Studiu fezabilitate -carmangerie

download Studiu fezabilitate -carmangerie

of 62

Transcript of Studiu fezabilitate -carmangerie

CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI

STUDIU DE FEZABILITATE

INFIINTAREA UNITATII DE CARMANGERIE PRIN ETAJARE PARTIALA IMOBIL SPATIU COMERCIAL,

la S.C. GIGI S.R.L., din localitatea Constanta, judetul Constanta

S.C. GIGI S.R.L.

Constanta, Jud. Constanta

CUPRINSI. Partile scrise

1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

1.2 Scurt istoric al solicitantului

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

2. Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investitiei

2.2 Elaborator

2.3 Obiectivele investitiei/prioritati

2.4 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza.

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

3. Date tehnice ale investitiei

3.1 Date generale

3.1.1 Zona si amplasamentul investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor

3.2.1 Pentru cladiri

3.2.2 Pentru retele

3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente3.3 Structura constructiva

3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor

3.5 Instalatii aferente constructiilor

3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora

3.7 Avize si acorduri

3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile.

4. Durata de realizare (luni) si etape principale

5. Costul estimativ al investitiei

6. Finantarea investitiei

7. Date privind forta de munca7.1 Total personal existent

7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

7.3 Responsabil legal

II. Partile desenate

- Plan de amplasare n zona

- Plan general

- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate

- Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii

- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

III. Proiectii financiare si indicatori financiari

1. Prognoza veniturilor

2. Prognoza cheltuielilor

3. Proiectia contului de profit si pierdere

4. Bilant sintetic previzionat

5. Flux de numerar

6. Indicatori financiari

INFIINTAREA UNITATII DE CARMANGERIE PRIN ETAJARE PARTIALA IMOBIL SPATIU COMERCIAL,

la S.C. GIGI S.R.L., din localitatea Constanta, judetul Constanta

I. Partile scrise

1. Date generale

1.1 Scurt istoric al solicitantuluiS.C. GIGI S.R.L. este o societate comerciala cu raspundere limitata, din categoria microintreprinderilor cu capital social 100 % privat. Aceasta si-a inceput activitatea in anul 1992, Constanta, judetul Constanta, cu nr. inregistrare la Registrul Comertului, fiind reprezentata de d-nul, d-na in calitate de asociati si d-nul in calitate de administratori. Acestia exercita toate activitatile ce decurg din obiectele de activitate cuprinse in actul constitutiv al societatii si o reprezinta in fata organelor abilitate.

Administratorii au urmatoarele drepturi si obligatii:

intocmesc regulamentul de Ordine Interioara al societatii

hotarasc cu privirea la majorarea sau reducerea capitalului social si cu privire la cooptarea de noi asociati

intocmesc bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierdere

angajeaza pe baza de contract de munca sau conventie civila personalul societatii

angajeaza si descarca societatea de toate obligatiunile financiare ce-i revin sau de orice alta operatiune comerciala si financiara ce priveste societatea

reprezinta societatea in relatiile cu tertii.SC GIGI SRL, in afara sediului nominalizat mai sus, detine si sedii secundare:

punct de lucru: Constanta, P-ta Pescarus, judetul Constanta punct de lucru: Complex Agroalimentar Tomis III, judetul Constanta punct de lucru: P-ta Agroalimentara Tomis Nord, judetul Constanta punct de lucru: Str. Gh. Lazar, nr, 7, judetul ConstantaCapitalul social subscris este 27.920 lei, integral varsat, nr. parti sociale 2.792, valoare parte sociala 10 lei.- Memet Erkal asociat, aport la capital social 16.750 lei, nr. parti sociale 1.675, cota de participare la beneficii si pierderi 60%.

- Memet Denis asociat, aport la capital social 11.170 lei, nr. parti sociale 1.117, cota de participare la beneficii si pierderi 40%.

Pe baza situaiilor financiare (bilan i contul de profit i pierdere) prezentate de S.C. GIGI S.R.L., s-a putut analiza evoluia societii. Astfel au fost studiate prin metode i tehnici specifice, conturile de patrimoniu active i pasive, precum i conturile de venituri i cheltuieli, rezultatele fcnd referire la:

1. Volumul, structura i evoluia cifrei de afaceri

2. Bilanul

3. Contul de Profit i Pierdere

4. Indicatori economico-financiari

Inceputul activitatii S.C. GIGI S.R.L. s-a limitat la activitatea de comert, capatand o dezvoltare semnificativa cand capitalul social s-a majorat de la 600 lei la 27.920 lei pe seama incorporarii in activul societatii a unor active nominalizate la analiza existentului de mijloace fixe.La data de 31.12.2010 S.C. GIGI S.R.L. prezinta o situatie economico-financiara echilibrata in care se disting: Active imobilizate

1.076.607 Active circulante

375.961 Casa si conturi la banca

5.078 Cheltuieli in avans

32.731 Datorii: care trebuie platite

1.515.737 Capital si rezerve

9.080

Profit exercitiu financiar

18.683Din datele financiar-contabile reiese c societatea are profit, ceea ce demonstreaz viabilitatea economic a acesteia. ntr-un mediu economic extrem de dinamic, societatea identific noi necesiti care trebuiesc satisfacute i care implicit se regsesc n prezentul proiect. Indicatorii de rentabilitate exprim reuita societaii de a realiza vnzari care depesc costurile implicate pentru obinerea lor, costurile activitilor.

Societatea are potential considerabil pentru a evolua spre standarde mai ridicate.S.C. GIGI S.R.L. se organizeaza si functioneaza pe principiul autonomiei economico-financiare prin incheierea de contracte cu beneficiarii si furnizorii interni, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli.Investitiile efectuate pana in prezent au fost suportate din cheltuielile societatii, aducand un aport considerabil la dezvoltarea potentialului existent dar si pentru crearea de perspective de dezvoltare pentru viitor.

Prin acest proiect S.C. GIGI S.R.L. isi propune trecerea intr-o noua etapa de dezvoltare prin infiintarea activitattii de carmangerie, concomitent cu asigurarea unei calitati superioare a produselor la nivelul standardelor europene.

1.2 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)Activitatea principala conform codificarii CAEN este 4711- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutunActivitatea secundara conform codificarii CAEN este 1011- Prelucrarea si conservarea carniisi 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare).

1.3 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc. Denumire mijloc fixData achizitieiValoare neta la data intocmirii ultimului bilant -Lei-Bucati

1.CLADIRI TOTAL229.770,183

1.1 Spatiu comercial nr. 10, Tomis 3, Sdc = 96 mp37.616,991

1.2 Spatiu comercial, Ciresica, Sdc = 50 mp23.153,191

1.3 Spatiu comercial nr. 5, Tomis 3, Sdc = 272,5 mp169.0001

2.UTILAJE TOTAL491.646,8716

2.1 Vitrina frigorifica 36W15.0101

2.2.Vitrina frig 12 W7.7101

2.3. Lazi frigorifice orizontale4.201,682

2.4. Camera frigorifica19.746,371

2.5. Vitrina frigorifica 36 W14.259,501

2.6. Vitrina frigorifica 18W8.882,51

2.7. Vitrina frig orizontala12.958,161

2.8. Vitrina frig orizontala8.970,711

2.9. Vitrina frig orizontala9.718,621

2.10. Autoutilitara Dacia 13048.550,671

2.11. Autoturism Hyunday Santa Fe94.592,971

2.12. Masina transport marfa WW40.7401

2.13. Autoturism Porsche Cayene229.873,551

2.14. Mobilier piata Pescarus2.142,141

2.15. Tamplarie PVC14.2901

3.ANIMALENu este cazul

3.1 detaliati..

3.n detaliati

4.ALTELE - detaliatiNu este cazul

TOTAL721.417 19

TERENURI

Nr.crtAmplasare Judet/LocalitateSuprafata totala (mp) / Categoria de folosintaValoarea contabila

- Lei-Regim juridic

1.Constanta, Tomis 3, nr. 5, judetul Constanta349 mp/

intravilan380.663,72Proprietate

2.Constanta, Tomis 3, nr. 10, judetul Constanta119 mp/

intravilan162.586 Proprietate

543.249,72

2. Descrierea proiectului 2.1 Denumirea investiiei INFIINTAREA UNITATII DE CARMANGERIE PRIN ETAJARE PARTIALA IMOBIL SPATIU COMERCIAL, LA S.C. GIGI S.R.L., din localitatea Constanta, judetul Constanta

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc). 2.3 Obiectivele investitiei/prioritati se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.Investitia propusa spre implementare in cadrul Masurii 123 Creterea competitivitii sectorului agricol i forestier urmareste imbunatatirea performantei firmei prin indeplinirea obiectivelor tehnice, economico-financiare si de mdiu. Acestea se pot realiza prin infiintarea unei noi capacitati de productie, respectiv a unei unitati de carmangerie ntr-o construcie nou, realizata in conformitate cu standardele in vigoare, folosind utilaje performante la GIGI S.R.L. prin introducerea activitatii de procesare a produselor din carne. Proiectul analizeaza oportunitatea infiintarii unitatii de productie pentru procesarea carnii de vaca, oaie, pasare si porc, pentru obtinerea produselor finite la calitatea si siguranta alimentara a normelor Uniunii Europene. In acest scop firma are in vedere producerea si utilizarea de energie regenerabila prin achizitia unui sistem panouri solare pentru centrala termica si incalzire apa tehnologica.Aceasta noua investitie va contribui la atingerea urmatoarelor obiective ale Masurii 123 care coincid cu cele ale firmei GIGI S.R.L.:Obiective tehnice:

