Rasp Fisclitate

of 194 /194
Cafeneaua Contabila Contabilitate, fiscalitate, monografi contabile, cazuri practice FAQ Căutare Membri Înregistrare Panoul utilizatorului Autentificare Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri Moderatori: ragazza_esuberante, crstmol 10 mesaje • Pagina 1 din 1 Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuri de dmldone pe Lun Oct 27, 2008 9:32 am thanks to contacafe_club members 1. Grupaţi veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte: a) impozit pe profit; b) taxa pe valoarea adăugată; c) accize; d) taxe vamale; e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale; f) impozit pe venit; g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor; Răspuns: Conform clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (a se vedea Legea nr.388/2007 pentru aprobarea bugetului de stat/2008 MOF 902/2007), putem

Embed Size (px)

Transcript of Rasp Fisclitate

Page 1: Rasp Fisclitate

Cafeneaua ContabilaContabilitate, fiscalitate, monografi contabile, cazuri practice

 

FAQ  Căutare  Membri 

Înregistrare  Panoul utilizatorului 

Autentificare

Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuriModeratori: ragazza_esuberante, crstmol 

 10 mesaje • Pagina 1 din 1

Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuride dmldone pe Lun Oct 27, 2008 9:32 am

thanks to contacafe_club members

1. Grupaţi veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte:

a) impozit pe profit;

b) taxa pe valoarea adăugată;

c) accize;

d) taxe vamale;

e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;

f) impozit pe venit;

g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

Răspuns:

Conform clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (a se vedea Legea nr.388/2007

pentru aprobarea bugetului de stat/2008 MOF 902/2007), putem clasifica veniturile

de mai sus astfel:

Impozite directe

a) impozitul pe profit;

Page 2: Rasp Fisclitate

d) taxe vamale;

e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;

f) impozit pe venit;

g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Impozite indirecte

b) taxa pe valoarea adăugată;

c) accize;

Venituri nefiscale

h) taxe consulare;

i)taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.

2 Se cunosc următoarele date din legile bugetului de stat al României pe anii 2006 şi

2007:

Indicator 2006 2007

1.Venitri curente, din care: 42761.5 55496.3

a)Venituri fiscale 40486.6 52185.9

b)Contributii de asigurari 271.0 352.0

c)Venituri nefiscale 2003.9 2958.4

2.Venituri de capital 56.1 74.3

3.Incasari din ramburs. imprum.acord. 5.0 4.9

Sursa: Legea Bugetului de Stat pe 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial,

Nr. 1043/2006 şi Legea Bugetului de Stat pe 2008 nr. 388/2007 publicată în Monitorul

Oficial nr. 902/2007

Se cunosc de asemenea urmatoarele valori ale produsului intern brut(PIB): 

Indicator 2006 2007

PIB 344.535,5 404.708,8

Pe baza datelor de mai sus determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani.

Raspuns:

Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor

se afla PIB, cifra de afaceri(valoarea adaugata) sau veniturile individuale.

Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%

Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%

Page 3: Rasp Fisclitate

3.Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.

Raspuns-art.3 Cod fiscal.

1.Neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi

capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului

român şi străin.

-2.Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă

la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis

stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina

fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de

management

financiar asupra sarcinii lor fiscale

-3.Echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor,

în funcţie de mărimea acestora

-4.Eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor

Codului fiscal, astfel încât aceste

prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi

juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor

decizii investiţionale majore.

4. Clasificaţi impozitele după fond şi formă. Dezvoltaţi pe scurt categoriile

identificate.

După trăsăturile de fond şi formă impozitele se clasifică în impozite directe şi

impozite indirecte.

Impozitele directe se stabilesc nominal în sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind

influenţat, în cele mai multe cazuri, de nivelul veniturilor şi/sau averii, precum şi de

cotele de impozitare. În categoria impozitelor directe de cuprind impozitele reale

(impozite percepute asupra unor obiecte –clădiri, terenuri etc.) şi impozitele

personale (pe venit şi pe avere).

Impozitele indirecte sunt impozite percepute pe cheltuieli (ele sunt impozite pe

Page 4: Rasp Fisclitate

consum).

5. De câte feluri sunt impozitele directe?

Impozitele directe sunt de 2 feluri: impozite reale şi impozite personale.

6. Prin ce se caracterizează imnpozitele reale?

Impozitele reale sunt impozite percepute asupra unor obiecte –clădiri, terenuri etc.

Ele nu ţin cont de situaţia personală a subiectului impozitului, ci doar de obiectul

impozabil.

7. Ce semnifică impozitele personale?

Impozitele persoanale sunt impozite instituite asupra veniturilor sau averii având

legătură cu situaţia (venitul sau averea) persoanei impozabile.

8. Clasificaţi impozitele după obiectul impunerii

După obiectul impunerii impozitele se împart în: impozite pe venit, impozite pe avere

şi impozite pe cheltuieli.

9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?

Caracterul obligatoriu - sarcina achitarii impozitului pe venit revine tutror persoanelor

fizice si juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevezuta de lege cum ar

fi:

- pentru muncitori si functionary:salariul;

- pentru agentii economici: profitul;

- pentru propietarii funciari: renta;

- pentru detinatorii de hartii de valori(actiuni, obligatiuni); venitul produs de acesta

(dividende, dobanzi);

- micii meseriasi si liberii profesionisti suporta impozitul pe venitul realizat de pe

urma activitatii desfasurate.

De asemenea, suporta, in mod obligatoriu impozit si persoanele care detin in

proprietate anumite bunuri mobile sau immobile: proprietarii de immobile datoreaza

impozitul pe cladiri, proprietarii de terenuri datoreaza impozitul pe terenuri,

proprietarii de mijloace de transport datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.

Caracterul obligatoriu se refera si la faptul ca efectarea unor cheltuieli genereaza

obligatia de plata a unui impozit catre stat. Astfel, la achizitia de bunuri se datoreaza

taxa pe valoare adaugata, accizele, taxele vamale. Ce este specifc in cazul lor este

faptul ca, spre deosebire de impozitele mai sus amintite, sarcina achitarii

impozituluirevine unei alte personae (impozitul este cuprins in pretul platit, deci in

Page 5: Rasp Fisclitate

cheltuiala, urmand sa-l vireze statului persoana de la care au fost achizitionate

bunurile) De asemenea, in cazul acestor bunuri nu se individualizeaza cel care

suporta efectiv impozitul, ci doar platitorul impozitului, care retine din pr?t impozitul

de la cumparator si il vireaza apoi statului.

Obligativitatea-consta in faptul ca prelevarea impozitului se face fara solicitarea

acordului contribuabilului, constituirea si incasarea obligatiei fiind reglementata prin

acte normative. Nerespectarea acestei caracteristici de catre contribuabili este

considerata abatere financiara iar atunci cand sunt indeplinite conditiile impuse de

codul penal este considerata infractiune. 

10. onescu Ion este un contribuabil persoana fizica , platind impozit pe venitul din

salarii.Nemultumit de calitatae serviciilor publice oferite de stat , el solicita

rambursarae impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita nu este

echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat.Este aceasta solicitare

intemeiata ?argumentati.

Raspuns:

-nu este intemeiata solicitarea;

-caracterul obligatoriu al impozitului;plata acestuia catre bugetul statului nu

presupune o contraprestatie directa si imediata in favoarae contribuabilului. 

11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei

reprezentand impozit pe veniturile din salarii pt. Salariata sa Andreescu Andreea

Identificati subiectul si obiectul impozitului in acest caz. 

Raspuns:

-subiect- Andreescu A.

-obiect-venitul din salarii

12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa ,nu

arbitrara ,iar termenele,modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc

pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor.

Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith?

Raspuns:-certitudinea impunerii

Page 6: Rasp Fisclitate

13 Ce reprezinta stopajul la sursa?Exemplificati.

Raspuns- retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului realizat

de catre contribuabil, in vederea virarii acestuia in contul bugetar corespunzator.

Exemple:

-impozit pe salarii,impozit pe venitul nerezidentilor etc

!14. Se dau urmatoarele cote progresive simple

Transa de venit cota cota progr.comp. impozit

Pana la 1500 10% 150 lei

1501-2500 lei 15% 150 lei +15% pt. ce dep. 1500 300 lei

2501-4000 lei 25% 300 lei +25%pt. ce dep. 2500 675 lei

peste 4000 lei 30% 675 lei + 30% pt. ce dep.4000 ……

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul otelor progresive

compuse.

15.Impozitul pe venitul din transferul propriet. imobiliare din patrim. Personal se

calculeaza, in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o pertioada mai mica de 3

ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote: Transa de venit cota

Pana la 200.000 lei 3%

Peste 200.000 lei 6.000 lei + 2% pt. Ceea ce depaseste 200.000 lei

Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.

Raspuns:-cote progresive compuse.

16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului

impozabil.Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta?

Raspuns – cota procentuala fixa .

17.Contribuabilul X realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m.si unul de 

Page 7: Rasp Fisclitate

3.500 u.m.,care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere :

Transa de venit

(u.m.) Cota

(%)

Pana la 1.500 u.m. 10%

1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m. 

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.

Raspuns-

Impunerea venitului de 1000 um=1000 x 10%=100 um

Impunerea venitului de 3500um=300 +(3500-2500) x25%=550um

Impozit total=100 + 550 =650 um

18.Contribuabilul Y realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m. si unul de

3.500 u.m.,care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :

Transa de venit

(u.m.) Cota

(%)

Pana la 1.500 u.m. 10%

1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m. 

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.

Raspuns

Venitul global=1000+3500=4500 um

Impozit global=675 +(4500-4000) x30%=825 um

19. O societate comercială supusă impozitului pe profit realizează în primul semestru

al anului 2008 venituri totale în sumă de 50.000 lei din care 40.000 lei sunt venituri

realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totală a cheltuielilor deductibile

Page 8: Rasp Fisclitate

efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, dintre care 28.000 lei sunt aferenti

activitatii de bar de noapte.Determinaţi cuantumul impozitului pe profit aferent

semestrului I .Stiind că agentul economic a constituit şi plătit la sfârşitul primului

trimestru al anului 2008 impozit pe profit în sumă de 4.000 lei determinaţi cât este

cuantumul impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II 2008.

Rãspuns:

Pas 1. Identificarea veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărui tip de activităţi

Pentru bar de noapte:

Venituri = 40.000 lei

Cheltuieli = 28.000 lei

Pentru celelalte activităţi

Venituri = 50.000 – 40.000 = 10.000 lei

Cheltuieli = 35.000 – 28.000 = 7.000 lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe profit aferent activităţii de bar de

noapte(art.18CF)

Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maximă dintre:

- 16% xProfitul impozabil din aceasta activitate sau

- 5% xTotal venituri din aceasta activitate . Astfel, vom calcula impozitul pe profit în

ambele moduri, urmând să decidem ulterior care este suma de plată.

Cu cota de 16%: Impozit = 16% x (40.000 – 28.000) = 1.920 lei

Cu cota de 5%: Impozit = 5%x 40.000 = 2.000 lei

Impozitul pe profit datorat pentru semestrul I din activitatea barului de noapte =

2.000 lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit aferent celorlalte activităţi

Pentru celelalte activităţi impozitul pe profit se determină prin aplicarea cotei de 16%

la profitul impozabil.

Impozitul pe profit datorat pentru semestrul II pentru alte activităţi = 16% * (10.000 –

7.000) = 480 lei

Pas 4. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul I

Impozit datorat = Impozitbar + Impozitalteact. = 2.000 + 480 = 2.480 lei

Pas 5. Determinarea impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II

Impozit pe profit plătit în trimestrul I = 4.000 lei

Impozit pe profit datorat cumulat de la începutul anului pentru semestrul I = 2.480

lei.

Societatea are de recuperat impozit pe profit în sumă de 4.000 – 2.480 = 1.520 lei

Page 9: Rasp Fisclitate

20. O organizaţie non-profit realizează următoarele venituri în anul 2008:

- venituri din cotizaţiile membrilor = 5000 lei

- venituri din donaţii şi sponsorizări = 15.000 lei

- venituri din finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană = 30.000 lei

- venituri din activităţi comerciale = 10.000 lei

Corespunzător acestor venituri ea realizează următoarele cheltuieli:

- cheltuieli aferente activităţii non-profit = 48.000 lei;

- cheltuieli aferente activităţii comerciale = 7000 lei

Determinaţi impozitul pe profit datorat de această organizaţie non-profit pentru

activităţile desfăşurate în cursul anului 2008, dacă cursul de schimb este 3,65

lei/euro.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile

a.Pentru veniturile din cotizaţiile membrilor, donaţii şi sponsorizări şi finanţări

nerambursabile de la Uniunea Europeană organizaţia non-profit este scutită de plata

impozitului pe profit.

b.Organizaţiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din

activităţi economice ce nu depăşesc 15.000 euro, dar nu mai mult de 10% din

celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit.

Deci, limita veniturilor scutite ,din activităţi economice, este minimul dintre 15.000

euro şi 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit,respectiv:

15.000 euro = 15.000 x3.65 = 54.750 lei

10% (5000 + 15000 + 30000) = 5.000 lei

- veniturile din activităţi economice sunt scutite în limita a 5.000 lei, pentru restul de

5000 lei datorându-se impozit pe profit.

Pas 2. Determinarea profitului impozabil

Organizaţia non-profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde

cuantumului veniturilor impozabile.

Profitul activităţilor economice = Veconomice – Ch.economice = 10.000 – 7000 =

3000 lei.

Profitul aferent veniturilor impozabile = 3000 x (5000/10000) = 1500 lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit

Impozit pe profit = 16% x 1500 = 240 lei

Page 10: Rasp Fisclitate

21 Se dau următoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuieli pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;

- cheltuielile de protocol;

- cheltuielile cu provizioane;

- cheltuielile cu impozitul pe profit;

- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române;

- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;

- cheltuieli cu achiziţionarea ambalajelor;

- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;

- cheltuieli cu mărfurile vândute;

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Clasificaţi aceste cheltuieli în categoriile:

a) cheltuieli deductibile;

b) cheltuieli cu deductibilitate limitată;

c) cheltuieli nedeductibile

din punctul de vedere al impozitului pe profit.

Rãspuns:

Conform Codului Fiscal, art. 21, cheltuielile de mai sus se clasifică astfel:

a) Cheltuieli deductibile:

- cheltuieli pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;

- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;

- cheltuieli cu achiziţionarea ambalajelor;

- cheltuieli cu mărfurile vândute;

b) Cheltuieli cu deductibilitate limitată:

- cheltuielile de protocol;

- cheltuielile cu provizioane;

- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;

c) Cheltuieli nedeductibile:

- cheltuielile cu impozitul pe profit;

- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române;

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

22. O societate comercială realizează următoarele venituri şi cheltuieli aferente

trimestrului I 2008:

- venituri din vânzarea mărfurilor: 50.000 . lei;

- venituri din prestări servicii: 20.000 . lei;

Page 11: Rasp Fisclitate

- venituri din dividende primite de la o societate comercială română = 1.000 lei;

- cheltuieli cu mărfurile vândute: 30.000 lei;

- cheltuieli cu serviciile de la terţi: 10.000 lei;

- cheltuieli de protocol: 1.000 lei;

- cheltuieli salariale: 2.000 lei

- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române: 3.000 lei

- cheltuieli cu tichetele de masă: 800 . lei, din care 200 lei peste limita legală

Determinaţi impozitul pe profit datorat de societatea comercială.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile

Venituri impozabile = Venituri din vânzarea mărfurilor + venituri din prestări servicii

=

= 50.000 + 20.000 = 70.000 lei

Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile

Pentru determinarea sumei cheltuielilor deductibile vom analiza fiecare tip de

cheltuială în parte:

- cheltuielile cu mărfurile vândute sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 30.000 lei

- cheltuielile cu serviciile de la terţi sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 10.000 lei

- cheltuielile cu protocolul sunt deductibile limitat

Limita = 2% x (Venituri impozabile – Cheltuieli aferente veniturilor impozabile altele

decât cele cu impozitul pe profit şi protocolul)

= 2% x (70.000 – 30.000 – 10.000 – 2.000 – 3.000 – 800) = 24.200 lei x 2%= 484 lei

şi chelt neded = 516 lei.

- cheltuielile salariale sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 2.000 mil. lei

- cheltuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile Chelt. Neded. = 3.000 mil. lei

- cheltuielile cu tichetele de masă sunt deductibile în limita prevederilor legale 

Chelt. Ded. = 600 mil. lei şi Chelt. Neded. = 200 mil. lei.

Total cheltuieli deductibile = 30.000 + 10.000 + 484 + 2.000 + 600 = 43.084 lei

Pas 3. Determinarea profitului impozabil

Profit impozabil = 70.000 – 43.084 = 26.916 lei

Pas 4. Determinarea impozitului pe profit

Impozitul pe profit = 26.916x 16% = 4.307 lei.

23. O societate comercială realizează în anul 2008 venituri totale impozabile în

valoare de 10.000 lei şi cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000 lei. Separat

de aceste cheltuieli societatea înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente

împrumuturilor de la bănci în sumă de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de

Page 12: Rasp Fisclitate

125.000 lei la începutul anului şi 150.000 lei la sfârşitul anului. Valoarea

împrumuturilor pe

termen lung este de 400.000 lei la începutul anului şi 300.000 lei. Determinaţi

valoarea impozitului pe profit de plată aferent anului 2008.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile

Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci autorizate de BNR sunt

integral deductibile.

Pas 2. Determinarea profitului impozabil

Profit impozabil = 10.000 – 8.000 – 1.200 = 800 lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit

Impozit pe profit = 16% x 800 = 128 lei

24. O societate comercială a realizat cumulat de la începutul anului pe primele şase

luni ale anului 2008 venituri totale impozabile în valoare de 40.000 lei, din care cifra

de afaceri reprezintă 38.000 lei şi cheltuieli totale în valoare de 30.000 lei, din care

600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai

societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250 lei. Determinaţi care este suma

impozitului pe

profit pe care societatea trebuie s-o plătească la 25 iulie 2008, ştiind că impozitul pe

profit constituit pentru primul trimestru a fost plătit la termenul legal.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea profitului impozabil aferent primelor şase luni ale anului.

Venituri impozabile = 40.000 lei

Cheltuieli deductibile = 30.000 – 600 = 29.400 lei sau ( 30250-850)

Profit impozabil = 40.000 – 29.400 = 10.600 lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul II

Impozit pe profit datorat = 16% x 10.600 = 1.696 lei

Cheltuielile cu sponsorizarea pot fi deduse din impozitul pe profit în limita a 3‰ din

cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat.

3‰ x CA = 3‰ x 38.000 = 114 lei

20% x Impozit = 20% x 1.696 = 339,2 lei

din impozitul datorat putem deduce cheltuieli cu sponsorizarea în sumă de 114 lei

Impozit pe profit datorat = 1696 – 114 = 1.582 lei

Pas 3. determinarea impozitului pe profit de plată

Impozit pe profit de plată = Impozit pe profit datorat - Impozit pe profit plătit = 1.582

Page 13: Rasp Fisclitate

– 600 = 982 lei

sau

Calculul cheltuielilor de sponsorizare care se vor scadea din impozitul pe profit:

1696(total impozit)-600(impozit deja achitat)=1096lei

38000*3la mie=114lei

1096*20%=219,2

Deci total impozit datorat pentru trimetrul II:

1096-114=982lei

25. La sfârşitul anului 2007 o societate comercială pe acţiuni înregistrează un profit

net în valoare de 200.000 lei.Acţionarii societăţii sunt: o persoană fizică română ce

deţine 30% din capitalul social şi o persoană juridică română ce deţine din anul 2001

70% din capitalul social. În condiţiile în care societatea practică o rată de distribuire a

dividendelor de 50% determinaţi:

a) valoarea totală şi pe beneficiari a dividendului brut;

b) impozitul pe dividende;

c) valoarea dividendului net pe beneficiari;

d) până la ce dată trebuie plătit impozitul pe dividende.

Rãspuns:

a) Dividend brut = 200.000 x 50% = 100.000 lei-repartizat actionarilor

- persoana fizică = 100.000 x 30% = 30.000 lei;

- persoana juridică 100.000 x 70% = 70.000 lei;

b) Impozitul pe dividende

- persoana fizică = 30.000 x 16% = 4.800 lei (Cod fiscal, art. 67, alin 1);

- persoana juridică = 0; (Dividendele sunt scutite de impozit, conform, art. 36, alin 4,

Cod Fiscal);

c) Dividendul net

- persoana fizică = 30.000 – 4.800 = 25.200 lei;

- persoana juridică = 70.000 – 0 = 70.000 lei;

d) Impozitul pe dividende va fi plătit în anul 2008, până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei în care se plăteşte dividendul ori de câte ori acţionarii decid ridicarea

dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie

2008 (Cod fiscal, art. 67, alin 1-pt. divid. distribuit actionrilor, dar neridicat).

26. La data de 31 decembrie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de

impozit pe profit (16%) a înregistrat următorii indicatori economico-finanicari:

Capital social subscris şi vărsat ............................................................1.000 lei

Venituri totale şi impozabile ...............................................................70.000 lei

Cheltuieli totale şi deductibile fiscal ...................................................60.000 lei

Page 14: Rasp Fisclitate

Să se constituie rezerva legală conform limitei maxime de deductibilitate admise de

legislaţia în vigoare, în condiţiile în care AGA a hotărât constituirea integrală a

rezervei legale.

Rãspuns: 200 lei

Metodologia de calcul:

Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)......................................................10.000 lei

Suma maximă admisă a rezervei legale ....................................................200 lei

10.000 lei x 5% = 500 lei

1.000 lei x 20% = 200 lei

500 lei > 200 lei

Rezultă suma maximă admisă de 200 lei

27. La data de 31 decembrie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de

impozit pe profit (16%) a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

Capital social subscris şi vărsat ............................................................1.000 lei

Venituri totale şi impozabile ...............................................................70.000 lei

Cheltuieli totale şi deductibile fiscal ...................................................60.000 lei

Societatea se afla in primul an de activitate

Sa se calculeze impozitul pe profit annual in conditiile in care AGA a hotarat

constituirea rezervei la nivelul maxim de deductibilitate admisa.

Rãspuns: 1568 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea sumei maxime admise a rezervei legale

Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)......................................................10.000 lei

Suma maximă admisă a rezervei legale ....................................................200 lei

10.000 lei x 5% = 500 lei

1.000 lei x 20% = 200 lei

500 lei > 200 lei

Rezultă suma maximă admisă de 200 lei

II. Determinarea impozitului pe profit anual

Profit impozabil (10.000 - 200)...........................................................9.800 lei

Impozit pe profit anual (9.800 x 16%)...................................................1.568 lei

Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.

22 (1) a şi art. 19 (1)

Page 15: Rasp Fisclitate

28. O societate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de

noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a

exerciţiului N a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

Venituri totale şi impozabile ...............................................................10.000 lei

Cheltuieli totale şi deductibile fiscal .....................................................6.000 lei

Să se calculeze impozitul pe profit aferent exerciţiului N.

Rãspuns: 640 lei

Metodologia de calcul:

Profit impozabil (10.000 lei – 6.000 lei)..................................................4.000 lei

Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:

(4.000 x 16% = 640 lei)

Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activităţi:

(10.000 x 5% = 500 lei)

Determinarea impozitului pe profit datorat ................................................640 lei

(640 lei > 500 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 18

29. O societate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de

noapte, discotecilor,cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a

exerciţiului N a înregistrat următorii indicatori

economico-financiari:

Venituri totale şi impozabile ...............................................................10.000 lei

Cheltuieli totale şi deductibile fiscal .....................................................7.500 lei

Să se calculeze impozitul pe profit aferent exerciţiului N.

Rãspuns: 500 lei

Metodologia de calcul:

Profit impozabil (10.000 lei – 7.500 lei)..................................................2.500 lei

Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:

(2.500 x 16% = 400 lei)

Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activităţi:

(10.000 x 5% = 500 lei)

Determinarea impozitului pe profit datorat ................................................500 lei

(500 lei < 400 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 18

Page 16: Rasp Fisclitate

30. La data de 31 martie a exerciţiului N o societate comercială plătitoare de impozit

pe profit 16% a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

Venituri totale.......................................................................................14.000 lei

din care

- dividende primite de la o persoană

juridică română ......................................................................................2.000 lei

Cheltuieli totale.......................................................................................10.000 lei

Din care

- majorări şi penalităţi de întârziere

pentru neplata la termen a TVA .....................................................100 lei

Să se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. I.

Rãspuns: 336 lei

Metodologia de calcul:

Profit contabil (14.000 lei – 10.000 lei)...................................................4.000 lei

Profit impozabil (4.000 lei – 2.000 lei + 100 lei).....................................2.100 lei

Impozitul pe profit (2.100 lei x 16%) .........................................................336 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 (1)

31. La o societate comercială s-au înregistrat următorii indicatgori economico-

financiari:

Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei

Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol ...............................................................................200 lei

Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol ...............................................................................200 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit ..............................................................340 lei

Să se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, ştiind că

societatea este plătitoare de impozit pe profit şi neplătitoare de TVA.

Rãspuns: 70,8 lei

Metodologia de calcul:

Page 17: Rasp Fisclitate

Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei

Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ................. 3.540 lei

(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)=3.540 lei

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .....................................70,8 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a).

32. La data de 30 iunie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit

pe profit 16% şi de TVA 19% a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei

Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol (băuturi alcoolice şi produse din tutun,suma exclusiv tva)

……………………………………………………………................200 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I..................................................340 lei

Să se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit

aferent trim II, ştiind ca totalul cheltuielilor include şi TVA-ul nedeductibil aferent

produselor de protocol.

Rãspuns: 561 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie,

221 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:

I. Determinarea cheltuielilor de protocol deductibile

Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei

Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ................. 3.540 lei

(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .....................................70,8 lei

II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile

Cheltuieli de protocol nedeductibile (200 lei – 70,8 lei) ...........................129,2 lei

TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor de protocol ..................................38 lei

(200 lei x 19% = 38 lei)

Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I......................................................340 lei

Cheltuieli nedeductibile Total......................................................................507,2 lei

III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie

Page 18: Rasp Fisclitate

Profit contabil (10.000 lei – 7.000 lei) .......................................................3.000 lei

Profit impozabil (3.000 lei + 507,2 lei) ......................................................3.507,2 lei

Impozit pe profit cumulat la 30 iunie (16% x 3.507,2 lei)..............................561 lei

IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.

Impozit pe profit aferent Trim II. ..................................................................221 lei

(561 lei – 340 lei = 221 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a )şi

art. 145 (5) b).

33. La 30 iunie, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% prezintă

următoarea situaţie financiară:

Venituri totale impozabile .......................................................................700.000 lei

Cheltuieli totale .......................................................................................600.000 lei

din care

- cheltuieli de protocol.................................................................................12.000 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I........................................10.000 lei

- cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări

pentru neplata la termen a TVA ....................................................................2.000 lei

Să se determine limita maximă de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisă la

30 iunie.

Rãspuns: 2.440 lei

Metodologia de calcul:

Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .......................................................100.000

lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ...........................122.000

lei

(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei)

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei) ..........................................2.440

lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a).

34. La 30 iunie, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% şi TVA 19%

prezintă următoarea situaţie financiară:

Venituri totale impozabile .......................................................................700.000 lei

Page 19: Rasp Fisclitate

Cheltuieli totale .......................................................................................600.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol.................................................................................12.000 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I.........................................10.000 lei

- cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări

pentru neplata la termen a TVA ....................................................................2.000 lei

Să se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit

aferent trim II, ştiind că totalul cheltuielilor include şi cheltuielile cu TVA colectată

aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile.

Rãspuns: 19.740 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie

9.740 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:

I. Determinarea limitei maxime de deductibilitate a cheltuielilor de protocol

Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .......................................................100.000

lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ...........................122.000

lei

(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei)

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei) ..........................................2.440

lei

II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile

Cheltuieli de protocol nedeductibile (12.000 lei – 2.440 lei) ...........................9.560 lei

Cheltuieli cu TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile.....1816,4

lei

(9560 lei x 19% = 1816,4 lei)

Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I...........................................................10.000 lei

Cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări

pentru neplata la termen a TVA .........................................................................2.000

lei

Cheltuieli nedeductibile

Total............................................................................23.376,4 lei

III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie

Profit impozabil (100.000 lei + 23.376,4 lei) ..................................................123.376,4

lei

Impozit pe profit cumulat (123.376,4 lei x

16%)..............................................19.740,22 lei

Page 20: Rasp Fisclitate

IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.

Impozit pe profit aferent Trim

II. ............................................................................9.740 lei

32

(19.740 lei – 10.000 lei = 9.740 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a) şi

(4) a) şi HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare, Titlul VI TVA,

pct. 6 (11) şi (12).

35. O societate commercială a obţinut cumulat, de la începutul anului până la data

de 31 decembrie 2007, un profit impozabil de 750.000 lei, conform calculelor

finalizate în luna aprilie 2008. În cursul anului s-a plătit un profit impozabil astfel:

Impozit pe profit trim. I .................................36.000 lei

Impozit pe profit trim. II.................................40.000 lei

Impozit pe profit trim. III................................12.000 lei

Să se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat până la data

de 25 ianuarie, aferent trim IV,

urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la

data de 15 aprilie a anului următor şi care va fi diferenţa de plată pentru acel an.

Rãspuns: 12.000 lei impozit pe profit pentru trim. IV

20.000 lei diferenta de platã pentru anul 2007

Metodologia de calcul:

I. Determinarea impozitului pe profit Trim. IV

Impozit pe profit pentru Trim. IV .............................................................12.000 lei

(sumă egală cu impozitul pe Trim. III)

II. Determinarea impozitului pe profit anual

Profit impozabil......................... .............................................................750.000 lei

Impozit pe profit anual (750.000 lei x 16%)........................................... 120.000 lei

III. Determinarea diferenţei de plată pentru anul 2007

Impozit pe profit plătit până la data de 25 ianuarie ..................................100.000 lei

(36.000 lei + 40.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei)

Diferenţa de plată pentru anul 2007 ...........................................................20.000 lei

(120.000 lei – 100.000 lei)

Page 21: Rasp Fisclitate

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 (10) şi

art. 35 (1).

36. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:

- lei -

1 ianuarie 2007 31 martie 2007

Capital propriu 100.000 120.000

Capital împrumutat 110.000 90.000

Cheltuieli cu dobânzile aferente

unui împrumut de la o bancă

românească autorizată de BNR 0 40.000

Venituri din dobânzi 0 22.000

Celelate venituri impozabile 0 150.000

Să se calculeze nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie

2008.

Rãspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile adicã sunt în sumã de

40.000 lei.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (4).

37. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:

- lei -

lei 1 ianuarie 2008 31 martie 2008

Capital propriu 100.000 120.000

Capital împrumutat 110.000 150.000

Cheltuieli cu dobânzile aferente

unui împrumut de la un acţionar

al societăţii comerciale 0 60.000

Venituri din dobânzi 0 22.000

Celelate venituri impozabile 0 170.000

Să se calculeze nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie

2008. Rata dobânzii la care sa contractat împrumutul de la acţionar este inferioară

ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR.

Rãspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile în sumã de 60.000 lei.

