SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A,...

18
1 „ SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” Prof. Indrie Tünde Ilona G. P.P. nr 45 Oradea

Transcript of SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A,...

Page 1: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

1

„ SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII”

Prof. Indrie Tünde – Ilona

G. P.P. nr 45 Oradea

Page 2: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

2

Data: 29.02.2012

Nivel: II

Grupa: Mare A

Tema anuală de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă?

Tema proiectului: „Notiţe de primăvară”

Tema săptămânii: „Zvon de primăvară”

Tema zilei: „Surprizele din grădina primăverii”

Tipul de activitate: Fixare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi

Forma de realizare: Activitate integrată

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

I. Activitate de dezvoltare personală (ADP)

Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineaţa vestitori ai pimăverii...”

Tranziţie: joc cu text şi cânt „ Iarnă să te duci cu bine...”

II. Activităţi liber alese (ALA I)

Bibliotecă: - Numără fluturii, buburuzele şi albinele din imagine şi desenează tot atâtea

liniuţe câte sunt sau scrie cifra dacă poţi în chenarul alăturat(ANEXA 1)

Artă: - „Fluturaşi” –desen

Construcţii: - „Castelul Zânei Primăverii” - cuburi

III. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE)

Domeniul Ştiinţe – Matematică : joc didactic „ Surprizele primăverii”

Domeniul Om şi Societate – Activitate practică:lucrarea colectivă- machetă :

„ Grădina primăverii”

IV. Activităţi liber alese( ALA II)

Joc cu text şi cânt:”Mii de albine, sute de fluturi”

Joc distractiv: „Scăunele muzicale”

Page 3: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

3

ALA I:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Bibliotecă: - să recunoască şi să numere fluturii, mămăruţele şi albinile din imagine şi să deseneze tot

atâtea liniuţe sau să scrie cifra corespunzătoare dacă poate în chenarul alăturat

Artă: - să coloreze fluturii din imagine cu culorile adecvate (culori vii)

Construcţii: - să construiască din cuburi castelul Zânei Primăverii

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

OBIECTIV FUNDAMENTAL:

DŞ:

Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor legate de operaţiile intelectuale prematematice, capacitatea de

inţelegere şi utilizare a numerelor şi cifrelor

DOS:

Fixarea şi consolidarea priceperii şi deprinderii de a lipi şi asambla diferite materiale pentru a realiza

o lucrare practică inspirată din natură;

OBIECTIVE CADRU:

DŞ:

Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice

Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele

Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice

DOS:

Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre utilizarea de tehnici

de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor teme propuse simple

Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică

Page 4: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

4

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

DŞ:

Să formeze mulţimi după diferite criterii (după unul sau mai multe criterii)

Să numere de la 1 la 7 recunoscând grupele de obiecte şi cifrele corespunzătoare

Să plaseze în mod adecvat un număr sau o cifră , între 1 şi 7,în interiorul şirului crescător sau

descrescător de numere(cifre)

Să identifice poziţia unui obiect într-un şir , utilizând numeralul ordinal

Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu o unitate în limitele 1-7

Să recunoască şi să denumească formele geometrice(cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi)

DOS:

Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru

realizarea unei activităţi practice;

Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii

pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;

DOMENIUL ŞTIINŢE (MATEMATICĂ)

Tema: “Surprizele primăverii” – joc didactic

SARCINA DIDACTICĂ:

Clasificare după diferite criterii,recunoaşterea, denumirea şi asocierea cardinalului grupei

corespunzătoare ca număr de obiecte şi invers, identificarea unui obiect într-un şir utilizând

numeralul ordinal, efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu o unitate în limitele 1-7,

recunoaşterea şi denumirea formelor geometrice învăţate.

REGULILE JOCULUI:

Grupa se împarte în două echipe: echipa “Florilor “ şi “echipa “Insectelor”.

Educatoarea numeşte câte un copil , pe rand de la fiecare echipă, care va extrage câte un

bilet , rezolvă exerciţiul ( clasifică /recunoaşte/ denumeşte/ raportează la cantitate /găseşte

numeralul ordinal /efectuează operaţii de adunare şi scădere ). Copiii vor rezolva sarcinile

jocului, ajutând-o astfel pe mica buburuză să-şi găsească bulinele pierdute.

Echipa care va aduna cele mai multe puncte va fi declarată câştigătoare.