Dimensionarea si optimizarea fluxurilor de productie prin asigurarea unui randament de procesare fin functie de complexitatea si performanta productiei ce vor fi asigurate prin: evaluare de eficienta in puncte de transfer, dezosare, impachetari, etichetari, congelare/refrigerare, pastrare, amnipulare Imbunatatirea competitivitatii carnii si a produselor din carne, imbunatatirea sistemului de monitorizare si control al lantului de receptie, prelucrare, depozitare si marketing al produselor sub aspect calitativ si cantitativ; imbunatatirea prezentarii carnii si a produselor din carne pe piata (din punct de vedere al calitatii si comercial) - prin introducerea de tehnologii performante de fabricatie si control al calitatii pe tot parcursul fluxului tehnologic, mentinerea si diversificarea gamei sortimentale propuse;Obiective economico financiare: Imbunatatirea veniturilor intreprinderii si orientarea productiei in functie de tendintele previzionate ale pietei si incurajarea unor piete noi pentru produsele agricole; Realizarea unei capacitati de productie de 622 tone anual si a unei cifre de afaceri de aproximativ 2.000.000 euro asigurand astfel eficienta economica a activitatii intreprinderii;

aparitia si consolidarea unor agenti economici privati competitivi - productivitatea sporita a muncii, adaptarea la cerintele pietei, formarea si consolidarea unei retele stabile de furnizori de carne materie prima din judet, formarea si consolidarea unei clientele stabile pentru activitatea de comercializare a preparatelor de carmangerie, cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii anual:VAB + Cifra afaceri + Variatia stocurilor + venituri din productia realizata in scopuri proprii si capitalizate Cheltuieli materiale total alte cheltuieli de exploatareVAB in anul 0 = 2.205.121 - 1.940.856 - 132.743= 131.522 lei

VAB in anul 1 = 8.235.102 4.169.098 2.196.619 = 1.869.385 lei

VAB in anul 2 = 9.096.528 4.764.685 2.196.619 = 2.135.224 lei

VAB in anul 3 = 9.957.954 5.360.271 2.196.619 = 2.401.064 lei

VAB in anul 4 = 10.388.667 5.658.064 2.196.619= 2.533.984 lei

VAB in anul 5 = 10.819.380 5.955.857 2.196.619 = 2.666.904 lei

cresterea viabilitatii economice cu respectarea indicatorilor din proiectiile financiare capitolul III.

Obiective de mediu si siguranta alimentara:

imbunatatirea calitatii produselor din carne si controlul calitatii cu respectarea cerintelor securitatii alimentare cerute de Uniunea Europeana - cu respectarea cerintelor de siguranta alimentara, precum si a trasabilitatii, implementarea standardului ISO 9001. cresterea eficientei prin utilizarea de tehnologii moderne, aplicarea masurilor de protectia mediului - prin achizitia de utilaje si echipamente performante, producand si utilizand energie regenerabila prin achizitia unui sistem de panouri solare in conformitate cu normele de poluare UE. Imbunatatirea sigurantei la locul de munca si a conditiilor de igiena in productie, angajarea si formarea de personal (12 noi locuri de munca) la toate nivelurile de calificare si in diverse calificari.

imbunatatirea si controlul conditiilor sanitare si sanitare veterinare- asigurarea conditiilor necesare pentru aplicarea normelor sanitare veterinare din domeniu, norme armonizate cu cele din Uniunea Europeana;

Produsele realizate vor fi competitive, pe piata specifica, atat din punct de vedere al gradului de calitate, cat si din punct de vedere al nivelului inalt al valorii adaugate.

Tehnologiile ce vor fi implementate prin realizarea acestui proiect, simultan cu optimizarea consumurilor de utilitati necesare realizarii unei tone de produs finit, vor permite optimizarea resurselor existente in zona judetului Constanta.

Zona judetului Constanta este plina de traditii din punct de vedere culinar, S.C. GIGI S.R.L. urmarind sa produca diverse produse traditionale.Toate aceste aspecte vor reprezenta un atu al SC GIGI SRL, pe pietele specifice, intensificand clar concurenta cu ceilalti jucatori ai pietelor zonale de profil, concurenta din care consumatorul va avea de castigat, avand astfel acces la game de produse de inalta calitate, la preturi accesibile.

Instalatiile tehnologice achizitionate prin proiect si altele dj detinute de solicitant sau urmand a se achizitiona prin contributia proprie a beneficiarului dupa realizarea investitiei, vor permite realizarea de produse inalt calitative, in conformitate cu standardele comunitare, in ceea ce priveste siguranta alimentara si calitatea acestora, linii tehnologice cu un inalt grad de automatizare, de inalta productivitate.Prin prezentarea succinta a tuturor acestor coordonate ale noii investitii pe care SC GIGI SRL doreste sa o realizeze subliniaza conformitatea obiectivelor urmarite, prin implementarea acestui proiect, cu obiectivele Planului National de Dezvoltare Rurala 2007 2013, directia prioritara Axa I Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier , masura 123, avand ca obiectiv general cresterea competitivitatii ntreprinderilor de procesare agroalimentare si forestiere, prin mbunatatirea performantei generale a ntreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si Capacitatea existenta de procesare este zero si prin implementarea proiectului capacitatea propusa pentru investitie este de 622 tone anula de carne si preparate din carne produse in unitatea de carmangerie.Prin realizarea acestei investitii, se asigura si crearea a 12 noi locuri de munca atingand unul din obiectivele specifice ale schemei cresterea sigurantei ocupationale .

Obiectivul operaional este de a infiinta o unitate de carmangerie prin etajarea partiala a imobilului din Complexul comercial Piata Tomis III, de a achiziiona utilaje noi, performante si a dimensiona fluxului tehnologic, promovnd astfel investiiile n sectorul de procesare al carnii in vederea infiintarii unitatii de carmangerie. 2.4 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza. (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice) Nu este cazul!

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.Tema proiectului este infiintarea unitatii de carmangeriei prin retehnologizare si conformarea intregii investitii la standardele europene. Desi industria alimentar a beneficiat n perioada de preaderare de sprijin financiar prin Programul SAPARD i programe naionale, acest sector continu s se confrunte cu lipsa conformitii cu standardele comunitare, cu sistemele internaionale de management al calitii produselor i de Analiz a Pericolelor i Punctelor Critice de Control.Investiia const n construirea unei sectii de carmangerie, ntr-o construcie nou, folosind utilaje performante, in acord cu cerintele de protectie a mediului. Amplasarea acesteia este in cea mai mare piata TOMIS 3, cu vad comercial si numeroase spatii de desfacere. Tinnd cont de tendintele de consum, piata romneasca are un important potential de exploatat si ca pe viitor importurile vor lua amploare, n conditiile n care consumatorii vor nceta sa aleaga produsele dupa pretul scazut, devenind mai exigenti n ceea ce priveste calitatea lor.Consumatorii din ce n ce mai mult se orienteaza catre produsele de calitate, iar securitatea n alimentatie si alimentatia sanatoasa devin elemente tot mai pronuntate ale modului de viata al consumatorului romn. Sectorul de procesare agro-alimentar joac un rol foarte important nu numai n crearea de noi oportuniti pentru ocuparea forei de munc, dar i n nutriie i sntate public.n conditiile n care societatea devine tot mai dinamica si timpul tot mai pretios, tot mai multi romni vor tinde sa nlocuiasca preparatele pregatite n casa cu cele achizitionate n magazine.Lipsa tehnologiilor moderne necesare procesului de fabricatie si accesul limitat la materia prima de calitate, fac ca productia autohtona de preparate sa fie tot mai mica pe an ce trece si tot mai putin competitiva. Preferintele consumatorilor sunt orientate catre produsele cu textura similara celor preparate n casa, ceea ce nseamna ca pentru a avea succes pe piata este obligatorie fabricarea preparatelor dupa retetele traditionale specifice zonei. Astfel, planul de dezvoltare al societatii impune dezvoltarea unei capacitati de productie care sa permita o gama de produse diversificata, accesibila ca pre pentru toate categoriile sociale, care asigur condiiile igienico-sanitare in conformitate cu normele europene.Unicitatea, tradiionalitatea preparatelor de carmangerie se evideniaz prin dimensiuni, consistena lor, tradiia local, operaiunile tehnologice, afumare, ustensilele utilizate, precum i proprietile organoleptice specifice, mult difereniate de produsele industriale, care prin pasteurizare pierd din consisten, arom, iar gustul este unul comercial.

S.C. GIGI S.R.L.. are in vedere realizarea unor investitii ce constau in infiintarea unei unitati noi de produse din carne si organizare tehnologica de procesare cu indeplinirea prevederilor specifice ale normelor sanitare veterinare din Romania, armonizate cu directivele Uniunii Europene.

Managementul societatii este constient de faptul ca, intr-o piata puternic concurentiala, cum este piata romaneasca de carne si produse din carne, numai mentinerea unui inalt nivel de calitate al produselor si a unei productivitati ridicate a muncii pot asigura succesul si, de asemenea, pot crea premisele pentru dezvoltarea ulterioara a societatii.

Aplicand principiul fluxurilor tehnologice liniare, pentru a preveni contaminarea produselor prin intersectari nepermise, au fost stabilite a se efectua investitii pentru: prevenirea poluarii mediului, asigurarea protectiei sanitare, protectia produselor inainte de tratare termica etc., asigurand conditiile necesare pentru incadrarea in normele Uniunii Europene cu referire la procesarea carnii.

In numeroase tari s-a legalizat obligativitatea realizarii evaluarilor privind impactul produs asupra mediului inconjurator datorat functionarii unor obiective economice in vederea reducerii la minim a efectelor nefavorabile pe care acestea le pot produce.

Endogenizarea problemelor de mediu si asigurarea unei dezvoltari economice durabile sunt aspecte fundamentale care, in contextul reformei economice dau noi dimensiuni proceselor la nivel de firma. Urmare implementrii directivelor europene, in Romania se continua introducerea normelor europene care pun un mare accent pe utilizarea tehnologiilor nepoluante, pe respectarea regulilor de igiena si protectie a mediului, astfel incat sa se evite contaminarea mediului si a produselor realizate.Activitatea propusa respecta standardele de mediu incadrandu-se in limitele admise privind instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor, prezinta separator de grasimi, pe conducta de evacuare ape uzate, privind gestiunea deseurilor deseurile menajere sunt preluate de operatorul de salubritate, deseurile animale fiind preluate de SC Mineral Protan, gestiunea amblajelor fiind conform legislatiei in vigoare, nefiind cazul gestiunii substantelot toxice sau periculoase. Aplicarea cu succes a legislatiei in domeniul protectiei mediului depinde in mare masura si de gradul de pregatire profesionala, precum si de alocarea resurselor financiare necesare dotarilor tehnice.

Proiectul propus spre finantare este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, respectiv cu Regulamentul Comisiei CE 852/2004; CE 853/2004 unitatea va fi de asemenea in concordanta cu legislatia in vigoare Ord. 57/2010, Ord. 111/2008. Proiectul respecta normele igienico-sanitare prevazute de legislatia sanitara veterinara OUG 42/2004, Legea 215/2004, legea 150/2004 si Regulamentele Parlamentului European si al Consiliului 882/2004, 852/2004, 853/2004, 854/2004, asigurand premisele realizarii investitiei in conformitate cu reglementarile UE in domeniu.

