STUDIBREA $I BVALUAREA VIRUSURILOR GRIPALE iN ...

of 165 /165
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICI MOLDOVA CENTRUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA Cu titlu de manuscris C.Z.U:578.821 .83(043.2) EDER VERONICA STUDIBREA $I BVALUAREA VIRUSURILOR GRIPALE iN PERIOADELB PANDEMICA $I INTERBPIDEMICA 163.04 - MICROBIOLOGIE Tezade doctorin gtiinfebiologice Conducitor qtiinfific : Autor: ftk l_-z Spinu Constantin - a l't v dr. hab. in medicini, profesor universitar, Om Emerito Laureat al Premiului Na{ional, Centrul Nafional de Slnitate Publici Eder Veronica CHI$INAU,2or5

Embed Size (px)

Transcript of STUDIBREA $I BVALUAREA VIRUSURILOR GRIPALE iN ...

 • MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICI MOLDOVACENTRUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA

  Cu titlu de manuscrisC.Z.U: 578.821 .83 (043.2)

  EDER VERONICA

  STUDIBREA $I BVALUAREA VIRUSURILOR GRIPALE iNPERIOADELB PANDEMICA $I INTERBPIDEMICA

  163.04 - MICROBIOLOGIE

  Teza de doctor in gtiinfe biologice

  Conducitor qtiinfific :

  Autor:

  ftk l_-z Spinu Constantin- a

  l ' tv dr. hab. in medicini, profesor universitar,

  Om Emerito Laureat al Premiului Na{ional,Centrul Nafional de Slnitate Publici

  Eder Veronica

  CHI$INAU,2or5

 • 2

  Eder Veronica, 2015

 • 3

  CUPRINS

  ADNOTARE (n romn, rus i englez).......................................................................... 5

  LISTA ABREVIERILOR.................................................................................................... 8

  INTRODUCERE................................................................................................................... 9

  1. EVOLUIA CAPACITILOR DE DIAGNOSTIC PRIVIND STUDIEREA I

  EVALUAREA PARTICULARITILOR ETIOLOGICE ALE INFECIILOR

  GRIPALE .

  18

  1.1 Aspecte etiologice ale infeciilor gripale i caracteristicile morfostructurale ale

  virusurilor gripale ...................................................................................................

  18

  1.2 Caracteristica fenotipic i genotipic a virusurilor gripale........................................ 25

  1.3 Diagnosticul de laborator: tehnici clasice i de biologie molecular de ultim

  generaie......................................................................................

  1.4 Concluzii la capitolul 1...............................................................................................

  35

  42

  2. MATERIALE I METODE DE CERCETARE............................................................ 44

  2.1 Liniaritatea cercetrilor i obiectul de studiu ..................................................... 44

  2.2 Metodele de cercetare aplicate i volumul investigaiilor.......................................

  2.3 Concluzii la capitolul 2...............................................................................................

  44

  54

  3. STUDIEREA I EVALUAREA TULPINILOR DE VIRUSURI GRIPALE

  IZOLATE I IDENTIFICATE N PERIOADA PANDEMIC ...............................

  55

  3.1 Particularitile virusurilor gripale n perioada pre-pandemic...................................

  3.2 Rezultatele determinrii caracteristicilor tulpinilor de virusuri gripale n

  perioada pandemic...................................................................................................

  3.3 Studierea particularitilor tulpinilor de virusuri gripale n perioada

  post-pandemic..........................................................................................................

  3.4 Concluzii la capitolul 3...............................................................................................

  55

  62

  70

  80

  4. EVALUAREA PARTICULARITILOR VIRUSURILOR GRIPALE N

  PERIOADA INTEREPIDEMIC NTRU OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII

  EPIDEMIOLOGICE I VIRUSOLOGICE A GRIPEI ...................................................

  83

  4.1 Rezultatele evalurii particularitilor virusurilor gripale n sezonul 2011-

  2012.............................................................................................................................

  83

  4.2 Rezultatele evalurii particularitilor virusurilor gripale n sezonul 2012-

  2013............................................................................................................................

  4.3 Studierea i evaluarea particularitilor virusurilor gripale n sezonul 2013-2014....

  88

  101

 • 4

  4.4 Valorificarea rezultatelor obinute ntru optimizarea supravegherii epidemiologice

  i virusologice a gripei................................................................................................

  4.5 Concluzii la capitolul 4...............................................................................................

  109

  114

  CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI........................................................... 116

  BIBLIOGRAFIE................................................................................................................... 120

  ANEXE...................................................................................................................................

  ANEXA 1 Acte de implementare ..

  ANEXA 2 Acreditarea laboratorului CNSP de ctre OMS ..

  ANEXA 3 Chestionarul privind acreditarea de ctre OMS ..

  ANEXA 4 Certificate de realizare a Programelor de Control Extern de Calitate .

  ANEXA 5 Brevet de invenie ....

  ANEXA 6 Diploma Cupa Marele Premiu ..

  ANEXA 7 Diploma Medalia de aur ...

  ANEXA 8 Diploma de decernare ..

  ANEXA 9 Diploma de Excelen i Medalia de aur ......

  ANEXA 10 Diploma Gala Premiilor n Sntate ..

  140

  141

  145

  146

  147

  154

  156

  157

  158

  159

  160

  DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII .............................................. 161

  CV-ul AUTORULUI ............................................................................................................ 162

 • 5

  ADNOTARE

  Eder Veronica: Studierea i evaluarea virusurilor gripale n perioadele pandemic i

  interepidemic, teza de doctor n tiine biologice, Chiinu, 2015. Structura tezei: introducere,

  4 capitole, concluzii i recomandri, bibliografie (191 surse), 118 pagini de text de baz, 22

  tabele, 47 figuri i 10 anexe. Rezultatele sunt publicate n 28 lucrri tiinifice. Cuvinte cheie:

  virusuri gripale, HA, NA, grup genetic, sensibilitate la antivirale. Domeniu de studiu: 163.04 -

  Microbiologie. Scopul lucrrii: Studierea i evaluarea particularitilor antigenice, fenotipice i

  genotipice ale tulpinilor de virusuri gripale izolate i identificate n perioadele pandemic i

  interepidemic n Republica Moldova ntru argumentarea msurilor de sntate cu optimizarea

  sistemului naional de supraveghere epidemiologic i virusologic a gripei. Obiectivele

  studiului: Determinarea i evaluarea tipurilor i subtipurilor de virusuri gripale evideniate n

  perioada de studiu; studierea i evaluarea particularitilor antigenice ale tulpinilor de virusuri

  gripale n perioadele pandemic i interepidemic; studierea i evaluarea particularitilor

  genetice ale tulpinilor de virusuri gripale A i B n baza genelor HA i NA n perioadele

  precutate n studiu; analiza caracteristicilor fenotipice cu evaluarea sensibilitii tulpinilor de

  virusuri gripale la remediile antivirale de ultim generaie (oseltamivir, zanamivir) n perioadele

  evideniate; valorificarea rezultatelor obinute i optimizarea supravegherii epidemiologice i

  virusologice a gripei. Noutatea i originalitatea tiinific: n premier au fost obinute

  rezultate originale privind particularitile antigenice, genotipice i fenotipice ale virusurilor

  gripale circulante n perioadele pandemic i interepidemic. Problema tiinific: Evidenierea

  i evaluarea particularitilor antigenice, genotipice i fenotipice ale virusurilor gripale circulante

  n Republica Moldova, care au servit ca argumente i suport metodic ntru perfecionarea

  continu a sistemului de supraveghere epidemiologic, clinic i virusologic la grip, IACRS i

  SARI implementat, racordat la exigenele OMS, ECDC i CDC. Semnificaia teoretic. Acest

  studiu a evideniat particularitile virusurilor gripale circulante n Republica Moldova, ceea ce a

  permis de a identifica i evalua locul tulpinilor izolate n arborele filogenetic global, circumstane

  extrem de importante pentru argumentarea formulei vaccinului gripal. Valoarea aplicativ a

  lucrrii. Rezultatele au permis de a evidenia particularitile virusologice evolutive ale

  procesului epidemic prin grip n perioadele nominalizate elemente semnificative utilizate n

  perfecionarea sistemului naional de supraveghere la grip, IACRS i SARI ajustat la exigenele

  OMS, ECDC, CDC. Implementarea rezultatelor tiinifice: Rezultatele obinute au servit la

  valorificarea de noi metode standardizate de diagnostic al gripei, optimizarea monitorizrii

  infeciilor gripale, IACRS i SARI pentru realizarea n timp real a msurilor adecvate de control

  i rspuns n contextul integrrii n reelele de supraveghere regionale (EuroFlu/TESSy) i

  globale (FluNet) ale OMS.

 • 6

  :

  .

  , , 2015. : , 4 ,

  , (191 ), 118 , 22 ,

  47 10 . 28 .

  : , , , ,

  . : 163.04 - .

  : ,

  . :

  ;

  ;

  ;

  ;

  . :

  ,

  . :

  ,

  , ,

  , ECDC CDC. :

  ,

  . :

  ,

  ,

  (EuroFlu/TESSy) (FluNet)

  .

 • 7

  SUMMARY

  Eder Veronica: The study and evaluation of influenza viruses in the pandemic and

  interepidemic periods, PhD thesis in biological sciences, Chisinau, Republic of Moldova,

  2015. Thesis structure: introduction, 4 chapters, conclusions and recommendations, bibliography

  (191 sources), 118 pages of basic text, 22 tables, 47 figures, and 10 annexes. The results have

  been published in 28 scientific papers. Keywords: influenza viruses, HA, NA, genetic group,

  antiviral susceptibility. Field of research: 163.04 - Microbiology. The purpose of study: Study

  and evaluation of antigenic, phenotypic and genotypic characteristics of influenza strains isolated

  and identified in pandemic and inter-epidemic periods in Moldova. Research objectives: The

  determination and evaluation of the types/subtypes of influenza viruses in the period of the

  study; study and evaluation of antigenic specificities of influenza viruses strains in pandemic and

  interepidemic periods; study and evaluation of genetic peculiarities of A and B influenza

  viruses strains based on HA and NA genes in the mentioned periods; sensitivity analysis

  evaluating phenotypic characteristics of influenza viruses strains to antiviral remedies of latest

  generation (oseltamivir, zanamivir) in the highlighted periods; results achieved and optimize

  epidemiological and virological influenza surveillance system. The scientific novelty and

  originality: For the first time were obtained the original results on antigenic, genotypic and

  phenotypic characteristics of circulating influenza viruses during pandemic and inter-epidemic

  periods. Scientific problem: Highlighting and evaluation of features of influenza viruses

  circulating in Republic of Moldova served as arguments and methodical support to continuous

  improvement of implemented influenza, ARI and SARI epidemiological, clinical and virological

  surveillance system, connected to the requirements of WHO, ECDC and CDC. The scientific

  and practical value: The results allowed to highlight the virological peculiarities of influenza

  epidemic evolution in mentioned periods significant items used in improving the national

  influenza, ARI and SARI surveillance adjusted to the WHO, ECDC, CDC requirements.

  Obtained results allowed to identify and evaluate the place of isolated strains in the phylogenetic

  tree globally extremely important circumstances to argue influenza vaccine formulation. The

  implementation of scientific results: The results of this research are used for clinical,

  epidemiological and virological influenza, ARI and SARI surveillance system improving

  through the implementation of new standardized methods of influenza diagnostics by approving

  a series of documents in order to strengthen epidemiological surveillance, systematic monitoring

  of influenza, ARI and SARI for achieving in real time the appropriate preventive and control

  measures in the context of integration in regional (EuroFlu/TESSy) and global (FluNet)

  surveillance networks of the WHO.