Page 5: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

5

ELEMENTE DE JOC:

mişcarea,manipularea materialelor, surpriza, aplauzele, întrecerea,bulinele buburuzei,

recompensele

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – Să ordoneze numerele în şir crescător şi descrescător

O2- Să grupeze după mai multe criterii

O3- Să identifice fluturele dintr-un şir utilizând numeralul ordinal

O4- Să formeze mulţimi cu tot atâtea elemente cât arată cifra

O5 – Să numere elementele din mulţime recunoscând şi cifra corespunzătoare

O6- Să identifice vecinii cifrelor

O7- Să rezolve operaţiile de adunare şi scădere

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE -ACTIVITATE PRACTICĂ-

Tema: “Grădina primăverii” – lucrare colectivă-machetă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O7 -să denumească materialele necesare realizării lucrării;

O8 -să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior: ,îndoire,

lipire;

O9 -să parcurgă în ordine etapele de lucru în vederea realizării temei;

O10 -să găsească utilitate obiectelor realizate în cadrul activităţii practice;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,problematizarea, munca în echipă

şi independentă,jocul, întrecerea, turul galeriei

Mijloace de învăţământ: pachetul Zânei, buburuza fără buline, plicuri colorate cu scrisori, fişe

individuale, buline negre, jetoane cu imagini , ecusoane, palete feţe triste,zâmbitoare, planşe cu exerciţii,

fluturi şi flori din carton, farfurii cu elemente decupate pentru confecţionarea insectelor şi florilor,

beţişoare, lipici, şerveţele, macheta, cutie cu dulciuri.

Page 6: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

6

Metode de evaluare:

Evaluare orală

Evaluare scrisă

Evaluare practic aplicativă

Recompense: Ciocolată în formă de mămăruţe

BIBLIOGRAFIE:

,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008;

Ana A, Cioflica S.M., (2006) – “Proiecte tematice orientative”, Editura

Techno Art, Oradea

Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din

grădiniță- Ghid pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar” - Editura

Didactica Publishing House, Bucureşti

Grama F, Pletea M, Culea L, Sesovici A, Ciobotaru A, Spânu C, Dincă G,

Pletea G, Călin E, (2009) – “Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar – ghid

pentru cadrele didactice – Vol I, Vol II”, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti

Toma G, Petre D, Ristoiu M, Anghel M, (2008) – “Suport pentru aplicarea noului curriculum

pentru învăţământul preşcolar- nivel 3-5ani”, Editura Delta, Piteşti

www.didactic.ro -sursă on-line

Page 7: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

7

SCENARIUL ZILEI

După ce sosesc toţi copiii, le propun să facem cercul prieteniei pentru a desfăşura întâlnirea

noastră obişnuită de dimineaţă. Le voi propune ca şi azi salutul nostru să fie legat de tema săptămânii şi

să ne salutăm folosindu-ne de simbolurile ce vestesc primăvara : “Bună dimineaţa sunt ghiocelul

Silvia”, “Bună dimineaţa sunt mămăruţa Luca”…

Vom face prezenţa copiilor, vom completa împreună calendarul naturii: ziua, luna, anotimpul

şi vremea de afară. Pornind de la faptul că este ultima lună de iarnă şi mâine vom intra în prima lună

de primăvară, le propun citirea “Legendei ghiocelului”. Vom purta o mică discuţie legată de povestea

citită după care îi vom cânta iernii cântecul: “ Iarnă să te duci cu bine…”

Noutatea zilei constă în faptul că în drum spre grădiniţă m-am întâlnit cu Zâna Primăverii

chiar în faţa Spitalul Pelican . Era înfofolită şi îi curgea nasul. Mi-a spus că datorită iernii care nu mai

vrea să plece s-a răcit zdravăn şi trebuie să se interneze în spital. Vorbisem cu ea să vină la noi la

activităţi însă datorită acestei îmbolnăviri neaşteptate nu poate să ajungă ca nu cumva să ne

îmbolnăvească şi pe noi. Dar m-a rugat foarte frumos să o ajutăm că a intrat într-o mare încurcătură…

nu a mai avut timp să îmi povestească despre ce este vorba , mi-a dat doar acest pachet mare , mi-a

spus că ne-a trimis un juriu, care ne va urmări şi analiza prestaţia, urmând să comunice Zânei dacă ne-

am îndeplinit cu brio sarcinile….şi a şi dispărut…

Ne vom aduna cu toţii în semicerc pentru a desfăşura împreună jocul didactic “Surprizele

primăverii”. Copiii vor fi împărţiţi în două echipe: “Echipa Florilor” şi “Echipa Insectelor”. Fiecare

copil va trebui să rezolve câte un exerciţiu , va primi o bulină ce o va da mămăruţei , astfel îşi va ajuta

echipa să adune cât mai multe puncte. Echipa care adună cele mai multe buline va fi declarată

câştigătoare.Aceştia vor primi premii.

