Grila Biostat Gg Cu Rasp

of 14 /14
Subiecte informatica si biostatistica anul I Nr.c rt Nr. curs I Intrebarea Rasp. 1 Instalarea de noi softuri se realizeaza cu ajutorul componentei: a. setup sau install b. create c. open d. startup e. plug & play A 2 Stergerea unui soft instalat se realizeaza cu ajutorul componentei: a. delete b. remove c. uninstall d. plug & play e. add C 3 MS-Excel. Comanda „Merge cells” realizeaza: a. stergerea continutului unei celule b. sterge una sau mai multe celule c. uneste doua sau mai multe celule d. formateaza una sau mai multe celule e. defineste modul de aliniere a textului in celulele selectate C 4 MS-Excel. Sectiunea Alignment defineste: a. modul de aliniere si orientare a textului in interiorul celulelor selectate b. defineste aspectul chenarului celulelor selectate c. permite definirea unui fundal de o anumita culoare d. defineste tipul fontului e. defineste tipul de data A 5 MS-Excel. Sectiunea Border permite: a. definirea culorii fundalului celulelor selectate b. definirea aspectului chenarului celulelor selectate c. defineste tipul fontului in celulele selectate d. defineste tipul de data in celulele selectate e. defineste modul de aliniere a textului in celulele selectate B 6 MS-Excel. Realizarea de calcule se realizeaza cu ajutorul comenzii: a. Insert/Function b. Data/Sort A

Embed Size (px)

description

Biostatistica grile pentrucei care doresc grile la biostatistica sau doar vor nota mare la biostatistica. Necesar doar pentru a putea downloada alt document. NU RECOMAND!

Transcript of Grila Biostat Gg Cu Rasp

Page 1: Grila Biostat Gg Cu Rasp

Subiecte informatica si biostatistica anul I

Nr.crt Nr. curs

IIntrebarea

Rasp.

1 Instalarea de noi softuri se realizeaza cu ajutorul componentei:a. setup sau installb. createc. opend. startupe. plug & play

A

2 Stergerea unui soft instalat se realizeaza cu ajutorul componentei:a. deleteb. removec. uninstalld. plug & playe. add

C

3 MS-Excel. Comanda „Merge cells” realizeaza:a. stergerea continutului unei celuleb. sterge una sau mai multe celulec. uneste doua sau mai multe celuled. formateaza una sau mai multe celulee. defineste modul de aliniere a textului in celulele selectate

C

4 MS-Excel. Sectiunea Alignment defineste:a. modul de aliniere si orientare a textului in interiorul celulelor

selectateb. defineste aspectul chenarului celulelor selectatec. permite definirea unui fundal de o anumita culoared. defineste tipul fontuluie. defineste tipul de data

A

5 MS-Excel. Sectiunea Border permite:a. definirea culorii fundalului celulelor selectateb. definirea aspectului chenarului celulelor selectatec. defineste tipul fontului in celulele selectated. defineste tipul de data in celulele selectatee. defineste modul de aliniere a textului in celulele selectate

B

6 MS-Excel. Realizarea de calcule se realizeaza cu ajutorul comenzii:a. Insert/Functionb. Data/Sortc. Data/Text-to-Columnsd. Data/Validatione. Insert/Chart

A

7 MS-Excel. Realizarea grafice se realizeaza cu ajutorul comenzii: a. Insert/Function

b. Data/Sortc. Data/Filterd. Data/Validation

e. Insert/Chart

E

8 MS-Excel. Reordonarea datelor se realizeaza cu ajutorul comenzii:a. Insert/Functionb. Data/Sortc. Data/Filterd. Data/Validatione. Insert/Chart

B

9 MS-Excel. Graficul de tip Scatter este utilizat pt a reprezenta:a. poligonul frecventelor

B

Page 2: Grila Biostat Gg Cu Rasp

b. doua serii de valori cu posibilitatea de a detecta eventual corelaţia dintre ele

c. o histogramad. un grafic circulare. un grafic tridimensional

10 MS-Excel. Graficul de tip Scatter este utilizat pt a reprezenta:a. poligonul frecventelorb. ecuatia dreptei de regresiec. o histogramad. un grafic circulare. un grafic tridimensional