 • 8

  LISTA ABREVIERILOR

  ADN acid dezoxiribonucleic

  Ag antigen

  ARI Acute Respiratory Infections

  ARN acid ribonucleic

  CDC Centers for Disease Control and

  Prevention

  CNSP Centrul Naional de Sntate Public

  CSP Centru de Sntate Public

  ECDC European Centre for Disease

  Prevention and Control

  FITC izotiocianat de fluorescein

  GIHSN Global Influenza Hospital

  Surveillance Network

  GISN Global Influenza Surveillance

  Network

  GISRS Global Influenza Surveillance and

  Response System

  HA hemaglutinin

  HAU uniti de hemaglutinare

  IACRS infecii acute ale cilor respiratorii

  superioare

  IMSP Instituie Medico - Sanitar Public

  IRVA infecii respiratorii virale acute

  M, M1, M2 proteine matrice

  NA neuraminidaz

  NAI inhibitor al neuraminidazei

  NEP nuclear export protein

  NP nucleoprotein

  NS1, NS2 proteine nestructurale

  OMS Organizaia Mondial a Sntii

  ORF open reading frame

  PA proteaza acid

  PB1, PB2 proteaze bazice

  PBS soluie-tampon fosfat salin

  PCR reacie de polimerizare n lan

  (Polymerase Chain Reaction)

  RHA reacie de hemaglutinare

  RHAI reacie de inhibare a hemaglutinrii

  rRT-PCR Real Time Revers Transcription

  Polimerase Chain Reaction

  SARI severe acute respiratory infections

  SUA Statele Unite ale Americii

  WHO World Health Organization

 • 9

  INTRODUCERE

  Gripa i IACRS sunt maladii infecioase cu impact global, ce evolueaz n epidemii sau/i

  pandemii soldate cu mortalitate crescut.

  Virusurile gripale reprezint o problem permanent de sntate public pentru toate

  rile, iar eforturile de a preveni mbolnvirile i rspndirea acestora sunt constante, dar i

  considerabile.

  Larg rspndite n ntreaga lume, virusurile gripale infecteaz nu numai omul, ci i

  numeroase specii de animale domestice (cai, porci) i slbatice (nurc, foc, balen etc.) sau

  psri (rae, pescrui, curcani, gini etc.) [1-4].

  Variaia antigenic i circulaia virusurilor gripale ntre specii sunt cauza izbucnirilor

  epidemice care au loc anual, mbolnvirile fiind favorizate de rspunsul imun neadecvat, chiar n

  acele segmente de populaie care au fost anterior expuse infeciei gripale [1-4].

  Epidemiile de grip se nregistreaz n fiecare an datorit variaiei antigenice minore

  (antigenic drift). Acestea sunt mutaii nesemnificative n genele care codific HA i NA. Ele

  constau n apariia lent de mutaii punctiforme n HA i NA n rezultatul circulaiei continue a

  virusurilor gripale n populaiile parial imunizate. Structurile antigenice existente sufer

  modificri de conformaie spaial i/sau modificri n compoziia unor aminoacizi. Protecia

  imun fa de contactele anterioare cu virusul gripal se menine, dar este insuficient. Astfel, fa

  de subtipurile existente ale virusurilor gripale, la om se reinstaleaz o susceptibilitate la

  reinfectri multiple. De regul, astfel de succesiuni se produc n fiecare an [4-7].

  De obicei, epidemiile de grip apar n perioada rece a anului: n Emisfera de Nord n

  lunile noiembrie martie, n Emisfera de Sud lunile mai august. n regiunile tropice gripa nu

  se manifest sezonier, ci se nregistreaz pe tot parcursul anului, fiind dependent, totui, de

  schimbrile climei [3-5].

  n Republica Moldova cea mai nalt morbiditate prin grip se nregistreaz, de obicei, n

  luna februarie, ns au fost cazuri cnd cel mai nalt nivel de morbiditate prin grip s-a nregistrat

  n lunile decembrie, ianuarie i martie [2, 3, 6, 8].

  Durata epidemiei este de regul 1-2 luni (4-8 sptmni), dup care virusurile dispar. Una

  din enigmele principale ale virusului gripal este faptul c n cea mai mare parte a anului ele

  lipsesc n circulaia populaiei umane i nu se cunoate unde circul n perioada interepidemic,

  cum i unde se produc modificrile antigenice (drift antigen). Se presupune c virusurile ar

  circula i s-ar modifica n regiunile ecuatoriale, pe motiv c mbolnvirile prin grip aici se

  nregistreaz pe toat perioada anului [1, 3-5].

 • 10

  Totodat, pe lng variaia antigenic minor, exist i variaie antigenic major

  (antigenic shift), ce se ntlnete doar la virusul gripal de tip A. Mutaiile de tip shift reprezint o

  form mult mai brutal de schimbri n virusul gripal A, ceea ce duce la apariia unui nou virus

  gripal cu o nou combinaie a proteinelor HA i NA, care anterior nu a existat mult timp sau

  niciodat n populaia uman. Dac acest virus apare n populaia uman, unde majoritatea este

  lipsit de protecie sau exist o protecie nesemnificativ fa de aceast variant, virusul

  obinnd abilitatea de a se transmite de la om la om, atunci aceste circumstane pot conduce la

  apariia de pandemii de proporii. Important este faptul, c modificrile n structura antigenic nu

  pot fi previzibile. Virusurile cu deosebiri genotipice i fenotipice semnificative fa de cele

  antecedente apar la intervale neregulate de timp (10-40 de ani). Aceste modificri sunt

  responsabile de apariia marilor pandemii de grip [1, 3-5].

  Pe parcursul a ultimii 300 de ani s-au nregistrat 10 pandemii de grip, din care 4 au avut

  loc n secolul XX [3-5, 9, 10]. Pandemia spaniol din 1918 a fost una din cea mai sever

  dintre pandemiile cunoscute i descrise vreodat. Gripa spaniol a afectat peste 20,0% din

  populaia globului avnd o evoluie foarte rapid. Timp de 10 luni gripa s-a rspndit n ntreaga

  lume. n aceast perioad au fost afectate peste 400 milioane de persoane. Valuri repetate de

  mbolnviri prin grip s-au nregistrat i n anii 1918-1919 i 1919-1920 cu o intensitate mai

  mic. Atunci s-au mbolnvit cei care nu au suferit n primul val. Pandemia spaniol a fost

  cauzat de un nou virus gripal A(H1N1), genomul cruia coninea poriuni de gene ale

  virusurilor gripale aviare i porcine. Cei mai afectai au fost tinerii, btrnii i persoanele

  imunocompromise. ntr-un singur an gripa spaniol a fcut mai multe victime dect ciuma

  bubonic n patru ani (1347-1351) i dect Primul Rzboi Mondial, numrnd de la 50 la 100

  milioane de decese. Cea mai nalt mortalitate s-a nregistrat la persoanele cu vrsta cuprins

  ntre 20 i 40 ani, rata mortalitii fiind de 259 ori mai mare dect n cazul unei gripe obinuite.

  Referitor la locul i debutul pandemiei sunt dou ipoteze: prima pandemia a debutat n

  februarie-martie 1918 n SUA cu transmiterea ulterioar de ctre trupele americane n Europa, a

  doua ipotez pandemia a debutat n ianuarie 1918 n China cu rspndirea ulterioar la Apus

  [3-5, 9, 10]. Gripa asiatic a avut loc n 1957-1958 i a fost cauzat de virusul gripal

  A(H2N2), pandemia fiind de intensitate mai mic dect cea din 1918. Pandemia a nceput n

  februarie 1957 n Orientul ndeprtat i s-a rspndit rapid n ntreaga lume nregistrnd 2

  miliarde de bolnavi i 1 milion de decese [3-5, 9, 10]. Gripa Hong Kong n 1968-1969 a

  aprut gripa de tip Hong Kong cauzat de virusul gripal A(H3N2). Pandemia avnd severitate

  medie, a afectat, n special, persoanele cu vrsta de 65 de ani, nregistrndu-se peste 1 milion de

  decese [3-5, 9, 10]. Gripa Ruseasc n 1977-1978 a avut loc o pandemie relativ uoar

 • 11

  cauzat de virusul gripal A(H1N1) agent etiologic implicat n epidemia din 1950, astfel au avut

  de suferit n primul rnd persoanele nscute dup acest an [3, 4, 10].

  Apariia virusului gripal A(H5N1) n 1997 n Hong Kong , care a cauzat o epizootie

  masiv printre psrile domestice afectnd concomitent 18 persoane cu moartea a 6 dintre ele, a

  servit ca un semnal de apariie a unei noi pandemii de grip. Distrugerea la acel moment a cca

  1,5 milioane de psri a stopat rspndirea virusului A(H5N1) printre psrile domestice i

  populaia uman. Virusul gripal aviar A(H5N1) a reaprut printre psrile domestice n anul

  2003 ntr-un ir de ri asiatice: Cambodia, China, Indonezia, Japonia, Laos, Thailanda, Vietnam,

  Coreea. n 2004 din nou s-au nregistrat mbolnviri printre oameni. Distrugerea a peste 160

  milioane de psri a contribuit la reducerea rspndirii infeciei cu virusul gripal A(H5N1). n

  pofida faptului c acest virus a trecut bariera de specie cu afectarea nu numai a psrilor, dar i a

  unor specii de mamifere (tigri, cini, pisici), totui transmiterea lui de la om la om a fost

  limitat. Persoanele care s-au mbolnvit de grip cauzat de virusul A(H5N1) au avut contact

  direct i nemijlocit cu psrile bolnave [3-5, 9, 10].

  Cu apariia virusului gripal aviar A(H5N1) n 2003 a persistat pericolul declanrii unei

  noi pandemii de grip. Dac la nceputul anului 2004 se credea, c noua pandemie va fi cauzat

  de virusul gripal A(H5N1), atunci evenimentele din 2009 au demonstrat, c ngrijorrile

  specialitilor n domeniu nu au fost n zdar [3-5, 9, 10].

  Noua pandemie de grip, prima din secolul XXI, a debutat n aprilie 2009 n SUA

  (California de Sud i Texas), fiind cauzat de virusul gripal de tip nou A(H1N1) numit "triplu

  reasortant", deoarece genomul su conine gene ale virusurilor gripale porcine, umane i aviare.

  Virusul de tip nou a aprut brusc, fiind detectat concomitent n alte 2 ri: Mexic i Canada.

  Procesul epidemic prin infecia cu virusul gripal de tip nou A(H1N1) a evoluat foarte repede,

  afectnd ntr-un timp scurt un numr mare de oameni de pe toate continentele. Aceste

  evenimente au impus OMS s ridice la 11 iunie 2009 nivelul de alert pandemic de la faza 5 la

  faza 6, ceea ce a nsemnat nceputul primei pandemii de grip din secolul XXI. Totodat OMS a

  subliniat, c severitatea pandemiei date a fost moderat. Majoritatea persoanelor infectate s-au

  recuperat i s-au nsntoit fr a necesita spitalizare sau tratament medical specific, iar numrul

  cazurilor cu complicaii i decese a fost similar epidemiilor gripale sezoniere [3-6, 8-12].

  n Republica Moldova, gripa i IACRS se nregistreaz n fiecare an, numrul cazurilor

  de mbolnviri variind de la an la an i reprezint 2/3 din numrul total de maladii infecioase

  nregistrate pe parcursul anului. Apariia n anul 2009 a unui nou subtip de virus gripal A(H1N1)

  a cauzat pandemia de grip la nivel global, resimit i n Republica Moldova. Acest fapt a impus

  fortificarea sistemului de supraveghere epidemiologic a gripei prin crearea strategiilor de

 • 12

  prevenire i control permanent, inclusiv prin sisteme speciale de monitorizare a gripei, IACRS i

  SARI [3, 6, 8].