Tranziţia spre activitatea practică se va realiza prin intermediul jocului cu text şi cant: “Dacă

vessel se trăieşte”

Zâna Primăverii vrea să le arate copiilor grădina ei cu flori. Dezvelind surpriza pregătită

copiilor constatăm că toate florile şi insectele din grădina ei au fost suflate de vântul năpraznic.

Păstrând grupurile florilor şi al insectelor , fiecare echipă îşi va pune în valoare creativitatea prin

confecţionarea albinelor (echipa insectelor ) şi florilor(echipa florilor) iar pentru că toţi au devenit

prietenii mămăruţei ambele echipe vor avea ocazia să confecţioneze mămăruţe pentru împodobirea

grădinii Zânei.

Evaluarea se va realiza prin metoda “Turul galeriei”. Fericiţi că am ajutat-o pe Zână vom

cânta căntecelul “Mii de albine , sute de fluturi...” dansănd între timp în jurul grădinii reamenajate.

La sfârşitul zilei toţi copiii vor primi recompense – ciocolată în formă de mămăruţe.

Page 8: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

8

EVENIMENTUL

DIDACTIC

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII

DIDACTICE

EVALUARE

A

1. Momentul

organizatoric

Pentru ca activitatea să se

desfăşoare în bune condiţii se va

avea în vedere următoarele:

- aerisirea sălii de grupă;

- aranjarea scăunelelor şi

măsuţelor în formă de

semicerc;

- pregătirea materialului

didactic

2. Captarea

atenţiei

Se va realiza sub formă de

surpriză, prin dezvelirea

pachetului Zânei Primăverii

trimisă copiilor. Se va deschide

cutia şi se va da citire primei

poezioare:

“Primăvară, zână bună

Sunt o mică buburuză

Necăjită şi confuză,

Stând pe frunză obosită.

Vântul mare călător

M-a luat cu el în zbor,

M-a învârtit şi m-a sucit

Fără buline m-am trezit!”

Povestirea

Surpriza

Conversaţia

Copiii

manifestă

atenţie şi

interes legat

de pachetul

Zânei şi de

scrisoarea

buburuzei.

3. Anunţarea

temei şi a

obiectivelor

activităţii

Se prezintă copiilor tema şi

obiectivele propuse. Pentru ca

buburuza să-şi recapete bulinele

pierdute, noi o vom ajuta

desfăşurând jocul “Surprizele

primăverii”.

Conversaţia

Explicaţia

Ascultă cu

atenţie tema şi

sunt bucuroşi

că o pot ajuta

pe buburuză.

4. Dirijarea

învăţării

a) explicarea

regulilor jocului

Pentru a găsi bulinele buburuzei,

ne vom împărţi pe echipe –

echipa Florilor şi echipa

Insectelor.

În jocul nostru de astăzi veţi

descoperi mai multe surprize

aduse de Zână , va trebui să

răspundeţi corect : veţi recunoaşte

numere/cifre,veţi număra , căuta

vecinii cifrelor, rezolva

problemele ilustrate.

Pentru început se va face

Explicaţia

Evaluare

orală/ frontală

Page 9: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

9

b) explicarea şi

demonstrarea

jocului

c) jocul de probă

reactualizearea cunoştinţele

matematice(recunoaşterea

numerelor, raportarea numerelor

la cantitate, găsirea cifrei lipsă

din şirul crescător..)

