PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a...

24
PROIECT TEMATIC : CORPUL OMENESC ŞI ÎNGRIJIREA LUI Motto: “Mens Sana in Corpore Sano!” Educatoare, Rusu Paula Camelia Gradiniţa nr.16 – Pinochio Tecuci

Transcript of PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a...

Page 1: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

PROIECT TEMATIC :

CORPUL OMENESC ŞI ÎNGRIJIREA LUI

Motto: “Mens Sana in Corpore Sano!”

Educatoare,

Rusu Paula Camelia

Gradiniţa nr.16 – Pinochio – Tecuci

Page 2: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Argument

Preocuparea pentru apărarea şi întărirea sănătăţii se numără printre cele

mai vechi preocupări ale omului şi este transmisă până in zilele noastre prin

dictonul: ”Mens sana in corpore sano!’’. Sănătatea reprezintă pentru om cea mai

mare avuţie.

Majoritatea afecţiunilor grave ale omului matur îşi au rădăcina în starea

de sănătate din copilărie şi de aceea, încă de mici, copiii trebuie învăţaţi să-şi

păstreze sănătatea, cea fizică şi cea mentală, în egala măsură.

Formarea deprinderilor igienice începe in familie şi este completată în

grădiniţă şi mai târziu în şcoală. Pentru aceasta latură a educaţiei sunt la fel de

importante formarea unor moduri de execuţie corectă a deprinderilor cât şi

formarea motivaţiei necesare executării anumitor activităţi igienice.

Consecvenţa şi concordanţa dintre cerinţele adresate copilului acasă,

respectiv la grădiniţă, asigură reuşita în formarea deprinderilor igienice şi o

motivaţie pentru mine să tratez subiectul într-o manieră integrată, conform

metodei proiectelor, care stimulează şi în acelaşi timp satisface curiozitatea

firească a copiilor, implicându-i în propriul proces de dezvoltare.

Page 3: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Alegerea subiectului : copii

Eveniment de deschidere

Irina şi Bogdan sunt buni prieteni. Ei merg împreună la grădiniţă şi sunt

foarte curioşi din fire, vrând să afle tot ce-i înconjoară. Intr-una din zile cei doi

erau foarte necăjiţi şi mi-au mărturisit că bunica lui Bogdan era foarte bolnavă şi

părinţii au dus-o la spital. In fiecare seara bunica le spunea câte o poveste

minunată. Intrigaţi mi-au pus întrebări:

-“Cine are grija de bunica, la spital?”

-“De ce îmbătrânesc oamenii?”

-“De ce se îmbolnăvesc?”

-“De ce ne doare capul sau burta?”

Acesta a fost punctul de plecare al derulării proiectului tematic „Corpul

omenesc şi îngrijirea lui”

Grupul ţintă: grupa mare

Resurse temporale: o săptămână

Resurse umane: copiii, educatoarea, asistenta medicală, medic

stomatolog, medic pediatru, profesor biologie, părinţi, bunici.

Resurse materiale: planşe, cărţi, reviste de specialitate, mulaje, atlas,

imagini cu corpul omenesc şi părţi ale acestuia, pagini web, calculator,

imprimantă, C.D.

Page 4: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Resurse procedurale: observaţia, conversaţia, explicaţia,

experimentul, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire,

brainstorming-ul

Bibliografie:

-“Să învăţăm despre noi” – Ştefania Antonovici, ed. Aramis

-“Prietena mea natura” – coaut. Maria Comanescu, ed Carminis

-“Singurel mă îngrijesc” – Adriana Manolache, ed Aramis

-“Orientări metodice” – Ana Secrieru, ed. Şcoala Gălăţeană

-“Ghid pentru proiecte tematice” – Viorel Preda, ed Humanitas

-“Programa activităţilor instinctiv-educative în grădiniţa de

copii” – MEC, Buc 2002

-“Metoda proiectelor la vârstele timpurii” – MEC, Buc 2002.

Scopul: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a corpului uman,

stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia

Obiective:

- Să cunoască unele componente ale lumii înconjurătoare – corpul uman;

- Să recunoască deosebirile majore între fete şi băieţi;

- Să recunoască organele de simţ şi funcţiile acestora;

- Să efectueze experimente simple legate de senzaţii auditive, vizuale,

olfactive, tactil-chinestezice;

- Să aplice norme specifice asigurării sănătăţii omului;

- Să accepte că trebuie să fie consultat periodic de către un medic pentru a

evita îmbolnăvirile

-

Inventar de probleme

Ce ştim?