  Monitorizarea circulaiei virusurilor gripale umane face parte din sistemul complex de

  supraveghere a gripei. Anual, OMS monitorizeaz circulaia i profilul antigenic al virusurilor

  gripale n vederea descifrrii n timp real a variantelor cu potenial epidemic i pandemic,

  precum i a sensibilitii lor la produsele medicamentoase cu aciune antiviral, n special, a celor

  de ultim generaie (oseltamivir, zanamivir) i profilul imunitii antigripale a populaiei cu

  scopul preparrii vaccinului antigripal potrivit sezonului curent.

  Lund n consideraie potenialul epidemic (pandemic) ale anumitor tipuri/subtipuri de

  virusuri gripale, inclusiv impactul socio-economic al acestora asupra sntii publice se impune

  necesitatea studierii i evalurii virusologice a tulpinilor de virusuri gripale izolate i identificate,

  inclusiv i n Republica Moldova.

  Scopul lucrrii: Studierea i evaluarea caracteristicilor antigenice, fenotipice i

  genotipice ale tulpinilor de virusuri gripale izolate i identificate n perioadele pandemic i

  interepidemic n Republica Moldova ntru argumentarea msurilor de sntate cu optimizarea

  sistemului naional de supraveghere epidemiologic i virusologic a gripei.

  Obiectivele lucrrii:

  1. Determinarea i evaluarea tipurilor i subtipurilor de virusuri gripale evideniate n

  perioadele de studiu.

  2. Studierea i evaluarea particularitilor antigenice ale tulpinilor de virusuri gripale n

  perioadele pandemic i interepidemic.

  3. Studierea i evaluarea particularitilor genetice ale tulpinilor de virusuri gripale A i B n

  baza genelor HA i NA n perioadele precutate n studiu.

  4. Analiza caracteristicilor fenotipice cu evaluarea sensibilitii tulpinilor de virusuri gripale la

  remediile antivirale de ultim generaie (oseltamivir, zanamivir) n perioadele evideniate.

  5. Valorificarea rezultatelor obinute ntru optimizarea supravegherii epidemiologice i

  virusologice a gripei.

  Noutatea i originalitatea tiinific: n premier pentru Republica Moldova, au fost

  obinute rezultate originale privind particularitile antigenice, genotipice i fenotipice ale

  virusurilor gripale circulante n perioadele pandemic i interepidemic. Utilizarea, de rnd cu

  metodele clasice, a tehnicilor de performan de biologie molecular (rRT-PCR, genotipare,

  secveniere) n studierea tulpinilor de virusuri gripale a permis aprecierea i evaluarea poziiei

  acestor virusuri n arborii filogenetici globali pentru fiecare gen n parte circumstane extrem

  de importante pentru formularea coctailului vaccinal. Analiza i evaluarea susceptibilitii

 • 13

  tulpinilor de virusuri gripale circulante a demonstrat sensibilitatea lor la remediile antivirale de

  ultim generaie, abordare extrem de important pentru perfecionarea msurilor de control i

  rspuns.

  Problema tiinific soluionat important const n evidenierea i evaluarea

  particularitilor antigenice, genotipice i fenotipice ale virusurilor gripale circulante n

  Republica Moldova, care au servit ca argumente i suport metodic ntru perfecionarea continu a

  sistemului de supraveghere epidemiologic, clinic i virusologic la grip, IACRS i SARI

  implementat, racordat la exigenele OMS, ECDC i CDC.

  Semnificaia teoretic: Acest studiu a evideniat particularitile antigenice, genotipice

  i fenotipice ale virusurilor gripale circulante n Republica Moldova, ceea ce a permis de a

  identifica i evalua locul tulpinilor identificate n arborele filogenetic global, circumstane extrem

  de importante pentru argumentarea formulei vaccinului gripal.

  Valoarea aplicativ a lucrrii: Rezultatele obinute pe parcursul realizrii acestui studiu

  au permis de a evidenia particularitile virusologice de evoluie a procesului epidemic prin

  grip n perioadele pandemic i interepidemic elemente semnificative utilizate ulterior n

  perfecionarea sistemului naional de supraveghere la grip, IACRS i SARI ajustat la exigenele

  OMS, CDC i ECDC. Graie perfecionrii, n corespundere cu strategiile organismelor

  internaionale nominalizate, sistemul de supraveghere autohton a fost integrat n reelele de

  supraveghere european EuroFlu/TESSy i global FluNet.

  Sistemul de supraveghere nominalizat permite de a evalua n timp real particularitile

  tulpinilor de virusuri gripale circulante, potenialul lor epidemic/pandemic, sensibilitatea la

  antivirale, pronosticul situaiei epidemiologice i volumul de investigaii cu msuri specifice i

  nespecifice de profilaxie n situaii de urgen.

  Implementarea rezultatelor tiinifice: Rezultatele obinute la realizarea cercetrilor

  tiinifice n cadrul acestui studiu au servit la perfecionarea sistemului de supraveghere clinico-

  epidemiologic i virusologic la grip, IACRS i SARI prin implementarea de noi metode

  standardizate de diagnostic al gripei, recunoaterea de ctre organismele internaionale

  nominalizate a subdiviziunii de profil a CNSP ca Centru Naional de Grip i prin aprobarea unui

  ir de acte normative, n special, a Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea

  efectelor pandemiei cu virusul gripal nou A(H1N1) n Republica Moldova, aprobat prin

  Hotrrea Guvernului nr. 824 din 15.12.2009 i a Ordinului Ministerului Sntii nr. 824 din

  31.10.2011 Cu privire la perfectarea sistemului de supraveghere la grip i infeciile acute ale

  cilor respiratorii n Republica Moldova n scopul fortificrii supravegherii epidemiologice,

  monitorizrii sistematice a circulaiei infeciilor gripale, IACRS i SARI pentru realizarea n

 • 14

  timp real a msurilor adecvate de prevenire i control i n contextul integrrii n reelele de

  supraveghere regionale (EuroFlu/TESSy) i globale (FluNet) ale Organizaiei Mondiale a

  Sntii.

  Aprobarea rezultatelor tiinifice: Direciile studiate i rezultatele obinute la realizarea

  acestui studiu au fost prezentate i discutate n cadrul forurilor tiinifice naionale i

  internaionale: Conferina tiinifico-Practic cu Participare Internaional CMP Chiinu

  trecut, prezent i viitor, Chiinu, 23 octombrie 2009; A doua Conferin Naional de

  Microbiologie i Epidemiologie, Sinaia, Romnia, 14-16 octombrie 2010; Congresul Naional de

  Microbiologie i Conferina Naional de Epidemiologie, Iai, Romnia, 10-12 noiembrie 2011;

  International Conference on Emerging Infectious Diseases, Atlanta, Georgia, USA, March 11-

  14, 2012; Conferina a VII-a a medicilor-infecioniti din Republica Moldova, Chiinu, 2012;

  3rd International Influenza Meeting, Muenster, Germany, September 2nd

  4th

  , 2012; -

  i II

  I I, K, , 10 2012; European Scientific

  Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE), Edinburgh, UK, 24-26

  October 2012; The second isirv-Antiviral Group Conference in conjunction with NIHE. Severe

  Influenza: Burden, Pathogenesis and Management, Hanoi, Viet Nam, 29th 31st October 2012;

  23rd

  Annual Meeting of the Society for Virology, Kiel, Germany, 6-9 March 2013; Options for

  the Control of Influenza, Cape Town, South Africa, 5-10 September 2013; The XIX-th Session

  of the Balkan Medical Days and the Second Congress of Emergency Medicine of the Republic of

  Moldova, Chisinau, Republic of Moldova, 22-24 September 2013; -

  , 90-

  , . .. ,

  , 2013; Congresul specialitilor din domeniul Sntii Publice i Management Sanitar

  din Republica Moldova, Chiinu 25-26 octombrie 2013; A XII-a Ediie a Salonului

  Internaional al Cercetrii, Inovrii i Inventicii PRO INVENT 2014, Cluj-Napoca, Romnia,

  19-21 martie 2014; Third ISIRV-AVG Conference Influenza and other Respiratory Virus

  Infections: Advances in Clinical Management 4th-6th June 2014, Tokyo, Japan; The XVIII-th

  International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer INVENTICA

  2014, Iasi, Romania, 2-4 July 2014; 4th International Influenza Meeting, Muenster, Germany,

  September 21-23, 2014; Conferina Centrul de Sntate Public din municipiul Chiinu 70 de

  ani la Straja Sntii, Chiinu, Republica Moldova, 22 octombrie 2014; A VII-a Conferin

  Naional de Microbiologie i Epidemiologie, Bucureti, Romnia, 12-14 Noiembrie 2014;

 • 15

  Salonul Internaional de Inventic PRO INVENT, Ediia a XIII-a, Cluj-Napoca, Romnia, 25-27

  martie 2015.

  Rezultatele cercetrilor au fost discutate i aprobate la edina Centrului Controlul Bolilor

  virale al Centrului Naional de Sntate Public (Proces verbal nr. 3 din 16.12.2014), la edina

  Consiliului tiinific al CNSP (Proces verbal nr. 1 din 20.01.2015), i la edina Seminarului

  tiinific de profil, specialitatea 163.04 Microbiologie, din cadrul Institutului de Microbiologie

  i Biotehnologie al AM (Proces verbal nr. 2 din 02.04.2015),

  Publicaii la tema tezei: Rezultatele cercetrilor sunt reflectate n 28 lucrri tiinifice (2

  din ele fr coautori), inclusiv: 6 articole n reviste tiinifice naionale, 2 articole n reviste

  tiinifice internaionale (cotate ISI IF = 4.659 i SCOPUS), 1 tez a comunicrii la nivel

  naional, 17 teze ale comunicrilor internaionale, 1 brevet de invenie MD 782 Z publicat n

  Buletinul Oficial de Proprietate Industrial (BOPI) nr. 6, 30 iunie 2014.

  Volumul i structura tezei: Teza este scris n limba romn, tehnoredactat la

  calculator, compartimentat tradiional i include: foaia de titlu, foaia privind dreptul de autor,

  rezumate n limbile romn, englez i rus, lista abrevierilor, cuprins, introducere, cuvinte-

  cheie, 4 capitole, concluzii i recomandri practice, referine bibliografice, anexe, declaraia

  privind asumarea rspunderii, CV-ul autorului. Teza este expus pe 118 pagini de text cules la

  calculator n editorul Word, este ilustrat cu 22 tabele, 47 figuri, 10 anexe. Teza este

  fundamentat pe 191 referine bibliografice.

  Sumarul compartimentelor tezei

  n Introducere sunt argumentate actualitatea, importana i necesitatea cercetrii

  tiinifice efectuate, este reflectat situaia actual n domeniu, sunt formulate scopul i

  obiectivele studiului. Descrierea i expunerea inovaiei tiinifice i a rezultatelor obinute

  confirm aspectul tiinific al studiului efectuat i importana lui pentru medicin, n special

  pentru sntatea public.

  Capitolul 1. EVOLUIA CAPACITILOR DE DIAGNOSTIC PRIVIND

  STUDIEREA I EVALUAREA PARTICULARITILOR ETIOLOGICE ALE

  INFECIILOR GRIPALE cuprinde o sintez a bazelor teoretice, inclusiv rezultatele

  cercetrilor tiinifice privind etiologia, caracteristicile antigenice, fenotipice i genotipice ale

  virusurilor gripale efectuate de ctre cercettorii i specialitii din acest domeniu. Sunt expuse

  principalele repere existente n domeniul de cercetare la nivel naional, european i mondial.

