REGNUL MONERA

of 13 /13
REGNUL MONERA REGNUL MONERA Cele mai mici organisme Procariote Organizare celulară Prof. Iulia Rosniţche – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”

Embed Size (px)

description

REGNUL MONERA. Cele mai mici organisme Procariote Organizare celular ă. Prof. Iulia Rosniţche – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”. Mediul de viaţă. A pă Aer Sol În/pe corpul plantelor şi animalelor În condiţii extreme de temperatură - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of REGNUL MONERA

Page 1: REGNUL MONERA

REGNUL MONERAREGNUL MONERA

Cele mai mici organismeProcariote Organizare celulară

Prof. Iulia Rosniţche – Colegiul Tehnicde Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”

Page 2: REGNUL MONERA

Mediul de viaţăMediul de viaţă

Apă Aer Sol În/pe corpul plantelor şi animalelor În condiţii extreme de temperatură În soluri sărate, alcaline sau acide În lipsă totală de oxigen

Page 3: REGNUL MONERA

Caractere generaleCaractere generale

Cele mai numeroase specii sunt bacteriile

Au diferite forme: coci, bacili, spirală

Se înmulţesc prin diviziune directă

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII

Lucia Debeleac - Microbiologie Ed. Amaltea - 2003

Page 4: REGNUL MONERA

Forma bacteriilorForma bacteriilor

Sferice - coci Cilindrice - bacili Spiralate

Page 5: REGNUL MONERA

flagel

capsu

la

perete celularplasmid citoplas

mamembranacelulară

nucleoid

pili

ribozomi

incluziuni

Celula bacteriană

nucleoid

Page 6: REGNUL MONERA

ClasificareClasificare

Eubacteria

Arhaebacteria

Cyanobacteria

Page 7: REGNUL MONERA

ArhaebacteriaArhaebacteria

Bacterii anaerobePopulează habitate restrânse

cu condiţii extreme, cum sunt apele termale, zona arctică, solurile sărăturoase şi acide.

Ex. Bacterii metanogene -Methanobacterium sp.

Page 8: REGNUL MONERA

EubacteriaEubacteria

Cuprinde bacterii propriu-zisePopulează o gamă largă de

habitate aerobe şi anaerobeEx. Escherichia coli, Vibrionul

holeric - Vibrio cholerae, bacilul Koch-Mycobacterium tuberculosis etc

Page 9: REGNUL MONERA

CCyayanobacteria nobacteria

Cuprinde procariote autotrofe

Ex. Cleiul pământului - Nostoc commune

Page 10: REGNUL MONERA

Importanţa Importanţa procariotelorprocariotelorProcariotele autotrofe sunt

producători de substanţă organică fiind importante componente ale ecosistemelor acvatice;

Procariotele autotrofe produc oxigen şi asigură fixarea azotului atmosferic;

Page 11: REGNUL MONERA

Importanţa Importanţa procariotelorprocariotelorProcariotele heteroteofe sunt

reducători sau descompunători, realizând circuitele naturale ale unor elemente cum sunt carbonul, azotul, fosforul, sulful;

Unele bacterii au importanţă economică deosebită în procesele de fermentaţie - ex bacterii lactice;

Page 12: REGNUL MONERA

Importanţa Importanţa procariotelorprocariotelor

Unele bacterii – ex. Escherichia coli sunt utilizate de ingineria genetică pentru obţinerea industrială a unor medicamente: hormoni, enzime, vitamine,etc

Page 13: REGNUL MONERA

Importanţa Importanţa procariotelorprocariotelorUnele bacterii sunt patogene,

producând boli (bacterioze) grave: tuberculoza, dizenteria, holera, ciuma, pneumonia, botulismul, gonoreea, sifilisul, etc

Bacteriile metanogene sunt utilizate pentru epurarea apelor reziduale;