Metodologia de calcul:

Page 22: Rasp Fisclitate

I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile

Cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile ..................................................... 60.000

lei

(se încadrează în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR)

II. Determinarea gradului de îndatorare a capitalului

GR. Trim I = 110.000 +150.000= 1.18

100.000 +120.000

III. Determinarea cheltuielilor cu dobânzile deductibile în trim I

Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................60.000

lei

(grad îndatorare < 3)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (5) şi

art. 23 (1)

38. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:

- lei -

1 ianuarie 2008 31 martie 2008

Cheltuieli cu dobânzile aferente

unui împrumut de la un acţionar 0 70.000

Venituri din dobânzi 0 30.000

Celelate venituri impozabile 0 220.000

Să se determine nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la 31 martie 2008, în

cazul în care gradul de îndatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca 3 şi în

cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este

pozitiv dar mai mare ca trei. Dacă pentru împrumutul contractat s-ar fi plătit dobânzi

calculate cu rata de referinţă aBNR, volumul acestora pentru trim. I ar fi fost 50.000

lei.

Rãspuns: Grad de îndatorare Cheltuieli deductibile cu dobânzile

la 31 martie 2008

<3 50.000 lei

>3 0lei 

Page 23: Rasp Fisclitate

Metodologia de calcul:

I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile

Cheltuieli cu dobânzile posibil deductibile ....................................................... 50.000

lei

(numai cele care se încadrează în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă

stabilite de BNR ar fi posbil deductibile. Restul de 10.000 sunt integral nedeductibile).

II. Determinarea cheltuielilor cu dobânzile deductibile în trim I în funcţie de gradul de

îndatorare a capitalului

Caz I. Grad de îndatorare < 3

Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................50.000

lei

(Cheltuielile cu dobânzile posibil de dedus vor fi integral deductibile în trim I)

Caz II. Grad de îndatorare > 3

Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................0 lei

(Cheltuielile cu dobânzile posibil de dedus vor fi integral nedeductibile în trim I si se

vor reporta până când gradulde îndatorare va fi mai mic decât 3).

Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.

23 (1), (2) şi (5)

39. O societate achiziţionează, pe data de 15 decembrie 2007 un utilaj. Valoarea

contabilă de intrare este de 56.000 lei, durata normală de utilizare 5 ani.

În condiţiile aplicării pentru calculul amortizării fiscale a metodei de amortizare

accelerată, care este mărimea amortizării fiscale în anul 2009? La calculul amortizării

accelerate se va utiliza cota maximă de amortizare admisă.

.

Rãspuns: 7000 lei

Metodologia de calcul:

Amortizarea accelerată în primul an de funcţionare (2008)...............................28.000

lei

(56.000 lei x 50%)

Amortizarea în al doilea an de funcţionare (2009)...............................................7.000

lei

(28.000 lei : 4 ani = 7.000 lei/an)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 .

40. La data de 01 martie 2007, o societate achiziţionează o clădire pentru extinderea

activităţii. Valoarea contabilă

Page 24: Rasp Fisclitate

de intrare este de 2.000.000 lei, durata normală de utilizare 40 ani.

Să se calculeze amortizarea fiscală pentru anul 2007.

Rãspuns: 37.500 lei

Metodologia de calcul:

Amortizarea fiscală anuală pe baza metodei liniare............................................50.000

lei

(2.000.000 lei : 40 ani)

Amortizarea fiscală în anul

2007..........................................................................37.500 lei

(50.000 lei x 9/12 =37.500 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 (6), (7),

(11).Probleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuride dmldone pe Lun Oct 27, 2008 9:33 am

41. Un contribuabil achiziţionează, în data de 03 Octombrie 2007 un brevet de

invenţie pe care îl utilizeaza începând cu data de 10 Octombrie 2007. Valoarea de

facturare a brevetului de invenţie este de 145.775 lei, din care TVA 23.275 lei. Durata

normală de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplică regimul de amortizare

liniară.

Să se determine amortizarea fiscală aferentă lunii noiembrie 2007.

Rãspuns: 3.402,77 lei

Metodologia de calcul:

Valoarea contabilă de intrare (145.775 lei – 23.275 lei) ...............................122.500

lei

Amrtizarea fiscală

lunară ..................................................................................3.402,77 lei

Page 25: Rasp Fisclitate

(122.500 lei : 36 luni = 3402,77 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 (6), (7),

(11).

42. Se înregistrează o lipsă de materiale auxiliare din gestiune în valoare de 1.000

lei. AGA hotărăşte descărcarea gestiunii fără a emite decizie de imputare. Materialele

nu au fost asigurate.

Care este tratatmentul fiscal din punct de vedere al TVA şi al impozitului pe profit

pentru această situaţie?

Rãspuns:

Tratatment din punct de vedere al TVA

Constatarea existenţei de bunuri lipsă în gestiune se consideră livrare către sine,

pentru care societatea trebuie să colecteze TVA , se va colecta TVA în sumă de

100.000 x 19% = 19.000 lei. Acest TVA colectat este cheltuială a societăţii.

Tratatment din punct de vedere al impozitului pe profit

Cheltuiala cu stocul constatat lipsă în gestiune, precum şi cu TVA aferent este

deductibilă fiscal numai dacă stocul a fost asigurat, în limita asigurării. Cum stocul nu

a fost asigurat, atât cheltuiala cu stocul, cât şi TVA colectată aferentă stocului vor fi

cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (4) lit. c,

art. 128 (4), art. 155 (2) şi HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal,

cu modificările şi completările ulterioare,

Titlul VI TVA, pct. 70 (1) şi (2).

43. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit, a încheiat in cursul

trim.1un contract de leasing operaţional în calitate de utilizator de leasing pentru un

utilaj şi a înregistrat următoarele cheltuieli pe cumulat:

Cheltuieli privind mărfurile ………………………………………….. 100.000 lei

Cheltuieli cu salariile …………………………………………………...20.000 lei

Cheltuieli cu amortizarea bunului luat în leasing ………………………..1.000 lei

Cheltuieli cu serviciile bancare ……………………………………………500 lei

Una din aceste cheltuieli nu a fost înregistrată corespunzător operaţiunii economice

realizate de societate.

Să se indice grupa de cheltuieli incorect înregistrată şi cine trebuia să le înregistreze,

precum şi regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.

Rãspuns:

Page 26: Rasp Fisclitate

Cheltuielile cu amortizarea obiectului de leasing sunt incorrect înregistrate la

utilizator deoarece societatea a încheiat un contract de leasing operaţional. Aceste

cheltuieli cu amortizarea obiectului de leasing se înregistrează de către locator şi

sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 25

44. În cursul anului 2008, după aprobarea bilanţului contabil aferent anului 2007, la o

societate comercială avem următoarea situaţie:

Profit net de repartizat sub formă de dividende ............................................ 300.000

lei

Capital social subscris şi vărsat .......................................................................30.000

lei

Din care: Asociat „A”/Persoană juridică română ............................................25.000 lei

Asociat „B”/Persoană fizică română .............................................. ...5.000 lei

Asociatul „A” deţine părţile sociale începând cu anul 2000.

Să se determine suma dividendelor ce trebuie încasate de către fiecare asociat şi a

impozitului pe dividende reţinut de societatea comercială.

Rãspuns: Dividende de încasat Impozit pe dividende

Asociat „A” 249.990 lei 0 lei

Asociat „B” 42.008 lei 8.002 lei

TOTAL 291.998 lei 8.002 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea ponderii părţilor sociale în total capital

Asociat „A” 25.000 lei : 30.000 lei = 83,33%

Asociat „B” 5.000 lei : 30.000 lei = 16,67%

30.000 lei = 100%

II. Repartizarea profitului net sub formă de dividende

Asociat „A” 300.000 lei x 83,33% = 249.990 lei

Asociat „B” 300.000 lei x 16,67% = 50.010 lei

300.000 lei x 100% = 300.000 lei

III. Determinarea impozitului pe dividend datorat

Asociat „A” 249.990 lei x 0% = 0 lei

Pentru A nu se retine imp dividende pt ca detine mai mult de 15% pe o perioada mai

mare de doi ani.

Asociat „B” 50.010 lei x 16% = 8.001,6 lei = 8.002 lei

8.002 lei

IV. Suma dividendelor de încasat de către asociaţi

Page 27: Rasp Fisclitate

Asociat „A” 249.990 lei -0 = 249.990 lei

Asociat „B” 50.010 lei – 8002 = 42.008 lei

291.998 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 (1), (2),

(4) şi art. 67 (1).

45. În cursul anului 2008, după aprobarea bilanţului contabil aferent anului 2007, la o

societate comercială avem următoarea situaţie:

Profit net de repartizat sub formă de dividende ............................................ 200.000

lei

Capital social subscris şi vărsat .......................................................................40.000

lei

Din care: Asociat „A”/Persoană fizică română ...............................................25.000 lei

Asociat „B”/Persoană fizică română ............................................. 15.000 lei

Să se determine suma dividendelor ce trebuie încasate de către fiecare asociat şi a

impozitului pe dividende reţinut de societatea comercială.

Rãspuns: Dividende de încasat Impozit pe dividende

Asociat „A” 105.000 lei 20.000 lei

Asociat „B” 63.000 lei 12.000 lei

TOTAL: 168.000 lei 32.000 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea ponderii părţilor sociale în total capital

Asociat „A” 25.000 lei : 40.000 lei = 62,50%

Asociat „B” 15.000 lei : 40.000 lei = 37,50%

40.000 lei = 100%

II. Repartizarea profitului net sub formă de dividende

Asociat „A” 200.000 lei x 62,50% = 125.000 lei

Asociat „B” 200.000 lei x 37,50% = 75.000 lei

200.000 lei x 100% = 200.000 lei

III. Determinarea impozitului pe dividend datorat

Asociat „A” 125.000 lei x 16% = 20.000 lei

Asociat „B” 75.000 lei x 16% = 12.000 lei

32.000 lei

IV. Suma dividendelor de încasat de către asociaţi

Asociat „A” 125.000 lei -20.000 = 105.000 lei

Asociat „B” 75.000 lei – 12.000 = 63.000 lei

169.000 lei

Page 28: Rasp Fisclitate

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 67 (1).

46. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intră şi persoanele juridice

române. Descrieţi categoriile de de persoane juridice române ce datorează impozit pe

profit, precum şi sfera de cuprindere a impozitului datorat deaceste persoane.

Raspuns

În categoria persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit se cuprind: companiile

naţionale, societăţile naţionale, regiile autonome, indiferent de subordonare,

societăţile comerciale, indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de

proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital străin sau cu capital integral străin,

societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică,

organizaţiile cooperatiste, instituţiile financiare şi instituţiile de credit, fundaţiile,

asociaţiile, organizaţiile, precum şi orice altă entitate care are statutul legal de

persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române.

Aceste persoane datorează impozit asupra profitului impozabil obţinut din orice

sursă, atât din România, cât şi din străinătate.

47. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intră şi persoanele juridice

străine. Descrieţi activităţile şi profitul impozabil pentru care aceste societăţi

datorează impozitul pe profit.

Raspuns

Persoanele juridice străine intră sub incidenţa impozitului pe profit în următoarele

situaţii:

- persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu

permanent în România,

pentru profitului impozabil atribuibil sediului permanent;

- persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară

activitate în România într-o

asociere fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii

atribuibile fiecărei

personae;

Page 29: Rasp Fisclitate

- persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi

imobiliare situate în

România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană

juridică română, asupra

profitului impozabil aferent acestor venituri.

48. În ce condiţii asociaţiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru

veniturile realizate?

Raspuns

Asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari

recunoscute ca asociaţii de proprietari, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare sunt scutite de impozit pe profit

pentru veniturile obţinute din activităţi economice, care sunt sau urmează a fi

utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi

repararea proprietăţii comune.

49. Organizaţiile non-profit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt

scutite de la plata impozitului peprofit, în anumite condiţii, pentru veniturile realizate

din activităţi economice. Care sunt aceste condiţii?

Raspuns

Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite

de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activităţi economice realizate

până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult

de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

50.Sa se prezinte formula generala de calcul a impozitului pe profit

IP=(Ven.din orice sursa-Chelt.aferente ven-Ven. neimp.+Chelt. neded.)xK%*

*K%=16%-regula generala

=art.38Cod. fiscal-exceptii, cote diferite 

Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă

şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se

scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.

51. Să se determine impozitul pe profit datorat de o organizaţie non-profit pentru

anul 2008, dacă se cunosc următoarele date despre venituri şi cheltuieli:

Page 30: Rasp Fisclitate

- venituri din serbări, conferinţe, tombole 24.000 lei;

- venituri din cotizaţii 3.000 lei;

- donaţii în bani şi bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei;

- venituri obţinute din reclamă şi publicitate 25.000 lei;

- venituri din activităţi economice 7.000 lei;

- cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt în sumă de 5.000 lei, din care

cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitati economice sunt în

sumă de 2000 lei.

Cursul de schimb mediu anual este de 1 euro = 3,3 lei.

Raspuns :

echiv.15000 euro = 15000 x 3,3 = 49500 lei

10% x (24000 + 3000+ 9000 +25000) = 6100 lei

Rezultă că veniturile din actrivităţile economice neimpozabile sunt de 6100 lei, deci

veniturile impozabile sunt de 7000 - 6100 = 900 lei.

Profit impozabil = (7000 – 2000)x900/7000 = 643 lei

Impozit = 643 x 16% = 103 lei.

52. Ce condiţii cumulative trebuie să îndeplinească imobilizarea corporală pentru a

reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al codului fiscal?

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ

următoarele condiţii:

a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii,

pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;

b) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului

(1800 lei);

c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Pentru imobilizările corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un

singur corp, lot sau set,la determinarea amortizării se are în vedere valoarea

întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intră în structura unui activ

corporal, a căror durată normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat,

amortizarea se determină pentru fiecare componentă în parte.

53. Prezentaţi regulile generale pe baza cărora se poate stabili regimul de amortizare

(liniar, degresiv sau accelerat) în cazul mijloacelor fixe.

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform

următoarelor reguli:

a) în cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;

b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi

Page 31: Rasp Fisclitate

instalaţiilor, precum şi pentru computere şi echipamente periferice ale acestora,

contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau

accelerată;

c) în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda

de amortizare liniară sau degresivă.

54. Cum se calculează amortizarea fiscală prin fiecare din cele 3 metode de

amortizare (liniară, degresivă şi accelerată)?

În cazul metodei de amortizare liniară, amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotei

de amortizare liniară la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de

amortizare liniară se calculează raportând numărul 100 la durata normală de utilizare

a mijlocului fix.

În cazul metodei de amortizare degresivă, amortizarea se calculează prin

multiplicarea cotelor de amortizareliniară cu unul dintre coeficienţii următori:

a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 şi 5

ani;

b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 şi 10

ani;

c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de

10 ani.

Cotele de amortizare determinate de aplică la valoarea rămasă de amortizat la finalul

fiecărui an de amortizare până în momentul în care amortizarea anuală determinată

în sistem regresiv devine mai mică decât raportul între valoarea rămasă de amortizat

şi numărul de ani rămaşi de amortizat, moment în care amortizarea anuală devine

egală cu raportul menţionat anterior.

În cazul metodei de amortizare accelerată, amortizarea se calculează după cum

urmează:

a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 50% din valoarea de

intrare a mijlocului fix;

b) pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii

rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a

acestuia.

55. Începând cu anul 2007 ce condiţii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele

primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată

într-un stat membru să fie neimpozabile?

Raspuns 

Sunt neimpozabile dividendele primite de o persoană juridică română, societate-

Page 32: Rasp Fisclitate

mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, dacă persoana juridică română

întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1. plăteşte impozit pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

2. deţine minimum 15% din capitalul social al persoanei juridice dintr-un stat

membru de la care primeşte dividendele, respectiv minimum 10%, începând cu 1

ianuarie 2009;

3. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la

pct. 2, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani.

56. Daţi 3 exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil,

indiferent de nivelul lor.

Se vor alege 3 tipuri de cheltuieli din cele enumerate mai jos:

a) cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor, pe durata de viaţă stabilită de către

contribuabil;

b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate

pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

c) cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi

boli profesionale, potrivit legii, şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru

asigurarea de riscuri profesionale;

d) cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei,

produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum şi costurile asociate

producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în

categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul

unor

campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii la

punctele de vânzare, precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu scopul stimulării

vânzărilor;

e) cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi în străinătate, efectuate de către

salariaţi şi administratori;

f) contribuţia la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de

credit;

g) taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii, reglementate de actele

normative în vigoare, precum şi contribuţiile pentru fondul destinat negocierii

contractului colectiv de muncă;

h) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;

i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau

noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale

informative proprii;

Page 33: Rasp Fisclitate

j) cheltuielile de cercetare, precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc

condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil;

k) cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice,

introducerea, întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii,

obţinerea atestării conform cu standardele de calitate;

l) cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;

m) taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi

industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale;

57. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare

acordată salariaţiilor în România şi/sau în străinătate?

Suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări

în România şi în străinătate este deductibilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit

pentru instituţiile publice.

58. Care este, din punctul de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al

cheltuielilor cu sponsorizarea?

Cheltuielile cu sponsorizarea sunt cheltuieli nedeductibile fiscal sau deductibile

plafonat.

Ele se scad din impozitul pe profit datorat în limita minimului dintre următoarele

1. 3o/00 din cifra de afaceri;

2. 20% din impozitul pe profit datorat.

59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate

clienţilor?

Sunt deductibile fiscal.

60. Ce dobânzi şi diferenţe de curs valutar nu intră sub incidenţa gradulului de

îndatorare în ceea ce priveşte deductibilitatea din punctul de vedere al impozitului pe

profit?

Raspuns. 

Dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar, în legătură cu împrumuturile

obţinute direct sau indirect de la bănci internaţionale de dezvoltare şi organizaţii

similare, şi cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor obţinute de

la instituţiile de credit române sau străine, instituţiile financiare nebancare, de la

persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, precum şi cele obţinute în baza

obligaţiunilor admise la

tranzacţionare pe o piaţă reglementată nu intră sub incidenţa gradului de îndatorare.

Page 34: Rasp Fisclitate

61. Cum se determină gradul de îndatorare în vederea stabilirii dacă cheltuielile cu

dobânzile sunt deductibile sau nu?

Gradul de îndatorare se calculează ca raport între media capitalului împrumutatcu

termen de rambursare mai mare de un an şi media capitalului propriu. Pentru

calculul acestor medii se folosesc valorile existente la începutul anului şi la sfârşitul

perioadei pentru care se determină impozitul pe profit.

Capit.impr.01 01+capit.impr.31.12

Grad indatorare=---------------------------------------------------

Capit.propiu 01 01+ capit.propriu 31.12

62. Un agent economic obţine în anul 2008 un profit impozabil dintr-un bar de noapte

în valoare de 1.000 lei.

Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. Să se determine impozitul pe

profit datorat.

Raspuns.

Impozitul în cazul barurilor de noapte este 16% din profitul impozabil, dar nu mai

puţin de 5% din veniturile din astfel de activitati.

16% x 1000 = 160 lei

5% x 9000 = 450 lei

În acest caz impozitul este 450 lei.

63. Să se calculeze amortizarea anuală a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea

regimului de amortizare degresivă prevăzut la art 24, alin 8 din Codul fiscal. Se

cunosc următoarele date:

- valoarea de intrare 35.000 lei;

- durata normală de funcţionare conform catalogului 10 ani;

- cota anuală de amortizare liniară = 100/10 = 10%;

- cota anuală de amortizare degresivă este 10% x 2 = 20 %.

Raspuns.

Anul Valoare la inceputul anului Amortizare Valoare ramasa de amortizat Valorea

ramasa

Durata ramasa

1 35000 35000 x 20%=7000 28000 3111

2 28000 28000 x 20%=5600 22400 2800

Page 35: Rasp Fisclitate

3 22400 22400 x 20%=4480 17920 2560

4 17920 17920 x 20%=3584 14336 2389

5 14336 14336 x20%=2867.2 11468.80 2293.76

6 11468.80 11468.8 /5 =2293.76 9175.04 2293.76

7 2293.76 2293.76

8 2293.76 2293.76

9 2293.76 2293.76

10 2293.76 2293.76

64. Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit?

Raspuns

Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din

profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi (7 ani incepand cu 01 01

2009). Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la

fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare

din anul înregistrării acestora.

Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa prin

divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi sau de

către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite, după caz.

În cazul persoanelor juridice străine, pierderea se recuperază luându-se în

considerare numai veniturile şi cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat

pierdere fiscală intră sub incidenţa regulilor de recuperare a pierderii de la data la

care au revenit la sistemul de impozitare a profitului.

Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii

fiscale şi limita celor 5 ani.

65. Contrbuabilii au obligaţia de a plăti impozitul pe profit la anumite termene şi a

depune declaraţii de impozit pe profit. Se cere să se menţioneze pentru anul 2007

termenele la care se face plata, ca regulă şi pe categorii de contribuabili, precum şi

ce fel de declaraţii de impozit pe profit se depun şi la ce date?

Raspuns

Contribuabilii, societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele

din România ale băncilor, persoane juridice străine, au obligaţia de a plăti impozit pe

profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial (scadenţa este data de 25,

inclusiv, a primei luni a trimestrului următor). Termenul până la care se efectuează

plata

Page 36: Rasp Fisclitate

impozitului anual (impozitul anual – plăţile anticipate) este termenul de depunere a

declaraţiei privind impozitul pe profit (15 aprilie).

Celelalte societăţi comerciale au obligaţia de a declara (declaraţia 100) şi plăti

impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare

trimestrului pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii au obligaţia să depună

o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 15 aprilie inclusiv a anului

următor.

Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual,

până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează

impozitul.

Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice,

pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual,

până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează

impozitul.

66.Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului. pe profit?

Raspuns-art.13 L571-privind Codul fiscal. 

Sunt contribuabili în cazul impozitului pe profit:

a) persoanele juridice române;

b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu

permanent în România;

c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară

activitate în România într-o

asociere fără personalitate juridică;

d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu

proprietăţi imobiliare situate în

România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană

juridică română;

e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile

realizate atât în

România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz,

impozitul datorat de persoana

fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

67.Care este cota de impunere a profitului in 2008?

Raspuns-16% cu exceptia preved. Art.38-L571/2003Cod fiscal

Page 37: Rasp Fisclitate

68.Care este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul

rezervei legale?

Raspuns- -art.22(1) lit a)-L571/2003 

Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului

contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile

neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până

ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din

patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. În cazul în care

aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice

formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul

profitului impozabil. Prin excepţie, rezerva constituită de persoanele juridice care

furnizează

utilităţi societăţilor comerciale care se restructurează, se reorganizează sau se

privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de

acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor, iar sumele destinate

reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

69.Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica

, daca plata dividendelor se face in anul fiscal 2008?

Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10%

asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română.

Nu se datorează impozit în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română

unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine minimum

15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la

data plăţii dividendelor, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora.

70 .Societatea Alfa SRL , societate de expertiza contabila platitoare de impozit pe

profit,achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000

lei.

Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit ;-1 euro=3.6 lei.

Raspuns:

Deductibila neplafonat conform art.21(2) lit.g )Cod fiscal si pct.30 N. Metod. Aprob.

Prin HG.44/2004

Art.21(2) lit.g) : sunt cheltuieli deductibile “taxele de inscriere , cotizatiile si

Page 38: Rasp Fisclitate

contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare , precum si

contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca” 

71. Societatea ALFA SRL,societate de expertiza contabila,platitoare de impozit pe

profit,achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000

lei.De asemenea,ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate,o organizatie

non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal,pentru care achita o cotizatie

in anul 2008 de 18.000 lei.

Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor

cheltuieli,stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro=3.6lei.

Raspuns

-suma de 16.000 lei –este deductibila integral-a se vedea raspunsul la problema 70

cf. Prevederilor art.21(2) lit.g) CF si pct. 30N Met.

-contributia la Asociatia Internationla de fiscalitate este deductibila in limita

echivalentului in lei a 4.000 euro anual cf. Art.21(4) lit. s) din L571/2003 Cod fiscal,

respectiv: 4000x3.6 lei/euro=14.400 lei;-diferenta de 3.600 lei(18.000-14.400) fiind

nedeductibila.

Total cotizatii deductibile =16.000 lei +14.400 lei=30.400 lei.

Art 21(40 lit s)- sunt cheltuieli nedeductibile -“cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre

organizatiile neguvernamentale sau asociatii profesionale care au legatura cu

activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4000

euro annual, altele decat cele prevazute la alin.2 lit g )si m)”

78 .S.C ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit , a efectuat in 2008 urmatoarele

plati de impozit pe profit:

-tr.1= 2000 lei,

-tr.2 =2500 lei,

-tr.3 = 900 lei,

Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent tr.4 stiind ca

ALFA SRL nu finalizeaza pana la data de 15 02 2008 inchiderea exercitiuilui

financiar/2007.

Raspuns=900 lei

79.Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit(101)?

Page 39: Rasp Fisclitate

Raspuns-15 aprilie a anului urmator-art.35 L571/2003.

80. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizează

următoarea situaţie a veniturilor desprinsă din balanţa lunii martie 2008:

Tip venit Valoare cumulatã de la

începutul anului (lei)

Venituri din vânzarea mărfurilor 10.000

Venituri din producţia de imobilizări corporale 2.000

Venituri din cedarea activelor fixe 7.000

Venituri din provizioane 500

Venituri din dobânzi 50

Venituri din diferenţe de curs valutar 70

Venituri din despăgubiri acordate de societ.de asig.

pentru pagubele la activele corporale proprii 200 

În luna februarie societatea comercială achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de

marcat în valoare de 500 lei.

Determinaţi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trim. I 2008.

Rãspuns:

Veniturile supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor = Venituri din

vânzarea mărfurilor + Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dobânzi +

Venituri din diferenţe de curs valutar = 10.000 + 7.000 + 50 + 70 = 17.120 lei

Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scădea valoarea casei de marcat.

Impozit pe venit = 2,5%x (17.120 – 500) = 2,5%x16.620 = 416 lei

81. Trei societăţi comerciale prezintă următoarea situaţie la 31.12.2006:

Indicator Societatea A Societatea B Societatea C

Obiectul 

de activitate Comerţ cu articole de Jocuri de noroc Prest. Serv. coafură

imbracaminte

Tip capital soc. Integral Privat Integral privat Integral privat

Venituri (lei) 250.000 300.000 480.000

Număr salariaţi 10 4 5

Page 40: Rasp Fisclitate

Ştiind că la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro care din

societăţile de mai sus se pot încadra pentru anul 2007 la categoria plătitor de impozit

pe veniturile microîntreprinderilor, având în vedere că nici una dintre ele nu a mai

fost încadrată în această categorie

Rãspuns:

Nici una dintre societăţile de mai sus nu se poate încadra în categoria

microîntreprinderilor în 2007,deoarece:

- societatea A are 10 salariaţi, condiţia impusă de lege limitând numărul de salariaţi

la 9 (Cod Fiscal, art. 103, lit. b);

- societatea B activează în domeniul jocurilor de noroc, domeniu în care nu se pot

înfiinţa

microîntreprinderi(Cod Fiscal, art. 104, alin 5, lit. c);

- societatea C a realizat venituri peste 100.000 euro/an, condiţia impusă de lege

limitând valoarea veniturilor la 100.000 euor pe an (Cod Fiscal, art. 103, lit. c).

82. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat

în trim I 2008 venituri impozabile în valoare de 200.000 lei şi cheltuieli totale de

150.000 lei.

Să se calculeze impozitul pe venit.

Rãspuns: 5.000 lei

Metodologia de calcul:

Determinarea impozitului pe venit ............................................................. 4.000 lei

(200.000 lei x 2,5% = 5.000 lei)

Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.

107 şi 108.

83. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat

în trim I 2008 venituri totale impozabile în valoare de 18.000 În cursul lunii februarie

achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat fiscală în valoare de 1.500 lei.

Să se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008.

Rãspuns:413 lei

Metodologia de calcul:

Page 41: Rasp Fisclitate

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 16.500 lei

(18.000 lei – 1.500 lei = 16.500 lei)

Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 330 lei

(16.500 lei x 2.5% = 413 lei)

Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.

107 şi 108.

84. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat

în trim I 2008 următoarele venituri:

Venituri din vânzarea produselor finite ................................................... 12.000 lei

Venituri din dobânzi ..................................................................................... 200 lei

Venituri din variaţia stocurilor ....................................................................1.000 lei

Venituri din producţia de impobilizări

corporale şi necorporale ................................................................................ 700 lei

Să se determine impozitul pe venit.

Rãspuns: 305 lei

Metodologia de calcul:

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 12.200 lei

(12.000 lei + 2.000 lei = 12.200 lei)

Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 244 lei

(12.200 lei x 2.5% = 305 lei)

Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.

107 şi 108.

85. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achiziţionează

şi pune în funcţiune în cursul lunii februarie 2008 o casă de marcat fiscală în valoare

de 1.400 lei. Balanţa la 31 martie 2008 înregistrează următoarele venituri:

Venituri din comercializarea mărfurilor ................................................... 10.000 lei

Venituri din dobânzi ..................................................................................... 100 lei

Venituri din provizioane................................................................................ 200 lei

Să se determine impozitul pe venit.

Rãspuns: 218 lei

Metodologia de calcul:

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 8.700 lei

(10.000 lei + 100 lei – 1.400 lei = 8.700 lei)

Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 174 lei

Page 42: Rasp Fisclitate

(8.700 lei x 2,5% = 218 lei)

Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.

107 şi 108.

86. In cazul caror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata

impozitului pe venitul microintreprinderilor?

Raspuns:

-art.103 si 104 din L571/2003 privind Codul fiscal

Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

persoanele juridice române care îndeplinesc cumulative următoarele condiţii: a)

realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de

peste 50% din veniturile

totale;

b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;

d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul,

autorităţile locale şi instituţiile publice.

Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele

juridice române care:

a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;

b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital,

cu excepţia persoanelor

juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive,

cazinourilor;

d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste

250 de angajaţi

87. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de impozit

pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns: 2.5% -cf. Art.107 din L571/2003 Cod fiscal

88. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe venitul

microintreprinderilor? 

Raspuns: -cf.art.108 L571/2003 Cod fiscal

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie

veniturile din orice sursă, din care se

Page 43: Rasp Fisclitate

scad:

a) veniturile din variaţia stocurilor;

b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale

şi a altor resurse pentru

finanţarea investiţiilor;

d) veniturile din provizioane;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului

statului, care nu au fost cheltuieli

deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele

produse la activele corporale

proprii.

În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de

achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul

justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legiiProbleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuride dmldone pe Lun Oct 27, 2008 9:33 am

99. Din veniturile enumerate mai jos selectaţi-le pe cele impozabile în anul 2008, în

sensul impozitului pe venit:

a) venituri din dividende;

b) veniturile din pensii pentru invalizi de război;

c) indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă;

d) sumele primite sub formă de sponsorizare;

e) indemnizaţia pentru creşterea copilului;

f) indemnizaţia lunară a asociatului unic;

g) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate

Page 44: Rasp Fisclitate

publică;

h) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

i) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

j) venituri din jocuri de noroc.