  Sunt descrise studii tiinifice importante, efectuate n ultimul deceniu, privind evaluarea

  particularitilor etiologice, inclusiv particularitile antigenice, fenotipice i genotipice ale

  virusurilor gripale circulante la nivel de mapamond. Sunt argumentate scopul i obiectivele tezei

 • 16

  prin analiza profund a referinelor bibliografice recente ale savanilor contemporani cu renume

  internaional. n concluzii sunt nominalizate premisele care au stat la baza iniierii acestui studiu.

  Capitolul 2. Materiale i metode include reflectarea detaliat a metodologiei,

  metodelor i materialelor de cercetare folosite n cadrul studiului tiinific efectuat. Acesta

  include metode descriptive, virusologice, imunologice, de biologie molecular, analitice i

  statistice.

  n calitate de materiale de studiu au fost folosite 9799 de probe codificate cu material

  biologic colectat de la pacienii cu diagnosticul prezumtiv Grip, IRVA i SARI, 127

  tulpini de virusuri gripale izolate din probele pozitive la prezena ARN virusurilor gripale

  circulante, 78 tulpini cercetate pentru evaluarea particularitilor genotipice ale virusurilor

  gripale la nivelul genei HA i 71 tulpini evaluate genetic pentru gena NA.

  Capitolul 3. Studierea i evaluarea tulpinilor de virusuri gripale izolate i

  identificate n perioada pandemic elucideaz rezultatele unei cercetri moderne, cu aplicarea

  n premier pentru Republica Moldova a tehnicilor de biologie molecular n diagnosticarea

  gripei. Sunt prezentate rezultatele evidenierii particularitilor antigenice, genotipice i

  fenotipice ale virusurilor gripale circulante n perioadele evideniate, caracterizate prin

  similaritate antigenic cu tulpinile vaccinale, apartenena la grupurile genetice n baza arborilor

  filogenetici globali, sensibilitatea la remediile antivirale de ultim generaie. Rezultatele obinute

  au permis de a confirma procesul evolutiv al virusurilor gripale de la o perioad la alta (pre-

  pandemic pandemic post-pandemic) prin variaii antigenice majore, manifestat prin

  apariia n circulaie a unei tulpini noi de virus gripal A(H1N1)pdm i substituia din circulaie a

  virusului gripal sezonier A(H1N1) cu virusul gripal A(H1N1)pdm.

  Capitolul 4. Evaluarea particularitilor virusurilor gripale n perioada

  interepidemic ntru optimizarea supravegherii epidemiologice i virusologice a gripei

  include evidenierea particularitilor care influeneaz n timp evoluia virusurilor gripale, fapt

  ce a permis de a extrapola concordana rezultatelor obinute n acest studiu la datele selectate din

  literatura internaional, i anume prin confirmarea procesului evolutiv al virusurilor gripale de la

  un sezon la altul prin variaii antigenice minore.

  Rezultatele studiului au permis valorificarea sistemului de supraveghere clinico-

  epidemiologic i virusologic la grip, IACRS i SARI de tip sentinel racordat la exigenele

  OMS, ECDC i CDC prin implementarea i valorificarea algoritmului de investigaii ce in de

  evaluarea particularitilor antigenice, genotipice i fenotipice ale virusurilor gripale, ceea ce

  contribuie la studierea tulpinilor de virusuri gripale n cadrul Reelei Globale de Supraveghere i

 • 17

  Rspuns la Grip (GISRS) din cadrul Reelei Globale de Supraveghere la Grip al OMS (WHO

  GISN).

  Rezultatele lucrrii sunt utilizate n cadrul reelei WHO GISN, fapt ce contribuie la:

  aprecierea formulei coctailului vaccinal antigripal pentru fiecare sezon; depistarea ct mai

  precoce a noilor substituii de aminoacizi care ar putea influena patogenitatea, tropismul i

  capacitatea de transmisie a virusurilor gripale de la o specie la alta; evidenierea factorilor

  determinani ai reasortrii virusurilor, n special n apariia de noi virusuri cu potenial pandemic,

  inclusiv rezistente la remediile antivirale aflate n uz, pentru evaluarea remediilor antivirale noi

  orientate spre ajustarea unui tratament antiviral adecvat.

  Rezultatele studiului efectuat n laboratorul Epidemiologia infeciilor respiratorii virale

  din cadrul CNSP cu valorificarea lor n practic, au permis de a fortifica sistemele de

  supraveghere clinico-epidemiologic i virusologic la grip, IACRS i SARI naional i

  sentinel cu realizarea msurilor de control i rspuns. De asemenea, rezultatele expuse au fost

  utilizate n procesul de acreditare a laboratorului nominalizat de ctre OMS, care a fost

  recunoscut ca Centru Naional de Grip inclus n Reeaua Global de Supraveghere la Grip

  (GISN) prin intermediul Sistemului Global de Supraveghere i Rspuns la Grip al OMS (WHO

  GISRS).

 • 18

  1. EVOLUIA CAPACITILOR DE DIAGNOSTIC PRIVIND STUDIEREA I

  EVALUAREA PARTICULARITILOR ETIOLOGICE

  ALE INFECIILOR GRIPALE

  1.1. Aspecte etiologice ale infeciilor gripale i caracteristicile morfostructurale ale

  virusurilor gripale

  Infeciile gripale, ce se declaneaz regulat i sezonier prin epidemii i periodic (la diferit

  interval de timp: 10-40 ani) prin pandemii, au un impact negativ att asupra sntii publice,

  sistemului de sntate, ct i asupra economiei naionale, i astfel, impun eforturi considerabile

  de control i rspuns.

  Gripa este provocat de virusurile gripale din familia Orthomyxoviridae, genul Influenza

  virus, care include virusurile gripale de tip A, B i C cu genom ARN, monocatenar, segmentat,

  de sens negativ.

  Virusul gripal A pentru prima dat a fost izolat n 1930 de la porci, de ctre virusologul

  american Richard Shope, ns primul caz de infectare a omului cu grip porcin a fost atestat cu

  trei ani mai nainte [1-3]. De la oameni, virusul a fost izolat n 1933, de un grup de cercettori

  englezi Wilson Smith, Cristofer Andrews i Patrick Laidlow. Virusul gripal A este unul din cele

  mai cunoscute i mai nfricotoare dintre virusurile gripale, cauznd cele mai serioase epidemii

  i pandemii n istoria omenirii cu o rat extrem de nalt de spitalizri i decese [6, 15-18].

  Virusul gripal B, a fost descoperit n 1940 de ctre virusologul american Thomas Francis-

  Junior. Dup gradul de virulen, contagiozitate i semnificaie epidemic, virusul gripal B,

  mereu a cedat n faa virusului gripal A. Acest virus nu cauzeaz pandemii, ns este un agent

  patogen al focarelor epidemice moderate, soldate uneori cu spitalizri i cazuri de deces [6, 15-

  18].

  Virusul gripal C a fost izolat pentru prima dat n 1947 de ctre virusologul american

  Richard Taylor. Spre deosebire de virusurile gripale A i B, virusul gripal C cauzeaz infecii

  respiratorii uoare, similare rcelilor banale, ns la copiii mici poate evolua destul de grav.

  Pentru virusul gripal C este caracteristic o stabilitate major a proprietilor antigenice i

  biologice comparativ cu virusurile A i B. De obicei nu cauzeaz epidemii, poate doar s

  nsoeasc epidemiile de grip A i B i nu are impact sever asupra sntii publice [6, 15-18].

  Genomul virusurilor gripale este de tip ARN monocatenar, de sens negativ, segmentat.

  Numrul de segmente difer n funcie de tipul viral: virusurile gripale A i B au genomul

  constituit din 8 segmente, iar virusul gripal C din 7 segmente. De asemenea, aranjarea anumitor

  fragmente/segmente de ARN n virion pentru fiecare tulpin de virus gripal n parte, poart un

  caracter individual [1, 5]. Cercetrile din mijlocul sec. XX au stabilit c ARN virusurilor gripale

 • 19

  este segmentat datorit proprietilor lor deosebite: rata nalt de recombinare; participarea la

  reactivri multiple i ncruciate; reasortarea care are loc n natur, ceea ce sporete diversitatea

  genetic a virusului; precum i inactivarea diverselor funcii ale virusului gripal cu anumii

  ageni chimici i raze UV [5, 6, 16, 18].

  Din cele 8 fragmente ale ARN viral 7 codific proteinele structurale i doar un singur

  fragment (segmentul 8) proteinele nestructurale (NS1 i NS2), funciile crora sunt legate de

  reproducerea virusului gripal. n general, genomul virusului gripal codific cel puin 12

  (cunoscute n prezent) proteine virale, majoritatea dintre ele sunt necesare pentru replicarea

  eficient a virusului n celula-gazd i la structurarea virionilor [5, 6, 18, 19].

  Genomul viral mpreun cu proteinele virale: proteaza acid (PA), proteazele bazice (PB1

  i PB2) i nucleoproteina (NP) formeaz nucleocapsida. Cea din urm fiind protejat de ctre

  nveliul viral, derivat, de facto, din membrana celulei-gazd n timpul exocitozei (figura 1.1).

  Fig. 1.1. Structura virusului gripal [19].

  nveliul viral este compus predominant din proteinele de suprafa hemaglutinina (HA),

  neuraminidaza (NA) i proteinele matri (M: M1 i M2). HA este responsabil de ataarea

  particulei virale la receptorii celulei-gazd (acidul sialic) i de ptrunderea virusului n celul, n

  special, n procesul contopirii membranei virale cu cea celular. NA nltur acidul sialic de la

  HA pentru a-i facilita ptrunderea n celul i participarea n urmtoarele etape de reproducere a

  virusului. Totodat, NA conduce la eliberarea particulelor virale de pe suprafaa celulei i

  rspndirea virusului n tractusul respirator [5, 6, 19, 20].

  Proteinele matri (M: M1 i M2) sunt componente ale stratului lipidic intern al

  nveliului viral, fapt ce rezult n interaciunea proteinei M cu HA i NA. Proteina M1 este

  mediatorul aranjamentului dintre nucleocapsida helicoidal i nveliul viral, astfel participnd la

  structurarea virionului. Pe cnd, proteina M2 (prezent doar n virusurile gripale de tip A)

 • 20

  reprezint, de fapt, un canal ionic, care regleaz pH n procesul dezbrcrii virusului n

  endosomi i n aparatul Golgi, unde i are loc sinteza HA. n acest caz, crearea unui pH acid este

  o condiie absolut necesar n procesul de eliberare a virusului i stabilizare a conformrii HA n

  timpul transportului lui intracelular, asigurnd astfel, existena mecanismului de interaciune

  cooperativ a structurilor interne cu glicoproteinele externe i canalele ionice ale membranei

  lipidice a virusului gripal (figura 1.1) [5, 6, 11, 19-22].

  Dat fiind faptul, c principalii determinani antigenici ai virusurilor gripale A i B sunt

  HA i NA glicoproteine transmembranare, ele sunt capabile s induc rspunsuri subtip-

  specifice i imun, care sunt pe deplin protective n cadrul subtipului i numai parial protective

  ntre diferite subtipuri. n baza antigenicitii acestor glicoproteine, virusurile gripale A, la

  momentul actual, sunt grupate n 16 subtipuri de HA (H1-H16) i 9 subtipuri de NA (N1-N9).