- cunosc părţile componente ale corpului omenesc, ce pot fi văzute din

exterior;

Page 5: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

- cunosc funcţiile acestora;

- cunosc organele de simţ;

- copii se împart în fete şi băieţi;

- oamenii ştiu să vorbească să scrie şi să citească;

- cunosc norme simple de igienă personală;

Ce pot afla?

- Care sunt organele interne;

- Cum auzim, vedem, mirosim, pipăim;

- Omul este o fiinţă care se naşte, se dezvoltă, se înmulţeşte, îmbătrâneşte şi

moare;

- Omul gândeşte;

- Omul are cap, trunchi şi membre ca toţi cei din jurul lui şi totuşi este

diferit şi unic pentru că are un nume şi părinţi numai ai lui;

- Organele vitale (creier, inimă, plămâni) şi rolul lor;

- Reguli de igienă personală;

- Reguli de igienă colectivă;

- Medicul ne ajută să fim sănătoşi.

????

Page 6: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Harta proiectului

“MENS SANA IN CORPORE SANO”

I.Să ne cunoaştem corpul II. “Sănătatea este cea mai mare avuţie a omului”

a) Partile componente ale corpului : a) Obiecte - de igienă corporală - de uz personal

b) Momentele zilei :

b) Organele de simţ şi funcţiile lor :

- urechi

-ochi

-nas

-gura

-piele

c) Rolul medicului în viaţă noastră : c) Organele vitale :

-creier

-inima

-plamâni

OM

aer, apa , soare, hrană sănătoasă, sport,odihnă

VIAŢA PAS CU PAS

Page 7: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Centrul tematic

În urma înmânării scrisorilor de intenţie centrul nostru tematic s-a

îmbogăţit cu următoarele materiale :

a) Materiale propuse de părinţi : ziare, reviste ce conţin articole

referitoare la igiena corporală, planşe reprezentative, cărţi de specialitate

pentru copii, C.D

b) Materiale puse la dispoziţie de doctor : manual de anatomie, reviste

de specialitate referitoare la reguli de igienă personală, stetoscop,

instrumente de consult medical, mulaj dentar, mulaj – creier uman.

c) Materiale puse la dispoziţie de educatoare : halate albe, joc de creaţie

„De-a doctorul”, planşe care să reprezinte dictonul zilei, mascota

proiectului, materiale didactice specifice fiecărei activităţi.

Finalitatea proiectului

- Expoziţii cu lucrări ale copiilor – Autoportret, Fete şi băieţi;

- Concurs : „Cine ştie mai multe?”

- Înfiinţarea unei grupe sanitare denumită „Doctorul Ştie Tot”

- Scrisoare invitaţie de mulţumire.

Page 8: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Scrisori de intenţie

Stimată Doamnă Doctor,

Copii din grupa noastră sunt interesaţi să cunoască multe lucruri despre

corpul omenesc şi despre igiena acestuia, de aceea vă adresăm rugămintea să

ne primiţi în cabinetul dumneavoastră şi să ne explicaţi câteva lucruri, legate de

igiena corporală şi consecinţele nerespectării unei igiene corespunzătoare.

Noi avem mai multe întrebări pentru dumneavoastră şi sperăm să ne

puteţi ajuta cu răspunsuri.

Vă mulţumim anticipat !

Dragi părinţi,

Suntem curioşi să aflăm cât mai multe despre corpul omenesc şi

îngrijirea lui

Ce-i aceea o răceală?

O durere sau o boală?

Cine oare ne-ngrijeşte

Şi de boală te păzeşte?

Cum să mâncăm sănătos

Să cresc mare şi voios?

Cum să ne comportăm

Pe microbi să-i evităm?

Pentru a afla mai uşor răspunsurile la aceste întrebări, pentru a înţelege şi

a fi mai plăcute activităţile noastre, vă rugăm să ne ajutaţi cu orice fel de

materiale informative şi educative.

În final, vă puteţi bucura împreună cu noi de rezultatele obţinute şi de

descoperirile pe care le-am făcut.

Page 9: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Descrierea proiectului

Cei doi copii Irina şi Bogdan au trezit interesul colegilor din clasă şi

întrebările au curs.

Am direcţionat comentariile copiilor prin întrebări de genul : Ce ştiu

despre înfăţişarea lor?, despre îngrijirea corpului, despre regulile de igienă,

care la rândul lor au provocat alte întrebări din partea copiilor .