Rãspuns:

Conform prevederilor Titlului III din Codul Fiscal, sunt venituri impozabile în sensul

impozitului pe venit

următoarele:

a) venituri din dividende;

c) indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă;

f) indemnizaţia lunară a asociatului unic;

g) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate

publică;

h) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

i) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

j) venituri din jocuri de noroc.

100. O salariată a unei societăţi comerciale obţine la locul de muncă de bază ,pe

baza unui contract de munca cu timp normal,următoarele venituri, în luna martie

2008:

- salariu de bază = 1.000 lei;

- spor de vechime = 15%; (neinclus în salariul de bază)

- 20 tichete de masă în valoare de 7.88 lei/tichet.

- un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei.

Salariata are în întreţinere un copil minor şi pe mama sa care nu obţine venituri şi

este proprietara unui teren agricol în suprafaţă de 5.000 mp

Determinaţi venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie, şi

drepturile salariale incasate de angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii

sociale suportate de salariati sunt: CAS-9.5%, CASS-6.5%,somaj 0.5%, iar luna martie

2008 a avut 21 zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral(deducerea se

rotunjeste in sus la 10 lei..?) 

Rãspuns:

Page 45: Rasp Fisclitate

Pas 1. Determinarea venitului brut din salarii

Salariul de bază face parte integral din venitul brut=1000 lei

Sporul de vechime = 15% x 1.000 = 150 lei face parte integral din venitul brut

Valoarea tichetelor de masă este neimpozabilă în limita a unui tichet pe zi lucrătoare.

Cum luna martie 2008 a avut 23 zile lucrătoare, valoare tichetelor de masă nu se

include în venitul brut.

Cadoul primit cu ocazia zilei de 8 martie este neimpozabil în limita a 150 lei. Deci se

va include în venitul brut suma de 100 lei

Venitul brut din salarii = 1000 + 150 + 100 = 1250 lei

Pas 2. Determinarea contribuţiilor obligatorii

Contribuţia de asigurări sociale = 1250x 9,5% =119 lei

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate = 1250x 6,5% = 81

Contribuţia de asigurări pentru şomaj = 1250 x0.5%= 6 lei

Pas 3. Determinarea venitului net din salarii

Venit net = Venit brut – Contribuţii obligatorii = 1250-119-81-6=1044lei

Pas 4. Determinarea deducerii personale

Deducerea personală se stabileşte în funcţie de numărul de persoane considerate în

întreţinere:

- copilul minor este întotdeauna considerat în întreţinere;

- mama contribuabilei este şi ea considerată în întreţinere şi nu obţine venituri, iar

suprafaţa de teren deţinută este de doar 5.000 mp. Ea n-ar fi fost considerată

persoană în întreţinere dacă suprafaţa de teren deţinută depăşea 10.000 mp în

zonele colinare şi de şes sau 20.000 mp în zonele montane.

Deducerea personala = 400lei(Vezi OMFP 1016/18 07 2005,venit brut intre 1223 –

1266 lei si cu 2 pers. in intretinere)

Pas 5. Determinarea venitului impozabil

Venitul impozabil = Venit net – Deducere personala = 1044-400 = 644 lei

Pas 6. Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Impozit = 16% x644 = 103 lei

Pas 7. Determinarea drepturilor salariale primite de angajată în luna martie 2008

În luna martie salariata primeşte:

- un salariu net în numerar în valoare de 1000 + 150+100– 119-81-6 -103 =941 lei;

- 20 de tichete de masă în valoare totală de:

20x7.88 = 157.60 lei

- un cadou neimpozabil cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 150 lei(250-100

cuprins in venitul brut)

-

101. O persoană fizică obţine la locul de muncă de bază un venit net lunar de 1.500

Page 46: Rasp Fisclitate

lei şi la un loc de muncă unde are un contract individual de muncă cu timp parţial un

venit net lunar de 950 lei. Persoana fizică lucrează la locul de muncă de bază în

perioada ianuarie – septembrie 2008, iar la celălalt loc de muncă în perioada

februarie – iunie 2008. Ştiind că persoana fizică are în întreţinere o persoană şi

deducerea personală

lunară aferentă este de 210, determinaţi:

a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plătit de persoana fizică;

b) impozitul total plătit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii;

c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii

Rãspuns:

a) Determinarea venitului lunar pe veniturile din salarii

Pentru locul de muncă de bază:

Venit impozabil = Venit net – Deducerea personala = 1500 – 150 = 1350 lei

Impozitul lunar = 16% x Venit Impozabil = 16% x1350 = 216 lei

Pentru celălalt loc de muncă:

Venit impozabil = Venit net = 950 lei

Impozitul lunar = 16% * Venit Impozabil = 16% x 950 = 152 lei

b) Determinarea impozitului total plătit în cursul anului 2008 pentru veniturile din

salarii:

Impozit total plătit în cursul anului 2008: 216x 9 + 152x5 =1944+760=2704 lei

c) Conform Codului Fiscal art. 57 beneficiarii de venituri din salarii datorează un

impozit lunar, final. Deci venitul din salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului

net anual impozabil.

102. Pentru care dintre vaniturile de mai jos,obtinute in anul 2008 de o persoana

fizica română cu domiciliul în România, este aceasta obligată să depună declaraţie

privind venitul realizat?

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

d) venituri din salarii;

d) venituri nete determinate pe bază de norme de venit.

Rãspuns:

Pentru veniturile obtinute in anul 2008 nu s-a aprobat inca formularistica specifica

impozitului pe venit.??)

Pentru anul 2007, dintre veniturile enumerate, trebuie depusă declaraţie specială

Page 47: Rasp Fisclitate

privind veniturile realizate, pentru:

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

103. O persoană fizică desfăşoară activităţi de servicii de sonorizare muzicală şi

optează pentru impunerea în sistem real. Ea estimează că în anul 2008 va realiza

următoarele venituri:

- venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.000 lei

- venituri din dobânzi aferente disponibilităţilor din conturile la vedere prin care se

deruleaza incasarile si platile aferente activitatii economice desfasurate: 500 lei

- venituri din sponsorizări: 3000 lei

În aceeaşi perioadă, ea estimează că va realiza următoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar: 20000

lei

- cheltuieli cu chiria spaţiului unde îşi are sediul: 12000 lei

- cheltuieli cu salariile: 18000 lei

- cheltuieli privind amenzile datorate autorităţilor române: 1500 lei

- cheltuieli de protocol: 1000 lei

Pepersoana fizica estimeaza ca la 1 iunie 2008 va contracta un împrumut în sumă de

30000. lei, rambursabil integral peste 12 luni, de la o altă persoană fizică, la o rată a

dobânzii de 20% pe an. Rata dobânzii de referinţă stabilită de BNR este de 15% pe an

Determinaţi impozitul plătit sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe

venit în cursul anului la scadenţele legale.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea venitului brut

Venitul brut = venituri din prestarea serviciilor + venituri din dobânzi = 70000 + 500

= 70500 lei

Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile

Vom determina deductibilitatea fiecărui tip de cheltuială, astfel:

- cheltuielile cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar sunt

integral deductibile

Ch. Ded. = 20000 lei

- cheltuielile cu chiria spaţiului sunt integral deductibile Ch. Ded. = 12000 lei

- cheltuielile cu salariile sunt integral deductibile Ch. Ded. = 18000 lei

- cheltuielile privind amenzile datorate autorităţilor române sunt integral

nedeductibile Ch. Neded. =1500 lei

- cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt

Page 48: Rasp Fisclitate

deductibile în limita ratei dobânzii de referinţă a BNR. 

Valoarea dobânzii lunare = 30.000x 20% x (1/12) = 500 lei

Valoarea dobânzii conform ratei de referinţă a BNR: 30.000x 15% x (1/12) = 375 lei

persoana fizică îşi va putea deduce o cheltuială cu dobânda lunară de 375 lei.

Numărul de luni de plată a dobânzii = 7 Ch. Ded. = 7x375 = 2625 lei

Ch Neded = 7x (500 – 375) = 875 lei

- cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată diferenţei

dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare,

mecenat, protocol şi cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale

Limita deduct= 2% x (70500 – 20.000– 12.000 – 18.000 – 2625 )== 2%x17.875 =358

lei

Ch. Neded. = 1000 – 358 = 642 lei

Total cheltuieli deductibile = 20.000 + 12.000 + 18.000 + 2625+ 358 =

= 52983 lei

Pas 3. Determinarea venitului net

Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile = 70500 – 52983 = 17517 lei

Pas 4. Determinarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe venit

Impozit pe venit estimat = 17517x 16% = 2803 lei

La 15 martie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 =

700,75 lei

La 15 iunie 2006: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75

lei

La 15 septembrie 2006: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 =

700,75 lei.

La 15 decembrie 2006: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 =

700,75 lei.

104. O persoană fizică realizează în cursul anului 2008 următoarele venituri din

drepturi de autor:

Luna Tipul de venit Suma (lei)

Iunie 2008 Opere literare 2000

Septembrie 2008 Opere monumentale 5000

Octombrie 2008 Opere literare 1000

Determinaţi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuală

aferente anului 2008 şi impozitul sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului

pe venit plătit în cursul anului, ştiind că contribuabilul a fost pe parcursul întregului

an angajat la o societate comercială cu contract individual de muncă cutimp întreg.

Page 49: Rasp Fisclitate

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea venitului brut anual pe tipuri de venituri

Venit brut din opere literare = 2000 + 1000 = 3000 lei

Venit brut din opere monumentale = 5000 lei

Pas 2. Determinarea cheltuielilor forfetare pe tipuri de venituri

Pentru veniturile din opere literare cota de cheltuieli forfetare este de 40%

Cheltuielile forfetare pentru operele literare sunt egale cu 3000 x 40% = 1200 lei

Pentru veniturile din opere monumentale cota de cheltuieli forfetare este de 50%

Cheltuielile forfetare pentru operele monumentale sunt egale cu 5000 x 50% = 2500

lei

Pas 3. Determinarea venitului net pe tipuri de venituri

Venitul net = Venit brut – Cheltuieli forfetare – Contribuţii sociale obligatorii

Cum persoana fizică a realizat pe tot parcursul anului şi venituri din salarii, ea nu mai

plăteşte nici un fel de contribuţii sociale pentru venitul obţinut din drepturi de

proprietate intelectuală 

Venit net = Venit brut – Cheltuieli forfetare

Venit net pentru operele literare = 3000– 1200 = 1800 lei

Venit net pentru operele monumentale = 5000 – 2500 = 2500 lei

Pas 4. Determinarea venitului net anual impozabil

Venitul net anual impozabil = 1800 + 2500 = 4300 lei

Pas 5. Determinarea impozitului sub formă de plăţi anticipate

În luna iunie 2008: Impozit = 2000 x 10% = 200 lei

În luna septembrie 2008: Impozit = 5000x 10% = 500 lei

În luna octombrie 2008: Impozit = 1000x 10% = 100 lei

Legislaţie aplicabilă: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările

ulterioare, art. 50;52

105. Studiul de caz:

Persoană angajată cu contract individual de muncă cu timp normal;

Venitu lunar brut din salarii la fct.de bază (de încadrare)................1.000 lei;

Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ....................... .....350 lei;

Cota de asigurări sociale indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;

Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat…………………………6.5% 

Cota de contrib. salariati la fd. Somaj………………………………….0.5%

Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii

Rãspuns: 78lei

Page 50: Rasp Fisclitate

Metodologia de calcul:

Venit lunar brut .....................................................................................1.000 lei

Contribuţia la asigurări sociale (9,5% x 1.000 lei).....................................95 lei

Contribuţia la fondul de şomaj (0.5% x 1.000 lei).......................................5 lei

Contribuţia la asigurări sociale de sănătate (6,5% x 1.000 lei)...................65 lei

Total contribuţii obligatorii ......................................................................165 lei

(95 lei + 5 lei + 65 lei)

Venit net.....................................................................................................835lei

(1.000 lei – 165lei)

Deducere personală ...................................................................................350 lei

Venit bază de calcul ................................................................................. 485 lei

Impozit pe venitul din salarii (16% x 480 lei)..............................................78 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 56 şi 57

106.Studiu de caz:

Persoană angajată cu contract individual de muncă;

Venitu lunar brut din salarii la funcţia de bază (de încadrare)................1.000 lei;

Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ............................. 350 lei;

Cota de asigurări sociale indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;

Cota de asig. Soc. de sanat. sport de angajat…………………………6.5% 

ota de contrib. salariati la fd.somaj………………………………… 0.5%

Cotizaţia sindicală ...................................................................................10 lei;

Contribuţii la fondurile de pensii facultative ...........................................30 lei.

(contribuţia la nivelul anului nu depăşeşte echivalentul în lei a 200 euro)

Să se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Rãspuns: 71 lei

Metodologia de calcul:

Venit lunar brut ....................................................................................1.000 lei

Contribuţia la asigurări sociale (9,5% x 1.000 lei)............................................95 lei

Contribuţia la fondul de şomaj (0.5%x1.000 lei)................................................5 lei

Contribuţia la asigurări sociale de sănătate (6,5% x 1.000 lei).........................65 lei

Total contribuţii obligatorii ..............................................................................165lei

(95 lei + 10 lei + 65 lei)

Venit net.............................................................................................................835 lei

(1.000 lei – 170 lei)

Deducere personală ...........................................................................................350 lei

Cotizaţia sindicală ...............................................................................................10 lei

Page 51: Rasp Fisclitate

Contribuţii la fondurile de pensii facultative ......................................................30 lei

Deducere personală şi contribuţii facultative – total .........................................390 lei

(350 lei + 10 lei + 30 lei)

Venit bază de calcul ........................................................................................ .445lei

(835lei – 390 lei)

Impozit pe venitul din salarii (16% x 445lei)..........................................................71 lei

Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.

56 şi 57

107.Studiu de caz:

Persoană ce desfăşoară activităţi în baza unui contract încheiat conform Codului Civil

Venitul brut obţinut...................................................................................2.000 lei;

La închierea contractului persoana nu şi-a exercitat opţiunea de impozitare a

venitului brut .Să se determine impozitul pe venit reţinut la sursă de plătitorul de

venit.

Raspuns; -nu s-a retinut la sursa nici un impozit, persoana neexercitandu-si optiunea

pt. impozitarea prin retinere la sursa

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 78 şi 79

108. O persoană fizică a obţinut în luna martie 2008, în baza unui contract privind

cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuală, venituri în valoare de 2.000 lei.

Stabiliţi valoarea impozitului ce trebuie virat statului de către plătitorul de venit în

luna aprilie şi suma netă încasată de persoana fizică.

Raspuns

Impozit = 10% x 2.000 = 200 lei.

Venit net = 2.000 – 200 = 1.800 lei.

109. Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe venit?

Raspuns: 

Contribuabili:

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin

intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România;

Page 52: Rasp Fisclitate

110. Care este sfera de cuprindere în cazul impozitului pe venit pentru veniturile

realizate de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România?

Impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în

România se aplică asupra veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi

din afara României.

111. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite de o persoană pentru a fi considerată

în întreţinere din punctul de vedere al deducerii personale ce se acordă salariaţiilor?

Raspuns:

Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele

contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale

cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.

Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere:

a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000

mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane;

b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor,

legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau

în sistem irigat, din cultivarea şi din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi

ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, indiferent

de suprafaţă.

Art.56 alin 4)-7) din L571/2003 Cod fisacal

112. Potrivit legislaţiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care sunt

categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaraţia specială privind

veniturile realizate (Formularul 200)?

Raspuns:

Declaraţia se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri

din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de

proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole şi din

transferul titlurilor de valoare.

113. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor

de venit. Pentru anul 2008 is-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei.

Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2008 au fost de 200.000 lei, iar

cheltuielile au fost de 90.000 lei. Determinati suma impozitului pe venit aferenta

anului 2008 datorata de persoana fizica.

Page 53: Rasp Fisclitate

Rezolvare:

Impozitul pe venit aferent an 2008 datorata de persoana fizica = Norma anuala de

venit stabilita * 16% = 75.000lei *16% = 12.000 lei.

114. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor

de venit. Pentru anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei.

Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2008 au fost de 200.000 lei , iar

cheltuielile au fost de 90.000 lei. 

Determinat suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoana

fizica si precizati la ce termene trebuie achitat acesta si in ce sume.

Rezolvare

1. Determinarea impozitului pe venit aferent an 2008

Impozitul pe venit aferent an 2008 datorata de persoana fizica = Norma anuala de

venit stabilita * 16% = 75.000lei *16% = 12.000 lei.

Art 82. alin 1. Contribuabilii care realizeaza venituri 

• din activitati independente

• din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare

• din activitati agricole

sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit

exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin

retinere la sursa. 

Alin3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a

ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare.

Norma 169. In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea

platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de

impunere, corespunzator activitatii desfasurate. 

In concluzie, impozitul anual de 12.000 trebuie platit astfel:

• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 martie 2008 inclusiv

• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 iunie 2008 inclusiv

• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 septembrie 2008 inclusiv

• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 decembrie 2008 inclusiv

Page 54: Rasp Fisclitate

115. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor

de venit. Pentru anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. In

cursul anului 2008 persoana s-a imbolnavit pentru o perioada de trei luni, avand in

acest scop certificat medical. Pe baza acestuia a solicitat reducerea normei de venit,

iar administratia financiara a acceptat aceasta reducere.

Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoan

fizica.

Rezolvare

Norma 45. Pt intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor

accidente, spitalizari si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite

cu documente justificative, normele de venit se reduce proportional cu perioada

nelucrata, la cererea contribuabililor. 

Norma 46. Pt contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita

activitatea o parte din an, in sit prevazute la pct. 44 sau 45, venitul net aferent

perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365

zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.

Presupunem ca a avut concediu medical 90 zile (3 luni).Rezulta numar zile lucrate =

365-90= 275 zile.

Determinarea normei de venit aferenta perioadei lucrate= Norma venit /365 zile *

Numar zile efectiv lucrate = 75.000/365*275 = 56.507 lei

116. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si

venitul net in sistem real. In anul 2008, a realizat venituri din vanzarea marfurilor de

135.000 lei, cheltuieli cu marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia

Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de protocol de 10.000 lei. 

Determinat limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol?

Rezolvare

Art 48 alin 5 lit b. Cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita unei cote de 2%

din baza determinata conform alin 6.

Art 48 alin 6 . Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si

cheltuielile deductibile, altele decat:

- chelt de sponzorizare, mecenat, pt acordarea de burse private.

- cheltuielile de protocol

Page 55: Rasp Fisclitate

- si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

Limita de deductibilitate a ch protocol = 2% * Baza de calcul

Baza de calcul = Total venituri brute .............................135.000

- Chelt deductibiele .................................89.000

= ............................................................46.000

Limita de deductibilitate = 2% * 46.000 =920 lei

117. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si

venitul net in sistem real. In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de

135.000 lei, cheltuieli cu marfuri de 89.000, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia

Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de sponzorizare de 10.000 lei.

Determinati limita de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare.

Rezolvare

Art 48 alin 5 lit a. Cheltuielile de sponzorizare, mecenat, precum si pentru acordarea

de burse private, efectuate conform legii, sunt deductibile in limita unei cote de 5%

din baza determinata conform alin 6.

Art 48 alin 6 . Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si

cheltuielile deductibile, altele decat:

- chelt de sponzorizare, mecenat, pt acordarea de burse private.

- cheltuielile de protocol

- si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

Limita de deductibilitate a ch cu spons = 5% * Baza de calcul

Baza de calcul = Total venituri brute ................135.000 lei

- Chelt deductibile......................89.000 lei

= .................................................46.000 lei

Limita de deductibilitate = 5%*46.000 lei = 2.300 lei

118. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si

venitul net in sistem real. In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de

135.000 lei, cheltuieli cu marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia

Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de protocol de 10.000 lei.

Page 56: Rasp Fisclitate

Determinati venitul net.

Rezolvare

Determinarea venitului net 

Venituri din vanzarea marfurilor.....................................................................135.000

lei

-Cheltuieli cu marfurile .....................................................................................89.000

lei

-Cheltuiala cu cotizatia la Asoc Comerciantilor Rom – partea deductibila ...........920

lei 

-Cheltuieli de protocol – partea dedecutibila .........................................................920

lei

=Venit net ....................................................................................................... . 44.160

lei

Calculul limitei de deductibilitate a chelt cu cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% *

Baza de calcul 

Baza de calcul = venit brut- chelt deductibile altele decat ch spon, mecenat, burse

private, ch de protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale

Baza de calcul = 135.000-89.000 = 46.000

Limita de deduct ch cu cotiz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.000 = 920 lei. Rezulta ca ch

cu cotizatia este deductibila in limita sume de 920 lei.

Calcul limitei de deductibilitate a ch de protocol

Limita de deductibilitate a ch cu spons = 2% * Baza de calcul = 2% * 46.000= 920 lei

119. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si

venitul net in sistemul real. In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de

135.000 lei, cheltuieli cu marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia

Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli cu sponsorizarea de 10.000 lei.

Deteminati venitul net.

Rezolvare

Determinarea venitului net 

Page 57: Rasp Fisclitate

Venituri din vanzarea marfurilor.....................................................................135.000

lei

-Cheltuieli cu marfurile .....................................................................................89.000

lei

-Cheltuiala cu cotizatia la Asoc Comerciantilor Rom – partea deductibila ...........920

lei 

-Cheltuieli cu sponzorizarea – partea dedecutibila ..............................................2.300

lei

=Venit net ...........................................................................................................42.780

lei 

Calculul limitei de deductibilitate a chelt cu cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% *

Baza de calcul 

Baza de calcul = venit brut- chelt deductibile altele decat ch spon, mecenat, burse

private, ch de protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale

Baza de calcul = 135.000-89.000 = 46.000

Limita de deduct ch cu cotiz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.000 = 920 lei. Rezulta ca ch

cu cotizatia este deductibila in limita sume de 920 lei.

Calcul limitei de deductibilitate a ch cu spons 

Limita de deductibilitate a ch cu spons = 5% * Baza de calcul = 5% * 46.000= 2.300

lei

120. O persoana fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala pentru care

venitul net se determina in sistem real. La sfarsitului anului 2007 ea inregistreaza

urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla:

- venituri din vanzari de marfuri =120.000 lei;

-cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei;

-cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.800 lei;

-cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.500 lei.

Determinat impozitul pe venit final datorat pentru intregul an 2007.

Rezolvare

Page 58: Rasp Fisclitate

Determinarea venitului net

Venituri din vanzari de marfuri ....................................................120.000 lei

-Cheltuieli cu marfurile...................................................................80.000 lei

-Cheltuieli cu personalul ..................................................................5.600 lei

-Cheltuieli cu acordarea unei burse private – partea deductibila ......1.720 lei

=Venit net ........................................................................................32.680 lei

Determinarea limitei de deductibilitate a ch cu bursa privata acordata

Ch cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de 5% din

baza de calcul (art 48, alin 5 lit a)

Baza de calcul = venituri brute – cheltuieli deductibile, altele decat cele de spon,

mecenat, acordarea burse, ch de protocol, ch cu cotizatiile la asoc profesionale (art

48, alin 6)

Baza de calcul = vt din vz mf (120.000) – ch mf (80.000) – ch personal (5.600)=

34.400 lei

Limita de decuctibilitate = 5% * 34.400 = 1720 lei.

Impozitul pe venit datorat pt intregul an 2007 = 32.680*16% = 5.229 lei

121. O persoane fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala pentru care

venitul net se determina in sistem real. La sfarsitului anului 2007 ea inregistreaza

urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla:

- venituri din vanzari de marfuri = 120.000 lei;

-cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei;

-cheltuieli cu personalul = 5.600 lei;

-cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.800 lei;

- cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.500 lei.

Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuperat pentru intregul an 2007.

Rezolvare

Determinarea venitului net

Page 59: Rasp Fisclitate

Venituri din vanzari de marfuri ....................................................120.000 lei

-Cheltuieli cu marfurile...................................................................80.000 lei

-Cheltuieli cu personalul ..................................................................5.600 lei

-Cheltuieli cu acordarea unei burse private – partea deductibila ......1.720 lei

=Venit net ........................................................................................32.680 lei

Determinarea limitei de deductibilitate a ch cu bursa privata acordata

Ch cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de 5% din

baza de calcul (art 48, alin 5 lit a)

Baza de calcul = venituri brute – cheltuieli deductibile, altele decat cele de spon,

mecenat, acordarea burse, ch de protocol, ch cu cotizatiile la asoc profesionale (art

48, alin 6)

Baza de calcul = vt din vz mf (120.000) – ch mf (80.000) – ch personal (5.600)=

34.400 lei

Limita de decuctibilitate = 5% * 34.400 = 1720 lei.

Impozitul pe venit datorat pt intregul an 2007 = 32.680*16% = 5.229 lei

S-a platit anticipat 1.500, rezulta ca mai are de platit 5.229-1.500=3.729 lei

122. Persoană ce desfăşoară activităţi în baza unuei conventii încheiate conf. Cod.

Civil

Venitul brut lunar obţinut....................................................................... 1.200lei;

La închierea conventiei persona a optat pentru impozitarea venitului brut.Determinati

impozitul pe venit reţinut de societatea X SRL in 2008 daca venitul brut lunar realizat

este in suma de 1200 lei si contractul s-a desfasurat pe o perioada de 10 luni din anul

2008.

Raspuns;

1200 lei x10 luni x (-cass)x 16%=1920 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 78 şi 79

Page 60: Rasp Fisclitate

123. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual

de munca cu timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna

aprilie 2008:

-salariu de baza de 2.500 lei;

-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;

-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are

un copil minor)

-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10

lei /kg.

-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara

localitatii in valoare de 100 lei.

Determinati venitul brut al persoanei fizice.

Rezolvare

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile

salariale si nu sunt impozabile:

• tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are

un copil minor)

• indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii

in valoare de 100 lei.

Precizari

Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie

afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate

avantaje nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor

avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit

Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit

Avantaj net = Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9.5%

+6.5%)*Avantaj brut]

Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056

Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate

Page 61: Rasp Fisclitate

de salariat, deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza.

Deducerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de

venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA

aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana 

lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)................................2.500 lei

+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250 lei

+ Avantaj in natura reprezentat 

de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84

=Venitul brut realizat ................................................................................2834 lei.

124. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual

de munca cu timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna

aprilie 2008:

-salariu de baza de 2.500 lei;

-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;

-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are

un copil minor)

-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10

lei /kg.

-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara

localitatii in valoare de 100 lei.

Determinati deducerea personala care i se poate acorda angajatului in luna aprilie

2008, stiind ca are in intretinere un copil minor.

Rezolvare

Page 62: Rasp Fisclitate

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile

salariale si nu sunt impozabile:

• tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are

un copil minor)

• indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii

in valoare de 100 lei.

Precizari

Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie

afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate

avantaje nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor

avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit

Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit

Avantaj net = Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9.5%

+6.5%)*Avantaj brut]

Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056

Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate

de salariat, deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza.

Deducerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de

venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA

aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana 

lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)................................2.500 lei

+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250 lei

+ Avantaj in natura reprezentat 

de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84

=Venitul brut realizat ................................................................................2834 lei.

Page 63: Rasp Fisclitate

Determinarea deducerii personale 

Daca venitul brut realizat este cuprins intre 1.000 si 3.000 lei atunci deducerea

pesonala lunara (DPL) este:

DPL= DPT * [1-(VBT-1000)/2000]

Unde: DPT = deducerea personala teoretica, stabilita cf Codului Fiscal, iar pt o

persoana in intretinere aceasta este 350 lei.

VBT = venit brut total.

DPL = 350* [1-(2834-1000)/2000]=281 leiProbleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuride dmldone pe Lun Oct 27, 2008 9:34 am

125. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual

de munca cu timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna

aprilie 2008:

-salariu de baza de 2.500 lei;

-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;

-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are

un copil minor)

-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10

lei /kg.

-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara

localitatii in valoare de 100 lei.

Determinati impozitul pe venit aferent venitului salarial obtinut de persoanna fizica,

considerand cotele de contributii individuale CAS – 9.5%, CASS – 6.5%, somaj – 0.5%

Page 64: Rasp Fisclitate

aplicabile la venitul brut (valorile contributiilor si impozitului se rotunjesc la intreg).

Rezolvare

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile

salariale si nu sunt impozabile:

• tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are

un copil minor)

• indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii

in valoare de 100 lei.

Precizari

Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie

afectat de toate avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate

avantaje nete, iar in venitul brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor

avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit

Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit

Avantaj net = Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9.5%

+6.5%)*Avantaj brut]

Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056

Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate

de salariat, deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza.

Deducerea personala nu s-a luat in calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de

venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA

aferent atat timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana 

Page 65: Rasp Fisclitate

lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)................................2.500 lei

+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250 lei

+ Avantaj in natura reprezentat 

de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84

=Venitul brut realizat ................................................................................2834 lei.

Determinarea venitului net

Venit brut realizat .................................................................2834 lei

-CAS 9.5%* VBT......................................................9.5%*2834 = 269

-CASS 6.5% * VBT .................................................6.5%*2834 = 184

-Somaj 0.5%*Salariu de baza...................... 0.5% *1500=8

=Venit net..........................................................................2373

Determinarea deducerii personale 

Daca venitul brut realizat este cuprins intre 1.000 si 3.000 lei atunci deducerea

pesonala lunara (DPL) este:

DPL= DPT * [1-(VBT-1000)/2000]

Unde: DPT = deducerea personala teoretica, stabilita cf Codului Fiscal, iar pt o

persoana in intretinere aceasta este 350 lei.

VBT = venit brut total.

DPL = 350* [1-(2834-1000)/2000]=281 lei

Determinarea venitului impozabil si a impozitului pe venit

Venit net .........................................................2373

-Deducerea personala....................................281

=Venit impozabil ........................................2592

Impozitul pe venit din salarii = Venit impozabil * 16% = 2592*0.16=415 lei

126. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie

Page 66: Rasp Fisclitate

2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La 31.12.2008

proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea

apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa. 

Determinati impozitul sub forma de plati anticipate care va fi achitat pentru venitul

din cedarea folosintei bunurilor.

Rezolvare

Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform

dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator

legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea

din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra

venitului brut.

Art 63. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe

parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in

contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, cf art 82.

Art 82 alin 2. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul

estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz.

Art 82 alin 3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15

inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 

Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul

estimativ.

Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei

Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaiala forfetara de 25%

= 30.000 – 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 lei 

Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei

Platile de impozit pe venit:

- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei

- la 15 iunie : 900 lei

- la 15 septembrie : 900 lei

- la 15 decembrie : 900 lei.

Page 67: Rasp Fisclitate

127. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie

2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La 31.12.2008

proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea

apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa. 

Determinati impozitul final aferent venitului din cedarea folosintei bunurilor.

Rezolvare

Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform

dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator

legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea

din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra

venitului brut.

Art 63. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe

parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in

contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, cf art 82.

Art 82 alin 2. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul

estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz.

Art 82 alin 3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15

inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 

Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul

estimativ.

Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei

Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaial forfetara de 25%

= 30.000 – 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 lei 

Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei

Platile de impozit pe venit:

- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei

- la 15 iunie : 900 lei

Page 68: Rasp Fisclitate

- la 15 septembrie : 900 lei

- la 15 decembrie : 900 lei.

Venitul net final = Venit brut total - Cota de cheltuaiala forfetara de 25%

= 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-0.25*40.000 = 30.000

Impozitul final este = 30.000*16% = 4.800 lei

Daca contribuabilul a achitat la termen toate paltile anticipate de impozit, rezulta ca

dupa 31.12.2008 contribuabilul mai are de platit : 4.800-3.600 = 1.200 lei

128. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie

2008 pentru care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La 31.12.2008

proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea

apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa. 

Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuperat aferenta anului 2008.

Rezolvare

Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform

dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator

legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea

din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra

venitului brut.

Art 63. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe

parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in

contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, cf art 82.

Art 82 alin 2. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul

estimat sau venitul net realizat in anul precedent dupa caz.

Art 82 alin 3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15

inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 

Page 69: Rasp Fisclitate

Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul

estimativ.

Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei

Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaial forfetara de 25%

= 30.000 – 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 lei 

Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei

Platile de impozit pe venit:

- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei

- la 15 iunie : 900 lei

- la 15 septembrie : 900 lei

- la 15 decembrie : 900 lei.

Venitul net final = Venit brut total - Cota de cheltuaiala forfetara de 25%

= 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-0.25*40.000 = 30.000

Impozitul final este = 30.000*16% = 4.800 lei

Daca contribuabilul a achitat la termen toate platile anticipate de impozit, rezulta ca

dupa 31.12.2008 contribuabilul mai are de platit : 4.800-3.600 = 1.200 lei

129. O persoane fizica are incheiate pentru anul 2008 sase contracte de inchiriere a

unor imobile in urma carora obtine urmatoarele venituri:

- pentru primul contract o chirie de 1.200 /luna

- pentru al doilea contract o chirie de 1.700 lei /luna

- pentru al treilea contract o chirie de 1.600 lei /luna;

- pentru al patrulea contract o chirie de 2.000 lei/luna;

- pentru al cincilea contract o chirie de 1.900 lei/luna.

Care este metoda de determinare a venitului net?

Rezolvare 

Cf ordinul ANAF nr 2333/2007 pt aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea

impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui

numar mai mare de 5 contracte de inchiriere (referinta art 46 din Cod Fiscal pct 232

dinNorme):

Page 70: Rasp Fisclitate

“Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din

derularea unui nr mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sf anului

fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria

VENITURILOR DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE. Aceste persoane stabilesc venitul net

in sistem real, si conduc contabilitatea in partida simpla.

130. O persoana fizica obtine in anul 2008 urmatoarele venituri brute din dobanzi:

a) 1.000 lei la un cont curent;

b) 2.000 lei la un depozit pe 3 ani, constituit la 30.10.2007;

c) 500 lei la obligatiuni municipale.

Determinat impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice.

Rezolvare

Cf art 65 alin 2. Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi

- veniturile din dobanzi la conturile curente

- venituri din dobanzi aferente obligatiunilor municipale.

Prim urmare., venitul impozabil este reprezentat de dobanzile la depozitul pe 3 ani,

respectiv 2.000 lei.

Impozitul pe veniturile din investitii retinut = 16% * 2.000 = 320 lei calculat si retinut

in momentul constituirii depozitului.

131. O persoane fizica obtine in anul 2008 urmatoarele venituri brute din dividende:

a) 1.000 lei de la SC ALFA SA;

b) 2.000 lei la SC BETA SA.

Determinati impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice.

Rezolvare

Art 67 alin 1.

Veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 16% din suma acestora. 

Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine

persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati.

Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare

Page 71: Rasp Fisclitate

celei in care se face plata.

SC ALFA SA va calcula, retine si vira urm impozit pe venituri din dividende:

Imp/ven din dividende = 1.000*16% = 160 lei.

SC BETA SA va calcula, retine si vira urm impozit pe venituri din dividende:

Imp/ven din dividende = 2.000*16% = 320 lei.

In total, impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice =

160+320=480 lei.

Raspuns : 480 lei

132. Cine are obligatia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobanzi

obtinute de persoane fizice?

Rezolvare

Impozitul pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice, se calculeaza, se

retine si se vireaza la stat de catre platitorii acestor venituri.

133. O persoană fizică deţine ca locuinţă de domiciliu un aprtament în mediul urban

într-un bloc cu 4 etaje şi 15 apartamente construit în anul 1940 cu o suprafaţă

desfăşurată de 95 mp. Valoarea impozabilă a clădirii este de 669 lei/mp, iar

coeficientul de corecţie pozitivă determinat pe baza rangului localităţii şi zonei din

cadrul localităţii este

2,40. Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de persoana fizică în contul

anului 2008.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea suprafeţei construite desfăşurate

Suprafaţa construită desfăşurată = 95 mp

Pas 2. Determinarea valorii impozabile iniţiale

Valoare impozabilă iniţială =95 mp x 669 lei/mp = 63.555 lei

Pas 3. Determinarea coeficientului de corecţie

Conform tabelului coeficientul de corecţie = 2,40

Cum apartamentul este într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente

coeficientul de corecţie se diminuează cu 0,10 coeficientul de corecţie = 2,40 – 0,10

Page 72: Rasp Fisclitate

= 2,30

Pas 4. Determinarea valorii impozabile după aplicarea coeficientului de corecţie

Valoare impozabilă după aplicarea coeficientului de corecţie = 63.555x 2,30 =

146.176,50 lei

Pas 5. Determinarea reducerii datorate anului terminării

Blocul are o vechime de peste 50 de ani la data de 01 ianuarie 2008 persoana fizică

va beneficia de reducerea valorii impozabile cu 20%

Pas 6. Determinarea valorii impozabile după aplicarea reducerii datorată anului

terminării

Valoarea impozabilă după aplicarea reducerii datorată anului terminării = 146.176,50

- 146.176,50x 20% = 116.941,20 lei.

Pas 7. Determinarea majorării datorate suprafeţelor mari

Suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp, deci nu se va aplica majorare datorită

suprafeşei mari.

Pas 8. Determinarea valorii impozabile finale

Valoarea impozabilă finală = 116.941,20 lei.

Pas 9. Determinarea impozitului de plată

Impozit = 0,1% x 116.941,20 = 117 lei

134. O persoană fizică deţine ca locuinţă de domiciliu o casă în Bucureşti cu valoare

impozabilă de 669 lei/mp şi suprafaţă utilă de 80 mp, construită în anul 2005. La 15

aprilie 2008 persoana fizică mai achiziţionează tot în Bucureşti, un apartament într-

un bloc cu 2 etaje şi 5 apartamente cu o suprafaţă desfăşurată de 50 mp, valoare

impozabilă 669 lei/mp, construit în anul 2006. Începând cu 01 iulie 2008 persoana

fizică dă spre închiriere noul apartament, pentru care încheie un contract de

închiriere pe 3 ani. Coeficientul de corecţie este 2,60. 

Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de persoana fizică separat pentru

casă şi apartament.

Rãspuns:

a)pentru casa

Pas 1. Determinarea suprafeţei desfăşurate

Suprafaţa desfăşurată construită = 80x 1,2 = 96 mp

Pas 2. Determinarea valorii impozabile

Valoarea impozabilă = 96 x 669 = 64.224 lei

Pas 3. Aplicarea coeficientului de corecţie

Valoarea impozabilă = 64.224 x 2,60 = 166.982,4 lei

Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminării

Page 73: Rasp Fisclitate

Pentru că vechimea casei este de numai 2 ani persoana fizică nu va beneficia de

reducerea valorii impozabile datorită anului terminării

Pas 5. Aplicarea majorării datorate suprafeţelor mari

Deoarece suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp, nu se va aplica majorare

datorită suprafeţei mari.

Pas 6. Determinarea impozitului anual

Impozit anual = 166.982,4 x 0,1% = 167 lei

Pas 7. Determinarea impozitului de plată

Impozitul de plată = impozitul anual = 167 lei

b)pentru apartament

Pas 1. Determinarea suprafeţei desfăşurate

Suprafaţa desfăşurată construită = 50 mp

Pas 2. Determinarea valorii impozabile

Valoarea impozabilă = 50x 669 = 33.450 lei

Pas 3. Aplicarea coeficientului de corecţie

Valoarea impozabilă = 33.450 x 2,60 = 86.970 lei

Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminării

Pentru că vechimea apartamentului este de numai 2 ani persoana fizică nu va

beneficia de reducerea valorii impozabile datorită anului terminării

Pas 5. Aplicarea majorării datorate suprafeţelor mari

Deoarece suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp, nu se va aplica majorare

datorită suprafeţei mari.

Pas 6. Determinarea impozitului anual

Impozit anual = 86.970 x 0,1% = 86,97 lei

Pas 7. Determinarea impozitului de plată

Pentru apartament se va plăti impozitul numai pentru perioada mai-decembrie, adică

pentru 8 luni. Însă pentru cel de-al doilea imobil valoarea impozitului se majorează cu

15%, întrucât este prima clădire în afara celei dedomiciliu. Majorarea nu se va aplica

în lunile în care imobilul a fost dat spre închiriere Majorarea se aplică pentru perioada

mai-iunie , impozitul de plată = 86,97x 2/12x 1,15 + 86,97 x 6/12 = 16,67 + 43,49 =

60,16 =60 lei.

135. O societate comercială are înregistrată în contabilitate o clădire cu o valoare de

inventar de 800.000 lei,amortizată integral. Cota de impozit stabilită prin hotărâre a

Consiliului Local este de 0,5%.

Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de respectiva societate comercială.

Page 74: Rasp Fisclitate

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea valorii impozabile

Valoarea impozabilă este dată de valoarea de intrarea a clădirii. În cazul clădirilor

amortizate integral, valoarea impozabilă se reduce cu 15% (Cod fiscal, art. 253, alin

4) 

Valoarea impozabilă = 800.000 x (100% - 15%) = 680.000 lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe clădiri

Impozitul = 0,5% x 680.000 = 3.400 lei

136. O instituţie de învăţământ preuniversitar deţine un teren în intravilan destinat

construcţiilor în suprafaţă de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupaţi de o clădire.

Valoarea impozabilă a terenului este de 6148 lei/ha. Determinaţi impozitul pe teren

datorat bugetului local.

Rãspuns:

Terenurile aparţinând instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt scutite de la

plata impozitului pe teren

(Cod fiscal, art. 257, lit. d) pentru acest teren nu se datorează impozit.

137. Care sunt bonificaţiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren?

Rãspuns:

Conform legii se poate acorda o bonificaţie pentru plata cu anticipaţie a impozitului

pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie

inclusiv a anului respectiv de până la 10%, cu condiţia ca ea să fie stabilită prin

Hotărâre a Consiliului Local. (Cod fiscal, art. 260, alin. 2).

138. O persoană fizică deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2400 cm3.

Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 9 lei/200 cm3. Ştiind că

persoana fizică a achiziţionat automobilul pe data de 18 februarie 2008 determinaţi

cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plată către bugetul local

pentru anul 2008.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea bazei impozabile

Baza impozabilă = 2400/200 = 12 fracţiuni de 200cm3

Pas 2. Determinarea impozitului pentru întreg anul

Impozitul asupra mijloacelor de transport = 9 x 12 = 108 lei

Page 75: Rasp Fisclitate

Pas 3. Determinarea impozitului de plată la buget

Număr luni în care autoturismul a fost deţinut = 10

Taxa asupra mijloacelor de transport de plată = 108x 10/12 = 90 lei

139. O persoana fizica detine in proprietate intr-un oras,in anul fiscal 2008,un

apartament situat intr-un imobil cu doua etaje,fiecare etaj cu doua

apartamente,construit in anul 1990,cu peretii din beton armat,cu instalatii de

apa,canalizare,electrice si de incalzire,in suprafata construita desfasurata de 57 m

2 .Localitatea unde se afla imobilul a fost incadrata la rangul II,zona D,cu un

coeficient de corectie de 2,10.

Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul

2008,stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la 669

lei/m2,iar plata impozitului se face integral pana la data de 31 martie 2008(prin

hotararea consiliului local,pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda

bonificatia maxima prevazuta in Codul fiscal,de 10%).

Rezolvare:

Impozit annual=57x669x2.1x0.1%=80 lei

Bonificatie=80 x10%= 8 lei

Impozit de plata=80-8=72 lei.

140. În anul fiscal 2008 o persoană fizică deţine în proprietate un autoturism

înmatriculat în România, cu o capacitate cilindrică de 1895cm3. Calculaţi impozitul pe

mijloacele de transport datorat de proprietar ştiind că valoarea impozitului unitar

este stabilită de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fracţiune de capacitate, iar plata

impozitului se face integral până pe 31 martie 2008 (prin hotărârea onsiliului local,

pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri se acordă bonificaţia maximă

prevăzută în Codul fiscal, de 10%).

Rezolvare:

Nr unităţi de 200 cm3 = 1895/200 = 10

Impozit anual = 10 x 15 = 150 lei

Bonificaţie = 150 x 10% = 15 lei

Page 76: Rasp Fisclitate

Impozit de plată = 150 – 15 = 135 lei

141. Cine datorează impozitul pe clădiri, respective taxa pe clădiri?

Raspuns:

Impozitul pe clădiri este datorat de proprietarii clădirilor.

Taxa pe clădiri este datorată de persoanele juridice care au concesionate, închiriate,

primite sau luate în folosinţă clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a

unităţilor administrativ-teritoriale.

142. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul în care proprietarul este o

persoană fizică ce deţine în proprietate doar o clădire?

Raspuns:

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de

impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea

suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea

impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2 (ajustată cu un coeficient de

corecţie în funcţie de rangul localităţii şi zona în cadrul localităţii). În cazul unui

apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,

coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii,se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după

cum urmează:

a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1

ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani

inclusiv, la data de 1ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de

metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare

50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul

exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin

înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

143. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul unei persoane juridice?

În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei

cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între

0,25% şi 1,50%inclusiv. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani

Page 77: Rasp Fisclitate

anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul

local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la

valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până

la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării,

valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

144. Care este scadenţa de plată a impozitului pe clădiri?

Raspuns:

31 martie şi 30 septembrie

145. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe teren?

Raspuns:

Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.

Taxa pe teren este datorată de persoanele care au concesionate, închiriate, primite

sau luate în folosinţă clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor

administrativ-teritoriale.

146. Cum se fundamentează impozitul pe teren, pentru un teren situat în intravilan,

la altă categorie de folosinţă decât teren pentru construcţii?

Raspuns:

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu impozitul

unitar, iar acest rezultat se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie.

147. Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport?

Persoanele care deţin în proprietate un mijloc de transport datorează impozitul

asupra mijloacelor de transport.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar,

pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de

locatar.

148. Cum se stabileşte cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport în cazul

autovehiculelor?

Raspuns:

Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a

acestuia, prin înmulţirea numărului de unităţi de 200 de cm3 sau fracţiuni din

Page 78: Rasp Fisclitate

acestea (determinate prin împărţirea capacităţii cilindice la 200, iar rezultatul rotunjit

la întreg prin adăugare) cu impozitul unitar.

149. O persoana fizica detine ca prima locuinta , in afara celei de domiciliu, o

proprietate in mediul urban, avand o suprafata utila de 60 mp, iar valoarea

impozabila unitara de 669 lei/mp. La subsol, cladirea are o pivnita nelocuibila,

proprietatea contribuabilului, cu o suprafata utila de 8 mp. Cladirea a fost construita

in anul 1950, fiind achizitionata de contribuabil la data de 25 ianuarie 2008.

Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2.6, iar apartamentul

este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente.

Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2008 pentru aceasta proprietate a

contribuabilului.

Raspuns:

Pentru locuinta:

S desfasurata= 60*1.2=72 mp

Reducere coeficient corectie >>>2.6-0.1=2.5

Stabilire valoare impozabila:

72mp*669lei/mp=48168 lei

48168*2.5=120420 lei

Reducere 20% vechime>50 ani >>> 120420*0.8=96336

Calcul impozit anual= 96336*0.1%=96.34>>>96 lei

Majorare prima locuinta in afara de cea de domiciliu:

96*1.15=110.4>>> 110 lei / an

110/12=9.16 >>> 9 lei /luna

9*11 luni= 99 lei pt anul 2008

Pentru pivnita:

Suprafata desfasurata = 8*1.2=9.6 mp

9.6*(669/2)=3211.2 lei

3211.2*0.1%=3.21>>> 3 lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2008

3/12=0.25 lei/luna

0.25*11= 2.75>>> 3 lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2008

150. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o

suprafata construita desfasurata de 20 mp, avand o valoare contabila ( de inventar)

de 75.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii. Cota de impozit pe cladiri

stabilita de consiliul local a fost de 1%.

Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.

Raspuns:

Page 79: Rasp Fisclitate

Reducere valoare impozabila cu 15%>>> 75.000*0.85=63.750

Impozit = 63.750*1%=637.5 lei>> 638 lei impozit pe cladire anualProbleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuride dmldone pe Lun Oct 27, 2008 9:34 am

151. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o

suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in

anul 2002 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre

consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile

nereevaluate.

Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.

Raspuns:

150.000*10%=15.000 lei

152. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o

suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in

anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre

consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile

nereevaluate.

Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.

Raspuns:

150.000*1%=1.500 lei

153. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2007 un autoturism cu o

capacitate cilindrica de 1820 cmc.

Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2008 in conditiile in

care impozitul unitar este de 60 lei/ 200 cmc.

Raspuns:

Page 80: Rasp Fisclitate

1820/200= 9.1 >>> 10 fractiuni

10*60=600 lei

154. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc,

achizitionat la data de 20 mai 2008. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.

Determinati impozitul de plata in 2008.

Raspuns:

2620/200= 13.1 >>> 14 fractiuni

14*60 =840 lei/an

Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008>>> 7 luni

840/12=70 lei/luna

70*7=490 lei de plata in 2008, termen de plata 30 septembrie

155. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2008 un teren arabil de 10

hectare in extravilan in zona A.

Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 36 lei/ ha.

Raspuns:

10 ha*36=360 lei/an

360/12=30 lei/luna

Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008>>> 8 luni

8*30=240 lei impozit de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

156. O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2008 un teren arabil in intravilan

de 10 hectare.

Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 20 lei/ha, iar coeficientul

de corectie este de 3.00.

Raspuns:

10 ha*20=200 lei

200*3=600 lei/an

600/12=50 lei/luna

Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008>>> 6 luni

50*6=300 lei de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

157. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc,

achizitionat la data de 20 mai 2007. La 15 iunie 2008 persoana fizica vinde

autoturismul. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.

Determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.

Raspuns:

Page 81: Rasp Fisclitate

1897/200=9.49 fractiuni>>> 10 fractiuni

10*60=600 lei impozit anual

600/12=50 lei/luna

Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2007 >>> 7 luni

7*50=350 lei impozit de plata pentru anul 2007

Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la de la 1 iulie 2008 >>> 6 luni

6*50=300 lei impozit de plata pentru anul 2008 

158. O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.000 lei.

Imobilul este singura proprietate a contribuabilului, fiind si locuinta de domiciliu.

Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2007 si a fost vandut la

data de 12 noiembrie 2008, determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.

Raspuns:

1000/12= 83.33 lei>>> 83 lei/luna

Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 martie pana la 31 decembrie

>>10 luni

83*10=830 lei impozit de plata pentru anul 2007

Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la 1 decembrie 2008>>> 11 luni

83*11=913 lei impozit de plata pentru anul 2008 

Va rog sa postati pareri daca vi se pare ceva rezolvat gresit! le-am rezolvat singura si

nu sunt 100% sigura ca e bine. Mai ales la pb. 149 la calculul impozitului pt. pivnita. 

159. O societate comercială înregistrată în scop de TVA realizează în luna mai 2008

următoarele operaţiuni:

- achiziţionează 1.000 kg deşeuri metale neferoase la preţul de 1,5 lei/kg fără TVA;

- achiziţionează 2.000 kg fructe la preţ de 2,0 lei/kg fără TVA;

- livrează 1500 kg fructe la preţul de 2,5 lei/kg fără TVA.

Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferent lunii mai 2008. Toate

achiziţiile/livrările se fac pe plan intern de la/către persoane înregistrate în scop de

TVA.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Pentru achiziţia de deşeuri metale neferoase de la o persoană înregistrată în scop de

TVA se aplică măsurile de simplificare, conform Art. 160 Cod fiscal, în sensul că

acestea se supun regimului de taxare inversă. Astfel, TVA-ul aferent acestora se

Page 82: Rasp Fisclitate

trece şi la TVA deductibil şi la TVA colectat, nefăcându-se însă plăţi între furnizor şi

client pentru acest TVA.

Astfel, TVA deductibil = 1.000x 1,5x19% + 2.000 x 2,0 x 19% = 1.045 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 1.000 x 1,5 x19% + 1500 x 2,5x 19% = 997,5 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat

Cum TVA deductibil > TVA colectat TVA de recuperat = 1.045 – 997,5 =

= 47,5 lei

160. O persoană juridică înregistrată în scop de TVA ce activează în domeniul

producţiei de mobilier realizează în luna iunie 2008 următoarele operaţiuni:

- achiziţii de masă lemnoasă pe picior utilizată ca materie primă 850.000 preţ fără

TVA;

- achiziţii de materiale consumabile în valoare de 250.000, preţ fără TVA;

- înregistrează facturi pentru cazarea personalului trimis în delegaţie în valoare de

25.000, fără TVA;

- achiziţionează produse alcoolice şi din tutun destinate activităţii de protocol în

valoare de 15.000 fără TVA;

- livrează produse finite (mobilier) în valoare de 1.450.000 lei, preţ cu TVA.

Determinaţi TVA aferent lunii iunie 2008. Ştiind că la sfârşitul lunii mai 2008

societatea raportase TVA de recuperat în valoare de 2.500 lei, determinaţi care este

valoarea TVA pe care societatea o datorează către bugetul statului la sfârşitul lunii

iunie. Toate operaţiunile se desfăşoară pe plan intern, furnizorii şi clienţii fiind

persoane înregistrate în scop de TVA.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Pentru determinarea TVA deductibil vom analiza fiecare tip de achiziţie:

- achiziţiile de masă lemnoasă pe picior generează un TVA deductibil şi un TVA

colectat în valoare de 850.000 19% = 161.500 lei;(vezi art.160-masuri de

simplificare)

- achiziţiile de materiale consumabile generează un TVA deductibil de 250.000 x 19%

= 47.500 lei;

- prestarea de servicii de cazare se impozitează cu cota de 9%, deci, TVA-ul

deductibil generat de aceste facturi va fi de 25.000x 9% = 2.250 lei;

- pentru achiziţionarea de produse alcoolice şi din tutun destinate activităţii de

protocol societatea nu are dreptul de deducere a TVA ; nu se înregistrează TVA

deductibil

Page 83: Rasp Fisclitate

Deci, TVAdeductibil = 161.500 + 47.500 + 2.250 = 211.250 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

Pentru determinarea TVA colectat vom analiza fiecare operţiune:

- achiziţiile de masă lemnoasă pe picior generează un TVA deductibil şi un TVA

colectat în valoare de

850.000 x 19% = 161.500 lei

- pentru livrarea de produse finite vom aplica cota de TVA recalculată: TVA colectat =

1.450.000 x (19/119) = 231.512,61 lei

Deci, TVAcolectată = 161.500 + 231.512,61 = 393.012,61 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat aferent lunii iunie 2008

TVA colectat > TVA deductibil TVA de plată = 393.012,61 – 211.250 = 181.762,61 lei

Pas 4. Determinarea TVA de plată la bugetul statului

TVA de plată la buget = 181.762,61 – 2.500 = 179.262,61 lei

161. În luna iulie 2008 o persoană juridică plătitoare de TVA realizează operaţiunile:

- livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 220.000 fără TVA, TVA 19%;

- prestări de servicii pe piaţa internă scutite cu drept de deducere în valoare de

110.000 lei;

- prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de

180.000 lei;

- achiziţii de mărfuri în valoare de 100.000 fără TVA, TVA 19%, destinate în întregime

operaţiunilor cu

drept de deducere;

- achiziţii de materiale consumabile şi servicii în valoare de 190.000 lei fără TVA, TVA

19%, din care 70%

sunt destinate activităţilor cu drept de deducere şi 30% activităţilor fără drept de

deducere.

Determinaţi TVA de plată în luna iulie 2008

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Întrucât societatea a ţinut evidenţa aprovizionărilor separat pentru activităţile cu

drept de deducere şi pentru activităţile fără drept de deducere vom lua în calculul

TVA-ului deductibil numai acele achiziţii destinate realizării operaţiunilor cu drept de

deducere, nefiind necesară utilizarea pro-ratei.

TVA deductibil = 100.000 x 19% + 190.000 x 70% x 19% = 44.270 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 220.000x 19% = 41.800 lei

Page 84: Rasp Fisclitate

Pas 3. determinarea TVA de plată sau de recuperat aferent lunii iulie 2008

TVA colectat < TVA deductibil TVA de recuperat = 44.270 – 41.800 = 2.470 lei

162. În luna august 2008 o societate plătitoare de TVA realizează următoarele

operaţiuni:

- exporturi (în afara Comunităţii) în valoare de 400.000 lei;

- livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 250.000 lei fără TVA, TVA 19%;

- prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de

200.000 lei;

- achiziţii de materii prime şi materiale consumabile de pe piaţa internă în valoare de

600.000 lei fără TVA,

TVA 19%, destinate realizării activităţilor firmei;

- beneficiază de prestări servicii de la terţi în valoare de 560.000 lei, preţ cu TVA, TVA

19%

Determinaţi TVA de plată către bugetul statului în luna august 2008.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Întrucât societatea nu a reflectat separat achiziţiile destinate operaţiunilor cu drept

de deducere şi cele destinate operaţiunilor fără drept de deducere, vom calcula TVA

deductibil aferent tuturor achiziţiilor şi apoi, pe baza proratei,

TVA ce poate fi dedus .

TVA deductibil = 600.000x 19% + 560.000 x (19/119) = 203.411,77 lei

Pro rata = (livrări cu drept de deducere) / (total livrări) = (400.000 + 250.000) /

(400.000 + 250.000 + 200.000) = 650.000 / 850.000 = 76,47%

TVA ce poate fi dedus = 203.411,77 x 76,47% = 155.548,98 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 250.000x 19% = 47.500 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat

TVA colectat < TVA ce poate fi dedus = TVA de recuperat = 155.548,98 – 47.500 =

108.048,98 lei

163. Agentul economic X achiziţionează de la producătorul Y o cantitate de 1.000

perechi de pantofi la preţul de producţie de 250 lei / pereche, preţ fără TVA.

Producătorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru această comandă.

Agentul economic X aplică un adaos comercial de 30% la preţul de achiziţie al

pantofilor după care vinde 800 de perechi agentului economic W şi 200 de perechi

agentului economic Z. Întrucât agentul economic W este un vechi client, X decide să-i

Page 85: Rasp Fisclitate

acorde un discount de 5% la vânzarea celor 800 perechi de pantofi.

Ştiind că toţi agenţii economici participanţi la circuit sunt înregistraţi în scop de TVA

România, iar toate operaţiunile au loc în România, determinaţi TVA de plată sau de

recuperat pentru agentul economic X.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Preţ de producţie pantofi = 250 lei / pereche 

Discount = 10%

Preţ de achiziţie fără TVA = 250 – 250 x 10% = 225 lei / pereche

TVA deductibil = 225 x 1.000 x 19% = 42.750 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

Preţ achiziţie = 225 lei / pereche

Adaos comercial = 225x 30% = 67,5 lei / pereche

Preţ vânzare fără TVA = 292,5 lei / pereche

Pentru vânzarea către W: Preţ vânzare = 292,5 lei/pereche

Discount = 5% x 292,5 = 14,63 lei/pereche

Preţ vânzare fără TVA = 277,87 lei / pereche

TVA colectat = 277,87x 800 x19% = 42.236,24 lei

Pentru vânzarea către Z: Preţ vânzare = 292,5 lei / pereche

TVA colectat = 292,5 x 200 x19% = 11.115 lei

TVA colectat = 42.236,24 + 11.115 = 53.351,24 lei . 53.351 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat

TVA colectat > TVA deductibil TVA de plată = 53.351 – 42.750 = 10.601 lei

164. O societate comercială achiziţionează un mijloc fix pentru care plăteşte un

avans de 30% din valoare în luna iulie 2008, urmând ca restul de 70% să fie achitat

în luna septembrie, atunci când mijlocul fix îi este livrat. Factura este făcută pentru

întraga valoare în luna iulie 2007. Dacă valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei,

preţ fără

TVA, determinaţi TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2008.

Rãspuns:

TVA devine exigibilă la data facturii astfel că societatea îşi înregistrează în luna iulie

2008 un TVA deductibil de 500.000x 19% = 95.000 lei.

165. O societate comercială achiziţionează în luna martie mărfuri în valoare de

40.000 lei fără TVA pe care le achită în proporţie de 60% în luna martie şi 40% în luna

aprilie. Tot în luna martie ea facturează către clienţi mărfuri în valoare de 50.000 lei

preţ fără TVA pentru care va primi contravaloarea integral în luna aprilie. Determinaţi

Page 86: Rasp Fisclitate

TVA

de plată sau de recuperat aferent lunii aprilie, ştiind că toate operaţiunile au loc în

România, între persoane înregistrate în scop de TVA în România.

Rãspuns:

TVA devine exigibilă la data livrării sau data facturării. Astfel, TVA-ul aferent

achiziţiilor este exigibil în luna martie, iar TVA-ul aferent livrărilor este exigibil tot în

luna martie , pentru luna aprilie societatea nu are de plătit sau de recuperat, întrucât

ea nu a desfăşurat operaţiuni impozabile cu exigibilitate în luna aprilie.

166. În cadrul unei societăţi comerciale înregistrate în scop de TVA în România au loc

următoarele operaţiuni în luna iunie 2008:

- emiterea de facturi în valoare de 30.000 lei fără TVA, cota 19% pentru livrarea de

bunuri în România;

- emiterea de facturi în valoare de 10.000 lei fără TVA, cota 19% pentru prestarea de

servicii având locul în România;

- achiziţia din România, de la furnizorii interni, de bunuri în valoare de 25.000 lei, cota

TVA 19%;

- primirea facturii de 1.500 lei fără TVA privind rata 15 de plată aferentă achiziţionării

unui utilaj cu plata în rate de pe piaţa internă (contractul a fost încheiat în 2006);

- primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un

automobil contractat în luna februarie 2007 prin leasing extern din Franţa, în valoare

de 280 euro, inclusiv TVA francez în cotă de 19,6%. Conform contractului, data de

plată este de 15 a fiecărei luni.

Cursul de schimb este 3,3 lei/euro

Determinaţi:

a) TVA deductibil;

b) TVA colectat;

c) TVA de plată sau de recuperat.

Rãspuns:

a) Determinarea TVA deductibil

Pentru bunurile achiziţionate în rate prin contracte încheiate înainte de 31.12.2006,

TVA devine exigibilă la data plăţii fiecărei rate (Cod Fiscal, art. 161, alin (15)).