B

11 MS-Excel. „Average” este o functie:a. matematica de aproximareb. trigonometricac. statisticad. logica

e. de tip baza de date

C

12 MS-Excel. „Data/Filter/ Show all” realizeaza:a. anularea tuturor selectiilorb. realizarea de selectiic. vizualizarea selectiilord. vizualizarea datelor selectatee. anularea selectiva a selectiilor

A

13 MS Access. „Blank Access Database”este o etapa in:a. crearea unei baze de dateb. deschiderea unei baze de date deja existentec. stergerea unei baze de dated. modificarea structurii unei baze de datee. vizualizarea datelor dintr-o baza de date

A

14 MS Access. „File New Database”este o etapa in:a. crearea unei baze de dateb. deschiderea unei baze de date deja existentec. stergerea unei baze de dated. modificarea structurii unei baze de datee. vizualizarea datelor dintr-o baza de date

A

15 MS-Excel. Graficul de tip Scatter este utilizat pt a reprezenta:a. poligonul frecventelorb. perechi (x,y), ecuatia dreptei de regresie, corelatia intre cele

doua valori si coeficientul de corelatiec. o histogramad. un grafic circular un grafic tridimensionale. un grafic de tip pie

B

16 MS Access. „CREATE”este o etapa in:a. deschiderea unei baze de date deja existenteb. stergerea unei baze de datec. crearea unei baze de dated. modificarea structurii unei baze de datee. vizualizarea datelor dintr-o baza de date

C

17 MS Access. „Design”este o etapa in:a. deschiderea unei baze de date deja existenteb. stergerea unei baze de datec. crearea unei baze de dated. modificarea structurii unei baze de datee. vizualizarea datelor dintr-o baza de date

D

18 MS Access. Comanda „Select” : A

Page 3: Grila Biostat Gg Cu Rasp

a. returneaza informatii din baza de date, ca un set de inregistrari

b. modifica date din baza de datec. indexeaza datele dintr-o baza de dated. sterge date din baza de datee. adauga inregistrari noi in baza de date

19 MS Access. Comanda „INSERT INTO”:a. vizualizeaza inregistrarile unei baze de dateb. sterge inregistrarile unei baze de datec. insereaza una sau mai multe inregistrari intr-o baza de dated. muta inregistrari intre douabaze de date diferite.e. modifica date dintr-o inregistrare

C

20 MS Access. Ce realizeaza Primary Key?a. defineste unic o inregistrare intr-o baza de dateb. defineste un camp alfabeticc. defineste un camp alfa-numericd. defineste un camp logice. defineste un camp numeric

A

21 MS Access. O inregistrare intr-o baza de date relationala este unic definita de:

a. de un camp ales aleator al bazei de dateb. de un un camp care contine variabila numec. de un camp care contine variabila domiciliud. pointer la inregistraree. de un camp care contine varsta

D

22 MS Access. In cadrul bazelor de date de acelasi tip, pot aparea relatii intre inregistrarile aceleiasi baze de date sau intre baze de date diferite:

a. binare si n-areb. numai relatii de tip 1 – 1c. numai relatii de tip 1 – nd. numai relatii de tip n – 1e. numai relatii de tip n - m

A

23 MS Access. O baza de date relationala este este fundamentatat pe :a. structura liniarab. arborescentac. retead. relationalae. punctuala

D

24 Frecventa absoluta este:a. efectivul F al unei valori luate in studiub. raportul dintre frecventa absoluta(F) si numarul n de

observatiic. frecventa exprimata procentuald. valoare lui p0.05

e. valoarea lui F

A

25 Frecventa relativa este:a. efectivul F al unei valori luate in studiub. raportul dintre frecventa absoluta(F) si numarul n de

observatiic. frecventa exprimata procentuald. frecventa cumulatae. valoarea lui p0.01

