ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea...

of 54 /54
1 GRADINITA PP NR. 36, TIMISOARA Mintea curată, inimile curate ale copiilor noştri vă stau în mână. Şi tot cuvântul dumneavoastră e o sămânţă care prinde şi va da rodul.” (Alexandru Vlahuţă – Cătră învăţători) CAIETUL EDUCATOAREI MOTTO: „Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viată! -mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ! " (din Child's Appels, Mamie Gepe Cole) NUMELE ŞI PRENUMELE

Transcript of ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea...

Page 1: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

1

GRADINITA PP NR. 36, TIMISOARA „Mintea curată, inimile curate ale copiilor noştri vă stau în mână. Şi

tot cuvântul dumneavoastră e o sămânţă care prinde şi va da

rodul.”

(Alexandru Vlahuţă – Cătră învăţători)

CAIETUL

EDUCATOAREI

MOTTO: „Eu sunt copilul.

Tu ţii în mâinile tale destinul meu.

Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viată!

Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire.

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ! "

(din Child's Appels,

Mamie Gepe Cole)

NUMELE ŞI PRENUMELE

Page 2: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

2

POSTULATE ALE ACTIVITĂŢII EDUCATOAREI

• Respectaţi şi încurajaţi demnitatea umană • Luaţi în serios copiii, fiţi afectivi, fiţi morali! • Fiţi atenţi cu aspectul dumneavoastră estetic • Aveţi răbdare cu elevii • Bazaţi-vă pe disciplină, dar stimulaţi imaginaţia şi entuziasmul • Admonestaţi când este cazul, dar şi încurajaţi • Respectaţi cuvântul dat • Disociaţi corectarea de pedeapsă • Accentuaţi comportamentul pozitiv • Încurajaţi realizările oricât de mici ar fi • Asiguraţi şanse egale de succes • Fiţi dispuşi să vă distraţi • Evitaţi ca tonul vocii, expresia feţei, gestica să aibă caracter punitiv • Comportaţi-vă aşa încât să fiţi un model respectabil pe scara socială • Nu uitaţi: tinereţea sufletului nu este atenuată de vârstă

Urmăreşte permanent idealul educaţional al şcolii româneşti: „Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative”.

“Multa vorbarie nu a fost niciodata semn de intelepciune.”

(Tales din Milet)

Page 3: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

3

CUPRINS :

1. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR

2. ORARULGRUPEI

3. COLECTIVUL GRUPEI

4. COLECTIVUL DIDACTIC AL GRUPEI

5. RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL COLECTIVULUI

6. PRESCOLARI CU CES

7. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

8. SARCINILE EDUCATOAREI

9. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI

10. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

11. FIŞĂ DE CONSEMNARE A REZULTATELOR

12. CUM COLABORĂM CU FAMILIILE PRESCOLARILOR

13. CHESTIONARE PENTRU PARINTI

14. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR ŞI LECTORATELOR CU PĂRINŢII

15. MODEL DE PROCES VERBAL

16. PROIECTE DE PARTENERIAT CU ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE (LOCAL, JUDETEAN,

INTERJUDEŢEAN)

17. PROIECTE EDUCATIONALE LA NIVEL LOCAL

18. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE ALE PRESCOLARULUI

29. MODEL PROIECT DIDACTIC TIPIZAT

30.EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ŞCOLILOR

31. MODEL CURRICULUI –VITAE

32. PRECIZĂRI DIN NOUL DOOM

33. CUVINTE CARE PUN PROBLEME LA DESPĂRŢIREA ÎN SILABE

34. FIŞĂ DE ORTOGRAME UTILE

35. CÂTEVA REFLECŢII :

ÎNVAŢĂ DE LA TOATE

COPACUL FERICIRII

MIC GHID AL EDUCATORULUI

MOMENTE ÎN VIAŢĂ

DECALOGUL TĂCERII

INTERVIU CU DUMNEZEU DE OCT. PALER

CONCLUZII

MODELE DE DIPLOME

Page 4: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

4

2. Orarul grupei Cerinţe pedagogice:

- să respecte planul de învăţământ;

- să respecte curba zilnică de efort;

- să respecte curba de efort săptămânală;

- să fie raportat şi la timpul liber al copilului;

- în condiţiile predării simultane, să se sincronizeze „pe orizontală" discipline ce pot permite alternarea muncii directe cu

cea independentă de la cealaltă clasă;

PLAN DE INVATAMANT

Notă:

* Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădiniţe: normal (ON), prelungit (OP) şi

săptămânal (OS).

La programul prelungit şi săptămânal numărul de activităţi menţionat reprezintă activităţile care

se adaugă în programul de după-amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei).

PROGRAMUL ZILNIC ORAR NORMAL

Repere

orare

Jocuri şi

activităţi

didactice alese

Activităţi pe

domenii

experienţiale

Activităţi de dezvoltare personală

8,00 – 9,00

Jocuri şi activităţi

alese

-

Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)

9,00 – 11,30

Activitate pe domenii

experienţiale

Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.)

Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi

(deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi

de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)

Rutină : Gustarea (deprinderi specifice)

Intervalul de

vârstă

Categorii de activităţi de învăţare

Nr.de activităţi/săptămână

ON* OP/OS*

3 - 5 ani Activităţi pe domenii experienţiale 7 + 7

Jocuri si activităţi didactice alese 10 + 5

Activităţi de dezvoltare personală 5 + 10

TOTAL 22 + 22

5 - 7 ani Activităţi pe domenii experienţiale 10 + 10

Jocuri si activităţi didactice alese 10 + 5

Activităţi de dezvoltare personală 6 + 11

TOTAL 26 + 26

Page 5: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

5

11,30 – 13,00

Jocuri şi activităţi

recreative

-

Activitate opţională (singura de acest tip la nivel I şi

ambele – în zile diferite - , la nivel II)

Rutină şi tranziţie: În aer liber ! (deprinderi igienă

individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină,

deprinderi de autoservire).

13,00 - - Rutină: Plecarea acasă (deprinderi specifice).

ORAR PRELUNGIT Repere

orare

Jocuri şi

activităţi

didactice alese

Activităţi pe

domenii

experienţiale

Activităţi de dezvoltare personală

8,00 – 8,30

Jocuri şi activităţi

alese

- Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)

8,30 – 9,00 - - Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice)

9,00 – 11,00

Jocuri şi activităţi

alese

Activitate pe domenii

de experienţiale

Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.)

Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi!

(deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi

de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)

11,00 – 13,30

Jocuri şi activităţi

recreative

-

Activitate opţională(prima activitate de acest tip la nivelII)

Rutină şi tranziţie: În aer liber ! (deprinderi igienă

individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină,

deprinderi de autoservire)

Rutină : Masa de prânz (deprinderi specifice)

13,30 – 15,30

Activităţi de

relaxare, Jocuri şi

activităţi alese

-

Rutină şi tranziţie: Ne pregătim să ne relaxăm! (deprinderi

de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi

disciplină, deprinderi de autoservire)

15,30 – 16,00 - Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)

16,00 – 17,30

Jocuri de

dezvoltare a

aptitudinilor

individuale

Activităţi

recuperatorii pe

domenii de

experienţiale

Rutină şi tranziţie: Din nou la joacă! (deprinderi de igienă

individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină,

deprinderi de autoservire)

Activitate opţională (singura activitate de acest tip la nivel

I sau a doua, la nivel II)

17,30 - - Rutină: Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)

ORAR ORIENTATIV

-NIVEL I

LUNI MARŢI

1.Domeniul stiinte 1.Domeniul limba si comunicare

-Cunoaşterea mediului - Educarea limbajului

2.Domeniul estetic si creativ

-Educaţie muzicală

MIERCURI

1.Domeniul stiinte

-Activitate matematică

2. Domeniul om si societate

-Educaţie moral-civică / -Educaţie practică

JOI VINERI

1.Domeniul estetic si creativ 1.Domeniul psihomotric

-Educaţie plastică -Educaţie fizică

-NIVEL II

Page 6: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

6

LUNI MARŢI

1.Domeniul stiinte 1.Domeniul limba si comunicare

-Cunoaşterea mediului - Educarea limbajului 2.Domeniul estetic si creativ

2.Domeniul estetic si creativ -Educaţie muzicală -Educaţie plastica

MIERCURI

1.Domeniul stiinte

-Activitate matematică

2. Domeniul om si societate

-Educaţie moral-civică

JOI VINERI

1.Domeniul stiinte 1.Domeniul psihomotric

-Activitate matematică -Educaţie fizică

2.Domeniul limba si comunicare 2.Domeniul om si societate

-Educarea limbajului - Activitate practica

Page 7: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

7

CALENDAR ŞCOLAR 2012-2013

35 saptamani)SEMESTRUL I

LUNA SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE

Săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7

M 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8

M 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9

J 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10

V 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11

S 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12

D 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13

SEMESTRUL al II-lea

1-5 aprilie activităţi extracurriculare „Şcoală altfel”; 30 noiembrie – liber ;01 mai – liber ;05 mai – 06 mai - PASTE

LUNA IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE

Săpt. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

L 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1* 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17

M 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2* 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

M 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19

J 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4* 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20

V 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5* 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21

S 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

D 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23

Semestrul I Semestrul al II-lea

Cursuri -luni, 17 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012

In perioada 29 oct.- 4 noiembrie 2012, clasele din invatamantul primar sunt in vacanta.

Vacanta de iarna sambata, 22 decembrie 2012 - duminica, 13 ianuarie 2013

Cursuri luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013

Vacanta de primavara sambata, 6 aprilie 2013 - duminica, 21 aprilie 2013

Cursuri luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013

Page 8: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

8

Page 9: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

9

CATALOGUL GRUPEI

NR.

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

EVA

LUA

RE

APRECIEREA ACTIVITATII COPIILOR PE

DOMENII EXPERIENTIALE*

DOMENIUL

LIMBA SI

COMUNICAR

E

DOMENIUL STIINTE

CUNOASTER

EA

MEDIULUI

ACTIVITAT

I

MATEMATI

CE

SEM I

SEM II

FINAL

A

SEM I

SEM II

FINAL

A

SEM I

SEM II

FINAL

A

SEM I

SEM II

FINAL

A

SEM I

SEM II

FINAL

A

SEM I

SEM II

FINAL

A

SEM I

SEM II

FINAL

A

SEM I

SEM II

FINAL

A

Page 10: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

10

APRECIEREA ACTIVITATII COPIILOR PE DOMENII EXPERIENTIALE*

DOMENIUL OM SI SOCIETATE DOMENIUL ESTETIC SI

CREATIV

DOMENIUL

PSIHOMOTRIC

APRECIER

E FINALA EDUCATIE

MORAL CIVICA

EDUCATIE

PRACTICA

EDUCATIE

MUZICALA

EDUCATIE

ARTISTICO

PLASTICA

* NOTA: Evaluarea copiilor se lasa la latitudinea fiecarei educatoare, in loc de calificative folosindu-se

diferite notatii.