În felul acesta am aflat cunoştinţele pe care le aveau copiii, stabilind

astfel nivelul de la care trebuia să pornesc în descoperirea noilor cunoştinţe şi

totodată a ,, Inventarului de probleme’’.

Concomitent cu „Intervalul de probleme” am realizat împreună cu copiii

„Harta proiectului”, folosind imagini decupate de ei în alte activităţi.

„Intervalul de probleme” şi „Harta proiectului” rămân deschise pentru

noi întrebări, pentru adăugări şi detalii. Ele au fost expuse într-un loc în care

copiii au acces.

Următoarea etapă a fost stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi întocmirea

planificării pe o săptămână, atât cât a fost preconizat că se va derula proiectul

tematic.

O desfăşurare optimă şi eficientă a proiectului presupune şi un „Centru

tematic” cu bogate resurse materiale.

În acest sens, împreună cu copiii am conceput scrisori de se intenţie către

părinţi şi partenerii educaţionali, care să ne ofere colaborarea şi procurarea

materialelor necesare finalizării cu succes a proiectului.

Desigur am impulsionat şi copiii să caute, să descopere, să aducă la

grădiniţă materialele necesare studiului în fiecare zi, astfel încât să se bucure că

au contribuit la buna desfăşurare a activităţilor zilnice. Toate materialele sunt la

îndemâna copiilor pe tot parcursul desfăşurării proiectului şi se pot completa cu

materiale confecţionate de ei în timpul activităţilor zilnice.

Pentru o bună motivaţie a copiilor şi o participare cu interes, întregul

proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite

ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Activitatea fiecărei zile se desfăşoară sub imperiul unui dicton, care se

regăseşte în imagini la „Centrul tematic” pentru a fi mai uşor de înţeles :

Luni : „Să ne cunoaştem corpul”

Marţi : „Gura mereu curăţată

De dureri este cruţată”

Page 10: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Miercuri : „Când soarele nu intră în casă,

Intră medicul pe uşă”

Joi şi Vineri : „Minte sănătoasă în corp sănătos”.

Pe tot parcursul derulării proiectului am urmărit să realizez o abordare

integrată, care presupune o pregătire minuţioasă, obiective clare, alegerea unor

activităţi îmbinate cu jocuri, astfel încât să existe întotdeauna o corelaţie între

laturile învăţării : cognitivă, afectivă, psihomotorie.

În prima parte a proiectului am planificat activităţile de cunoaştere a

corpului uman (părţi componente, organe de simţ – funcţii, deosebiri şi

asemănări – fete, băieţi) a obiectelor şi regulilor de igienă corporală.

Întregul proces de cunoaştere se reflectă în toate disciplinele : Activităţi

Matematice, Educarea Limbajului, Educaţie Fizică. De exemplu : în cadrul

activităţii de Educarea Limbajului, copiii formează propoziţii cu cuvinte date,

acestea fiind obiectele de uz personal, citesc, corect din punct de vedere

gramatical, imagini ce reprezintă reguli de igienă şi le aşează în ordinea

firească a consumării fiecărui moment al zilei, creează o scrisoare cu ajutorul

imaginilor ce reprezintă obiecte de uz personal. (vezi Anexa 1)

Activităţile matematice şi cele de Cunoaşterea mediului le-au facilitat

copiilor contactul cu lumea ştiinţelor prin intermediul operaţiilor intelectuale,

accentul fiind pus pe utilizarea cunoştinţelor în contexte variate, pe construirea

şi rezolvarea de probleme, pe deprinderea ordinii în gândire, care pot influenţa

copiii în plan atitudinal şi social.

Activitatea de Educaţie fizică desfăşurată în mod integrat cu cea de

matematică au dat posibilitatea copiilor să se bucure simultan atât de

performanţele lor cognitive cât şi de cele psihomotrice. Copiii au înţeles că

activitatea de Educaţie fizică, şi în general mişcarea, sportul au o deosebită

importanţă în menţinerea tonusului de viaţă plăcută, sănătoasă cu rezultate

intelectuale evidente.

În a doua parte a proiectului predomină jocul ca activitate fundamentală

la vârsta preşcolară, prin intermediul căruia copilul învaţă să descifreze lumea

reală, să aplice practic cunoştinţele însuşite prin investigaţii proprii.

Sarcinile didactice accesibile, îmbinarea elementului de joc cu cele

formative, le fac plăcute şi atractive.