Proiectul prevede infiintarea unei Uniti din sectoarele prioritare respectiv carne, produse din carne obtinand la acest criteriu 36 puncte.

Proiectul prevede investiii n energie regenerabil deci va obtine punctaj suplimentar 11.853 euro (valoarea sistemului de panouri solare) / 291.293 euro (valoarea totala eligibila aproiectului)*10 = 0,4069 puncte

SC GIGI SRL utilizeaza in activitatea procesare materie prima minim 50% provenita din judeul n care este amplasat investiia obtinand pe baza acestui criteriu 5 puncte.

Beneficiarul nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelai tip de activitate 10 puncte.

SC GIGI SRL i propune s proceseze mai multe produse tradiionale: pastrama vita, oaie, ghiudem, babic, carnati turcesti, carnati Plescoi in cantitate ttala de 16.800 kg anual / 622.200 kg total productie*3 = 0,081 puncte.

Insumand criteriile de selectie mai sus mentionate, se estimeaza un total de 51,4879 puncte.

Forta de munca va creste cu 12 persoane in unitate dupa terminarea investitiei.

Principalele produse de carmangerie vor fi: mici, carnati, pastrama, carne tocata,etc. Preparatele sunt grupate pe categorii: carne, mici, carnati, pastrama si alte specialitati traditionale si carne tocata.Aripi

Cabanos

Babic

Carnati traditionali turcesti vita, Carnati de casa,

Carnati oaie, Carnati gratar picanti,

Carnati Plescoi

Coasta afumata

Cremwursti vita

Ghiudem Dobrogea

Kaizer afumat

ParizerPasta mici vita, oaie, porcPastrama armeneasca vita

Pastrama curcan

Pastrama de oaie

Pastrama porc

Pulpa de curcan

Piept pui

Pulpe pui

Rasol

Salam vita

Salam pasare

Salam curcan

Retetele intrunesc toate calitatile necesare pentru a avea succes: gust de neuitat. S.C. GIGI S.R.L. imbina in mod armonios retetele traditionale cu tehnologia moderna, folosind numai materie prima (carne de vita, pasare, porc si oaie) de cea mai buna calitate. Aceasta alaturare permite obtinerea unor produse care satisfac cele mai diverse gusturi si in acelasi timp cel mai avantajos raport pret/calitate.Atasam documentul de la DADR Constanta care justifica disponibilitatea de materie prima si numarul capacitatilor de procesare / taiere. Prin noua investitie se raspunde la necesitatea adaptarii intregului sistem agro-alimentar la srandardele comunitare si totodata la promovarea investitiilor integrate, avand ca beneficii cresterea competitivitatii IMM si dezvoltarea armonioasa a economiei moderne.

Studiul de piata arata clar oportunitatea si necesitatea dezvoltarii acestei afaceri.

Prin sprijinul acordat se va contribui substantial la realizarea produsului intern brut si la crearea de 12 noi locuri de munca.

In concluzie, prin realizarea acestui proiect, utilizand tehnologii moderne, echipamente performante si prelucrand materii prime de cea mai buna calitate, unitatea are certitudinea ca va obtine produse finite in conformitate cu standardele Uniunii Europene, apreciate si cautate pe piata. In plus, folosirea utilajelor noi va duce la o imbunatatire a performantei economice a societatii si a masurilor de protectie a mediului.Realizarea capacitatii de procesare va avea si un efect pozitiv asupra dezvoltarii zonei, prin extinderea microfermelor si cresterea veniturilor producatorilor de carne. De asemenea, o parte a populatiei din zona isi va gasi un loc de munca ca urmare a realizarii acestei investitii. .

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unu din membri), conform prevederilor fiselor masurilor.Nu este cazul!Beneficiarul doreste in schimb, sa devina membu a unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

Piata preparatelor din carne este o piata elastica, foarte sensibila la modificarile de pret. Elasticitatea cererii cu raport de preturile practicate la preparatele din carne, masoara modificarea cererii determinata de schimbarea preturilor, urmare a patrunderii pe piata a unor cantitati mai mari sau mai mici de carne si de produse din carne.

Piata interna este o piata favorabila pentru preparatele din carne, consumul mediu pe cap de locuitor (urban si rural) situandu-se sub media de consum din tarile Uniunii Europene.

Cercetarile de piata nu indica tendinte de crestere semnificativa a pietei n ansamblul ei (de numai 4-5% n 2011, comparativ cu 2010). In ceea ce priveste calitatea insa, tendinta este de crestere semnificativa.

Preparatele romanesti din carne sunt apreciate si din ce in ce mai cautate de consumatori datorita calitatii ridicate a acestora fata de produsele de import. Sunt considerate mai naturale (fara sau cu mai putini conservanti) si mult mai proaspete (deoarece sunt produse local) si sunt adaptate la gusturile si preferintele romanilor.

Carnea si produsele semipreparate sunt produse alimentare consumate in majoritatea gospodariilor din Romania. In urma unui studiu s-a constatat ca salamul este cumparat in aproximativ 71% dintre gospodarii, parizerul in aproximativ 59%, cremwurstii si carnatii sunt consumati fiecare in 48% din gospodarii.

Informatiile statistice arata ca barbatii consuma mai mult salamurile si specialitatile, femeile prefera sunca, iar copiii cremwurstii, parizerul si pateuri.

De asemenea, carnea cruda este cumparata in 60% dintre gospodarii, iar carnea tocata in 39% dintre acestea.

La nivel national, 10% din populatie nu cumpara deloc carne sau produse din carne. Cei mai multi din aceasta categorie sunt persoanele cu varste peste 60 de ani (28%).

Doar 4% din persoanele din categoria de varsta de 60 de ani si peste cumpara carne si produse din carne din supermarket-uri, comparativ cu o medie de 14% in celelalte categorii.

Exista diferente semnificative in privinta factorilor care stau la baza deciziei de cumparare de carne si produse din carne. Astfel, termenul de valabilitate este criteriul cel mai important, mai ales in randul tinerilor (pentru 70% din categoria de varsta 15 - 29 de ani fata de numai 39% in categoria 60 de ani si peste). La categoria de varsta de 60 de ani si peste, cel mai important criteriu este pretul, in 50% din cazuri, fata de numai 15% in categoria 15 - 29 de ani. O explicatie a diferentelor existente pe categorii de varsta, poate fi diferenta de venituri dintre cele doua categorii: populatie tanara, activa si populatie de peste 60 de ani, formata in cea mai mare parte din pensionari.

In ultima perioada romanii au inceput sa consume carne si preparate din carne mai slabe, mai scazute in colesterol, cautand sa evite consumul preparatelor bogate in grasimi.

Pe piata interna se constata o crestere a preferintelor consumatorului pentru produse crude uscate si fierte afumate. De asemenea, consumatorii prefera produse ambalate, marcate si etichetate in mod corespunzator, care sa permita o informare completa asupra calitatii, pretului si termenelor de valabilitate etc.

In ceea ce priveste piata produselor substitut, reprezentata in principal de soia, se pot face urmatoarele precizari:

- alimentele din soia sunt la mare moda in Occident, atunci cand se discuta de diete sanatoase (precum si in alte state din intreaga lume).

- soia este consumata si in Romania, fiind o solutie pentru vegetarieni, pentru persoanele cu diverse probleme de sanatate, dar si in timpul postului.

- soia se consuma datorita pretului mai mic, mai accesibil decat cel al carnii, avand aproximativ acelasi gust.

- lipsita de colesterol si cu un continut foarte scazut de grasimi saturate, dar extrem de bogata in proteine, soia este indicata in primul rand pentru sanatatea inimii (scade considerabil riscul aparitiei bolilor cardiovasculare).

Romania are cea mai mare suprafata de culturi modificate genetic din Europa, conform Greenpeace. Circa 140.000 de hectare au fost cultivate cu soia in 2005, din care mai mult de jumatate sunt inregistrate oficial ca fiind modificate genetic, dublu fata de 2004. Modificarea genetica necontrolata este periculoasa, pentru ca poate deveni daunatoare pentru mediu si pentru sanatatea umana si animala. Uniunea Europeana permite importul de soia modificata genetic, dar nu accepta cultivarea ei.

Procesul de aprovizionare, atat cu materii prime, cat si cu materii auxiliare, este conceput ca fiind un ciclu complet, de la cererea de oferta pana la receptia produselor aprovizionate. Evaluarea si selectarea furnizorilor este realizata pe baza aptitudinii acestora de a furniza un produs in concordanta cu cerintele organizatiei. Furnizorii sunt selectati in baza capabilitatii lor de a livra produsele, pe baza criteriilor de selectie, evaluare si reevaluare pe domenii de produse aprovizionate.Materia prima este achizitionata pe baze contractuale, de la firme si abatoare autorizate sa faca export (detin numar de agreere), acest fapt dovedind calitatea ridicata, in conformitate cu normele Uniunii Europene, a materiei prime folosita de solicitant.

Intre S.C. GIGI SRL si furnizorii de materii prime exista contracte de livrare ferme. Pentru a se asigura ca produsele aprovizionate satisfac cerintele de aprovizionare specificate, este stabilita si implementata verificarea acestora. Principiile i regulile ce guverneaz relaiile cu furnizorii sunt:

Deoarece de furnituri depinde n mare msur calitatea produselor firmei, furnizorii trebuie cointeresai (prin preul negociat, prin stabilitatea contractelor i prin propagarea imaginii de firmei lor) n livrri de calitate, prompte i conforme specificaiilor;

Negocierea preului trebuie s lase loc pentru obinerea unui profit suficient i pentru furnizor (principiu valabil dac fora de negociere a firmei este superioar celei a furnizorului);

Renunarea, din diverse motive, la o comand, trebuie fcut cu suficient timp nainte, astfel nct furnizorul s poat cuta clieni de substituie;

Plata datoriilor la furnizori se face n termenele prevzute de lege sau n conformitate cu nelegerile stipulate n contract;

Incapacitatea temporar de plat a datoriilor la furnizori trebuie negociat cu acetia i, eventual, compensat prin alte faciliti acordate partenerilor din amonte (termene ulterioare, cantiti comandate, rabaturi de pre etc.);

Utilizarea pentru integrarea vertical n amonte a informaiei tehnologice i comerciale ce este procurat prin relaiile cu furnizorii este o operaie riscant, mai ales dac exist brevete, licene sau alte protecii similare;

Informaia tehnologic i comercial livrat furnizorilor despre produsele firmei trebuie limitat la strictul necesar asigurrii calitii materiilor prime, pentru a preveni tentaia integrrii verticale n aval (preluarea produselor de ctre furnizor);

n aciunile de promovare a produselor este recomandabil menionarea furnizorilor (subcontractanilor) principali, dar numai cu acordul acestora;

Schimbarea prea frecvent a furnizorilor i a subcontractanilor d o tent de neseriozitate i instabilitate imaginii de firm;

n cazul deciziilor de schimbare strategic a evantaiului de produse al firmei, schimbare ce presupune i modificarea structurii, trebuie meninut echilibrul dintre nevoia de a nu desconspira prea devreme opiunile firmei i necesitatea de a pune n gard furnizorii privind modificrile specificaiilor.