Page 11: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

11

4. COLECTIVUL DIDACTIC AL GRUPEI

Nr.

Crt.

CATEGORIA DE

ACTIVITATE

Numele profesorului

GRUPA MICA GRUPA

MIJLOCIE

GRUPA MARE

1.

EDUCATOARE

2.

GIMNASTICA

3.

LIMBA ENGLEZA

4. LIMBA GERMANA

5. RESPONSABILITĂŢI

a) ALE PĂRINŢILOR

Nr.

crt.

Responsabilităţi

Numele şi prenumele parintilor

Anul şcolar 20__ 20__ Anul şcolar

20__20__

Anul şcolar

20__20__

1 PRESEDINTELE comitetului

2 Membru

3 Membru

Membru în consiliul

reprezentativ

6 .ELEVI CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES)

Numele şi prenumele Deficienţe

7. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

1. Dezvoltarea respectului faţă de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană

2. Dezvoltarea abilităţilor interpersonale necesare în şcoală, în familie, în grupul de prieteni

3. Utilizarea abilităţilor de management al informaţiilor pentru obţinerea performanţei şi asigurarea

succesului

4.. Dezvoltarea abilităţilor de management al stilului de viaţă

Page 12: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

12

OBIECTIVE CADRU

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor

structurilor verbale orale;

Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;

Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;

Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul

scris.

DOMENIUL ŞTIINŢELOR

Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;

Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un

vocabular adecvat;

Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice;

Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme prin achiziţia de strategii adecvate;

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea

curiozităţii pentru investigarea acestuia;

Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător;

Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea

educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie

cu ceilalţi;

Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi

faţă de ceilalţi;

Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului

român;

Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;

Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru

necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;

Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,picturi,modelaje;

Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme,obiecte din mediul

înconjurător (natură, artă şi viaţa socială);

Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură,modelaj;

Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;

Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;

Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;

Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a

deprinderilor însuşite;

Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

Page 13: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

13

OBIECTIVE DE REFERINTA DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

O1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.

O2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.

O3: Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.

O4: Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.

O5: Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi

simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

O6: Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale

acestuia.

O7: Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv

elementele expresive

O8: Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.

O9: Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).

O10: Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.

O11: Să manifeste interes pentru citit.

O12: Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.

O13: Să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris

O14: Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.

O15: Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de

contururi etc.

O16: Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora

O17: Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie

O18: Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire.

O19: Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.

DOMENIUL ŞTIINŢELOR O1: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea

obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare)

luate în considerare separat sau mai multe simultan;

O2: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere,

grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.

O3: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi

în raport cu un reper dat.

O4: Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri.

O5: Să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice

O6: Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare.

O7: Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10.

O8: Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal.

O9: Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.

O10: Să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10.

O11: Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană

ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele.

O12: Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat.

O13: Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului.

O14: Să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice.

O15: Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.

O16: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite.

O17: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE O1: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală.

O2: Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă)

O3: Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.

O4: Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu

învăţarea autocontrolului.

O5: Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare

geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).

O6: Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.

O7: Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice

O8: Să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării lor

Page 14: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

14

O9: Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor

practice.

O10: Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice

O11: Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru

însuşite.

O12: Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale.

O13: Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte.

O14: Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi.

O15: Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

O16: Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV O1: Să redea teme plastice specifice desenului.

O2: Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.

O3: Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.

O4: Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător.

O5: Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora

O6: Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete

O7: Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.

O8: Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.

O9: Să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor

acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor)

O10: Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.

O11: Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale.

O12: Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.

O13: Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale

O14: Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.

O15: Să intoneze cântece pentru copii.

O16: Să cânte acompaniaţi de educatoare

O17: Să acompanieze ritmic cântecele.

O18: Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.

O19: Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia

O20: Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.

O21: Să exprime într-un joc impresia muzicală.

O22: Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic + mişcare, text

onomatopeic + melodie + mişcare;.

O23: Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă

al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.

DOMENIUL PSHIHOMOTRIC O1: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.

O2: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

O3: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).

O4: Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).

O5: Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

O6: Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la

diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.

O7: Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

8. SARCINILE EDUCATORULUI

- organizează, conduce şi desfăşoară activităţi educative cu clasa la care a fost numit;

- urmăreşte cum se asigură ordinea, curăţenia şi atmosfera generală în sala de clasă ce

i-a fost repartizată;

- se preocupă de cunoaşterea elevilor şi a clasei;

- consiliază elevii şi părinţii acestora în probleme de învăţare, de viaţă, de integrare socială;

- reprezintă elevii în colectivul didactic şi ţine legătura cu profesorii care predau la clasă în vederea

optimizării eforturilor acestora;

- ţine legătura cu părinţii elevilor, comunică periodic familiei situaţia la învăţătură şi disciplină, prin

şedinţele lunare sau prin caietul de corespondenţă ori scrisori informative.

-, supune situaţia disciplinară dezbaterii consiliului profesoral;

- completează, în condiţii grafice corespunzătoare, catalogul grupei;

Page 15: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

15

9. TEMATICA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

Gradinita cu program prelungit nr 36, Timisoara

AN SCOLAR 2012/2013 Grupa mică

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE

SEMESTRUL I

PERIOADA

TEMA FORMA DE REALIZARE

OBIECTIVE RESPONSABILI INDICATORI

SEPT.

“GRADINITA - NOUA MEA FAMILIE’’ ( plimbari , vizite )

- sa se familiarizeze cu spaţiul educaţional; - sa-si fixeze anumite repere gradinita - casa

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

-fotografii -mici suveniruri

OCT.

“CHIPUL TOAMNEI “ - ZIUA RECOLTEI (vizita , piata agroalimentara) ,,TOAMNA-TOAMNA HARNICA SI DE ROADE DARNICA!’’ – sezatoare (program artistic)

-sa observe bogatiile toamnei; --să se implice activ şi afectiv în interpretarea rolurilor din cadrul programului pregătit; -sa transpuna in joc roluri din societate ( vinzarea de bunuri contra cost)

Parinti Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

-album fotografii

“ SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE “ (vizionarea unor spectacole sustinute de actori profesionisti pe scena casei de cultura; deplasare cu autobuzul insotiti si de catre parinti voluntari) *teatru de papusi *spectacole cu actori

-sa urmareasca cu interes si -sa reactioneze adecvat la mesajul transmis; - sa fie capabil sa creeze ei insisi povestiri si mici dramatizari;

Toate educatoarele de la gr.mica,

-fotografii -CD de la actiuni -album

Page 16: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

16

NOV.

“MICII ECOLOGISTI “ (act. de ecologizare a parcului , reciclare deseuri )

- sa exerseze comportamentul ecologic prin participarea la actiuni de ecologizare a parcului/ reciclare deseuri;

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

“ZIUA ROMANIEI “– 1 DECEMBRIE ( spectacol , concursuri )

- să cunoască însemnătatea acestei zile;

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

-diplome, recompense

“MOS NICOLAE SI DARURILE SALE “ (confectionare si oferire daruri)

- sa confectioneze si sa ofere mici daruri:

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

“MAGIA CRACIUNULUI “ (colinde , serbari )

-sa sarbatoreasca in stil traditional ,,Craciunul,,;

Toate cadrele didactice

fotografii -CD de la actiuni -album

IAN. IAN.

,,SANIUTA VESELIEI’’-concurs de sanius pe gradinita, cu participarea parintilor

-sa-si dezvolte calitati si deprinderi motrice utilitar aplicative

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

-album foto, recompense

“ZIUA UNIRII “ ( concurs de desene,)

- să cunoască însemnătatea acestei zile ; - să danseze Hora Unirii;

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

-diplome, recompense

,,EDUCATI ASA!” – vizite la domiciliul copiilor pentru luarea la cunostinta a parintilor privind FISA de evaluare individuala semestriala

-parintii sa fie receptivi la observatiile si sugestiile educatoarei copilului lor, sa aplice in practica metode de educatie din educatia parentala propusa de educatoare

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

-fise de observatii psihopedagogice din caietul educatoarei

Page 17: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

17

PERIOADA TEMA

FORMA DE REALIZARE OBIECTIVE RESPONSABILI INDICATORI

FEB. “EU SUNT MIC, DAR STIU MULTE” (concurs pe calculator )

-sa-si testeze abilitatile obtinute in folosirea calculatorului;

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

-diplome, recompense; -

,,SCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE’’-“Pentru O Gradinita Verde! “ (act. de ecologizare a parcului , reciclare deseuri )

- sa exerseze comportamentul ecologic prin participarea la actiuni de ecologizare a parcului/ reciclare deseuri;

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

MARTIE

“MARTIE IN SARBATOARE “ ( expozitie de martisoare )

-sa confectioneze si sa ofere mici daruri;

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria Parinti

-realizare C.D.

“ BOCANEL SI ZANA NATURII “ (reprezentanti ai teatrului Merlin

sa urmareasca linia povestii, intelegand in mod intuitiv caracteristicile expresive si estetice ale acesteia;

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

fotografii

APRILIE

“PITIC FRUMOS, PITIC DESTEPT” (concurs de cultura generala pe nivele de varsta si de creatie plastica).

- sa rezolve corect si in timp util sarcinile prevazute in fisa de concurs ;

Organizator

-diplome, recompense;

Page 18: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

18

“INVATAM SI COLORAM” (concurs)

- sa rezolve in timp util sarcinile prevazute in fisa de desen;

Organizator Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

-diplome, recompense;

MAI

“MICII CRESTIN “ – PASTELE (vopsirea de ouă, vizita la biserica) )

-sa sarbatoreasca in stil traditional ,,Pastele,,; -sa ofere mici daruri celor nevoiasi;

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

-fotografii

“9 MAI – ZIUA EUROPEI” (jocuri si concursuri pe nivel de varsta )

- sa cunoasca insemnatatea acestei zile si sa se implice activ si afectiv in act. desf. cu ocazia acestei zile ;

Prof.Manolache Elena, prof.Oanea Maria

-fotografii

IUNIE “COPILUL UNA DINTRE MINUNI “ ZIUA COPILULUI (jocuri , concursuri)

-sa participe la diverse concursuri organizate;

Toate cadrele didactice

-diplome, recompense;

“LA REVEDERE GRADINITA “ (serbari si reuniuni )

-să se implice activ şi afectiv în interpretarea rolurilor din cadrul programului pregătit;

Toate cadrele didactice

-realizare C.D.