Pentru operaţiunile leasing extern pentru mijloace de transport, locul prestării este

unde este stabilit prestatorul (Cod Fiscal, art. 133, alin (1)).

TVA deductibil = 25.000 x 19% + 1.500 x 19% = = 5.035 lei

b) Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 30.000 x 19% + 10.000x 19% = 7.600 lei

c) Determinarea TVA de plată

Page 87: Rasp Fisclitate

TVA de plată = 7.600 – 5.035 = 2.565 lei

167. Selectaţi dintre operaţiunile prezentate mai jos acele operaţiuni pentru care se

aplică cota redusă de TVA de9%:

- prestări de servicii medicale;

- livrări de produse ortopedice;

- livrările de organe, de sânge şi de lapte de provenienţă umană;

- livrarea de manuale şcolare;

- activitatea de învăţământ;

- dreptul de intrare la muzee;

- cazarea în cadrul sectorului hotelier;

Rãspuns:

Operaţiunile pentru care se aplică cota redusă de 9% sunt:

- livrări de produse ortopedice;

- livrarea de manuale şcolare;

- dreptul de intrare la muzee;

- cazarea în cadrul sectorului hotelier.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 140, alin 2

168. O societate comercială A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a

0,75 l/sticlă la un preţ de producţie de 8 lei/sticlă. Societatea A vinde către societatea

B cele 2.000 de sticle în luna aprilie 2008. Valoarea accizei specifice pentru vinul

spumos este de 34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro.

Determinaţi valoarea accizei şi a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie să le

declare societatea B la administraţia financiară, dacă B nu mai realizează nici o altă

operaţiune în luna aprilie 2008.

Rãspuns:

Societatea B este comerciant, nu producător, ca urmare ea nu are obligaţii

declarative în ceea ce priveşte accizele.

Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie să determinăm preţul fără TVA la

care B va cumpăra de la A. Acest preţ = Preţ de producţie + Acciza

Preţ de achiziţie fără TVA = (2.000x   + (34,05x 3,3 x 2.000x 0,75 / 100) = 16.000

+ 1685,48 = 17.685,48 lei

TVA deductibil = 17.685,48 x 19% = 3.360 lei

Deci societatea trebuie să declare un TVA de recuperat de 3.360 lei.

Page 88: Rasp Fisclitate

169. La inventarierea de la sfârşitul exerciţiului financiar 2007 se constată lipsa unui

mijloc fix în valoare de20.000 lei care a fost amortizat în proporţie de 30%,lipsa

nefiind imputabila. Explicaţi tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA.

Rãspuns:

Bunul constatat lipsă în gestiune şi neimputabil este o livrare către sine pentru care

societatea comercială trebuie să colecteze TVA.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 128 (4), art.

155 (2) şi HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare, Titlul VI -TVA,

pct. 70 (1) şi (2).

170. Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor o reducere

comercială. Să se determine TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor,

cunoscând următoarele:

Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei

Rabat 10% acordat mărfurilor vândute.

Rãspuns: =342 lei

Metodologia de calcul:

Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei

Rabat 10% (2.000 lei x 10%) .......................................200 lei

Baza de impozitare TVA...........................................1.800 lei

(2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)

TVA 19% (1.800 lei x 19%).........................................342 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.137 (3).

171. Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor reduceri

comerciale. 

Să se calculeze TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor, cunoscând

următoarele:

Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei

Rabat 10% şi remiză 5% acordate mărfurilor vândute.

Rãspuns: 325 lei

Metodologia de calcul:

Page 89: Rasp Fisclitate

Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei

Rabat 10% (2.000 lei x 10%) .......................................200 lei

Subtotal......................................................................1.800 lei

(2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)

Remiză 5% (1.800 lei x 5%) ..........................................90 lei

Baza de impozitare TVA...........................................1.710 lei

(1.800 lei – 90 lei = 1.710 lei)

TVA 19% (1.710 lei x 19%).........................................325 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 137 (3).

172. Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate. 

Să se calculeze TVA datorată în vamă, în condiţiile în care se cunosc următoarele

date:

Valoarea în vamă a mărfurilor ....................................100.000 lei;

Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%.

Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.

Rãspuns: 20.995 lei

Metodologia de calcul:

Valoarea în vamă a mărfurilor ...................................................100.000 lei

Taxă vamală10% (100.000 lei x 10%) ..........................................10.000lei

Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) ......................................500 lei

Total bază de impozitare TVA.........................................................110.500 lei

TVA 19% (110.500 lei x 19%)...........................................................20995 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 139

173. Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate. Să se calculeze TVA

datorată în vamă, în condiţiile în care se cunosc următoarele date:

Valoarea în vamă a mărfurilor ...................................... 100.000 lei;

Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%

Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.

Rãspuns: 27.294 lei

Metodologia de calcul:

Valoarea în vamă a mărfurilor ..........................................................100.000 lei

Taxă vamală10% (100.000 lei x 10%) ................................................10.000 lei

Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) ............................................500 lei

Total ...................................................................................................110.500 lei

Page 90: Rasp Fisclitate

Acciza 30% (110.500 lei x 30%)..........................................................33.150 lei

Total bază de impozitare TVA...........................................................143..650 lei

TVA 19% (143.650 lei x 19%)..............................................................27.294 lei

Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.

139

]

174. O societate comercială realizează din producţia internă artcole de cristal. 

Să se calculeze TVA, cunoscând următoarele date: preţ de livrare, mai puţin accizele,

al produselor 20.000 lei, acciza 55%.

Rãspuns: 5.890 lei

Metodologia de calcul:

Preţ de livrare al produselor ................................................................20.000 lei

Acciza aplicabilă 55% (20.000 lei x 55%)...........................................11.000 lei

Total bază de impozitare TVA.............................................................31.000 lei

TVA 19% (31.000 lei x 19%).................................................................5.890 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 137

175. Să se determine pro-rata cunoscându-se următoarele date:

Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;

Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei.

Rãspuns: 67%

Metodologia de calcul:

Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei

Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.

Pro-rata. =115.000/(115.000 +57.500)...................................................... 67%

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 147 (6) şi

(7).

176. Să se determine TVA de dedus aplicând pro-rata, cunoscând următoarele date:

Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;

Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;

Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de

deducere, cât şi de operaţiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA

Page 91: Rasp Fisclitate

190 lei.

Rãspuns: 127 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea pro-rata

Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei

Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.

Pro-rata.(115.000/(115.000 +57.000) ..................................................... 67%

II. Determinarea TVA de dedus........................................................................127 lei

190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus

190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibilă

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 147 (6) -

(11)

177. Să se determine TVA de plată, cunoscând următoarele date:

Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;

Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;

Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de

deducere, cât şi de operaţiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA

190 lei;

Bunuri şi servicii achiziţionate destinate exclusiv realizării de operaţiuni care dau

drept de deducere 119.000 lei, din care TVA 19.000 lei;

Rãspuns: 2.723 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea pro-rata

Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei

Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.

Pro-rata.......................................................................................................... 67%

II. Determinarea TVA de dedus...................................................................127 lei

190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus

190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibilă

III. Determinarea TVA de plată

TVA colectată. (115.000 lei x 19%)............................................................21.850 lei

TVA deductibilă.(19.000 lei + 127 lei )........................................................19.127 lei

TVA de plată (21.850 lei – 19.127 lei = 2.723 lei).........................................2.723 lei

Page 92: Rasp Fisclitate

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 147 (6) -

(11) şi art. 1471

178. La data de 31 martie 2007 din evidenţele contabile s-au centralizat următoarele

date:

TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei

TVA colectată ..................................................................................................7.460 lei

TVA deductibiliă .............................................................................................2.850 lei

Societatea obţine numai venituri din operaţiuni care dau drept de deducere. Să se

calculeze TVA care rezultă din regularizarea datelor la sfârşitul lunii.

Rãspuns: 1.380 lei

Metodologia de calcul:

TVA colectată ..................................................................................................7.460 lei

TVA deductibiliă .............................................................................................2.850 lei

TVA de plată în luna martie 2007 ...................................................................4.610 lei

TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei

TVA de plată la 31 martie 2007 (4.610 lei – 3.230 lei)....................................1.380 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 1471

179. Ce tipuri de operaţiuni intră în sfera de aplicare a TVA?

Raspuns:

În sfera de aplicare a Tva în România intră: livrările de bunuri (la intern,

intracomunitare, exportul), achiziţiile intracomunitare, prestările de servicii şi

importul.

180. Care sunt cotele de TVA în România?

Raspuns:

Cotele de TVA sunt 19% şi 9%. Mai pot exista operaţiuni scutite cu sau fără drept de

deducere, precum şi operaţiuni neimpozabile în România.

181. Când devine exigibilă taxa pe valoarea adăugată în cazul achiziţiilor

intracomunitare?

Raspuns:-art.135 ali 2) si3) din codul fiscal

-alin.2):”in cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine

in cea de-a 15 zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator”. 

-alin 3):”prin exceptie de la prevederile alin 2,exigibilitatea taxei intervine la data

emiterii facturii prevazuta in legislatia altui stat membru la articolul echivalent

art.155(1), daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15 zi a lunii urmatoare

Page 93: Rasp Fisclitate

faptului generator.

R: Exigibilitatea intervine la data emiterii facturii dar nu mai tarziu de 15 ale lunii

urmatoare faptului generator (livrarii bunurilor).

182. Soc ALFA , o SC stabilita in Rom si inreg in scop de tva in Rom, vinde catre BETA

stabilita si inreg in scopt de tva in Ungaria, fructe transportate din Romania in

Ungaria de catre Beta. Ce operatiune realizeaza Alfa SRL si care sunt conditiile pt ca

alfa sa fatureze operatiunea “scutit cu drept de deducere”?

Raspuns:

• Livrarea intracomunitara

• Pentru a factura “scutit cu drept de deducere” societatea Beta trebuie sa comunice

un cod de TVA valabil.

183. Soc Alfa SRL inreg in Rom in scop de tva si stabilita in Rom, vinde catre BETA

stabilita/inreg in scopt de tva in Ungaria, fructe transportate din Romania in Ungaria

de catre Beta care sunt transportate de la Buzau (sediul permanent Alfa) la Oradea

(un sediu permanent al Alfa). In ce conditii poate Alfa sa facturezeaceasta livrare

intracomunitara cu conditia “scutit cu drept de deducere”?

Raspuns:

Livrarea incepe si se termina in Ro deci este o livrare interna cu tva 19%.

184. Soc Alfa SRL inreg in Rom in scop de tva si stabilita in Rom, vinde catre BETA

stabilita/inreg in scopt de tva in Ungaria, fructe transportate din Romania in Franta.

Beta ii comunica lui Alfa un cod de TVA valabil emis de autoritatile din Ungaria.Alpha

detine document de transport Ro-Ung. Argumentand ca Beta nu a transmis cod de

tva din Franta, Alfa factureaza cu TVA 19%. 

Este corect? Argumentati.

Raspuns:

Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se considera a fi în statul membru UE

unde se gasesc bunurile în momentul în care se încheie transportul.

Norme metodologice

12. (1) Conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, locul unei achiziţii intracomunitare

de bunuri este întotdeauna în statul membru în care se încheie expedierea sau

transportul bunurilor. În cazul în care, conform art. 132 alin. (2) din Codul fiscal,

cumpărătorul furnizează un cod de înregistrare în scopuri de TVA dintr-un alt stat

membru, decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor, se aplică

Page 94: Rasp Fisclitate

reţeaua de siguranţă, respectiv achiziţia intracomunitară se consideră că are loc şi în

statul membru care a furnizat codul de înregistrare în scopuri de TVA şi în statul

membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor.

R: ar fi trebuit sa emita factura fara TVA, fiind LIC.

185. Soc Alfa SRL din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe, ambele sunt

inreg in scopuri de tva. Fructele sunt transportate din Port in Ro. Care sunt conditiile

in care Gamma SRL ii poate emite factura soc Alfa cu conditia “scutit cu drept de

deducere”?

Raspuns:

Daca Alfa comunica un cod valid de tva din Romania.

186. Soc Alfa din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe, ambele sunt inreg in

scopuri de tva. Fructele sunt transportate din Port in Ro de catre Gamma, existand

documente in acest sens. Ce operatiune realizeaza Alfa si cum va inreg TVA stiind ca

fructele achizitionate sunt destinate exclusiv operatiunilor care dau drept de

deducere?

Raspuns:

Este o AIC pt alfa, inregistrand tva prin Taxare inversa.

187. Soc Alfa din Ro cumpara de la soc Gama din Portug fructe, ambele sunt inreg in

scopuri de tva. Fructele sunt transportate din Port in Ro de catre Gamma, existand

documente in acest sens.

Ce operatiune realizeaza Alfa in ce declaratie trebuie raportata aceasta operatiune?

Raspuns:

Este o AIC pt alfa, inregistrand operatiunea in declaratia 390.

188. SC X SRL cu sediul in Bucuresti, RO inreg in scopuri de tva, livreaza bunuri in val

de 10000 lei fara TVA la soc Z in Germania, transportul este efectuat de un tert in

contul lui X

. Care este suma de TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC X SRL si ce

conditii trebuie indeplinite pentru a trece aceasta suma?

Raspuns:

• TVA = 0

• LIC “scutita cu drept de deducere”

• VAT code valid de la Z.

Page 95: Rasp Fisclitate

189. SC Alpha din RO, care beneficiaza de regimul de scutire pt intrepr mici (cifra de

afaceri < 35000 eur), livreaza telefoane in val de 10.000 lei fara TVA la soc Z in

Germania, transportul este efectuat de un tert in contul lui X. 

Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura de catre X si ce conditii trebuie

indeplinite?

Raspuns:

• Este o LIC care insa NU este scutita;

• Alpha va emite factura cu TVA 19%: 1900 lei

190. SC Alpha din RO, inregistrata in scopuri de TVA in Ro, factureaza televizoare in

val de 20000 lei fara TVA la soc Gama din Franta. Societatea Gama dispune ca

transportul sa fie efectuat de catre Alfa din Bucuresti intr-un depozit inchiriat in Iasi.

Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura de catre X si ce conditii trebuie

indeplinite?

Raspuns:

Este o livrare interna cu 19%. Suma de TVA de pe factura 38000 lei.

191. SC Alpha din RO, inregistrata in scopuri de TVA in Ro, factureaza televizoare in

val de 20000 lei fara TVA la soc BBB din Franta. Societatea BBB dispune ca

transportul sa fie efectuat de catre Alfa din Bucuresti in Germania, transmitandu-I

acesteia un cod de tva din Franta. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe

factura de catre soc Alpha si ce conditii trebuie indeplinite?

Raspuns:

Este o LIC, pentru care se aplica reţeaua de siguranţă. Livrarea este scutita de TVA

(TVA =0 pe factura). Codul de tva din Franta sa fie valid.

192. SC GAMMA cu sediul in RO, inregistrata in scopuri de TVA in Ro, livreaza catre

Alpha, care beneficiaza de regimul special de scutire de tva din Ungaria, furucte, in

val de 15 000 lei, fara TVA. Fructele sunt transportate din RO in Ungaria de catre

Alpha. Care este suma de TVA sau mentiunea de pe factura emisa de catre GAMMA?

Raspuns:

Este o LIC care NU este scutita, deci TVA-ul este de 19% = 2850 lei

193. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la Z inreg in scopuri de TVA in

Marea Britanie bunuri de 80 000 lire sterline. Bunurile sunt transportate de catre X.

Ce date trebuie sa transmita X lui Z pentru ca Z sa poata justifica LIC scutita cu drept

Page 96: Rasp Fisclitate

de deducere?

Raspuns:

i. Sa transmita un cod valid de TVA

ii. Sa puna la dispozitia lui Z copii dupa documentele de transport (CMR, AWB)

194. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la Z inreg in scopuri de TVA in

Germania bunuri de 10000euro. Bunurile sunt transportate de catre X. X pune la

dispozitia lui Z copii dupa documentele de transport si ii transmite un cod valid de

TVA. Determinati suma de TVA inscrisa pe factura lui Z si suma de TVA inregistrata in

contabilitatea lui X. Cursul de schimb 1eur=3.6 lei

Raspuns:

Suma tva de pe factura: 0 eur

Tva inregistrata in contabilitate lui X (4426=4427): 10.000*0.19*3.6=6840

195. SC X din Ro inreg in scopuri de TVA cumpara de la XYZ inreg in scopuri de TVA

in Ungaria piese de schimb de 5000euro fara TVA. SC XYZ dispune livrarea acestor

din depozitul din Satu Mare la sediul lui X din Ploiesti. Determinati suma de TVA

inscrisa pe factura lui XYZ sau ce mentiune va trece pe factura? Cursul de schimb

este 1 eur=3.6 lei

Raspuns:

Este vorba de o LIC scutita. XYZ va mentiona pe factura “scutit cu drept de

deducere”

196. Sc Beta din Buzau, neinregistrata in scopuri de TVA, achizitioneaza de la Alpha,

inreg in scopuri de TVA in Franta, mobilier in valoare de 25000 euro. Produsele vor fi

transportate din Franta in Romania. Descrieti obligatiile societatii Beta SRL dpdvd al

TVA pt aceasta tranzactie. Cursul de schimb este de 1 eur=3.6lei.

Raspuns:

Societatea Beta este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA inainte de a

achizitiona bunurile intrucat valoarea achizitiilor depaseste 10.000eur.

Art. 1531. - (1) Persoana impozabilă care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se

înregistreze, conform art. 153, şi persoana juridică neimpozabilă care intenţionează

să efectueze o achiziţie intracomunitară în România au obligaţia să solicite

înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol, înaintea efectuării

achiziţiei intracomunitare, în cazul în care valoarea achiziţiei intracomunitare

respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în

care are loc achiziţia intracomunitară.

Page 97: Rasp Fisclitate

Art 126: 

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operaţiuni

impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc

următoarele condiţii:

a) sunt efectuate de o persoană impozabilă care efectuează numai livrări de bunuri

sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană

juridică

neimpozabilă;

b) valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul

anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior

plafonul de

10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin norme.

(7) Regulile aplicabile în cazul depăşirii plafonului pentru achiziţii intracomunitare,

prevăzut la alin. (4) lit. b), sau al exercitării opţiunii sunt stabilite prin norme.

Norme: 

(8) În cazul în care plafonul pentru achiziţii intracomunitare este depăşit, persoana

prevăzută la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal va solicita înregistrarea în scopuri

de TVA conform art. 1531 alin. (1) din Codul fiscal, înregistrarea va rămâne valabilă

pe perioada până la sfârşitul anului calendaristic în care a fost depăşit plafonul de

achiziţii şi cel puţin pentru anul calendaristic următor.

197. Sc Gamma SRL, stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO, transporta 3

imprimante, produse de acesta, la o expozitie care are loc in Franta. Dupa expozitie

imprimantele sunt aduse inapoi in RO. Ce obligatii are GAMMA SRL dpdv al TVA

pentru aceasta tranzactie?

Raspuns:

Sc Gamma SRL trebuie sa completeze registrul nontransferurilor, operatiunea de fata

este in afara sferei de cuprindere a TVA.

198. Sc ALFA SRL se infiinteaza la 19.06.08 optand pt aplicare regimului special pt

intreprinderi mici. La 31.12.2008 cifra de afaceri este de 72 000 lei. Daca la nivelul

cursului de schim 1 eur=3.3817, mai poate pastra Sc ALFA SRL regimul de

neplatitoare de TVA. Argumentati raspunsul.

Raspuns:

Cifra de afaceri eur: 21.291 eur

DA, poate in continuare sa fie neplatitor de tva intrucat cifra de afaceri anuala <

35000 eur

Page 98: Rasp Fisclitate

199. Sc ALFA SRL se infiinteaza la 19.06.08 optand pt aplicare regimului special pt

intreprinderi mici. La 31.12.2008 cifra de afaceri este de 60 000 lei. Daca la nivelul

cursului de schim 1 eur=3.3817, mai poate pastra Sc ALFA SRL regimul de

neplatitoare de TVA. Argumentati raspunsul.

Raspuns:

Cifra de afaceri eur: 17.742 eur

DA, poate in continuare sa fie neplatitor de tva intrucat cifra de afaceri anuala <

35000 eur

200. Explicati ce reprezinta “structura de comisionar” din punct de vedere al TVA.

Raspuns:

Norme cod fiscal

(2) În sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, transmiterea de bunuri efectuată pe

baza unui contract de comision la cumpărare sau la vânzare se consideră livrare de

bunuri atunci când comisionarul acţionează în nume propriu, dar în contul

comitentului.

Comisionarul este considerat din punct de vedere al taxei cumpărător şi revânzător

al bunurilor, indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau cumpărătorului,

comitent, procedând astfel:

a) primeşte de la vânzător o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură

emisă pe numele său, şi;

b) emite o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură cumpărătorului.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică sub denumirea de structură de comisionar în

cazurile prevăzute la pct. 19 alin. (3) şi (4).

R: daca se refactureaza in contract de comision se refactureaza inclusiv

bunurile/serviciile achizitionate in numele clientului, aduca structura de comisionar;

daca se deconteaza doar sumele platite atunci NU se aplica tva se fac doar facturi de

decontare. ( Art 137 …(3) Baza de impozitare nu cuprinde următoarele: …. e) sumele

achitate de furnizor sau prestator, în numele şi în contul clientului, şi care apoi se

decontează acestuia, precum şi sumele încasate în numele şi în contul unei alte

persoane. Norme: b) sume încasate în contul altei persoane, dacă factura este emisă

de această altă persoană către un terţ. Pentru decontarea sumelor încasate de la terţ

cu persoana care a emis factura, conform înţelegerii dintre părţi, pot fi întocmite

facturi de decontare conform alin. (3);)Probleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

Page 99: Rasp Fisclitate

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuride dmldone pe Lun Oct 27, 2008 9:35 am

201. Care este documentul in baza caruia se colecteaza TVA in cazul unei livrari catre

sine?

Raspuns:

Autofactura

202. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO,realizeaza servicii de

transport pt beneficiatul Gamma, pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in Polonia.

Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Timisoara, in valoare de

10.000 lei, pret fara TVA.

Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura, daca Gama

ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania.

Raspuns:

Cod fiscal art 1322

Prin transport intracomunitar de bunuri se înţelege orice transport de bunuri ale

cărui:

1. loc de plecare şi loc de sosire sunt situate în două state membre diferite; sau

2. loc de plecare şi loc de sosire sunt situate în acelaşi stat membru, dar transportul

este efectuat în legătură directă cu un transport intracomunitar de bunuri;

Norme metodologice:

15. (1) Locul de plecare al transportului intracomunitar de bunuri este locul de unde

începe transportul bunurilor, fără a se ţine cont de distanţa parcursă până la locul în

care se află bunurile. Locul de sosire este locul în care se încheie transportul

bunurilor.

(2) Transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, al cărui loc

de plecare şi loc de sosire sunt situate în România, direct legat de un transport

Page 100: Rasp Fisclitate

intracomunitar de bunuri al cărui loc de plecare sau loc de sosire sunt situate în

România, reprezintă un transport asimilat transportului intracomunitar de bunuri;

(3) Este considerat un transport intracomunitar de bunuri în sensul art. 133 alin. (2)

lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, transportul ce urmează unui transport prevăzut la art.

133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, al cărui loc de sosire este situat în România,

dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) contractul sau orice alt document aferent acestui transport trebuie să existe în

momentul încheierii transportului prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul

fiscal;

b) persoana care efectuează transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din

Codul fiscal, trebuie să acţioneze în contul persoanei care comandă sau realizează

transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;

c) bunurile vor rămâne în aceeaşi stare în care au fost introduse în România până la

încheierea transportului. 

(4) Este considerat un transport intracomunitar de bunuri în sensul art. 133 alin. (2)

lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, transportul ce precede unui transport prevăzut la art.

133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, al cărui loc de sosire este situat în afara

României în alt stat membru, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) contractul sau orice alt document aferent transportului prevăzut la art. 133 alin.

(2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, trebuie să existe în momentul încheierii transportului

prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal;

b) persoana care efectuează transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din

Codul fiscal, trebuie să acţioneze în contul persoanei care comandă sau realizează

transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;

c) bunurile vor părăsi România în aceeaşi stare în care erau la începerea

transportului prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal.

(5) Este considerat un transport intracomunitar de bunuri în sensul art. 133 alin. (2)

lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, transportul situat între două transporturi prevăzute la

art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite următoarele

condiţii:

a) contractul sau orice alt document aferent transportului prevăzut la art. 133 alin.

(2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, trebuie să existe în momentul încheierii transportului

prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal;

b) persoana care efectuează transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din

Codul fiscal, trebuie să acţioneze în contul persoanei care comandă sau realizează

transportul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;

c) bunurile vor rămâne în aceeaşi stare în care au fost introduse în România.

R : Cum transportul Nu este legat de o livrare UE se considera livrare locala cu TVA

Page 101: Rasp Fisclitate

19%.

203. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO,realizeaza servicii de

transport pt beneficiatul Gamma, pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in Polonia.

Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Berlin , in valoare de

10.000 lei, pret fara TVA.

Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura, daca Gama

ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Polonia.

Raspuns:

Locul de plecare şi locul de sosire sunt situate în două state membre diferite, deci

este vorba de o factura cu « scutita cu drept de deducere« 

204. Sc Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO,realizeaza servicii de

transport pt beneficiatul Teta, pj stabilita si inreg in scopuri de TVA in Romania.

Serviciul facturat reprezinta transport bunuri din Bucuresti in Berlin , in valoare de

10.000 lei, pret fara TVA.

Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Alpha SRL pe factura, daca Gama

ii comunica Societatii codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania.

Raspuns:

Locul de plecare şi locul de sosire sunt situate în două state membre diferite, deci

este vorba de o factura cu mentiunea « scutita cu drept de deducere« .

205. SC Alpha SRL stabilita si inreg in scopuri de TVA in RO,realizeaza servicii de

consultanta in domeniul contabil pt beneficiatul Gama, pj stabilita si inreg in scopuri

de TVA in POLONIA si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu permanent in

Romania. Serviciul factura este in valoare de 10.000 lei fara TVA.

Raspuns:

Locul prestării de servicii

Art. 133. - (1) Locul prestării de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul

este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru următoarele prestări de servicii,

locul prestării este considerat a fi:

g) locul unde clientul căruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix,

cu condiţia ca respectivul client să fie stabilit sau să aibă un sediu fix în afara

Comunităţii ori să fie o persoană impozabilă acţionând ca atare, stabilită sau care are

un sediu fix în Comunitate, dar nu în acelaşi stat cu prestatorul, în cazul următoarelor

servicii:

......

Page 102: Rasp Fisclitate

5. serviciile consultanţilor, inginerilor, juriştilor şi avocaţilor, contabililor şi experţilor

contabili, ale birourilor de studii şi alte servicii similare;

Deci se va considera o LIC de servicii, Alpha va factura “scutit cu drept de deducere”.

206. SC Alfa SRL este o societate stabilita in Romania si inregistrata in sop de TVA in

Romania care presteaza servicii de consultanta in domeniul contabil societatii Gama,

societate comerciala stabilita in Polonia si neinregistrata in scopuri de TVA in Polonia

(beneficiaza de regimul de scutiri) si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu

permanent in Romania. Serviciul facturat este in valoare de 10.000 lei

Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece ALFA SRL pe factura.

Raspuns(?!):

Factura va fi emisa cu TVA 19%, serviciile se considera a fi prestate in Polonia.

207. SC Alfa SRL este o societate de asigurari stabilita in Romania si neinregistrata in

sop de TVA in Romania intrucat realizeaza numai operatiuni scutite fara drept de

deducere. Ea beneficiaza de servicii de consultanta in domeniul contabil in valoare de

1200 euro de la societatea Gama, societate comerciala stabilita in Polonia si

inregistrata in scopuri de TVA in Polonia si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu

permanent in Romania.

Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Gama pe factura, precum si care

sunt obligatiile din puct de vedere al TVA 

Raspuns:

Cum alfa NU este persoana platitoare de TVA in Romania NU se poate aplica exceptia

de la Art 133. alin 2 lit g pctul 5. Deci se considera ca serviciile sunt prestate in

Polonia si se aplica TVA cf legislatiei din Polonia.

Obligatiile din dpdvd Tva sunt completarea 

208. SC Alfa SRL este o societate stabilita in Romania si inregistrata in sop de TVA in

Romania, ii inchiriaza o cladire lui SC Beta SRL, stabilita si inregistrata in scopuri de

TVA in Romania. Sc Alfa opteaza pentru facturarea acestei operatiuni cu TVA, chiar

din data inchirierii, 10.05.08. Pe data de 30.11.2008, realizand ca pentru a putea face

acest lucru trebuia sa depuna o notificare la adm fin, Alfa SRL depune o notificare

prin care anunta ca isi exercita optiunea incepand cu data de 10.05.08. La un control

efectuat asupra SC BETA SRL, inspectorii apreciaza ca societatea nu avea dreptul de

deducere al TVA pentru perioada 10.05.08- 30.11.08, astfel se exclud de la deducere

TVA aferenta facturilor emise de Alfa in perioada mai-noiembrie 2008.

Este corect?

Page 103: Rasp Fisclitate

Raspuns:

“Art141

(2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:

….

e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, cu

următoarele excepţii:

1. operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al

sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru

camping;

2. închirierea de spaţii sau locaţii pentru parcarea autovehiculelor;

3. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile;

4. închirierea seifurilor;

(3) Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operaţiunilor prevăzute la

alin. (2) lit. e) şi f), în condiţiile stabilite prin norme.

Norme: 

(3) Opţiunea prevăzută la alin. (1) se va notifica organelor fiscale competente pe

formularul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice şi se va

exercita de la data înscrisă în notificare. O copie de pe notificare va fi transmisă

clientului. Depunerea cu întârziere a notificării nu va anula dreptul persoanei

impozabile de a aplica regimul de taxare. În situaţia în care opţiunea se exercită

numai pentru o parte din bunul imobil, această parte din bunul imobil care se

intenţionează a fi utilizat pentru operaţiuni taxabile se va comunica în notificarea

transmisă organului fiscal. Pentru bunurile imobile sau părţile din bunurile imobile

pentru care au fost încheiate contracte de leasing înainte de data aderării şi care se

derulează şi după data aderării, notificarea se va depune în termen de 90 de zile de

la data aderării, în situaţia în care proprietarul bunului doreşte să continue regimul de

taxare pentru operaţiunea de leasing cu bunuri imobile.

Deci, nu este corecta aprecierea organelor de control.

209. Care sunt termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA?

Raspuns: 

Termenul pentru depunerea declaratiei 390 este 25 ale primei luni dupa fiecare

trimestru.

210. O societate comerciala isi trimite directorul general intr-o delegatie in Ungaria

cu autoturismul proprietate a societatii comerciale. In Ungaria directorul alimenteaza

Page 104: Rasp Fisclitate

cu benzina dupa care se intoarce in Romania. Trebuie declarata aceasta operatie in

declaratia recapitulativa a tva? Argumentati.

Raspuns:

Aceasta este o achizitie scutita fara drept de deducere pentru cumparator si o livrare

locala pentru vanzator intrucat locul livrarii se considera a fi in afara Romaniei, deci

nu se declara in declaratia recapitulativa a TVA.