  Anume combinaia dintre diferitele subtipuri de HA cu diferitele subtipuri de NA i se numete

  subtip viral: din 144 (16 x 9) subtipuri teoretic posibile, n prezent se cunosc 115, dintre care la

  om au fost identificate subtipurile H1, H2, H3 de HA i N1, N2 de NA (i anume virusurile

  gripale A(H1N1), A(H2N2), A(H3N2)). Aceste grupri devin considerabile cnd se efectueaz

  analiza filogenetic a nucleotidelor i sunt deduse secvenele de aminoacizi ale genelor de HA i

  NA respectiv [5, 6, 16-19].

  Nomenclatura convenional a tulpinilor de virusuri gripale este folosit pentru codarea

  lor i necesit conotarea tipului de virus gripal, specia gazdei (omis n cazul originii umane a

  virusului), originea geografic, numrul de serie i anul izolrii, i numai pentru virusul gripal A

  n paranteze se indic subtipurile de HA i NA ex. A/HongKong/156/97 (H5N1) tulpin de

  virus gripal de tip A, izolat de la om, originea geografic Hong Kong, din proba nr. 156, n

  anul 1997, cu subtipul H5N1 [5, 6, 15-18].

  Variaia antigenic i circulaia virusurilor gripale ntre specii sunt cauza izbucnirilor

  epidemice care au loc anual, mbolnvirile fiind favorizate de rspunsul imun neadecvat, chiar n

  acele segmente de populaie care au fost anterior expuse infeciei gripale. Variaia antigenic este

  particularitatea fundamental a virusurilor gripale A i B, care are loc la nivelul antigenelor de

  suprafa HA i NA, reprezentnd astfel, un mecanism evolutiv de adaptare a virusurilor pentru

  asigurarea supravieuirii lor ca specie [5, 6, 9, 15-18, 20, 22, 23].

  Se cunosc dou mecanisme ale variaiei antigenice: minor (antigenic drift) i major

  (antigenic shift). Variaia antigenic minor se ntlnete la toate tipurile de virusuri gripale, ns

  totui, se presupune c virusul gripal C nu se supune drift-ului antigenic, deoarece mutaiile n

  gena HA nu poart caracter consecvent. Totodat, att variaia antigenic minor drift-ul

  antigenic, ct i cea major shift-ul antigenic se ntlnesc la virusul gripal de tip A. Acest fapt

 • 21

  poate fi explicat prin numeroasele epidemii, care au loc n fiecare sezon rece, ct i prin

  cunoscutele pandemii de grip descrise n baza investigaiilor efectuate de ctre numeroi

  cercettori virusologi [5, 6, 9, 15, 18, 24]. Drift-ul antigenic apare n rezultatul mutaiilor

  punctiforme n genomul viral, ceea ce conduce, la rndul su, la modificarea proteinelor

  determinanilor antigenici pn la pierderea capacitii de recunoatere de ctre sistemul imun al

  gazdei. Anume mutaiile, inclusiv nlocuirile, deleiile i inseriile sunt responsabile de apariia

  variantelor antigenice noi. Sub aciunea imunitii colective are loc selecia virusurilor, ce se

  deosebesc dup caracteristicile antigenelor de suprafa de tulpina patern iniial. Cu toate

  acestea, gene aparte ale virusurilor gripale umane acumuleaz mutaii cu o vitez aproximativ

  constant, ceea ce permite de a meniona despre timpul molecular al virusului gripal. Variaiile

  antigenice (drift) ale virusurilor gripale A i B apar i domin timp de 2-5 ani i numai dup

  aceasta sunt nlocuite cu o alt diversitate antigenic [6, 16, 18, 20].

  Pn la sfritul anilor 70 ai sec. XX era recunoscut ideea c subtipurile virusului gripal

  A se schimb reciproc n mod consecutiv. n aceeai perioad savantul virusolog E. Kilbourn a

  atestat faptul, c fiecare serotip al virusurilor gripale A umane imediat l nlocuiete pe

  predecesorul su i singur va fi nlocuit de urmtorul. ns, cercetrile i studiile ulterioare ale

  agenilor patogeni ai sezoanelor epidemice au demonstrat c lucrurile nu stau aa dup cum se

  menionase. Astfel, particularitile etiologice ale gripei contemporane sunt prezentate de

  cocirculaia a dou subtipuri de virus gripal A: A(H1N1) i A(H3N2), precum i a virusului

  gripal de tip B, avnd, ns, fiecare din ele semnificaie epidemic diferit [15, 18, 25, 26].

  n contrast, shift-ul antigenic, denot o schimbare momentan i profund n

  determinanii antigenici, cu alte cuvinte, o nlocuire a ambilor sau a unuia din subtipurile de HA

  i NA, ntr-un singur ciclu de replicare. Aceasta are loc n celula care este infectat simultan cu

  dou sau mai multe virusuri gripale de tip A de diferite subtipuri. Odat ce distribuirea

  segmentelor replicate ai genomului viral n interiorul virionului nou format are loc independent

  de originea subtipului fiecrui segment, atunci poate s apar un aa virion, capabil deja de

  replicare, care va purta informaia genetic a diferitor virusuri parentale (aa-numiii reasortani)

  [5, 6, 9, 15-18, 23, 26].

  n general, numeroasele teorii despre apariia variantelor pandemice a virusurilor gripale

  pot fi divizate n ipotezele antroponozic i zooantroponozic. Se presupune, c una din

  modalitile de meninere a virusului gripal A n populaia uman este persistena lui n

  organismul uman. Asemenea presupunere a fost bazat pe cercetrile care au stabilit, c dup

  ncheierea ciclului pandemic virusul gripal foarte repede disprea din circulaie. Conform

  ipotezei date, virusul gripal n organismul uman trecea ntr-o form inactiv, care, ns, peste mai

 • 22

  multe luni sau chiar ani, el putea s se reactiveze. Reiese, c prezena infeciei latente i

  persistente poate explica mecanismul shift-ului antigenic i includerile repetate n circulaie a

  principalelor subtipuri ai virusului gripal de tip A [5, 6, 15, 26].

  Urmrind istoria ciclurilor pandemice ale virusului gripal A, a putut fi confirmat ipoteza

  persistenei virusurilor gripale prin reapariii repetate la diferit interval de timp, fapt ce nu

  exclude posibilitatea persistenei lui n rezervorul animal. Pe de alt parte, exist date veridice, c

  virusurile de origine aviar, uman i porcin clasic au un strmo comun i anume virusul

  gripal de origine aviar. Unii cercettori presupun, c anume virusul gripal aviar trece bariera de

  specie, infectnd la nceput porcii, apoi dup o anumit adaptare, alte mamifere, i ulterior,

  nimerete n populaia uman. Acest fapt, a putut fi urmrit n 1918, cnd a aprut pandemia de

  grip spaniol, determinat de virusurile gripale ale mamiferelor, HA crora era strns legat

  de varianta HA aviare [4-7, 9, 15-18, 20, 22, 23, 25, 27-29].

  Modalitatea cu care virusul gripal este capabil s treac periodic bariera de specie poate

  explica ipoteza despre prezena n una din genele polimerazice a mutaiei care duce la sporirea

  gradului de variabilitate a agentului, la apariia a unui numr considerabil de variante i la

  crearea unor condiii mai bune pentru adaptarea n organismul diferitor specii de animale i

  psri. ntru confirmarea ipotezei date au fost aduse dovezi, care au demonstrat c HA virusurilor

  gripale A(H1N1) izolate de la porcinele bolnave din Europa de Nord a fost nrudit antigenic i

  genetic cu HA aviar. Apoi, aceste virusuri porcine noi au putut din nou s treac bariera de

  specie i s provoace o epizootie la curcani fr producerea de variaii genetice. Aceti ageni se

  caracterizau printr-o instabilitate extrem, variabilitate i vitez de evoluie nalte. Faptul dat ar

  putea explica fenomenul istoric de trecere a barierei de specie a virusului gripal aviar, astfel

  fcnd posibil apariia unei linii clasice stabile de virus gripal porcin n SUA [5, 18, 24, 30].

  Un alt mecanism posibil al shift-ului antigenic, n rezultatul cruia au aprut dou tulpini

  pandemice de virusuri gripale este reasortarea genelor virale. n prezent sunt dovezi

  convingtoare asupra faptului, c tulpinile pandemice asiatic A(H2N2) (1957) i de Hong

  Kong A(H3N2) (1968) au aprut n rezultatul reasortrii virusurilor umane i aviare; genele

  HA, NA i a unei proteine din complexul polimerazic avnd origine aviar. Alte gene ale acestor

  tulpini pandemice sunt similare cu genele analoage ale virusurilor gripale umane anterioare

  A(H1N1) i A(H3N2). Cu toate acestea, porcinele fiind sensibile att fa de virusurile gripale

  umane, ct i fa de cele aviare, au putut fi gazde intermediare pentru formarea variantelor shift

  (figura 1.2) [5, 18, 21, 24].

 • 23

  Fig. 1.2. Mecanismul shift-ului antigenic [6].

  Astfel, similaritatea genofondului virusurilor gripale de tip A umane i ale altor specii de

  mamifere n biosfer acord o actualitate deosebit fenomenului de participare a virusurilor

  gripale animale i aviare n formarea variantelor pandemice. Totodat, trebuie de menionat, c

 • 24

  semnificaie epidemic considerabil pentru umanitate, pe parcursul studierii virusurilor gripale

  au avut doar 3 subtipuri de virusuri gripale A: A(H1N1), A(H2N2) i A(H3N2) [18, 23].

  Aa dar, pandemiile de grip au loc atunci, cnd i face apariia un nou virus gripal, la

  care marea majoritate a populaiei umane de pe glob nu are protecie imun sau aceasta este

  foarte slab, care are un potenial nalt de infectare a oamenilor provocnd cazuri clinice de boal

  i cu o transmisibilitate nalt de la persoan la persoan. Aceste particulariti rezult ntr-un

  impact de talie global a infeciei gripale ce afecteaz un procent considerabil de persoane i

  cauzeaz o sporire a nivelului de mortalitate [1, 4, 6, 9, 16-18, 20, 23-36].

  Practic, ntru confirmarea celor expuse mai sus poate fi adus exemplul ultimei pandemii

  din irul istoric care i a avut loc n 2009-2010 prima pandemie a sec. XXI. Aceast pandemie,

  de o severitate moderat, a fost provocat de un nou virus gripal reasortant A(H1N1)pdm09.

  Analiza genetic a acestui virus pandemic a dezvluit o nou combinaie a genelor virusurilor

  umane, porcine i aviare eurasiatice. Virusul conine genele HA, NP i NS ale virusului clasic de

  origine porcin, genele PB2 i PA ale virusurilor aviare nord americane, gena PB1 a virusurilor

  H3N2 de origine uman i genele NA i M ale virusurilor porcine eurasiatice similare celor

  aviare. Nu se exclude probabilitatea, c acest virus provine de la virusurile porcine triplu

  reasortante circulante la porcine n perioada anilor 1997-1998 coninnd genele HA, NA i PB1

  similare virusurilor umane i genele interne PB2 i PA de origine aviar [4, 7, 15, 16, 20, 23, 30,

  37, 38]. Cercetrile, ns, au demonstrat c aceste virusuri sunt srace n determinani moleculari

  specifici pentru adaptarea la gazda uman, astfel sugernd un rol nc necunoscut/nedocumentat

  a marcherilor moleculari asociat transmisiei umane [7, 11, 20, 28, 30, 38-51]. Aceste virusuri, n

  consecin, nu posed marcheri asociai cu virulena nalt sau patogenitatea care au fost

  observate la virusul H1N1 din 1918 sau patogenitatea nalt a virusurilor H5N1 [12, 21, 30, 42].