B

26 Punctul median indica:a. “limitele reale” ale fiecarei claseb. valoarea care se gaseste exact în centrul clasei

D

Page 4: Grila Biostat Gg Cu Rasp

c. masura limita a fiecarei clased. semisuma limitelor fiecare clasee. limita inferioara a clasei

27 Intervalul de clasa este folosit cand:a. valorile studiate pot lua orice valoare intr-un interval datb. variabila studiata este de tip discretc. variabila este nominalad. variabila este binarae. variabila este ordinala

A

28 Suma frecventelor absolute (F) este a N observatii este:a. 1b. 100c. Nd. N/100e. 0

C

29 Suma frecventelor relative (fr) a N observatii este:a. 100b. Nc. 1d. N * 100e. 0

C

30 Principalele tipuri de diagrame de frecventa sunt:a. simetrice, asimetrice, hiperbolice, bimodaleb. simetrice, asimetrice, unidimendionale, bidimensionalec. unidimensionale, bidimensionale, tridimensionaled. simetrice, asimetrice, hiperbolicee. normale

A

31 Urmatoarea distributie este:

a. simetricab. bimodalac. hiperbolica(in forma literei J)d. asimetricae. biunivoca

C

32 Poligonul de frecventa este:a. linia poligonala care uneste marginile inferioare ale

dreptunghiurilor histogramei reprezentative a unei serii de frecvenţe

b. linia poligonala care uneste mijloacele marginilor superioare ale fiecărui dreptunghi al histogramei reprezentative a unei serii de frecvenţe

c. coincide cu marginile superioare ale dreptunghiurilor histogramei reprezentative a unei serii de frecvenţe

d. linia poligonala care uneste colturile inferioare ale dreptunghiurilor histogramei reprezentative a unei serii de frecvenţe

B

Page 5: Grila Biostat Gg Cu Rasp

e. linia poligonala care uneste colturile superioare ale dreptunghiurilor histogramei reprezentative a unei serii de frecvenţe

33 Variabila nominala este:a. data numericab. data calitativac. constantad. variabilae. variabila discreta

B

34 Variabila binara este:a. data numericab. data calitativac. constantad. variabila continuuae. variabila discreta

B

35 Inaltimea intr-un esantion de observatii este variabila:a. discretab. nominalac. continuad. binarae. ordinala

C

36 Urmatoarea distributie este:

a. simetricab. bimodalac. hiperbolica(in forma literei J)d. normalae. unimodala

B

37 Măsurile valorilor centrale sunt:a. varianta, deviatia standard, eroarea standard,rangul

(amplitudinea)b. media aritmetica, mediana, modululc. rangul, modulul, deviatia standardd. mediana, deviatia standard, eroarea standard, rangule. mediana, modulul

B

38 Rangul(amplitudinea) este:a. valoarea de la mijlocul seriei de observatii

b. are formula:

c. reprezinta diferenţa între cea mai mică şi cea mai mare valoare a serieid. reprezinta valoarea maxima din seria de observatiie. reprezinta valoarea minima din seria de observatii

C

39 Mediana este:a. valoarea de la mijlocul seriei de observati dupa ordonarea

crescatoare sau descrescatoare

A

Page 6: Grila Biostat Gg Cu Rasp

b. are formula:

c. reprezinta diferenţa între cea mai mică şi cea mai mare valoare a seriei

d. reprezinta valoarea maxima din seria de observatiie. reprezinta valoarea minima din seria de observatii

40

Formula urmatoare , , reprezinta:

a. deviaţie standard.b. variantac. eroarea standardd. deviatia absoluta de la mediee. patratul deviatiei absolute de la medie

A

41 Modulul este:a. valoarea de la mijlocul seriei de observati dupa ordonarea

crescatoare sau descrescatoareb. valoarea msxima din seria de observatiic. diferenţa între cea mai mică şi cea mai mare valoare a serieid. valoarea care are frecvenţa cea mai mare din setul de observaţii.