211. O pf achizitioneaza automobile din Germania si apoi le revinde in Romania,

realizand acest lucru cu un caracter de continuitate, fiind activitatea din care obtine

venitul sau principal. Trebuie sa se inregistreze aceasta persoana in scopuri de TVA?

Argumentati.

Raspuns:

art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxă următoarele:

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu

îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA;

(?!)Nu trebuie sa se inregistreze in scop de TVA.

212. Un agent economic importă din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic

concentraţie 50%, de 0,5 l/sticlă la preţ extern de 100 euro/sticlă, nefiind plasate în

regim suspensiv. Acciza specifică pentru alcool etilic este de 750euro/hl alcool pur.

Cursul de schimb este 3,3 lei/euro.

Determinaţi valoarea accizei care trebuie plătită în vamă

Rãspuns:

Acciza = 750 x 3,3 x [(10.000 x 0,5) / 100] x 50% = 61.875 lei

213. O societate comercială produce în luna mai 2008 2.000 pachete ţigări cu 10

ţigări în pachet. Acciza pentru ţigări este de 50 euro/1000 ţigări, iar cursul de schimb

este de 3,3 lei/euro. Cât este acciza datorată la bugetul de stat pentru producţia

realizată, dacă ţigările sunt eliberate în consum în luna mai 2008?

Rãspuns:

Acciza = 50 x 3,3 x (2.000 x 10)/1.000 =3300 lei

214. Precizaţi produsele pentru care se aplică accize armonizate.

Rãspuns:

Page 105: Rasp Fisclitate

Accizele armonizate se datorează pentru:

- bere;

- vinuri;

- băuturi fermentate, altele decât berea şi vinurile;

- produse intermediare;

- alcool etilic;

- tutun prelucrat;

- produse energetice;

- energie electrică.

Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 162

215. Un agent economic importă în 2008 din Rusia 40 bucăţi articole din cristal al un

preţ de producător de 50 euro/bucată. Cheltuielile cu transportul extern al acestor

produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa vamală este de 20%,

comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 55%. Determinaţi valoarea accizei ce trebuie

plătită în vamă, dacă cursul de schimb este 3,3 lei/euro

Rãspuns:

Valoarea în vamă = 40 x 50 x 3,3 + 500 x 3,3 = 6.600 + 1.650 = 8.250 lei

Taxa vamală = 20% x 8.250 = 1.650 lei

Comisionul vamal = 0,5% x 8.250 = 41,25 lei

Acciza = 55% x (8.250 + 1.650 + 41,25) = 5.468 lei

216. O societate realizează din producţia internă bijuterii din aur, cu excepţia

verghetelor. Preţul de livrare, mai puţin accizele, al produselor este de 8.000 lei.

Acciza care se aplică conform Codului Fiscal este de 15%.

Să se determine valoarea de facturare fără TVA a produselor, inclusiv acciza.

Rãspuns: 9.200 lei

Metodologia de calcul:

Baza de impozitare – Preţul de livrare, mai puţin accizele.................................8.000

lei

Acciza aplicabilă (15% x 8.000 lei)....................................................................1.200 lei

Valoarea de facturare fără TVA, inclusiv acciza ........................................... ...9.200 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 208

217. Se importă din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate.

Page 106: Rasp Fisclitate

Să se caluleze valoarea accizei în condiţiile în care se cunosc umrătoarele date:

Valoarea în vamă 180.000 lei, taxă vamală 10%, comision vamal 0,5%, acciza 35%.

Rãspuns: 69.615 lei

Valoarea în vamă a produselor ..........................................................180.000 lei

Taxă vamală10% (180.000 lei x 10%) ................................................18.000 lei

Comision vamal 0,5% (180.000 lei x 0,5%) ............................................900 lei

Total ...................................................................................................198.900 lei

Acciza 35% (198.900 lei x 35%)..........................................................69.615 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 208

218. În luna martie 2008 un agent economic producător de bere a înregistrat o

producţie de 10.000 hl, cu o concentraţie alcoolică de 4,5% şi un număr de 6 grade

Plato. Stabiliţi acciza datorată de producător ştiind că acciza unitară este 0,43 euro/ 1

hl grad Plato, iar cursul de schimb din prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2006 este

1 euro = 3,4 lei.

Raspuns:

A = 6 x 0,43 x 3,4 x 10000 = 87.720 lei

219. Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate în România?

Sfera de aplicare a accizelor armonizate este următoarea::

a) berea;

b) vinurile;

c) băuturile fermentate, altele decât berea şi vinurile;

d) produsele intermediare;

e) alcoolul etilic;

f) tutunul prelucrat;

g) produsele energetice;

h) energia electrică.

Art.162 L571/2003 Cod fisc.

????///220-222

223. Ce document trebuie sa însoţeasca mişcarea produselor accizabile în regim

suspensiv?

Rãspuns:

Documentul administrativ de însoţire.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 195(2) a).

Page 107: Rasp Fisclitate

224. Ce documente trebuie sa insoteasca miscarea intracomunitara a produselor

accizabile cu acciza platita?

Rasuns:

Factura, precum si documentele de insotire simplificate, dupa caz

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 195(2)

b),c).

COD PROCEDURA FISCALA

225. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor şi

taxelor datorate de contribuabili, alţii decât marii contribuabili?

Rãspuns:

Cod de procedura fiscala, republicat in iulie 2007, art. 33, alin 1 : „(1) Pentru

administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului

general consolidat, competenţa revine acelui organ fiscal, judeţean, local sau al

municipiului Bucureşti stabilit prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la

propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a cărui rază

teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în

cazul impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă, în condiţiile legii.”

Competenţa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisă

altui organ fiscal cu acordul contribuabilului şi a primului organ fiscal.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin

1

226. În ce condiţii un alt organ fiscal decât cel competent teritorial, potrivit legii, şi

anume cel în raza căruia contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, poate prelua

competenţa pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate de respectivul

contribuabil?

Rãspuns:

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 33, alin 3, „(3) Pentru

administrarea de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală a creanţelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de

sediile secundare ale acestora, competenţa poate fi stabilită în sarcina altor organe

fiscale decât cele prevăzute la alin. (1), prin ordin al ministrului economiei şi

finanţelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin

Page 108: Rasp Fisclitate

3

227. Societatea „X” SRL a depus la data de 25 Aprilie 2008 decontul de taxă pe

valoarea adăugată aferent trimestrului I 2008, solicitând totodată şi rambursarea

sumei negative înscrisă în decontul respectiv, de 10.000 lei

Pentru soluţionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectuează o inspecţie

fiscală pe parcursul căreia decide şi verificarea impozitului pe salariu

Inspecţia fiscală se finalizează în data de 10 iunie 2008 şi are ca rezultat stabilirea

unei diferenţe suplimentare la impozitul pe salariu faţă de cel datorat şi declarat la

25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite nota de compensare a TVA

de rambursat cu diferenţa datorată la impozitul pe salariu în data de 20 iunie 2007.

Să se calculeze cuantumul majorărilor de întârziere datorat de contribuabil pentru

diferenţa suplemntară de impozit pe salariu, ştiut fiind că legea prevede un nivel al

majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns: 730 lei

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1, „(1) Majorările de

întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat

următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

„Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b „b) pentru

compensările din oficiu, data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare

de către unitatea de trezorerie teritorială, conform notei de compensare întocmite de

către organul competent;”

Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 Ianuarie – 20 Iunie 2007

Majorări de întârziere = 5.000 x 146 zile x 0,1% = 730 lei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 1 şi art. 122, alin 1, lit. b

228. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoană fizică?

Rãspuns:

În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege:

a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa

unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent

sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv

activitatea principală;

Page 109: Rasp Fisclitate

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin

1 lit. a şi b

229. Dl. „A”, medic, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, are un cabinet individual

pentru acordarea de consultaţii medicale în Bucureşti, sectorul 3, având program în 4

zile din săptămână. Dl. „A” mai deţine un cabinet de consultaţii medicale şi în oraşul

Buftea, judeşul Ilfov, la acesta din urmă având program doar o zi pe săptămână. 

Care este domiciliul fiscal al domnului „A”? Explicaţi.

Rãspuns: Bucuresti, Sectorul 3

În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege: pentru persoanele fizice care

desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere,

sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin

1 lit. b

230. Societatea „X” SRL calculează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

aferent trimestrului I 2008 în sumă de 20.000 lei. Societatea virează la termenul legal

– 25 Aprilie 2008 – impozitul datorat. De asemenea, la termenul din 25 Aprilie 2008

societatea depune Declaraţia 100 la organul fiscal competent, însă omite să înscrie în

această declaraţie impozitul pe microîntreprinderi calculat, în sumă de 20.000 lei.

Care sunt efectele juridice ale plăţii impozitului pe venitul microîntreprinderilor

asupra obligaţiei de declarare a acestuia?

Rãspuns:

Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazul în care a fost efectuată

plata obligaţiei fiscale. Astfel, chiar dacă plata a fost efectuată, nu înseamnă că nu

mai există obligaţia de declarare.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 81, alin

3

231. Codul de procedură fiscală prevede obligaţia contribuabilului de a aduce la

cunoştinţa organului fiscal orice modificare ulterioară a datelor din declaraţia de

înregistrare fiscală prin depunerea declaraţiei de menţiuni.

În ce termen trebuie depusă declaraţia de menţiuni?

Rãspuns: în termen de 30 de zile de la data producerii modificării

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 77, alin

1

Page 110: Rasp Fisclitate

232. Societatea „X” SRL datorează impozit pe profit astfel:

a) Creanţe principale reprezentând impozit pe profit, conform declaraţiei fiscale:

Trimestrul I 2007: 1.000, scadente la 25 aprilie 2007;

Trimestrul II 2007: 1.500, scadente la 25 iulie 2007;

Trimestrul III 2007: 200, scadente la 25 octombrie 2007;

Trimestrul IV 2007: 1.700, scadente la 25 ianuarie 2008. 

b) Creanţe rezultate din inspecţia fiscală, cu termen de plată, conform deciziei de

impunere comunicată în data de 20 ianuarie 2008:

Diferenţă trimestrul I 2007: =400 lei;

Accesoriu aferent diferenţei de 400 calculat până la 15 ianuarie 2008 (data finalizării

controlului):=100 lei;

Diferenţă trimestrul III 2007:= 500 lei;

Accesoriu aferent diferenţei de 800 lei calculat până la 15 ianuarie 2008 (data

finalizării controlului):= 60 lei;

Total:

o Principal:= 900 lei;

o Accesoriu: =160.lei

c) Creanţe accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenţă a impozitului pe

profit:

Comunicată la data de 10 iulie 2007:= 200 lei;

Comunicată la data de 10 ianuarie 2008=: 300 lei.

Societatea efectuează pentru impozitul pe profit o plată de 3.500, la data de 10

martie 2008.

Să se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaţiilor în evidenţa sa

fiscală prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de

procedură fiscală.

Rãspuns:

data Suma dat. Suma acop pl.10.03 Ramas de plata

10.03.08

25.04.07-princip. 1000 1000 0

10.07.07-accces. 200 200 0

25.07.07-princip. 1500 1500 0

25.10.07-princip. 200 200 0

10.01.08-acces. 300 300 0

25.01.08-princip. 1700 1700 0

Total=5960 3500 2460

Page 111: Rasp Fisclitate

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 115,

alin 2 şi 3

233. Cum se stabileşte vechimea obligaţiilor de plată accesorii în scopul aplicării

regulii de stingere a datoriilor?

Rãspuns:

Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:

a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;

b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale

stabilite de organele

competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii;

c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative,

pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 115,

alin 3

234. Care este termenul legal în care organul fiscal trebuie să soluţioneze o cerere a

unui contribuabil în cazul în care pentru aceasta sunt necesare informaţii

suplimentare?

Rãspuns:

Ca regulă generală, cererile depuse de către contribuabil potrivit Codului de

procedură se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la

înregistrare.

În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare

relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă

între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 70, alin

1 şi 2

235. Societatea „X” SRL a stabilit şi declarat la data de 25 Ianuarie 2008 un impozit

pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2007 în sumă de 12.000 lei.

Ulterior, societatea constată că a calculat greşit impozitul, suma corectă a acestuia

fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea îşi exercită dreptul de a corecta declaraţia

şi depune în data de 25 Aprilie 2007 declaraţia rectificativă, dată la care efectuează

şi plata sumei de 10.000 de lei în contul impozitului datotorat.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorat ca urmare a

neplăţii la scadenţă a impozitului pe venitul microântreprinderilor aferent trimestrului

IV 2007, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe

Page 112: Rasp Fisclitate

zi.

Rãspuns:

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1, „(1) Majorările de

întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat

următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 3, „(3) În situaţia în care

diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de

impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de

întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua

imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.

Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 Ianuarie – 25 Aprilie 2008

Suma la care se datorează majorările: 10.000

Majorări de întârziere = 10.000 x 90 zile x 0,1% = 900 lei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 1 şi 2

236. Care este termenul în care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea

erorilor din documentele de plată a impozitelor şi taxelor?

Rãspuns: Un an de la data plăţii

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 114,

alin 

237. Care este termenul în care actul administrativ fiscal este considerat comunicat

în cazul comunicării lui prin publicitate?

Rãspuns: 15 zile de la data afişării anunţului.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 44, alin

3

238. Camera profesionala „C”, persoană juridică de utilitate publică are organizate in

structura sa desmembraminte (sedii secundare) fără personalitate juridică, denumite

„filiale”. Parte din aceste desmembrăminte (sedii secundare), neavând mai mult de 5

salariaţi, nu îndeplinesc condiţia cerută de lege pentru a fi înregistrate ca puncte de

lucru plătitoare de impozit pe venitul din salarii şi, pe cale de consecinţă, de a li se

atribui cod de identificare propriu. Aceste desmembrăminte trebuie însă declarate la

organul fiscal, fără a primi cod de identificare propriu.

Cum se declară şi care este organul fiscal competent pentru îndeplinirea obligaţiei de

înregistrare în cazul sediilor secundare care au mai puţin de 5 salariaţi?

Page 113: Rasp Fisclitate

Rãspuns:

Declararea se face în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sediilor secundare (Cod

procedură fiscală) prin

depunerea declaraţiei privind sediile secundare (OMFP 1329/2004). Competenţa

teritorială pentru administrarea acestora revine organului fiscal în a cărui rază

teritorială acestea se află situaţie. (Cod procedură fiscală)

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 34 şi

art. 74 şi OMFP 1329/2004

239. Până la ce dată poate organul fiscal să efectueze inspecţia fiscală şi, eventual,

să modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2004?

Explicaţi

Rãspuns: 31 decembrie 2009

Baza de impunere s-a constituit în trim I 2004, termenul de prescripţie începe să

curgă de la 01 ianuarie 2005, deci inspecţia se poate efectua până la 31 decembrie

2009.

Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a

stabili obligaţii fiscale

Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu

excepţia cazului în care legea dispune altfel.

Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe

să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa

fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.

Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă

se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le

generează.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 23, art.

91 şi art. 98

240. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale generale care începe pe

data de 10 Aprilie 2007 şi se finalizează la data de 30 iunie 2007, dată la care are loc

discuţia finală cu contribuabilul asupra constatărilor incluse în Raportul de inspecţie

fiscală.

În cursul discuţiilor, reprezentantul legal al societăţii invocă prescripţia dreptului

organului fiscal de a stabili diferenţa de 50.000 lei aferentă impozitului pe profit

pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la data de 25 Aprilie 2002. Invocarea

are ca motivare în drept prevederile legale aplicabile conform cărora prescripţia se

împlineşte „în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a

Page 114: Rasp Fisclitate

declaraţiei pentru perioada respectivă”.

Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru

diferenţa de 5.000 lei? Explicaţi.

Rãspuns: DA. Va emite decizia de impunere, întrucât, conform prevederilor legale

„Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu

excepţia cazului în care legea dispune altfel.

Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe

să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa

fiscală”.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 91

241. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaraţia 100 privind

obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei.

La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea

adăugată în sumă de 50.000 lei, solicitând şi rambursarea.

La data de 30 Aprilie 2008 societatea înregistrează la organul fiscal cererea de

compensare a celor două obligaţii reciproce.

Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată,

constată că soluţionarea necesită efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. Ca

urmare, se stabileşte prin decizie emisă la data de 10 iunie 2008, că taxa pe valoarea

adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 20.000 lei. La data de 15

iunie 2008 se emite şi nota de compensare.

Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni

ale organului fiscal, le acceptă şi efectuează plata diferenţei de 10.000 lei în data de

24 iunie 2008.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de societate, în

urma soluţionării celor două cereri depuse la organul fiscal, ştiut fiind că legea

prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns:

Pentru suma de 20.000 lei admisă la compensare majorările se calculează pe

perioada 26–30 Aprilie 2008

Pentru suma de 10.000 lei neadmisă la compensare majorările se calculează pe

perioada 26 Aprilie – 24 Iunie 2008

Majorări de întârziere = 20.000 x 5 zile x 0,1% + 10.000 x 60 zile x 0,1% = 100 +

600 = 700 lei

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 şi 2 „(1) Majorările de

întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat

următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Page 115: Rasp Fisclitate

(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea

declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se

datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care

s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b „a) pentru

compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a

cererii de compensare;”

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 1 şi 2 şi art. 122, alin 1, lit. b

242. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaraţia 100 privind

obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei.

La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea

adăugată în sumă de 50.000 lei, solicitând şi rambursarea.

La data de 25 Aprilie 2008 societatea înregistrează la organul fiscal cererea de

compensare a celor două obligaţii reciproce.

Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată,

constată că soluţionarea necesită efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. Ca

urmare, se stabileşte prin decizie emisă la data de 10 iunie 2007, că taxa pe valoarea

adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 40.000 lei. La data de 15

iunie 2007 se emite şi nota de compensare.

Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni

ale organului fiscal, le acceptă.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de societate, în

urma soluţionării celor două cereri depuse la organul fiscal, ştiut fiind că legea

prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns:

Nu se vor calcula majorări de întârziere.

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 şi 2 „(1) Majorările de

întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat

următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea

declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se

datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care

s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b, „a) pentru

compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a

cererii de compensare;”

Page 116: Rasp Fisclitate

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 1 şi 2 şi art. 122, alin 1, lit. b

243. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se

referă informaţia conţinută în vestorul fiscal al unui contribuabil?

Rãspuns:

Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaţii fiscale de declarare, potrivit legii.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 78, alin

1 lit. b

244. Societatea „X” SRL depune la data de 25 Aprilie 2008 decontul cu sumă

negativă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 40.000 lei, fără a solicita şi

rambursarea acestei sume. La aceeaşi dată, societatea mai depune şi declaraţia

privind obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de

30.000 lei, dar pe care nu-l achită.

Poate organul fiscal să efectueze din oficiu compensarea celor două creanţe

reciproce?

Rãspuns: NU

Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenţa

unor creanţe reciproce, cu excepţia sumelor negative din deconturile de taxă pe

valoarea adăugată fără opţiune de rambursare.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 116,

alin 4

245. Care este termenul general de soluţionare a cererilor depuse de contribuabili

potrivit Codului de procedură fiscală?

Rãspuns: 45 de zile de la înregistrare

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 70, alin

1

246. Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele

fiscale au pornit executarea silită prin poprire, atât asupra disponibilităţilor băneşti

din conturile bancare, cât şi asupra sumelor pe care alte societăţi le datorează

soicetăţii „X”. Societatea se confruntă cu dificultăţi financiare şi, pe fondul lipsei de

disponibilităţi în conturile bancare, este în imposibilitate de a achita salariile. Pentru

depăşirea situaţiei, societatea solicită aplicarea prevederilor din Codul de procedură

Page 117: Rasp Fisclitate

fiscală care prevăd următoarele: „(12) În măsura în care este necesar, pentru

achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, potrivit alin. (11), sumele existente,

precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută

sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora

primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu vor

proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea

conturilor debitorilor, şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la

achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu

excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.”

Poate organul fiscal să dea curs solicitării societăţii debitoare cu privire la eliberarea

de către terţul poprit în favoarea sa a sumelor necesare plăţii drepturilor salariale?

Explicaţi.

Rãspuns: NU. 

Terţul poprit nu poate elibera sume în favoarea debitorului, chiar şi numai pentru

plata drepturilor salariale ci poate onora numai documentele de plată emise de

debitor în vederea plăţii dreturilor salariale.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 149,

alin 12

247. Este permis, conform Codului de procedură fiscală ca plata datoriei fiscale să fie

efectuată de altă persoană decât debitorul?

Rãspuns: DA

Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare impozit,

taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorări

de întârziere.

Obligatia poate fi achitata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau

de un fidejusor.

Obligatia poate fi achitata chiar de o persoana neinteresata; aceasta persoana

trebuie insa sa lucreze in numele si pentru achitarea debitorului, sau de lucreaza in

numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 114,

alin 2 şi Cod Civil, Art. 1093

248. Care este, potrivit Codului de procedură fiscală, momentul de la care începe să

curgă termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili impozite şi taxe

şi cât este acest termen?

Rãspuns: „Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen

de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.

Page 118: Rasp Fisclitate

Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe

să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa

fiscală”.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 91

249. Care este primul act de executare silită în cazul creanţelor fiscale?

Rãspuns: Somaţia

Art. 145 (1) Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 145

R : conform codului de procedura fiscala primul act de executare silita in cazul

creantelor fiscale este somatia. Somatia este insotita de un exemplar al titlului

executoriu- art 145 CPF

250. Care este termenul de depunere a unei contestaţii împotriva unui act de

executare silită al organului fiscal?

Rãspuns:

Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data

când:

a) contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le

contestă, din comunicarea somaţiei sau din altă înştiinţare primită ori, în lipsa

acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod;

b) contestatorul a luat cunoştinţă, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de

a îndeplini un act de

executare;

c) cel interesat a luat cunoştinţă, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor

pe care le contestă.

Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un

alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15

zile după efectuarea executării.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 173,

alin. 1 şi 2

251. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de

înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu vor proceda la

decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor

debitorilor, şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la achitarea

Page 119: Rasp Fisclitate

integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi.

Care sunt sumele exceptate de la aceste dispozitii?

Rãspuns: sumele necesare plăţii drepturilor salariale.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 149,

alin 12

252. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie

2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit

următoarele sume de plată:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul nu plăteşte ratele.

După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008,

organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 4.000

lei. Contribuabilul achită acest din urmă debit în data de 27 Octombrie 2008.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil

ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns:

Majorări calculate în anul 2007:

Pentru plata anticipată 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei

Pentru plata anticipată 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei

Pentru plata anticipată 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei

Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorări calculate în anul 2008: 4.000 x 300 x 0,1% = 1.200 lei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 6

253. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie

2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit

următoarele sume de plată:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul nu plăteşte ratele.

După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008,

Page 120: Rasp Fisclitate

organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 2.000

lei. Contribuabilul achită acest din urmă debit în data de 27 Octombrie 2008.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil

ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns:

Majorări calculate în anul 2007:

Pentru plata anticipată 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei

Pentru plata anticipată 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei

Pentru plata anticipată 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei

Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorări calculate în anul 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 6

254. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie

2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit

următoarele sume de plată:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.

După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008,

organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 3.000

lei.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil

ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns:

Majorări calculate în anul 2007:

Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorări calculate în anul 2008: 0 lei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 6

255. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie

2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit

următoarele sume de plată:

- 15 martie: 1.000 lei;

Page 121: Rasp Fisclitate

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.

După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008,

organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 5.000

lei. Contribuabilul achită în data de 27 Octombrie 2008, respectiv în termenul de 60

de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, stabilite de Codul fiscal

pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate, întreaga

datorie de 2.000 lei.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil

ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns:

Majorări calculate în anul 2007:

Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorări calculate în anul 2008: 1.000 x 300 x 0,1% = 300 lei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 6Probleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuride dmldone pe Lun Oct 27, 2008 9:35 am

256. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie

2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit

următoarele sume de plată:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Page 122: Rasp Fisclitate

Contribuabilul plăteşte doar primele două rate.

După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008,

organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 4.000

lei. Contribuabilul achită datoria în data de 27 Octombrie 2008.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil

ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns:

Majorări calculate în anul 2007:

Pentru plata anticipată 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei

Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorări calculate în anul 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 6

257. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie

2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit

următoarele sume de plată:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.

După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008,

organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 5.000

lei. Contribuabilul achită în data de 31 Decembrie 2008, depăşind astfel cu 100 de

zile termenul de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală,

stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile

anticipate, întreaga datorie de 2.000 lei.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil

ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns:

Majorări calculate în anul 2007:

Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorări calculate în anul 2008: 1.000 x 365 x 0,1% + 1.000 x 100 x 0,1% = 365 +

100 = 465 lei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 6

Page 123: Rasp Fisclitate

258. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie

2007 decizia de plăţi anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit

următoarele sume de plată:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.

După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008,

organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 0 lei şi

un drept la restituire de 2.000 lei.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil

ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns:

Majorări calculate în anul 2007:

Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorări calculate în anul 2008: 0 lei.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120,

alin 6

259. Societatea „X” SRL a făcut obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia au fost

stabilite sume suplimentare de plată în cuantum de 50.000 lei. Societatea nu este de

acord şi contestă la organul fiscal competent suma de 30.000 lei. Totodată,

societatea se adresează şi instanţei competente de contencios administrativ,

solicitând suspendarea executării deciziei de impunere prin care au fost stabilite

diferenţele de plată.

Care este suma cauţiunii pe care societatea trebuie să o plătească pentru

soluţionarea cererii de suspendare a executării deciziei?

Rãspuns:

Cauţiunea = 20% din suma contestată = 20% x 30.000 = 6.000 lei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 215,

alin 2

260. În ce condiţii este posibilă suspendarea executării unui act administrativ fiscal?

Rãspuns:

În situaţia în care s-a cerut suspendarea executării actului administrativ fiscal, în

temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune de

Page 124: Rasp Fisclitate

până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu

este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 215,

alin 2

de organele fiscale, numai dacă termenii şi condiţiile acestora au fost respectate de

contribuabil” (Cod procedură fiscală art 42, alin 4) Societatea poate să nu o aplice,

contribuabilul fiind însă expus riscului fiscal

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 42, alin

4

261. Care sunt elementele principale pe care trebuie să le cuprindă o contestaţie

formulată împotriva unui act administrativ fiscal?

Rãspuns:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul contestaţiei;

c) motivele de fapt şi de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în

cazul persoanelor juridice.

Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se

face potrivit legii.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 206,

alin. 1

262. Societatea „X” SA, persoană juridică nerezidentă trebuie să execute, în baza

unui contract încheiat cu o persoană juridică română, două porţiuni ale unei

autostrăzi. Prima porţiune, ce constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent,

străbate trei judeţe astfel: începe în judeţul A, municipiul Z, trece prin judeţul B şi se

sfârşeşte în judeţul C, municipiul Z. Cea de a doua porţiune, ce constiutie un sediu

permanent distinct potrivit Codului fiscal, se află în întregime pe raza municipiului V

din judeţul D.

Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate

de societatea „X” SA în România. Explicaţi

Rãspuns:

Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judeţul A

Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judeţul D

În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României

Page 125: Rasp Fisclitate

prin unul sau mai multe sedii permanente, competenţa revine organului fiscal pe a

cărui rază teritorială se află situat fiecare sediu permanent. În cazul în care

activitatea unui sediu permanent se desfăşoară pe raza teritorială a mai multor

organe fiscale, competenţa revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe

activitatea acelui sediu permanent.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin.

2

263. Societatea „X” SRL este supusă executării silite pentru obligaţiile fiscale

neachitate. În acest scop, ţinând cont de cuantumul sumelor datorate, organul de

executare aplică măsura executării silite mobiliare, sechestrând prin proces verbal

cele cinci mijloace de transport aflate în folosinţa societăţii, între care două sunt

deţinute de societate în baza unor contracte de închiriere încheiate cu asociatul unic.

Este corectă aplicarea măsurii de executare silită? Explicaţi.

Rãspuns: NU.

Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele două maşini ale

asociatului nu aparţin societăţii debitoare, deci nu pot fi sechestrate.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 151,

alin. 1

264. Societatea „X” SA face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia sunt stabilite

obligaţii suplimentare de plată reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului I

2008 în cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin care organul fiscal

stabileşte suma astfel datorată este comunicată societăţii în data de 10 iunie 2008.

Societatea achită debitul la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală

şi menţionat în decizie, respectiv 5 iulie 2008.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil

ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.

Rãspuns:

Majorarile se platesc din ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru

care s-a stabilit diferenta si pina la data stingerii acesteia inclusiv- art 120 CPF

termen de plata: 25.04.08

data plata: 05.07.08 

de unde rezulta un numar de 71 zile intirziere ( 5 zile aprilie+31 zile mai+30 zile

iunie+5 zile iulie), deci 10.000 ron*0.1% zi*71 zile= 710 lei dobinzi

Majorări = 10.000 x 71 x 0,1% = 710 lei

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120

Page 126: Rasp Fisclitate

265. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreiansunt

stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată. Societatea formulează şi depune o

contestaţie împotriva deciziei de stabilire a obligaţiilor suplimentare de plată, dar pe

care o retrage după două zile. Ulterior, societatea apreciază că există premise pentru

soluţionarea favorabilă a contestaţiei şi doreşte să depună contestaţia reformulată.

Are societatea dreptul de a mai depune contestaţia după ce aceasta a fost retrasă?

Rãspuns: DA.

Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în

interiorul termenului

general de depunere a acesteia.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 208,

alin. 2

266. Codul de procedură fiscală prevede un termen special pentru depunerea

contestaţiei. Care este acest termen şi în ce situaţii se aplică?

Rãspuns:

Termenul general: 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal;

Termenul special: 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, dacă actul

administrativ fiscal nu conţine elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină,

potrivit legii.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 207

267.Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabililor la o dobândă

pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, dacă restituirea sau

rambursarea nu se face în termenul legal pentru soluţionarea cererilor

contribuabililor, termen stabilit de acelaţi act normativ.

Care este nivelul acestei dobânzi?

Rãspuns:

Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilii au dreptul la

dobinda din ziua urmatoare expirarii termenului( 45 zile de la depunerea

cererii)Acordarea dobinzilor se face la cererea contribuabililor. Dobinda este la nivelul

majorarii de intirziere reglementate de CPF ( in prezent 0.1% pe zi intirziere)- art 124-

CPF 

Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere, respectiv de 0,1% pentru

fiecare zi de întârziere

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 124

268. Cum se stabileşte vechimea creanţelor fiscale principale rezultate din

Page 127: Rasp Fisclitate

declaraţiile rectificative în scopul aplicării regulilor cu privire la ordinea de stingere?

Rãspuns:

În funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 115,

alin. 3, lit. c

269. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare

recomandată cu confirmare de primire, însă scrisoarea este înapoiată de poştă cu

menţiunea „negăsit la domiciliu”. Ca urmare, organul fiscal decide comunicarea

deciziei prin publicitate.

În ce constă comunicarea prin publicitate?