Fiecare copil va veni pe rând va

extrage un bilet din coşuleţul

primăverii şi va rezolva una

dintre exerciţiile pregătite( de la

tabla magnetică ori problemele

ilustrate pe planşe ori va grupa

după diferite criterii materialele

expuse pe măsuţă). Copiii vor

primi palete cu feţe triste să feţe

zâmbitoare , fiind rugaţi să le

ridice atunci când un copil din

cealaltă echipă a răspuns arătând

partea paletei corespunzătoare

răspunsului(faţa zâmbitoare =

răspuns corect, faţă tristă=

răspuns greşit). Fiecare răspuns

corect va fi recompensat cu o

bulină pe care copiii o vor aşeza

pe aripile buburuzei.Ultima probă

va fi rezolvarea fişelor unde

fiecare echipă va putea câştiga

încă un punct dacă copiii echipei

respective au rezolvat fişa corect.

Echipa care adună mai multe

puncte va fi declarată

câştigătoare.

Educatoarea solicită un copil să

extragă un bilet, îi citeşte sarcina

exerciţiului , având în vedere

răspunsul acestuia , copiii din

cealaltă echipă vor ridica paletele

cu faţa corespunzătoare

răspunsului dat. Dacă răspunde

corect primeşte o bulină pe care

o aşază pe aripile buburuzei.

Explicaţia

Demonstraţia

Jocul

Munca

individuală

Evaluare

orală

Evaluare

orală

Evaluare

frontală

Page 10: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

10

Executarea jocului propriu-zis

După ce toţi copiii au înţeles

regulile jocului se trece la

executarea jocului propriu-zis.

Răspunsurile corecte ale copiilor

vor fi recompensate de aplauze şi

de primirea bulinelor pierdute de

buburuză ţinându-se şi scorul pe

tablă. . Pe tot parcursul jocului

sunt antrenaţi copiii, încurajându-

le spiritul de competiţie.

Fiecare copil va trebui să

răspundă la una dintre sarcinile

următoare:

Varianta nr 1.

- Ordonează numerele în şir

crescător!

- Ordonează numerele în şir

descrescător !

Varianta.2.

- Te rog să-mi dai ...

Varianta nr 3.

- Formează mulţimi după diferite

criterii şi caută cifra

corespunzătoare (Anexa 2.ex

1,2,3)

Varianta nr 4.

- Numeralul ordinal.(Anexa

2.ex 5)

Varianta nr 5.

- Fă în aşa fel încât să ai tot

atâtea elemente în mulţime cât

arată cifra(Anexa 2 ex. 4,6)

Varianta nr 6.

- Caută vecinii!

Varianta nr 7.

Explicaţia

Exerciţiul

Conversaţia

Problematizarea

Evaluare

orală

Page 11: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

11

- Rezolvă operaţiile de adunare

şi scădere.

5. Asigurarea

retenţiei şi a

transferului

Se descoperă în pachetul Zânei

un plic în care sunt fişe de lucru

individuale.

Educatoarea le solicită copiilor

rezolvarea fişei.(Anexa 3) Dacă

fişele sunt rezolvate corect echipa

respectivă va primi încă un punct.

După ce toţi copiii au răspuns şi

s-a punctat şi rezultatele fişelor

se numără punctele primite de

fiecare echipă şi echipa care a

adunat mai multe puncte şi a dat

mai multe buline buburuzei este

declarată câştigătoare. Echipa

câştigătoare (sau în caz de

egalitate toţi copiii) va/vor primi

premii .

Educatoarea va face aprecierile

verbale colective şi individuale

sau recomandările legate de

comportamentul copiilor şi le

mulţumeşte din partea Zânei

copiilor pentru ajutorul dat

buburuzei.

Tranziţie: “ Dacă vesel se trăieşte

...” – joc cu text şi cânt.

Explicaţia

Evaluare

scrisă

6. Obţinerea

performanţei

Educatoarea descoperă o altă

surpriză şi anume grădina de

flori a Zânei primăverii,

explicându-le copiilor că vântul

călător a speriat toate insectele şi

florile din grădină şi solicită

copiilor să le aducă înapoi, pentru

ca buburuza să aibă prieteni, iar

grădina să fie din nou frumoasă.

Respectând cele două echipe : a

Florilor şi al Insectelor, copiii o

vor ajuta din nou pe Zâna

Primăvara să-şi reamenajeze

Conversaţia

Observaţia

Explicaţia

Demonstraţia

Page 12: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

12

grădina. Astfel echipa Florilor va

confecţiona flori, echipa

Insectelor albinuţe şi pentru că

toţi au devenit prietenii buburuzei

toţi copiii vor avea ocazia să

confecţioneze şi câte o

mămăruţă.

