Regnul plante1.ppt

of 15 /15
Regnul Plante Neamțu Andreea Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi Clasa: a IX a C Profesor : Diana Prodan

Transcript of Regnul plante1.ppt

Page 1: Regnul plante1.ppt

Regnul Plante

Neamțu Andreea

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi

Clasa: a IX a C

Profesor : Diana Prodan

Page 2: Regnul plante1.ppt

Regnul Plantae (plante), unul din cele

patru regnuri ale domeniului Eukarya,

este compus din organisme

multicelulare, autotrofe,

fotosintetizatoare.

Plantele au evoluat cel mai probabil din

algele verzi multicelulare, fiind primele organisme

multicelulare care au colonizat uscatul.

Page 3: Regnul plante1.ppt

Reprezentanții acestui regn sunt plante eucariote pluricelulare,care

se reproduc asexuat și sexuat.Majoritatea sunt

autotrofe,cu mici excepții saprofite si parazite şi sunt

adaptate la viața terestră,deşi multe trăiesc in mediul acvatic sau au nevoie de acest mediu

pentru reproducere.Ciclul lor de viață este reprezentat prin

alternanța a doua generații:

gametofitica(haploidă) saprofitica(diploidă),

care poate fi mai dezvoltată sau mau redusă,dependentă sau independentă una de alta.

Reprezentanți

Page 4: Regnul plante1.ppt

Alcatuire

Plantele stau la baza tuturor habitatelor terestre şi au functia de autotrofi primari tereşti ai Pamantului, realizând, prin intermediul fotosintezei, molecule organice ce vor cicula de-a lungul rețelelor trofice ale celor mai multe ecosisteme. Capacitățile de fotosinteză ale plantelor permit supraviețuirea, în cele din urmă, tuturor membrilor terestri ai regnului animal.

Peretele celular

Cuticula ceroasă

Citoplasmă

Cloroplaste

Vacuolă centrală mare

Page 5: Regnul plante1.ppt

Plantele avasculareI.Algele pluricelulare Caracteristici generale: talul este alcătuit din țesuturi caracteristice inmulțirea se face sexuat sau asexuat trăiesc în apă sau pe substraturi umede

Algele verzi (Filum Chlorophyta)•Caracteristici:

Cuprinde plante uni și pluricelulare. Au pigmenți verzi fixați în cloroplaste numiti cromatofori.

•Reprezentanți:

Mătasea broaştei, Lâna broaştei,etc.

•Mediul de viață:

acvatic și terestru.

Page 6: Regnul plante1.ppt

Plantele avasculare

Algele brune marine (Filum Phaeophyta) Caracteristici:

Se numesc brune deoarece conțin cloroplaste - pigmenți clorofilieni, dar și pigmentul brun - fucoxantina. Talul variază de la cativa milimetri la zeci și sute de metri.

• Reprezentanți:Fucus, Sargassum, Cystoseira, Laminaria.• Mediul de viață:

majoritar marin

Algele roşii (Filum Rhodophyta)• Caracteristici:

Conțin în afara de clorofilă, un pigment roşu, care le da culoarea specifică,numit ficoeritrină.

Reprezentanți:

Batrachospermum în apele de munte, Ceramium, Pophyra pe litoralul românesc al Mării Negre

• Mediul de viață:

acvatic

Page 7: Regnul plante1.ppt

Plantele avasculare

Algele aurii (Filum Bryophyta)•Caracteristici:

Talul pluricelular este compus din celule care au adesea un unic cloroplast ,iar peretele celular conține lignina.Corpul lor este diferențiat in rizoizi, tulpine şi frunzișoare.•Mediul de viață:

terestru.

Importanța algelor

Imbogățesc apele în oxigen eliberat în urma fotosintezei

Produc mari cantități de substanțe organice,care reprezintă hrana multor vietați acvatice

Algele brune pot fi folosite ca ingrășămint în agricultură

Se folosesc în industrie, în alimentație, sau în medicină

Sunt materia primă în extracția de iod, Br, K;

Page 8: Regnul plante1.ppt

Plantele avasculare

Briofitele – sunt eucariote fotoautotrofe, pluricelulare, singurele talofite incluse in regnul plante. Lipsa țesuturilor vasculare a dat numele

grupului briofitelor de plante avasculare. Talul lor este diferentiat in : rizoid , tulpinița și frunzişoare, iar pe această structură se

formeaza organele de reproducere şi cele de formare a sporilor.

