Rasp Expertiza

of 25 /25
Raspunsuri examen expertiza 1. Ce este expertiza contabila? Raspuns: Expertiza contabila este un mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in faza de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal se numesc expertize judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare 2. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Raspuns: Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. I. Introducere, Cap. II.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. III. Concluzii, iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. IV Consideratii personale ale expertului contabil. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil, organul care a dispus efectuarea expertizei, circumstantele care au determinat litigiul in cauza, obiectivele(intrebarile) expertizei, materialul documentar folosit, perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. In cap. III se reia fiecare obiectiv al expertizei si raspunsul punctual expertului contabil 3. Cine poate efectua expertiza contabila? Raspuns: Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil, in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre CECCAR 4. Cum se clasifica expertizele contabile? 1

Embed Size (px)

Transcript of Rasp Expertiza

Page 1: Rasp Expertiza

Raspunsuri examen expertiza

1. Ce este expertiza contabila?

Raspuns: Expertiza contabila este un mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in faza de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal se numesc expertize judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare

2. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? 

Raspuns: Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. I. Introducere, Cap. II.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. III. Concluzii, iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. IV Consideratii personale ale expertului contabil.In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil, organul care a dispus efectuarea expertizei, circumstantele care au determinat litigiul in cauza, obiectivele(intrebarile) expertizei, materialul documentar folosit, perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv.In cap. III se reia fiecare obiectiv al expertizei si raspunsul punctual expertului contabil 

3. Cine poate efectua expertiza contabila?

Raspuns: Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil, in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre CECCAR

4. Cum se clasifica expertizele contabile?Raspuns: I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate:- expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi specializate- expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.II Dupa natura principalelor obiective la care se refera:- Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile- Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale- Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale- Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale- Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de catre clienti

1

Page 2: Rasp Expertiza

5. Independenta absoluta si relativa:Independenţa este absolută în cazul experţilor numiţi din oficiu şi relativă în cazul experţilor

recomandaţi de părţi sau cei solicitaţi în expertizele extrajudiciare.Independenţa relativă derivă doar din reglementările profesiei care sunt mai restrictive decât

reglementările generale.

5. Care este principiul calitatii expertizelor contabile?

Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu constiincioizitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat.Expertizele contabile constituie mijloc de proba stiintifica. In elaborarea lor, expertul trebuie sa foloseasca metode specifice contabilitatii. Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactiicare fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile.In expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un tert in proces, care prin calitatea lui procesuala contribuie la stabilirea adevarului de catre organele in drept.Pentru asigurarea calitatii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare, expertii contabili solicitati in efectuarea acestora trebuie sa aplice:a) principiile contabilitatiib) normele profesionale elaborate de CECCAR privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea de lucrari de expertiza contabilaNedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara pot fi sanctionate de organele in drept care le-au dispus prin inlocuirea expertului si dispunerea unei noi expertize contabile.

7. Competenta prof si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile altui expert

Liber profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionalc fara o competent

adecvata, in afara de cazul ca beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa

presteze servicii de calitate.

Daca un profesionist contabil nu poseda competenta necesare intr-un domeniu specific in cadrul

misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la specialist (alti profesionisti contabili, avocati,

ingineri, geologi sau alti experti). In acest caz, desi profesionistul contabil se sprijina pe competente

tehnice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile de etica ale

profesiunii. Intrucat profesionistului contabil ii revine, ultimul, responsabilitatea pentru serviciul

prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultat. El

trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica, mai ales principiile

fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti.

Aceasta asigurare se poate obtine:

- fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica;

-fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de etica;

- fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale.

Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate,

el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa (daca a inceput).

8. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari

2

Page 3: Rasp Expertiza

Raspuns: Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta, se stabileste un onorariu provizoriu, care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila, expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului, prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. De regula, fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat, de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati, cazare, cheltuieli de editare, etc.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu, punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen.Dupa depunerea raportului de expertiza contabila , functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000, iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora.De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR.

9. Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se afla expertul contabil numit intr-o cauza de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei.

Raspuns: Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii:- daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare; obtinerea de participatii la capitalul social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.- Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat - Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;- Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai;- Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective- Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii- Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor.- Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate- Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti- Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv- Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control, conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile tehnico operative;- Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a exprimat opiniile

10. Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil intr-o cauza

3

Page 4: Rasp Expertiza

civila?

Raspuns: : Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201 din Codul de procedura civila si cuprinde:- numele expertului contabil - obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil- termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei, termen care se coreleaza cu prevederile art. 209 din codul de procedura civila, unde se stipuleaza ca”expertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel putin cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata”- onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil

11. Contractarea lucrarilor de expertiza

Raspuns: In cazul expertizelor contabile judiciare, organele care dispun proba cu expertiza contabila, se raporteaza numai la reglementarile procedurale cuprinse in Codul de procedura civila, respectiv codul de procedura penala, reglementat si de Ordonanta de guvern nr. 2/2000. In aceste cazuri, incheierea de sedinta(in cazul proceselor civile) sau ordonanta de numire(in cazul dosarelor de cercetare penala) tine loc de contract.Substituirea Contractului de prestari servicii de catre Incheierea de sedinta, respectiv Ordonanta de numire, este acceptata numai pentru expertul contabil numit din oficiu. Expertii contabili recomandati de catre partile aflate in litigiu, de regula intocmesc cu partile pe care le reprezinta un contract de prestari servicii.Expertizele contabile extrajudiciare se executa in baza unor contracte de prestari servicii, care contin clauzele uzuale ale unui contract(identificarea partilor, stabilirea obiectivelor, obligatiile partilor, pretul serviciilor, clauza de confidentialitate a expertului contabil, data si locul intocmirii, semnaturi)

12. Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile.

RĂSPUNS: Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata, de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari, asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrându-si raspunderea finala asupra continutlui si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara.

13. Importanta documentarii si a studiului documentar.

RĂSPUNS: Documentarea lucrarilor, privind expertiza contabila, are un cracter particular si se limiteaza strict la ce este necesar, pentru a raspunde la obiectivele (întrebarile, punctele) fixate expertului de catre organul în drept sa dispuna expertiza contabila judiciara, prin încheierea de sedinta (în dosarele civile) sau Ordonanta a organului de urmarile si cercetare penala (în dosarele penale) sau prin obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciara. Studierea materialului documentar, adecvat, constituie premisa si conditia necesara întocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii, declaratii ale partilor si/sau ale martorilor.

14. Ce se intelege prin “profesionistul contabil – un confident in societate”?

4

Page 5: Rasp Expertiza

Raspuns:Practica sociala a impus o regula si anume: numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informatii si deci numai acestia sunt susceptibili de a avea obligatii de natura secretului profesional. Profesionistul contabil este un colaborator de cel mai inalt nivel ierarhic.Din acest motiv membrii Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati, impreuna cu colaboratorii lor directi, raspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional, cu exceptia cazurilor de denuntare prevazute expres de lege.Acest principiu constituie o caracteristica esentiala a unei profesii exercitate independent, organizata si responsabila, situandu-l pe expertul contabil si pe contabilul autorizat printre confidentii societatii precum avocatii, medicii si notarii.Faptele implicate in secretul profesional al profesionistului contabil au o cuprindere mai larga, incluzandu-le nu numai pe cele incredintate de clienti, ci si pe cele de care s-a luat cunostinta prin intermediul lucrarilor executate.Profesionistul contabil nu trebuie nici sa dezminta nici sa confirme faptele care il privesc pe clientul sau, chiar daca acestea sunt cunoscute de public.Secretul si confidentialitatea in profesia contabila liberala sunt mai mari decat in alte profesii liberale.De exemplu, daca o interpretare favorabila divulgarii autorizate poate sa faca lumina in domeniul secretului medical, nu acelasi lucru se poate spune despre informatiile incredintate de clientii profesionistilor contabili.Acestia nu trebuie sa dezvaluie neconditionat, nici chiar organelor de cercetare – Politie sau Parchet – sau instantelor de judecata, desigur, decat in cazurile expres prevazute de lege, ceea ce au aflat in timpul misiunilor lor.Acest lucru trebuie sa li se ceara. Chiar daca profesionistul contabil poate si trebuie sa raspunda tuturor intrebarilor privind tehnica financiara, contabila sau fiscala, el ramane legat de secretul profesional in fata organelor de cercetare sau a tribunalului pentru toate informatiile confidentiale care i-au fost incredintate de clientul sau. Este important a se avea in vedere ca informatiile confidentiale nu pot fi folosite in beneficiul personal si nici al unei terte persoane.