Pe parcursul anului :- vizionare de spectacole pentru copii ;

- participari la concursuri ;

-participari la evenimente pentru copii ;

- iesiri in natura –jocuri libere ;

-vizitarea unor obiective cu interes cultural, educational;

- sarbatorirea zilelor de nastere; DIRECTOR, Educatoare: Manolache Elena-Rada

Page 19: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

19

10.TABEL CU SEMNATURILE PARINTILOR CARE SUNT DE ACORD CU ACTIVITATEA OPTIONALA

DESFASURATA DE EDUCATOARE LA GRUPA

Nr. crt.

Numele copiilor

Semnatura parinti

Optional 1 Optional 2

Page 20: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

20

11.ACTIVITATE OPTIONALA SEMESTRUL I

DATA MIJLOC DE REALIZARE TEMA

OBIECTIVE

ACTIVITATE OPTIONALA

SEMESTRUL AL II-LEA DATA MIJLOC DE REALIZARE

TEMA OBIECTIVE

Page 21: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

21

11. ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA

ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Activitatea la care a

obţinut rezultate

Performanţa *

An şcolar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

· M = menţiune specială; PS = premiu special; PIII = premiul al treilea; PII = premiul al doilea; PI =

premiul întâi

12. SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ *

Nr.

crt.

Numele şi

prenumele

În ce constă problema

Data

consemnării

Măsuri luate

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 22: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

22

7.

8.

9.

10.

- eşec şcolar - starea de sănătate - integrare dificilă - situaţie materială deosebită ( venituri f. mici) -

comportament deviant

13. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI

NUMELE SI PRENUMELE Grupa mica Grupa mijlocie Grupa

mare

R – retras, izolat, dezinteresat de viaţa colectivului

I – integrat în colectiv, dar fără să aibă iniţiativă

A – are autoritate, bun organizator şi animator al colectivului de el

Page 23: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

23

14. FIŞĂ DE CONSEMNARE A REZULTATELOR

ŞI DE REALIZARE A GRAFICULUI DE PROGRES/ REGRES Semestrul I

Proba nr.......

Data..............

Proba nr......

Data.........

Proba nr.......

Data.........

Proba nr........

Data.........

Proba nr......

Data.........

Proba nr.......

Data.........

Proba nr.......

Data.........

Proba nr.......

Data.........

Proba nr....

Data.........

Proba nr....

Data.........

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

Semestrul al II-lea

Proba nr....

Data..........

Proba nr......

Data.........

Proba nr......

Data.........

Proba nr........

Data.........

Proba nr......

Data.........

Proba nr.......

Data.........

Proba nr.....

Data.........

Proba nr......

Data.........

Proba nr....

Data.........

Proba nr...

Data.........

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

FB

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

B

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

S

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

I

*

Semnătura educatoarei, Semnătura părintelui,

Page 24: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

24

15.Situaţia şcolară înregistrată la sfarşitul anului şcolar se prezintă astfel:

GRUPA

MICA MIJLOCIE MARE

Elevi înscrişi la început de an:

- din care fete:

Elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar:

- din care fete:

EDUCATOARE, ......................................................................

Page 25: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

16. Cum colaboråm cu familiile prescolarilor? Material preluat din cursul de mentorat - modulul “Să ne cunoaştem elevii” capitolul 1

“Cum colaborăm cu familiile elevilor”

„Dacå pårinţii îi predau plåcerea de a învåţa, acest lucru poate face diferenţa în lumea copilului lor.“

Richard W. Riley, fost ministru al educaţiei

Ştiaţi cå .. ■ 20-25% dintre elevi spun cå pårinţii lor nu au venit deloc la şcoalå så vorbescå cu profesorii lor?

■ pårinţii care nu sunt implicaţi în educaţia copiilor nu sunt mai interesaţi nici de alte aspecte ale vieţii

acestora?

■ atunci când pårinţii sunt implicaţi în viaţa şcolii, copiii lor învaţå mai bine?

■ atunci când familia este implicatå în educaţia copiilor, aceştia obţin rezultate mai bune, nu lipsesc de la

şcoalå, îşi fac mai bine temele şi au o atitudine pozitivå faţå de şcoalå?

■ familiile care primesc mesaje frecvente şi pozitive din partea şcolii tind så devinå mai implicate în educaţia

copiilor decât acele familii care nu primesc astfel de mesaje?

■ mai importantå decât ocupaţia pårinţilor sau nivelul lor de educaţie este atitudinea lor faţå de şcoalå?

■ implicarea pårinţilor poate preveni diferite dificultåţi, deşi cei mai mulţi asociazå venirea la şcoalå cu o

problemå legatå de copil?

■ doar 17% dintre profesori sunt mulţumiţi de implicarea pårinţilor, în timp ce 83% nu sunt?

■ existå situaţii când pårinţii nu ştiu cum så colaboreze cu profesorii, se tem så vinå la şcoalå sau situaţii când

profesorii nu ştiu cum så abordeze familiile?

■ pot interveni aşteptåri sau credinţe greşite: profesorii cred cå pårinţii nu sunt interesaţi de

situaţia copilului, iar pe de altå parte, mulţi pårinţi considerå cå profesorii sunt distanţi şi nu doresc så-i ajute?

17 . PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII

TEMATICA ŞEDINŢELOR CU

PĂRINŢII

Nr.

crt.

Tema

şedinţei

Perioada Obiective Resurse

1.

Aspecte privind

începerea grădiniţei de

către preşcolarul mic

( 3 ani )

Probleme

organizatorice

Chestionar

Referat: „ Cum

trebuie să fie un

părinte? „

Septembrie

- să înţeleagă importanţa

frecventării cursurilor;

grădiniţei în viaţa copilului

- să conştientizeze calitate

unui părinte responsabil.

Chestionar

Referat

2.

Exemplul

părinţilor în educarea

copiilor

Referat:

„ Recompense pentru

Octombrie

- să motiveze importanţa

exemplului părinţilor în

educarea copiilor;

- să conştientizeze

importanţa unui bun

Chestionar

Referat

Page 26: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

copilul dumneavoastră? „ exemplu;

- să înţeleagă importanţa

folosirii recompenselor.

3.

Concluzii asupra

adaptării şi muncii

copiilor la grădiniţă

Referat: „ Cum să

alegem jucăria

potrivită?”

Noiembrie

- să cunoască succesele şi

insuccesele micuţilor;

- să cunoască eficienţa unei

jucării potrivite.

Referat

4.

Regimul zilnic al

activităţilor copiilor

În întâmpinarea lui

Moş Crăciun

Referat: „ Putem

scăpa de cuvintele NU

sau NU VREAU ?”

Decembrie

- să cunoască şi să

conştientizeze regimul zilnic

al activităţii pe care o

desfăşoară proprii copii.

Referat

5.

Analiza muncii

copiilor

Referat: „ Ce se află

între mine şi copilul

meu? „

Ianuarie

- să conştientizeze

rezultatele şi evoluţia

copiilor în funcţie de munca

depusă;

- să înţeleagă beneficiile

unei bune comunicări în

familie.

Referat

6.

Activitatea

independentă a

copiilor

Referat: „Violenţa în

familie”

Februarie - să conştientizeze

importanţa stabilirii unui

program adecvat vârstei

lor;

- să conştientizeze

beneficiile unui climat

familial potrivit pentru

creşterea „ sănătoasă” a

copilului.

Referat

7.

Atitudinea în colectiv

a copiilor

Referat: „ Părinţi vă

cunoaşteţi copii ? „

Martie

- să identifice caracteristici

ale colectivului;

- să analizeze cât de bine îşi

cunosc copiii.

Fise

Referat

8.

Analiza muncii

copiilor

Consiliere:

” Părinţii întreabă –

Educatoarea răspunde”

Aprilie

- să cunoască aspectele

pozitive şi negative ale

autorităţii părinţilor;

- să cunoască noi aspecte

privind propriul copil.

Chestionare

9.

Educaţia sanitară –

sănătatea este cea mai

bună avuţie

Mai

- să înţeleagă necesitatea

respectării regulilor de

igienă.

Discuţie

liberă

10.

Să ne recreăm

împreună!

„Uite ce mari ne-am

făcut!”

Iunie

- să înţeleagă importanţa

recreării copiilor alături de

părinţi;

- să analizeze evoluţia

Chestionar

Page 27: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

propriului copil.

COMITETUL DE PARINTI

AL GRUPEI ESTE FORMAT DIN: PRESEDINTE………………………. MEMBRU ……………………………

MEMBRU …………………………… MEMBRU …………………………… MEMBRU ……………………………

MODEL,

PROCES VERBAL, Încheiat astăzi……………în ………………………………......................................................................

Ordinea de zi:……………………………………………………………….............................................................

………………………………………………………………...............................................................

………………………………………………………………..............................................................

Desfăşurarea (constatări ):

Măsuri (propuneri)………………………………………………............................................................................

……………………………………………………………………………...............................................................

Page 28: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

……………………………………………………………………………...............................................................

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………................................................................................................................................

……………………………………………………………………………................................................................

Drept care s-a încheiat prezentul process- verbal.

Nume Semnături

18.CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI 1. Spuneţi cel puţin un lucru pe care l-aţi descoperit la copilul dvs.?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3. Cât timp petreceţi zilnic cu copilul/copiii dvs.?

....................................................................................................................................................................................

4. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuţiilor în contradictoriu cu copilul/copiii dvs.?

a. vestimentaţie

b. limbaj

c. anturaj (prieteni)

d. timp liber

e. gradinita.

f. bani

g. altele. Care?....................

5. Cum procedaţi atunci când copilul/copiii dvs. încalcã regulile?

..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. Enumeraţi câteva recomandãri pe care le-aţi fãcut copilului/copiilor dvs. în legãtura cu un stil de viaţã

sãnãtos?