Rãspuns:

Prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet

a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că

a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 44, alin.

3

270.Care este codul de identificare fiscala pt. persoanele fizice?

Raspuns: Codul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt. persoanele

care nu detin cod numeric personal

Art.69(1) Og 92/2003-Cod proced. fiscala.

Problema 271- Este obligatorie declararea in Romania a sediilor secundare din

strainatate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal in Romania? Si daca da, in ce

termen?

Da, este obligatorie declararea in termen d e30 zile d ela infiintarea de filiale si sedii

secundare- art 74CPF

Problema 272 Conf.prevederilor legale nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul

organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor , taxelor

contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Din ce moment are org fisc.dreptulde stabilire din of. A imp.taxelor contrib.si a altor

sume datorate bug.general consolidat in aceasta situatie?

Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu s epoate face inainte d eimplinirea unui

termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului prvind depasirea termenului legal

de depunere a declaratiei fiscale.- art 83, alin 4- CPF

Page 128: Rasp Fisclitate

Problema 273 In ce termen de la comunicarea somatiei trebuie stins debitul pentru

ca procedurile de executare silita sa nu continuie ?

Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la

comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile d eexecutare silita.

Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu- art 145 CPF

Problema 274 Impotriva sc ALFA SRL s-a emis o decizie de impunere reprezentand

dif.de impozit pe profit aferent anului 2007 in suma de 2.123.000 lei.

Care este organul competent la care soc. Poate introduce contestatie impotrive

deciziei de impunere ?

Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ

este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Contestatia se depune in termen de

30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal sub sanctiunea decaderii.Probleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuride MARIETA pe Mar Oct 28, 2008 3:09 pm

Problema 70

Eu am un alt raspuns la aceasta problema :

Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 

s) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau

asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili şi

care depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele prevăzute la

alin. (2) lit. g) şi m); 

Page 129: Rasp Fisclitate

4.000 euro x 3,6 = 14.400 lei suma deductibila

As vrea sa stiu si alte pareri.

MARIETA

Coffe-drinker

 

Mesaje: 5

Membru din: Vin Aug 22, 2008 11:36 am

Locaţie: TG JIUSus

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuride DUMITRESCURAMONA pe Joi Ian 29, 2009 2:20 am

dmldone scrie:thanks to contacafe_club members

1. Grupaţi veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte:

a) impozit pe profit;

b) taxa pe valoarea adăugată;

c) accize;

d) taxe vamale;

e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;

f) impozit pe venit;

g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

Răspuns:

Conform clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (a se vedea Legea nr.388/2007 pentru

aprobarea bugetului de stat/2008 MOF 902/2007), putem clasifica veniturile de mai sus

astfel:

Impozite directe

a) impozitul pe profit;

d) taxe vamale;

e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;

f) impozit pe venit;

g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Impozite indirecte

b) taxa pe valoarea adăugată;

c) accize;

Venituri nefiscale

h) taxe consulare;

i)taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.

Page 130: Rasp Fisclitate

2 Se cunosc următoarele date din legile bugetului de stat al României pe anii 2006 şi

2007:

Indicator 2006 2007

1.Venitri curente, din care: 42761.5 55496.3

a)Venituri fiscale 40486.6 52185.9

b)Contributii de asigurari 271.0 352.0

c)Venituri nefiscale 2003.9 2958.4

2.Venituri de capital 56.1 74.3

3.Incasari din ramburs. imprum.acord. 5.0 4.9

Sursa: Legea Bugetului de Stat pe 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial, Nr.

1043/2006 şi Legea Bugetului de Stat pe 2008 nr. 388/2007 publicată în Monitorul Oficial

nr. 902/2007

Se cunosc de asemenea urmatoarele valori ale produsului intern brut(PIB): 

Indicator 2006 2007

PIB 344.535,5 404.708,8

Pe baza datelor de mai sus determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani.

Raspuns:

Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se

afla PIB, cifra de afaceri(valoarea adaugata) sau veniturile individuale.

Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%

Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%

3.Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.

Raspuns-art.3 Cod fiscal.

Page 131: Rasp Fisclitate

1.Neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri,

cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin.

-2.Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la

interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite

pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le

revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management

financiar asupra sarcinii lor fiscale

-3.Echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în

funcţie de mărimea acestora

-4.Eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului

fiscal, astfel încât aceste

prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi

juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor

decizii investiţionale majore.

4. Clasificaţi impozitele după fond şi formă. Dezvoltaţi pe scurt categoriile identificate.

După trăsăturile de fond şi formă impozitele se clasifică în impozite directe şi impozite

indirecte.

Impozitele directe se stabilesc nominal în sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind

influenţat, în cele mai multe cazuri, de nivelul veniturilor şi/sau averii, precum şi de cotele

de impozitare. În categoria impozitelor directe de cuprind impozitele reale (impozite

percepute asupra unor obiecte –clădiri, terenuri etc.) şi impozitele personale (pe venit şi

pe avere).

Impozitele indirecte sunt impozite percepute pe cheltuieli (ele sunt impozite pe consum).

5. De câte feluri sunt impozitele directe?

Impozitele directe sunt de 2 feluri: impozite reale şi impozite personale.

6. Prin ce se caracterizează imnpozitele reale?

Impozitele reale sunt impozite percepute asupra unor obiecte –clădiri, terenuri etc. Ele nu

ţin cont de situaţia personală a subiectului impozitului, ci doar de obiectul impozabil.

7. Ce semnifică impozitele personale?

Impozitele persoanale sunt impozite instituite asupra veniturilor sau averii având legătură

cu situaţia (venitul sau averea) persoanei impozabile.

8. Clasificaţi impozitele după obiectul impunerii

După obiectul impunerii impozitele se împart în: impozite pe venit, impozite pe avere şi

Page 132: Rasp Fisclitate

impozite pe cheltuieli.

9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?

Caracterul obligatoriu - sarcina achitarii impozitului pe venit revine tutror persoanelor

fizice si juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevezuta de lege cum ar fi:

- pentru muncitori si functionary:salariul;

- pentru agentii economici: profitul;

- pentru propietarii funciari: renta;

- pentru detinatorii de hartii de valori(actiuni, obligatiuni); venitul produs de acesta

(dividende, dobanzi);

- micii meseriasi si liberii profesionisti suporta impozitul pe venitul realizat de pe urma

activitatii desfasurate.

De asemenea, suporta, in mod obligatoriu impozit si persoanele care detin in proprietate

anumite bunuri mobile sau immobile: proprietarii de immobile datoreaza impozitul pe

cladiri, proprietarii de terenuri datoreaza impozitul pe terenuri, proprietarii de mijloace de

transport datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.

Caracterul obligatoriu se refera si la faptul ca efectarea unor cheltuieli genereaza

obligatia de plata a unui impozit catre stat. Astfel, la achizitia de bunuri se datoreaza taxa

pe valoare adaugata, accizele, taxele vamale. Ce este specifc in cazul lor este faptul ca,

spre deosebire de impozitele mai sus amintite, sarcina achitarii impozituluirevine unei

alte personae (impozitul este cuprins in pretul platit, deci in cheltuiala, urmand sa-l vireze

statului persoana de la care au fost achizitionate bunurile) De asemenea, in cazul acestor

bunuri nu se individualizeaza cel care suporta efectiv impozitul, ci doar platitorul

impozitului, care retine din pr?t impozitul de la cumparator si il vireaza apoi statului.

Obligativitatea-consta in faptul ca prelevarea impozitului se face fara solicitarea acordului

contribuabilului, constituirea si incasarea obligatiei fiind reglementata prin acte

normative. Nerespectarea acestei caracteristici de catre contribuabili este considerata

abatere financiara iar atunci cand sunt indeplinite conditiile impuse de codul penal este

considerata infractiune. 

10. onescu Ion este un contribuabil persoana fizica , platind impozit pe venitul din

salarii.Nemultumit de calitatae serviciilor publice oferite de stat , el solicita rambursarae

impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu

serviciile publice de care a beneficiat.Este aceasta solicitare intemeiata ?argumentati.

Raspuns:

-nu este intemeiata solicitarea;

-caracterul obligatoriu al impozitului;plata acestuia catre bugetul statului nu presupune o

Page 133: Rasp Fisclitate

contraprestatie directa si imediata in favoarae contribuabilului. 

11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei

reprezentand impozit pe veniturile din salarii pt. Salariata sa Andreescu Andreea

Identificati subiectul si obiectul impozitului in acest caz. 

Raspuns:

-subiect- Andreescu A.

-obiect-venitul din salarii

12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa ,nu arbitrara ,iar

termenele,modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute

si respectate de fiecare platitor.

Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith?

Raspuns:-certitudinea impunerii

13 Ce reprezinta stopajul la sursa?Exemplificati.

Raspuns- retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului realizat de

catre contribuabil, in vederea virarii acestuia in contul bugetar corespunzator.

Exemple:

-impozit pe salarii,impozit pe venitul nerezidentilor etc

!14. Se dau urmatoarele cote progresive simple

Transa de venit cota cota progr.comp. impozit

Pana la 1500 10% 150 lei

1501-2500 lei 15% 150 lei +15% pt. ce dep. 1500 300 lei

2501-4000 lei 25% 300 lei +25%pt. ce dep. 2500 675 lei

peste 4000 lei 30% 675 lei + 30% pt. ce dep.4000 ……

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul otelor progresive

compuse.

Page 134: Rasp Fisclitate

15.Impozitul pe venitul din transferul propriet. imobiliare din patrim. Personal se

calculeaza, in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o pertioada mai mica de 3 ani

de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote: Transa de venit cota

Pana la 200.000 lei 3%

Peste 200.000 lei 6.000 lei + 2% pt. Ceea ce depaseste 200.000 lei

Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.

Raspuns:-cote progresive compuse.

16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului

impozabil.Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta?

Raspuns – cota procentuala fixa .

17.Contribuabilul X realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m.si unul de 

3.500 u.m.,care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere :

Transa de venit

(u.m.) Cota

(%)

Pana la 1.500 u.m. 10%

1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m. 

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.

Raspuns-

Impunerea venitului de 1000 um=1000 x 10%=100 um

Impunerea venitului de 3500um=300 +(3500-2500) x25%=550um

Impozit total=100 + 550 =650 um

18.Contribuabilul Y realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m. si unul de

3.500 u.m.,care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :

Page 135: Rasp Fisclitate

Transa de venit

(u.m.) Cota

(%)

Pana la 1.500 u.m. 10%

1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m. 

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.

Raspuns

Venitul global=1000+3500=4500 um

Impozit global=675 +(4500-4000) x30%=825 um

19. O societate comercială supusă impozitului pe profit realizează în primul semestru al

anului 2008 venituri totale în sumă de 50.000 lei din care 40.000 lei sunt venituri realizate

din activitatea unui bar de noapte. Suma totală a cheltuielilor deductibile efectuate de

agentul economic este de 35.000 lei, dintre care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar

de noapte.Determinaţi cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I .Stiind că

agentul economic a constituit şi plătit la sfârşitul primului trimestru al anului 2008 impozit

pe profit în sumă de 4.000 lei determinaţi cât este cuantumul impozitului pe profit de

plată aferent trimestrului II 2008.

Rãspuns:

Pas 1. Identificarea veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărui tip de activităţi

Pentru bar de noapte:

Venituri = 40.000 lei

Cheltuieli = 28.000 lei

Pentru celelalte activităţi

Venituri = 50.000 – 40.000 = 10.000 lei

Cheltuieli = 35.000 – 28.000 = 7.000 lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe profit aferent activităţii de bar de noapte(art.18CF)

Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maximă dintre:

- 16% xProfitul impozabil din aceasta activitate sau

- 5% xTotal venituri din aceasta activitate . Astfel, vom calcula impozitul pe profit în

Page 136: Rasp Fisclitate

ambele moduri, urmând să decidem ulterior care este suma de plată.

Cu cota de 16%: Impozit = 16% x (40.000 – 28.000) = 1.920 lei

Cu cota de 5%: Impozit = 5%x 40.000 = 2.000 lei

Impozitul pe profit datorat pentru semestrul I din activitatea barului de noapte = 2.000 lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit aferent celorlalte activităţi

Pentru celelalte activităţi impozitul pe profit se determină prin aplicarea cotei de 16% la

profitul impozabil.

Impozitul pe profit datorat pentru semestrul II pentru alte activităţi = 16% * (10.000 –

7.000) = 480 lei

Pas 4. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul I

Impozit datorat = Impozitbar + Impozitalteact. = 2.000 + 480 = 2.480 lei

Pas 5. Determinarea impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II

Impozit pe profit plătit în trimestrul I = 4.000 lei

Impozit pe profit datorat cumulat de la începutul anului pentru semestrul I = 2.480 lei.

Societatea are de recuperat impozit pe profit în sumă de 4.000 – 2.480 = 1.520 lei

20. O organizaţie non-profit realizează următoarele venituri în anul 2008:

- venituri din cotizaţiile membrilor = 5000 lei

- venituri din donaţii şi sponsorizări = 15.000 lei

- venituri din finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană = 30.000 lei

- venituri din activităţi comerciale = 10.000 lei

Corespunzător acestor venituri ea realizează următoarele cheltuieli:

- cheltuieli aferente activităţii non-profit = 48.000 lei;

- cheltuieli aferente activităţii comerciale = 7000 lei

Determinaţi impozitul pe profit datorat de această organizaţie non-profit pentru

activităţile desfăşurate în cursul anului 2008, dacă cursul de schimb este 3,65 lei/euro.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile

a.Pentru veniturile din cotizaţiile membrilor, donaţii şi sponsorizări şi finanţări

nerambursabile de la Uniunea Europeană organizaţia non-profit este scutită de plata

impozitului pe profit.

b.Organizaţiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din activităţi

economice ce nu depăşesc 15.000 euro, dar nu mai mult de 10% din celelalte venituri

scutite de la plata impozitului pe profit.

Deci, limita veniturilor scutite ,din activităţi economice, este minimul dintre 15.000 euro şi

Page 137: Rasp Fisclitate

10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit,respectiv:

15.000 euro = 15.000 x3.65 = 54.750 lei

10% (5000 + 15000 + 30000) = 5.000 lei

- veniturile din activităţi economice sunt scutite în limita a 5.000 lei, pentru restul de 5000

lei datorându-se impozit pe profit.

Pas 2. Determinarea profitului impozabil

Organizaţia non-profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde

cuantumului veniturilor impozabile.

Profitul activităţilor economice = Veconomice – Ch.economice = 10.000 – 7000 = 3000

lei.

Profitul aferent veniturilor impozabile = 3000 x (5000/10000) = 1500 lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit

Impozit pe profit = 16% x 1500 = 240 lei

21 Se dau următoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuieli pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;

- cheltuielile de protocol;

- cheltuielile cu provizioane;

- cheltuielile cu impozitul pe profit;

- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române;

- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;

- cheltuieli cu achiziţionarea ambalajelor;

- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;

- cheltuieli cu mărfurile vândute;

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Clasificaţi aceste cheltuieli în categoriile:

a) cheltuieli deductibile;

b) cheltuieli cu deductibilitate limitată;

c) cheltuieli nedeductibile

din punctul de vedere al impozitului pe profit.

Rãspuns:

Conform Codului Fiscal, art. 21, cheltuielile de mai sus se clasifică astfel:

a) Cheltuieli deductibile:

- cheltuieli pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;

- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;

- cheltuieli cu achiziţionarea ambalajelor;

Page 138: Rasp Fisclitate

- cheltuieli cu mărfurile vândute;

b) Cheltuieli cu deductibilitate limitată:

- cheltuielile de protocol;

- cheltuielile cu provizioane;

- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;

c) Cheltuieli nedeductibile:

- cheltuielile cu impozitul pe profit;

- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române;

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

22. O societate comercială realizează următoarele venituri şi cheltuieli aferente

trimestrului I 2008:

- venituri din vânzarea mărfurilor: 50.000 . lei;

- venituri din prestări servicii: 20.000 . lei;

- venituri din dividende primite de la o societate comercială română = 1.000 lei;

- cheltuieli cu mărfurile vândute: 30.000 lei;

- cheltuieli cu serviciile de la terţi: 10.000 lei;

- cheltuieli de protocol: 1.000 lei;

- cheltuieli salariale: 2.000 lei

- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române: 3.000 lei

- cheltuieli cu tichetele de masă: 800 . lei, din care 200 lei peste limita legală

Determinaţi impozitul pe profit datorat de societatea comercială.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile

Venituri impozabile = Venituri din vânzarea mărfurilor + venituri din prestări servicii =

= 50.000 + 20.000 = 70.000 lei

Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile

Pentru determinarea sumei cheltuielilor deductibile vom analiza fiecare tip de cheltuială

în parte:

- cheltuielile cu mărfurile vândute sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 30.000 lei

- cheltuielile cu serviciile de la terţi sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 10.000 lei

- cheltuielile cu protocolul sunt deductibile limitat

Limita = 2% x (Venituri impozabile – Cheltuieli aferente veniturilor impozabile altele

decât cele cu impozitul pe profit şi protocolul)

= 2% x (70.000 – 30.000 – 10.000 – 2.000 – 3.000 – 800) = 24.200 lei x 2%= 484 lei

şi chelt neded = 516 lei.

Page 139: Rasp Fisclitate

- cheltuielile salariale sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 2.000 mil. lei

- cheltuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile Chelt. Neded. = 3.000 mil. lei

- cheltuielile cu tichetele de masă sunt deductibile în limita prevederilor legale 

Chelt. Ded. = 600 mil. lei şi Chelt. Neded. = 200 mil. lei.

Total cheltuieli deductibile = 30.000 + 10.000 + 484 + 2.000 + 600 = 43.084 lei

Pas 3. Determinarea profitului impozabil

Profit impozabil = 70.000 – 43.084 = 26.916 lei

Pas 4. Determinarea impozitului pe profit

Impozitul pe profit = 26.916x 16% = 4.307 lei.

23. O societate comercială realizează în anul 2008 venituri totale impozabile în valoare de

10.000 lei şi cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000 lei. Separat de aceste

cheltuieli societatea înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la

bănci în sumă de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la începutul

anului şi 150.000 lei la sfârşitul anului. Valoarea împrumuturilor pe

termen lung este de 400.000 lei la începutul anului şi 300.000 lei. Determinaţi valoarea

impozitului pe profit de plată aferent anului 2008.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile

Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci autorizate de BNR sunt

integral deductibile.

Pas 2. Determinarea profitului impozabil

Profit impozabil = 10.000 – 8.000 – 1.200 = 800 lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit

Impozit pe profit = 16% x 800 = 128 lei

24. O societate comercială a realizat cumulat de la începutul anului pe primele şase luni

ale anului 2008 venituri totale impozabile în valoare de 40.000 lei, din care cifra de

afaceri reprezintă 38.000 lei şi cheltuieli totale în valoare de 30.000 lei, din care 600 lei

cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai societatea a

acordat o sponsorizare în valoare de 250 lei. Determinaţi care este suma impozitului pe

profit pe care societatea trebuie s-o plătească la 25 iulie 2008, ştiind că impozitul pe

profit constituit pentru primul trimestru a fost plătit la termenul legal.

Rãspuns:

Pas 1. Determinarea profitului impozabil aferent primelor şase luni ale anului.

Venituri impozabile = 40.000 lei

Page 140: Rasp Fisclitate

Cheltuieli deductibile = 30.000 – 600 = 29.400 lei sau ( 30250-850)

Profit impozabil = 40.000 – 29.400 = 10.600 lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul II

Impozit pe profit datorat = 16% x 10.600 = 1.696 lei

Cheltuielile cu sponsorizarea pot fi deduse din impozitul pe profit în limita a 3‰ din cifra

de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat.

3‰ x CA = 3‰ x 38.000 = 114 lei

20% x Impozit = 20% x 1.696 = 339,2 lei

din impozitul datorat putem deduce cheltuieli cu sponsorizarea în sumă de 114 lei

Impozit pe profit datorat = 1696 – 114 = 1.582 lei

Pas 3. determinarea impozitului pe profit de plată

Impozit pe profit de plată = Impozit pe profit datorat - Impozit pe profit plătit = 1.582 –

600 = 982 lei

sau

Calculul cheltuielilor de sponsorizare care se vor scadea din impozitul pe profit:

1696(total impozit)-600(impozit deja achitat)=1096lei

38000*3la mie=114lei

1096*20%=219,2

Deci total impozit datorat pentru trimetrul II:

1096-114=982lei

25. La sfârşitul anului 2007 o societate comercială pe acţiuni înregistrează un profit net în

valoare de 200.000 lei.Acţionarii societăţii sunt: o persoană fizică română ce deţine 30%

din capitalul social şi o persoană juridică română ce deţine din anul 2001 70% din

capitalul social. În condiţiile în care societatea practică o rată de distribuire a dividendelor

de 50% determinaţi:

a) valoarea totală şi pe beneficiari a dividendului brut;

b) impozitul pe dividende;

c) valoarea dividendului net pe beneficiari;

d) până la ce dată trebuie plătit impozitul pe dividende.

Rãspuns:

a) Dividend brut = 200.000 x 50% = 100.000 lei-repartizat actionarilor

- persoana fizică = 100.000 x 30% = 30.000 lei;

- persoana juridică 100.000 x 70% = 70.000 lei;

b) Impozitul pe dividende

- persoana fizică = 30.000 x 16% = 4.800 lei (Cod fiscal, art. 67, alin 1);

- persoana juridică = 0; (Dividendele sunt scutite de impozit, conform, art. 36, alin 4, Cod

Fiscal);

c) Dividendul net

Page 141: Rasp Fisclitate

- persoana fizică = 30.000 – 4.800 = 25.200 lei;

- persoana juridică = 70.000 – 0 = 70.000 lei;

d) Impozitul pe dividende va fi plătit în anul 2008, până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei în care se plăteşte dividendul ori de câte ori acţionarii decid ridicarea

dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008

(Cod fiscal, art. 67, alin 1-pt. divid. distribuit actionrilor, dar neridicat).

26. La data de 31 decembrie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit

pe profit (16%) a înregistrat următorii indicatori economico-finanicari:

Capital social subscris şi vărsat ............................................................1.000 lei

Venituri totale şi impozabile ...............................................................70.000 lei

Cheltuieli totale şi deductibile fiscal ...................................................60.000 lei

Să se constituie rezerva legală conform limitei maxime de deductibilitate admise de

legislaţia în vigoare, în condiţiile în care AGA a hotărât constituirea integrală a rezervei

legale.

Rãspuns: 200 lei

Metodologia de calcul:

Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)......................................................10.000 lei

Suma maximă admisă a rezervei legale ....................................................200 lei

10.000 lei x 5% = 500 lei

1.000 lei x 20% = 200 lei

500 lei > 200 lei

Rezultă suma maximă admisă de 200 lei

27. La data de 31 decembrie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit

pe profit (16%) a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

Capital social subscris şi vărsat ............................................................1.000 lei

Venituri totale şi impozabile ...............................................................70.000 lei

Cheltuieli totale şi deductibile fiscal ...................................................60.000 lei

Societatea se afla in primul an de activitate

Sa se calculeze impozitul pe profit annual in conditiile in care AGA a hotarat constituirea

rezervei la nivelul maxim de deductibilitate admisa.

Rãspuns: 1568 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea sumei maxime admise a rezervei legale

Page 142: Rasp Fisclitate

Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)......................................................10.000 lei

Suma maximă admisă a rezervei legale ....................................................200 lei

10.000 lei x 5% = 500 lei

1.000 lei x 20% = 200 lei

500 lei > 200 lei

Rezultă suma maximă admisă de 200 lei

II. Determinarea impozitului pe profit anual

Profit impozabil (10.000 - 200)...........................................................9.800 lei

Impozit pe profit anual (9.800 x 16%)...................................................1.568 lei

Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 22

(1) a şi art. 19 (1)

28. O societate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de

noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a

exerciţiului N a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

Venituri totale şi impozabile ...............................................................10.000 lei

Cheltuieli totale şi deductibile fiscal .....................................................6.000 lei

Să se calculeze impozitul pe profit aferent exerciţiului N.

Rãspuns: 640 lei

Metodologia de calcul:

Profit impozabil (10.000 lei – 6.000 lei)..................................................4.000 lei

Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:

(4.000 x 16% = 640 lei)

Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activităţi:

(10.000 x 5% = 500 lei)

Determinarea impozitului pe profit datorat ................................................640 lei

(640 lei > 500 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 18

29. O societate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de

noapte, discotecilor,cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a

exerciţiului N a înregistrat următorii indicatori

economico-financiari:

Venituri totale şi impozabile ...............................................................10.000 lei

Cheltuieli totale şi deductibile fiscal .....................................................7.500 lei

Să se calculeze impozitul pe profit aferent exerciţiului N.

Page 143: Rasp Fisclitate

Rãspuns: 500 lei

Metodologia de calcul:

Profit impozabil (10.000 lei – 7.500 lei)..................................................2.500 lei

Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:

(2.500 x 16% = 400 lei)

Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activităţi:

(10.000 x 5% = 500 lei)

Determinarea impozitului pe profit datorat ................................................500 lei

(500 lei < 400 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 18

30. La data de 31 martie a exerciţiului N o societate comercială plătitoare de impozit pe

profit 16% a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

Venituri totale.......................................................................................14.000 lei

din care

- dividende primite de la o persoană

juridică română ......................................................................................2.000 lei

Cheltuieli totale.......................................................................................10.000 lei

Din care

- majorări şi penalităţi de întârziere

pentru neplata la termen a TVA .....................................................100 lei

Să se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. I.

Rãspuns: 336 lei

Metodologia de calcul:

Profit contabil (14.000 lei – 10.000 lei)...................................................4.000 lei

Profit impozabil (4.000 lei – 2.000 lei + 100 lei).....................................2.100 lei

Impozitul pe profit (2.100 lei x 16%) .........................................................336 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 (1)

31. La o societate comercială s-au înregistrat următorii indicatgori economico-financiari:

Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei

Page 144: Rasp Fisclitate

Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol ...............................................................................200 lei

Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol ...............................................................................200 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit ..............................................................340 lei

Să se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, ştiind că societatea

este plătitoare de impozit pe profit şi neplătitoare de TVA.

Rãspuns: 70,8 lei

Metodologia de calcul:

Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei

Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ................. 3.540 lei

(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)=3.540 lei

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .....................................70,8 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a).

32. La data de 30 iunie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe

profit 16% şi de TVA 19% a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei

Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol (băuturi alcoolice şi produse din tutun,suma exclusiv tva)

……………………………………………………………................200 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I..................................................340 lei

Să se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit

aferent trim II, ştiind ca totalul cheltuielilor include şi TVA-ul nedeductibil aferent

produselor de protocol.

Rãspuns: 561 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie,

221 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:

I. Determinarea cheltuielilor de protocol deductibile

Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei

Page 145: Rasp Fisclitate

Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ................. 3.540 lei

(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .....................................70,8 lei

II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile

Cheltuieli de protocol nedeductibile (200 lei – 70,8 lei) ...........................129,2 lei

TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor de protocol ..................................38 lei

(200 lei x 19% = 38 lei)

Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I......................................................340 lei

Cheltuieli nedeductibile Total......................................................................507,2 lei

III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie

Profit contabil (10.000 lei – 7.000 lei) .......................................................3.000 lei

Profit impozabil (3.000 lei + 507,2 lei) ......................................................3.507,2 lei

Impozit pe profit cumulat la 30 iunie (16% x 3.507,2 lei)..............................561 lei

IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.

Impozit pe profit aferent Trim II. ..................................................................221 lei

(561 lei – 340 lei = 221 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a )şi art.

145 (5) b).

33. La 30 iunie, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% prezintă

următoarea situaţie financiară:

Venituri totale impozabile .......................................................................700.000 lei

Cheltuieli totale .......................................................................................600.000 lei

din care

- cheltuieli de protocol.................................................................................12.000 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I........................................10.000 lei

- cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări

pentru neplata la termen a TVA ....................................................................2.000 lei

Să se determine limita maximă de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisă la 30

iunie.

Rãspuns: 2.440 lei

Metodologia de calcul:

Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .......................................................100.000 lei

Page 146: Rasp Fisclitate

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ...........................122.000 lei

(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei)

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei) ..........................................2.440 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a).

34. La 30 iunie, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% şi TVA 19%

prezintă următoarea situaţie financiară:

Venituri totale impozabile .......................................................................700.000 lei

Cheltuieli totale .......................................................................................600.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol.................................................................................12.000 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I.........................................10.000 lei

- cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări

pentru neplata la termen a TVA ....................................................................2.000 lei

Să se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent

trim II, ştiind că totalul cheltuielilor include şi cheltuielile cu TVA colectată aferentă

cheltuielilor de protocol nedeductibile.

Rãspuns: 19.740 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie

9.740 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:

I. Determinarea limitei maxime de deductibilitate a cheltuielilor de protocol

Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .......................................................100.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ...........................122.000 lei

(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei)

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei) ..........................................2.440 lei

II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile

Cheltuieli de protocol nedeductibile (12.000 lei – 2.440 lei) ...........................9.560 lei

Cheltuieli cu TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile.....1816,4 lei

(9560 lei x 19% = 1816,4 lei)

Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I...........................................................10.000 lei

Cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări

pentru neplata la termen a TVA .........................................................................2.000 lei

Cheltuieli nedeductibile Total............................................................................23.376,4 lei

III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie

Profit impozabil (100.000 lei + 23.376,4 lei) ..................................................123.376,4 lei

Impozit pe profit cumulat (123.376,4 lei x 16%)..............................................19.740,22 lei

Page 147: Rasp Fisclitate

IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.

Impozit pe profit aferent Trim II. ............................................................................9.740 lei

32

(19.740 lei – 10.000 lei = 9.740 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a) şi (4)

a) şi HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare, Titlul VI TVA,

pct. 6 (11) şi (12).

35. O societate commercială a obţinut cumulat, de la începutul anului până la data de 31

decembrie 2007, un profit impozabil de 750.000 lei, conform calculelor finalizate în luna

aprilie 2008. În cursul anului s-a plătit un profit impozabil astfel:

Impozit pe profit trim. I .................................36.000 lei

Impozit pe profit trim. II.................................40.000 lei

Impozit pe profit trim. III................................12.000 lei

Să se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat până la data de 25

ianuarie, aferent trim IV,

urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la data de

15 aprilie a anului următor şi care va fi diferenţa de plată pentru acel an.

Rãspuns: 12.000 lei impozit pe profit pentru trim. IV

20.000 lei diferenta de platã pentru anul 2007

Metodologia de calcul:

I. Determinarea impozitului pe profit Trim. IV

Impozit pe profit pentru Trim. IV .............................................................12.000 lei

(sumă egală cu impozitul pe Trim. III)

II. Determinarea impozitului pe profit anual

Profit impozabil......................... .............................................................750.000 lei

Impozit pe profit anual (750.000 lei x 16%)........................................... 120.000 lei

III. Determinarea diferenţei de plată pentru anul 2007

Impozit pe profit plătit până la data de 25 ianuarie ..................................100.000 lei

(36.000 lei + 40.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei)

Diferenţa de plată pentru anul 2007 ...........................................................20.000 lei

(120.000 lei – 100.000 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 (10) şi art.