Unele jocuri sunt reluate în activităţi liber-creative unde copii sunt

îndrumaţi să vină cu alte reguli , astfel încât jocul să-şi menţină noutatea,

prospeţimea şi să le dea posibilitatea de manifestare liberă şi deplină a gândirii,

Page 11: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

vorbirii, imaginaţiei şi voinţei. Exemplu : Dialogul dintre periuţă şi pasta de

dinţi (Joc de rol).

Planificarea activităţii pe arii de stimulare a permis completarea şi

întregirea actului educaţional în conformitate cu subiectul abordat. Exemple :

Ştiinţa : Inima – „motorul vieţii”, creierul – „şeful întregului organism”, etc.

Vizitele la cabinetul medical, cabinetul stomatologic au ajutat la

concretizarea cunoştinţelor acumulate şi la punerea lor în practică prin exerciţii

de periere corectă a dinţilor, prin respectarea unor reguli de comportament într-

un cabinet medical, prin crearea unei relaţii corecte copil (pacient) – medic,

prin desfăşurarea unor jocuri de rol cu reguli de ei stabilite .

Exemplu : „De doctor nu ne este frică

El ne face sănătoşi.

Doctorul se îngrijeşte

De cei mici şi curajoşi.”

Ultima zi a proiectului a fost destinată evaluării, care se desfăşoară sub

forma unui concurs „Cine ştie mai multe?” cu reguli bine stabilite şi la care

sunt invitaţi părinţii, bunicii, partenerii educaţionali.

Evaluarea cunoştinţelor prin concurs m-a convins că aceşti copii au

înţeles mesajul proiectului „Mens sana in corpore sano!”

Finalitatea proiectului a dovedit eficienţa colaborării. Implicarea

copiilor, părinţilor, partenerilor educaţionali, a fost deosebit de fructuoasă, toţi

dându-şi seama de beneficiile acestei colaborări.

Adăugarea de detalii

- după vizita la cabinetul stomatologic, copiii au primit un pliant cu

etapele de periere a dinţilor;

- în urma concursului s-a înfiinţat o grupă de „sanitari”

Atribuirea de funcţionalităţi

- s-au adăugat noi materiale confecţionate de copii la „Centrul tematic”;

- albumul de fotografii care reprezintă activităţile copiilor de-a lungul

proiectului;

- scrisoare de invitaţie;

- pliant – reguli de igienă;

- o expoziţie cu toate lucrările realizate de copii.

Page 12: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Inventar de activităţi

ZIUA ACTIVITĂŢI PERSONAJ SURPRIZĂ FINALITATE

LUNI

„Să ne

cunoaştem

corpul”

Cunoaşterea mediului

Observare – Omul

Activitate artistico-

plastică: pictură in faţa

oglinzii - Autoportret

„Curiosul” Expoziţie de

lucrări

MARŢI

„Gura mereu

curăţată / De

dureri este

cruţată”

Educarea limbajului

Poveste : Moş Periuţă

Activitate

matematică:„Numărătoare

a Sănătăţii” – exerciţii cu

material individual

Vizită la Cabinetul

stomatologic

„Au, mă doare!” Exerciţii practice

de periere corectă

a dinţilor

MIERCURI

„Când soarele nu

intră în casă, /

Intră medicul pe

uşă ”

Educarea limbajului –

Joc didactic : „Când se

întâmplă”

Educaţie muzicală :

„Copilul neastâmpărat”

Deprinderi melodice

Vizită la medicul pediatru

„Murdărica” şi

„Curăţica”

Scrisoare invitaţie

JOI

„Minte

sănătoasă în corp

sănătos ”

Activitate matematică –

Joc didactic „Sportivii în

teren”

Educaţie fizică : Prinderea

şi aruncarea mingii cu

ambele mâni; Joc :

„Mingea în poartă”

„Sportivul”

Cupa

Câştigătorilor

(festivitate de

premiere)

VINERI

„Minte

sănătoasă în corp

sănătos ”

Educaţie pentru societate

: Concurs „Cine ştie mai

multe?”

Activitate practică : Fete

şi Băieţi (confecţionare din

fire de lână)

„Doctoriţa”

Expoziţie de

lucrări practice

Echipa :

„Doctorul Ştie

Tot”

Page 13: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Activităţi pe arii de stimulare

BIBLIOTECA

- „să citească” imaginile ce reprezintă dictonul fiecărei zile;

- poezii : „Apa rece”, „Ce am?”, „Doctoriţa”, „Periuţa cea glumeaţă”

- să citească imagini din cărţi, Atlase : „Prietenii sănătăţii”, „Să învăţăm

despre noi”, etc.