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

7.a. Ce-i place copilului dvs. sã facã în timpul liber?

...................................................................................................................................................................................

7.b. Alegeţi una dintre preocupãrile de mai sus pe care aţi încuraja-o.

....................................................................................................................................................................................

8. Care sunt activitãţile familiale pe care aţi dori sã le facã mai bine copilul/copiii dvs.?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Şedinţele cu parinţii nu se fac la întâmplare. Ele trebuie susţinute

periodic şi ori de câte ori este nevoie, după un plan riguros întocmit.

Evidenţa lor se ţine într-un dosar special. Acesta va conţine toate

materialele întâlnirilor cu părinţii. El este unul dintre documentele care atestă

legătura cadrului didactic cu părinţii prescolarilor.

Lectoratele cu părinţii se fac tot cu această ocazie, iar tema referatelor

prezentate trebuie să fie astfel aleasă încât să răspundă cerinţei de „educare a

părinţilor, nu numai a elevilor”. Subiectele pot fi unele de interes major (de

exemplu, anul trecut am discutat şi despre gripa aviară!), de educaţie pentru

sănătatea familiei şi a copilului, în special, cât şi subiecte legate de

psihologia copilului, de pregătirea acestuia pentru şcoală, lecţii, etc.

Materialele prezentate la lectoratul cu părinţii pot fi susţinute şi de alte

persoane abilitate invitate de cadrul didactic (psihologi, medici,etc).

Page 29: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

Dosarul va conţine:

- pagina de titlu a dosarului;

- extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului

preuniversitar (vezi modelul);

- planificarea şedinţelor cu părinţii (vezi modelul). Aici sunt trecute toate

întâlnirile cu părinţii, chiar şi serbările şcolare la care sunt invitaţi ori

excursiile la care sunt participanţi.

Pentru fiecare şedinţă este nevoie de următoarele documente:

- înştiinţare pentru fiecare elev (vezi model);

- planul şedinţei (rămâne la dosar);

- proces verbal semnat de fiecare părinte participant (este documentul

care atestă prezenţa părinţilor la şedinţă);

- copie după referatul prezentat la lectoratul cu părinţii;

- alte materiale prezentate la şedinţă;

- eventuale fotografii făcute cu această ocazie

NU UITAŢI! Conţinutul acestui dosar atestă efortul d-vs personal de

atragere a părinţilor spre activitatea şcolară a copilului, cât şi legătura

întregii şcoli cu familiile elevilor.

Metodologia sedintelor cu parintii la clasele preprimare Prof. Manolache Elena

La clasele preprimare, poate mai mult decat la ciclurile de invatamant

situate mai sus pe axa timpului, este necesara o relatie sustinuta a gradinitei cu

familia.

Micii prescolari sunt extrem de tare ancorati in mediul familial iar noi

trebuie sa-l continuam la gradinita, facand - acolo unde este necesar - corecturile

deprinderilor gresite aduse de aici, trebuie sa facem mediul precolar cat mai

Page 30: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

placut copiilor, fara stres emotional si afectiv. Totodata, trebuie sa-i aratam

micului prescolar diferenta de loc, de situatii, de cerinte fata de cele ale familiei.

Toate aceste continuturi ale vietii copilului de acasa si de la gradinita trebuie

facute cunoscute parintilor deoarece numai impreuna cu ei putem conlucra la

obtinerea rezultatelor pozitive in procesul de invatamant.

Din aceasta cauza intalnirile cu parintii, cate unul, sau cu toti impreuna sunt

necesare.

Pentru o conlucrare fructuoasa cu familia copilului este necesara o

planificare a sedintelor cu parintii. Potrivit Regulamentului prescolar intalnirile

cu parintii trebuie sa aiba loc lunar sau ori de cate ori este nevoie. Este bine sa se

aduca la cunostinta parintilor ca ei sunt obligati a lua legatura cu gradinita,

chiar daca aceasta nu ii solicita.

Planificarea sedintelor cu parintii trebuie sa concretizeze continutul fiecarei

sedinte, perioada cand aceasta va avea loc si, eventual, materialele care vor fi

prelucrate in sedinte.

Continutul primei sedinte cu parintii la inceperea anului scolar trebuie sa

includa, obligatoriu, alegerea Comitetului de parinti pe grupa, care va fi compus

din 3 persoane – adica, presedinte si 2 membrii, cat si prezentarea atributiile

acestui comitet. De asemenea, se va prelucra Regulamentul prescolar si se va face o

dare de seama asupra activitatii grupei din anul precedent, planficarea

activitatilor din anul scolar in curs.

Fiecare sedinta cu parintii va contine si prezentarea unui material educativ

pregatit de educatoare. Acest material va avea continutul axat pe relatiile

parintilor cu gradinita, observatii psiho-pedagogice asupra elevilor, indrumari in

educatia copiilor, in pastrarea sanatatii lor fizice si mintale, emotionale.

Pe parcursul sedintelor cu parintii cadrul didactic va face observatii

generale, nu va numi prescolarul in context negativ, va evidentia insa aspectele

pozitive, nominal. Nu avem nici un interes sa jignim parintii, observatiile negative

se vor face in particular, dupa sedinta, sau cu alta ocazie.

Nu se va folosi ocazia Sedintei cu parintii pentru a se cere bani, indiferent

pentru care destinatie. Sumele pot fi cerute doar de Comitetul de parinti, daca se

crede de cuviinta, si aceasta doar pentru dotarea grupei sau a gradinitei sau

pentru oricare motiv instructiv-educativ legat de prescolarii nostri, scop consimtit

de catre toti parintii (exemplu – organizarea unei excursii, donatii pentru

ajutorarea unui batran, etc).

Pentru o mai buna desfasurare a sedintelor cu parintii este nevoie ca

evidenta acestora sa se faca intr-un dosar separat. Acest dosar va contine :

planificarea sedintelor cu parintii, materialele prezentate in fiecare sedinta,

procesele verbale ale sedintelor. Este recomandabil ca inaintea fiecarei intalniri cu

parintii sa ne facem un plan de continut, pe puncte, si sa incercam sa-l urmarim in

timpul desfasurarii sedintei. Si aceasta deoarece pe parcursul sedintelor discutiile

Page 31: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

pot divaga de la ideea de plecare, fiecare parinte se mai abate de la ideea in

discutie si uitam de unde am pornit si ceea ce urmarim.

Sa incercam, pe cat posibil, ca in timpul sedintelor sa lasam sa vorbeasca

mai mult parintii, pe baza ideilor prezentate de noi. Aflam lucruri noi si

interesante despre prescolarii nostri, despre relatia lor cu familia cat si despre

relatiile lor si ale familiei lor cu ceilalti copii din clasa si cu familiile acestora.

Noutatile aflate ne pot ghida in mai buna cunoastere a elevilor nostri si duc,

implicit, la cai mai bune de rentabilizare a procesului instructiv-educativ al caror

subiect sunt micii scolari.

Titluri posibile de comunicari-referate la sedintele cu parintii : - Violenta :

- Psihologie, Educatie : « Rolul jocului in dezvoltarea emotionala si intelectuala a

copilului », « Cei sapte ani de acasa », « Cele mai rele sapte lucruri pe care le poti

spune copilului tau », « Cum descopera copilul prietenia »

Page 32: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PREUNIVERSITAR

- 2005 –

CAPITOLUL V

PĂRINŢII

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Art.45. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu

unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.

(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia

legătura cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi,

conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.

Secţiunea a 2-a

Comitetul de părinţi al clasei

Art.46. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea

generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care

prezidează şedinţa.

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al

clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.

(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte

şi doi membri; (4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui

semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/ învăţătorul sau preşedintele

comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar.

Page 33: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor

clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ

al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei.

Art.47. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:

a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul

obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei

acestora;

b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi

de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor

activităţi extraşcolare;

d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru

elevii clasei; e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin

programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de

învăţământ.

Art.48. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de

învăţământ, prin dirigintele/ învăţătorul clasei.

(2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă

se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie

la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii

de învăţământ.

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea

acesteia nu poate limita , în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor

prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea

celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie. (4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul

de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice.

(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.

(6) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.

(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa

acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului,

însuşite de către comitet.

(8) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine

drepturi în plus pentru anumiţi elevi.

(9) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei

discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de

părinţi.

Page 34: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

PARTENERIATE CU COMUNITATEA LOCALA, PROIECTE SI PARTENERIATE EDUCATIONALE LA GRUPA

Page 35: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

CALENDARUL EVENIMENTELOR DATA ZIUA SEMNIFICATIA PROPUNERI DE ACTIVITATE

23

SEPTEMBRIE

ZIUA MONDIALA A

CURATENIEI Indreptarea atentiei catre

un mediu curat, unde

viata pare mai frumoasa

si mai sanatoasa.

Obisnuirea copiilor cu

curatenia mediului

inconjurator.

-activitati gospodaresti in sala de grupa,

curtea si imprejurimile gradinitei;

-experimente pentru a demonstra poluarea;

-identificarea persoanelor care dauneaza

prin actiunile lor;

-activitati cu parintii: incurajarea parintilor

sa initieze activitati comune cu copiii in

mentinerea curateniei in casa, curte,

imprejurimi; SEPTEMBRIE

-

OCTOMBRIE

PERIOADA

RECOLTEI Adunarea recoltei este un

lucru important al

existentei umane.

Multe traditii sunt legate

de culesul viilor.

Participarea copiilor la actiuni de strangere

a recoltelor, de prepararea salatei si a

sucului de fructe si legume;

-jocuri de creatie:”La piata”, “La culesul

viilor”, “Ziua recoltei”

-organizam: ”Balul fructelor”, “Balul

strugurilor” 04

OCTOMBRIE

ZIUA MONDIALA A

ANIMALELOR Fiecare animal este parte

importanta si utila a

naturii, de aceea trebuie

sa invatam sa le ocrotim.

Dupa cercetari se pot

face dezbateri impreuna

cu copiii pentru a invata

ce influente au pierderile

unor specii pentru mediul

nostru.