Se inmulțesc asexuat si sexuat , iar gameții(flagelaţii) sunt dependenți de apă.

Inmulțirea asexuată se produce prin fragmentare si propagule, iar cea sexuată , prin sporii produşi

in organele reproducătoare pluricelulare

Clasificarea Brifiotelor cuprinde 3 grupe: hepaticatae, antocerotatae,briatae(muşchii propriu-zişi).

II. Briofitele

Page 9: Regnul plante1.ppt

Importanța Briofitelor – au diferite funcții ecologice:

Descompunători ai organismelor moarte

Împiedică eroziunea solului

Mențin umiditatea solului

Sunt buni indicatori pentru schimbărileintervenite în ecosisteme

Constituie hrană pentru unele animale şi adăposturi pentru insecte.

Page 10: Regnul plante1.ppt

I. Pteridofita cuprinde ferigile care formează grupa primelor plante vasculare apărute pe pămant. Ferigile se găsesc in pădurile tropicale , dar și în regiunile de deal

și munte, in păduri, in locuri umede şi umbroase.

Caractere generale:cornul ferigii este format din rădăcini adventivetulpini de tip rizom subteranfrunze mari dublu penat-compuse numite fronde(nu formează flori și nici semințe).reproducerea asexuată (prin sporii produși de sporangi) reproducerea sexuată (se realizeaza prin gamete sexuați diferențiați în gametofit).

Clasificare : LicopodiataeEchisetataeFilicatae

Importanța Pteridofitelor cele fosile, au format cărbunii superioricele actuale sunt utilizate in diverse domenii, floricultură izomul unor ferigi este folosit la combaterea viermilor intestinali, oprirea hemoragiilor, sau ca expectorant.

Plantele vasculare

Page 11: Regnul plante1.ppt

Licopodiatae

Caracteristici:• frunze mici puse în spirală în jurul tulpinii • tulpini tarătoare• sporangii au aspect de spiculeţe

Reprezentanți: Pedicuţa (Lycopodium clavatum)

Echisetatae

Caracteristici:• au epidermă tulpinii şi a frunzelor bogată în siliciu • frunze mici dispuse în nodurile tulpinii• spornagii se formeaza pe indivizi diferiți

Reprezentanți:Coada calului (Equisetum arvense)

Filicatae

Caracteristici:• frunze mari, multinevrate , lobate, de obicei compuse• sporangii se formează pe acelasi individ

Reprezentanți: Feriguța (Polypodium vulgare)

Plantele vasculare

Page 12: Regnul plante1.ppt

II. Filum Spermathophyta

Caractere generale:

țesuturile vasculare care au o structură complexă şi sunt prezente în toate organele plantei

reproducerea sexuată este independentă de apă deoarece gameții masculini nu inoată.

Diferențiază spori sexuați diferiți: microspori(masc.) macrospori(fem.)

Plantele vasculare

După fecundare macrosporii răman pe sporofit și se transformă în sămânța. Acest filum conţine două mari subfilumururi:

Gymnospermatophita

Angiospermatofita

Page 13: Regnul plante1.ppt

cuprinde spermatofite cu semințe neinchise în fruct.

În structura vaselor conducătoare lemnoase sunt prezente traheidele, florile

sunt organizate în conuri şi sunt unisexuate.

Lemnul lor este larg utilizat în construcții, în industria celulozei și hîrtiei,

mugurii de conifer sunt utilizati în medicină. Polenizarea este realizată cu

ajutorul vântului. (bradul, molidul…)

Plantele vasculare

Subfilum gymnospermatofita

Page 14: Regnul plante1.ppt

Subfilumul angiospermatofita populează toate zonele globului.

Sunt plante vasculare – conțin țesuturi vasculare lemnoase

compuse din trahei. Se reproduce sexuat, organele de reproducere sunt floarea fructul şi sămânța.

Florile au ovulele inchise în ovar.Dupa fecundație ovulul se

transformă în samanță, care va fi inchisă înfructul format în ovar.

Importanța : menținerea echilibrului biosferei fabricarea de medicamente sursă de hrană pentru om si

animale

Plantele vasculare

Page 15: Regnul plante1.ppt

www.wikipedia.com

www.didactic.ro

www.pinterest.com

www.e-referate.ro

www.google.com

Bibliografie