Page 148: Rasp Fisclitate

35 (1).

36. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:

- lei -

1 ianuarie 2007 31 martie 2007

Capital propriu 100.000 120.000

Capital împrumutat 110.000 90.000

Cheltuieli cu dobânzile aferente

unui împrumut de la o bancă

românească autorizată de BNR 0 40.000

Venituri din dobânzi 0 22.000

Celelate venituri impozabile 0 150.000

Să se calculeze nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2008.

Rãspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile adicã sunt în sumã de 40.000

lei.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (4).

37. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:

- lei -

lei 1 ianuarie 2008 31 martie 2008

Capital propriu 100.000 120.000

Capital împrumutat 110.000 150.000

Cheltuieli cu dobânzile aferente

unui împrumut de la un acţionar

al societăţii comerciale 0 60.000

Venituri din dobânzi 0 22.000

Celelate venituri impozabile 0 170.000

Să se calculeze nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2008.

Rata dobânzii la care sa contractat împrumutul de la acţionar este inferioară ratei

dobânzii de referinţă stabilite de BNR.

Rãspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile în sumã de 60.000 lei.

Metodologia de calcul:

I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile

Cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile ..................................................... 60.000 lei

Page 149: Rasp Fisclitate

(se încadrează în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR)

II. Determinarea gradului de îndatorare a capitalului

GR. Trim I = 110.000 +150.000= 1.18

100.000 +120.000

III. Determinarea cheltuielilor cu dobânzile deductibile în trim I

Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................60.000 lei

(grad îndatorare < 3)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (5) şi art. 23

(1)

38. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:

- lei -

1 ianuarie 2008 31 martie 2008

Cheltuieli cu dobânzile aferente

unui împrumut de la un acţionar 0 70.000

Venituri din dobânzi 0 30.000

Celelate venituri impozabile 0 220.000

Să se determine nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la 31 martie 2008, în

cazul în care gradul de îndatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca 3 şi în cazul în

care gradul de îndatorare a capitalului este

pozitiv dar mai mare ca trei. Dacă pentru împrumutul contractat s-ar fi plătit dobânzi

calculate cu rata de referinţă aBNR, volumul acestora pentru trim. I ar fi fost 50.000 lei.

Rãspuns: Grad de îndatorare Cheltuieli deductibile cu dobânzile

la 31 martie 2008

<3 50.000 lei

>3 0lei 

Metodologia de calcul:

I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile

Cheltuieli cu dobânzile posibil deductibile ....................................................... 50.000 lei

(numai cele care se încadrează în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă stabilite

de BNR ar fi posbil deductibile. Restul de 10.000 sunt integral nedeductibile).

Page 150: Rasp Fisclitate

II. Determinarea cheltuielilor cu dobânzile deductibile în trim I în funcţie de gradul de

îndatorare a capitalului

Caz I. Grad de îndatorare < 3

Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................50.000 lei

(Cheltuielile cu dobânzile posibil de dedus vor fi integral deductibile în trim I)

Caz II. Grad de îndatorare > 3

Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................0 lei

(Cheltuielile cu dobânzile posibil de dedus vor fi integral nedeductibile în trim I si se vor

reporta până când gradulde îndatorare va fi mai mic decât 3).

Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23

(1), (2) şi (5)

39. O societate achiziţionează, pe data de 15 decembrie 2007 un utilaj. Valoarea

contabilă de intrare este de 56.000 lei, durata normală de utilizare 5 ani.

În condiţiile aplicării pentru calculul amortizării fiscale a metodei de amortizare

accelerată, care este mărimea amortizării fiscale în anul 2009? La calculul amortizării

accelerate se va utiliza cota maximă de amortizare admisă.

.

Rãspuns: 7000 lei

Metodologia de calcul:

Amortizarea accelerată în primul an de funcţionare (2008)...............................28.000 lei

(56.000 lei x 50%)

Amortizarea în al doilea an de funcţionare (2009)...............................................7.000 lei

(28.000 lei : 4 ani = 7.000 lei/an)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 .

40. La data de 01 martie 2007, o societate achiziţionează o clădire pentru extinderea

activităţii. Valoarea contabilă

de intrare este de 2.000.000 lei, durata normală de utilizare 40 ani.

Să se calculeze amortizarea fiscală pentru anul 2007.

Rãspuns: 37.500 lei

Metodologia de calcul:

Amortizarea fiscală anuală pe baza metodei liniare............................................50.000 lei

(2.000.000 lei : 40 ani)

Amortizarea fiscală în anul 2007..........................................................................37.500 lei

(50.000 lei x 9/12 =37.500 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 (6), (7), (11).

Page 151: Rasp Fisclitate

DUMITRESCURAMONA

Coffe-drinker

 

Mesaje: 1

Membru din: Joi Ian 29, 2009 12:14 am

Sus

Re: Fiscalitate - acces 2008 - intrebari si raspunsuride dmldone pe Vin Sep 18, 2009 7:41 am

Detalii si aici - http://www.cabinetexpert.ro/2009-09-16/ ... nsuri.htmlProbleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Publicitate

Afişează mesajele de la anteriorul:   Sortează după   

 

 10 mesaje • Pagina 1 din 1

Înapoi la Fiscalitate - examen de acces la CECCARMergi la:                                                                                                                                                  

CINE ESTE CONECTAT

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 0 vizitatori

Prima pagină

Echipa • Şterge toate cookie-urile forumului • Ora este UTC + 2Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Page 152: Rasp Fisclitate

Setup and modded by Fonduri nerambursabile

      

Cafeneaua ContabilaContabilitate, fiscalitate, monografi contabile, cazuri practice

 

FAQ   Căutare   Membri  

Înregistrare   Panoul utilizatorului  

Autentificare

Intrebari si rezolvari fiscalitate - examen CECCAR 2008Moderatori: ragazza_esuberante, crstmol 

 6 mesaje • Pagina 1 din 1

Intrebari si rezolvari fiscalitate - examen CECCAR 2008de dmldone pe Sâm Oct 25, 2008 4:51 pm

182.SC ALFA SRL, o societate comerciala stabilita in Romania si inregistrata in scop

de TVA in Romania, vinde catre societatea BETA, stabilita si inregistrata in scop de

TVA in Ungaria, fructe care sunt transportate din Romania in Ungaria de catre BETA.

Ce operatiune realizeaza SC ALFA SRL si care sunt conditiile pentru ca SC ALFA SRL

sa factureze operatiunea “scutit cu drept de deducere”?

Raspuns: Operatiunea= livrare intracomunitara; exista transport; locul operatiunii=

locul taxarii, deci in Romania, unde incepe transportul. Conform art.143 alin.2 lit a din

Cod Fiscal, ca sa factureze operatiunea “scutit cu drept de deducere”, trebuie sa

indeplineasca 2 conditii: sa existe dovada transportului (documente) si sa aiba cod

valid de TVA atribuit de alt stat membru, decat cel in care incepe

transportul.Obligatia de plata a TVA-ului (art.150/CF) o are furnizorul (ALFA SRL),

Page 153: Rasp Fisclitate

obligatia de plata a TVA-ului fiind in Ungaria.

183.SC ALFA SRL, o societate comerciala stabilita in Romania si inregistrata in scop

de TVA in Romania, vinde catre o societate BETA, stabilita si inregistrata in scop de

TVA in Ungaria, fructe care sunt transportate din Buzau, de la sediul societatii ALFA,

in Oradea, la un sediu permanent al societatii BETA.

In ce conditii poate SC ALFA SRL sa factureze aceasta livrare intracomunitara cu

conditia “scutit cu drept de deducere”?

Raspuns: Deoarece ALFA e persoana impozabila=> operatiune de livrare, dar nu

intracomunitara. Locul operatiunii= locul taxarii (Buzau, lucul de unde incepe). ALFA

nu poate sa factureze aceasta livrare “scutit cu drept de deducere”. Plata TVA-ului se

va face de catre ALFA (Furnizor).

184. SC ALFA SRL, o societate comerciala stabilita in Romania si inregistrata in scop

de TVA in Romania, vinde catre o societate BETA, stabilita in Ungaria si inregistrata in

scop de TVA in Ungaria, fructe care sunt transportate din Romania in franta. Beta ii

comunica societatii ALFA un cod de TVA valabil. Emis de autoritatile din Ungaria, SC

ALFA SRL detinand documente de transport care atesta transportul bunurilor din

Romania in Ungaria. SC ALFA SRL factureaza aceasta operatiune cu TVA 19%,

conform cotei din Romania, argumentand ca nu poate factura “scutit cu drept de

deducere”, intrucat BETA nu ii furnizeaza un cod valabil de TVA emis de autoritatile

din Franta, locul unde ajung bunurile.

Este corect? Argumentati.

Raspuns: Livrarea are loc intre Romania si Ungaria. Este o livrare intracomunitara

(Pers impozabila este furnizorul= ALFA. Locul operatiunii este in Romania, unde

incepe transportul. SC ALFA SRL putea factura “scutit cu drept de deducere” cu doua

conditii: dovada transportului si cod valabil de TVA (din Ungaria). Pers obligata la

plata nu este ALFA, ea emite o factura cu drept de deducere. Asadar, nu este corecta

argumentarea facturarii cu TVA 19%, fiind indeplinite conditiile de facturare “scutit cu

drept de deducere”.

185. SC ALFA SRL , o societate comerciala stabilita in Romania si inregistrata in scop

de TVA in Romania, achizitioneaza de la SC GAMA SRL, stabilita in Portugalia si

inregistrata in scop de TVA in Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia

in Romania.

Care sunt conditiile in care SC GAMA SRL ii poate factura societatii ALFA SRL cu

conditia “scutit cu drept de deducere”?

Raspuns: 

-persoana impozabila SC ALFA SRL

Page 154: Rasp Fisclitate

Romania)-Peratiune: achizitie intracomunitara (Potugalia

-Locul op: unde se sfarseste- in Romania

-Scutiri? NU- niciodata la achizitii intracomunitare nu avem scutiri

-Persoana obligata la plata: SC ALFA SRL : taxare inversa (4427=4426)

-Conditii : 2 conditii: transportul din Portugalia in Romania; o fc scutita cu drept de

deducere

186.SC ALFA SRL, o societate comerciala stabilita in Romania si inregistrata in scop

de TVA in Romania, achizitioneaza de la societatea GAMA, stabilita in portugalia si

inregistrata in scop TVA in Portugalia, fructe care sunt transportate din portugalia in

romania de catre GAMA, existand documente de transport in acest sens.

Ce operatiune realizeaza SC ALFA SRL si cum va inregistra TVA aferenta acestei

operatiuni, stiind ca fructele achizitionate vor fi utilizate pentru operatiuni care dau

dreptul de deducere a tVA?

Raspuns: transport de la Gama (Portugalia) la ALFA (Romania)

-pers impozabila este ALFA

- op= achizitie intracomunitara

- locul op+ Romania, unde se incheie 

-scutiri= NU

- pers obligata ALFA, prin taxare inversa.

187. SC ALFA SRL, o societate comerciala stabilita in Romania si inregistrata in scop

de TVA in Romania, achizitioneaza de la societatea GAMA, stabilita in portugalia si

inregistrata in scop de TVA in Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia

in Romania de catre GAMA, existand documente de transport in acest sens.

Ce operatiune realizeaza SC ALFA SRL si in ce declaratie trebuie raportata acesta

operatiune?

Raspuns: idem 186; Operatiunea va fi raportata in in decontul 300, in declaratia 390

si in decl intrastat daca este cazul. 

188. SC X SRL, cu sediul in Bucuresti, Romania, inregistrata in scopuri de TVA in

Romania, livreaza catre Z inregistrata in scop de TVA in Germania, bunuri in valoare

de 10.000 lei, fara TVA.Bunurile sunt transportate din romania in Germania de catre

un transportator in contul societetii X SRL.

Care este suma de TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC X SRL si ce

conditii trebuie indeplinite pentru a trece aceasta suma?

Raspuns: 

-mentiunea “scutit cu drept de deducere”

Page 155: Rasp Fisclitate

conditii: dovada transportului (documentele aferente) si existenta unui cod valid de

TVA.

189. SC ALFA SRL , cu sediul in Bucuresti, Romania, care beneficiaza de regimul

special de scutire pentru intreprinderi mici, livreaza catre Z, stabilita si inregistrata in

scop de TVA in Germania, telefoane in valoare de 10.000 lei, fara TVA.Telefoanele

sunt transportate din romania in Germania de catre un transportator in contul

societatii X SRL.

Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC ALFA SRL?

Raspuns:

-valoarea telefoanelor: 10.000 lei,fara TVA. Nu este platitor de TVA (Art.126, alin.9;

Art.126, alin.3 lit.a).=> factureaza fara TVA (neimpozabil in Romania)

- mentiunea la rubrica Tva: scutit fara drept de deducere.

190.SC BETA SRL, cu sediul in Bucuresti, Romania, inregistrata in scop de TVA in

Romania, livreaza catre GAMA, stabilita in Franta si inregistrata in scop de TVA in

Franta si Romania, televizoare in valoare de 200.000 lei, fara TVA.GAMA dispune ca

televizoarele sa fie transportate de la sediul societatii BETA din Bucuresti la un

depozit inchiriat de GAMA in Iasi.

Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC BETA SRL?

Raspuns:

- este o livrare locala (de la Bucuresti la Iasi), deci e platitor de TVA

- suma TVA= 38.000 lei

191.SC ALFA SRL, cu sediul in Iasi, inreg in scop de TVA in Romania, livreaza catre

BBB, stabilita in Franta si inregistrata in scop de Tva in Franta, televizoare in valoare

de 200.000 lei, fara TVA. BBB dispune ca televizoarele sa fie transportate in

Germania si ii comunica SC ALFA SRL codul de inregistrare in scopuri de TVA in

Franta.

Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC ALFA SRL si ce

conditii trebuie indeplinite pentru a trece aceasta suma?

Raspuns: 

-este o livrare intracomunitara, locul = unde incepe transportul

-SC ALFA e scutita cu drept de deducere, indeplinind cele 2 conditii (cod valabil de

Tva si docum transport)

-obligatia de plata este BBB, in Germania, =achizitie intracomunitara.

192. SC GAMA SRL, cu sediul in Ploiesti, Romania, inregistrata in scopuri de TVA in

Romania, livreaza catre SC ALFA, care beneficiaza de regimul special pentru

Page 156: Rasp Fisclitate

intreprinderi mici conform legislatiei din Ungaria, fructe in valoare de 15.000 lei, fara

TVA. Fructele sunt transportate din Romania in Ungaria de catre ALFA.

Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC GAMA SRL?

Raspuns:

-conf art.152; pesr impozab= ALFA

-livrare intracomunitara; locul= Romania

-scutiri: NU (art.143, alin.2 lit.a)

-pers obligata la plata = ALFA

193. SC X SRL, stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania, achizitioneaza

de la Z, stabilita si inregistrata in scopuri de tva in Marea Britanie, bunuri in valoare

de 80.000 lire sterline pret fara TVA.Acestea vor fi transportate din Marea Britanie in

Romania de catre SC X SRL.

Ce date trebuie sa-I transmita SC X SRL societatii Z, pentru ca Z sa poata justifica

efectuarea unei livrari intracomunitare scutite cu drept de deducere?

Raspuns: pesr impoz= X; op= achizitie intracomunitara AIC; locul op=Romania, unde

se incheie transportul

-scutiri: Nu, la achizitii intracomunitare, niciodata.;

-persoana obligata la plata= X

-date= cod valid de TVA.

194. SC X SRL, stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania, schizitioneaza

de la Z, stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Germania, bunuri in valoare de

10.000 euro pret fara TVA.Acestea vor fi transportate din Germania in Romania de

catre SC X SRL.

Considerand ca SC X SRL i-a transmis societatii Z codul de inregistrare in scop de TVA

din Romania, precum si copii de pe documentele de transport ale bunurilor din

Germania in Romania, determinati suma TVA inscrisa pe factura de Z, si suma TVA

inregistrata in contabilitate de SC X SRL. Cursul de schimb valutar este 1 euro=3.6

lei.

Raspuns: 

-pt Z, fara TVA in Germania, fiind indeplinite cele 2 conditii de scutire.

-pt X= taxare inversa 4426= 4427

10.000*19%*curs euro= 6840 lei

195. SC X SRL , stabilita si inregistrata in scop TVA in Romania, achizitioneaza de la

XYZ stabilita in Ungaria si inregistrata in scopuri de TVA in Ungaria si in Romania,

piese de schimb, care vor fi comercializate in valoare de 5000 euro pret fara TVA.

XYZ dispune ca produsele sa fie transportate de la depozitul sau din Satu Mare la

sediul societatii in Ploiesti.

Page 157: Rasp Fisclitate

Ce suma de TVA sau ce mentiune va trece XYZ pe factura? Cursul de schimb valutar

este de 1 euro= 3.6 lei.

Raspuns: 

-pers impoz= XYZ: op= livrare; locul= Romania, unde incepe transportul;

-scutiri: NU

-pers obligata la plata XYZ Art.150 al.1)

-XYZ emite factura cu TVA 19%= 950 euro.

196. SC BETA SRL, cu sediul in Buzau, considerata intreprindere mica, neinregistrata

in scopuri de TVA in Romania, achizitioneaza de la ALFA, stabilita si inregistrata in

scopuri TVA in Franta, mobilier in valoare de 25.000 euro. Produsesle vor fi

transportate din Franta in Romania.

Descrieti obligatiile societatii BETA SRL din punct de vedere al TVA pentru aceasta

tranzactie.Curs euro=3.6 lei/leu

Raspuns: 

-Beta fiind o intreprindere mica, nu are drept de deducere si nici obligatie de a

colecta TVA

197. SC GAMA SRL, stab si inreg in scop de TVA in Romania, transporta trei

imprimate, produse de aceasta, la o expozitie de tehnologie care are loc in

franta.Dupa expozitie imprimantele sunt aduse inapoi in romania.

Ce obligatii are SC GAMA SRL din punct de vedere al TVA pentru ac easta tranzactie?

Raspuns:

-Art.128 –livrarea de bunuri, alin.12 => nontransfer.

198. SC ALFA SRL se infiinteaza la data de 19 iunie 2008. Cu aceasta ocazie

estimeaza ca nu va realiza o cifra de afaceri foarte mare in anul 2008 si ca urmare nu

se inregistreaza in scop de TVA, optand pentru aplicarea regimului special pentru

intreprinderi mici. La 31.12.2008 constata ca cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de

72.000 lei.

Daca nivelul cursului de schimb este 1 euro= 3.3817 lei, mai poate pastra SC ALFA

regimul de intreprindere mica neplatitoare de TVA? Argumentati raspunsul.

Raspuns:- 19.06.2008 

31.12.2008 CA=72.000 / 3.38 = 21291.06 euro. Da, nu depaseste plafonul de TVA pt

intreprinderile mici, deci mai poate pastra acelasi regim.

199. idem 198

200. Explicati ce reprezinta “structura de comisionar” din punct de vedere al TVA.

Raspuns:

Norme cod fiscal

(2) În sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, transmiterea de bunuri efectuată pe

baza unui contract de comision la cumpărare sau la vânzare se consideră livrare de

Page 158: Rasp Fisclitate

bunuri atunci când comisionarul acţionează în nume propriu, dar în contul

comitentului.

Comisionarul este considerat din punct de vedere al taxei cumpărător şi revânzător

al bunurilor, indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau cumpărătorului,

comitent, procedând astfel:

a) primeşte de la vânzător o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură

emisă pe numele său, şi;

b) emite o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură cumpărătorului.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică sub denumirea de structură de comisionar în

cazurile prevăzute la pct. 19 alin. (3) şi (4).

R: daca se refactureaza in contract de comision se refactureaza inclusiv

bunurile/serviciile achizitionate in numele clientului, aduca structura de comisionar;

daca se deconteaza doar sumele platite atunci NU se aplica tva se fac doar facturi de

decontare. ( Art 137 …(3) Baza de impozitare nu cuprinde următoarele: …. e) sumele

achitate de furnizor sau prestator, în numele şi în contul clientului, şi care apoi se

decontează acestuia, precum şi sumele încasate în numele şi în contul unei alte

persoane. Norme: b) sume încasate în contul altei persoane, dacă factura este emisă

de această altă persoană către un terţ. Pentru decontarea sumelor încasate de la terţ

cu persoana care a emis factura, conform înţelegerii dintre părţi, pot fi întocmite

facturi de decontare conform alin. (3);)

201. Care este documentul in baza caruia se colecteaza TVA in cazul unei livrari catre

sine?

Raspuns:

Autofactura (art.155alin .1)

202.SC ALFA SRL, stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania, realizeaza

servicii de transport pentru beneficiarul Gama, persoana juridica stabilita in Polonia si

inregistrata in scop de TVA in polonia. Serviciul facturat este reprezentat de transport

de bunuri din Bucuresti in Timisoara, in valoare de 10.000 lei pret fara TVA.

Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece ALFA SRL pe factura daca GAMA ii

comunica societatii ALFA codul sau de inregistrare in scop de TVA in Romania.

Raspuns: -se taxeaza unde se face transportul (Romania-Timisoara); 

-pers impozabila= ALFA SRL; op= transport de bunuri; locul= Romania (art.133)

-scutiri = NU.

-PERS OBLIGATA = alfa 10000*19%= 1900 LEI tva.

203. SC ALFA SRL, stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania, realizeaza

servicii de transport pentru beneficiarul GAMA, persoana juridica stabilita in polonia si

inreg in scop TVA in Polonia. serviciul facturat este reprezentat de transportul de

Page 159: Rasp Fisclitate

bunuri din bucuresti in Berlin in valoare de 10.000 li pret fara tVA.

Precizati ce suma de Tva sau ce mentiune va trece Alfa pe factura, daca Gama ii

comunica societatii ALFA codul sau de inregistrare in scop de TVA in Polonia.

Raspuns: 

-pers impozabila= ALFA SRL; op= transport intracomunitar; locul= Romania (art.133)

-scutiri = DA, cu resp celor 2 conditii: cod valid de TVA+transport.

-se muta in locul taxarii (neimpozabil in Romania, plata TVA in Germania.)

204. SC ALFA SRL stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania, realizeaza

servicii de transport pentru beneficiarul TETA, persoana juridica stabilita in romania si

inreg in scopuri TVA in Romania. Serviciul facturat= transportul de bunuri din

Bucuresti la Berlin in valoare de 10.000 lei pret fara TVA.

Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece ALFA pe factura, daca TETA ii

comunica SC ALFA codul sau de inregistrare in scop TVA din Romania.

Raspuns: -pers impoz= ALFA; op= transport intracomunitar de bunuri; locuo op= in

Romania

-scutiri: NU

-obligatia de plata= ALFA, emite factura cu TVA (=1900 lei).

205. SC ALFA SRL, stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania presteaza

servicii de consultanta in domeniul contabil pentru beneficiarul GAMA, peroana

juridica stabilita in Polonia si inreg in scop de Tva in Polonia si care nu are nici un

sediu fix si nici un sediu permanent in Romania. serviciul facturat= 10.000 lei pret

fara TVA.

Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece ALFA pe factura, daca TETA ii

comunica SC ALFA codul sau de inregistrare in scop TVA din Romania.

Rspuns: Art.153; op= prestare de serviciu; locul taxarii= Romania;

-art.133, alin.2, lit.G- serv de consultanta : locul taxarii este acolo unde este

beneficiarul.

-neimpozabil.

206.SC ALFA SRL stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania presteaza servicii

de consultanta in domeniul contabil pentru beneficiarul GAMA, societate comerciala

stabilita in Polonia care beneficiaza de regimul special de scutire pentru intreprinderi

mici conform legislatiei din polonia si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu

permanent in Romania. serviciul facturat= 10.000 lei pret fara TVA.

Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece ALFA pe factura.

Raspuns: art.133,alin.2, lit.G

-pers impoz= ALFA, platitoare de TVA

-op=prest serv de consultanta; locul op= Polonia

-scutiri= NU, niciodata

Page 160: Rasp Fisclitate

-oblig la plata: se taxeaza in polonia. ALFA face plata in Polonia.(TVA)

207.SC ALFA SRL este o societate de asigurari stabilita in Romania si neinregistrata in

scop de TVA in Romania intrucat realizeaza numai operatiuni scutite fara drept de

deducere. Ea beneficiaza de servicii de consltanta in domeniul contabil in valoare de

1.200 euro de la societatea GAMA, societate stabilita in polonia si care nu are nici un

sediu fix si nici un sediu permanent in Roamania.

Precizati suma sau ce mentiune va trece GAMA pe factura precum si care sunt

obligatiile din punct de vedere al TVA ale societatii ALFA. Cursul de schimb este 1

euro= 3.6 lei.

Raspuns: - ALFA nu are nicio obligatie; op= scutita fara drept de deducere

- locul taxarii= unde se afla clientul; TVA=> RO, se inreg in Romania.

208.SC ALFA SRL stabilita si inreg in scop de TVA in Romania ii inchiriaza o cladire SC

BETA SRL, stabilita si inreg in scop de TVA in Romania. SC ALFA SRL opteaza pentru

facturarea acestei operatiuni cu TVA, incepand chiar din data inchirierii,

10.05.2008.Realizand ca pentru a putea face acest lucru este nevoie de depunerea

unei notificari de taxare a operatiunii la admin financiara, SC Alfa DEPUNE

NOTIFICAREA LA DATA DE 30.11.2008, precizand in notificare ca data de la cvare isi

exercita optiunea este 10.05.2008. la un control realizat la SC BETA SRL inspectorii

fiscali constata acest lucru si apreciaza ca SC BETA nu avea dreptul de deducere a

TVA pe perioada dintre momentul inchirierii si momentul depunerii notificarii de

taxare, astfel ca exclud de la deducere TVA aferenta facturilor de chirie din perioada

mai-noiembrie 2008.

Este corect?

Raspuns: Nu este corect. Art.141, lit.e alin.3 din Norme; Art.145,146/alin.1= dreptul

la deducere ia nastere la momentul exigibilitatii de taxe

Art,146, alin.1, lit.A= cat am o fc cu TVA, am dreptul sa deduc TVA

209. Care sunt termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA?

Raspuns:

Termenul pentru depunerea declaratiei 390 este 25 ale primei luni dupa fiecare

trimestru.

210. O societate comerciala isi trimite directorul general intr-o delegatie in Ungaria

cu autoturismul proprietate a societatii comerciale. In Ungaria directorul alimenteaza

cu benzina dupa care se intoarce in Romania. Trebuie declarata aceasta operatie in

declaratia recapitulativa a tva? Argumentati.

Raspuns: NU. Operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara. Este o achizitie

locala in Ungaria. Societatea poate sa solicite TVA in Ungaria. persoana oblig la

plata= furnizorul.

Aceasta este o achizitie scutita fara drept de deducere pentru cumparator si o livrare

Page 161: Rasp Fisclitate

locala pentru vanzator intrucat locul livrarii se considera a fi in afara Romaniei, deci

nu se declara in declaratia recapitulativa a TVA.

211. O pf achizitioneaza automobile din Germania si apoi le revinde in Romania,

realizand acest lucru cu un caracter de continuitate, fiind activitatea din care obtine

venitul sau principal. Trebuie sa se inregistreze aceasta persoana in scopuri de TVA?

Argumentati.

Raspuns: DA. Art.127, pct.3 din Norme. Activitate economuca= pers fiz este

impozabila. Op=livrare de bunuri; locul op= Romania (de regula unde sunt puse la

dispoz, bunurile.)

-scutiri: NU. Obligatia la plata= Furnizorul / pers fiz. art.152

via - contacafe_clubProbleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Re: Intrebari si rezolvari fiscalitate - examen CECCAR 2008de MARIETA pe Mar Oct 28, 2008 10:28 am

Care dintre raspunsuri sunt corecte ? Acestea de sus sau cele postate pe 27 oct.

MARIETA

Coffe-drinker

 

Mesaje: 5

Membru din: Vin Aug 22, 2008 11:36 am

Locaţie: TG JIUSus

Re: Intrebari si rezolvari fiscalitate - examen CECCAR 2008

Page 162: Rasp Fisclitate

de dmldone pe Mar Oct 28, 2008 10:36 am

sunt corecte in ambele cazuri, diferenta este ca la unele raspunsul este mai vast.Probleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Re: Intrebari si rezolvari fiscalitate - examen CECCAR 2008de MARIETA pe Mar Oct 28, 2008 12:57 pm

da-mi voie sa te contrazic. Exemplu:

211. O pf achizitioneaza automobile din Germania si apoi le revinde in Romania,

realizand acest lucru cu un caracter de continuitate, fiind activitatea din care obtine

venitul sau principal. Trebuie sa se inregistreze aceasta persoana in scopuri de TVA?

Argumentati.

Raspuns:1

art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxă următoarele:

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu

îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA;

(?!)Nu trebuie sa se inregistreze in scop de TVA.

Raspuns:2 

DA. Art.127, pct.3 din Norme. Activitate economuca= pers fiz este impozabila.

Op=livrare de bunuri; locul op= Romania (de regula unde sunt puse la dispoz,

bunurile.)

-scutiri: NU. Obligatia la plata= Furnizorul / pers fiz. art.152

Deci care este raspunsul corect Nu, de la prima rezolvare sau DA de la cea de-a

doua.

Nu ma pot pronunta pt. ca tva Intracomunitar ma scoate din sarite, nu am avut cazuri

si in consecinta nu stiu sa rezolv. problemele

Page 163: Rasp Fisclitate

MARIETA

Coffe-drinker

 

Mesaje: 5

Membru din: Vin Aug 22, 2008 11:36 am

Locaţie: TG JIUSus

Re: Intrebari si rezolvari fiscalitate - examen CECCAR 2008de dmldone pe Mar Oct 28, 2008 1:34 pm

te inteleg. sincer nu le-am parcurs nici eu pe toate.

am pus materialele care mi-au venit si mie de la diversi useri, intelegi.Probleme cu declaratiile Intrastat - GRATUIT program Intrastat - http://www.e-intrastat.ro/

http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/

dmldone

Site Admin

 

Mesaje: 988

Membru din: Joi Noi 23, 2006 11:38 am

Locaţie: Tg-Jiu

Sus

Re: Intrebari si rezolvari fiscalitate - examen CECCAR 2008de MARIETA pe Mar Oct 28, 2008 1:50 pm

Ai fost cumva la ex. de anul acesta? Eu am renuntat sa merg, sper sa nu renunt si

anul viitor. 

As vrea sa aflu si eu impresii despre cum s-a desfasura ex. la noi in oras (si eu sunt

tot din Tg-Jiu)

Daca poti scrie-mi pe adresa [email protected]

MARIETA

Coffe-drinker

 

Mesaje: 5

Membru din: Vin Aug 22, 2008 11:36 am

Locaţie: TG JIUSus

Publicitate

Page 164: Rasp Fisclitate

Afişează mesajele de la anteriorul:   Sortează după   

 

 6 mesaje • Pagina 1 din 1

Înapoi la Fiscalitate - examen de acces la CECCARMergi la:                                                                                                                                                  

CINE ESTE CONECTAT

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 0 vizitatori

Prima pagină

Echipa  • Şterge toate cookie-urile forumului • Ora este UTC + 2Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Setup and modded by Fonduri nerambursabile