Pe masa de lucru a fiecărui grup

se vor afla materialele necesare

activităţii practice: corpul

mămăruţei decupat,ochi, aripi şi

buline; siluete de albinuţe

decupate faţă, aripi , coadă şi

dungi ; petale de flori şi lipici.

După intuirea materialului se

realizează observarea fiecărui

model pe care îl au de executat,

iar educatoarea va explica modul

de realizare a lucrării şi o va

demonstra.

Este solicitat un copil de la

fiecare măsuţă să repete

etapele de lucru;

Se reactualizează cerinţele

privind corectitudinea şi

acurateţea lucrărilor,

cooperarea între copii;

Se realizează exerciţii de

încălzire a muşchilor mici ai

mâinilor;

Se trece apoi la realizarea

propriu-zisă a modelului;

În timp ce copiii lucrează,

educatoarea îi îndrumă,

stimulându-le încrederea în

forţele proprii şi încurajându-

i.

Atmosfera de lucru este

relaxantă, desfăşurându-se pe

fondul muzical „Anotimpurile”

de A. Vivaldi.

Copiii vor veni pe rând şi vor

aşeza în grădina primăverii

Munca

individuală

Evaluare

orală

Evaluare

practic

aplicativă

Page 13: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

13

insectele şi florile confecţionate.

7. Evaluarea

performanţei

Se va realiza prin intermediul

metodei „Turul galeriei”.

Educatoarea şi membri juriului

vor aprecia lucrările realizate de

fiecare echipă . Copiii vor fi

rugaţi să-şi autoevalueze propriile

lucrări.Educatoarea va face

aprecieri verbale în ceea ce

priveşte acurateţea lucrărilor,

simţul estetic cu care copiii au

realizat lucrările, dând în acelaşi

timp şi recomandări unde va fi

cazul.

Conversaţia Evaluare

orală

8. Încheierea

activităţii

Buburuza mulţumeşte copiilor

pentru ajutor:

“Vă mulţumesc tuturor

Pentru al vostru efort,

Aţi răspuns şi aţi ghicit

Bulinele mi-am primit.

Pot zbura din frunză-n frunză

Acum sunt o buburuză!

Multe insecte mititele

Vor fi prietenele mele!

Drept răsplată, ia priviţi!

O comoară descoperiţi!”

Recompensă: buburuze de

ciocolată

Tranziţie: Cântec- “Mii de albine,

sute de fluturi..”

Conversaţia

Recompense

Page 14: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

14

Anexa 2 ( printate A3 – puse pe tabla magnetică)

1. Formează mulţimi cu forme geometrice şi arată câte sunt trăgând linie la cifra corespunzătoare:

3 7 4

2. Numără elementele din fiecare mulţime şi desenează o linie sub mulţimea cu mai puţine elemente.

Page 15: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

15

3.Numără albinuţele din fiecare mulţime şi caută cifra care arată câte sunt:

5 3 2

4.Desenează tot atâtea cercuri cât arată cifra:

3 7

Page 16: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

16

5.Încercuieşte al doilea fluturaş şi desenează o floare sub ultimul :

6. Fă în aşa fel încât să ai tot atâtea triunghiuri în mulţime cât arată cifra:

4 2 7 3

Page 17: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

17

ALA I

Numără fluturii, buburuzele şi albinele din imagine şi desenează tot atâtea liniuţe câte sunt sau

scrie cifra dacă poţi în chenarul alăturat Colorează insectele!

Numără fluturii, buburuzele şi albinele din imagine şi desenează tot atâtea liniuţe câte sunt sau

scrie cifra dacă poţi în chenarul alăturat Colorează insectele!

Page 18: SURPRIZELE DIN GRĂDINA PRIMĂVERII” - timtim-timy.ro · Techno Art, Oradea Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -“Activitatea integrată din grădiniță-

18

Anexa 3

DATA : 29.02.2012 NUME :

FIŞĂ INDIVIDUALĂ – DŞ – Matematică

1. Numără mămăruţele din fiecare mulţime şi caută cifra care arată câte sunt. Trage linii de la mulţime la

cifră :

3 5 4

2. Ajut-o pe mămăruţă să-şi recupereze bulinele; desenează-i bulinele astfel încât fiecare mămăruţă să

aibă pe spate 7 buline apoi colorează