e. valoarea minima din seria de observatii

D

42 După administrarea unui somnifer într-un grup de 11 subiecţi, se observă un timp mediu de somn de 10.6 h, cu o abatere standard de 2.3 h. La un alt grup de 13 subiecţi, s-a observat o durată de somn de 8.1 h, cu o abatere de 1.9 h. Se da: Fcalculat =1.46, t0.05 = 2.76.

a. exista diferenta statisticab. nu exista diferenta semnificativ statisticac. nu putem spune daca exista sau nu diferenta semnificativ statisticad. nu avem informatii suficientee. nu este bine pusa problema

E

43 După administrarea unui somnifer într-un grup de 11 subiecţi, se observă un timp mediu de somn de 10.6 h, cu o abatere standard de 2.3 h. La un alt grup de 13 subiecţi, s-a observat o durată de somn de 8.1 h, cu o abatere de 1.9 h. Se da: Fcalculat =1.46, F0.05 = 2.76.

a. exista diferenta statisticab. nu exista diferenta semnificativ statisticac. nu putem spune daca exista sau nu diferenta semnificativ statisticad. nu avem informatii suficientee. nu este bine pusa problema

B

44 Varianta intr-o distributie binomiala este data de formulaa. b. = n . qc. = n . pd. = n . p / 100e. 2 = ( n . p) * 100

A

45 Probabilitatea de eroare acceptata in medicina este:a. p0.05

b. p0.1

c. 1- p0.05

d. 5% e. 10%

A

46 Ipoteza nula presupune: A

Page 7: Grila Biostat Gg Cu Rasp

a. absenta unor deosebiri care pot aparea in orice problema de comparare statistica

b. imposibilitatea de a putea decide daca este sau nu o diferenta semnificativ statistica intre doua esantioane luate in studiu

c. prezenta unor deosebiri care pot aparea in orice problema de comparare statistica

d. este o valoare numerica ce ne permite stabilirea cu exactitate a unei diferente semnificativ statistice

e. este o valoare calitativa ce ne permite stabilirea cu exactitate a unei diferente semnificativ statistice

47 Intr-o populatie distribuita normal:a. media, mediana si modulul sunt egaleb. numai media si mediana sunt egalec. numai mediana si modulul sunt egaled. numai media si modulul sunt egalee. toate sunt diferite

A

48 Intr-o populatie distribuita normal:a. aproximativ 95% din populatie este situata in interiorul unui

raport critic( m+/- 2)b. aproximativ 68% din populatie este situata in interiorul unui

raport critic( m+/- 2)c. aproximativ 99% din populatie este situata in interiorul unui

raport critic( m+/- 2)d. aproximativ 80% din populatie este situata in interiorul unui

raport critic( m+/- 2)e. aproximativ 50% din populatie este situata in interiorul unui

raport critic( m+/- 2)

A

49 Coeficientul de variabilitate defineste:a. relatia dintre doua populatiib. gradul de omogenitate a unui esantionc. diferenta dintre cea mai mare si cea mai mica valoared. relatia dintre variabilele esantionuluie. eroarea standard

B

50

Formula , S este abaterea standard, M media esantionului studiat, reprezinta:

a. coeficientul de variabilitateb. abaterea standardc. eroarea standardd. rangule. modul 

A

51 Valoarea coeficientul de variabilitate defineste:a. relatia dintre doua populatiib. gradul de imprastiere a datelorc. diferenta dintre cea mai mare si cea mai mica valoared. relatia dintre variabilele esantionuluie. eroarea standard

B

52 Indicele de asimetrie(oblicitate) ne arata:a. ca media se indeparteaza de medianab. ca media=medianac. ca distributia este aplatizatad. gradul de imprastieree. gradul de omogenitate

A

53 O valoare a indicelui de asimetrie(oblicitate) <= 1.96 ne indica:a. o distributie relativ normala

A

Page 8: Grila Biostat Gg Cu Rasp

b. o asimetrie spre dreaptac. o asimetrie stangad. gradul de imprastieree. o distributie binomiala

54 Formula 3(Media – Mediana) / Abaterea standard, reprezinta:a. asimetriab. coeficientul de variabilitatec. abaterea standardd. eroarea standarde. rangul