-acumularea cunostintelor despre animale

prin vizionare de filme documentare;

-imagini(enciclopedii)cu animale;

-joc de creatie: “Cautarea hranei”;

-joc didactic: ”Cauta puiul”;

-povesti, cantace, poezii, zicatori despre

animale;

-desen,modelaj;

16

OCTOMBRIE

ZIUA

INTERNATIONALA

A ALIMENTATIEI

Cunoasterea produselor

ecologice, naturale si a

celor care dauneaza

organismului uman si

care nu trebuie sa se

regaseasca in alimentatia

copiilor, cum ar fi dulciu-

rile in exces sau alimen

tele care contin E-uri.

-actiuni despre alimentatia sanatoasa a

copiilor

ex:”Vitaminele contribuie la mentinerea

sanatatii”.

1

DECEMBRIE

ZIUA NATIONALA

A ROMANIEI Importanta cunoasterii

sarbatorilor nationale ale

tarii noastre, tricolorului

si structurii geografice a

Romaniei.

-confectionarea drapelului tricolor;

-sa facem cunostinta cu harta tarii, folclorul

si traditia romaneasca;

-auditie muzicala:”Tezaur folcloric”.

-vizita la Muzeul Judetean”;

-depunere de coroane; DECEMBRIE SARBATORILE DE

IARNA Cunoasterea spiritului si

traditiilor Craciunului, a

datinilor si obiceiurilor

de iarna, precum si

placerea de a oferi si

-colinde, poezii , scenete;

-actiuni de binefacere;

-diverse activitati desfasurate parteneriat:

Page 36: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

primi cadouri . 01

IANUARIE

ANUL NOU Anul Nou, prilej de

cunoastere a traditiilor

specifice din diferite

zone ale tarii.

-confectionare:”Roata anului”

-cunoasterea lunilor;

-expuneri despre perceptia trecerii timpului;

08

MARTIE

ZIUA

INTERNATIONALA

A FEMEILOR

Femeile ocupa un loc

important in societate.

Putem prezenta

activitatile traditionale

ale femeilor si activitatile

de zi cu zi. Formarea

conceptiei despre

sarcinile femeilor.

-vizitarea locurilor de munca a parintilor;

-vizitarea muzeelor cu tematica

“Mestesuguri vechi”;

-vizionare si convorbire despre poze cu

famila;

21

MARTIE

ZIUA MONDIALA

SOARE - PAMANT Importanta radiatiilor

solare asupra

organismului uman

-comunicari

-ateliere de lucru

-observatii astronomice si concursuri

tematice

22

MARTIE

ZIUA MONDIALA A

APEI Importanta apei pentru

viata; cunoasterea

proprietatilor apei si rolul

ei pe pamant; ocrotirea

tuturor organismelor vii

si stoparea poluarii apei.

-concurs de desen :”Apa-izvor de viata si

bucurii”;

-stiinta:”Utilizarile apei”; ”Circuitul apei in

natura”; ”Cum sa economisim apa?”;

-experimente privind poluarea apei, efectele

apelor poluate, starea fizica a apei;

-dramatizare :”Izvorul”;

-observarea apei (paraurilor)in imprejurimi

si mentinerea curateniei; 17

APRILIE

ZIUA MONDIALA A

SANATATII Sa mentinem sanatatea

este un lucru foarte

important. Cheia menti

nerii sanatatii este sa

ducem o viata sanatoasa,

pentru care bazele se pun

de la o varsta frageda.

-intalnire cu cadre medicale;

-plimbari, drumetii;

-prepararea salatelor din fructe, legume;

APRILIE SARBATOAREA

PASTELUI Sarbatorile Pascale:

Invierea si simbolul

reinnoiri. Traditii de

Paste si Incondeierea

Oului de Paste.

-conversatie despre viata lui Isus;

-intmplari ,povesti, cantece despre iepuras;

-activitai practice: ”Ornamente pentru masa

de Paste”;

-incondeierea oualelor cu diferite tehnici; 18

APRILIE

ZIUA MONDIALA A

OCROTIRII

MONUMENTELOR

ISTORICE

Cladirile vechi intaresc

identitatile culturale.

Putem indrepta atentia

copiilor spre protejarea si

conservarea constructii

lor vechi si a

monumentelor

-vizitarea orasului;

-excursii;

-legende;

-ocrotirea monumentelor istorice;

22

APRILIE

ZIUA PAMANTULUI Multi factori daunatori

influenteaza sanatatea

mediului.Este important

sa cunoastem acesti

-observari realizate prin plimbari, excursii;

-discutii privind impiedicarea factorilor

daunatori ai planetei si a mediului

inconjurator;

Page 37: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

factori pentru a-i putea

preveni.

-excursii si picnic-uri organizate cu parintii,

fara omiterea curatarii locurilor dupa

plecare; 10

MAI

ZIUA PASARILOR

SI A ARBORILOR Mediul viu inconjurator

are un rol hotarator

pentru a mentine viata.

Pentru ocrotirea lui e

nevoie sa-l cunoastem.

Un semnal pentru cei

care ucid in masa arbori

fara sa planteze in

schimb nimic:

“Padurea este plamanul

verde al omenirii, pe care

trebuie sa-l lasam

mostenire urmasilor

nostri.”

-observari ,cercetari in urma plimbarilor;

excursiilor in parc, in padure, pe langa lac,

etc

-poezii, cantece, povesti, jocuri de miscare

cu continut tematic;

-jocuri dramatice;

-antrenarea in activitati de sadire de puietii

achizitionati de la pepiniera si urmarirea

indeaproape in viitor a dezvoltarii

copaceilor;

31 MAI ZIUA MONDIALA

IMPOTRIVA

FUMATULUI

Fumatul dauneza grav

sanatatii si totusi in

acelasi timp numarul

fumatorilor creste.

Formarea copiilor in a se

opune viciilor, fapt care

le va influenta pozitiv

viitorul

-realizarea unor afise si expunerea lor la

vedere;

-consultarea cadrelor medicale;

01 IUNIE ZIUA

INTERNATIONALA A COPIILOR

-intreceri sportive

-efectuarea desenelor pe asfalt;

-confectionarea unui album cu copiii lumii;

-expozitie de desen;

-concurs de poezii consacrate copilariei

fericite; 05 IUNIE ZIUA MONDIALA A

MEDIULUI Importanta protejarii

zonelor aride care

acopera mai mult de 40%

din suprafata Terrei.

-confectionarea afiselor cu continut tematic;

-vizionare de filme cu continut tematic:

”Cocoselul neascultator”;

-colectarea deseurilor din materiale

reciclabile ;

Page 38: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

19.. PROIECTE EDUCATIONALE LA NIVEL LOCAL

AVIZ DIRECTOR

(MODEL)

TITLUL PROIECTULUI

PARTENERIAT ÎN EDUCAŢIE : GRADINITA – FAMILIE –

COMUNITATE

Motto: „Spune-mi şi o sã uit. Aratã-mi şi poate n-o

sã-mi amintesc. Implicã-mã şi o sã înţeleg”

(proverb american)

Argument “ Totul educă : oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai mare măsură,

oamenii. Intre aceştia primul loc îl ocupă părinţii si educatorii”

A.S.Makarenko, Cartea pentru părinţi.

Întâlnirile „tipice” cu părinţii nu abordează întotdeauna problemele, oferind părinţilor puţine

şanse de a cunoaşte profesorii elevilor şi problemele şcolii. De aceea, trebuie pus accent pe activităţi

de cunoaştere interpersonală pentru a crea un cadru de siguranţă şi pe strategii de desfăşurare a

acestora cât mai variat şi accesibil.

Ca urmare, acest proiect, îsi propune să dezvolte competenţe de lucru cu familia elevului şi să

răspundă nevoilor de comunicare, relaţionare, construire de echipe, cooperare, motivare şi implicare.

Scopul proiectului

- Optimizarea relaţiei şcoală-familie-comunitate, în aşa fel încât elevii să obţină singuri succesul.

Obiective

- Realizarea unor cercetări pentru dignosticarea relaţiei şcoală-familie;

- Identificarea instrumentelor de comunicare şcoală-familie;

- Antrenarea părinţilor în activităţi de informare şi formare educaţională;

- Diversificarea modalităţilor de colaborare cu familia;

- Crearea unui cadru de motivare şi implicare a partenerilor;

- Încurajarea voluntariatului ; atragerea părinţilor către activităţi din „lumea şcolii”.

- Realizarea unei reviste educative pentru

părinţi

o Grupul ţintă

- părinţii grupei

- prescolarii grupei

- -educatoarele

o Locul şi perioada de desfăşurare

Gradinita pp nr. 36, Timisoara

Parcursul anului şcolar

Page 39: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

Colaboratori

- Director, prof. profesor psiholog , poliţia de proximitate, preot –(prof. de religie) educatoarele

grupei , părinţi.

Mod de realizare

Nr.

Crt Activităţi Forma Responsabil Perioada

1 1.Părinţii „se întorc” lagradinita

Alcătuirea Comitetului de Părinţi

2.Ce pot face părinţii la gradinita?

-Dezbatere

-Lectorat

educatoare

2 1.Discuţii informale asupra Regulamentului de

ordine interioară şi a documentelor preşcolare

2.Ce pot face părinţii acasă?

3. Copilul ,copia părinţilor

-Informare

-şedinţă cu părinţii

-Lectorat

director

educatoare

3 1.Elaborarea unui chestionar pentru părinţi

privind colaborarea gradinita-familie

2.”Rugăciune” sau cum îi văd copiii pe părinţi

3. Interactiunea părinţi-copii

-atelier de lucru

-dezbatere

prof. psiholog

4 1.Aplicarea chestionarului şi interpretarea

rezultatelor

2.”Cum, ce, cât ştiu copiii noştri?”

3. „Naşterea Domnului” colinde, poezii

-Chestionar

-activitate deschisă

-Serbare

prof. psihoped.

educatoare

director

5 Consilierea părinţilor în cazul apariţiei unor

crize în familie care pot influienţa progresul

şcolar al prescolarului

prof. psiholog.

educatoare

preot

6 1.Violenţa în gradinita şi în familie

2.” Nu violenţei în familie”; povestiri ale

copiilor despre anumite aspecte care

influenţează viaţa copilului

3.Sfaturi pentru o viata fără de păcate

-dezbatere

-seminar-dezbatere

educatoare

elevi , părinti

poliţist de

proximitate

preot

7 1.Activitate de voluntariat: „Mână de la mână”

2.Amenajarea unei minibiblioteci în sala de

grupa

3.Consiliere individuală,părinţi,elevi, proiect

4. Copilul este copia parintilor sai

- acţiune de recondiţionare şi

colectare de cărţi pentru

lectura suplimentară

- studiul de caz

părinţi

copii

educatoare

8 1.Sala de grupa –miniexpoziţie de lucrări ale

prescolarilor şi nu numai

2.”Ziua portilor deschise”

3.De ziua mamei - scenete,cântece, poezii

- expoziţie de lucrări

-activitate comuna*

parinti/copii

-serbare

părinţi

elevi

educatoare

invitaţi

9 1.”A fi părinte e uşor, dar nu e simplu”

2. „Profesia” de părinte -O zi din viaţa unui

părinte

-dezbatere

-împărţirea de pliante

-Invitat la discuţii - un

părinte

prof. psiholog

părinţi.

