru ceste un proiect care ntrunete condiiile eligibile unui proiect cu scop social.

  Impacturi negative - riscuri

  - Modificri ale calitii aerului n timpul execuiei.- Modificri ale scurgerii apelor meteorice la suprafaa terenului, n perioada de execuie.

  Impacturi negative - admisibile

  - Modificri ale calitii apei de suprafa, pe perioada execuiei.- Afectri ale florei pe perioada execuiei.

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  30/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 3

  Riscul izbucnirii incendiilor - nesemnificativ.

  Riscul mbolnvirilor - nesemnificativ.

  6.2. Riscuri financiare

  6.2.1. Variabilitatea costurilor operaionale. Acestea pot fi inute sub control prinevitarea angajrii unor cheltuieli riscante.

  6.2.2. Variabilitatea preurilorpoate influena performana financiara sistemului,n special la costurile de investiie.

  6.2.3. Riscuri instituionaleSistemul instituional, odatimplementat, nu poate fi nefuncional.

  6.2.4. Riscuri legaleIntruct lucrarea, din punct de vedere a execuiei i exploatrii este relativ simpl, nu existriscuri

  legale n implementare i exploatare.

  6.3. Indicatori calitativi

  Analiza socio-economica luat n considerare i ali factori, dect cei financiari, care se refernmod strict la profit abilitate.

  S-au studiat n mod deosebit costurile i beneficiile de ordin economic i social, precum iefectele asupra mediului.

  Analiza economic a dimensionat contribuia economic a proiectului sub raportul bunstriieconomice a comunitii locale.

  Proiectul are efecte directe i indirecte n ceea ce privete economia local i de protecie amediului.

  Au fost identificai urmtorii indicatori calitativi:

  Efecte directe Efecte indirecte

  - Se creeaznoi bunuri i servicii la nivel local - Contribuie la dezvoltarea infrastructurii locale

  - Se creeazlocuri de munc - Contribuie la mbunirea strii generale anvmntului

  - Are loc un impact favorabil asupra condiiilorde mediu prin reducerea drastic a agenilorpoluani de mediu (sol, ap, aer).

  - Contribuie la crearea unui ambient propicedezvoltrii nvmntului.

  - Se mbunesc radical condiiile defuncionare a nvmntului n cadrul colii

  6.4. Indicatori cantitativi

  Nr.Crt. Denumirea indicatorilor Valori

  E.R.R. - E.N.P.V. -

  Raport COST - BENEFICIU= Venit total Cheltuieli totale

  1,191

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  31/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 3

  V. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI

  Proiectul urmeaza sa fie realizat pe baza unei finantari din partea constructorului, in suma de1.722.774,90 lei sau 420.189 euro (TVA inclus), la un curs previzionat de 1 euro = 4,1 lei.

  Plata se va asigura prin anulitate din Bugetul Local al Primariei Barcea in timp de 10 ani, fiind insuma de 144.757,06 lei/an sau 35.306,60 euro/an.

  VI. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNCOCUPATPRINREALIZAREA INVESTIIEI:

  6.1. Numr de locuri de munccreate n faza de execuie: 15

  6.2. Numr de locuri de munccreate n faza de operare: 6

  VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

  INVESTIIEI:

  1. Valoarea total(INV)

  Fr TVA Cu TVA

  Total valoare investitie

  1.447.710 lei 1.722.774,90 lei

  353.100 E 420.189 E

  Din care constructii montaj

  615.000 lei 731.850 lei

  150.000 E 178.500 E

  Durata de realizare a investitiei (luni): 12

  NR. DE

  TURE

  NR. DE

  ANGAJATI

  FUNCTIA PERSOANEI

  ANGAJATE

  1 2 Personal administrativ2 2 Femeie intretinere curatenie2 2 Paznic

  TOTAL ANGAJATI 6 persoane

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  32/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 3

  2. Calculul indicatorilor tehnici ai proiectului de investitie

  a) Gradul de ocupare al terenului

  se obtine prin raportarea suprafetei construite la suprafata total a terenului

  G = (Sc/St) x 100 = (606/2090) x 100 = 28,99 % Unde:

  Sc suprafata construitaSt suprafata totala

  b) Gradul de folosire al suprafetei construite:

  se calculeaza raportnd suprafata desfasurata la suprafata construita

  G = (Sd/Sc) x 100 = (606/606) x 100 = 100 % Unde:Sd - suprafata desfasurataSc suprafata construita

  c) Gradul de folosire al suprafetei desfasurate:

  G = (Su/Sd) x 100 = (559,59/606) x 100 = 92,34 % Unde:Su suprafata utilaSd suprafata desfasurata

  d) Densitatea constructiilor - se obtine ca raport al suprafetei desfasurate fat desuprafata terenului

  G = (Sd/St) x 100 = (606/2090) x 100 = 28,99 % Unde:Sd- suprafat desfasurata

  St- suprafat teren

  3. Calculul indicatorilor economici ai proiectului de investitie

  3.1.Capaciti (n uniti fizice i valorice);

  - 253,60 mp spaii destinate halei legume-fructe- 117,12 mp spatii comerciale

  3.2.Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizatinvestiia:

  Piaagroalimentarcu urmtoarele capaciti:- 44 tarabe pentru expunere, depozitare, vnzare- grup sanitar cu 2 cabine- ambalare - 600 Kg/or- cantitatea lunara de produse agroalimentare care se desfac - 1,5 tone

 • 5/26/2018 Studiu Fezabilitate - Piata Agroalimentara

  33/33

  EFICIENTA INVESTITIILOR IRINA ICHIMOV

  IMPC 1 Page 3

  CAPITOLUL B: Piese desenate

  - A00 Plan de amplasament, scara 1:500

  - A01 Schita-plan parter cota 0.00, scara 1:100

  - A01 Perspective