PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

of 14 /14
PROTEZA PROTEZA P P AR AR ŢIALĂ ŢIALĂ SCHELETATĂ SCHELETATĂ ELEMENTE COMPONENTE ELEMENTE COMPONENTE

Embed Size (px)

description

PROTEZA PARTIALA SCHELETATA - tehnica dentara

Transcript of PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

Page 1: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

PROTEZA PROTEZA PPARARŢIALĂ ŢIALĂ SCHELETATĂSCHELETATĂ

ELEMENTE COMPONENTEELEMENTE COMPONENTE

Page 2: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

DefinDefiniţieiţie

Proteza scheletată este un corp fizic ce are Proteza scheletată este un corp fizic ce are rolul de a prelua presiunile masticatorii şi rolul de a prelua presiunile masticatorii şi de a le transmite de a le transmite funcfuncţional suportului ţional suportului dento-alveolar şi muco-osos.dento-alveolar şi muco-osos.

Spre deosebire de proteza parţială acrilică, Spre deosebire de proteza parţială acrilică, proteza scheletată prezintă sprijin mixt, proteza scheletată prezintă sprijin mixt, dento-alveolar şi muco-osos. dento-alveolar şi muco-osos.

Page 3: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

Elemente componenteElemente componente

Proteza scheletată este alcătuită dintr-o Proteza scheletată este alcătuită dintr-o componentă metalică, reprezentând componentă metalică, reprezentând scheletul de rezistenţă şi o componentă scheletul de rezistenţă şi o componentă plastică (acrilică), ce reconstituie arcadele plastică (acrilică), ce reconstituie arcadele dentare artificiale şi are şi rol esteticdentare artificiale şi are şi rol estetic

Page 4: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

Scheletul metalicScheletul metalic

Page 5: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

Elementele scheletului metalicElementele scheletului metalic

Page 6: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA
Page 7: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

Bare lingualeBare linguale

Page 8: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA
Page 9: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

Conectorii principaliConectorii principaliConectorii secundariConectorii secundariElementele de menţinere, sprijin şi Elementele de menţinere, sprijin şi stabilizare:stabilizare: Directe:Directe: - croşete- croşete

- elemente - elemente prefabricateprefabricate

Indirecte (antibasculante)Indirecte (antibasculante) Auxiliare (adeziunea, succiunea, relieful ocluzal, Auxiliare (adeziunea, succiunea, relieful ocluzal,

etc.)etc.)

Şeile metaliceŞeile metalice

Scheletul metalicScheletul metalic

Page 10: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

Componenta acrilicăComponenta acrilică

Şeile acriliceŞeile acrilice

Arcadele dentare artificialeArcadele dentare artificiale

Page 11: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA
Page 12: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

CROCROŞETE TURNATEŞETE TURNATE

Ackers Bonwill

Page 13: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA

CROŞETE DIVIZATECROŞETE DIVIZATE

Croşete RPI

Page 14: PROTEZA PARTIALA SCHELETATA