A

55 Boltirea (kurtosis) se refera la:a. inaltimea curbei comparativ cu cea normalab. gradul de imprastierec. relatia intre doua variabiled. asimetria unei distributiie. variabilitate

A

56 Dat setul de date (7, 9, 13, 6, 10) valoarea medianei este:a. 9b. 10c. 8d. 13e. 6

A

57 Dat setul de date (7,10 ,9, 13, 9,10, 6, 10) modul este:a. 6b. 9c. 10d. 13e. 7

C

58 Numiti parametrul central reprezentativ pentru datele categoriale: a. Mediab. Medianac. Modul d. intervalul de confidentae. eroarea standard

B

59 Data ordinea qvartilelor Q1, Q2,Q3, intervalul qvartilic este:a. Q3 - Q1

b. Q1 – Q3

c. Q1 - Q2

d. Q2 – Q3

e. Q2 – Q1

A

60 Data ordinea qvartilelor Q1, Q2,Q3, mediana este:a. Q1

b. Q2

c. Q3

d. Q1 – Q3e. Q2 / Q3

B

61 Rangul(amplitudinea) din setul de date X = (7, 5, 10, 4, 8, 5, 8, 9, 7) este:a. 10 – 4 = 6b. 7 – 7 = 0c. 8 – 5 = 3d. 10e. 4

A

62 Diagrama reprezinta: C

Page 9: Grila Biostat Gg Cu Rasp

a. diagrama simetricab. diagrama asimetrica c. diagrama cumulata a distributiei normaled. diagrama bimodalae. diagrama hiperbolica

63 Diagrama de dispersie permite determinarea tipului de corelatie (x,y):

a. zerob. pozitivac. negativad. nu se poate preciza tipul de corelatiee. problema nu este pusa bine

B

64 Diagrama de dispersie permite determinarea tipului de corelatie (x,y):

a. zerob. pozitivac. negativad. nu se poate preciza tipul de corelatiee. problema nu este pusa bine

C

65 Diagrama de dispersie permite determinarea tipului de corelatie (x,y):

a. zerob. pozitivac. negativad. nu se poate preciza tipul de corelatiee. problema nu este pusa bine

A

66 Formula , ( m – media, n-marimea esantionului, q- probabilitatea B

Page 10: Grila Biostat Gg Cu Rasp

evenimentului favorabil) reprezinta:a. media distributiei normaleb. media distributiei binomialec. dispersia distributiei binomialed. abaterea standard a unei distributi normalee. eroare de standard a unei distributii normale

67Formula ( m-media, б2) reprezinta:

a. ecuatia curbei Gaussb. abaterea standard a unei distributiic. varianta d. coeficientul de variabilitatee. asimetria

A

68 Asimetria pozitiva este definita de:

a. valoare mediei este mai mare decat valoarea medianeib. valoare mediei este mai mica decat valoarea medianeic. valoare mediei este egala cu valoarea medianeid. valoarea moduluie. valoarea mediei

A

69 Asimetria negativa este definita de:

a. valoare mediei este mai mare decat valoarea medianeib. valoare mediei este mai mica decat valoarea medianeic. valoare mediei este egala cu valoarea medianeid. valoarea moduluie. valoarea mediei

B

70 Indicatorii tendintei centrale sunt:a. media, mediana, modulb. numai mediac. numai medianad. numai module. modul si mediana

A

71 Indicatori imprastierii datelor sunt:a. rangul(amplitudinea), abaterea standard, dispersiab. mediac. medianad. module. media armonica

A

7273 Indicatori imprastierii datelor sunt: A

Page 11: Grila Biostat Gg Cu Rasp

a. coeficientul de variabilitate, coeficientul de asimetrie, coeficientul de boltire

b. mediac. medianad. module. media armonica

74 Indicatori imprastierii datelor sunt:a. rangul, coeficientul de boltire, intervalul intercuartilic, variantab. mediac. medianad. module. media armonica

A

75 Indicatori imprastierii datelor sunt:a. coeficientul de boltire, intervalul intercuartilic, variantab. mediac. medianad. module. media armonica

A