10 1.Pregătirea copiilor pentru viaţa

-dezbatere - invitat

-lectorat

prof. psiholog

părinţi

educatoare

Page 40: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

Materiale

- chestionare

- referate (lectorate)

- materiale informative (Regulament şcolar, broşuri, pliante, afişe etc.)

- program calculator pentru tema „Violenţa în şcoală şi în famile”

- alte materiale de pe internet

o Finanţarea activităţilor

- Comitetul de părinţi

- Sponsori

o Popularizarea proiectului

- pliante pentru părinţi, elevi şi profesori

FINALITATEA

- Antrenarea părinţilor în activităţi de informare şi formare educaţională;

- Diversificarea modalităţilor de colaborare cu familia;

- Crearea unui cadru de motivare şi implicare a partenerilor;

- Încurajarea voluntariatului ;

- Atragerea părinţilor către activităţi din „lumea gradinitei”

- Realizarea unei reviste educative pentru părinţi.

11 1. Ziua copilului ,Desene pe asfalt

2.Prezentarea revistei

3.Concluzii despre derularea proiectului

-serbare

-activitate comuna părinţi-

prescolari,

-dezbatere

educatoare

Presedinte c.p

Page 41: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

U N C O D D E V I A Ţ Ă : D A T O R I I L E M E L E F A Ţ Ă D E C O P I L

Copilul este o persoană: îl respect.

Copilul se minunează: îl ajut să caute frumosul.

Copilul este curios: vorbesc cu el.

Copilul caută un model: sunt pentru el un exemplu.

Copilul îşi descoperă corpul: îi arăt că sănătatea este o forţă.

Copilul se îndoieşte de el însuşi: îi dau încredere în el.

Copilul vrea să fie independent: îl invit să fie responsabil.

Copilul îşi afirmă personalitatea: îl ajut să se cunoască.

Copilul se gândeşte doar la el: îl învăţ să descopere societatea.

Copilul are nevoie de un ideal: îl ajut să ofere un sens vieţii sale.

„Îmi pare aşa ciudat

Că avem atâta vreme pentru ură,

Că viaţa nu-i decât o picătură

Între acest moment şi celălalt,

Şi e neînţeles de trist

Că nu culegem flori,

Că nu privim la cer mai des,

Că nu iubim

Noi, care atât de repede murim.”

(Cocteau)

Page 42: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

32. CURRICULUM VITAE

Numele si prenumele:…………………………………………………………………………...

Data şi locul naşterii…………………………………………………………………………….

Cetaţenia……………………………Starea civila……………………………………………...

Domiciliul stabil………………………………………………………………………………….

Stagiul militar(efectuat/neefectuat)…………………………..grad……………………………

Profesia…………………………………Funcţia………………………………………………..

Locul de muncă…………………………………………………………………………………..

Studii absolvite…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Titluri ştiinţifice/diplome………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Experienţa profesională/Responsabilităţi:

Unitatea Perioada Funcţia Statut/responsabilităşi

Publicaţii(colaborări)……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Activităţi metodico-ştiinţifice……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Activitatea de perfecţionare continuă:

Stagiul/furnizorul de

formare

Perioada Nr. Ore/Nr. credite Certificat/Adeverinţă

Alte aptitudini(hobby)…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Data: Semnătura:

Page 43: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

. NOUL DOOM 1.Despărţirea în silabe

se acceptă fie despărţirea pe bază de pronunţare, fie după structură, ţinând seama de elementele constitutive, în

special prefixe : in-e-gal / i-ne-gal, a-nor-ga-nic / an-or-ga-nic

se respinge a doua posibilitate când conduce la secvenţe care nu sunt silabe : nevr-al-gi-e

2.Scrierea unor cuvinte şi locuţiuni

pronumele şi adjectivele negative se scriu într-un cuvânt : niciunul, niciuna, niciunii, niciunele, niciun, nicio,

vreunul, vreuna

se scrie într-un cuvânt odată în locuţiunile odată ce şi odată cu

3.Articularea termenilor străini

se menţine regula din DOOM 1 după care substantivele împrumutate se articulează ca de obicei în limba română,

prin alipire directă, dacă partea finală a cuvântului se pronunţă aşa cum se scrie : bosul/ bossul, brokerul/ brokerii,

dealerul/ dealerii, folkul, linkul/ linkurile, weekendul/ weekendurile.

scriem cu cratimă dacă partea finală se pronunţă altfel decât se scrie : cow-boy-ul, mouse-ul, service-ul, site-ul,

show-ul

4.Variante literare libere

uzul a impus în noul DOOM dublete ( variante libere ) pentru unele cuvinte cu formă tip unică până acum : antete/

anteturi, amanete/ amaneturi, căpşune/ căpşuni ( fructe), cearşaf/ cearceaf, cireşe/ cireşi ( fructe), coperte/ coperţi,

corigent/ corijent, filosof/ filozof, ligheane/ lighene, niveluri/ nivele, pieptăn/ pieptene, sandvici/ sendviş, tobogan/

topogan, tumoare/ tumoră.

statutul de variante libere le conferă dreptul să circule şi să fie corecte ( literare ) în egală măsură

5.Forme vechi, forme noi

DOOM 2 elimină o serie de forme ieşite din uz sau mai puţin frecvente : anacoluturi/ anacolute, algoritme/

algoritmuri, anghină/ angină, canaluri/ canale ( geogr.), a despera/ a dispera, fundale/ fundaluri, monoloage/

monologuri, muche/ muchie, paradoxe/ paradoxuri, pardesiuri/ pardesie.

se renunţă de asemenea la formele lungi de tipul dezagreghează, păstrându-se de regulă formele scurte : dezagregă,

evaporă, ignoră, îndrumă, perturbă, secretă.

au fost înlocuite unele forme vechi ( aragazuri, foarfece, magaziner, marfar, recensământuri, ziler ) cu formele

impuse de uz : aragaze, foarfecă – foarfeci, magazioner, marfar, recensăminte, zilier.

6.Forme şi sensuri noi

vise( imagini din somn) ~visuri (aspiraţii)

înseamnă( constituie) ~însemnează ( notează)

emisie ( emitere) ~ emisiune(program RTV)

frecţie ( masaj) ~ fricţiune ( frecare, conflict)

pate ( de ficat) ~ pateu ( produs de patiserie)

se înregistrează cuvintele : compleu ( costum), geacă/ geci , item/ itemi/ itemuri/ iteme, elemenţi, baloţi, robinţti,

strate, subansamble

verbul absolvă ~ iartă, absolvă ~ termină o şcoală

7.Intrări noi

cele mai multe sunt achiziţii recente cu precădere din engleza americană : brand, broker, dealer, fitness,

font,hard, link, market, master, printare, pictorial, rating, scanare, site, topless, trend, etc.

8.Adaptări

este vorba de adaptarea termenilor străini la sistemul limbii române : body-guard/ bodigard, cockteil/ cocteil,

derby/ derbi, penalty/ penalti, pizza/ pizză

9.Variante verbale libere

pentru infinitiv se acceptă variantele : a cementa/ a cimenta ( a trata dinţii), datora/ datori, decofeiniza/

decafeiniza, frecţiona/ fricţiona, încarna/ incarna, încorpora/ incorpora, pricopsi/ procopsi, rabata/rabate,

reîncarna/ reincarna, zbârli/ zburli.

pentru indicativ : biciuieşte/ biciuie, biruieşte/ biruie, cheltuieşte/ cheltuie, chinuieşte/ chinuie, mântuieşte/

mântuie, se străduieşte/ se străduie, se destăinuie/ se destăinuieşte, dibuie/ dibuieşte, huiduie/ huiduieşte,

învârte/ învârteşte, anticipează/ anticipă, demarchează/ demarcă, inventează/ inventă, se îngâmfează/ se

îngâmfă, înveşmântează/ înveşmântă, învolburează/ învolbură, învie/ inviază, reanimă/ reanimează, şchioapătă/

şchiopătează.

10. Alte variante libere acont/ aconto, bulgăr/ bulgăre, cartilaj/ cartilagiu, chestiune/ chestie, clovn/ claun, halo/ halou, lăcaş/ locaş,

piuneză/ pioneză, poliloghie/ polologhie, solilocviu/ soliloc, tract/ tractus, zi/ ziuă

forme de plural : cicatrice/ cicatrici, debuşee/ debuşeuri, jersee/ jerseuri, regale/ regaluri, slogane/ sloganuri,

torente/ torenţi, vopsele/ vopseluri

în formele de D- G ale femininelor articulate, se introduc variante noi : îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii, savoarei/

savorii, o formă unică pentru : corabiei, ţigăncii, ţărăncii, feşii ; faşă-faşe ( feşii)

11.Locuţiunile pronominale de politeţe adjectivele posesive : ta , sa, voastră, pronumele : lui, ei, lor, din componenţa locuţiunilor pronominale de

politeţe se scriu cu literă mare : Cuvioşia Ta ( Sa, Voastră), Cuvioşiile lor, Domnia Ta, Eminenţa Sa etc.