15. Care sunt consecintele efectuarii unei expertize contabile fara responsabilitate?

Responsabilitatea in efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare ca in orice alte domeniu al activitatii umane, este relativa. Prin urmare, aprecierea responsabilitatii cu care a fost efectuata o expertiza contabila poate fi facuta diferit de catre:

Expertul contabil care se conformeaza liberului sau arbitru (constiintei) si juramantului profesional si confesional, dupa caz;

Utilizatorii expertizelor contabile, care, vrand – nevrand, sunt influentati de interesele lor individuale (nu neaparat meschine) in care doresc (intentioneaza) sa utilizeze expertizele contabile;

Daca expertul contabil s-a conformat liberului arbitru (constiintei) si juramantului deontologic so, daca este cazul, celui confesional, nimic nu i se poate reprosa. Utilizatorii expertizelor contabile, daca au insa dubii asupra responsabilitatii cu care s-au efectuat expertizele contabile solicitate, au propriile lor cai de atac, si anume: in cazul expertizelor judiciare, la primul termen dupa depunerea raportului de expertiza, partile vor arata obiectiile lor la acesta, iar instanta poate dispune, chiar si din oficiu, fie completarea expertizei, fie o noua expertiza.Totusi, potrivit art. 212 alin 2 din Codul de procedura civila, o noua expertiza contabila, respectiv Expertiza contrarie, va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii.

16. Enumerati aspecte de jurisprudenta in cazul efectuarii expertizelor contabile.

5

Page 6: Rasp Expertiza

1. contraexpertiza ceruta de una dintre parti nu este obligatorie pentru instanta, care apreciaza necesitatea ei;

2. daca noua expertiza este necesara pentru stabilirea faptelor, instanta este datoare sa o incuviinteze;

3. chiar daca intr-o cauza s-a efectuat o expertiza si o noua expertiza, nu exista niciun impediment legal de a se admite o noua cerere a partii, formulata in timp util, mai ales cand problema in litigiu este de mare complexitate si de stricta specialitate;

4. expertiza nu va fi luata in considerare daca expertul nu ajunge la concluzii, pe baza de date si rationamente precise, ci face o simpla apreciere subiectiva;

5. noua expertiza va fi ordonata din oficiu cand este necesara, chiar daca partea este decazuta din proba;

6. cand s-au administrat doua expertize contradictorii, instanta nu poate proceda la realizarea unei medii aritmetice, ci trebuie sa accepte motivat una dintre expertize si sa o inlature pe cealalta sau sa le inlature pe amandoua si sa recurga la alte criterii de evaluare;

7. in caz de neconcordanta intre doua sau mai multe expertize cu privire la evaluarea unor bunuri, instanta are libertatea de a alege una dintre evaluarile propuse, pentru fiecare obiect in parte, in raport de celelalte probe administrate cu privire la calitatea si uzura bunului. Ea nu poate insa sa conchida pentru valoare medie rezultata din expertize, deoarece o asemenea evaluare este o operatiune pur mecanica;

Multe dintre astfel de cazuri de jurisprudenta pot fi evitate daca expertizele contabile judiciare se efectueaza cu responsabilitate.In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, efectuarea acestora fara responsabilitate se sanctioneaza cu scaderea prestigiului expertului contabil in randul potentialilor solicitanti de astfel de expertize contabile.

17. Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare?

Raspuns: Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din:- Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila- Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces- Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.- Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie, parchet) sau a instantei de judecata - Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate, mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare.

18. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile?

Raspuns: Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda , dupa caz:- incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de

6

Page 7: Rasp Expertiza

prestari servicii pentru expertizele extrajudiciare- raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii- eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organelle in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara- note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei

19. Care este continutul Capitolului I al raportului de expertiza contabila?

Raspuns: Capitolul I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:- identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume, prenume, domiciliu, numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului- identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract - identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila.- Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract- Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila- Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei- Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile- Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare, cu indicarea numelui expertului/expertilor 

20. Care este continutul Capitolului II al raportului de expertiza contabila judiciara? 

Raspuns: Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:- Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate- Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al

7

Page 8: Rasp Expertiza

capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

21. Ce cuprinde un Raport de expertiza calificat (sau cu observatii)?

RĂSPUNS: Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii.

În situatia în care expertul contabil, pentru demonstrarea rationamentului sau profesional, îsi exprima parerea asupra obiectivului/obiectivelor expertizei contabile, asupra suficientei lor sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei, poate face aceasta fie în finalul Capitolului III, CONCLUZII, fie într-un capitol distinct, Capitolul IV, CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL, dar cu respectarea normelor de etica si deontologie ale profesiei contabile exercitata liber (profesiei liberale). Acest Raport este calificat drept Raport de expertiza contabila cu observatii (limitate la strictul necesar sau impuse de lege, în cazul expertizelor judiciare si mai cuprinzatoare în situatia expertizelor contabile extrajudiciare).

22. Situatii, cazuri de imposbilitate a întocmirii unui raport de expertiza si continutul Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile.

RĂSPUNS: În cazuri cu totul deosebite, expertul contabil se pooate afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiza contabila, datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. În astfel de cazuri se întocmeste un „RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE”, care are aceeasi structura ca un raport de expertiza, obisnuit (necalificat) dar care, în Capitolul II, DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE si Capitolul III, CONCLUZII, va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile „comandate” de beneficiarul acesteia. 

23. În ce consta semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila?

RĂSPUNS: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele. Raportul de expertiza contabila se depune, beneficiarului acestuia, în termenul legal sau contractual.

24. Care este continutul (care sunt elementele) contractului privind expertiza contabila?

RĂSPUNS: Un Contract pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale:

a. Obiectul contractului : care consta în obiectivele (întrebarile) la care expertul contabil trebuie sa formuleze concluzii (raspunsuri).

b. Materialul documentar  minimal, pe care BENEFICIARUL trebuie sa-l puna la dispozitia PRESTATORULUI.

c. Locul si data depunerii  Raportului de expertiza contabila extrajudiciara, întocmit în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile.

d. Onorariul  expertului contabil stabilit pe baza bugetului si corelat cu tariful profesional aprobat de Conferinta Nationala a CECCAR nr. 01/49, Sibiu 31 martie 2001ca orientare în negociere.

e. Clauza de confidentialitate  care are menirea de a „întari” si prin contract prestigiul profesiei contabile liberale, prin comportamentul etico-profesional al membrilor sai.

8

Page 9: Rasp Expertiza

25. Ce atributii are auditorul de calitate ?

RĂSPUNS: a. verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara înainte de depunertea acestora la organele

care le-au solicitat;b. întocmirea referatelor de verificare tehnica-profesionala asupra lucrarilor de expertiza

cointabila aflate, pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor, la cererea acestor comisii;c. elaborarea documentelor de evidenta a activitatilor desfasurate si raportarea.

