REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

of 29 /29
REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

Embed Size (px)

description

Aceasta prezentare este foarte utila, aici sunt descrise toate tipurile de ciuperci. O puteti prezenta la biologie, geografie etc.

Transcript of REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

Page 1: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

Page 2: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

Ciupercile ocupă un loc aparte în sistemul lumii vii, prezentînd trăsături specifice animalelor şi plantelor. De animale le apropie modul heterotrof de nutriţie, prezenţa chitinei în alcătuirea peretelui celular, formarea ureii, ca deşeu metabolic, şi a glicogenului în calitate de substanţă de rezervă. Imobilitatea, creşterea pe toată durata vieţii, absorbţia hranei, capacitatea de sinteză a vitaminelor, prezenţa peretelui celular sunt trăsături comune cu ale plantelor.

Page 3: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

ALCĂTUIREA CORPULUI• Corpul ciupercilor –miceliul- se

compune din fire numite hife.• În funcţie de prezenţa sau lipsa

pereților despărțitori (septe), hifele pot fi septate sau neseptate.

• Peretele hifelor constă în proporţie 80-90% din chitină. În citoplasmă se află organitele celulare tipice, cu excepţia plastidelor.

Page 4: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)
Page 5: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)
Page 6: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

NUTRIȚIADigestia ciupercilor este

extracelulară. Ele secretă fermenți hidrolitici, ce descompun sustanțele organice complexe, și absorb produsele de hidroliză cu ajutorul hifelor. În funcție de substratul nutritiv, ciupercile se împart în paraziți, saprofiți și simbionți.

Page 7: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

ALIMENTAREA CIUPERCII

Page 8: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

Se hrănesc cu substanțe organice moarte, jucînd un rol important în circuitul substanței în natură. Asigură mineralizarea resturilor organice, eliberînd suprafața uscatului de cadavre și resturi vegetale și completînd rezervele de săruri minerale din sol.

Își duc viața pe/în corpul altor organisme vii.

Ciupercile-saprofiți Ciupercile-paraziți

Page 9: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

EXEMPLE DE CIUPERCI-SAPROFIȚI

Page 10: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

EXEMPLE DE CIUPERCI-PARAZIȚI

Page 11: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

Ciupercile-simbioți participă la formarea două tipuri de relații simbiotice:lichenii și micoriza.Lichenii sînt o simbioză între alge și ciuperci, prezentînd un organism unic. Micoriza este o asociere între rădăcinile plantei și hifele ciupercilor: ciupearca obținede la plante substanțe organice, aprovizionînd la rîndul său planta cu vitamine, stimulatori de creștere.

Page 12: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

ÎNMULȚIREA CIUPERCILOR

Ciupercile se înmulțesc asexuat(vegetativ și prin spori) și sexuat. Înmulțirea vegetativă se realizează prin fragmente de miceliu sau prin înmugurire. Înmulțirea sexuată se distinge printr-o varietate de forme.

Page 13: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)
Page 14: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

DIVERSITATEA CIUPERCILOR

Ciupercile sunt grupate în cîteva filumuri. Cele mai bogate sunt filumurile: Zygomycota, Ascomycota și Basidiomycota.

Page 15: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

Zigomitecele au miceliul format din hife nesepate, puternic ramificate. Sunt adaptate la viața pe uscat, saprofite mai rar parazite.Înmulțirea asexuată are loc prin spori, iar cea sexuată prin gamentangiogamie- contopirea conținutului a două organe sexuale (gametangi), nediferențiate în gameți. Zigotul se acoperă cu o membrană groasă, transformîndu-se într-un zigospor. Reprezentant tipic al acestui filum este Mucegaiul-alb(Mucor mucedo), întîlnit pe diferite sustraturi organice(fructe, legume, pîine, gunoi de grajd etc.)

Page 16: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)
Page 17: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

FILUMUL ASCOMYCOTA

Page 18: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

Au miceliul separat, dezvoltat, format din hife pluricelulare ramificate. Reprezentanții acestui grup sunt heterotrofi saprofite (obțin hrana din organisme moarte) sau parazite (se hrănesc pe seama organismelor vii). Ele joacă un rol foarte important în reciclarea materialului vegetal mort. Reprezentanții Ascomycota se pot întâlni aproape în toate mediile de trai. Aceste organisme au mai multe moduri de reproducere:

Reproducere sexuată:Îmnulțirea se face sexuat prin oogamie. Gameții se formează în ascogon ( organul femeiesc) și anteridice ( organul barbatesc). Fecundația are loc în asca. Celula-ou ( zigotul ), prin diviziuni repetate, formează 2, 4, 8 ascospori.Reproducere asexuată: Înmulțirea asexuată se realizează prin spori. Unele ciuperci, cum ar fi Drojdia de bere se înmulțesc prin înmugurire.