Cu furnizorii autohtoni de materie prima s-a stabilit ca livrarea sa se faca in maxim 24 ore de la lansarea comenzii, tinandu-se cont de distanta relativ mica dintre GIGI si furnizor.In activitatea curenta sunt utilizate ca materii prime principale si secundare o gama larga de componente. In ceea ce priveste retelele de aprovizionare si logistica folosita, societatea urmareste, ca mod de operare, stabilirea de contracte ferme, avand drept criterii de selectare a furnizorilor pretul, calitatea materiilor prime, termenele de plata si livrari, inclusiv modul de transport al acestora.Industria alimentar i a buturilor este una din cele mai importante ramuri ale industriei prelucrtoare, prin ponderea semnificativ pe care o are n cadrul acesteia. In conditiile unei productii agricole normale, aportul intern de materii prime va creste. De asemenea, interesul investitorilor pentru acest sector este sporit constant. Prin acordarea de sprijin financiar intern producatorilor agricoli din sectorul vegetal, respectiv pentru legume si fructe destinate prelucrarii industriale, ramura productiei de conserve promite o crestere substantiala. Chiar in conditiile actuale ale evolutiei pietei, cererea de produse alimentare se mentine relativ constanta, beneficiind si de o promovarea mai puternic la export a produselor tradiionale.POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat si cantitate aproximativaValoare aproximativa

-Lei-% din total achizitii

S.C. Euroavi S.R.L.Constantapasare140.00027,03%

S.C. ELIT SRLConstantaporc20.0003,86%

SC IOAS COMPANY SRLConstantaporc80.00015,44%

SC PROD CARN RACARI SRLConstantaPORC50.0009,65%

SC ANTONIO PROD SRLNuntasi, ConstantaCarcasa pui si piese105.00020,27%

SC CARNOB SRLConstantaVita, oaie54.00010,42%

SC PASCARNE VARDA SRLConstantacurcan64.00012,35%

SC ALMIROM SRLConstantaMaterii prime

Condimente3.0000,58%

CARREFOUR, SELGROS, REAL, KAUFLANDConstantaMateriale curatenieAlte produse2.0000,4%

TOTAL518.000100%

Succesul unei afaceri nu este determinat de productor, ci de client.

Piata produselor S.C. GIGI S.R.L. va fi localizata in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Produsele vor fi comercializate in principal pe piata interna, judetul Constanta fiind al doilea consumator national de carne si produse din carne.

Produsele din carne ce se vor obtine in noua unitate se adreseaza in principal pieei din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a Romaniei, cu precadere in Dobrogea. Produsele GIGI se vor comercializa aproximativ 60% in puncte de desfacere proprii, diferenta se va adresa bacaniilor, cantinelor, spitalelor, armatei, restaurantelor si bufetelor de pe litoral, navelor acostate in portul Constanta, altor producatori si comercianti.

Clienii potentiali sunt persoanele de toate varstele, ncepnd cu copiii si pn la oamenii n vrsta. Totui, piata inta o constituie persoanele a caror vrsta este ntre 15-45 ani.

Preturile produselor GIGI vor fi cu 5-7% mai mici decat preturile practicate de concurenta.Principalele cauze care conduc la preturi instabile pentru produsele solicitantului sunt datorate:

cursului valutar, pentru produsele din import; excedentului sau deficitului de materie prima de pe pietele externe datorate la randul lor inchiderii sau deschiderii unor piete traditionale (din punct de vedere sanitar veterinar);

De asemenea, concurenta neloiala a unor societati mici limiteaza stabilirea preturilor pentru anumite produse din carne.Strategia de promovare a produselor.SC GIGI prin reprezentantii sai este informata in legatura cu tot ceea ce se intampla pe piata, atat la nivel local cat si national, consolidandu-si pozitia pe piata, mbinnd solutiile traditionale de distributie cu cele moderne: Acordarea de discount-uri suplimentare pe o perioada limitata de timp pentru realizarea obiectivelor propuse: vanzari cantitative, prezenta pe piata, introducerea de noi produse pe piata. Actiuni de publicitatea prin reteaua mass-media, folosirea pliantelor, standurilor luminiscente i pe autovehiculele care livreaz produsele firmei. Cheltuielile cu publicitatea reprezinta cca. 0,1 % din cifra de afaceri. Magazinele de prezentare si desfacere a produselor proprii, situate in zone cu vad comercial, contribuie la realizarea strategiei de promovare a produselor.

Negocierea pretului si a termenelor de plata se face numai cu clientii mari, clienti carora, de la pretul de lista, in functie de cantitatile vandute si de termenul de plata, li se acorda discount.

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crtClient (Denumire si adresa)Valoare

-Lei -% din vanzari

1Sanatoriul Mangalia10.0002%

2Hotel Parc25.0005%

3Restaurant Venezia10.0002%

4SC Marco Polo10.0002%

5Retea Restaurante SCOICA50.00010%

6Port Constanta50.00010%

7Restaurant Casa Olt4.0000,8%

8Penitenciarul Poarta Alba10.0002%

9Terasa Taraneasca sat vacanta23.0004,6%

10SC GROUP CLAUDIU 20048.0001,6%

11Magazine proprii300.00060%

Total500.000100%

Intr-un orizont de timp mediu de 8-10 ani, se intrevede o crestere a numarului de producatori de preparate din carne, atrasi de gradul ridicat de profitabilitate al acestui sector comparativ cu celelalte activitati de productie agricola si de posibilitatile oferite de piata, privind desfacerea produselor obtinute, precum si o expansiune pe piata externa a preparatelor din carne romanesti. Caracteristici de sezonalitateProdusele din carne sunt foarte cautate in perioada sarbatorilor specifice musulmane Kurban Bayram, Ramazan Bayram si a sarbatorilor crestine de iarna sau sarbatorilor Pascale, cand volumul de vanzari atinge cele mai inalte cote.

In aceste perioade, foarte solicitate sunt sortimentele din gama specialitatilor, a salamurilor crud uscate, a, carnatilor proaspeti etc.

Principalele orientari de ordin calitativ ale cererii.

Principalii factori care determina orientarile calitative si cantitative ale cererii sunt:

pretul produselor; continutul de grasime al produselor (fiind cautate preparatele din carne slaba, cu continut mai mic de colesterol); prospetimea produselor si termenul lor de valabilitate; prezentarea produselor.

Caracterizarea competitiei.

In Romania, circa 100 de firme produc 80% din preparatele din carne realizate. Firme mari, cu o pozitie solida pe piata, sunt la ora actuala in acest domeniu, aproximativ 20. Agreate sa faca export in Uniunea Europeana sunt doar cateva firme cu activitate de export:

Cicalex - Alexandria, Contim - Timisoara, Agricola International - Bacau, Facos - Suceava, Principal Construct Salonta Esca Foods - Bucuresti.

Concurenta tipica: intreprinderi particulare si de stat producatoare de carne in carcasa si preparate din carne.

Producatorii particulari mici si mijlocii se concureaza intre ei atat pe piata de desfacere cat si pe piata de materii prime. Calitatea produselor este buna insa capacitatile de productie sunt mici ceea ce le micsoreaza productivitatea si le mareste pretul de vanzare.

Producatorii mari, fostele intreprideri de stat detin capacitati de prelucrare invechite, pricipalul inconvenient este calitatea slaba.

Mai exista fabrici care sunt apropiate de acest nivel sau satisfac in principiu cerintele impuse, dar nu au fost interesate sa parcurga procedura de licentiere (nu au in portofoliu activitate de export). Alte 40-50 de fabrici au demarat mpreuna cu Agentia Nationala Sanitara Veterinara, un program de restructurare si sunt pe lista unitatilor ce au solicitat o perioada de tranzitie de 3 ani (pana n 2009) pentru a se pune la punct cu normele Uniunii Europene in domeniu.

ALDIS CALARASI si TABCO CAMPOFRIO ALIMENTACION TULCEA sunt exemple in ceea ce priveste valoarea si calitatea investitiilor realizate si care se incadreaza in standardele Uniunii Europene. Pe langa aceste companii, mai exista si alti lideri pe piata in domeniul procesarii carnii, cum ar fi: CRISTIM BUCURESTI, CAROLI BUCURESTI, MEDA PROD BUCURESTI, MEDEUS BUCURESTI, ROMIT TULCEA.

O data cu aderarea la Uniunea Europeana Romaniei i s-au impus o serie de conditii privind siguranta alimentelor, conditii ce trebuie respectate in toate etapele procesului de fabricatie si comercializare si care nu pot fi atinse in prezent de majoritatea producatorilor datorita, in principal, limitarilor tehnice si tehnologice.

Principalele amenintari care pot afecta intrarea societatii pe o piata noua sunt:

Diferentierea produselor - este necesara desfasurarea de activitati de promovare a produselor care presupun cheltuieli semnificative cu publicitatea; Produsele fabricate - cu cat un nou intrat pe piata are un volum mai mare de productie cu un cost mediu, cu atat va atrage o reactie puternica a competitorilor deja existenti pe piata; Reglementarile si noile tehnologii in domeniul preparatelor din carne - este necesar sa se efectueze investitii prin linii tehnologice noi, de ultima generatie, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene.