26. Cum procedeaza auditorul de calitate privind indeplinirea atributiilor sale ?

1. studiază raportul de expertiză, urmărind dacă:

- în elaborarea lucrării, experţii contabili autori au respectat în totalitate prevederile Standardului profesional nr. 35/2000;

- obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător, iar răspunsurile date au fost susţinute prin acte şi documente care au legătură cu cauza;

- autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii, procedând la încadrări juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrări şi operaţiuni care presupun alte cunoştinţe decât cele contabile;

- autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili;

2. analizează opiniile separate ale experţilor contabili - consilieri ai părţilor, urmărind aceleaşi obiective ca în cazul raportului de expertiză;

3. verifică starea de independenţă a expertului contabil în raport cu cauza şi mandatul primit pe baza declaraţiei date pe propria răspundere şi semnate de către expertul contabil;

27. Care este continutul referatului intocmit de auditorul de calitate?

 Referatul întocmit cuprinde:-         data primirii dosarului-         expertii contabili – nume, prenume si calitatea-         observatii cu privire la:

o       Concordanta dintre obiective, constatari si concluziio       Respectarea Normei profesionale nr. 35 si a Ghidului de aplicareo       Respectarea Codului etic national al profesionistilor contabilio       Alte observatii

28. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare ?

RĂSPUNS: Expertizele judiciare sunt mijloace de proba în justitie. Scopul principal al expertizelor contabile judiciare, în calitate de proba în justitie, este contributia adcestora la stabilirea adevarului material si justa solutionare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau judecata.

29. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila?

9

Page 10: Rasp Expertiza

RĂSPUNS: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla în:

a. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR care stipuleaza ca expertii contabili, în exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi:

                                                               i.      Expertize amiabile (la cerere)                                                             ii.      Expertize contabil-financiare                                                            iii.      Arbitraje în cauze civile                                                           iv.      Expertize de gestiune

b. Norma  profesionala CECCAR nr. 35 privind expertizele contabile, care stipuleaza ca acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în partea activa a Tabloului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR).

30. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?

RĂSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari de specialitate cu obiectiveprecizate, solicitate expertilor contabili înscrisi în partea activa a Tabloului Corpului. Solicitantiiexpertizelor contabile judiciare sunt si destinatarii acestora: a. Organele de instrumentare (urmarire si cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale:Politie si Parchet.

b. Instantele de judecata a cauzelor penale si civile. Indiferent ca expertizele contabile judiciare suntdispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuitilor sau partilor, implicate în procesul judiciar, acestia (învinuitii sau partile implicate în proces) sunt, de asemeni, utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare.

Solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice  sau juridiceinteresate în contractarea unor astfel de lucrari cu expertii contabili, înscrisi în partea activa a TablouluiCorpului. În mod indirect, atunci când solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc acestelucrari, în concilierea intereslor lor în relatiile cu partenerii comerciali si de afaceri, organismeadministrative etc., pot fi si acestia considerati destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare.

31. Care este finalitatea expertizelor contabile ?

RĂSPUNS: Caracteristica esentiala a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este ca acestea au un scop definit în momentul solicitarii si acceptarii lor de catre experti. Acest scop definit se concretizeaza în obiectivele, respectiv întrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil.            Scopul expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare mai este si utilizarea acestora dar numai în contextul în care au fost solicitate. Întrucât expertul contabil îsi exprima fundamentat raspunsul la fiecare obiectiv (întrebare) stabilit(a), înaintea efectuarii expertizei contabile, aceste raspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici în timp si nici în spatiu. Ele sunt specifice expertizei respective.            O consecinta a faptului ca raspunsurile formulate de expertul contabil în expertizele judiciare si extrajudiciare nu constituie opinii ci doar lamuriri, consultante de specialitate, expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. Ele sunt cel mult transparente în folosul celor care justifica un interes material si/sau moral în consultarea si utilizarea lor.

32. . Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil în efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare?RĂSPUNS: Principiile deontologice fundamentale, carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil, inclusiv expertul contabil, sunt explicit definite în Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din România (aprobat prin Hotarârea nr. 1/1995 a Conferintei Nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati).Ele sunt:

10

Page 11: Rasp Expertiza

-         Integritate,-         Obiectivitate,-         Independenta,-         secretul profesional,-         respectarea normelor tehnice si profesionale,-         competenta profesionala,-         comportare deontologica.Norma profesionala CECCAR nr. 35 privind expertizele contabile, retine si comenteaza explicit

urmatoarele principii deontologice, dupa care expertul contabil trebuie sa se ghideze în efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare:

-         independenta expertului contabil,-         competenta expertului contabil,-         calitatea expertizelor contabile-         secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile-         acceptarea expertizelor contabile-         responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile.

33. Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifico-profesionala lucrarilor expertului contabil si cum le dezvolta?

RĂSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari cu caracter stiintific. Prin urmare, calitatea lor este prezumata. Totusi, argumentarea stiintifica are calitatea ei. Aprecierea argumentarii stiintifice a expertizelor contabile se realizeaza pe doua paliere:

1. Palierul individual, concret al fiecarei expertize contabile în parte. Pe acest palier, aprecierea calitatii expertizelor se face de catre solicitant care, de regula, judeca calitatea expertizelor contabile în functie de utilitatea acestora în atingerea scopurilor pentru care au fost solicitate.

2. Palierul de ansamblu al lucrarilor efectuate de profesionistul contabil. Pe acest palier se organizeaza si se deruleaza controlul de calitate în cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale.

34. Care este modul de comunicare a concluziilor expertizelor contabile?

RĂSPUNS: Modul de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile intra în zona confidentialitatii:

a. În cazul expertizelor contabile judiciare, atât expertii contabili, numiti din oficiu, cât si la recomandarea partilor sunt obligati sa depuna raportul de expertiza contabila la organul judiciar care a dispus expertiza contabila, unde toti cei interesati, inclusiv partile implicate în proces, pot sa-l consulte. Expertul este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecata. Pe cale implicita rezulta ca expertiza contabila trebuie depusa la instanta de judecata care a dispus-o, respectiv la dosarul cauzei. Prin aceasta procedura se evita comunicarea (informarea) preferentiala a continutului si concluziilor expertizelor contabile judiciare catre unii utilizatori ai acestora.

b. În cazul expertizelor contabile extrajudicare locul si data depunerii lucrarii trebuie sa rezulte din contractul încheiat între solicitant si expert. Daca locul depunerii expeetizei extrajudiciare nu rezulta cu claritate din contract, acesta trebuie sa fie registratura generala de la sediul solicitantului.

Nerespectarea procedurilor de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile constituie o încalcare a obligatiilor expertului contabil privind secretul si confidentialitatea în expertiza contabila si poate atrage raspunderea disciplinara, civila si/sau penala a expeetului contabil, dupa caz.

11

Page 12: Rasp Expertiza

35. Cum se numesc expertii contabili în dosarele civile?

RĂSPUNS: Art. 202 din Codul de procedura civila prevede ca: Expertii se vor numi de catre instanta, daca partile nu se învoiesc asupra numirii lor. Încheierea de numire va statornici si plata expertilor. De regula, partile nu se învoiesc cu privire la numirea expertilor contabili. Atunci instantele civile procedeaza la numirea expertilor contabili recomandati. Indiferent daca partile din procesele civile cad sau nu „la învoiala” asupra numelui expertului, numirea acestuia se face prin încheiere de sedinta care trebuie sa cuprinda cel putin 4 paragrafe:

1. un paragraf din care sa rezulte numele expertului numit din oficiu si/sau la cererea partilor;2. un paragraf cu obiectivele (întrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda;3. un paragraf din care sa rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiza

contabila;4. onorariul (plata) statornicit(a) expertului, dupa ce, de regula, instanta a consultat partile asupra

acestui aspect.Daca unul din paragrafele 2-4 lipseste din Încheierea de sedinta, expertul contabil este îndreptatit, iar profesionalismul sau îl obliga, sa ceara instantei introducerea, în Încheierea de sedinta, a paragrafelor lipsa.