Page 19: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

RPREZENTANȚI AI ACESTUI FILUM SÎNT:

Zbîrciougul (Verpa bohemica)

Trufa-neagră (Tuber

melanosporum)

Page 20: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

FILUMUL BASIDIOMYCOTA Bazidiomicetele sunt ciuperci cu hife

sepate. Pe miceliul se formează corpul de fructificare. Acesta se compune din pălărie și picior constituite de hife ce aderă strîns una la alta. La unele specii partea inferioară constă din nenemărate tuburi (ciuperci tubulare), la altele din lamele (ciuperci lamelare). Se înmulțesc asexuat prin comidii. Cea sexuată prezintă o somatogamie( contopirea adouă celule somatice, care finalizează cu formarea bazidiei cu 4(2) bazidiospori.

Page 21: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

STUCTURA BAZIDIOMICETELOR

Page 22: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

REPREZENTANȚIBazidiomicetele duc un mod de

viață saprofit pe resturi vegetale sau parazitează pe diferite plante. Din bazidiomicete fac parte specii-paraziți ai plantelor (ruginile cerealelor, taciunii, mălurile) precum și ciupercile cu pălărie. Printre ciupercile cu pălărie se întîlnesc specii comestibile și necomestibile.

Page 23: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

Ruginile cerealelor

Tăciunea porumbului

Page 24: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

CIUPERCI COMESTIBILE Pãlãria este de culoare castanie-brunã,

bombatã, sfericã la început, himisfericã, apoi devine întinsã.Tuburile sporifere sunt simple, albicioase, apoi galbene, verzui. Porii de aceeasi culoare au tuburile sporifere, sunt ciurculari. Piciorul e umflat la bazã, are culoare brun deschis, ornamentat cu o retea sub pãlãrie. Carnea este albã, tare, cu gust si miros plãcut. Creste pe sol, primãvara, vara, toamna, izolatã sau în grupuri, în pãduri de foioase si de conifere, în luminisuri. Este comestibilã, foarte bunã. Pentru a nu fi confundatã cu alte specii mai putin apreciate, sau necomestibile, se recomandã sã nu se recolteze exemplare prea tinere (mici).

Page 25: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

CIUPERCI COMESTIBILE EXEMPLE:

Buretele cu perucă

Gălbiorii Păstravul Mînătîrca

Page 26: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

CIUPERCI NECOMESTIBILE

Ciuperci (necomestibile) otrăvitoare sunt denumite toate tipurile de ciuperci (regnul Fungi, Ascomycota) care au pălărie și picior, a nu se confunda cu ciupercile microscopice mucegaiurile și cele care produc bolile numite micoze.

Page 27: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

EXEMPLE DE CIUPERCI NECOMESTIBILE:

Hribul draculuiAmanita panterei

Buretele viperei

Page 28: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

IMPORTANȚA CIUPERCILOR Multe ciuperci au un rol benefic în natura. Pentru a se

dezvolta, ele absorb substantele nutritive din frunzele moarte si resturile lemnoase adunate pe sol; astfel, ele contribuie la descompunerea si dezagregarea acestor elemente vegetale care, fara actiunea ciupercilor, ar acoperi rapid padurile. Alte specii (hribi, amanite sau vinecioare) formeaza micorize, pe radacinile arborilor din paduri (pini, stejari, castani). Datorita acestora, arborii absorb mai usor substantele necesare pentru crestere si, în schimb, ciupercile beneficiaza de adapost si de hrana. Dimpotriva, alte ciuperci sunt daunatoare: ele sunt parazite. Este cazul manei sau taciunelui, tipuri inferioare de ciuperci care pot distruge cîmpuri întregi de grîu sau porumb. Alte ciuperci paraziteaza omul, producînd maladii numite micoze.

Page 29: REGNUL MYCOTA (CIUPERCILE)

Studiul ciupercilor este numit micologie, iar astazi exista micologisti în toate marile universitati. Ciupercile sunt crescute pe jeleu transparent, iar cresterea si viata sunt studiate. Dintr-o astfel de cultura, de Penicillium, obisnuita ciuperca verde care creste pe fructe si pe gem, a fost descoperita penicilina.Penicilina este un medicament ce face parte din descoperirile secolului XX, dar oamenii s-au folosit de ciuperci din timpuri stravechi pentru a face bauturi alcoolice si brânza. Vechiul Testament mentioneaza pâine crescuta, adica paine careia i s-a adaugat drojdie de bere pentru a creste. În industria berii și a vinului, alte ciuperci produc enzime care sparg zaharul în alcool, proces numit fermentare.