  Totodat, analiza filogenetic a demonstrat c secvena de HA a tulpinii de virus gripal

  A(H1N1)pdm 09 cel mai mult se aseamn cu cea a tulpinii din 1918 i a fost antigenic distinct

  de virusurile H1N1 umane recente, precum i de componenii vaccinurilor. Antigenic, ns,

  virusurile A(H1N1)pdm09 sunt omogene i printre tulpinile istorice de virusuri gripale, sunt cele

  mai similare cu virusurile gripale porcine A(H1N1) clasice (triplu reasortant) [20, 21, 23, 28, 30,

  42, 52].

  Printre virusurile A(H1N1)pdm09 analizate au existat doar cteva substituii de

  aminoacizi la nivel de HA, i nici una din ele nu au avut efect antigenic. Deci, variaia antigenic

  printre virusurile A(H1N1)pdm09 circulante n populaia uman este la moment mai mic fa de

  cea observat n timpul unui sezon gripal tipic [15, 20, 23].

 • 25

  Cu toate acestea, s-a atestat c virusul A(H1N1)pdm09 posed o transmisibilitate nalt i

  are un avantaj biologic distinct n replicare, transmisie, tropism i patogenez n comparaie cu

  ambele virusuri sezoniere reprezentative A(H1N1) i A(H3N2). Similaritatea n manifestrile

  epidemiologice ale acestei tulpini de virus gripal a fost observat n populaie att n emisfera

  nordic, ct i n cea sudic [15, 21, 30, 42, 48, 53-55].

  Astfel, pe msur ce cunoatem mai mult despre virusurile gripale, un efort considerabil

  este necesar pentru a rspunde la ntrebrile: care sunt factorii determinani n transmisia

  virusului de la o specie la alta; care sunt factorii ce determin reasortarea virusurilor, - factori

  critici n apariia unor noi virusuri pandemice. La nivel global, ns, exist posibilitatea de a

  urmri evoluia virusurilor gripale, practic n timp real, ceea ce ne poate asigura cu informaii

  inestimabile ntru stabilirea factorilor ce determin patogenitatea i/sau transmisibilitatea lor.

  1.2. Caracteristica fenotipic i genotipic a virusurilor gripale

  Virusurile gripale se caracterizeaz printr-o structur unical a genomului, dar i prin

  instabilitate genetic, fapt datorat mutaiilor punctiforme i evenimentelor de reasortare, ceea ce

  contribuie la apariia noilor variante sau tulpini de virusuri gripale cu potenial epidemic sau

  pandemic. Att epidemiile, ct i pandemiile au un impact economic substanial datorit

  costurilor profilaxiei i tratamentului, absenteismului, vizitelor la medic, precum i excesul de

  spitalizri. Prin urmare, este necesar o nelegere detaliat a mecanismelor ce determin

  patogenitatea i transmisia virusurilor gripale ntre specii, combinat cu disponibilitatea

  msurilor efective de prevenie i tratament ntru realizarea msurilor de control i rspuns al

  infeciilor gripale [23].

  n timp ce persoanele dezvolt imunitate de lung durat la o anumit tulpin de virus

  gripal, mutaiile antigenice fa de genomul virusului gripal rezult n proteine ce sunt

  recunoscute ntr-o msur mai mic de ctre sistemul imun uman, lsnd persoanele susceptibile

  n viitor la infectare. Evoluia fenotipului antigenic apare punctiform cu episoade de nnoire

  intercalate de perioade de staz, n timp ce evoluia genetic pare mai continu, ceea ce

  sugereaz c un numr relativ mic de modificri genetice sau combinaii de modificri genetice

  pot conduce la apariia modificrilor la nivelul fenotipului antigenic. Populaia de virusuri

  gripale evolueaz continuu n fenotip antigenic n aa-numitul proces de drift antigenic care se

  realizeaz prin intermediul antigenelor de suprafa HA i NA. Aceste dou proteine sunt codate

  de segmentele 4 i 6 ale genomului viral (constituit n general din 8 segmente), localizate pe

  suprafaa virionului, ele sunt prima int pentru rspunsul imun al gazdei. Celelalte ase

  segmente sunt codificate de ctre proteinele: PB2 (segmentul 1), PB1 (segmentul 2), PA

  (segmentul 3), NP (segmentul 5), M1 i M2 (segmentul 7), NS1 i NS2/NEP (nuclear export

 • 26

  protein) (segmentul 8). O protein-accesoriu, suplimentar, PB1-F2 poate fi codat de segmentul

  2 i ea poate conferi proprieti de virulen virusurilor care o expreseaz prin faptul, c ea se

  asociaz cu proteinele mitocondriale inducnd procesul de apoptoz n celulele imune. Acest

  factor de virulen a fost identificat printre virusurile gripale de tip A, stabilindu-se, totodat,

  asocierea lui cu patogenitatea sporit a virusului gripal nalt patogen A(H5N1), precum i a

  virusului gripal pandemic din 1918. Proteina fragmentat PB1-F2 cu fragment deschis pentru

  citire (PB1-F2 ORF open reading frame) s-a dovedit a fi legat de replicarea viral continu,

  inclusiv i de rspunsul proinflamator sporit. Totodat, proteina nestructural NS1 suprim

  expresia genelor antivirale n celulele-gazd. Marcherii virulenei precum i factorii ce contribuie

  la transmisia ntre specii au fost identificai n proteina PB2, pe cnd determinanii rezistenei

  antivirale au fost depistai n proteinele NA i M [56-61].

  Din momentul izolrii pentru prima dat n 1930 a virusului gripal A(H1N1) de la

  porcine - antigenic foarte asemntor virusului gripal uman reconstruit A(H1N1) din 1918, ele

  mprtesc, probabil, un strmo comun i pn la sfritul anilor 90 ai secolului XX acest virus

  gripal clasic porcin a circulat n populaia porcinelor i a fost antigenic relativ stabil. n anul

  1998, sau mai nainte, acest virus gripal clasic porcin a reasortat cu virusul gripal uman

  contemporan A(H3N2) i cu un virus aviar de linie american cu subtip necunoscut, rezultnd n

  apariia n populaia porcin nord-american i mai trziu n populaia porcin asiatic a virusului

  gripal porcin triplu reasortant H3N2 (rH3N2). Cercetrile au demonstrat c acest virus rH3N2

  posed genele HA, NA i PB1 de la virusurile gripale umane, genele PA i PB2 de la virusurile

  gripale aviare i genele interne NP, M i NS de la virusurile gripale porcine [36, 42, 56, 58].

  Datorit diferenelor intrinsece dintre gazde (ex. receptorii celulari) i ale aprrii selective

  (sistemele umoral i celular de aprare nnscute i dobndite), diferite modificri n structura

  antigenic a virusurilor gripale sunt provocate mai mult n populaia porcin dect n cea uman.

  Drept consecin, drift-ul antigenic al virusurilor gripale urmeaz ci diferite la porcine

  comparativ cu populaia uman. Precum drift-ul antigenic n virusurile gripale umane A(H3N2)

  este, de obicei, atribuit aprrii imune stabilite n populaia uman ca urmare a infeciilor

  precedente cu variantele anterioare de virusuri gripale, tot aa potenialul comun al mutaiilor de

  difereniere a cluster-elor pot sugera c modificrile antigenice n virusurile gripale porcine, de

  asemenea, sunt urmare ale aprrii imune. Periodic, aceste mutaii ar putea fi selectate n ambele

  gazde n baza avantajelor diferite fa de evaziunea imun sau ar putea fi sporadic cuplate cu alte

  mutaii cu acelai efect [36, 42, 62-65].

  Totodat, virusul gripal A(H1N1) din 1918 a circulat n populaia uman pn la

  declanarea n 1957 a pandemiei de grip provocat de virusul gripal A(H2N2) (gripa asiatic).

 • 27

  n aceast perioad s-a constatat un drift antigenic substanial al virusului gripal A(H1N1)

  departe de virusul din 1918. De la nceputul anilor 1950 virusul gripal A(H1N1) a reaprut n

  populaia uman n 1977, iar din 1977 pn n 2009 a fost o evoluie antigenic substanial, fapt

  ce a determinat rennoirea de 8 ori a componentului H1 al vaccinului antigripal [36, 42, 56-64].

  Staza antigenic relativ a virusului gripal clasic H1N1 n populaia porcin s-a estimat

  pn n 1998, n acelai timp, observndu-se drift-ul antigenic substanial al virusului gripal

  H1N1 n populaia uman, n cele din urm, acestea au condus la crearea unui decalaj antigenic

  esenial ntre virusurile gripale clasice porcine A(H1N1) i virusurile gripale umane A(H1N1).

  De asemenea, cercetrile au demonstrat, c din 2005, izolatele virusurilor gripale umane H1N1

  de origine porcin au manifestat cel mai nalt grad de similaritate cu virusurile porcine H1

  circulante n Asia i SUA i c proteina N1 are legtur cu virusurile porcine circulante n

  Europa [41]. Se consider c porcinele joac un rol vital n transmisia ntre specii a virusurilor

  gripale prin faptul c ele poart receptori att pentru tulpinile de virus gripal aviar, ct i pentru

  tulpinile de virus gripal uman. Aceasta a pus n eviden porcinele drept "vas de amestec" n care

  materialul genetic poate fi schimbat cu un potenial de a rezulta ntr-un nou progenitor viral la

  care populaia uman este nalt susceptibil i nu posed imunitate. Astfel, populaia porcin a

  devenit un rezervor pentru virusurile gripale H1N1 cu potenial de cauzare a unor epidemii

  majore sau posibile pandemii n populaia uman [36, 42, 58-64].

  Caracteristica unui ir de virusuri gripale A(H1N1)pdm pentru determinarea

  proprietilor antigenice, n prima jumtate a anului 2009, a pus n eviden faptul c antigenic

  aceste virusuri sunt omogene i printre virusurile istorice, ele sunt antigenic similare cu virusurile

  clasice porcine A(H1N1), precum i virusurile triplu reasortate A(H1N1) ale liniei nord-

  americane care au circulat n populaia porcin n ultimii 10 ani n SUA, i care ocazional au

  infectat populaia uman n aceiai perioad. Analiza antigenic a virusurilor A(H1N1)pdm

  izolate n perioada nominalizat a demonstrat prezena doar a cteva substituii ale aminoacizilor

  n gena HA, ns niciuna nu s-a dovedit a avea vre-un efect antigenic. Variaia antigenic printre

  aceste virusuri s-a constatat a fi, la acel moment, mai mic dect variaia antigenic observat n

  populaia uman n timpul unui sezon tipic/epidemic de grip [42].

  Cu toate acestea, sezonul epidemic 2008-2009 s-a caracterizat prin circulaia att a

  virusurilor sezoniere clasice cunoscute A(H1N1), A(H3N2) i B, ct i a virusurilor

  A(H1N1)pdm. Caracteristica antigenic a acestor virusuri gripale a demonstrat c virusurile

  gripale A(H1N1) au fost asociate cu tulpina A/Brisbane/59/2007-like; virusurile A(H3N2) au

  fost similare tulpinii A/Brisbane/10/2007-like, ambele tulpini fiind componente ale vaccinului

  antigripal recomandat de OMS pentru sezonul epidemic 2008-2009. Virusurile gripale de tip B

 • 28

  circulante n sezonul respectiv s-au divizat n dou linii distincte reprezentate de tulpinile

  B/Yamagata/16/88 i B/Victoria/02/87. Virusurile gripale de tip B care au corespuns liniei

  B/Yamagata au fost analoage tulpinii B/Florida/04/2006, de asemenea, component al vaccinului

  antigripal din sezonul nominalizat. ns, paralel cu virusurile enumerate, au fost izolate i tulpini

  de virusuri gripale de tip B care aparineau liniei B/Victoria, care la acel moment nu au fost

  componente ale vaccinului antigripal recomandat pentru sezonul epidemic 2008-2009. n acest

  context, este necesar de interpretat cu precauie rezultatele caracterizrii antigenice, deoarece

  aceste rezultate s-au bazat, de facto, pe reacia de hemaglutinoinhibare (RHAI) folosind un panel

  de seruri de referin existente n acea perioad, i care puteau s nu corespund proteciei clinice

  mpotriva virusurilor circulante asigurate de vaccinul antigripal [66-68].