36. Cum se realizeaza numirea expertilor contabili în dosarele penale?

RĂSPUNS: Potrivit Codului de procedura penala, expertul contabil este numit de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata, fiecare dintre parti având dreptul sa ceara ca un expert contabil, recomandat de ea, care sa participe la efectuarea expertizei contabile. În dosarele penale, prezenta expertului contabil, cu ocazia numirii sale, este obligatorie.

37.Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare?

RĂSPUNS: Numirea expertilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract, încheiat între solicitant si expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila contactat. Fiind act bilateral, acest contract trebuie sa cuprinda un dispozitiv în care sa fie identificate partile contractante, respectiv, expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila, pe de o parte, si solicitantul expertizei contabile extrajudiciare, pe de alta parte

38.Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru efectuarea de expertize extrajudiciare?

RĂSPUNS: Contractul trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale:a. Obiectivele (întrebarile) la care trebuie sa se formuleze concluzii (raspunsuri) profesionale;b. Termenul (data) si locul depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara;c. Onorariul expertului contabil sau cabinetului de expertiza contabila, calculat pe baza Tarifului

profesional (orientativ).Toate aceste clauze contractuale trebuie sa fie rezultatul negocierilor directe dintre partile contractante. Lipsa oricareia din aceste clauze contractuale minimale, poate constitui motiv de nulitate relativa sau de reziliere a contractului de catre oricare dintre parti.

39.Care sunt operatiunile / etapele de lucru luate în calcularea bugetului de timp, necesar efectuarii expertizelor contabile?

12

Page 13: Rasp Expertiza

RĂSPUNS: În baza art. 22-23 din OG 2/2002, Birourile locale de expertize judiciare tehnice si contabile utilizeaza un model de „Nota de evaluare” unde se stabilesc operatiunile/etapele de lucru, luate în calcularea bugetului de timp necesar efectuarii expertizelor contabile si care cuprinde:Dreptul pentru munca prestata:

-         studierea dosarului cauzei .......................................................ore-         documentarea pentru efectuarea expertizei ........................... ore-         deplasare la fata locului ..........................................................ore-         prelucrarea si sistematizarea materialului documentar...........ore-         redactarea raportului de expertiza ..........................................ore-         alte operatiuni .........................................................................ore 

40.În ce consta raspunderea disciplinara a expertului contabil?

RĂSPUNS: Expertii contabili raspund disciplinar în desfasurarea activitatii lor, în cazul în care au savârsit una din faptele (abateri de la norme, regulament) care atrag sanctiuni disciplinare.            Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili (si contabililor autorizati), în raport cu gravitatea abaterilor savârsite, sunt urmatoarelw:

-         mustrare-         avertisment scris-         suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat)

pe o perioada de timp de la trei luni la un an;-         interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat).Abaterile, în functie de care se aplica sanctiunile disciplinare, se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare.

41.Care sunt faptele care pot atrage raspunderea disciplinara a expertilor contabili?RĂSPUNS: Faptele care atrag raspunderea disciplinara a expertilor contabili sunt urmatoarele:-         abateri de comportament sanctionate cu mustrare;-         absenta nemotivata de la întrunirea A.G. a filialei sau de la Conferinta Nationala,

sanctionata cu avertisment;-         absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale A.G. ale filialei sau C.N.;-         neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite de

Regulament, pe durata unui an calendristic;-         nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional sanctionate cu

suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 1 la 3 luni.

Abateri disciplinare sanctionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei:-         absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale A.G. ale Filialei sau ale C.N.;-         publicitatea fara respectarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor

contabili si a contabililor autorizati din România;-         neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite de

Regulament, pe durata unui an calendristic;-         executarea unei pedepse private de libertate pentru savârsirea unei fapte care nu interzice

dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comenrciale de profil;-         neplata la buget, în termenul si cuantumul prevazut de lege a impozitelor cuvenite

statului asupra onorariilor încasate de catre persoanele fizice;-         încalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;-         refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului, documentele priind

activitatea profesionala;-         practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru

exercitarea profesiei.