- exerciţii pregătitoare pentru scriere : „Crucea Roşie”;

- lectura educatoarei : „Povestea lui Tic şi Pic”, „O zi din viaţa lui

Murdărel”, „Maricica Murdărica”;

- Vizionare C.D : „Rolul şi funcţiile organelor interne”, „Poluare sonoră şi

chimică”, „Viaţa noastră Pas cu pas”.

ŞTIINŢĂ

Scurte convorbiri :

- Ce este omul?

- Eu sunt unic?

- Hrană sănătoasă.

- Inima „motorul vieţii”

- Creierul „şeful” întregului organism

- Ce este imunitatea?

- De ce se rup oasele?

- Ce sunt microbii?

JOC DE ROL :

- „De-a farmacia”

- „De-a doctorul”

- „La medicul stomatolog”

- „Spălăm păpuşa”

- „Micii sanitari”

- „Să acordam primul ajutor!”

- Echipa „S.M.U.R.D”

Page 14: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

- Să ne imaginăm o discuţie între o periuţă şi o pastă de dinţi, între apă şi

săpun, între batistă şi nas, doctor – copil

JOC DE MASĂ :

- „Momentele zilei”

- „Alege şi grupează!”

- „Puzzele – Completează ce lipseşte!”

- joc Logico – „Cum ne îmbrăcăm?”

- „Ştiţi ce face colegul vostru – joc de mimă”

- „Bate ceasul”

- „Numără şi completează ceasul cu limbi”

- Labirint : „Alege calea care duce la o mâncare sănătoasă”

ARTĂ

- Cântec „Hărnicuţa”

- Joc pe text şi cânt : „Jocul Degeţelelor”

- Colorare : Fetiţa şi Băiatul, „Prietenii sănătăţii”

- Desen după contur : Palma (personalizarea degetelor)

Paşi –„ Păşesc voios şi sănătos”

- Desen : Copil vesel, copil trist

- Uneşte punctele şi spune ce ai descoperit!?

- Colorează spaţiul numerotat cu culoarea indicată şi spune ce ai

descoperit?

CONSTRUCŢII

- „Spitalul de urgenţă”

- „Elicopterul S.M.U.R.D”

- „Cabinetul medical”

- „Trusa medicală”

- „Fetiţa şi Băiatul” – construcţii din figuri geometrice

Page 15: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

JOCURI ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE COPII

- Educaţie sanitară : exerciţii practice de periere a dinţilor;

Lectura educatoarei : „Singurel mă îngrijesc”

- Jocuri senzoriale : „Tare Încet”, „Deschide urechea bine”, „Baba

Oarba”, „Ghiceşte ce am în trăistuţă”, „Ce ai gustat?”, „Ce miros are?”,

„Ghiceşte ce spun eu”, „Portret chinezesc”

- Ghicitori

- Plimbare în parc – exerciţii de gimnastică ritmică

- Dramatizare în versuri : „Sfatul degetelor”

- Activitate practică – „Curăţenia este mama sănătăţii”

- Joc distractiv : „Ştafeta cu haine”

- Vizite la cabinetele medicale

Page 16: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ :

„Mens sana in corpore sano!”

ACTIVITĂŢI DE GRUP

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE – Concurs „Cine ştie mai multe?”

Obiective de referinţă vizate :

- să manifeste spirit de echipă şi să colaboreze in realizarea unei activităţi

în comun;

- să cunoască părţile componente ale corpului uman şi funcţiile lui;

- să cunoască reguli de igienă personală şi colectivă, în diferite momente

ale zilei;

- să accepte medicul ca pe un prieten care se îngrijeşte de sănătatea

omului.

ACTIVITATEA PRACTICĂ - Confecţionare : Fete şi Băieţi

Obiective de referinţă vizate :

- să aplice cunoştinţele însuşite în situaţii variate de lucru : bobinare,

înnodare, lipire ;

- să-şi aprecieze propriile lucrări;

- să manifeste încredere, curaj în raport cu sine şi ceilalţi;

- să execute lucrări practice , dând finalitate temei;

- să-şi asume responsabilităţi în organizarea expoziţiei.

ACTIVITĂŢI PE ARII DE STIMULARE

Comportamente urmărite :

JOC DE MASĂ

- să realizeze clasificări de jetoane ce reprezintă obiecte de igienă

corporală şi obiecte de uz personal;

- să îmbrace păpuşile adecvat după un sezon sau un moment al zilei.