  Vaccinarea antigripal anual presupune asigurarea unei protecii maxime mpotriva

  acelor tulpini de virusuri gripale care coincid cu virusurile vaccinale, ns o protecie limitat

  sau, n general, lipsa ei poate fi observat atunci, cnd tulpinile de virus gripal vaccinal i cele

  circulante sunt aa de diferite, nct s fie din linii diferite aa cum a putut fi observat cu liniile

  de virus gripal de tip B (linia B/Yamagata i linia B/Victoria - una fiind component al vaccinului

  nu poate asigura protecie mpotriva celeilalte). Aadar, caracteristica antigenic a tulpinilor de

  virusuri gripale A(H1N1)pdm a demonstrat c aceste virusuri au fost i sunt antigenic i genetic

  diferite de tulpinile A(H1N1), fapt ce a sugerat lipsa proteciei n urma vaccinrii cu vaccinul

  trivalent recomandat pentru sezonul epidemic 2008-2009 fa de virusul gripal nou

  A(H1N1)pdm [66].

  Apariia recent a virusului pandemic (H1N1) 2009, cunoscut anterior ca virus gripal de

  tip A de origine porcin, a condus la infectarea pn la mijlocul anului 2009 peste 296 mii de

  persoane pe ntreg globul pmntesc cauznd n perioada menionat cca 3486 cazuri de deces.

  Analiza mutaiilor de adaptare a virusului gripal de tip nou A(H1N1) 2009 a devenit o prioritate

  pentru cercettori care au putut evalua probabilitatea c virusurile de la alte specii non-umane se

  vor adapta la populaia uman. Virusul gripal pandemic const din mai multe gene virale

  reasortate de diferit origine. Dou gene polimerazice din cele 8 ale ARN genomic segmentat, i

  anume PB2 i PA, au fost de origine aviar aparinnd liniei nord americane i au fost introduse

  n populaia porcin aproximativ n anul 1998. Alt gen polimerazic, PB1, de asemenea, a

  evoluat recent din virusul gripal uman sezonier A(H3N2) practic n acelai an. n particular,

  aceast gen PB1 a virusului A(H3N2), este cunoscut c, ar fi provenit de la virusul gripal aviar

  care a intrat n populaia uman n anul 1968. Totui, genele proteice HA, NP i NS ale virusului

  gripal pandemic (H1N1) 2009 se trag direct de la virusul gripal A clasic porcin al liniei nord

  americane care poate fi urmrit pornind de la virusul gripal din anul 1918. Alte dou gene NA i

 • 29

  M, avnd originea de la virusul gripal porcin eurasiatic, au fost introduse de la psri

  aproximativ n anul 1979. Cu toate c a fost determinat originea segmentelor genelor virusului

  gripal pandemic (H1N1) 2009, nu este clar mecanismul de transformare a semnelor

  aminoacizilor gazd-specifice, deoarece genele virusului gripal de tip nou au evoluat dup

  introducerea lor n circulaie n populaia porcin civa ani n urm [30, 31]. Totodat, interesant

  este faptul, c n populaia porcin au fost observate aceleai substituii care au avut loc la nivelul

  genelor HA1 (substituia S203T) i NA (substituiile V106I i N248D) ale virusurilor gripale

  A(H1N1)pdm circulante n populaia uman. Sistemul imun de aprare al gazdei este considerat

  a fi principala for motrice selectiv a substituiilor de aminoacizi, care pot conduce la apariia

  drift-ului antigenic, iar HA este inta principal a anticorpilor neutralizani. Diversitatea genetic

  a HA este mult mai nalt fa de gena NA att n populaia porcin, ct i n populaia uman.

  Genele HA i NA ale izolatelor virusurilor gripale A(H1N1)pdm din pri distincte ale lumii sunt

  legate unele de altele cu o distan relativ mic i au o singur origine comun, cum era de

  ateptat pentru un focar pandemic. Remarcarea faptului c majoritatea izolatelor derivate din

  populaiile uman i porcin par s fi provenit din izolatele derivate din populaia uman, i este,

  de asemenea, n concordan cu o frecven mai mare de transmisie de la om la om i de la om la

  porcine n comparaie cu transmisia zoonotic de la porcine la om. ntr-adevr, rapoarte cu

  privire la izbucnirea gripei sugereaz c virusul a evoluat n tcere la porcine pn la

  introducerea sa n populaia uman, dup care s-a rspndit rapid printre oameni i frecvent s-a

  retransmis de la oameni la porci. S-a demonstrat c virusul gripal A(H1N1)pdm a evoluat i s-a

  transferat (shift antigenic) de la o clad prototip iniial amestecat la clada prototip 7

  predominant. Selecia i evoluia ulterioar a cladei 7 a rezultat n apariia n circulaie a

  variantelor cu mutaiile genetice D222G/N sau E. Mutaia D222G n proteina genei HA ce

  conduce la lrgirea specificitii receptorilor s-a demonstrat a corela cu debutul clinic al bolii i

  frecvent detectat n cazurile severe/fatale ale gripei pandemice la oameni [32-34]. De asemenea,

  s-a atestat c substituia D222N este mai frecvent n cazurile fatale ale bolii la oameni, pe cnd

  aceleai substituii observate n izolatele virusurilor gripale A(H1N1)pdm de la porcine nu

  provoac semne clinice severe de boal [58-64, 69-73].

  Caracteristica genotipic a virusurilor gripale A(H1N1)pdm a atestat c n cadrul fiecrui

  segment de gene exist o congruen nalt printre virusurile gripale pandemice secveniate pan

  la mijlocul anului 2009, fapt ce a sugerat c introducerea cross-specific n populaia uman a

  fost un singur eveniment sau mai multe evenimente ale virusurilor genetic similare. Analiza

  genoamelor virusurilor A(H1N1)pdm din Mexic i SUA, la acel moment, a evideniat 5 variante

  genomice mici: secvena consensus; mutaia T373I n gena NP pereche cu mutaia M582L n

 • 30

  gena PA; substituiile aminoacizilor V106I i N247D n gena NA pereche cu substituia V100I n

  gena NP; substituiile aminoacizilor S206T n gena HA1 grupndu-se cu ambele substituii

  V106I i N247D din gena NA, substituiile V100I din gena NP i cu substituia I123V din gena

  NS1; substituiile aminoacizilor S91P, V323I mpreun cu substituia S224P din gena PA [42-

  44]. Includerea izolatelor din Mexic sau alte state vecine printre aceste 5 variante genomice

  reflect probabilitatea c aceste variante genomice timpurii au reprezentat introducerea iniial

  independent n SUA din Mexic. Datorit intervalului scurt de timp de la detecia pentru prima

  dat a virusului gripal A(H1N1)pdm, nu era clar ce efect, dac era n general, au putut avea

  aceste variaii genomice asupra caracteristicilor virale, precum transmisibilitate sau patogeneza.

  Analiza de secveniere, ns, nu a identificat caracteristici moleculare deosebite anterior, n

  cercetri ai altor virusuri gripale de tip A, presupuse c ar conferi transmisibilitate sporit sau

  virulen [38, 42, 45-46]. Cunoscutul receptor al locusului de legare a proteinei hemaglutinina

  H1 s-a dovedit a fi tipic multor altor virusuri gripale clasice porcine H1N1 izolate n SUA n

  perioada nominalizat. Totui, au fost atestate unele mutaii detectate n gena HA a virusurilor

  gripale A(H1N1) 2009 ce se deosebeau de secvena consensus a virusurilor clasice porcine,

  niciuna ns, nu a fost identificat n locusul funcional semnificativ al receptorului de legare

  cunoscut. Dup cum a fost de ateptat, multe din virusurile A(H1N1) 2009 conineau substituii

  de aminoacizi la locusul antigenic presupus n comparaie cu gena HA a virusurilor gripale H1

  sezoniere [38-42, 58, 61].

  Analiza de secveniere, de asemenea, a pus n eviden prezena substituiilor de

  aminoacizi n gena HA a virusurilor gripale A(H1N1)pdm n poziiile S220T, D239G/N/S,

  Y247H, E252K, M247V, Q310H i E391K. S-a observat o predominan a mutaiei D239G n

  unele ri n cazurile soldate cu deces, similar cu substituia D222G, dar care, probabil a fost n

  concordan cu vrsta pacienilor, factorii de risc, manifestarea i progresarea bolii [73, 77, 78].

  Un interes aparte prezint particularitile specifice, individuale ale structurii locusului de

  legare a HA virusului gripal A(H1N1)pdm, i anume, mutaiile D94N, N125D i V250A.

  Substituiile perechi n poziiile 94 i 250 (D94N i V250A) sunt similare n baza structurii

  situsului de legare cu acizii sialici cu tipul receptorului caracteristic pentru esuturile umane. Cu

  toate acestea, substituia V30A, identificat n structura virusului gripal A(H1N1)pdm, poate

  compensa aciunea substituiei N125D, fapt care poate fi urmrit la prezena concomitent a

  substituiilor D94N i V250A, cnd schimbul Valinei n poziia 250 cu Alanina influeneaz

  semnificativ manifestarea substituiei D94N. n special, este stabilit, c substituiile 30A i 125N

  sporesc afinitatea HA fa de receptorii sialici de tip uman. Mai mult ca att, combinaia 94D,

  125N i 250V este caracteristic pentru izolatele de virus A(H1N1) din 1918, iar combinaia

 • 31

  94N, 125D i 250A conduce la creterea afinitii HA ctre receptorii virusurilor gripale aviare.

  Pentru virusul gripal A(H1N1)pdm este caracteristic combinaia 94D, 125N i 250V care

  completamente corespunde cu reziduurile aminoacidice n poziiile respective ale virusului gripal

  care a cauzat pandemia spaniol din 1918. Este necesar de subliniat, c combinaia de

  substituii E190D, Q226L i G228S n hemaglutininele H1, H2 i H3 conduce la trecerea

  ambigu a HA de pe receptorii de tip aviar spre receptorii celulelor umane, fapt ce se realizeaz

  parial [50, 73, 77, 78].

  Secvenierea unor tulpini de virusuri gripale A(H3N2) a atestat c n toate secvenele

  genei M1 a fost detectat substituia K174R, la nivel de gena HA a fost caracteristic substituia

  K29R, iar pentru gena NA au fost caracteristice dou substituii sinonimice 351 A>G (n codonul

  T117) i 408 G>A (n codonul Q136). Acestea, posibil, au indicat la faptul c tulpinile de

  virusuri gripale A(H3N2) din sezonul 2008-2009 au prezentat o continuitate evoluionist a

  tulpinilor de virusuri gripale A(H3N2) din sezonul 2007-2008 [74-76]. Este necesar de

  menionat, c n secvenele genelor NA ale virusurilor gripale A(H3N2) din sezonul 2008-2009 a

  fost detectat substituia D147N n locusul de glicozilare. Se cunoate, ns, c glicozilarea n

  locusul 130 N1 (ce corespunde locusului146 n N2) a tulpinii A/Wisconsin/33 (H1N1)

  deregleaz interaciunea dintre NA i plasminogenul, ceea ce conduce la diminuarea patogenitii

  virusului [73, 74-76].