Principalii concurenti ai S.C. GIGI S.R.L.In judetele Constanta si Tulcea exist patru productori de produse din carne: Tabco Campofrio Alimentacion Tulcea;

Achizitionarea pachetului majoritar de actiuni TABCO S.A. de catre grupul alimentar spaniol CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A. a determinat ridicarea standardelor calitative ale produselor si a deschis perspective internationale companiei. Carniprod Tulcea

Romit Tulcea

Eda Con Impex Constanta

i mai multi concureni indireci:

Aldis Calarasi;

Societate cu capital integral privat, cu peste 1.000 de angajati. A investit masiv in utilaje. Realizeaza o gama bogata de sortimente de produse din carne pe care le distribuie prin depozitele amplasate in aproape toate judetele, precum si prin magazinele proprii. Materia prima este adusa din strainatate. ALDIS S.R.L. dispune de un parc, detine un laborator uzinal autorizat. Cris-Tim Bucuresti;Cris-Tim este unul dintre principalii producatori de mezeluri din Romania.Grupul dispune de cele mai noi tehnologii din domeniu si are unele dintre cele mai moderne fabrici din Europa Centrala si de Est. Caroli Bucuresti;

Compania a finalizat investitiile de modernizare a fabricii de la Pitesti. S-a investit in marirea si modernizarea depozitului de livrare, cu scopul de a asigura un flux de livrare continuu, eficient, la nivelul standardelor impuse de Uniunea Europeana. Compania Caroli este una dintre cele mai mari companii de mezeluri proaspete din Romania ce beneficiaza de o distributie proprie la nivel national. Meda Prod Bucuresti;

Elementul definitoriu care detaseaza competitorii pe o astfel de piata n miscare, cum este cea romneasca, sunt investitiile.Strategia de marketing a firmei, completata cu o atenta si permanenta observare si supraveghere a concurentilor si a tendintelor si modificarilor pietei vor conduce la indeplinirea obiectivelor si programului prevazut in cadrul studiuluiObiectivul de marketing pe care S.C. XYZl-a stabilit este detinerea unei cote de piata constanta, obiectiv realizabil in conditiile indeplinirii intregului program de investitii, cladirea unei bune reputatii si mentinerea unei calitati constante a productiei.

Piata potentiala estimata este in dezvoltare, mentinerea cotei de piata si satisfacerea cererii clientilor se poate realiza mai bine decat concurentii identificati prin:

1. Flexibilitate la cererea clientilor

2. Inalta calitate a productiei executate si a materialelor utilizate

3. Garantia calitatii constante

4. Respectarea termenelor de livrare

5. Mentinerea preturilor la nivel competitiv

PARTEA GRAFICA A STUDIULUI DE PIATA

3. Date tehnice ale investitiei

3.1 Date generale

3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare

Obiectivul propus a se realiza, va fi amplasat in regiunea de sud-est a Romaniei, in judetul Constanta. Terenul in suprafata de 2322,32 mp (conf. Masuratori cadastrale) se afla in intravilanul Municipiului Constanta in zona Tomis 3, una dintre cele mai mari piete cu vad comercial. intre B-dul Tomis, Str. Soveja si B-dul Al. Lapusneanu conform planului de incadrare in zona si planului de situatie.

Spatiul comercial nr.5 face parte din complexul agroalimentar Piata Tomis 3, iar proprietatea asupra imobilului este dovedita de actele de proprietate si apartine S.C. GIGI S.R.L.

Pe amplasamentul situat in zona Tomis III din municipiul Constanta, judetul Constanta este ridicata constructia a carei regim de inaltime este parter. Constructia a fost ridicata in anul 1848 si actualmente nu prezinta degradari structurale (fisuri, crapaturi ale peretilor si grinzilor) sau degradari arhitecturale (crapaturi ale tencuielilor, desprinderi de tencuiala de pe pereti).

Actuala constructie se va mari prin extinderea pe verticala cu un etaj si se va crea o scara exterioara de acces spre etaj.

3.1.2Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune

Date conform studiului geotehnic (Anexa 1)In conformitate cu codul de proiectare seismica a cladirilor, P100 I/2006, constructia se incadreaza in clasa IV de importanta si expunere la cutremur, fiind amplasata in zona caracterizata prin acceleratia de varf a terenului ag = 0,16 g pentru IMR (intervalul mediu de recurenta) = 100 ani, si perioadele de control Tc = 0,7 s, Tb = 0,07s si Td = 3s.

Proiectul se va verifica la exigenta A de rezistemta si stabilitate.

Cercetarea geotehnica a terenului de fundare s-a executat in conformitate cu:

Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare indicativ NP 074/2007;

STAS 1242/4/85 Teren fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi;

SR EN ISO 14688 1:2000/AC/2006 Cercetari si incercari geotehnice. Identificareaa si clasificarea pamanturilor.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat este aproximativ orizontal.

Pe amplasament nu se semnaleaza fenomene de alunecare sau prabusire care sa pericliteze stabilitatea constructiei.

Din punct de vedere geologic, terenul amplasament apartine platformei Dobrogei de Sud, cuprinsa intre Masivul Dobrogei centrale, platforma valaha, zona de self a Marii negre si frontiera de stat cu Bulgaria.

Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata se afla in zona E de seismicitate, are un o acceleratie seismica Ks = 0.12, perioada de colt Tc = 0,7 s (cu o perioada de recurenta de 100 ani ).Din punct de vedere climatic, Dobrogea prezinta arealul din tara noastra cu clima cea mai arida temperat continentala excesiva, ierni relativ blande si scurte, precipitatii foarte variabile.Adincimea de inghet a zonei este de 80cm conform STAS 6054/77.

Date hidrogeologice:Forajele geotehnice realizate nu au interceptat orizontul acvifer; acesta se gaseste in zona la peste 10.0m adancime; 3.2 Caracteristicile principale ale construciilor 3.2.1Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit

Constructia ce se va extinde si supraetaja are un regim de inaltime parter si este realizata din zidarie portanta. Fundatiile continue sub ziduri sunt executate din bolovani din calcar cu mortar din var si nisip. Planseul de peste parter este realizat din beton armat.SITUATIE EXISTENTA:

Sc totala = Sd = 1821,99 mp

Sc spatiu nr. 5 = 272,52 mp

SITUATIE PROPUSA:

Sc spatiu nr.5 = 272,52 mp

Sd spatiu nr.5 = 545,04 mp

SITUATIE REZULTATA:

Sc totala = Sd = 1821,99 mp

Sc spatiu nr. 5 = 2094,51 mp

POT = 78,46% - EXISTENT

CUT 0,78 EXISTENT

POT = 78,46% - PROPUS

CUT 0,90 PROPUS

SUPRASTRUCTURA

La nivelul parterului se vor camasuii peretii exteriori, iar deasupra camasuirii se va realiza o grinda din beton armat, d epeste care se va pleca structura etalica de la etaj. La camasuirea peretilor se va desface integral tencuiala existenta, etapele de camasuire realizandu-se pe etape de maxim cate 1 m inaltime pe toata suprafata peretelui, evitand astfel deformarea zidariei datorita impingerilor betonului de camasuire.Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri usoare cu bentonip si vata minerala la exterior si gips carton la interior.

Acoperisul va fi realizat din structura metalica tip ferma.

Scara va fi metalica cu fundatii din beton armat. Structura acesteia va fi independent de cea a cladirii existente.

FUNDATIILE

Se vor efectua ucrari de subzidiri la nivelul fundatiilor peretilor de inchidere exterioara pentru marirea capacitatii portante a structurii, conform planului de fundatii R-01.

In eventualitatea existentei unor accidentede teren pe amplasament fantani, hrube, fose septice astupate etc se va anunta proiectantul pentru a decide in consecinta.

Conductele de apa ale instalatiilor se vor pune in canale de protectie.

Dupa executarea sapaturilor si atingerea cotei de fundare stabilite se va solicita inginerul proiectant pentru a intocmi procesul verbal asura naturii terenului d efundare si posibilitatea turnarii betonului.

Acoperirea cu beton a armaturilor din fundatii va fi d eminimum 4,5 cm.

Intreaga structura se va realiza cu beton Bc 25, otel OB 37 si PC 52.

Locurile de parcare vor fi asigurate in limita gangului si pe latura sud-estica a complexului agroalimentar.3.2.2Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc.

Alimentarea cu apa rece se va realiza de la reteaua existenta, printr-un racord 0 32x1,9mm PEHD, pozat in canal de protetie pana la caminul apometric exterior.

Canalizarea menajera:

Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua existenta in incinta, printr-un racord 0 110 PVC KG pozat in canal de protectie pana la caminul exterior CM.

Apele provenind de la spatii preparari si spalator vor fi trecute printr-un separator de grasimi autoportant inainte de a fi evacuate de la reteaua de canalizare menajera.

Canalizarea pluviala:

Evacuarea apelor pluviale se va face prin jgeaburi si burlane la trotuar si de aici prin sistematozarea pe verticala la rigola strazii.Necesarul de apa calda:

Se va asigura de la o sursa locala boiler solar. Boilerul va fi echipat cu organe de inchidere si robineti de trecere cu sfera, clapet de retinere, ventil de siguranta.

Pentru umplerea instalatiei de incalzire s-a revazut un racord, clapet de retinere, filtru, dispozitiv anticalcar.

Sistemul de panouri solare va fi compus din: Centrala termica + Instalatie solara + Radiatoare

Toate circuitele electrice se vor executa in cablu cu conducte din cupru protejate in tuburi din material plastic montate ingropat sub tencuiala, sub pardoseli, peste placa iar in rest in tuburi metalice PEL (pe portiunile cu suport combustibil).

Instalatiile electrice tin seama de destinatia fiecarei incaperi. Pentru limitarea incendiilor de origine interna a instalatiilor electrice, fiecare circuit este protejat la scurt circuit si suprasarcina prin sigurante calibrate, cu protectie diferentiala acolo unde este cazul si determinate conform normativ. 3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora.

Instalatiile electrice, sanitare si de incalzire se vor racorda la cele deja existnte.

3.3 Structura constructiv

Suprateajarea va avea un sistem constructiv din stalpi de beton armat cu zidarie usoara din panouri tip sandwich si geamuri termoizolante pentru fatade vitrate.

Plastica arhitecturala va conferi acestei constructii un caracter adecvat functiunii propuse si esteticii arhitectural volumetrice a zonei.