13

Page 14: Rasp Expertiza

42.În ce consta raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil?RĂSPUNS: Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil, penal, dupa caz, potrivit legii.            Pentru stabilirea raspunderii administrative sau contraventionale trebuie avute în vedere urmatoarele:

-         fapta sa fie savârsita cu vinovatie;-         fapta sa fie prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie si se sanctioneaza

chiar daca este savârsita fara intentie.

43. În ce situatii expertul contabil raspunde penal?RĂSPUNS: În situatia în care a savârsit o fapta (infractiune), cu pericol social, cu vinovatie, fapta prevazuta de legea penala.

44.În ce consta raspunderea civila a expertului contabil?RĂSPUNS: Pentru stabilirea raspunderii civile a expertilor contabili trebuie avute în vedere urmatoarele aspecte:

-         contractul-         fapta-         prejudiciul-         cauzalitatea-         vinovatia.

45. Relatiile cu ceilalti membri – Acceptarea de noi misiuni.RĂSPUNS: Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate:

a.       de catre client:-         dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil în functie (existent);-         la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil în functie (existent);-         fara consultarea profesionistului contabil în functie.

b.      de catre profesionistul contabil în functie (existent), sub rezerva respectarii stricte a secretului profesionalUneori clientul cere – la contactarea unui liber profesionist contabil – sa nu fie informat

profesionistul contabil în functie (existent); în astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile.            Profesionistul contabil contactat trebuie:

-         sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil în functie sau de la client, în masura în care ele nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale;

-         sa garanteze, pe cât posibil, ca profesionistul contabil în functie este bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate.

Când opinia unui profesionist contabil în functie (existent) este solicitata în ceea ce priveste aplicarea principiilor contabile, normelor de audit, normelor de raportare, profesionistul contabil în functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze în mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat.

46. Relatiile cu ceilalti membri – înlocuirea cu un alt liber profesionist contabil.RĂSPUNS: Întreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i înlocui când doreste. Daca este importanta apararea intereselor legitime ale întreprinderii, este la fel de important ca un liber profesionist contabil sa poata decide, daca exista motive profesionale care sa justifice, neacceptarea misiunii; aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil în functie. În absenta unei

14

Page 15: Rasp Expertiza

cereri specifice, profesionistul contabil în functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau.            Urmatorii factori stabilesc, în ce masura, un profesionist în functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactat:

-         daca clientul a autorizat acest lucru;-         daca norme legale sau reguli de etica, referitoare la aceasta divulgare, permit acest lucru.Comunicarea între cei doi profesionisti contabili are scop:-         de a împiedica un liber profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa, daca toate

elementele pertinente nu sunt cunoscute;-         de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de împrejurarile

înlocuirii profesionistului contabil în functie;-         de a apara interesele profesionistului contabil în functie, atunci când propunerea de

înlocuire se datoreaza caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent.Înainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pâna atunci au fost

prestate de catre un alt liber profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie:-         sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul în functie de intentia sa de

a-l înlocui si l-a autorizat, în scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil;

-         sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil în functie. Daca aceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, în absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa rfuze nominalizarea sa. Daca autorizarea este data, trebuie sa ceara profesionistului în functie:

-         - sa furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea;-         sa furnizeze toate informatiile necesare care sa-i permita sa ia o decizie.Profesionistul în functie, la primirea autorizatiei din partea clientului, trebuie:-         sa raspunda (înscris), aratând daca exista motive profesionale care ar interzice

profesionistului sa accepte nominalizarea sa;-         sa asigure ca clientul a autorizat, divulgarea informatiilor, profesionistului desemnat;-         sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat, pentru a putea

sa decida daca accepta sau nu misiunea si sa abordeze liber, cu profesionistul desemnat, toate problemele importante, privind nominalizarea sa.

15