ARTA

- să cânte şi să asculte cântece cu un text adecvat;

Page 17: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

- să lipească imaginile pentru a obţine un pliant cu momentele importante

din zi;

- să coloreze sigla „Crucea Roşie”;

- să coloreze cifre pe jetoane, care vor fi folosite la marcarea ordinii

întrebărilor din concurs;

- să coloreze ecusoane pentru câştigătorii concursului;

- să traseze linii după conturul palmelor;

- să coloreze cu galben palma stângă şi cu roşu pe cea dreaptă;

- să facă un semn în dreptul mâinii celei mai „harnice”;

CONSTRUCŢII

- să construiască din piese Lego pe o temă dată (Spitalul);

- să construiască din mobilierul clasei podiumul de premiere

BIBLIOTECĂ

- să spună ghicitori şi să le ghicească;

- să redea fragmente din poveşti cunoscute;

- să utilizeze numele pentru a-şi personaliza creaţiile;

- să recite poezii cu respectarea intonaţiei, a ritmului şi a pauzelor;

- să „citească” imaginile şi să le ordoneze în funcţie de programul zilnic;

- să se exprime oral şi în scris formând propoziţii despre momentele

principale ale activităţii descrise;

- să scrie reprezentând grafic propoziţia, cuvintele şi să respecte poziţia

corectă la masa de scris.

ŞTIINŢĂ

- să arate ordinea cuvintelor în propoziţie;

- să numere câte cuvinte are propoziţia;

- să ordoneze imaginile după ora pe care o indică ceasul;

- să denumească părţile componente ale corpului ;

- să numere din câte figuri geometrice s-a realizat Fetiţa şi apoi Băiatul, să

aprecieze cantitatea.

JOC DE ROL

- să aplice normele de comportare la medic şi normele de igienă însuşite;

- să-şi însuşească rolul asumându-şi responsabilităţile acestuia;

Page 18: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

- să comunice şi să dialogheze cu colegii;

- să manifeste comportamente adecvate rolului.

JOCURI ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE COPII

Activitate practică - gospodărească :

- să organizeze o expoziţie cu lucrări proprii;

- aerisirea sălii de grupă;

- aşezarea clasei pentru concurs (panou, mese, scaune);

- întâmpinarea invitaţilor (părinţi, bunici, parteneri educaţionali).

SCENARIUL ZILEI

Programul zilei este stabilit împreună cu copii, dintr-o zi anterioară,

când s-a redactat scrisoarea de mulţumire, celor care ne-au ajutat în

desfăşurarea proiectului. Scrisoarea se constituie şi o invitaţie la expoziţia

organizată de copii şi de a participa, ca şi spectatori, la concursul „Cine ştie

mai multe?”

Desigur nu lipseşte nici personajul surpriză, care în ultima zi are rolul de

„Doctoriţă”, şi se prezintă prin versurile :

„Sunt micuţă dar drăguţă

Mă vedeţi! Sunt doctoriţă.

Am halatul alb curat,

Boneta albă pe cap.

Meseria mi-o iubesc

Pe bolnavi îi îngrijesc

Le prescriu medicamente

Şi injecţii şi reţete.

De doctor nu va fie frică

El vă face sănătoşi

Doctorul îi îngrijeşte,

Pe cei mici şi curajoşi”

Personajul surpriză constituie un model pentru copii, prin rolul pe care îl

are, dar şi prin conţinutul versurilor prezentate.

„Doctoriţa” intră în dialog cu copii, îşi exprimă dorinţa de a participa la

programul zilei şi îi încurajează : „Trebuie să le arătăm invitaţilor noştri, că

Page 19: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

ştim cum trebuie să ne comportăm pentru a fi mereu sănătoşi dar şi isteţi”,

promite copiilor că fiecare din cei care vor dovedi că sunt cei mai isteţi, vor

primi în dar un halat alb, bonetă cu semnul „Crucea Roşie” şi se va numi

„Doctorul Ştie Tot”. În felul acesta copii au motivaţia participării cu entuziasm

la activităţile propuse.

Pentru a întâmpina invitaţii „cum se cuvine” Doctoriţa îi anunţă că

trebuie făcute câteva „pregătiri speciale” :

- să aerisim sala de grupă;

- să pregătim materialele necesare desfăşurării concursului;

- să completăm expoziţia din hol cu păpuşi din fire de lână;

- să ne reamintim ce am învăţat în zilele anterioare (poveşti, poezii, reguli

de igienă, cum să ne comportăm la medic).