Finisajele vor fi de calitate, alegerea acestora fiind in concordanta cu cele existente la constructiile apropiate zonei propuse.SUPRASTRUCTURA

La nivelul parterului se vor camasuii peretii exteriori, iar deasupra camasuirii se va realiza o grinda din beton armat, d epeste care se va pleca structura etalica de la etaj. La camasuirea peretilor se va desface integral tencuiala existenta, etapele de camasuire realizandu-se pe etape de maxim cate 1 m inaltime pe toata suprafata peretelui, evitand astfel deformarea zidariei datorita impingerilor betonului de camasuire.Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri usoare cu bentonip si vata minerala la exterior si gips carton la interior.

Acoperisul va fi realizat din structura metalica tip ferma.

Scara va fi metalica cu fundatii din beton armat. Structura acesteia va fi independent de cea a cladirii existente.

FUNDATIILE

Se vor efectua ucrari de subzidiri la nivelul fundatiilor peretilor de inchidere exterioara pentru marirea capacitatii portante a structurii, conform planului de fundatii R-01.

In eventualitatea existentei unor accidentede teren pe amplasament fantani, hrube, fose septice astupate etc se va anunta proiectantul pentru a decide in consecinta.

Conductele de apa ale instalatiilor se vor pune in canale de protectie.

Dupa executarea sapaturilor si atingerea cotei de fundare stabilite se va solicita inginerul proiectant pentru a intocmi procesul verbal asura naturii terenului d efundare si posibilitatea turnarii betonului.

Acoperirea cu beton a armaturilor din fundatii va fi d eminimum 4,5 cm.

Intreaga structura se va realiza cu beton Bc 25, otel OB 37 si PC 52.

2.4 Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

Pentru accesul la etaj se va monta lift de persoane hidraulic, capacitate 8 persoane cu butoane de comanda, alarma, interfon cu viteza variabila. Ascensoul va avea usi automate cu deschidere laterala in doua foi.

Necesarul de apa calda:Se va asigura de la o sursa locala boiler. Boilerul va fi echipat cu organe de inchidere si robineti de trecere cu sfera, clapet de retinere, ventil de siguranta.Pentru umplerea instalatiei de incalzire s-a revazut un racord, clapet de retinere, filtru, dispozitiv anticalcar. Dotarea cu instalatii sanitare consta in echiparea gruurilor sanitare cu WC, lavoar.

S-au prevazut spalatoare la spatiu tronson si spalator. Pentru igienizarea spatiilor s-au prevazut robineti dublu serviciu.

In spatiile de preparare s-au prevazut sifoane de pardoseala inox.

Se vor folosi urmatoarele materiale: teava PP-R pentru alimentarea cu apa rece si calda, tuburi si piese de legatura din polipropilena ignifugata pentru canalizarea menajera. Obiectele sanitare sunt din portelan sanitar, acrylat, echipate cu organe de inchidere, robineti de trecere cu sfera, baterii monocomanda.

Conductele vor fi izolate cu bete legaturi la obiecte sanitare, cochilii din vata minerala 20mm, caserate cu folii aluminiu coloanele si cu cochilii din vata minerala 30 mm caserate cu folii aluminiu distributie.

Instalatiile electrice tin seama de destinatia fiecarei incaperi. Pentru limitarea incendiilor de origine interna a instalatiilor electrice, fiecare circuit este protejat la scurt circuit si suprasarcina prin sigurante calibrate, cu protectie diferentiala acolo unde este cazul si determinate conform normativ. Pentru a preveni in caz de incendiu, tabloul este prevazut cu intrerupator general. Pentru a putea scoate sub tensiune intreaga incinta se va putea interveni si la firida de bransament care va fi amplasat pe fatada cladirii. In funcite de scenariul la foc, se va stabili necesitatea introducerii instalatiei de avertizare incendiu, instalatie care nu va face obiectul proiectului.

S-a prevazut ca acest tablou sa fie alimentat din tabloul general al spatiului comercial, prin reamenajarea acestuia, inclusiv coloana electrica generala.

Pentru incalzirea spatiului se va echipa imobilul cu o centrala termica proprie. Montarea corpurilor de incalzire s-au facut in special sub golul ferestrelor, pentru a creea perdeaua de aer cald necesara.

Reteaua de distributie se va executa la plafonul parterului, din care vor pleca pe verticala coloane pentru racordarea corpurilor de incalzire.

Pentru satisfacerea necesarului termic in centrala termica, se va monta un cazan mural, pentru preparare apa calda menajera, cu cos coaxial orizontal.Sistemul de panouri solare va fi compus din: Centrala termica + Instalatie solara + RadiatoareCirxuitul agentului termic in instalatie se va face cu ajutorul pompelor de circulatie de linie iar siguranta se va realiza prin montarea pe cazan a supapelor de siguranta.

2.5 Instalaii aferente construciilorInstalatia de apa si canalizare

Alimentarea cu apa rece se va realiza de la reteaua existenta printr-un racord pozat in canal de protectie pana la caminul apometric exterior.Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua existenta in incinta printr-un canal de protectie pana la caminul exterior CM. Apele provenind de la spatii preparari si spalator vor fi trecute printr-un separator de grasimi autoportant inainte de a fi evacuate la reteaua de canalizare menajera.

Evacuarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi si burlane la trotuar si de aici prin sistematizarea pe verticala la rigola strazii.

Necesarul de apa calda se va asigura de la o sursa locala- sistem panouri solare format din . Pentru umplerea instalatiei de incalzire s-a prevazut un racord, clape de retinere, filtru, dispozitiv anticalcar.Instalatii de incalzirePentru incalzirea spatiului se va echipa imobilul cu o centrala termica proprie. Montarea corpurilor de incalzire s-au facut in special sub golul ferestrelor, pentru a creea perdeaua de aer cald necesara.Reteaua de distributie se va executa la plafonul parterului, din care vor pleca pe verticala coloane pentru racordarea corpurilor de incalzire.

La fiecare corp de incalzire s-au prevazut organe de inchidere si reglaj. Aerisirea instalatiei se va face local la fiecare radiator in parte prin montarea robinetilor de aerisire si prin montarea aerisitoarelor automate. CombustibilulInstalatii electriceInstalatiile electrice vor cuprinde:

instalatii de iluminat

instalatii de prize si racorduri monofazice

instalatii de protectie impotriva electrocutarilor accidentale

instalatii de paratrasnet

instalatii de priza de pamant

Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare fara derogari.

2.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora

Alimentarea cu apa rece si evacuarea apelor uzate se vor realiza prin racordarea instalatiilor sanitare la retelele existente.Alimentarea cu curent electric a obiectivului se va face prin racordarea la reteaua de energie electrica existenta in baza contractului semnat cu furnizorul de energie.

Pentru incalzirea spatiului se va echipa imobilul cu un sistem de panouri solare va fi compus din: Centrala termica + Instalatie solara + Radiatoare2.7 Avize i acorduri

HYPERLINK "" \l "#" Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:Anexa 1 Studiu geotehnic

HYPERLINK "" \l "#" Certificat de urbanism nr. 3200 din 03.11.2010

HYPERLINK "" \l "#" - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.2.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului. Nr.crtDenumire/Tip

utilaj/echipamentNumar bucatiValoare fara TVA

-Lei-TVA

-Lei-Total cu TVA

-Lei-

1. Lift hidraulic persoane168.55816.45485.012

2. Celula de fierbere si afumare1264.97863.595328.573

3. Sistem panouri solare149.85411.96561.819

TOTAL383.39092.014475.404

Lif hidraulic- Deviz Obiect 2 Hidraulic

600 kg- capacitate 8 persoane

Dimensiuni interioare 1600x1800 Tip comanda colectiv in jos

Comanda cu microprocesor Butoane comanda statii, alarma, interfon

Covor caucicuc

Usi cu deschidere automata laterala

Celula de fierbere si afumare Deviz obiect 3 Capacitate carucioare

Aprox. 220-800 kg. Depinde de calibru si tipul de produs

Combustibil: electrica

Hublou de vizitare

Panou de cntrol

Camera de otel inox

Utlizare pentru zvantare, afumare fierbere in aer

Temperatura reglabila

Umiditate relativa reglabila

Dispozitiv de curatare si splare

Umidificare si curatire cu aer comprimat

Generator de fum

Functionare cu rumegus

Sistem panouri solare: Centrala termica + Instalatie solara + Radiatoare Deviz obiect 4 Cazan mural Cu ventilator si tablou de comanda Ecran LCD cu microprocesor Kit cos coaxial Supapa siguranta cazan

Vas de expansiune

Pompa injectie

Sonda exterioara

Cleiotermostat

Panou solar cu tuburi vidate

Boiler solar

Automatizare tip electleiic cu sonde de temperatura

Statie solara Robinet si kit aerisitor automat

Lichid solar

Kit vas expansiune

Kit de amestec termostatic

Pompa circulatie boiler

Vas de expansiune tank

Vas de expansiune boiler

Suporti de montaj

Radiatoare

Produsele ce vor fi realizate in urma efectuarii investitiilor propuse prin Proiect vor fi:

a. carne;

b. preparate:

i. carnati

ii. salamuri

c. preparate crud uscateFluxul tehnologic presupune receptia materiei prime, stocarea materiei prime in camerele de frig, transarea, tocarea, maruntirea, malaxarea si umplerea se vor realiza pe o linie moderna de fabricatie. Fierberea si afumarea vor fi efectuate in celule de ultima generatie, complet automatizate si care vor permite obtinerea unor produse de calitate. Ultima va fi depozitarea la frig inainte de livrare.In acest sens, firma va achizitiona echipamente tehnologice performante din Comunitatea Europeana si rile candidate la Uniunea Europeana.

I.FLUXUL TEHNOLOGIC PENTRU PROCESARE PRODUSE DE CARMANGERIE

carnea lucru provine din sala de transare sau din spatiul de refrigerare, are acces in prima sala, in care se executa tocarea si malaxarea.

operatiunile de preambalare a carnii tocate, trasul si preambalarea mititeilor, ca si umplerea carnatilor proaspeti (se executa in camera alaturata, amenajata in prelungirea primului spatiu).

fluxul este completat cu un spatiu separat, pentru congelare rapida, destinat produselor de carmangerie si pieselor de carne preambalata destinata pietei la care acestea au acces

amestecurile de ingrediente alimentare, membranele, pungile si caserolele, necesare activitatii unei zile de productie, se aduc ritmic in salile de procesare direct din depozitele centrale.