  Marea majoritate din tulpinile gripale A(H3N2) cercetate n perioada nominalizat au

  purtat n secvena domenului cu terminaia C a proteinei M1 substituia K174R, care sporete

  tendina sectorului dat al lanului proteic spre formarea -spiralei. Proteina M2 s-a dovedit a

  conine substituia S31N care este caracteristic rezistenei la remantadin. Cea mai important

  consecin a substituiilor de aminoacizi ce rezult n descreterea afinitii pentru receptori este

  efectul lor asupra eficienei infeciei i transmisiei [73, 79]. A fost remarcat faptul, c n sezonul

  2009-2010 virusurile gripale A(H3N2) practic nu au participat n procesul epidemic, iar n

  sezonul 2010-2011 aceste virusuri nu au avut semnificaie epidemic [73, 79, 80].

  Comparaia hrilor genetice i antigenice ale virusului gripal A(H3N2) a atestat c

  impactul antigenic a modificrilor genetice variaz n dependen de natura substituiilor de

  aminoacizi, poziionarea lor structural i interaciunea epistatic cu alte situsuri [75].

  Sezoanele epidemice 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011 s-au caracterizat prin reapariia

  n circulaie a virusurilor gripale de tip B apartenente liniei B/Victoria n care au avut loc

  schimbri semnificative ai proprietilor antigenice izolatele au fost similare unei tulpini etalon

  noi, i anume B/Brisbane/60/2008. Analiza genetic a tulpinilor de virusuri gripale de tip B,

  izolate n perioada anilor 2009-2011, a demonstrat c aceste tulpini au aparinut liniei B/Victoria,

 • 32

  n special cladei 111-ii, sau tulpinii similare B/Brisbane/60/2008 cu substituii caracteristice de

  aminoacizi (V146I, N165K) n gena HA, afectnd regiunile antigenice (buclele 150 i 160).

  Indiferent de faptul c timp de dou sezoane epidemice (2009-2010 i 2010-2011) n lume a

  circulat i a dominat virusul gripal pandemic A/H1N1/pdm09, virusurile gripale de tip B nu au

  fost eliminate din circulaie, ns rata lor n sezonul 2009-2010 a fost foarte joas, iar n sezonul

  2010-2011 moderat [81-83].

  n acest context, spre deosebire de sezonul 2008-2009, n sezonul epidemic 2009-2010 s-

  a intensificat circulaia tulpinilor de virusuri gripale de tip B apartenente liniei B/Victoria, iar

  circulaia virusurilor gripale B/Yamagata a diminuat. Astfel, componenta ce ine de tulpina

  virusului gripal B din vaccinul antigripal pentru sezonul nominalizat s-a schimbat, tulpina

  B/Florida/04/2006-like linia B/Yamagata a fost nlocuit cu tulpina B/Brisbane/60/2008-like

  linia B/Victoria [66, 67, 81-84].

  Comparaia filogenetic a tulpinilor de virusuri gripale de tip B linia B/Victoria a

  demonstrat c substituiile de aminoacizi N75K, N165K, i S172P n regiunea de codificare HA1

  a genei HA definesc clada genetic B/Brisbane/60/2008. Toate virusurile gripale de tip B

  apartenente liniei B/Victoria circulante n sezonul 2010-2011 au fcut parte din clada

  menionat. De asemenea, s-a atestat c majoritatea acestor virusuri au purtat substituia de

  aminoacizi I146V n gena HA comparativ cu virusul vaccinal B/Brisbane/60/2008 i multe

  virusuri au purtat i substituia L58P, ns nici-una din ele nu s-a dovedit a avea efect antigenic

  [84].

  Arborele filogenetic construit n baza regiunii de codificare HA1 a genei HA a tulpinilor

  de virusuri gripale de tip B apartenente liniei B/Yamagata, care a reaprut n circulaie n sezonul

  2012-2013, a pus n evidena prezena substituiilor de aminoacizi S150I, N165Y, G229D care

  definesc grupul genetic B/Bangladesh/3333/2007. ns o parte din virusuri (grupul de virusuri

  din Suedia, Finlanda i Estonia) s-au plasat n grupul genetic distinct reprezentat de tulpina

  B/Brisbane/3/2007 virus prototip al acestui grup. Gena HA a tulpinii de virus gripal

  B/Athens/9784/2011, ce a prezentat un model distinct n reacia HAI, s-a plasat n grupul genetic

  B/Bangladesh/3333/2007 codificnd, ns, substituiile V29A, L172Q i M251V comparativ cu

  virusurile de referin [84].

  Este cunoscut faptul c reasortarea rearanjarea segmentelor genelor virale n celulele-

  gazd infectate cu dou sau mai multe virusuri gripale reprezint un mecanism important n

  evoluia virusurilor gripale. Infeciile mixte cu multiple tipuri/subtipuri de virusuri gripale pot

  conduce la apariia de reasortri. Un aspect substanial al reasortrii este generarea unor noi

  tulpini de virusuri gripale cu potenial pandemic, unde virusurile gripale umane obin un subtip

 • 33

  nou de HA i/sau NA de la virusurile gripale aviare i/sau porcine. Reasortarea, de asemenea,

  faciliteaz apariia de fenotipuri mai virulente prin permiterea virusurilor de a cpta segmente

  cu marcheri pentru virulen. Prin reasortare virusurile gripale au obinut gene cu mutaii ce in

  de rezistena la remediile antivirale i aceste virusuri rezistente se pot replica tot aa de eficient

  ca i cele sensibile i, de asemenea, pot avea o capacitate de transmisie nalt [85].

  Vaccinurile curente contra gripei sezoniere sunt destinate pentru asigurarea proteciei

  specifice n dependen de tulpin contra dou subtipuri ai virusului gripal de tip A circulante

  (H1N1 i H3N2) i contra unui virus gripal de tip B. inta principal a acestor vaccinuri este HA

  care deine rolul de mediere a ptrunderii n celula-gazd. Astfel, anticorpii neutralizani indui

  de vaccin blocheaz ptrunderea virusului n celul sau prin prevenirea atarii virusului de

  receptorii ce conin acid sialic de pe suprafaa celulei-gazd sau prin interferena cu fuziunea

  viral mediat de HA [85].

  Substituiile de aminoacizi S31N, V27A, A30V, G34E i L26F reprezint mutaiile ce

  induc rezistena la adamantane (amantadina i remantadina) n virusurile gripale [73, 85, 86].

  inta adamatanelor este proteina M2 a virusurilor gripale, care funcioneaz drept canal ionic

  activat de acizi i este necesar pentru eliberarea nucleoproteinei dup fuziunea cu membrana

  endosomal. Adamatanele inhib replicarea viral prin prevenirea deschiderii canalului ionic

  M2, interfernd astfel cu dezbrcarea virusului n timpul endocitozei [87-90]. Cea mai

  frecvent substituie ce caracterizeaz rezistena fa de adamatane este substituia S31N, care

  predomin n 98-100% din tulpinile transmisibile rezistente la amantadin H1N1, H5N1 i

  H3N2 izolate de la oameni, psri i porcine n ultimii zece ani, pe cnd mutaiile V27A i L26F

  sunt mai puin frecvente [87-89]. Fiecare mutaie rezult sau n legarea redus a remediului

  antiviral de ligandul M2 sau n extensia canalului ionic M2 i ambele permit canalului s-i

  exercite funcia n prezena antiviralelor [87-89, 91-93]. Cercetarea mutaiilor punctiforme la

  nivelul reziduurilor cptuelii porilor canalului M2 a estimat numrul mic de variante naturale

  [87, 90, 91]. Astfel, numeroi mutani n captul N-terminal apos al porului rein abilitatea de a

  conduce selectiv protonii asupra altor ioni, dei dependena de magnitudine i pH ai

  conductibilitii lor variaz. Totui, doar cteva mutaii V27A, S31N i L26F au proprieti

  similare cu canalul ionic M2 la cele mai distale locusuri [87-89, 91-93].

  Rezistena la amantadin a evoluat rapid in vivo din momentul administrrii ei pacienilor

  cu infecie gripal. Baza genetic a rezistenei fa de amantadin este asociat cu substituiile de

  aminoacizi, dup cum s-a menionat, n regiunea transmembranar a genei M2. Cercettorii au

  atestat o inciden nalt de izolate de virus gripal A(H3N2) rezistente la amantadin, care n

  gena M2 posed mutaia Ser-31-Asn i o schimbare dubl n gena HA la reziduurile din poziiile

 • 34

  193 i 225 (clada liniei N). Totui, puin se cunoate despre faptul, dac modificrile la nivelul

  genei HA au fost sinergice cu modificrile care au avut loc n gena M2 ca rspuns la presiunea

  selectiv a medicamentului sau au avut loc separat i s-au asociat randomizat cu mutaiile de

  mbuntire a afinitii [87-89, 91-93].

  O alt clas de remedii antivirale este reprezentat de inhibitorii neuraminidazei (NAI):

  oseltamivir (Tamiflu) i zanamivir (Relenza) [94]. inta NAI este proteina NA a virusurilor

  gripale care este responsabil de clivajul reziduurilor acidului sialic al celulelor-gazd permind,

  prin aceasta, eliberarea virionilor aflai n maturizare. NA, de asemenea, are importan n

  stabilirea infeciilor respiratorii la nivelul cilor respiratorii superioare, deoarece clivarea

  acidului sialic pe suprafaa mucoasei expune celulele epiteliale la aciunea virusului. NAI previn

  eliberarea virionilor din celulele infectate i, astfel, reduce att infeciile cilor respiratorii

  superioare, ct i durata simptoamelor [87, 95, 96]. La nivelul genei NA au fost observate

  substituiile de aminoacizi H274Y, E119V, N294S i R292K, substituii care s-a dovedit a

  conferi virusurilor gripale rezisten la NAI. Mutaia H274Y s-a estimat ca cea mai frecvent i

  pare a fi exclusiv limitat la gena N1 att n virusurile gripale sezoniere, ct i n cele pandemice

  n populaia uman i pot avea loc spontan fr presiunea aparent a antiviralelor sau reasortare

  [87, 95-100]. Totui, un numr foarte mic de mutaii N294S au fost detectate n virusurile

  A(H1N1)pdm, mai general, ns, toate cele patru mutaii s-a stabilit c exist n gena N1. n plus

  la aceasta, dei virusurile gripale A(H3N2) sunt dominate de substituiile E119V i R292K,

  substituia H274Y nu a fost niciodat identificat n gena N2 [87, 97]. S-a stabilit c o nou

  substituie I223R cauzeaz o rezisten modest la NAI, ns, n combinaie cu substituia H274Y

  rezistena la oseltamivir crete semnificativ, pe cnd rezistena la zanamivir rmne la nivel

  sczut. O alt combinaie a dou mutaii n gena NA, Q313R i I427T, de asemenea cauzeaz

  rezisten la ambele remedii NAI: oseltamivir i zanamivir [101, 102-104].

  Evoluia rezistenei la oseltamivir n virusurile gripale A(H1N1) pandemice se poate

  datora mutaiilor punctiforme n orice regiune a genelor NA sau evenimentului de reasortare.

  Rezistena la oseltamivir n tulpinile de virusuri gripale A(H1N1) pandemice pot aprea in

  diverse forme: o evoluie sporadic la un pacient infectat drept rspuns la tratament; evoluia

  rezistenei la oseltamivir la un pacient infectat i transmisia tulpinii date contacilor; meninerea

  genotipului ce confer rezisten la oseltamivir ntr-o linie viral datorit presiunii de selecie

  i/sau evenimentului de reasortare dintre tulpinile A(H1N1) sezoniere rezistente la oseltamivir i

  tulpinile A(H1N1) pandemice. Acest eveniment poate oferi un se