Deoarece atenţia copiilor a fost captată, am trecut la activitatea pe

sectoare, unde am prezentat materialele şi modul de desfăşurare al

„pregătirilor”. Am avut grijă să trezesc interesul copiilor pentru toate sectoarele

de activitate, fiecare având importanţa lui în desfăşurarea programului zilei.

Le-am lăsat posibilitatea de a-şi alege pentru început singuri masa de lucru,

urmând apoi să treacă prin rotaţie pe la fiecare sector, cu precizarea : „Lucram

pe grupe, dar toţi suntem o echipă” şi fiecare lucru finalizat reprezintă întreaga

grupă.

La sectorul ARTĂ, copii pregătesc expoziţia de păpuşi din fire de lână,

de culori şi mărimi diferite, urmărind să redea părţile componente ale corpului.

În timp ce lucrează spun ghicitori, cântece, povestiri, poezii învăţate. Tot aici

pregătesc materialele necesare desfăşurării concursului (ecusoane, cifre,

simboluri).

Cum la sectorul ARTĂ ne folosim de îndemânarea mâinilor, copii îşi

conturează palmele, le colorează diferit, precizând stânga/dreapta şi fac un

semn în dreptul mâinii celei mai „harnice”. Prin expunerea lucrărilor, părinţii

vor afla care este mâna cu care lucrează copilul lui mai mult.

Cei care termină păpuşile se vor îndrepta spre alte sectoare, pe care le

preferă. Exemplu : Joc de rol „De-a doctorul”

La sectorul JOC DE MASĂ copii sortează imagini ce reprezintă obiecte

de uz personal şi desfăşoară jocul Logico : „Să îmbrăcăm păpuşa”. Păpuşa cu

haine de doctor este dusă în sectorul CONSTRUCŢII – Spitalul de Urgenţă.

La sectorul BIBLIOTECĂ „citesc” imaginile şi ordonează activităţile

din programul unei zile. După o aşezare corectă, merg la sectorul ARTĂ să le

Page 20: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

lipească pe bucăţi de carton constituind un pliant. Totodată se formează

propoziţii după imagini, se scriu grafic, se numără câte cuvinte are propoziţia şi

se arată ordinea cuvintelor în propoziţie.

CONSTRUCŢII

Când copiii au terminat construcţia spitalului, cei de sectorul Joc de

masă, aduc păpuşile îmbrăcate în halate albe.

Când au reuşit să finalizeze sarcinile pe sectoare, toţi copiii participă la

aşezarea mobilierului clasei pentru concurs, la aşezarea steluţelor, numerelor,

imaginilor pe panou şi la organizarea expoziţiei de lucrări.

Concursul cuprinde întrebări şi răspunsuri care se reflectă în toate

tipurile de activităţi desfăşurate de copii (activităţi comune şi pe arii de

stimulare) cu şi fără suport material.

Înainte de începerea concursului copii sunt împărţiţi în două grupe, 1 şi 2

şi cunosc regulile de desfăşurare. Fiecare răspuns corect este punctat cu câte o

siglă „Crucea Roşie” şi este numerotat.

CERINŢE ACTIVITĂŢI DE RĂSPUNS

1. Ce trebuie să faceţi pentru un corp

curat şi sănătos?

Sortare imagini

2. Care sunt principalele obiecte pe

care le foloseşti pentru igienă?

Triere jetoane

3. Care din acestea sunt personale? Clasificare jetoane

4. Desenaţi fiecare grupă câte două

obiecte de igienă.

Desen

5. Mimaţi o deprindere igienică. Mimare

6. Spuneţi o ghicitoare despre

obiectele de igienă.

Ghicitoare

7. Când şi cum folosiţi batista? Enumerare comportamente

8. Care sunt obiectele pe care le

folosiţi pentru igiena dinţilor?

Sortare jetoane

9. Cum vă spălaţi dinţii? Exerciţii de periere

10. Care sunt obiectele de igienă

folosite pentru spălarea mâinilor?

Sortare jetoane

Page 21: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

CERINŢE ACTIVITĂŢI DE RĂSPUNS

11. Spuneţi o poezie în care este vorba

de reguli de igienă.

Recitare

12. Cunoaşteţi o poveste în care este

vorba despre curăţenie, sănătate,

reguli de igienă?

Identificare poveste

13. Cântaţi un cântec despre reguli de

igienă.

Cântec

14. Construiţi din figuri geometrice,

Fetiţa şi Băiatul.