II. FLUXUL TEHNOLOGIC PENTRU PROCESAREA PREPARATELOR CUPRINSE IN MEMBRANE

carnea lucru din sala de transare sau din spatiul de refrigerare, se afluieste in acest sector procesarea are loc in trei spatii distincte:

tocare / cuterizare / malaxare;

umplere in membrane;

ingredientele alimentare si membranele sunt aduse ritmic din depozitele de pastrare si conditionare

III. FLUXUL TEHNOLOGIC PENTRU PROCESARE SALAMURI CRUDE USCATE

salamurile crude, cuprinse in membrane, dupa tocarea / malaxarea carnii si umplerea in membrane, operatiuni realizate in fluxul pentru produse cuprinse in membrana, se colecteaza in recipienti metalici mobili si trec imediat in celula de afumare la rece

dupa finalizarea perioadei de maturare, batoanele de salamuri crude uscate sunt transferate in spatiile separate de stocare din zona pregatitoare expeditiei

In urma acestor procese tehnologice se estimeaza obtinerea unor produse din carne de calitate si pentru care se impune obtinerea de licente (brevete, licente, marci, francize etc. aflate in proprietatea/folosinta solicitantului si care au influenta asupra Proiectului).

Principalul obiectiv al politicii de produs a solicitantului este obtinerea de produse cu un nivel calitativ cat mai ridicat, care sa permita atragerea unei cote de piata cat mai mari, precum si crearea premiselor dezvoltarii viitoare a societatii atat pe plan intern cat si extern. Solicitantul prelucreaza numai materie prima proaspata autohtona.

Caracteristicile calitative si de proces tehnologic care reflecta traditia zonei de reprezentativitate pentru produs(e) si procesarea produselor traditionale.Caracteristicile calitative specifice zonei Dobrogea sunt produsele bazate pe carne de ovina, activitatea de crestere a oilor fiind renumita in aceasta regiune. Zona Constanta este o regiune cu potential ridicat pentru cresterea ovinelor. S.C.GIGI SRL fiind amplasata in aceasta zona, are posibilitatea valorificarii productiei, practicand o structura sortimentala de carne de oaie si preparate din carne de oaie conforma cu cerintele pietei. In acelasi timp, consumul produselor din carne de oaie este ridicat in aceasta zona, datorita existentei populatiei de religie musulmana. Carnea de oaie provenita din ovinele crescute in Dobrogea este unica si recunoscuta in tara prin calitatile organoleptice deosebite: gust, miros si un procent optim de tesut muscular-tesut gras. Aceste caracteristici sunt date atat de rasa, cat si de conditiile de clima specifice, care influenteaza pozitiv hrana, precum si de aerul usor sarat caracteristic zonei. Ovinele sunt bine ingrasate, corpul este de forma rotunjita si musculatura bine dezvoltata. Apofizele spinoase ale vertebrelor dorse-lombare sunt bine imbracate cu carne. Seul de acoperire este prezent la suprafata corpului, dar maniamente evidentiate sunt cele de la baza cozii, sale, regiunea spinarii, capul pieptului.

Ca si produse finite specifice zonei, se pot enumera: ghiudem, babic, pastrama, carnati de oaie. Primele doua produse babicul si ghiudemul intra in categoria preparatelor din carne crude uscate. Materia prima pentru obtinerea acestor produse o reprezinta carnea de oaie si de vita, care, spre deosebire de carnea de porc, se deshidrateaza mai usor, uscarea fiind favorizata si de o operatie specifica acestor produse, si anume presarea. Datorita condimentarii picante a acestor produse, acestea se servesc ca aperitiv.

Pastrama de oaie este o specialitate tipic dobrogeana si este consumata in special in timpul toamnei, ca o veritabila delicatesa.

Procesul tehnologic de obtinere a pastramei de oaie cuprinde:

alegerea atenta a materiei prime si fasonarea acesteia din carcasa de oaie; materia prima se pastreaza intr-un amestec de sarare si condimente specifice, in anumite conditii de temperatura si umiditate, pentru un timp optim pentru a asigura o maturare si fezandare corespunzatoare; urmeaza un program de hizuire si afumare la temperaturi specifice rezultand produsul finit: pastrama de oaie cu gust si aroma deosebite.Un alt produs specific zonei sunt carnatii de oaie, foarte cautati de populatia musulmana si nu numai, si care se consuma tot timpul anului.

Procesul tehnologic pentru obtinerea acestora este specific, incepand cu selectionarea materiei prime (carnea de oaie), pregatirea compozitiei cu condimente speciale, umplerea in membrane naturale de oaie si continuand cu tratamentul tehnic, obtinandu-se ca produs finit Carnatii de oaie ce pot fi consumati cruzi, prajiti sau la gratar.

Produsele de oaie, pe langa calitatile superioare date de gust, miros si aroma, au si un continut scazut de colesterol.

OAIE:

Babic

Ghiudem special

Carnati Plescoi

Mici cu carne de oaieVITA:

Pastrama Armeneasca

Carnati traditionali turcesti

Salam de vita

Cremwursti vita

Mici cu carne de vitaGhiudem Dobrogea

CURCAN:Salam de curcan

Pastrama Piept de Curcan

Pulpa de curcan afumata

PORC

Carnati proaspeti

Carnati patricieni

Mici cu carne de Porc

Salam de vita

- Carne vita

- Grasime

- Apa

- Sare

- Condimente

- Amidon

- Dextroza

- Stabilizator E450\

- Sirop

- Glucoza

- Antioxidante E300, Fum

Carnati traditionali turcesti

- carne vita

- proteina din soia

- condimente

- conservant

- nitrat de sodiu E250

- zahar substance

Salam de curcan

- carne de curcan - grasime de curcan

- sare iodata

- dextroza

- condimente

- aroma E621 - colorant E120 - conservant

- fumBabic

- carne oaie lucru

- apa/gheata

- peppeleii wiener

- paprika

- usturoi lichid

- antioxidant

Ghiudem special

- carne oaie/capra

- carne vita

- Sare cu nitrit

- Peppeleii

- Usturoi

- ApaCremwursti vita

- carne de vita

- grasime

- amidon d ecartofi

- Fibra vegetala

- Apa

- Sare- conservant

- potentiator de gust

- Arome

- colorant

- fumCARNATI PROASPETI Tehnologia de preparare a carnatilorSunt preparate pe baza de carne.Dupa tipurile de tehnologii aplicate face parte din grupa PROSPATURILOR.In aceasta grupa, intra in general preparate cu perioada scurta de valabilitate.

Reteta de fabricatie a carnatilor proaspetiMaterii prime(in kg):-carne de porc semigrasa : 200 kg ;Materii auxiliare (in kg) folosite la fabricarea carnatilor:

-sare (2%) : 2/100 x 200= 4;-piper :0,500;-usturoi : 0,500;-invelis : mate subtiri de porc ,cu diametru cuprins intre 32-36 mm : 2kg.-ienibahar;-boia de ardei;-cimbru;-coriandru;-ardei iute macinat;Reteta: Carnati de porcRezulta 24 buc.x150gr

- carne porc cal. I-a

3,400 kg

- usturoi

0,100 kg

- piper

0,005 kg

- cimbru

0,005 kg

- sare

0,050 kg

- mate

8 m

Carnati Plescoi

- carne oaie lucru

- apa/gheata

- peppeleii wiener

- paprika

- usturoi lichid

- antioxidant

Reteta: Patricieni

Rezulta 26 buc.x140gr

- carne de porc cal. I-a

1,600 kg

- carne de vita cal. I-a

1,800 kg

- usturoi

0,100 kg

- piper

0,010 kg

- cimbru

0,005 kg

- arome de carnati

0,003 kg

- sare

0,050 kg

- mate

8 m

Reteta: Mici cu carne de vitaRezulta 120 bucx50gr

- carne de vita fara os

4,750 kg

- prapure de vita

0,750 kg

- bicarbonat

0,100 kg

- usturoi

0,150 kg

- piper

0,010 kg

- ardei iute

2 buc.

- cimbru

0,010 kg

- arome de carnati

0,020 kg

- sare

0,120 kg

Reteta: Mici cu carne de oaieRezulta 120 bucx50gr

- carne de oaie fara os

2,750 kg

- carne de vita fara os

2,750 kg

- bicarbonat

0,100 kg

- usturoi

0,150 kg

- piper

0,010 kg

- ardei iute

2 buc.

- cimbru

0,010 kg

- arome de carnati

0,020 kg

- sare

0,120 kg

In procesul de fabricatie sunt folosite masina de tocat carne, malaxorul, masina de tras mici si carnati, cutterul de macelarie, masina de ambalat, masina de etichetat, butuc carne, fierastrau oase electric, masa inox, un blat de polipropilena pentru prelucrarea carnii.

Produse naturaleGhiudem de Dobrogea

- carne de vita

- ardei iute

- sare

- piper

- usturoi

- apa

- cimbru

Pastrama Armeneasca

- antricot de vita

- cemen

- fum

Pastrama Piept de Curcan

- medalion curcan

- usturoi

- sare

- piper

- fumPulpa de Curcan Afumata

- superioara curcan dezosata

- usturoi

- cimbru

- piper, fum

Pasta mici (100)- carne vita lucru 60

- carne porc lucru 20- slanina lucru -20

- apa/gheata -20

Pasta 120- sare 1,8

- almi -1

- usturoi lichid 0,5

- antioxiant 0,03

- paprika 0,4

Proces tehnologic estimat:

SCHEMA TEHNOLOGICA

Carnea este supusa operatiunii de transare rezultand urmatoarele:

Din vita: Carne specialitati fara os (muschi, antricot, vrabioara, fleica) care se comercializeaza ca atare;

Carne calitate superioara fara os (greaban, capac, nuca, fricando si chilita) care se comercializeaza ca atare;

Carne calitatea I fara os care se foloseste la tocaturi, capul de piept se poate comercializa ca atare Oase cu si fara valoare

Din porc

Carne specialitati (cotlet, ceafa, muschiulet, muschiul, pulpa). Pulpa si muschiul nu contin os. Aceste specialitati se comercializeaza ca atare. Carne calitatea I fara os (mijloc de piept, spata, sfarc de piept si fleica) care se pot folosi pentru realizarea tocaturilor sau sa se comercializeze ca atare Carne cal. a-II-a cu os (piept, rasol din fata, rasol din spate, ciolan fara cheie). Scoase de pe os se pot folosi la obtinerea tocaturilor sau pot fi comercializate ca atareDin oaie

Carne cal. I (cotlet, pulpa fara os). Se comercializeaza ca atare.