12. Prim-ministrul

primul element rămâne neschimbat : prim-ministrul, prim- miniştrii, prim-procurorul, prim-procurorii, prim-

secretarul, prim-secretarii Informaţii sintetizate de pe www.didactic.ro

Page 44: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

CUVINTE CARE PUN PROBLEME LA DESPĂRŢIREA ÎN SILABE

ab-o-ri-gen

ab-ro-ga

ad-op-ta

ad-um-bri

an-al-fa-bet

an-or-ga-nic

ant-arc-tic

bin-o-clu

de-scri-e

de-spre

dez-a-cord

dez-ac-ti-va

dez-a-mă-gi

dez-ar-ma

dez-a-van-taj

di-spe-ra

drept-unghi

dez-e-chi-li-bra

dez-in-for-ma

dez-um-fla

din-a-poi

hand-bal

ex-a-cer-ba

ex-or-bi-tant

fi-ind-că

gol-a-ve-raj

ib-i-dem

i-gno-ra

in-a-bil

in-de-scrip-ti-bil

in-e-dit

in-e-cu-a-ţi-e

in-e-fi-ca-ce

in-e-gal

in-e-pu-i-za-bil

in-e-vi-ta-bil

in-ex-pli-ca-bil

in-i-mi-ta-bil

in-u-til

in-o-por-tun

in-sig-ni-fi-ant

in-u-man

in-o-fen-siv

in-a-bor-da-bil

in-ac-cep-ta-bil

in-a-dec-vat

in-ad-mi-si-bil

in-apt

în-a-poi

în-a-ri-pa

în-ar-mat

jert-fa

man-o-pe-ra

mă-ri-ni-mi-e

mez-a-li-an-ţă

miz-an-trop

mon-o-clu

ne-vral-gi-e

om-o-nim

par-o-nim

paş-opt-ist

ped-i-a-tru

pen-um-bră

port-ar-mă

prim-or-di-al

pro-gnos-tic

prunc-u-ci-de- re

psih-a-na-list

psih-i-a-tri-e

re-sta-bi-li

re-strân-ge

re-struc-tu-ra

re-trans-mi-te

sand-vici

sin-o-nim

sin-u-ci-de-re

sub-li-ni-a

sub-or-do-na

sub-ur-ban

tot-u-na

trans-fer

tran-sil-vă-nean

trans-mi-te

trans-por-ta

trif-tong

tri-unghi

vârst-nic

. ORTOGRAME

1. Îţi pare rău c-ai plecat? 1. Am văzut doi cai.

2. Văd că-i o pădure mare. 2. Am umblat pe multe căi.

3. Ziseşi c-ar fi bolnav. 3. Aho! car nebun, aho!

4. Vezi d-ta c-aş fi supărat? 4. Ş-un caş mare de vânzare.

5. Tu ce-ai visat? 5. Bea ceai de muşeţel.

6. Cred c-or fi buni. 6. Cântau doina in cor.

7. Pe cel de-al doilea l-am luat. 7. Pe deal se vede cabana.

8. Te rugăm, du-ne la film! 8. S-au format dune de nisip.

9. Furnica l-a ascultat. 9. După sol urmează la.

10.Dacă le-i duce ţi le dau. 10.Ai patru lei?

11.M-ai răpus, leule! 11.Luna mai bine ai venit! Bate rufele cu un mai

12.N-ai ce-i face. 12.Dulce va doini din nai

13.N-aş face aşa ceva... 13.El ne va fi naş.

14.Ne-a culcat pe cuptor. 14.Iarna viscol, nea, asta-i ţara...

Page 45: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

15.Ne-am pierdut. 15.Eşti neam cu el?

16.Aurul tu ni-l despoi! 16.Fluviul Nil e mare!

17.N-or avea cui da. 17.Nici un nor văzduhul n-are.

18.Ş-a plecat... 18.Sare pe şa.

19.Ş-al nostru a răcit. 19.E cu şal la cap legat.

20.Ş-ale mele toate-s rele. 20.Era legat la şale.

21.Când te-i trezi din somn... 21.Pupăza din tei.

22.V-ar asculta... 22.Zidarul aduce var.

23.Acum vi-i vremea. 23.A ruginit frunza din vii.

24.Da ce-a fost aici, copile? 24.Albina cea bună zboară.

25.Ce-i Costică? 25.Puse cei trei dulăi de pază.

26.După ce-l ascultă atent... 26.Eu sunt lupul cel bătrân.

27.Eu l-aş ţine şi l-aş creşte… 27.E un băiat laş.

28.L-aţi căutat? 28.Ce paşi laţi...

29.M-oi face de râs. 29.Ai obrajii moi.

30.N-oi fi aşa bleg. 30.Oraşe noi.

31.Dacă vi-i vorba aşa... 31.Şoricel cu ochii vii.

32.S-a înfuriat. 32.Vine mama sa.

33.Să-i aduc fata împăratului. 33.Prietenilor săi le spune.

34.L-or fi auzit? 34.Priveşte la lupta lor.

35.N-oi fi aşa bleg. 35.Vine la noi.

36.V-oi zidi pe voi v-oi zidi de vii. 36.Ce e cu voi?

37.Că d-oi sta a mă mânia... 37.Doi oameni se certau.

38.Mi-i foame! 38.Mii şi mii de grâne…

39.Incepu a-i spune... 39.Ai văzut tu singură!

40.De-a căzut, ajută-l! 40.Nici gând să-l dea.

41.I-a fost frig. 41.Ia acum carul si porneşte.

42.I-au udat si i-au plivit. 42.Câinii după ei se iau.

43.M-or face de râs. 43.Mor de sete!

44.P-un lac se plimbau gâştele. 44.Pun rechea la gura scorburii.

45.S-ar bucura bătrânul. 45.Apoi sar în ogradă.

46.Ţi-i de ajuns! 46.Tu le ţii pe toate.

47.Nu v-a fost dor de ţara voastră? 47.Lupul se va arăta.

48Vi-i frig? Vi-i geamul spart? 48.Să vii degrabă.

49.V-oi zidi pe voi,v-oi zidi de vii 49.Voi fi cinstit.

50.Cred c-am visat. 50.Te cam grăbeşti.

51.M-ai răpus, leule! 51.Şi ce horă mai jucară.

52.L-a aruncat în mare. 52.Ea nu mai stă la noi.

53.I-ar fi fost de ajutor. 53.Eu priveam, iar el mă certa.

54.S-au frecat cu zăpadă. 54.O căprioară sau un cerb...

55.Da ce-a fost aici, copile? 55.Cea! Joian!

56.Mi-au înflorit lalelele. 56.Miau! Miau!

57.M-or face de râs. 57.Mor, mor, mor...

58.N-a venit să ne ajute. 58.Na! satură-te!

59.Ne-a culcat pe cuptor. 59.Nea, Zurzan!

60.În ziua aceea se adunau fetele. 60.Oamenii aceia s-au dus.

61.Plata e aceeaşi. 61.Aceiaşi copii îi văd,in fiecare zi.

62.Altădată venea cu plăcere. 62.O să-ţi spun altă dată.

63.Să-mi dai caietul că altfel... 63.Aveţi şi alt fel de cărţi?

64.E mai bun decât o fată. 64.De cât timp nu l-ai mai văzut?

65.A fost demult un tată... 65.Dar îl uitasem de mult.

66.Rup numai o bucată de pâine. 66.El nu mai pierde timpul...

67.A fost odată o fetiţă... 67.Mai citi o dată povestea

Page 46: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

Învaţă de la toate (din lirica norvegiană)

Învaţă de la APĂ să ai statornic drum,

Învaţă de la FLĂCĂRI că toate-s numai scrum

Învaţă de la UMBRĂ să treci şi să veghezi

Învaţă de la STÂNCĂ cum neclintit să crezi !

Învaţă de la SOARE cum trebuie s-apui

Învaţă de la PIATRĂ cât trebuie să spui

Învaţă de la VÂNTUL ce-adie pe poteci

Cum trebuie prin lume de liniştit să treci.

Învaţă de la TOATE, căci toate-ţi sunt surori,

Cum treci frumos prin viaţă,cum poti frumos să

mori.

Învaţă de la VIERME, că nimeni nu-i uitat

Învaţă de la NUFĂR, să fii mereu curat

Învaţă de la FLĂCĂRI ce-avem de ars în noi

Invaţă de la APE să nu dai înapoi,

Învaţă de la UMBRĂ să fii smerit ca ea

Învaţă de la STÂNCĂ să-nduri furtuna grea

Învaţă de la SOARE ca vremea să-ţi cunoşti

Învaţă de la STELE că-n cer sunt multe oşti !

Învaţă de la GREIER, când singur eşti, să cânţi

Învaţă de la LUNĂ să nu te înspăimânţi

Învaţă de la VULTURI când umerii ţi-s grei

Şi du-te la FURNICĂ să vezi povara ei !

Învaţă de la FLOARE să fii gingaş ca ea

Învaţă de la MIEL să ai blândeţea sa

Învaţă de la PĂSĂRI să fii mereu în zbor

Învaţă de la TOATE că totu-i trecător !

Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci

Să-nveţi din TOT CE PIERE, cum să trăieşti în

veci .

Page 47: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

COPACUL FERICIRII

Zâmbeste tuturor

Construieşte un album de familie

Numără stelele . Imită o persoana pe care o iubeşti.

Sună-ţi amicii. Spune-i cuiva ,,Mi-e dor de tine!’’

Vorbeşte cu Dumnezeu . Redevino ....copilul de altădată

Sari coarda . Uită cuvântul ,,ranchiună’’. Spune ,,DA’’

Ţine-ţi promisiunile . Râzi! Cere ajutor , Schimbă-ţi pieptănătura

Fugi.......Cântă.........Aminteste-ti de o aniversare . Ajuta un om nevoias.

Termina un proiect . Gandeste! Iesi pentru a te distra. Ofera-te voluntar.

Daruieste-ti o baie cu spuma. Fa cuiva o favoare . Asculta cantecul greierilor.

Viseaza cu ochii deschisi . Inchide televizorul si vorbeste. Fii amabil!

Da-ti voie sa gresesti. Iarta! Multumeste-i lui Dumnezeu pentru soare.

Demonstreaza-ti fericirea. Fa un cadou. Accepta un compliment. Priveste o floare

cu atentie. Interzice-ti sa spui ,, Nu pot !’’ vreme de o zi. Traieste-ti clipa! Continua

o traditie a familiei . Incepe o alta zi. Azi nu iti fa griji ! Practica curajul in lucrurile mici . Ajuta un vecin la greu. Mangaie un copil care sufera. Asculta un prieten.

Priveste fotografiile vechi. Imagineaza-ti valurile marii. Joaca-te cu jucaria ta

de plus. Da-ti voie sa fii simpatic. Saluta-ti primul noul vecin.

Fa-l pe cineva sa se simta bine-venit. Promite cuiva ca il vei ajuta.