Construcţii

Concursul se finalizează prin premierea grupei câştigătoare. Fiecare

copil din grupa câştigătoare primeşte în dar un halat alb, o bonetă, pe care este

ataşat ecusonul „Crucea Roşie” şi „transformarea” în „Doctorul Ştie Tot”.

De asemenea „doctorii”, primesc sarcini de verificare a respectării

normelor de igienă personală şi colectivă.

Cei care au realizat un punctaj mai mic, devin pacienţi, iar în cazul

nerespectării unei reguli - din partea unuia din grupa câştigătoare – aceştia iau

locul „Doctorului” care a greşit şi astfel rolurile se inversează.

Prin participarea la acest concurs copii demonstrează că şi-au însuşit în

mod corect cunoştinţele despre om şi le pot corela cu propria lor experienţă de

viaţă.

După concurs urmează vizionarea expoziţiei, realizată din lucrările

copiilor.

De reţinut :

- Activitatea practică s-a desfăşurat la sectorul ARTĂ

- Pliantul realizat la sectorul ŞTIINŢĂ se finalizează la sectorul ARTĂ

- Poeziile, ghicitorile, povestirile de la sectorul BIBLIOTECA se repetă

la sectorul ARTĂ în timp ce copii lucrează;

- Copii care au finalizat păpuşile din fire de lână se îndreaptă către spaţiul

rezervat JOCULUI DE ROL „De-a doctorul”, unde îşi reactualizează

comportamentul într-un cabinet medical şi rolul pe care îl are doctorul în

menţinerea sănătăţii corpului;

- Păpuşile îmbrăcate în halate albe la JOCUL DE MASĂ, se regăsesc în

echipa S.M.U.R.D. din faţa „Spitalului de urgenţă” realizat la sectorul

CONSTRUCŢII;

Page 22: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

- Materialele finalizate la sectorul ARTĂ, JOC DE MASĂ au fost folosite

pentru buna desfăşurare a concursului.

Momentele proiectării didactice au fost respectate în totalitate.

Captarea atenţiei s-a realizat prin apariţia personajului surpriză.

Reactualizarea cunoştinţelor a avut loc prin trimitere la „Inventarul

de probleme ” şi conţinutul scrisorii – invitaţie.

Anunţarea temei şi obiectivelor s-au efectuat în termeni accesibili cu

ajutorul personajului „Doctoriţa”, care a provocat copii la un dialog .

Conducerea învăţării a fost asigurată în mod integrat prin efortul

propriu al copiilor, cărora li s-a cerut să aplice cunoştinţele dobândite în

grădiniţă, familie, din experienţă proprie în toate sectoarele de activitate.

Obţinerea performanţelor – fiecare copil îşi îndeplineşte sarcinile de

lucru, în mod independent demonstrând astfel că s-au atins obiectivele

propuse. Apoi copiii arată, demonstrează şi aplică procedeele de lucru

utilizând informaţii diverse conform cerinţelor fiecărui sector de activitate.

Feedback-ul (asigurare conexiunii inverse )

Copiii îşi autoreglează comportamentul, se corectează şi se controlează

raportându-se la reguli, la cerinţele stabilite iniţial, în momentul comunicării

obiectivelor.

Evaluarea s-a realizat prin finalizarea expoziţiei cu lucrările copiilor

şi prin media punctajului obţinut de cele două grupe în cadrul concursului.

Page 23: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.

Anexa 1

Scrisoare – invitaţie

Este ora . Se anunţă o zi cu . Deschid larg fereastra şi

fac câteva exerciţii de înviorare.

Aerul proaspăt al dimineţii îmi alungă somnul. Îmi aranjez patul. Cu paşi

repezi mă grăbesc la . Apa rece şi mă bine dispun. Mă spăl

pe

, în urechi, pe gât şi pe corp. Răspândeşte un miros

plăcut . Ce uşor mă simt acum!

şi îmi fac cu ochiul. Cu mişcări repetate îmi

perii

cu grijă , care strălucesc de curăţenie şi sănătate.

N-am uitat nici părul. Am trecut uşor prin el, iar acum sunt vesel

şi curat .

Vă mulţumim tuturor pentru sprijinul acordat. Vă invităm la noi în grădiniţă

pentru a încheia acest proiect cum se cuvine, printr-o expoziţie de lucrări şi un

concurs de cunoştinţe.

Vă aşteptăm cu drag!

Page 24: PROIECT TEMATIC - timtim-timy.ro · proiect a fost direcţionat de un personaj surpriză care s-a prezentat în diferite ipostaze, sugerând tema, scenariul şi finalitatea zilei.