Carne cal. a II-a care cuprinde si os sau scoasa de pe os se poate folosi la obtinerea tocaturilor.

Activitatea de realizare a pastei de mici, a micilor formatati, a carnii tocate ca atare si a carnii tocate cu adaos de condimente, a carnatilor si carnaciorilor au la baza:

tocarea

malaxarea

condimentareaDupa ce se amesteca, se lasa la rece 10 -12 ore dupa care se trece la umplerea matelor dupa caz sau se da forma si gramajul mititeilor.

Modalitati de ambalare, etichetare, marcare, depozitare, pastrare, transport (conditionare).Operatiunile de ambalare, marcare si etichetare se realizeaza in cadrul sectiei de preparate din carne cu respectarea regulilor generale privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

Ambalarea produselor se face in saci de polietilena, iar pentru transportul produselor se folosesc navetele de plastic.

Pentru etichetarea produselor se folosesc etichete autoadezive pe care sunt marcate insemnele societatii si care cuprind toate informatiile conform legislatiei in vigoare.

Fiecare lot de produse este marcat, putand fi oricand identificat pentru a i se asigura controlul sanitar veterinar.

Depozitarea produselor se face in spatiile frigorifice special amenajate, avand temperaturi de pastrare diferite pentru fiecare grupa de produse. Pana la vanzare, produsele sunt depozitate pe carucioare de inox, pastrandu-se intre ele distanta minima, astfel incat sa se realizeze o ventilatie corespunzatoare.

4. HYPERLINK "" \l "#" Durata de realizare (luni) i etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.Asa cum se observa din graficul de realizare a investitiei, derularea implementarii proiectului se desfasoara pe durata a 15 luni si la hotararea societatii se vor rambursa trei transe de plata. S.C. GIGI S.R.L.

euro 4.206004/03/11

123456789101112131415

Actiunea11121234567891011121Total

201120112012201220122012201220122012201220122012201120112013

Semnare contract finantare //////0

Proceduri de achizitii ////////////////////////////0

Avizare achizitii //////////////////////////////////////////0

Plata servicii 70777077707721230

Plata furnizori utilaje470314703294063

Plata furnizori lucrari586675866758667176000

Exec lucr si livrare echip////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0

Pregatirea plata transa I 970980

Primire ajutor neramb tr I485490

Pregatire plata transa II1294640

Primire ajutor neraml tr II485490

Pregatire plata transa III1294620

Primire ajutor neramb tr III485480

Incheierea proiectului0

Total70775866700657434703105866754109000000291293

Valorile nu includ TVA si sunt in corelatie cu cele cuprinse in Bugetul indicativ

5. Costul estimativ al investiiei

Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii:

S.C. GIGI S.R.L.

In mii lei/mii la cursul 1 = 4.2060lei din data04 March 2011

Nr crtDenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoareTVAValoare

(fara TVA)

mii leimii mii leimii leimii

1234567

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.Obtinerea terenului0.00000.00000.00000.00000.0000

1.2.Amenajarea terenului0.00000.00000.00000.00000.0000

1.3.Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala0.00000.00000.00000.00000.0000

Total capitol 10.00000.00000.00000.00000.0000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului0.00000.00000.00000.00000.0000

Total capitol 20.00000.00000.00000.00000.0000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.Studii de teren0.00000.00000.00000.00000.0000

3.2.Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii8.66442.06002.079410.74382.5544

3.3.Proiectare si inginerie28.01206.66006.722934.73488.2584

3.4.Organizarea procedurilor de achizitie0.00000.00000.00000.00000.0000

3.5.Consultanta47.107211.200011.305758.412913.8880

3.6.Asistenta tehnica0.00000.00000.00000.00000.0000

Total capitol 383.783519.920020.1080103.891624.7008

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.Constructii si instalatii673.8853160.2200161.7325835.6178198.6728

4.2.Montaj utilaje tehnologice26.07726.20006.258532.33577.6880

4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj103.143724.523024.7545127.898230.4085

4.4.Utilaje fara montaj si echipamente de transport264.978063.000063.5947328.572778.1200

4.5.Dotari1.43000.34000.34321.77320.4216

4.6.Active necorporale0.00000.00000.00000.00000.0000

Total capitol 41,069.5143254.2830256.68341,326.1977315.3109

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1.Organizare de santier:19.09524.54004.582923.67815.6296

5.1.1. Lucrari de constructii10.55712.51002.533713.09083.1124

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului8.53822.03002.049210.58732.5172

5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului12.95453.08003.109116.06363.8192

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute39.83089.47009.559449.390211.7428

Total capitol 571.880517.090017.251389.131921.1916

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6.1.Pregatirea personalului de exploatare0.00000.00000.00000.00000.0000

6.2.Probe tehnologice si teste0.00000.00000.00000.00000.0000

Total capitol 60.00000.00000.00000.00000.0000

Total general1,225.1784291.2930294.04281,519.2212361.2033

din care C+M710.5196168.9300170.5247881.0443209.4732

DEVIZUL OBIECT NR. 1

Etajare imobil

S.C. GIGI S.R.L.

In mii lei/mii la cursul 1 = 4.2060lei din data04 March 2011

Nr crtDenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare - eligibilaTVAValoare - eligibila

(fara TVA)(inclusiv TVA)

mii leimii mii leimii leimii

1234567

I. Lucrari de constructii

1Terasamente0.00000.00000.00000.00000.0000

2Constructii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)380.643090.500091.3543768.4429182.7016

239.069056.840057.3766

3Izolatii0.00000.00000.00000.00000.0000

4Instalatii electrice26.28756.25006.309032.59657.7500

5Instalatii sanitare10.26262.44002.463012.72573.0256

6Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet17.62314.19004.229621.85275.1956

7Instalatii de alimentare cu gaze naturale0.00000.00000.00000.00000.0000

8Instalatii de telecomunicatii0.00000.00000.00000.00000.0000

Total I673.8853160.2200161.7325835.6178198.6728

II. Montaj

1Montaj utilaje si echipamente tehnologice10.80942.57002.594313.40373.1868

Total II10.80942.57002.594313.40373.1868

III. Procurare

1Utilaje si echipamente tehnologice0.00000.00000.00000.00000.0000

2Utilaje si echipamente de transport0.00000.00000.00000.00000.0000

3Dotari1.43000.34000.34321.77320.4216

Total III1.43000.34000.34321.77320.4216

Total (Total I+Total II+Total III)686.1248163.1300164.6699850.7947202.2812

DEVIZUL OBIECT NR.2

Lift

S.C. GIGI S.R.L.

In mii lei/mii la cursul 1 = 4.2060lei din data04 March 2011

Nr crtDenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare - eligibilaTVAValoare - eligibila

(fara TVA)(inclusiv TVA)

mii leimii mii leimii leimii

1234567

I. Lucrari de constructii

1Terasamente0.00000.00000.00000.00000.0000

2Constructii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)0.00000.00000.00000.00000.0000

0.00000.00000.0000

3Izolatii0.00000.00000.00000.00000.0000

4Instalatii electrice0.00000.00000.00000.00000.0000

5Instalatii sanitare0.00000.00000.00000.00000.0000

6Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet0.00000.00000.00000.00000.0000

7Instalatii de alimentare cu gaze naturale0.00000.00000.00000.00000.0000

8Instalatii de telecomunicatii0.00000.00000.00000.00000.0000

Total I0.00000.00000.00000.00000.0000

II. Montaj

1Montaj utilaje si echipamente tehnologice6.85581.63001.64548.50122.0212

Total II6.85581.63001.64548.50122.0212

III. Procurare

1Utilaje si echipamente tehnologice61.702014.670014.808576.510518.1908

2Utilaje si echipamente de transport0.00000.00000.00000.00000.0000

3Dotari0.00000.00000.00000.00000.0000

Total III61.702014.670014.808576.510518.1908

Total (Total I+Total II+Total III)68.557816.300016.453985.011720.2120

DEVIZUL OBIECT NR. 3

Celula de fierbere si afumare

S.C. GIGI S.R.L.

In mii lei/mii la cursul 1 = 4.2060lei din data04 March 2011

Nr crtDenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare - eligibilaTVAValoare - eligibila

(fara TVA)(inclusiv TVA)

mii leimii mii leimii leimii

1234567

I. Lucrari de constructii

1Terasamente0.00000.00000.00000.00000.0000

2Constructii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)0.00000.00000.00000.00000.0000

0.00000.00000.0000

3Izolatii0.00000.00000.00000.00000.0000

4Instalatii electrice0.00000.00000.00000.00000.0000

5Instalatii sanitare0.00000.00000.00000.00000.0000

6Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet0.00000.00000.00000.00000.0000

7Instalatii de alimentare cu gaze naturale0.00000.00000.00000.00000.0000

8Instalatii de telecomunicatii0.00000.00000.00000.00000.0000

Total I0.00000.00000.00000.00000.0000

II. Montaj

1Montaj utilaje si echipamente tehnologice0.00000.00000.00000.00000.0000

Total II0.00000.00000.00000.00000.0000

III. Procurare

1Utilaje si echipamente tehnologice0.00000.00000.00000.00000.0000

2Utilaje si echipamente de transport264.978063.000063.5947328.572778.1200

3Dotari0.00000.00000.00000.00000.0000

Total III264.978063.000063.5947328.572778.1200

DEVIZUL OBIECT NR. 4

Sistem panouri solare

S.C. GIGI S.R.L.

In mii lei/mii la cursul 1 = 4.2060lei din data04 March 2011

Nr crtDenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare - eligibilaTVAValoare - eligibila

(fara TVA)(inclusiv TVA)

mii leimii mii leimii leimii

1234567

I. Lucrari de constructii

1Terasamente0.00000.00000.00000.00000.0000

2Constructii: rezistenta(fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)0.00000.00000.00000.00000.0000

0.00000.00000.0000

3Izolatii0.00000.00000.00000.00000.0000

4Instalatii electrice0.00000.00000.00000.00000.0000

5Instalatii sanitare0.00000.00000.00000.00000.0000

6Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet0.00000.00000.00000.00000.0000

7Instalatii