Convinge-te ca nu esti singurul. Lauda intreit o fapta buna.

Primeste in sufletul tau si in casa ta un catel de pe strada

Hraneste-l!Vorbeste-i!Pastreaza-l!

Sterge lacrimile de pe un obraz.

Cumpara-ti o ciocolata

Imparte-o cu un

Pofticios. Fii iar

curios.Descopera

un lucru nou,

ceva frumos,

ceva interesant

Da-te in leagan

Citeste o poveste

Povesteste-o unui

copil.Scrie o poezie

Daruieste-o ,,jumatatii’’tale

Stai drept. Sadeste un copac

Multumeste-le dragilor tai profesori

Sadeste si tu un arbore al vietii in inima si sufletul cuiva.

Page 48: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

MIC GHID AL EDUCATORULUI

CULTIVAT SI DEVOTAT

1 ) . Optiunea tanarului pentru profesia de educator sa fie facuta la varsta cand vocatia il orienteaza fara riscul de a-si fi gresit alegerea.

2 ) . Constientizarea rolului si responsabilitatilor profesiei de educator prin cunoasterea codului de ontologie specific.

3 ) . Desfasurarea activitatii in mod creator , competent.

4 ) . Spirit deschis catre perfectionare si innoirea modelelor de actiune socio-profesionala.

5 ) . Consumator inteligent de cultura si creator de valori culturale autentice.

6 ) . Implinirea aspiratiilor prin efort si inteligenta , realizarea de sine , ca fiinta rationala , lucida , critica , echilibrata , in tot ce intreprinde.

7 ) . Formatie intelectuala de rang superior in care stiinta , arta morala si justitia sa-i defineasca personalitatea.

8 ) . Mare capacitate de expresie verbala / nonverbala care denota cultura si civilizatie.

9 ) . Intelect suplu si permeabil , spre a nu lasa loc pentru clisee , dogme , fixisme.

10 ) . Cultivarea civismului , a spiritului cooperant , a prieteniei sincere si durabile.

11 ) . Respect fata de semeni , fata de copii , coparticipant la viata comunitatii profesionale si a cetatii.

12 ) . Apararea prestigiului si onoarei profesiei prin conduita exemplara in toate imprejurarile.

MOMENTE ÎN VIAŢĂ

Sunt momente în viaţă câna ţi-e atât de dor de cineva încât îţi vine să-l scoţi din visele tale şi să-l îmbrăţişezi cu adevărat.

Când o uşă se închide, alta se deschide; dar sunt dăţi când rămânem atâta timp privind una închisă încât nu putem vedea toate celelalte care sunt

deschise pentru noi.

Nu te ghida doar după aparenţe, te pot înşela. Nu căuta bogăţia, inclusiv şi asta dispare.

Caută acea persoană care să te facă să zâmbeşti, e suficient un zâmbet ca să se facă lumină într-o zi întunecată.

Găseşte acea persoană care să-ţi facă inima să zâmbeşti.Visează la ceea ce vrei să visezi.

Du –te acolo unde vrei să mergi. Fă ceea ce vrei să fii….ai doar 1 viaţă şi 1 oportunitate pentru a face tot ceea ce vrei şi-ţi propui.

Sper să ai ……suficientă fericire pentru a te face dulce ;

……suficiente încercări pentru a te face puternic ;

…….suficiente necazuri pentru a rămâne uman ;

……suficientă speranţă pentru a te face şi a fi fericit.

Cel mai fericit nu este neapărat cel care are « ce-i mai bun din toate », ci cel ce ştie ce-i mai bun din tot ceea ce-i iese în cale….

Un viitor strălucit se va baza întotdeauna pe un trecut uitat. Nu vei putea merge înainte până când nu vei lăsa în urmă eşecurile şi suferinţele trecute.

Când te-ai născut, tu plângeai iar ceilalţi zâmbeau.

Trăieşte-ţi viaţa astfel încât atunci când se va sfârşi tu să zâmbeşti.

Nu socoti anii, numără amintirile !

O zi fericită !

Page 49: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

Pentru a conduce bine un copil, trebuie sa-l intelegi bine’’

H.Walton

“Orice educatie trebuie sa fie autoeducatie. Adultul, educatorul trebuie sa sprijine acest proces de desavarsire a copilului prin

libera manifestare a sa “.

Constantin Harly

DECALOGUL TACERII

1 ) . Taci , daca nu ai de spus ceva valoros .

2 ) . Taci , atunci cand ai vorbit destul .

3 ) . Taci , pana cand iti vine randul sa vorbesti .

4 ) . Taci , atunci cand esti provocat .

5 ) . Taci , cand esti nervos si iritat .

6 ) . Taci , cand intri in Biserica pentru ca Dumnezeu sa-ti poata vorbi

7 ) . Taci , cand pleci de la Biserica pentru ca Duhul Sfant sa poata imprima in mintea ta lucrurile pe care le-ai auzit .

8 ) . Taci , cand esti ispitit sa vorbesti .

9 ) . Taci , cand esti ispitit sa critici .

MENIU PENTRU FIECARE ZI

„Două linguriţe de răbdare, O ceaşcă de bunătate, Patru linguri de amabilitate, Un pic de speranţă… O doză de credinţă. Adăugaţi multă îngăduinţă, Puţină

prudenţă, Câteva fire de simpatie, Un mănunchi din acea plantă rară care se numeşte umilinţă. Condimentaţi

totul cu bun-simţ, Lăsaţi să se coacă la foc mic Şi veţi avea O ZI BUNĂ.”

Page 50: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

10 ) . Taci , cat ai timp sa gandesti inainte de a vorbi .

Interviu cu Dumnezeu -

de Octavian Paler -Ai vrea sa-mi iei un interviu? deci…..zise Dumnezeu.

-Daca ai timp.… am raspuns eu.

Dumnezeu a zâmbit, spunând:

-Timpul meu este eternitatea. Ce intrebari ai vrea sa-mi pui?

-Ce te surprinde cel mai mult la oameni?

Dumnezeu a raspuns:

-Faptul ca se plictisesc de copilarie, se grabesc sa creasca, apoi iarasi tânjesc sa fie copii; că îsi pierd sanatatea ca sa faca bani si apoi îsi cheltuiesc banii ca sa-si refaca

sanatatea; faptul ca se gandesc cu teama la viitor si uita prezentul iar astfel nu traiesc nici prezentul nici viitorul; ca traiesc ca si cum nu ar muri niciodata si mor ca si cum nu ar

fi trait.

Dumnezeu mi-a luat mana si am stat tacuti un timp. Apoi am intrebat:

-Ca un parinte, care sunt câteva din lectiile de viata, pe care ai dori sa le învete copiii Tai?

-Sa invete ca dureaza doar cateva secunde sa deschida rani profunde in inima celor pe care ii iubesc si ca dureaza mai multi ani ca acestea sa se vindece; sa invete ca un om

bogat nu este acela care are cel mai mult ci acela care are nevoie de cel mai putin; sa invete ca exista oameni care ii iubesc dar pur si simplu nu stiu sa-si exprime sentimentele;

sa invete ca doi oamnei se pot uita la acelasi lucru si ca pot sa-l vada in mod diferit;

sa invete ca nu este suficient sa-i ierte pe ceilalti si ca de asemenea trebuie sa se ierte pe ei insisi.

-Multumesc pentru timpul acordat... am zis umil. Ar mai fi ceva : ce ai dori ca oamenii sa stie ?

Dumnezeu m-a privit zâmbind şi a zis:

-Doar faptul ca sunt aici, intotdeuna…

Mesaj din partea copiilor către cei mari

Spui că sunt viitorul: nu mă şterge din prezent.

Spui că sunt speranţa păcii: nu mă împinge în război.

Spui că sunt promisiunea binelui: nu mă încredinţa răului.

Spui că sunt lumina ochilor tăi: nu mă abandona întunericului.

Nu aştept să-mi oferi doar pâinea: dă-mi lumina şi experienţa.

Nu doresc doar afecţiunea ta : te implor să mă educi cu dragoste.

Nu-ţi cer doar jucării: iţi cer exemple şi cuvinte bune.

Nu sunt un simplu ornament în drumul tău: sunt cineva,

Page 51: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

ce bate la uşa în numele lui Dumnezeu.

Învaţă-mă ce e munca, umilinţa, rugăciunea şi iertarea.

Instruieşte-mă, îndrumă-mă, ajută-mă să fiu bun şi drept.

Corectează-mă când e nevoie... chiar dacă mă vezi suferind.

Ajută-mă, azi, pentru ca mâine să nu fie prea târziu.

În loc de concluzii :

Nu merge înaintea mea , pentru că s-ar putea să nu te pot urma .

Nu merge în urma mea , pentru că s-ar putea să nu te pot ghida .

Mergi alături de mine şi fii prietenul meu .

Gândurile unui dascăl.....

Eu cred că, Dumnezeu,

după ce a isprăvit facerea lumii, a chibzuit... şi a chibzuit mult până a dat omenirii cea mai nobilă profesie,

care este aceea de dascăl, modelator de minţi şi suflete. Deseori le spun colegilor mei, că noi dascălii,

trebuie să fim mândri şi fericiţi, deoarece

pe tot parcursul carierei (35-40 ani)

materia primă a activităţii noastre

este tinereţea. Multe din acestea au fost inspirate şi prelucrate de pe adresele de internet:

www.edu.ro www.referate.ro

www.didactic.ro www.google .ro

Page 52: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEII, CERCETĂRII SI TINERETULUI

www.clopotel.ro

Paginile 25, 26 şi 27 aparţin doamnei învăţătoare Codău Maria de la Şcoala Grumăzeşti

Pag . 32,34 si 52 apartin domnului director de la scoala Draganesti Vasile Predoaia

Se acordă doamnei ..........................pentru o viata dedicata invatamantului. Scoala va fi mai saraca fara sprijinul si daruirea dumneavoastra.

Sa ramaneti mereu aceeasi distinsa doamna si anii ce vor urma sa fie incununati de sanatate, pace si liniste in suflet, iar drumul sa va fie presarat cu florile

recunostintei noastre.

Au fost alaturi de dumeavoastra colegii:

Page 53: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat
Page 54: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII - timtim-timy.ro · chestionare pentru parinti 14. planificarea ŞedinŢelor Şi lectoratelor cu pĂrinŢii 15. model de proces verbal 16. proiecte de parteneriat